12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent"

Transcriptie

1 12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent Marant nodigt de Raadsleden van het Sociaal Huis uit tot dialoog 12 standpunten door Huis Marant rond bestrijding van armoede

2 Wat vooraf gaat De vragenlijst Op 24 januari 2012 krijgt Marant een uitnodiging van RISO Vlaams-Brabant om deel te nemen aan een vragenlijst over verschillende beleidsvoorstellen om het leven van mensen in armoede te verbeteren. De vragenlijst kadert binnen de campagne ieders stem telt. In deze campagne hebben de initiatiefnemers (Samenlevingsopbouw, CAW s, Welzijnsschakels/ Welzijnszorg en verenigingen waar armen het woord nemen) 2 ambitieuze doelstellingen in de aanloop van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: Maatschappelijk kwetsbare groepen mengen zich uitdrukkelijk in het lokale verkiezingsdebat: hun stem komt luid en duidelijk aan bod in de lokale stembusslag. De beleidsprioriteiten die maatschappelijk kwetsbare groepen zelf naar voor schuiven, staan hoger dan ooit tevoren op de lokale politieke agenda s. Om het project te realiseren zijn ze op zoek naar allerlei partnerorganisaties die maatschappelijk kwetsbare groepen ondersteunen. Marant springt mee op de kar en vult de vragenlijst in. Het memorandum De resultaten van de vragenlijsten worden verwerkt in een memorandum de 12 werken voor Vlaams-Brabantse gemeenten en OCMW s, waarin de belangrijkste beleidsvoorstellen voor armoedebestrijding worden verzameld. Dit memorandum sturen de initiatiefnemers naar alle (lokale) politieke partijen die zich kandidaat stellen in de verkiezingen. Ze vragen of Marant het memorandum mee ondertekent. Koffie en taart Tijdens de koffie en taart (maandelijks overlegmoment met en door deelnemers) van augustus 2012 beslist Marant om het memorandum niet te ondertekenen. De deelnemers vinden de prioriteitennota te algemeen en te moeilijk geschreven. Het lijkt te ver van ons bed. Marant kiest er voor om een eigen versie te schrijven met getuigenissen, ervaringen en voorstellen toegespitst op de lokale situatie in Herent. Met deze versie willen we in dialoog gaan met de nieuw verkozen raadsleden van het Sociaal Huis. Enkele deelnemers stellen zich kandidaat voor de werkgroep stemmen en gaan met de vertaling aan de slag. De werkgroep De werkgroep komt verschillende keren bij elkaar. Niet alleen wordt de tekst ontleed; de thema s geven vaak aanleiding om heel wat ervaringen met elkaar te delen. De werkgroep kiest er voor om de structuur, de voorstellen en de oplossingen van het memorandum te respecteren. Ze maken de tekst begrijpbaar en vullen aan met eigen voorstellen en ervaringen. Nadien stelt de werkgroep de tekst voor op een koffie en taart -bijeenkomst, zodat deze wordt gedragen door de grote groep van Marant. Uitnodiging tot dialoog Nu de tekst af is, wil Marant de aangepaste versie overhandigen aan de Raad van het Sociaal Huis en hen uitnodigen om over (enkele) thema s in dialoog te gaan. Via dialoog willen de deelnemers van Marant de Raadsleden laten kennismaken met de leefwereld van mensen in armoede. Marant doet ook enkele concrete voorstellen rond armoedebestrijding. Het originele memorandum wordt in bijlage meegegeven. In die tekst staan immers de bronnen en andere extra informatie vermeld.

3 12 standpunten van Marant 1. Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit 2. Meer betaalbare en kwalitatieve huisvesting 3. Sport, cultuur en vrije tijd zijn geen luxeproducten 4. Investeren in een leefbare leefomgeving 5. Recht op een gezond leven 6. Herent maakt werk van werk 7. Een sterk uitgebouwde en kwaliteitsvolle maatschappelijke hulpverlening 8. Voldoende inkomen voor een menswaardig bestaan 9. Ruimte en ondersteuning bij huiswerk en studie 10. Dienstverleners leren de leefwereld van mensen in armoede kennen 11. Een krachtdadig beleid 12. Participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen aan het beleid

4 1. Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit Situering en knelpunten Mensen besteden een steeds groter deel van hun budget aan energiefacturen. De energieprijzen worden duurder, mensen verbruiken meer door aanhoudende klimaatswisselingen. Besparen is dus de boodschap: via energiebesparende ingrepen in je huis en de aankoop van energiezuinige toestellen. Ook hier vallen mensen in armoede vaak uit de boot. De huizen die ze huren (zowel bij de sociale als de private huisvesting) zijn vaak weinig geïsoleerd en verbruiken dus veel energie. Energiezuinige toestellen zijn dan weer (te) duur in aankoop. De energiearmoede stijgt Nochtans zijn gas, elektriciteit en water basisbehoeften voor een mens. Je mag er niet van worden afgesloten door energieleveranciers. De Lokale Adviescommissie (LAC) kan in Herent de strijd tegen energiearmoede verder aangaan. Door mensen en middelen in te zetten kan het lokaal bestuur mee de energieproblemen aanpakken. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Het recht op energie voor elke burger. Het bestuur engageert zich om elke burger van Herent het recht op energie toe te kennen. Via deze motie neemt Herent het voortouw in de strijd tegen energiearmoede. Vanuit een visie op een menswaardig leven is het afsluiten van nutsvoorzieningen ontoelaatbaar. 2. Een dubbele werking voor het LAC Op dit ogenblik is er in Herent al een LAC actief, waaraan een medewerker van Eandis (de sociale leverancier), een deskundige maatschappelijk werker en de voorzitter van het Sociaal Huis deelnemen. Het LAC kan in de strijd tegen energiearmoede een dubbele rol spelen: Via de sociale dienst van het Sociaal Huis begeleidt mensen met energieproblemen op een intensieve manier. Vooral bij Herentenaren die de stap naar het OCMW niet durven of kunnen zetten, kunnen maatschappelijk werkers aanklampend werken. Het is belangrijk een hulpverleningstraject op te zetten op maat en in overleg met de betrokkenen. Getuigenis Marieke Ik had in het verleden betalingsproblemen bij mijn energiefacturen. Ik kreeg een budgetmeter. Nu is mijn situatie gezond. Ik heb problemen om van mijn budgetmeter over te stappen naar een gewone leverancier. Ik heb de juiste informatie niet gekregen hierover. Het LAC (en de maatschappelijk werker) zou ook een rol kunnen opnemen in de nazorg.

5 Pagina 5 Via workshops, vormingsavonden, energiescans aan huis, informatie over overstappen naar goedkopere energieleveranciers, het aankopen van energiezuinige huishoudtoestellen, premies, gesprekken met huiseigenaars over energiebesparende investeringen,. Er zijn tal van preventieve initiatieven die het LAC in Herent (nog) extra onder de aandacht kan brengen voor (kwetsbare) inwoners in Herent. Marant vraagt Waarom bestaat er alleen een verwarmingstoelage voor mazout en dergelijke brandstoffen. Waarom geen verwarmingstoelage voor gas en elektriciteit? Marant getuigt We hebben in het verleden al verschillende informatieavonden en workshops gevolgd over energie besparen. Op deze manier ontdekten we de energiescans aan huis. Nuttige informatie op maat gebracht.

6 2. Meer betaalbare en kwalitatieve huisvesting Situering en knelpunten Iedereen heeft recht om menswaardig te wonen. Mensen wonen graag in Herent, maar het is niet zo gemakkelijk om in onze gemeente een goede, betaalbare woning te vinden. Sociale huurmarkt Maatschappelijk kwetsbare groepen zijn vaak aangewezen op de sociale huurmarkt. In Herent zijn al heel wat sociale huurwoningen, in eigendom van of beheerd door, een sociale huisvestingsmaatschappij, namelijk 342 huurwoningen en 447 verkochte koopwoningen en 3 sociale kavels (cijfers 2013). Toch is er een grote woningnood en zijn er lange wachtlijsten. Een gezin moet gemiddeld 4 tot 6 jaar wachten op de toekenning van een geschikte woning. Marant stelt een aantal vragen bij de ingewikkelde procedures bij het toekennen van huurwoningen. Sociale verhuurkantoren Naast de sociale huisvestingsmaatschappijen bestaan er ook sociale verhuurkantoren, zoals het SPIT. In Herent beheert het SPIT slechts een vijftal huurwoningen. Private huurmarkt De private huurmarkt in Herent is erg duur. Wanneer je dan toch een betaalbare woning gevonden hebt, is die vaak minderwaardig, onvoldoende geschikt voor je noden of met grote energiekosten. Getuigenis Agnes Mijn gezondheid gaat erg achteruit omwille van vochtproblemen in mijn huis. De energiesnoeiers hebben zelfs gezegd dat ik klacht moet indienen. Dat durf ik niet. Dan riskeer ik dat de huisbaas me buiten zet. En dan heb ik helemaal geen dak boven het hoofd. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Herent behaalt het bindend sociaal objectief (BSO) én zelfs meer! Alle Vlaamse gemeenten engageren zich om tegen het eind van de volgende lokale legislatuur (eind 2018) minstens het haar opgelegde bindend sociaal objectief (BSO) voor sociale huurwoningen te realiseren. Volgens de resultaten van de voortgangstoets van 2012 doet Herent tot nu toe onvoldoende inspanningen om het aantal sociale woningen (zowel huur- en koopwoningen als sociale kavels) te behalen.

7 Pagina 7 2. Eén centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-sociale huurders De gemeente investeert in een centrale aanmeldingsdienst, waar kandidaat-huurders zich kunnen aanmelden voor zowel de sociale huisvestingsmaatschappij als het sociale verhuurkantoor. Deze centrale dienst begeleidt en ondersteunt maatschappelijk kwetsbare groepen bij het inschrijven en het aanvragen van verschillende documenten. Door de ingewikkelde paperassenberg vallen op dit moment te veel mensen uit de boot. Extra aandacht en uitleg, vooral bij de tweejaarlijkse herzieningen, kan de ongewilde uitval wegwerken. Herent heeft al een intergemeentelijk woonproject woonwijzer waarbij inwoners worden geholpen met woonvragen via een woonloket. Marant stelt voor Kan het takenpakket van de woonwijzer worden uitgebreid met een specifieke begeleiding en intensiever opvolgen van de maatschappelijk kwetsbare doelgroepen? 3. Herent werkt mee aan een rechtvaardig en transparant systeem Hoewel lokale besturen niet verantwoordelijk zijn voor het toekennen van sociale woningen aan kandidaat-huurders, kunnen zij wel signalen geven aan de Vlaamse overheid en de betrokken huisvestingsmaatschappijen over een eenduidig, transparant en rechtvaardig verdelingssysteem van sociale woningen. Marant stelt in vraag Kan iedereen die in een sociale huurwoning woont, er wel blijvend recht op hebben? Soms evolueert de situatie van huurders positief zodat zij op de private huurmarkt terecht kunnen voor een andere geschikte woning. (Gezinnen met tweeverdieners betalen al gauw 750 huishuur.) Er moet meer ruimte vrijkomen voor alleenstaanden en gezinnen met een beperkt budget. Wanneer en hoe krijgen mensen voorrang op een lijst?

8 Pagina 8 Getuigenis Irène Ik woonde met mijn gezin al X-aantal jaren in een sociale huurwoning. Toen mijn huwelijk op de klippen liep, was het mijn keuze om het huis te verlaten. Ik vroeg een mutatie aan bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Die vertelde mij dat ik enkel met heel mijn gezin kon verhuizen. Ik, alleen, kreeg geen eigen woning toegewezen. Als alleenstaande met een klein inkomen werd ik verplicht om me opnieuw in te schrijven op de lijst of iets zelf te zoeken. Je moet na een scheiding opnieuw beginnen. Dan ben je erg kwetsbaar en is de kans dat je in de problemen komt erg groot. 4. Herent voert de strijd op tegen leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij Het lokale bestuur voert de strijd op tegen leegstand en verkrotting. Enerzijds kunnen de boetes op leegstand en verkrotting fors worden verhoogd. Anderzijds kunnen bestaande maatregelen zoals het sociaal beheersrecht en het voorkooprecht worden vereenvoudigd en concreet worden toegepast. Herent voorziet extra middelen voor Sociale Verhuurkantoren zodat zij sneller leegstand en verkrotting kunnen opsporen. De Sociale Verhuurkantoren zorgen vervolgens voor de renovatie van deze woningen, waardoor extra kwalitatieve en betaalbare huurwoningen worden gecreëerd. Het lokale bestuur gaat actief op zoek naar manieren om huisjesmelkerij tegen te gaan, waarbij betrokken huurders worden beschermd en er niet de dupe van worden. Marant stelt voor Kan er gewerkt worden met een aanmeldpunt waar inwoners klacht kunnen indienen? 5. Herent voert een actief beleid over sociaal buitenwonen. Het lokale beleid erkent sociaal buitenwonen als een volwaardige woonvorm voor mensen die daar expliciet voor kiezen. Samen met de provincie geeft Herent vorm aan een actief beleid gericht op de realisatie van projecten rond sociaal buitenwonen. Via het in de maak zijnde PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) over het permanent wonen op campings, weekendverblijven en woonwagenterreinen krijgt deze kleinschalige betaalbare solidaire woonvorm een plek in Herent. Marant bedenkt Op welke manier krijgt de inwoner van Herent voldoende informatie over deze alternatieve vorm van wonen? Inwoners hebben nood aan informatie en sensibilisering zodat bestaande vooroordelen kunnen worden weggewerkt.

9 3. Sport, cultuur en vrije tijd zijn geen luxeproducten Situering en knelpunten Vrije tijd staat voor je mentaal voeden, je verrijken, je ontplooien, ontdekken, leren, je wereld verruimen, ontspannen, sociale contacten leggen, Sporten of deelnemen aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten zijn dus geen luxe. Iedereen heeft er nood aan. Mensen met een klein budget hebben vaak geen andere keuze dan te besparen op ontspanning en vrijetijdsactiviteiten. Ook wanneer mensen in schuldbemiddeling of budgetbeheer zitten, wordt in dit soort activiteiten het eerst gesnoeid. Nochtans maakt ontspanning en vrije tijd een belangrijk deel uit van een menswaardig leven. Een te klein budget is jammer genoeg niet de enige drempel die er voor zorgt dat maatschappelijk kwetsbare mensen niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten: mensen zijn niet gewoon om te sporten in groep, zijn bang dat ze het niet zo goed doen als de anderen, hebben niet de gepaste kledij, zijn bang dat ze niet kunnen mee praten, hebben transportproblemen, Getuigenis Mieke Ik vind het grootste knelpunt in Herent het openbaar vervoer. De sportstructuren liggen ver uit elkaar. Als je s avonds of in het weekend naar een activiteit gaat, is het moeilijk om nog thuis te geraken. Er wordt wel gepraat over een nieuw sportcomplex in de toekomst, maar vanuit de omliggende dorpskernen is ook Herent-centrum vaak onbereikbaar via het openbaar vervoer. Het Sociaal Huis van Herent organiseert al verschillende activiteiten op maat van de doelgroep, geeft premies of tussenkomsten en informeert cliënten naar mogelijke budgetvriendelijke alternatieven, zoals Steunpunt Vakantieparticipatie. Marant reageert Wat als je geen cliënt van het OCMW bent? Heb je daar dan ook recht op? Waar vind je als gewone Herentenaar al die informatie? Op dit moment vallen heel veel mensen uit de boot. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Een vrijetijdspas in elke gemeente De Vlaamse vrijetijdspas komt er aan. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk steden en gemeenten in Vlaanderen hieraan meewerken. Zo ontstaat er een algemeen gebruiksvriendelijk en eenvoudig systeem.

10 Pagina 10 Niet alleen stemmen interne diensten van het lokaal bestuur, zoals de vrijetijdsdiensten en het OCMW op elkaar af, maar ook gemeenten en steden onderling werken zoveel mogelijk samen. De vrijetijdspas moet voldoende keuzemogelijkheden en voldoende grote kortingen bieden aan maatschappelijk kwetsbare groepen, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen van Herent. Bovendien moet de informatie op een actieve manier bij de mensen geraken. 2. Herent besteedt ook aandacht aan andere drempels Lokale besturen stimuleren sportclubs en vrijetijdsaanbieders tot een goed onthaal en opvolging van maatschappelijk kwetsbare groepen bij hun start in een club. In Herent hebben de vrijetijdsdiensten, -verenigingen en het Sociaal Huis al verschillende initiatieven ondernomen om de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod te verbeteren. Het is belangrijk om verder samen te werken en een aanbod op maat aan te bieden. Getuigenis Chantal Als je naar een sportclub gaat, hebben die mensen een hoog niveau. Ik kan er moeilijk aansluiting vinden. Ik voel me daar niet goed bij. Ik durf dan ook niet de stap zetten om er in mijn eentje naar toe te gaan. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de locaties via het openbaar vervoer, ook na afloop van avond- en weekendvoorstellingen.

11 4. Investeren in een leefbare leefomgeving Situering en knelpunten Een aangename woonomgeving is belangrijk voor iedereen. Goed wonen heeft invloed op je gezondheid, op je welbevinden en op de kwaliteit van je leven. Binnen sociale woonwijken en buurten leven veel bewoners samen met moeilijkheden op vele levensdomeinen. De leefbaarheid staat er vaak onder druk. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Herent investeert in fysieke leefbaarheid Een kwalitatief groenonderhoud, een doordacht afvalbeleid, een voortdurend onderhoud van gebouwen en wegen, het creëren en onderhouden van publieke ontmoetingsplaatsen met speeltuigen, zitbanken, lummelplaatsen, een kiosk, een buurtbarbecue,... Dit zijn initiatieven die de sociale leefbaarheid kunnen vergroten, vooral wanneer ze in samenspraak met de (buurt)bewoners gebeuren. Het lokale bestuur zorgt er voor dat alle wijken en buurten in Herent er behoorlijk bij liggen. Voorstel Marant Kan Herent investeren in meer groen? Het graspleintje naast Casa Manuel en Huis Marant kan uitgroeien tot een parkje met bankjes waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Getuigenis Jean-Marie Wij wonen in een klein steegje in een wijk. Alle weken zetten we, samen met de buren, vuilzakken buiten. Die worden samen gezet op 1 hoop. Als er een zak scheurt of wordt afgekeurd, blijft de troep er heel lang liggen. Niemand ruimt het op, want van wie is de vuilzak Voor zoiets moet er toch een systeem bestaan? Voorstel Marant Vuilniszakken kosten veel geld. Wanneer mensen weinig budget hebben om eten te kopen, is het een moeilijke keuze om vuilniszakken te kopen. Gelukkig kan je aan het onthaal van het gemeentehuis al zakken per stuk kopen. Mensen met financiële problemen krijgen regelmatig voedselpakketten van het Sociaal Huis. Enkele vuilniszakken per voedselbedeling zouden meer dan welkom zijn.

12 Pagina Herent investeert in sociale leefbaarheid Marant vertelt Huis Marant is een fijn ontmoetingshuis. Er gebeuren verschillende socio-culturele activiteiten. Je ontmoet er mensen. Er is een sociaal restaurant, een tweedehandwinkeltje, een breiclubje, Het zet mensen in beweging. Het belang van dit soort initiatieven mag niet worden onderschat. Een aanbod van allerlei activiteiten en diensten (voor jong en oud, autochtoon en allochtoon) heeft een positieve invloed op de sociale leefbaarheid en de vereenzaming. Het brengt de dienstverlening korter bij de mensen. Er zijn echter verschillende wijken en dorpskernen in Herent waar gemeenschapsvoorzieningen zoals een buurtwerk, jeugdwerk, buurtrestaurant of een open ontmoetingsplaats nog ontbreken. In Herent gebeurt er al heel wat. Een extra structurele ondersteuning vanuit het lokaal bestuur kan mensen aanzetten om mee te werken aan een leefbare buurt in heel Herent. Voorstel Marant Een mobiel sociaal restaurant, een sociale kruidenierswinkel, verschillende buurtwerkingen, We hebben nog wel wat ideetjes achter de hand!

13 5. Recht op een gezond leven Situering en knelpunten Maatschappelijk kwetsbare groepen lopen een groter risico op gezondheidsproblemen in tegenstelling tot groepen met een hoge socio-economische status (SES). De gezondheidskloof in Herent neemt onrustwekkende proporties aan. Maatschappelijk kwetsbare mensen worden gemakkelijker ziek en hebben vaker een zwakke gezondheid (door onder andere verschillende factoren zoals slechte huisvesting, ongezonde voeding en leefgewoonten, opvoeding, niet naar de dokter gaan,... ). De gezondheidszorg wordt steeds duurder. Niet alleen medicatie, visite aan huisartsen en specialisten worden steeds duurder maar ook het aandeel dat mensen zelf moeten betalen. Het zorgt er voor dat mensen vaker uitstellen om naar de dokter te gaan. Getuigenis Chantal Ik had geen geld om naar de dokter te gaan, ik kon de doktersvisite en de bijhorende medicatie niet betalen. Doordat ik ziek was, kon ik ook niet gaan werken (interimwerk) en kreeg ik geen loon. Dat is een vicieuze cirkel Ziekte voorkomen is beter dan genezen. De gezondheidscampagnes en preventieacties bereiken echter de doelgroep van maatschappelijk kwetsbare mensen niet. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg Het derdebetalerssysteem, waarbij de patiënt enkel het remgeld betaalt en niet het volledige bedrag, is nog onvoldoende gekend bij maatschappelijk kwetsbare mensen. Vaak moeten de mensen zelf achter de regeling vragen omdat ook gezondheidswerkers niet op de hoogte zijn van het systeem. Daarnaast is aan het systeem een ingewikkelde administratie verbonden. In afwachting van een vereenvoudiging en uitbreiding naar een regeling voor alle burgers, kan Herent promotie maken bij artsen en patiënten en administratieve ondersteuning bieden waar nodig. 2. Herent investeert in een aangepaste gezondheidspreventie en promotie Acties in het kader van gezondheidspromotie en -preventie bereiken de doelgroep pas als ze op maat aangeboden worden. Herent kan dit uitbesteden aan organisaties die hierin kennis en ervaring hebben opgebouwd, zoals een CAW of een vereniging waar armen het woord nemen, in samenwerking met Marant.

14 Pagina Stimulans bij de opstart van een wijkgezondheidscentrum Herent kan de opstart van een wijkgezondheidscentrum stimuleren. Zo n centrum biedt toegankelijke en volledige (integrale) eerstelijnszorg. Er is onder andere een huisarts, een verpleegkundige en een derde discipline zoals een maatschappelijk werker aanwezig. Naast eerstelijnszorg heeft een wijkgezondheidscentrum individuele en groepsgerichte ziektepreventie. Er wordt gewerkt aan gezondheidsbevordering bij de patiënten en de lokale gemeenschap. Een wijkgezondheidscentrum heeft een gemeenschapsgerichte werking: het enige criterium voor inschrijving is de verblijfplaats van de patiënt. Getuigenis Jean-Marie Toen we nog niet in Herent woonden, gingen we naar een wijkgezondheidscentrum. Mensen met weinig centen kunnen er terecht voor doktersadvies. Je krijgt er ook goedkope (generische) medicatie voorgeschreven. Je hebt er ook verschillende specialisten samen. Alles in 1 gebouw. Dat is gemakkelijk.

15 6. Herent maakt werk van werk Situering en knelpunten Werk is een sterke buffer tegen armoede. Gaan werken is meer dan alleen maar centjes verdienen. Het schept kansen, netwerk, zinvolle dagbesteding, Het Sociaal Huis doet al heel wat inspanningen om mensen in armoede te begeleiden naar een job. Er worden onder andere integrale begeleidingstrajecten opgezet met mensen uit de doelgroep waarin aan werk- en welzijnsproblemen wordt gewerkt. Niettemin is er nog veel werk aan de winkel Concrete voorstellen en oplossingen 1. Ruime invulling van sociale activering Het Sociaal Huis kiest voor sociale activering waarbij actief zijn meer is dan alleen een job in het reguliere arbeidscircuit. Een opleiding en vrijwilligerswerk kunnen volwaardige alternatieven zijn, met de nadruk op het welzijn van de cliënt en met grote aandacht voor de keuze van de cliënt zelf. Hierbij moeten ook middelen voorzien worden om de ontvangende vrijwilligersorganisaties een goede omkadering te bieden voor het onthalen en begeleiden van de cliënt. Getuigenis Sonia Ik begeleid elke donderdag een breiclubje in Marant. Ik doe dit als vrijwilligerswerk. Door mijn gezondheidsproblemen kan ik niet gaan werken. Door de breiclub krijg ik het gevoel dat ik iets kan en iets beteken. Ik vergeet er mijn problemen door. Ik help graag mensen. Ik ben niet meer alleen thuis. Getuigenis Simone Ik volgde, als vrijwilligster, onlangs een vorming in het Sociaal Huis over privacy en beroepsgeheim. Het is belangrijk dat je kan spreken over je ervaringen als vrijwilliger. Je ziet en hoort soms dingen waarvan je niet goed weet hoe je er op kan/moet reageren. De vorming was interessant en geeft me extra steun en inzichten.

16 Pagina Een rol in sociale economie Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in sociale economie. Dit uit zich onder meer in de tewerkstelling van kansengroepen, die nog niet kunnen of nooit zullen doorstromen naar het normaal economisch circuit. Er bestaan verschillende vormen van sociale economie: arbeidszorg, sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, buurt- en nabijheidsdiensten, coöperaties, invoegbedrijven, kringloopcentra, De rol van gemeenten hierin kan gaan van logistieke steun, over financiële input tot de ontwikkeling van een sociaal-economische site. 3. Lokale besturen engageren zich om ook zelf uit te groeien tot een belangrijke werkgever van maatschappelijke kwetsbare groepen De gemeente en het Sociaal Huis verbinden zich ertoe om in hun personeelsbeleid kwetsbare mensen expliciet aan te moedigen om te solliciteren voor openstaande betrekkingen. 4. Sociale clausule bij overheidsaanbestedingen De gemeente en het Sociaal Huis voegen bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen een clausule toe. Deze beoordeelt de mate waarin kandidaten kansen geven aan kansengroepen in hun bedrijf. Bedrijven die hierin sterk scoren, krijgen voorkeur bij het toewijzen van aanbestedingen.

17 7. Een sterk uitgebouwde en kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Situering en knelpunten Steeds meer mensen komen bij een OCMW aankloppen. De maatschappelijk werkers ervaren niet alleen een stijging van het aantal dossiers. De hulpvraag die mensen stellen, wordt steeds moeilijker. Nochtans blijven mensen nood hebben aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Ondanks te stijging van het aantal dossiers bereikt het Sociaal Huis heel veel mensen niet en dit om verschillende redenen: Mensen hebben niet de juiste informatie en weten niet waar ze recht op hebben, de administratieve paperassenmolen schrikt hen af, ze durven of kunnen de stap naar een OCMW niet zetten, Heel wat Herentenaren benutten hun sociale grondrechten niet en (over)leven in een toestand van onderbescherming. Getuigenis Mieke Door naar Marant te komen ben ik meer op de hoogte van al die dingen waar ik recht op heb. Ik kan hier mijn vragen stellen. Maar wat met al die mensen die niet naar Marant en het OCMW komen? Er is meer informatie nodig. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Het Sociaal Huis waakt over de dossierlast van maatschappelijk werkers Maatschappelijk werkers moeten ruimte behouden om aan kwaliteitsvolle dienstverlening te doen: Ze moeten voldoende tijd kunnen besteden aan cliënten en hun hulpvraag: luisteren naar de mensen hun verhaal, op huisbezoek gaan, aandacht besteden aan alle fases van een dienstverleningsproces (= preventie, begeleiding en nazorg). Er is een veelheid aan toelagen, premies, tegemoetkomingen en andere hulp waar je als cliënt recht op hebt. De maatschappelijk werker onderzoekt dit samen met de cliënt zodat de volledige rechten worden benut. Het Sociaal Huis communiceert in verstaanbare taal: brieven en beslissingen worden vertaald in een duidelijke en begrijpbare taal. Marant stelt voor We helpen bij het opstellen van standaardbrieven die de maatschappelijk werkers kunnen versturen naar cliënten. Marant schreef in het verleden de onthaalbrochure van het Sociaal Huis en hielp mee aan opdrachten van vzw Toemeka om complexe (beleids)teksten te vertalen op maat van mensen in armoede.

18 Pagina Samenwerken Het Sociaal Huis bereikt heel veel mensen (nog) niet. Er zijn echter verschillende (sociale) organisaties, verenigingen en netwerken waarmee het Sociaal Huis kan samenwerken. Samenwerken kan door informatie door te geven, door te verwijzen of signalen op te vangen. Marant geeft als voorbeeld We zijn in dialoog gegaan met de voedselbank en de maatschappelijk werkers. Niet alle mensen die naar de voedsel bank komen, vinden de weg naar het Sociaal Huis of d Akkozje, en andersom. Via een doorverwijzing zijn meer mensen op de hoogte van het aanbod. Misschien zijn er andere parochiewerkingen of verenigingen die kunnen fungeren als doorverwijzers of signaaleerders? Herent investeert in gemeenschapsvoorzieningen (zie ook hoofdstuk 4) zoals een sociaal restaurant, een ontmoetingsruimte, een voedselbedeling of buurtwerkingen. Dit zijn laagdrempelige lokale initiatieven waar mensen in armoede elkaar kunnen ontmoeten in een ondersteunende omgeving. Vanuit deze plaatsen kan het Sociaal Huis en de gemeente een lokaal dienstverleningspunt uitbouwen.

19 8. Voldoende inkomen voor een menswaardig bestaan Situering en knelpunten De meeste vervangingsinkomens, zowel in de sociale zekerheid (bv. werkloosheidsuitkering) als vanuit sociale bijstand (bv. leefloon), zijn te laag om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze blijven ook onder de Europese armoedegrens. Bij een aanvraag voor een vervangingsinkomen wordt er steeds nagekeken of de persoon geen andere bronnen van inkomsten heeft. De overheid verplicht mensen met een uitkering op die manier om in armoede te leven. Ook de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis hebben de laatste jaren aangekaart dat het leefloon moet opgetrokken worden. Mensen kunnen er niet de noodzakelijke kosten voor het levensonderhoud van betalen. Voor uitgaven zoals schoolonkosten, energie en huur, worden vaak schulden gemaakt. Kosten die niet onmiddellijk dringend zijn zoals voor gezondheid, hygiëne en soms zelfs verwarming worden uitgesteld, met vaak een verergering van de situatie tot gevolg. Getuigenis Agnes Ik heb een inkomen van Ik betaal 550 huishuur, 90 elektriciteit en gas, 85 telefoon, tv en internet, 85 aan afbetalingen, 100 aan verzekeringen Ik hou minder dan 200 per maand over waar ik al de rest (huishouden, dokter, medicatie, benzine, kleding) van moet betalen. Geen geld voor foliekes bij mij. Concrete voorstellen en oplossingen 1. Het Sociaal Huis gebruikt de aanvullende steun om leefloon op te trekken tot aan de armoedegrens Het lokaal bestuur van Herent heeft de wettelijke opdracht: iedereen die op het grondgebied verblijft, moet in staat zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, dat al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. (art.2 van de wet op de maatschappelijke integratie 2002). Het Sociaal Huis van Herent geeft al vaak aanvullende steun aan mensen met een laag inkomen. Om die aanvullende steun te berekenen, werken maatschappelijk werkers volgens het barema. De budgetstandaard is ook een goed kader voor het bepalen van de aanvullende steun. Het Sociaal Huis dient dit barema te vergelijken met de budgetstandaard. Het nieuwe gemeentebestuur neemt in haar beleidsovereenkomst op hoe ze van jaar tot jaar via de aanvullende bijstand het verschil tussen het leefloon en de budgetstandaard (afhankelijk van het gezinstype) kan verkleinen.

20 Pagina Aanvullende steun inzetten voor personen die geen cliënt zijn van het OCMW De aanvullende steun van een OCMW mag niet afhankelijk zijn van het statuut dat mensen hebben of de categorie waartoe ze behoren. Het mag niet beperkt worden tot de leefloongerechtigden, maar worden uitgebreid naar al wie het moet doen met een inkomen beneden de budgetstandaard. Dat kunnen dus ook werklozen, gepensioneerden, mensen met een laag inkomen uit arbeid (zelfstandig of in dienstverband) of andere groepen zijn. Getuigenis Simone Vroeger kreeg ik leefloon met een extra tussenkomst in medicatie en huur. Nu ben ik op pensioen. Als pensioengerechtigde verviel het recht op leefloon, maar daarmee raakte ik ook die aanvullende steun kwijt. Het bedrag van mijn (minimum)pensioen was nochtans niet veel meer dan het leefloon. Marant vult aan Naast aanvullende financiële steun krijgen cliënten ook vaak alternatieve steun, zoals kledij van d Akkozje, voedselpakketten, socio-culturele en sportieve participatiepremie,... Ook deze alternatieve hulp moet voor meer mensen met een laag inkomen beschikbaar worden gesteld. Getuigenis Mieke Als je centen van het OCMW trekt, krijg je vaak extra voordelen. Mijn vervangingsinkomen is niet hoger dan het leefloon. Heel veel mensen, zoals ik, vallen uit de boot omdat ze niet op de hoogte zijn van die aanvullende en alternatieve steun van het OCMW.

Verslag dialoog 17 oktober 2013

Verslag dialoog 17 oktober 2013 Verslag dialoog 17 oktober 2013 Inleiding De dialoog van 17 oktober 2013 tussen de deelnemers van Marant en de Raadsleden van het Sociaal Huis is gebaseerd op de tekst 12 werken voor de gemeente en het

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht Budgetoefening Situering Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel laat Welzijnszorg niet los aan de armoedethematiek. Armoede is de dagelijkse realiteit voor 1 op 7 Belgen.

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

De 10 werken voor het Leuvense stadsbestuur en OCMW

De 10 werken voor het Leuvense stadsbestuur en OCMW De 10 werken voor het Leuvense stadsbestuur en OCMW Armoedebestrijdingg en wonen als topprioriteiten voor de volgende legislatuur Leuvense prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod.

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Kom en duw mee Beste begeleider, Deze korte bezinning

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door BIJLAGEN De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door Zorgt de gemeente zelf voor huisvesting? En hoe? (Sociale woningen, noodopvang, ) Geeft het OCMW premies aan mensen die het moeilijk hebben

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg

Sociaal centrum De Wilg Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Dilbeek 41.255 inwoners Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

26/05/2015 1.089,92 2.256,00 2.648,13

26/05/2015 1.089,92 2.256,00 2.648,13 Vlamingen Belgen 2005 2013 Het armoederisico klokt in 2050 af op 15,4 %, wat wel een pak hoger ligt dan de Europese doelstelling van 10,5 procent voor 2020. LEEFLOON ARMOEDEGRENS BUDGETSTANDAARD 2008 1.089,92

Nadere informatie

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 REGLEMENT AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN Het hiernavolgende reglement voor aanvullende financiële steun wordt goedgekeurd : Artikel 1 -

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Beste iedereen, Ik ben Cynthia, opgeleide ervaringsdeskundige, en ik werk binnen TAO-Armoede. Wij

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven OCMW-wet 1976: vertrek van een nieuw maatschappijproject Artikel 1: Elke persoon

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014

verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014 verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014 1 INHOUDSTAFEL 1. WAAROM EEN ARMOEDECONFERENTIE? pag. 3 2. DE GEZONDHEIDSKLOOF: PROBLEEM VAN IEDEREEN pag. 4 3. AANBEVELINGEN DIALOOGTAFELS

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie