Van de bestuurstafel. KoppeLinks maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurstafel. KoppeLinks maart 2013"

Transcriptie

1 1 Van de bestuurstafel Je schrikt je de ramnam Het zal je maar gebeuren. Je zit onder het genot van een kopje koffie verkeerd met Groninger koek naar de Wereld draait door te kijken en plotsklaps wordt de serene rust op het Groningse platteland wreed verstoord door een aardbeving met een kracht van ruim 2 op de schaal van Richter. Een cameraploeg laat van dichtbij de scheur in je huis zien, de Walfridus-kerktoren staat nu nog schever dan zijn lotgenoot in Pisa en de woordvoerders van de NAM schieten in een stress en haasten zich te melden dat alle schade vergoed wordt. Trouwens over schade gesproken we zijn nauwelijks de klap te boven over de openbaring van het wanbeleid bij de bank en verzekeraar SNS Reaal door o.a. voormalig bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen of de volgende beerput gaat open. Interim-managers bij SNS Reaal betaalden een deel van hun salaris door aan de directeur die hen inhuurde. U weet wel,groot door klein te blijven. Je schrikt je een hoedje! Trouwens over hoedjes gesproken dat was schrikken voor de Oranjevereniging in Houten! Het bestuur had avonden lang onder het genot van een oranjebittertje vergaderd over het programma op Koninginnedag en wat gebeurt er..??.. het onderdeel fiets m er in zou precies aan bod komen op de tijd dat Willem Alexander de omstreden hermelijnen jas aantrekt. Ze waren even totaal van de leg daar in Houten. Maar goed, ze herpakten zich snel. Het is voor een Oranjevereniging ook wel prachtig om uit te kijken naar de sprookjesachtige gebeurtenis die zich gaat voltrekken met in de hoofdrol koning Willem Alexander en koningin Maxima. Wat? Mag ze geen koningin genoemd worden? Nee, formeel had Rutte haar titulatuur eerst wettelijk moeten regelen. Ik ben benieuwd of dat nog goed komt in Houten vóór 30 april. Ik denk trouwens dat bij Beatrix de haren te berge zijn gerezen (ziet u het voor U?)bij de onthullingen van Ruud Lubbers in Nieuwsuur. Twan Huijs mocht het verder aan niemand vertellen,maar Juliana had destijds aan Ruud haar twijfel geuit over de competenties van Alex en Ruud had haar gerustgesteld. Later had hij Beatrix geadviseerd om aardiger te zijn tegen de vriendinnetjes van Alexander. Wij hebben dus aan Ruud Maxima te danken. Goed van hem hè? Daar ga je toch van steigeren. Over steigeren gesproken. Was U ook zo upset toen U hoorde dat we misschien jarenlang paardenbiefstuk hebben gegeten terwijl we dachten een mooi rood stukje van het achterste van een rund te verorberen. Over rood gesproken natuurlijk ga je als rechtgeaarde sociaal- democraat weleens over de rooie vanwege de harde maatregelen die genomen worden. Grote waardering overheerst echter wanneer ik zie hoe Jeroen Dijsselbloem en Lodewijk Asscher heel reëel,zonder te draaien, met zulke lastige portefeuilles, roeien met de riemen die zij hebben. Voor de oppositie is het gemakkelijk schoppen vooral wanneer je je slechts voor één groep sterk maakt zoals bijvoorbeeld de ouderenpartij van Henk Krol. Maar zo werkt dat niet. Henk moet het eerst maar eens op orde zien te krijgen binnen zijn eigen partij. Ik bagatelliseer geenszins de situatie waarin veel mensen zijn geraakt of dreigen te raken. Uit de woorden van onze partijprominenten begrijp ik dat zij die groep binnenboord willen houden en zich daar extra voor willen inzetten zoals het een socialistische partij betaamt.in deze tijd waarin zoveel impopulaire maatregelen genomen moeten worden kunnen we het niet mooier maken dan het is, wel zo sociaal mogelijk. Daar vertrouw ik op. Ik sla de krant open en zie de winnende World Press Photo: een begrafenisstoet in Gaza. Lijkjes van kinderen gedood bij een Israelische raketaanval. Daarnaast een foto waarop martelingen te zien zijn in Syrië. De meteoriet die ingeslagen is in Rusland heeft tientallen doden en veel meer gewonden veroorzaakt. Shell komt weg in de rechtszaak die Nigeriaanse boeren samen met een milieubeweging hadden aangespannen. Hun bron van inkomsten en hun landschap zijn totaal vernield door de dikke,alles vernietigende zwarte olie. Het kan altijd beter,eerlijker.maar laten we vooral niet vergeten dat we in Nederland in een walhalla leven. We komen hier nog aardig met de schrik vrij! Marion van den Berg

2 2 Bestuursmededelingen Nieuwe leden: Mevr. F. Otten-Soet, Cueperstraat 6 te Steenwijk Mevr. B.M. van den Berg, Hendrik de Vroomestraat 6 te Steenwijk Verhuisd: Mevr. J. Madhuizen-Raggers is verhuisd van Eesveenseweg naar Woldpoort 35 te Steenwijk Overleden: De heer Jan Lok, Boffersweidje te Blokzijl is overleden op 95 jarige leeftijd. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Het bestuur is al volop bezig met de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen welke gehouden wordt op 5 maart Tijdens de komende jaarvergadering van 28 maart a.s. wordt de kandidaatstellingscommissie op voordracht van het bestuur benoemd door de ledenvergadering. De kandidaatstellingscommissie krijgt de opdracht in samenspraak met de fractie een concept fractieprofiel en een concept wethoudersprofiel op te stellen, welke op 23 mei a.s. aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter vaststelling. Graag roepen wij u op deel te nemen aan: Activiteiten t.b.v. het verkiezingsprogramma Deelname aan de verkiezingscampagne in 2014 Meld je aan via: of telefonisch

3 3 Convocatie afdeling Steenwijkerland Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt: Wanneer: donderdag 28 maart 2013 Waar: De Meenthe te Steenwijk Aanvang: uur AGENDA: 1. Opening 2. Mededelingen ingekomen stukken 3. Notulen jaarvergadering 22 maart (zie blz. 5 en 6) 4. Jaarverslag secretaris 2012 (zie blz.7) 5. Jaarrekening 2012 (wordt ter vergadering uitgereikt) 6. Verslag kascommissie (Trijn Jongman en Wies Brands-Denekamp) 7. Jaarverslag 2012 fractie (zie blz.8, 9 en 10) 8. Bestuursverkiezing: Marion van den Berg aftredend en herkiesbaar Linda Hofman aftredend en niet herkiesbaar Het bestuur stelt voor in de vacatures te benoemen: Marko Ferwerda Siem Bakker 9. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger: Het bestuur stelt voor Jan Dirkzwager te benoemen als afgevaardigde en Frits Hoekstra als plaatsvervanger

4 4 10. Benoeming gewestelijk afgevaardigden: Het bestuur stelt voor te benoemen: 1. Chrisstien Dollekamp 2. Jan ten Klooster 3. Wim Ziel 11. Benoeming kascontrolecommissie: Wies Brands-Denekamp aftredend en herkiesbaar Jaap Otten (was reserve) Vacature 12. Benoeming kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014: Het bestuur stelt voor conform de selectieprocedure wethouders en raadsleden van de PvdA afdeling Steenwijkerland (vastgesteld door de ledenvergadering van 15 november 2012: 1. Rob Moonen 2. Guus van den Berg 3. Ilja van Dijk-Tientjes 4. Koos Dalstra 5. Hennie Brands (namens het bestuur) 13. Rondvraag 14. Pauze 15. Bespreking congresstukken door Jan Dirkzwager en Frits Hoekstra 16. Sluiting uiterlijk uur Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris.

5 5 Notulen jaarvergadering Partij van de Arbeid, afd. Steenwijkerland d.d , de Meenthe 1.Opening De voorzitter opent de vergadering en brengt de groeten van Jacques Monasch over aan de leden. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Met kennisgeving afwezig : Jan Cordes,Jan Dirkzwager, Koos Dalstra, Harm Speelman en Frits Hoekstra. -Aankondiging thema-bijeenkomst 12 april uur: Hans Spekman(voorzitter PvdA) en René Cuperus (Senior wetenschappelijk medewerker Wiardi Beckman Stichting) zijn uitgenodigd. Wim Doorn (oud- wethouder Dieren) zal gespreksleider zijn. -De 1mei-viering zal vindt plaats in Tuks Theehuis. Ronald Plasterk spreekt de 1-mei-rede uit. -A.s. zaterdag 24 maart om uur verzamelen bij de Rechter om vervolgens te gaan canvassen. s Middags vanaf 14.00uur canvassen in Meppel. Als kado wordt een gratis lidmaatschap voor een jaar aangeboden. -Maandag 26 maart in de Rechter vindt een openbare bijeenkomst plaats.de genodigde gasten zijn Jacques Monasch en de directieleden van Woonconcept,Omnia en Wetland Wonen. Frits Hoekstra is de gespreksleider. Jacques Monasch bezoekt smiddags Steenwijk - West ( huren op maat )samen met de fractie. -Afgelopen maandag vond een vruchtbare bijeenkomst plaats tussen de fractie en de Statenfractie. 3. Notulen jaarvergadering 24 maart 2011 De notulen worden goedgekeurd. 4. Notulen ledenvergadering 23 november 2011 De notulen worden goedgekeurd. 5. Jaarverslag secretaris Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 6. Jaarrekening 2011 A.d.h.v. de ter plekke uitgereikte jaarrekening licht de penningmeester e.e.a. toe. Er is een nieuw boekhoudsysteem ingevoerd vanuit het hoofdkantoor. Alle afdelingen moeten hiervan gebruik kunnen maken. Wat betreft de inkomsten : De ledenbijdrage voor de Koppelinks bedraagt 1945 euro. De fractie draagt bij aan de themaavonden. Het Gewest heeft 1500 euro gestort i.v.m. de Prov. Staten verkiezingen en de fractie heeft het tekort van 750 euro voor deze verkiezingen voor haar rekening genomen. Tevens hoort een 2-tal giften van fractievolgers bij de inkomsten. Wat betreft de uitgaven: Hieronder vallen de uitgaven voor de Koppelinks ( 1600 euro), vergaderkosten (477 euro), promotiecampagne Prov. Statenverkiezingen, wijkbezoeken( 125 euro teruggekregen van de fractie), de nieuwjaarsbijeenkomst en de 1-meiviering (1500 euro). Het overschot bedraagt 6000 euro. Het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het verkiezingsfonds voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wordt aangenomen. De financiële huishouding ziet er zeer gezond uit. De bijdrage vanuit het fractiebudget van de Gemeente stelt de afdeling in staat om de campagne- pot op peil te houden. Met dank aan de penningmeester. Applaus voor Wim! 7. Verslag kascommissie ( Koos Dalstra en Trijn Jongman) Koos Dalstra en Trijn Jongman hebben deze controlerende taak vervuld en adviseren de ledenvergadering de stukken goed te keuren. Zij spreken hun waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester de financiën op orde heeft. 8. Jaarverslag fractie Het verslag wordt goedgekeurd. Jan Dirkzwager wordt geprezen om zijn uitgebreide verslag. Met dank aan Jan. 9. Bestuursverkiezing Hennie Brands is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering beslist dat Hennie bij acclamatie wordt herkozen. Helaas heeft niemand zich gemeld als kandidaat voor een bestuursfunctie.

6 6 10. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger Het bestuur stelt voor om Jan Dirkzwager te benoemen als afgevaardigde en Frits Hoekstra als plaatsvervanger. Zowel Jan als Frits en de ledenvergadering stemmen hiermee in. 11. Benoeming gewestelijke afgevaardigden Het bestuur stelt voor te benoemen: -Chrisstien Dollekamp als gewestelijke afgevaardigde -Wim Ziel als gewestelijke afgevaardigde -Jan ten Klooster als gewestelijke afgevaardigde -Harm Speelman als plaatsvervangend afgevaardigde De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. Het is verheugend om te constateren dat het gewestelijk bestuur zeer actief is. 12. Benoeming kascontrolecommissie Trijn Jongman is aftredend en herkiesbaar. Koos Dalstra is aftredend en niet herkiesbaar. Wies Denekamp was reserve. Het bestuur stelt voor Trijn Jongman en Wies Denekamp te benoemen als leden en Jaap Otten als reserve. De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. 13. Rondvraag Geen opmerkingen. 14. Pauze 15. Presentatie Parkeren in Steenwijkerland door Jan ten Klooster. Jan geeft op een kaart aan voor welke terreinen de blauwe zone,betaald parkeren en vrij parkeren zouden gelden. Hierover is een convenant gesloten met Stichting Vestingstad. De intentie was om het in het voorjaar in te laten gaan. Ook op het Steenwijkerdiep zou betaald parkeren ingevoerd worden. Om de druk te voorkomen zou bij AH en Lidl eveneens betaald parkeren gelden. Inmiddels zijn bedenkingen gerezen bij Vestingstad. Het belangrijkste argument tegen betaald parkeren is de crisis. Maar er bestaat wel een convenant! Een bijkomstigheid is dat, wanneer overal betaald parkeren ingevoerd wordt,de druk op de Bloemenbuurt zal toenemen. De oplossing zou kunnen zijn dat een vergunningstelsel wordt ingevoerd. De prijs is echter bezwaarlijk. Het wordt pas ingevoerd wanneer ongewenste situaties ontstaan. Mocht het systeem niet ingevoerd worden dan betekent dat een gat in de begroting. Het wachten is nu op antwoord van Vestingstad. Jan vraagt om een reactie van de aanwezigen: Wim Heij heeft begrip voor de netelige positie waarin de middenstand verkeert door de crisis. Wellicht kan iets minder vastgehouden worden aan het convenant en een gebaar gemaakt worden door 2 jaar uit te stellen. Achteraf betalen blijkt beter te werken voor de koopkracht (mogelijk met gsm). Luc : dat systeem is te kostbaar. Wim Ziel is van mening dat plaatsen die voor bezoekers aangelegd zijn betaald dienen te worden. Luc : Vestingstad moet een forse bijdrage leveren, t.w euro. De kosten bedragen euro terwijl 4 miljoen bezuinigd moet worden. Wim Heij : het verhaal moet duidelijk en tactisch verkocht worden. Het geld moet ergens vandaan komen. Dit betekent dat de burger bijv. hogere OZB betaalt. Het gevaar dreigt dat de PvdA de zwarte piet toegespeeld krijgt. Dank aan Jan voor de heldere uiteenzetting over dit probleem. 16. Sluiting Met dank voor ieders komst en inbreng sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

7 7 Jaarverslag 2012 Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Oerthe wensten de leden elkaar traditiegetrouw een gezond en gelukkig 2012 toe. Het zou een veelbewogen jaar worden voor de Partij van de Arbeid. De openbare vergadering op 9 februari in de Rechter met als thema Bestemmingsplan buitengebied trok veel bezoekers.er ontstond een levendige en interessante discussie. De jaarvergadering van 22 maart verliep zonder spectaculaire discussiepunten. Na de vaste items behorend bij een jaarvergadering hield Jan ten Klooster een verhelderende presentatie over het parkeerbeleid. De middenstand heeft het moeilijk in deze tijd van crisis en verzet zich tegen betaald parkeren. Anderzijds bestaat er een convenant en is het een gegeven dat het geld ergens vandaan moet komen. Bijkomend probleem is dat door betaald parkeren de druk op de Bloemenbuurt vergroot wordt. Op Valentijnsdag werden 200 rozen uitgedeeld. Bij 600 deuren werd aangebeld. De bijeenkomst op 26 maart in de (inmiddels stamkroeg) Rechter was zeer boeiend. In het panel zaten Jacques Monasch en de directieleden van Wetland Wonen, Omnia en Woonconcept. Het thema was de bedreiging voor de sociale woningbouw. Actueel en zorgwekkend. Hans Spekman en René Cuperus, wetenschappelijk medewerker van de Wiarda Beckman Stichting, waren op 12 april uitgenodigd door de PvdAafdelingen van Steenwijkerland, Meppel, Westerveld en de Wolden. Leden en belangstellenden waren welkom. Het thema was de koers van de PvdA, de politieke actualiteit en hoe de sociaal-democratie in praktijk gebracht kan worden. Cuperus gaf toelichting op het Van Waarde project. De belangstelling was groot en de bezielende toespraak van partijvoorzitter Spekman gaf hoop op een positieve koerswijziging. De 1-mei-viering vond plaats in het idyllische Tuks Theehuis. De 1-mei-rede werd uitgesproken door niemand minder dan Ronald Plasterk. De afdeling is er trots op binnen 2 maanden tijd een aantal prominenten te hebben mogen verwelkomen. Reeds vóór de vakantieperiode werd een planning gemaakt om de wijkbezoeken te intensiveren i.v.m.de verkiezingen van 12 september. De inmiddels bekende rode golf ging zeer regelmatig door de straten. Naarmate Diederik Samsom zich meer en meer profileerde als een geweldige partijleider merkte het campagneteam ook dat de negatieve spiraal van het begin van het jaar doorbroken werd met als resultaat de fantastische uitslag op 12 september! Dank aan allen die in Steenwijkerland hieraan hebben meegewerkt. Tijdens de ledenvergadering van 15 november in de Korf moest Keklik Yucel zich helaas afmelden vanwege verplichtingen in Den Haag. Frits Hoekstra was bereid om op de valreep een uiteenzetting te geven over het regeerakkoord. Met dank aan Frits. De ledenvergadering stemde ermee in dat de afdeling Steenwijkerland deelneemt aan de Gemeente- raadsverkiezingen van In 2012 is het bestuur 11 maal bijeen geweest. Het bestuur telde 6 leden. In december gaf Linda aan dat zij geen zitting meer kon nemen in het bestuur wegens studie- en werkdruk. Linda is bereid de werkzaamheden voor de Koppelinks en de persberichten voort te zetten. Hartelijk dank Linda voor jouw inspanningen in het bestuur. De samenwerking tussen fractie en bestuur verloopt voorspoedig. Tijdens een fractievergadering is een bestuurslid aanwezig en tijdens de bestuursvergadering is een fractielid aanwezig. De financiele situatie van de afdeling is rooskleurig. Met dank aan de uiterst zorgvuldige penningmeester Wim Ziel. De economische crisis, het toenemend aantal ontslagen, de zorg over de gezondheidszorg en de woningmarkt zullen de Partij van de Arbeid onder druk zetten. Lokaal zal de afdeling Steenwijkerland signalen opvangen aan de deur tijdens de wijkbezoeken en haar uiterste best doen om de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 tot een succes te maken. Marion van den Berg,secretaris

8 8 Fractiejaarverslag 2012 In het jaar 2012 is een aanvang gemaakt met de bezuinigingen. Forse ingrepen staan nog voor de deur. Mensen zullen weer meer zelf en vooral meer samen moeten doen. De mensen die het zelf niet kunnen redden, de meest kwetsbaren, zullen we blijven ondersteunen. De solidariteit kan daarom onder druk komen te staan, wat zichtbaar werd bij het regeringsakkoord over de inkomensafhankelijke zorgpremie. De stapeling van bezuinigingseffecten zal een belangrijk aandachtspunt worden met ingrijpende reorganisaties in de Jeugdzorg, AWBZ en WSW/Wajong voor de deur. In dit jaar is de fractie 36 x in vergadering bijeen geweest. Er zijn 16 commissie en 16 raadsvergaderingen gehouden. De fractie heeft diverse bezoeken afgelegd, zoals aan De Wielewaal te Scheerwolde, Kalenberg, bibliotheek Vollenhove, Zigher ter Stegestraat, Klaas de Lange, de ROVA, de Buze, ziekenhuis Meppel, Omnia Wonen, camping t Kappie, politie, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Buzepolle, Timpaan. Ook zijn de ledenvergaderingen van plaatselijk belang bezocht als wij daartoe werden uitgenodigd. Verder werden er vele bijeenkomsten bijgewoond zoals het Sportgala, WMO bijeenkomst Nijverdal, VNG raad op zaterdag, Centrum voor Lokaal Bestuur thema bijeenkomsten, Lagerhuisdebat met mensen met een beperking, Wetland Wonen belanghoudersdag, Ondertekening Willemsoord Charter Kolonien van Weldadigheid, Kopje Cultuur, Archievendag. Er is 7 keer gebruik gemaakt van het inspraakrecht tijdens de fractie, o.a. over de perikelen rondom de Stichting Waterrecreatie, parkeerbeleid (stichting Vestingstad), bezuinigingen op de Hafabra, vervuiling Matthijs Kiersstraat, subsidiebeleid ten aanzien van de FC Oldemarkt, Rendo, woningbouw Wanneperveen Tevens heeft de fractie een aantal themaavonden verzorgd en vindt er een terugkoppeling van de gebeurtenissen in de raad plaats in de Koppelinks. De wijkenquêtes zijn dit jaar gehouden in Steenwijkerwold, Tuk, Giethoorn, Vollenhove, Steenwijk, Oldemarkt. In verband met de verkiezingen zijn er een 8- tal extra wijkbezoeken, flyeracties of rozenacties gehouden. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het op orde brengen van alle bestemmingsplannen. Voor 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen in principe actueel zijn. Een enorme klus en daarom ook steeds prominent op de agenda. Veel nieuw beleid werd er niet gemaakt. Wel wordt het beleid op punten scherper gesteld in verband met aanstaande rijksbezuinigingen. Toch werd er ook nog flink geïnvesteerd, zoals in de leefbaarheid van diverse kernen. Zaken die dit jaar aan de orde kwamen waren o.a.: Samen Leven - Beschikbaar stellen krediet MFA Kalenberg: inmiddels heeft Kalenberg haar Multifunctionele Accommodatie gereed: zie ook de fractiekrant die wij begin 2013 hebben verspreid. - Beschikbaar stellen krediet verbouw De Buze: het gebouw van De Buze voldoet niet aan de huidige eisen des tijds. Het vergt een fikse investering dit op peil te brengen. Aanvullende eisen werden dan ook gesteld m.b.t. de verbreding van het programma/de activiteiten. - Vaststelling verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2012, waarbij o.a. een inkomensafhankelijke factor werd geïntroduceerd.

9 9 Ruimte - Definitief stopzetten van de bestemmingsplanprocedures voor de windmolenparken. Daarmee hebben we afstand genomen om windenergie toe te voegen aan Steenwijkerland, omdat het niet of heel moeilijk inpasbaar is in onze omgeving. - Vaststelling bestemmingsplan Giethoorn verblijfsrecreatieterrein - Krediet ontwikkeling stationsgebied - Krediet planontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep - Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk- West, Brede School MFC, waarmee met de start van het MFC kon worden begonnen - Vaststelling visie op Wonen en Leefbaarheid. Hierin wordt een voorkeur uitgesproken voor de kwaliteit van wonen boven kwantiteit en bouwen op basis van de vraag, teneinde leegstand te voorkomen. - Krediet woningbouwimpuls sociale huur lokatie Drok Vollenhove: - Vaststelling bestemmingsplan Vollenhove lokatie oude kaasfabriek - Vaststelling beleidsnotitie bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland - Vaststelling bestemmingsplan Zuidelijke kernen en bestemmingsplan Noordelijke kernen - Vaststellen bestemmingsplan Blankenham Sport - Krediet voor realisering van een sportaccommodatie voor de Club de Petanque De But 84 en handboogschietvereniging Robin Hood - Renovatie accommodatie Willemsoord Overig - Voortzetting starterslening - Besluit tot instelling extern onderzoek over Procesgang, Juridisch, Financieel, Bouwtechnisch, van 2005 tot heden m.b.t. verbouw De Meenthe - Beschikbaarstelling krediet voor ontwikkeling stationsgebied Wij ondersteunden de volgende moties/amendementen: 1. het doen van een extern onderzoek naar het project verbouw De Meenthe: aangenomen 2. vrijgave stelpost kwaliteitsverbetering groen uitstellen tot na meerjarenbegroting voorlopig afzien van betaald parkeren en in samenspraak met de Stichting Vestingstad Steenwijk een alternatief ontwikkelen: aangenomen 4. dat het college de aanhoudingsplicht uitsluitend toepast op bouwplannen, die niet in overeenstemming zijn met de door de raad op 27 maart 2012 vastgestelde nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland; dat de aanhoudingsplicht wordt doorbroken voor alle gewenste ontwikkelingen, die wel in de voornoemde nota passen. Wij diende de volgende moties (al dan niet gezamenlijk) in: 1. behoud van de afdeling acute verloskunde van het Diaconessenziekenhuis in Meppel;aangenomen en verstuurd richting Tweede Kamer, Raden van Bestuur van betreffende ziekenhuizen, zorgverzekeraar en de kring verloskundigen. 2. Camera s in beeld: ingetrokken na toezegging.

10 10 3. Niet overgaan tot verruiming van het aantal kampeerplaatsen op een minicamping: aangenomen 4. actief inzetten op toezicht en handhaving m.b.t. bestemmingsplan buitengebied en speciaal op onderdeel (mini)campings: aangenomen 5. motie m.b.t. negatieve effecten kooprecht huurders: verworpen 6. onderzoek tot overname resterende woningen van Grouwels Vastgoed in overleg met woningbouwcorporaties: aangenomen 7. Subsidie FC Oldemarkt: aangenomen 8. herpositionering alle zwembaden ipv alleen Vollenhove: verworpen 9. fasering bezuinigingen welzijnsbeleid: ingetrokken 10. bezuiniging ontmoeting over 2013 en 2014 ongedaan maken: verworpen 11. opheffing bezuiniging bibliotheken: aangenomen 12. faseren bezuiniging wijkkrachten: ingetrokken Wij dienden (al dan niet gezamenlijk) een amendement in: 1. met opdracht tot verkenning van een locatie voor de bredeschool Giethoorn: overgenomen 2. in te stemmen met de verdere uitwerking van verregaande vormen van samenwerking tussen de NoordWestGroep en de IGSD, waarbij de overhead tot een minimum wordt teruggebracht; de uitkomst hiervan voor definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen; overgenomen 3. de kosten van een externe kwartiermaker van ,00 voor te financieren uit de algemene reserve vrij besteedbaar; deze kosten tezijnertijd zoveel mogelijk te verrekenen met de middelen uit het herstructureringsfonds Wsw: overgenomen Inhoudelijke beschrijving van deze punten kunt u over het algemeen terugvinden in de Fractiestemmen in de Koppelinks De landelijke verkiezingen zijn succesvol verlopen en ook in Steenwijkerland boekten we gelukkig weer winst. We hebben weer een regering met de PvdA. Dit betekent niet dat alles in één keer beter wordt. Ook nu krijgen de gemeenten een zware opgave voor de kiezen. Het komend jaar komt naast deze opgave ook in teken van de gemeenteraadsverkiezingen te staan. Kortom veel werk aan de winkel en zaak om als PvdA lokaal op te blijven komen voor de mensen in Steenwijkerland, met als doel dat iedereen mee kan blijven doen. Jan Dirkzwager

11 11 Fractiestemmen Op 18 december 2012 was er voorafgaand aan de commissievergadering een extra raadsvergadering, omdat de vergadering van 4 december niet kon worden afgerond. De commissievergadering had maar een kleine agenda dus dat zou moeten kunnen. Onduidelijkheid over rioolheffing De raadsvergadering bestond uit twee agendapunten. Het eerste punt was de belastingverordening waarover zoveel te doen was geweest in de raad van 4 december. Insprekers vanuit de recreatiesector konden zich niet vinden in de wijze van rioolheffing. Er leek onduidelijkheid te bestaan over wie deze heffing nu moest betalen. Alleen de campingeigenaar als zijnde één aansluiting, of zowel de campingeigenaar als ook alle caravaneigenaren. Snel werd duidelijk dat de grondeigenaar de heffing betaalt. Wat wel betekent dat als een caravaneigenaar ook eigenaar is van de ondergrond deze een aparte heffing krijgt. Dit was al langer beleid, echter was dit in 2010 en 2011 ten onrecht niet aan de eigenaren opgelegd. Het besluit omhelsde ook dit nu met terugwerkende kracht te doen. Dat vonden de fracties te ver gaan, omdat men dit niet had kunnen voorzien en met een fikse kostenpost ineens werd geconfronteerd. Raadsbreed werd een motie ingediend die opriep om uiterlijk 1 maart met een aangepast voorstel m.b.t. de rioolheffing te komen op het onderwerp recreatieterreinen. Verder werd de verordening ongewijzigd vastgesteld. maken dat de bezuinigingen op de woningbouwcorporaties nu tot onoverkomelijke problemen leidt. Dat dit ook op een andere, minder generieke wijze, door een betere verdeling, regionaal en over de woningvoorraad kan worden behaald. Dat omdat dit beter aansluit bij de bedrijfseconomische situatie van woningbouwcorporaties. Daarnaast riepen we op ook de huidige plannen met betrekking tot de verhuurderheffing en de wijze van huurberekening aan te passen. 1 De motie haalde het niet. Van de overige partijen steunde alleen PAS de motie. De VVD vond dat we de regering niet moesten storen en hen zelf het overleg te laten voeren, het CDA vond dat we er niet over gaan en niet op de stoel van de woningbouwcorporaties moesten gaan zitten, D66 had een soortgelijke mening. BGL en CPB gaven aan zich niet met landelijk beleid te bemoeien en daarom ook niet in te stemmen. Natuurlijk vroegen we aandacht voor het project van Wetland Wonen met de Van der Bent stichting om een appartementencomplex met 15 zelfstandige appartementen voor jongeren met een beperking te bouwen. Dit op initiatief van ouders wat al in 2005 gestart was. Vanwege het landelijk beleid is hier nu geen geld voor. Tragisch. Een afvaardiging van de fractie heeft gesproken met Wetland om te kijken of er vanuit de gemeente misschien mogelijkheden zijn dit project alsnog mogelijk te maken. Maar Wetland mag van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet verder investeren, omdat de leningen niet meer gegarandeerd worden. Het is te hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden voor deze situatie. Wij blijven Motie Woningcorporaties Het andere openstaande bespreekpunt was de motie die wij samen met de SP en De CU indienden. In deze motie riepen wij op om het college te verzoeken bij de regering kenbaar te 1 Woningcorporaties moeten in de samenleving verankerd zijn. Ze moeten aanspreekbaar zijn voor de huurders en de organisaties die met hen werken zodat de leefbaarheid verbeterd kan worden.

12 12 dan ook de Tweede Kamerfractie van de PvdA bestoken met onze zorgen. Ondanks deze consequenties was er dus onvoldoende steun voor onze motie. Een gemiste kans. Hypermarkt Aansluitend vond de commissievergadering plaats. Deze begon pas rond uur, omdat de raadsvergadering toch weer veel tijd vergde. De commissievergadering startte met het door de VVD ingebrachte punt zijnde de Hypermarkt. In 2006 had de Raad dit zelf vastgelegd, maar de omschrijving van de Hypermarkt was niet duidelijk geregeld. Het is voor de gemeente ook niet mogelijk voorwaarden op te leggen aan de ontwikkelaar over wat er wel en niet in deze Hypermarkt komt, mits er maar één afrekensysteem is. In 2006 was ook nog de verwachting dat de ondernemers uit de binnenstad dit in een convenant met de ontwikkelaar zouden regelen, maar de ondernemers zijn dit gesprek helaas niet aangegaan, terwijl hun invloed nu juist daar zat. Wij zijn, met PAS, CU en D66 van mening dat er sprake is van een dubbelslag: Eeserwold met juist zorgen voor versterking van de binnenstad. Het aanbod wordt voor de regionale consument aantrekkelijker, waardoor men ook eerder Steenwijk stad zal bezoeken. De VVD, als mede initiator van dit plan in 2006, dringt aan op een nadere definiëring van het begrip hypermarkt. Voor de huidige aanvraag heeft dit echter geen consequenties. Het CDA gaf aan dat alle partijen er destijds bij hebben gezeten en roept de ondernemers op met een stadsplan 2030 te komen. BGL wilde een onderzoek, maar ja waarnaar en CPB sprak haar zorg uit over de ontwikkeling van het Steenwijkerdiep. MER en ruimte voor de landbouw Een ander onderwerp was de vertaling van de Milieu Effect Rapportage in het bestemmingsplan buitengebied. Een ingewikkeld verhaal. Kort gezegd komt het er op neer dat in verband met een recente uitspraak van de Raad van State alle agrarische bedrijven die een groter bouwblok dan m2 willen een buitenplanse ontheffing moeten aanvragen. Vooral de VVD en het CDA gingen tekeer tegen dit voorstel, omdat er ook bestaande ontwikkelruimte werd afgenomen en men nu ook nog eens extra leges moet betalen. Wij gaven aan het van belang te vinden dat er een grens wordt gesteld aan de grootte van de agrarische bedrijven en er bestaansrecht blijft voor de familiebedrijven in dit gebied, wat naar aard en schaal hier passend is. 2 De VVD stelde terecht dat er wel een onderzoek moet plaatsvinden naar de planschaderisico s wat door wethouder Boxum ook werd toegezegd. Het CDA zag nog een mogelijk om middels een beheersverordening de bestaande rechten te kunnen garanderen. Omdat dit onderdeel veel tijd vergde kon nu de commissievergadering niet worden afgesloten en vond het vervolg op 9 januari plaats. Aanbesteden of inkopen Het belangrijkste punt op de agenda van 9 januari was de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van de Noordwestgroep. Hierbij pleitten wij nogmaals voor een verhoogde inzet op inbesteden bij de Noordwestgroep: in plaats van een aanbestedingsprocedure dus gewoon bijvoorbeeld alle groenvoorziening bij de Noordwestgroep inkopen. 3 Of beter de groenafdeling van de Noordwestgroep samenvoegen met de gemeente. Gezien de huidige economische situatie, het kabinetsbeleid, is het moeilijk de medewerkers van de Noordwestgroep bij reguliere bedrijven 2 Alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten zo mogelijk waarde toevoegen aan de omgeving, maar ten minste passend zijn. Landschappelijke inpassing is een noodzaak voor behoud van de kwaliteit van onze streek. 3 De gemeente maakt zijn voorbeeldfunctie waar door maatschappelijk verantwoord werkgeverschap te betrachten en ook meer mensen met een beperking in dienst te nemen.

13 13 aan het werk te krijgen. Bij de Dyka bijvoorbeeld lagen deze mensen er als eerste uit. Juist nu is het zaak de medewerkers van de NWG aan het werk te houden en zou de gemeente daar zelf op in kunnen zetten. Wethouder van der Terp houdt echter vast aan het bestaande beleid, zijnde zoveel mogelijk mensen onderbrengen bij reguliere werkgevers en gaf de NWG er van langs door te stellen dat zij niet alle mogelijkheden voor aanbesteding goed hebben opgepakt. Zij moeten dan ook maar op de blaren zitten. Wij zijn er ook voor om zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers onder te brengen, maar zien ook dat de economische omstandigheden vragen om aanpassing van het beleid. Volgens ons hoef je het één niet te laten zonder het andere te doen. ten goede komt. Buitengewoon bijzonder. Bestemmingsplan met ruimte voor milieu Naar aanleiding van de commissievergadering over de Vertaling van de Milieu Effect Rapportage in bestemmingsplan buitengebied deed het college de toezegging te onderzoeken of het instrument beheersverordening toepasbaar is. De VVD gaf aan de frustraties van het CDA wel te delen, maar het niet aannemen van deze vertaling zal meer financiële risico s opleveren, wat de VVD als onverantwoord beschouwde. Alleen CDA en BGL gingen niet akkoord met het voorstel, ondanks de toezegging van de wethouder. Buitengewoon bijzondere motie Op 15 januari vond de aansluitende raadsvergadering plaats. Tot ieders verrassing diende BGL en CPB een motie in over de consequenties van het stopzetten van bouwprojecten door de woningbouwcorporaties. Zij wilden de gemeenteraad oproepen met de corporaties in gesprek te gaan om te bespreken wat en of er nog andere mogelijkheden zijn projecten vlot te trekken. Dat terwijl men in de vergadering van aangaf dat de bal bij corporaties de landelijke politiek ligt en er in de tussentijd niets was gewijzigd. Het was een overbodige motie, omdat iedere fractie de mogelijkheid heeft met corporaties in gesprek te gaan. Een zinloze motie, omdat wij al hadden onderzocht dat we als gemeente helaas niets kunnen, omdat ook een aanbod tot het geven van een lening door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet zal worden geaccepteerd. De enige zinvolle motie, wat door de woningbouwcorporaties wordt ondersteund, is het college op te dragen om de regering te verzoeken andere maatregelen te nemen, gezien de consequenties van de huidige voorstellen. Maar ja, dan kom je aan landelijke politiek en daar bemoeien zij zich niet mee, ook als dat onze inwoners Werken naar vermogen Eén van de goede dingen van de Wet Werken naar Vermogen was de titel. Een ieder die kan bijdragen aan de maatschappij zal dat naar vermogen moeten kunnen doen. Dat was ook de intentie van het voorstel onder de titel Tegenprestatie Wet Werk en Bijstand. Een titel die de lading gelukkig niet dekte. Het voorstel zorgt er wel voor dat iedereen die bijstand vraagt direct in een traject van 8 weken zijn persoonlijke vermogen in kaart brengt en op basis daarvan een vervolgplan maakt met zijn consulent/coach om weer aan het werk te komen. Voor iedereen zal dat plan anders zijn en voor een deel zal de weg niet direct richting werk leiden, maar eerst naar zorg, hulpverlening of een tussenstap met vrijwilligerswerk. En natuurlijk is dat niet vrijblijvend. Een ieder moet zich naar vermogen inzetten, om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen. Een voorstel dat brede ondersteuning vond in de raad. Er waren wel enkele partijen die verder wilden gaan, maar niet om het geboden maatwerk heen konden. Voor de PvdA fractie geldt dat wie kan werken moet werken als daartoe kansen geboden worden. Inzetten op participatie, meedoen is van het grootste belang. Wie

14 14 echt niet kan werken, wordt ontzien, maar ook dan geldt dat we er voor moeten waken dat men niet in een isolement terecht komt en dus inzetten op meewerken aan een zorgtraject of vrijwilligerswerk. 4 Ontwikkellocaties de gele gebieden een impuls voor Giethoorn, Ossenzijl en Scheerwolde 5 Dat was de mening van de meeste fracties in de raad. PAS vond deze ontwikkeling vanaf de start niet passend in het gebied en het CDA was wel positief over het voorstel, maar vroeg zich af of het wel een impuls voor de dorpen was. Net als de VVD riepen wij wel op tot realisme en een tussentijdse rapportage. Zoals het er nu voor staat levert het naast een noodzakelijke woonen recreatie impuls voor Scheerwolde, Ossenzijl en ook Giethoorn ook extra arbeidsplaatsen en financieel voordeel op voor de gemeente. Wij waren dan ook verbaasd over de opmerking van het CDA of het wel zo n impuls is voor deze kernen. Wat de impuls betreft is voor ons duidelijk dat het goed is voor deze drie kernen. geven. Hetzelfde gold voor het beschikbaar stellen van een klein bedrag voor onderhoud aan Buurthuis Basse, waarbij men veel zelfwerkzaamheid verricht. 6 Beide voorstellen leiden tot vergroting van de leefbaarheid in de dorpen, wat alleen kan dankzij de inspanningen van de mensen zelf. Die betrokkenheid is goed en biedt dan ook perspectief voor de toekomst. Jan Dirkzwager Als een Phoenix Zestig jaar nadat Scheerwolde als een Phoenix herrees uit het moeras, is het nu de beurt aan de Wielewaal om te herrijzen. De commissie gaf unaniem haar fiat aan de renovatie van het streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde. Het was hard nodig en elke partij was van de noodzaak doordrongen. Veel respect was er voor het doorzettingsvermogen van het bestuur van de Wielewaal. Kortom een feestje om hier je fiat aan te mogen 4 Wij willen ook dat werkzoekenden meteen geholpen worden met het vinden van een andere baan en niet pas na afloop van hun uitkering. 5 Om particuliere investeringen op gang te houden, wil de PvdA zoveel mogelijk procedurele en planologische belemmeringen uit de weg ruimen. Dit vanzelfsprekend binnen de wettelijke grenzen. 6 Culturele-, maatschappelijke-, internet-, gezondheids- en bibliotheekvoorzieningen samenbrengen in één gebouw (als Kulturhuus).

15 15 Trijnreis Vorstelijke beloning Ik ben onlangs binnen Achmea gestart met een andere functie. Ik was werkzaam in het face-to-face-kanaal, maar Achmea heeft ervoor gekozen om die te sluiten. Vanaf nu is Achmea alleen te benaderen via telefoon, e- mail of Internet. Het is een keus waar je voor of tegen kunt zijn. Jammer dat je niet makkelijk even een vraag kunt stellen en waar je een persoonlijk gevoel bij hebt. En ja, er werd veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. En niet alleen zoals de vooroordelen: door allochtonen of ouderen. Ik had een heel divers publiek van 18-jarigen, die vanaf dan ook een eigen premie gaan betalen, tot mensen die met ziekte werden geconfronteerd en juist dan behoefte hadden aan advies. De keus van Achmea is vanuit kostenoogpunt wel te rechtvaardigen. Want het is inderdaad een kostbaar kanaal en het gebruik van allerlei sociale media is ook normaal en dus meest gebruikt. En zo heb ik dus nu een andere baan en komt mijn raadswerk ook ter sprake. Een van de nieuwe collega s vindt dat ik vorstelijk wordt betaald voor dit werk. Ik zal niet zeggen dat het niks is, maar vorstelijk betaald??? De vele uren aan vergaderen, stukken lezen, overleggen, gesprekken met belangenorganisaties, wijkbezoeken etc. moet je gewoon ook leuk vinden. Want als je alle uren omrekent naar de vergoeding is er weinig vorstelijk meer aan. Ik klaag niet, want het werk is ook leuk en ik vind het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan de maatschappij socialer te maken en de solidariteit als uitgangspunt te nemen. Maar weet u wie ik vorstelijk betaald zie worden: een nieuwe bestuurder van de SNS ( laat die nu bij Achmea weg komen en ook daar had hij een riant inkomen ). Waarom durven wij, PvdA bestuurders, niet echt een statement maken. En een nieuwe bestuurder ook echt minder te laten verdienen. Wij (lees onze minister van Financiën) verdedigen de aanstelling en beloning van deze man en een dag later gaan we de discussie aan dat de grootverdieners moeten inleveren? Is een bedrag verdienen van bijna een half miljoen per jaar passend bij de verantwoordelijkheid van de functie van de nieuwe SNS bestuurder? Waarom is het inkomen van de minister president dan maar de helft van dit bedrag? We zeggen dat we er wat aan gaan doen, maar toch durven we niet. Wel gaan we op allerlei vlak bezuinigen. Iedereen moet inleveren. De huren gaan omhoog. De belasting gaat omhoog. Uitkeringen worden scherper gecontroleerd op rechtmatigheid. Dus we durven het wel! En nu nog bij iedereen. En wat is vorstelijk belonen? Mijn beloning is niet in geld uit te drukken. Ik ben blij dat ik werk heb en dat ik als raadslid mijn bijdrage kan en mag leveren. Dat ik elke dag een doel heb. Elke dag mensen ontmoet. Elke dag thuiskom waar mijn man lekker heeft gekookt. De kinderen gezond zijn. Lieve vrienden om mij heen. Dus ja, ik word toch vorstelijk beloond! Trijn

16 16 Van de wethouder De bezuinigingen die het kabinet Rutte 2 moet nemen zijn van een immense omvang. Opgeteld maar liefst 46 miljard. Daarvan resteert een opgave vanuit het kabinet VVD/CDA en vanuit het Lente-akkoord van 30 miljard en nieuwe bezuinigingen van 16 miljard. Dit werkt sterk door op gemeentelijk niveau. Op nagenoeg alle beleidsterreinen. Het raakt heel veel mensen. Ik geef u 3 voorbeelden waar ik me grote zorgen over maak: Wonen Het kabinet neemt op het vlak van wonen een breed pakket aan maatregelen en stelt er zelfs een aparte minister voor aan (Blok) om ze te realiseren. De belangrijkste maatregelen zijn: - de aftrek van hypotheekrente beperken - de huurverhoging inkomensafhankelijk maken - de corporaties onder aansturing van gemeenten brengen - afroming van de financiële middelen van de corporaties (verkregen uit de inkomensafhankelijk huur) via een heffing De heffing lijkt forse effecten te hebben voor de woningbouw voor mensen die niet zelf in huisvesting kunnen voorzien. De investeringscapaciteit van de corporaties zal afnemen. Het heeft in Steenwijkerland tot gevolg dat de volgende fase sociale huur- en koopwoningen in de Nieuwe Buurt in Blokzijl door Wetland geen doorgang kan vinden en dat projecten van Woonconcept in Steenwijk West opgeschort worden. Schrijnend is het stopzetten van een voorziening voor mensen met een beperking in Vollenhove ( voor de Van der Bent Stichting) door Wetland. Daar is door de jongeren en hun ouders lang naar uitgekeken. We hebben het op verschillende plekken in Den Haag onder de aandacht gebracht om aan te geven dat de heffing anders uitgewerkt moet worden. WMO In het regeerakkoord is vastgelegd dat de huishoudelijke zorg uit het pakket WMO verdwijnt. De huishoudelijke zorg wordt vanaf 2014 niet aan nieuwe cliënten en vanaf 2015 niet meer aan bestaande cliënten vergoed. Met uitzondering van een groep op het bestaansminimum. Aanvragers kunnen wel zelf deze huishoudelijke zorg gaan inkopen en zich daar eventueel voor gaan verzekeren. De individuele woonvoorzieningen (aanpassingen van het huis e.d.) blijven wel bij de gemeente. Het kabinet wil op de Wmo-huishoudelijke hulp 1,2 miljard bezuinigen. Huishoudelijke Hulp verandert van een brede voorziening in een vangnet voor de kleine groep meest kwetsbaren. Punt hierbij is: 75% van de huidige verstrekkingen gaat al naar mensen met een klein inkomen! Wat zou helpen is het onderbrengen van de wijkverpleging bij de gemeenten. Het kabinet laat nog in het midden of zij de wijkverpleging wil onderbrengen bij gemeenten of bij de verzekeraars. Er zijn de afgelopen jaren geslaagde experimenten uitgevoerd met wijkverpleging. De Partij van de Arbeid heeft er bij de onderhandelingen voor gezorgd dat er middelen beschikbaar zijn op de begroting. Wij zouden er in Steenwijkerland graag snel mee aan het werk gaan. Participatiewet In de Participatiewet worden de WWB, de Wajong en de WSW samengevoegd tot één regeling. Door deze samenvoeging komt er één reïntegratiebudget voor de onderkant van de arbeidsmarkt en één uitkeringskader. De Wsw blijft alleen bestaan voor de doelgroep die aangewezen is op beschut werken. Ongeveer 1/3e van de huidige omvang. De Wajong blijft alleen bestaan voor blijvend, volledig arbeidsongeschikte jongeren.

17 17 Centraal in de wet staat de arbeidscapaciteit van de werkzoekende. Een goed uitgangspunt, daar is brede overeenstemming over. Op basis van een loonwaardemeting wordt vastgesteld hoe groot de arbeidsproductiviteit is. Het verschil met het wettelijk minimumloon wordt dan aangevuld met loonsuppletie voor de werkgever. Binnen onze gemeente voeren de IGSD en de NoordWestGroep deze regelingen uit. De financiële gevolg van de invoering van de Participatiewet is becijferd op een negatief effect van in 2014 oplopend tot 2,3 miljoen in We proberen in Steenwijkerland zoveel mogelijk dit bedrag te compenseren door de NWG en IGSD slimmer en zuiniger te laten samenwerken. Er is een wegbereider voor aangesteld. Door slim te organiseren kunnen we de mensen die steun nodig hebben bij hun werk ontzien. Maar daarmee zijn we er niet. Er is meer nodig om de terugval van middelen (60 tot 70%) op te vangen. Wat deels gaat helpen is de verplichting, die in de wet opgenomen gaat worden, dat grotere bedrijven (boven 25 personeelsleden) tenminste 5% mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Luc Greven 10 februari 2013

18 18 Uit de fractie Belastingontwijking/vermijding Tijdens het congres van de PvdA in januari 2012 is in de resolutie Met het gezicht naar de wereld, Nederland en sociaaldemocratische internationale politiek, een door mij voorgesteld en door de afdeling ingediend amendement aangenomen dat gaat over de onwenselijkheid van het vermijden of ontwijken van belasting. Het amendement en de argumentatie treft u hieronder aan: 3. Sociaaldemocratische keuzes in prangende internationale kwesties. Onder 3.2 Bestaanszekerheid, goed werk en migratie. Na financiële producten met hoog risico worden ontmoedigd of verboden. Toevoegen: - niet wordt meegewerkt aan (holding) constructies ter vermijding van belastingen. Argumentatie: De Nederlandse belastingwetgeving kent in de vennootschapsbelasting de zo genaamde deelnemingsvrijstelling. Verder kent ons land een zeer groot aantal belastingverdragen met andere landen onder andere ter voorkoming van dubbele belasting. Een uitwas hiervan is echter dat een zeer groot aantal (buitenlandse) bedrijven en personen in Nederland een Holding oprichten waardoor men praktisch gezien belastingheffing kan voorkomen. Onder andere wordt hiervan gebruik gemaakt door popgroepen en beroepssporters om inkomsten van licenties belastingvrij te incasseren. Dit is een ongewenste toestand waarbij het ons niet uitmaakt welk land de belasting misloopt. De inkomsten voor ons land wegen niet op tegen ons principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ondersteund door de afdelingen: Steenwijkerland, Kampen, Raalte Dat deze materie speelt kunnen we bijna wekelijks in de kranten lezen. Volgens schattingen verdienen er in ons land ongeveer mensen een (te goed belegde) boterham met het organiseren en adviseren van multinationals, en mensen met teveel geld, om hun inkomsten via een holding maatschappij in Nederland te laten lopen. In feite komt het hier op neer dat in ons land 1000 mensen werk hebben waardoor de burgers in de landen waar de multinationals zijn gevestigd opdraaien voor de, niet of te weinig, door deze multinationals en mensen betaalde belasting. Het gaat niet alleen om Nederland, ook andere landen waaronder België kennen bepaalde faciliteiten. We hebben kunnen lezen dat Nederlandse bedrijven voor 32 miljard euro in België hebben gestald om belasting te besparen. Er blijft dus werk aan de winkel voor de PvdA om er voor te zorgen dat belastingen betaald worden door die bedrijven en mensen die dat het beste kunnen dragen en dat niet het omgekeerde het geval is. Wanneer een verenigd Europa ergens voor kan dienen dan is het wel dat deze praktijken door wetgeving worden voorkomen. Jan ten Klooster fractielid

19 19 Uit het gewest De nieuwjaarsbijeenkomst in Hellendoorn werd goed bezocht. Veel afdelingen waren vertegenwoordigd. Het door bestuur en fractie georganiseerde muzikale intermezzo ( door Hanneke de Jonas de Witte ) werd zeer gewaardeerd. Tijs de Bree, fractie voorzitter en Koos Dalstra, gewestelijk voorzitter, gaven een overzicht van het afgelopen jaar en schetsten de plannen voor de toekomst en vertelden dat ze de afdelingen op uitnodiging gezamenlijk wilden bezoeken. Keklik Yucel, ons Tweede Kamerlid, gaf in haar bijdrage aan dat ze alle afdelingen in Overijssel wil gaan bezoeken (een goede gelegenheid om ze bij een thema avond uit te nodigen). Op deze nieuwjaarsbijeenkomst hebben we aangekondigd dat we een netwerk van oud bestuurders willen aanboren (burgemeesters, wethouders, gedeputeerden) die afdelingen kunnen helpen bij klussen waarbij hun expertise nodig kan zijn; bijvoorbeeld als commissielid, sparringpartner, schrijver van verkiezingsprogramma enz. Voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen (2014) zijn de voorbereidingen al begonnen. Nogal wat afdelingen ondernemen reeds enige tijd activiteiten om leden te winnen en/of zoeken potentiele kandidaten om hun kandidatenlijst aan te vullen, te verjongen enz. In Twente is een initiatief ontstaan om advertentieteksten te ontwikkelen om de belangstelling voor de plaatselijke (PvdA)politiek te wekken. We lopen wel tegen de kosten hiervoor aan. Het Gewestelijk Bestuur is bezig met het ontwerpen van posters ten behoeve van het werven (gemeenteraads)leden voor de komende verkiezingen; binnenkort start hiervoor een pilot, waarvoor zich al een afdeling uit de regio Twente heeft gemeld. Alle afdelingen worden binnenkort geïnformeerd over de voortgang. Op zaterdag 27 april 2013 zijn wij allen uitgenodigd voor ons congres in Leeuwarden. Het congres is het hoogste orgaan van de PvdA. Hier worden de belangrijkste partijbeslissingen genomen en hebben leden het laatste woord. Precies zoals het hoort bij een ledenpartij. De congresstukken zijn inmiddels verstuurd en kunnen worden gedownload. Het Gewestelijk Bestuur schrijft in maart een voorcongres uit (in Nijverdal). We zullen tijdig alle afdelingen oproepen hun ledenraadpleging over de congresvoorstellen snel plaats te doen vinden, teneinde zoveel mogelijk gezamenlijk (afdelingen uit Overijssel) voorgestelde amendementen in te kunnen dienen. Op 10 november j.l. sprak Kamerlid Lutz Jacobi op haar eigen bekende wijze tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering. Daar vertelde zij hoe volgens haar het ombudswerk zou moeten werken. Twee afdelingen, Hof van Twente en Almelo, lieten zien en horen hoe dat in de praktijk gaat. Inmiddels heeft het Gewestelijk Bestuur een enquête opgesteld om te peilen of er belangstelling is om het onderwerp Ombudswerk opnieuw op de agenda te zetten. Bij voldoende belangstelling zal er een vervolgbijeenkomst worden gehouden. Het schijnt dat sommige leden problemen ondervinden om toegang te krijgen tot de site van Mijn PvdA. Binnenkort sturen we naar allen leden een actuele handleiding om probleemloos in te kunnen loggen. Wie daarna problemen houdt, gelieve contact met mij op te nemen (Koos). Koos Dalstra (gewestelijk voorzitter)

20 20 Provinciaaltje Het is vrijdag 11 januari, winterkoud, en om half vijf al donker als ik van mijn werk naar huis fiets. Zo meteen snel een hapje eten, en dan met fractiegenoot Zafer Aydogdu richting Hellendoorn voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gewest en de Statenfractie. Ik ben benieuwd naar de peptalk van onze bobo's en naar het optreden van Hanneke de Jong (muziek op gedichten van Shakespeare). Het meest zie ik uit naar inspirerende gesprekjes met partijgenoten die eveneens zullen afreizen naar 'De Uitkijk'. Natuurlijk had ik er verwachtingen van, twee jaar geleden, toen ik mij kandideerde voor de statenfractie. Maar pas als je er midden in zit wordt volop duidelijk hoe provinciaal beleid verweven is met lokale uitvoering. Samen met Anneke Beukers en Henk Heskamp vorm ik het cluster 'groen'. Dat betekent dat alle onderwerpen die raken aan landbouw, natuur, water en ruimtelijk ordening ons domein in fractie zijn. Daaronder vallen aansprekende onderwerpen als landbouwontwikkeling en megastallen, ecologische hoofdstructuur en Natura 2000, waterschappen en waterbeleid en de herijking van de omgevingsvisie. Allemaal thema's die in 2012 en 2013 volop spelen en waarin wij onderscheid proberen te maken, moeten maken, in Overijssel. Dat is niet altijd even eenvoudig. Onze fractie kiest een nadrukkelijk groene koers waar het gaat om natuur en milieu, kiest voor verduurzaming van de landbouw, en staat voor behoud van hoge kwaliteitseisen als het gaat om de omgevingsvisie. Maar we zitten in de oppositie en strijden tegen het 'ruim-baan-voor-de-landbouw' beleid van de rechts-christelijke coalitie. Met lede ogen zien wij aan hoe een nipte meerderheid in de Staten initiatieven blokkeert die een halt willen toeroepen aan megastallen. En hoe CDA, VVD en PVV telkens weer de kloof vergroten tussen landbouw en natuur door Europees vastgestelde natuurdoelen in twijfel te trekken. 'Maar jullie, partij van de ARBEID zijn toch ook voor werkgelegenheid, en die biedt de landbouw', klinkt het soms. Ja, natuurlijk zijn wij dat. Maar wij zijn niet voor beperkte werkgelegenheid in onduurzame bedrijven. 'De sector zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden', sprak ik namens de PvdA in het grote debat over megastallen, 'en moet zodoende werken aan duurzame productie en duurzame werkgelegenheid'. De opkomst is goed, in Hellendoorn, evenals het optreden van Hanneke. Dan loop ik Trijn Jongman, fractievoorzitter in Steenwijkerland, tegen het lijf. Trijn vertelt dat ook in Steenwijkerland problemen bestaan rond een nieuw te bouwen megastal. Over hoe lastig het is voor een gemeente om zelf te beschikken als provinciaal beleid ruimte biedt om deze stallen te bouwen, en hoe ook daar de discussie over werkgelegenheid wordt gevoerd. Relevant en inspirerend gesprek. Ik besluit om Trijn uit te nodigen voor een strategiesessie van onze fractie, waarin we koers bepalen voor de tweede helft van onze statenperiode. En in één adem word ik, als provinciaaltje, gestrikt om dan ook maar een column te verzorgen in jullie afdelingsblad. Dat doe ik natuurlijk met genoegen. Want zolang wij, PvdA ers, elkaar kunnen inspireren, zijn wij in staat een verschil te maken voor een eerlijker en duurzamer Overijssel. Peter Hermans Lid Statenfractie PvdA

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november.

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november. Inleiding. Voor ons ligt de Perspectiefmota 2015-2019, de opmaat voor de begroting in november. Wij danken alle ambtenaren, die antwoord hebben gegeven tijdens het vragenuurtje of mailwisselingen. Een

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Naam: Luc Greven. Naam: Trijn Jongman

Naam: Luc Greven. Naam: Trijn Jongman Naam: Luc Greven! Woonplaats: Steenwijk Partij: Partij van de Arbeid Plaats op de kieslijst: 1 Als u voldoende stemmen krijgt neemt u dan plaats in de raad: ja Wat wilt u in de komende vier jaar realiseren:

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland. Datum: 29 mei 2012 Aanvang: 20.00 uur Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Aanwezig: fv. H. Zevenhuizen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Hierbij bied ik u het jaarverslag 2013 aan. Zoals u kunt lezen hebben wij als bestuur niet stil gezeten in 2013. Actief politiek bedreven en daarnaast aanwezig

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Zijn er dan geen opmerkingen te maken? Natuurlijk wel!

Zijn er dan geen opmerkingen te maken? Natuurlijk wel! Beschouwingen n.a.v. de Begroting 2015-2018 Voorzitter, - Een sobere, transparante en doelmatige besteding van gemeentelijke middelen. - Een sluitende begroting voor 2015, - Beperkte lastenverhoging voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND

VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND d.d. 30 maart 2010 NUMMER :13 AANWEZIG: L.V. Elfers, burgemeester P.A. van der, wethouder H.J. Boxum, wethouder L.F.

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie