DE CORRIDOR. Het Bestuur van de Wijkraad Brouwhuis IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE CORRIDOR. Het Bestuur van de Wijkraad Brouwhuis IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. juni 2011"

Transcriptie

1 Jaargang 27 juni 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis Het Bestuur van de Wijkraad Brouwhuis IN DIT NUMMER Nieuw bestuur wijkraad stelt zich voor, vervolg van de voorpagina kunt u lezen op pag. 5. Bakhuis De Willig ook met Vaderdag open, alles hierover leest u op pagina's 6 en 7. Hebt u last van stankoverlast en weet niet wat u hieraan moet doen, lees dan verder op pag. 11. Weer een koninklijke onderscheiding in Brouwhuis, lees snel op pag. 32. Staand van links naar rechts: Gerard Nooijen, vice-penningmeester Ben Vogel, voorzitter Mart Michiels, vice-secretaris Mech Hendrix, nog geen vaste functie Zittend van links naar rechts: Jolande Martens, secretaris Yvonne Schelling, penningmeester En natuurlijk nog veel meer leesplezier in deze extra kleurrijke uitgave van uw Wijkblad. Ruim 3 jaar heeft de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis een nieuw bestuur. Elk jaar zijn er bestuursleden aftreedbaar zodat er voortdurend verversing mogelijk is. Sinds de Algemene Ledenvergadering van eind maart is Mech Hendrix officieel Huub Willems opgevolgd. In de tussentijd heeft Map van Aalst meegedraaid in het bestuur. Kort geleden is het bestuurslid Jan Kerren overleden. Bert van Sas is als adviseur nauw bij de Wijkraad betrokken. Bovenstaande foto is genomen in het wijkpark bij het nieuwe kunstwerk, de zitgroep SHAIR. Op bladzijde 5 schrijft het Bestuur van de Wijkraad onder de vaste kop Bericht van de Wijkraad deze keer over zich zelf: wat zijn de doelen, hoe wordt er gewerkt, wat is er de afgelopen jaren bereikt en ook hoe u als Brouwhuizenaar van u kunt laten horen. De Corridor ook digitaal op Op actueel altijd de laatste berichten!!! Redactieadres: De Corridor - JEKERSTRAAT MK Helmond-Brouwhuis -

2 AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA ledenbijeenkomst Dinsdag 21 Juni is er een ledenbijeenkomst van postzegelvereniging De Helmveste in gebouw De Fonkel, Prins Karelstraat 123 in Helmond. Vanaf uur is de zaal open. Op deze avond is er gelegenheid tot onderling ruilen. Er is tevens een lezing en een loterij. Niet leden zijn van harte welkom De toegang is gratis. Vooraankondiging Autocross in Brouwhuis Op 18 september vindt er ter hoogte van de Weyerweg en Weyerbeemd een autocross plaats, georganiseerd door autocrossclub De Turfracers uit Liessel in samenwerking met jeugdcarnavalsvereniging de Brouwhaasjes en carnavalsvereniging De Brouwhazen. Meedoen kan!! Heb je zin om zelf ook eens deel te nemen aan dit spektakel? Dat kan. Je hebt geen licentie nodig. Er komt een speciale instapklasse voor mensen die mee willen doen zonder startlicentie. Meedoen kan heel simpel met een auto van de sloop en enkele houten balken. Het reglement van deze klasse kunt u vinden op: afdeling balkenklasse.om alvast wat sfeerindrukken te krijgen kijk eens op: Voor eventuele inlichtingen: of bel even (na uur) naar Elke maand wacht Fleur, een van onze jongste lezertjes (2 jaar), geduldig tot de nieuwe Corridor weer in de bus valt, om hem dan vervolgens vol belangstelling te gaan lezen. Collectant voor het Rode Kruis in Brouwhuis! De nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis vindt plaats van 19 t/m 25 juni. Om tijdens deze week zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn veel helpende handen nodig. Al met een paar uurtjes tijd kunt u iets betekenen voor het goede doel: namelijk als collectant! Loopt u mee in de komende week? De opbrengst komt namelijk 100% ten goede aan het werk van de lokale Rode Kruis afdeling. U kunt zich aanmelden door een te sturen naar: of middels het telefoonnummer: Dank alvast voor uw betrokkenheid! pag. 2

3 Pinnig Brouwberg beschouwd Bewoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis hebben zich verenigd in een werkgroep met de naam Brouwberg. Het doel van deze werkgroep is het volgen van de planontwikkeling van zowel de gemeente Helmond en Deurne als de provincie. Het gaat dan om plannen die betrekking hebben op de Groene Peelvallei, de bouw van een stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk, de plannen om het industrieterrein BZOB verder uit te breiden richting Vlierden en dus de kap van de bossen aldaar en alle plannen die te maken hebben met de hoofdwegen structuur in en rond Helmond. Met name dan de mogelijke verbreding van de weg tussen Asten langs Brouwhuis en Rijpelberg richting Veghel. Onlangs heeft deze werkgroep een alternatief plan gepresenteerd voor de hoofdwegenstructuur. In het plan van Brouwberg worden bestaande wegen omgebouwd en in plaats van kruisingen met stoplichten worden overal tunnels aangelegd. Volgens deze werkgroep goedkoper, beter voor het milieu en het tast niet het kwetsbare groen aan.in het Eindhovens Dagblad van 7 juni jl. stonden deze plannen prominent met een vette kop op de voorpagina. Echter, in deze zelfde krant wordt een faliekante fout gemaakt, een fout die ook de bestuurders in Helmond, in Deurne en op het Provinciehuis in Den Bosch maken. De werkgroep Brouwberg wordt gezien als een actiegroep. Is zo n fout nu ernstig? Voor een artikel in de krant niet, maar wel het feit dat onze bestuurders deze werkgroep zien als een actiegroep.daarmee maken deze bestuurders een grote fout want met een actiegroep wil men het overleg niet opstarten. De actiegroep wordt gezien als een groep dwarsliggers die overal tegen zijn en onze bestuurders denken door er geen aandacht aan te geven dat deze mensen vanzelf stoppen met hun acties. Door dit gedrag lopen, zonder dat deze bestuurders zich dat schijnbaar realiseren, de plannen vertraging op, zullen er procedures gestart worden die veel (belasting)geld kosten en lopen de plannen uiteindelijk op niets uit. De onwil van onze bestuurders om het overleg aan te gaan met actieve burgers is feitelijke het failliet van hun plannen en kost bergen belastinggeld. Maar aan geld is bij de bestuurders geen gebrek, alle tarieven van de gemeente Helmond gaan in 2012 gewoon weer met bijna 2% omhoog. Belangrijke telefoonnummers Corridor niet ontvangen Stadswacht - zwerfafval en graffiti Klanteninformatie - vernielingen Milieuklachtenlijn Klantencontactcentrum Provinciale Milieudienst (klachten stankoverlast) Milieudienst Eindhoven, vestiging Helmond 0492, Informatielijn gemeente Helmond Kringloopwinkel Politienummer, algemeen (buiten kantooruren) Maatschappelijk Werk Brouwhuis - Rijpelberg Milieustraat Helmond ma t/m vr , za Woningbouw Compaen Woonpartners Plasticafval zakken info Wijkraad Brouwhuis pag. 3

4 Kleintjes vieren Zondag 29 mei kwam in de Berkelstraat groot en klein bijeen; er was wat te vieren. Precies één jaar geleden -29 mei had het speelterrein een nieuwe"look" gekregen. Een werkgroep van zeven ethousiasten bewoners kreeg het voor elkaar, dat er een nieuw speelplein werd gerealiseerd. Gemeente, woningbouwvereniging, wijkraad diverse winkeliers en begunstigers maakten het mogelijk om dit op een feestelijke wijzen te doen. Dat was dus één jaar geleden! Om dit heugelijke feit te vieren werd dit zondag 29 mei, feestelijk herdacht. Groot en klein hebben een jaar lang genoten van de recreatieve speelmogelijkheden van Ons Speelplein. Dankzij onze ijverige bewoner Leo, die dagelijks het zand zeeft, spelen de kinderen veilig op schoon zand. kijk buren initiatief loont. De aanwezige bewoners kregen een presentje en de kinderen een traktatie.en natuurlijk was er een fotograaf aanwezig om dit alles vast te leggen. Thea Jansen Schoonmaakactie van scholen weer geslaagd Ook dit jaar werd er een schoonmaakactie georganiseerd door gemeente en wijkraad. Er moet wel een kanttekening geplaatst worden en dat is dat er dit jaar een zeer gewaardeerd persoon niet meer bij was, namelijk Jan Kerren. Hij werd wel met eerbied (terecht) genoemd. Het was precies de tiende keer dat de Aktie gehouden werd. Er deden 34 scholen mee met in totaal 119 kinderen. Vier scholen kwamen uit Brouwhuis. De Vlier, Korenaar, de Stroom en Montessorischool. Na een toespraak van wethouder Tielemans waarin hij zijn bewondering uitsprak, deelde hij ook de geldcheques uit die de scholen verdiend hadden met deze Aktie.Tot slot werd de kinderen gevraagd of ze even in de badkuip wilden staan (dit was de skatepool van het Tienerhuis) om met de wethouder en andere medewerkers zoals politie, wijkraad, medewerkers van de gemeente Helmond, de vuilnismannen en de poepzuigers en natuurlijk de wethouder op de foto te gaan. Gedurende de hele ochtend konden de kinderen kijken en vragen stellen aan de gemeente werkers. Er stond een poepzuiger, een vuilniswagen, enkele politieagenten en natuurlijk iemand die voorlichting gaf over hondenpoepopruiming, de grootste ergernis. Maar helaas, het weer werkte niet mee, dus hebben we deels binnen gezeten om van daaruit de werkzaamheden buiten te bekijken. Misschien volgend jaar beter en meer zon. Hans Choufoer pag. 4

5 Vervolg van pagina 1 Ontwerper Tom van Sleeuwen bij zijn SHAIR omringd door lieftallige dames Het Bestuur van de Wijkraad Brouwhuis We zijn een professioneel werkend team van vrijwilligers dat zich geroepen voelt om serieus te werken aan de leefbaarheid van Brouwhuis. Een leefbaar Brouwhuis betekent voor ons een opgeruimde wijk,waar de bewoners elkaar i.p.v. overlast juist betrokkenheid tonen, een wijk waar we graag wonen, waar we trots op kunnen zijn. Saamhorigheid in de wijk, in buurten in de wijk, vinden wij zo wezenlijk dat wij initiatieven die bewoners in hun buurt ondernemen van harte ondersteunen. Dat doen we door het geven van adviezen en door ervoor te zorgen dat er geld komt. Als Wijkraad kanaliseren wij de wensen van bewoners naar instanties toe die die wensen kunnen vervullen. We zijn met name intermediair tussen u en de Gemeente. Omdat wij willen opkomen voor de belangen van de bewoners van Brouwhuis is de Wijkraad officieel een Belangenvereniging. Indien u in een leefbare wijk Brouwhuis wilt wonen, moet u eigenlijk lid worden van deze vereniging. Dat is geheel gratis, even een mailtje naar en het is geregeld. Uw lidmaatschap drukt uit dat u zich betrokken voelt bij de andere bewoners van Brouwhuis. Hoe groter onze aantoonbare achterban is, des te sterker staan wij als vertegenwoordigers van Brouwhuis. Successen geboekt De Wijkraad Brouwhuis heeft de afgelopen jaren diverse successen geboekt, waar we best trots op zijn: De herinrichting van het Molenbeek-buurtje en het versterken van de saamhorigheid aldaar. Aanleg van extra parkeerplaatsen in de Nierslaan. Herinrichting van de Berkelstraat in goed overleg met de bewoners. Verbetering van de faciliteiten voor de redactie van De Corridor. Ondersteuning van de verenigingen in Brouwhuis. De jaarlijkse wijkschoonmaakactie i.s.m. de basisscholen. De oprichting van de Werkgroep (Stank)overlast Brouwhuis. Het realiseren van geluidwerend asfalt op de provinciale weg N279. De realisering van SHAIR als kunstobject en ontmoetingspunt in het wijkpark - geschenk van ondernemersvereniging CARAT -. Het binnenhalen van tienduizenden euro s Vogelaargelden voor Brouwhuis ten gunste van allerlei verenigingen en bewonersgroepen in Brouwhuis en niet te vergeten onze harmonie Amicitia. Uiteraard vraagt dit alles veel werk, met name veel overleg met Gemeente en andere instanties. Elke maand komen we als wijkraadbestuur bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Steeds staan dan initiatieven en vragen van bewoners, die ons hebben weten te vinden, op de agenda. De leden van het bestuur hebben zich bereid verklaard om langere tijd dit werk te doen. Toch zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die ons bestuur kunnen verversen. Ook vinden wij het van groot belang dat zoveel mogelijk buurten in Brouwhuis zich in de Wijkraad vertegenwoordigd voelen. Daarnaast hebben wij ook behoefte aan mankracht die zich incidenteel, voor korte duur, voor de wijk inzet, bijvoorbeeld voor het organiseren van een wijkfeest of een andere klus, zoals het beter toegankelijk maken van straten en stoepen voor minder validen. Ben Vogel, Voorzitter Wijkraad Dus als u zich geroepen voelt om (gratis) lid te worden van de BWB, meld u zich aan via: Of indien u een bepaalde taak zou willen vervullen, meld u zich aan via: Als u meer wilt lezen over de Wijkraad, zie dan onze site: pag. 5

6 Nieuwsbrief juni Bakhuis "De Willig" Zoals beloofd ook deze maand weer onze nieuwsbrief. Onze bakdag op zondag 22 mei was een succes en a.s. zondag 19 juni (vaderdag) is uw Bakhuis De Willig voor iedere belangstellende weer open en gaan we biologisch SPELT brood bakken (zie ook info over speltbrood in deze Corridor. Verslag van onze bakdag op zondag 22 mei De bakdag op 22 mei jl. was een succes! We hebben oude maar ook veel nieuwe gezichten gezien; senioren, ouders met kinderen en kinderen alleen. Onze bakker Leo Hübner liet zien hoe men het beste brood kan kneden en legde uit waarom dat op een bepaalde manier moet worden gedaan. We hebben op die dag tweebroodsoorten gebakken: speltbrood en een 5 granen mix brood dat het beste te vergelijken is met Waldkornbrood. Ook hebben we kleine speltbroodjes gebakken zodat mensen konden proeven en hebben we voor de liefhebbers wat appelflappen gebakken. Leo kreeg tijdens het kneden van het brood veel vragen en men was zeer geïnteresseerd in wat men te zien kreeg. Onze nieuwe bakdag op 19 juni (vaderdag) Vanaf mei zijn we weer begonnen met vaste bakdagen (behalve in de maand augustus). We zijn dan iedere maand op de derde zondag open-behalve in oktober, dan is het op de 4e zondag van de maand- en bakken we in ons Bakhuis De Willig aan de Zeelenweg 30 (tegenover Rivierensingel 298) in Helmond-Brouwhuis brood in ons 300 jaar oude bakhuis. In ons Bakhuis wordt de oven met klein hout gestookt, we kneden deeg op de ouderwetse manier met de hand, laten het rijzen en bakken het daarna in de warmgestookte oven. U kunt dit proces zelf meemaken, meebeleven en vragen stellen. Deze bakdag zullen we alleen biologisch speltbrood bakken. Het deeg van dit speltbrood wordt alleen gemaakt van natuurlijke ingrediënten: biologisch speltmeel, water, gist, zout, honing en olijfolie. Ook kunnen mensen hun eigen gemaakte deeg (brood) in onze oven afbakken; kom dan op de bakdag met uw brood met een theedoek KOPIJ INLEVERING Uw verhaal en mededeling (niet commercieel) blijft van harte welkom. Uiterste kopijdatum: 29 juni adres: redactieadres: Jekerstraat MK Helmond eroverheen naar ons bakhuis! We hebben voor 2011 de volgende data ingepland: Zondag 19 juni, zondag 17 juli zondag 18 september, zondag 23 oktober, zondag 20 november, zondag 18 december Augustus geen bakdag i.v.m. vakanties. Naast deze vaste zondagopeningen zullen wij voor kinderen extra themadagen organiseren zoals bijvoorbeeld met Halloween en Kerstmis (let op de aankondigingen in de Corridor). Bezoek ons bakhuis; het is gezellig en leerzaam! Koffie en thee staan klaar. Wilt u iets weten, heeft u ideeën, wilt u VRIEND van Bakhuis De Willig worden of wilt u vrijwilliger worden stuur een naar: pag. 6

7 SPELT het oergraan uit de bronstijd Spelt is een bijzonder oergraan uit de bronstijd en we willen u graag meer vertellen over de unieke eigenschappen en kwaliteit van dit gezonde meel en het hiervan gemaakte brood. Oorsprong Spelt is afkomstig uit Zuid-Oost Azië. Dit 9000 jaar oude graan kwam ook voor in "De Vruchtbare Halve Maan" ofwel Mesopotamië.Ruim 5000 jaar geleden werd het naar Europa gebracht. Vanwege zijn pittige aroma verwierf het snel bekendheid als het smakelijkste graan en bleef daarom honderden jaren een zeer populaire graansoort. Tarwe De voedingswaarde van tarwe bevindt zich hoofdzakelijk in de kiem en de zemel, dat bij het malen voor het grootste deel wordt uitgemalen en uitgezeefd. Het meellichaam bestaat voor het grootste deel uit gluten. In het meellichaam van de tarwekorrel bevinden zich nauwelijks nog voedingsstoffen, waardoor tarwe-witbrood eigenlijk geen goede voeding is. Bij volkorenproducten is dat beter maar onderzoek toont helaas aan dat tarwevolkoren ook schadelijk kan zijn voor een gevoelige darmwand. Ook is het een nadeel dat tarweproducten in het lichaam een sterke stijging en daarna een sterke daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaken. Eerst heeft men dus heel veel energie, maar plots zakt die energie ook helemaal weg en ervaart men een dip (en de behoefte om te 'snacken'). Spelt Spelt mist alle technische "verbeteringen" die op tarwe zijn toegepast en bevindt zich nog in de oervorm.de tarwekorrel heeft maar één vliesje om de korrel, de speltkorrels zijn veel harder, zijn vrij lang en smal en zitten stevig ingepakt in verschillende vliezen. Ontsmetten van het zaaizaad met chemische middelen, zoals bij tarwezaad, is niet nodig. Bij spelt blijven de voedingsstoffen tijdens het maalproces behouden. Het bloemlichaam van spelt bevat niet alleen maar gluten. De belangrijkste eigenschap van spelt is misschien wel de bio-beschikbaarheid. Spelt is namelijk oplosbaar in water en wordt hierdoor snel en makkelijk door het lichaam opgenomen, het bestaat uit een geniale mengeling van vitaminen, mineralen, koolhydraten,vetten,evenals een voor een graansoort hoog eiwitaandeel en rijkdom aan ballaststoffen. Spelt is erg rijk aan aminozuren die in het lichaam de productie van vrolijk makende hormonen opwekken; spelt maakt gelukkig! Het energierijke koren bevat veel hoogwaardige onverzadigde vetzuren, en géén cholesterine. Daarmee reinigt spelt de bloedvaten en vermindert de kans op een hartinfarct. Haar essentiële vetzuren zijn levensbelangrijke bouwstoffen voor de celwanden en zenuwen. Spelt bevat speciale koolhydraten die een belangrijke factor zijn bij het stollen van het bloed en die het immuunsysteem stimuleren. Spelt is daarnaast de enige graansoort die neutraal in het lichaam werkt, dus niet als zuur en niet als base. De gluten in spelt hebben een andere samenstelling dan die in tarwe. Daarom is spelt veel makkelijker te verteren, is het deeg ook lichter en makkelijker te kneden. Spelt zorgt voor een gelijkmatige bloedsuikerspiegel, waardoor men minder de behoefte heeft om tussendoortjes te eten. Door deze eigenschap is spelt bijzonder geschikt voor mensen met diabetes (suikerziekte). Spelt is dus voor zowel sporters als 'gewone mensen' een krachtige fitmaker. Door de opmars van windmolens wordt spelt, na jarenlang promoten, steeds populairder. De molensteen van authentieke windmolens kan niet gereinigd worden en als na het malen van tarwe, spelt wordt vermalen is dit niet 100 % zuiver en bevat dan logischerwijze een deel tarwe. Als u een tarweallergie hebt vraag dit dan eerst aan de molenaar. Dus let op! Gemalen speltmeel kan dus delen of sporen van tarwe bevatten. Voor mensen met een tarweallergie, die een tarwevrij dieet moeten hebben, kan dit onopgemerkt, op korte- of lange termijn ernstige gevolgen hebben. Stichting Bakhuis De Willig BESTELBON BIOLOGISCHE SPELTBRODEN Ja, ik wil graag.. biologische speltbroden á 3,50 p.st. bestellen Naam :.. Adres :.. Telefoon / Mobiel :.. Vóór 17 juni inleveren bij : Rivierensingel 329 / Maaslaan 38 of stuur een met deze gegevens naar : pag. 7

8 Gemeente, Vogelaar en Wijkraad bedankt namens het WC Het is alweer een tijdje geleden dat de verdeling van de Vogelaar-gelden plaatsvond en en veel aanvragen werden ook gehonoreerd. Zo was er ook een aanvraag van het winkelcentrum Brouwhorst voor camera bewaking. Inmiddels zijn er ook hekken geplaatst die avonds het winkelcentrum veiliger maakt voor vernielingen en eventuele hangjongeren. Nu zijn ook bijna alle camera s geplaatst (op twee na) die het gehele centrum bewaken. Deze camera s draaien 24 uur, dag en nacht. De beelden worden 14 dagen bewaard, dus een optimale bewaking. Een systeem dat direct in verbinding staat met de politie bureau. Hierbij willen alle middenstanders die gevestigd zijn in het winkelgebied hun dank betuigen aan de Gemeente Helmond, de Wijkraad en de Vogelaargelden.Dankzij deze beveiligingsinstallaties zijn de ondernemers van een hoop ellende verlost. Nogmaals bedankt. pag. 9

9 Laatste kunstje Mister Rood-Wit 62 Op zondag 22 mei 2011 heeft s.v. Rood-Wit 62 afscheid genomen van de actieve carrière van haar clubicoon Henk van Uden. Op een zonovergoten sportpark De Rijpel deed van Uden zijn laatste kunstje als trainer binnen de jongste groepering (Kabouters) van de club. Van Uden mag met recht Mister Rood-Wit 62 worden genoemd. Na zijn jeugdjaren bij het vroegere Kolping te hebben doorgebracht werd hij bij de oprichting in maart 1962 lid van s.v. Rood-Wit 62. Van Uden was actief in het eerste elftal en was ook vanaf de beginjaren zestig jeugdtrainer binnen de club. Na zijn actieve carrière als 1e efltal speler trad hij in 1970 als penningmeester toe tot het hoofdbestuur van de club en bleef hij ook nog vele jaren actief binnen de veteranen afdeling van de club. Tijdens het 25-jarig jubileum in 1987 werd van Uden onderscheiden als Lid van Ve r d i e n s t e terwijl hij in 1995 werd benoemd als erelid van de vereniging. Van Uden werd in 1996 door de KNVB onderscheiden met de gouden KNVB-speld. De laatste jaren was de 71-jarige van Uden actief als coördinator en trainer van de jongste groepering binnen de omvangrijke jeugdafdeling van de club. Door lichamelijke ongemakken bleek dit zijn laatste kunstje te zijn en werd tijdens het drukbezochte interne Kabouter-toernooi onder grote belangstelling afscheid van van Uden genomen. Groot was de verrassing voor van Uden toen één van zijn voormalige pupillen bij zijn afscheid aanwezig kon zijn. Niemand minder dan Wilfred Bouma, die zijn carrière als voetballer bij s.v. Rood-Wit 62 onder van Uden startte kwam hoogstpesoonlijk naar sportpark De Rijpel. Met een origineel shirt van het Nederlands Elftal gedragen door Bouma zelf, werd van Uden onder toeziend oog van de volledige Kaboutergroepering uitgebreid onder de vele bloemen bedolven. Beko Kinderopvang loopt vooruit op nieuwe wetgeving Enige tijd geleden presenteerde de VVD plannen om ouders voortaan per uur te laten betalen voor kinderopvang. Vandaag presenteert de Brancheorganisatie Kinderopvang een reactie in de media waarin wordt aangegeven dat een "onzalig voorstel" te vinden. Men stelt dat er met flexibele contracten geen kwaliteit en continuïteit gegarandeerd kan worden. Bij Beko Kinderopvang in Helmond en Bakel wordt al sinds de start van deze centra gewerkt met flexibele opvang en het berekenen van de werkelijk afgenomen uren. Jarenlange ervaring in de kinderopvangsector bij de grotere, reguliere,kinderopvangorganisaties hebben de directeur van Beko Kinderopvang de overtuiging gebracht dat de basis van de kwaliteit niet zozeer ligt in de homogene groepen en de vaste breng- en haaltijden, maar juist in de kwaliteit van de interacties tussen de kinderen onderling en de pedagogische medewerkers. Daarnaast is een efficiënt gebruik van de ruimte waarbij de onderlinge ontmoeting tussen alle kinderen van het kindcentrum centraal staat een toegevoegde waarde. Juist doordat ouders wat flexibeler hun kind(eren) komen brengen ontstaat er meer ruimte om individuele ouders meer te betrekken bij het wel en wee van hun kind(eren) in het kindcentrum. En juist dat samenspel en creëren van een doorgaande lijn in opvoeding met kindcentrum en ouders komt uiteindelijk het kind ten goede! Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van deze interacties in veel kindcentra ver onder de maat is!! Laat de sector zich dat eens ernstig ter harte nemen en zich niet zozeer afzetten tegen voornoemde plannen van de VVD en meteen roepen dat dat de kwaliteit ernstig zal verlagen! Ik ben het er mee eens dat op deze manier kinderopvang wel hoofdzakelijk toegankelijk wordt voor ouders die werken. Een ouder die zich wil scholen om weer aan het werk te komen of een ouder die juist de ontwikkeling van zijn kind(eren) in een groepsomgeving erg belangrijk vindt, ontvangt in deze plannen geen vergoeding meer. Daar moet m.i. wel een meer genuanceerde maatregel voor komen.wanneer je binnen een flexibele werkwijze kinderen een duidelijke lijn biedt, zie je dat zij prima in staat zijn daar hun optimale ontwikkelingsmomenten uit op te pikken. Beko Kinderopvang werkt volledig vanuit de kwaliteiten die kinderen van nature al in zich hebben. De ruimte, de vriendjes en vriendinnen, en de omgeving prikkelen de kinderen om juist die talenten te gaan gebruiken waarvan wij als volwassenen vaak aannemen dat kinderen dat niet kunnen. Kinderen beschikken over een enorme kracht om hun eigen talenten te willen ontwikkelen. In de reguliere kinderopvang zie ik nog maar al te vaak gebeuren dat de pedagogische medewerkers kinderen juist afleren om hun talenten te gebruiken, in plaats van hen aan te leren hoe ze deze het beste kunnen benutten! Beko Kinderopvang telefoon mobiel: pag. 10

10 Werkgroep "Overlast" Sinds juni 2010 is de werkgroep Overlast BZOB actief. Deze werkgroep, die nauw samenwerkt met wijkraad Brouwhuis wil de overlast van geurhinder en bedrijfslawaai terugdringen. In deze werkgroep zijn ook bewoners van buiten de wijk (Kanaaldijk) vertegenwoordigd. Als werkgroep beseffen wij dat niet iedereen in onze wijk last heeft; sommigen nooit, weer anderen zoals bewoners dicht bij het BZOB weer wel, in periodes soms dagelijks. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep achterhaald wie de hoofdveroorzakers zijn van geurhinder en lawaaioverlast. Enkele bedrijven bevinden zich niet op het BZOB, maar aan de rand van onze wijk. De werkgroep is in gesprek gegaan met de hoofdveroorzakers, met twee wethouders van Helmond, de gemeentelijke milieudienst, de SRE-Milieudienst en met functionarissen van de Provincie (resp. Bureau handhaving en Bureau Milieumetingen) en met de voorzitter van het Platform BZOB, de belangenvereniging van bedrijven op het BZOB. De gesprekken leverden veel informatie en inzichten op. Zo weten we dat onze klachten bij de Provincie of gemeente serieus worden behandeld. Er wordt wel degelijk iets mee gedaan. De SRE-Miliedienst heeft functionarissen die vaak ter plekke komen controleren en ruiken. De provincie heeft meetploegen die stank in de lucht in plastic zakken opslaan en door een onafhankelijk boratorium laten meten en testen op geuroverlast. Deze testen zijn vrij kostbaar en vinden niet telkens na een klacht plaats, maar enkele malen per jaar. Metingen door de Provincie vorig jaar, wezen uit dat in ieder geval één bedrijf de geldende geurnorm heeft overschreden. Tegen dit bedrijf loopt nu een provinciale procedure. In april jl. heeft een gesprek plaats gevonden met een bedrijf op het BZOB, twee andere uitgenodigde bedrijven lieten het afweten. Aan dat gesprek namen deel: één wethouder van Helmond, de voorzitter Platform BZOB, de wijkraad Brouwhuis en de werkgroep Overlast. Helaas is het resultaat van dat gesprek beperkt te noemen. Het aanwezige bedrijf erkende wel dat er iets moet gebeuren aan de geurhinder, maar concrete maatregelen of toezeggingen werden niet geuit. Nu beseffen we als werkgroep wel dat het voor dat bedrijf een behoorlijke investering is om direct een nieuwe luchtfilteringsinstallatie aan te schaffen. In ieder geval is afgesproken om elkaar periodiek te spreken en structureel te overleggen. Het volgende gesprek is over een aantal maanden. De werkgroep gaat zich nu verder bekommeren om de (agrarische) bedrijven buiten de BZOB die geurhinder veroorzaken. Over de resultaten hoort u van ons via dit medium. Intussen vragen wij u om toch vooral uw klachten door te geven aan de Provinciale Milieuklachtencentrale ( ) 24 uur per week ook in het weekeinde bereikbaar. Ook kunt u, uw klacht doorgeven aan de gemeentelijke milieudienst van Helmond,- alleen tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer of De gemeente kan, indien er iemand beschikbaar is, een ambtenaar sturen om nog dezelfde dag ter plekke te komen ruiken en de klacht in behandeling te nemen. Werkgroep (Stank)overlast. Kantoor Brouwhuis blijft waar het is Rabobank Helmond nu nóg Dichterbij De Rabobank is in Helmond goed vertegenwoordigd met het hoofdkantoor in het centrum, verkoopkantoren in Stiphout en Mierlo-hout, het belevingskantoor in Brandevoort en het service kantoor in Brouwhuis. Kantoor Brouwhuis blijft waar het is Naast het Rabobank kantoor in Brouwhuis vestigt zich momenteel Tandartsenpraktijk Brouwhuis. Doordat de bank en de praktijk de ingang delen is er verwarring ontstaan over het al dan niet verdwijnen van Rabobank Helmond in Brouwhuis. Bij deze ontkrachten wij alle geruchten. Het servicekantoor van Rabobank Helmond in Brouwhuis blijft waar het is, zodat wij u de beste service kunnen blijven bieden. Dichterbij dan ooit Rabobank Helmond gaat niet weg uit Brouwhuis, maar is juist dichterbij dan ooit. De bank investeert in de Helmondse wijken en stelt per wijk beschikbaar. Elke wijk heeft een eigen ambassadeur. Bij deze ambassadeur kunt u terecht als u een goed idee heeft voor uw wijk. Bent u benieuwd wie de ambassadeur van uw wijk is? Kijk dan op pag. 11

11 Brouwhuisseheide als uw achtertuin Wespen Door enkele trouwe lezers is mij de vraag gesteld: Kunnen we dit jaar een wespen plaag verwachten? De vraag is ingegeven doordat het voorjaar, zeg maar de lente, bijzonder vroeg begon met hoge temperaturen en weinig regen. De vraagstellers hebben dan ook al de eerste wespen koninginnen zien vliegen. Deze insecten zijn inderdaad al vroeg op pad, om een nestplaats tevinden. Evenzo de hommels. Het eerste wespennest is door mij op 24 april jl. opgeruimd. Dat is vroeg! Maar het heeft ook te maken met het feit dat we geen of weinig nachtvorst gehad hebben. Alles bij elkaar: de wespen koninginnen zijn erg vroeg begonnen met hun nest te bouwen, dus mogen we verwachten dat er veel broed, wat wellicht anders bij nachtvorst,verloren gaat, nu mee gaat doen om het nest te vergroten,met alle gevolgen van dien. Veel wespen die ons het leven zuur kunnen maken. Dus de vraag zou ik voorzichtig met ja beantwoorden. In mijn vorige artikelen heb ik het over de "Bijenkroeg"gehad; een plaats waar bijen kunnen drinken in het voorjaar. Zoiets, als water, hebben de wespen kennelijk ook nodig. Al een aantalweken komt een wesp drinken bij ons in de vijver. Steeds op dezelfde plaats, en de hele dag door. Of het dezelfde wesp is of dat haar zusters ook mee doen, is mij niet bekend. Wespen zijn vleeseters en geen nectar of stuifmeel verzamelaars zoalshoningbijen. Wespen leven van luizen,vliegjes,rupsjes en ander klein spul. Ze versmaden ook een stukje ham niet. Een wespennest bestaat uit houtdelen, die ze tussen hun kaken vermalen en er wat speeksel bij doen. Dan ontstaat er een smeuïge massa en daar bouwen ze hun nest en raten van. Kennelijk hebben ze bij droogte en warm weer het water nodig om mede het nest materiaal aan te lengen. Natuurlijk kan het ook voor koeling gebruikt worden. En zo als altijd eindig ik met: Overlast van wespen, hommels en bijen; waarschuw de imker. Wordt vervolgd. Imker Jan Beekman, Eemstraat 49, 5704 MP Brouwhuis. Tel.no Mail: Dienstverlening op afspraak in de Stadswinkel Sinds 1 januari geldt in de Stadswinkel dienstverlening op afspraak. Iedereen die naar de Stadswinkel gaat, bijvoorbeeld voor een paspoort, rijbewijs of geboorteaangifte, dient vooraf een afspraak te maken. Door de aanstaande vakantieperiode is het momenteel extra druk in de Stadswinkel. Inwoners van Helmond wordt dan ook geadviseerd om tijdig te plannen. Openingstijden De openingstijden van de Stadswinkel zijn: maandag van tot uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. In de schoolvakantie, van 11 juli tot 22 augustus, is de Stadswinkel op maandagvond niet open. Afspraak maken Afspraak maken kan via de website: Of bellen met Klant Contact Centrum via tel pag. 12

12 Even in de natuur Bezoekerscentrum Mijl op Zeven ligt aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel. Het is het start- en eindpunt van alle activiteiten die Staatsbosbeheer in en om dit natuurgebied organiseert. Het gebouw is bijzonder omdat het volledig ecologisch gebouwd is. Het heeft bijvoorbeeld sedumplanten als isolatie voor het dak, zonnecellen en een windmolen om elektriciteit op te wekken. Als isolatiemateriaal zijn onder meer hout en oud papier gebruikt. De tentoonstelling in het bezoekerscentrum geeft een beeld van het ontstaan van het hoogveen, de geschiedenis van de Peel, de rijke natuur en de wijze waarop Staatsbosbeheer die beheert. De Pelen Op de grens van de provincies Limburg en Noord-Brabant lag ooit een gigantisch moerasgebied van zo n ha. De Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel, met een gezamenlijke oppervlakte van ca hectare, zijn de belangrijkste restanten van dit uitgestrekte hoogveengebied. Wandelen in Nationaal Park De Groote Peel. Een groot openluchtmuseum, dat herinnert aan de tijd van de turf, het goud van De Peel. Met in de directe omgeving historische kerken, kastelen en beschermde dorpsgezichten. Mariapeel en De Deurnse Peel vormen samen een groot, bijna aaneengesloten natuurgebied. U kunt er eindeloos wandelen langs verstilde vennen, vogels observeren of met een Peelgids op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Een aanrader dit park met de kinderen te bezoeken Kat & Hond Beste dierenvrienden De vraag: Frans wij zijn met de verhuizing onze lijst met giftige tuin en kamerplanten zoekgeraakt, wil jij een nieuwe lijst opstellen dan knippen wij die wel uit de Corridor alsvast bedankt. Zoals belooftd hieronder de lijst met giftige tuin en kamerplanten. Boerenjasmijn. Goudenregen (geheel). Herfsttijloos (knollen zijn erg giftig). Hulst (de bessen). Laurierkers (de bladeren). Klimop (de bessen). Lathyrus (de stelen). Lelietjes van dalen (de plant). Maretak/ Mistletoe (de bessen). Nachtschade (geheel). Narcis (de bollen). Vingerhoedskruid. Wolfskers (de bessen) Cyclamen (de knollen). Dieffenbachia. Doornappel (geheel erg giftig). Kerstroos (wortelstok erg giftig). Oleander (erg giftig). Philodendenron. Tulpenbollen. Vuurwerkplant. Wolfsmelkachtigen (melksap). Wonderboom. Heeft uw huisdier van tuin of kamerplanten gegeten? R aadpleeg dan uw dierenarts. Heeft u nog vragen? Indien mogelijk helpen wij u graag. Frans en Betsie. Rijnlaan 142, Telefoon Openingstijden di t/m zo van uur; tijdens landelijk vastgestelde basisschoolvakanties en in jul en aug dagelijks van uur; Bezoekerscentrum Mijl op Zeven Adres: Moostdijk 15, 6035 RB Ospel Telefoon: pag. 13

13 Wilt u méér weten over dierenkliniek Brouwhuis zie dan ook Zomaar een dagje in Dierenkliniek "Brouwhuis" (137) Een opvolgster voor Pontario Daar was ze dan het nieuwe fretje dat Pontario moest vervangen. Pontario was een trotse mannetjes fret van 1600 gram die de beide eigenaren een half jaar daarvoor hadden moeten laten inslapen. Hij had een hartkwaal welke met medicijnen niet meer onder controle te houden was. Ze hadden er erg veel verdriet van. Pontario was een deel van hun leven; een deel van hun gezin. Als een kind voor hen. Eigenlijk was het verlies van Pontario bij dit echtpaar dan ook te vergelijken met het verlies van een kind. Veel mensen vinden dat vreemd, raar, onbegrijpelijk dat het een verlies van een dier zoveel effect op je kan hebben. Meestal is dat erg moeilijk voor diereigenaren, het voelt onbegrepen. Je denkt dat je de enige bent die het zo heftig voelt. Dat is niet zo. Ik spreek uit 25 jaar ervaring. Maanden van rouw kunnen volgen. Met sommige dieren kun je een intens gevoel van verbinding voelen. Zeker dieren die in hun laatste periode veel zorg nodig hebben kunnen je leven behoorlijk beïnvloeden. Die zorg, het elke keer klaar staan met een Waltham papje, het geven van de medicijnen. Alles op tijd en nauwgezet uitgevoerd. Dat ritme, is na het overlijden van een geliefd maar ziek dier, volledig verstoord. Er wordt niet heel veel over gesproken. De reacties uit de omgeving nodigen daar meestal niet toe uit. Forums op internet zoals het Frettenforum kunnen hierbij wel veel steun bieden en voorzien in een broodnodige behoefte. In Amerika kun je iemand inhuren om je te begeleiden na het sterven van een geliefd dier. In Nederland zijn we daar te nuchter voor. Toch zou het hier mogenlijk ook geen luxe zijn.. Maar, de eigenaren van Pontario waren er goed doorgekomen en na weken van intens verdriet waren ze toch voorzichtig toe aan een nieuw fretje. Althans, ze wilden eerst maar eens zelfgaan kijken in een opvang. Ze reden in de auto naar een bekende frettenopvang. Er werd niets gezegd. Ze waren stil. Denkend aan alle goede jaren met Pontario..De auto werd stilgezet voor het huis van de frettenopvang. Ze bleven beiden zitten. Geen van hen wilde als eerste uitstappen. Ze keken elkaar aan. De vrouw barste in huilen uit, Ik kan het nog niet, het voelt als verraad aan Pontario, hij is immers niet zomaar te vervangen. De man was stil. Ook voor hem voelde het zo. Laten we maar weer terug gaan zuchtte hij. En zo deden ze. Maanden later maakten ze opnieuw een afspraak. Dit keer gingen ze wel naar binnen. De frettenopvang zat vol met fretten. Oude, jonge, ondeugende, rustige, gezonde maar ook zieke dieren. Ze liepen langs alle hokken. Ze vonden alle fretjes even lief maar geen enkel fretje trok hun bijzondere aandacht. Geen diertje wilde ze uit een hokje nemen en aanraken. Ze wilden al weer gaan. Ik denk dat we er toch nog niet aan toe zijn zuchtte de vrouw. Ze moest bukken om haar tas te pakken. En met het bukken viel haar oog op een klein vrouwtjesfretje dat onderin een kooitje zielig in elkaar lag gedoken in een hangmatje. Mag ik die eens zien vroeg ze. Nou dat mag wel zei de vrouw van de opvang maar dat fretje is niet herplaatsbaar. Ze is al oud en ze mankeert van alles. Ze is blind, heeft een maagprobleem en moet elke dag medicijnen hebben. Dan zou ik haar graag willen hebben zei de vrouw. De eigenaresse van de opvang keek verbaasd naar de vrouw maar zag dat ze het meende. Oké, maar ik weet niet hoelang ze nog te leven heeft. Dat maakt niet uit zei nu de man die ook geraakt was door de hulpeloosheid van het diertje. En zo geschiedde. Mietzie, het kleine vrouwtje van maar 500 gram.. Miezerige Mietzie zoals ze haar soms liefdevol noemde werd door het echtpaar mee naar huis genomen. Ze kwamen de volgende dag met haar bij mij in de Frettenkliniek en lieten alles aan haar doen wat goed of nodig voor haar was. Na een gedegen onderzoek stuurde ik ze naar huis met een hele lading medicijnen. Ga maar aan de gang en kom maar over een maand terug, dan gaan we kijken hoe ze het ermee doet. Ik kan niets beloven.. sprak ik en hoopte er het beste van. Als dierenarts ben je geneigd om het succes van het herstel van een patiënt aan jouw medische kunde toe te schrijven. Toch denk ik dat liefde en aandacht een zeker zo groot deel zijn. In ieder geval.mietzie knapte fantastisch op. Ze heeft nog 3 jaar bij het echtpaar geleefd en het heerlijk gehad. Maar ook het echtpaar maakte op mij weer een veel gelukkigere indruk. Wij mensen denken vaak dat we een fret redden maar soms lijkt het wel of de fret de mens redt. Hanneke Moorman-Roest Frettenkliniek Brouwhuis Helmond pag. 14

14 Kabouter Brouwbergje vertelt Van de week maakte ik een wandeling door Berkendonk waarbij ik aan een berkenboom een zonderling verschijnsel zag. In de boom hingen een soort kleine kegeltjes van opgerold berkenblad. Eerst dacht ik dat de Kerstkabouter zich in de tijd had vergist en alvast bezig was geweest om de bomen in kerstsfeer te brengen maar dat is natuurlijk een rare gedachte. Er moest wat anders aan de hand zijn en dat was het ook. Zo`n bladkegeltje is het werk van een berkenbladroller. Dat is een vijf tot zeven millimeter groot kevertje dat met wiskundige precisie vanaf de bladrand een snee maakt in het blad aan beide kanten tot aan de hoofdnerf. Daarna rolt ze het losgesneden deel op tot een kokertje. In dat kokertje legt ze een stuk of vijf eitjes. Zo zijn de eitjes goed beschermd tegen eventuele natuurlijke vijanden. Na een tijdje gaat het kokertje verwelken en valt op de grond. Uit de eitjes komen larven die zich op de grond verder kunnen gaan ontwikkelen tot een volgende generatie kevertjes. Wat zit de natuur toch mooi in elkaar. Op deze wandeling heb ik nog meer interessante zaken gezien al waren die wat bloediger van aard. Ik heb er plezier in om aan de rand van een slootje of vennetje te gaan zitten en dan te bekijken wat er zich in het water afspeelt. Vooral in de meimaand is dat leuk omdat je dan heel mooi de ontwikkeling kunt zien van kikkerdril tot kikkervisje. In zo`n geleiachtig bolletje met in het midden een stevige zwarte stip komt op een gegeven moment een soort komma die gaat rondzwemmen. Het beestje haalt door zijn huid voldoende in het water opgeloste zuurstof naar binnen om in leven te blijven. Na een poosje krijgt het beestje kieuwen die aan de buitenkant goed te zien zijn als een soort waaiertje. Kennelijk heeft het aan huidademhaling niet meer genoeg. Ook komen dan de achterpootjes te voorschijn wat later weer gevolgd door de voorpootjes. Zo ontwikkelt het beestje zich uiteindelijk tot een volledig kikkertje. Ik vind het boeiend om in de sloot een aantal van deze beestjes in de verschillende stadia van ontwikkeling te zien rondzwemmen. Terwijl ik daarnaar zat te kijken komt er plotseling een griezel met twee enorme kaken aanzwemmen, daarmee wordt een kikkervisje vastgegrepen en dan wordt het slachtoffer compleet leeggezogen. Dat doet dan de larve van de geelgerande waterroofkever, een 35 millimeter groot insect en in alle fasen van zijn leven een geduchte rover. Zo zie je maar. Behalve mooi kan de natuur ook wreed zijn. De laatste veertien dagen heb ik ook regelmatig zwartrood gekleurde kevertjes gezien. Deze diertjes worden bloedcicaden genoemd. De naam klinkt huiveringwekkend maar heeft alleen wat de kleur betreft met bloed te maken. Voor mensen is het diertje volstrekt ongevaarlijk. Ze voeden zich namelijk met plantensap dat ze opzuigen door een soort steeksnuit. Toch kunnen hierbij bepaalde virussen worden overgebracht waardoor bij planten verwelking kan optreden of de vruchtzetting wordt verhinderd. In de land en tuinbouw is men dan ook niet blij met grootscheeps bezoek van cicaden. Waarschijnlijk heeft u weleens planten gezien waarbij het net leek of iemand er plezier in heeft gehad om de plant te versieren met spuugvlokken. Ook dat is het werk van cicaden, namelijk van de grasschuimcicade, althans van de larve ervan. Deze larve wordt schuimbeestje genoemd omdat het de gewoonte heeft om zijn uitwerpselen op te kloppen tot een schuimvlok die hem verbergt en beschermt tegen uitdroging. Weer zo`n slimmigheidje van de natuur. Blijf er maar van genieten. Nieuw stadion Helmond Sport stapje dichterbij Dankzij een erg sterk en spannend seizoen grepen de spelers van Helmond Sport net naast de titel en aanloop naar de eredivisie. Ook het kampioenschap werd net niet gehaald,maar dat weerhield het gemeente bestuur er niet van om de spelers alsnog te feliciteren met hun resultaten. Ik mocht erbij zijn op het kasteel en het eerste wat mij opviel is dat er toch een beetje een gedempte sfeer hing bij de spelers. Waarom of waar dat aan lag weet ik niet maar er waren geen lachende gezichten. Het had naar mijn mening eerder een sfeer die je ziet bij een crematie. Je zou toch mogen verwachten dat er meer gelachen kon worden. Het was buiten erg mooi weer dus daar kon het niet aan liggen. Tijdens de huldiging hield burgemeester Fons Jacobs zijn gewone praatje over de prestaties, de trainer maar ook over het nieuwe seizoen, de spelers die weggingen(wel erg veel) en het toekomstige plan voor een nieuw stadion. Maar tot slot feliciteerde de burgervader het team en bood hen toch een zilveren schaal aan vanwege de behaalde resultaten. Waar na nog een keer geproost werd op het nieuwe seizoen. Maar wat dat nieuwe seizoen betreft ben ik nog wel even voorzichtig met Hoera te roepen. Als ik dan lees over de plannen bij Berkendonk voor een nieuw stadion, het plan dat het stadion in seizoen 2013/2014 in gebruik kan worden genomen. Nu ben ik een leek wat betreft het voetbal, ik ben meer geïnteresseerd in het honkbal en het basketbal en ik zal het wel helemaal fout zien. Even de vertrekkende spelers in het kort; Mark Hocher- ADO, Mark Veldmate-Sparta,Bruno Andrade-Sint Truiden (Belgie), Sjoerd Winkens-MVV, en volgens harde geruchten Ilja van Leerdam die misschien naar FC. Edmonton in Canada vertrekt. Eerder was bekend dat Joost Habraken naar Gemert gaat en Ibad Muhamada naar Spakenburg. Dit zijn toch 7 spelers met goede kwaliteiten, en zal HS wel vervangers hebben maar denk eens aan de andere aspecten. De nieuwe spelers kunnen wel goed voetballen maar hoe zit het met de praktijkervaring op hoog niveau? Maar toch. Ik gun Helmond Sport alle geluk en succes van de wereld, maar ze zijn er nog lang niet. Maar de toekomst zal het leren.. Hans Choufoer pag. 15

15 Thijs v.d. Reek Middenloop JC Helmond woonpartners.nl Telefonisch bereikbaar via: Compaen (0492) Woonpartners (0492) Bericht van uw buurtbeheerder Vrijdag 27 mei hebben we de feestelijke afsluiting gehad van de succesvolle wijkschoonmaakactie in Brouwhuis. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de wijkraad en verschillende sponsoren hebben we de kinderen na afloop weer een leuk presentje kunnen geven en de scholen hebben ook een mooie cheque overhandigd gekregen uit handen van wethouder Tielemans. Tot volgend jaar!! Dit keer wil ik het met u over uw buren hebben. In programma s zoals Bonje met de buren of De Rijdende Rechter wordt de indruk gewekt dat Nederlanders een uiterst moeizame verhouding hebben met diegenen die langs hen wonen. Uit onderzoek blijkt dat dat heel erg mee valt. Tweederde van de Nederlanders kent zijn buren persoonlijk en daarvan vindt driekwart dat ze het goed getroffen hebben met hun buren. De een noemt de buren zijn beste vrienden, de ander ziet ze het liefst morgen verhuizen. Hoe dan ook, de relatie met de mensen die naast je wonen kan een enorme invloed hebben op je dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt ook dat hoe tevredener iemand over zijn/haar buurt is, hoe gelukkiger men in het leven staat. In Nederland wonen we erg dicht op elkaar zodat er regelmatig overlast is Een top 5 van overlast: GELUIDSOVERLAST. Een op de 3 Nederlanders heeft regelmatig geluidsoverlast van harde muziek, luide feestjes, schreeuwende kinderen, blaffende honden of kakelende kippen in de tuin. GRENSAFSCHEIDINGEN. Schuttingen en heggen kunnen veel leed veroorzaken. De buurman voelt zich lekker beschut achter een hoge heg, terwijl u doodongelukkig wordt van uw zonloze tuin. Ook de grenzen die huisdieren aangeven bevallen de buren vaak niet. PARKEREN. Het hoge busje van de buurman kan een bron van een conflict zijn. Zeker als hij hem onder uw raam parkeert. VERBORGEN LEED. De vereenzaamde vrouw die midden in de nacht gaat stofzuigen en poetsen, de alcoholist met schreeuwaanvallen. Vooral in grote steden is er veel verborgen psychisch leed. PESTEN. Sinds u een aanvaring heeft gehad met uw buurvrouw, wordt u ook door de buurvrouw van drie huizen verderop met de nek aangekeken. Blijkbaar wordt er flink over u geroddeld. Er zijn allerlei manieren om de ander dwars te zitten. Conflicten oplossen Natuurlijk zijn er ook allerlei mogelijkheden om de eventuele conflicten op te lossen. Een greep uit de mogelijkheden: Wacht niet tot u een aantal klachten heb verzameld, maar neem meteen contact op met de buurman/vrouw als u een probleem heeft. Bel niet aan als u boos bent, maar wacht tot u uw emoties onder controle heeft. Vraag of het gesprek gelegen komt en anders maak een afspraak. Klaag niet alleen, maar probeer samen een oplossing te vinden. Vraag of u zelf ook overlast veroorzaakt bij uw buren. Hoewel de meeste Nederlanders leuk omgaan met hun buren wil men toch steeds meer contact hebben met andere mensen uit de straat. Burendag Het Oranjefonds organiseert samen met Douwe Egberts de nationale Burendag. Deze dag wordt dit jaar gehouden op 24 september. Topactiviteiten van andere jaren waren oa. Buurtontbijt en het maken van een buurtbankje. Bij het Oranjefonds kun je geld aanvragen om een buurtactiviteit te organiseren. Voor meer info kijk op Met vriendelijke groet Thijs v.d. Reek, Buurtbeheerder. pag. 16

16 Beste mensen uit Brouwhuis ik wil graag mijn verbazing uitspreken over de gang van zaken rondom het oude voetbalveld, na jarenlang discussies werd het opeens menens. Zonder dat we het eigenlijk in de gaten hadden werd er begonnen, en zeer voortvarend moet ik zeggen. Flinke machines om alles bouwrijp te maken en het gras en het groen langs de huizen met grof geweld te verwijderen. Weken lang stof gehapt, maar uiteindelijk was al het gras weg en lag er een mooie weg in het zand. Met natuurlijk riolering eronder, jammer dat ze er van tevoren niet aan gedacht hadden dat die ergens aangesloten moest worden, dus werd het nieuwgelegde asfalt maar opengebroken en daar de riolering aangesloten op de rivierensingel. Eén bedrijf weg, volgende bedrijf begint tot mijn verbazing de straat weer open te breken om er kabels onder te leggen, goed overleg zou ik zeggen. Na verschillende zandstormen, waarbij je soms de huizen niet meer zag, dacht iemand van de gemeente, hé laten we gras zaaien (volgens mij hadden ze dat er eerst uitgehaald? ). Dus op een mooie zondag toen we buiten zaten kwam de tractor weer langs om gras te zaaien, wij weer naar binnen, thee met zand is niet zo lekker. Eerlijkheidshalve had ik het er wel voor over, ik vond het een goede oplossing, totdat er na een dag weer een ander bedrijf kwam en de grond opengroef langs de weg, voor weer kabels, volgens mij gaat het gras daar niet groeien. Op de kist Namen en adressen zijn bekent bij de redactie van de Corridor Dat het een open vlakte is heeft ook het dievengilde ontdekt. Bij meerdere mensen is geprobeerd de loungeset weg te halen, mijn set met appelgroene kussens viel zo in de smaak dat ze het ook daadwerkelijk meegenomen hebben. Naar verwachting zal dit niet de laatste keer zijn dat iets dergelijks gebeurt. Handiger was het geweest om over dit plan beter na te denken, en het meeste groen te laten staan totdat duidelijk wordt wanneer er nu precies gebouwd wordt. Enfin, ik hoop dat als er straks gras groeit dit niet helemaal gebruikt wordt als hondenuitlaatstrook, maar dat de kinderen dit misschien kunnen gebruiken als voetbalveld. Is de cirkel weer rond. Groetjes Frits Steenbakkers. Bewoner Lavendelheide. Blij in Brouwhuis Nu ruim drie jaar geleden verhuisden wij vanuit het centrum van Helmond naar de Lavendelheide. We hebben het hier heel erg naar ons zin en voelden ons vanaf de dag dat we hier woonden thuis in het dorpse Brouwhuis. Dat gevoel werd kort geleden nog verder bevestigd toen onze poes Bebop zoek was. In een onbewaakt ogenblik was ze het huis uitgeglipt en waarschijnlijk de weg naar huis kwijtgeraakt. Bebop is niet meer de jongste en heeft dagelijks medicijnen nodig. Bij ons sloeg de paniek toe. We hebben haar vermissing op de site van de Dierenambulance en die van Amivedi gezet en overal in de buurt briefjes opgehangen. Ook in het cafetaria van zaal Vissers, waar het postertje zelfs in een lijstje aan de muur kwam te hangen. De reacties waren hartverwarmend. Mensen belden dat ze haar hadden gezien helaas ging het steeds om een andere poes - of kwamen langs om te vragen of ze al terecht was. Na vier hele lange dagen hebben we haar met behulp van een buurtbewoonster en haar dochtertje teruggevonden. Uiteraard waren we dolblij. Blij dat de poes weer terecht is, maar ook blij met de fijne wijk waarin we wonen, waar mensen nog steeds om elkaar geven en een helpende hand toesteken waar dat nodig is! En Bebop? Eenmaal thuis wandelde ze regelrecht naar haar etensbakje, heeft vervolgens drie dagen geslapen en vraagt zich af waar al die drukte nou voor nodig was! pag. 17

17 Tuintjes en klusjes voor ouderen Het aantal senioren neemt toe. Zij willen nog zelfstandig blijven wonen. Vele van hen hebben geen familie of kennissen meer. Ook gehandicapte mensen of mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn hun tuintjes netjes te houden en tot de lagere inkomensgroepen behoren. Zij allemaal hebben uw hulp nodig! Bent u iemand die het leuk vindt om buiten actief bezig te zijn? Heeft u groene vingers? Wij zijn op zoek naar enthousiaste tuinmannen/vrouwen die de hulpbehoevende stadsgenoten willen helpen. Het gaat om de gewone tuinkarweitjes zoals onkruid wieden, schoffelen, snoeien, gras maaien of andere werkzaamheden. Het biedt leuke contacten en is dankbaar werk. De vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding. Tijd: in overleg met een cliënt. Contactpersoon: Lidia Zagorska, Telefoon: , Burenhulp/VWC Helmond. Vaderdag in de Peel Verras vader met een excursie in De Groote Peel! Vaderdagwandeling bij bezoekerscentrum Mijl op Zeven Voor vaders (en moeders) die er van dromen om boswachter te worden houdt Staatsbosbeheer een snuffelstage in nationaal park De Groote Peel. Tijdens de Vaderdagexcursie op zondag 19 juni worden er opdrachten gedaan waarbij de deelnemers ontdekken wat het werk van een boswachter inhoudt. De excursie is geschikt voor ouders met kinderen vanaf 4 jaar. Starten om uur bij de balie van het bezoekerscentrum Mijl op Zeven aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 2,50 per persoon, opgave vooraf op nummer: Vaders die al sinds hun jeugd deze boswachter droom koesteren kunnen op zondag 19 juni een keer snuffelen aan het boswachter vak. Zo komen ze er achter komen of boswachters wel zo n leuke baan hebben en, wat nog belangrijk is, of ze überhaupt wel geschikt zijn voor deze klus. De deelnemers aan de Vaderdagwandeling doen opdrachten waarmee ze ontdekken wat een boswachter in zijn dagelijkse werk allemaal tegen kan komen in zijn werk. Daarbij snuffelen ze zogezegd aan de verschillende taken van een boswachter, zoals het inventariseren oftewel het tellen van planten en dieren, het verzorgen van borden, banken en andere recreatieve voorzieningen. Bezoekerscentrum Mijl op Zeven Het bezoekerscentrum Mijl op Zeven te Ospel is de toegangspoort tot Nationaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het bezoekerscentrum is geopend op dinsdag t/m zondag van tot uur. Voor een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: 19

18 KBO-Brouwhuis Staer computercursussen voor 50-plussers De KBO-Brouwhuis start in het najaar wederom met nieuwe computercursussen voor 50-plussers in Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7 in Brouwhuis. Aanmelden voor deze cursussen is nu al mogelijk. Dat deze cursussen in een behoefte voorzien blijkt wel uit de reacties van twee cursisten van dit voorjaar. Ik werkte al bijna dertien jaar voor een wijkblad maar zonder computer. Ik kon er niet meer omheen. Ik moest toch eens gaan werken met de pc en internet. Toen ik een oproep zag van het KBO afd. Brouwhuis over een computercursus voor oudere mensen, had ik er eerst geen zin in, maar schreef me toch in. Bij de eerste les viel me op dat er maar 6 cursisten waren en twee docenten. Vanaf dat moment merkte ik op dat, dat best wel prettig lessen is. We kregen veel aandacht en uitleg. dat is het voordeel als er weinig deelnemers zijn. Sterker nog, het was zo gezellig, dat we met ons zessen besloten om ook de vervolgcursus te doen met dezelfde groep. Ook dit was een succes. Als ik het gehele totaalplaatje bekijk, vond ik het een prettige cursus. Ik kan het ook iedereen aanraden. Nu op het moment ben ik blij dat ik deze cursus gedaan heb. Albert en Chris (twee van de zes docenten van het PC-DoeMeeCentrum,red.) heel erg bedankt voor jullie geduld en prettige manier van doceren. Hans Choufoer Kompjoeters!! Wat moet ik daar nou mee? Ik ben al 61 jaar dat hoef ik toch niet meer te leren, of wel soms? Ja hoor, ik begin er wel eens aan wanneer ik er aan toe ben. Maar ja wanneer is dat dan? Al dit soort vragen werden opgelost toen ik de advertentie las van KBO- Brouwhuis. Belangrijk was dat het niveau van mijn medecursisten niet verder reikte dan dat we wisten waar de computer stond. Gestart met een kleine groep cursisten (6 stuks) en twee enthousiaste instructeurs die er voor zorgden dat we in korte tijd over de computervrees heen waren en warempel het voor elkaar kregen om ons iets te leren. Niet onbelangrijk is te vermelden dat heel veel andere apparatuur in huis minder geheimen voor me had, denk aan video, digitale camera, enz. als gevolg van mijn gevolgde cursussen. Eindconclusie, de digitale watervrees is voor een groot gedeelte verdwenen dankzij de leuke, leerzame, en voor iedereen aan te raden cursus. Mijn complimenten! Tonnie Ruijs In de cursussen en workshops wordt in kleine groepjes van maximaal zes personen onder leiding van twee ervaren docenten in een aangepast tempo gewerkt. De cursussen bestaan uit acht bijeenkomsten van twee uur en worden overdag gegeven. Kosten (inclusief koffie en exclusief werkboek) bedragen slechts 65,00. Bij voldoende belangstelling zullen de volgende cursussen gegeven worden: Basis cursus voor Windows Vista of Windows 7; Vervolgcursus Windows 7; Picasa Fotobewerking; Powerpoint (presentaties maken); Internet en . Daarnaast kan men inschrijven voor de workshop Rabo-internetbankieren welke samen met de Rabobank gegeven wordt. Deze workshop is gratis. Andere workshops kunnen naar behoefte verzorgd worden. Hierbij valt te denken aan: sociale media, beveiligen computer, films overzetten, skypen, etc. Staat uw cursus er niet bij, laat het ons weten en mogelijk kunnen we iets voor u betekenen. Om deel te kunnen nemen aan de cursussen hoeft men geen lid te zijn van KBO Brouwhuis. Leden van KBO Brouwhuis ontvangen wel 5,- korting. Aanmelden voor cursussen en workshops of informatie bij Albert Coppens telefoon pag. 20

19 De SWOH ZOMERWEKEN 2011 staan weer voor de deur! Stichting Welzijn Ouderen Helmond organiseert de SWOH ZOMERWEKEN. Voor wie graag actief en ondernemend is, en op zoek is naar gezelligheid en samen zijn, breekt in juli en augustus een tijd aan waarin het weer daar weer volop aan meewerkt, maar tegelijkertijd veel vaste activiteiten stil liggen. De wijkhuizen zijn gesloten, en de kinderen en kleinkinderen gaan juist in deze periode op vakantie. Het wordt rustig. Soms te rustig. De SWOH organiseert in de zomerperiode een programma speciaal voor de thuisblijvende ouderen in Helmond. Vanaf 28 juni worden er wekelijks gezellige, actieve, en creatieve activiteiten aangeboden. Denk daarbij aan workshops zoals acrylschilderen,huidverzorging, koekbakken bij Bakker Loek, digitaal fotograferen en foto s bewerken, een digitale fotokalender maken, of een Yoga workshop. Er zijn excursies naar de Vlisco en Fokker Landinggestellen, en het populaire Rondje Helmond met de bus. Gezellige dans- en doe activiteiten, zoals Zumba, internationaal volksdansen,nordic walking en een fietsdag staan op het programma. Het doel van de Zomerweken is, een fijne invulling te geven aan een periode die voor de oudere thuisblijvers doorgaans te rustig is en voor hen, die graag hun kennissen- en vriendenkring willen uitbreiden of willen kennismaken met nieuwe activiteiten. Op vrijdag 26 augustus worden de zomerweken afgesloten met een slotfeest voor alle deelnemers Tijdens dit feest ontmoet men elkaar weer in een gezellige sfeer en worden de foto s die gemaakt zijn getoond. Het programma en inschrijfformulier is nu verkrijgbaar bij de filialen van de openbare Bibliotheek Helmond- de Peel, in wijkhuis de Fonkel,de Boerderij, de Brem, de Terp, het Patronaat,wijkhuis de Lier, het TOV-gebouw, en de balie van de SWOH. pag. 21

20 Scouting Brouwseltjes De bevers hebben een ouder/kind overnachting gehad. Die vrijdagavond kwamen de kinderen met hun ouders. Eerst werden de slaapplaatsen in orde gemaakt. Daarna koffie of ranja met iets lekkers. Ouders die niet bleven gingen weer naar huis. Toen zijn we naar de bossen gegaan. Voordat we met het spel levend stratego begonnen werd er nog eerst even een voorstelrondje gehouden. Wel zo makkelijk om te weten hoe iedereen heet. De ouders, en de enige opa, waren ook zeer enthousiast en deden met het spel geweldig mee. Toen we weer teruggingen naar de blokhut kregen we allemaal van iemand die vlak bij het bos woont spontaan een ijsje aangeboden. Nogmaals bedankt!! Terug op de blokhut aangekomen was er al een lekker kampvuur gemaakt. Nog snel wat drinken, een marshmallow warm gemaakt boven het kampvuur met een koekje. Het was bijna tijd voor de kinderen om naar bed te gaan. De ouders moesten iets warms aan gaan doen. We hadden voor hen nog een verrassing. Ze moesten een blinddoek om en werden met auto s gedropt ergens in de bossen in de buurt van Vlierden door Steven en Bas. Keet en de opa bleven achter bij de kinderen en het kampvuur. Nadat de kinderen zich hadden klaargemaakt om naar bed te gaan, werd er nog een verhaaltje voorgelezen door Keet. Steven en Bas waren inmiddels ook weer terug. Daarna ging Bas bij de kinderen zitten totdat ze allemaal sliepen. Even later ging de telefoon. Eén van de ouders kon helaas niet meer verder lopen en moest worden opgehaald. Geen enkel probleem. Rond middernacht waren de andere lopers ook weer terug op de blokhut. Daar stond al drinken voor hen klaar. Wie wilde kon ook nog een frikadel boven het kampvuur warm maken met eventueel een lekker broodje. Het was heel gezellig rond het kampvuur. Daarna ging iedereen toch naar bed en om 2 uur sliep iedereen. Zaterdagochtend mochten de kinderen de ouders wakker maken. Daarna aankleden en ontbijten. Na het ontbijt gingen we spellen doen op het veld. Eerst een potje volleyballen met gemende groepen. Daarna de kinderen tegen de ouders. Dit wonnen natuurlijk de ouders. Hierna het spel de staart van Sander. Er is eerst 1 tikker en verder heeft iedereen een lint gekregen als staart. De tikker probeert de staarten de pakken. Wie zijn/haart staart kwijt is blijft op de plaatst staat waar deze verloren is, en wordt later ook als tikker aangewezen. Dan is het tijd voor een welverdiende pauze. Als men uitgerust is kan het volgende spel beginnen: ballontrappen. Er zijn nog een paar ballonnen niet kapot. Deze worden voorzien van scheerschuim en vastgehouden door de kinderen. De ouders moesten de ballonnen scheren. Sommige ballonnen werden stiekem doorgeprikt, zodat sommige ouders en kinderen onder het schuim zaten. Men had hierna nog zin in een potje British Bull. Een spel waar 2 tikkers in het midden staan en de rest van de ene naar de andere kant van het veld moesten rennen. De ouder en kind moesten wel met elkaar verbonden zijn. Mensen die getikt werden moesten drie seconden opgetild worden en werden daarna zelf de tikker. Toen was het tijd was het tijd voor de lunch en daarna ging iedereen moe maar voldaan weer naar huis. Wij als beverleiding zijn op zoek naar iemand die ons team wil komen versterken. Heb je interesse, neem dan contact op met Keet Kleur Yvonne vd Welle Taalmaatjes gezocht! SamenSpraak is een uniek taal- en integratieproject van het Gilde, gewoon praten met anderstaligen in een individueel contact. in de huiskamer over alledaagse onderwerpen onder andere boodschappen doen, naar de dokter gaan en vakantie boeken. Zo verbeteren anderstaligen hun spreekvaardigheid, zinsbouw, uitbreiden woordenschat. Belangrijk doel hierbij is het doorbreken van het isolement. Dit vrijwilligerswerk heet SamenSpraak. Veel van de anderstalige cliënten zijn vrouwen die graag contact willen hebben met Nederlandse taalbegeleidsters. Wij vragen uw hulp als vrijwilliger om dit project te ondersteunen: maak een anderstalige wegwijs in het Nederlands! Meer informatie: Gilde Helmond, Tel: / pag. 23

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Vlierpraatjes

Vlierpraatjes Vlierpraatjes 5. 10-11 - 2016 Mededelingen van de school Het Nationaal Schoolontbijt Afgelopen dinsdag hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. Het belang van een goed ontbijt hebben we met

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Annie van Gansewinkel. Vast

Annie van Gansewinkel. Vast Annie van Gansewinkel Vast 4 Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen De groeten Je krijgt de groeten van je vader. Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Sterilisatiemarathon Bonţida (Cluj-Roemenië) 18, 19, 20 juli 2014

Sterilisatiemarathon Bonţida (Cluj-Roemenië) 18, 19, 20 juli 2014 Sterilisatiemarathon Bonţida (Cluj-Roemenië) 18, 19, 20 juli 2014 Het zit er weer op! Drie dagen lang alleen maar honden en katten gesteriliseerd! In totaal hebben we 283 honden en 24 katten gesteriliseerd.

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Tobi en. de wilde bijen

Tobi en. de wilde bijen Tobi en de wilde bijen Het is eindelijk paasvakantie en Tobi komt aan op de boerderij van zijn oom. Zijn nichtje Hanna wacht al op hem. Ze knuffelt Tobi en lacht: Kom, we gaan spelen! Lachend en pratend

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Beste ouders van Sinnerakkers,

Beste ouders van Sinnerakkers, 23 oktober 2014 Beste ouders van Sinnerakkers, Onze eerste nieuwsbrief! Wat is er een boel gebeurd sinds de start. Inmiddels zijn er al 18 kinderen die gebruik maken van de opvang bij Sinnerakkers. Wij

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (3): Ontmoeten de vogels Juni 2014

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (3): Ontmoeten de vogels Juni 2014 Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (3): Ontmoeten de vogels Juni 2014 Janneke Blaauwbroek & Michael Janse, juni 2014 Pagina 1 Billie de Beer woont nu al een paar dagen bij de hamsters in Tuinstede.

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Take a look at my life week 11

Take a look at my life week 11 Take a look at my life week 11 Ik weet steeds niet zo goed wat ik nou wil, elke week een diary online of elke 2 weken. Heb het zelfs al een keer elke maand gedaan, maar dat was niet te doen. Toch weer

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Het verhaal spelt goed verteld!

Het verhaal spelt goed verteld! Het verhaal spelt goed verteld! Wat is Spelt? Oergraan uit het bronzen tijdperk Komt voort uit de oertarwe soorten Einkorn en Emmer Oudste graansoort die de mensheid kent Bevindt zich nog in de oervorm

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Werkblad Natuurlijk water in de Kwebben

Werkblad Natuurlijk water in de Kwebben Werkblad Natuurlijk water in de Kwebben Droppie in de Kwebben Hallo allemaal! Wat fijn dat jullie straks naar de Kwebben in Vught gaan! Mijn naam is Droppie en ik weet alles over water. Wist je dat water

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit Kijk ook eens naar onze website met heel mooie foto s: www.sbodebrigantijn.nl Jaargang 16 Februari 2016 Nieuw gebouw Zondag 28 februari heeft de Brigantijn een opendag in het nieuwe gebouw de Vlieger.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

De bij die niet kon vliegen

De bij die niet kon vliegen De bij die niet kon vliegen De kleine bij zat in het gras en keek treurig om zich heen. Daar vlogen alle andere bijen af en aan. Hun kleine pootjes vol met stuifmeel, de mond vol met de nectar van de mooie

Nadere informatie

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek TUNNISKE Telekids Green Kids op bezoek Beste ouders en verzorgers, Jaargang 12 nummer 41 18-02-2014 We hebben inmiddels al van veel ouders complimenten ontvangen over de nieuwe website www.antschot.nl.

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Zwerfkat Almere Jaargang 1, uitgave 3, september 2014

Nieuwsbrief Stichting Zwerfkat Almere Jaargang 1, uitgave 3, september 2014 Nieuwsbrief Stichting Zwerfkat Almere Jaargang 1, uitgave 3, september 2014 23 september bestaat SZA 1 jaar! Ik wil persoonlijk alle vrijwilligers, donateurs, sponsors en mensen/ bedrijven waarmee we samenwerken

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie