Winkelcentrum Rooswijck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winkelcentrum Rooswijck"

Transcriptie

1 voor Buitenveldert & Prinses Irenebuurt een uitgave van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert jaargang 24 nr. 9 december 2010 Winkelcentrum Rooswijck Nog steeds niet opgeknapt! Ondertussen zijn we één jaar verder en liggen de stoeptegels nog los, zijn de plantenbakken eerder obstakels dan verfraaiing, en is de toegankelijkheid van het winkelplein er niet beter op geworden. Onlangs leek het erop dat er iets ging gebeuren, maar de plantsoendienst heeft alleen de ruim te rond de bomen opgeknapt. De ondernemers willen er niet zoveel over kwijt, maar de verwachting dat er dit jaar nog een spade in de grond gaat achten zij wel heel klein. Een goed lopend winkelplein komt onder druk en dreigt zijn aantrekkingskracht te verliezen. Je zou verwachten dat er door de bouwstop in de gehele stad voldoende tijd is om het plein op korte termijn op te knappen. Of moeten de ondernemers wachten op een Amstelveenlijn (Noord- Zuidlijn) die er over zes jaar moet komen? In Memoriam Herman van Wissen Ruim een jaar geleden nam het stadsdeel het besluit, het winkelplein Rooswijck aan de Buitenveldertselaan op te knappen. Maar tot op heden is er nog geen tegel verplaatst. Er heeft wel een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de ondernemers en de nieuwe wethouders, Simone Kukenheim en Egbert de Vries. Ook deze nieuwe bestuurders reageerden enthousiast op het plan, dat de zes ondernemers in de kiosken hebben laten maken. De toenmalige bestuurders, huidig stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar en Duco Adema, hebben financiële middelen gereserveerd voor een opknapbeurt. De Wijkkrant noteerde in november 2009: Paul Slettenhaar, de VVDwethouder Ruimtelijke Ordening van het stadsdeel ZuiderAmstel, wil haast maken met het opknappen van het winkelplein Rooswijck. De stadsdeelraad heeft mij daarvoor de ruimte gegeven en er is geld beschikbaar, zei hij kort geleden tegen de Wijkkrant. Vervolgens dienden PvdA en VVD tijdens de behandeling van de begroting van ZuiderAmstel gezamenlijk een motie in voor de renovatie van Rooswijck. Het stadsdeel werd daarin verzocht te onderzoeken, hoe het gebied in samenspraak met belanghebbenden en bewoners voor een lange termijn economisch en sociaal versterkt kan worden. PvdA-lid van de stadsdeelraad Marijn van Ballegooijen motiveerde de motie als volgt: We willen sterke buurtwinkels, omdat die belangrijk zijn voor de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. Ondanks de bezuinigingen die het nieuwe bestuur wil realiseren, staat er in de begroting nog steeds geld gereserveerd om het winkelplein Rooswijck op te knappen. De ondernemers willen nog altijd meewerken, dus de bal ligt echt bij het nieuwe bestuur. Simone Kukenheim, stadsdeelwet houder Economische Zaken reageert als volgt: Stadsdeel Zuid is in gesprek met de ondernemers van Rooswijck. De ondernemersvereniging heeft onlangs zijn plan voor het verfraaien van het winkelgebied aan het nieuwe stadsdeel gepresenteerd. Het plan is enthousiast ontvangen, maar moet onderzocht worden op haalbaarheid. Omdat dit enige tijd in beslag neemt, zijn medewerkers van het stadsdeel al wel aan de slag gegaan om het plein schoon, heel en veilig te houden. Onder meer zijn tegels vastgelegd die los lagen door verzakkingen en opdrukkende boomwortels. In 2011 komt er meer duidelijkheid over de verfraaiing van Rooswijck. Kenniskwartier De Boelelaan: ingrijpende wegwerkzaamheden Dienst Zuidas Op de De Boelelaan worden in 2011, tussen de kruising met de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan, de nieuwe trambaan en tramlus voor lijn 16/24 aangelegd. Hiervoor wordt de rijbaan voor het verkeer naar het westen, richting de Amstelveenseweg, verschoven. Zo ontstaat in het midden van de weg ruimte voor een vrije trambaan. De tramrails op de Gustav Mahlerlaan verdwijnt. Om dit te kunnen realiseren vinden in 2011 wegwerkzaamheden plaats, die voor (verkeers)hinder kunnen zorgen. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste vier maanden van 2011 wordt de rijbaan van de De Boelelaan voor het autoverkeer richting Amstelveenseweg van oost naar west afgesloten. Dit gebeurt tussen de Buitenveldertselaan en Van der Boechorststraat. Het wegdeel wordt eerst opengebroken en het bestaande asfalt wordt gedeeltelijk verwijderd. Daarna worden kabels, elektriciteit, water en telecom opgegraven en verlegd. Vervolgens wordt het wegdeel opnieuw aangelegd. Het verschuift richting het Sportcomplex. De rijbaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan van west naar oost blijft wel gewoon open voor het verkeer. Begin december ontvangen de bewoners en zakelijke gebruikers in en rondom het Kenniskwartier een uitgebreide nieuwsbrief in hun brievenbus. Hierin staat informatie over alle werkzaamheden in 2011, de mogelijke gevolgen voor de omgeving, adviesroutes, inloopspreekuur en contactgegevens. Ook vinden op 13 en 14 december aan het einde van de middag inloopbijeenkomsten plaats. Hier zijn o.a. projectleiders aanwezig om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Plaats en tijd van de inloopbijeenkomsten staan op www. zuidas.nl Hier is ook de nieuwsbrief te vinden. De eerstvolgende editie van de Wijkkrant verschijnt op dinsdag 1 februari Sluitingsdatum kopij vrijdag 21 januari vóór uur. De redactie wenst al haar lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 2011 Afscheid Hans van der Kolk Op zaterdagmorgen 30 oktober is Hans van der Kolk op 83 jarige leeftijd plotseling overleden. Hans was 16 jaar als vrijwilliger en voorzitter zeer betrokken bij het Wijkopbouwcentrum in Buitenveldert. Met zijn journalistieke professie heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de Wijkkrant die door velen van u wordt gelezen. Zijn krachtige columns leverden regelmatig reacties op. Hij wist als geen ander onderwerpen die in Buitenveldert speelden op de agenda te zetten. Hij zag kans om met krachtige korte zinnen een onderwerp snel inzichtelijk te maken. Ondanks zijn hoge leeftijd wist hij van geen wijken. Ook al was hij in mei van dit jaar, om gezondheidreden, gestopt met zijn voorzitterschap hij bleef zijn Wijkkrant trouw door het schrijven van zijn maandelijkse column. Dankzij zijn vele columns de afgelopen jaren heeft hij burgers en politici in beweging gekregen om zaken aan te pakken. Wanneer hij een onderwerp aankaartte, stond het belang van de Buitenveldertenaren voorop. Als voorzitter van de commissie Geluidshinder in Buitenveldert zette hij zich met succes in voor de vermindering van het aantal vliegbewegingen boven Buitenveldert. Hij werkte hierin samen met het Platform geluidhinder (VGP) voor de regio Amsterdam. Als lid van de commissie Cross (Centrum Regionale Operaties Sanering Schiphol) nam hij deel aan de Alderstafel waar afspraken werden gemaakt met alle betrokkenen over de toekomst van Schiphol en het terugdringen van geluidshinder. Tijdens zijn afscheid, op 12 mei 2010, als voorzitter van het Wijkopbouwcentrum ontving hij van de stadsdeelvoorzitter de erepenning van het stadsdeel Zuideramstel en werd hij voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Vervolg op pagina 3

2 2 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt december 2010 Programma v/d gezamenlijke Kerken Pelgrimskerk Van Boshuizenstraat 560 Telefoon: Kerkdienst: iedere zondag om uur. Kannen en Kruiken in de Pelgrimskerk Iedere vrijdag van uur gezellig samenzijn. Tevens de eerste vrijdag van de maand gezamenlijke maaltijd. Kosten 6,- s.v.p. een week van tevoren opgeven. U bent van harte welkom. Woensdag 8 december spreekt bij Kerk en Synagoge drs. E. van Voolen over Synagoge-architectuur. Entree 3,50. Woensdag 12 januari spreekt ds. Schakel over de Noachitische geboden. Aanvang beide avonden uur. Zondag 19 december kinderkerstviering. Als je mee wilt doen, bel dan even Wil Kruijswijk (tel ). We oefenen zondag 12 december om uur. Woensdag 12 januari Goed en kwaad, een kwestie van moraal. Prof. dr. P. Drenth spreekt hierover op Aanvang uur. Jiddisjkeit, een documentaire over een oude Joodse Synagoge. De heer M. Aronson leidt hierna een gesprek. Aanvang uur. Entree 5,- De Goede Herder Van Boshuizenstraat 420 Telefoon: Vieringen: elke zondag om uur. Eucharistiviering, de ene dinsdag om 9.00 uur, de daarop volgende om uur. Elke woensdag om 9.00 uur: morgengebed. De eerste vrijdag van de maand om uur: eucharistiviering. Kerstmis in de schilderkunst van de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. We volgen het kerstverhaal in een lezing van mr. F. van de Loo. Dinsdag 21 december om uur. Op Kerstavond is er een kerstviering voor kinderen. Er wordt een kerstspel opgevoerd. Je mag meedoen. Het kinderkoor begeleidt de viering muzikaal. Zie ook publicatie De Goede Herder. Thomaskerk Prinses Irenestraat 36 Telefoon Kerkdienst: iedere zondag om uur 5 december Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, 2e Advent 12 december Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, 3e Advent, Boekentafel 19 december Dr. A.H. van den Heuvel, 4e Advent 24 december Dr. A.G.L. van Nieuwpoort uur Kerstvesper, waarin de solocantate Erquickendes Wunder van G.P.Telemann zal worden uitgevoerd. 25 december Dr. A.G.L. van Nieuwpoort uur Het verhaal van Kerst, omlijst met aria s uit het Weihnachtsoratorium van Bach en de Messiah van Händel. 26 december Ds. S.L.S. de Vries m.m.v. Thomascantorij. 31 december - Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, Oudjaar, uur Schrift en Tafel 2 januari 11- Ds. N.G. Scholten Stiltekapel De kapel is elke woensdag open van tot uur. In de Adventstijd is er om uur een kort middaggebed met afwisselend ds. Ruben van Zwieten (1 december), ds. Bram Sneep.(15 december) en ds. Ad van Nieuwpoort (8 en 22 december). Organist: Maurice van Elven. Adverteren in de Wijkkrant? De Wijkkrant wordt huis aan huis verspreid in Buitenveldert en de Prinses Irene buurt met een oplage van exemplaren. Vraag naar de advertentie mogelijkheden en de gunstige tarieven bij het Wijkopbouwcentrum. Hans van der Kolk: Was een betrokken inwoner van Buitenveldert Nico Groen 83 was Hans van der Kolk, toen hij op 30 oktober overleed. Getuige ook zijn columns in de Wijkkrant geestelijk nog in de kracht van zijn leven. Alert, scherp, altijd de vinger gereed om op zaken te leggen die volgens hem om een reactie vroegen. Voorzitter Herman van Wissen wijdt daar in de column, op Hans z n vaste plek op de voorpagina, lovende woorden aan. Vrijwilliger Hans was vele jaren ook WOCB-voorzitter. Een betrokken man. Uiterst kritisch, gezaghebbend, en geen blad voor de mond nemend. Vaak fel in zijn beoordeling van gebeurtenissen en beslissingen. En ook van mensen - uit het wijkopbouwcentrum zelf èn uit de buitenwereld. Bij het stadsdeel weten ze ervan mee te praten. Nieuwe beheerder speeltuin Goudestein Sinds april 2010 heeft speeltuin Goudestein, hoek Goudestein en Van der Boechorststraat, een nieuwe beheerder: Reza. Voor buurtbewoners met kinderen is hij inmiddels een bekend gezicht. Van dinsdag t/m zaterdag van tot (in de zomer Reza Marianne Bronkhorst Foto Astrid van Moorsel Vrijwilligerswerk. Ook bij u in de buurt! De Vrijwilligers Centrale Amsterdam in het Loket Zorg en Samenleven van Zuid helpt u met het vinden van passend vrijwilligerswerk. tot 18.00) uur is hij aanwezig om toezicht te houden op de spelende kinderen en klein onderhoud te plegen. Dat is ook te zien: de speeltuin ligt er keurig bij. Voor het huisje staat speelgoed aantrekkelijk uitgestald. Fijn werken Na ruim een half jaar heeft Reza nog steeds het gevoel dat alle dagen nieuw voor hem zijn. Wel weet hij inmiddels dat het werken in deze speeltuin hem goed bevalt. Het is sociaal werk, ik kom veel met mensen in contact. Bovendien werk ik in de buitenlucht, dat is gezond. En het werk is afwisselend. Speeltuin Goudestein voldoet aan veel opzichten in wat hij in jaren 90 beschreef in zijn afstudeerscriptie: Hoe ziet een aantrekkelijke speeltuin eruit? De speeltuin ligt midden in de wijk, er zijn gevarieerde speeltoestellen, er is een goed sportveld en er staat een hek eromheen. Volgens Reza is het aanbod nu goed afgestemd op de vraag. Het grootste deel van de bezoekers bestaat uit ouders met (kleine) kinderen. Tieners Bel voor een afspraak! Spreekuur in het Loket Zorg en Samenleven Zuid T Stadsdeelkantoor Zuid Pres.Kennedylaan 923 Dinsdag 09:00-12:00 uur MFC Binnenhof A.J. Ernststraat 112 Dinsdag 13:00 17:00 uur Dienstencentrum Berlage Lekstraat 13A Woensdag 09:00 12:00 uur Dienstencentrum Olympisch Kwartier Amstelveenseweg 308 Woensdag 13:00-16:00 uur Een kort rondje langs enige medewerkers en bestuursleden. Een goed bestuurder met een enorme dossierkennis. Hij wist uitstekend te delegeren en taken te verdelen. Maar ook: Eigenzinnig en dominant, hard in conflicten, doorgaans overtuigd van het eigen gelijk. Hij stelde zijns inziens onjuist gedrag en onacceptabele zaken aan de kaak, en liet dat de ambtenarij en anderen ondubbelzinnig merken. Dat leverde hem intern wel eens kritiek op maar, zo zei hij dan, laat mensen maar reageren. Hans was ooit lange tijd hoofdredacteur van De Courant/ Nieuws van de Dag, een in 1998 opgeheven krant van het Telegraafconcern. Journalist Van der Kolk gaf daar al blijk van groot vakmanschap. Kort, kort, kort was zijn en jongeren komen ook, maar ze zijn in de minderheid. Wat opvalt in vergelijking met zijn werk in andere speeltuinen - Reza heeft ruim 13 jaar ervaring in speeltuinen in Oost en Watergraafsmeer - is dat mensen die hier komen goed op hun kinderen letten. Dat maakt het werk gemakkelijk. Ik kan aan de andere kant van de speeltuin bezig zijn zonder dat kinderen het huisje in gaan en spullen vernielen of meenemen. Hij is ook blij dat hij met bijna alle bezoekers contact heeft. Hij krijgt van hen veel complimenten en dat geeft energie. Contact met ouders helpt mij om beter te functioneren Het allerbelangrijkste van zijn werk is het contact met de buurt, aldus Reza. Als hij goed is geïnformeerd over wat ALLES OP HET GEBIED VAN WIJN Ook voor complete verzorging van feesten, recepties en relatiegeschenken. Bezorgservice door het gehele land. Dus ook bij u thuis bezorgd. Hoorproblemen? Doe een gratis HOORTEST A.J. Ernststraat LT Amsterdam T (afspraak maken gewenst) credo. Het werd allemaal uitvoerig belicht tijdens de crematiebijeenkomst op 5 november in Westgaarde, onder meer door Sjuul Paradijs hoofdredacteur van De Telegraaf en Herman van Wissen. De vele sprekers hadden grote waardering voor zijn werkinstelling, die voor menigeen een voorbeeld was. Zijn grote hobby: de paardensport. Zelf recreatieruiter, bouwde hij als journalist in de hippische wereld een naam op, werd daar tegelijkertijd gewaardeerd en gevreesd. Hij probeerde het beeld van die sport en de arbeidsomstandigheden daarin te verbeteren, en vervulde bestuurs- en commissiefuncties. Men roemt daar zijn solidariteit; hij durfde mensen kansen te geven, kwam op voor degenen die dreigden de dupe te worden van oneigenlijke belangenverstrengeling. Maar in de krant bewaarde hij in de berichtgeving consequent de nodige afstand tot zijn sport. En ook dat kenmerkte hem. Wij gedenken Hans van der Kolk met dankbaarheid. er leeft in de buurt, kan hij ook aan zijn werkgever, Dynamo, doorgeven welke behoeften er bestaan. Het is ook handig als hij weet wie de ouders zijn van kinderen die al alleen naar de speeltuin komen. Als er wat aan de hand is, kan hij snel contact met ze opnemen. Betrokken buurtbewoners kunnen opletten wie er s avonds in de speeltuin is. Zo vindt Reza af en toe de restanten van drugs- en drankgebruik en is er ook eens klein vandalisme gepleegd. Hij voelt zich vooral verantwoordelijk dat het gevaar van kapot geslagen glas oplevert voor kinderen. Tenslotte kunnen actieve buurtbewoners voorzien in de toenemende behoefte aan vrijwilligers voor evenementen, zoals de Funvalleytoer. Reza roept dan ook: Kom alsjeblieft langs, voor een betere en veilige speeltuin hebben wij elkaar nodig. Wijnandel The ART of WINES A.J. Ernststraat 665 T Buitenveldert E (bij het postkantoor) Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij iedere hoortest een leuke attentie kado.

3 december 2010 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt 3 Krimp inzuidas Vorig jaar nog werd door een motie van de gemeenteraad van Amsterdam de bovengrens van de bebouwing van Zuidas verhoogd tot 3 miljoen m2. De tot stilstand komende bouwplannen en stijgende leegstand, ook in Zuidas, leken de raadsleden te ontgaan en weerhielden hen niet dit besluit te nemen. De Groningse Blauwe stad en de Amsterdamse Zuidas mogen nu beide krimpen. Een band tussen het verre noorden, waar toch niets boven gaat, en de hoofdstad. Vervolg van pagina 1 In Memoriam In zijn laatste column van de Wijkkrant die in november verspreid is riep hij alle Buitenveldertenaren op, zich te verzetten tegen de plannen om een viaduct op de Buitenveldertselaan te bouwen. Ook in deze column spaart hij de kool noch de geit. In zijn compacte betoog geeft hij helder aan wat goed is voor Buitenveldert. Wij bedanken Hans voor zijn geweldige inzet als vrijwilliger van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en wensen zijn vrouw Wil van der Kolk - de Goede veel sterkte met dit grote verlies. De gemeentelijke bijdrage voor sociale woningen in Zuidas is in de bezuinigingen gesneuveld, en met de topwoningen wil het ook niet vlotten. Naar verluidt is de eerste Zuidaswoontoren al met verlies verkocht. Zo n eenzijdig woningbestand, vooral gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst, blijkt kwetsbaar te zijn. Gemengde woningbouw geeft meer leven op de Zuidas, maar met de hoge grondprijzen zal het moeilijk zijn woningen voor het middensegment te realiseren. Kantorenkrimp Daarnaast schrapte de gemeente zonder veel ophef vooralsnog m2 kantoren, bijna de helft van de oorspronkelijk geplande omvang. Daarmee krimpt de kantoren-toplocatie, die de Zuidas ooit beoogde te worden. Andere kantoorgebieden in en om Amsterdam worden hierdoor behoed voor nog meer leegstand. Op lange termijn zal het vooral afwachten zijn, hoe de kantorenmarkt zich ontwikkelt en of flexibel bouwen niet het antwoord zal zijn op de nieuwe ontwikkelingen. De kantorenkrimp sluit overigens de komst van nieuwe kantoren zeker niet uit. Hoewel de indruk wordt gewekt dat die kantoren veelal uit verre internationale oorden komen, blijken het in werkelijkheid ook gewone Nederlandse kantoren te zijn, zoals van AKZO, die - weliswaar Skyline van Zuidas vertraagd - een pand in het Beatrixpark laat bouwen. De plek ervoor is al kaalgekapt. Nog groter is het Zuidasbouwplan van Deloitte met een pand van niet minder dan m2; ter vergelijking: het kantoor van AKZO wordt m2 groot. Met deze nieuwbouw zorgen hun straks verlaten panden voor nog meer leegstand. Het uitgangspunt van Zuidas om evenveel woningen als kantoren te bouwen lijkt nu ondergeschikt te zijn aan de bouwmogelijkheden voor de korte termijn. K A P S A L O N V O O R H E M E N H A A R Dokdroom Niet verdwenen is de dokdroom. Onder leiding van de Rijksadviseur sloeg ook hier de versobering toe, tenminste m2 dokbebouwing verdween uit de plannen. Het plan zou, mocht het nog doorgaan, gefaseerd uitgevoerd moeten worden. De besluitvorming daarover zal wel zomer 2011 worden. Al die tijd moeten we ons blijven behelpen met een sober en te krap station Zuid op een plek die nog steeds een hoogwaardige openbaarvervoersknoop heet. Faseren betekent, dat de jarenlange bouwput rondom het dok nog langer aanwezig zal zijn en de omleidingsroutes - waarschijnlijk niet van topkwaliteit - nog langer gebruikt moeten worden. Naast topkantoren en topwoningen mochten ook topwinkels in de Zuidas niet ontbreken. Alles top lijkt nu over met de komst van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, ook wel HEMA genoemd, naar Zuidas. Een tweede Zuidas P.C.Hooft, aanvullend Thema avond Op 16 december organiseert het Bewonersplatform Zuidas een thema avond. De plannen rondom de reconstructie van de De Boelelaan en het verplaatsen van de tramlus zullen op deze avond uitgebreid aan de orde komen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Tijdstip: uur. PEDICURESALON Foto Cornelis Slotema op de winkels in de Beethovenstraat en het huidige, fors uit te breiden, winkelcentrum Gelderlandplein, zit nog steeds in de plannen. We zullen moeten afwachten of de krimp tijdelijk zal zijn en wat van de mooie toekomstplannen uitgevoerd zal worden, maar vooral ook wanneer. Website WOCB De (vernieuwde) website van het WOCB heeft zijn bezoekers veel te bieden, onder meer over het werk van de verschillende commissies. U vindt er ook de meest actuele, complete Wijkkrant, en koppelingen waarmee u toegang kunt krijgen tot allerlei andere organisaties en sites. Plus een formulier om uw vragen, klachten, suggesties enz. rechtstreeks digitaal naar het WOCB te sturen. Kortom: een waardevolle bron voor iedereen die wil weten wat het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert voor haar of hem kan betekenen. Het adres: Gediplomeerd pedicure en manicure Wijkkrant voor Buitenveldert & Prinses Irenebuurt Een uitgave van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert Jaargang 23 nr. 1 februari 2009 Kenniskwartier Zuidas op komst Nieuw Misschien is het nog niet helemaal gedrongen, maar het Stadsdeel is verhuisd. door- Weliswaar maar een paar honderd meter Voor de bouwplannen voor het gebied waar onder andere de VU en van Nr. 3 naar Nr. 923 tegenover de RAI, maar wel in een nieuw gebouw van zo n Sportclub Buitenveldert gevestigd kleine 30 miljoen euro. Nu gun ik met name zijn is een concept startbesluit gemaakt. Omdat de VU er zo n pro- riante werkomgeving met een leuk uitzicht Stadsdeel voorzitter Duco Adema best een minente plaats inneemt, wordt dit - overigens tijdelijk want er komt nog een deel van Zuidas ook wel aangeduid school voor maar ik vraag me wel af of met de naam Kenniskwartier. daar nu zoveel geld voor moest worden uitgetrokken. Temeer omdat er toch steeds Voor de VU en omgeving is een bebouwing van zo n m2 voor- stadsdelen te halveren en de kleinere op te meer stemmen opgaan om het aantal zien, in omvang vergelijkbaar met de laten gaan in de grotere. mogelijke Dokbebouwing. Hierbij waagt de VU de oversteek naar de Het rapport Mertens spreekt wat dat betreft duidelijke taal, maar het probleem is dat er andere kant van de De Boelelaan en in dat geval een aantal van de mini bestuurders zullen sneuvelen. Dat zijn overigens al- gaat daarmee deel uitmaken van de kern van het Zuidasgebied. Dat betekent dat de De Boelelaan dit Kenlemaal leden van de PvdA, de uitvinder van het verschijnsel stadsdeel en er zullen dus niskwartier zal doorsnijden. Bij een nog wel een aantal ook in de partij gaan Universiteit horen veel studenten die dwarsliggen. En zoals dat nu eenmaal in de voor een deel per fiets en voor een Amsterdamse bestuurscultuur gaat, zal het deel per trein reizen. De nabijheid eindresultaat voorlopig wel ergens op tien van Station Zuid en de gratis OVkaart maakt het voor veel studenten het stadsdeel voor, maar ook de club van uitkomen Nu zit Duco Adema niet alleen aantrekkelijk spoorstudent zijn. zijn collega s. Het ligt dan ook voor de hand Zij moeten dus de Buitenveldertselaan en de De Boelelaan probleemmende bestuurlijke stadsdelen oorlog deze dat wat ook de uitkomst zal zijn van de koloos kunnen oversteken. vermoedelijk wel aan Zuideramstel voorbij vinden. De tramlus bij het VUmc zal het sluipverkeer en het sluipparkeren als geen goede oplossing wordt zou zich moeten inspannen om deze omgeving zwijgen de plannen. De VU zal gaan. Duco s collega Paul Slettenhaar had overigens al een notitie geschreven Maar in de plannen staat dat de afwikkeling van het autoverkeer ook de gevolgen voor de passagiers op- gevonden voor de grote verschillen groene en leerzame tuin te behou- worden verplaatst, maar hoe worden waarin Zuideramstel bereid bleek tot een paar overnames, maar diens collega s op de Buitenveldertselaan prioriteit gevangen? In de plannen zijn veel in parkeertarieven tussen Zuidas en den voor hun studenten, bezoekers haalden daarvoor niet onmiddellijk de hoge heeft. Hoe De Boelelaan zal worden ingericht is nog helemaal niet nomen. Op een drukke De Boelelaan woners moeten dus oplossingen gederwijsfunctie van een Universiteit? ondergrondse parkeerplaatsen opge- omgevende woonstraten. Voor de be- en bewoners. Dit is toch ook een on- hoed uit de kast. duidelijk. Enerzijds is de laan nodig is weinig ruimte voor parkeren op het vonden worden in vergunningen voor En de gemeente gaat toch over het Moeten we nu blij zijn met een blijvend voor autoverkeer, zeker ook voor ambulances en patiënten voor het VUmc, en uitritten worden aangelegd en we betaald parkeren voor hun bezoek. eel gezien wel want van 30 miljoen in de maaiveld. Voor de garages moeten in- bewonersparkeren en een vorm van openbare groen? zelfstandig Zuideramstel of niet. Financi- anderzijds trekken zowel Universiteit moeten maar hopen dat die niet ten En waar laten we al die fietsen? Zie voor de schriftelijke inspraak van NoordZuid bouwput voor de deur kieperen als Ziekenhuis veel voetgangers en koste gaan van de rust in de omgevende straten. Nog afgezien van het van het Kenniskwartier. Over deze ook niet van een aansluiting bij Zuid of een De Hortus behoort ook tot het gebied het bewonersplatform onze website: zou ik niet echt vrolijk worden. Trouwens fietsers. En het tram- en busnet moet hier ook nog een plaats in kunnen al vaak benadrukte probleem van groene oase in een nu al versteende ander stadsdeel in de omgeving, waarin Buitenveldert ongetwijfeld gaat verdrinken. Ik vrees echter dat dit toch nog wel eens zou kunnen gebeuren. In mijn laatste column van vorig jaar kondigde ik al aan, dat de Wijkraad van het zondere samenwerking tussen personeel en vrijwilligers op alle afdelingen. benadering werken we ook heel ac- had ingestemd met de oprichting van een En aan die hartelijke, klantvriendelijke Wijkopbouwcentrum van Buitenveldert Alle 1157 afdelingen in Nederlandse seniorencomplexen doen woon getroffen met onze directeur, wat wennen, maar al gauw zijn ze last van het luchtverkeer op de Buitenvel- Allereerst hebben we het buitengetief. Nieuwe bewoners moeten soms aparte commissie tegen de geluidsover- jaarlijks verslag van hun interne de heer Wilmers. Met wat wij inbrengen gaat hij aan de slag. Als het aan gesprek. Hier hoeft niemand achter Commissie Geluidsoverlast Buitenveldert, zelf het middelpunt van een gezellig dertbaan. Dat is inmiddels gebeurd en de kwaliteitsonderzoek en wat blijkt: de zorgafdeling van het Menno Simonshuis staat trots op de eerste vandaar uit iedereen van harte eensren, niemand is lucht, we zijn elkaars de VGP, de Vereniging Geluidsoverlast de top van de piramide goed zit en hier achter de voordeur te verpiete- kortweg CGB, heeft zich aangesloten bij plaats, meldde de Volkskrant eind gezind meewerkt, zit het aan de basis buren. Wat zouden de duo-voorzitters doen als het Menno Simons dit zich in ieder geval verzekerd van inspraak Platforms. Daarmede heeft de commissie vorig jaar. ook goed. En de Cliëntenraad probeert ook een steentje bij te dragen. jaar niet op de eerste plaats komt? in de commissies die binnen het algemeen Werkelijk alles is hier op orde: kwaliteit van het personeel, samenwerking lijk tegen iemand die hoger is als ze dames. En een tweede plaats is voor Oudere mensen praten niet makke- We gaan gewoon door, zeggen de overleg van de Alders tafel bepaalde convenanten zoals die voor hinderbeperking & handhaving stelsel, omgevingskwaliteit tussen alle afdelingen, klantgerichtheid, de hechte sfeer en de afwezig- om voor hun eigen belang op te ko- iets dwarszit, ze vinden het moeilijk één keer ook goed. en het operationeel concept moeten uitwerkenheid van vaak voorkomende problemen als overmatig medicijngebruik ook de generatie die nog echt weet men. Wij zijn dichtbij. Maar ze zijn De CGB verwelkomt Buitenveldertenaren of eenzaamheid. Zelfs de keuken Het aantal is treinreizigers wat dankbaarheid op de is. lijn Onze mensen die geïnteresseerd zijn in het terugdringen van de vliegoverlast boven Buitenvel- centrale stad beslist dat de Zuidas In zijn oneindige wijsheid heeft de prima. Geweldig, die eerste tussen plaats, Schiphol voelen en zich Lelystad, hier veilig waarin station toen Zuid thuis. een Er wordt belangrijke naar ze geluisterd, dert en daaraan hun bijdrage willen leve m2 winkelruimte moet krij- en vrij, ze zijn spontaan was het hier feest, we het hoorden, zeggen mevrouw schakel is, stijgt door de sterk. verzorgenden Ieder jaar en de vrijwilligers, 24 gebruikers uur per dag van is er een be- WOCB, telefoon: of de Zuidas van hun levensbehoeften te ren. Zij kunnen contact opnemen met het gen om de toekomstige bewoners van A. de Graaf en mevrouw L. groeit Hilbers, het aantal duo-voorzitters van de Cliëntenraad, Station Zuid mande met meer verpleegpost, dan 10%. De ook het bedienend voorzien personeel de opening het restaurant en voorzien. Wethouder Paul Slettenhaar het aanspreekpunt voor de bewoners. spoorwegen van stadsdeel Zuideramstel zei tijdens de recente ondernemersavond in Gevraagd naar het geheim van van de dit Hanzelijn de koks, 2012; iedereen hierdoor weet hoe onze clienten graag gemaakt benaderd tus- willen worden. Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, dat hij daar weinig aan kon doen. succes, noemen de dames: wordt De bij- de verbinding sen Lelystad en Zwolle. Was er dan in het verleden niet beloofd dat het winkelbestand in Buitenveldert niet zou worden aangetast en het Daardoor zal het aantal reizigers nog meer toenemen, maar ook de groei bestand in de Zuidas slechts aanvullend zou zijn? Zeker wel! Maar bij de van Almere en Zuidas zal bijdragen aan de behoefte aan meer treinen. Noord/Zuid lijn en de Zuidas plannenmakers in de centrale stad verdwijnt Het geheel van plannen rond dit tracé wordt aangeduid met de term OV het gezonde verstand veelal sneller dan SAAL: Openbaar Vervoer Schiphol- de ondergrondse onder het stadhuis. Amsterdam-Almere-Lelystad. Het Oogkleppen projecten heten die en de Rijk heeft een plan gemaakt om op slachtoffers gaan failliet of zijn hun in korte termijn het aantal sporen tussen de Schinkel en Diemen te ver- elkaar zakkende huizen kwijt. dubbelen en de inspraakprocedure Zoals u elders in deze Wijkkrant kunt lezen slaan de winkeliers nog geen is gestart. Een ingrijpend en kostbaar alarm maar zijn ook zeker niet gerust plan, niet alleen met de nieuwe sporen, maar ook met veel bruggen en over de toekomst. Dat terwijl we het huidige winkel areaal in Buitenveldert heel hard nodig hebben. De tuin- tunnels en de verschillende aansluitingen op de bestaande spoortakken. westtak en de zuidtak met elkaar te boog dat de druk op de toch al zwaar profiteren van deze forse investering. stad is met lengte de groenste wijk van Zo komt er een extra spoorbrug over verbinden met een Zuidwestboog. belaste Schipholtunnel vermindert. De slechte beeldvorming zal het gebruik van het openbaar vervoer ook heeft ook zijn nadelen, nl. dat de bewo- Amsterdam met veel laagbouw en dat de Amstel en krijgt Station RAI een Dat maakt keersporen minder noodzakelijk en verbetert de aansluiting in en de voorziene komst van de Hoge in de stad niet bevorderen. Het bewoners vrij grote afstanden moeten afleg- De hogere frequentie van treinen tweede perroneiland. Deze spoorverdubbeling maakt het mogelijk per uur westelijke richting. Na de komst van Snelheidslijn naar Station Zuid betekent dat het gebruik van station op het plan pleiten voor de aanleg in te slaan. Met de auto gaat dat nog nersplatform Zuidas zal in zijn reactie gen om hun dagelijkse voorzieningen meer treinen te laten rijden en daardoor zal de groei van het gebruik van de Zuidwestboog de laatste ontbre- Zuid nog harder zal groeien. Zonder van de Zuidwestboog én voor de ver- wel maar voor bewoners die geen auto de Hemboog en de Utrechtboog is station Zuid versnellen. kende schakel voor een spoorroute uitbreiding zal het nu al krappe station Zuid met de huidige vier smalle U kunt het plan ook inzien via de zijn wordt dat al gauw een probleem. groting van Station Zuid. meer rijden en iets minder goed ter been door Amsterdam buiten het Centraal Station om. Met de komst van perronsporen voor veel vertraging link op onze website Het is daarom ook van uitermate groot De beperkte ruimte in de Schipholtunnel is een belemmering, die met een Zuidwestboog kunnen de beide en ergenis zorgen, versterkt door de nersplatformzuidas.nl en eventueel ook zelf reageren naar het belang dat de huidige winkelstand zo goed mogelijk wordt beschermd en niet keersporen bij de Schinkel verminderd moet worden. De plannen rond nut worden en ontstaat een nieuwe der en ergenis ontmoedigt het ge- Centrum Publieksparticipatie, Ont- andere bestaande bogen beter be- krappe Schipholtunnel. Deze hin- overvleugeld door een nieuw areaal in de Zuidas. Trouwens, waar moet de de aansluiting bij de Riekerpolder verbinding tussen de Zaanstreek en bruik van het openbaar vervoer en werp-tracébesluit Spooruitbreiding Zuidas zijn clientèle vandaan halen in West zien er ingewikkeld uit, Utrecht of Almere. Ook krijgt de kop schrikt nieuwe reizigers af. De kostbare nieuwe sporen zullen niet vol- postbus 30316, 2500 GH Den Haag, het alle schijn van heeft. Wat dan ook SAAL, traject Hoofddorp-Diemen, als het dokmodel niet doorgaat, waar compleet met een fly-over. Dan rijst van Noord-Holland dan een direkte natuurlijk de vraag waarom deze verdubbeling niet benut wordt om de Rai. Daarnaast zorgt de Zuidwest- openbaar vervoer niet maximaal kan of gebouwd kan worden, terwijl er in de verbinding met de stations Zuid en ledig benut worden, waardoor het via weer betekent dat er aanzienlijk minder centrale stad ook al stemmen op gaan om op de Zuidas geen sociale woningbouw meer toe te passen. Wat verwacht de Buitenveldertenaar dan van zijn stadsdeel? In ieder geval dat dit alles in het werk zal stellen om de centrale stad te doordingen van de evidente noodzaak om de Buitenveldertse ondernemer zoveel mogelijk te steunen. En dan kom je als verantwoordelijke wethouder en lijsttrekker voor de volgende verkiezingen niet weg met de opmerking dat je er zo weinig aan kunt doen. Een belangrijk initiatief zou een structuur visie zijn, gebaseerd op een deugdelijk onderzoek naar de klanten bestanden en stromen. Dan kun je er tenminste voor zorgen dat het Buitenveldertse winkelbestand zo goed mogelijk in stand wordt gehouden, de winkels in de Zuidas Buitenveldert Het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit gezien vanaf de sportvelden aan de De Boelelaan De kredietcrisis lijkt de Zuidas in slaap te sussen. Er zijn nog wel plannen in de maak en vooruitlopend daarop worden kapvergun- L. Alma schoolwerktuin uit de Zuidas Het idee van het stadsdeel om de Dr. ningen voor bomen aangevraagd, te verplaatsen naar het terrein tussen maar of en wanneer de daarna de Amstel en de Kalfjeslaan is in de wijde omgeving bijzonder slecht gevallen en het aantal handtekeningen tegen bouwrijp gemaakte grond ook daadwerkelijk de basis zal zijn dit plan groeit snel. Vooropgesteld moet voor nieuwe hoogbouw, is onduidelijk. Wat is er aan de hand? rijke functie hebben, vooral voor kin- worden dat schooltuinen een belangderen uit de grote stad, die denken dat In de visie Zuidas 2009 werd uitgegaan van het ondergronds brengen den gemaakt. Zij leren daar de natuur de aardappelen in de supermarkt wor- van de auto, de trein en de metro waarderen en met andere ogen te kijken waarvoor een diep dok moet worden aangelegd. De Gemeente Am- naar planten en bomen. Ook in Buitenveldert denken de meeste mensen er zo over. Waarom dan toch dit heftige protest? Omdat de tuinen gepland staan in sterdam was zó overtuigd van de noodzaak om deze diepe tunnel te een deel van het vele kilometers lange graven dat voorbij werd gegaan aan prachtige ecolint, een van de meest geliefde wandelgebieden van zuid Am- mogelijke alternatieven. Nu is een regeringscommissie onder leiding sterdam. Weliswaar lag het bewuste van professor van den Berg uit Delft gebied vroeger een braak stuk land als alsnog bezig alternatieven voor het gevolg van het feit dat de bouw van een DOK uit te werken. hotel werd afgeblazen, maar door de ontwikkeling van het, overigens 8 miljoen gulden gekost hebbende ecolint, is Een van de alternatieven is een minder diep dok waarbij boven grondwaterniveau wordt gegraven. In deze het ook nu een prachtig stukje natuur geworden met unieke isotopen. variant vervalt de Dokstraat waarop Het nadeel van schooltuinen is dat verkeer en parkeren ter plaatse van ze in de winter braak liggen. Erger is Zuidas zelf afgewikkeld zou worden. bijbehorende hinder en overlast in ternatief maar waarin de ambitieuze hoog en weegt dat op tegen de goede dat er lesgebouwen en kassen worden In de eerste schetsen van dit plan krijgt het zwaar belaste gebied. Nog 20 jaar doelen minder goed kunnen worden bereikbaarheid van Station Zuid en gebouwd en dat de tuin door een hek de A10 nu 2 keer 5 rijstroken. Met een geduld voor een aantrekkelijk Station Zuid. Het oude Dijkplan is ook allerlei factoren meespelen, niet in jaar in een bouwput wonen en wer- van in het ecolint levende dieren be- waargemaakt? Een dilemma waarbij Schiphol? Wil je de komende twintig wordt afgesloten, wat de doorgang platte A10 tunnel kunnen de tunnelhellingen aanzienlijk verkort worden; weer als mogelijke variant opgediept. het minst de hoge kosten. Er is al heel ken, al is het maar om niets te missen lemmert.bovendien wordt er o.a. door dat is een aantrekkelijk voordeel! Belangrijker is wellicht dat de vier me- autoverkeer en openbaar vervoer op van de plannen en de huidige situatie een nieuw stadscentrum? Hierbij blijft de infrastructuur van veel geld geïnvesteerd in het maken van de fascinerende ontwikkeling van Natuurmonumenten steeds sterker de nadruk gelegd op het immense belang van ecolinten. Het zou wel vreemd troperrons nu weer naast elkaar kunnen liggen in plaats van boven elkaar. zullen tegen elkaar moeten worden zoals de banken niet waarschijnlijk. Wat er ook gebeurt de komende ja- zijn plaats liggen. De 3 alternatieven maakt deelname van private partijen zijn als dan in de nabije toekomst het Kalfjeslaan lint zou worden aangetast. Maar met het hoge Amsterdamse afgewogen. Kiest Amsterdam, maar Maar er zijn ook andere dilemma s, in ren, we moeten er nu al voor zorgen Tot dusver is alleen besloten dat de tuin grondwater kan een minder diep dok vooral het Rijk dat fors zal moeten het bijzonder voor bewoners, kantoren en winkeleigenaren. Gaan we nu integreert in de omliggende wijken, de verplaatsing naar de Kalfjeslaan is dat deze nieuwe wijk in aanbouw weg moet uit het Zuidas gebied, maar wel eens boven het maaiveld uitsteken. Een verhoogd maaiveld moet dit de oorspronkelijke visie die veel tijd of in de nabije toekomst verhuizen zowel qua bewoners als qua voorzie- nog niet vastgelegd. Protesteren blijft bijspringen in de financiering voor oplossen, al is onduidelijk hoe. Een en geld kost, maar ook risico s met naar een van de pretentieuze gebouwen? Waarom zou je verkassen naar hoeft het niet meer. kening formulieren zijn voorhanden bij ningen. Als we wachten tot het af is, dus wel degelijk zin hebben en handte- ander nadeel is de verlenging van de zich meebrengt of wordt gekozen toch al erg lange aanlegtijd met de voor een wellicht minder riskant al- Zuidas? Huren en koopsommen zijn de molen aan De Borcht. Er is weer iets nieuws aan het afval firmament, een pers container, waar meer vuil in kan worden gestouwd. In Oud-Zuid, ons fusie stadsdeel van volgend jaar worden al proeven genomen CSB een afspiegeling van de stad Amsterdam: een school met veel en als die slagen zouden ze ook in andere delen kunnen worden ingevoerd. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk was het zover: de opening verdraagzaamheid en begrip voor En dat gaat natuurlijk weer veel geld verschillende nationaliteiten, waar van de nieuwe vleugels van de elkaar hoog in het vaandel staan. kosten want de aanschaf en installatie van de huidige containers is nog CSB aan de Cuserstraat. De burgemeester beaamt dit: de CSB is een broedplaats voor de dynamiek niet eens afbetaald. Zelfs zonder deze nieuwigheid wordt de reinigingsheffing, toch al de op een na hoogste van Op woensdag 7 oktober om uur van onze stad. De opening werd feestelijk afgesloten door het heffen van heeft burgemeester Job Cohen in het Amsterdam, weer verhoogd met circa bijzijn van personeel en genodigden een glas champagne, waarbij Henk 6% ondanks dat er vrijwel geen inflatie is. Het argument van het Stadsdeel? de nieuwbouw officieel geopend door Ligthart benadrukte dat hij er trots op het drukken op de schoolbel. Zowel is rector te zijn van deze school. De prijs voor oud papier en glas valt voor als na deze openingshandeling tegen! Heb je het ooit zo zout gegeten? werd de burgemeester door rector Voor de omwonenden van de school In de Wijkraadsvergadering eerder Henk Ligthart rondgeleid door de en de ouders van de leerlingen zal na deze maand werd een dringend beroep beide vleugels. In alle ruimtes van de herfstvakantie gelegenheid worden geboden in de school een kijkje om deze verhoging niet accepteren. gedaan op politieke vertegenwoordigers de school waren leerlingen bezig met diverse vakgerelateerde activiteiten, begeleid door enthousiaste en te nemen. Ik zou daarom dan ook zeggen, blijf met je vingers af van dat nieuwe systeem want de heffing loopt nu al de spuigaten uit. Een of twee keer per week extra betrokken docenten. De burgemeester was zeer belangstellend en maakte een praatje met vele leerlingen en heel wat meer effect sorteren. legen zal aanzienlijk goedkoper zijn en docenten. In een vraaggesprek met de burgemeester noemt Henk Ligthart de Menno Simons op eerste plaats Nederlandse zorg Brenda Haan Dilemma s op Zuidas Op 27 februari in Café Buitenveldert Opening nieuwe vleugel Christelijke Scholengemeenschap Zie voor meer info pagina 4 Hans van der Kolk Hans van der Kolk Commissie vliegoverlast Afval containers III COLUMN De Buitenveldertse fotograaf Anton Groeneschey exposeert op veler verzoek na groot succes van de expositie vorig jaar. Deze expositie liep een maand langer door dan gepland. Dit jaar op nieuw een foto expositie over de amsterdamse grachtengordel bij wijnhandel Bosch, Kastelenstraat 105, hoek van Lijenberglaan. Vanaf 1 december 2010 bent u van harte welkom om een kijkje te nemen bij Carla en Wil Bosch in hun Wijnhandel. Duurt tot medio januari Nieuw kantoor voor Buitenveldert & Prinses Irenebuurt een uitgave van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert jaargang 23 nr. 8 november 2009 Meer sporen en een (te) klein Station Zuid Artist impression Dokmodel Cees van Giessen Agnes de Jonge Zeilen rond de wereld Ondernemers willen actieplan De afgelopen twee jaar heeft de Wijkkrant een aantal reportages van de zeiltocht rond de wereld van de Delicate Dawn met als bemanning Rosan van Essen (30) en de uit Buitenveldert afkomstige Mathijs Dijkema (36) gepubliceerd. Eind Augustus keerden zij ongeschonden terug en hebben hun 'oude' leven weer opgepakt. Maar wel met een heel andere en naar zij zelf vinden, betere mentaliteit dan voor hun vertrek. Ze zijn ècht volwassen geworden. Interview met de twee wereldreizigers op pagina 7 Herman van Wissen, voorzitter WOCB Een grote groep ondernemers uit de verschillende Kastelenpleinen, de A.J. Ernststraat, de Buitenveldertselaan, Rooswijck en het winkelcentrum Gelderlandplein was het over een ding eens: Het Stadsdeelbestuur van ZuiderAmstel stelt zich te passief op. Alle aandacht gaat uit naar de Zuidas maar een goede onderbouwde structuurvisie voor Buitenveldert is er niet. Verslag op pagina 3 geen oneerlijke concurrentie aan doen en de winkeliers in de tuinstad de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien Hans van der Kolk COLUMN Ecolint versus schooltuin voor Buitenveldert & Prinses Irenebuurt een uitgave van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert jaargang 23 nr. 7 oktober 2009 Het zuidelijke spoor van Station Zuid Foto Theo Smink Buitenveldert pas op je winkels! COLUMN Expositie Anton Groeneschey DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag Lid VOV en Voetplus Hartelstein AJ Amsterdam Buitenveldert Telefoon: Het thema: Amsterdamse grachtengordel cultureel erfgoed. Nieuw Nieuw Definitieve NATUURLIJKE Ontharing Géén Laser en géén IPL Alle haarkleuren en huidtypen Natuurlijk product Eenvoudige behandeling U mag in de zon Geen bijwerkingen Geen huidbeschadigingen Definitief geen haargroei meer Bel voor een afspraak of

4 4 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt december 2010 Vliegtuigoverlast Buitenveldert aan banden II Dynamo is een welzijnsorganisatie en werkzaam in onder andere de stadsdelen Zuideramstel en Oost-Watergraafsmeer. Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Kijk ook op: Reactie van SWAB op verslag in Wijkkrant 8 van Informatieavond over Schiphol door voorzitter Herman van Wissen. De SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert) bestaat sinds 1990, heeft een grote achterban in Amstelveen zowel als in Buitenveldert. In zijn verslag ontbreekt juist het belangrijkste feit, waarom de SWAB tegen het Aldersadvies is! De nog resterende handhavingspunten gaan in het nieuwe stelsel VVA verdwijnen. Bij de Buitenveldertbaan liggen 2 handhavingspunten, die mogelijke overschrijdingen registreren. Dus de normen zullen gaan verdwijnen. Van de 4 grote Platforms te Amsterdam zijn er 3 tegen het Aldersadvies. Commissie WOCB trad toe tot de VGP, die voornamelijk uit de Haarlemmermeer komt. De VGP vindt dus nauwelijks steun in Amsterdam. De SWAB gelooft de VGP beweringen niet dat er een blijde boodschap zou zijn voor Buitenveldert. In 2008 was er sprake van vluchten op de B.baan. Door de crisis zijn dat er nu wat minder, maar dat zal veranderen, als de economie weer aantrekt. Zie Boogie-woogie pianist Jaap Dekker groot succes Rachelle Meijer Zondag 14 november stond Boogie-woogie pianist Jaap Dekker met zijn band voor een uitverkochte zaal in het Multifunctioneel Centrum Binnenhof. Met zijn vingervlugge pian o kunsten en de ervaren begeleiding van de band wist hij het publiek regelmatig enthousiast te maken voor een swingende dans. De band, die dit keer bestond uit een drummer, contrabassist, twee saxofonisten en de pianist, speelde zelfgeschreven arrangementen. De sfeer voelde erg goed, mede door het theatrale accent dat Jaap Dekker aan het optreden gaf. Tussen de stukken Swingende muziek van Jaap Dekker ook onze website: Het Kabinet besloot/beloofde al in 2006: Wij gaan geluid meten. Maar in de voorwaarden van dit experiment wordt daarover niets gemeld. CU, SP, Groen Links en pvda stemmen niet in, als de locale bescherming niet is geregeld. Stad Amsterdam wil een extra Handhavingspunt situeren te Amsterdam-west. De 3 Luistervink meetposten in A.veen en Buitenveldert zijn van cruciaal belang enmoeten behouden blijven. Het huidige NOMOS meetstelsel is van Schiphol en meet slechts piekbelasting. Daaraan hebben we niets. Nu al laat Meetpost Uijlenstede sinds 2007 vooral s nachts, maar ook overdag overschrijdingen zien van de NLR grenswaarden.verder is er nieuw alarmerend gezondheidsonderzoek uit Zwitserland en de VS. Meten is Weten, en daarop gewoon handhaven is noodzaak. Voor meer informatie, vragen of meepraten: Tel of Zie ook drs. Jan Griese, voorzitter SWAB door wist hij het publiek te entertainen met anekdotes en spontane gedachten. Toch wist Jaap Dekker bij het publiek ook de gevoelige snaar te raken met een recentelijk geschreven nummer, waarbij hij refereerde naar zijn overleden vader. Dat muziek de familie Dekker in de genen zit, werd bewezen door het gastoptreden van zijn zoon Dennis. Met zijn zoon als pianist, bespeelde de vader vervolgens met het grootste gemak de drums. Ook werden reeds bestaande composities, zoals Yesterday en Fly me to the moon, op een eigen manier vertolkt in een mix van jazz, boogie-woogie en zelfs klassiek. Al met al een verrassend en tijdloos optreden. Foto Rachelle Meijer VOOR KINDEREN-JONGEREN Naschoolse activiteiten Na de kerstvakantie beginnen weer nieuwe naschoolse activiteiten. Buitenveldert got Talent vrijdagavond 3 en 17 december: open podium voor talenten in Buitenveldert. Documentaireavond maandag uur (2 x per maand) 6 december: China Blue en 20 december: Young at Heart. BUURTKAMERS Literaire luistergroep, donderdag uur. Buurtkamer MFC de Binnenhof, A.J. Ernststraat 112 Lunch mee bij de horecaopleiding dinsdag 7 december en 4 januari, uur Buurtkamer Atlant, Teilingen 4 Schrijf mee aan de geschiedenis van Buitenveldert donderdag uur Buurtkamer ISA, A.J. Ernststraat 112 Creaclub dinsdag uur Buurtkamer ISA, A.J. Ernststraat 112 DYNAMO OUDEREN Senioren Online Gratis computerles thuis (tel ) Computerbegeleiding voor beginners dinsdag en woensdag of uur, donderdag of uur computer-inloopspreekuur 1e woensdag van de maand uu. Open inloop spelmiddag dinsdag uur Uit in Taal, verhalen en gedichten schrijven vrijdag uur (om de week) Het Binnenhofkoortje vrijdag uur. OPVOEDWINKEL Open inloop van dinsdag t/m vrijdag van uur Bijeenkomsten in Buitenveldert: Veranderingen naar het voortgezet onderwijs (25 januari uur) Peuters lief maar lastig (19 januari uur). De kracht van positief opvoeden (17 januari uur). Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen bevorderen (31 januari uur). Speelmiddag voor kinderen tot 3 jaar maandag van uur Peuterspeelzaal Villa Fleur, A.J Ernststraat 112, telefoon BUURTBEWONERS STARTEN EIGEN ACTIVITEITEN bridge/schilderles/schrijfgroep Op 1 november is een groep buurtbewoners in de ISA buurtkamer met medewerking van Dynamo gestart met een vrijblijvende bridge-club op de maandagmiddag. Iris Lulof stelt haar ervaring als schilderdocent beschikbaar aan de buurt en geeft op de donderdagochtenden teken- en schilderlessen. Zomaar een greep uit het nieuwe programma in de ISA buurtkamer aan de A.J. Ernststraat 1015 (tussen de Buitenveldertselaan en de v.d. Boechorststraat). Graag zien wij nog meer buurtbewoners komen! Zie hieronder voor het gehele programma. Programma ISA buurtkamer: Maandag uur: koffiekamer, open inloop (aanmelding niet nodig) Maandag uur: bridge Dinsdag uur: Crea-groep Donderdag uur: teken- /schilderles Donderdag uur: schrijf mee aan de geschiedenis van Buitenveldert. Hebt u belangstelling? U bent van harte welkom eens mee te doen. Vooraf graag even aanmelden bij Dynamo; Marloes Colombijn: of anders tel Buurtlunch horecaopleiding Ans Bakker-ten Hagen (buurtbewoner): Aan één van de eerste buurtlunches van dit schooljaar mocht ik deelnemen. Ik herinner me een prettige sfeer, onderlinge contacten - het doel bereikt - en zenuwachtige studentes, die aan het einde van de lunch al wat vrijer bewogen. Regelmatige deelnemers aan de lunches zullen vorderingen hebben gezien bij de bediening. En wellicht hebben ze ook gemerkt, dat de studenten in de keuken hun creatieve gaven gebruiken. In de opleiding voor de horeca komt iedereen aan de beurt om mee te werken aan de buurtlunch. Het initiatief van Dynamo om buurtbewoners bijeen te brengen en de school een praktisch project aan te bieden vind ik geslaagd. Een school die niet alleen in de wijk staat maar ook iets met en voor de bewoners doet, is een school die een pluim verdient. U kunt zich nog opgeven bij Dynamo voor de komende lunch van 7 dec. Daarna gaan we weer verder na de kerstvakantie: op 4 januari. Dagen: 7 december, 4 januari Tijd: uur (lunch uur, inloop van uur) Kosten: 2,50 p.p. Locatie: praktijkschool de Atlant, Teilingen 4 Aanmelden: Marloes Colombijn, liefst per mail: of anders tel Gratis informatieve netwerklunch voor mantelzorgers Bent u één van de vele mensen die zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur en wilt u hierover op ontspannen wijze praten met mensen in een vergelijkbare situatie? Dat kan tijdens een heerlijke lunch, verzorgt door Amstelland Thuizorg en Dynamo, waar u informatie en ervaringen kunt uitwisselen met andere mantelzorgers. Maandag 13 december van uur. Onderwerp: waar kan het Loket Zorg en Samenleven u mee helpen? Spreker: Mandy Schmidt van het Loket Zorg en Samenleven Amsterdam Zuid. Locatie: ISA buurtkamer, A.J. Ernststraat 1015 tussen Buitenveldertselaan en v.d. Boechorstraat. Vooraf aanmelden noodzakelijk: Yvette van Bladeren, Mantelzorgcoördinator Amstelland Thuiszorg, of Documentaireavond U hoeft niet langer naar de bioscoop in het centrum voor een goede film. Tegenwoordig vindt u het dichter bij huis: namelijk In het gezellige filmzaaltje van het MFC. Om de week kunt u hier aanschuiven voor een interessante documentaire. Met deze maand: 6 december: China Blue (2005, 87 min.) 20 december: Young at Heart (2007, 107 min.) Tijd: uur, zaal open: uur. Aanvang film uur Kosten: 2,- p.p. incl. koffie/thee om uur. DE BUURTKAMER: DÉ PLEK VOOR BUURTBEWONERS De buurtkamer is een plek waar buurtbewoners, jong en oud, elkaar ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Bewoners runnen vrijwillig de buurtkamer en geven op eigen manier invulling aan de programmering. De vrijwilligers worden ondersteunt door Dynamo. Op verschillende locaties in Buitenveldert bevindt zich een buurtkamer (zie hieronder). Aanmelden of informatie: Marloes Colombijn, telefoon (ma, di, do) of Buurtkamer MFC de Binnenhof A.J. Ernststraat 112 Amsterdam. Dynamo Ouderen A.J. Ernststraat 112, telefoon of Dynamo Jeugd A.J. Ernststraat 112, telefoon Buurtkamers van Dynamo telefoon of Opvoedwinkel in Ouder en Kindcentrum (OKC), Van Leijenberghlaan 126, telefoon Het voelt goed om iets voor een ander te doen Sinds kort heeft Dynamo een vrijwilligerscoördinator, Ans Visser. Ans zorgt ervoor dat het vrijwilligerswerk bij Dynamo goed geregeld wordt. Vrijwilligerswerk is immers erg belangrijk. Zonder de inzet van vrijwilligers gebeurt er veel minder in Nederland: de scouting kan niet doorgaan, er wordt minder gevoetbald, of mensen krijgen minder koffie in het verzorgingstehuis. Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk, neem dan contact op met Ans Visser, telefoon of (maandag, dinsdag en woensdag van uur).

5 december 2010 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt 5 Verlengde NoordZuidlijn: Een nieuw trauma? Monique Disselhoff De commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum hield op 10 september een goed bezochte themabijeenkomst met onafhankelijke deskundigen over de risico s van de Amstelveenlijn, de verbinding tussen Station Zuid en Amstelveen Westwijk, in het verlengde van de Noordzuidlijn. Een verslag hiervan is te vinden in de Wijkkrant van oktober met als kop Metro Amstelveenlijn is weggegooid geld (zie ook onder commissie Ruimtelijke Ordening). De commissie heeft via haar netwerk en media aandacht en steun gevraagd voor haar bezwaren tegen deze geldverspilling: het mogelijke viaduct, het opheffen van haltes, het opheffen van sneltram 51 en tram 5, en de haastige spoed waarmee slechts één variant (de metro) wordt afgehandeld. Op 17 november leverde zij een inspraak aan de minister van Infrastructuur en Milieu tegen het ontwerpbesluit, het project op de lijst te plaatsen van de Tweede tranche van de Crisis- en Herstelwet (zie www. wocbuitenveldert.nl onder commissie Ruimtelijke Ordening). Inmiddels lopen de volgende acties: Viaduct Nee (WOCB) (zet uw handtekening) Geen Fem Korsten (27) straalt actie en durf uit. Tijdens onze plezierige kennismaking maakt ze snel duidelijk dat zij niet bij de pakken neer is gaan zitten, toen bleek dat zij een ernstige kwaal had die haar bindweefsel tussen botten en spieren aantastte. De ziekte HMS die bij haar is vastgesteld is bijzonder pijnlijk en levert heel veel beperkingen op. Vanaf haar dure metro, behoud haltes trams 51 en 5 Amsterdam Studentenvakbond VU. 12e jaar gingen haar fysieke mogelijkheden sterk achteruit, met als gevolg dat zij zich nu met een rolstoel moet verplaatsen. Toch ging zij in haar jeugd gewoon door met keihard studeren, leerde 3 talen, werd econoom en wetenschapper. Haar ideaal was internationaal bankier te worden. Energie verdelen, keuzes maken In het begin vond Fem het verschrikkelijk lastig om een evenwicht te vinden in wat je fysiek kan en wat je eigenlijk zou willen doen. De beperking In opdracht van Projectbureau Amstelveenlijn wordt een telefonische enquête/vragenlijst over het openbaar Haal drempels weg, wij willen onze talenten gebruiken! Herman van Wissen Fem aan het werk bij Albert Hein op het Gelderlandplein zit namelijk niet in je hoofd maar in je lijf. Je moet heel goed leren je energie te verdelen en keuzes te maken. Maar het is ook een intensieve weg om hulp te vinden die je nodig hebt. Zij had nog nooit van het loket Zorg en Samenleving gehoord, kende tot vandaag het bestaan van het Multifunctioneel Centrum aan de A.J. Ernstraat niet en zij woont toch al heel lang in Buitenveldert. Gelukkig maakte Fem kennis met de organisatie Mee, die ondersteuning geeft aan mensen met een beperking (zie ook nl). Zij hebben haar geholpen met het zelfstandig gaan wonen en het doorworstelen van een berg formulieren. Fem is nu ontzettend blij met haar traploze woning op de begane grond. Op haar 16e wilde ze al gaan werken als parttimer, maar werd aanvankelijk niet aangenomen door haar beperking. Toch zette ze door en ze werkt nu inmiddels 11 jaar bij Albert Heijn op het Gelderlandplein. Dankzij een interne opleiding bij AH is zij nu teamleider van de kassagroep; ze werkt vooral op vrijdag en zaterdag. Ze is ontzettend blij dat ze kan werken, maar merkt dat het lang niet altijd makkelijk is. Bedrijven zijn vaak niet ingesteld op mensen met een beperking. Hoe moet je bijvoorbeeld een trap op als je naar het toilet wilt en er is geen lift? Het UWV is ook geen echte steun om verder te komen als gehandicapte. Nu ze de laatste jaren haast volledig in een rolstoel zit, wordt er weinig moeite gedaan om haar verder in haar werk te helpen. De politiek in Onlangs heeft Fem zich ingeschreven vervoer gehouden onder 160 bewoners in Buitenveldert, en 640 in Amstelveen die wonen langs het traject. De vragenlijst is ook te vinden op de website van het WOCB, onder commissie Ruimtelijke Ordening. Bent u niet telefonisch benaderd, dan raden wij u aan de vragenlijst te printen, in te vullen en vóór 1 december af te geven bij het Wijkopbouwcentrum, ter attentie van de commissie Ruimtelijke Ordening. Wij zullen ze doorgeven aan het Projectbureau. Het Projectbureau geeft nieuwsbrieven uit over de voortgang van het project ombouw lijn 51 tot metro (www.amstelveenlijn.nl). Het heeft verder laten weten te werken volgens het principe sneller en beter. De planfase voor de ombouw wordt daarom in slechts 2,5 jaar doorlopen. Men is om die reden al begonnen met de herziening van de bestemmingsplannen. Ook wordt de aanbesteding reeds voorbereid. Dit alles uitsluitend om een positief besluit over de metro te bevorderen. Het Programma van Eisen is nog niet klaar, veel cijfers en kosten zijn onzeker, varianten zijn niet onderzocht. Haastige spoed is zelden goed. Kortom: het is van het grootste belang, dat zoveel mogelijk bewoners de vragenlijst invullen en in het kader genoemde bijeenkomsten bezoeken. Uw mening telt mee! bij CAP100. Dit is een initiatief van de Lucille Werner Foundation (LWF) om 100 talenten met een handicap onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven, en vice versa. Fem wil zelf ook een grootse actie beginnen om gehandicapten meer zichtbaar te maken in de maatschappij. Mensen met een beperking worden vaak over één kam geschoren. Ook al zijn je hersens prima in orde, je hoeft niet mee te doen! De meeste kinderen komen op een Mytylschool terecht, ook al zouden zij een gymnasium kunnen halen. De overheid houdt de slimme jongens en meisjes wel bezig, maar creëert te weinig mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen zodat zij echt mee kunnen doen. Een gehandicapte vriendin van Fem wil graag psycholoog worden en heeft daar de capaciteiten voor, maar de UWV wil daar niet in investeren. Een psycholoog in een rolstoel, dat kan toch niet! (redactie). Bijzonder spijtig dat er zo naar ons gekeken wordt. Het is tijd voor actie. Fem heeft nu plannen om de politiek in te gaan. Ik ben vegetariër en ben groen geboren, dus zal de keuze voor een partij niet moeilijk zijn. Dankzij een voorziening voor spraakherkenning en een aangepast toetsenbord kan zij haar computer gebruiken en contacten leggen. Fem voor president? Waarom niet? Natuurlijk zijn er beperkingen, maar vaak zijn dat er veel minder dan je zelf denkt of door anderen worden opgelegd. Het wordt tijd dat er meer mensen mee gaan helpen om de drempels weg te halen. Zij heeft er zin in en wordt helemaal blij als zij haar talenten kan inzetten. Bezoek de bijeenkomsten van Projectbureau Amstelveenlijn! Laat u informeren en horen op de volgende bijeenkomsten van Projectbureau Amstelveenlijn, in kantoor Stroombaan 4, Amstelveen Inloopmomenten: 29 november uur 8 december uur 23 december uur 19 januari uur Themabijeenkomsten om u. Beeldkwaliteitsplan (24 november), Technische onderzoeken (16 december) en Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (11 januari). Aanmelden: telefonisch of per mail: Wijziging samenstelling redactie Enige tijd geleden heeft ons redactielid Brenda Haan haar redacteurschap van de Wijkkant om persoonlijke redenen opgegeven. Ook Cornelis Slotema die naast zijn redactielidmaatschap de krant drie jaar heeft vormgegeven gaat onze redactie verlaten. Het WOCB dankt hen beide hartelijk voor de verleende diensten en hoopt hen nog te mogen verwelkomen op het kantoor van het Wijkopbouwcentrum. Online Nieuwsbrief Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is gestart met een wekelijkse digitale nieuwsbrief. Een gratis, compact overzicht van wat er aan activiteiten voor de bewoners wordt georganiseerd. Plus waar nodig aanvullende informatie. Daarmee bent u met één blik steeds bij. Wilt u de WOCB Nieuwsbrief regelmatig in uw computer ontvangen? Stuur dan een verzoek per naar worldonline.nl met vermelding van uw naam en adres. Het komt in de (computer)bus! Rubriek Lezers schrijven De Wijkkrant opent een nieuwe rubriek: Lezers schrijven. U kunt daarin, wel graag zo kort mogelijk, reageren op wat er in de Wijkkrant wordt gepubliceerd. Meningen, commentaar, tips, alles is welkom. Stuur uw bijdrage per post of naar het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam t.a.v. redactie Wijkkrant of De redactie kan ingezonden artikelen en/of reacties inkorten maar ook weigeren, dit hangt af van de beschikbare ruimte dan wel de strekking van het door de lezer ingezonden stuk.

6 6 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt december 2010 OVERZICHT ZORGVERLENING IN BUITENVELDERT Dienstverlening in de zorg Advies (deskundig) bij problemen relationeel, financieel en maatschappelijk. PuurZuid Algemeen Maatschappelijk Werk A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Tel of via het loket Zorg en Samenleven, tel Bezoek van vrijwilligers aan huis Voor ouderen die min of meer aan huis zijn gebonden. Nationale Vereniging de Zonnebloem,Afdeling Buitenveldert Secretariaat: Persijn 40 I, Amsterdam tel , yahoo.com Conflictbemiddeling (Buurtbemiddeling) voor buren die een meningsverschil hebben over geluidsof andere vorm van overlast A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel inloop elke 3e vrijdag van de maand van tot uur Handicaps Voor ieder die vragen heeft over handicaps zoals onderwijs, opvoeding, dagopvang, persoonlijke problemen, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer of vrije tijd. MEE Amstel en Zaan. Vlaardingenlaan 1, 1059 GL Amsterdam tel Huiselijk Geweld Mensen die hun verhaal willen vertellen, of vragen om advies of hulp. Denk aan slachtoffers, plegers, kinderen, familie en buren. tel (lokaal tarief) www. steunpunthuiselijkgeweld.nl of (5 ct per minuut) afgeschermd. Informatie en advies voor ouderen Onder meer: woonmogelijkheden; ondersteuning bij verhuizing; aanpassingen in of aan huis; mogelijkheden voor (financiële) regelingen. Financiële en administratieve dienstverlening. Dynamo Ouderen A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel dagelijks van 9.30 tot uur. Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg. Dat varieert van ambulante hulp en centra voor daghulp tot 24-uurs opvang in tehuizen en pleegzorg. Advies- en Klachtenburo Jeugdzorg Nijenburg 150, 1081 GG Amsterdam tel Joods Maatschappelijk Werk Hulpverlening voor jong en oud, met een joodse achtergrond Wijkverpleging i.s.m. Beth Shalom De Lairessestraat , 1075 HJ Amsterdam tel Kindermishandeling meldpunt tel (5 ct pm) www. Amk-nederland.nl Ouder-en-Kindcentrum Van Leyenberglaan Voor ouders en verzorgers met vragen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van hun kind. Vanaf het eerste moment in de zwangerschap totdat het kind naar de basisschool gaat. Van Leijenberghlaan 126, 1082 DB Amsterdam Loket Zorg en Samenleven Informatie op het gebied van welzijn, zorg en wonen. A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel fax: Telefooncirkel Deelnemers worden iedere dag gebeld, ook in het weekend, om te horen of ze het goed maken. Algemene Hulpdienst (vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel Thuiszorg Buro Uw Helpende Hand Voor huishoudelijk werk, kinderopvang, persoonlijke verzorging, verpleging, slaapen/of waakdiensten. Buro Uw Helpende Hand De Boelelaan 533, 1082 RL Amsterdam tel Menno Simons U heeft als gevolg van ziekte, uw gevorderde leeftijd, invaliditeit of na een ziekenhuisopname hulp of ondersteuning nodig. Zonnehuisgroep Amstelland, vanuit woonzorgcentra Menno Simons Noordhollandstraat 17A, 1081 AS Amsterdam. Info of een afspraak: www. zhga.nl/ Puur Zuid bied vanuit de ISA locatie aan de A.J.Ernststraat thuiszorg. Op deze locatie is een zorgsteunpunt dat 2 maal in de week open is: Op maandag en vrijdag middag van tot uur. De ISA locatie is te bereiken op het volgende nummer: Eten & eettafels Algemene Hulpdienst A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel Nesjomelet (kosjere maaltijd) ingang bij zorgcentrum Beth Shalom, Kastelenstraat 86 tel De Buitenhof Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam tel Menno Simons Noordhollandstraat 17 A, 1081 AS Amsterdam tel Torendael Veluwelaan 21,1079 PX Amsterdam tel Woonzorgcentrum Buitenveldert Doornburg 2, 1081 JB Amsterdam tel Warme maaltijdservice aan huis via Amstelland Thuiszorg Laan van de Helende Meesters 12, 1186 AM Amstelveen tel Hand-en spandiensten Boodschappen doen & Huishoudelijk hulp (tijdelijk) Voor iedereen die hulp nodig heeft: Algemene Hulpdienst (vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel Invullen van formulieren, opstellen van brieven, bezwaarschriften of bemiddeling bij instanties. Bewoners van alle leeftijden, afhankelijk van het inkomen. Sociaal Raadsman Buitenveldert via Loket Zorg en Samenleven A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel Klussenteam voor kleine klussen Voor ouderen en minder validen. Dynamo Ouderen, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Voor een afspraak bellen op ma, di, do. envrijdag tussen 9.30 en uur op tel Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten, Welzorg Amsterdam Gyroscoopweg 78-80, 1042 AC Amsterdam. Tel Uitlenen rolstoel en verpleegartikelen Algemene Hulpdienst (vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel Medische zorg Alarmnummers Brandweer, Politie en Ambulance 112 Doven en slechthorenden alleen in uiterste nood niet spoedeisend Dierenambulance Niet spoedeisend Dagbehandeling of verzorging voor mensen met beginnende dementie De Buitenhof Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam tel fax Dienstencentrum Vreugdehof De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam tel nl Bel voor persoonlijk advies (gratis). Dierenkliniek Buitenveldert Van Boshuizenstraat 423, 1082 AR Amsterdam tel fax: Joods Hospice Immanuël Het Joods Hospice Immanuël biedt geïntegreerde en multidisciplinaire zorg aan mensen, met een joodse identiteit of affiniteit, waarvan de levensverwachting minder dan drie maanden Opmerkingen of aanvullingen bij voorkeur door geven aan het Wijkopbouwcentrum Telefoon WOCB is. De zorg wordt ingevuld vanuit de joodse traditie. Amstelveenseweg 665, 1081 JD Amsterdam tel Kraamzorg Zuider-Amstel Amstelveenseweg 716b, 1081 JK Amsterdam, tel www. zuider-amstel.nl Verloskundigenpraktijk Buitenveldert / Amstelveen van Leyenberghlaan 126, 1082 DB Amsterdam. Telefoon: Ontmoetingscentra (AOC) Ondersteuning en ontmoetingscentra voor dementerende ouderen en hun verzorgers Amsterdams Ontmoetingscentrum Buitenveldert (zorgcentrum Menno Simons) Noordhollandstraat 17 A, 1081AS Amsterdam Tel (Helpdesk Ontmoetingscentra) Overgewicht Polikliniek voor Overgewicht en Obesitas bij Kinderen, Vu Medisch Centrum De Boelelaan 1118,1081 HZ Amsterdam, Polikliniek kindergeneeskunde, receptie tel kinderobesitaspolikliniek. Verwijzing gaat via de huisarts of kinderarts Ronald McDonaldhuis Voor ouders van (ernstig) zieke kinderen kunnen logeren in het Ronald Mc- Donaldhuis gedurende de ziekenhuisopname van hun kind. Locatie VUmc, Amstelveenseweg 627, 1081 JD Amsterdam tel Locatie AMC, Meibergdreef 11, 1105 AZ Amsterdam, tel Stoppen-met-roken spreekuren Vu Medisch Centrum, poli vasculaire geneeskunde De Boelelaan HV Amsterdam tel Roken Informatielijn ( 0,10 pm) voor: Informatie inwinnen over stoppen met roken, actiemateriaal en werkstukken bestellen: Vaccinatiecentrum Nederland Het Vaccinatiecentrum Nederland biedt reizigersadvies en vaccinaties. Een afspraak maken kan via de website. Van der Boechorststraat 38, 1081 BT Amsterdam. Verslavingszorg voor harddruggebruikers op straat Voor spuitomruil, buddyzorg, hulp aan familie en voorlichting, verslavende middelen, zoals alcohol, drugs of gokken: De Regenboog, Droogbak 1-d, Amsterdam tel Fax Ziekenhuis VU Medisch Centrum (VUmc) De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam tel (eerste hulp) www. vumc.nl Psychische hulp: Gezinsleven onder druk door psychische problemen, autisme, angst en depressieve klachten bij jongeren, huiselijk geweld en opvoedondersteuning Preventie & Voorlichting CGZ Buitenamstel. Tel Zelfhulp.nl Laagdrempelige ondersteuning, dichtbij huis, waarbij mensen zo snel mogelijk de regie over hun eigen leven terugkrijgen, dat biedt 'Prezens' onderdeel van GGZ ingeest, partner van VUmc Secretariaat preventie Amsterdam tel Opvang vrouwen Vrouwen met en zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Blijf van mijn lijf: tel Het Eliashuis: tel Leger des Heils Goodwillcentrum: tel De Roggeveen: tel Vriendendienst (maatjescontact) voor mensen met psychiatrische klachten die in een sociaal isolement verkeren: Stichting Amsterdamse Vriendendiensten. Oranje Nassaulaan 51 II, 1075 AK Amsterdam tel Sport Sport voor mensen met een beperking Bij Gehandicaptensport Nederland zijn zo n 400 sportverenigingen aangesloten. Veel van deze verenigingen zijn opgericht voor sporters met een handicap. NebasNsg Gehandicaptensport Nederland. Regulierenring 2b, Postbus 200, 3980 CE Bunnik. Telefoon: Vervoer Autovervoer en begeleiding naar arts, polikliniek of ziekenhuis. Algemene Hulpdienst (vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis). A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam tel Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) Voor: Amsterdammers van 65 jaar en ouder en voor Amsterdammers met een lichamelijke beperking. U vraagt een vervoerspas aan via de Wmo Helpdesk op nummer Reserveren bij Stadsmobiel tel of Connexion Valys vervoer Valys is bovenregionaal taxivervoer als u buiten de eigen woonplaats wilt reizen,voor sociaal en recreatief vervoer.tel Rode Kruis Aangepast vervoer van het Rode Kruis is er voor iedereen die minder mobiel is wegens de leeftijd, een handicap of een chronische aandoening. Aanvragen 2/ 3 weken vooraf. Telefoon:

7 december 2010 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt 7 Kunst(loop)route in het Amstelpark Ferry Wienneke Ferry Wienneke leidt u door Buitenveldert langs verrassend veel kunstobjecten in de openbare ruimte. Deze keer neemt hij u mee naar het Amstelpark. Ga door de hoofdingang naar binnen en negeer de ganzen. Sla bij het bordje Rozentuin rechtsaf en passeer de onbewaakte spoorwegovergang zonder lichten. Voorzichtig! In de verte zie je De Familie, een abstract blauwgroene beeldengroep, die bij regen van kleur verandert. Het is gemaakt door Ubbo Scheffer. Eén figuur staat apart, wat is de reden? Waarschijnlijk een kind dat het ouderlijk huis verlaat. voor vrijwilligers DTP'er Wijkkrant Het Wijkopbouwcentrum zoekt een vrijwilliger voor het opmaken en vormgeven van de Wijkkrant. De krant wordt opgemaakt in Indesign CS4 het professionele opmaakpakket van Adobe en wordt als PDF bij de drukker (Dijkman Offset) aangeleverd. Het complete stramien van de krant is beschikbaar en kan worden gebruikt om mee te werken. Ervaring met Desk Top Publishing is noodzakelijk voor de productie van de Wijkkrant die 9 x per jaar verschijnt. Bel voor nadere informatie of mail: Het witte dak van de Orangerie komt in zicht, maar is niet het doel. Links staat een rij boompjes voor een bronzen vrouwenkop op een hoge sokkel. Met aristocratisch misprijzen kijkt zij voor zich uit, haar krachtige emotie overzendend naar de toeschouwer. Geen wonder dat ze in een groene gevangenis staat, de parkwachters zijn vast bang voor haar. De kunstenares was Marie José Muré, onbekend en jong gestorven. Het Rietveldhuisje vlakbij is niet toegankelijk voor publiek, maar in de etalages kunnen elegante vormen worden bewonderd. De filosofie Open ruimte is uitgewerkt met veel glas en primaire kleuren. De stijlen op de hoeken dienen als afbakening, Gezocht: actieve kunstenaars in Buitenveldert! Bent u kunstenaar en vindt u dat kunst meer aandacht verdient in Buitenveldert, dan hebben we uw mening zeker nodig. Het doel is een platform voor kunstenaars te creëren, waarbinnen ideeën voor het genereren van meer aandacht kunnen worden uitgewisseld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, via of telefonisch: Slot Kastelenstraat CD Amsterdam tel fax Havikshorst TM Amsterdam Praktijk op de begane grond Bel voor een afspraak: Het Rietveldhuisje in het Amstelpark Dagelijks verse producten (Extra) geldopname Geldautomaat Kopieerapparaat zwart/kleur Winkelwagen met Maxi-cosi Winkelwagentje voor Kinderen Bezorgservice Gratis parkeren Zelfzorggeneesmiddelen Gekoelde frisdranken bij kassa Uitgebreid kosher Assortiment Lege batterijen inzameling OV chip oplaadpunt Slim bezig. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR: FEETTREAT.NL Gespecialiseerd in de diabetische en reumatische voet Lid Provoet waardoor een verrassende huiselijkheid ontstaat. Steek door naar de vijver, waar Madame Anna van Ton Hak op je wacht. De vierkante sculptuur suggereert voluptueuze vormen, maar houdt het netjes. De fontein op de achtergrond lijkt haar oerkracht Energiezuinige stoplichten Rachelle Meijer Er wordt al enige maanden gewerkt aan de vernieuwing van de verkeerslichtinstallaties op de kruispunten langs de Buitenveldertselaan. Hier ondervindt een aantal inwoners en bezoekers van Buitenveldert hinder van, onder andere door afgesloten oversteekplaatsen en daarop De oversteekplaats op de Buitenveldertselaan Kastelenstraat EJ Amsterdam Buitenveldert Foto Ferry Wienneke te bevestigen. Aan het einde van een zijweg ligt omringd door bomen het Glazen Huis, waarin wisselende exposities worden gehouden. De lichtval is er altijd zacht, en eenmaal binnen voelt de bezoeker zich welkom. Kunst en natuur in harmonie, dat is mooi. volgende omleidingen. Volgens de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) zijn de armaturen van de stoplichten aan vervanging toe. In opdracht van de gemeente Amsterdam zijn de stoplichten daarnaast energiezuiniger gemaakt, door het gebruik van ledverlichting in plaats van gewone verlichting. Verwacht wordt dat de werkzaamheden vóór de kerst afgerond zijn. Foto Rachelle Meijer Marloes van den Berg coiffures Openingstijden: di t/m vrij uur zat uur maandag gesloten Vormgeving Het Wijkopbouwcentrum zoekt een vrijwilliger die voor verschillende activiteiten posters en flyers kan ma ken. De meeste posters worden uitgeprint op de hoogwaardige kleu renprinter van het WOCB. Neem con tact op met het Wijkopbouwcentrum telefoon: of mail: Financiën In verband met op korte termijn gewenste versterking van de commissie Financiële Zaken (FiZa), thans bestaande uit 3 leden, zoeken wij een of meerdere vrijwilligers met enige financiële kennis, die deze commissie op korte termijn willen versterken. De commissie heeft tot taak: Controle op het financiële beleid en beheer van het WOCB Het gevraagd en ongevraagd ad - viseren van het Dagelijks Bestuur van het WOCB Behandelen van overige financiële aangelegenheden. De commissie komt ten minste 4 keer per jaar bijeen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C.E.M. Apers tel of de penningmeester van het WOCB de heer L.G. Voorzanger tel (WOCB) of per Cultuur Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert zoekt een vrijwilliger die als lid van de Culturele Commissie de 2e Zondagconcerten in de theaterzaal van het MFC wil organiseren. Deze concerten vinden plaats van 14:00 tot 16:00 uur, onderbroken door een pauze. Een genre is niet bepaald, maar het is de bedoeling dat de voorstellingen de inwoners van Buitenveldert aanspreken. Ervaring op theatergebied en teamgeest zijn belangrijk. U kunt zich voor deze taak aanmelden per telefoon, of Kijk voor activiteiten van het WOCB ook op AT5 Teletekst pagina 412

8 WIJKOPBOUWCENTRUM B U I T E N V E L D E R T MFC BINNENHOF A.J. Ernststraat LP Amsterdam TELEFOON Openingstijden: Maandag t/m woensdag van 9.00 tot uur. Donderdag en vrij. van 9.00 tot uur MAIL WEB Activiteiten in het Multifunctioneel Centrum Design Cornelis Slotema 2010 KERST-INN Op 26 december vanaf uur in het MFC Binnenhof. Zie voor meer informatie de kolom rechts op deze pagina. W I J K O P B O U W C E N T R U M B U I T E N V E L D E R T MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat LP Amsterdam telefoon: website: De Wijkkrant is een uitgave van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert Redactie Theo Smink, Cornelis Slotema, Nico Groen, Rachelle Meijer. Advertenties Administratie WOCB Vormgeving en opmaak Cornelis Slotema Redactieadres A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Tel Druk Dijkman Offset Diemen Telefoon: Bezorging Fietsbrigade VOF Telefoon: (voor klachten over de bezorging) Oplage stuks, verspreiding huis aan huis in Buitenveldert en Prinses Irenebuurt. Mail Web De volgende Wijkkrant verschijnt op dinsdag 1 februari Sluitingsdatum kopij vrijdag 21 januari vóór uur. Openbare wijkraadvergadering Wijkopbouwcentrum De openbare wijkraadvergadering van het Wijkopbouwcentrum vindt plaats op maandag 13 december om uur. Tijdens deze bijeenkomst zal er een toelichting gegeven worden over de reconstructie De Boelelaan en aanleg tramlijn 16 en 24. In 2011 vinden op de De Boelelaan tussen de kruising met de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan ingrijpende wegwerkzaamheden plaats. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de wijkraadvergadering vertelt de projectleider wat gaat gebeuren en wanneer. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen over dit project. Computer Inloopcafé 1 en 15 december Iedere 1e en 3e woensdagochtend vindt er van tot uur in de stamzaal van het MFC, een Computer-Inloopcafé plaats onder begeleiding van twee docenten. Iedereen kan hier terecht met vragen over en kennis van computers en internet in een informele sfeer. Het is de bedoeling dat deelnemers indien mogelijk elkaar helpen. Dus neem uw laptop mee (hoeft niet) en stel uw vragen. Het aangrenzende café schenkt heerlijke koffie waarvan het eerste kopje voor rekening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is. Taxibus naar Amstelveen 10 en 24 december Op vrijdag 10 en 24 december rijdt de bus naar de markt in Amstelveen. U wordt tussen en opgehaald en vanaf weer thuis gebracht. Deze actie is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn, rollaters en rolstoelen kunnen mee. Aanmelden bij het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert tel Country door Chance of Key 12 december Een dansbaar Country muziekprogramma met een uitgebreid repertoire van bekende Country Songs en eigen werk met de formatie Chance of Key.op zondag 12 december in het MFC Binnenhof. U heeft de mogelijkheid om te dansen op een foxtrot, Engelse Wals, een meeslepende Rumba of een swingende Cha Cha Cha. Aanvang uur zaal open uur. Entree 4,00 Kerstdiner in het Eetcafé in Binnenhof 14 december In het café wordt iedere tweede dinsdag van de maand van tot uur een gezonde en goed verzorgde maaltijd geserveerd voor een schappelijke prijs. Het Kerstdiner is een vijf gangen menu inclusief koffie voor 12,50 Telefonisch aanmelden bij het Wijkopbouwcentrum op donderdag 9 en 10 december tussen 9.00 en uur, telefoon: Eventueel afmelden op maandag 13 december vóór uur. Daarna bent u de prijs verschuldigd in verband met de noodzakelijke inkopen. Café Buitenveldert 17 december Een inloopcafé voor mensen die wonen en werken in Buitenveldert en omgeving, bijna altijd op de laatste vrijdag van de maand, maar in december op de derde vrijdag U bent van harte welkom in ons café vanaf uur in het MFC Binnenhof aan de A.J. Ernststraat 112. Er wordt gezorgd voor lekkere hapjes en het eerste drankje is gratis. Zoals u gewend bent in het Café Buitenveldert zal er wederom live muziek zijn. Jamsessie 19 december Een wisselend trio onder leiding van slagwerker Philippe Lemm speelt eigen composities en geraffineerde arrangementen. Ook de klassiekers komen aan bod. De stijl kan worden omschreven als contamporary-groove-jazz, aangename muziek voor een breed publiek maar ook voor kenners. Na de pauze wordt het jammen. De vloer is voor muzikale bewoners van Buitenveldert, begeleidt door het trio. Voor alle spelers een muzikaal avontuur! Plaats MFC Binnenhof, A.J. Ernstraat 112. Aanvang (zaal open uur). Toegang 3,00. Burenlunch 21 december Op 21 december vindt opnieuw een burenlunch plaats in het Multifunctioneel Centrum. Veel bewoners meldden zich aan voor de eerdere burenlunch waardoor we besloten hebben opnieuw de tafel te dekken met lekker verse broodjes en een buffet met diverse vleeswaren, kaas, vis voor de bewoners van Buitenveldert. Lunch: van uur. Bijdrage 2,50. Indien u minder mobiel bent kunt u vervoer aanvragen voor 20 december. Wilt u wel eens uw lunch met anderen nuttigen dan kunt u zich opgeven tot 20 december en betalen bij het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tel Kerst-Inn 26 december Op 26 december wordt de jaarlijkse Kerst-inn gehouden. U bent van harte welkom vanaf uur waar de koffie met banket gereed staat. Om uur wordt de kerstmaaltijd geserveerd. Gezellig tafelen en genieten van de heerlijke gerechten van het drie gangen menu uit de Nederlandse keuken. Om ongeveer uur start het vrolijke zangprogramma. Na het genot van een drankje is de Kerst-Inn om uur geëindigd. Kosten voor het hele dagprogramma zijn 20,00 en voor het middag programma vanaf uur 9,00. Kaarten zijn vanaf 6 december verkrijgbaar bij het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 telefoon: Januari 2011 Zondagmiddagsalon 9 januari 2011 In deze 172e Zondagsalon zal de muziekgroep Bel Canto een optreden verzorgen. Tot het repertoire van Bel Canto horen aria s en duetten uit o.a.: La Traviata, Carmen, Rigoletto, Don Giovanni, Aïda, Der Zarewitsch, Die Fledermaus, Porgy en Bess, Turandot, Tosca, De Parelvissers, Operettes van Lehàr en Stolz, maar ook Napolitaanse en Spaanse liederen, zoals O Sole Mio, Torna a Surriento, La Spagnola, Celito lindo, honderden aria s en liederen. Teveel om allemaal op te noemen. Wie kent ze niet: La donna e mobile, het Wolgalied, duet uit de Parelvissers, de Habanera, E lucevan le stelle, Du bist die Welt für mich, het Viljalied en vele anderen. Aanvang uur zaal open uur. Entree 3,50 inclusief koffie of thee Plaats MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Jamsessie 16 januari 2011 Een wisselend trio onder leiding van slagwerker Philippe Lemm speelt eigen composities en geraffineerde arrangementen. Ook de klassiekers komen aan bod. De stijl kan worden omschreven als contamporary-groove-jazz, aangename muziek voor een breed publiek maar ook voor kenners. Na de pauze wordt het jammen. De vloer is voor muzikale bewoners van Buitenveldert, begeleidt door het trio. Voor alle spelers een muzikaal avontuur! Plaats MFC Binnenhof, A.J. Ernstraat 112. Aanvang (zaal open uur). Toegang 3,50 Burenlunch 18 januari 2011 Ook in 2011 gaat de burenlunch door De eerste is op 18 januari in het Multifunctioneel Centrum. Veel bewoners meldden zich aan voor de eerdere burenlunch waardoor we besloten hebben opnieuw de tafel te dekken met lekker verse broodjes en een buffet met diverse vleeswaren, kaas, vis voor de bewoners van Buitenveldert. Lunch: van uur. Bijdrage 3,50. Indien u minder mobiel bent kunt u vervoer aanvragen voor 17 januari. Wilt u wel eens uw lunch met anderen nuttigen dan kunt u zich opgeven tot 17 januari en betalen bij het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tel NB. Bij de opmaak van deze Wijkkrant was het volledige programma voor januari 2011 nog niet bekend. Wij adviseren u om onze website regelmatig te bezoeken voor de laatste informatie. Houdt u ook de weekkranten en de posters in de gaten of loop even binnen bij het Wijkopbouwcentrum zodat u van het laatste nieuws op de hoogte bent. Tevens wijzen wij u erop dat er van sommige activiteiten in januari 2011 de aanvang of de prijs gewijzigd is. Bel voor informatie over activiteiten van het Wijkopbouwcentrum Zie ook de adresgegevens en openingstijden rechtsboven op deze pagina. Receptie MFC Binnenhof: Wijkopbouwcentrum Het WOCB is gesloten van 27 december 2010 tot en met 2 januari Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuwsbrief 1 januar/februari 2017 Buurthuis De Brug

t Bruggetje Nieuwsbrief 1 januar/februari 2017 Buurthuis De Brug Nieuwsbrief t Bruggetje digitaal ontvangen? Dit kan vanaf heden ook! Stuurt u ons dan een e-mail met uw naam en ook uw adres, u ontvangt t Bruggetje dan niet meer in uw brievenbus, maar om de maand als

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Gunstige indeling. Twee ruime slaapkamers, drie mogelijk. Zonnig balkon. Separate berging

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Gunstige indeling. Twee ruime slaapkamers, drie mogelijk. Zonnig balkon. Separate berging Huizen van Hoekstra & van Eck Havikshorst 87, 1083 TP Amsterdam Twee ruime slaapkamers, drie mogelijk Zonnig balkon Separate berging Gunstige indeling H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

SCIENCE & THE CITY ARCAM-debat in de Turingzaal, Science Park,

SCIENCE & THE CITY ARCAM-debat in de Turingzaal, Science Park, SCIENCE & THE CITY ARCAM-debat in de Turingzaal, Science Park, 24.01.06 Verslag Voor de pauze hebben Maarten Kloos, Sijbolt Noorda (voorzitter college van bestuur UvA en Hogeschool van Amsterdam) en Duco

Nadere informatie

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument Ringstraten Agenda 1. Welkom 2. Inleiding wethouder Ben van Hees 3. Aanleiding 4. Raadsbesluit 8 maart 2017 5. Ringstraten worden fietsstraat 6. Hoe

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

juffendag groep 1-2 VOORTGANGSGESPREKKEN Jaargang 15, nummer 24 Vrijdag

juffendag groep 1-2 VOORTGANGSGESPREKKEN Jaargang 15, nummer 24 Vrijdag Jaargang 15, nummer 24 Vrijdag 11-03-2016 juffendag groep 1-2 Donderdag 17 maart vieren alle juffen van groep 1-2 hun verjaardag in het thema sprookjes. De kinderen mogen deze dag verkleed komen en ze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41

1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41 1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41 Wij zijn nog steeds blij met uw lege cartridges en de PLUS-sponsorzegel/vouchers. Oud papier Wist u dat u uw oud papier in de container bij Top1Toys kwijt kunt? De opbrengst

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar februari 2009. Evaluatie weekmarkt aan Het Dirk IV-plein te Hoornaar Aan de Gemeenteraad van Giessenlanden is toegezegd dat een evaluatie zou

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014

Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Het traject Schiphol en Lelystad wordt een moderne spoorsnelweg met meer capaciteit. Dat is nodig omdat steeds meer

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Kenniskwartier / De Boelelaan

Kenniskwartier / De Boelelaan Kenniskwartier / De Boelelaan tijdens drie weekenden in oktober en november 2011 Zuidas, de nieuwe toplocatie in Amsterdam voor wonen, werken en recreëren, is volop in ontwikkeling. Zo werkt de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening

Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening Sinds 1 oktober 2013 heeft de gemeente Oosterhout met behulp van de starterslening al 40 starters geholpen bij de aankoop van hun eerste woning. Per 1 mei

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Hallo (Nummer 13, 19-12-2014)

Hallo (Nummer 13, 19-12-2014) Hallo (Nummer 13, 19-12-2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Kerst Kerstacrobatiek voor de groepen 3, 4 en 5 Actie voedselbank Kerstmarkt Beek Nieuws van de MR Agenda

Nadere informatie

Ondersteuning en ondersteuningsplan.

Ondersteuning en ondersteuningsplan. Definitieve versie. Mei 2011. Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het hebben van niet aangeboren hersenletsel roept emoties op. Emoties als woede, verdriet en angst. Cliënten van de Mantelmeeuw moeten

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer Huizen van Hoekstra & van Eck Verbindingstraat 5 -II, 1073 TJ Amsterdam Toplocatie Vrij uitzicht Frans balkon Balkon op het oosten Ruime woon- en slaapkamer H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken.

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken. December 2014. Lieve Allemaal, Het is alweer eventjes geleden dat wij contact met u hebben gehad middels de nieuwsbrief van KarMaatje. De laatste maand van het jaar 2014 willen wij deze lanceren onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest MUZEJOURNAAL WEEK 22 en 23; VRIJDAG 22 MEI 2015 AGENDA Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei Pinksteren: VRIJ Groepen 7 verkeersexamen praktijk Kijkochtend nieuwe

Nadere informatie

wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst

wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst per trein VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor per tram of per bus.

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie