Hoofdsponsor. Sparta Klanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdsponsor. Sparta Klanken"

Transcriptie

1 Hoofdsponsor Sparta Klanken Officieel orgaan van de cvv Sparta Enschede oktober 2014

2 Pollemans & Walhof B.V. Houtimporteurs Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal Tel , fax LID VAN DE Business Club ESSO Voordelig in: LID VAN DE Business Club «Tanken «Wassen «Shop ERIC REINK Burg. M. v. Veenlaan 130 Enschede Tel Fax Self Service Station t Boswinkel

3 REDACTIE Redactie: Eindredactie: Ab Bakker, Herman Post, Frank Bakker, Wim Mulder, Henk van der Hoeven Jan Hendrik Gosseling 45ste jaargang nr. 3 - oktober 2014 Kopij inleveren voor het december-nr. kan tot maandag 8 december - In dit nummer Redactiebabbels Sparta Enschede het seizoen in memoriam Harm Kloppenburg personalia jaarlijkse algemene ledenvergadering jubilarissen penaltybokaal E teams clubliefde en verantwoordelijkheid ouders aan het woord 16de Beltona competitie van start Sparta B1, nieuwe start in de 4de divisie Sparta tekent sponsorovereenkomst met ING nieuwelingen Sparta, de tussenstand wat zijn normen waard Hummelkestoernooi foto s Alifia Kopij voor het december-nummer kan worden ingeleverd tot maandag 8 december. Sparta Klanken Officieel orgaan van de CVV Sparta Enschede Opgericht 21 april 1921 Voor u ligt het eerste clubblad van dit seizoen, dat al weer enkele weken op gang is. Het eerste elftal kende een moeilijke start. Maar door de recente winst op Go Ahead Kampen zijn we niet langer hekkensluiter. Met veel tegenstanders die uit de hoofdklasse afkomstig zijn, is de uitdaging erg groot. We hopen dat Sparta 1 bij dit niveau kan aanhaken en zich een vaste plek in de 1e klasse kan verschaffen. Vaak wordt aandacht besteed aan selectie-elftallen. Misschien wel te vaak, want dat impliceert dat lagere elftallen er minder toe doen. Niks is minder waar. We willen bij Sparta benadrukken dat alle elftallen een even belangrijke rol spelen binnen onze vereniging en er wordt hard gewerkt aan de juiste mensen op de juiste plekken. Niet altijd even eenvoudig. Daar heb je bekwame vrijwilligers voor nodig. Zoals Harm Kloppenburg, die ons helaas ontvallen is. Hij is 70 jaar lid geweest van Sparta en heeft zich op alle mogelijke manieren voor de club ingezet. Een andere vrijwilliger waarover u kunt lezen is Tonnie Ter Huerne. Eveneens iemand waarbij clubliefde en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. En wat te denken van Ab Bakker! Er zijn te weinig woorden voor de rol die hij bij Sparta vervuld heeft en nog steeds vervult. Één onderdeel wil ik graag belichten; de rubriek personalia. Wat mij betreft de spil van waar het in onze vereniging om gaat. Omzien naar elkaar. Lief en leed delen. Ab kan dat als geen ander. In dit clubblad kondigt hij aan, vanwege gezondheidsredenen, niet langer deze rubriek te kunnen verzorgen. En dat valt hem zwaar. Wij als redactie bedanken Ab enorm voor zijn inzet voor het clubblad en zullen plechtig beloven deze prachtige rubriek te zullen vervolgen. Inmmiddels heeft de herfst definitief zijn intrede gedaan, zijn pepernoten volop verkrijgbaar en is de zwartepietendiscussie weer losgebarsten. Volgens mij zijn er wel andere zaken om ons druk over te maken. Gelukkig mogen we op zaterdag lekker de wei in. Om ons favoriete spelletje uit te oefenen. En laten we dan zorgen dat we daar geen oorlogje gaan spelen, zodat incidenten in en rondom de velden niet vaker voorkomen! Sparta Klanken oktober

4 l Water- en gasinstallaties l Dak- zink en koperwerk l Medische aanpassingen l Rioleringstechniek l Luchtbehandeling l Airconditioning l Verwarming l Sanitair l Elektra LID VAN DE Business Club De Reulver RT Enschede Tel internet:

5 Sparta Enschede het seizoen Het nieuwe seizoen is van start. Sparta Enschede speelt in het prestatieve domein op hoog niveau mee. Het eerste elftal heeft moeite de eerste wedstrijden tot een goed einde te brengen. Het tweede elftal kwam scherp uit de startblokken. De A1 promoveerde naar de hoofdklasse en startte uitstekend in de competitie. De B1 degradeerde weliswaar maar speelt nog altijd op divisie niveau. En ook de overige jeugdelftallen spelen op hoofdklasse niveau en zijn goed begonnen. Daarmee is de sportieve uitgangsdoelstelling bereikt namelijk alle selectie teams op hoofdklasse niveaulaten spelen. Die voortgang brengt een nieuwe verenigingsdynamiek tot stand. Sparta Enschede is een open vereniging die velen kan uitdagen de voetbalsport te beoefenen op een bij hem of haar passend niveau. Het bestuur wil echter het misverstand wegnemen dat uitsluitend naar voetbaltechnische kwaliteiten wordt gekeken. Hoewel die voetbaltechnische kwaliteiten belangrijk zijn heeft de afgelopen periode getoond dat ook zelfbeheersing en normbesef eigenschappen zijn die van (nieuwe) spelers bij de vereniging mag en zal worden verwacht. Een tweede doelstelling nu is ook alle lagere juniorenteams voorzien van goede begeleiding en overige faciliteiten. Voorwaar een enorme uitdaging. Ook bij de senioren kan op verschillende niveaus worden gespeeld. Het bestuur probeert met de beschikbare mensen en middelen zo goed en/of zo kwaad als het gaat die structuur in stand te houden. De afgelopen periode is Sparta geconfronteerd met een ernstig incident op de accommodatie. Het bestuur van Sparta Enschede heeft in overleg met het bestuur van de RKSV EMOS de situatie geanalyseerd. Beide besturen hebben veel tijd en energie hierin gestoken omdat zij de gebeurtenissen volstrekt onwenselijk vinden en herhaling willen voorkomen. Het bestuur heeft maatregelen hiertoe genomen. Het bestuur kan zich ook vinden in de strenge straffen die de KNVB in deze zaak heeft opgelegd. Bezorgd is het bestuur wel over deze zaak. Sparta Enschede wil zich inzetten voor een zorgvuldige sociaal maatschappelijke begeleiding en daar een bijdrage leveren. Moeilijker wordt het echter wanneer incidenten het karakter krijgen van uitwassen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Van de vrijwilligersorganisatie van verenigingen kan dan nauwelijks meer worden verwacht ook hierbij regulerend op te treden. Het bestuur dankt trainers, leiders, begeleiders en alle ouders die zich betrokken hebben gevoeld en aan het verhelderen van het incident hebben bijgedragen. Op 24 september vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Sparta is een vereniging en treedt jaarlijks middels dit overleg in contact met haar leden. Onze maatschappij kenmerkt zich inmiddels door snelheid en drukte op vele niveaus. Dat heeft gemaakt dat het aantal leden dat een ledenvergadering bezoekt tot een dieptepunt is gedaald. Het bestuur neemt de opmerkingen gemaakt in de ledenvergadering serieus en zal aandacht besteden aan het meer bekendheid geven aan het belang en de inhoud van de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur verzoekt de leden na te gaan in hoeverre deelname aan de ledenvergadering nog van belang wordt geacht. De afgelopen periode is er veel energie gestoken in overleg met de ouders van de verschillende leeftijdsgroepen. Doel daarvan is de binding te versterken en de communicatie te verbeteren. Ook is het zo dat versterking van de organisatie noodzakelijk blijft. Als u op welke manier dan ook een bijdrage kunt leveren op het gebied van begeleiding, training en/of communicatie neemt u dan contact met ons op. U kunt denken aan begeleiding van teams op de zaterdag in de vorm van vervoer, administratieve afhandeling na wedstrijden, toezicht houden op ordentelijk verloop van wedstrijden, rooster EHBO, bar en keuken enz. enz. De afgelopen periode zijn op de accommodatie de eerste tekenen van een nieuwe sponsor zichtbaar geworden. ING heeft onze vereniging gekozen om meer naamsbekendheid te genereren en maatschappelijke betrokkenheid te tonen door ondersteuning van een aantal clubs in het amateurvoetbal waaronder Sparta Enschede. Het bestuur van Sparta is blij met deze betrokkenheid. Om te blijven doen wat ons voornemen is zijn aanvullende financiële middelen, waaronder die van sponsoren, absoluut noodzakelijk. In overleg met ING bank zal de bank de komende maan- Sparta Klanken oktober

6 Jan Hendrik Gosseling Erkend hypotheekadviseur DSI Beleggingsadviseur Victor Groot Hendriks Verzekeringsadviseur Pensioenadviseur LID VAN DE Business Club T E I Bel voor gratis verzekeringsscan. Door onze provisieloze aanpak kan je voordeel tot wel 30% oplopen! Hypotheken - Verzekeringen Pensioenen - Vermogensadvies

7 den nog meer zichtbaar worden op de accommodatie. Het bestuur dankt allen die gewerkt hebben om dit proces voor de hele vereniging en voor ING bank tot een goed einde te brengen. Tot slot: Het bestuur probeert breed contacten te onderhouden met velen binnen de vereniging. De leden van het bestuur zijn ten allen tijde bereidt van gedachten te wisselen over zaken die de vereniging betreffen. Herman Post ACTIVITEITEN PROGRAMMA OKTOBER dinsdag 28 oktober inzameling oud papier uur wijk 44 NOVEMBER vrijdag 14 november Sparta quiz uur clubgebouw maandag 17 november jaarvergadering S.V uur clubgebouw dinsdag 18 november inzameling oud papier uur wijk woensdag 19 november senioren soos bijeenkomst uur clubgebouw dinsdag 25 november inzameling oud papier uur wijk 44 HET PAKHUUS Wilhelminastraat te Enschede Inlichtingen: K. Claus Kesler Makelaardij n n n n n n tijdelijke- of permanente opslag al vanaf 2,90/m3 /p. maand BTW vrij verwarmde units camera- en alarm beveiligde ruimtes diverse afmetingen eigen toegangssleutel Sparta Klanken oktober

8 Dorpsstraat 137 Lonneker Tel

9 In memoriam Harm Kloppenburg Donderdag 7 augustus jl. is onze sportvriend en erelid Harm Kloppenburg op de leeftijd van 83 jaar overleden. Meer dan 70 jaar was hij een gewaardeerd lid van onze vereniging. De vereniging waaraan hij zeer verknocht was en die hem veel vreugde verschafte. Sparta was alles voor hem in zijn gezegende, lange leven. Tot het laatst toe was Harm een zeer betrokken Spartaan, die wist van verantwoordelijkheid en clubliefde. Als jeugdvoetballer begonnen waren zijn voetbalcapaciteiten reden voor zijn verkiezing tot selectiespeler van ons eerste elftal. Als zodanig maakte hij ook deel uit van het team, dat in 1952 meedeed aan de strijd om het kampioenschap van Nederland zaterdagvoetbal; Sparta eindigde als tweede achter Spakenburg. Jeugdtoernooien, waar ook in ons land georganiseerd, sloeg hij nooit over. Dat waren voor hem ware hoogtepunten en hij sprak daar nog altijd heel gepassioneerd over. Harm werkte in allerlei acties vol zelfwerkzaamheidacties ook intensief mee aan de totstandkoming van ons in 1967 in gebruik genomen clubgebouw. Hij stak veel tijd in de club en als hij geen tijd had, maakte hij tijd. Ook in later jaren was hij in allerlei kaderfuncties actief. Als bestuurder, als commissielid van ons jeugdvoetbal, zowel ook van het seniorenvoetbal, als leider, als lotenverkoper, niets was hem te veel. Hij had een duidelijke mening over voetbal en volgde de ontwikkelingen dienaangaande op de voet. Mede ook vanwege zijn langjarig lidmaatschap was hij voor velen de vraagbaak in de vereniging zoals hij ook veel historisch besef had. Harm was een sportvriend waar je respect voor had. Zijn verenigingstrouw en zijn geweldige inzet voor de club hebben we in 1981 beloond met het erelidmaatschap, zoals de KNVB hem in 1996 onderscheidde met de gouden bondsspeld. Behalve bestuurder was hij bovenal een doener. Na 20 jaar ( ) een bestuursfunctie bij Sparta te hebben bekleed, was hij daarna zeer op zijn plaats in het bestuur van de Supporters Vereniging waar hij eveneens met veel enthousiasme de leefbaarheid binnen de cvv Sparta bevorderde. Als bewijs van dank voor al zijn ijver werd hij door de SV benoemd tot bestuurslid voor het leven. Harm was ook een sportvriend met humor, je kon met hem lachen hoewel leed hem en zijn gezin en in de familiekring niet bespaard bleef. Hij ging moedig verder en we hebben genoten van zijn humor, ook van de humor waarmee hij bij feestelijke gelegenheden, samen met zijn vrouw Gerda, ons vermaakte. Niettemin waren voor hem en zijn gezin de laatste jaren van zijn leven moeilijk vanwege gezondheidsproblemen. Maar ook toen gaf hij de moed niet op, hij wilde leven en dat was voor hem niet alleen ademhalen. Nee, het was voor hem, voor zover zijn gezondheid het toeliet, betrokken blijven en genieten. Op 12 augustus jl. hebben we, samen met vele Spartanen, op waardige wijze afscheid genomen van onze sportvriend Harm Kloppenburg, een mensen mens, zo gewoon en daarom zo buitengewoon. Wij voelen ons verbonden in het verdriet en gemis en koesteren de herinneringen aan zijn leven. Het is helemaal waar, zoals op de rouwkaart stond vermeld: Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinneringen In de kerk zongen we ook: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand Ab Bakker Sparta Klanken oktober

10 LID VAN DE Business Club

11 Personalia Helaas moet ik stoppen met deze rubriek vanwege de gevolgen van de herseninfarcten. Sinds september 2001 heb ik met hart en ziel deze rubriek verzorgd, d.w.z. de tekst geschreven en Klaas Friskus heeft gezorgd voor de opname in ons clubblad. Dank! Met name een C.V.V. heeft tot taak naar elkaar om te zien in moeilijke, verdrietige en vreugdevolle tijden. Dat stelde ik mij als opdracht en nu daar een einde aan komt is dat een voor mij moeilijke beslissing. Heel hartelijk dank voor alle positieve reacties gedurende al de 13 seizoenen. De redactie van Sparta Klanken vervolgt de rubriek en ik wens van harte dat het een succes wordt en heb daar alle vertrouwen in. Ab Bakker Op 26 juni werden Stefan, Sandra en Jari Kok verblijd met de geboorte van hun zoontje en broertje Tommen. Op het kaartje stond: Korte beentjes Mini teentjes Lachend mondje pamper kontje Welkom lieve ukkepuk Je bent ons tweede meesterstuk Veel geluk en gezondheid met jullie zoontje en broertje. Op 16 juli kregen we onderstaande brief: Beste Sparta vrienden, Zoals u misschien in ons clubblad Sparta Klanken hebt gelezen, heb ik niet zolang meer te leven. De specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam hebben laten weten, dat zij niets meer aan mijn ziekte kunnen doen. Mede daardoor heb ik de behoefte om u allemaal, van het vroegere 10de elftal tot en met de Senioren Soos, te bedanken voor de fijne tijd die ik bij Sparta mocht doorbrengen. Ik heb bij verschillende voetbalverenigingen gespeeld, maar nergens heb ik zo n warm gevoel aan overgehouden als aan Sparta. Alle belangstelling tijdens mijn ziekte, in de vorm van bezoekjes, bloemen, telefoontjes en gesprekken langs de lijn toen ik nog bij Sparta kon komen, het was bijzonder en hartverwarmend. Het is mogelijk, wanneer u dit leest, dat ik niet meer onder u ben. Daarom wil ik graag nu, mede namens mijn vrouw, u hartelijk bedanken voor alles wat u voor mij hebt betekend. Het ga u goed, Rinus Joosten Rinus Joosten is dinsdag 7 oktober overleden op 70 jarige leeftijd. Wij wensen zijn vrouw Jenny, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies. Op 6 augustus werden Jan Hendrik, Marjolein, Aron en Dante Gosseling verblijd met de geboorte van hun zoontje en broertje Vigo Laurens. Zo lief, zo welkom, zo dankbaar stond er op het geboorte kaartje. Veel geluk en gezondheid met jullie zoontje en broertje. Onze oud wedstrijd secretaris senioren, Harry Westerman, heeft de ziekte van LYME. Na een lange omweg en diverse onderzoeken hebben de behandelend artsen vast kunnen stellen dat de ziekte LYME al ruim vijf jaar vrij spel heeft gehad om onherstelbare schade aan gewrichten en organen toe te brengen. Dit houdt in dat Harry moeite heeft met het lopen, verre afstanden zijn niet meer mogelijk. Heel vervelend allemaal. De aftakeling van het lichaam gaat in een vrij snel tempo. Harry namens de Sparta familie heel veel sterkte. Ruud Hankel, assistent trainer Sparta A1, moest twee operaties ondergaan (27 augustus en 3 september) spataderen aan zowel het rechter- als linkerbeen waren de oorzaak. Beide operaties zijn geslaagd en het herstel is ingezet. Gelukkig hebben we hem alweer waargenomen op het trainingsveld. Veronique van Hemert, speelster van Sparta VR1, is op 4 september geopereerd aan de knie. Ze hebben een oplosbare schroef verwijderd die er in 2009 werd geplaatst tijdens een operatie aan de voorste kruisband. Deze schroef bracht veel irritatie en is besloten deze te verwijderen en bot van de botbank te plaatsen. Het herstel zal volgens de fysio zeker enkele maanden duren. Veronique we wensen je een spoedig herstel. Sparta Klanken oktober

12

13 Joris Leistra kreeg in de bekerwedstrijd van Sparta 3 een zweepslag. Hij heeft een zich een week met krukken moeten behelpen. Het gaat nu redelijk met Joris hoewel het herstel zeker 6 tot 8 weken in beslag zal nemen. Misschien dat hij voor de winterstop nog een wedstrijdje kan mee pakken. Sterkte Joris en een voorspoedig herstel. Vincent Bosch, speler van Sparta A2, brak in de wedstrijd tegen SC Overdinkel A1 z n scheen- en kuitbeen. Nog diezelfde avond is hij geopereerd en is een pin geplaatst. Hij heeft op dit moment nog erg veel pijn, oorzaak hiervan is het vele vocht in de enkel en het been. Vincent we hopen op een voorspoedig herstel. Alle zieken en geblesseerde leden die hier niet genoemd zijn, wensen wij van harte beterschap en een voorspoedig herstel. Dankbetuiging Graag willen hierbij iedereen ontzettend bedanken voor de vele steunbetuigingen, bloemen en medeleven na het overlijden van mijn man en onze vader Harm Kloppenburg Heel erg speciaal voor ons was het condoleren dat bij Sparta plaats mocht vinden. Harm was een clubman in hart en nieren en Sparta was hem alles. Dit hebben wij en waarschijnlijk hij zelf ook zeer bijzonder gevonden. Hiervoor willen we Herman, Henri en een ieder die hieraan meegewerkt heeft, zeer bedanken. Gerda, Jan en Wim Kloppenburg Jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst: waar was u? En wat heeft u gemist? Op 24 september kwamen een kleine 40 Spartanen bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst. Voordat u de vraag stelt: is dit niet een erg lage opkomst voor een club met meer dan 1000 leden?, daar kom ik later in dit artikel nog op terug. Bovendien: waar was u dan wel die bewuste avond? Terug naar 24 september. Buiten op het hoofdveld was een voetbalwedstrijd gaande van een jeugdelftal van Sparta. Binnen had onze voorzitter Herman Post namens het bestuur de bijeenkomst al geopend. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van Harm Kloppenburg, hij werd herdacht met een mooi gedicht. Hierna stond de voorzitter nog stil bij de uitgangspunten van onze vereniging, want Sparta is nog altijd een christelijke voetbalvereniging met de normen en waarden die daar bij horen. Over normen en waarden gesproken: helaas doen zich op en rond de velden soms vervelende incidenten voor. Recent hebben we in de krant kunnen lezen over een incident tijdens een wedstrijd van Sparta A2 tegen EMOS. Hierbij vielen rake klappen, waarbij een grensrechter een gescheurde lip opliep. Sparta wil een opvoedkundige maatschappelijke rol op zich nemen, maar er is een scheiding tussen wat pedagogisch opvoedkundig gedrag is en wat te maken heeft met justitie en openbare orde. Bij het incident waren twee spelers van Sparta betrokken. De voorzitter geeft aan dat er een hoorzitting van de KNVB komt en dat het bestuur zich daarna gaat beraden op maatregelen. In ieder geval hebben Sparta en EMOS een hebben heel goed contact gehad over de kwestie. Dit gaat over normen en waarden en de basisbeginselen van onze vereniging, aldus onze voorzitter. Hij sluit af met een oproep aan alle leden om samen te werken aan respect en sportief gedrag. Maar dan terug naar waar onze vereniging voor is opgericht: voetbal! Sparta als vereniging presteerde het afgelopen jaar bovengemiddeld. Het eerste handhaafde zich en ook het tweede deed het goed. Er vielen binnen de vereniging meerdere kampioenschappen te vieren. Zo werd de A1 eindelijk kampioen. Helaas degradeerde de B1 uit de 3de klasse. Het trainerscircuit is redelijk gevuld en ieder team heeft begeleiders. Maar er is nog veel onzorgvuldigheid bij beheer van materiaal en kleding. Dit kost veel geld en energie. Het bestuur vraagt hiervoor dan ook bijzondere aandacht. Sparta Klanken oktober

14

15 Rutger Jan bevers doet nu het jeugdaccount en is intermediair tussen Sparta en gemeente. Dit genereert ook inkomsten door stages. Binnen de vereniging zijn er zorgen geuit over de betrokkenheid van ouders van jeugdspelers. Daarom zijn op 23 en 30 september ouderavonden georganiseerd om de ouders te mobiliseren en informeren. En wat blijkt? Er blijken veel ouders aan te geven dat ze wel wat willen doen, maar niet weten wat nodig is en wat ze voor de club kunnen betekenen. We moeten ze actiever benaderen en in het vrijwilligersaccount zullen hiertoe stappen worden ondernomen. Het aantal leden van Sparta stabiliseert iets boven de 1000, waarvan veel jeugdleden. Bij de vrijwilligers doen te weinig mensen teveel. De prioriteit van het bestuur ligt dan ook bij de interne organisatie. Verbreding van de vrijwilligersorganisatie blijft noodzaak. Er gaat veel geld om in de club dus er moet ook bedrijfsmatig worden gewerkt. De vraag die opkomt is de volgende: is Sparta een bedrijf, of een vereniging? In essentie is Sparta natuurlijk een organisatie die op basis van vrijwilligheid draaiende wordt gehouden. Voor de komende drie jaar is ING de nieuwe sponsor. ING heeft een bedrag beschikbaar gesteld, waarbij verenigingen via een zogenaamde pitch (dat is Engels voor een promotiepraatje) zich als kandidaat konden voorstellen. Hiervoor is een filmpje gemaakt en uiteindelijk is Sparta samen met Zuid Eschmarke geselecteerd. Sparta krijgt nu de helft van het beschikbaar gestelde bedrag. Het bestuur vraagt nog even aandacht voor correct gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals mail en sociale media. Hou rekening met karakterverschillen en respecteer die! Aldus de voorzitter, de vereniging is een vrijwillige organisatie en het blijft een team prestatie. Hij spreekt dan ook zijn dank en bewondering voor de vrijwilligers uit, die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging. Onze penningmeester Willem Bakker geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De club is financieel gezond. Hierover worden enkele vragen gesteld door aanwezige leden. Zo is er een vraag over het in opleidingen geïnvesteerde bedrag. Een andere vraag is Waarom het seniorenvoetbal zoveel duurder is dan het jeugdvoetbal, terwijl er zoveel meer jeugdleden zijn?. Het antwoord is dat met name de selectie elftallen qua reiskosten en andere voorzieningen relatief hoge kosten met zich meebrengen. Maar natuurlijk wordt er ook veel in de jeugd geïnvesteerd. Veel bedragen voor de jeugd komen via sponsoring activiteiten zoals grote club actie en de supportersvereniging binnen. Deze bedragen staan niet in het financieel jaarverslag vermeld. Hugo Walhof geeft aan dat er in de toekomst nog veel meer activiteiten vanuit de supportersvereniging aan komen. Alide Bakker is bereid gevonden de public relations voor de vereniging te gaan verzorgen. De bij de vergadering aanwezige leden gaan akkoord met opname van Alide in het bestuur. Een ander punt van orde is het voorzitterschap: de termijn van Herman post wordt verlengd. Dan komt het moment dat jubilerende Spartanen in het zonnetje worden gezet. Een aantal van de aanwezigen is hiervoor speciaal naar de bijeenkomst gekomen. Een korte opsomming: Jordi Klönne is 25 jaar lid en wij kennen hem allen als actief en betrokken bij de vereniging Stefan Kok en Tonnie Distel zijn ook 25 jaar lid. Zij worden bedankt voor hun inzet voor de club. Wim Ooitink, langjarig voetballer, sponsor en ondersteuner van het bestuur krijgt ook het zilveren Sparta embleem opgespeld. Eigenlijk is hij al veel langer bij de club betrokken, maar door een periode van afwezigheid, wordt het jubileum nu pas gevierd. Dan is daar club icoon Ab Bakker: al 40 jaar lid. Eigenlijk behoeft hij geen verdere introductie, want iedereen die Sparta een warm hart toedraagt kent en waardeert hem. Wij hebben niet voor niets een Ab Bakker tribune. Hulde! Dick Scholten is 50 jaar lid, de voorzitter heeft navraag gedaan binnen de vereniging. Dick staat bekend om zijn eigenwijsheid als voetballer en scheidsrechter. En hij schreef nooit gele en rode kaarten op. Er is er één die de kroon spant: Herman Engbers, 60 jaar lid. Tot zijn 50ste actief voetballer geweest en oudste lid van Sparta. Sparta Klanken oktober

16 Voor advies op maat een notaris van Formaat Hengelosestraat 42/44 Postbus 18, 7500 AA Enschede Tel.: Fax:

17 Maar wacht! Baas boven baas is Jan Binnenmars lid sinds jaar lid! De inmiddels 83 jarige neemt kort het woord. Zijn boodschap aan allen is meer met de hersens en minder met de benen te voetballen. 83 jaar oud. Na de bijeenkomst sprak uw verslaggever nog kort met de jubilaris. Jan Binnenmars speelde bij Sparta in alle vertegenwoordigende elftallen en van zijn 18de tot 34ste in het eerste elftal. Bovendien is hij een van de weinige Spartanen die kan zeggen dat hij in het Nederlands zaterdagelftal heeft gespeeld! In de pauze worden de jubilarissen uitgebreid gefeliciteerd door de aanwezigen. Na de pauze wordt het volgende aan de orde gesteld: de gemeente Enschede heeft een verzoek aan Sparta gericht om de grond en de opstallen van ons sportpark van de gemeente naar Sparta over te dragen. Omdat Sparta een vereniging is, kan het bestuur hier niet over beslissen zonder de leden te raadplegen. Er zijn echter veel vragen over de kosten en baten van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de onroerende zaken belasting door Sparta moet worden betaald. Wordt de vereniging hiervoor gecompenseerd? Hierover kan het bestuur geen uitsluitsel gegeven. Het bestuur komt hierop terug na navraag bij de gemeente. Er wordt nog geen besluit genomen. Wat ook bij een vereniging hoort zijn statuten. Er wordt een statutaire wijziging voorgesteld die raakt aan de beginselen van onze vereniging. Namelijk het niet spelen op zondag of op eerste kerstdag. De voorgestelde wijziging wil de mogelijkheid bieden tot dispensatie in bijzondere gevallen. Dit is met name bedoeld voor evenementen die een weekend duren. Bij jeugdtoernooien zou dit bijvoorbeeld betekenen dat er toch een finale wedstrijd op zondag kan worden gespeeld. Of spelers die in een Twente selectie kunnen spelen. Hier zal echter zeer terughoudend mee worden omgegaan. Sparta blijft vooral een zaterdagclub uit geloofsovertuiging. De zondagsrust wordt gerespecteerd. Uitzonderingen bevestigen de regel. De vergadering gaat akkoord. In de rondvraag neemt Ab Bakker nog even het woord. Wat wordt bedoeld met op orde brengen van technisch beleid? Het bestuur is op zoek naar manieren om sturing te geven. Er wordt gezocht naar manieren om hier verbetering in aan te brengen. Het bewaken van de technische en organisatorische lijn wordt hiertoe gesplitst. Ab benadrukt het belang van de controlerende rol van het bestuur. Niet iedere verandering is namelijk een verbetering, aldus Ab. Hugo Walhof vraagt nog aandacht voor de opkomst vanavond. Deze is beschamend. Namens het bestuur en de voorzitter van de supportersvereniging worden excuses gemaakt voor het niet realiseren van de speeltuin. De eikenprocessierups en het uitblijven van subsidie van de gemeente zorgden voor oponthoud. De speelplaats wordt nu op een andere plek gerealiseerd met behulp van giften en sponsoring. Hugo spreekt waardering uit over de inzet en kunde van het bestuur, waarvoor applaus van de aanwezige leden. Er gaan stemmen op dat er een dalende tendens gaande is de afgelopen jaren wat betreft de opkomst bij ledenvergaderingen. Er wordt meer geconsumeerd en minder meegedaan aan het verenigingsleven. Er is verbazing dat leden met technische portefeuille zonder kennisgeving afwezig zijn. Leden actiever benaderen en informeren over het belang van de ledenvergadering zou tot een hogere opkomst moeten leiden. Maar als uw verslaggever in de spiegel kijkt, dan ziet hij iemand die al vele jaren met veel plezier lid is van de vereniging, maar deze avond voor het eerst aanwezig is op een ledenvergadering. De vraag waarom zijn van de 1000 leden, minder dan 40 naar de ledenvergadering gekomen? kan ik dus het beste aan mijzelf stellen. Het eerlijke antwoord is dat ik op een doordeweekse woensdagavond andere prioriteiten heb dan het bijwonen van een algemene ledenbijeenkomst. Tot nu toe, moet ik daar aan toe voegen! Hier worden zaken besproken die ons allemaal aangaan, waar u over kunt meedenken en ook meebeslissen. De inbreng van leden is voor het bestuur van een vereniging niet alleen nuttig, maar ook essentieel. Een algemene ledenbijeenkomst, of ledenvergadering is niet alleen belangrijk, interessant en boeiend. Maar ook erg gezellig! Dus voor de volgende keer: komt allen! Wim Mulder Sparta Klanken oktober

18 400 jaar karakter LID VAN DE Business Club Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

19 De jubilarissen 50 jaar llid van Sparta: Dirk Scholten 25 jaar llid van Sparta: Wim Ooitink, Stefan Kok en Yordie Klönne. 40 jaar llid van Sparta: Ab Bakker 60 jaar llid van Sparta: Herman Engbers 70 jaar llid van Sparta: Jan Binnenmars Sparta Klanken oktober

20 Wij zijn er voor u, altijd. Uitvaartleiders Stichting Diacon

21 Penaltybokaal E teams Ook dit seizoen is er weer de penaltybokaal voor E teams tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Op het moment van schrijven hebben drie teams, Sparta E1, E2 en Sparta E3, de penaltybokaal al achter de rug. Sparta E1 kwam uit op een gemiddelde van 0,185, van de 27 strafschoppen wist doelman Maarten Meijer er maar liefst 22 te stoppen of gingen de ballen naast of over. Hoe anders verging het Sparta E2, deze ploeg was super gemotiveerd om Sparta E1 te verslaan. Deze keer was het de beurt aan doelman Matt Kleinsman om de strafschoppen te stoppen. Hij heeft het geweten, van de 30 strafschoppen gingen er maar liefst 15 in en kwam Sparta E2 uit op een gemiddelde van 0,5 en ging het ruim langs Sparta E1. Twee spelers(sters) wisten zelfs drie maal te scoren: Bodo Otten en Isabeau Hesselink In de rust van de wedstrijd Sparta 1 - Go Ahead K. 1, was het de beurt aan Sparta E3. Doelman Bram van der Meer viel de eer te beurt om de strafschoppen te stoppen. Ook dit team scoorde er lustig op los met als resultaat 15 benutte strafschoppen van de 30. Michel Pater wist hier drie maal doel te treffen. Door dit resultaat kwam Sparta E3 op gelijke hoogte met Sparta E2. De tussenstand na drie serie s team gem. 1 Sparta E2 0,5 Sparta E3 0,5 2 Sparta E1 0,185 Sparta E3 met doelman Bram van de Meer Sparta Klanken oktober

Jan Weegink Memorial Cup. 20 & 22 Augustus Sportpark De Waarbeek

Jan Weegink Memorial Cup. 20 & 22 Augustus Sportpark De Waarbeek Jan Weegink Memorial Cup 20 & 22 Augustus 2015 Sportpark De Waarbeek Namens HVV Hengelo mag ik u van harte welkom heten op ons mooie sportpark De Waarbeek Dit jaar houden wij voor de 12 e keer ons tweedaagse

Nadere informatie

19e editie 20 en 21 mei, 10 en 11 juni Vivafloors Jeugdtoernooi

19e editie 20 en 21 mei, 10 en 11 juni Vivafloors Jeugdtoernooi 19e editie 20 en 21 mei, 10 en 11 juni 2017 Vivafloors Jeugdtoernooi V V T W E N T H E G O O R Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toernooi reglement 4. Kleedkamerindeling 6-11. Poule F1 t/m F6 Zaterdag 20 mei

Nadere informatie

14 jan *** 2 editie ***

14 jan *** 2 editie *** 14 jan 2017 *** 2 editie *** 1 2 *** 2e editie *** Rigtersbleek Winter C Toernooi Welkomstwoord Joost ten Marvelde Jeugdvoorzitter v.v. Rigtersbleek 5 Namens het bestuur van v.v. Rigtersbleek, Arjan Kampman

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte sportvrienden,

Voorwoord. Geachte sportvrienden, zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2015 Voorwoord Geachte sportvrienden, Hartelijk welkom op het Rabobank Salland Gé Nijboer toernooi, het regionale pupillentoernooi van Rohda Raalte, dat dit jaar voor

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

35 e Hoekman Toernooi [Typ de ondertitel van het document]

35 e Hoekman Toernooi [Typ de ondertitel van het document] 35 e Hoekman Toernooi 2017 [Typ de ondertitel van het document] 35 e Hoekman Toernooi 20 mei 2017 Wij heten de deelnemende verenigingen van harte welkom bij het Hoekman Toernooi voor JO15- en JO13-teams

Nadere informatie

BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL

BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL Beste leden van BVV Barendrecht, Hierbij ontvangt u voor de 1 e maal de Zomerspecial van BVV Barendrecht. Ook gedurende de zomervakantie zitten wij zeker niet stil

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F-, E-, D- JEUGD: ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016

TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F-, E-, D- JEUGD: ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016 RABOBANK SALLAND GéNIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F, E, D JEUGD: ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016 Sportpark Tijenraan Zwolsestraat 76, 8101 AE Raalte Voor meer info: www.rohdaraalte.nl

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

Gé NIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F-, E-, D- JEUGD: ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017

Gé NIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F-, E-, D- JEUGD: ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017 RABOBANK SALLAND Gé NIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F, E, D JEUGD: ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017 Sportpark Tijenraan Zwolsestraat 76, 8101 AE Raalte Voor meer info: www.rohdaraalte.nl

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Voetbalvereniging De Merino s

Voetbalvereniging De Merino s Voetbalvereniging De Merino s Introbouw Sponsortoernooi 20 juni 2015 Beste deelnemers, Namens het bestuur van de v.v. De Merino s heten wij alle deelnemende teams van harte welkom op ons Sportpark De

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Voetbalvrienden, De vijfde editie van ons internationaal toernooi staat weer in de steigers. We beleven ons eerste lustrum. Na vier succesvolle

Voetbalvrienden, De vijfde editie van ons internationaal toernooi staat weer in de steigers. We beleven ons eerste lustrum. Na vier succesvolle Voetbalvrienden, De vijfde editie van ons internationaal toernooi staat weer in de steigers. We beleven ons eerste lustrum. Na vier succesvolle afleveringen is de toernooicommissie er in geslaagd het toernooi

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

18 e editie 14, 21, 22 & 28 mei Vivafloors Jeugdtoernooi

18 e editie 14, 21, 22 & 28 mei Vivafloors Jeugdtoernooi 18 e editie 14, 21, 22 & 28 mei 2016 Vivafloors Jeugdtoernooi V V T W E N T H E G O O R Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toernooi reglement 4. Kleedkamerindeling 6-7. Poule MC1 t/m Mc2 Zaterdag 14 mei 8-13.

Nadere informatie

Cees Krijnsen meidentoernooi Zondag 4 september Sportpark Slangenbeek

Cees Krijnsen meidentoernooi Zondag 4 september Sportpark Slangenbeek Cees Krijnsen meidentoernooi Zondag 4 september Sportpark Slangenbeek Sportpark Slangenbeek Torenlaan 7559CW Hengelo 1 Beste sportvriendinnen leider, trainers en supporters! We vinden het super dat jullie

Nadere informatie

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen PROTOCOL LIEF & LEED Korfbalvereniging DOS 46 Opgericht 22 mei 1946 Algemeen Dit protocol beschrijft hoe wordt gehandeld en door wie bij bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging. Het protocol heeft

Nadere informatie

BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014

BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014 BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014 Sportvrienden, Vanaf deze plaats heten wij iedereen van harte welkom op ons E- jeugdtoernooi 2014. Er hebben zich dit jaar 30 teams van 13 verschillende voetbalverenigingen

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013. De basis voor dit unieke toernooi werd gelegd in 1952. Toen ontving Stormvogels bij de promotie in 1952

Nadere informatie

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Zaterdag 8 juni 2013 Pag. 2 van 21 Janneke Mandemaker 2013 Beste voetballers, voetballiefhebbers en supporters, Ik heet u namens de Toernooicommissie en alle meewerkende

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

FC Castricum WEA Jeugdtoernooi 2012

FC Castricum WEA Jeugdtoernooi 2012 1 2 Beste sportvrienden, Een hartelijk welkom aan alle deelnemende teams, leiders, supporters, en al die andere mensen die naar Sportpark Noord End zijn afgereisd voor het: FC Castricum WEA Jeugdtoernooi

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

WEBER WOONWERELD JO-13 TOERNOOI

WEBER WOONWERELD JO-13 TOERNOOI WEBER WOONWERELD JO-13 TOERNOOI 2017 1 WEBER WOONWERELD JO-13 TOERNOOI 2017 2 VOORWOORD Hartelijk welkom op het Burg. Bode Sportpark voor de 1 e editie van het Weber Woonwereld JO-13 toernooi. Als organisatie

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Cees Krijnsen Toernooi 2010. mei 2010. Torenlaan 60, 7559 PB Hengelo

Cees Krijnsen Toernooi 2010. mei 2010. Torenlaan 60, 7559 PB Hengelo mei 2010 Torenlaan 60, 7559 PB Hengelo 1 Inhoudsopgave pagina Welkomstwoord van de Verenigingsmanager ATC 65 3 Algemeen toernooireglement 4 Een woord van Cees Krijnsen, ere-voorzitter vv ATC 65 5 Ook aanwezig

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGNG MEPPEL EN OMSTREKEN

SCHEIDSRECHTERVERENIGNG MEPPEL EN OMSTREKEN SCHEIDSRECHTERVERENIGNG MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Benny Miggels Tel: 0522-464202 Email: b.miggels@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN

HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN 10 JANUARI 2015 Toernooi Informatie Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het O10 toernooi (geb. jaar 2005) d.d. 10 januari 2015. De voetbalacademie

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Eddy Spraakman Tel: 0522-242444 Email: e.spraakman@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: Bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

KS Voetbalnieuws. Voorzitter aan het woord. Agenda. Feestdagen

KS Voetbalnieuws. Voorzitter aan het woord. Agenda. Feestdagen December 2015 Agenda 18-12-2015 Leiders- en trainersvergadering 2-1-2016 Nieuwjaarsreceptie 14-1-2016 Vergadering Veldvoetbalbestuur 20-1-2016 Workshop: assistentscheidsrechter 5-2-2016 Klaverjasdrive

Nadere informatie

Sportvereniging. v.v.victoria 28 E & F TOERNOOI 2014. Programmaboekje. 7 juni 2014. Sportpark Wesselerbrink Geessinkweg 282 7544RB Enschede

Sportvereniging. v.v.victoria 28 E & F TOERNOOI 2014. Programmaboekje. 7 juni 2014. Sportpark Wesselerbrink Geessinkweg 282 7544RB Enschede Sportvereniging v.v.victoria 28 E & F TOERNOOI 2014 Programmaboekje 7 juni 2014 Sportpark Wesselerbrink Geessinkweg 282 7544RB Enschede Inhoudsopgave Welkomstwoord 03 Toernooigedachte 04 Dagprogramma 04

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Programma 3 e editie van De Davelaar Sport Cup Donderdag 13 augustus en Zaterdag 15 augustus Georganiseerd door vv De Merino s

Programma 3 e editie van De Davelaar Sport Cup Donderdag 13 augustus en Zaterdag 15 augustus Georganiseerd door vv De Merino s Programma 3 e editie van De Davelaar Sport Cup Donderdag 13 augustus en Zaterdag 15 augustus Georganiseerd door vv De Merino s Sportpark De Groene Velden 1 1 Beste sportvrienden, De toernooicommissie heet

Nadere informatie

V.V.W. Seniorennieuws

V.V.W. Seniorennieuws 1 Aftrap 19 sept. nr: 4 Seizoen 2016-2017 r Voetbalvereniging v.v.w Opgericht 8 mei 1928 Kantine 581846 Redactie Aftrap: Joke Karsten-Slaman Europasingel 72 E-mail:karst40@ziggo.nl Telefoon: 0228-582175

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten.

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten. Voorwoord vv Helden heet u van harte welkom op het derde Peel en Maas toernooi. Een toernooi voor de C-, D- en E- jeugd van alle voetbalverenigingen uit de mooie Maas gemeentes Peel & Maas en Horst aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2016

Nieuwsbrief 23 december 2016 Volleybalvereniging Clam Dycke Nieuwsbrief 23 december 2016 Toen was het alweer kerst.! En maken we langzaam maar zeker de balans op van het oude jaar 2016. Wat ging er goed, minder goed, hoogte- en dieptepunten.

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Dos K. 7 x 7 Toernooi Mannen 45 + DOS K.

Dos K. 7 x 7 Toernooi Mannen 45 + DOS K. Dos K 7 x 7 Toernooi Mannen 45 + DOS K. Voorwoord Lekker een potje voetballen! De KNVB organiseerde in voorgaande seizoenen het Nederlands Kampioenschap 7x7 voor verschillende disciplines (35+ en 45+ bij

Nadere informatie

2015 vv WODAN ZOMERCUP

2015 vv WODAN ZOMERCUP 2015 vv WODAN ZOMERCUP D-TOP 23 augustus 2015 TOERNOOI INFO Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het D (geb-jaar: 2005) zomer TOP toernooi op 23 augustus 2015. Dit Zomer TOP toernooi

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2 KONILIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Jeugd Meer voetbal per m2 Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op het veld, leidt tot betere

Nadere informatie

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters,

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 31 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 700 leden waarvan

Nadere informatie

Nieuwe aanwinsten selectie S.V. Capelle seizoen

Nieuwe aanwinsten selectie S.V. Capelle seizoen Nieuwe aanwinsten selectie S.V. Capelle seizoen 2014-2015 Voor het aankomend seizoen 2014-2015 heeft S.V. Capelle zich weten te versterken met een aantal spelers, die wij via deze weg aan onze leden en

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden Introductie FC Weesp dat zijn wij allemaal! Dat is een mooie kreet, hoe vullen we dat nu in en wat betekent het concreet? Hieronder vind je de verdere

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin,

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, 01-01-2017 Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, Als vervanger van de voorzitter, die zich helaas moet verontschuldigen voor

Nadere informatie

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Zondag 22 juni 2014 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl DEELNEMERSVELD BFC JEUGDTOERNOOIEN 2014 Bussum, juni 2014 Beste

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

AVC HERACLES NIEUWS VAN DE VOORZITTER. Beste leden,

AVC HERACLES NIEUWS VAN DE VOORZITTER. Beste leden, AVC HERACLES NIEUWS 1-2016 VAN DE VOORZITTER Beste leden, In het verleden hadden we een gedrukt boekje met nieuws, informatie en leuke rubrieken zoals: " ik geef de pen aan". Met de medewerking van Jan

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering Sleen, november 2016 Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen 2015-2016 t.b.v. de Algemene ledenvergadering Kerngetallen In het seizoen 2015-2016 waren 170 jeugdleden actief verdeeld over 14 jeugdteams.

Nadere informatie

TIE OERNOOI INFORMATIE 25 MEI MEI

TIE OERNOOI INFORMATIE 25 MEI MEI TOERNOOI INFORMATIE 25 MEI 2017 Inhoudsopgave Pag. 3 Welkom Pag. 4 Toernooireglement Pag. 5 Veldindeling Pag. 6 Poule 1 Heren Pag. 7 Poule 2 Heren Pag. 8 Poule 1 Dames Pag. 9 Penaltybokaal Pag. 10 Routebeschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag KSH-voetbal

Jaarverslag KSH-voetbal Jaarverslag KSH-voetbal 2013-2014 Seizoen 2013-2014 is weer voorbij gevlogen en wederom is er door al onze vrijwilligers een enorme hoeveelheid werk verzet zodat al onze voetballers, jong en oud, weer

Nadere informatie

Neder-Betuwe Cup 2014

Neder-Betuwe Cup 2014 Neder-Betuwe Cup 2014 16 augustus Aanvang 10.30 uur Sportpark de Hoeken Ochten VOETBALVERENIGING KESTEREN Voorwoord Neder-Betuwe Cup 2014 Beste voetballiefhebbers, Het schrijven van een voorwoord voor

Nadere informatie

Het blijkt een uiterst succesvol concept, hetgeen valt af te lezen uit de 24 teams tellende deelname dit jaar.

Het blijkt een uiterst succesvol concept, hetgeen valt af te lezen uit de 24 teams tellende deelname dit jaar. Voorwoord Sneeuw, vorst, hagel, regen of een zachte winteravond, wat maakt het uit? Het is vrijdagavond en bijna Kerst en Oud en Nieuw en dus wordt er gevoetbald bij BZSV de Blauwwitters. Na jarenlang

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORMOGELIJKHEDEN r.k.v.v. zwaluw v.f.c. Vught sportpark Bergenshuizen opgericht 10 mei 1931 koninklijke goedkeuring 20 maart 1971 SPONSORMOGELIJKHEDEN Versie 1.1 1 Sponsoring Zwaluw VFC Inleiding: In 1931 kende Vught een

Nadere informatie

Jeugdtoernooi

Jeugdtoernooi Jeugdtoernooi 2017 1 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters, genodigden en belangstellenden een hartelijk welkom in Breda op het jeugdtoernooi van de B.S.V.

Nadere informatie

Derdehelftal Toernooi. Zaterdag 6 juni Sportpark de haar

Derdehelftal Toernooi. Zaterdag 6 juni Sportpark de haar Derdehelftal Toernooi Zaterdag 6 juni Sportpark de haar Hoofdsponsor Sponsors Met dank aan Websites, design en social media Programmaboekje door Websites, design en social media Facebook f Logo CMYK /.ai

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2013

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2013 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2013 Beste sportvrienden, Voor de 27e keer in haar bestaan organiseert de H.V.C. (Hellendoornse Voetbal Clubs) weer het schoolvoetbaltoernooi.

Nadere informatie

SPEELPROGRAMMA ISAAC DE GROOT TOERNOOI 2017 VOOR D-PUPILLEN EN C-JUNIOREN ZATERDAG 27 MEI 2017

SPEELPROGRAMMA ISAAC DE GROOT TOERNOOI 2017 VOOR D-PUPILLEN EN C-JUNIOREN ZATERDAG 27 MEI 2017 SPEELPROGRAMMA ISAAC DE GROOT TOERNOOI 2017 VOOR D-PUPILLEN EN C-JUNIOREN ZATERDAG 27 MEI 2017 Ochtendschema vanaf 08.30 uur Middagschema vanaf 13.30 uur Sportpark De Verbinding Sportlaan 4, 8044 PG Zwolle

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

20 mei 2017 Spuicup JO-11 toernooi. Spuicup vv Hekelingen. Sportpolderweg LZ Spijkenisse

20 mei 2017 Spuicup JO-11 toernooi. Spuicup vv Hekelingen. Sportpolderweg LZ Spijkenisse Spuicup 2017 1 WE L KOMS T W OO RD Beste Sportvrienden, Ten eerste willen wij jullie namens welkom heten op Sportpark Het Spui aan de Sportpolderweg 7 te Spijkenisse. Vandaag beleven we de Spuicup 2017.

Nadere informatie

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag.

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag. Goedenavond, Via deze weg willen wij u voorstellen aan de hoofdtrainers jeugd voor het seizoen 2017-2018. Na veel gepuzzel en gesprekken zijn wij verheugd dat we veel bekende gezichten terug zien als trainer

Nadere informatie