Hoofdsponsor. Sparta Klanken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdsponsor. Sparta Klanken"

Transcriptie

1 Hoofdsponsor Sparta Klanken Officieel orgaan van de cvv Sparta Enschede oktober 2014

2 Pollemans & Walhof B.V. Houtimporteurs Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal Tel , fax LID VAN DE Business Club ESSO Voordelig in: LID VAN DE Business Club «Tanken «Wassen «Shop ERIC REINK Burg. M. v. Veenlaan 130 Enschede Tel Fax Self Service Station t Boswinkel

3 REDACTIE Redactie: Eindredactie: Ab Bakker, Herman Post, Frank Bakker, Wim Mulder, Henk van der Hoeven Jan Hendrik Gosseling 45ste jaargang nr. 3 - oktober 2014 Kopij inleveren voor het december-nr. kan tot maandag 8 december - In dit nummer Redactiebabbels Sparta Enschede het seizoen in memoriam Harm Kloppenburg personalia jaarlijkse algemene ledenvergadering jubilarissen penaltybokaal E teams clubliefde en verantwoordelijkheid ouders aan het woord 16de Beltona competitie van start Sparta B1, nieuwe start in de 4de divisie Sparta tekent sponsorovereenkomst met ING nieuwelingen Sparta, de tussenstand wat zijn normen waard Hummelkestoernooi foto s Alifia Kopij voor het december-nummer kan worden ingeleverd tot maandag 8 december. Sparta Klanken Officieel orgaan van de CVV Sparta Enschede Opgericht 21 april 1921 Voor u ligt het eerste clubblad van dit seizoen, dat al weer enkele weken op gang is. Het eerste elftal kende een moeilijke start. Maar door de recente winst op Go Ahead Kampen zijn we niet langer hekkensluiter. Met veel tegenstanders die uit de hoofdklasse afkomstig zijn, is de uitdaging erg groot. We hopen dat Sparta 1 bij dit niveau kan aanhaken en zich een vaste plek in de 1e klasse kan verschaffen. Vaak wordt aandacht besteed aan selectie-elftallen. Misschien wel te vaak, want dat impliceert dat lagere elftallen er minder toe doen. Niks is minder waar. We willen bij Sparta benadrukken dat alle elftallen een even belangrijke rol spelen binnen onze vereniging en er wordt hard gewerkt aan de juiste mensen op de juiste plekken. Niet altijd even eenvoudig. Daar heb je bekwame vrijwilligers voor nodig. Zoals Harm Kloppenburg, die ons helaas ontvallen is. Hij is 70 jaar lid geweest van Sparta en heeft zich op alle mogelijke manieren voor de club ingezet. Een andere vrijwilliger waarover u kunt lezen is Tonnie Ter Huerne. Eveneens iemand waarbij clubliefde en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. En wat te denken van Ab Bakker! Er zijn te weinig woorden voor de rol die hij bij Sparta vervuld heeft en nog steeds vervult. Één onderdeel wil ik graag belichten; de rubriek personalia. Wat mij betreft de spil van waar het in onze vereniging om gaat. Omzien naar elkaar. Lief en leed delen. Ab kan dat als geen ander. In dit clubblad kondigt hij aan, vanwege gezondheidsredenen, niet langer deze rubriek te kunnen verzorgen. En dat valt hem zwaar. Wij als redactie bedanken Ab enorm voor zijn inzet voor het clubblad en zullen plechtig beloven deze prachtige rubriek te zullen vervolgen. Inmmiddels heeft de herfst definitief zijn intrede gedaan, zijn pepernoten volop verkrijgbaar en is de zwartepietendiscussie weer losgebarsten. Volgens mij zijn er wel andere zaken om ons druk over te maken. Gelukkig mogen we op zaterdag lekker de wei in. Om ons favoriete spelletje uit te oefenen. En laten we dan zorgen dat we daar geen oorlogje gaan spelen, zodat incidenten in en rondom de velden niet vaker voorkomen! Sparta Klanken oktober

4 l Water- en gasinstallaties l Dak- zink en koperwerk l Medische aanpassingen l Rioleringstechniek l Luchtbehandeling l Airconditioning l Verwarming l Sanitair l Elektra LID VAN DE Business Club De Reulver RT Enschede Tel internet:

5 Sparta Enschede het seizoen Het nieuwe seizoen is van start. Sparta Enschede speelt in het prestatieve domein op hoog niveau mee. Het eerste elftal heeft moeite de eerste wedstrijden tot een goed einde te brengen. Het tweede elftal kwam scherp uit de startblokken. De A1 promoveerde naar de hoofdklasse en startte uitstekend in de competitie. De B1 degradeerde weliswaar maar speelt nog altijd op divisie niveau. En ook de overige jeugdelftallen spelen op hoofdklasse niveau en zijn goed begonnen. Daarmee is de sportieve uitgangsdoelstelling bereikt namelijk alle selectie teams op hoofdklasse niveaulaten spelen. Die voortgang brengt een nieuwe verenigingsdynamiek tot stand. Sparta Enschede is een open vereniging die velen kan uitdagen de voetbalsport te beoefenen op een bij hem of haar passend niveau. Het bestuur wil echter het misverstand wegnemen dat uitsluitend naar voetbaltechnische kwaliteiten wordt gekeken. Hoewel die voetbaltechnische kwaliteiten belangrijk zijn heeft de afgelopen periode getoond dat ook zelfbeheersing en normbesef eigenschappen zijn die van (nieuwe) spelers bij de vereniging mag en zal worden verwacht. Een tweede doelstelling nu is ook alle lagere juniorenteams voorzien van goede begeleiding en overige faciliteiten. Voorwaar een enorme uitdaging. Ook bij de senioren kan op verschillende niveaus worden gespeeld. Het bestuur probeert met de beschikbare mensen en middelen zo goed en/of zo kwaad als het gaat die structuur in stand te houden. De afgelopen periode is Sparta geconfronteerd met een ernstig incident op de accommodatie. Het bestuur van Sparta Enschede heeft in overleg met het bestuur van de RKSV EMOS de situatie geanalyseerd. Beide besturen hebben veel tijd en energie hierin gestoken omdat zij de gebeurtenissen volstrekt onwenselijk vinden en herhaling willen voorkomen. Het bestuur heeft maatregelen hiertoe genomen. Het bestuur kan zich ook vinden in de strenge straffen die de KNVB in deze zaak heeft opgelegd. Bezorgd is het bestuur wel over deze zaak. Sparta Enschede wil zich inzetten voor een zorgvuldige sociaal maatschappelijke begeleiding en daar een bijdrage leveren. Moeilijker wordt het echter wanneer incidenten het karakter krijgen van uitwassen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Van de vrijwilligersorganisatie van verenigingen kan dan nauwelijks meer worden verwacht ook hierbij regulerend op te treden. Het bestuur dankt trainers, leiders, begeleiders en alle ouders die zich betrokken hebben gevoeld en aan het verhelderen van het incident hebben bijgedragen. Op 24 september vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Sparta is een vereniging en treedt jaarlijks middels dit overleg in contact met haar leden. Onze maatschappij kenmerkt zich inmiddels door snelheid en drukte op vele niveaus. Dat heeft gemaakt dat het aantal leden dat een ledenvergadering bezoekt tot een dieptepunt is gedaald. Het bestuur neemt de opmerkingen gemaakt in de ledenvergadering serieus en zal aandacht besteden aan het meer bekendheid geven aan het belang en de inhoud van de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur verzoekt de leden na te gaan in hoeverre deelname aan de ledenvergadering nog van belang wordt geacht. De afgelopen periode is er veel energie gestoken in overleg met de ouders van de verschillende leeftijdsgroepen. Doel daarvan is de binding te versterken en de communicatie te verbeteren. Ook is het zo dat versterking van de organisatie noodzakelijk blijft. Als u op welke manier dan ook een bijdrage kunt leveren op het gebied van begeleiding, training en/of communicatie neemt u dan contact met ons op. U kunt denken aan begeleiding van teams op de zaterdag in de vorm van vervoer, administratieve afhandeling na wedstrijden, toezicht houden op ordentelijk verloop van wedstrijden, rooster EHBO, bar en keuken enz. enz. De afgelopen periode zijn op de accommodatie de eerste tekenen van een nieuwe sponsor zichtbaar geworden. ING heeft onze vereniging gekozen om meer naamsbekendheid te genereren en maatschappelijke betrokkenheid te tonen door ondersteuning van een aantal clubs in het amateurvoetbal waaronder Sparta Enschede. Het bestuur van Sparta is blij met deze betrokkenheid. Om te blijven doen wat ons voornemen is zijn aanvullende financiële middelen, waaronder die van sponsoren, absoluut noodzakelijk. In overleg met ING bank zal de bank de komende maan- Sparta Klanken oktober

6 Jan Hendrik Gosseling Erkend hypotheekadviseur DSI Beleggingsadviseur Victor Groot Hendriks Verzekeringsadviseur Pensioenadviseur LID VAN DE Business Club T E I Bel voor gratis verzekeringsscan. Door onze provisieloze aanpak kan je voordeel tot wel 30% oplopen! Hypotheken - Verzekeringen Pensioenen - Vermogensadvies

7 den nog meer zichtbaar worden op de accommodatie. Het bestuur dankt allen die gewerkt hebben om dit proces voor de hele vereniging en voor ING bank tot een goed einde te brengen. Tot slot: Het bestuur probeert breed contacten te onderhouden met velen binnen de vereniging. De leden van het bestuur zijn ten allen tijde bereidt van gedachten te wisselen over zaken die de vereniging betreffen. Herman Post ACTIVITEITEN PROGRAMMA OKTOBER dinsdag 28 oktober inzameling oud papier uur wijk 44 NOVEMBER vrijdag 14 november Sparta quiz uur clubgebouw maandag 17 november jaarvergadering S.V uur clubgebouw dinsdag 18 november inzameling oud papier uur wijk woensdag 19 november senioren soos bijeenkomst uur clubgebouw dinsdag 25 november inzameling oud papier uur wijk 44 HET PAKHUUS Wilhelminastraat te Enschede Inlichtingen: K. Claus Kesler Makelaardij n n n n n n tijdelijke- of permanente opslag al vanaf 2,90/m3 /p. maand BTW vrij verwarmde units camera- en alarm beveiligde ruimtes diverse afmetingen eigen toegangssleutel Sparta Klanken oktober

8 Dorpsstraat 137 Lonneker Tel

9 In memoriam Harm Kloppenburg Donderdag 7 augustus jl. is onze sportvriend en erelid Harm Kloppenburg op de leeftijd van 83 jaar overleden. Meer dan 70 jaar was hij een gewaardeerd lid van onze vereniging. De vereniging waaraan hij zeer verknocht was en die hem veel vreugde verschafte. Sparta was alles voor hem in zijn gezegende, lange leven. Tot het laatst toe was Harm een zeer betrokken Spartaan, die wist van verantwoordelijkheid en clubliefde. Als jeugdvoetballer begonnen waren zijn voetbalcapaciteiten reden voor zijn verkiezing tot selectiespeler van ons eerste elftal. Als zodanig maakte hij ook deel uit van het team, dat in 1952 meedeed aan de strijd om het kampioenschap van Nederland zaterdagvoetbal; Sparta eindigde als tweede achter Spakenburg. Jeugdtoernooien, waar ook in ons land georganiseerd, sloeg hij nooit over. Dat waren voor hem ware hoogtepunten en hij sprak daar nog altijd heel gepassioneerd over. Harm werkte in allerlei acties vol zelfwerkzaamheidacties ook intensief mee aan de totstandkoming van ons in 1967 in gebruik genomen clubgebouw. Hij stak veel tijd in de club en als hij geen tijd had, maakte hij tijd. Ook in later jaren was hij in allerlei kaderfuncties actief. Als bestuurder, als commissielid van ons jeugdvoetbal, zowel ook van het seniorenvoetbal, als leider, als lotenverkoper, niets was hem te veel. Hij had een duidelijke mening over voetbal en volgde de ontwikkelingen dienaangaande op de voet. Mede ook vanwege zijn langjarig lidmaatschap was hij voor velen de vraagbaak in de vereniging zoals hij ook veel historisch besef had. Harm was een sportvriend waar je respect voor had. Zijn verenigingstrouw en zijn geweldige inzet voor de club hebben we in 1981 beloond met het erelidmaatschap, zoals de KNVB hem in 1996 onderscheidde met de gouden bondsspeld. Behalve bestuurder was hij bovenal een doener. Na 20 jaar ( ) een bestuursfunctie bij Sparta te hebben bekleed, was hij daarna zeer op zijn plaats in het bestuur van de Supporters Vereniging waar hij eveneens met veel enthousiasme de leefbaarheid binnen de cvv Sparta bevorderde. Als bewijs van dank voor al zijn ijver werd hij door de SV benoemd tot bestuurslid voor het leven. Harm was ook een sportvriend met humor, je kon met hem lachen hoewel leed hem en zijn gezin en in de familiekring niet bespaard bleef. Hij ging moedig verder en we hebben genoten van zijn humor, ook van de humor waarmee hij bij feestelijke gelegenheden, samen met zijn vrouw Gerda, ons vermaakte. Niettemin waren voor hem en zijn gezin de laatste jaren van zijn leven moeilijk vanwege gezondheidsproblemen. Maar ook toen gaf hij de moed niet op, hij wilde leven en dat was voor hem niet alleen ademhalen. Nee, het was voor hem, voor zover zijn gezondheid het toeliet, betrokken blijven en genieten. Op 12 augustus jl. hebben we, samen met vele Spartanen, op waardige wijze afscheid genomen van onze sportvriend Harm Kloppenburg, een mensen mens, zo gewoon en daarom zo buitengewoon. Wij voelen ons verbonden in het verdriet en gemis en koesteren de herinneringen aan zijn leven. Het is helemaal waar, zoals op de rouwkaart stond vermeld: Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinneringen In de kerk zongen we ook: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand Ab Bakker Sparta Klanken oktober

10 LID VAN DE Business Club

11 Personalia Helaas moet ik stoppen met deze rubriek vanwege de gevolgen van de herseninfarcten. Sinds september 2001 heb ik met hart en ziel deze rubriek verzorgd, d.w.z. de tekst geschreven en Klaas Friskus heeft gezorgd voor de opname in ons clubblad. Dank! Met name een C.V.V. heeft tot taak naar elkaar om te zien in moeilijke, verdrietige en vreugdevolle tijden. Dat stelde ik mij als opdracht en nu daar een einde aan komt is dat een voor mij moeilijke beslissing. Heel hartelijk dank voor alle positieve reacties gedurende al de 13 seizoenen. De redactie van Sparta Klanken vervolgt de rubriek en ik wens van harte dat het een succes wordt en heb daar alle vertrouwen in. Ab Bakker Op 26 juni werden Stefan, Sandra en Jari Kok verblijd met de geboorte van hun zoontje en broertje Tommen. Op het kaartje stond: Korte beentjes Mini teentjes Lachend mondje pamper kontje Welkom lieve ukkepuk Je bent ons tweede meesterstuk Veel geluk en gezondheid met jullie zoontje en broertje. Op 16 juli kregen we onderstaande brief: Beste Sparta vrienden, Zoals u misschien in ons clubblad Sparta Klanken hebt gelezen, heb ik niet zolang meer te leven. De specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam hebben laten weten, dat zij niets meer aan mijn ziekte kunnen doen. Mede daardoor heb ik de behoefte om u allemaal, van het vroegere 10de elftal tot en met de Senioren Soos, te bedanken voor de fijne tijd die ik bij Sparta mocht doorbrengen. Ik heb bij verschillende voetbalverenigingen gespeeld, maar nergens heb ik zo n warm gevoel aan overgehouden als aan Sparta. Alle belangstelling tijdens mijn ziekte, in de vorm van bezoekjes, bloemen, telefoontjes en gesprekken langs de lijn toen ik nog bij Sparta kon komen, het was bijzonder en hartverwarmend. Het is mogelijk, wanneer u dit leest, dat ik niet meer onder u ben. Daarom wil ik graag nu, mede namens mijn vrouw, u hartelijk bedanken voor alles wat u voor mij hebt betekend. Het ga u goed, Rinus Joosten Rinus Joosten is dinsdag 7 oktober overleden op 70 jarige leeftijd. Wij wensen zijn vrouw Jenny, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies. Op 6 augustus werden Jan Hendrik, Marjolein, Aron en Dante Gosseling verblijd met de geboorte van hun zoontje en broertje Vigo Laurens. Zo lief, zo welkom, zo dankbaar stond er op het geboorte kaartje. Veel geluk en gezondheid met jullie zoontje en broertje. Onze oud wedstrijd secretaris senioren, Harry Westerman, heeft de ziekte van LYME. Na een lange omweg en diverse onderzoeken hebben de behandelend artsen vast kunnen stellen dat de ziekte LYME al ruim vijf jaar vrij spel heeft gehad om onherstelbare schade aan gewrichten en organen toe te brengen. Dit houdt in dat Harry moeite heeft met het lopen, verre afstanden zijn niet meer mogelijk. Heel vervelend allemaal. De aftakeling van het lichaam gaat in een vrij snel tempo. Harry namens de Sparta familie heel veel sterkte. Ruud Hankel, assistent trainer Sparta A1, moest twee operaties ondergaan (27 augustus en 3 september) spataderen aan zowel het rechter- als linkerbeen waren de oorzaak. Beide operaties zijn geslaagd en het herstel is ingezet. Gelukkig hebben we hem alweer waargenomen op het trainingsveld. Veronique van Hemert, speelster van Sparta VR1, is op 4 september geopereerd aan de knie. Ze hebben een oplosbare schroef verwijderd die er in 2009 werd geplaatst tijdens een operatie aan de voorste kruisband. Deze schroef bracht veel irritatie en is besloten deze te verwijderen en bot van de botbank te plaatsen. Het herstel zal volgens de fysio zeker enkele maanden duren. Veronique we wensen je een spoedig herstel. Sparta Klanken oktober

12

13 Joris Leistra kreeg in de bekerwedstrijd van Sparta 3 een zweepslag. Hij heeft een zich een week met krukken moeten behelpen. Het gaat nu redelijk met Joris hoewel het herstel zeker 6 tot 8 weken in beslag zal nemen. Misschien dat hij voor de winterstop nog een wedstrijdje kan mee pakken. Sterkte Joris en een voorspoedig herstel. Vincent Bosch, speler van Sparta A2, brak in de wedstrijd tegen SC Overdinkel A1 z n scheen- en kuitbeen. Nog diezelfde avond is hij geopereerd en is een pin geplaatst. Hij heeft op dit moment nog erg veel pijn, oorzaak hiervan is het vele vocht in de enkel en het been. Vincent we hopen op een voorspoedig herstel. Alle zieken en geblesseerde leden die hier niet genoemd zijn, wensen wij van harte beterschap en een voorspoedig herstel. Dankbetuiging Graag willen hierbij iedereen ontzettend bedanken voor de vele steunbetuigingen, bloemen en medeleven na het overlijden van mijn man en onze vader Harm Kloppenburg Heel erg speciaal voor ons was het condoleren dat bij Sparta plaats mocht vinden. Harm was een clubman in hart en nieren en Sparta was hem alles. Dit hebben wij en waarschijnlijk hij zelf ook zeer bijzonder gevonden. Hiervoor willen we Herman, Henri en een ieder die hieraan meegewerkt heeft, zeer bedanken. Gerda, Jan en Wim Kloppenburg Jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst: waar was u? En wat heeft u gemist? Op 24 september kwamen een kleine 40 Spartanen bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst. Voordat u de vraag stelt: is dit niet een erg lage opkomst voor een club met meer dan 1000 leden?, daar kom ik later in dit artikel nog op terug. Bovendien: waar was u dan wel die bewuste avond? Terug naar 24 september. Buiten op het hoofdveld was een voetbalwedstrijd gaande van een jeugdelftal van Sparta. Binnen had onze voorzitter Herman Post namens het bestuur de bijeenkomst al geopend. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van Harm Kloppenburg, hij werd herdacht met een mooi gedicht. Hierna stond de voorzitter nog stil bij de uitgangspunten van onze vereniging, want Sparta is nog altijd een christelijke voetbalvereniging met de normen en waarden die daar bij horen. Over normen en waarden gesproken: helaas doen zich op en rond de velden soms vervelende incidenten voor. Recent hebben we in de krant kunnen lezen over een incident tijdens een wedstrijd van Sparta A2 tegen EMOS. Hierbij vielen rake klappen, waarbij een grensrechter een gescheurde lip opliep. Sparta wil een opvoedkundige maatschappelijke rol op zich nemen, maar er is een scheiding tussen wat pedagogisch opvoedkundig gedrag is en wat te maken heeft met justitie en openbare orde. Bij het incident waren twee spelers van Sparta betrokken. De voorzitter geeft aan dat er een hoorzitting van de KNVB komt en dat het bestuur zich daarna gaat beraden op maatregelen. In ieder geval hebben Sparta en EMOS een hebben heel goed contact gehad over de kwestie. Dit gaat over normen en waarden en de basisbeginselen van onze vereniging, aldus onze voorzitter. Hij sluit af met een oproep aan alle leden om samen te werken aan respect en sportief gedrag. Maar dan terug naar waar onze vereniging voor is opgericht: voetbal! Sparta als vereniging presteerde het afgelopen jaar bovengemiddeld. Het eerste handhaafde zich en ook het tweede deed het goed. Er vielen binnen de vereniging meerdere kampioenschappen te vieren. Zo werd de A1 eindelijk kampioen. Helaas degradeerde de B1 uit de 3de klasse. Het trainerscircuit is redelijk gevuld en ieder team heeft begeleiders. Maar er is nog veel onzorgvuldigheid bij beheer van materiaal en kleding. Dit kost veel geld en energie. Het bestuur vraagt hiervoor dan ook bijzondere aandacht. Sparta Klanken oktober

14

15 Rutger Jan bevers doet nu het jeugdaccount en is intermediair tussen Sparta en gemeente. Dit genereert ook inkomsten door stages. Binnen de vereniging zijn er zorgen geuit over de betrokkenheid van ouders van jeugdspelers. Daarom zijn op 23 en 30 september ouderavonden georganiseerd om de ouders te mobiliseren en informeren. En wat blijkt? Er blijken veel ouders aan te geven dat ze wel wat willen doen, maar niet weten wat nodig is en wat ze voor de club kunnen betekenen. We moeten ze actiever benaderen en in het vrijwilligersaccount zullen hiertoe stappen worden ondernomen. Het aantal leden van Sparta stabiliseert iets boven de 1000, waarvan veel jeugdleden. Bij de vrijwilligers doen te weinig mensen teveel. De prioriteit van het bestuur ligt dan ook bij de interne organisatie. Verbreding van de vrijwilligersorganisatie blijft noodzaak. Er gaat veel geld om in de club dus er moet ook bedrijfsmatig worden gewerkt. De vraag die opkomt is de volgende: is Sparta een bedrijf, of een vereniging? In essentie is Sparta natuurlijk een organisatie die op basis van vrijwilligheid draaiende wordt gehouden. Voor de komende drie jaar is ING de nieuwe sponsor. ING heeft een bedrag beschikbaar gesteld, waarbij verenigingen via een zogenaamde pitch (dat is Engels voor een promotiepraatje) zich als kandidaat konden voorstellen. Hiervoor is een filmpje gemaakt en uiteindelijk is Sparta samen met Zuid Eschmarke geselecteerd. Sparta krijgt nu de helft van het beschikbaar gestelde bedrag. Het bestuur vraagt nog even aandacht voor correct gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals mail en sociale media. Hou rekening met karakterverschillen en respecteer die! Aldus de voorzitter, de vereniging is een vrijwillige organisatie en het blijft een team prestatie. Hij spreekt dan ook zijn dank en bewondering voor de vrijwilligers uit, die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging. Onze penningmeester Willem Bakker geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De club is financieel gezond. Hierover worden enkele vragen gesteld door aanwezige leden. Zo is er een vraag over het in opleidingen geïnvesteerde bedrag. Een andere vraag is Waarom het seniorenvoetbal zoveel duurder is dan het jeugdvoetbal, terwijl er zoveel meer jeugdleden zijn?. Het antwoord is dat met name de selectie elftallen qua reiskosten en andere voorzieningen relatief hoge kosten met zich meebrengen. Maar natuurlijk wordt er ook veel in de jeugd geïnvesteerd. Veel bedragen voor de jeugd komen via sponsoring activiteiten zoals grote club actie en de supportersvereniging binnen. Deze bedragen staan niet in het financieel jaarverslag vermeld. Hugo Walhof geeft aan dat er in de toekomst nog veel meer activiteiten vanuit de supportersvereniging aan komen. Alide Bakker is bereid gevonden de public relations voor de vereniging te gaan verzorgen. De bij de vergadering aanwezige leden gaan akkoord met opname van Alide in het bestuur. Een ander punt van orde is het voorzitterschap: de termijn van Herman post wordt verlengd. Dan komt het moment dat jubilerende Spartanen in het zonnetje worden gezet. Een aantal van de aanwezigen is hiervoor speciaal naar de bijeenkomst gekomen. Een korte opsomming: Jordi Klönne is 25 jaar lid en wij kennen hem allen als actief en betrokken bij de vereniging Stefan Kok en Tonnie Distel zijn ook 25 jaar lid. Zij worden bedankt voor hun inzet voor de club. Wim Ooitink, langjarig voetballer, sponsor en ondersteuner van het bestuur krijgt ook het zilveren Sparta embleem opgespeld. Eigenlijk is hij al veel langer bij de club betrokken, maar door een periode van afwezigheid, wordt het jubileum nu pas gevierd. Dan is daar club icoon Ab Bakker: al 40 jaar lid. Eigenlijk behoeft hij geen verdere introductie, want iedereen die Sparta een warm hart toedraagt kent en waardeert hem. Wij hebben niet voor niets een Ab Bakker tribune. Hulde! Dick Scholten is 50 jaar lid, de voorzitter heeft navraag gedaan binnen de vereniging. Dick staat bekend om zijn eigenwijsheid als voetballer en scheidsrechter. En hij schreef nooit gele en rode kaarten op. Er is er één die de kroon spant: Herman Engbers, 60 jaar lid. Tot zijn 50ste actief voetballer geweest en oudste lid van Sparta. Sparta Klanken oktober

16 Voor advies op maat een notaris van Formaat Hengelosestraat 42/44 Postbus 18, 7500 AA Enschede Tel.: Fax:

17 Maar wacht! Baas boven baas is Jan Binnenmars lid sinds jaar lid! De inmiddels 83 jarige neemt kort het woord. Zijn boodschap aan allen is meer met de hersens en minder met de benen te voetballen. 83 jaar oud. Na de bijeenkomst sprak uw verslaggever nog kort met de jubilaris. Jan Binnenmars speelde bij Sparta in alle vertegenwoordigende elftallen en van zijn 18de tot 34ste in het eerste elftal. Bovendien is hij een van de weinige Spartanen die kan zeggen dat hij in het Nederlands zaterdagelftal heeft gespeeld! In de pauze worden de jubilarissen uitgebreid gefeliciteerd door de aanwezigen. Na de pauze wordt het volgende aan de orde gesteld: de gemeente Enschede heeft een verzoek aan Sparta gericht om de grond en de opstallen van ons sportpark van de gemeente naar Sparta over te dragen. Omdat Sparta een vereniging is, kan het bestuur hier niet over beslissen zonder de leden te raadplegen. Er zijn echter veel vragen over de kosten en baten van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de onroerende zaken belasting door Sparta moet worden betaald. Wordt de vereniging hiervoor gecompenseerd? Hierover kan het bestuur geen uitsluitsel gegeven. Het bestuur komt hierop terug na navraag bij de gemeente. Er wordt nog geen besluit genomen. Wat ook bij een vereniging hoort zijn statuten. Er wordt een statutaire wijziging voorgesteld die raakt aan de beginselen van onze vereniging. Namelijk het niet spelen op zondag of op eerste kerstdag. De voorgestelde wijziging wil de mogelijkheid bieden tot dispensatie in bijzondere gevallen. Dit is met name bedoeld voor evenementen die een weekend duren. Bij jeugdtoernooien zou dit bijvoorbeeld betekenen dat er toch een finale wedstrijd op zondag kan worden gespeeld. Of spelers die in een Twente selectie kunnen spelen. Hier zal echter zeer terughoudend mee worden omgegaan. Sparta blijft vooral een zaterdagclub uit geloofsovertuiging. De zondagsrust wordt gerespecteerd. Uitzonderingen bevestigen de regel. De vergadering gaat akkoord. In de rondvraag neemt Ab Bakker nog even het woord. Wat wordt bedoeld met op orde brengen van technisch beleid? Het bestuur is op zoek naar manieren om sturing te geven. Er wordt gezocht naar manieren om hier verbetering in aan te brengen. Het bewaken van de technische en organisatorische lijn wordt hiertoe gesplitst. Ab benadrukt het belang van de controlerende rol van het bestuur. Niet iedere verandering is namelijk een verbetering, aldus Ab. Hugo Walhof vraagt nog aandacht voor de opkomst vanavond. Deze is beschamend. Namens het bestuur en de voorzitter van de supportersvereniging worden excuses gemaakt voor het niet realiseren van de speeltuin. De eikenprocessierups en het uitblijven van subsidie van de gemeente zorgden voor oponthoud. De speelplaats wordt nu op een andere plek gerealiseerd met behulp van giften en sponsoring. Hugo spreekt waardering uit over de inzet en kunde van het bestuur, waarvoor applaus van de aanwezige leden. Er gaan stemmen op dat er een dalende tendens gaande is de afgelopen jaren wat betreft de opkomst bij ledenvergaderingen. Er wordt meer geconsumeerd en minder meegedaan aan het verenigingsleven. Er is verbazing dat leden met technische portefeuille zonder kennisgeving afwezig zijn. Leden actiever benaderen en informeren over het belang van de ledenvergadering zou tot een hogere opkomst moeten leiden. Maar als uw verslaggever in de spiegel kijkt, dan ziet hij iemand die al vele jaren met veel plezier lid is van de vereniging, maar deze avond voor het eerst aanwezig is op een ledenvergadering. De vraag waarom zijn van de 1000 leden, minder dan 40 naar de ledenvergadering gekomen? kan ik dus het beste aan mijzelf stellen. Het eerlijke antwoord is dat ik op een doordeweekse woensdagavond andere prioriteiten heb dan het bijwonen van een algemene ledenbijeenkomst. Tot nu toe, moet ik daar aan toe voegen! Hier worden zaken besproken die ons allemaal aangaan, waar u over kunt meedenken en ook meebeslissen. De inbreng van leden is voor het bestuur van een vereniging niet alleen nuttig, maar ook essentieel. Een algemene ledenbijeenkomst, of ledenvergadering is niet alleen belangrijk, interessant en boeiend. Maar ook erg gezellig! Dus voor de volgende keer: komt allen! Wim Mulder Sparta Klanken oktober

18 400 jaar karakter LID VAN DE Business Club Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

19 De jubilarissen 50 jaar llid van Sparta: Dirk Scholten 25 jaar llid van Sparta: Wim Ooitink, Stefan Kok en Yordie Klönne. 40 jaar llid van Sparta: Ab Bakker 60 jaar llid van Sparta: Herman Engbers 70 jaar llid van Sparta: Jan Binnenmars Sparta Klanken oktober

20 Wij zijn er voor u, altijd. Uitvaartleiders Stichting Diacon

21 Penaltybokaal E teams Ook dit seizoen is er weer de penaltybokaal voor E teams tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Op het moment van schrijven hebben drie teams, Sparta E1, E2 en Sparta E3, de penaltybokaal al achter de rug. Sparta E1 kwam uit op een gemiddelde van 0,185, van de 27 strafschoppen wist doelman Maarten Meijer er maar liefst 22 te stoppen of gingen de ballen naast of over. Hoe anders verging het Sparta E2, deze ploeg was super gemotiveerd om Sparta E1 te verslaan. Deze keer was het de beurt aan doelman Matt Kleinsman om de strafschoppen te stoppen. Hij heeft het geweten, van de 30 strafschoppen gingen er maar liefst 15 in en kwam Sparta E2 uit op een gemiddelde van 0,5 en ging het ruim langs Sparta E1. Twee spelers(sters) wisten zelfs drie maal te scoren: Bodo Otten en Isabeau Hesselink In de rust van de wedstrijd Sparta 1 - Go Ahead K. 1, was het de beurt aan Sparta E3. Doelman Bram van der Meer viel de eer te beurt om de strafschoppen te stoppen. Ook dit team scoorde er lustig op los met als resultaat 15 benutte strafschoppen van de 30. Michel Pater wist hier drie maal doel te treffen. Door dit resultaat kwam Sparta E3 op gelijke hoogte met Sparta E2. De tussenstand na drie serie s team gem. 1 Sparta E2 0,5 Sparta E3 0,5 2 Sparta E1 0,185 Sparta E3 met doelman Bram van de Meer Sparta Klanken oktober

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

FC Magazine. Inhoud. Plannen maken W > VAN DE REDACTIE. FC Magazine. Jaargang 5 - Nummer 4. > Woord van het bestuur

FC Magazine. Inhoud. Plannen maken W > VAN DE REDACTIE. FC Magazine. Jaargang 5 - Nummer 4. > Woord van het bestuur Inhoud 2 4 7 > Woord van het bestuur > Voetbal op Texel > In memoriam: Reint Heinneman 8 > Penaltybokaal 9 > Zondag 1: Ondanks hoog puntenaantal geen prijs > VAN DE REDACTIE Plannen maken W We kunnen wel

Nadere informatie

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN www.doskampen.nl # uitgave 2-2011 2012 jubileumnummer: 85 JAAR DOS KAMPEN DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN INCLUSIEF ZOMERS BBQ MENU TEAM PRESENTATIES DIVERSE TEAMS MAKEN DE EINDBALANS OP DOS FOTOWEDSTRIJD

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

Van de redactie. Inhoud. Colofon Medewerkers clubbladcommissie: Jaargang 70 - Maart - 2009/2010

Van de redactie. Inhoud. Colofon Medewerkers clubbladcommissie: Jaargang 70 - Maart - 2009/2010 Jaargang 70 - Maart - 2009/2010 Inhoud Pag 01 Inhoud/voorwoord 03. Van de xoorzitter 05 Stofzuiger 06 / 07 Nieuwjaarsreceptie 09 Nieuwe scheidsrechters 11 Bas Nijhuis 13 Henk Kesler 15 Ole Bakker 17 Langs

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 2 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Colofon. Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen. Samenstelling Gerjo Stegeman. Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam 70 7701 LN Dedemsvaart

Colofon. Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen. Samenstelling Gerjo Stegeman. Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam 70 7701 LN Dedemsvaart De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 36e jaargang Seizoen 2006-2007 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam 70 7701 LN Dedemsvaart

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Op leeftijd, maar nog jong van geest

Op leeftijd, maar nog jong van geest 2 A M E R S F O O R T S UITGAVE: Sinds 2009 1984 V O E T B A L K A M P I O E N S C H A P Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het Labee Advocaten Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2015 REDACTIE:

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers Voorwoord Uitgelichte artikelen Uitgelicht: Voetbal is Voetbal is oorlog van oud-trainer Rinus Michels is misschien wel de bekendste onzinnige voetbaluitspraak ooit. Voetbal is een spel waarbij 22 gekken

Nadere informatie

Samen voor het beste resultaat!

Samen voor het beste resultaat! 3 3 3 3 3 3 3 3 Sloopwerken Infrastructurele werkzaamheden Bodemsanering Opsporen van conventionele explosieven Groenvoorziening Asbestverwijdering Recycling Weg- en watertransport Samen voor het beste

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 1. INLEIDING Als gevolg van de reeds lang geplande start van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op maandag 1 september

Nadere informatie

Voetbal van dichtbij!

Voetbal van dichtbij! Voetbal van dichtbij! www.sallandvoetbal.nl Marco Onderberg (SV Heeten) Niels Wellenberg Bert Spies (Hoonhorst) Luuk Nijman (Wijhe 92) Verder o.a. interviews met Jurgen Nijenhuis, Richard Huis in t Veld

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL WWW.VVHOOGEVEEN.NL Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: 0527-254744 Secretaris Herma Veldhuis tel: 0527-253648 Penningmeester Gert van Oosten tel: 0527-251603 Leden namens

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010 SEIZOEN 2009-2010 JAARGANG 19 MAAND April 2010 REDACTIE John de Vries Stijn Pollmann e-mail: redactiedespil@scjoure.nl Beste lezers, Dik dikker dikst. Dat geldt een beetje voor deze Spil. Door het plaatsen

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas ST!P jaargang 7 nummer 30 ST!P is een officieel orgaan van de korfbalclub

Nadere informatie

Februari 2013. December 2014. Oudejaarsborrel. Dolle Dames Drie dag. Veldloop vv Heino. Een rondje langs de velden in de eerste klasse E

Februari 2013. December 2014. Oudejaarsborrel. Dolle Dames Drie dag. Veldloop vv Heino. Een rondje langs de velden in de eerste klasse E Februari 2013 December 2014 Oudejaarsborrel Dolle Dames Drie dag Veldloop vv Heino Een rondje langs de velden in de eerste klasse E 44E JAARGANG (2014-2015) NO. 3 Heino Sport 2 Voorwoord van de voorzitter

Nadere informatie

Groninger maakt balans op

Groninger maakt balans op HHC Now P5 Afscheid P7 Kampioenen P9 9e jaargang juni 2015 De HHC Courant is een uitgave van HHC Hardenberg in samenwerking met weekblad De Toren Groninger maakt balans op Door: Rutger Hesselink Aan het

Nadere informatie