STICHTING WIJKKRANT Wateringse Veld WIJKFEEST. Zaterdag 7 juli - Plein tot Pleinfestijn (programma pag. 30)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING WIJKKRANT Wateringse Veld WIJKFEEST. Zaterdag 7 juli - Plein tot Pleinfestijn (programma pag. 30)"

Transcriptie

1 STICHTING WIJKKRANT Wateringse Veld WIJKFEEST Zaterdag 7 juli - Plein tot Pleinfestijn (programma pag. 30) De Mijlpaal MMVII MMVII Wateringse Veld krijgt HET ESCAMP COMPLIMENT De redactie van Stichting Wijkkrant Wateringse Veld, met Wijkkrant De Mijlpaal heeft samen met die van de Wijkkrant van het bewonersplatform, zaterdag 16 juni van de stadsdeelwethouder Dhr. Rabin Baldewsingh, een geldprijs gekregen, HET ESCAMP COMPLIMENT. Met als doel de communicatie voor de wijk gezamenlijk op te pakken en tot een werkbare situatie te komen. De waardering en erkenning voor de redactie van onze krant geeft de gemeente hiermee aan. Wij, alle betrokkene, bedanken de gemeente voor deze prijs. Dit compliment wil onze redactie graag doorgeven en delen met alle betrokkene die het mogelijk hebben gemaakt, met tekst en ondersteuning, deze krant voor onze wijk uit te brengen. Wij zijn immers maar een middel voor ons doel; goede communicatie en informatie voor de wijk. Voor foto s en verslag van het Escampfestival zie pagina 15. Inhoud: Weth. M. Norder pag. 2 Archeologie pag. 4 Dieren pag. 5 St. MOOI pag. 6+7 Zorg pag Politie pag. 19 Bibliotheek pag. 21 WZH pag Actueel / agenda pag. 30 Sociale kaart Wethouder Marnix Norder pag. 31 3e jaargang Nummer 2 JULI 2007 Redactieadres: Lievensbergstraat SG Den Haag

2 Wethouder M. Norder Ondanks de overvolle agenda van wethouder Marnix Norder, is het toch gelukt om hem te interviewen over de vele actuele onderwerpen op zijn beleidsterrein die ons in Wateringse Veld (én dus in deze krant) bezig houden. Geboren in 1965 in Zaandam, al jaren wonende in Den Haag, gehuwd en vader van 3 kinderen. Tevens stadsdeel-wethouder van het Haagse Hout. Zijn portefeuilles: Bouwen en Wonen, Monumentenzorg, Archeologie en Water. Een zeer interessante wethouder om mee te praten over de ontwikkelingen in Wateringse Veld. We stellen hem een aantal actuele vragen met betrekking tot onze wijk. TENNET; Wethouder Norder beaamt dat momenteel ook door hem kamerleden benaderd worden om breed draagvlak te krijgen, het spanningsstation in de Harnaschpolder te bouwen ipv op de locatie, die Tennet nu op het oog heeft. Zijn argumentatie daarvoor is helder en duidelijk: Zo n groot bouwwerk bouwen in de bocht, waar men Den Haag in rijdt, met volle blik op dat grote geheel, inclusief de zeer in het oog springende hoogspanningsmasten is een slechte entree en dus slecht voor de regio Haaglanden. De omvang is niet in verhouding met de wijk; het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit mooier op te lossen. Dat blijkt ook goed te kunnen: plaatsing in de binnenbocht (de Harnaschpolder) is optisch veel aantrekkelijker en er zijn in verhouding met de hele investering weinig kosten mee gemoeid. Dat Tennet zegt: zoek het maar uit is eigenlijk onbegrijpelijk; dit moet anders kunnen en is dus niet alleen van belang voor de bewoners van Wateringse Veld maar voor de hele regio. Een tweede kamerdiscussie, dat het ook anders kan, dat is waar wethouder Norder zich op dit moment op alle fronten voor inzet. Mede gezien het feit dat Marnix Norder ook stralingsdeskundige is, vragen wij hem naar zijn mening over de gezondheidsrisico s: Ik heb het onderzoek zelf niet gedaan, maar de Gem. Westland heeft de GGD opdracht gegeven dit zorgvuldig uit te zoeken en het resultaat is als volgt: Er zijn geen gezondheidsrisico s, noch vanwege de olie, noch vanwege de straling. We moeten elkaar dus niet aanpraten dat het onveilig is. Echter de eerder genoemde zichtlijnen, de ruimtekwaliteit, de beleving in de regio zijn doorslaggevende argumenten om het station in de binnenbocht ipv in de buitenbocht te bouwen. Met deze insteek praat wethouder Norder met de kamerleden. (Van het bestuur van de bewonersvereniging de Vijvers een artikel op pagina 17) TUINHUISJES: het gaat hier om een zestal volkstuinen. De wethouder heeft recent overleg gevoerd en snapt heel goed dat mensen willen blijven (vaak klein-behuisd, zonder tuin) en wil daar ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen. Hij wil bewust ruimte creëren om te overleggen hoe dit maximaal goed uit te voeren is, maar kan geen beloftes doen over tuinbehoud. Want de andere kant is er ook: er moeten huizen gebouwd worden, weilanden zijn niet beschikbaar, je moet dit dus binnenstedelijk oplossen zonder dat je alles wat groen is volbouwt. Norder s intentie is om dit onderwerp in goed overleg op te lossen, maar wel op korte termijn: hij wil er begin- zomer uit zijn, aan het eind van de zomer uitwerken en in het najaar een definitief voorstel naar de Gemeenteraad sturen. (een reactie van een bewoonster van een van de tuinhuisjescomplexen; zie rechterpagina). Over het groen en het water in Wateringse Veld: Wateringse Veld springt eruit als complete wijk: er zijn geen grote parken, maar wel de langgerekte zone, waar je in het polderachtige landschap kunt (hard)lopen. Verder het mooie Bomenmuseum van herman de vries, waarbij meer dan 200 verschillende bomen gepland worden, met naambordjes (tegels met boom-namen) als ware het een echt museum. In Parkbuurt Oosteinde zie je nu dat de eerst geplante bomen, de buurt nu echt kwaliteit geven. Bij de nieuwe brug wordt het Vlietpark nu ingericht. Wateringse Veld mag trots zijn hoe ook het water echt onderdeel van de wijk is en er mee omgegaan wordt. Marnix Norder komt regelmatig in Wateringse Veld en ziet de ontwikkeling van een hoge kwalitatieve stadswijk als onderdeel van Den Haag. Hij heeft het niet zelf bedacht maar vindt het een erg mooie wijk: ook de Laan van Wateringse Veld is echt Haags, zo met zijn stedelijke wand en daar achter huizen met een tuin en veel voorzieningen. Klachten over dat de Laan vol loopt met verkeer en de eventuele risico s daarvan worden momenteel onderzocht. DE ONTSLUITING: Het gat van 3 miljoen voor de tramaanleg is door hem gedicht met geld dat voor Wateringse Veld bedoeld was. Verder is in dit kader ook de visie Erasmuszone van belang en een aantal infrastructurele ingrepen: de fietsverbinding met de Leyweg verbeteren, de functie van de Tomatenlaan uitwerken, kortom daadwerkelijk en gevoelsmatig de verbinding naar de Leyweg verbeteren. Stadsdeelkantoor: Het gaat om een imposant, wit gebouw in de vorm van een driehoek, dat is ontworpen door architekt Rudy Uytenhaak. Het moet eind 2010 klaar zijn en verrijst op de plek van de oude MTS. Het gebouw van 17 verdiepingen moet onderdak bieden aan het Stadsdeeelkantoor Escamp, een grote bibliotheek, de GGD, diverse gemeentelijke diensten en 46 appartementen. Norder: Dit Tweede Stadhuis staat symbool voor de grootschalige vernieuwingsoperatie in Den Haag Zuid-West en wordt een plek van ontmoeting. Het is een aanjager voor de hele Leyweg-zone, een baken in de omgeving, Bovendien slaan we een brug tussen Wateringse Veld en de stad. De sociale functie, óok voor bewoners van Wateringse Veld, zal nog versterkt worden door rondom het stadskantoor een leven na 6 uur te creëren met restaurants, etc. In een vinex locatie duurt het vaak een tijd voordat er sociaal verband ontstaat: men is druk met het inrichten van het huis, tuin etc. Het Vijfde Kwartier (zie pagina 25) één van de sociale bouwprojecten waar de wethouder het startsein gaf op 4 oktober 2006, zal een complex worden met een hoge sociale functie. ARCHEOLOGIE: N.a.v. een artikel van Hans Simons (zie pag. 4) vragen we de wethouder of hij wel eens bij een opgraving is geweest. Hij vertelt: Sterker nog, ik heb zelf gegraven bij de 2

3 Uithof, de mensen daar (vaak vrijwilligers!) konden mij meer vertellen dan ik aan hen en ik bewonder hun geduld, het is monnikenwerk, omdat het zo zorgvuldig moet gebeuren. Het is niet mijn vak maar ik vind het erg leuk en leerzaam: bijvoorbeeld wat de kleuren kunnen zeggen, de bodemgesteldheid, etc. Wethouder Norder is een PvdA-wethouder. Welke stempel legt dat op de portefeuille? Ik vind het heel belangrijk dat mensen kunnen wonen en werken in deze stad. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed onderdak tegen een betaalbare prijs, in het verleden werd nog te weinig voor gezinnen gebouwd, waardoor naar Zoetermeer uitgeweken werd. Mensen moeten hier fijn kunnen wonen en leven. Je moet hier ook zorgen voor een gezonde economie, zodat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en niet aan de kant staan. Een gezonde economie heeft een aanzuigende werking; je moet zorgen dat de dynamiek in de stad zo is dat er banen ontstaan, dat er mensen worden gevraagd te werken in de grote instituten. Dit is voor mij een grote uitdaging en ik werk er iedere dag aan. Met ook zijn aandacht voor zijn gezin en zijn drukke baan, heeft hij momenteel weinig tijd voor zijn hobby s zoals; hardlopen, motorrijden en klussen in en rond huis. We bedanken Marnix Norder dat hij mogelijk heeft gemaakt een artikel van hem in deze uitgave te plaatsen en vragen tevens een afsluitend woordje aan de bewoners van Wateringse veld te richten: Wateringse Veld begint echt een volwassen wijk te worden. Het is leuk om te zien, als ik er op werkbezoek ben, dat er steeds meer leven op straat is, dat er kinderen spelen en dat de mensen genieten van het wonen in de wijk. Een prettig huis is heel belangrijk en dat is te vinden in Wateringse Veld. Daarnaast werken we als gemeente hard aan goede voorzieningen, zoals scholen, openbaar vervoer en de aansluiting van de wijk op Den Haag Zuidwest. De wijk is nog niet helemaal af en sommige zaken kunnen ook nog beter, bijvoorbeeld Tennet op een andere locatie, maar volgens mij is het een prettige wijk. En wat mij betreft blijven we de komende jaren samen investeren in Wateringse Veld, samen met de bewoners want uiteindelijk maken jullie als bewoners de wijk! SAMEN VOOR NATUUR... SAMEN DOOR NATUUR MENSEN HEBBEN NATUUR NODIG OM ZICH GOED TE VOELEN SAMEN MET DE NATUUR DOEN WIJ HET GOED EN BEWAREN WE HET GROENE ERFGOED WAAROM MOETEN VOLKSTUINEN BLIJVEN? Een aantal van u zal zich direct afvragen, waarom is dit zo?? Nu is dat ook heel moeilijk met woorden uit te leggen, het is een gevoel, een gevoel van VRIJHEID, SCHOONHEID, RUST en dat moet je echt zelf ervaren. Volkstuincomplexen hebben een lange culturele historie en vormen een groene oase, door hun biodiversiteit aan planten, bomen, vogels en insecten. Ze liggen vaak aan de randen van verstedelijkt gebied. Volkstuincomplexen hebben niet alleen een belangrijke recreatieve functie voor de stadsmens met groene handjes wonend in een flat, maar ook een grote luchtzuiverende en ecologische waarde. Onze groene volkstuin-gebieden maken vaak deel uit van de ecologische verbindingszones. Planten en dieren kunnen daarin van het ene gebied naar het andere gebied komen. ERASMUSVELD Binnenkort wil de gemeente een nieuw verstedelijkt gebied realiseren in Erasmusveld. Er ligt nu nog zo n oase achter de Erasmusweg in de Vinexwijk Wateringse Veld. Het is een gevarieerd groengebied dat ligt tussen de Leyweg en de Noordweg, en nu de bestemming groen en recreatie heeft. Niet alleen zeer waardevol voor de bewoners van Wateringse Veld, maar ook voor de mensen uit Den Haag Zuid West. Een meerderheid van de raad heeft in maart ingestemd met de Nota van Uitganspunten van de gemeente. Deze Nota van Uitgangspunten Leywegzone Erasmuszone, dat onder ander een nieuw te bouwen stadsdeelkantoor "Escamp" op de Leyweg omschrijft en dat wil verknopen aan het zetten van nieuwe woontorens etc. op die ecologische- en recreatiegrond in Erasmusveld. Tuinieren, recreëren, voetballen en frisse lucht happen wordt in dit plan opgeofferd aan beton en levert daarbij de nodige luchtvervuiling en file-vorming op door het woon - werk verkeer. Deze verdichtings-plannen dreigen alle ecologische en zuiverende en recreatieve waarden te laten verdwijnen. VOLKSTUINCOMPLEXEN Vele volkstuincomplexen liggen in dit gebied verscholen en bestaan gemiddeld ruim 35 jaar. Door inzet van de toenmalige grondeigenaren werden deze stukjes grond ontgonnen en geschikt gemaakt voor kleinschalig tuinieren. Er werden houten huisjes van een paar vierkante meter met een betonnen fundering neergezet op een stukje grond van ongeveer 200 vierkante meter. De huisjes konden worden gekocht en de grond werd tegen een zeer billijke prijs in guldens verhuurd. De mensen moest zelf voor beplanting en dergelijke zorgdragen, meestal was er geen stromend water en elektriciteit aangelegd. Het was een gat in de markt voor de particuliere grondbezitters, de tuintjes waren in no time 3e jaargang Nr. 2 juli

4 bezet. Ook als na jaren, door omstandigheden, een tuintje te koop werd aangeboden waren daar vele liefhebbers voor te vinden. Daar is nu nog steeds geen verandering in gekomen al heeft de gulden plaats gemaakt voor de euro. De vraag naar deze unieke stukjes groen, die een waar paradijs voor mens, flora en fauna zijn, blijft groot. Denk hierbij alleen maar aan die lange wachtlijst bij de Haagse Bond voor Amateur-tuinders. Een aantal complexen heeft de laatste tijd een groot schaduweffect opgelopen. De vele leegstaande huisjes, die niet meer overgedaan konden worden, door de toenemende onzekerheid van bestaansrecht en het aankopen van grond door grote projectontwikkelaars met de daarbij op handen zijnde plannen van de gemeente Den Haag zijn duidelijk zichtbaar geworden. Optimaal genieten wordt nu al sterk gereduceerd en de tuinierders staan met hun rug tegen de muur en vrezen voor het moment dat groen plaats moet gaan maken voor beton. Wateringse Veld in de Romeinse tijd Sinds het midden van de jaren 90 vindt archeologisch onderzoek plaats in het Wateringse Veld. Archeologen van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag hebben in samenwerking met de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld veel resten teruggevonden van mensen die ooit woonden op de plaats waar nu de nieuwe wijk wordt gebouwd. De eerste menselijke activiteiten stammen uit het late Neolithicum, ongeveer 4000 jaar geleden. Vanaf die tijd zijn er bijna continu mensen aanwezig in het gebied dat wij nu het Wateringse Veld noemen. Dit artikel belicht de Romeinse tijd. Deze periode omvat slechts 200 van de 4000 jaar, maar het is de periode waarvan we de meeste resten hebben aangetroffen. Rond het begin van onze jaartelling werd het zuiden van Nederland, tot aan de Rijn, opgenomen in het Romeinse rijk. In de regio Den Haag woonden op dat moment mensen die hoorden bij de stam der Cananefaten. Op basis van het huidige onderzoek wordt verondersteld, dat de Cananefaten vanaf het midden van de eerste eeuw na Chr. in het Wateringse Veld gingen wonen. Toevallig of niet; dit moment viel samen met activiteiten van soldaten die onder leiding van de Romeinse veldheer Corbulo een waterweg aanlegden die de Rijn met de Maas verbond. Dit kanaal van Corbulo lag ter hoogte van het Oosteinde en staat beter bekend als de Gantel. De Romeinen groeven namelijk niet een geheel nieuw kanaal, maar verbonden natuurlijke kreken met elkaar; de Gantel is één van die kreken. De bewoners hielden zich voornamelijk bezig met landbouwactiviteiten. Ze verbouwden gewassen en ze hielden een veestapel waarvan runderen een belangrijk deel uitmaakten. De runderen werden gestald in woonstalboerderijen. In deze boerderijen leefden de mensen en hun dieren onder één dak. Verspreid over het Wateringse Veld zijn twintig woonstalboerderijen teruggevonden. Ze hadden een lengte van 20 tot 25 meter en een breedte van 5 tot 7 meter. Het westelijke deel van de boerderij werd meestal gebruikt als woonruimte en het oostelijke deel als stal. Grote houten palen droegen het gewicht van het dak dat voornamelijk bestond uit riet. De wanden Plattegrond van een woonstalboerderij. De lange smalle sporen zijn de wanden. De overige sporen zijn dakdragende palen. De pijlen geven de ingangen aan. Reconstructietekening van een woonstalboerderij. waren gemaakt van kleinere palen waartussen twijgen werden gevlochten. Die werden vervolgens afgesmeerd met leem. De boeren zochten de hoge, droge plekken uit om hun boerderijen op te bouwen. Hoewel het nu niet meer zichtbaar is, was er in de Romeinse tijd wel degelijk sprake van hoogteverschil in het landschap. Langs het Oosteinde lagen oevers van de Gantel die goed bewoonbaar waren. Ook in het Hoge Veld werden boerderijen gebouwd op hoge oeverwallen. Ter hoogte van de Noordweg lag een strandwal waarop de boeren woonden. Het verbouwen van gewassen gebeurde op de hoge delen van het land, omdat de lagere zones in de natte jaargetijden deels onder water stonden. Het vee kon wel in deze lage, natte gebieden worden geweid. De opbrengsten van het land waren bestemd voor eigen gebruik, maar konden ook worden verhandeld in de nabij gelegen stad Forum Hadriani. Bovendien moest een deel worden overgedragen aan de Romeinse autoriteit als een vorm van belasting. Vanaf ongeveer 125 na Chr. treffen we een nieuw, belangrijk fenomeen aan in de nederzettingen van het Wateringse Veld. Op grote schaal werden greppels gegraven die meerdere functies hadden. Ten eerste verdeelden ze het gebied in kavels en ten tweede speelden ze een rol in de waterhuishouding. De indruk bestaat dat in de loop der tijd het gebied natter werd. Hierdoor werden de boeren gedwongen in te grijpen om hun landbouwgronden veilig te stellen. De verkaveling heeft mogelijk te maken met de belastingplicht die de bewoners hadden. In 1997 werd door de vondst van vier mijlpalen de aanwezigheid van een Romeinse weg vastgesteld. De oudste mijlpaal van keizer Antoninus Pius was te dateren rond 150 na Chr. De jongste mijlpaal was van keizer Decius uit 250 na Chr. De andere twee mijlpalen konden worden toegeschreven aan keizer Caracalla en keizer Gordianus III. De weg werd bij latere opgravingen nog een aantal keren in kaart gebracht. Hierdoor weten we dat het tracé aan de noordkant van het Oosteinde ligt. In noordoostelijke richting gaat de weg naar Forum Hadriani. Volgens de gegevens op de mijlpaal van Antoninus Pius lag deze plaats op vier mijlen afstand, letterlijk staat er: AMAC. MPIIII. Dit betekent: vanaf Municipium Aelium Cananefat(i)um 4 mijlen. In zuidwestelijke richting gaat de weg naar Naaldwijk waar in die tijd vermoedelijk een vlootstation van de Romeinen lag. Op verschillende plaatsen zijn langs de weg crematiegraven aangetroffen. Op basis van de huidige gegevens gaan we ervan uit dat in het tweede kwart van de derde eeuw ( na Chr.) een einde kwam aan de bewoning. Waarom de Cananefaten het gebied hebben verlaten is nog niet helemaal duidelijk. We vermoeden dat het Wateringse Veld op den duur te nat is geworden en niet langer geschikt voor bewoning. Archeologie in uw in de buurt; Hier vindt u alle opgravingen van Wateringse Veld. 4

5 Lekker op vakantie: met of zonder uw huisdier? De eerste warme dagen van 2007 hebben we inmiddels alweer gehad. De vakantie komt er voor velen van ons nog aan, reden voor ons om wat extra aandacht te besteden aan het thema buitenland en huisdier. Als u een vakantie naar het buitenland heeft gepland zijn er natuurlijk twee opties voor uw huisdier(en): u neemt ze mee, of u neemt ze niet mee. Als ze niet meegaan, heeft u hopelijk voor geschikte opvang gezorgd. Een pension, logeeradres of misschien wel iemand die tijdelijk bij uw dieren in uw huis komt tijdens uw vakantie. Voor katten is het mogelijk om via Stichting Kattenzorg iemand in te huren die dagelijks thuis langskomt om voor uw katten te zorgen. Zo voorkomt u voor uw kat mogelijk extra stress. U zou het misschien niet denken, maar een pension wordt door veel honden en katten ook als een vakantie ervaren. Vooral honden zijn vaak heel enthousiast als ze naar een pension toe gaan. Lekker ravotten met andere honden en gewoon even wat anders dan het vertrouwde rondje wandelen met de baas. Houdt u er rekening mee, dat de meeste pensions wel wat eisen stellen aan de vaccinaties die uw hond of kat gehad moet hebben. Naast een goed bijgehouden vaccinatieschema zijn er voor veel pensions nog extra vaccinaties of gezondheidscontroles noodzakelijk. Voor katten moeten de katten- en niesziekte prikken niet te lang geleden zijn, voor honden is naast de gebruikelijke enting ook de kennelhoest een enting om rekening mee te houden. Vraag bij uw opvangadres naar de eisen die zij stellen, maar ook bij uw dierenarts, wat zij adviseren om uw dier tijdens uw vakantie gezond te houden. Voor meer informatie over uw dier meenemen op vakantie naar het buitenland, voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ziekten en dergelijke kunt u contact opnemen met uw dierenarts of kijken op bijvoorbeeld Wij wensen u en uw huisdieren een hele fijne vakantie toe! Dierenkliniek Wateringse Veld Santiagosingel 3,2548 HN Den Haag Tel: Knaagdierenopvang Knaagdierenopvang Het Knagertje is een stichting, die zich al meer dan 10 jaar inzet voor knaagdieren en konijnen. Dit zijn meestal knaagdieren en konijnen die op straat gezet zijn of door omstandigheden weg moeten bij hun huidige eigenaar. Wij verzorgen de dieren en proberen een nieuw tehuis voor ze te vinden. Wij vangen dieren op uit de gehele regio Haaglanden, waarbij we samenwerken met alle dierenambulances, de Dierenbescherming en andere dierenhulpverleners. Alle opgevangen dieren worden 14 dagen in de opvang gehouden, zodat we ze goed leren kennen en we hierdoor mensen, die een dier uit onze opvang willen hebben, goed kunnen adviseren bij de keuze. Dit is belangrijk, omdat niet iedereen hetzelfde verwacht van een huisdier. De dieren uit de knaagdierenopvang worden niet alleen bij particulieren herplaatst. De gemeente Den Haag heeft besloten om bij de kinderboerderijen geen dieren meer te fokken, maar opvang-dieren daar een plaats te geven. Zo is een aantal van de cavia s en konijnen in onze kinder-boerderij Op den Dijk afkomstig van het Knagertje en komen ook scholen en andere instellingen regelmatig voor een tweedehands dier naar de opvang. Wij verlenen ook pension aan knaagdieren en konijnen. Ze krijgen bij ons natuurlijk de nodige verzorging en aandacht zoals het dier thuis gewend is. Meer informatie over pensionmogelijkheden is tijdens de openingstijden telefonisch of anders via te verkrijgen. Om de stichting draaiende te houden zijn wij afhankelijk van donateurs, giften en legaten. Een donateur betaald een minimale bijdrage van 12,00 per kalenderjaar. Een donatie kan overgemaakt worden op gironummer t.n.v. Stichting Knaagdierenopvang "Het Knagertje" te Den Haag o.v.v. Donatie. Stichting Knaagdierenopvang 'het Knagertje' Westhovenplein 90, 2532 BD Den Haag tel , fax Maandag t/m Vrijdag van 18:00 tot 22:00 uur Zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur Zondag van 13:30 tot 15:30 SCHAAPSCHEERDAG OP STADSBOERDERIJ OP DEN DIJK Op woensdag 23 mei stond stadsboerderij Op den Dijk aan de Bovendijk in het teken van schaapscheren. Uiteraard werden tijdens demonstraties de schapen ontdaan van hun warme vacht. Daarnaast konden de bezoekers zien hoe wol gesponnen en gevild werd. Kinderen konden zelf een schaapje maken en luisteren naar de verhalen van de verhalenverteller van de bibliotheek. De twee aanwezige imkers gaven informatie over hun bijenvolk en bezoekers konden hun eigen kaars maken. Dankzij het mooie weer en alle inzet van de medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners was het een geslaagde middag. Informatie over activiteiten die de komende weken plaatsvinden op de stadsboerderijen in Den Haag staat op: Team stadsboerderij Op den Dijk. Voor activiteiten van juni t/m september zie pagina 30 agenda of Iets bijzonders: Op onze boerderij is een schapenvierling geboren! 3e jaargang Nr. 2 juli

6 OPEN WEEK WIJKCENTRUM VAN SEPTEMBER MET DIVERSE ACTIVITEITEN. 6

7 Zomer activiteiten jongerenwerk jaar Maandag 23 juli: Voetbaltoernooi uur Kosten: 1,- Donderdag 26 juli: Zwemmen uur Kosten: 2,50 Dinsdag 31 juli: Walibi uur Kosten: 15,- Vrijdag 3 augustus: Kanovaren uur Kosten: 5,- Zaterdag 25 augustus: Wildwatervaren uur Kosten: 15,- Zaterdag 1 september: Branding Kanovaren uur Kosten: 5,- Zomeractiviteiten kinderwerk 6-12 jaar Woensdag 1 augustus: Spelmiddag uur Kosten: 2,50 Donderdag 9 augustus: Lineushof uur Kosten: 10,- Dinsdag 14 augustus: Dolfinarium uur Kosten: 15,- Dinsdag 21 augustus: Zeilen uur Kosten: 12,50 Donderdag 23 augustus: Dagje Strand uur Kosten: 2,50 Maandag 27 augustus: Spelletjes uur Kosten: 2,50 Woensdag 29 augustus: Museon uur Kosten: 5,- Info Nick Baggerman of Erik Schipper HealthCity sinds kort in deze regio. Even voorstellen. Wij zijn HealthCity, een nederlandse fitness en leisureketen met clubs in Nederland, België en Duitsland, waar trainen in een gezellige en gemoedelijke sfeer voorop staat. HealthCity is de snelst groeiende club in de markt op dit moment. Er worden 3 concepten gevoerd binnen ons bedrijf. Het All Inclusive concept, waarbij er meerdere sporten, saunafaciliteiten, gratis drankjes, kinderopvang, gratis dvd verhuur e.d. voor een vaste prijs wordt aangeboden. Bij de dames clubs, WOW genaamd, geldt hetzelfde concept aangepast op de wensen van de vrouwelijke sporter. In deze omgeving hebben we twee Basic Clubs. Clubs met dezelfde kwaliteit (maar iets minder faciliteiten) als al onze clubs tegen een zeer lage prijs. Deze clubs, gelegen aan de Noordweg (in tenniscentrum De Rhijenhof) en aan De Werf, bieden fitness, groepsfitness, trilplaattrainingen, gratis douchegelegenheid met lockers en in de vestiging Noordweg zelfs een sauna. Dit alles voor slechts? 5,95 per week! De Werf is sinds januari 2007 een HealthCity Basic Club. De Noordwegvestiging is in april 2006 overgenomen van HealthFit Club en voert vanaf september dat jaar het Basic concept. Uniek bij HealthCity Basic Noordweg is de trainingsmethode, met name die voor het spierver-sterkende gedeelte van de training. Er wordt gewerkt met de zogenaamde Hit oftewel High Intensity Training methode. Dit betekent voor u dat er zeer effectief getraind wordt in een korte tijd, waardoor resultaat in een kortere tijd bereikt wordt. Wilt u dit eens proberen? Bel ons en maak een afspraak voor een gratis proefles. HealthCity Basic, Noordweg 44a, 2548 AC Den Haag, tel: Aandacht voor een verstuikte enkel Laatst kreeg ik in mijn fysiotherapiepraktijk een patiënte met een gezwollen enkel op bezoek. Navraag leerde dat zij enkele dagen geleden bij het afstappen van een keukentrapje wel het gevoel had dat er iets misging met haar voet, maar dat zij graag het huishoudelijke werk wilde afmaken. Ook bleek zij vaag een licht knakkend of scheurend gevoel te hebben gehad, maar in het verleden had zij wel vaker een lichte verzwikking van haar enkel meegemaakt zonder enige consequentie. Na enkele uren had zij dan geen last meer en kon ze gewoon doorgaan met werken. Echter, de laatste dagen was er duidelijk een afscheiding van haar sok te zien op het onderbeen en vond ze dat het lopen steeds ongemakkelijker ging. Wat is er nu aan de hand? Bij het omklappen van de enkel worden niet alleen kapsel en banden van het gewricht uitgerekt, maar kunnen er ook scheuringen van kapsel en bandjes plaatsvinden; zelfs kleine bloedvaatjes kunnen door het omklapgeweld scheuren. Er ontstaat dan langzaam of snel een zwelling van het gewricht. Een zogenaamd eitje boven of rondom de enkelknobbel meestal aan de buitenkant van de voet. Als er niet snel deskundig wordt gehandeld dan krijgt de bloeding en / of kapselzwelling alle kans om groter te worden. In de sportgezondheidszorg geldt: hoe groter de zwelling des te langer de kwelling. Het is dus belangrijk om de zogenaamde ICE-regel te hanteren. ICE staat voor ijs, koelen dus, minstens 20 minuten op de enkel (meestal rondom de knobbel aan de buitenzijde). Pas op voor bevriezen van de huid; gebruik bij ijs van 18 graden een tussenstof, bijvoorbeeld een theedoek of wafeldoekje. Eventueel kan er door iemand een drukverband worden aangelegd. Dit is een elastisch verband dat je vanaf de voorvoet naar de enkel toe en vervolgens naar de bovenkant van de enkel afwikkelt. En probeer de voet hoog te houden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er zo min mogelijk zwelling plaatsvindt. Hierna ga je naar de EHBO (lange wachttijd), huisarts (niet altijd bereikbaar) of de gespecialiseerde fysiotherapeut die direct toegankelijk is (deskundig in het onderzoek en bij twijfel kan hij / zij je alsnog doorsturen naar een arts). In de praktijk ( ) wordt er aan de hand van de klacht gewerkt aan een snel herstel van de enkel. Er wordt veel geoefend om de spieren en kapsel van de enkel sterk te maken zodat een nieuwe verzwikking voorkomen kan worden. Praktijk voor Fysiotherapie en sportfysiotherapie PARKZICHT - DE SCHILP - KEUKENHOFLAAN 34 Schaapweg 4a, 2548 PA Den Haag, 2285SP Rijswijk Tel: Tel: LEUK SPORTEN KAN JE PAS OP EEN GOED VELD VAN KUNSTGRAS Zet op 7 juli ook uw handtekening als u de jeugd wilt steunen voor een kunstgrasveld op de voetbalveld aan de Laan van Wateringseveld 3e jaargang Nr. 2 juli

8 Het Wateringse Veld College bereikt hoogste punt Op 10 mei liep het team van het Wateringse Veld College enthousiast door het nieuwe gebouw gevestigd aan Missouri. Het hoogste punt was bereikt en het was tijd voor een eerste gezamenlijke kennismaking.dde sporthallen zijn klaar, de mediatheek, administratie, docentenkamer allemaal duidelijk herkenbaar. Het was spannend om door de nieuwe, grote klaslokalen te lopen. Vanzelfsprekend wacht het team van het Wateringse Veld College niet op de nieuwbouw om goed onderwijs te verzorgen. Zo krijgt de school binnenkort het felbegeerde TTO-certificaat, beginnen de vmbo-leerlingen het komende jaar met Verbindend leren en zijn de voorbereidingen voor onderdelen van het nieuwe cultuurprogramma alweer in volle gang. Het Wateringse Veld College leidt de leerlingen op voor vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg. De leerlingen lopen niet van het ene naar het andere lokaal bij het wisselen van lessen, maar blijven in hun eigen domein. De grote voordelen van het werken in domeinen bewijzen zich nu al in de noodbouw aan de Leyweg, maar in de ruime nieuwe lokalen zal het werken in domeinen pas echt tot zijn recht komen. Het Wateringse Veld College biedt de vwo-leerlingen Tweetalig Onderwijs (TTO) aan. Dat houdt natuurlijk niet alleen een jaarlijkse studiereis naar Engeland in, maar vooral dat 65% van de lessen in het Engels (door geschoolde docenten) wordt gegeven. Eind mei bezochten drie visitatoren van het Europees Platform het college en die concludeerden na onderzoek dat de school ruim voldoet aan de officiële eisen om zich voortaan Junior TTO te mogen noe- men. Binnenkort vindt de feestelijke officiële ontvangst van het certificaat plaats. De start van Verbindend Leren is een ander voorbeeld van een ontwikkeling die op het college gaande is. De school is er in geslaagd deel te mogen nemen aan het project Verbindend leren. Het wekelijkse (!) programma Verbindend leren legt een link tussen leerlingen, school, vervolgstudie en werken. Het programma biedt de leerlingen die het vmbo-theoretische leerweg volgen ruimte voor bedrijfsbezoeken, stages, excursies, interviews en onderzoeken naar de arbeidsmarkt. Op deze manier bereiden de leerlingen zich goed voor op hun vervolgstudie en op de arbeidsmarkt, tevens stimuleert het programma hen bij hun eigen studie. Het Wateringse Veld College profileert zich als school met veel aandacht voor cultuur. Geen theaterklas, dansklas of sportklas, maar de school daagt ALLE leerlingen telkens weer uit om aan ALLE activiteiten deel te nemen. Zo repeteren ruim 80 leerlingen elke donderdagavond voor de jaarlijkse opvoering van de musical. Dit jaar zorgden The Young Emotions voor een professionele uitvoering van de zelfgeschreven musical The Blues sisters. En de voorbereidingen voor de nieuwe musical zijn alweer in volle gang. Bewoners van Wateringse Veld zijn nu alvast uitgenodigd bij de opvoering van deze productie wellicht al in het nieuwe gebouw, Missouri 1, 2548 QQ. Datum: 25 juni 2007 ONLINE ETALAGES PERSBERICHT Nieuwe website maakt einde aan waterval van folders De voordelen van digitale reclame NieuwVoorWeinig.com heeft voordelen: Winkeliers en ondernemers besparen met ad-verteren op NieuwVoorWeinig.com zeeën van tijd en geld. Bovendien heeft een adverteerder op internet een veel groter bereik. De consument kan aanbiedingen bekijken als het hem uitkomt. Ook kan de consument NieuwVoorWeinig.com laten onderhandelen. De website springt hiermee in op de groeiende behoefte van consumenten om aanbiedingen te vergelijken, geld te besparen, en gericht op koopjes te jagen. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Postbus BR Den Haag Vanaf 1 juli 2007 hebben koopjesjagers een nieuwe website: Op deze website publiceren winkeliers en ondernemers hun reclamefolders en aanbiedingen. Consumenten kunnen zo zien waar ze écht de scherpste prijs betalen. NieuwVoorWeinig.com is de eerste marktplaats voor nieuwe, ongebruikte goederen. Folders worden niet gelezen Onderzoek heeft aangetoond dat folders slecht of zelfs helemaal niet worden gelezen. Pas wanneer een consument echt op zoek is naar een bepaald artikel, pluist hij de aanbiedingen na. Dat betekent dat wekelijks ontzettend veel papier, inkt en geld wordt verspild. Veel mensen geven aan te balen van de enorme lading folders in de brievenbus. Een sticker met NEE tegen reclame kan een oplossing zijn. Toch zijn veel mensen bang zo echt interessante aanbiedingen mis te lopen. Met NieuwVoorWeinig.com loopt men niets meer mis. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Einde Persbericht Voor meer informatie: NieuwVoorWeinig.com Willem Verwoerd, Marco Wennekes,

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Mogen wij u voorstellen?

Mogen wij u voorstellen? 1 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NUMMER 2 In dit nummer Mogen wij u voorstellen? Digitale piano HVG De Lier op bezoek Donatie Hofland van Geest Beursvloer Westland Informatie-avond 29 oktober Workshop Creatief

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Broekplein 1 Regenboogpad TJ Leden 2317 XK Leiden juli 2014 Redactie: Annette van Noort nr. 12, pag.

Broekplein 1 Regenboogpad TJ Leden 2317 XK Leiden juli 2014 Redactie: Annette van Noort nr. 12, pag. nr. 12, pag. 1 Beste ouders, verzorgers en kinderen, TSO, Een aantal van u heeft nog niet het volledige bedrag voor de TSO van het afgelopen schooljaar betaald. In de eerste twee weken van de vakantie

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer:

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer: De Vlecht 3 juli 2015 Wij heten Femke van harte welkom! Wij wensen haar een goede start en veel plezier op onze school. In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 1/2 3 Groep 7/8 4 Sport en Bewegen 5 Vanuit

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 7, 6 december 2012

Nieuwskraker nr. 7, 6 december 2012 Nieuwskraker nr. 7, 6 december 2012 Wat gebeurd is Inspectienieuws Vorige week maandag 10 december kwam de inspectie op bezoek om de school door te lichten. Het accent van dit bezoek lag op leerlingzorg,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van juli 2015. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes. Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl

Nieuwsbrief van juli 2015. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes. Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl Nieuwsbrief van juli 2015 Peuterspeelzaal De Ringkantertjes Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl Vakanties 2015/2016 Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

I n l e i d i n g. Deze brochure bestaat uit twee delen: 1. Een verhaal waarin Kids in Action wordt uitgelegd voor kinderen (pagina 4 t/m 10).

I n l e i d i n g. Deze brochure bestaat uit twee delen: 1. Een verhaal waarin Kids in Action wordt uitgelegd voor kinderen (pagina 4 t/m 10). Leefstijlprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht (begeleiding door kinderarts, beweeg- & leefstijladviseur, fysiotherapeut en diëtist) Wat beweegt jou? Kids in Action 2 I n l e i d i n g Kids

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Beste ouders en gastouders, De vakantie is voor de meesten al weer voorbij maar hopelijk kunnen we nog even genieten van wat mooie dagen. Voor jullie hier de september nieuwsbrief.

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

schoolinfo schooljaar 2013 2014 nummer 3 16 september 2013

schoolinfo schooljaar 2013 2014 nummer 3 16 september 2013 de schoolinfo 16 september 2013 schooljaar 2013 2014 nummer 3 Contact met de school Babynieuws U kunt de school als volgt bereiken: telefonisch: (0485) 381200 mailadres: mariannevdboomen@gmail.com Wijziging

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school:

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school: CBS de Wegwijzer schooljaar 2016-2017 Nieuwsbrief nummer 2 Vrijdag 23 september 2016, week 38 telefoon school: 0597-531308 www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl Agenda Datum Activiteit 26 september s

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Uw gezin staat centraal in het Elkerliek ziekenhuis

Uw gezin staat centraal in het Elkerliek ziekenhuis Uw gezin staat centraal in het Elkerliek ziekenhuis Gezinsgerichte zorg in het Elkerliek, daar kunt u van op aan Het verhaal van Esther, Irma en Fleur. Na haar bevalling verblijft Esther van de Vranden

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS Dag allemaal, Eindelijk is het zover!!! De eerste nieuwsbrief van Centrum KINDERKRIEBELS is er!! Vele van jullie zullen zich afvragen Centrum KINDERKRIEBELS wat is dat???? Hieronder

Nadere informatie

Informatiebrochure. Goezate De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Goezate De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Goezate De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 Met deze folder geven we u een eerste indruk van zorgcentrum Goezate in Werkendam. U bent van harte welkom bij ons in zorgcentrum Goezate.

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

Een groots piepklein wondertje

Een groots piepklein wondertje kraamzorg kraamtranen Wij vangen de zorg voor je op verzorging borstvoeding huishoudelijke taken Een groots piepklein wondertje Gefeliciteerd, je bent in verwachting! Bijzonder en bijzonder spannend. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Groepsindeling schooljaar 2014-2015 Volgend schooljaar starten we met de volgende groepen: Groep 1/2 : Renee Engelsman ( op woensdag om de week Pien Zaanen) Groep 3/4 : Esther de

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Voorwoord. U hebt gekozen voor de Zomerschool en daarmee voor een extra kans voor uw kind. Ik ben blij dat u die kans met beide

Nadere informatie

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen:

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen: Overlast 1 Waar mensen samen wonen kan het voorkomen dat er irritaties groeien door overlast. Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprekje al.

Nadere informatie

Datum: vrijdag 22 juli 2016

Datum: vrijdag 22 juli 2016 Datum: vrijdag 22 juli 2016 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Woensdag hebben we met alle kinderen gekeken naar de musical van groep 8: Herrie op het eland. Het was wederom een geweldige musical. De

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F Belangrijke data: N I E U W S B R I E F obs Apollo --- Grote Beer 36 --- 7904 LW Hoogeveen --- tel. 0528-262616 website: www.obs-apollo.nl --- email: info@obs-apollo.nl 28 oktober Koffie morgen vanaf 8.30

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 18 december 2013 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513 ZH Enschede Tel:

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie opdracht 1, module 2, les 7 Vriendschappen Vriendjes spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Kinderen spelen met elkaar en maken plezier. En vriendjes leren van elkaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor

Nadere informatie

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Een kindje op komst Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Zo n kraamverzorgende als Godelieve brengt rust en vertrouwen. We hebben veel van haar geleerd. Een Fijne start Je verwacht een kindje? Gefeliciteerd! Geniet

Nadere informatie

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Heb je naar aanleiding van dit dagboek vragen of opmerkingen? Mail me

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u thuis, in de vorm

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 2016 BESTE MENSEN,

NIEUWSBRIEF 2 2016 BESTE MENSEN, NIEUWSBRIEF 2 2016 BESTE MENSEN, 1: Algemeen: Versterking van ons team! Wij zijn blij u te kunnen melden dat ons team binnenkort versterkt gaat worden door Nienke Goedemans. Reden hiervan is de toenemende

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie