STICHTING WIJKKRANT Wateringse Veld WIJKFEEST. Zaterdag 7 juli - Plein tot Pleinfestijn (programma pag. 30)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING WIJKKRANT Wateringse Veld WIJKFEEST. Zaterdag 7 juli - Plein tot Pleinfestijn (programma pag. 30)"

Transcriptie

1 STICHTING WIJKKRANT Wateringse Veld WIJKFEEST Zaterdag 7 juli - Plein tot Pleinfestijn (programma pag. 30) De Mijlpaal MMVII MMVII Wateringse Veld krijgt HET ESCAMP COMPLIMENT De redactie van Stichting Wijkkrant Wateringse Veld, met Wijkkrant De Mijlpaal heeft samen met die van de Wijkkrant van het bewonersplatform, zaterdag 16 juni van de stadsdeelwethouder Dhr. Rabin Baldewsingh, een geldprijs gekregen, HET ESCAMP COMPLIMENT. Met als doel de communicatie voor de wijk gezamenlijk op te pakken en tot een werkbare situatie te komen. De waardering en erkenning voor de redactie van onze krant geeft de gemeente hiermee aan. Wij, alle betrokkene, bedanken de gemeente voor deze prijs. Dit compliment wil onze redactie graag doorgeven en delen met alle betrokkene die het mogelijk hebben gemaakt, met tekst en ondersteuning, deze krant voor onze wijk uit te brengen. Wij zijn immers maar een middel voor ons doel; goede communicatie en informatie voor de wijk. Voor foto s en verslag van het Escampfestival zie pagina 15. Inhoud: Weth. M. Norder pag. 2 Archeologie pag. 4 Dieren pag. 5 St. MOOI pag. 6+7 Zorg pag Politie pag. 19 Bibliotheek pag. 21 WZH pag Actueel / agenda pag. 30 Sociale kaart Wethouder Marnix Norder pag. 31 3e jaargang Nummer 2 JULI 2007 Redactieadres: Lievensbergstraat SG Den Haag

2 Wethouder M. Norder Ondanks de overvolle agenda van wethouder Marnix Norder, is het toch gelukt om hem te interviewen over de vele actuele onderwerpen op zijn beleidsterrein die ons in Wateringse Veld (én dus in deze krant) bezig houden. Geboren in 1965 in Zaandam, al jaren wonende in Den Haag, gehuwd en vader van 3 kinderen. Tevens stadsdeel-wethouder van het Haagse Hout. Zijn portefeuilles: Bouwen en Wonen, Monumentenzorg, Archeologie en Water. Een zeer interessante wethouder om mee te praten over de ontwikkelingen in Wateringse Veld. We stellen hem een aantal actuele vragen met betrekking tot onze wijk. TENNET; Wethouder Norder beaamt dat momenteel ook door hem kamerleden benaderd worden om breed draagvlak te krijgen, het spanningsstation in de Harnaschpolder te bouwen ipv op de locatie, die Tennet nu op het oog heeft. Zijn argumentatie daarvoor is helder en duidelijk: Zo n groot bouwwerk bouwen in de bocht, waar men Den Haag in rijdt, met volle blik op dat grote geheel, inclusief de zeer in het oog springende hoogspanningsmasten is een slechte entree en dus slecht voor de regio Haaglanden. De omvang is niet in verhouding met de wijk; het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit mooier op te lossen. Dat blijkt ook goed te kunnen: plaatsing in de binnenbocht (de Harnaschpolder) is optisch veel aantrekkelijker en er zijn in verhouding met de hele investering weinig kosten mee gemoeid. Dat Tennet zegt: zoek het maar uit is eigenlijk onbegrijpelijk; dit moet anders kunnen en is dus niet alleen van belang voor de bewoners van Wateringse Veld maar voor de hele regio. Een tweede kamerdiscussie, dat het ook anders kan, dat is waar wethouder Norder zich op dit moment op alle fronten voor inzet. Mede gezien het feit dat Marnix Norder ook stralingsdeskundige is, vragen wij hem naar zijn mening over de gezondheidsrisico s: Ik heb het onderzoek zelf niet gedaan, maar de Gem. Westland heeft de GGD opdracht gegeven dit zorgvuldig uit te zoeken en het resultaat is als volgt: Er zijn geen gezondheidsrisico s, noch vanwege de olie, noch vanwege de straling. We moeten elkaar dus niet aanpraten dat het onveilig is. Echter de eerder genoemde zichtlijnen, de ruimtekwaliteit, de beleving in de regio zijn doorslaggevende argumenten om het station in de binnenbocht ipv in de buitenbocht te bouwen. Met deze insteek praat wethouder Norder met de kamerleden. (Van het bestuur van de bewonersvereniging de Vijvers een artikel op pagina 17) TUINHUISJES: het gaat hier om een zestal volkstuinen. De wethouder heeft recent overleg gevoerd en snapt heel goed dat mensen willen blijven (vaak klein-behuisd, zonder tuin) en wil daar ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen. Hij wil bewust ruimte creëren om te overleggen hoe dit maximaal goed uit te voeren is, maar kan geen beloftes doen over tuinbehoud. Want de andere kant is er ook: er moeten huizen gebouwd worden, weilanden zijn niet beschikbaar, je moet dit dus binnenstedelijk oplossen zonder dat je alles wat groen is volbouwt. Norder s intentie is om dit onderwerp in goed overleg op te lossen, maar wel op korte termijn: hij wil er begin- zomer uit zijn, aan het eind van de zomer uitwerken en in het najaar een definitief voorstel naar de Gemeenteraad sturen. (een reactie van een bewoonster van een van de tuinhuisjescomplexen; zie rechterpagina). Over het groen en het water in Wateringse Veld: Wateringse Veld springt eruit als complete wijk: er zijn geen grote parken, maar wel de langgerekte zone, waar je in het polderachtige landschap kunt (hard)lopen. Verder het mooie Bomenmuseum van herman de vries, waarbij meer dan 200 verschillende bomen gepland worden, met naambordjes (tegels met boom-namen) als ware het een echt museum. In Parkbuurt Oosteinde zie je nu dat de eerst geplante bomen, de buurt nu echt kwaliteit geven. Bij de nieuwe brug wordt het Vlietpark nu ingericht. Wateringse Veld mag trots zijn hoe ook het water echt onderdeel van de wijk is en er mee omgegaan wordt. Marnix Norder komt regelmatig in Wateringse Veld en ziet de ontwikkeling van een hoge kwalitatieve stadswijk als onderdeel van Den Haag. Hij heeft het niet zelf bedacht maar vindt het een erg mooie wijk: ook de Laan van Wateringse Veld is echt Haags, zo met zijn stedelijke wand en daar achter huizen met een tuin en veel voorzieningen. Klachten over dat de Laan vol loopt met verkeer en de eventuele risico s daarvan worden momenteel onderzocht. DE ONTSLUITING: Het gat van 3 miljoen voor de tramaanleg is door hem gedicht met geld dat voor Wateringse Veld bedoeld was. Verder is in dit kader ook de visie Erasmuszone van belang en een aantal infrastructurele ingrepen: de fietsverbinding met de Leyweg verbeteren, de functie van de Tomatenlaan uitwerken, kortom daadwerkelijk en gevoelsmatig de verbinding naar de Leyweg verbeteren. Stadsdeelkantoor: Het gaat om een imposant, wit gebouw in de vorm van een driehoek, dat is ontworpen door architekt Rudy Uytenhaak. Het moet eind 2010 klaar zijn en verrijst op de plek van de oude MTS. Het gebouw van 17 verdiepingen moet onderdak bieden aan het Stadsdeeelkantoor Escamp, een grote bibliotheek, de GGD, diverse gemeentelijke diensten en 46 appartementen. Norder: Dit Tweede Stadhuis staat symbool voor de grootschalige vernieuwingsoperatie in Den Haag Zuid-West en wordt een plek van ontmoeting. Het is een aanjager voor de hele Leyweg-zone, een baken in de omgeving, Bovendien slaan we een brug tussen Wateringse Veld en de stad. De sociale functie, óok voor bewoners van Wateringse Veld, zal nog versterkt worden door rondom het stadskantoor een leven na 6 uur te creëren met restaurants, etc. In een vinex locatie duurt het vaak een tijd voordat er sociaal verband ontstaat: men is druk met het inrichten van het huis, tuin etc. Het Vijfde Kwartier (zie pagina 25) één van de sociale bouwprojecten waar de wethouder het startsein gaf op 4 oktober 2006, zal een complex worden met een hoge sociale functie. ARCHEOLOGIE: N.a.v. een artikel van Hans Simons (zie pag. 4) vragen we de wethouder of hij wel eens bij een opgraving is geweest. Hij vertelt: Sterker nog, ik heb zelf gegraven bij de 2

3 Uithof, de mensen daar (vaak vrijwilligers!) konden mij meer vertellen dan ik aan hen en ik bewonder hun geduld, het is monnikenwerk, omdat het zo zorgvuldig moet gebeuren. Het is niet mijn vak maar ik vind het erg leuk en leerzaam: bijvoorbeeld wat de kleuren kunnen zeggen, de bodemgesteldheid, etc. Wethouder Norder is een PvdA-wethouder. Welke stempel legt dat op de portefeuille? Ik vind het heel belangrijk dat mensen kunnen wonen en werken in deze stad. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed onderdak tegen een betaalbare prijs, in het verleden werd nog te weinig voor gezinnen gebouwd, waardoor naar Zoetermeer uitgeweken werd. Mensen moeten hier fijn kunnen wonen en leven. Je moet hier ook zorgen voor een gezonde economie, zodat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en niet aan de kant staan. Een gezonde economie heeft een aanzuigende werking; je moet zorgen dat de dynamiek in de stad zo is dat er banen ontstaan, dat er mensen worden gevraagd te werken in de grote instituten. Dit is voor mij een grote uitdaging en ik werk er iedere dag aan. Met ook zijn aandacht voor zijn gezin en zijn drukke baan, heeft hij momenteel weinig tijd voor zijn hobby s zoals; hardlopen, motorrijden en klussen in en rond huis. We bedanken Marnix Norder dat hij mogelijk heeft gemaakt een artikel van hem in deze uitgave te plaatsen en vragen tevens een afsluitend woordje aan de bewoners van Wateringse veld te richten: Wateringse Veld begint echt een volwassen wijk te worden. Het is leuk om te zien, als ik er op werkbezoek ben, dat er steeds meer leven op straat is, dat er kinderen spelen en dat de mensen genieten van het wonen in de wijk. Een prettig huis is heel belangrijk en dat is te vinden in Wateringse Veld. Daarnaast werken we als gemeente hard aan goede voorzieningen, zoals scholen, openbaar vervoer en de aansluiting van de wijk op Den Haag Zuidwest. De wijk is nog niet helemaal af en sommige zaken kunnen ook nog beter, bijvoorbeeld Tennet op een andere locatie, maar volgens mij is het een prettige wijk. En wat mij betreft blijven we de komende jaren samen investeren in Wateringse Veld, samen met de bewoners want uiteindelijk maken jullie als bewoners de wijk! SAMEN VOOR NATUUR... SAMEN DOOR NATUUR MENSEN HEBBEN NATUUR NODIG OM ZICH GOED TE VOELEN SAMEN MET DE NATUUR DOEN WIJ HET GOED EN BEWAREN WE HET GROENE ERFGOED WAAROM MOETEN VOLKSTUINEN BLIJVEN? Een aantal van u zal zich direct afvragen, waarom is dit zo?? Nu is dat ook heel moeilijk met woorden uit te leggen, het is een gevoel, een gevoel van VRIJHEID, SCHOONHEID, RUST en dat moet je echt zelf ervaren. Volkstuincomplexen hebben een lange culturele historie en vormen een groene oase, door hun biodiversiteit aan planten, bomen, vogels en insecten. Ze liggen vaak aan de randen van verstedelijkt gebied. Volkstuincomplexen hebben niet alleen een belangrijke recreatieve functie voor de stadsmens met groene handjes wonend in een flat, maar ook een grote luchtzuiverende en ecologische waarde. Onze groene volkstuin-gebieden maken vaak deel uit van de ecologische verbindingszones. Planten en dieren kunnen daarin van het ene gebied naar het andere gebied komen. ERASMUSVELD Binnenkort wil de gemeente een nieuw verstedelijkt gebied realiseren in Erasmusveld. Er ligt nu nog zo n oase achter de Erasmusweg in de Vinexwijk Wateringse Veld. Het is een gevarieerd groengebied dat ligt tussen de Leyweg en de Noordweg, en nu de bestemming groen en recreatie heeft. Niet alleen zeer waardevol voor de bewoners van Wateringse Veld, maar ook voor de mensen uit Den Haag Zuid West. Een meerderheid van de raad heeft in maart ingestemd met de Nota van Uitganspunten van de gemeente. Deze Nota van Uitgangspunten Leywegzone Erasmuszone, dat onder ander een nieuw te bouwen stadsdeelkantoor "Escamp" op de Leyweg omschrijft en dat wil verknopen aan het zetten van nieuwe woontorens etc. op die ecologische- en recreatiegrond in Erasmusveld. Tuinieren, recreëren, voetballen en frisse lucht happen wordt in dit plan opgeofferd aan beton en levert daarbij de nodige luchtvervuiling en file-vorming op door het woon - werk verkeer. Deze verdichtings-plannen dreigen alle ecologische en zuiverende en recreatieve waarden te laten verdwijnen. VOLKSTUINCOMPLEXEN Vele volkstuincomplexen liggen in dit gebied verscholen en bestaan gemiddeld ruim 35 jaar. Door inzet van de toenmalige grondeigenaren werden deze stukjes grond ontgonnen en geschikt gemaakt voor kleinschalig tuinieren. Er werden houten huisjes van een paar vierkante meter met een betonnen fundering neergezet op een stukje grond van ongeveer 200 vierkante meter. De huisjes konden worden gekocht en de grond werd tegen een zeer billijke prijs in guldens verhuurd. De mensen moest zelf voor beplanting en dergelijke zorgdragen, meestal was er geen stromend water en elektriciteit aangelegd. Het was een gat in de markt voor de particuliere grondbezitters, de tuintjes waren in no time 3e jaargang Nr. 2 juli

4 bezet. Ook als na jaren, door omstandigheden, een tuintje te koop werd aangeboden waren daar vele liefhebbers voor te vinden. Daar is nu nog steeds geen verandering in gekomen al heeft de gulden plaats gemaakt voor de euro. De vraag naar deze unieke stukjes groen, die een waar paradijs voor mens, flora en fauna zijn, blijft groot. Denk hierbij alleen maar aan die lange wachtlijst bij de Haagse Bond voor Amateur-tuinders. Een aantal complexen heeft de laatste tijd een groot schaduweffect opgelopen. De vele leegstaande huisjes, die niet meer overgedaan konden worden, door de toenemende onzekerheid van bestaansrecht en het aankopen van grond door grote projectontwikkelaars met de daarbij op handen zijnde plannen van de gemeente Den Haag zijn duidelijk zichtbaar geworden. Optimaal genieten wordt nu al sterk gereduceerd en de tuinierders staan met hun rug tegen de muur en vrezen voor het moment dat groen plaats moet gaan maken voor beton. Wateringse Veld in de Romeinse tijd Sinds het midden van de jaren 90 vindt archeologisch onderzoek plaats in het Wateringse Veld. Archeologen van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag hebben in samenwerking met de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld veel resten teruggevonden van mensen die ooit woonden op de plaats waar nu de nieuwe wijk wordt gebouwd. De eerste menselijke activiteiten stammen uit het late Neolithicum, ongeveer 4000 jaar geleden. Vanaf die tijd zijn er bijna continu mensen aanwezig in het gebied dat wij nu het Wateringse Veld noemen. Dit artikel belicht de Romeinse tijd. Deze periode omvat slechts 200 van de 4000 jaar, maar het is de periode waarvan we de meeste resten hebben aangetroffen. Rond het begin van onze jaartelling werd het zuiden van Nederland, tot aan de Rijn, opgenomen in het Romeinse rijk. In de regio Den Haag woonden op dat moment mensen die hoorden bij de stam der Cananefaten. Op basis van het huidige onderzoek wordt verondersteld, dat de Cananefaten vanaf het midden van de eerste eeuw na Chr. in het Wateringse Veld gingen wonen. Toevallig of niet; dit moment viel samen met activiteiten van soldaten die onder leiding van de Romeinse veldheer Corbulo een waterweg aanlegden die de Rijn met de Maas verbond. Dit kanaal van Corbulo lag ter hoogte van het Oosteinde en staat beter bekend als de Gantel. De Romeinen groeven namelijk niet een geheel nieuw kanaal, maar verbonden natuurlijke kreken met elkaar; de Gantel is één van die kreken. De bewoners hielden zich voornamelijk bezig met landbouwactiviteiten. Ze verbouwden gewassen en ze hielden een veestapel waarvan runderen een belangrijk deel uitmaakten. De runderen werden gestald in woonstalboerderijen. In deze boerderijen leefden de mensen en hun dieren onder één dak. Verspreid over het Wateringse Veld zijn twintig woonstalboerderijen teruggevonden. Ze hadden een lengte van 20 tot 25 meter en een breedte van 5 tot 7 meter. Het westelijke deel van de boerderij werd meestal gebruikt als woonruimte en het oostelijke deel als stal. Grote houten palen droegen het gewicht van het dak dat voornamelijk bestond uit riet. De wanden Plattegrond van een woonstalboerderij. De lange smalle sporen zijn de wanden. De overige sporen zijn dakdragende palen. De pijlen geven de ingangen aan. Reconstructietekening van een woonstalboerderij. waren gemaakt van kleinere palen waartussen twijgen werden gevlochten. Die werden vervolgens afgesmeerd met leem. De boeren zochten de hoge, droge plekken uit om hun boerderijen op te bouwen. Hoewel het nu niet meer zichtbaar is, was er in de Romeinse tijd wel degelijk sprake van hoogteverschil in het landschap. Langs het Oosteinde lagen oevers van de Gantel die goed bewoonbaar waren. Ook in het Hoge Veld werden boerderijen gebouwd op hoge oeverwallen. Ter hoogte van de Noordweg lag een strandwal waarop de boeren woonden. Het verbouwen van gewassen gebeurde op de hoge delen van het land, omdat de lagere zones in de natte jaargetijden deels onder water stonden. Het vee kon wel in deze lage, natte gebieden worden geweid. De opbrengsten van het land waren bestemd voor eigen gebruik, maar konden ook worden verhandeld in de nabij gelegen stad Forum Hadriani. Bovendien moest een deel worden overgedragen aan de Romeinse autoriteit als een vorm van belasting. Vanaf ongeveer 125 na Chr. treffen we een nieuw, belangrijk fenomeen aan in de nederzettingen van het Wateringse Veld. Op grote schaal werden greppels gegraven die meerdere functies hadden. Ten eerste verdeelden ze het gebied in kavels en ten tweede speelden ze een rol in de waterhuishouding. De indruk bestaat dat in de loop der tijd het gebied natter werd. Hierdoor werden de boeren gedwongen in te grijpen om hun landbouwgronden veilig te stellen. De verkaveling heeft mogelijk te maken met de belastingplicht die de bewoners hadden. In 1997 werd door de vondst van vier mijlpalen de aanwezigheid van een Romeinse weg vastgesteld. De oudste mijlpaal van keizer Antoninus Pius was te dateren rond 150 na Chr. De jongste mijlpaal was van keizer Decius uit 250 na Chr. De andere twee mijlpalen konden worden toegeschreven aan keizer Caracalla en keizer Gordianus III. De weg werd bij latere opgravingen nog een aantal keren in kaart gebracht. Hierdoor weten we dat het tracé aan de noordkant van het Oosteinde ligt. In noordoostelijke richting gaat de weg naar Forum Hadriani. Volgens de gegevens op de mijlpaal van Antoninus Pius lag deze plaats op vier mijlen afstand, letterlijk staat er: AMAC. MPIIII. Dit betekent: vanaf Municipium Aelium Cananefat(i)um 4 mijlen. In zuidwestelijke richting gaat de weg naar Naaldwijk waar in die tijd vermoedelijk een vlootstation van de Romeinen lag. Op verschillende plaatsen zijn langs de weg crematiegraven aangetroffen. Op basis van de huidige gegevens gaan we ervan uit dat in het tweede kwart van de derde eeuw ( na Chr.) een einde kwam aan de bewoning. Waarom de Cananefaten het gebied hebben verlaten is nog niet helemaal duidelijk. We vermoeden dat het Wateringse Veld op den duur te nat is geworden en niet langer geschikt voor bewoning. Archeologie in uw in de buurt; Hier vindt u alle opgravingen van Wateringse Veld. 4

5 Lekker op vakantie: met of zonder uw huisdier? De eerste warme dagen van 2007 hebben we inmiddels alweer gehad. De vakantie komt er voor velen van ons nog aan, reden voor ons om wat extra aandacht te besteden aan het thema buitenland en huisdier. Als u een vakantie naar het buitenland heeft gepland zijn er natuurlijk twee opties voor uw huisdier(en): u neemt ze mee, of u neemt ze niet mee. Als ze niet meegaan, heeft u hopelijk voor geschikte opvang gezorgd. Een pension, logeeradres of misschien wel iemand die tijdelijk bij uw dieren in uw huis komt tijdens uw vakantie. Voor katten is het mogelijk om via Stichting Kattenzorg iemand in te huren die dagelijks thuis langskomt om voor uw katten te zorgen. Zo voorkomt u voor uw kat mogelijk extra stress. U zou het misschien niet denken, maar een pension wordt door veel honden en katten ook als een vakantie ervaren. Vooral honden zijn vaak heel enthousiast als ze naar een pension toe gaan. Lekker ravotten met andere honden en gewoon even wat anders dan het vertrouwde rondje wandelen met de baas. Houdt u er rekening mee, dat de meeste pensions wel wat eisen stellen aan de vaccinaties die uw hond of kat gehad moet hebben. Naast een goed bijgehouden vaccinatieschema zijn er voor veel pensions nog extra vaccinaties of gezondheidscontroles noodzakelijk. Voor katten moeten de katten- en niesziekte prikken niet te lang geleden zijn, voor honden is naast de gebruikelijke enting ook de kennelhoest een enting om rekening mee te houden. Vraag bij uw opvangadres naar de eisen die zij stellen, maar ook bij uw dierenarts, wat zij adviseren om uw dier tijdens uw vakantie gezond te houden. Voor meer informatie over uw dier meenemen op vakantie naar het buitenland, voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ziekten en dergelijke kunt u contact opnemen met uw dierenarts of kijken op bijvoorbeeld Wij wensen u en uw huisdieren een hele fijne vakantie toe! Dierenkliniek Wateringse Veld Santiagosingel 3,2548 HN Den Haag Tel: Knaagdierenopvang Knaagdierenopvang Het Knagertje is een stichting, die zich al meer dan 10 jaar inzet voor knaagdieren en konijnen. Dit zijn meestal knaagdieren en konijnen die op straat gezet zijn of door omstandigheden weg moeten bij hun huidige eigenaar. Wij verzorgen de dieren en proberen een nieuw tehuis voor ze te vinden. Wij vangen dieren op uit de gehele regio Haaglanden, waarbij we samenwerken met alle dierenambulances, de Dierenbescherming en andere dierenhulpverleners. Alle opgevangen dieren worden 14 dagen in de opvang gehouden, zodat we ze goed leren kennen en we hierdoor mensen, die een dier uit onze opvang willen hebben, goed kunnen adviseren bij de keuze. Dit is belangrijk, omdat niet iedereen hetzelfde verwacht van een huisdier. De dieren uit de knaagdierenopvang worden niet alleen bij particulieren herplaatst. De gemeente Den Haag heeft besloten om bij de kinderboerderijen geen dieren meer te fokken, maar opvang-dieren daar een plaats te geven. Zo is een aantal van de cavia s en konijnen in onze kinder-boerderij Op den Dijk afkomstig van het Knagertje en komen ook scholen en andere instellingen regelmatig voor een tweedehands dier naar de opvang. Wij verlenen ook pension aan knaagdieren en konijnen. Ze krijgen bij ons natuurlijk de nodige verzorging en aandacht zoals het dier thuis gewend is. Meer informatie over pensionmogelijkheden is tijdens de openingstijden telefonisch of anders via te verkrijgen. Om de stichting draaiende te houden zijn wij afhankelijk van donateurs, giften en legaten. Een donateur betaald een minimale bijdrage van 12,00 per kalenderjaar. Een donatie kan overgemaakt worden op gironummer t.n.v. Stichting Knaagdierenopvang "Het Knagertje" te Den Haag o.v.v. Donatie. Stichting Knaagdierenopvang 'het Knagertje' Westhovenplein 90, 2532 BD Den Haag tel , fax Maandag t/m Vrijdag van 18:00 tot 22:00 uur Zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur Zondag van 13:30 tot 15:30 SCHAAPSCHEERDAG OP STADSBOERDERIJ OP DEN DIJK Op woensdag 23 mei stond stadsboerderij Op den Dijk aan de Bovendijk in het teken van schaapscheren. Uiteraard werden tijdens demonstraties de schapen ontdaan van hun warme vacht. Daarnaast konden de bezoekers zien hoe wol gesponnen en gevild werd. Kinderen konden zelf een schaapje maken en luisteren naar de verhalen van de verhalenverteller van de bibliotheek. De twee aanwezige imkers gaven informatie over hun bijenvolk en bezoekers konden hun eigen kaars maken. Dankzij het mooie weer en alle inzet van de medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners was het een geslaagde middag. Informatie over activiteiten die de komende weken plaatsvinden op de stadsboerderijen in Den Haag staat op: Team stadsboerderij Op den Dijk. Voor activiteiten van juni t/m september zie pagina 30 agenda of Iets bijzonders: Op onze boerderij is een schapenvierling geboren! 3e jaargang Nr. 2 juli

6 OPEN WEEK WIJKCENTRUM VAN SEPTEMBER MET DIVERSE ACTIVITEITEN. 6

7 Zomer activiteiten jongerenwerk jaar Maandag 23 juli: Voetbaltoernooi uur Kosten: 1,- Donderdag 26 juli: Zwemmen uur Kosten: 2,50 Dinsdag 31 juli: Walibi uur Kosten: 15,- Vrijdag 3 augustus: Kanovaren uur Kosten: 5,- Zaterdag 25 augustus: Wildwatervaren uur Kosten: 15,- Zaterdag 1 september: Branding Kanovaren uur Kosten: 5,- Zomeractiviteiten kinderwerk 6-12 jaar Woensdag 1 augustus: Spelmiddag uur Kosten: 2,50 Donderdag 9 augustus: Lineushof uur Kosten: 10,- Dinsdag 14 augustus: Dolfinarium uur Kosten: 15,- Dinsdag 21 augustus: Zeilen uur Kosten: 12,50 Donderdag 23 augustus: Dagje Strand uur Kosten: 2,50 Maandag 27 augustus: Spelletjes uur Kosten: 2,50 Woensdag 29 augustus: Museon uur Kosten: 5,- Info Nick Baggerman of Erik Schipper HealthCity sinds kort in deze regio. Even voorstellen. Wij zijn HealthCity, een nederlandse fitness en leisureketen met clubs in Nederland, België en Duitsland, waar trainen in een gezellige en gemoedelijke sfeer voorop staat. HealthCity is de snelst groeiende club in de markt op dit moment. Er worden 3 concepten gevoerd binnen ons bedrijf. Het All Inclusive concept, waarbij er meerdere sporten, saunafaciliteiten, gratis drankjes, kinderopvang, gratis dvd verhuur e.d. voor een vaste prijs wordt aangeboden. Bij de dames clubs, WOW genaamd, geldt hetzelfde concept aangepast op de wensen van de vrouwelijke sporter. In deze omgeving hebben we twee Basic Clubs. Clubs met dezelfde kwaliteit (maar iets minder faciliteiten) als al onze clubs tegen een zeer lage prijs. Deze clubs, gelegen aan de Noordweg (in tenniscentrum De Rhijenhof) en aan De Werf, bieden fitness, groepsfitness, trilplaattrainingen, gratis douchegelegenheid met lockers en in de vestiging Noordweg zelfs een sauna. Dit alles voor slechts? 5,95 per week! De Werf is sinds januari 2007 een HealthCity Basic Club. De Noordwegvestiging is in april 2006 overgenomen van HealthFit Club en voert vanaf september dat jaar het Basic concept. Uniek bij HealthCity Basic Noordweg is de trainingsmethode, met name die voor het spierver-sterkende gedeelte van de training. Er wordt gewerkt met de zogenaamde Hit oftewel High Intensity Training methode. Dit betekent voor u dat er zeer effectief getraind wordt in een korte tijd, waardoor resultaat in een kortere tijd bereikt wordt. Wilt u dit eens proberen? Bel ons en maak een afspraak voor een gratis proefles. HealthCity Basic, Noordweg 44a, 2548 AC Den Haag, tel: Aandacht voor een verstuikte enkel Laatst kreeg ik in mijn fysiotherapiepraktijk een patiënte met een gezwollen enkel op bezoek. Navraag leerde dat zij enkele dagen geleden bij het afstappen van een keukentrapje wel het gevoel had dat er iets misging met haar voet, maar dat zij graag het huishoudelijke werk wilde afmaken. Ook bleek zij vaag een licht knakkend of scheurend gevoel te hebben gehad, maar in het verleden had zij wel vaker een lichte verzwikking van haar enkel meegemaakt zonder enige consequentie. Na enkele uren had zij dan geen last meer en kon ze gewoon doorgaan met werken. Echter, de laatste dagen was er duidelijk een afscheiding van haar sok te zien op het onderbeen en vond ze dat het lopen steeds ongemakkelijker ging. Wat is er nu aan de hand? Bij het omklappen van de enkel worden niet alleen kapsel en banden van het gewricht uitgerekt, maar kunnen er ook scheuringen van kapsel en bandjes plaatsvinden; zelfs kleine bloedvaatjes kunnen door het omklapgeweld scheuren. Er ontstaat dan langzaam of snel een zwelling van het gewricht. Een zogenaamd eitje boven of rondom de enkelknobbel meestal aan de buitenkant van de voet. Als er niet snel deskundig wordt gehandeld dan krijgt de bloeding en / of kapselzwelling alle kans om groter te worden. In de sportgezondheidszorg geldt: hoe groter de zwelling des te langer de kwelling. Het is dus belangrijk om de zogenaamde ICE-regel te hanteren. ICE staat voor ijs, koelen dus, minstens 20 minuten op de enkel (meestal rondom de knobbel aan de buitenzijde). Pas op voor bevriezen van de huid; gebruik bij ijs van 18 graden een tussenstof, bijvoorbeeld een theedoek of wafeldoekje. Eventueel kan er door iemand een drukverband worden aangelegd. Dit is een elastisch verband dat je vanaf de voorvoet naar de enkel toe en vervolgens naar de bovenkant van de enkel afwikkelt. En probeer de voet hoog te houden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er zo min mogelijk zwelling plaatsvindt. Hierna ga je naar de EHBO (lange wachttijd), huisarts (niet altijd bereikbaar) of de gespecialiseerde fysiotherapeut die direct toegankelijk is (deskundig in het onderzoek en bij twijfel kan hij / zij je alsnog doorsturen naar een arts). In de praktijk ( ) wordt er aan de hand van de klacht gewerkt aan een snel herstel van de enkel. Er wordt veel geoefend om de spieren en kapsel van de enkel sterk te maken zodat een nieuwe verzwikking voorkomen kan worden. Praktijk voor Fysiotherapie en sportfysiotherapie PARKZICHT - DE SCHILP - KEUKENHOFLAAN 34 Schaapweg 4a, 2548 PA Den Haag, 2285SP Rijswijk Tel: Tel: LEUK SPORTEN KAN JE PAS OP EEN GOED VELD VAN KUNSTGRAS Zet op 7 juli ook uw handtekening als u de jeugd wilt steunen voor een kunstgrasveld op de voetbalveld aan de Laan van Wateringseveld 3e jaargang Nr. 2 juli

8 Het Wateringse Veld College bereikt hoogste punt Op 10 mei liep het team van het Wateringse Veld College enthousiast door het nieuwe gebouw gevestigd aan Missouri. Het hoogste punt was bereikt en het was tijd voor een eerste gezamenlijke kennismaking.dde sporthallen zijn klaar, de mediatheek, administratie, docentenkamer allemaal duidelijk herkenbaar. Het was spannend om door de nieuwe, grote klaslokalen te lopen. Vanzelfsprekend wacht het team van het Wateringse Veld College niet op de nieuwbouw om goed onderwijs te verzorgen. Zo krijgt de school binnenkort het felbegeerde TTO-certificaat, beginnen de vmbo-leerlingen het komende jaar met Verbindend leren en zijn de voorbereidingen voor onderdelen van het nieuwe cultuurprogramma alweer in volle gang. Het Wateringse Veld College leidt de leerlingen op voor vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg. De leerlingen lopen niet van het ene naar het andere lokaal bij het wisselen van lessen, maar blijven in hun eigen domein. De grote voordelen van het werken in domeinen bewijzen zich nu al in de noodbouw aan de Leyweg, maar in de ruime nieuwe lokalen zal het werken in domeinen pas echt tot zijn recht komen. Het Wateringse Veld College biedt de vwo-leerlingen Tweetalig Onderwijs (TTO) aan. Dat houdt natuurlijk niet alleen een jaarlijkse studiereis naar Engeland in, maar vooral dat 65% van de lessen in het Engels (door geschoolde docenten) wordt gegeven. Eind mei bezochten drie visitatoren van het Europees Platform het college en die concludeerden na onderzoek dat de school ruim voldoet aan de officiële eisen om zich voortaan Junior TTO te mogen noe- men. Binnenkort vindt de feestelijke officiële ontvangst van het certificaat plaats. De start van Verbindend Leren is een ander voorbeeld van een ontwikkeling die op het college gaande is. De school is er in geslaagd deel te mogen nemen aan het project Verbindend leren. Het wekelijkse (!) programma Verbindend leren legt een link tussen leerlingen, school, vervolgstudie en werken. Het programma biedt de leerlingen die het vmbo-theoretische leerweg volgen ruimte voor bedrijfsbezoeken, stages, excursies, interviews en onderzoeken naar de arbeidsmarkt. Op deze manier bereiden de leerlingen zich goed voor op hun vervolgstudie en op de arbeidsmarkt, tevens stimuleert het programma hen bij hun eigen studie. Het Wateringse Veld College profileert zich als school met veel aandacht voor cultuur. Geen theaterklas, dansklas of sportklas, maar de school daagt ALLE leerlingen telkens weer uit om aan ALLE activiteiten deel te nemen. Zo repeteren ruim 80 leerlingen elke donderdagavond voor de jaarlijkse opvoering van de musical. Dit jaar zorgden The Young Emotions voor een professionele uitvoering van de zelfgeschreven musical The Blues sisters. En de voorbereidingen voor de nieuwe musical zijn alweer in volle gang. Bewoners van Wateringse Veld zijn nu alvast uitgenodigd bij de opvoering van deze productie wellicht al in het nieuwe gebouw, Missouri 1, 2548 QQ. Datum: 25 juni 2007 ONLINE ETALAGES PERSBERICHT Nieuwe website maakt einde aan waterval van folders De voordelen van digitale reclame NieuwVoorWeinig.com heeft voordelen: Winkeliers en ondernemers besparen met ad-verteren op NieuwVoorWeinig.com zeeën van tijd en geld. Bovendien heeft een adverteerder op internet een veel groter bereik. De consument kan aanbiedingen bekijken als het hem uitkomt. Ook kan de consument NieuwVoorWeinig.com laten onderhandelen. De website springt hiermee in op de groeiende behoefte van consumenten om aanbiedingen te vergelijken, geld te besparen, en gericht op koopjes te jagen. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Postbus BR Den Haag Vanaf 1 juli 2007 hebben koopjesjagers een nieuwe website: Op deze website publiceren winkeliers en ondernemers hun reclamefolders en aanbiedingen. Consumenten kunnen zo zien waar ze écht de scherpste prijs betalen. NieuwVoorWeinig.com is de eerste marktplaats voor nieuwe, ongebruikte goederen. Folders worden niet gelezen Onderzoek heeft aangetoond dat folders slecht of zelfs helemaal niet worden gelezen. Pas wanneer een consument echt op zoek is naar een bepaald artikel, pluist hij de aanbiedingen na. Dat betekent dat wekelijks ontzettend veel papier, inkt en geld wordt verspild. Veel mensen geven aan te balen van de enorme lading folders in de brievenbus. Een sticker met NEE tegen reclame kan een oplossing zijn. Toch zijn veel mensen bang zo echt interessante aanbiedingen mis te lopen. Met NieuwVoorWeinig.com loopt men niets meer mis. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Einde Persbericht Voor meer informatie: NieuwVoorWeinig.com Willem Verwoerd, Marco Wennekes,

stichting wijkkrant Wateringse Veld

stichting wijkkrant Wateringse Veld stichting wijkkrant Wateringse Veld www.swwv.nl info@swwv.nl ZATERDAG 27 JUNI PLEIN TOT PLEIN FESTIJN (pag. 3) MMIX Voor het vijfde jaar is er weer een feest in de wijk met een uitgebreid programma, zie

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

bij ADHD Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Pagina 19 Henk Gorel ( DOEL / GGZ-Delfland): Bezuinigingen in psychiatrie werken averechts www.mijndoel.

bij ADHD Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Pagina 19 Henk Gorel ( DOEL / GGZ-Delfland): Bezuinigingen in psychiatrie werken averechts www.mijndoel. Derde jaargang nummer: 5 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland In deze uitgave o.a. George Edelman: Hardlopen brengt bewustwordingsproces op gang Mirjam van Lint: Ouders

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012 Mitros en de financiële crisis Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Loopwapen tegen zwerfvuil Een wijk om op te (vr)eten! Colofon Ondiep Exclusief is een gezamenlijke

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei.

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei. Wijkkrant voor Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum Mei 2009 DEZE MAAND: BUURTBUDGETTEN NORDIC SCENE ADVENDO ZOEKT JEUGD Flats Bernard de Willdestraat worden gesloopt Verhuizen verloopt voorspoedig De

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke 16e jaargang nr. 3 In deze krant september 2013 Uitstel overdracht Buurthuis onder de Schie Redactioneel foto:stan van Adrichem Pagina 3 Nieuwe hondenschool in de Wippolder. Pagina 5 Open dag rioolgemaal

Nadere informatie

Week van de opvoeding! pagina 5

Week van de opvoeding! pagina 5 1e jaargang nr 3, september t/m november 2013 Week van de opvoeding! pagina 5 Hulp via internet pagina 9 Nieuwe behandelingen tegen piekeren pagina 21 Tegen onheil werkt geen pil pagina 27 1e jaargang

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

De Stratummer. In dit nummer:

De Stratummer. In dit nummer: Stadsdeelmagazine 1e kwartaal 2013 De Stratummer In dit nummer: Glasvezel in Stratum Aanleg van de HOV lijn De Vliegende Stratummer Bewonersvereniging Gerardusplein Schoolprofiel: De Hasselbraam Het oudste

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Vathorstnu. t Turfgat is er klaar voor, jij ook? Koken voor de wijk UITVERKOOP COLLECTIE 2013. Inzamelactie voor Stichting Babyspullen 12 TOT 17 UUR

Vathorstnu. t Turfgat is er klaar voor, jij ook? Koken voor de wijk UITVERKOOP COLLECTIE 2013. Inzamelactie voor Stichting Babyspullen 12 TOT 17 UUR Vathorstnu powered by UITVERKOOP COLLECTIE 2013 Zie advertentie. 03 05 07 11 16 Power Yoga 25 jaar Studio Image 12 40 NF OE VB RE MU AB RE I R 2 0 1 43 1 10 E E JJA A R G A N G,, N U M M E R 02 43 I I

Nadere informatie

v a n 2 8 j a n u a r i

v a n 2 8 j a n u a r i A p r i l 2 0 1 3 [ a p r i l 2 0 1 3 ] v a n 2 8 j a n u a r i Voor de eerste keer in 2013 is op 28 januari 2013 een bestuursvergadering geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn meerdere onderwerpen aan

Nadere informatie

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende q q KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende Waarom De Zonnewende? @kbsdezonnewende Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal

Nadere informatie