Buikslotermeer. Herfstnummer 32e jaargang september 2008 nr27. Baggeren * Watermeter * Afscheid. Officieel orgaan van Tuinpark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buikslotermeer. Herfstnummer 32e jaargang september 2008 nr27. Baggeren * Watermeter * Afscheid. Officieel orgaan van Tuinpark"

Transcriptie

1 Officieel orgaan van Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam Baggeren * Watermeter * Afscheid Herfstnummer 32e jaargang september 2008 nr27

2 Samen eten op het pad Voor de tweede maal werd er voorafgaand aan de lichtjesavond gegeten op het pad op deel 3. Het wordt een mooie traditie en het verdient navolging door de andere tuinders. Neem je tafel en stoelen en schaar je bij de andere tafels van de buren. Zorg ervoor dat je ruim te eten hebt. Zo kan iedereen mee genieten. En de rij wordt hoe langer hoe langer. Organiseer het op een doodlopend stuk pad bij de tuinen. Dan heeft niemand er last van. Openbaar terrein kan ook heel goed en wat te denken van het terras bij het klubhuis? Daarna gezamenlijk wandelen door het tuinpark om alle lichtjes in de tuinen te bewonderen. Een geslaagde avond. Els, Erica, Ewald, Guus, Iziz, Jan, Jos, Khaya, Lila, Lizzy, Ljubisa, Ilja, Marianne, Marianne, Marja, Margriet, Minke, Nena, Rina, Rob, Saskia, 2 Simon, Tet, Tijn, Toke, Wil en Zohra.

3 Inhoud Tafelelen voor lichtjesavond pag 2 Van de voorzitter pag 4 Watermeterstand pag 7 Baggerbriefje pag 9 Gehate dieren: de rat pag 11 De moestuin: schorseneren pag 13 Lichtjesavond pag 15 Baggeren pag 16 Verkooplijst winkel pag 19 De vereniging Groei & Bloei pag 21 Boekbespreking: Groene zusters en maggi pag 23 Ingezonden: Afscheid pag 24 Diversen redactie pag 27 Gedicht pag 27 Rooster Algemeen werk pag 29 Activiteitenrooster pag 29 Colophon pag 30 Fotocollage Oogst pag 31 Recept: Pompoensoep pag 32 Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg EA Amsterdam Tel.: Postbus MB Amsterdam Redactie tuinkrant Lenny Schröder tuin 196 coördinatie drukkerij en fotografie Marianne Boeije tuin 197 fotografie en vormgeving Saskia van Briemen tuin 198 teksten, fotografie en eindredactie Jan de Jong (webmaster) tuin 179 Nisvan van Sijl tuin 78 cartoons Redactie website Jan de Jong tuin 179 Drukwerk: Bond van Volkstuinders Johan van Kuijkstraat 23c 1067 XG Amsterdam www. bondvanvolkstuinders.nl Colophon redactie Advertenties Voor tarieven tel Post- en krantbezorging Jan Terweij tuin 86 Nieuwe Kopij De kopij voor krant 28 moet uiterlijk binnen zijn op 15 november. De krant verschijnt dan twee weken later. Wilt u een bijdrage leveren aan onze tuinkrant? Mail dan naar: of stuur het per post: M. Boeije, Het Breed 823, 1025 JC Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en of aan te passen. Onderteken uw stukken want anonieme stukken worden niet geplaatst. 3

4 Van de voorzitter We zitten zo goed als vol. Met enige wisselingen, opzeggingen en royementen in het achterhoofd die altijd wel plaatsvinden zijn we dus op volle sterkte wat betreft het aantal leden. Mooi, mooi, mooi! Dat was en is nog altijd een enorme klus voor met name onze secretaris en penningmeester. Ook V&O had en heeft veel werk aan het onderhoud van de niet verhuurde tuinen. Veel vrijwillige uren zijn hieraan besteed, daarom dank aan hun allen. Dat werk komt nu allemaal in een rustiger vaarwater en dat is hard nodig, want veel aandacht is noodzakelijk voor het andere verenigingswerk, namelijk de commissies. Dat heeft blijkbaar meer aandacht nodig dan het bestuur tot nu toe kon leveren. Ik zeg het nog maar eens: zonder de vrijwillige inzet van (nieuwe) leden moeten we volgend jaar maatregelen treffen. Dat geldt ook voor activiteiten waar niet of nauwelijks mensen op af komen. Dat zal ongetwijfeld consequenties hebben voor activiteiten op de tuin (voor jong én oud), ondersteuning en facilitering van de leden en/of financieel. Maar misschien vindt u dat allemaal niet nodig of het niet erg dat er (veel) meer contributie moet worden betaald. In ieder geval kunt u er voor zorgen dat het niet nodig is dat het bestuur voorstellen moet doen hoe hiermee om te gaan! Ten slotte nog graag uw aandacht voor de vernieuwing van onze vereniging. Binnenkort volgt hierover informatie van de Bond die voor alle leden van belang is. Okke Peijters Winterslapen De Bond hanteert strikte regels voor winterslapen. Tuinders die toestemming krijgen ontvangen hiervan separaat bericht. De beslissing is onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. Wij hebben bij het ter perse gaan van dit tuinblad nog geen bericht van de Bond ontvangen, maar willen alvast inventariseren wie hiervoor in aanmerking wil komen. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dan moet u een briefje (conform het gestelde in ons Supplement) deponeren in de 4 bestuursbrievenbus (bij de kantine) met uw naam, tuinnr., aantal personen en leeftijden, periode en aantal nachten per week en of u over een mobiele telefoon beschikt. Leden die zich toch na zonsondergang op het tuinpark bevinden en geen toestemming hebben begaan een overtreding en zullen via de Reglementen worden aangesproken, zie Toegang tuinpark in de winterperiode hieronder. Toegang tuinpark in de winterperiode Het complex is in de periode van 1 oktober tot 1 april niet vrij toegan-

5 Van het bestuur kelijk. De hekken zijn op slot. Leden (voorzien van een sleutel) mogen het complex betreden tussen zonsopgang en zonsondergang. Uitsluitend leden die toestemming hebben voor winterslapen mogen zich na zonsondergang nog op het complex begeven. Onbekenden en leden zonder toestemming worden na zonsondergang beschouwd als crimineel. De politie ziet (ondermeer met honden) toe op de veiligheid. Het bestuur accepteert in dergelijke gevallen geen aansprakelijkheid bij schade aan goederen en/of personen. Wij verzoeken alle leden gedurende de winterperiode, in verband met de veiligheid, de hekken direct achter zich te sluiten en geen personen toe te laten die niet bekend zijn. Alle leden hebben immers een sleutel en kunnen er dus gewoon op geen sleutel, dan pech (anders kom je er ook niet meer af). Bij onraad: bel de politie ( , gratis) en/of schakel een bestuurder in. Ga er in ieder geval NOOIT zomaar zelf op af! Uw tuin winterklaar en hufterproof maken enkele aanbevelingen Sluit het water af en blaas uw waterleidingen door; Laat geen water staan in de waterput; Leeg uw toiletreservoir; Sluit het gas af en berg uw gasflessen goed op; Berg uw gereedschap, kruiwagen(s), ladders e.d. achter slot en grendel op; Laat geen apparatuur en gereedschap op 220 volt op de tuin achter; Verwijder zonnepanelen en omvormers e.d. en laat deze niet op de tuin achter; Laat een eventuele aggregaat niet op uw tuin achter; Neem (brom)fietsen mee naar huis; Laat nieuwe spullen (in verpakking) niet in het zicht staan; Sluit deuren en ramen, maar laat gordijnen e.d. open! Op die manier kan beter toezicht worden gehouden; Controleer regengoten en regenwaterafvoer, maak deze zonodig schoon; Controleer of alles wat buiten staat goed vaststaat en tegen een flinke storm kan, plaats anders spullen binnen of demonteer ze; Plaats planten en planten-/bloembakken die niet winterhard/vorstbestendig zijn binnen; Neem boeken/drukwerk mee naar huis. Tuinhuisjes zijn erg vochtig en dat kan uw boeken beschadigen; Plaats uw matras en zitkussen rechtop om te voorkomen dat evt. ongedierte er een woonplaats van maakt; Laat geen voedsel(resten), ook niet van huisdieren en/of in verpakking, achter. Dit trekt ongedierte aan; Breng uw afval en oude kranten e.d. weg. Dit kan ongedierte aantrekken, en is ook als nestmateriaal te gebruiken. Heeft u zelf ook suggesties, geeft het dan svp door aan de redactie, zodat we er allemaal wat aan hebben. 5

6 Nieuws van het Bestuur Nieuwbouw Bondskantoor De Bond van Volkstuinders is voornemens een nieuw Bondskantoor te bouwen op de daarvoor op ons tuinpark gereserveerde tuinen naast tuin 2. Het ontwerp en de globale planning is door het Bondsbestuur met ons afdelingsbestuur besproken. De planning gaat uit van start nieuwbouw na afloop van het tuinseizoen Wij zijn van mening dat de voorgenomen nieuwbouw recht doet aan de omgeving. Wel hebben wij de Bond nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering rekening te houden met u als tuinder en de situatie ter plaatste. De laatste berichten zijn dat de nieuwbouw vertraging oploopt omdat de nieuwbouw niet zou passen in het bestemmingsplan. Dit ondanks voorbespreking met Stadsdeel Noord. Uiteraard is dit een zaak van het Bondsbestuur. Wij houden u op de hoogte. Brief aan Bondsbestuur Ons afdelingsbestuur heeft een brief verzonden aan het Bondsbestuur met onze zorgen over de wijze waarop Stadsdeel Noord haar taken binnen en rond ons complex uitvoert. De inhoud voert terug op een aantal nog altijd niet opgeloste fysieke problemen rond de oplevering van ons park (paden, verzakkingen, riool e.d.), het niet nakomen van afspraken, het ontbreken van consistentie in beleid (vandaag linksom, morgen rechtsom) en het ontbreken van enige communicatie (die 6 bijvoorbeeld kan helpen bij het informeren van de leden over voorgenomen werkzaamheden). Een groot aantal van deze aspecten is na 4 jaar nog altijd niet opgelost of heeft in die periode niet geleid tot verbetering. Wij hebben het Bondsbestuur verzocht dit ter hand te nemen. Het Bondsbestuur heeft mondeling al aangegeven de situatie te herkennen met betrekking tot ons Stadsdeel, alsmede voor wat betreft 2 andere stadsdelen. Wij wachten een nadere reactie van de Bond af Voortgang Veranderplan Bond Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de statuten en reglementen van de Bond. Binnenkort ontvangen alle leden hierover nader bericht van de Bond. Volg ook de informatie die hierover wordt gegeven in de Vroegop. Het is heel belangrijk dat alle leden hiervan kennis nemen. Het betreft immers het hart van onze vereniging. De Bond zorgt voor informatieavonden voor alle leden, waarschijnlijk in oktober. De afdelingsbesturen zijn al eerder geïnformeerd en ook gehoord. Op basis van hun input zijn eerdere concepten van de statuten en reglementen aangescherpt en verbeterd. De planning ligt nog niet vast, maar het ziet er naar uit dat wij een EX- TRA LEDENVERGADERING moeten uitschrijven vóór 1 december a.s. om akkoord te geven op de nieuwe statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.

7 Watermeterstand Graag verzoeken wij alle tuinders in ons tuinpark om de waterstand op hun tuin in onderstaande strook in te vullen. Vergeet niet jullie naam en tuinnummer te vermelden. Opsturen voor 1 december 2008 a.s naar: Administratie van Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg EA Amsterdam of deponeren in de brievenbus voor het clubhuis. Mochten jullie problemen hebben bij het opnemen van de waterstand, vraag het aan je buren of aan andere tuinders op het park. Naam:... $ Tuinnummer:... Jaar:... Stand watermeter:... Datum:... $ Handtekening:... 7

8 l Opgebouwd uit mm dikke Noord Europese vurenhouten wandbalken met tweevoudige messing groef verbinding l Dakplanken 20mm l Vloerplanken 26mm l Draaikiep-ramen l Isolatiebeglazing l Vele modellen en uitvoeringen l Speciale modellen met een vloeroppervlak van 28m2 l Montage door vakmensen mogelijk l Levering van dakpanprofielplaten l Impregneren als optie l Prijzen inclusief levering aan huis l Eigen import dus scherpe prijzen Maatwerk is onze specialiteit Gratis catalogus Telefoon; of

9 Baggerbriefje Beste tuinders het is weer bijna zo ver. Er moet weer gebaggerd worden, d.w.z. de sloten moeten weer worden uitgediept en worden geschoond, inclusief het riet. Hieronder vindt u het baggerbriefje, die als het baggeren is gedaan in de brievenbus bij het clubhuis gedeponeerd dient te worden. Tot zover V&O Jan Barbé Hoe je aan een baggeremmer kunt komen en hoe je moet baggeren? Kijk op pagina 16 Naam:... $ Verklaart hierbij de sloot bij tuinnummer:... te hebben gebaggerd en het overtollige riet te hebben verwijderd Datum:... $ Handtekening:... 9

10 advertentie ATCO Dakwerken bv Uw adres voor: - stalen dakpannen - bitumeuze daken - shingle daken - dakpannen vrijblijvende prijsopgave Struisgrasstraat LE Amsterdam Tel/Fax (na uur): Mobiel:

11 Gehate dieren Hè bah, denkt u nu: de rat. Hè bah, denkt u ook als u er eentje ziet scharrelen op uw tuin. De rat (in tuinverband hebben we het over de Bruine Rat) heeft geen fijn imago, dat is zeker. In ons collectieve geheugen staat gegeift dat de rat de verspreider is van ziekten, en dan vooral de pest. Hier klopt iets niet: de Zwarte Dood werd veroorzaakt door de Zwarte Rat (via de vlo die die met zich meedraagt) en niet door de bruine rat. Sterker nog: toen de bruine rat de zwarte rat ging verdringen kwam er einde aan de pestepidemieën in Europa. Goed beschouwd is de bruine rat dus onze redder. De zwarte rat komt overigens in onze streken nog wel voor, maar dan vooral in pakhuizen en dergelijke. De bruine rat leeft altijd in de buurt van water (wat in de volksmond waterrat heet is niets anders dan de bruine rat). Hij kon het dus niet beter treffen dan met een volkstuincomplex. Hebben we dan niets te duchten van de rat? Vanouds worden ratten natuurlijk ook gehaat en gevreesd als voedselconcurrent, maar dat gaat meer op voor keuterboertjes op gammele boerderijtjes en dito korenschuren, dan voor volkstuinders met solide huisjes en hermetisch afgesloten broodtrommels. Wel hoor ik van medetuinders dat ze in appelboompjes en capucijnergewas klimmen en zich tegoed doen aan de oogst. De redactie zou hiervan graag enige actiefoto s ontvangen, dus houd uw camera in de aanslag! Is er iets te doen tegen ratten? Nee, niets, of het moest zijn dat je geen voedsel aanbiedt; dus geen vuilniszakken buiten het huisje bewaren, maar dat wist u natuurlijk al. Verdelging heeft geen zin: de plek van een gedode rat wordt prompt ingenomen door een soortgenoot. Er zit niets anders op dan ze te verdragen. Zelf heb ik er twee op de tuin: Eduard en Tim. Ik moet zeggen dat ik onderhand heel wat beter met ze kan opschieten dan met hun naamgevers. Ze vertonen zich allang niet meer uitsluitend tijdens de schemering en eigenlijk vind ik het wel grappig om te zien hoe ze zich na een mensenmaaltijd op het terras tegoeddoen aan de gemorste broodkruimels. Als je ze probeert weg te jagen schieten ze richting border en zitten ze zich daar te verkneukelen onder een rabarberblad. Ach denk ik dan: laat maar, we hebben al genoeg zorgen om de konijnen en de woelratten. Jan de Jong, tuin

12 30 advertentie

13 De moestuin Keukenmeidenverdriet: schorseneren Lust u die ook zo graag, schorseneren? Heerlijk, en één van de groenten die je lekker in de winter in de grond kunt laten zitten en waar je tijdens de teelt weinig omkijken naar hebt. Behalve het diepe doorspitten - tegen de kromme schorsen - en wat van te voren doorgewerkte compost, is het een probleemloos geval. Behalve als het heikele punt van het schoonmaken aangetipt wordt. Moeilijke gezichten, gezucht en opmerkingen dat zo een groente niet erg fijn is om te genieten vlak voor een wat gevoeliger optreden in onze maatschappij. Eh... hoezo? Tja, en dan komen de verhalen: over de zwarte handen, hoe die er uitzien dat zou je een beschaafd mens toch niet willen aandoen, maar keukenmeiden om ze schoon te maken hebben we ook niet allemaal, dus... laten we onszelf maar nooit meer verwennen met de winterasperges! Geen nood, ik heb zelf totaal geen moeite met die handen, en kan desnoods op een bruiloft dansen zonder dat iemand ook maar iets merkt van zwart of vies achterblijfsel. Hier is het geheim: Vul 1 van de 2 grote bakken met water met een flinke scheut azijn. Die tweede bak is om de schorseneren na het schillen in te bewaren voor je ze gaat koken. Doe de schorseneren met loof en wortels in de eerste bak, en laat de aarde er afspoelen. Je kunt gewoon je handen in het water steken, en als de groenten wat schoner zijn met de aarde er af, even het water verversen. Ik doe het zelf gewoon in de gootsteen, laat het water weglopen en vul de gootsteen weer met water en wat azijn. Dan met een aardappelmesje van de wortel naar het loof de kleine worteltjes eraf schrappen, steeds onder water blijven. Het beruchte sap lost meteen in het water op, en komt zo niet aan je handen. De volgende stap is met een dunschiller - nog steeds onder water - van de kop naar beneden schillen, kop eraf, en dan in de klaarstaande bak voor de volgende bewerking. Als alle schorseneren van schil ontdaan zijn, liggen ze nu dus in de tweede bak die je al klaar gezet hebt. Nu kun je de pan pakken, je wast ze als er nog wat te wassen valt, en snijdt ze - nog steeds onder water! in stukken. Dan haal je ze eruit en doet ze in de pan. Net zo koken als asperges, met een beetje melk of (ja, weer) wat azijn. Door het schillen onder zurig water heb je totaal geen last van kleverig sap, en dan zijn ook handschoenen niet nodig. Heel lekker zijn schorseneren met het beroemde bloemkoolsausje, maar ook gesmolten boter en hardgekookt ei a la asperge is niet te versmaden. Wat aardappelpuree erbij, en vlug je vingers wegdoen voor je ze mee opeet. Ik ga kijken of ze al groot genoeg zijn om er een maaltje van te halen, want ik heb me daar toch een trek! Eet smakelijk! 13 Irene Onderweegs, tuin 230

14 advertentie

15 Lichtjesavond Een aantal winnaars van de straatprijs: Ribeslaan. Helaas was de prijsuitreiking wat laat, waardoor Sonja, Martin / Adrie en Adrie niet op de foto staan. Het klubhuius tijdens de prijsuitreiking van de lichtjesavond. De eerste prijs ging naar de tuin van... met als thema de Olympische Spelen. De jury bestond uit Petra van den Dungen en Chris Broens. Twee van de verlichte dozen van Rob, waarmee hij de derde prijs won Rina neemt hier de derde prijs in ontvangst 15

16 In het reglement staat onder artikel 4. 2c: Leden zijn verplicht om sloten in de periode van 15 oktober en 15 november te baggeren. Op pagina 9 van dit krantje vinden jullie van V & O de jaarlijkse mededeling dat er weer gebaggerd moet worden. Daaronder staat een strookje dat ingeleverd moet worden als er gebaggerd is. Maar waarom moeten we eigenlijk baggeren? Sinds 2 jaar heb ik mijn tuin en tot op heden heb ik nog nooit gebaggerd. 16 Baggeren en baggeremmers Mijn deel van de sloot is nog niet eerder gecontroleerd, anders had ik daar vast wel iets over gehoord. Niet dat ik zo ongehoorzaam wil zijn, maar baggeren...? Geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Na wat googlen op internet begint het mij duidelijk te worden. Onze sloten zijn behoorlijk ondiep, ik schat zo n 60 tot 70 cm. Op de bodem liggen bladeren, dode waterplanten, stof en zand. Soms komt daar ook wat zwerfvuil bij. Deze zwarte laag wordt bagger genoemd. Elk jaar groeit de baggerlaag met 1 a 2 centimer. Hierdoor wordt de sloot steeds ondieper. De plantenresten in de baggerlaag vergaan langzaam en zo komen er voedingsstoffen in het water. Als de sloot niet gebaggerd wordt, bevat de sloot bij warm weer nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof, met stank als gevolg. Ook kan een ondiepe sloot minder water afvoeren, wat bij een heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Waarom moeten wij nu juist tussen 15 oktober en 15 november baggeren? In die periode zijn de meeste jonge kikkers en salamanders uit de poel vertrokken en zijn de overwinteraars nog niet aanwezig. Hoe bagger je nu eigenlijk en wat heb je daar voor nodig? Je kan baggeren met een baggeremmer of een baggerbeugel. In het inkoopwinkeltje zijn baggeremmers te koop (± 52) en een 5 meter lange bagger-

17 emmerstok ( 42,50). Een aantal tuinders hebben een eigen baggeremmer. Vaak al aangeschaft op de vorige tuin. De emmers verschillen van elkaar, maar het systeem is het zelfde. De emmer is klein van maat en heeft verschillende gaten om het water door te laten lopen. De emmer schuif je over de bodem en trek je langzaam omhoog. Laat de bagger niet te lang op de slootkant liggen, want daar zit behoorlijk veel voedingsstoffen in. Het is beter om de bagger over je tuin te verspreiden. Het bestuur heeft laten weten dat het mogelijk is om bij V & O een baggeremmer en stok te lenen. Aangezien in het verleden de emmers soms met gebroken stok werden teruggebracht, lenen ze de spullen liever niet uit. Misschien is het een idee om een borg te vragen en bijvoorbeeld bij breuk een nieuwe stok te laten betalen. Tijd om te baggeren! Saskia van Briemen (tuin 198) Marion en Erica tijdens het verwijderen van riet uit de sloot 17

18 advertentie

19 Lijst van artikelen verkrijgbaar in de tuinparkwinkel Aarde en zand Tuinaarde Potgrond Zaaigrond Compost Scherp Zand Speelzand Turfmolm Cacaodoppen Boomschors Ophoogzand 1m 3 Brandstoffen Gasflessen vol Petroleum Gasartikelen Gasklem Gasklok deluxe Gasklok Gasringetjes Gasslang Koperwerk Pijp 12 en 15 mm 5 m Klemdop 12 en 15 Sk 15x12, Sk 15x15x12 Sk 15x15x15 Sk 12x12 en 15x15 knie Sk 12x12x12 T- stuk Sk 12x12x15 T-stuk Tileen 16x16x16 Plug 1/2 Muurplaat Stopkraan Geministrip Buizenklem 12, 15 Meststoffen AZ Kalk Beendermeel (Eco) Bloedmeel (Eco) Compostmaker Coniferenmest Fuchsiamest Gazonmest Hortensiamest Koemest Kuipplantenmest Kunstmest Rhododendronmest Riolering Bocht 40/45 Bocht40/45 m spie Bocht 40/90 Bocht40/90 m spie Bocht 50/45 Bocht 50/45 m spie Bocht 50/90 Bocht 50/90 m spie Bocht 110/45 Bocht 110/45 m Spie Bocht 110/90 m spie Onstoppingstuk PVC lijm Pijp 40/5 m Pijp 50/ 5m Pijp 110 5m Steekmof 110 mm T-stuk 40/45 T-stuk 50/45 T-stuk110 T-stuk 110x50x45 Verloop 50/40 Verloop 110/50 Tuingereedschap e.d. Bladhark metaal en plastic Boomband Boomzaag Drietand Drietandhark Drietandhark (Gardena) Fiskarset Gereedschapshaken groot en klein Gieter Graskantschaar 3 k, 9 k Graskantsteker Grasschaar Tele Hak 16 cm Handpottenpers Handschoenen heren en dames Handvatten Hakhark (Gardena) Hark 8 T en 12 T Harkje (Parade) Hooihark Klomp open hiel Klomp gesloten hiel Kniematje Kruiwagen (80 liter) Kruiwagen binnenband Kruiwagen (2 wiels) Kruiwagenwiel Laarzen Onkruidborstel Onkruidkrabber Onkruidsteker Onkruidsteker Gardena Onkruidschraperset Panschop Plantenring 30 en 40 cm Schep (IJzeren) Schepje Schepje (Parade) Schoffel 16 cm Schoffelsteel Schrepel met touw Schrepeltje Snoeischaar groot en klein Snoeizaag (Parade) Spade (Variant) Spitvork Takkenschaar Tonkinstokken 90, 120, 150, 180, 240, 300 cm Tuinnet Tuinslang Tuintouw Tuintwister Vele soorten zaden Verticuleerhark 19

20 Tuinliefhebbers opgelet, advertentie De Groenwinkel Adriaan Loosjesstraat 40 (tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf) 1035 XS Amsterdam-Noord Tel / Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-Klimplanten- Haagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te wachten op een plekje in uw tuinpark. U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit beplantingsmateriaal. Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven u 1 jaar garantie op het aanslaan. Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de voordeligste prijzen. Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot, dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein). Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei, bloei en verzorging van bomen en planten. Openingstijden: Voorjaar do/vr/za Najaar za Leden van het tuinpark Buikslotermeer krijgen 10% korting, ook in de winkel.

21 Amsterdamse groenvereniging Groei & Bloei Groei & Bloei is het grootste tuintijdschrift en de leukste groenvereniging van Nederland. _ 11 x per jaar praktische tips en tuininspiratie in uw brievenbus _ Gratis advies van onze Groenadviesdienst (zie de web-site _ Korting met de ledenpas bij kwekerijen, tuincentra en evenementen Wat doet de afdeling Amsterdam De Amsterdamse Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde is de Amsterdamse afdeling van de landelijke vereniging GROEI&BLOEI e/o de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. De A.V.T.P. organiseert diverse activiteiten bij u in de buurt. Lid worden heeft veel voordelen. _ Zo krijgt u bijvoorbeeld korting op o.a. bloem-schik-/ tuin-/cursussen, workshops, tuinexcursies en tuinreizen. _ Zijn er regelmatig lezingen en kennen wij plantjes en/of zadenruil. _ Ook ontmoet u gezellige en enthousiaste tuiniers in de buurt. _ Een keer per kwartaal houden wij onze leden op de hoogte met de Mokumse Mededelingen Neem een abonnement en u bent meteen lid van onze vereniging. Overtuigd? Profiteer van onze aanbieding! Word lid van Groei & Bloei! Als u lid wordt via de afdeling Amsterdam met ingang van september, en betaal pas per 2009 ontvang u als welkom de nrs. september, oktober, en november/december geheel gratis Let op! Om gebruik te maken van deze aanbieding mag u in 2007 geen lid zijn geweest. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Contributie gehele jaar ,95. Nog vragen? Mail naar Ron Kooijenga: Groei & Bloei Planten ruilmarkt Zaterdag 9 mei 2009, vanaf uur Dit jaar organiseren wij i.s.m. Tuinpark Buikslotermeer weer een G&B planten ruilmarkt. Een planten ruilbeurs heeft altijd iets avontuurlijks. Je kunt het geluk hebben dat ene plantje te vinden waar je al jaren naar op zoek bent. Of thuis te komen met dat onbekende plantje dat vervolgens uitgroeit tot? Maar geen nood, er komt altijd weer een volgende beurs. Wat aan te bieden: _ Opgekweekte tweejarige planten, zoals stokroos, vergeetmij-nietjes, vingerhoedskruid e.d. (u heeft vast wel enige zaailingen in de tuin) _ Opgepotte eenjarige of vaste planten _ Zaden van eenjarige, tweejarige, vaste planten _ Ook groenten, plantjes of zaden zoals tomaten (in alle soorten) zijn welkom _ Tuinboeken en/of tijdschiften _ Gereedschappen, potten, schalen of andere tuinattributen 21

22 advertentie Zonne-energie Wij leveren en installeren zonnepanelen, regelaars en accu s. Inclusief montagematerialen. Satellietontvangers Voor ontvangst van TV en radio bent u bij ons aan het juiste adres. LCD- TV s, radio/cd spelers, satelliet en DVB-T tuners ook op 12 volt. Uiteraard hebben wij hiervoor de noodzakelijke installatiematerialen. Pitten, kousen en glazen Onze afkomst verloochenen wij niet. Al sinds 1935 verkopen wij olie (kerosine), kachels en lampen, evenals de benodigde kousen, pitten en glazen. 12 volt/24 volt U vindt bij ons een uitgebreide sortering omvormers, koelkasten, verlichting en andere benodigdheden op 12 volt. Butaan/Propaangas Een groot assortiment gasapparatuur is in onze winkel aanwezig zoals o.a. voor koelen, koken, verwarmen en warmwater. Ook leveren wij alle installatiematerialen hiervoor. DE PITTENSPECIALIST Dé leverancier voor uw tuinhuis 22 De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat HG Amsterdam tel fax

23 Boekbespreking Groene zusters en maggi Ik vind de laatste tijd steeds meer kookboeken die de seizoenen volgen. Deze boeken zijn vaak heerlijk om te lezen en inspireren mij om andere recepten te koken en om na te denken wat ik volgend jaar op mijn tuin ga zetten. Vlak voor mijn vakantie vond ik een heerlijk pasta recept in de Daily Telegraph wat verwees naar het : Sarah Raven Garden s Cookbook. Dit boek is een aanrader. Het staat vol met recepten die de seizoenen volgen. Ik ben dol op tomaten (die het bij mij maar niet willen doen, maar bij mijn buurvrouw van de planten afknallen. Wat doe ik toch fout? Waarom lukken augurken en komkommers mij wel in alle vormen en maten, maar tomaten maar niet? Wat heeft zij wat ik niet heb?????????????) Maar terug naar die tomaten. Deze zomer tijdens de vakantie in Spanje, waar de tomaten je om de oren vliegen, heb ik de volgende recepten meteen uitgeprobeerd; gazpazzo: een groot succes, tomatensoep met sherry, fantastisch, geroosterde tomaten met knoflook en spaghetti, verrukkelijk, sperziebonen in slagroom met tomaten knoflook en spaghetti, weer heerlijk, tomatentaart mmmmm. Deze vrouw schrijft goddelijke recepten die ze aanvult met recepten uit veel andere kookboeken maar het leuke is dat je alles zo uit je tuin kunt halen. Binnenkort ga ik de recepten proberen van het hoofdstuk courgettes en dan appels. Net na mijn vakantie kwam ik Gezond Leven en Bezield Eten op het spoor van Zuster Chiara Bots, een claris uit Megen. Deze nonnen koken ook gezond, en volgen ook de seizoenen. Maar bovenal de recepten doen mijn erg denken aan het heerlijke eten wat ik altijd krijg tijdens mijn regelmatige bezoeken aan een Benedictijner abdij. Daarnaast verwijst het boek naar een heel netwerk van Green Sisters, nonnen die zich als voorvechters profileren, wereldwijd van gezond eten. Ik gaf dit boek aarzelend aan mijn tomaten-buurvrouw kado, als dank voor de goede zorgen voor mijn tuin, terwijl ik in Spanje was. Ik was niet zo zeker van dit kado, zou ze het te katholiek vinden en daarom niet meer op mijn tuin zou willen passen tijdens mijn vakantie. Maar nee, ze dook meteen in de vrij eenvoudige recepten van verschillende soorten pompoensoep en bleek geïnterreseerd geraakt in de verhalen van de zusters die het boek mede een bijzonder karakter geven. De zuster volgt meer het kerkelijk ritme. Ze komt met recepten voor kerststol, oliebollen enz. Ze volgt het jaar van kerst, vasten, pasen, de zomer tot aan kerst. Ze koopt halve koeien en varkens (wist u dat je bij de Warmoesmarkt op de Warmoesstraat een groen vleespakket van 10 kilo kunt bestellen, echt heerlijk). Ze maakt thee voor verschillende momenten van de dag met kruiden uit de tuin. Ze maakt jam van fruit en van bloemen. Alle recepten zijn heel eenvoudig, je hoeft niet op zoekt naar rozenwater. Haar kruid is Maggi. En laat ik dat nou toevallig in april weer eens gekocht hebben voor bij de aspergesoep van mijn oma. In beide boeken komen de pompoenen ook uitgebreid aan de orde. Echter het recept verderop in de tuinkrant stond er niet in. Het is een beetje een gedoe, maar als je jezelf en je gasten eens wilt verbazen probeer het dan uit. Veel succes! Arie Snel, tuin

24 Op zaterdag 23 augustus 2008 nam ik afscheid van mijn tuin. Een moeilijk moment, maar op een gegeven moment ben je zover. Een auto-ongeluk maakte dat ik niet meer in staat ben een tuin naar behoren te onderhouden. Toch ben ik ook blij, en wel omdat de nieuwe eigenaresse er echt zin in heeft. Bij een afscheid horen bedankjes, en dat dus bij deze, aan jullie allemaal die hebben bijgedragen aan mijn dierbare tuintijd. Eén gebeurtenis wilde ik graag met jullie delen vandaar dus dit verhaal over het mereltje: Zoals jullie allemaal wel weten is de tuin niet voor jou alleen. Er wonen allerhande dieren voor wie je tuin misschien nog wel eigener is dan voor jezelf. Zo had ik mijn tuin op het oude tuinpark, samen met een paar Ingezonden Afscheid advertentie koolmeesjes, een paar merels en een winterkoninkje. Op een zekere dag in de vroege zomer toog ik, na afwezigheid van een week, naar mijn tuin. Het was prachtig weer en heel stil. Met het intens tevreden gevoel dat je op zo een moment dan hebben kan, sloeg ik de hoek van mijn huisje om, om zodoende op mijn terras te belanden. En toen stond ik oog in oog met de drie volle, hoge aalbesstruiken aan het eind van mijn terras. De aalbessen waren rijp! Prachtig rood, precies goed. De takken waren afgeladen zo vol: het leek wel Kerstmis! En week tevoren was alles nog groen geweest, wat een aangename verrassing. Van bewondering bleef ik even staan, verrukt en blij in de zonnige stilte. Maar niet voor lang...ineens was daar, als uit het niets, het mereltje. Houthandel Ton Sakes Buikslotermeerdijk 157 l 1027 AC Amsterdam l Tel: Verkoop van Restantpartijen Hout- en Plaatmaterialen Rabat l Balken l Deuren l Merantie l Merbau Schrootjes l Dakplaten l Dakbedekking 24 Alle maten geschaafd vuren printplaten 10 tot 50% voordeliger Geopend: Ma t/m za van 10 tot 18 uur

Winternummer 30e jaargang december 2006. Officieel orgaan van tuingroep Tuinpark Buikslotermeer nr 14 Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam

Winternummer 30e jaargang december 2006. Officieel orgaan van tuingroep Tuinpark Buikslotermeer nr 14 Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Tuinpark Buikslotermeer Winternummer 30e jaargang december 2006 Officieel orgaan van tuingroep Tuinpark Buikslotermeer nr 14 Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Bestuur 1e voorzitter Okke Peijters tuin

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

Buikslotermeer * * * * *

Buikslotermeer * * * * * 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 5 september * * * * * e bank wordt steeds mooier Verslag kunstmanifestatie oe mee met de lichtjesavond! rive-inn feest een succes Over de petitie en

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT. nr 433 juli 2007 tuinkunst - pinksterkamp

ONS BUITEN KONTAKT. nr 433 juli 2007 tuinkunst - pinksterkamp ONS BUITEN KONTAKT nr 433 juli 2007 tuinkunst - pinksterkamp Op de valreep De rubriek om het laatste nieuws nog even toe te voegen of iets extra onder de aandacht te brengen. Let op: 4 en 5 augustus Feest

Nadere informatie

welkom! HERRIE IN DE TENT nieuwjaars receptie KONIJN IN DE ZAK jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE

welkom! HERRIE IN DE TENT nieuwjaars receptie KONIJN IN DE ZAK jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE HERRIE IN DE TENT KONIJN IN DE ZAK welkom! nieuwjaars receptie 15 01 2012 jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE *groenliefhebbers*van het eerste uur Redactioneel JG.12 NR.03 OPROEP tuinwinkel beheerder

Nadere informatie

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering Colofon Eindredactie Annemarie Gijzelaar Vormgeving Nisvan van Sijl www.nisvan.com VROEGOP Vroegop wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren onder de leden en aspiranten van de Bond van Volkstuinders

Nadere informatie

REDACTIE Hoofdredacteur Henri Kroll 27 6435345 Eindredacteur/vormgever Maria Vlaar 22 3454515 Redactielid Caluke van Hoften 98

REDACTIE Hoofdredacteur Henri Kroll 27 6435345 Eindredacteur/vormgever Maria Vlaar 22 3454515 Redactielid Caluke van Hoften 98 TUINVERENIGING LANGS DE AKKER Langs de Akker 2 1186 AB AMSTELVEEN www.langsdeakker.nl OPGERICHT 16 SEPTEMBER 1971 Telefoon: 020-4963724 Voorzitter: dirover@hetnet.nl Secretariaat: langsdeakker@hotmail.com

Nadere informatie

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Schoffelen Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Na het dubbeldikke zomernummer voelt deze Schoffelen wel erg dun aan. De redactie had natuurlijk een dikker nummer willen maken maar

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

lente 2014 Tuinpark Lissabon, Sloterweg 865, 1066 CB Amsterdam

lente 2014 Tuinpark Lissabon, Sloterweg 865, 1066 CB Amsterdam lente 2014 Tuinpark Lissabon, Sloterweg 865, 1066 CB Amsterdam Inhoud De Lissabon voorjaar 2014 1 Bestuur tuinpark Lissaon 2 Inhoud 3 Redactie 4 Even bijpraten 6 Van de redactietafel 7 Tuintips voor de

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl 1933 2014 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

ALV: Dries Breugom en Henk Hermsen lid van verdienste

ALV: Dries Breugom en Henk Hermsen lid van verdienste Mei 2015 ALV: Dries Breugom en Henk Hermsen lid van verdienste Dries Breugom en Henk Hermsen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste. Voorzitter Jaap van Riet spelde Dries

Nadere informatie

Overvolle containers, milieupark op slot

Overvolle containers, milieupark op slot Algemeen Doeblad Tuinkrant voor de leden van het Toepad 2e jaargang, nummer 3-2005 Overvolle containers, milieupark op slot Het milieupark op ons terrein wordt veel gebruikt. Zodra de containers zijn geleegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Het tuinseizoen in 2015 is weer begonnen. In week 4 van dit jaar hebben we stagiaires aan het werk gehad. In die week vroor het s nachts en hierdoor was het overdag lang koud om buiten fijn te kunnen werken.

Nadere informatie

Editie Januari 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Januari 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Januari 2013 Nieuwsblad voor Dierdonk Nieuw meubels van recycled hout Kelim kussenhoes 34,- 2 e Kerstdag open Zondag open 6, 13 en 20 januari 12.00-17.00 uur Ladenkast metaal 649,- TV dressoir 449,-

Nadere informatie

algemeen redactieadres: Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435 e-mailadres: redactie@dorpskrantdeklepper.nl informatie over financiële zaken:

algemeen redactieadres: Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435 e-mailadres: redactie@dorpskrantdeklepper.nl informatie over financiële zaken: april 2014 nummer 104 jaargang 20 prijs 2,95 DE KLEPPER COLOFON & ADRESSEN redactie Dorpskrant De Klepper Daniël Bikker 642520 Martijn Blaauw 06-20932779 Gera den Braven 642777 Gijs Kool 06-51502379 Carolien

Nadere informatie

Zeer geslaagde avond kegelen

Zeer geslaagde avond kegelen Zeer geslaagde avond kegelen (zie blz. 18) Interview met Dirk en Nanny Leni s tuinspiegel Ons huisje heet Vlinders en waardplanten (deel 1) Paddenstoelenexcursie Opruimochtend Kleine letters April 2008

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 In dit nummer Wetenswaardigheden Van de bestuurstafel Notulen ALV van maandag 18 april 2011 Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement ( HHR

Nadere informatie

Pluimen voor Waternet? Welnee...

Pluimen voor Waternet? Welnee... N ie uws b r ief Blad van de Vereniging Woonschepen Zuid twintigste jaargang nummer 3 oktober 2011 Bulldozers en kettingzagen in het groen Kunst aan de Schinkel Zon op je dak (3) Nog even over spoelwater

Nadere informatie

Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014

Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Inhoud Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Balans per eind 2014 Resultatenrekening

Nadere informatie

Foto s O.C. Paaseieren

Foto s O.C. Paaseieren Indien onbestelbaar, dan graag retour zenden naar: Redactie Heraut, Postbus 4089, 9701 EB Groningen. Foto s O.C. Paaseieren zoeken en Noten schieten (zie blz. 24) Interview kunstenares Joukje Pees Succesvol

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Herfst. Wijkblad Rond t Hofke pag. 3. Colofon. Rond t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk "Oud Tongelre".

Herfst. Wijkblad Rond t Hofke pag. 3. Colofon. Rond t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk Oud Tongelre. 44 e jaargang No: 10 Oktober 2008 Colofon Rond t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk "Oud Tongelre". Oplage 3200 exemplaren Redactieadres: t Hofke 15 5641 AH Eindhoven Redactie:

Nadere informatie