Buikslotermeer. Herfstnummer 32e jaargang september 2008 nr27. Baggeren * Watermeter * Afscheid. Officieel orgaan van Tuinpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buikslotermeer. Herfstnummer 32e jaargang september 2008 nr27. Baggeren * Watermeter * Afscheid. Officieel orgaan van Tuinpark"

Transcriptie

1 Officieel orgaan van Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam Baggeren * Watermeter * Afscheid Herfstnummer 32e jaargang september 2008 nr27

2 Samen eten op het pad Voor de tweede maal werd er voorafgaand aan de lichtjesavond gegeten op het pad op deel 3. Het wordt een mooie traditie en het verdient navolging door de andere tuinders. Neem je tafel en stoelen en schaar je bij de andere tafels van de buren. Zorg ervoor dat je ruim te eten hebt. Zo kan iedereen mee genieten. En de rij wordt hoe langer hoe langer. Organiseer het op een doodlopend stuk pad bij de tuinen. Dan heeft niemand er last van. Openbaar terrein kan ook heel goed en wat te denken van het terras bij het klubhuis? Daarna gezamenlijk wandelen door het tuinpark om alle lichtjes in de tuinen te bewonderen. Een geslaagde avond. Els, Erica, Ewald, Guus, Iziz, Jan, Jos, Khaya, Lila, Lizzy, Ljubisa, Ilja, Marianne, Marianne, Marja, Margriet, Minke, Nena, Rina, Rob, Saskia, 2 Simon, Tet, Tijn, Toke, Wil en Zohra.

3 Inhoud Tafelelen voor lichtjesavond pag 2 Van de voorzitter pag 4 Watermeterstand pag 7 Baggerbriefje pag 9 Gehate dieren: de rat pag 11 De moestuin: schorseneren pag 13 Lichtjesavond pag 15 Baggeren pag 16 Verkooplijst winkel pag 19 De vereniging Groei & Bloei pag 21 Boekbespreking: Groene zusters en maggi pag 23 Ingezonden: Afscheid pag 24 Diversen redactie pag 27 Gedicht pag 27 Rooster Algemeen werk pag 29 Activiteitenrooster pag 29 Colophon pag 30 Fotocollage Oogst pag 31 Recept: Pompoensoep pag 32 Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg EA Amsterdam Tel.: Postbus MB Amsterdam Redactie tuinkrant Lenny Schröder tuin 196 coördinatie drukkerij en fotografie Marianne Boeije tuin 197 fotografie en vormgeving Saskia van Briemen tuin 198 teksten, fotografie en eindredactie Jan de Jong (webmaster) tuin 179 Nisvan van Sijl tuin 78 cartoons Redactie website Jan de Jong tuin 179 Drukwerk: Bond van Volkstuinders Johan van Kuijkstraat 23c 1067 XG Amsterdam www. bondvanvolkstuinders.nl Colophon redactie Advertenties Voor tarieven tel Post- en krantbezorging Jan Terweij tuin 86 Nieuwe Kopij De kopij voor krant 28 moet uiterlijk binnen zijn op 15 november. De krant verschijnt dan twee weken later. Wilt u een bijdrage leveren aan onze tuinkrant? Mail dan naar: of stuur het per post: M. Boeije, Het Breed 823, 1025 JC Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en of aan te passen. Onderteken uw stukken want anonieme stukken worden niet geplaatst. 3

4 Van de voorzitter We zitten zo goed als vol. Met enige wisselingen, opzeggingen en royementen in het achterhoofd die altijd wel plaatsvinden zijn we dus op volle sterkte wat betreft het aantal leden. Mooi, mooi, mooi! Dat was en is nog altijd een enorme klus voor met name onze secretaris en penningmeester. Ook V&O had en heeft veel werk aan het onderhoud van de niet verhuurde tuinen. Veel vrijwillige uren zijn hieraan besteed, daarom dank aan hun allen. Dat werk komt nu allemaal in een rustiger vaarwater en dat is hard nodig, want veel aandacht is noodzakelijk voor het andere verenigingswerk, namelijk de commissies. Dat heeft blijkbaar meer aandacht nodig dan het bestuur tot nu toe kon leveren. Ik zeg het nog maar eens: zonder de vrijwillige inzet van (nieuwe) leden moeten we volgend jaar maatregelen treffen. Dat geldt ook voor activiteiten waar niet of nauwelijks mensen op af komen. Dat zal ongetwijfeld consequenties hebben voor activiteiten op de tuin (voor jong én oud), ondersteuning en facilitering van de leden en/of financieel. Maar misschien vindt u dat allemaal niet nodig of het niet erg dat er (veel) meer contributie moet worden betaald. In ieder geval kunt u er voor zorgen dat het niet nodig is dat het bestuur voorstellen moet doen hoe hiermee om te gaan! Ten slotte nog graag uw aandacht voor de vernieuwing van onze vereniging. Binnenkort volgt hierover informatie van de Bond die voor alle leden van belang is. Okke Peijters Winterslapen De Bond hanteert strikte regels voor winterslapen. Tuinders die toestemming krijgen ontvangen hiervan separaat bericht. De beslissing is onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. Wij hebben bij het ter perse gaan van dit tuinblad nog geen bericht van de Bond ontvangen, maar willen alvast inventariseren wie hiervoor in aanmerking wil komen. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dan moet u een briefje (conform het gestelde in ons Supplement) deponeren in de 4 bestuursbrievenbus (bij de kantine) met uw naam, tuinnr., aantal personen en leeftijden, periode en aantal nachten per week en of u over een mobiele telefoon beschikt. Leden die zich toch na zonsondergang op het tuinpark bevinden en geen toestemming hebben begaan een overtreding en zullen via de Reglementen worden aangesproken, zie Toegang tuinpark in de winterperiode hieronder. Toegang tuinpark in de winterperiode Het complex is in de periode van 1 oktober tot 1 april niet vrij toegan-

5 Van het bestuur kelijk. De hekken zijn op slot. Leden (voorzien van een sleutel) mogen het complex betreden tussen zonsopgang en zonsondergang. Uitsluitend leden die toestemming hebben voor winterslapen mogen zich na zonsondergang nog op het complex begeven. Onbekenden en leden zonder toestemming worden na zonsondergang beschouwd als crimineel. De politie ziet (ondermeer met honden) toe op de veiligheid. Het bestuur accepteert in dergelijke gevallen geen aansprakelijkheid bij schade aan goederen en/of personen. Wij verzoeken alle leden gedurende de winterperiode, in verband met de veiligheid, de hekken direct achter zich te sluiten en geen personen toe te laten die niet bekend zijn. Alle leden hebben immers een sleutel en kunnen er dus gewoon op geen sleutel, dan pech (anders kom je er ook niet meer af). Bij onraad: bel de politie ( , gratis) en/of schakel een bestuurder in. Ga er in ieder geval NOOIT zomaar zelf op af! Uw tuin winterklaar en hufterproof maken enkele aanbevelingen Sluit het water af en blaas uw waterleidingen door; Laat geen water staan in de waterput; Leeg uw toiletreservoir; Sluit het gas af en berg uw gasflessen goed op; Berg uw gereedschap, kruiwagen(s), ladders e.d. achter slot en grendel op; Laat geen apparatuur en gereedschap op 220 volt op de tuin achter; Verwijder zonnepanelen en omvormers e.d. en laat deze niet op de tuin achter; Laat een eventuele aggregaat niet op uw tuin achter; Neem (brom)fietsen mee naar huis; Laat nieuwe spullen (in verpakking) niet in het zicht staan; Sluit deuren en ramen, maar laat gordijnen e.d. open! Op die manier kan beter toezicht worden gehouden; Controleer regengoten en regenwaterafvoer, maak deze zonodig schoon; Controleer of alles wat buiten staat goed vaststaat en tegen een flinke storm kan, plaats anders spullen binnen of demonteer ze; Plaats planten en planten-/bloembakken die niet winterhard/vorstbestendig zijn binnen; Neem boeken/drukwerk mee naar huis. Tuinhuisjes zijn erg vochtig en dat kan uw boeken beschadigen; Plaats uw matras en zitkussen rechtop om te voorkomen dat evt. ongedierte er een woonplaats van maakt; Laat geen voedsel(resten), ook niet van huisdieren en/of in verpakking, achter. Dit trekt ongedierte aan; Breng uw afval en oude kranten e.d. weg. Dit kan ongedierte aantrekken, en is ook als nestmateriaal te gebruiken. Heeft u zelf ook suggesties, geeft het dan svp door aan de redactie, zodat we er allemaal wat aan hebben. 5

6 Nieuws van het Bestuur Nieuwbouw Bondskantoor De Bond van Volkstuinders is voornemens een nieuw Bondskantoor te bouwen op de daarvoor op ons tuinpark gereserveerde tuinen naast tuin 2. Het ontwerp en de globale planning is door het Bondsbestuur met ons afdelingsbestuur besproken. De planning gaat uit van start nieuwbouw na afloop van het tuinseizoen Wij zijn van mening dat de voorgenomen nieuwbouw recht doet aan de omgeving. Wel hebben wij de Bond nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering rekening te houden met u als tuinder en de situatie ter plaatste. De laatste berichten zijn dat de nieuwbouw vertraging oploopt omdat de nieuwbouw niet zou passen in het bestemmingsplan. Dit ondanks voorbespreking met Stadsdeel Noord. Uiteraard is dit een zaak van het Bondsbestuur. Wij houden u op de hoogte. Brief aan Bondsbestuur Ons afdelingsbestuur heeft een brief verzonden aan het Bondsbestuur met onze zorgen over de wijze waarop Stadsdeel Noord haar taken binnen en rond ons complex uitvoert. De inhoud voert terug op een aantal nog altijd niet opgeloste fysieke problemen rond de oplevering van ons park (paden, verzakkingen, riool e.d.), het niet nakomen van afspraken, het ontbreken van consistentie in beleid (vandaag linksom, morgen rechtsom) en het ontbreken van enige communicatie (die 6 bijvoorbeeld kan helpen bij het informeren van de leden over voorgenomen werkzaamheden). Een groot aantal van deze aspecten is na 4 jaar nog altijd niet opgelost of heeft in die periode niet geleid tot verbetering. Wij hebben het Bondsbestuur verzocht dit ter hand te nemen. Het Bondsbestuur heeft mondeling al aangegeven de situatie te herkennen met betrekking tot ons Stadsdeel, alsmede voor wat betreft 2 andere stadsdelen. Wij wachten een nadere reactie van de Bond af Voortgang Veranderplan Bond Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de statuten en reglementen van de Bond. Binnenkort ontvangen alle leden hierover nader bericht van de Bond. Volg ook de informatie die hierover wordt gegeven in de Vroegop. Het is heel belangrijk dat alle leden hiervan kennis nemen. Het betreft immers het hart van onze vereniging. De Bond zorgt voor informatieavonden voor alle leden, waarschijnlijk in oktober. De afdelingsbesturen zijn al eerder geïnformeerd en ook gehoord. Op basis van hun input zijn eerdere concepten van de statuten en reglementen aangescherpt en verbeterd. De planning ligt nog niet vast, maar het ziet er naar uit dat wij een EX- TRA LEDENVERGADERING moeten uitschrijven vóór 1 december a.s. om akkoord te geven op de nieuwe statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.

7 Watermeterstand Graag verzoeken wij alle tuinders in ons tuinpark om de waterstand op hun tuin in onderstaande strook in te vullen. Vergeet niet jullie naam en tuinnummer te vermelden. Opsturen voor 1 december 2008 a.s naar: Administratie van Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg EA Amsterdam of deponeren in de brievenbus voor het clubhuis. Mochten jullie problemen hebben bij het opnemen van de waterstand, vraag het aan je buren of aan andere tuinders op het park. Naam:... $ Tuinnummer:... Jaar:... Stand watermeter:... Datum:... $ Handtekening:... 7

8 l Opgebouwd uit mm dikke Noord Europese vurenhouten wandbalken met tweevoudige messing groef verbinding l Dakplanken 20mm l Vloerplanken 26mm l Draaikiep-ramen l Isolatiebeglazing l Vele modellen en uitvoeringen l Speciale modellen met een vloeroppervlak van 28m2 l Montage door vakmensen mogelijk l Levering van dakpanprofielplaten l Impregneren als optie l Prijzen inclusief levering aan huis l Eigen import dus scherpe prijzen Maatwerk is onze specialiteit Gratis catalogus Telefoon; of

9 Baggerbriefje Beste tuinders het is weer bijna zo ver. Er moet weer gebaggerd worden, d.w.z. de sloten moeten weer worden uitgediept en worden geschoond, inclusief het riet. Hieronder vindt u het baggerbriefje, die als het baggeren is gedaan in de brievenbus bij het clubhuis gedeponeerd dient te worden. Tot zover V&O Jan Barbé Hoe je aan een baggeremmer kunt komen en hoe je moet baggeren? Kijk op pagina 16 Naam:... $ Verklaart hierbij de sloot bij tuinnummer:... te hebben gebaggerd en het overtollige riet te hebben verwijderd Datum:... $ Handtekening:... 9

10 advertentie ATCO Dakwerken bv Uw adres voor: - stalen dakpannen - bitumeuze daken - shingle daken - dakpannen vrijblijvende prijsopgave Struisgrasstraat LE Amsterdam Tel/Fax (na uur): Mobiel:

11 Gehate dieren Hè bah, denkt u nu: de rat. Hè bah, denkt u ook als u er eentje ziet scharrelen op uw tuin. De rat (in tuinverband hebben we het over de Bruine Rat) heeft geen fijn imago, dat is zeker. In ons collectieve geheugen staat gegeift dat de rat de verspreider is van ziekten, en dan vooral de pest. Hier klopt iets niet: de Zwarte Dood werd veroorzaakt door de Zwarte Rat (via de vlo die die met zich meedraagt) en niet door de bruine rat. Sterker nog: toen de bruine rat de zwarte rat ging verdringen kwam er einde aan de pestepidemieën in Europa. Goed beschouwd is de bruine rat dus onze redder. De zwarte rat komt overigens in onze streken nog wel voor, maar dan vooral in pakhuizen en dergelijke. De bruine rat leeft altijd in de buurt van water (wat in de volksmond waterrat heet is niets anders dan de bruine rat). Hij kon het dus niet beter treffen dan met een volkstuincomplex. Hebben we dan niets te duchten van de rat? Vanouds worden ratten natuurlijk ook gehaat en gevreesd als voedselconcurrent, maar dat gaat meer op voor keuterboertjes op gammele boerderijtjes en dito korenschuren, dan voor volkstuinders met solide huisjes en hermetisch afgesloten broodtrommels. Wel hoor ik van medetuinders dat ze in appelboompjes en capucijnergewas klimmen en zich tegoed doen aan de oogst. De redactie zou hiervan graag enige actiefoto s ontvangen, dus houd uw camera in de aanslag! Is er iets te doen tegen ratten? Nee, niets, of het moest zijn dat je geen voedsel aanbiedt; dus geen vuilniszakken buiten het huisje bewaren, maar dat wist u natuurlijk al. Verdelging heeft geen zin: de plek van een gedode rat wordt prompt ingenomen door een soortgenoot. Er zit niets anders op dan ze te verdragen. Zelf heb ik er twee op de tuin: Eduard en Tim. Ik moet zeggen dat ik onderhand heel wat beter met ze kan opschieten dan met hun naamgevers. Ze vertonen zich allang niet meer uitsluitend tijdens de schemering en eigenlijk vind ik het wel grappig om te zien hoe ze zich na een mensenmaaltijd op het terras tegoeddoen aan de gemorste broodkruimels. Als je ze probeert weg te jagen schieten ze richting border en zitten ze zich daar te verkneukelen onder een rabarberblad. Ach denk ik dan: laat maar, we hebben al genoeg zorgen om de konijnen en de woelratten. Jan de Jong, tuin

12 30 advertentie

13 De moestuin Keukenmeidenverdriet: schorseneren Lust u die ook zo graag, schorseneren? Heerlijk, en één van de groenten die je lekker in de winter in de grond kunt laten zitten en waar je tijdens de teelt weinig omkijken naar hebt. Behalve het diepe doorspitten - tegen de kromme schorsen - en wat van te voren doorgewerkte compost, is het een probleemloos geval. Behalve als het heikele punt van het schoonmaken aangetipt wordt. Moeilijke gezichten, gezucht en opmerkingen dat zo een groente niet erg fijn is om te genieten vlak voor een wat gevoeliger optreden in onze maatschappij. Eh... hoezo? Tja, en dan komen de verhalen: over de zwarte handen, hoe die er uitzien dat zou je een beschaafd mens toch niet willen aandoen, maar keukenmeiden om ze schoon te maken hebben we ook niet allemaal, dus... laten we onszelf maar nooit meer verwennen met de winterasperges! Geen nood, ik heb zelf totaal geen moeite met die handen, en kan desnoods op een bruiloft dansen zonder dat iemand ook maar iets merkt van zwart of vies achterblijfsel. Hier is het geheim: Vul 1 van de 2 grote bakken met water met een flinke scheut azijn. Die tweede bak is om de schorseneren na het schillen in te bewaren voor je ze gaat koken. Doe de schorseneren met loof en wortels in de eerste bak, en laat de aarde er afspoelen. Je kunt gewoon je handen in het water steken, en als de groenten wat schoner zijn met de aarde er af, even het water verversen. Ik doe het zelf gewoon in de gootsteen, laat het water weglopen en vul de gootsteen weer met water en wat azijn. Dan met een aardappelmesje van de wortel naar het loof de kleine worteltjes eraf schrappen, steeds onder water blijven. Het beruchte sap lost meteen in het water op, en komt zo niet aan je handen. De volgende stap is met een dunschiller - nog steeds onder water - van de kop naar beneden schillen, kop eraf, en dan in de klaarstaande bak voor de volgende bewerking. Als alle schorseneren van schil ontdaan zijn, liggen ze nu dus in de tweede bak die je al klaar gezet hebt. Nu kun je de pan pakken, je wast ze als er nog wat te wassen valt, en snijdt ze - nog steeds onder water! in stukken. Dan haal je ze eruit en doet ze in de pan. Net zo koken als asperges, met een beetje melk of (ja, weer) wat azijn. Door het schillen onder zurig water heb je totaal geen last van kleverig sap, en dan zijn ook handschoenen niet nodig. Heel lekker zijn schorseneren met het beroemde bloemkoolsausje, maar ook gesmolten boter en hardgekookt ei a la asperge is niet te versmaden. Wat aardappelpuree erbij, en vlug je vingers wegdoen voor je ze mee opeet. Ik ga kijken of ze al groot genoeg zijn om er een maaltje van te halen, want ik heb me daar toch een trek! Eet smakelijk! 13 Irene Onderweegs, tuin 230

14 advertentie

15 Lichtjesavond Een aantal winnaars van de straatprijs: Ribeslaan. Helaas was de prijsuitreiking wat laat, waardoor Sonja, Martin / Adrie en Adrie niet op de foto staan. Het klubhuius tijdens de prijsuitreiking van de lichtjesavond. De eerste prijs ging naar de tuin van... met als thema de Olympische Spelen. De jury bestond uit Petra van den Dungen en Chris Broens. Twee van de verlichte dozen van Rob, waarmee hij de derde prijs won Rina neemt hier de derde prijs in ontvangst 15

16 In het reglement staat onder artikel 4. 2c: Leden zijn verplicht om sloten in de periode van 15 oktober en 15 november te baggeren. Op pagina 9 van dit krantje vinden jullie van V & O de jaarlijkse mededeling dat er weer gebaggerd moet worden. Daaronder staat een strookje dat ingeleverd moet worden als er gebaggerd is. Maar waarom moeten we eigenlijk baggeren? Sinds 2 jaar heb ik mijn tuin en tot op heden heb ik nog nooit gebaggerd. 16 Baggeren en baggeremmers Mijn deel van de sloot is nog niet eerder gecontroleerd, anders had ik daar vast wel iets over gehoord. Niet dat ik zo ongehoorzaam wil zijn, maar baggeren...? Geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Na wat googlen op internet begint het mij duidelijk te worden. Onze sloten zijn behoorlijk ondiep, ik schat zo n 60 tot 70 cm. Op de bodem liggen bladeren, dode waterplanten, stof en zand. Soms komt daar ook wat zwerfvuil bij. Deze zwarte laag wordt bagger genoemd. Elk jaar groeit de baggerlaag met 1 a 2 centimer. Hierdoor wordt de sloot steeds ondieper. De plantenresten in de baggerlaag vergaan langzaam en zo komen er voedingsstoffen in het water. Als de sloot niet gebaggerd wordt, bevat de sloot bij warm weer nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof, met stank als gevolg. Ook kan een ondiepe sloot minder water afvoeren, wat bij een heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Waarom moeten wij nu juist tussen 15 oktober en 15 november baggeren? In die periode zijn de meeste jonge kikkers en salamanders uit de poel vertrokken en zijn de overwinteraars nog niet aanwezig. Hoe bagger je nu eigenlijk en wat heb je daar voor nodig? Je kan baggeren met een baggeremmer of een baggerbeugel. In het inkoopwinkeltje zijn baggeremmers te koop (± 52) en een 5 meter lange bagger-

17 emmerstok ( 42,50). Een aantal tuinders hebben een eigen baggeremmer. Vaak al aangeschaft op de vorige tuin. De emmers verschillen van elkaar, maar het systeem is het zelfde. De emmer is klein van maat en heeft verschillende gaten om het water door te laten lopen. De emmer schuif je over de bodem en trek je langzaam omhoog. Laat de bagger niet te lang op de slootkant liggen, want daar zit behoorlijk veel voedingsstoffen in. Het is beter om de bagger over je tuin te verspreiden. Het bestuur heeft laten weten dat het mogelijk is om bij V & O een baggeremmer en stok te lenen. Aangezien in het verleden de emmers soms met gebroken stok werden teruggebracht, lenen ze de spullen liever niet uit. Misschien is het een idee om een borg te vragen en bijvoorbeeld bij breuk een nieuwe stok te laten betalen. Tijd om te baggeren! Saskia van Briemen (tuin 198) Marion en Erica tijdens het verwijderen van riet uit de sloot 17

18 advertentie

19 Lijst van artikelen verkrijgbaar in de tuinparkwinkel Aarde en zand Tuinaarde Potgrond Zaaigrond Compost Scherp Zand Speelzand Turfmolm Cacaodoppen Boomschors Ophoogzand 1m 3 Brandstoffen Gasflessen vol Petroleum Gasartikelen Gasklem Gasklok deluxe Gasklok Gasringetjes Gasslang Koperwerk Pijp 12 en 15 mm 5 m Klemdop 12 en 15 Sk 15x12, Sk 15x15x12 Sk 15x15x15 Sk 12x12 en 15x15 knie Sk 12x12x12 T- stuk Sk 12x12x15 T-stuk Tileen 16x16x16 Plug 1/2 Muurplaat Stopkraan Geministrip Buizenklem 12, 15 Meststoffen AZ Kalk Beendermeel (Eco) Bloedmeel (Eco) Compostmaker Coniferenmest Fuchsiamest Gazonmest Hortensiamest Koemest Kuipplantenmest Kunstmest Rhododendronmest Riolering Bocht 40/45 Bocht40/45 m spie Bocht 40/90 Bocht40/90 m spie Bocht 50/45 Bocht 50/45 m spie Bocht 50/90 Bocht 50/90 m spie Bocht 110/45 Bocht 110/45 m Spie Bocht 110/90 m spie Onstoppingstuk PVC lijm Pijp 40/5 m Pijp 50/ 5m Pijp 110 5m Steekmof 110 mm T-stuk 40/45 T-stuk 50/45 T-stuk110 T-stuk 110x50x45 Verloop 50/40 Verloop 110/50 Tuingereedschap e.d. Bladhark metaal en plastic Boomband Boomzaag Drietand Drietandhark Drietandhark (Gardena) Fiskarset Gereedschapshaken groot en klein Gieter Graskantschaar 3 k, 9 k Graskantsteker Grasschaar Tele Hak 16 cm Handpottenpers Handschoenen heren en dames Handvatten Hakhark (Gardena) Hark 8 T en 12 T Harkje (Parade) Hooihark Klomp open hiel Klomp gesloten hiel Kniematje Kruiwagen (80 liter) Kruiwagen binnenband Kruiwagen (2 wiels) Kruiwagenwiel Laarzen Onkruidborstel Onkruidkrabber Onkruidsteker Onkruidsteker Gardena Onkruidschraperset Panschop Plantenring 30 en 40 cm Schep (IJzeren) Schepje Schepje (Parade) Schoffel 16 cm Schoffelsteel Schrepel met touw Schrepeltje Snoeischaar groot en klein Snoeizaag (Parade) Spade (Variant) Spitvork Takkenschaar Tonkinstokken 90, 120, 150, 180, 240, 300 cm Tuinnet Tuinslang Tuintouw Tuintwister Vele soorten zaden Verticuleerhark 19

20 Tuinliefhebbers opgelet, advertentie De Groenwinkel Adriaan Loosjesstraat 40 (tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf) 1035 XS Amsterdam-Noord Tel / Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-Klimplanten- Haagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te wachten op een plekje in uw tuinpark. U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit beplantingsmateriaal. Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven u 1 jaar garantie op het aanslaan. Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de voordeligste prijzen. Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot, dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein). Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei, bloei en verzorging van bomen en planten. Openingstijden: Voorjaar do/vr/za Najaar za Leden van het tuinpark Buikslotermeer krijgen 10% korting, ook in de winkel.

21 Amsterdamse groenvereniging Groei & Bloei Groei & Bloei is het grootste tuintijdschrift en de leukste groenvereniging van Nederland. _ 11 x per jaar praktische tips en tuininspiratie in uw brievenbus _ Gratis advies van onze Groenadviesdienst (zie de web-site _ Korting met de ledenpas bij kwekerijen, tuincentra en evenementen Wat doet de afdeling Amsterdam De Amsterdamse Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde is de Amsterdamse afdeling van de landelijke vereniging GROEI&BLOEI e/o de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. De A.V.T.P. organiseert diverse activiteiten bij u in de buurt. Lid worden heeft veel voordelen. _ Zo krijgt u bijvoorbeeld korting op o.a. bloem-schik-/ tuin-/cursussen, workshops, tuinexcursies en tuinreizen. _ Zijn er regelmatig lezingen en kennen wij plantjes en/of zadenruil. _ Ook ontmoet u gezellige en enthousiaste tuiniers in de buurt. _ Een keer per kwartaal houden wij onze leden op de hoogte met de Mokumse Mededelingen Neem een abonnement en u bent meteen lid van onze vereniging. Overtuigd? Profiteer van onze aanbieding! Word lid van Groei & Bloei! Als u lid wordt via de afdeling Amsterdam met ingang van september, en betaal pas per 2009 ontvang u als welkom de nrs. september, oktober, en november/december geheel gratis Let op! Om gebruik te maken van deze aanbieding mag u in 2007 geen lid zijn geweest. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Contributie gehele jaar ,95. Nog vragen? Mail naar Ron Kooijenga: Groei & Bloei Planten ruilmarkt Zaterdag 9 mei 2009, vanaf uur Dit jaar organiseren wij i.s.m. Tuinpark Buikslotermeer weer een G&B planten ruilmarkt. Een planten ruilbeurs heeft altijd iets avontuurlijks. Je kunt het geluk hebben dat ene plantje te vinden waar je al jaren naar op zoek bent. Of thuis te komen met dat onbekende plantje dat vervolgens uitgroeit tot? Maar geen nood, er komt altijd weer een volgende beurs. Wat aan te bieden: _ Opgekweekte tweejarige planten, zoals stokroos, vergeetmij-nietjes, vingerhoedskruid e.d. (u heeft vast wel enige zaailingen in de tuin) _ Opgepotte eenjarige of vaste planten _ Zaden van eenjarige, tweejarige, vaste planten _ Ook groenten, plantjes of zaden zoals tomaten (in alle soorten) zijn welkom _ Tuinboeken en/of tijdschiften _ Gereedschappen, potten, schalen of andere tuinattributen 21

22 advertentie Zonne-energie Wij leveren en installeren zonnepanelen, regelaars en accu s. Inclusief montagematerialen. Satellietontvangers Voor ontvangst van TV en radio bent u bij ons aan het juiste adres. LCD- TV s, radio/cd spelers, satelliet en DVB-T tuners ook op 12 volt. Uiteraard hebben wij hiervoor de noodzakelijke installatiematerialen. Pitten, kousen en glazen Onze afkomst verloochenen wij niet. Al sinds 1935 verkopen wij olie (kerosine), kachels en lampen, evenals de benodigde kousen, pitten en glazen. 12 volt/24 volt U vindt bij ons een uitgebreide sortering omvormers, koelkasten, verlichting en andere benodigdheden op 12 volt. Butaan/Propaangas Een groot assortiment gasapparatuur is in onze winkel aanwezig zoals o.a. voor koelen, koken, verwarmen en warmwater. Ook leveren wij alle installatiematerialen hiervoor. DE PITTENSPECIALIST Dé leverancier voor uw tuinhuis 22 De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat HG Amsterdam tel fax

23 Boekbespreking Groene zusters en maggi Ik vind de laatste tijd steeds meer kookboeken die de seizoenen volgen. Deze boeken zijn vaak heerlijk om te lezen en inspireren mij om andere recepten te koken en om na te denken wat ik volgend jaar op mijn tuin ga zetten. Vlak voor mijn vakantie vond ik een heerlijk pasta recept in de Daily Telegraph wat verwees naar het : Sarah Raven Garden s Cookbook. Dit boek is een aanrader. Het staat vol met recepten die de seizoenen volgen. Ik ben dol op tomaten (die het bij mij maar niet willen doen, maar bij mijn buurvrouw van de planten afknallen. Wat doe ik toch fout? Waarom lukken augurken en komkommers mij wel in alle vormen en maten, maar tomaten maar niet? Wat heeft zij wat ik niet heb?????????????) Maar terug naar die tomaten. Deze zomer tijdens de vakantie in Spanje, waar de tomaten je om de oren vliegen, heb ik de volgende recepten meteen uitgeprobeerd; gazpazzo: een groot succes, tomatensoep met sherry, fantastisch, geroosterde tomaten met knoflook en spaghetti, verrukkelijk, sperziebonen in slagroom met tomaten knoflook en spaghetti, weer heerlijk, tomatentaart mmmmm. Deze vrouw schrijft goddelijke recepten die ze aanvult met recepten uit veel andere kookboeken maar het leuke is dat je alles zo uit je tuin kunt halen. Binnenkort ga ik de recepten proberen van het hoofdstuk courgettes en dan appels. Net na mijn vakantie kwam ik Gezond Leven en Bezield Eten op het spoor van Zuster Chiara Bots, een claris uit Megen. Deze nonnen koken ook gezond, en volgen ook de seizoenen. Maar bovenal de recepten doen mijn erg denken aan het heerlijke eten wat ik altijd krijg tijdens mijn regelmatige bezoeken aan een Benedictijner abdij. Daarnaast verwijst het boek naar een heel netwerk van Green Sisters, nonnen die zich als voorvechters profileren, wereldwijd van gezond eten. Ik gaf dit boek aarzelend aan mijn tomaten-buurvrouw kado, als dank voor de goede zorgen voor mijn tuin, terwijl ik in Spanje was. Ik was niet zo zeker van dit kado, zou ze het te katholiek vinden en daarom niet meer op mijn tuin zou willen passen tijdens mijn vakantie. Maar nee, ze dook meteen in de vrij eenvoudige recepten van verschillende soorten pompoensoep en bleek geïnterreseerd geraakt in de verhalen van de zusters die het boek mede een bijzonder karakter geven. De zuster volgt meer het kerkelijk ritme. Ze komt met recepten voor kerststol, oliebollen enz. Ze volgt het jaar van kerst, vasten, pasen, de zomer tot aan kerst. Ze koopt halve koeien en varkens (wist u dat je bij de Warmoesmarkt op de Warmoesstraat een groen vleespakket van 10 kilo kunt bestellen, echt heerlijk). Ze maakt thee voor verschillende momenten van de dag met kruiden uit de tuin. Ze maakt jam van fruit en van bloemen. Alle recepten zijn heel eenvoudig, je hoeft niet op zoekt naar rozenwater. Haar kruid is Maggi. En laat ik dat nou toevallig in april weer eens gekocht hebben voor bij de aspergesoep van mijn oma. In beide boeken komen de pompoenen ook uitgebreid aan de orde. Echter het recept verderop in de tuinkrant stond er niet in. Het is een beetje een gedoe, maar als je jezelf en je gasten eens wilt verbazen probeer het dan uit. Veel succes! Arie Snel, tuin

24 Op zaterdag 23 augustus 2008 nam ik afscheid van mijn tuin. Een moeilijk moment, maar op een gegeven moment ben je zover. Een auto-ongeluk maakte dat ik niet meer in staat ben een tuin naar behoren te onderhouden. Toch ben ik ook blij, en wel omdat de nieuwe eigenaresse er echt zin in heeft. Bij een afscheid horen bedankjes, en dat dus bij deze, aan jullie allemaal die hebben bijgedragen aan mijn dierbare tuintijd. Eén gebeurtenis wilde ik graag met jullie delen vandaar dus dit verhaal over het mereltje: Zoals jullie allemaal wel weten is de tuin niet voor jou alleen. Er wonen allerhande dieren voor wie je tuin misschien nog wel eigener is dan voor jezelf. Zo had ik mijn tuin op het oude tuinpark, samen met een paar Ingezonden Afscheid advertentie koolmeesjes, een paar merels en een winterkoninkje. Op een zekere dag in de vroege zomer toog ik, na afwezigheid van een week, naar mijn tuin. Het was prachtig weer en heel stil. Met het intens tevreden gevoel dat je op zo een moment dan hebben kan, sloeg ik de hoek van mijn huisje om, om zodoende op mijn terras te belanden. En toen stond ik oog in oog met de drie volle, hoge aalbesstruiken aan het eind van mijn terras. De aalbessen waren rijp! Prachtig rood, precies goed. De takken waren afgeladen zo vol: het leek wel Kerstmis! En week tevoren was alles nog groen geweest, wat een aangename verrassing. Van bewondering bleef ik even staan, verrukt en blij in de zonnige stilte. Maar niet voor lang...ineens was daar, als uit het niets, het mereltje. Houthandel Ton Sakes Buikslotermeerdijk 157 l 1027 AC Amsterdam l Tel: Verkoop van Restantpartijen Hout- en Plaatmaterialen Rabat l Balken l Deuren l Merantie l Merbau Schrootjes l Dakplaten l Dakbedekking 24 Alle maten geschaafd vuren printplaten 10 tot 50% voordeliger Geopend: Ma t/m za van 10 tot 18 uur

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft Ik was met de riek gras aan het opruimen in de paarden wei samen met brian. Ik schrok me zelf `t apenzuur. Ik dacht even dat ik `m een kopie kleiner

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

Buikslotermeer. Zomernummer 32e jaargang augustus 2008 nr26. Oogst * Vingerhoedskruid * Beeldenstorm. Officieel orgaan van Tuinpark

Buikslotermeer. Zomernummer 32e jaargang augustus 2008 nr26. Oogst * Vingerhoedskruid * Beeldenstorm. Officieel orgaan van Tuinpark Officieel orgaan van Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam Oogst * Vingerhoedskruid * Beeldenstorm Zomernummer 32e jaargang augustus 2008 nr26 Beeldenstorm Buikslotermeer Beeldenstorm

Nadere informatie

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger Italiaanse tomtatensoep Per 4 personen 1 liter 1 ui 2 teentjes knoflook 1 wortel 2 blikken gepelde tomaten Olijfolie Suiker Chilipoeder 50 ml slagroom Potje pesto Snij de uit en wortel heel klein Doe een

Nadere informatie

Helaas hebben we deze keer de recpeten niet kunnen opschrijven, en daarom bij deze enkele recepten van vorige kookcursussen en kookboeken.

Helaas hebben we deze keer de recpeten niet kunnen opschrijven, en daarom bij deze enkele recepten van vorige kookcursussen en kookboeken. 2010-4juni 19.30 Turkse Kookworkshop in de Tuinen van Stinz geheel Vegetarisch we hebben gemaakt: Linzensoep Dolma: druivenbladeren en gedroogde paprika's gevuld met rijst en kruiden Sigare Börek: tot

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken.

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. Aardappelpuree : Ingrediënten 1 kg kruimige aardappels 150 ml melk 25 g boter nootmuskaat Aardappelpuree : Bereidingswijze 1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. 2.

Nadere informatie

Inleiding VOOR JE HET WEET, MAAK JE DE LEKKERSTE MAALTIJDEN IN EEN SCHONE EN OPGERUIMDE KEUKEN!

Inleiding VOOR JE HET WEET, MAAK JE DE LEKKERSTE MAALTIJDEN IN EEN SCHONE EN OPGERUIMDE KEUKEN! Inleiding Of je nu een goede kok bent, of nog geen ei kunt bakken, de is een belangrijke plek in je huis. Dit boek vertelt de belangrijkste dingen over thuis koken. Zodat je veilig en gezond eten kunt

Nadere informatie

Aardoliealarm in het bos

Aardoliealarm in het bos de graad > Landbouw > lesmateriaal > spelkaarten Aardoliealarm in het bos BIOBOER Om goed te kunnen zaaien, moet de aarde los. Daarvoor gebruik je een tractor. Dat gaat vlot. Neem reuzenpassen en ga 5

Nadere informatie

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar.

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Er staat nu ook een nieuw tuinplan 2013 bij. Ik ben ook met houtsnippers

Nadere informatie

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! 29 juni. Maak je eigen moestuin & speurtocht!

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! 29 juni. Maak je eigen moestuin & speurtocht! View this em ail in y our browser De Stuifmail Nieuwsbrief Tuinpark Rust en Vreugd. Verschijnt drie keer per seizoen. Nr.6, juni 2014 HALLO tuinders van Rust en Vreugd! Het tuinseizoen is nu echt begonnen.

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt zoveel mogelijk gebruik van biologische producten. Wat is biologisch? En waarom maakt KOOK-OOK zo graag gebruik van biologische producten? De term biologisch heeft

Nadere informatie

GROE(N)TEN VAN KAROLIEN

GROE(N)TEN VAN KAROLIEN GROE(N)TEN VAN KAROLIEN GROE(N)TEN VAN KAROLIEN Karolien Verbanck GROE(N)TEN VAN KAROLIEN voorwoord WAAROM SCHREEF IK EEN MOESTUINBOEK, zijn er niet al genoeg op de markt? Deze vraag zal ik vermoedelijk

Nadere informatie

Eet smakelijk. ( 5 januari t/m 31 januari)

Eet smakelijk. ( 5 januari t/m 31 januari) Eet smakelijk ( 5 januari t/m 31 januari) In dit thema staat eten centraal. De kinderen gaan fruit/groente proeven en ontdekken al spelenderwijs wat vies is en wat lekker is. Ook gaan we koekjes die ze

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

Paleo Brood. met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten

Paleo Brood. met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten Paleo Brood met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten 1 Inhoudsopgave Paleo Brood Appel Vinegar Brood 4 Rozemarijn Brood 7 Zoete Aardappel Brood 8 Paleo Knoflook Brood 11 Kaneel Banaan Brood

Nadere informatie

Dit boek is van: Naam: Klas: Adres: Tel nummer:

Dit boek is van: Naam: Klas: Adres: Tel nummer: Dit boek is van: Naam: Klas: Adres: Tel nummer: Inhoudsopgave: Hoofdstuk pagina Inleiding 4 Welkom 6 Historie van bloembollen 8 Herfst 10 - Uitleg herfst 12 - Opdracht 14 + 15 - Het planten van bloembollen

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Betaalbaar bio in 6 stappen

Betaalbaar bio in 6 stappen Betaalbaar bio in 6 stappen Biologisch eten duur? Veel mensen denken dat biologisch eten niet in hun budget past. Ik heb dat ook heel lang gedacht. Tot ik ontdekte dat je door anders boodschappen te doen

Nadere informatie

Tuinpark. Officieel orgaan van. Buikslotermeer. Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam 33e jaargang 2009 nr 34. Kunstproject Baggeren Appels & Peren

Tuinpark. Officieel orgaan van. Buikslotermeer. Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam 33e jaargang 2009 nr 34. Kunstproject Baggeren Appels & Peren Tuinpark Officieel orgaan van Buikslotermeer Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam 33e jaargang 2009 nr 34 Kunstproject Baggeren Appels & Peren Opbouw kunstproject Inhoud Foto s kunstproject opbouw pag

Nadere informatie

Paddenstoelen kweken in de klas

Paddenstoelen kweken in de klas Paddenstoelen kweken in de klas Werkbladen 1. Woordweb 2. Hoe groeien onze paddenstoelen? Werkbladen groep 5 t/m 8 3. Hoe ziet mijn paddenstoel eruit? Versie: groep 5/6 en versie: groep 7/8 4. Recept:

Nadere informatie

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen Menu 60. - Marokkaans Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines Soep met lamsvlees en linzen Couscous Bodaoui met 7 groenten Couscouspudding Lhot Dbi Maammer Maa Matischa

Nadere informatie

Basisschool de Regenboog

Basisschool de Regenboog Basisschool de Regenboog Nr 4 12-02-2015 In deze nieuwsbrief leest u de ervaringen van het overblijfrestaurant DE REGENBOOG. Verder foto s van het kinderpodium en nieuws over de Thee en Tentoonstelling.

Nadere informatie

Copyright 2017 Frank Wasse Auteur: Frank Wasse Organisatie: Wormenkwekerij Wasse Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van

Copyright 2017 Frank Wasse Auteur: Frank Wasse Organisatie: Wormenkwekerij Wasse Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van Copyright 2017 Frank Wasse Auteur: Frank Wasse Organisatie: Wormenkwekerij Wasse Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden

Nadere informatie

EEN UITGAVE VAN HEALTHFOODS NL. Verrassende Kokosolie Recepten Geef Jezelf Een Boost Met De Natuurlijke Power Van Kokosolie!

EEN UITGAVE VAN HEALTHFOODS NL. Verrassende Kokosolie Recepten Geef Jezelf Een Boost Met De Natuurlijke Power Van Kokosolie! EEN UITGAVE VAN HEALTHFOODS NL Verrassende Kokosolie Recepten Geef Jezelf Een Boost Met De Natuurlijke Power Van Kokosolie! 2010-2011 1 BELANGRIJK! Je bent vrij dit document door te sturen naar wie je

Nadere informatie

TARTE TATIN HET KLASSIEKE FRANSE DESSERT, GEVARIEERD MET PEER. Jurrijan.com, recepten download

TARTE TATIN HET KLASSIEKE FRANSE DESSERT, GEVARIEERD MET PEER. Jurrijan.com, recepten download 1 Dit dessert kan mislukken, want je bakt de taart ondersteboven, maar het is zo heerlijk en geeft veel voldoening wanneer het lukt. De vulling is origineel met appel, maar peren, pruimen of zelfs ananas

Nadere informatie

Inhoud. Zaai- en plantkalender 72. EHBG: Eerste Hulp Bij Groenteproblemen 70

Inhoud. Zaai- en plantkalender 72. EHBG: Eerste Hulp Bij Groenteproblemen 70 Inhoud Aan de slag 7 Moestuinquiz 9 Stappenplan: Stap 1: Een stukje grond 13 Stap 2: Kies een plek 13 Stap 3: Doe de schudproef 14 Stap 4: Basisgereedschap 16 Stap 5: Zaden 18 Stap 6: Alles over zaaien,

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt gedurende het zomerseizoen veel gebruik van groentes uit Zwolle.

Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt gedurende het zomerseizoen veel gebruik van groentes uit Zwolle. Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt gedurende het zomerseizoen veel gebruik van groentes uit Zwolle. De meeste groentes die in de KOOK-OOK tas zitten, zijn afkomstig van het biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Klassieke groentetuin

Klassieke groentetuin DE EETBARE TUIN Klassieke groentetuin De verwaarloosde groentetuin VERSE GROENTEN LEKKER!!! Maar er zijn een heleboel redenen te verzinnen waarom je niet met een groentetuin zou willen beginnen. Geen tijd

Nadere informatie

HEERLIJKE SPICY ZOETE AARDAPPEL SALADE

HEERLIJKE SPICY ZOETE AARDAPPEL SALADE www.livingthegreenlife.nl HEERLIJKE SPICY ZOETE AARDAPPEL SALADE Bereidingstijd 20 minuten Baktijd 30 minuten Portie voor 4 personen Benodigdheden oven, keukenmachine Ingrediënten Ingrediënten groene rijst

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

ZAAI- GOED DEZE LESBRIEF IS VAN..

ZAAI- GOED DEZE LESBRIEF IS VAN.. ZAAI- GOED DEZE LESBRIEF IS VAN.. DIT BOEKJE GAAT OVER ZADEN EN WAT ER MEE GEBEURT ALS JE ZE IN DE GROND STOPT Heb jij wel eens wat in de tuin gezaaid? ja / nee Misschien woon je in een huis zonder tuin

Nadere informatie

Regenwormen Tijdstip: in september, oktober en november, na een regenbui.

Regenwormen Tijdstip: in september, oktober en november, na een regenbui. KB2 Tijdsinvestering: 45 minuten Regenwormen Tijdstip: in september, oktober en november, na een regenbui. 1. Inleiding Een mol eet per jaar wel 50 kg wormen. Dat is veel, maar als je bedenkt dat in je

Nadere informatie

Lekker vers. smaakt. het langst.

Lekker vers. smaakt. het langst. Lekker vers smaakt het langst. Herbamare, 100% natuurlijke smaakmaker van al je gerechten Natuurlijk kokerellen smaakloos en saai? Niet met Herbamare van A.Vogel: het enige kruidenzout met 100% natuurlijke

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

Kaart 15 Bollen en knollen

Kaart 15 Bollen en knollen Kaart 15 Bollen en knollen Informatiekaart Werkblad Onderzoek: o Bollen en knollen o Narcissen op water Quiz: o http://natuur.ariena.com Voor de leerkracht: De kinderen leren de volgende begrippen: Bollenstreek

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

In de aanbieding: Pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker

In de aanbieding: Pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker In deze nieuwsbrief: De gehele maand mei 20% korting op de pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker Natuurlijk met lekker recept Een kleine wijziging in het supplement kalium Nieuw! Column

Nadere informatie

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer Tuinpark Buikslotermeer Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Vormgeving en fotografie: Marianne Boeije Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027

Nadere informatie

Stoofaal van Lon. Een pak van 1 kilo diepgevroren stoofaal met het etiket van het Duurzaam Palingfonds

Stoofaal van Lon. Een pak van 1 kilo diepgevroren stoofaal met het etiket van het Duurzaam Palingfonds Stoofaal van Lon Paling kennen en eten we (bijna) allemaal. Grote favoriet hierbij is tegenwoordig de heerlijke gerookte paling of palingfilet. Gestoofde paling is redelijk uit de mode geraakt, maar volkomen

Nadere informatie

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei.

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei. Lentetips April Vroegbloeiende struiken kan u na de bloei snoeien. Vanaf april ziet onkruid vaak zijn kans. Onbeplante oppervlaktes zijn snel bedekt met ongewenst groen. Schoffelen is dus de boodschap!

Nadere informatie

zaterdag 16 september van of zaterdag 23 september van 10 12

zaterdag 16 september van of zaterdag 23 september van 10 12 Verenigingsnieuws ATV Ons Belang Nieuwegein September 2017 Nieuwe toegangspassen voor alle leden Het nieuwe toegangssysteem werkt. We kunnen daarom overstappen op de nieuwe passen. De huidige handzenders

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Waarom maakt KOOK-OOK gebruik van biologisch vlees? Naast dat het dier een beter leven heeft gehad, is de samenstelling van biologisch vlees veel beter voor onze gezondheid. Biologisch

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Week van de Smaak 2013

Week van de Smaak 2013 Week van de Smaak 2013 Op zoek naar een aantal geweldig lekkere ecologische of verrassende soepen? Zoek niet langer, want de Week van de Smaak verzamelde voor u 7 recepten ter inspiratie. Smakelijk! ECOLOGISCHE

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016!

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! ZwARte BoNeNSoEP Met PuLLeD PoRK Zoete aardappel is lekker en gezond. Een zoete aardappel is een knol en behoort, in tegenstelling

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

Bolonese saus. Kookgerei: Brander (klein) Houtenspatel Knoflookpers Pan (middel) Pollepel Serveerschaal. Ingrediënten: Bereiding:

Bolonese saus. Kookgerei: Brander (klein) Houtenspatel Knoflookpers Pan (middel) Pollepel Serveerschaal. Ingrediënten: Bereiding: Bolonese saus Brander (klein) Houtenspatel Knoflookpers Pan (middel) Pollepel Serveerschaal 2,5 eetlepel 2500 gram 15 teentjes 10 eetlepel 2,5 eetlepel 5 eetlepel 10 deciliter 5 grote blikjes 5 stuks 2,5

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

contains recycled plastics

contains recycled plastics contains recycled plastics by we are elho Elho verrast je telkens weer met vrolijke, functionele en creatieve producten die je blijven inspireren en je huis of tuin nog gezelliger maken. by we all love

Nadere informatie

Planten voor de Prins Werkmap Eerste graad Basisonderwijs

Planten voor de Prins Werkmap Eerste graad Basisonderwijs Planten voor de Prins Werkmap Eerste graad Basisonderwijs Tekeningen: Jowan De Saedeleer Inleiding Wil jij Prins Baldewijn helpen om terug in zijn kasteel te gaan wonen? Dan moet je op zoek gaan naar nuttige

Nadere informatie

Inhoud kinderkookboek

Inhoud kinderkookboek Kinder- kookboek Inhoud kinderkookboek groep 1-2a Nachtpannenkoeken groep 1-2b Toverstengels van Hans en Grietje groep 3 Floddertjes tomatensoep groep 4 Toverbroodjes groep 5 Fleur op een mierenboomstam

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

verrassende groenten

verrassende groenten 9 verrassende groenten uit de doos, in de grond, op je bord 3 Boek vol goesting DRUKKER.indd 3 6/02/14 12:40 Voorwoord 7 Citroenkomkommer Chioggiabiet Palmkool 21 15 Striped Togo-Aubergine 9 27 Tatsoi

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Boek van de week: 1; Een huis bouwen 2;De bouwvakker 3; Op de bouwplaats 4; Een hol voor mol Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat

Nadere informatie

De Tuinkabouter. Officieel orgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging. Inhoud Tuinkabouter nr. 3

De Tuinkabouter. Officieel orgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging. Inhoud Tuinkabouter nr. 3 2006 nr. 3 De Tuinkabouter Officieel orgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging Inhoud Tuinkabouter De natuur is een heer, wat hij nat maakt, droogt hij weer. Pagina 1 Colofon Van de redactie Pagina

Nadere informatie

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM GEZONDE RECEPTEN ITALIAANSE KRUIDEN OMELET Voeg de uienringen en een eetlepel water toe aan een voorverwarmde pan. Bak de uien net zolang totdat het kleine beetje water in verdampt. Voeg daarna een kleine

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

4 verschillende kweekmethoden

4 verschillende kweekmethoden 4 verschillende kweekmethoden Kweken met turfpotjes Turfpotjes zijn gemaakt van een samengeperst mengsel van houtvezels, turf en kalkzandsteen (natuurlijke voedingsstoffen). Deze zijn biologisch afbreekbaar

Nadere informatie

Groene tomaten rijp maken

Groene tomaten rijp maken Groene tomaten rijp maken Is het het einde van het seizoen en heb je nog wat onrijpe, groene tomaten aan je plant zitten? Hier zijn wat simpele suggesties om ze rijp te maken, waarbij je gebruik maakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek Menu 49 Salade van gemarineerde paddestoelen Kerrie-appelsoep Appel met pittige kip Kaas-bananenkoek 500 gr gemengde bospaddestoelen ijsbergsla 1 eetlepel balsamicoazijn 2 eetlepels notenolie verse peterselie,

Nadere informatie

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE - 3 l sinaasappelsap - 1 l druivensap - 1 appel, 1 sinaasappel, druiven - kristalsuiker - Giet de beide vruchtensappen in een grote kom. - Schil de appel en de

Nadere informatie

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders versie september 2011 Inleiding U overweegt de aankoop van een tuin en een tuinhuisje op Tuinpark Lissabon. Maar tuinieren

Nadere informatie

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel!

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Hallo. Ik ben Jerom de compostworm. Ik eet alles wat in de natuur groeit. Ik ben verlekkerd op overschotjes uit de tuin en de keuken. Ik sabbel en

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

2. Maak met de 4 buizen een vierkant op de grond. Dit is het zoekraam.

2. Maak met de 4 buizen een vierkant op de grond. Dit is het zoekraam. Opdracht 1. Gebruik je ogen goed. In het bos kun je van alles ontdekken! Komen er onder de bomen verschillende soorten insecten en of bodemdiertjes voor? Het beste bos 1. Materiaal tas 1: zoekraam, 1 schepje,

Nadere informatie

Myline recepten week 1

Myline recepten week 1 Myline recepten week 1 Gevulde Rode Paprika Hoeveelheid: 4 Paprika s Voorbereidingstijd: 5m Kooktijd: 20m Klaar In: 25m Dit recept in niet alleen lekker, het is ook mooi en makkelijk. 4 Paprika's 500 gram

Nadere informatie

Aan de slag met DE BEERBIRD

Aan de slag met DE BEERBIRD Aan de slag met DE BEERBIRD Op de volgende pagina s vindt U diverse recepten en ideeën om een hele kip op verschillende manieren met De Beerbird te bereiden en zo tot het meest sappige & smaakvolle stukje

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6 Inhoud Voorwoord 5 Een collage maken 6 1 Gezond en veilig voedsel maken en bewaren 11 1.1 Eten koken en bewaren 11 1.2 Schoon en veilig werken in de keuken 17 1.3 Machines in de keuken 24 1.4 Langer houdbaar

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu:

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu: In dit boekje wil ik je graag laten zien hoe je een makkelijk weekmenu maakt doormiddel van gerechten te hergebruiken. Dat betekent dat je een gerecht maakt en daar een portie van apart houd voor een andere

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Diner vis Makreel gevuld met noten in een korst van pindakaas en zwarte bessen

Diner vis Makreel gevuld met noten in een korst van pindakaas en zwarte bessen Diner vis Makreel gevuld met noten in een korst van pindakaas en zwarte bessen 4 makrelen (met kop) 150 gr walnoten 1 teentje knoflook ½ bosje peterselie ½ - 1 spaanse peper (afhankelijk van smaak), of

Nadere informatie

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken. download> inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het Het jaar op de tuin Voor 1 Januari: Werkurenbriefje inleveren Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het werkurenbriefje

Nadere informatie

Doe mosterd, frambozenazijn, olijfolie en walnotenolie bij de kaas en meng met een garde. Breng op smaak met peper, zout en een eetlepel zure room.

Doe mosterd, frambozenazijn, olijfolie en walnotenolie bij de kaas en meng met een garde. Breng op smaak met peper, zout en een eetlepel zure room. Witloofsalade met blauwe kaas. Ingrediënten 4 pers. De dressing 200 g blauwe kaas 1 dl kokend water 2 koffielepels mosterd 2 eetlepels frambozenazijn 5 eetlepels olijfolie 2 eetlepels walnotenolie 1 eetlepel

Nadere informatie

Liam en Saar. Saar schrijft een briefje. Het is voor Liam. kom je. Saar doet het in een mandje en laat het aan een touw zakken naar zijn tuin.

Liam en Saar. Saar schrijft een briefje. Het is voor Liam. kom je. Saar doet het in een mandje en laat het aan een touw zakken naar zijn tuin. Liam en Saar Liam woont in een huis met een grote tuin. Hij speelt er graag. Of hij zit in zijn boomhut. Van daaruit kijkt hij naar zijn eigen tuintje. Die is naast de moestuin van zijn vader. Liam mag

Nadere informatie

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers Nieuws brief Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de De Biesboschonderzoekers De laatste paar maanden hebben we weer interessante activiteiten ondernomen. Hiervan eerst weer wat korte verslagen.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Melk voor jong en oud. Doelstellingen

Melk voor jong en oud. Doelstellingen Infofiche 2 Doelstellingen De leerlingen weten dat het voor alle leeftijdsgroepen belangrijk is om voldoende melk en melkproducten te gebruiken. De leerlingen kunnen mensen er op een creatieve manier toe

Nadere informatie

zaaien in zaaibakken zaaibakken maken voor binnen op warmte in maart en voor buiten in april

zaaien in zaaibakken zaaibakken maken voor binnen op warmte in maart en voor buiten in april zaaien in zaaibakken zaaibakken maken voor binnen op warmte in maart en voor buiten in april benodigdheden: - potgrond zonder klontjes, grof zand - schone emmer - schone zaaibak van b.v. piepschuim of

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 4: Thuis tuinieren

Materiaal Groen. Deel 4: Thuis tuinieren Materiaal Groen Deel 4: Thuis tuinieren Colofon Deel 4: Thuis tuinieren Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Gustatio: eieren gevuld met ansjovis en tonijn olijven brood mulsum

Gustatio: eieren gevuld met ansjovis en tonijn olijven brood mulsum Gustatio: eieren gevuld met ansjovis en tonijn olijven brood mulsum Mensa prima: gehaktballetjes met pijnboompitten in een saus van rode wijn en druivensap krokant gebakken wortelschijfjes patina van ei

Nadere informatie

Inhoud. 6 InleIdIng. 12 VoorbereIdIng: groenten kweken. 22 lente. 44 Zomer. 106 herfst. 144 winter. 170 register. 176 VerantwoordIng

Inhoud. 6 InleIdIng. 12 VoorbereIdIng: groenten kweken. 22 lente. 44 Zomer. 106 herfst. 144 winter. 170 register. 176 VerantwoordIng Inhoud 6 InleIdIng 12 VoorbereIdIng: groenten kweken 22 lente 44 Zomer 106 herfst 144 winter 170 register 176 VerantwoordIng VoorbereIdIng: Groenten kweken wilt u een vruchtbare keukentuin, dan moet u

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten:

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten: Naam: GEZOND ETEN Gezonde voeding zorgt voor een gezond lichaam. Als je daarbij genoeg beweegt blijf je op een gezond gewicht. Daardoor word je minder snel ziek. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf

Nadere informatie

Feestelijke ijsklontjes

Feestelijke ijsklontjes Algemene richtlijnen voor eten uit de natuur Probeer zo hoog mogelijk te plukken Was alles altijd goed Als je twijfelt, eet het niet! Pluk niet op plekken waar honden/katten poepen en plassen Feestelijke

Nadere informatie

Spreekbeurt Huisdieren (goed) houden

Spreekbeurt Huisdieren (goed) houden Spreekbeurt Huisdieren (goed) houden Hoi, ik ben Ikki. Wat leuk dat je je spreekbeurt doet over het houden van huisdieren! Daar kan ik je een heleboel over vertellen Bijvoorbeeld dat er veel komt kijken

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen 8. 2 Houtachtige beplantingen en gewassen Grond, water en technische werken 132

Inhoud. Inleiding 5. 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen 8. 2 Houtachtige beplantingen en gewassen Grond, water en technische werken 132 Inhoud Inleiding 5 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen 8 2 Houtachtige beplantingen en gewassen 66 3 Grond, water en technische werken 132 Trefwoordenlijst 195 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen

Nadere informatie

PIEPSHOW DE GROTE. receptuur YOLANDA VAN DER JAGT styling EDDY FRINGS AARDAPPEL AARDAPPELSALADE MET VINAIGRETTE EN BLEEKSELDERIJ PAG 1 1 4

PIEPSHOW DE GROTE. receptuur YOLANDA VAN DER JAGT styling EDDY FRINGS AARDAPPEL AARDAPPELSALADE MET VINAIGRETTE EN BLEEKSELDERIJ PAG 1 1 4 DE GROTE PIEPSHOW Aardappels niet sexy? Kijk even mee. Naar een beauty van een soep. Naar een verleidelijke taart. En wat te denken van deze licht ordinaire, maar héél erg lekkere piepersalade? receptuur

Nadere informatie

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten!

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten! Smakelijke en Aantrekkelijke Mixgerechten! De Blixer 3, Blixer 3 Plus, Blixer 5 Plus en Blixer 6 V.V. verenigen in één machine alle kwaliteiten van twee alom bekende toestellen: de cutter en de blender

Nadere informatie

MAAK JE BAKKEN & ANDERE MATERIALEN

MAAK JE BAKKEN & ANDERE MATERIALEN Stap 3: MAAK JE BAKKEN & ANDERE MATERIALEN Voor je Makkelijke Moestuin gebruik je bakken die je bovenop de bestaande grond zet. Vervolgens vul je die met Makkelijke Moestuin mix. Omdat je planten minimaal

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

Oriëntatie Als de planten binnenkomen, moet er nog veel gebeuren voordat ze winkelklaar zijn.

Oriëntatie Als de planten binnenkomen, moet er nog veel gebeuren voordat ze winkelklaar zijn. Opdrachten Planten uitpakken Doel Na deze opdracht kun je kamerplanten uitpakken en winkelklaar maken. Benodigheden Bij deze opdracht heb je nodig: verschillende kamerplanten; een set sierpotten; naambordjes;

Nadere informatie