Wij wensen iedereen een succesvol en plezierig school- en/of verenigingsjaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen iedereen een succesvol en plezierig school- en/of verenigingsjaar."

Transcriptie

1 Jakkes, alweer een spin in huis! Dat is de zoveelste binnen een week. En het zijn niet van die kleintjes, nee, het zijn joekels! Met een doekje pak ik het ijverige diertje op en manoeuvreer het de tuin in. Ziezo, ga daar je web maar spinnen. Naar mijn idee komen ze dit jaar wel erg vroeg hun intrek in huis nemen. Paddenstoelen sieren al volop de weilanden en bermen. We nemen afscheid van de zomer. Het wordt herfst! Met dit afscheid wordt meteen een verfrissende en vernieuwende periode ingeluid. En dat bedoel ik niet alleen letterlijk. Natuurlijk, een fikse wandeling door regen en wind kan verfrissend werken. Je waait leeg en doet nieuwe energie op. Maar september is ook de maand van nieuwe kansen en uitdagingen. De schooljeugd begint in een nieuwe groep of start met een nieuwe opleiding. Spannend, maar zeker ook leuk en belangrijk: werken aan een stabiele basis voor de rest van je leven. Zo langzaamaan gaan de verenigingsdeuren weer open. Sportcompetities gaan van start, leden van zangverenigingen smeren hun kelen, muziekorkesten poetsen hun instrumenten, enzovoort. Kortom een groot deel van Etten is in rep en roer en staat te trappelen om er weer helemaal voor te gaan en er iets van te gaan maken. Wij van De Treffer zitten er ook helemaal klaar voor. Kom maar op met jullie kopij! Wij wensen iedereen een succesvol en plezierig school- en/of verenigingsjaar. Diny ten Brink-Schrijvers P.S: En een prettige kermis! DATUMS OPHALEN OUD PAPIER 20 september: Martijn Köster, Luc Löverink, Roy Hulsteijn 04 oktober : Ruud Helmes, Bas Roerdink, Maarten Stortelder 18 oktober : Luc Geuijen, Nick Gries, Patrick Beernink September 2014, Jaargang 34, Nummer 332. De volgende Treffer verschijnt 28 oktober Kopij hiervoor inleveren tot uiterlijk 22 oktober. Via

2 HELP HELP!!! Stichting Wijkrestaurant Etten is opgericht nadat Fidessa Welzijn door bezuinigingen de activiteiten moest beëindigen. Om deze voorziening voor Etten te behouden moest er een nieuw onderkomen gezocht worden en moet de Stichting zelf voor inkomsten zorgen. De maaltijden zijn kostendekkend waar heeft de Stichting dan inkomsten voor nodig? Voor het betalen van de huur. De maaltijden kunnen niet zo duur gemaakt worden dat daar ook de huur van betaald kan worden. Door sponsoring van de Rabobank particulieren PCI H.H. Laurentius Parochie Kruiswerk Sensire en Rabo clubkas campagne kan het Wijkrestaurant nog een aantal maanden voort. Er is een verzoek aan Univé Oost Fonds Thema Sociaal gedaan waarvan het Wijkrestaurant in September 2014 te horen krijgt of het verzoek gehonoreerd wordt. Er is ook een verzoek aan de Gemeente Oude IJsselstreek gedaan. De Gemeente wil eventueel iets bijdragen als wij alles geprobeerd hebben om zelf inkomsten te krijgen. Het iets bijdragen moet letterlijk genomen worden veel zal het niet zijn. Hier onze vraag is er iemand die ons wil helpen met Fondsenwerving? Zijn er mensen die voor een bepaald bedrag per jaar VRIEND van Stichting Wijkrestaurant Etten willen worden? De vrijwilligsters en gebruikers van het wijkrestaurant Etten kunt U hier heel blij mee maken. Mieke Thiele voorzitter. telf Gini Terhorst telf Conny Smink telf

3 ETTENSE KERMIS Zaal KÖSTER Zaterdag 27 september uur Spot! Zondag 28 september FRÜHSCHOPPEN v.a uur Terborgher Muzikanten GRATIS ENTREE SPÄTSCHOPPEN v.a uur Spot! GRATIS ENTREE Maandag 29 september OOIEVAARSCHIETEN v.a uur TRIGGER v.a uur GRATIS ENTREE Dinsdag 30 september CAFÉ FINISH v.a uur En voor de kleintjes is er om uur de ballonnenman *Salades en puddingen kunt u bestellen t/m dinsdag 23 september

4 De leden van EHBO ETTEN Staan ook in het seizoen 2014 / 2015 voor uw evenement klaar! Maar om aan uw wensen te kunnen voldoen, moet de aanvraag minimaal 8 weken vooraf worden gedaan via Wilt u ons persoonlijk spreken? Dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuurders: Voorzitter / coördinatie EHBO: Jolanda Blum Tel Secretariaat / coördinatie Reanimatie/AED: Hannie Wisselink Tel Penningmeester / coördinatie Dienstverlening : Sander Striekwold Tel Overig : José Venhorst Tel Ook in seizoen 2014 / 2015 organiseren wij wederom de opleidingen EHBO, Reanimatie/AED en KinderEHBO Interesse? en/of volg ons op FACEBOOK! Harten jagen the Batle 2014/15 Ja kaartliefhebbers we staan weer in de startblokken, op donderdag 23 oktober beginnen we weer rond de klok van 20 uur. Dus er is nog tijd om te oefenen met je partner want de winnaars van vorig jaar willen graag iets meer tegenstand! Het blijft een leuk spelletje om de donkere winteravonden door te komen. Opgave via mail of telefonisch / een ouderwetse brief schrijven mag ook. Doe dus mee aan "THE BATLE".

5

6

7 September Der zit een r weer in de maond Dan denk ik aan laevertraon s Aoves n laepel vol, staond Vlak veur t naor bed toe gaon Elke aovend wazzen wi-j de klos Eén, twee, drie en hupsakee Kom, doe de mond s los Dat deien wi-j dan gedwee Wi-j mossen der van groezelen En wi-j mossen der van schudde Maor konnen t niet vedoezelen En hapten volgzaam as n kudde t Smiek veural niet lekker t Was gewoon heel vies Maor al ons gemier, gemekker Zei moeder, was tiedverlies Door zollen wi-j van grujen Een grote kaerel we j dervan! Um later in t laeven te blujen As n grote flinke, stoere man Veur leuj die t nog niet wetten Der zit weer n r in de maond In Gaanderen, Sillevold en Etten Is de joorlekse kermis dan aanstaond Ze drinken dan, net as laevertraon, Masaal weer van dat gaele spul In grote getale zie k ze staon Met in de hand n glazen pul Ook stoer worren ze der van En veur ze naor bed toe gaon Vulen ze zich weer n flinke man Ze drinken vas gin laevertraon Joop Keurentjes. Ettens dialek.

8

9 Nieuws uit de Geloofsgemeenschap H. Martinus - Etten redactieadres: secretariaat - Dorpsstraat AC Etten - tel Herinnering seniorenmiddag De eerstvolgende seniorenmiddag vindt plaats op vrijdag 17 oktober van tot uur. Er is geen leeftijdsgrens en er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd, zoals dat voor de eerste bijeenkomst wel is gedaan. Die middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in gesprek te gaan. We sluiten de middag af met een Mariaviering, voorgegaan door diaken Johan Visser en pastoraal werker Mia Tankink. U bent toch ook van de partij? U kunt zich vóór 1 oktober opgeven bij: - Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten tel of - Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten tel of Of via het secretariaat van de kerk: Kermisviering Op zaterdag 27 september wordt de Ettense kermis weer traditioneel ingeluid met een muzikale en feestelijke viering in onze kerk. De viering begint om uur en de voorganger tijdens deze eucharistieviering is pastor M. Smits. Muzikale medewerking wordt verleend door Schutterij de Eendracht, Harmonie Onderling Genoegen, Vrouwenkoor Con Brio en het Ettens Kerkkoor. Iedereen is van harte welkom! Wist u trouwens dat het woord kermis komt van kerk-mis? De eerste kermis vond in Utrecht plaats in 1023, op de dag dat de Sint-Maartenskerk werd ingewijd. De kermis werd de jaarlijkse plechtige herdenking van het inwijdingsfeest van een nieuwe kerk. De kermis viel dan ook oorspronkelijk samen met kerkelijke feestdagen. Voor een dergelijke gelegenheid kwamen van heinde en ver de bewoners van omliggende plaatsen naar de kermis, wat een gelegenheid bood om handel te drijven, alsmede aan muzikanten, goochelaars en kwakzalvers om hun praktijken uit te oefenen. Het verband tussen de kermis en de R.K. Kerk blijkt in sommige plaatsen ook nog uit de processie bij de kermisopening, die van oorsprong tot doel had de vruchtbaarheid van het land te verhogen. De geloofsgemeenschap H. Martinus wenst u gezellige kermisdagen toe!

10 DE AFSLUITDIJK. Volgens taalkundigen zou hij eigenlijk Afsluitdam moeten heten omdat hij, in tegenstelling tot n dijk, aan beide zijden door water is omgeven. Maar die verkeerde naam gaat niet meer weg. En daar zullen maar weinigen wakker van liggen. Wie in een ver verleden echter wel vaak wakker lagen, maar dan van enorme stormvloeden, dat waren de kustbewoners van de voormalige Zuiderzee, wonende langs de kusten van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Friesland. Zij ondervonden, zoals dat heet, het water je vriend maar ook je vijand kan zijn. Ze noemden het ook wel de waterwolf die altijd op de loer ligt. De dijken langs die 300 km lange Zuiderzeekust waren verouderd en bij lange na niet bestand tegen bovengenoemd watergeweld, opgestuwd vanuit de Noordzee. Veel ernstige overstromingen waren dan ook het gevolg! Er moest dus n eind komen aan deze onhoudbare toestand, maar om allerlei redenen gebeurde er bijna niets, en moesten de kustbewoners er maar mee leren leven. De ergste stormvloed was wel die van 1916, die vele mensen en dieren het leven kostte, en voor miljoenen guldens schade aanrichtte! In die tijd was Cornelis Lely de minister van Waterstaat. Als ingenieur waterbouwkunde was hij eerder al (vanaf 1892) aan zijn levenswerk begonnen door plannen te maken voor n rigoreuze afsluiting van de Zuiderzee: en wel tussen de Kop van Noord-Holland en Friesland. Dit kon, volgens zijn berekeningen, gebeuren met een waterwerk van 32,5 km lengte, waardoor ineens die bovengenoemde 300 km zwakke kustdijken zouden worden afgeschermd. Want het zou in de Zuiderzee dan nooit vloed meer kunnen worden. En het in de dam opgenomen eiland Wieringen zou aan de noordzijde n zware stormvloedbestendige zeedijk moeten krijgen. Na bovengenoemde stormvloed van 1916 werd dan eindelijk, in 1918, in de ministerraad besloten om die enorme stormvloedbestendige waterkering aan te leggen. Want hernieuwde berekeningen van ir. Lely hadden aangetoond dat, behalve die broodnodige beveiliging, de bijkomende voordelen zoals landaanwinning, besparingen op t onderhoud van de oude dijken, het ontstaan van n groot zoetwatermeer dat tevens n eind zou maken aan de verzilting van t omringende land, alsmede n verkeersweg over de waterkering, op den duur rendabel waren! Totale kosten: 120 miljoen gulden. (wordt vervolgd) Bernard Bosman.

11 IN DE SCHIJNWERPERS Gert Dieker, Een boerenzoon die helemaal niets met het boerenbedrijf heeft. Het lijkt haast niet mogelijk, maar heus hij bestaat. Zijn naam is Gert. Ik tref hem dan ook niet aan in de zondagse kamer op een boerenhoeve maar in zijn appartement in het centrum van Ulft. In zijn taalgebruik verloochent hij zijn afkomst echter niet. Wi-j proaten gemuud lijk in t dialect. Gert wordt in 1938 in Warm geboren op de boerderij waar ooit zijn opa van vaders kant niet alleen de scepter zwaaide maar ook de hooivork en spade hanteerde. Hij is één van de zeven kinderen. Hij is een peuter van twee als de oorlog uitbreekt. Aan deze zwarte periode heeft hij slechts vage herinneringen. Alle verhalen heb ik van heuren zeggen. Mar t was gin leuke tied, dat he k wel begrepen!. In Terborg bezoekt hij de MULO. Af en toe en alleen als hij er echt niet onderuit kan, helpt hij mee op de boerderij. Dit is met name het geval tijdens het hooien en het binnenhalen van de oogst. Zijn eerste baan vindt hij op de administratie van de CAVV in Silvolde. Na anderhalf jaar houdt hij het daar voor gezien en vertrekt naar de toenmalige Meubelfabriek Kok. Hij werkt er als boekhouder. Ja, dat cijferwerk ligt hem wel. Hij vindt het nog steeds spijtig dat hij er de veertig jaar niet kon volmaken. Bij een reorganisatie moet een aantal mensen afvloeien. Gert is er één van. Ná achtendertig jaar valt er voor hem het doek. Het is dan Gert is 56 jaar en belandt in de WW en daarna in de VUT. Door zijn leeftijd is het voor hem niet meer mogelijk nog ergens aan de bak te komen. Jammer, maar Gert zit niet bij de pakken neer. Hij is een schoolvoorbeeld van een oudere die zich op verschillende manieren nuttig weet te maken voor de maatschappij. Het begint al als hij pas zo n 14 dagen in de VUT zit. Leo Krabbenborg meldt zich bij hem met de vraag of hij zich nog niet verveelt. Nou, nog niet. is Gert zijn antwoord. Maar Leo negeert dit en vervolgt: Wi-j hebben nog n mooie functie veur ow. De penningmeester stopt d r met. Zou gi-j dat baantje niet oaver kunnen nemmen? Het antwoord zal duidelijk zijn: Jao dat wil k wel proberen. Ruim zeven jaar beheert hij met veel plezier de verenigingskas van VV Etten. Hij is geen onbekende voor de voetbalvereniging. Vanaf zijn achttiende jaar is hij er lid. Hij speelt achtereenvolgens in het tweede tot het zevende elftal. Niet da k een ster was, mar ik heb t toch altied met plezier gedaon. Zijn plek op het veld begint als rechtsbuiten, later schuift hij op naar het middenveld en op het laatst naar de achterhoede. Als hij 62 is vindt hij het welletjes. Hij stopt met het competitievoetbal. Hij wordt gehuldigd voor zijn vijftigjarige lidmaatschap en wordt erelid. Maar.. het blijft kriebelen. Daarom voetbalt hij daarna nog een aantal jaren bij de veteranen. Dan vindt hij het echt welletjes. Hij stopt met spelen. Zijn interesse in de club verdwijnt echter niet. Hij bezoekt nog steeds trouw de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ook bij de uitwedstrijden die in de buurt gespeeld worden, vind je hem langs de lijn. Vanaf 1981 bewoont hij het appartement in Ulft. In het begin was het wennen aan de aanwezigheid van buren zo dicht naast je. Mar veur de rest he k d r gin moeilijkheden met gehad. Ondanks het ontbreken van de reuring op en rond de boerderij voelt hij zich niet alleen en weet niet wat vervelen is. Al snel vindt hij zijn plekje in de Ulftse gemeenschap.

12 IN DE SCHIJNWERPERS Hij wordt er lid van het zangkoor van de Petrus & Paulus-Parochie. De wekelijkse repetities en het zingen van de mis op zondag geven hem veel plezier. Ik kom uut een muzikale familie, zegt hij trots Mien bruurs en zussen zitten allemaol in een zangkoor. Dat zangtalent hebben we van vader geërfd, den kon ok heel mooi zingen! Hi-j is zelfs nog enkele jaoren dirigent gewes van het Ettens kerkkoor. Gert heeft zoveel plezier in zingen dat het niet bij deze zangclub blijft. Hij sluit zich ook aan bij het seniorenkoor Zingend leven in Debbeshoek. Om de twee maanden verzorgen ze de kerkdienst in dit verzorgingstehuis. Maar het repertoire bestaat niet alleen uit liturgische muziek. Hun gevarieerde programma bevat ook volksliedjes en liedjes van toen. Hij noemt het een gezelligheidskoor en geniet volop van de wekelijkse oefenmiddagen, die onder deskundige leiding staan. Thuis luistert hij graag naar een zender met Nederlandstalige liedjes. Maar hij hangt niet alleen maar in het verleden. Dagelijks leest hij de krant en doet hij mee aan de MAX geheugentrainer op de televisie. Op deze manier blijft hij bij de tijd en stimuleert hij zijn hersenen. Een andere manier om zijn geheugen fris te houden beleeft hij tijdens het solokaarten. Dit kaartspel spelen ze thuis al van jongs af aan. Nu speelt hij het drie maal per week. Twee keer ervan met een vaste ploeg in Debbeshoek. Zijn broer, een bewoner van dit tehuis is één van de speelmakkers. Voor hem vormen deze kaartuurtjes een gezellige middag en een waardevolle afleiding. Voor zijn lichamelijk conditie bezoekt Gert eens per week, samen met een vriend de seniorengym in Bredenbroek. Dit doen ze al heel wat jaartjes en het bevalt hen beiden heel goed. Daarnaast springt hij graag op de fiets voor een rondje door onze prachtige omgeving. Toch denkt Gert niet alleen aan zijn eigen welbevinden. Hij zet zich ook in voor de medemens. Al 16 jaar is hij lid van de Zonnebloem in Ulft. Ruim tien jaar heeft hij er als secretaris zijn bijdrage aan geleverd. Hij brengt uit naam van de stichting bezoekjes aan mensen thuis, bezorgt boekjes enz. Twee jaar geleden is hij met dit vrijwilligerswerk gestopt. Hij voelt zich dus helemaal thuis in Ulft en is er goed ingeburgerd. En heeft hij nog een plekje in zijn hart voor Etten? Ja, absoluut!. Hij heeft er nog steeds diverse banden mee en komt er regelmatig. Ook op de kermis? Nee, nou niet meer. Vrogger he k de kermis wel veul bezocht. A j dan een leuk gruupke bi-j mekaar hebt, is t wel gezellig, maar de letste jaoren he k daor niet meer zo n behoefte aan. Wi-j vulen ons niet meer thuus bi-j de moderne muziek. En die muziek speult zo hard da j elkaar niet kun verstaon. De jeugd mot maar heur gang gaon. Gert is al jarenlang een waardevolle medewerker voor De Treffer. 23 Jaar is hij redactielid geweest. Nu maakt hij deel uit van de groep van zo n 15 enthousiaste mensen die iedere maand in de voetbalkantine ons dorpsblad inlegt. Tijdens deze uurtjes wordt hij bijgepraat over de Ettense nieuwtjes. Daarnaast brengt hij nog een groot aantal Treffers rond in de omringende dorpen. Hij vindt het jammer dat er nog maar zo weinig voetbalnieuws in De Treffer te lezen valt. Hij mist de wedstrijdverslagen en voetbaluitslagen. Hij begrijpt wel dat alles op de computer te vinden is, maar voor degenen die niet over een computer beschikken, waar Gert er één van is, betekent dit gebrek aan info. Na anderhalf uur kan ik mijn aantekenboekje sluiten. Gert heeft alle aandachtpunten op zijn lijstje afgevinkt. Een lijstje waarin een lang en druk leven in een notendop wordt weergegeven. Het leven van een sociaal, actief, muzikaal en tevreden mens. Diny ten Brink-Schrijvers

13 De brulf Dit is een waar gebeurd verhaal uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. De namen, die er eigenlijk niet toe doen, heb ik veranderd. Ens, heel lang geleien, ik denk dak achttien of negentien jaor old was, op een prachtige herfstaovend zegt Teun, mien kammeraod, tegen mien Hej Bruur, hej zin um met te gaon naor een brulf. Naor een brulf?, zei ik heel verbaasd tegen um, ik kan mien nie herinneren dak örges bun uutgeneudigd. Boavendien t is al hatstikke laat, i-j könt toch now nörges meer met goed fatsoen ankommen, t is jao negen uur! Nee, ik bun ook nörges uutgeneudigd, maor ik wet datter iemand geet trouwen en daorbi-j mik t niet uut hoe laat aw kommen, sterker nog wi-j hoeven niet ens een kado met te nemmen. En toch feesten, wat hej dan now weer bedach, Teun?, vroeg ik m. Now, zei Teun, ik heb van Willem (een kammeraod van um) geheurd dat Frans (de achternaam dudter effe niet toe) geet trouwen met een grietje uut Zeddam. Ik snapte meteen hoe t in mekaar stak. Teun en Willem werkten toendertied allebei op d n steenaovend en te oordeilen naor zin gezich watte trok, konk mien wel veurstellen dat ze met zin beien iets bekonkeld hadden. Teun ging vedder met zin verhaal, den brulf wudt daor op dèèl gehollen en zoas i-j misschien al in de smiezer heb, is Willem daor natuurluk bi-j uutgeneudigd I-j mot wetten dat Willem in de buurt van Frans woonde en as zodanig was uutgeneudigd. Frans woonde in Raofelder. Vrogger was t heel normaal dat bi-j boeren den brulf op de dèèl wed gehollen. In die tied haj ook niet zovöl dränkskes as now. Oaver t algemeen was t r eigenluk alleen maor bier, jenever en ranja. Teun stong te popelen um zin verhaal af te maken. Willem het mien beloafd datte ons een fles jenever zöl brengen as wi-j kommen. Ik heb al met um afgesproaken daw buuten gewoon wachten watter geet gebeuren. Dus eigenluk hej al geen keus meer. Okee Teun, i-j heb mien oavertuug, ik gao met naor de brulf. Zoas i-j ow wellich könt veurstellen gingen w-j daor lopes hen. Ik gleuf dak nie ens een fiets had. Een kilometer of drie lopen, daor gaven wi-j niks um. Moj now s aan de jeugd vraogen. Ze bunt te lam um te fietsen, laot staon um te lopen. Zo heurde ik al s een keer van mien zoon dat één van zin blagen s een keer zei: wij hebben die auto toch niet voor niets voor het huis staan. Toen wi-j in de buurt van de boerderi-j kwammen angelopen, kow t geluud van muziek en luud spreakende en lachende minsen al hören. Naor t geluud te oordeilen was t feest al in volle gang. Mag ook eigenluk wel um disse tied, want in die tied begonnen de feesten al vrog en was i-j natuurluk ook weer vrog thuus. Ak mien kleinkinders heur dan gaon ze pas um elf uur s aoves naor een discotheek en kommen ze um een uur of vijf s marges weer thuus. Moj ow s veurstellen, vrogger zat ik rond die tied alweer onder een koe. Veurzichtig liepen wi-j richting veurdeur en goed verschoalen achter wat struuk en böm, zagen wi-j daor iemand op den dörpel in de deuroapening bezig met een mes um wat repen van een groot stuk vleis af te sni-jen. Is dat niet Beernt, den buurman, den daor met dat stuk vleis aan t sni-jen is?, vroeg ik wat zachter dan normaal aan Teun. Dat hej goed gezien, Bruur, klonk t net zo zacht terug.

14 Wi-j wazzen arig onder den indruk wat zich zo in en um de keet afspölde toen opens, as een duuvel uut een deusken, iemand deur de achterdeur naor buuten kwam en achter de suukerruuvenkoel wat neerlei. Wi-j zaten daor zo n twintig meter van af en wi-j konden alles redeluk goed zien. t Was helder en de maon scheen. Alleen kenden wi-j den keerl niet en wi-j konnen ook niet zien watte daor achter den koel aan t verstoppelen was. Wi-j hadden wel een vaag vermoeden. Zo snel as de keerl gekommen was, zo snel vertrok ook weer naor binnen. Ik nem an datte een flinke dös mot hemmen gehad. Kom Teun, low s kieken wat den keerl daor achter de koel het verstoppelt, zei ik en schoaf Teun al vast in de richting van de koel. t Was veur ons geen verrassing wat wi-j daor vonnen: maor liefst zes flessen bier, die mooi op een ri-jke tegen de koel an wazzen neergelegd. Mooi zo, dat hew vast binnen, zei Teun. Wi-j trokken ons terug achter de buskes in afwachting watter vedder zöl gebeuren, Datter wat sting te gebeuren was zeker. Den fles jenever haw nog te goed. Wi-j wazzen net terug achter de struuk toen denzelfde keerl weer naor de koel liep um daor op ni-j wat neer te leggen. En wat denk i-j, juust een herhaling van zetten. Now haw vier flessen te pakken! Zo te zien miste hi-j die andere zes flessen niet ens. Motte toch al arig in de oalie zun gewes. Wat een lelukke keerl, zo maor bier jatten op een brulf! Dat zöllen wi-j um s leren. Een hötje later kwam Willem zin belofte inlossen en hoe. Hi-j bracht ons niet één, maor geliek twee flessen jenever. Al met al een alkoholrieke aovend veur ons: tien flessen bier en twee flessen jenever. Ik wet eigenluk niet meer precies hoew al den drank in Etten hemmen gekregen. Ik denk in de hand en in de tessen, want die jassen hadden toen altied van die ontiegelukke grote tessen. Toen wisten ze kenneluk al waor die goed veur wazzen. Wi-j hemmen in ieder geval alles metgenommen en uutendeluk ook alles opgezoapen. Ik zei tegen Teun: Low al die flessen maor naor huus brengen, die bun bi-j ow beater opgeborgen dan bi-j mien. Ik wis dat zin vader graag een borreltje lustte zodat wi-j um daormet een groot plezier zöllen doen. Ik bun, geleuf ik, wel een weak lang bi-j Teun op bezuuk gewes um al t bier en jenever op te zoepen. Mien olders vertelde ik dak bi-j Teun ging kaarten. Zi-j zöllen wel gedach hemmen daw met een competitie bezig wazzen, maor ze hemmen d r nooit wat van gezeg. En ak dan bi-j Teun kwam en de koffie was op dan zei zin olden vader, den wi-j alles hadden verteld: ik zol zeggen, low Frans maor s efkes bi-j den hals kriegen. En dan dronken wi-j d r weer een paar. t Is natuurluk niet goed te praoten wat wi-j dei-jen, maor low eerluk zun, iedereen hult wel s kattekwaod uut. Dit was onze manier um ons te vermaken. In ieder geval beater dan watter now tegenweurdig vaak gebeurt: iemand in mekaar slaon, inbreaken en jatten of gewoon maor iets kapot maken. Daor hek geen goed weurd veur oaver! Rien Zeeljer

15 UITSTAPJE INLEGTEAM DE TREFFER Op dinsdag 2 september was het weer zover.. ons jaarlijkse uitstapje van Inlegteam De Treffer. Deze keer was Leo Krabbenborg aan de beurt voor de organisatie, met hulp van Hermien natuurlijk. We moesten allemaal op de fiets om uur bij het sportcomplex zijn en van hieruit vertrokken we richting Doetinchem. Via verschillende binnendoor weggetjes kwamen we bij onze 1 e stop Het Onland. Na een kopje koffie en een heerlijk stukje appeltaart fietsten we richting Slangenburg en kregen we een rondleiding door Kasteel Slangenborgh. Door een deskundige gids werden we ingelicht over het wel en wee door de eeuwen heen van de verschillende bewoners en de bouwstijlen welke door de verbouwingen werden toegepast. De barokstijl en de vele muur- en plafondschilderingen van het kasteel maakten veel indruk. Na afloop, onder het genot van een kopje koffie, werd er druk nagepraat over hetgeen wat men niet verwacht had aan te treffen in dit kasteel. Wij waren allen onder de indruk. Het was gelukkig droog gebleven en we fietsten gemoedelijk door de Gaanderense hei richting Etten. Deze middag werd afgesloten in de kantine van ons Sportcomplex met een drankje en een heerlijk koud en warm buffet. We kijken terug op een gezellige middag.

16 V.V. Etten neemt afscheid van Gert Tempels. Zondag 31 augustus heeft Gert Tempels als leider/trainer van de A-junioren afscheid genomen van de voetbalvereniging. Gert is vele jaren verbonden geweest aan de vereniging eerst als speler en later als trainer van het 1 e elftal en trainer/leider van de A-junioren. Gert was een liefhebber van het spelletje. Hij hield van technisch opbouwend en mooi voetbal en droeg dat op een goede wijze over op de jeugd. In zijn jaren als jeugdtrainer heeft hij van veel spelers een betere voetballer gemaakt. Er was door de A-junioren een afscheidswedstrijd georganiseerd tussen de huidige A-junioren en oud eerste elftal spelers die met Gert samen hebben gespeeld. De oud-spelers lieten hun kwaliteiten zien en kwamen al snel op voorsprong na een schitterende goal van Theo Huijink. Pas op het eind van de wedstrijd werd de gelijkmaker gescoord wat tevens de eindstand was. Na de wedstrijd is Gert door de A-junioren, de jeugdcommissie en het bestuur bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid van de afgelopen jaren. We hopen hem in de komende jaren nog vaak te verwelkomen op ons sportcomplex. Grote club actie 2014 weer van start!! Ook dit jaar doet VV Etten weer mee aan de grote club actie. De opbrengst van deze actie is onmisbaar voor ons als club. De volledige opbrengst komt ten goede aan het jeugdvoetbal in Etten. We schaffen nieuwe materialen aan, houden de teamkleding op orde, organiseren activiteiten voor onze jeugd en houden de randvoorwaarden op peil, zodat onze jeugdvoetballers op een goede en verantwoorde manier hun sport kunnen beoefenen. Vanaf zaterdag 13 september gaan onze jeugdleden op pad, om loten te verkopen. Helpt U ons om van deze actie weer een succes te maken?? Bij voorbaat hartelijk dank. Natuurlijk zijn er ook mooie prijzen te winnen, maar het gaat er natuurlijk om, dat U onze club steunt. Samen staan we sterk voor het jeugdvoetbal in Etten. De uitslag van de loterij zal terzijnertijd worden gepubliceerd in de Treffer, op de site van VV Etten en is te vinden op Jeugdcommissie VV Etten.

17

18 Competitieschema Etten Etten - MvR GWVV - Etten Etten - HC ' Groessen - Etten Etten - Rijnland SP Loil - Etten Etten - Angerlo Vooruit Peeske 't - Etten Etten - Westervoort sc Ulftse Boys - Etten Etten - RKPSC Etten - Sprinkhanen MvR - Etten Etten - GWVV HC '03 - Etten Etten - Groessen Rijnland SP - Etten Etten - Loil Angerlo Vooruit - Etten Etten - Peeske 't RKPSC - Etten Kilder - Etten Etten - Ulftse Boys Westervoort sc - Etten

19 Benefietconcert Ettens Mannenkoor voor de Stichting CARE Travel. Op zondag 19 oktober geeft het Ettens Mannenkoor om uur een benefietconcert in de St. Mauritiuskerk in Silvolde. De opbrengst van dit benefietconcert is volledig bestemd voor de Stichting CARE Travel in Silvolde. Uw uitstapje is onze zorg` Stichting CARE Travel organiseert kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben in wat voor vorm dan ook: mensen die gebruik maken van thuiszorg, mensen in een isolement, bewoners van aanleunwoningen, maar ook bewoners van zorginstellingen en mantelzorgers. De Stichting CARE Travel probeert persoonlijke aandacht te geven en zo goed mogelijk tegemoet te komen aan individuele wensen. Een activiteit of uitstapje is altijd kortdurend (een deel van een dag) en een groep bestaat uit maximaal acht personen. De gasten worden opgehaald met de CARE Travel bus en er wordt gereisd in de directe omgeving. Voorbeelden van uitstapjes in juli en augustus 2014 zijn bijvoorbeeld een High Tea, een wijnproeverij, boottocht op de Rijn, middagje Engbergen, kersenmatinee in de Betuwe, e.d. Er gaan vrijwilligers mee voor de extra zorg en aandacht. Het Ettens Mannenkoor steunt het sympathieke werk van CARE Travel van harte en wil door middel van dit benefietconcert een bijdrage leveren aan het werk van deze stichting. Datum: zondag 19 oktober 2014 Tijd: uur, kerk open uur. Plaats: St. Mauritiuskerk, Pr. Bernardstraat 4, Silvolde

20 Prijs: 7.50 Voorverkoopadressen: PRIMA, Grotestraat 6 Gendringen; Café-Zaal Köster Etten; Creatieplein, Markt 22, Silvolde; Bakkerij Ebbers en Ziet Moars Tabak in Terborg of via Informatie: Serenade Ettens Mannenkoor voor Benny en Aly Slutter. Op 29 augustus bracht het Ettens Mannenkoor bij Köster een serenade aan het 50-jarige echtpaar Aly en Benny Slutter. Nog langer is Benny actief betrokken bij het koor: hij is sinds 1963 voorzitter van de regelingscommissie die veel achter de schermen voor het koor regelt. Tijdens zijn geïmproviseerde danktoespraak (de serenade was een verrassing) gaf Benny onder andere aan dat hij de tel qua jaren wat kwijt was voor wat betreft zijn betrokkenheid bij het EMK, maar dat hij hoopte het nog veel jaren te kunnen doen. De kerstconcerten van het Ettens Mannenkoor in Kerst lijkt nog ver weg en dat is het natuurlijk ook, maar voor het organiseren van concerten moet het koor vaak ver vooruit kijken. Op dit moment zijn er data voor kerstconcerten gepland op 12, 20 en 22 december. We komen er nog op terug in een komende editie van De Treffer. Op 12 december zal het Ettens Mannenkoor een concert geven in de Grote of St. Jacobskerk in Winterswijk. Op 20 december werkt het Ettens Mannenkoor in de St. Martinuskerk in Etten mee aan het kerstconcert van de jubilerende harmonie Onderling Genoegen, één dag voor de officiële oprichtingsdatum van de harmonie in Op 22 december is een kerstconcert gepland in de St. Antonius van Paduakerk in Nieuw-Dijk.

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Kerst deel je met anderen

Kerst deel je met anderen 26E JAARGANG NR. 14 23 december 2013 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n 3 Een maand gemeente 7 Advies Evers & 11 Nieuwe sponsor Oude IJsselstreek, Schmitz, Bosman, VV Genddringen Kerstactiviteiten

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 32-2012 www.svgrol.nl

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 32-2012 www.svgrol.nl Clubblad s.v. Grol Clubblad s.v. Grol Jaargang 32-2012 www.svgrol.nl 3 CLUBBLAD veelzijdig Wij zijn Weevers, het bedrijf dat alle disciplines van de grafimedia verbindt. Uw wens vertalen wij van idee naar

Nadere informatie

November 2010. Energo 50 jaar

November 2010. Energo 50 jaar 1 Energo 50 jaar MET ENERGO 50 JAAR BIJLAGE Drie prominente personen van het Beerse Energo: medeoprichtster Annie Kauwenberg-Cuppen, huidige voorzitter Ed Weltevrede en erelid Pieter ten Haaf, al vanaf

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl Clubblad s.v. Grol Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl VOORWOORD 3 Geachte lezer,...weevers ontwerpt CLUBBLAD Jaargang 33-27 juni 2013 - nr.2 Als s.v. Grol hebben we wederom een bewogen kwartaal

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Samen voor het beste resultaat!

Samen voor het beste resultaat! 3 3 3 3 3 3 3 3 Sloopwerken Infrastructurele werkzaamheden Bodemsanering Opsporen van conventionele explosieven Groenvoorziening Asbestverwijdering Recycling Weg- en watertransport Samen voor het beste

Nadere informatie

Zomer 2011. September 2011

Zomer 2011. September 2011 Zomer 2011 De zomer van 2011 was een zomer van uitersten. 2011 gaat de boeken in als één van de natste sinds jaren. Er viel ruim 160 mm regen, twee keer zoveel als normaal. Ook hebben we in juli de koudste

Nadere informatie

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN www.doskampen.nl # uitgave 2-2011 2012 jubileumnummer: 85 JAAR DOS KAMPEN DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN INCLUSIEF ZOMERS BBQ MENU TEAM PRESENTATIES DIVERSE TEAMS MAKEN DE EINDBALANS OP DOS FOTOWEDSTRIJD

Nadere informatie

Voorwoord. Walburgiskerk gezien vanaf de Martinetsingel

Voorwoord. Walburgiskerk gezien vanaf de Martinetsingel 1 Voorwoord Na de warme maanden en af en toe veel regen richten wij de aandacht naar de herfst. Blijven we thuis en verdoen wij de tijd met niks of wordt het kennis opfrissen/ uitbreiden, gaan wij wandelen

Nadere informatie

Agge lacht bende mooier!

Agge lacht bende mooier! Groen Bloed Familieman Prins Sanseverius XVI 5 Nil s kollum n Dag nie gelache 15 Aogse Clubs 33 Jaar de Zuilenschuivers 32 Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 51 2012 Agge lacht bende mooier! Ut Peuleschilleke

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Olde Dorpskiek n, Oude IJsselstreek, Bourgondiën Kok. 12 Agenda, De Achteruut- Mauritiuskerk Silvolde

Olde Dorpskiek n, Oude IJsselstreek, Bourgondiën Kok. 12 Agenda, De Achteruut- Mauritiuskerk Silvolde 24E JAARGANG NR. 10 26 september 2011 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n Een maand gemeente 3 7 Bourgondiën Kok Olde Dorpskiek n, Oude IJsselstreek, 12 Agenda, De Achteruut- Mauritiuskerk

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Op leeftijd, maar nog jong van geest

Op leeftijd, maar nog jong van geest 2 A M E R S F O O R T S UITGAVE: Sinds 2009 1984 V O E T B A L K A M P I O E N S C H A P Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het Labee Advocaten Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2015 REDACTIE:

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet 27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n 3 Pasen is van oorsprong een christelijk feest. Er wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Mysterieuze witte driehoeken op straat

Mysterieuze witte driehoeken op straat 21e jaargang nr. 6 24 juni 2005 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Uitreiking Visser Schoenspelden Op 5 mei werden in het Reght Huys, in het kader van de Geertje Visser Schoenprijs, erespelden uitgereikt

Nadere informatie

austin vertel nog eens... Alles wat je liever niet wilde weten over Raalte GLOSSY DIE NIET GLIMT!

austin vertel nog eens... Alles wat je liever niet wilde weten over Raalte GLOSSY DIE NIET GLIMT! NR 15 ZOMER 2014 AF TE HALEN BIJ DE ERKENDE ROALTER WIND AFHAALPUNTEN: GEEN NIEUWS MAAR FEITEN Alles wat je liever niet wilde weten over Raalte vertel nog eens... DE GLOSSY DIE NIET GLIMT! austin LUNCHEN

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

Het Sportclub Journaal nummer 3 seizoen 2005-2006

Het Sportclub Journaal nummer 3 seizoen 2005-2006 Het Sportclub Journaal Cluborgaan van VV Sportclub Neede Sportclubcomplex Kronenkamp 10 7161 HT Neede 0545-29 15 45 E-mail Clubblad: Redactiespjournaal@sportclubneede.nl Eindredacteur Sportclub Journaal

Nadere informatie