Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden"

Transcriptie

1 Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/ :03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Risico Procedure: Paragraaf:09.D. - Brand- en explosiebeveiliging Vuur- en rooktoelating Verantwoordelijke: Jan De Meutter/TECH_ENV/BASANT/BASF Revisie: 7 Revisiedatum: 23/10/2012 Status: ACTUEEL Identificatie: 130 Toepassingsgebied: BASANT, Partners, Strategische partners Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1. Vuurtoelating 4.2. Rooktoelating 4.3. Vuurvergunning 4.4. Opheffen van rook- of vuurtoelatingen 5. Referenties pagina 1

2 Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/ :03:24) Pagina 2 1. Doel / Toepassingsgebied Om het ontstaan van brand of explosie door roken of het maken van vuur te voorkomen, is er een algemeen rook- en vuurverbod dat geldt op het ganse terrein van BASF Antwerpen N.V., ook in gebouwen, installaties, auto's en werkplaatsen. Vuur maken kan enkel op een plaats waar een V-vergunning of een vuurtoelating aanwezig is. Roken mag enkel in de daarvoor bestemde rooktenten, verspreid over het ganse BASF-terrein, volgens bijgaande tekening. Voor het gebruik van een elektronische sigaret gelden dezelfde regels als bij het gewone roken. BASF-159 Plan rooktenten pdf Rooktenten worden gekenmerkt door een herkenningsbord 'Rookzone' met volgnummer zoals hieronder weergegeven en wordt opgehangen op een goed zichtbare plaats. 2. Definities [Klik om te openen] V-vergunning Deze vergunning legt de voorwaarden vast waaronder brandgevaarlijk werk mag uitgevoerd worden (zie KWM wegwijzer ). Permanente vuurtoelating Is een toelating om op een welbepaalde plaats permanent vuur te mogen maken. Tijdelijke vuurtoelating Is een toelating om op een welbepaalde plaats en voor een welbepaalde tijd vuur te mogen maken. Rooktoelating Is een toelating om in een goedgekeurde rooktent te mogen roken. Tijdelijke rooktoelating Is een toelating om in een goedgekeurde rooktent voor een welbepaalde tijd te mogen roken. pagina 2

3 Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/ :03:24) Pagina 3 Montagezone Is een afgebakende plaats op het terrein waar tijdens bouw- of constructiewerken vuur mag gemaakt worden. 3. Verantwoordelijkheden [Klik om te openen] Iedereen leeft het algemeen vuur- en rookverbod na. De bedrijfsverantwoordelijke of het diensthoofd staat in voor de aanvraag en inrichting van rooktenten (zie 4.2.). Voor de aanvraag van permanente vuurtoelatingen is de bedrijfsverantwoordelijke of het diensthoofd verantwoordelijk. Hij bepaalt samen met de Interventiedienst of op deze plaats vuur kan gemaakt worden. De Interventiedienst geeft de toelating, stelt de vuurtoelating op en houdt de lijst met uitgereikte toelatingen bij. Voor tijdelijke vuurtoelatingen staat de verantwoordelijke van de aanvragende firma in voor het correct en tijdig toepassen van de KWM-wegwijzer 'Plaatsen van een niet stationaire bouwvoorziening (NSBV)' en de bijhorende link voor de aanvraag van een nieuw NSBV. De BASF-contactpersoon ondertekent de aanvraag en stuurt ze naar de dienst Gebouwentechniek. Deze dienst stelt de toelatingen op en ondertekent ze. 4. Maatregelen 4.1. Vuurtoelating Voor lokalen waar regelmatig vuur gemaakt dient te worden, kan een permanente vuurtoelating verkregen worden. Een permanente vuurtoelating kan enkel afgeleverd worden op plaatsen zonder verhoogd brandgevaar en die voldoende gescheiden zijn van plaatsen met een hoger brandrisico. De permanente toelatingen moeten aangevraagd worden bij de Interventiedienst, die ter plaatse een evaluatie maakt, en na overleg met de bedrijfsleider of de verantwoordelijke van de werkplaats de toelating opstelt. Beiden ondertekenen de toelating. De toelating wordt op een goed zichtbare plaats opgehangen. Figuur 1: Permanente vuurtoelating 09.09rev1fig1.doc Voor tijdelijke werkplaatsen kan een tijdelijke vuurtoelating afgeleverd worden. Deze tijdelijke toelatingen moeten, conform de KWM-wegwijzer 'Plaatsen van een niet stationaire bouwvoorziening (NSBV)' en de bijhorende link, aangevraagd worden bij de dienst Gebouwentechniek. De toelating wordt ondertekend door de dienst Gebouwentechniek en dient op een goed zichtbare plaats opgehangen te worden. Deze toelating is enkel geldig indien voldaan is aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de "Veiligheids- en pagina 3

4 Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/ :03:24) Pagina 4 Milieuvoorschriften voor aannemingen van werken op het terrein van BASF Antwerpen N.V." (zie KWM Info 02, 2.13 ). Hiervoor is de aanvrager van deze toelating verantwoordelijk. Na verloop van de geldigheidsdatum moet de aanvraag hernieuwd worden. De toelating blijft maximum 1 jaar geldig. Figuur 2: Tijdelijke vuurtoelating 09.09rev1fig2.doc Montagezones kunnen aangevraagd worden bij de Interventiedienst. Deze toelating blijft maximum 1 jaar geldig; na verloop van deze tijd moet de aanvraag hernieuwd worden. Deze toelating wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van een bord op elke hoek van een montagezone. Figuur 3: Afbeelding bord montage 4.2. Rooktoelating Roken mag enkel in de daarvoor bestemde rooktenten, verspreid over het ganse BASF-terrein volgens bovenvermeld plan in 1. Rooktoelatingen voor rooktenten worden door de bedrijfsverantwoordelijke of diensthoofd aangevraagd bij de Interventiedienst (brandpreventie), deze laatste geeft de opdracht verder door aan de BASF-montagedienst die tevens het herkenningsbord zoals beschreven onder 1 ophangt. De bedrijfsverantwoordelijke of het diensthoofd staat verder in voor volgende maatregelen: De rooktenten moeten steeds voorzien zijn van een poederblustoestel type PG9, een stabiele asbak (b.v. gevuld met zand) + een aparte vuilbak met beschrifting 'enkel restafval' en een alarmaffiche. De bestelgegevens voor deze voorzieningen zijn terug te vinden in bijgevoegde link:. Orde en netheid in en rondom de rooktent. De rooktoelating moet op een goed zichtbare plaats opgehangen worden. De rooktoelating wordt afgeleverd door de Interventiedienst (dienst brandpreventie, tel. 3366) en wordt ondertekend door de bedrijfs- of dienstverantwoordelijke en door de Interventiedienst Vuurvergunning Om werkzaamheden met vuur of andere mogelijke ontstekeningsbronnen uit te voeren buiten de plaatsen met een vuurtoelating of buiten een montagezone, is een schriftelijke toelating (vergunning voor brandgevaarlijk werk) noodzakelijk (zie KWM-wegwijzer nr ). pagina 4

5 Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/ :03:24) Pagina Opheffen van rook- of vuurtoelatingen Bij waarschuwings- of ontruimingsalarm wordt ter plaatse elke rook- of vuurtoelating opgeheven zolang de alarmsituatie duurt. 5. Referenties KB : "Bescherming van werknemers tegen tabaksrook" Nazicht: Akkoord : Jan De Meutter (23/10/ :38:01) Goedkeuring: Akkoord : Gert Van-Bortel (23/10/ :51:55) Akkoord : Freddy Pardon (23/10/ :03:45) Bekrachtiging: Akkoord : Sabine Vandenberk (23/10/ :24:30) Akkoord : Marc Van Breda (23/10/ :03:19) pagina 5

Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Telecommunicatie Procedure: 09.35 Paragraaf:09.D. - Brand- en explosiebeveiliging

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Beste Koop & Beste uit de test

Gebruikershandleiding. Beste Koop & Beste uit de test Gebruikershandleiding 1 2 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 3 4 Gebruikershandleiding Predicaten Gebruik van Beste koop en Beste uit de test in reclame en promotie Bent u een fabrikant, dienstverlener

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Artikel 1 AVA 2013: Offerte Lid 1: een offerte kan nu zowel schriftelijk als elektronisch worden uitgebracht (voorheen alleen schriftelijk); Lid 2 sub e: In de offerte

Nadere informatie

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk 13vragen en antwoorden over roken op het werk 1De vroegere reglementering

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

PROCEDURE OVR_P10 HET GEBRUIK VAN AFWIJKENDE EN BIJZONDERE (AANVULLENDE) RICHTLIJNEN IN DE OVR-PROCEDURE

PROCEDURE OVR_P10 HET GEBRUIK VAN AFWIJKENDE EN BIJZONDERE (AANVULLENDE) RICHTLIJNEN IN DE OVR-PROCEDURE Overzicht wijzigingen versie Beschrijving wijziging Datum 1.0 Eerste versie 05/05/2009 2.0 Versie 01 was beperkt tot richtlijn faalfrequentiereductie nu breder toepassingsgebied 01/03/2011 PROCEDURE OVR_P10

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 BALLAST EN GRANULATEN VOOR HET SPOOR Naam Datum Handtekening Technisch voorstel E. MOTTE ing. 27.08.2007 (S) Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie