Informatieboekje 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje 2010"

Transcriptie

1 Informatieboekje 2010 Speeltuinvereniging De Koppel Wijk de koppel op de schop

2 Voorwoord : Op 18 mei 2010 is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Onze nieuwe penningmeester, Jeroen Tijdink, en voorzitter Harry Hermanns, kunnen dan officieel aangesteld worden. Bestuurlid tbv de activiteiten commissie Desiree Havikhorst treedt af maar is herkiesbaar. Daarnaast zoeken we nog enkele vrijwilligers voor het oppassen in de speeltuin. In 2010 staan er diverse dingen te gebeuren. Zoals menigeen al wel zal weten hebben we van het Oranje Fonds ong ,00 ontvangen. Dit gaan we investeren in het gebouw. We gaan diverse audio/visuele middelen aanschaffen, de akoestiek van het gebouw verbeteren ( plafond ) en een kastenwand maken voor opslagruimte van huurders en de speeltuin. Daarnaast heeft Prowonen een container geplaatst in de speeltuin Deze dient als wijkinfopunt. De unit mag er maar een paar jaar staan. Prowonen wil dan ook graag een permanente ruimte voor de komende jaren. Dit wil men bereiken door een deel aan het speeltuingebouw te bouwen zodat zij dat kunnen gebruiken als wijkinfopunt. Deze ruimte kan ook door de speeltuin gebruikt worden en wordt eigendom van de speeltuin als alle bouwplannen in de Koppel gerealiseerd zijn. Deze ruimte is een ideale vergaderruimte voor groepen tot ong. 10 personen. Zo krijgen we een multifunctioneel wijkgebouw. We willen dan ook nieuwe huurders aantrekken en de buurt meer betrekken bij de activiteiten in het wijkgebouw. Daarnaast zijn we aan het kijken hoe we de speeltuin en het gebouw moeten inrichten voor de toekomst ( 2015 ). Wat zijn de ontwikkelingen in de wijk en maatschappij en hoe kunnen we hierop inspelen. Op 20 maart doen we mee aan de landelijke vrijwilligersdag ( NLdoet ). Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. 1

3 U ziet 2010 wordt een bruisend jaar, er staat van alles op stapel en er gaat veel gebeuren. Wij hopen u te zien in de speeltuin of het wijkgebouw. Met vriendelijke groet. Harry Hermanns, Voorzitter AI. 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord... blz. 1 Inhoudsopgave... blz. 3 Notulen algemene ledenvergadering 31 maart 2009 blz. 4 Verslag activiteiten blz. 6 Septemberfeest 2009 / Vrijwilligersdag Prowonen.. blz. 10 Activiteitenplan blz. 12 De Koppel winnaar D66 klaver 4 award. blz. 14 Speeltuinregels blz. 18 Ranja, Koffie- en Theekaarten blz. 20 Contributie leden en donateurs blz. 21 Verhuur speeltuingebouw / speeltuin... blz. 22 Website blz. 23 NL Doet.. blz. 24 Namen en adressen... blz. 27 Financieel verslag 2009 Speeltuin blz. 28 Financieel versleg 2009 Stichting blz. 30 Adverteerders blz. 32 3

5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Speeltuinvereniging De Koppel, gehouden op dinsdag 31 maart Opening De vergadering wordt voorgezeten door Dennis Bouman. Dennis opent de vergadering heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig: Erna v.d. Bossche, Hermien Schulenbarg, Harry Hermanns,, Hemmie Elschot Wilma Hendriks, Priscilla Klein Braskamp,, Harrie Essink, Desirée Havikhorst, Dennis Bouman, Manon Baaijens. 1. Notulen De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. 2. Bestuurswisselingen Arjen Visser en Manon Baaijens treden af als bestuurslid per 31 maart 2009, Dennis Bouman treedt af als bestuurslid per 31 mei Priscilla Klein Braskamp, Wilma Hendriksen, Hendrika Brinkmans en André Klein Braskamp hebben zich als nieuw bestuurslid beschikbaar gesteld. Zij worden allen gekozen als nieuw bestuurslid. 3. Financieel Verslag Dennis Bouman geeft een toelichting op het financieel verslag. Volgend jaar zal de vereniging iets minder verlies lijden, omdat de huren voor de andere gebruikers van het gebouw worden verhoogd en de inkomsten omhoog zullen gaan. De prijzen voor de losse verhuur zijn verhoogd, deze zijn terug te vinden op de website. De scholen zijn door Dennis aangeschreven over deze huurverhoging. 4

6 We zullen wel wat minder inkomsten hebben, omdat het aantal leden wederom is afgenomen. Het verslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie en de vergadering gaat akkoord met het verslag en verleent decharge aan de penningmeester. Met Hameland is overeengekomen dat zij voorlopig tot juni van het gebouw gebruikmaken. Hameland heeft aangegeven uit te kijken uit naar een andere locatie waar men geen huur hoeft te betalen. Mocht in juli blijken dat het verblijf een definitief karakter krijgt, wordt opnieuw overlegd. 4. Rondvraag en wvttk ProWonen heeft aangegeven een wijkinformatiepunt te willen vestigen in de speeltuin. De vergadering gaat akkoord. Hemmie Elschot zal de het overleg met ProWonen coördineren. Estinea zou per 11 mei van start gaan met een groep cliënten in de speeltuin en er was reeds een programma opgezet voor de kennismaking het welkom. De dag na de vergadering bleek echter dat Estinea de zaken vooralsnog financieel niet rond krijgt. Nadere berichten volgen hierover. Barchem Wandelvierdaagse: Hermien heeft contact gehad met de organisatie over het vestigen van een rustpunt in de speeltuin. Dit is niet mogelijk in 2009, misschien wel in 2010 ivm de renovatie van de Hendrikstraat. Fietstocht: Voor het eerst sinds jaren zal dit jaar vermoedelijk weer een fietstocht plaatsvinden. Hermien is hier druk mee bezig. Oppas: Erna v.d. Bossche geeft aan dat het oppasrooster zo goed als rond is. 5

7 Speeltuin speelseizoen 2009! Paasontbijt : Het seizoen is weer zoals voorgaande jaren geopend met het gezellige paasontbijt op zaterdag 11 april. Het was een drukte van kinderen die heerlijk kwamen ontbijten. De tafels waren gezellig gedekt, er waren oven heerlijke broodjes en natuurlijk vers gekookte eieren! Ook hebben we eieren gezocht in de speeltuin die de paashaas verstopt had. Wat ontzettend leuk was waren de kleine kuikentjes, deze mochten geaaid en geknuffeld worden. Knutselmiddagen : We hebben verschillende knutselmiddagen gehad, knutselen voor Pasen, moeder en vaderdag en zoveel meer. Wilma bedenkt altijd de leukste creaties en de kinderen knutselen erop los. 6

8 Vader klarendag : Op zaterdag 20 juni was vader klarendag. Geweldig! Wat een prachtige dag. We hadden ontzetten mooi weer. Er was van alles te doen. We hadden de brandweer geregeld, kinderen mochten spuiten met wateren meerijden in de brandweerwagen. Ook was er straat theater. Er werd een prachtig verhaal verteld, er werd gezongen en gedanst. Daarnaast kon je ook nog een auto beschilderen, op de stormbaan klimmen en klauteren, je kon gesminkt worden, frikadel eten, pannenkoek versieren, touwtje trekken. Al met al een zeer geslaagde dag. B L O K K E R - A L T I J D B I J U I N D E B U U R T voor al uw huishoudelijke artikelen en speelgoed! Steenstraat BP Tel

9 Lampionnen optocht : Op de vrijdag in de herfstvakantie is altijd de lampionnenoptocht. Dat betekent eigenlijk het einde van een zeer geslaagd speelseizoen. Dit jaar hadden we een geluidswagen geregeld die nummers van K3, mega mandy en nick en simon door de straten galmde. Het was een gezellige tocht door de straten van de Koppel. Sinterklaas : Dat was me toch wel wat, hij komt altijd bij het bejaardencentrum aan, maar dat staat in de steigers in verband met de nieuwbouw, dus hadden we een andere plek afgesproken, maar de zwarte pieten hadden dit niet goed door gegeven aan de sint, waardoor er enige verwarring is ontstaan. Gelukkig heeft de sint ons gebouw wel terug gevonden en heeft de viering ondanks alles toch plaats gevonden. De sint had dit jaar een groot cadeau mee genomen voor in de speeltuin zelf, en wel een hockey tafel on air. Een geweldig cadeau waar de kinderen lang speel plezier van zullen beleven. Conclusie : Zoals u ziet zijn er ook dit jaar weer leuke en gezellige activiteiten geweest. Wij, de activiteitencommissie, hebben alles met veel plezier bedacht en uitgewerkt. 8

10 Het kost wel enige tijd en energie, maar als je de gezichten van de kinderen ziet op de foto s, daar doe je het toch voor? Ook zin om ons te helpen met het bedenken van, of misschien met oppassen in de speeltuin, maakt niet uit, laat het ons weten. Alle hulp is welkom. Groeten namens de activiteiten commissie: Priscilla, Wilma, Erna en Desiree. Jan Bosch Muraltplein 44 Tel KADO VERF EN BEHANGHUIS 9

11 Septemberfeest 2009 : Het afgelopen jaar hebben we met diverse vrijwilligers een nieuw thema gemaakt. Dit keer was het Kinderboerderij geworden. Met een aantal vrijwilligers hebben we verschillende beesten uit karton gezaagd. Al deze beesten zijn toen aan de randen afgeplakt en geschilderd. Het waren erg gezellige avonden in het speeltuin gebouw. We hebben de tweede prijs behaald en het geld wat dit heeft opgebracht komt de speeltuin goed van pas. Volgende jaar borduren we door op dit onderwerp. Voor 2011 willen weer een nieuw thema maken. Dit alles is nog een beetje afhankelijk van renovatie, sloop en nieuwbouw in de koppel. Zin om te helpen? Meldt je aan bij Hendrika Brinkmans ( tel ) Vrijwilligersdag Prowonen sept : Op vrijdag 18 sept. Kwam Prowonen de vrijwilligersdag uitvoeren bij speeltuinvereniging de Koppel. 10

12 Deze dag gaat uit van Prowonen, het personeel krijgt een halve dag betaald en de andere helft is eigen tijd. Ze kwamen met een groot aantal vrijwilligers. De hele speeltuin werd onder handen genomen. Van toestellen oppoetsen, heggenknippen, grasmaaien, toestellen afspuiten met een hogedrukspuit, gras uit de straat halen en onkruid wieden. Dit alles werd natuurlijk onderbroken voor koffie en thee. De lunch werd verzorgd door Prowonen. Na afloop werden ze beloond met een bedankje en een roos. Medewerkers Prowonen nogmaals van harte bedankt voor jullie inzet. 11

13 Activiteitenplan april Paasmaaltijd uur ( aanmelding vereist ) 29 mei Multiculturele fancy fair 14 juni Start WK voetbal uur 19 juni Vader Klarendag uur 1-4 september Septemberfeest 22 oktober Lampionnenoptocht uur 27 november Sinterklaas uur Kaart / inloop avonden 2010 / inloopavond ( aanvang uur ) Laatste vrijdag van de maand. 29 januari 26 februari 26 maart 23 april 28 mei Knutselmiddagen 2010 ( aanvang uur ) 3 e woensdag van de maand. 21 april thema: Pollepel versieren 19 mei thema: Moederdag 16 juni thema: Vaderdag 20 oktober thema: Lampionnen Bestuursvergaderingen 2010 ( aanvang uur ) 2 e dinsdag van de maand. 26 januari 9 februari 8 maart 13 april 18 mei 8 juni 13 juli ( 18 mei is de jaarlijkse ledenvergadering gepland ) Klussendagen 2010 ( aanvang 9.00 uur ) 20 maart 24 april 29 mei 26 juni 21 augustus 16 oktober ( 20 maart is ook de landelijke vrijwilligersdag NL DOET ) 12

14 Tuinavonden 2010 ( wo 21 april aanvang uur ) Voor 2010 willen we graag weer tuinavonden invoeren. Op de avonden willen met vrijwilligers het onderhoud van de tuin gaan doen. Dit omvat o.a. struiken en heggen snoeien, kanten steken, onkruid wieden, vegen, schoonmaken toestellen enz. Dit alles onder het motto van gezellig samenwerken en het genot van een kop koffie. De data worden nog nader bepaald. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij H. Brinkmans ( tel: ) Openingstijden speeltuin 2010 Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Zaterdag uur ( indien oppas ) Indien de speeltuin gesloten is kan de sleutel door één van de ouders worden opgehaald bij : H. Schulenbarg Julianastraat 14 Cafetaria de Koppel Julianastraat 13 ( let wel : De ouder die de speeltuin opent dient zelf op te passen of voor oppas te zorgen minimale leeftijd oppas 16 jaar.) Zie ook onze website voor aanvullingen en wijzigingen : 13

15 PERSBERICHT Speeltuin De Koppel winnaar D66 Klaver 4-award De Klaver 4-Award is door D66 Berkelland in het leven geroepen als blijk van waardering voor een organisatie die zich in Berkelland verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, sport, natuur, buurt- en vrijwilligerswerk. De prijs bestaat uit een trofee (vervaardigd door kunstenaar Anton ter Braak) en een geldbedrag van 250 EURO. De winnaar van de vijfde Award voor het jaar 2009 is geworden Speeltuin De Koppel. Van de 12 genomineerden kwam deze vereniging als winnaar uit de bus. De Award is toegekend aan speeltuin De Koppel vanwege hun brede maatschappelijke en sociale functie in de wijk. Speeltuin De Koppel bestaat inmiddels ruim 55 jaar en maakt een moeilijke tijd door. Vanwege de grote renovatie in de wijk gaan veel speeltuinleden verhuizen en nieuwkomers wonen er vaak maar tijdelijk. In overleg met buurtbewoners is de Koppel nu bezig om ook activiteiten te ontwikkelen die meer gericht zijn op 12+ jongeren, ouderen en mogelijk andere belanghebbenden. Ook wordt er gewerkt aan een visie die moet leiden tot een meer integrale beleving van deze wijkvoorziening op het moment dat de wijk volledig is vernieuwd. D66 wil door middel van deze prijs de vele vrijwilligers aanmoedigen om op de ingeslagen weg door te gaan. De klaver 4-Award plus het geldbedrag worden dinsdag 23 februari a.s. uitgereikt om uur in het gebouw van De Koppel. 14

16 15

17 Vrijwilliger zijn. is vrijwillig maar niet vrijblijvend is verbonden maar niet gebonden is onbetaalbaar maar niet te koop is positief denken is positief doen met als enige doel voor jezelf en de ander een goed gevoel! 16

18 Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf wat zich bezig houdt met centrale verwarming, maar ook op het gebied van gas, water, elektra, sanitair, zink, dakbedekkings en onderhouds werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. Kortom uw totaal installateur. M.Stokkink Prinses Marijkestraat GV BORCULO Mob: Tel:

19 Speeltuinregels Om te zorgen voor optimaal en veilig speelplezier voor alle kinderen zijn er een aantal regels in de speeltuin. Leest u deze regels even door en bespreek ze met uw kind(eren). Natuurlijk zal ook de in de speeltuin aanwezige oppas de kinderen wijzen op de regels en duidelijk maken wat wel en wat niet is toegestaan. De oppas ziet er, met name vanwege de veiligheid, op toe dat iedereen zich aan deze regels houdt. De toegang is gratis voor leden, maar over de contributieregeling kunt u elders in dit boekje lezen. Wie geen lid is mag tegen betaling van 1,20 euro komen spelen. Logeetjes van leden en donateurs die van buiten komen, mogen gratis mee komen spelen. (voor activiteiten geldt deze regel niet). Kinderen van 4 jaar en ouder mogen alleen komen spelen. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen alleen komen spelen onder begeleiding van een volwassene. Fietsen, skelters e.d. moeten bij de ingang (rechts op het daarvoor bestemde pleintje) worden neergezet in de speeltuin mag niet gefietst worden. De oppas heeft gedurende de openingstijden de leiding. Kinderen die zich niet aan de regels houden of zich tegenover andere kinderen of de oppas misdragen (hieronder valt ook grof taalgebruik) kunnen door de oppas uit de speeltuin worden gestuurd. Kinderen mogen alleen met toestemming van de oppas in het speeltuingebouw spelen. Ze mogen natuurlijk wel naar het toilet. Het speelgoed moet daarvoor gebruikt worden waar het voor bestemd is. In het spartelbadje mag alleen met plastic speelgoed gespeeld worden. (Geen karren e.d. in het water). Het spartelbadje wordt gevuld met water als de temperatuur rond de 22 graden is. De kleine speeltoestellen in de speeltuin zijn voornamelijk voor de wat jongere kinderen tot en met 7 jaar bedoeld. Speelgoed als geweren, pijlen en bogen e.d. zien wij liever niet in de speeltuin. Als deze toch meegebracht worden, Neemt de oppas ze in bewaring totdat het kind de speeltuin verlaat. 18

20 Op de houten huisjes mag niet geklommen worden. Klimmen mag alleen op de daarvoor bedoelde toestellen. De skelters worden alleen gebruikt door kinderen tot en met 8 jaar. Op de trampoline mogen maximaal 2 kinderen tegelijk springen i.v.m. gevaarlijke capriolen. Het is fijn voor de oppas als alle aanwezige kinderen willen helpen met opruimen als de speeltuin gaat sluiten. 19

21 Ranja, koffie en thee kaarten. Tegen betaling van 1,20 euro kunnen kinderen een ranjakaart kopen. Op deze kaart wordt de naam van het kind vermeld, de oppas kan hierop 10 keer een beker ranja (zonder kleurstof) of in de zomer een ijsje, aftekenen. Zodat u uw kind niet steeds geld of drinken hoeft mee te geven. Als u een of meerdere kinderen onder de 4 jaar heeft, komt u vanzelf al mee als uw kinderen naar de speeltuin willen. Maar ook als uw kinderen al wat ouder zijn, mag u gerust meekomen. Vooral bij mooi weer is het buiten erg gezellig en zo leert u andere leden een beetje kennen. De koffie kost 0,60 euro en de thee kost 0,40 euro. Komt u vaker dan is een kaart iets voordeliger. Een koffiekaart voor 10 kopjes kost 4,50 euro en een theekaart 2,70 euro. Wie weet tot ziens in de speeltuin. 20

22 Contributie leden en donateurs. Contributie leden. Het lidmaatschap is 23,00 per jaar per gezin. Logeetjes van het gezin die niet in wonen, mogen ook van dit gezinslidmaatschap gebruik maken. Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De inning van de contributie vindt plaats via incasso. U geeft hiervoor een machtiging af aan de Speeltuinvereniging. Het lidmaatschap wordt in maart of april afgeboekt. Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar dient u schriftelijk voor 1 november van het lopende jaar te doen bij het secretariaat. Het zij schriftelijk, het zij via . Het adres is Contributie donateurs. U kunt de speeltuin ook ondersteunen door donateur te worden. Het minimum bedrag voor nieuwe donateurs is 7,50 per jaar en ook deze betalingen geschieden het liefst per machtiging. Logeetjes van donateurs die buiten wonen, mogen gratis komen spelen. Als u vragen heeft betreffende het lidmaatschap of donateurschap, kunt u terecht bij de penningmeester ( Jeroen Tijdink ) Statistiek. Per telt de speeltuinvereniging 85 gezinnen die lid zijn, gezamenlijk hebben zij ong. 122 kinderen onder de 18 jaar. Vergeleken met vorig jaar is dit ongeveer gelijk. Gezien de ontwikkelingen in de wijk de Koppel staan we erg onder druk. We zijn aan het bekijken hoe we het gebouw in deze periode van renovatie, sloop en nieuwbouw beter kunnen exploiteren. 21

23 Verhuur Speeltuingebouw/speeltuin : Het speeltuingebouw is te huur voor kinderfeestjes van leden, voor niet-commerciële activiteiten van straat- of buurtverenigingen en als vaste oefen- of vergaderruimte voor verenigingen. Verhuur aan verenigingen(vergaderingen), scholen of clubs 35,- Verhuur aan leden ( voor kinderfeestjes) 15,- Verhuur aan leden t.b.v. familiedag 50,- De bedragen zijn exclusief dranken en/of versnaperingen. Het gebouw dient na het gebruik schoon en opgeruimd achter gelaten te worden. Voor informatie over verhuur en de speeltuin mail naar: Voor reserveringen kunt u terecht bij Dorien Dute tel (na uur). 22

24 Website Sinds eind 2008 hebben we weer een website, die actief wordt bijgehouden door Jan Sturris. Op de website vindt u de activiteiten, foto s, etc. Als bestuur gaan we ons best doen om dit jaar actief informatie aan te leveren en u zo op de hoogte te houden van het wel en wee van de speeltuin. Heeft u zelf leuke foto s gemaakt van een activiteit of andere zaken in en om de speeltuin? Stuurt u ze ons dan, wij plaatsen ze graag! Voor informatie over de verhuur en de speeltuin mail naar : Voor nieuwe leden / vrijwilligers en andere zaken mail naar : Voor alle zaken die betrekking hebben op de website mail naar : 23

25 Vrijwilligersactie NL DOET groot succes voor Speeltuin / Wijkgebouw De Koppel. Afgelopen zaterdag, 20 maart, heeft Speeltuin / Wijkgebouw De Koppel meegedaan aan NL DOET, voorheen meer bekend als Make A Differance Day ( MADD). Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en wordt ondersteund door het Oranje Fonds. Naar verwachting hebben zo n mensen uit geheel Nederland de handen uit de mouwen gestoken. Speeltuin / Wijkgebouw De Koppel heeft deze dag aangegrepen om allerlei klussen uit te voeren. S mogens om 9.00 uur zijn we gestart met de klussen. Het straatwerk was op diverse plaatsen verzakt en is voor een groot deel weer hersteld ondanks de buien die af en toe wat roet in het eten gooiden. Het buiten schilderwerk kon niet doorgaan, echter er was binnen ook schilderwerk wat gebeuren moest en dit is dan ook aangepakt. Verf was voor een groot deel beschikbaar gesteld door Multimate. Daarnaast ligt de speeltuin er weer pico bello bij want, het onkruid is gewied, het blad is gehakt en de graskanten weer afgestoken. Daar waar nodig zijn toestellen gerepareerd. Van het gebouw zijn de goten schoongemaakt, ramen gelapt en binnen heeft alles een goede schoonmaak beurt gehad. Rond de middag waren er ruim 20 vrijwilligers aan het werk. Met dank aan de Betula medewerkers die ons goed hebben geholpen bij het klaren van de klussen. Tussen de middag hebben we samen broodjes gegeten met kroketten die beschikbaar waren gesteld door Cafetaria De Hoeksteen. De broodjes zijn gemaakt door twee dames die deze dag gebruikten om uitvoering te geven aan de maatschappelijke stage die middelbare scholieren moeten doen. Bij het uitvoeren van de buitenklussen waren ook twee middelbare scholieren aanwezig die maatschappelijke stage liepen. Zij hebben eveneens goed geholpen. 24

26 ( Dinsdag, 16 maart, had het AOC, uit het oogpunt van maatschappelijke stage reeds geholpen met snoeien van beuken hagen, struiken en bomen. ) In de loop van de middag waren alle voorgenomen klussen geklaard. We ter afsluiting hebben nog wat met elkaar gedronken, oa. beschikbaar gesteld door Cafetaria De Koppel. Al met al het was een groot succes. De speeltuin en het wijkgebouw kunnen met Pasen weer met een gerust hart het nieuwe seizoen in. Paas- zaterdag, 3 april, starten we zo als gewoonlijk s morgens om uur met een paasmaaltijd voor de kinderen. Er worden eieren verstopt en er zijn echte kuikentjes aanwezig die geaaid kunnen worden. Bij deze willen we alle mensen die hebben meegeholpen deze dag tot een succes te maken nogmaals bedanken. Een speciaal woord van dank willen we richten aan Betula en het Oranje Fonds. Mocht u in het algemeen, op een ander moment, wat voor ons willen betekenen dan bent u van harte welkom. U kunt contact opnemen met Harry Hermanns, tel : of bezoek onze website : 25

27 BORCULO KORENBREE 26 TEL

28 Namen en adressen. Het bestuur van de vereniging bestaat per maart 2010 uit : Voorzitter : Harry Hermanns Kon. Julianastr. 2 Tel Secretaris : Wilma Hendriksen Prins Willem V str. 50 Tel Penningmeester : Jeroen Tijdink Burg. Bloemersstr. 51 Tel Leden Harrie Essink Burg. van Weliestr. 5 Tel Desiree Havikhorst Berkellaan 11 Tel Andre Kl. Braskamp Hieminkbeekstr. 7 Tel Priscilla Kl. Braskamp Koppeldijk 9 Tel Hendrika Brinkmans Morsmanshof 50 Tel Siska Kuyper Dumasweg 14 ( Neede ) Tel Het bestuur van de stichting bestaat per maart 2010 uit : Hemmy Elschot Morsmanshof 25 Tel Dorien Dute Pr. Bernhardstr. 22 Tel Harry Hermanns Kon. Julianastr. 2 Tel Jeroen Tijdink Burg. Bloemersstr. Tel Contactpersonen activiteitencommissie : Desiree Havikhorst Berkellaan 11 Tel Erna v.d. Bossche Nobelstr. 21 Tel Wilma Hendriksen Prins Willem V str. 50 Tel Priscilla Kl. Braskamp Koppeldijk 9 Tel Contactpersoon oppas : Erna v.d. Bossche Nobelstr. 21 Tel Contactpersoon verhuur speeltuin + gebouw : Dorien Dute Pr. Bernhardstr. 22 Tel Contactpersoon technische zaken : Harry Essink Burg. van Weliestr. 5 Tel

29 , 01 maart 2010 Financieel jaarverslag 2009 speeltuin ver. de Koppel Per 1 oktober ben ik, Jeroen Tijdink, waarnemend penningmeester geworden van de speeltuinvereniging. Ik heb de boekhouding die de vorige penningmeester, Dennis Bouman, op 1 juli had achtergelaten, grotendeels voortgezet en heb de administratie van de tijdelijke penningmeester, Hemmy Elschot, over de maanden juli t/m oktober hier ingevoegd. Langs deze weg wil ik Dennis en Hemmy nog bedanken voor hun inzet en begeleiding tijdens de overdracht van de administratie. Het resultaat van de vereniging is voor het jaar 2009 gesteld op -/- 7862,54,-. Het resultaat is iets gunstiger ten opzichte van de vorige jaren. Dit komt omdat ik enkele kostenposten die aan de vereniging werden toegerekend heb overgeheveld naar kosten voor de stichting speeltuingebouw. Als beheerder van het gebouw is de stichting verantwoordelijk voor de SENA/BUMA rechten en de schoonmaakkosten. Het verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de afschrijving op de speeltoestellen. De inkomsten in 2009 zijn verder gedaald, doordat het aantal donateurs en leden nog steeds afneemt en er maar een beperkt aantal activiteiten plaats vinden die geld genereren voor de vereniging. Het eigenvermogen is door het aanhoudend verlies wederom afgenomen. Wij eten als het ware onze eigen speeltoestellen op. De aanhoudende exploitatie verliezen zorgen dat onze liquiditeitspositie achteruitholt en dat bij ongewijzigd beleid en uitgaven patroon de bodem van de kas aan het einde van het jaar in zicht komt. Dit baart mij als penningmeester tot grote zorgen. We hopen de inkomsten in 2010 weer op te voeren door activiteiten te organiseren die geld gaan opleveren. Tevens zullen we een 28

30 actiever beleid moeten gaan voeren voor fondsen werving. Het eerste resultaat hebben we (stichting speeltuingebouw) al bereikt met de toekenning van een subsidie van ruim ,00 van het Oranjefonds, waarmee we ons speeltuingebouw kunnen verbeteren en waardoor we straks tevens over een professionele geluids en video installatie kunnen beschikken. Dit geeft ook voor de speeltuinvereniging weer extra mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Het ontbreken van voldoende vrijwilligers is een blijvende zorg voor de vereniging, Als vereniging zijn we wel afhankelijk van de inzet van deze vrijwilligers. Voor 2010 is de verwachting dat het resultaat licht zal verbeteren, omdat we het verlies van inkomsten van leden ruim kunnen compenseren door fondswerving en het ontwikkelen van activiteiten.. J.J.M Tijdink waarnemend penningmeester. 29

31 , 01 maart 2010 Financieel jaarverslag Stichting de Koppel Het resultaat van de stichting is over het jaar 2009 gesteld op -/- 2924,14,-. Het verlies is iets hoger dan in Dit komt doordat er enkel kostenposten die werden toegerekend aan de speeltuinvereniging feitelijk thuishoren bij het speeltuingebouw. Het feitelijk verlies werd nog beperkt door de verhoogde huurinkomsten van de Hameland. Het eigenvermogen is wederom afgenomen. De vermindering ligt in de lijn van de verwachtingen en vertoont geen grote afwijkingen. Aan de constante huurinkomsten van de Hameland is in oktober 2009 een einde gekomen, doordat de Hameland zijn activiteiten naar een andere locatie heeft verplaatst. De Stichting maakt zich dan ook grote zorgen hoe men het gebouw de komende jaren op een gezonde wijze kan exploiteren. De exploitatie op de huidige wijze, met de huidige verenigingen, zal spoedig lijden tot liquiditeit problemen. De stichting is dan ook bezig om een visie te vormen om de positie van het speeltuin- gebouw in de nabije toekomst en in de nieuwe Koppel te bepalen. De stichting is er in geslaagd om een subsidie van ,00 bij het Oranjefonds in de wacht te slepen, waarmee wij verbeteringen aan ons gebouw kunnen realiseren. In 2010 hopen we de volgende verbeteringen te realiseren: Nieuwe geluids en video apparatuur, nieuw systeemplafond en een kastenwand. 30

32 De huurinkomsten in 2010 zullen door het wegvallen van Hameland, met minimaal 2500,00 afnemen. De kosten zullen in 2010 op het zelfde niveau liggen als in Het verlies in 2010 wordt geraamd op 5000,00 J.J.M. Tijdink waarnemend penningmeester Verhuisd naar : Muraltplein 31 BORCULO 31

33 Adverteerders informatieboekje : Multimate Bouwmarkt Comgro Computers Groenlo Blokker Huishoudelijke Artikelen Koppel Cafetaria Hofstede Bike Totaal Bloemenhoekje Bloemen en Planten Soldaat IJzer en Metaal Recycling ACCB Auto / Caravan Cleaning Tragter Brandbeveiliging Neede Bosch Verf en Behang Beerten Autoschade Hameland Neede Wian Afbouw / Stucadoor Kruize Houthandel Knipperij Dames en Heren Kapsalon Achterhoekstuc Stucadoor / Afbouw Wolfs Metsel en Timmerbedrijf Stokkink Installatiebedrijf Bedrijfsdonateurs : Goossens Tweewielers Autobedrijf Berkelland Baay Caravans Beerten Uitdeuken Zonder Spuiten 32

34 Wij wensen U een fijn speelseizoen 33

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18 e jaargang/ oktober 2014 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief maart / april / mei 2014 _nr. in dit nummer onder andere: _Heerenveen-midden in beweging met o.a. sloop Bornego College _de Kempenaer actief vele (nieuwe) activiteiten wijkkrant voor en door bewoners van

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie september 2009 43 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Koopgarantmarkt een succes De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012 2 Agenda voor de ledenvergadering van Multifunctioneel Centrum Boerderij De Schooten op 27 maart 2013 Aanvang 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie