P.O.Box 4069 Flora, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Paramaribo-Suriname Tel.: Fax: PERSBERICHT. Terugblik 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P.O.Box 4069 Flora, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Paramaribo-Suriname Tel.: 499649 Fax: 491105 PERSBERICHT. Terugblik 2010"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V. STATE OIL COMPANY SURINAME N.V. P.O.Box 4069 Flora, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Paramaribo-Suriname Tel.: Fax: PERSBERICHT Terugblik 2010 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. gaat bij haar werkzaamheden uit van Vision 2020 en het Investeringprogramma In 2010 is het wederom gelukt de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de Surinaamse economie en de samenleving. De successen in 2010 zijn het resultaat van doelgericht en duurzaam samenwerken. Over 2010 verwacht Staatsolie een bruto-omzet van USD 568 miljoen, 32 procent meer dan de omzet over 2009 van USD 431 miljoen. De winst vóór belasting bedraagt USD 285 miljoen, 57 procent meer dan de winst over 2009 van USD 181 miljoen. De gemiddelde netto-verkoopprijs van geraffineerde producten en Saramacca crude bedroeg USD 71,98 per barrel ten opzichte van USD 57,66 per barrel in De totale olieproductie in 2010 bedroeg 5,80 miljoen barrels. In 2010 is totaal USD 110 miljoen geïnvesteerd in exploratie, stabilisatie van de productie, uitbreiding van de raffinaderij en diversificatieprojecten, zoals uitbreiding van de electriciteitscentrale, het bioethanol project en het TapaJai waterkrachtproject. Exploratie In het kader van Staatolie s Vision 2020 wordt het exploratieprogramma uitgevoerd. Het programma moet erin resulteren dat eind 2012 minimaal 64 miljoen barrels worden toegevoegd aan de winbare reserves. Voor dit programma is ten behoeve van het landareaal (onshore) een budget van USD 85 miljoen gereserveerd. In 2010 is de exploratie van nieuwe gebieden in de kust voorgezet. In Weg naar Zee is een testput al bijkans een jaar in productie en de resultaten zijn nog steeds goed te noemen. Indien de tweede testput positief verloopt, kunnen in de tweede helft van 2011 technische reserves worden bijgeschreven. De exploratieprogramma s in de gebieden Commewijne en Coesewijne zijn voortgezet, terwijl er voorbereidingen zijn getroffen voor boorprogramma s in Nickerie, Coronie en Uitkijk. De exploratie in Uitkijk en Coronie wordt uitgevoerd door Paradise Oil Company, een dochtermaatschappij van Staatsolie, en haar Joint Venture partner Tullow Oil. In het zeeareaal zijn de exploratie-activiteiten voortgezet door de vier buitenlandse maatschappijen, het Japans bedrijf Teikoku, het Brits-Ierse bedrijf Tullow Oil, het Amerikaans bedrijf Murphy Oil en het Spaans bedrijf Repsol YPF. In september 2010 is met Tullow Oil een productiedelingscontract gesloten voor het offshore blok 47. Murphy Oil is op 8 november begonnen met het boren van één van de twee exploratieputten in offshore blok 37. Dit boorprogramma zal eind januari 2011 worden Persbericht_Staatsolie Terugblik

2 afgerond. De resultaten zullen na enkele maanden bekend zijn wanneer de analyse en evaluatie van de boorresultaten hebben plaatsgevonden. Teikokuzal begin 2011 eveneens een exploratieput in offshore blok 31 van het zeeareaal uitvoeren. Productie Ter handhaving van het gemiddelde productieniveau van barrels olie per dag één van de strategische doelstellingen zijn 93 nieuwe oliebronnen in productie genomen. In juli is gestart met de productie- activiteiten in het nieuwe olieveld Tambaredjo-Noordwest. Naast dit veld vindt de oliewinning plaats in het Tambaredjoveld en het Calcuttaveld. Alle productievelden bevinden zich in het distrct Saramacca. In 2010 zijn diverse reservoirstudies uitgevoerd om de olieproductie te ondersteunen. Raffinage Het grootste gedeelte van de Saramacca Crude is verwerkt in de Staatsolie Raffinaderij. Per dag zijn gemiddeld vaten crude verwerkt, 200 vaten meer dan de doelstelling voor 2010, ondanks dat de raffinaderij in augustus een week buiten bedrijf was vanwege een brand in een van de verwerkingsunits. De schade door de brand bleef beperkt dankzij kordaat optreden van de bedrijfsbrandweer en het Korps Brandweer Suriname. Met uitzondering van een incident, deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Afzet In 2010 heeft Staatsolie 50 procent van haar verkopen lokaal gerealiseerd en 50 procent is geëxporteerd naar landen in de Caribische regio. De export van asfaltbitumen nam in vergelijking met 2009 met 25 procent toe; de lokale markt voor dit product werd volledig door Staatsolie voorzien. De export van diesel en stookolie was op hetzelfe niveau als in De gemiddelde prijs van Staatsolie-producten in 2010 bedroeg US$ 71,98 per barrel in vergelijking met US$ 57,66 per barrel in In totaal zijn 6,3 miljoen barrels, inclusief trading, aan producten verkocht. Uitbreiding raffinaderij Het Raffinaderij expansieproject (REP) is een van de ambitieuze doelstellingen van Staatsolie voor de huidige planperiode. Dit project moet leiden tot: - verdubbeling van de raffinagecapaciteit tot barrels per dag, - lokale markt voorzien van kwaliteitsproducten, waaronder eurodiesel en gasoline, - verhoging van de inkomsten voor Staatsolie en de overheid. In juni 2010 is na een intensieve voorbereidingsperiode en een internationaal bidding proces, het contract voor de engineering-, procurement- en constructie voor de uitbreiding van de raffinaderij getekend met het Italiaans bedrijf Saipem. Saipem was een van de vier bedrijven, uit een lijst van 55, die waren uitgenodigd om offerte uit te brengen. De voorbereidingen voor de constructie zijn in volle gang. De belangrijkste vergunningen vereist voor de bouw zijn reeds verleend door de autoriteiten, zoals milieuvergunningen, bouwvergunningen en de hinderwetvergunning. Ten behoeve van het Raffinaderij expansie project zijn 45 hooggekwalificeerde medewerkers aangetrokken van wie 25 voor langere tijd en ver van huis in Rome zijn gestationeerd om samen met 150 topmedewerkers van Persbericht_Staatsolie Terugblik

3 Saipem detail-engineering werkzaamheden uit te voeren. In 2011 zal daadwerkelijk met de constructie van de Raffinaderij een aanvang worden gemaakt. Het Raffinaderijproject zal qua omvang en complexiteit het grootste project zijn dat in de afgelopen 25 jaar in Suriname wordt uitgevoerd. Diversificatie Staatsolie wil zich ontwikkelen van een oliebedrijf naar een energiebedrijf. Hiertoe is in 2006 de eerste stap gezet met het in bedrijf nemen van een elektriciteitscentrale. Deze centrale levert energie aan de EBS voor het elektriciteitsnet van Groot-Paramaribo. In juni 2010 is de opwekcapaciteit van de electriciteitcentrale van SPCS verdubbeld naar 28 megawatt. Het TapaJai waterkrachtproject en de productie van ethanol uit suikerriet (biobrandstof) vormen de overige diversificatieprojecten die in de komende jaren in uitvoering zullen worden genomen. Medio 2010 is een aanvang gemaakt met de technische studie voor de ontwikkeling van het TapaJai waterkrachtproject en hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor een milieustudie. Op 18 december 2010 is in Wageningen (Nickerie) officieel gestart met een proefaanplant voor het project ethanolproductie uit suikerriet. Op 30 hectaren land worden 14 soorten suikerriet uit Brazilie en Guyana uitgetest. Het proefprogramma loopt tot Na evaluatie van de resultaten van de aanplant en voortgaande studies met betrekking tot veldinrichting en raffinage, zal worden besloten of het project commercieel haalbaar is. Financieringstraject Een van de hoogtepunten in 2010 was de succesvolle afwikkeling van de financieringscontracten in verband van de uitvoering van het investeringsprogramma van USD 1 miljard. Lokaal is medio mei een bedrag van USD 55 miljoen geleend via een obligatie-emissie. Dit bedrag is meer dan 3 maal het bedrag dan was verwacht. Het succes van deze obligatieemissie is gelegen aan de reputatie van ons bedrijf. Daarbij zijn geen aanvullende zekerheden verschaft. Via de obligatie-emissie hebben mensen en instellingen hun vertrouwen aan Staatsolie geschonken door hun spaargelden in het bedrijf te investeren. Voor de financiering van dit programma is eveneens een internationale lening van USD 235 miljoen afgesloten bij reputabele banken die veel ervaring hebben met energie financiering. Het gaat hierbij om ING, Credit Suisse, Citibank, RBTT/RBC en First Caribbean Bank/CIBC, banken met een balanstotaal tussen de USD 350 miljard en USD 2,0 triljoen. Ondanks een periode waarin effecten van de mondiale kredietcrisis nog voelbaar waren en de non-investment credit rating van Suriname, is het Staatsolie gelukt een corporate lening af te sluiten op basis van de past performance en de toekomstige verdiencapaciteit. De assets van Staatsolie hoefden bij deze lening niet als zekerheid te worden ingebracht. In tegenstelling tot eerdere leningen was er geen staatsgarantie vereist. Persbericht_Staatsolie Terugblik

4 Organisatie Voor een succesvolle uitvoering van Vision 2020 moet een robuuste organisatie worden ontwikkeld. Daartoe moet in de planperiode het fundament voor verdere groei worden gelegd door het uitvoeren van een samenhangend programma. Belangrijke speerpunten hierbij zijn performance management en competentie-ontwikkeling, de doorvoering van management systemen ten behoeve van alle belangrijke kernfuncties en verdere versterking van de corporate governance structuur. Veiligheid en milieu Veiligheid van medewerkers en contractors en duurzaam omgaan met het milieu kregen ook in 2010 bijzondere aandacht. Ondanks de vele inspanningen op het gebied van veiligheid is de safety performance bij zowel medewerkers als contractors beneden het nagestreefd niveau gebleven. Teninde een drastische ommekeer te bewerkstelligen zijn in het laatste kwartaal 2010 prioriteitsgebieden geïdentificeerd met actieplannen voor het verbeteren van de safety peroformance. Maatschappelijke betrokkenheid Staatsolie heeft in 2010 inhoud gegeven aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Prioriteitsgebieden zijn hierbij: - Sport, cultuur en onderwijs; - Gezondheidszorg; - Categorale zorg, onder meer voor seniorenburgers, mensen met een beperking en de jeugd. Staatsolie voert het beheer over de fondsen van de Overheid door middel van Commissie Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfaciliteiten (Staatsolie Sportfonds). In die hoedanigheid zijn verschillende projecten ondersteund. Deze zijn onder andere: bouw van een sportcomplex bij het Kinderhuis Saron, het opzetten van een sportveld bij de M.R. Dayanandschool te Beni s Park, bouw van een gymzaal van de Scheinder-Howardschool te Nickerie, rehabilatatie van de gymzaal van het SPI en renovatie van het Buurtcentrum Stibula te Latour. Daarnaast kent Staatsolie een eigen foundation, de Staatsolie Foundation For Community Development (Staatsolie Foundation). Met de werkzaamheden werd medio 2009 een aanvang gemaakt. Via deze stichting wordt ondersteuning verleend aan duurzame gemeenschapsprojecten. Sedert de instelling van deze Stichting zijn onder meer de volgende projecten ondersteund: renovatie en uitbreiding van de vaccins opslagruimte van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), drinkwaterproject te Redi Doti, aankoop van atlassen voor scholen, bouw van een studentenruimte voor het HAVO III en opzetten van een schoolgebouw te Tepu. Op 13 december vierde Staatsolie haar dertigjarig jubileum. Gedurende het jaar zijn er in het kader van dit jubileum activiteiten georganiseerd met een sociaal karakter, te weten: - 3 kinderdagen voor pupillen uit kindertehuizen in het kindermuseum Villa Zapakara; - Een dag voor seniorenburgers en gepensioneerden van Staatsolie te Acaribo en een dag voor seniorenburgers in het district Saramacca; - Een sportdag voor kinderen van scholen voor speciaal onderwijs. Persbericht_Staatsolie Terugblik

5 Als cadeau aan de Surinaamse gemeenschap heeft Staatsolie de nieuwbouw en renovatie van de Nationale Bloedbank gefinancierd. Vooruitblik 2011 Voor 2011 zijn de belangrijkste plannen en activiteiten als volgt: De exploratie in de verschillende gebieden op land, near shore voor de kust en het zeeareaal worden voortgezet met verschillende studies en exploratieboringen. In het zee-areaal zullen begin 2011 twee exploratieboringen worden verricht door Teikoku in blok 31 en door Murphy Oil in blok 37. Handhaving van het productieniveau van barrels olie per dag. Het doel is om in 2011 een jaarproductie van 5,91 miljoen barrels te realiseren. Voortzetting van de uitbreiding van de raffinaderij. Medio 2011 moet een aanvang worden gemaakt met de constructiewerkzaamheden. Implementatie van de conclusies van de technische studie van het TapaJai waterkrachtproject en followup van het bio-ethanol project. Implementatie van nieuwe Human Resources Management systemen en uitvoering van projecten gericht op de ontwikkeling van de organisatie en haar kader. Paramaribo, 30 december 2010 I.E. Kortram Waarnemend Algemeen Directeur Persbericht_Staatsolie Terugblik

Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD 15.000.000 Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015

Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD 15.000.000 Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015 Arrangeur: De Surinaamsche Bank N.V. PROSPECTUS I USD 15.000.000 Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015 Uitbreiding van de opslagfaciliteiten te Tout Lui Faut ten behoeve van de nieuwe raffinaderij.

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

Verslag van de raad van commissarissen 24 - samenstelling 26

Verslag van de raad van commissarissen 24 - samenstelling 26 Inhoud Inhoud Corporate Statement 2 Profiel 3 Voorwoord 4 Directieverslag 5 - martkontwikkeling 5 - strategie 6 - exploratie & produktie 6 - overzichtskaart van EBN participaties 8 - gasgebouw 15 - organisatie

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 3 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar

Nadere informatie

Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009

Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009 Nieuwe energie Nuon Energy Jaarverslag 2009 Nuon in één oogopslag Vattenfall AB en N.V. Nuon Energy hebben op 1 juli 2009 hun krachten gebundeld om samen een toonaangevende Europese energieonderneming

Nadere informatie

Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort

Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort Leidschendam, 9 maart 2007 Omzet steeg met 24% naar EUR 1.434 miljoen; Nettowinst nam toe met 42% tot EUR 141 miljoen Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden

Missie. Visie. Kernwaarden Missie De Hakrinbank biedt als innovatieve en dynamische instelling haar klanten een integraal pakket van hoogwaardige financiële diensten aan. Deskundige medewerkers leveren in teamverband maatwerk voor

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2010 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht.

Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht. Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden

Nadere informatie

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda Jaarverslag 2010 nsi jaarverslag 2010 Algemene gegevens Raad van commissarissen H. Habas, voorzitter Drs. H.J. van den Bosch ra, secretaris Mr. G.L.B. de Greef mre Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude, vicevoorzitter

Nadere informatie

Energie in Samenwerking

Energie in Samenwerking Energie in Samenwerking Maatschappelijk Verslag 2004 Inleiding 1 Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het

Nadere informatie

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E. DESIRE DELANO BOUTERSE, OVER HET TE VOEREN REGERINGSBELEID IN 2012 EN HET INDIENEN VAN DE ONTWERP BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2012, IN DE NATIONALE

Nadere informatie

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding Een luisterend oor Maatschappelijk Verslag 2005 Inleiding I Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het opsporen

Nadere informatie

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010 Profiel Nuon is een energieonderneming met 5.800 FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

FRIENDS OF GREEN SURINAME FUNDING OUR NATURAL CAPITAL. Rapportage

FRIENDS OF GREEN SURINAME FUNDING OUR NATURAL CAPITAL. Rapportage FRIENDS OF GREEN SURINAME FUNDING OUR NATURAL CAPITAL Rapportage Juni 2014 - Mei 2015 INHOUD INLEIDING ONZE DIRECTEUR AAN HET WOORD CONSERVATION INTERNATIONAL SURINAME ONS WERK: HOOGTEPUNTEN FINANCIËN

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2008 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 227,9. Omzet (verricht werk) 2.674 2.175 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.248 2.

Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 227,9. Omzet (verricht werk) 2.674 2.175 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.248 2. Jaarverslag 2010 Ker ncijfers Kerncijfers Omzet (x 1 miljoen) 2.500 2.175 2.094 2.000 2.674 Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 240 227,9 Investeringen (x 1 miljoen) 400 33 320 8 1.500 180 240 72

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie