PlaswijckBoom. Tweejaarlijkse bewonersenquête. Wijkjaarprogramma Leefbaarheid, leefomgeving en samenleven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PlaswijckBoom. Tweejaarlijkse bewonersenquête. Wijkjaarprogramma Leefbaarheid, leefomgeving en samenleven."

Transcriptie

1 Uitgave jaargang mei 04 Uitgave van tichting ijkteam Plaswijck PlaswijckBoom weejaarlijkse bewonersenquête ijkjaarprogramma eefbaarheid, leefomgeving en samenleven Zorg en elzijn Veranringen zorg en welzijn in, voor en met wijk tart ociaal eam oord ijkinformatie en wijkaanpak uttenbouwdorp oorrhout 04!

2 ijkjaarprogramma Plaswijck t/m lk jaar maken wijkpartners een ijkjaarprogramma at voeren zij ook gezamenlijk uit aast ijkteam Plaswijck zijn wijkpartners emeente, Politie, ozaïek onen, zorg en welzijnsinstellingen zoals Participe/Kwadraat, Cyclus, e Bre chool en portouda et ijkteam zorgt vooral voor het wijkbelang en bewonersbelangen at doet zij op basis vele reacties, bewonersavonn, enquêtes en overleg in wijk et ijkteam trekt veel projecten, vooral afgelopen jaren bij aanpak van overlastplaatsen in wijk it doet zij samen met veel mebewoners en bewonerscommissies ieronr een overzicht van punten, acties, projecten en activiteiten voor dit jaar (ook die van het wijkteam zelf) Zie onze website voor meer informatie hierover hema Veiligheid en verlast Veel bewoners wonen en prettig en veilig in wijk at betreft leefbaarheid en veiligheid is wijk in het algemeen veilig te noemen el is er een aantal specifieke pijnpunten et gaat om sommige buurten en specifieke problemen Zo wordt Plaswijck specifiek genoemd in het kar van jeugdoverlast en jeugdgroepen et veiligheidsgevoel in wijk blijft nog achter aar er is afgelopen jaren al veel bereikt emeente, politie, jongerenwerk en wijkteam werken aan veiligheid in wijk e aanpak is sterk gericht op overlast van groepen en op individuele probleemjongeren ijkteam Plaswijck is actief betrokken bij het veiligheidsbeleid in ouda en heeft afgelopen jaren samen met bewoners een aantal overlastplaatsen in wijk heringericht (rompenburg, Zomen, ammoet) e wijkpartners willen veiligheid in Plaswijck verr verbeteren door gerichte aanpak van overlastplegers en op 60 oelstelling is dat 80% van mensen zich veilig voelt erinrichting overlastplaats ekkenburg/eeuwenburg/skatebaan ijkteamproject samen met gemeente en jongerenwerk anleg meer JP s (jongerenontmoetingsplaatsen, een soort gedoog hangplekken) aan rann van wijk voor jongeren een structurele oplossing, wel minr overlast in wijk 3 tructurele aanpak problematiek jonge jeugd door Jongerenwerk, Politie, CJ en Veiligheidshuis 4 (igitaal) veiligheidsplatform in aantal buurten opstarten, zodat wijkagenten, gemeente, politie, wijkteam en bewoners sneller met elkaar kunnen communiceren Preventie is belangrijk, vooral bij woning en autoinbraken Burger aan zet & communicatie met stad: burger kan zelf meer doen om leefbaarheid en veiligheid in zijn eigen woonomgeving te bevorren door bijvoorbeeld alert te zijn op verdachte situaties en zelf initiatief te nemen om anren aan te spreken op ongewenst gedrag (Veiligheidsbeleid emeente) 5 Voortzetten aanpak persoons, groeps en omgevingsgerichte aanpak op specifieke overlastgeven, hinrlijke en criminele jongeren(groepen) in Plaswijck hreestrikes out en gebiedsverbon anpak jeugdveiligheid: problematische jeugdgroepen in ost, Korte kkeren, Plaswijck en overwelle staan ook in 04 centraal in aanpak jeugdveiligheid (Veiligheidsbeleid emeente) 6 istrictschef politie komt weer een presentatie houn over organisatie, aanpak en resultaten van politie en wijkagenten e datum is 6 mei 04 7 Bijdrage aan opstellen nieuwe oudse veiligheidsplan et ijkteam komt graag in contact met wijkbewoners die constructief en daadwerkelijk willen meewerken aan 4 een leefbare en veilige wijk Bewoners krijgen daadwerkelijk meer grip op ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, wanneer ze participeren en zelf initiatieven onrnemen voor meer binding en betrokkenheid in buurt it heeft ook invloed op veiligheidsbeleving (Veiligheidsbeleid emeente) hema obiliteit en Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid, bewoners blijken het belangrijk te vinn r is ook veel aan hand in onze wijk Belangrijk vorig jaar was realisatie van het nieuwe Verkeersplan inkelcentrum Bloemendaal, een project van gemeente en wijkteam waar we best trots op zijn it jaar staat het nieuwe Verkeersplan Plaswijckweg centraal iervoor is een grote enquête uitgezet bij ours en kinren van basisscholen in wijk Belangrijk wordt het voorkomen van een doorsteek van een rondweg naar Plaswijckweg, want dat betekent een onacceptabele toename van (vracht)verkeer door ze wijk met veel kinren elukkig zijn er veel wijkbewoners en scholen die meedoen en meenken met ijkteam en emeente over oplossingen ebt u ieën of kennis? ltijd welkom! 8 pstellen Verkeersplan Plaswijck Verkeerscommissie basisscholen en gemeente werken aan verkeersveiliger wijk, vooral voor kinren omenteel is er een enquête over verkeersveiligheid in wijk onr ours en kinren van basisscholen en plan in het instellen van choolzone s bij basisscholen in wijk 8 9 valuatie Verkeersplan inkelcentrum Bloemendaal oor ijkteam en emeente is vorig jaar een nieuw verkeersplan opgesteld en uitgevoerd it jaar zullen gemeente ouda en wijkteam Plaswijck en winkeliersvereniging een evaluatie houn: zijn er nog aanpassingen nodig? Is doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd? 0 e voorgenomen ondweg eeuwijk langs onze wijk: wat wordt milieubelasting? n vooral, tegenhoun twee doorsteken naar onze wijk en betere doorstroming op belangrijke Van eenensingel erken nieuwe slimme verkeerslichten? anpak risicovolle kruispunten in wijk Zo is ook het risicovolle kruispunt bij ekkenborch aangepast aar er zijn meer locaties in wijk die aandacht behoeven 3 eewerken aan opstellen herijking obiliteitsvisie ouda 9 0

3 hema eefomgeving en penbaar gebied en goed onrhoun leefomgeving en openbaar gebied wordt door veel bewoners gewaarerd et behoun van het groene karakter van wijk vinn veel wijkbewoners zeer belangrijk, zo blijkt elke keer weer 5 6 hema ijkevenementen et leuke, actieve en aardige mebewoners activiteiten organiseren en onrsteunen iet alleen geweldig leuk, ook zinvol: nieuwe mensen, kansen, activiteiten ontkken Voor het uttenbouwdorp / zomerevenement willen we graag nog meer vrijwilligers, zodat zo veel mogelijk kinren kunnen meedoen! ozaiek onen wil in 04 meer toezien op een basaal onrhoud van (voor)tuinen van huurwoningen 5 ieuwe voorzieningen op mooie atuurspeelplaats oorrhout, aan rand van wijk, bij geluidswal Vorig jaar hebben abobank ouwestreek en ijkteam Plaswijck een nieuw speeltoestel mogelijk gemaakt it jaar werken wijkteam Plaswijck met maatschappelijke partners en wijkbewoners aan een nieuwe verrassing 8 30 eer een geweldig uttenbouwdorp oorrhout op geluidswal voor kinren uit wijk Voor vier keer alweer hema dit jaar is samenzijn In laatste week van zomervakantie, van dinsdag 6 tot en met donrdag 8 augustus Zie ook onze website 3 e jaarlijkse roenmarkt op Kinrboerrij 3 e jaarlijkse oudse ofstendagen 3 6 ieuwe onnbeleid: onr anre aanwijzen van (nieuwe) losloopgebien en herinrichting van het roene iland 7 e bouwplannen bij Bunrhof en Bunrhof : gaat alles daar wel volgens regels? 8 eefomgeving winkelcentrum Bloemendaal: een regionaal winkelcentrum in zo n kleine wijk betekent passen en meten Is met alle belangen wel rekening gehoun? nr anre oplossen problematiek lan en lossen 9 Verr (financieel) onrsteunen en opzetten etbare Buurttuinen in wijk e eerste Buurttuin in oevenbuurt is een succes 0 BijBlijeBuurt: zorgen voor een meer bijenvrienlijke wijk Bijvoorbeeld een 'bijenroute' door wijk heen met zaadjes voor bijenvrienlijke bloemen Vervanging bomen in wijk veiligstellen it me gezien nieuwe bezuinigingen et name populieren naren het ein van hun levensduur nrhoud openbaar gebied Blijft onze wijk nu achter of niet? In kwartaalrapportages lijkt het er op dat onze wijk altijd relatief laag scoort hema amenleven en aatschappelijke voorzieningen e maatschappij veranrt, mensen hebben soms meningsverschillen, maar hebben elkaar ook nodig p naar participatiesamenleving! eer naar, door en met burgers, die dus daarvoor wel ruimte moeten krijgen met een overheid als regievoerr iet te veel zeuren Zaken oppakken oe bewonersinitiatieven worn dan ook zoveel mogelijk (financieel) onrsteund aar een duurzame wijk? et ijkteam zelf start met pilots voor een ijk nergie Collectief en een ijk Zorg Coöperatie 3 nrsteunen bewonersinitiatieven en wijkevenementen et eefbaarheidsbudget ozaïek onen en wijkbudget ijkteam Plaswijck Zie website s voor hoe (financiële) onrsteuning is aan te vragen Foto: bewoners Cronestein verkopen koek en zopie voor nieuwe 3 speeltoestellen in eigen buurt et bijdrage uit het wijkbudget 4 ijkteam Plaswijck onrzoekt mogelijkhen voor maatschappelijke voorzieningen in leegstaan pand ou Bibliotheek naast winkelcentrum 5 e nieuwe plugin Kinrbibliotheek Bloemendaal/ Plaswijck in Plaswijckschool 6 Feestelijk uitgave oudse straatnamenboek over Bloemendaal en Plaswijck it is een uitgave onr auspiciën van istorisch vereniging ie ou 7 xtra buurtbijeenkomsten en onrsteunen bewonerscommissies in oefs en Zomen 8 nrzoeken opzetten ijk nergie Collectief amen met maatschappelijke partners beginnen we met enkele kleinschalige pilots oed voor portemonnee en voor het milieu hema Zorg en elzijn Plaswijck is een licht vergrijzen wijk is, bijna 0% bewoners van 3000 bewoners is boven 65 et overgrote el daarvan woont naar tevrenheid in wijk aar er blijkt ook veel eenzaamheid n behoefte aan betere zorg en welzijn ok vraagt nieuwe et aatschappelijke nrsteuning (komt in plaats van BZ) steeds meer zelfstandigheid van ouren n dat familie en buurtbewoners gaan helpen at betekent voor iereen een veranring in doen en nken tart van het nieuwe ociaal eam oord in wijk ver zorg en welzijn in, voor en met wijk Kerken en ijkteam Plaswijck doen eveneens mee ierover komt komen tijd veel informatie ie wil meenken in een Klankbordgroep Zorg en elzijn? 34 pzetten wijknetwerken en buurtbijeenkomsten Zorg en welzijn in, voor en met wijk 35 ctiviteitenaanbod in wijkcentra Buurtstee, Prinsenhof en oton meer bekend maken 36 pzetten PlaswijckPenl: vrijwilligers rijn senioren wekelijks met BuurtBus naar schouwburg, het stadscentrum of een winkel amen uit, samen thuis! ie helpt nog meer mee? andachtsbuurt Burgen en ustenbuurt r is extra geld beschikbaar gesteld om leefbaarheid in Burgen en ustenbuurt te verbeteren oningcorporatie, wijkteam en gemeente willen zich komen jaren sterk maken voor ze buurt ijns wijkraadplegingen stemmen bewoners over plannen eedoen? eebeslissen? eem contact op met ijkteam Plaswijck 37 ealisatie verkeersdrempels voor verkeersveiligheid (einlijk ) 38 erinrichting verburg met een jeu boulebaan 39 Viering van het 40jarig jubileum van buurt 40 nergie Collectief onrzoeken 4 oe openbare ruimte beter inrichten en onrhoun? 4 ponsors zoeken voor een betere onrgrond van het voetbalveld bij ijnlust 43 ezamenlijke bewonersinitiatieven en activiteiten: pschoondag, een Buurttuin, ntmoetingsmaaltijn en Kroonringen om plastic zakken aan op te hangen 44 et planten van nieuwe, mooie struiken en bomen (groene stadsguerrilla!) 45 etwerk zorg en welzijn in Burgen en ustenbuurt opzetten b a 9 nrzoeken opzetten ijk Zorg Coöperatie en coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in eigen wijk 3

4 Bijzonr slotprogramma uttenbouwdorp ijkteam Plaswijck voor vier keer! tichting ijkteam Plaswijck organiseert ze zomer voor het vier jaar weer een geweldig uttenbouwdorp voor kinren uit wijk ijns dit zomerevenement kunnen kinren op een leuke en zinvolle manier bouwen en samenwerken in natuur Ze gaan timmeren, spelletjes doen, lekker eten (poffertjes, frietjes en ijsjes) en verven r zijn ook dit jaar veel leuke aanvullen activiteiten, onr anre een waterspektakel, een poffertjeskraam, excursies en een ego speeltent en er komt weer een bijzonre verrassing Verr mogen dit jaar kinren waarschijnlijk laatste nacht blijven slapen, hierover komt nog meer informatie Voor wie: kinren van groep 3 tot en met 8 lle kinren uit groep 3 tot en met groep 8 uit wijk Plaswijck (Bloemendaal ost, postco 804) zijn van harte welkom Vriendjes en vriendinnetjes uit anre wijken zijn ook van harte welkom anneer: laatste week zomervakantie et zomerevenement is in laatste week van zomervakantie, dat is van 6 tot en met 8 augustus 04 e hekken gaan open om 900 uur en dag eindigt om 530 uur pvang is mogelijk tot 800 uur Kinren kunnen blijven lunchen e slotavond is om 900 uur afgelopen Kinren die blijven slapen worn om 30 uur weer verwacht Vrijdag 9 augustus gaan we opruimen p natuurspeelplaats oorrhout, vlakbij het winkelcentrum Bloemendaal et huttenbouwdorp is ook dit jaar weer op mooie atuurspeelplaats oorrhout, dat is vlakbij het winkelcentrum in wijk e atuurspeelplaats oorrhout ligt op geluidswal langs et terrein is omsloten door hekken en door zandvlakte, gras, vele groen en hoogteverschillen iaal voor kinren en zomeractiviteiten r is veel natuur in omgeving e ingang van natuurspeelplaats bevindt zich ter hoogte van oordhoef, in bocht van Plaswijckweg et is vlakbij het winkelcentrum Bloemendaal Veel (extra) activiteiten en een verrassing it jaar komt er een nog leuker en super zomerevenement uttenbouwdorp Plaswijck Uiteraard kunnen kinren weer bouwen en verven aan eigen hut aar dit jaar kunnen ze opnieuw aan veel extra dingen meedoen r is weer een waterspektakel met Brandweer(!), veel extra activiteiten, excursies en een bijzonre en spannen woensdagmiddag p anre dagen zullen er speciale activiteiten zijn Kinren krijgen ook dit jaar natuurlijk weer een eigen petje en polsbandje UUPP U et dank aan Verhage Fast Food, winkelcentrum Bloemendaal! 4 it jaar gaan we op een bijzonre manier laatste dag afsluiten oe we dat doen is een verrassing Blijven slapen en verlichting og even onr voorbehoud maar dit jaar mogen kinren laatste nacht blijven slapen e willen laatste avond het terrein op een bijzonre manier verlichten et nachtprogramma gaat overigens niet door als organisatie het niet verantwoord vindt, bijvoorbeeld als er slecht weer wordt verwacht Poffertjes, frietjes, ijsjes, limona en e catering zal weer goed voor iereen zorgen n we hebben dit jaar veel meer poffertjesplaten, want er werd vorig jaar zoveel gegeten ok zal Verhage van winkelcentrum Bloemendaal gelukkig voor heerlijke frietjes zorgen errein: met een erkplaats en een egotent it jaar komt er een nieuwe inling van het terrein r kan nu ook bovenaan worn gebouwd ok komt er een heuse erkplaats et gaat steeds meer een echt huttenbouwdorp worn Zo komt er dit jaar ook een egotent met veel spullen van ego winkel op ange ienweg Foto s lle elnemers kunnen na afloop via het eigen intranet een eigen fotoalbum samenstellen r is een professionele fotograaf voor foto s en een vio Kosten evraagd wordt een bijdrage van 7,50 per kind Indien om welke ren dan ook uw kind niet kan meedoen, krijgt u bij ons gewoon uw geld terug rainees voor plussers welkom Voor kinren our dan jaar is er het traineeprogramma Zij kunnen meehelpen met leiding r is al een groep van trainees die ook dit jaar weer gaat meedoen Verzekering e hopen natuurlijk dat er niets gebeurd, maar voor zekerheid wordt er een zeer uitgebrei verzekering afgesloten Voor kinren en voor vrijwilligers Voor nare informatie kunt u bellen Professionele begeleiding door Jongeren r is specifieke begeleiding van Kinrburo Jongeren Zij hebben veel ervaring in het onrwijs en het begelein van ours en kinren eer informatie is te vinn op wwwjonglerennet/contact B en noodopvang ok dit jaar zal B Vereniging weer helpen met eerste hulp, pleisters en goe raad ij hebben afspraken met het roene art Ziekenhuis voor directe opvang, mocht dat nodig zijn en nabijgelegen sporthal is beschikbaar voor noodopvang, bijvoorbeeld als er onweer komt aatschappelijke stages ij hebben met midlbare scholen afspraken over (maatschappelijke) stages Uiteraard kunnen meer scholieren meedoen met het huttenbouwdorp voor hun stage are informatie via

5 Beste kinren, ok ze zomer ben je weer van harte welkom om mee te doen it jaar wordt het programma nog leuker Je gaat timmeren, maar ook spelletjes doen, lekker eten (poffertjes, frietjes en ijsjes), verven, er zijn dit jaar veel extra activiteiten en nog veel meer Bovendien mag je ze zomer laatste nacht blijven slapen, tenminste als dat mag van je ours Je kunt uiteraard samen met je vriendjes en vriendinnetjes voor één hut inschrijven ebt u vragen, ieën of wilt u meer informatie, dan kunt u reageren via met of of bellen met p onze website wwwwijkteamplaswijcknl, twitteraccount wwwtwittercom/wtplaswijck en facebookpagina wwwfacebook com/wijkteamplaswijckgouda komt komen tijd meer informatie I et als vorig jaar komen er weer informatie bijeenkomsten voor vrijwilligers en ours oudt website en facebook in gaten UC JF 5 B K B UI Z I K I B UI PI KPÉ ZU V UK I B PIJCK ZBU KB P BU ZBU KUIBU IJBU PPBU BU BU PBU I 3 BI KB C I IV et dank aan ego winkel Play oday! F VI V C BÜ U B I I V P U U U VU U IJU U I V UI V JF U U BUIU V V BI BI BC KZI V FCIC J V V B IB V KK BU VIBU BU BU BU PIJC K KK VZ VZ BIX V V ZUIF C CUP UP P B IP PU I IX KP BU V P I V P BU P P F K C C V C I U B B JK Z B P e ammoet P B I IV K UI Y P ijkteam tichting PlaswijckIis bestaan uit vrijwilligers die zich P IU een bewonersplatform, C P P inzetten voor het verbeteren van leefbaarheid, leefomgeving en van P samenleving B Couda oord IC P J horen wijk Plaswijck aarbij ook het van zinvolle, mooie organiseren en onrsteunen C U V P I C K en leukeiiprogramma s, initiatieven en activiteiten in en voor wijk en haar bewoners U IU IP BU et huttenbouwdorp is vier jaar gelen door het Uijkteam Plaswijck speciaalopgezet K V K K V P K IBU VI BU F P Y voor kinren uit wijk Ï BU CK C V P K PP U K V I B KUI V P K C I P pzet van het huttenbouwdorp V V BC V PU IJ BK K V V BU I C UI P UI I atergras B I I I F K et organisatiecomité van 5 mebewoners heeft er veel zin in ij hopen op een I F P K werom geslaagd zomerevenement voor wijk! V K F I I V I BU CI KF teinenburg PIF PI F UK PF XU F F B P UI CI KIPP K BP I VIF II PUU F PIJCK V ZUI B PIF I V C V V BI P PF I C raag tot ziens! C B BI I IB U K BI FFF P P F C U C B BU V I B PI I C V B Z C J V 7 B 4 B U IU C P I V IJ IJF J V F Z 6 I B IJ I B I I 8 F 7 P Z K IB 9 0 I I K V K F F VU IJP K V CUF I PU UBU VBU B P F F K BU F P F BU BU PIJCK I I U V XU V I F IBU V C B I BU P PU F JK P I KF BP B PK BUU BU UI C IU IK F VZ BU V VZ P P 't roeneiland K F F oevenlust PK BU U V ZU K PIJCK IZ K KIK IJC KKU ' I IZ e sterhoeve C I V CK IZ oorrhout B K Voor inschrijven en meer informatie: stuur een naar onr vermelding van naam/namen van kinren f bel met Inschrijving kan ook via het digitaal formulier op website wwwwijkteamplaswijcknl Vorig jaar waren er zo veel aanvragen, dat dit jaar kinren waarvan (groot) ours op een of anre manier meehelpen voorrang krijgen Kinren kunnen uiteraard aangeven bij wie ze in groep willen U krijgt zoals elk jaar uitgebrei informatie, dit jaar ook via een eigen login t Bloemendaal ank aan vele relaties Inschrijven en elname r o o r u ho PI J eedoen en meehelpen: een positieve sfeer en heel leuk om te doen ij danken speciaal tientallen sponsors en relaties die ons ook dit jaar weer gaan helpen en onrsteunen Zonr hun hulp is een huttenbouwdorp niet mogelijk Zie binnenkort onze uitgebrei relatiepagina op onze website en facebook pagina K IJC P V I P IJKF Vorig jaar was er een leuke en goe sfeer, ook bij volwassenen onrling at willen we zo houn et is immers óók een feest voor vrijwilligers zelf U V Bij ons is belangrijk: sfeer en samenzijn et huttenbouwdorp wordt georganiseerd door vrijwilligers uit wijk zelf l jaren is er een team van ervaren en enthousiaste vrijwilligers en steun van onze vele relaties ok dit jaar kunnen wij weer rekenen op vele oudgedienn én nieuwe enthousiaste bewoners Vorig jaar waren er 70 vrijwilligers die meen en meehielpen aar er is zoveel belangstelling dat we graag extra kinren willen laten meedoen aarvoor zijn extra vrijwilligers nodig oe meer mensen meedoen, hoe meer kinren kunnen meedoen anneer u het leuk vindt om als vrijwilliger mee te helpen bij het huttenbouwdorp, dan bent u van harte welkom Zelfs wanneer u maar één dag kunt helpen U kunt hierbij nken aan hutbegeleir, activiteiten begelein, houtploeg, Ber, technische dienst, nachtwaker, catering mewerker en/of helpen met het opbouwen en opruimen r is een goe sfeer onrling en u leert zeker weer nieuwe leuke mensen kennen e nl F IKF wwwemknl C Informatie bijeenkomsten eer informatie? uggesties?

6 weejaarlijkse bewonersenquête Belangrijk voor bestemming projecten en geld ogelijk dat u hebt gestemd voor gemeenteraad at is natuurlijk belangrijk aar wat er in uw eigen wijk gaat gebeuren is ook belangrijk aar u leeft, woont en kinren naar school gaan lke twee jaar houdt tichting ijkteam Plaswijck daarom een bewonersenquête e uitkomst van ze enquête is bepalend voor wat ijkteam en anre wijkpartners komen tijd in wijk gaan doen e afgelopen jaren is er bijvoorbeeld veel inzet én veel geld naar ze wijk gegaan Vooral naar aanpak van overlastplaatsen, omdat vorige keren bewoners veiligheid als nummer één kozen Vorige keer werd ook verkeersveiligheid als speerpunt gekozen aarom is vorig jaar een nieuw Verkeersplan inkelcentrum Bloemendaal gemaakt n staat er dit jaar een Verkeersplan Plaswijckweg op agenda eedoen heeft dus wel gelijk effect op leefbaarheid van wijk ijkbelang en bewonersbelangen raag willen wij daarom uw mening als mebewoner weten n actief wijkteam kan veel bereiken, maar is wel afhankelijk van het draagvlak dat wij hebben in wijk at er met wijkbelangen en bewonersbelangen rekening wordt gehoun is namelijk niet altijd vanzelfsprekend Invullen is ook daarom wenselijk oe meedoen: opsturen of eenvoudig digitaal invullen U kunt enquête invullen, uitknippen en opsturen naar tichting ijkteam Plaswijck, p/a wijkcentrum e Buurtstee, ilnburg, 804 VJ te ouda et is ook mogelijk om enquête digitaal in te vullen a daarvoor naar onze website wwwwijkteamplaswijcknl en druk op knop Bewonersenquête e uitkomsten worn zoals altijd anoniem verwerkt et wijkteam bestaat zelf ook uit bewoners en hecht aan privacy eedoen is mogelijk tot juli 04 In enquête keuzes maken lle onrstaan punten spelen nu of kunnen (op termijn) gaan spelen in wijk e punten zijn dus zeker niet willekeurig gekozen Veel punten zijn aangedragen door mebewoners ilt u voor u of voor jou belangrijkste punten aangeven? (maximaal 7 keuzes, niet meer) anpak leefbaarheid en veiligheid in wijk eer en directer contact met politie, wijkagenten en tadstoezicht 3 Inbraakpreventie 4 eer zeggenschap bewoners bij inzet politie en stadstoezicht 5 sociaal gedrag aanpakken 6 en eigen wijk of buurtwacht, met bevoegdhen 7 en goed beheer en onrhoud van openbare ruimte 8 a einlijk eens wat doen aan kattenoverlast 9 Behoud speelplaatsen in wijk voor kinren 0 anleggen jeu boulebanen, tennisveldjes, pannaveldjes, ed, in wijk ateroverlast in wijk tegengaan phogen en verzakkingen in wijk 3 Verlichting in wijk 4 aad en losverkeer winkelcentrum beter reguleren 5 eer parkeerplaatsen, ook al gaat dat ten koste van anre zaken 6 obiliteit, verkeer en verkeersveiligheid in het algemeen 7 Verbeteren verkeersveiligheid Plaswijckweg 8 oorstroming Van eenensingel 9 eer verkeersdrempels 0 eluidsoverlast, fijnstof, milieubeheer Consequenties voorgenomen rondweg eeuwijk: géén doorsteken naar onze wijk Fietsveiligheid in wijk 3 Verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal verr ontwikkelen 4 Behoud groene karakter van wijk 5 Verr onrsteunen en opzetten etbare Buurttuinen 6 BijBlijeBuurt: zorgen voor een meer bijenvrienlijke wijk 7 Plaswijck uurzaam: (collectieve) duurzame energie voor woningen 8 et planten van nieuwe, mooie struiken en bomen ( groene stadsguerrilla! ) 9 Zorgen voor toekomst en vervanging van vele en grote bomen in wijk 30 Bewonersinitiatieven en wijkevenementen (financieel) onrsteunen 3 eer feesten organiseren, saaie boel hier 3 erbestemming pand bibliotheek pand voor maatschappelijke voorzieningen 33 epaircafé in wijk 34 en moskee in wijk (er zijn plannen) 35 outmansplantsoen concert, maar dan op katebaan 36 Voorzieningen inkelcentrum Bloemendaal 37 Jongerenvoorzieningen 38 Zorg en welzijn in en voor wijk 39 Buurtmaatjes en buurtnetwerken opzetten: mensen helpen mensen 40 Buurtbus opzetten met vrijwilligers voor gezamenlijke uitstapjes senioren 4 Vrijwilligers onrsteunen 4 Burenbemidling, burenoverlast 43 eer voorzieningen voor mensen die het financieel moeilijk hebben en voedselbank in wijk 44 urenzorg 45 e woningcorporatie achter broek aan zitten 46 verlast van vliegtuigen 47 isstann bij bestuur, politiek en instellingen aan kaak stellen 48 eer zeggenschap bewoners bij besluiten van gemeente 49 ecentralisatie operaties naar gemeenten: Participatiewet, Jeugdwet en 50 ienstverlening van gemeente an welke twee thema s mag minr of geen tijd, geld en energie worn besteed? (maximaal keuzes) Veiligheid penbaar gebied 3 obiliteit, verkeer, verkeersveiligheid 4 Zorg en welzijn 5 ociale cohesie projecten en activiteiten 6 atuur, groen, bomen, duurzaamheid 7 portactiviteiten en voorzieningen 8 Cultuuractiviteiten en voorzieningen 9 urenvoorzieningen 0 Jongerenvoorzieningen artelijk dank voor uw of je mewerking 6

7 tart van het ociaal eam oord In wijk is sinds enige tijd het ociaal eam ouda oord actief et is er voor onrsteuning van alle bewoners van ouda oord die dat nodig hebben In het sociaal team werken divers organisaties samen at zijn: Palet elzijn en Participe: welzijnsorganisaties VZ: zorg en diensten voor mensen met een verstanlijke beperking : onrsteuning van mensen met een beperking Kwintes: onrsteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid emivav groep: onrsteuning van mensen met een lichamelijke, verstanlijke of meervoudige handicap Vierstroom: thuiszorg, maatschappelijke dienstverlening, our en kindzorg en vele anre zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn Kwadraad: maatschappelijk werk en sociaal raadslien ok met huisartsen, gemeente, wijkverpleegkundigen, het CJ en anre wijkpartners zoals zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en ijkteam Plaswijck is sprake van samenwerking oel is dat alle bewoners zo zelfredzaam mogelijk zijn en optimaal in samenleving participeren iervoor is het noodzakelijk dat iereen beter met elkaar gaat samenwerken n dat er per cliënt of huishoun één plan met één regisseur komt n vooral dat mensen die kwetsbaar zijn en het nodig hebben juiste zorg en welzijn krijgen et werkgebied is wijken Plaswijck, Bloemendaal, oord en chterwillens at kan het ociaal eam voor een bewoner doen? e mensen van ociaal eam nken met bewoner mee en gaan samen met bewoner op zoek naar oplossing voor vraag of het probleem Zij geven persoonlijk advies waarbij bewoner, diens vraag en diens situatie centraal staat et ociaal eam kijkt naar wat bewoner zelf wil, wat die zelf nog kan en hoe die zijn of haar eigen kwaliteiten in kan zetten ls dat door omstandighen moeilijk gaat, kijken ze samen met bewoner of iemand uit omgeving wellicht kan helpen Ze zoeken naar een verbinding in eigen omgeving met mensen die betreffen persoon kent Zo nodig bien zij aanvullend hulp, zorg of onrsteuning met skundigen binnen en buiten het team Kortom: zijn er vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen, of relatie? an kunt u naar het ociaal eam oord verwijzen! oe kunt u het ociaal eam oord bereiken? ociaal eam ouda oord ezondheidscentrum Bloemendaal ekkenburg 6, 804 XC ouda Bewoners uit het gebied kunnen zelf binnen komen lopen: aandag uur insdag uur oensdag uur onrdag uur Vrijdag uur et ociaal eam oord is op werkdagen bereikbaar tussen 0900 uur 700 uur via het telefoonnummer: U kunt ons ook mailen via ijkverpleegkundige en van teamlen van het ociaal eam is wijkverpleegkundige eze professional werkt nauw samen met verschillen hulp en zorgverleners in uw wijk, zoals huisartsen, thuiszorg, apotheek maar ook gemeente Zij weet welke hulp en zorgverleners werkzaam zijn in wijk en zij kan door iereen in wijk worn benard bij vragen over gezondheid en ziekte, eenzaamheidproblemen in woonsituatie, zorg(zorgen) voor een familielid of buur Zij kan op huisbezoek komen en meenken om een oplossing te vinn eze vorm van zorg is laagdrempelig en er is geen indicatie nodig U hoeft niets te betalen voor hulp van wijkverpleegkundige U kunt haar bereiken via het ociaal eam et ociaal eam oord is op werkdagen bereikbaar tussen 0900 uur 700 uur via het telefoonnummer: U kunt ook mailen via Centrum voor Jeugd en ezin ouda CJ ouda is dé vraagbaak voor ours, opvoers en kinren en jongeren van 0 tot 3 jaar aar je ook mee zit, professionals vanuit het CJ helpen je verr p website wwwcjggoudanl staat informatie over onrwerpen die van belang zijn bij opgroeien en opvoen vanaf zwangerschap en geboorte van een kind tot leeftijd van een jong volwassene Bellen of mailen kan ook: tel of Veranringen zorg en welzijn et huidige kabinet gaat meer zorgtaken overhevelen naar gemeenten et gaat om centralisatie van jeugdhulp, participatie en het onrbrengen van BZ bij mo et ijk gaat niet langer uit van het principe zorgen voor r wordt meer een beroep gedaan op eigen kracht van inwoners en het benutten van hun eigen netwerk, voordat overheid gaat zorgen Uitgangspunt is van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij e huidige structuren rondom zorg voldoen niet meer, het maatschappelijk nken is veranrd en er moet worn bezuinigd et uitgangspunt bij centralisaties is daarom: ééngezinéén plan (Bron: gemeente ouda) et kan zijn dat inwoners (tijlijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in samenleving In dat geval verwacht overheid dat inwoners met hulp van het eigen netwerk tot een oplossing komen ls dit niet voldoen is, kunnen zorgaanbiers en gemeente na het samen zoeken van een oplossing hulp aanbien r zijn ook mensen waarbij het geduren (een groot geelte van) hun leven moeilijk is om el te nemen aan het normale maatschappelijke leven e gemeente streeft ernaar samen met ze inwoners, hun sociale netwerk, zorgaanbiers en anren een zo optimaal mogelijke leefsituatie te creëren (Bron: gemeente ouda) at u en wij kunnen doen at betekent dit voor u? U kunt nanken over uw eigen situatie, ook als u nu nog vitaal bent f kent u familie of anre mensen die (straks) onrsteuning nodig hebben? lleen al in Plaswijck zijn er ca 000 bewoners die op een of anre manier onrsteuning nodig hebben et ijkteam Plaswijck wil samen met bewoners onr anre helpen met het opzetten van netwerken ant bij alle veranringen zijn er natuurlijk ook nieuwe kansen Zo willen we graag in contact komen met mebewoners die óók bezig zijn met Buurtzorg initiatieven in wijk ok helpen ijknetwerken opzetten, zoals Buurtmaatjes die anre bewoners helpen en samen leuke en zinvolle dingen doen elpen met een boodschap, een kopje koffie drinken, of een gezamenlijk uitstapje naar oudse chouwburg et nieuwe ociaal eam oord, gemeente ouda en ijkteam Plaswijck zoeken ook naar samenwerking in een Klankbordgroep aarin kunnen bijvoorbeeld bewoners en professionals bespreken hoe zorg en welzijn in wijk beter kan ls u nkt, hier wil of moet ik bij zijn, dan kunt u zich opgeven bij ijkteam Plaswijck pzetten van een ijkzorgcoöperatie Zo n coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in wijk zelf ijkteam Plaswijck gaat dit jaar een kleinschalige pilot opzetten in atergrassen n u bent natuurlijk ook welkom als vrijwillige gastvrouw of gastheer bij het ociaal eam Zie ook themapagina Zorg en elzijn op website wwwwijkteamplaswijcknl, met nieuws van en over het ociaal eam oord 7

8 Participatiesamenleving en meldnummers Bewonersorganisatie als wijkpartner eze wijkkrant is een uitgave van tichting ijkteam Plaswijck en Phytalis et mewerking van het ociaal eam oord Contactgegevens: tichting ijkteam Plaswijck p/a wijkcentrum e Buurtstee ilnburg, 804 VJ ouda wwwwijkteamplaswijcknl mailadressen: en elefoon: Facebook: wijkteamplaswijckgouda tichting ijkteam Plaswijck is een nonprofit vrijwilligersorganisatie, door gemeente ingesteld als officieel wijkpartner e bewonersorganisatie is gericht op het verbeteren van leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van wijk Plaswijck (Bloemendaal ost, postco 804) in ouda it doet zij samen met een groot netwerk van bewoners(verenigingen) en instellingen in wijk Zij behartigt het wijkbelang en bewonersbelangen, voornamelijk naar bestuur, politiek en ambtenaren en wijkteam is politiek en levensbeschouwelijk neutraal et wijkteam bestaat uit vrijwilligers, wordt niet betaald door wie of wat dan ook en opereert onafhankelijk pgeven voor digitale nieuwsbrief, ook voor nieuws van wijkagenten et onze digitale nieuwsbrief blijft u op hoogte van wat er speelt in uw directe leefomgeving U krijgt ook relevant nieuws van wijkagenten pgeven kan via onze website wwwwijkteamplaswijcknl of via een mail aan r zijn bijna tweeduizend anre wijkbewoners geabonneerd fmeln kan altijd ij hechten aan privacy Uw gegevens worn vertrouwelijk behanld en nimmer aan rn verstrekt Volgen op website, witter of Facebook Veel informatie is te vinn op onze website wwwwijkteamplaswijck aarnaast kunt u ons volgen via onze wtplaswijck voor allerhan opmerkingen en commentaar ok is er onze facebook pagina wijkteamplaswijckgouda, met daarop meer informeel wijknieuws zoals over ons huttenbouwdorp tages en maatschappelijke stages ij werken samen met verschillen organisaties en scholen op het gebied van stages en maatschappelijke stages anmeln door scholieren, stunten en instellingen is altijd mogelijk ijkbudget ijkteam Plaswijck zet haar wijkbudget bij voorkeur in voor zaken die er toe doen n die bewoners belangrijk vinn e afgelopen jaren is het wijkbudget vooral ingezet voor veiligheid, verkeer(sveiligheid), groen, openbaar gebied, wijkevenementen en voorzieningen in wijk oe en zinvolle initiatieven en ieën van bewoners en instellingen kunnen ook in aanmerking komen voor (financiële) onrsteuning e participatie samenleving komt dichterbij r komt steeds meer op burger af verhen en instellingen verwachten dat bewoners meer zelf oppakken at biedt onzekerheid, maar zeker ook kansen ls bewoners/wijkteam bereiken we al veel Zoals aanpak van overlastplaatsen in wijk en het nieuwe verkeersplan voor het inkelcentrum Bloemendaal aar er is meer te doen elukkig zijn er al 00 mebewoners die meedoen, meehelpen, meeschrijven en meenken ok meedoen met het wijkteam? ven zin in iets anrs? ven zonr werk en op zoek naar een tijlijk zinvolle invulling van uw tijd? et eigenlijk wel interessant vinn maar liever niet met politiek van doen hebben? irect invloed hebben op leefomgeving? U groen en geel ergeren aan bepaal zaken? e wereld willen verbeteren, om te beginnen hier in stad en wijk? dvies als u overleg heeft met gemeente? f u willen inzetten voor mens en samenleving? ijlijk iets willen organiseren? eem dan zeker contact met ons op Zelf zoeken wij iemand die het secretariaat kan bemensen, redacteuren, juristen, webmasters, doorgewinter bestuurrs en enthousiaste projectrekkers, skundigen op het gebied van mobiliteit, groen en duurzaamheid, enz aar een uurtje onze flyers helpen bezorgen is ook prima U stopt er zoveel tijd en energie in als u zelf wilt et gaat om grote zaken voor stad en wijk, maar ook om kleine zaken bij u in straat ijkteam Plaswijck is een actief en zakelijk wijkteam ls u wilt meedoen, graag! at je vaak hoort van bewoners die meedoen: interessant, leerzaam, verrijking, er toe doen, saamhorigheid, invloed, een beetje gelukkig worn, een nieuwe ervaring, anre mensen leren kennen, opstap naar politiek, gezelligheid, en vooral leefbaarheid in wijk concreet kunnen verbeteren et betrokkenheid van mebewoners lukt het altijd om veel goe zaken te bereiken verzicht belangrijke meldnummers ulpdiensten alarmnummer In geval van directe spoed, gevaar, heterdaadmeldingen van misdrijven eel veel heterdaads van politie komen door meldingen van alerte bewoners Politie en wijkagenten ls u een melding wilt doorgeven over leefbaarheid in wijk of contact wilt met wijkagenten eldingen worn geregistreerd et adres van wijkagenten is eld isdaad noniem et nummer als u anoniem een melding wilt maken van een misdrijf emeente eldpunt penbaar ebied 4 08 of mail Voor hinrlijke of gevaarlijke situaties in het openbaar gebied (verzakkingen in straat of het groenonrhoud) et doel is dat leefomgeving schoon, heel en veilig blijft Buurtbemidling oont u prettig naast uw buren of zijn er irritaties en meningsverschillen? et informatie, advies en bemidling van Buurtbemidling kunnen buren zelf hun conflict oplossen Kijk verr voor tips, adviezen en onze werkwijze op of neem contact op met tichting ijkteam Plaswijck ijkpartner en bewonersplatform Contact via en Zie ook wwwgoudanl/onen/ onen_en_leven/ijkinformatie oningcorporatie ozaïek onen e bereiken via en via e woningcorporatie is onr anre verantwoorlijk voor sociale huurwoningen in wijk tichting J rganiseert het jeugd en jongerenwerk in wijk ok gericht op het tegengaan van overlast van hangroepen Zij kunnen ook gevraagd worn om hulp of advies bij het contact met jongeren eldpunt vliegtuiglawaai boven ouda ie hinr onrvindt van vliegtuiglawaai van otterdam irport: ilieu elefoon Zuidolland via Bij vliegverkeer van chiphol bij het Bewoners anspreekpunt chiphol (B) via eldpunt Zorg en verlast p mawovrij van 900 tot 00 uur via of www ggdhmnl (zie eldpunt Zorg en verlast) Bij dit meldpunt van kan u terecht als u nkt dat iemand zorg nodig heeft, maar hier niet zelf om wil of kan vragen; nk aan kinrmishanling, huiselijk geweld, sociaal isolement, vervuiling en verwaarlozing ociaal eam oord Voor vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen of relatie Zie voor contactgegevens themapagina in ze wijkkrant fficiënt Kado p zoek naar een Kado op maat? KI JU U CCIPKIJK fficiënt Kado levert een kado op maat voor elke gelegenheid en jubileum, verjaardag, huwelijk of iere anre gelegenheid fficiënt Kado stelt een exclusief kado voor u samen! Bel voor meer informatie of een afspraak , mail naar of kijk op wwwfacebookcom/efficientkado JP Bloembinrs idr van Catsweg K PI BI UP P V IFI: J

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk?

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? A M S T E LV E E N. N L AARVERSLAG 2 0 0 6 B eien&binden De relatie tussen de gemeente Amstelveen en haar inwoners is de laatste

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Ich bön d r väör dich!

Ich bön d r väör dich! Ich bön d r väör dich! Wie zijn wij? NaoberzorgPunt is een vereniging van betrokken inwoners en ondernemers in Roggel. Wij zijn een netwerkorganisatie en werken samen met de huisartsenzorg, ondernemersvereniging,

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2015 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Vreeswijk Vreeswijk, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis of op uw eigen appartement in het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Aanvraag ondersteuning duurzaam maken van basisschool Het Vlot en het Groene Eiland!

Aanvraag ondersteuning duurzaam maken van basisschool Het Vlot en het Groene Eiland! Aanvraag ondersteuning duurzaam maken van basisschool Het Vlot en het Groene Eiland! Nudge / Dijk van een Wijk (Energie) / Januari 2015 Stichting Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck p/a Wijkcentrum

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

de Pionier Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van de directie Beste ouders/verzorgers,

de Pionier Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van de directie Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van directie Beste ours/verzorgers, Op maandag 3 november zal school hele dag inspectiebezoek krijgen. De MR is hiervan al op hoogte gesteld. De inspectie

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2017 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Sociaal vertrouwen. 64% vindt de meeste mensen wel te vertrouwen. De sociale participatie is gewaarborgd. Niemand wordt uitgesloten.

Sociaal vertrouwen. 64% vindt de meeste mensen wel te vertrouwen. De sociale participatie is gewaarborgd. Niemand wordt uitgesloten. taat van 2014 ociaal vertrouwen oe is het vertrouwen van inwoners van 18 jaar of ouder in andere mensen? vindt de meeste mensen wel te vertrouwen ergelijking tussen provincies (ociaal vertrouwen in procenten)

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal.

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal. Nieuwsbrief Van het bestuur Met de zomervakantie voor de deur, hebben wij toch nog een aantal zaken die wij met u willen delen. Veel zonnige berichten over de kinderboerderij. De nieuwe schommels, een

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Het Heymanscentrum is een centrum voor wonen, welzijn en zorg in het zuiden van de stad Groningen. Hier kunt u allerlei vormen van zorg

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern Resultaten Huisbezoek 80+,, West en -De Januari 2016 Rob van Asch, projectleir Huisbezoek 80+ Huisbezoeken 80+, en -De In het najaar van 2015 zijn er door U Centraal huisbezoeken gebracht aan zelfstandig

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie