INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen"

Transcriptie

1

2 INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn kerk deelt 10 Droog en veilig 11 Biënnale van een koffiegroep 11 Afscheid en welkom 12 Seniorendag november Doppenactie voorgeleiden honden / Jubilate Deo 14 Vergroting Liturgieboekjes/ Voorbereiding van het H. Vormsel 15 Adventsactie: Egypte 16 Kinderkerk in de Adventsperiode 17 De Hemel op stelten 18 Kerstkoekjes 20 Liturgie agenda 23 Uit ons midden 26 Van de redactie / De data verg. par. best. En par. verg Voedselbank het Gooi en omstreken 28 Kerken open op zaterdagmiddag 28 Gezinsprogramma tijdens Bisdombedevaart naar Rome 30 Geloof en gezin 31 Kerstlichtjestocht 2014 in Loosdrecht 32 De Gooische Bedvaart 33 Alzheimer Café Hilversum/Bent u een ZZP er in de zorg of welzijn? 34 De Passiespelen op 28 juni Kleding mensen in nood 39 Belangrijke adressen en telefoonnummers ************************************************************************** Redactie Parochieblad: De volgende kopijdatum is vrijdag 2 januari 2015 Kopij gaarne inleveren bij: Emmauskerk Emmauskerk Emmauskerk planet.nl Pauluskapel Website: ******************************************************************** Vouwen en nieten parochieblad: maandag 19 jan. 15 2

3 ANTWOORD OP ONS HOPEN Wat is dat toch met Kerstmis, dat het zovele mensen raakt? De winkels zijn versierd en liggen vol cadeaus. Buiten is het koud en donker, maar binnen vrolijken kerstklokken en guirlandes ons wat op. Als vanzelf zoeken mensen in deze donkere dagen steun bij elkaar. Tegelijkertijd realiseren we ons meer dan op andere dagen, dat er ook mensen zijn die niet de mogelijkheid hebben bij elkaar te schuilen. Gebrokenheid en een gebrek aan een thuis worden in deze tijd extra gevoeld. De overvloed van de een wordt door de ander als pijnlijk beleefd. En omdat we ons daar van bewust zijn worden er met kerst ook allerlei acties op touw gezet om mensen die het moeilijk hebben een beetje vreugde te bezorgen. Misschien is het wel dat bewustzijn van de pijn, dat ons dichter brengt bij de betekenis van kerstmis. Er is weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Oorlogen in het Midden Oosten en Afrika. Geweld en aanslagen die dit jaar ook velen in Nederland hebben geraakt. In wat voor wereld leven we eigenlijk? Houdt het dan nooit op? Wat moeten we met het verhaal van de geboorte van Jezus? Geeft het antwoord op onze vragen? Voor velen zullen de kerstdagen moeilijk zijn dit jaar. Maar als we in de Advent de bijbelverhalen horen, dan gaat het over mensen die in de pijn gaan staan en die ons uitdagen anders te kijken. Zij spreken over verlossing en bevrijding. Over de mogelijkheid om de kant te kiezen van hen die lijden en over mensen die de komst van de Mensenzoon een kans willen geven. Het lijden in de wereld en het verdriet van mensen is verschrikkelijk. Maar als je het een kans durft te geven, dan zal je ook zien dat mensen elkaar troosten; dat de namen van de doden niet worden vergeten en dat daardoor de overtuiging groeit dat het anders moet en anders kan. Soms breekt het licht in mensen door. Zou het dan toch kunnen? Ergens diep in ieder van ons leeft het verlangen dat het anders wordt. En als we iets meemaken van verbondenheid en inzet voor elkaar ontstaat er ook hoop. En als mensen met Kerstmis weer massaal naar de kerk gaan, dan is dat omdat ze blijven 3

4 hopen. Dan is het om het verhaal te horen dat spreekt over de geboorte van de nieuwe mens, in wie God zich aan ons bindt. Zijn geboorte vormt een contrast met de dodelijke zekerheden van deze wereld. Deze vorst is gekomen voor de kleinen, zijn huis is een stal. De hemel die zo lang gesloten bleef gaat open. Hij sluit niemand buiten en heelt de pijn van mensen in zijn mededogen. Kom het opnieuw met ons beleven. Op Kerstmis, maar ook in de weken er naar toe. Met de kinderen zullen we naar het feest toe groeien, in verwachting. En dan in de nacht zullen we het horen, midden in de winternacht ging de hemel open die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen Ook namens de andere pastores van onze regio, wens ik u toe dat de geboorte van Christus ons mag raken. Dan zal het een Zalig Kerstfeest zijn. pastor Wim Vlooswijk GELOOFSGESPREK: God beter leren kennen Op woensdag 10 december is een ieder welkom in het Emmaushuis. Aan de hand van een videopresentatie zullen we met elkaar spreken over hoe wij God beleven als liefdevolle Vader. Ik ga daarover graag met u in gesprek. Aanvang u. pastor Wim Vlooswijk OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 17 DECEMBER Op zondag 7 juni is de Eerste Communieviering van onze Emmaus-Paulus kerk. Kinderen van groep 4 van de basisschool kunnen daar aan deel nemen. De eerste ouderavond is op woensdag 17 december in het Emmaushuis. Aanvang u. pastor Wim Vlooswijk 4

5 FUSIE VAN TWEE PAROCHIEGEMEENSCHAPPEN Nu de samensmelting op 1 januari 2014 van twee zelfstandige parochies Emmaus Hilversum en Paulus Loosdrecht in goede samenwerking onder een nieuw bestuur van start is gegaan, was het tijd dat ook parochianen van beide parochies de gelegenheid kregen om op ongedwongen wijze met elkaar kennis te maken. Om als één parochiegemeenschap dichter bij elkaar te komen waren op 4 oktober 2014 ongeveer honderd parochianen in feestelijke sfeer aanwezig in de Pauluskapel. Nadat pastoor Jules Dresmé zijn parochianen gloedvol had verwelkomd, stelde de vice-voorzitter het nieuwe bestuur voor en presenteerde daarbij de nieuwe actuele parochiegids. Han Albers vertelde gloedvol over de geschiedenis van 55 jaar Paulusparochie en over de levensloop en het zendingswerk van de apostel Paulus. Nieck Kok belichtte het ontstaan en het wel en wee van de in 1966 gefuseerde parochies Clemens en Sint Jan de Evangelist in de Emmausparochie, onder de parochianen 'de Waaier' genoemd. In kort bestek zijn hun voordrachten in de nieuwe parochiegids opgenomen. Door Jules Dresmé werd namens het bestuur aan Franny Kempenaars, Han Albers en Rita Wiewel, drie parochianen die zich zo intens hebben ingezet bij het tot stand komen van de fusie, als waardering en dank voor al hun werk de eerste gouden speld met het nieuwe symbolische logo van de Emmaus-Paulusparochie uitgereikt. Het samenzijn werd feestelijk besloten met een smaakvolle buffetmaaltijd. Nog meer parochianen, jong en oud, kwamen zondag 5 oktober 2014 in de 'Emmaus' bijeen om samen 'kerk zijn' te vieren in de Eucharistie met de uitnodigende zang van alle parochiekoren. Pastoor Dresmé en pastor Wim Vlooswijk gingen ons in deze dienst voor. Ook hier hebben we na afloop van de misviering elkaar weer ontmoet en gesproken bij koffie, gebak en een toast uitgebracht op de toekomst van een groeiende en bloeiende Emmaus-Paulusgemeenschap. Laten we elkaar daartoe over en weer inspirerend in beide kerken blijven ontmoeten. Piet Timmer 5

6 EMMAUS GAAT ECO Na veel wikken en wegen heeft het bestuur van de Emmaus- Paulus besloten het platte dak te benutten voor zonnecollectoren. Behalve dat dit jaarlijks een forse besparing oplevert in de energiekosten, levert het ook een bijdrage aan een schoner milieu. Dus om het wat verheven te zeggen: aan ons rentmeesterschap van de aarde. Nu is er op verjaardagen, in vergaderingen en in de media altijd veel discussie over het nut van het plaatsen van windmolens, zonnecollectoren, warmteopslag in de diepe bodem, etc. Persoonlijk heb ik dan na zo n discussie het gevoel dat ik het helemaal niet meer weet en maar braaf mijn NUON rekening blijf betalen. Want het is immers ook zo dat al die installaties energie, vaak veel energie, vragen om gemaakt te worden en kost het dan meer dan het oplevert, dan kun je je afvragen of je nog wel goed bezig bent. Dus wordt de vraag wanneer het rendabel wordt om over te gaan op dit soort energie. Dat gold zeker voor de eerste collectoren, die hadden nog een laag rendement en de productiekosten waren hoog. Nu breekt een tijd aan waarin de collectoren beter zijn, een lange levensduur hebben en efficiënt geproduceerd kunnen worden. Dus door betere systemen en productiemethoden zitten we sneller op een niveau dat ze echt nieuwe energie gaan opleveren. Een ander punt is het dak: kan het dak de belasting van de panelen aan en stel dat het dak vernieuwd moet worden, moeten we dan rekenen op problemen bij het weghalen en weer monteren van de panelen. Dat blijkt in de praktijk geen 6

7 probleem, de panelen zijn licht, ze zitten in lichte frames en worden geballast met betontegels die zwaar genoeg zijn, maar dat goed over een groter oppervlakte verdelen. Financieel is is er natuurlijk ook een verhaal, daar zijn we afhankelijk van de prijs voor energie, de voorwaarden van de energiemaatschappij voor teruglevering en de regels van de overheid. Daar is dan sprake van een terugverdientijd, dus het moment dat het geld dat je erin hebt gestopt door je korting op de energierekening terug is. Binnen 7 tot 8 jaar is dat geld terug. Dan kunnen we voor het volle pond van het zonnetje genieten! De levensduur van zo n systeem is ongeveer 25 jaar of meer, dus dat betekent mistens 15 tot 20 jaar géén kosten voor energie. Dat betekent dat de financiële basis van de parochie verstevigd wordt. Vandaar dat we als bestuur met de toekomst voor ogen, gekozen hebben voor deze investering. Willem Kralendonk AKTIE KERKBALANS 2015: MIJN KERK DEELT Het jaar 2014 is bijna om, dus staat de Aktie Kerkbalans 2015 al weer voor de deur, onder het motto: Mijn kerk deelt. De actie zal worden geconcentreerd in de periode van zaterdag 10 januari t/m zondag 25 januari De kerk is een plaats waar we veel met elkaar delen: ons geloof, onze vreugde en ons verdriet. Belangrijke momenten in ons leven vieren en delen we in de sacramenten: geboorte (in het Doopsel), deelname aan de Eucharistie (voor het eerst in de Eerste H. Communie), stap naar volwassenheid (in het Vormsel), ziekte (in het sacrament van de Zieken), maar ook de alledaagse heuglijke gebeurtenissen zoals verjaardagen en jubilea vieren we vaak samen met vrienden uit de parochie. We komen daarvoor samen in allerlei bijeenkomsten die we vieringen noemen, want in de kerk wordt veel feest gevierd: daarin vieren we het leven, 7

8 maar proberen we ook plaats te geven aan de dood. Dat alles kost geld: onderhoud van onze kerkgebouwen, verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten, maar ook het jaarlijkse parochiefeest en het af en toe in het zonnetje zetten van onze vele onmisbare vrijwilligers! Daarnaast wordt steeds meer een beroep op de Kerk(en) gedaan door maatschappelijke organisaties die door de zich terugtrekkende overheid in de knel komen. Die willen we niet in de kou laten staan. Als u een bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan uzelf, maar deelt u ook met de persoon die naast u in de kerk zit, en met mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Na het eerste fusiejaar van de Parochie Emmaus-Paulus gaan we, zoals eerder aangekondigd, de Aktie Kerkbalans nu in de hele fusieparochie op (bijna) dezelfde wijze voeren. In de periode jan worden de Kerkbalans-enveloppen met informatie en inschrijfkaart in de bus gedaan bij de parochianen van de Emmaus én van de Paulus. Binnen de grenzen van de Emmausparochie worden de inschrijfkaarten in het weekend van jan huis aan huis opgehaald. Binnen de Paulusparochie kunnen de parochianen, als ze mee willen doen met de Actie Kerkbalans, hun inschrijfkaart via een antwoordenvelop naar het secretariaat terugsturen. Ook de vele vrienden van de Emmaus en de Paulus die buiten de parochiegrenzen wonen, kunnen hun inschrijfkaart via de bijgesloten antwoordenvelop terugsturen. Bijgaand vindt u de begroting voor 2015 van de Parochie Emmaus-Paulus. Ter vergelijking staat daarnaast de begroting voor 2014 en het resultaat van het afgelopen boekjaar Toen waren de Emmaus en de Paulus nog niet gefuseerd maar voor de vergelijking zijn de resultaten van de twee parochies in de laatste kolom bij elkaar opgeteld. We hopen het komend jaar aan Kerkbalans-bijdragen te mogen ontvangen. Dat draagt bijna 40% bij aan de totale begroting. Zonder deze bijdragen zou de Parochie Emmaus- 8

9 Paulus het hoofd niet boven water kunnen houden. Het eerste fusiejaar van de Emmaus-Paulus heeft in beide gemeenschappen tot nieuwe impulsen geleid en nieuwe hoop voor de toekomst gegeven. We hopen van harte dat dit een stimulans voor u mag zijn om dit jaar wéér, of misschien wel voor het eerst, mee te doen! Bij voorbaat heel hartelijk dank! Voorlopige Begroting Begroting Werkelijk UITGAVEN in Persoonskosten Kosten onroerend goed Rente en lasten schulden Kosten eredienst Kosten pastoraal Afdrachten (aan bisdom, charitas,collecten voor derden) Beheerskosten Totalen INKOMSTEN in Bijdragen parochianen (Actie Kerkbalans, collecten, stipendia, uitvaarten) Opbrengst bezit Incidentele baten Nadelig saldo Totalen Voor uw bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans of uw eventuele tussentijdse gift kunt u een bedrag overmaken: Bewoners van Loosdrecht naar RK Parochie Emmaus-Paulus: NL75 INGB Bewoners van Hilversum naar RK Parochie Emmaus-Paulus: NL21 ABNA

10 DROOG EN VEILIG Zoals velen van u al gezien hebben, wordt er in de Emmaus hard gewerkt aan het herstel van de vloer. De dagkapel en het liturgisch centrum waren als eerste aan de beurt. De kapotte plekken werden gemaakt en de vloer werd geheel geschuurd en daarna in de milieuvriendelijke lijnolie gezet. Deze olie garandeert een lange levensduur van deze prachtige vloer. De donkere wengékleur is weer terug. Wel even wennen, want we waren zo langzamerhand aan een vloer gewend, die door jarenlange belichting en zon een lichtere kleur had gekregen. In de komende weken zullen ook de ontmoetingsruimte en de Stolwijkzaal onder handen worden genomen. Naast dit zichtbare restauratiewerk is ook het dak aangepakt. Er is een extra afvoerpijp geplaatst. Bij de bestaande afvoerpijpen zijn overstort bakken aangebracht, die ervoor zorgen dat bij enorme regenbuien het water niet op het dak blijft staan maar weg kan. De buien van de afgelopen tijd hebben dus geen problemen meer opgeleverd. Er is alleen nog een puzzeltje op te lossen bij de dagkapel, daar komt bij hevige regen nog wat water naar beneden. Waarschijnlijk ligt dit aan doorslag van de muur, maar daar zoeken de deskundigen samen met onze Wim Ernst nog naar. Zo wordt er al met al hard gewerkt door de vrijwilligers die belast zijn met het onderhoud van het gebouw èn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de 10

11 ruimtes weer beschikbaar zijn voor u om vieringen en bijeenkomsten bij te kunnen wonen. Hartelijk dank aan deze vrijwilligers! Willem Kralendonk BIËNNALE VAN EEN KOFFIEGROEP In oktober was ik een avond in het Muziekcentrum aan het IJ bezoeker van de Cello Biënnale, een tweejaarlijks evenement, altijd een bezoek waard. Dit brengt mij ertoe ons etentje van de zondagse Emmaus- Koffiegroep hiermee te memoreren. Het Bestuur van de Emmaus-Paulus vergast ons elke twee jaar dus, op een etentje ergens in of om Hilversum. Deze keer was het bij het Chinees Restaurant in het winkelcentrum van Kerkelanden. Op zich is het al meer dan de moeite waard, om als enige man de maaltijd met alle zondagse koffiedames te genieten. De diversiteit van spijs en drank, vertegenwoordigt door simpele menu-nummers, was een lust voor oog en maag. Maar ook werd de opmerking dat twee menu s hetzelfde nummer droegen in grote dank aanvaard. Rest mij om namens allen het Bestuur te bedanken voor deze traktatie. loek de kock AFSCHEID EN WELKOM Na bijna 7 jaar zal diaken Ryan Keetelaar per 1 januari de KANparochies en daarmee de regio Hilversum verlaten. Hij gaat als diaken werken in het Bisdom Breda. Hij neemt afscheid in een KAN-viering op 28 december om 9.30 uur in de OLV Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg. Per 1 januari heeft de Bisschop diaken Wim Balk 11

12 als zijn opvolger benoemd voor de regio Hilversum en met name voor de KAN parochies. Zijn welkom en installatie is in een KANviering op 11 januari om 9.30 uur in de H. Antoniuskerk te Kortenhoef. In beide vieringen bent u allen van harte welkom! SENIORENDAG NOVEMBER 2014 Heet van de naald, het verslag van de eerste seniorendag 14 november. Wij mochten zestig gasten ontvangen op deze dag die ontvangen werden met koffie en gebak en hun plaatsje zochten in onze ontmoetings ruimte. Willem Kralendonk heette een ieder welkom en pastor Wim Vlooswijk opende met een gebed. Daarna was het woord aan Dhr. Ko Schuurmans die in zijn boeiende betoog antwoord probeerde te geven op de vraag: Heb jij GOD gezien? Met mooie gedichten, parabels en verhalen ondersteund door Bijbelteksten wist hij zijn gehoor te boeien. Pakkend was zijn citaat: Niet, heb jij GOD gezien. Maar heb jij GOD gedaan? Het gaf stof tot goede discussies onder het genot van een drankje. Na de heerlijke lunch werd nog de mogelijkheid gegeven tot vragen, of verhalen uit eigen ervaringen, over de toch wel moeilijke materie. 12

13 Om ±14.00 uur sloot Wim Vlooswijk deze dag af met zijn eigen zegen bede. Na afloop is er een collecte gehouden voor de voedselbank wat een verrassend mooi bedrag opleverde. Daarvoor hartelijk dank, ook hierdoor wordt God ervaren. Han Verhoef Namens wijkcontactgroep 4 DOPPENACTIE VOOR GELEIDEHONDEN In de keuken van de Emmauskerk staat een bak voor het inleveren van plastic flessendoppen. Het is een initiatief van parochiaan Lia Kok. De opbrengst van de ingezamelde doppen komt ten goede aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren. Echter niet alle doppen zijn geschikt. Het moeten plastic doppen zijn voor flessen frisdrank, mineraal- en spuitwater, fruitsap, sportdrank, water of melk. Lia brengt de doppen van de Emmaus regelmatig naar een landelijk inzamelpunt. Vorig jaar waren er genoeg doppen opgehaald voor de opleiding van vier geleidehonden. JUBILATE DEO Weer in Dagkapel Emmaus Ook seizoen 2014/2015 zal loek de kock weer een aantal zondagmiddagen verzorgen met zijn c.d. s en grammofoonplaten. Veelal met gewijde muziek, maar af en toe ook wat uitstapjes naar andere klassieke muziekgroepen. In ieder geval wil hij u een muziekmiddag bezorgen, die een weldaad voor het oor en het gevoel is. Zondagmiddag om uur beginnen de middagen, om uur is de kapel open. Hier volgen de data van die zondagmiddagen: 7 december 28 december januari 8 februari loek de kock 13

14 VERGROTING LITURGIEBOEKJES Als service voor slechtziende parochianen bestaat er de mogelijkheid een vergrote uitgave van het wekelijkse liturgieboekje te krijgen. Een zestal mensen maakt er al gebruik van. Wilt u ook iedere week verzekerd zijn van een exemplaar, meld u dan aan bij het secretariaat VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL Thema: lopend vuurtje Als het goed is hebben alle jonge mensen van 12 jaar of ouder die dit jaar naar het middelbaar zijn gegaan een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de voorbereiding op het Vormsel. Nu je al weer een paar maanden op je nieuwe school bent, stellen we jou de vraag of je het fijn vindt om mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel. We zouden het fijn vinden als je meedoet! Want hoe groter de groep, hoe gezelliger het is! De datum waarop het Vormsel zal worden toegediend, is zaterdag 30 mei 2015 om uur in de kerk van de H. Vitus te Hilversum. De voorbereiding hierop zal plaatsvinden in het Achterom, Kerklaan 24 in Kortenhoef. Deze locatie ligt mooi centraal tussen de parochies. Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland en de eerste is een kennismakingavond. Je kunt dan kijken of je het leuk vindt. Ook jullie ouders zijn uitgenodigd voor het kennismaken en de informatie. Als je op de middelbare school zit maar geen brief hebt ontvangen en je wilt ook graag meedoen neem dan contact op met: Marianne Veens Namens de voorbereidingsgroep. Marianne Veens 14

15 ADVENTSACTIE: EGYPTE Veilig op weg voor de meisjes van het Catherina-Troiani-tehuis. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is circa tien procent van de Egyptische bevolking gehandicapt. Dat zijn maar liefst 8,5 miljoen mensen! Sommige Egyptische ouders zien de handicap van hun kind als een straf van God, andere ouders zijn bang dat een gehandicapt broertje of zusje negatieve invloed op hun andere kinderen heeft. In beide gevallen verstoppen ze de gehandicapte kinderen. Hierdoor krijgen deze kinderen geen enkele kans op onderwijs. Adventsactie wil een helpende hand reiken aan deze kwetsbare kinderen. We willen het Gezegende Catherina Troiani-tehuis steunen. Dit tehuis biedt onderdak én ontwikkelingsmogelijkheden aan meisjes en vrouwen tussen de 7 en 40 jaar met verschillende fysieke en verstandelijke handicaps. De meisjes komen uit extreem arme gezinnen. Ze lijden aan diverse handicaps. Ze staan allemaal onder continue zorg van de Blauwe Zusters die het huis hebben opgericht. In het oktober nummer van Samen Kerk stond een artikel over de Blauwe Zusters van Heiloo die betrokken zijn bij dit project, tezamen met lokale Blauwe Zusters. De zusters zorgen voor het algemene welzijn van de meiden, maar ze zorgen bijvoorbeeld ook voor les in (persoonlijke) hygiëne en voor sportieve activiteiten. Acht meisjes zijn in staat om naar school te gaan, een school speciaal ingericht voor kinderen met een beperking. De zusters helpen de scholieren elke dag met hun huiswerk. Daarnaast organiseren ze activiteiten die de creativiteit en motorische vaardigheden stimuleren, zoals tekenen, schilderen en handarbeid. Als mentale stimulans krijgen ze ook muziekles en gaan ze dagjes uit. Zo leven de zusters en de meisjes als één familie samen in het Catherina Troiani-huis. Op dit moment zorgen de zusters voor 13 meisjes. Voor veel van de activiteiten zoals bijvoorbeeld het veilig naar school of naar 15

16 de dokter brengen, is een busje met chauffeur nodig. In Egypte is het namelijk onverstandig om als vrouw - laat staan als zuster - achter het stuur te zitten. Voor het geven van onderwijs aan deze meisjes van Het Catharina Troiani huis en hun vervoer is nodig. Adventsactie wil hierin graag ondersteunen. Heeft u de beschikking over een computer, dan kunt u veel meer lezen én zien over dit project op de website MOV groep KINDERKERK IN DE ADVENTSPERIODE Sinterklaas staat weer voor de deur en de donkere dagen voor kerst naderen. Thuis maken we het huis gezellig met kaarsjes en de kerstboom en ook in de kerk gaan we ons voorbereiden op Kerstmis. Op 30 november geven wij het startsein voor kinderkerk in de adventsperiode. De werkgroep kinderkerk heeft in overleg met pastor Vlooswijk weer een passend project voor jullie gevonden! In de gezinsviering zal een bijzonder persoon in de Emmausparochie aanwezig zijn om het project te starten. Het project heet de Verder Kijkers. Deze Verder Kijkers, kijken verder dan anderen, door met hen mee te kijken zien ook wij meer! Vier zondagen lang, om uur in de Emmausparochie, nemen wij jullie mee op reis met de Verder Kijkers. De thema s zijn: Let op!, Luister! Kijk en zie! en Wees Gegroet! De adventsperiode is een periode van wachten, verwachten en je voorbereiden op de komst van Jezus. Aan de hand van boeiende verhalen en verwerkingen gaan jullie op weg naar Kerstmis. Samen met jullie willen wij in de adventstijd extra stil staan bij mensen die het niet zo goed hebben als wij. We zullen ingaan op de adventsactie. In onze parochie is gekozen voor het project van de Blauwe zusters van Heiloo. Zij zijn o.a. werkzaam 16

17 in Egypte. Deze zusters zorgen dat gehandicapte kinderen een toekomst krijgen! Het is een geweldig project, wij willen samen met jullie de zusters steunen. Vorig jaar hebben wij veel geld opgehaald in de adventstijd; ook dit jaar willen wij samen met jullie gaan bedenken hoe we in actie kunnen komen! Doe jij ook mee? We gaan er vanuit dat ook dit jaar weer veel kinderen/ jongeren mee doen. Het adventsproject is niet het enige project dat in deze periode loopt. Op 5 november hebben 35 kinderen voor het eerst samen geoefend voor de kerstmusical. Het belooft een heel spektakel te worden. Zorg dus dat je erbij bent! De kerstmusical heet De hemel op stelten en zal opgevoerd worden op 21 december in de Heilig Hartkerk. Voor meer informatie: kijk in dit parochieblad. Mis het niet! Tot bij kinderkerk! Werkgroep Kinderkerk. DE HEMEL OP STELTEN 21 December wordt de kerstmusical De hemel op stelten opgevoerd. Ca 35 kinderen/ jongeren uit de Emmausparochie, Heilig Hartkerk en de Vituskerk zijn hard aan het oefenen om er een prachtige voorstelling van te maken. De musical gaat over de onrust in de hemel, want er staat iets heel bijzonders te gebeuren op aarde! Komen jullie ook kijken? Waar: Heilig Hartkerk Hoe laat: uur uur gaat de deur open. 17

18 KERSTKOEKJES 18 Ingrediënten: 350 g bloem 250 g boter 120 g suiker 2 eidooiers 1 zakje vanillesuiker Benodigdheden: beslagkom*, deegroller*, uitsteekvormpjes*, bakplaat*, taartrooster*, poedersuikerstrooier*, bakkwastje* *deze benodigdheden zijn verkrijgbaar bij Dille & Kamille. Bereiding: - Meng alle ingrediënten in een kom. - Voeg de eidooiers en de boter toe en kneed alles tot een glad deeg. - Zet het deeg 1 uur in de koelkast. - Verwarm de oven voor op 175 C. - Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkblad (ca. 4 mm dik) en steek de vormpjes uit. - Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in ca. 13 min. lichtbruin. - Laat ze afkoelen op een rooster. Voeg als variatie rasp van een citroen, 2 eetlepels cacaopoeder of 1 eetlepel kaneel toe aan het deeg voor koekjes met een smaakje. Maak met dit recept prachtige sterkoekjes: vorm met een steruitsteekvorm een aantal koekjes. Steek bij de helft van de koekjes, m.b.v. een klein stervormpje, een gat uit het midden. Bak de koekjes volgens het basisrecept en laat ze afkoelen. Bestrijk de koekjes zonder gat met rode jam (bv. frambozen). Bestrooi de koekjes met het gat met poedersuiker en leg ze, met de poedersuikerkant naar boven, op de met jam bestreken koekjes. Druk ze licht aan.

19 WEET JIJ DE WEG VAN ADVENT NAAR HET KERSTFEEST? 19

20 LITURGIE AGENDA Emmauskerk Eerste zondag van de Advent zon 30 nov. Gezinsviering m.m.v. Emmaus Angels 9.30 u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 7 dec. Woord- en Communieviering 9.30 u. m.m.v. Gregoriaans Koor Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 14 dec. Eucharistieviering m.m.v. de Golden Voices 9.30 u. Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 21 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk di. 23 dec. Boeteviering m.m.v. cantor u. Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en J. Goes VIERINGEN ROND KERSTMIS KERSTAVOND u. Gezinsviering m.m.v. Emmaus Angels en de Golden Voices Voorganger: pastor W. Vlooswijk EERSTE KERSTDAG 9.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastores P. Kalkhoven en W. Vlooswijk u. Kindje wiegen voor de allerkleinsten We zingen kerstliedjes rond de kerststal m.m.v. Simone Roggekamp en Gerard Koopmanschap Voorganger: pastor W. Vlooswijk 20

21 TWEEDE KERSTDAG 9.30 u. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor Voorganger: pastor W. Vlooswijk zo. 28 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor 9.30 u. Voorganger: diaken B. van Wilgenburg OUDEJAARSDAG u. Oudejaarslof m.m.v. Gregoriaans Koor Voorganger: pastor W. Vlooswijk NIEUWJAARSDAG u Woord en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor Voorganger: pastor W. Vlooswijk NA AFLOOP NIEUWJAARSRECEPTIE!!! De parochianen uit Loosdrecht zijn van harte welkom zon 4 jan. Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u. Voorganger: pastoor P. Kalkhoven Start Kerkbalans zon 11 jan. Woord- en Communieviering m.m.v. Gregoriaans Koor 9.30 u. Voorganger: past. W. Vlooswijk. Overweging: H. te Riele Week van Gebed voor de Eenheid zon 18 jan. Oecumenische viering in de Bethlehemkerk u. m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: Ds. J.W. Scheurwater, Majoor D. Veenendaal en pastor W. Vlooswijk zon 25 jan. Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastoor J. Dresmé Voorstellen Vormelingen KAN/ Emmaus-Paulus zon 1 febr. Woord- en Communieviering m.m.v. de Golden Voices Voorganger: pastor W. Vlooswijk Aansluitend Blasiuszegen 21

22 LITURGIE AGENDA Pauluskapel Eerste zondag van de Advent zon 30 nov. Eucharistieviering m.m.v. de Golden Voices u. Voorgangers: pastoor J. Dresmé zon 7 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 14 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 21 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor u. Voorganger: diaken R. Ketelaar KERSTVIERING do. 25 dec. Eucharistieviering u. Voorganger: Pater P. de Klerk zo. 28 dec. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken J. Meijer zon 4 jan. Eucharistieviering u. Voorganger: Pater P. de Klerk Start Kerkbalans zon 11 jan. Woord- en Communieviering m.m.v. Gregoriaans Koor u. Voorganger: past. W. Vlooswijk. Overweging: H. te Riele zon 18 jan. Woord- en Communieviering m.m.v. Emmaus Angels u. Voorganger: diaken W. Balk zon 25 jan. Oecumenische viering in de Geref. Kerk Loosdrecht u. Voorgangers: Ds. H. Ploeger en pastor W. Vlooswijk zon 1 febr. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk 22

23 VIERINGEN DOOR DE WEEK IN DE EMMAUSKERK Zijn op dinsdag- en donderdagmorgen om 9.00 uur in de dagkapel. Op de 1e en 3e donderdag van de maand gaat pastoor J. Dresmé voor in de eucharistieviering. Voor een geactualiseerde liturgieagenda zie: ZATERDAGAVONDVIERINGEN IN DE KAPEL VAN FLAT KERKELANDEN De zaterdagavondvieringen in Flat Kerkelanden zijn om uur. Er wordt door verschillende voorgangers uit verschillende kerken voorgegaan. ST. CAROLUSTEHUIS: Zo veel mogelijk is er op de eerste en vierde zondag van de maand om uur een Eucharistieviering in de kapel. Elke eerste vrijdag van de maand is er om uur een Woorden Communieviering. Zijn in de heer zijn OVERLEDEN: Op 26 juli overleed mevrouw Burrie- Welling, bijna 102 jaar oud. Ze woonde Franciscusweg17 in Hilversum. Op 29 september overleed geheel onverwachts Tom Overbeek. Hij was 84 jaar. Tom was de laatste boer op het terrein van de Monnikenberg. Hij had hart voor mens en dier. Boeren deed hij naar menselijke maat, met respect voor al wat leeft. De laatste jaren woonde hij met zijn vrouw Anna in Flat Kerkelanden. Tom was er geliefd. Dat bleek ook bij de overvolle avondwake. De Zusters Augustinessen waren weer even terug in Hilversum om Anna te condoleren en afscheid te nemen van 23

INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s.

INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s. AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 INHOUD 3 Vrede verbindt 5 Schaamte bij de buren 7 Seniorendagen 2015 7 Als een lopend vuurtje! 9 De Miva Collecteert 29-30 augustus 10 Passiespelen 11 Voedselbank 12 Rock Solid:

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Bonifatius Nieuws 29 NOVEMBER 2014. 075 6 164 807 (niet op maandag) A.F.M. Goedhart, Pastoor

Bonifatius Nieuws 29 NOVEMBER 2014. 075 6 164 807 (niet op maandag) A.F.M. Goedhart, Pastoor 29 NOVEMBER 2014 075 6 164 807 (niet op maandag) A.F.M. Goedhart, Pastoor 075 6 144 778 Parochieadministratie dinsdag en donderdag 10.00-14.00 uur Caritas-spreekuur dinsdagochtend 10.00 tot 12.00 uur Eucharistievieringen:

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hemelvaart. informatieblad voor katholiek apeldoorn. www.emmaus-apeldoorn.nl. vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer

Hemelvaart. informatieblad voor katholiek apeldoorn. www.emmaus-apeldoorn.nl. vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 2 huis pagina 4 stad pagina 6 kopij inleveren uiterlijk: woensdag 13 mei 2015 vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer 13 (driewekennummer)

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig:

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag. van Jezus en s avonds houden wij een wake voor de dode mens Jezus en vereren wij zijn kruis.

Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag. van Jezus en s avonds houden wij een wake voor de dode mens Jezus en vereren wij zijn kruis. Jaargang 1 nr.2 maart - juni 2013 Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag Op het moment dat u dit kunt lezen is de vastentijd bijna voorbij. Jezus is de woestijn in gegaan om daar 40 dagen

Nadere informatie

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Jaargang 43 Nummer 9 Oktober 2012 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Kopij voor de volgende de Sint Jacobsschelp uiterlijk woensdag 28 januari 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com; Misintenties uiterlijk

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie