INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen"

Transcriptie

1

2 INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn kerk deelt 10 Droog en veilig 11 Biënnale van een koffiegroep 11 Afscheid en welkom 12 Seniorendag november Doppenactie voorgeleiden honden / Jubilate Deo 14 Vergroting Liturgieboekjes/ Voorbereiding van het H. Vormsel 15 Adventsactie: Egypte 16 Kinderkerk in de Adventsperiode 17 De Hemel op stelten 18 Kerstkoekjes 20 Liturgie agenda 23 Uit ons midden 26 Van de redactie / De data verg. par. best. En par. verg Voedselbank het Gooi en omstreken 28 Kerken open op zaterdagmiddag 28 Gezinsprogramma tijdens Bisdombedevaart naar Rome 30 Geloof en gezin 31 Kerstlichtjestocht 2014 in Loosdrecht 32 De Gooische Bedvaart 33 Alzheimer Café Hilversum/Bent u een ZZP er in de zorg of welzijn? 34 De Passiespelen op 28 juni Kleding mensen in nood 39 Belangrijke adressen en telefoonnummers ************************************************************************** Redactie Parochieblad: De volgende kopijdatum is vrijdag 2 januari 2015 Kopij gaarne inleveren bij: Emmauskerk Emmauskerk Emmauskerk planet.nl Pauluskapel Website: ******************************************************************** Vouwen en nieten parochieblad: maandag 19 jan. 15 2

3 ANTWOORD OP ONS HOPEN Wat is dat toch met Kerstmis, dat het zovele mensen raakt? De winkels zijn versierd en liggen vol cadeaus. Buiten is het koud en donker, maar binnen vrolijken kerstklokken en guirlandes ons wat op. Als vanzelf zoeken mensen in deze donkere dagen steun bij elkaar. Tegelijkertijd realiseren we ons meer dan op andere dagen, dat er ook mensen zijn die niet de mogelijkheid hebben bij elkaar te schuilen. Gebrokenheid en een gebrek aan een thuis worden in deze tijd extra gevoeld. De overvloed van de een wordt door de ander als pijnlijk beleefd. En omdat we ons daar van bewust zijn worden er met kerst ook allerlei acties op touw gezet om mensen die het moeilijk hebben een beetje vreugde te bezorgen. Misschien is het wel dat bewustzijn van de pijn, dat ons dichter brengt bij de betekenis van kerstmis. Er is weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Oorlogen in het Midden Oosten en Afrika. Geweld en aanslagen die dit jaar ook velen in Nederland hebben geraakt. In wat voor wereld leven we eigenlijk? Houdt het dan nooit op? Wat moeten we met het verhaal van de geboorte van Jezus? Geeft het antwoord op onze vragen? Voor velen zullen de kerstdagen moeilijk zijn dit jaar. Maar als we in de Advent de bijbelverhalen horen, dan gaat het over mensen die in de pijn gaan staan en die ons uitdagen anders te kijken. Zij spreken over verlossing en bevrijding. Over de mogelijkheid om de kant te kiezen van hen die lijden en over mensen die de komst van de Mensenzoon een kans willen geven. Het lijden in de wereld en het verdriet van mensen is verschrikkelijk. Maar als je het een kans durft te geven, dan zal je ook zien dat mensen elkaar troosten; dat de namen van de doden niet worden vergeten en dat daardoor de overtuiging groeit dat het anders moet en anders kan. Soms breekt het licht in mensen door. Zou het dan toch kunnen? Ergens diep in ieder van ons leeft het verlangen dat het anders wordt. En als we iets meemaken van verbondenheid en inzet voor elkaar ontstaat er ook hoop. En als mensen met Kerstmis weer massaal naar de kerk gaan, dan is dat omdat ze blijven 3

4 hopen. Dan is het om het verhaal te horen dat spreekt over de geboorte van de nieuwe mens, in wie God zich aan ons bindt. Zijn geboorte vormt een contrast met de dodelijke zekerheden van deze wereld. Deze vorst is gekomen voor de kleinen, zijn huis is een stal. De hemel die zo lang gesloten bleef gaat open. Hij sluit niemand buiten en heelt de pijn van mensen in zijn mededogen. Kom het opnieuw met ons beleven. Op Kerstmis, maar ook in de weken er naar toe. Met de kinderen zullen we naar het feest toe groeien, in verwachting. En dan in de nacht zullen we het horen, midden in de winternacht ging de hemel open die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen Ook namens de andere pastores van onze regio, wens ik u toe dat de geboorte van Christus ons mag raken. Dan zal het een Zalig Kerstfeest zijn. pastor Wim Vlooswijk GELOOFSGESPREK: God beter leren kennen Op woensdag 10 december is een ieder welkom in het Emmaushuis. Aan de hand van een videopresentatie zullen we met elkaar spreken over hoe wij God beleven als liefdevolle Vader. Ik ga daarover graag met u in gesprek. Aanvang u. pastor Wim Vlooswijk OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 17 DECEMBER Op zondag 7 juni is de Eerste Communieviering van onze Emmaus-Paulus kerk. Kinderen van groep 4 van de basisschool kunnen daar aan deel nemen. De eerste ouderavond is op woensdag 17 december in het Emmaushuis. Aanvang u. pastor Wim Vlooswijk 4

5 FUSIE VAN TWEE PAROCHIEGEMEENSCHAPPEN Nu de samensmelting op 1 januari 2014 van twee zelfstandige parochies Emmaus Hilversum en Paulus Loosdrecht in goede samenwerking onder een nieuw bestuur van start is gegaan, was het tijd dat ook parochianen van beide parochies de gelegenheid kregen om op ongedwongen wijze met elkaar kennis te maken. Om als één parochiegemeenschap dichter bij elkaar te komen waren op 4 oktober 2014 ongeveer honderd parochianen in feestelijke sfeer aanwezig in de Pauluskapel. Nadat pastoor Jules Dresmé zijn parochianen gloedvol had verwelkomd, stelde de vice-voorzitter het nieuwe bestuur voor en presenteerde daarbij de nieuwe actuele parochiegids. Han Albers vertelde gloedvol over de geschiedenis van 55 jaar Paulusparochie en over de levensloop en het zendingswerk van de apostel Paulus. Nieck Kok belichtte het ontstaan en het wel en wee van de in 1966 gefuseerde parochies Clemens en Sint Jan de Evangelist in de Emmausparochie, onder de parochianen 'de Waaier' genoemd. In kort bestek zijn hun voordrachten in de nieuwe parochiegids opgenomen. Door Jules Dresmé werd namens het bestuur aan Franny Kempenaars, Han Albers en Rita Wiewel, drie parochianen die zich zo intens hebben ingezet bij het tot stand komen van de fusie, als waardering en dank voor al hun werk de eerste gouden speld met het nieuwe symbolische logo van de Emmaus-Paulusparochie uitgereikt. Het samenzijn werd feestelijk besloten met een smaakvolle buffetmaaltijd. Nog meer parochianen, jong en oud, kwamen zondag 5 oktober 2014 in de 'Emmaus' bijeen om samen 'kerk zijn' te vieren in de Eucharistie met de uitnodigende zang van alle parochiekoren. Pastoor Dresmé en pastor Wim Vlooswijk gingen ons in deze dienst voor. Ook hier hebben we na afloop van de misviering elkaar weer ontmoet en gesproken bij koffie, gebak en een toast uitgebracht op de toekomst van een groeiende en bloeiende Emmaus-Paulusgemeenschap. Laten we elkaar daartoe over en weer inspirerend in beide kerken blijven ontmoeten. Piet Timmer 5

6 EMMAUS GAAT ECO Na veel wikken en wegen heeft het bestuur van de Emmaus- Paulus besloten het platte dak te benutten voor zonnecollectoren. Behalve dat dit jaarlijks een forse besparing oplevert in de energiekosten, levert het ook een bijdrage aan een schoner milieu. Dus om het wat verheven te zeggen: aan ons rentmeesterschap van de aarde. Nu is er op verjaardagen, in vergaderingen en in de media altijd veel discussie over het nut van het plaatsen van windmolens, zonnecollectoren, warmteopslag in de diepe bodem, etc. Persoonlijk heb ik dan na zo n discussie het gevoel dat ik het helemaal niet meer weet en maar braaf mijn NUON rekening blijf betalen. Want het is immers ook zo dat al die installaties energie, vaak veel energie, vragen om gemaakt te worden en kost het dan meer dan het oplevert, dan kun je je afvragen of je nog wel goed bezig bent. Dus wordt de vraag wanneer het rendabel wordt om over te gaan op dit soort energie. Dat gold zeker voor de eerste collectoren, die hadden nog een laag rendement en de productiekosten waren hoog. Nu breekt een tijd aan waarin de collectoren beter zijn, een lange levensduur hebben en efficiënt geproduceerd kunnen worden. Dus door betere systemen en productiemethoden zitten we sneller op een niveau dat ze echt nieuwe energie gaan opleveren. Een ander punt is het dak: kan het dak de belasting van de panelen aan en stel dat het dak vernieuwd moet worden, moeten we dan rekenen op problemen bij het weghalen en weer monteren van de panelen. Dat blijkt in de praktijk geen 6

7 probleem, de panelen zijn licht, ze zitten in lichte frames en worden geballast met betontegels die zwaar genoeg zijn, maar dat goed over een groter oppervlakte verdelen. Financieel is is er natuurlijk ook een verhaal, daar zijn we afhankelijk van de prijs voor energie, de voorwaarden van de energiemaatschappij voor teruglevering en de regels van de overheid. Daar is dan sprake van een terugverdientijd, dus het moment dat het geld dat je erin hebt gestopt door je korting op de energierekening terug is. Binnen 7 tot 8 jaar is dat geld terug. Dan kunnen we voor het volle pond van het zonnetje genieten! De levensduur van zo n systeem is ongeveer 25 jaar of meer, dus dat betekent mistens 15 tot 20 jaar géén kosten voor energie. Dat betekent dat de financiële basis van de parochie verstevigd wordt. Vandaar dat we als bestuur met de toekomst voor ogen, gekozen hebben voor deze investering. Willem Kralendonk AKTIE KERKBALANS 2015: MIJN KERK DEELT Het jaar 2014 is bijna om, dus staat de Aktie Kerkbalans 2015 al weer voor de deur, onder het motto: Mijn kerk deelt. De actie zal worden geconcentreerd in de periode van zaterdag 10 januari t/m zondag 25 januari De kerk is een plaats waar we veel met elkaar delen: ons geloof, onze vreugde en ons verdriet. Belangrijke momenten in ons leven vieren en delen we in de sacramenten: geboorte (in het Doopsel), deelname aan de Eucharistie (voor het eerst in de Eerste H. Communie), stap naar volwassenheid (in het Vormsel), ziekte (in het sacrament van de Zieken), maar ook de alledaagse heuglijke gebeurtenissen zoals verjaardagen en jubilea vieren we vaak samen met vrienden uit de parochie. We komen daarvoor samen in allerlei bijeenkomsten die we vieringen noemen, want in de kerk wordt veel feest gevierd: daarin vieren we het leven, 7

8 maar proberen we ook plaats te geven aan de dood. Dat alles kost geld: onderhoud van onze kerkgebouwen, verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten, maar ook het jaarlijkse parochiefeest en het af en toe in het zonnetje zetten van onze vele onmisbare vrijwilligers! Daarnaast wordt steeds meer een beroep op de Kerk(en) gedaan door maatschappelijke organisaties die door de zich terugtrekkende overheid in de knel komen. Die willen we niet in de kou laten staan. Als u een bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan uzelf, maar deelt u ook met de persoon die naast u in de kerk zit, en met mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Na het eerste fusiejaar van de Parochie Emmaus-Paulus gaan we, zoals eerder aangekondigd, de Aktie Kerkbalans nu in de hele fusieparochie op (bijna) dezelfde wijze voeren. In de periode jan worden de Kerkbalans-enveloppen met informatie en inschrijfkaart in de bus gedaan bij de parochianen van de Emmaus én van de Paulus. Binnen de grenzen van de Emmausparochie worden de inschrijfkaarten in het weekend van jan huis aan huis opgehaald. Binnen de Paulusparochie kunnen de parochianen, als ze mee willen doen met de Actie Kerkbalans, hun inschrijfkaart via een antwoordenvelop naar het secretariaat terugsturen. Ook de vele vrienden van de Emmaus en de Paulus die buiten de parochiegrenzen wonen, kunnen hun inschrijfkaart via de bijgesloten antwoordenvelop terugsturen. Bijgaand vindt u de begroting voor 2015 van de Parochie Emmaus-Paulus. Ter vergelijking staat daarnaast de begroting voor 2014 en het resultaat van het afgelopen boekjaar Toen waren de Emmaus en de Paulus nog niet gefuseerd maar voor de vergelijking zijn de resultaten van de twee parochies in de laatste kolom bij elkaar opgeteld. We hopen het komend jaar aan Kerkbalans-bijdragen te mogen ontvangen. Dat draagt bijna 40% bij aan de totale begroting. Zonder deze bijdragen zou de Parochie Emmaus- 8

9 Paulus het hoofd niet boven water kunnen houden. Het eerste fusiejaar van de Emmaus-Paulus heeft in beide gemeenschappen tot nieuwe impulsen geleid en nieuwe hoop voor de toekomst gegeven. We hopen van harte dat dit een stimulans voor u mag zijn om dit jaar wéér, of misschien wel voor het eerst, mee te doen! Bij voorbaat heel hartelijk dank! Voorlopige Begroting Begroting Werkelijk UITGAVEN in Persoonskosten Kosten onroerend goed Rente en lasten schulden Kosten eredienst Kosten pastoraal Afdrachten (aan bisdom, charitas,collecten voor derden) Beheerskosten Totalen INKOMSTEN in Bijdragen parochianen (Actie Kerkbalans, collecten, stipendia, uitvaarten) Opbrengst bezit Incidentele baten Nadelig saldo Totalen Voor uw bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans of uw eventuele tussentijdse gift kunt u een bedrag overmaken: Bewoners van Loosdrecht naar RK Parochie Emmaus-Paulus: NL75 INGB Bewoners van Hilversum naar RK Parochie Emmaus-Paulus: NL21 ABNA

10 DROOG EN VEILIG Zoals velen van u al gezien hebben, wordt er in de Emmaus hard gewerkt aan het herstel van de vloer. De dagkapel en het liturgisch centrum waren als eerste aan de beurt. De kapotte plekken werden gemaakt en de vloer werd geheel geschuurd en daarna in de milieuvriendelijke lijnolie gezet. Deze olie garandeert een lange levensduur van deze prachtige vloer. De donkere wengékleur is weer terug. Wel even wennen, want we waren zo langzamerhand aan een vloer gewend, die door jarenlange belichting en zon een lichtere kleur had gekregen. In de komende weken zullen ook de ontmoetingsruimte en de Stolwijkzaal onder handen worden genomen. Naast dit zichtbare restauratiewerk is ook het dak aangepakt. Er is een extra afvoerpijp geplaatst. Bij de bestaande afvoerpijpen zijn overstort bakken aangebracht, die ervoor zorgen dat bij enorme regenbuien het water niet op het dak blijft staan maar weg kan. De buien van de afgelopen tijd hebben dus geen problemen meer opgeleverd. Er is alleen nog een puzzeltje op te lossen bij de dagkapel, daar komt bij hevige regen nog wat water naar beneden. Waarschijnlijk ligt dit aan doorslag van de muur, maar daar zoeken de deskundigen samen met onze Wim Ernst nog naar. Zo wordt er al met al hard gewerkt door de vrijwilligers die belast zijn met het onderhoud van het gebouw èn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de 10

11 ruimtes weer beschikbaar zijn voor u om vieringen en bijeenkomsten bij te kunnen wonen. Hartelijk dank aan deze vrijwilligers! Willem Kralendonk BIËNNALE VAN EEN KOFFIEGROEP In oktober was ik een avond in het Muziekcentrum aan het IJ bezoeker van de Cello Biënnale, een tweejaarlijks evenement, altijd een bezoek waard. Dit brengt mij ertoe ons etentje van de zondagse Emmaus- Koffiegroep hiermee te memoreren. Het Bestuur van de Emmaus-Paulus vergast ons elke twee jaar dus, op een etentje ergens in of om Hilversum. Deze keer was het bij het Chinees Restaurant in het winkelcentrum van Kerkelanden. Op zich is het al meer dan de moeite waard, om als enige man de maaltijd met alle zondagse koffiedames te genieten. De diversiteit van spijs en drank, vertegenwoordigt door simpele menu-nummers, was een lust voor oog en maag. Maar ook werd de opmerking dat twee menu s hetzelfde nummer droegen in grote dank aanvaard. Rest mij om namens allen het Bestuur te bedanken voor deze traktatie. loek de kock AFSCHEID EN WELKOM Na bijna 7 jaar zal diaken Ryan Keetelaar per 1 januari de KANparochies en daarmee de regio Hilversum verlaten. Hij gaat als diaken werken in het Bisdom Breda. Hij neemt afscheid in een KAN-viering op 28 december om 9.30 uur in de OLV Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg. Per 1 januari heeft de Bisschop diaken Wim Balk 11

12 als zijn opvolger benoemd voor de regio Hilversum en met name voor de KAN parochies. Zijn welkom en installatie is in een KANviering op 11 januari om 9.30 uur in de H. Antoniuskerk te Kortenhoef. In beide vieringen bent u allen van harte welkom! SENIORENDAG NOVEMBER 2014 Heet van de naald, het verslag van de eerste seniorendag 14 november. Wij mochten zestig gasten ontvangen op deze dag die ontvangen werden met koffie en gebak en hun plaatsje zochten in onze ontmoetings ruimte. Willem Kralendonk heette een ieder welkom en pastor Wim Vlooswijk opende met een gebed. Daarna was het woord aan Dhr. Ko Schuurmans die in zijn boeiende betoog antwoord probeerde te geven op de vraag: Heb jij GOD gezien? Met mooie gedichten, parabels en verhalen ondersteund door Bijbelteksten wist hij zijn gehoor te boeien. Pakkend was zijn citaat: Niet, heb jij GOD gezien. Maar heb jij GOD gedaan? Het gaf stof tot goede discussies onder het genot van een drankje. Na de heerlijke lunch werd nog de mogelijkheid gegeven tot vragen, of verhalen uit eigen ervaringen, over de toch wel moeilijke materie. 12

13 Om ±14.00 uur sloot Wim Vlooswijk deze dag af met zijn eigen zegen bede. Na afloop is er een collecte gehouden voor de voedselbank wat een verrassend mooi bedrag opleverde. Daarvoor hartelijk dank, ook hierdoor wordt God ervaren. Han Verhoef Namens wijkcontactgroep 4 DOPPENACTIE VOOR GELEIDEHONDEN In de keuken van de Emmauskerk staat een bak voor het inleveren van plastic flessendoppen. Het is een initiatief van parochiaan Lia Kok. De opbrengst van de ingezamelde doppen komt ten goede aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren. Echter niet alle doppen zijn geschikt. Het moeten plastic doppen zijn voor flessen frisdrank, mineraal- en spuitwater, fruitsap, sportdrank, water of melk. Lia brengt de doppen van de Emmaus regelmatig naar een landelijk inzamelpunt. Vorig jaar waren er genoeg doppen opgehaald voor de opleiding van vier geleidehonden. JUBILATE DEO Weer in Dagkapel Emmaus Ook seizoen 2014/2015 zal loek de kock weer een aantal zondagmiddagen verzorgen met zijn c.d. s en grammofoonplaten. Veelal met gewijde muziek, maar af en toe ook wat uitstapjes naar andere klassieke muziekgroepen. In ieder geval wil hij u een muziekmiddag bezorgen, die een weldaad voor het oor en het gevoel is. Zondagmiddag om uur beginnen de middagen, om uur is de kapel open. Hier volgen de data van die zondagmiddagen: 7 december 28 december januari 8 februari loek de kock 13

14 VERGROTING LITURGIEBOEKJES Als service voor slechtziende parochianen bestaat er de mogelijkheid een vergrote uitgave van het wekelijkse liturgieboekje te krijgen. Een zestal mensen maakt er al gebruik van. Wilt u ook iedere week verzekerd zijn van een exemplaar, meld u dan aan bij het secretariaat VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL Thema: lopend vuurtje Als het goed is hebben alle jonge mensen van 12 jaar of ouder die dit jaar naar het middelbaar zijn gegaan een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de voorbereiding op het Vormsel. Nu je al weer een paar maanden op je nieuwe school bent, stellen we jou de vraag of je het fijn vindt om mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel. We zouden het fijn vinden als je meedoet! Want hoe groter de groep, hoe gezelliger het is! De datum waarop het Vormsel zal worden toegediend, is zaterdag 30 mei 2015 om uur in de kerk van de H. Vitus te Hilversum. De voorbereiding hierop zal plaatsvinden in het Achterom, Kerklaan 24 in Kortenhoef. Deze locatie ligt mooi centraal tussen de parochies. Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland en de eerste is een kennismakingavond. Je kunt dan kijken of je het leuk vindt. Ook jullie ouders zijn uitgenodigd voor het kennismaken en de informatie. Als je op de middelbare school zit maar geen brief hebt ontvangen en je wilt ook graag meedoen neem dan contact op met: Marianne Veens Namens de voorbereidingsgroep. Marianne Veens 14

15 ADVENTSACTIE: EGYPTE Veilig op weg voor de meisjes van het Catherina-Troiani-tehuis. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is circa tien procent van de Egyptische bevolking gehandicapt. Dat zijn maar liefst 8,5 miljoen mensen! Sommige Egyptische ouders zien de handicap van hun kind als een straf van God, andere ouders zijn bang dat een gehandicapt broertje of zusje negatieve invloed op hun andere kinderen heeft. In beide gevallen verstoppen ze de gehandicapte kinderen. Hierdoor krijgen deze kinderen geen enkele kans op onderwijs. Adventsactie wil een helpende hand reiken aan deze kwetsbare kinderen. We willen het Gezegende Catherina Troiani-tehuis steunen. Dit tehuis biedt onderdak én ontwikkelingsmogelijkheden aan meisjes en vrouwen tussen de 7 en 40 jaar met verschillende fysieke en verstandelijke handicaps. De meisjes komen uit extreem arme gezinnen. Ze lijden aan diverse handicaps. Ze staan allemaal onder continue zorg van de Blauwe Zusters die het huis hebben opgericht. In het oktober nummer van Samen Kerk stond een artikel over de Blauwe Zusters van Heiloo die betrokken zijn bij dit project, tezamen met lokale Blauwe Zusters. De zusters zorgen voor het algemene welzijn van de meiden, maar ze zorgen bijvoorbeeld ook voor les in (persoonlijke) hygiëne en voor sportieve activiteiten. Acht meisjes zijn in staat om naar school te gaan, een school speciaal ingericht voor kinderen met een beperking. De zusters helpen de scholieren elke dag met hun huiswerk. Daarnaast organiseren ze activiteiten die de creativiteit en motorische vaardigheden stimuleren, zoals tekenen, schilderen en handarbeid. Als mentale stimulans krijgen ze ook muziekles en gaan ze dagjes uit. Zo leven de zusters en de meisjes als één familie samen in het Catherina Troiani-huis. Op dit moment zorgen de zusters voor 13 meisjes. Voor veel van de activiteiten zoals bijvoorbeeld het veilig naar school of naar 15

16 de dokter brengen, is een busje met chauffeur nodig. In Egypte is het namelijk onverstandig om als vrouw - laat staan als zuster - achter het stuur te zitten. Voor het geven van onderwijs aan deze meisjes van Het Catharina Troiani huis en hun vervoer is nodig. Adventsactie wil hierin graag ondersteunen. Heeft u de beschikking over een computer, dan kunt u veel meer lezen én zien over dit project op de website MOV groep KINDERKERK IN DE ADVENTSPERIODE Sinterklaas staat weer voor de deur en de donkere dagen voor kerst naderen. Thuis maken we het huis gezellig met kaarsjes en de kerstboom en ook in de kerk gaan we ons voorbereiden op Kerstmis. Op 30 november geven wij het startsein voor kinderkerk in de adventsperiode. De werkgroep kinderkerk heeft in overleg met pastor Vlooswijk weer een passend project voor jullie gevonden! In de gezinsviering zal een bijzonder persoon in de Emmausparochie aanwezig zijn om het project te starten. Het project heet de Verder Kijkers. Deze Verder Kijkers, kijken verder dan anderen, door met hen mee te kijken zien ook wij meer! Vier zondagen lang, om uur in de Emmausparochie, nemen wij jullie mee op reis met de Verder Kijkers. De thema s zijn: Let op!, Luister! Kijk en zie! en Wees Gegroet! De adventsperiode is een periode van wachten, verwachten en je voorbereiden op de komst van Jezus. Aan de hand van boeiende verhalen en verwerkingen gaan jullie op weg naar Kerstmis. Samen met jullie willen wij in de adventstijd extra stil staan bij mensen die het niet zo goed hebben als wij. We zullen ingaan op de adventsactie. In onze parochie is gekozen voor het project van de Blauwe zusters van Heiloo. Zij zijn o.a. werkzaam 16

17 in Egypte. Deze zusters zorgen dat gehandicapte kinderen een toekomst krijgen! Het is een geweldig project, wij willen samen met jullie de zusters steunen. Vorig jaar hebben wij veel geld opgehaald in de adventstijd; ook dit jaar willen wij samen met jullie gaan bedenken hoe we in actie kunnen komen! Doe jij ook mee? We gaan er vanuit dat ook dit jaar weer veel kinderen/ jongeren mee doen. Het adventsproject is niet het enige project dat in deze periode loopt. Op 5 november hebben 35 kinderen voor het eerst samen geoefend voor de kerstmusical. Het belooft een heel spektakel te worden. Zorg dus dat je erbij bent! De kerstmusical heet De hemel op stelten en zal opgevoerd worden op 21 december in de Heilig Hartkerk. Voor meer informatie: kijk in dit parochieblad. Mis het niet! Tot bij kinderkerk! Werkgroep Kinderkerk. DE HEMEL OP STELTEN 21 December wordt de kerstmusical De hemel op stelten opgevoerd. Ca 35 kinderen/ jongeren uit de Emmausparochie, Heilig Hartkerk en de Vituskerk zijn hard aan het oefenen om er een prachtige voorstelling van te maken. De musical gaat over de onrust in de hemel, want er staat iets heel bijzonders te gebeuren op aarde! Komen jullie ook kijken? Waar: Heilig Hartkerk Hoe laat: uur uur gaat de deur open. 17

18 KERSTKOEKJES 18 Ingrediënten: 350 g bloem 250 g boter 120 g suiker 2 eidooiers 1 zakje vanillesuiker Benodigdheden: beslagkom*, deegroller*, uitsteekvormpjes*, bakplaat*, taartrooster*, poedersuikerstrooier*, bakkwastje* *deze benodigdheden zijn verkrijgbaar bij Dille & Kamille. Bereiding: - Meng alle ingrediënten in een kom. - Voeg de eidooiers en de boter toe en kneed alles tot een glad deeg. - Zet het deeg 1 uur in de koelkast. - Verwarm de oven voor op 175 C. - Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkblad (ca. 4 mm dik) en steek de vormpjes uit. - Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in ca. 13 min. lichtbruin. - Laat ze afkoelen op een rooster. Voeg als variatie rasp van een citroen, 2 eetlepels cacaopoeder of 1 eetlepel kaneel toe aan het deeg voor koekjes met een smaakje. Maak met dit recept prachtige sterkoekjes: vorm met een steruitsteekvorm een aantal koekjes. Steek bij de helft van de koekjes, m.b.v. een klein stervormpje, een gat uit het midden. Bak de koekjes volgens het basisrecept en laat ze afkoelen. Bestrijk de koekjes zonder gat met rode jam (bv. frambozen). Bestrooi de koekjes met het gat met poedersuiker en leg ze, met de poedersuikerkant naar boven, op de met jam bestreken koekjes. Druk ze licht aan.

19 WEET JIJ DE WEG VAN ADVENT NAAR HET KERSTFEEST? 19

20 LITURGIE AGENDA Emmauskerk Eerste zondag van de Advent zon 30 nov. Gezinsviering m.m.v. Emmaus Angels 9.30 u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 7 dec. Woord- en Communieviering 9.30 u. m.m.v. Gregoriaans Koor Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 14 dec. Eucharistieviering m.m.v. de Golden Voices 9.30 u. Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 21 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk di. 23 dec. Boeteviering m.m.v. cantor u. Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en J. Goes VIERINGEN ROND KERSTMIS KERSTAVOND u. Gezinsviering m.m.v. Emmaus Angels en de Golden Voices Voorganger: pastor W. Vlooswijk EERSTE KERSTDAG 9.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastores P. Kalkhoven en W. Vlooswijk u. Kindje wiegen voor de allerkleinsten We zingen kerstliedjes rond de kerststal m.m.v. Simone Roggekamp en Gerard Koopmanschap Voorganger: pastor W. Vlooswijk 20

21 TWEEDE KERSTDAG 9.30 u. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor Voorganger: pastor W. Vlooswijk zo. 28 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor 9.30 u. Voorganger: diaken B. van Wilgenburg OUDEJAARSDAG u. Oudejaarslof m.m.v. Gregoriaans Koor Voorganger: pastor W. Vlooswijk NIEUWJAARSDAG u Woord en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor Voorganger: pastor W. Vlooswijk NA AFLOOP NIEUWJAARSRECEPTIE!!! De parochianen uit Loosdrecht zijn van harte welkom zon 4 jan. Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u. Voorganger: pastoor P. Kalkhoven Start Kerkbalans zon 11 jan. Woord- en Communieviering m.m.v. Gregoriaans Koor 9.30 u. Voorganger: past. W. Vlooswijk. Overweging: H. te Riele Week van Gebed voor de Eenheid zon 18 jan. Oecumenische viering in de Bethlehemkerk u. m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: Ds. J.W. Scheurwater, Majoor D. Veenendaal en pastor W. Vlooswijk zon 25 jan. Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastoor J. Dresmé Voorstellen Vormelingen KAN/ Emmaus-Paulus zon 1 febr. Woord- en Communieviering m.m.v. de Golden Voices Voorganger: pastor W. Vlooswijk Aansluitend Blasiuszegen 21

22 LITURGIE AGENDA Pauluskapel Eerste zondag van de Advent zon 30 nov. Eucharistieviering m.m.v. de Golden Voices u. Voorgangers: pastoor J. Dresmé zon 7 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 14 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 21 dec. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor u. Voorganger: diaken R. Ketelaar KERSTVIERING do. 25 dec. Eucharistieviering u. Voorganger: Pater P. de Klerk zo. 28 dec. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken J. Meijer zon 4 jan. Eucharistieviering u. Voorganger: Pater P. de Klerk Start Kerkbalans zon 11 jan. Woord- en Communieviering m.m.v. Gregoriaans Koor u. Voorganger: past. W. Vlooswijk. Overweging: H. te Riele zon 18 jan. Woord- en Communieviering m.m.v. Emmaus Angels u. Voorganger: diaken W. Balk zon 25 jan. Oecumenische viering in de Geref. Kerk Loosdrecht u. Voorgangers: Ds. H. Ploeger en pastor W. Vlooswijk zon 1 febr. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk 22

23 VIERINGEN DOOR DE WEEK IN DE EMMAUSKERK Zijn op dinsdag- en donderdagmorgen om 9.00 uur in de dagkapel. Op de 1e en 3e donderdag van de maand gaat pastoor J. Dresmé voor in de eucharistieviering. Voor een geactualiseerde liturgieagenda zie: ZATERDAGAVONDVIERINGEN IN DE KAPEL VAN FLAT KERKELANDEN De zaterdagavondvieringen in Flat Kerkelanden zijn om uur. Er wordt door verschillende voorgangers uit verschillende kerken voorgegaan. ST. CAROLUSTEHUIS: Zo veel mogelijk is er op de eerste en vierde zondag van de maand om uur een Eucharistieviering in de kapel. Elke eerste vrijdag van de maand is er om uur een Woorden Communieviering. Zijn in de heer zijn OVERLEDEN: Op 26 juli overleed mevrouw Burrie- Welling, bijna 102 jaar oud. Ze woonde Franciscusweg17 in Hilversum. Op 29 september overleed geheel onverwachts Tom Overbeek. Hij was 84 jaar. Tom was de laatste boer op het terrein van de Monnikenberg. Hij had hart voor mens en dier. Boeren deed hij naar menselijke maat, met respect voor al wat leeft. De laatste jaren woonde hij met zijn vrouw Anna in Flat Kerkelanden. Tom was er geliefd. Dat bleek ook bij de overvolle avondwake. De Zusters Augustinessen waren weer even terug in Hilversum om Anna te condoleren en afscheid te nemen van 23

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

INHOUD Redactie Parochieblad: vrijdag henkstreng@online.nl johannap@telfort.nl w.j.ernst@kpnmail.nl p.vanerp@ planet.nl www.emmaus-paulus.

INHOUD  Redactie Parochieblad: vrijdag henkstreng@online.nl johannap@telfort.nl w.j.ernst@kpnmail.nl p.vanerp@ planet.nl www.emmaus-paulus. INHOUD 3 De dag gaat open 4 Eerste H. Communie / H. Vormsel 5 Diaken Gerard van Santen 5 Handen 2015 7 Dagkapel open op Witte Donderdag 8 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 8 Geloofsvragen in de Advent

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Christus komt voor alle mensen Kerstspecial 2015 Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Als het donker is in je leven, verlang je naar licht Als er angstige momenten zijn

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 5- december 2015

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 5- december 2015 Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 5- december 2015 Klankbordavond Maandagavond 23 november hebben we met enkele ouders (6) gesproken over het thema communicatie op de Rietkraag. Het was een zinvolle

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Vouwen en nieten parochieblad: maandag 25 jan. 16

Vouwen en nieten parochieblad: maandag 25 jan. 16 DECEMBER JANUARI 2016 JJJjANNOVEMBER2014 INHOUD 3 Focus op Kerstmis: Licht der wereld en Vredevorst 4 Eerste communie 2016 4 Heilig jaar van Barmartigheid 7 Anno Domini 2015-2016 9 Actie Kerkbalans 2016:

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders NIEUWSBRIEF VOOR JONGEREN EN JONGE GEZINNEN NIEUWSBRIEF Voor jongeren en jonge gezinnen Veertigdagentijd en Pasen 2016 VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN Wekelijkse

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s.

INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s. AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 INHOUD 3 Vrede verbindt 5 Schaamte bij de buren 7 Seniorendagen 2015 7 Als een lopend vuurtje! 9 De Miva Collecteert 29-30 augustus 10 Passiespelen 11 Voedselbank 12 Rock Solid:

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

9641 LT Veendam

9641 LT Veendam Pr. Bernhardlaan 87 Website Mgr. Bekkersschool 9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375 Nieuwsbrief 13 15-12-2017 17 december 23 december Kinderwoorddienst Advent: zondag 17 december:

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Weekbericht van 9-11-2015 Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Sinds augustus 2012 ben ik als Meerschools Intern Begeleider SKOD werkzaam op de Brummelbos. Dit heb ik de afgelopen ruim 3,5

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs

cns d Uylenborch christelijke school voor basisonderwijs NIEUWSBRIEF 1 december nr. 634 Kind op maandag Voor godsdienst werken wij met de methode Kind op maandag. Iedere week staan er een aantal verhalen rond een thema of onderwerp centraal. Deze week gaan de

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Nieuwsbrief 1 / 2 23 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie