Creatief Haken. garencollectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatief Haken. garencollectie"

Transcriptie

1 Creatief Haken Duizend ideeën met de garencollectie

2 Creatief Haken 4 DE COLLECTIE BEURSJE MET RUCHES Een kleurige en handige accessoires, met een bijzondere afwerking van ruches De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 RCS Libri s.p.a. Uncinetto Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 51, zoals gewijzigd bij het Besluit van 2 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 060, 210 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Symbolen & afkortingen Hieronder staan de symbolen en afkortingen die gebruikt worden in de uitleg en in de telpatronen van deze serie. = werkrichting = 2 gekruiste stokjes met losse steek = losse steek = 2 stokjes samengehaakt = halve vaste steek = vaste steek = stokjes samengehaakt = vaste steek in reliëf = 5 stokjes samengehaakt = kreeftensteek = half stokje = picot = stokje = boogje van 5 losse steken = dubbel stokje = boogje van losse steken = drievoudig stokje = verbindingssteek = viervoudig stokje = stokje in reliëf achterlangs ingestoken = stokje in reliëf voorlangs ingestoken = bloemblaadje = open cluster = gesloten cluster = waaier = 2 gekruiste stokjes Genoemde garenkleur en -merk zijn slechts een suggestie. U kunt uiteraard zelf een ander merk en een kleur naar keuze gebruiken. lngt. = lengte bg. = boogje opz.g. = opzij gezet mrd. = meerderen opz. = opzetten l. = losse steek dl. = dubbele losse steek cm = centimeter kl. = kleur drgn. = doorgaan vr. = voor mind. = minderen r. = recht gr. = groep sm. = samen hk. = haken st. = steek stk. = stokje dstk. = dubbel stokje dstk. = driedubbel stokje v. = vaste steek h.v. = half vaste steek hstk. = half stokje hrz. = horizontaal pic. = picot vrgd. = voorgaande tr. = toer herh. = herhalen vk. = verkeerde kant vlgd. = volgende ondr. = onderliggende eind. = eindigen hknld. = haaknaald vert. =verticaal k. = keren

3 EERSTE SLOFJES De leuke zachte slofjes in zonnebloemgeel zullen uw kleintje perfect staan en zijn geschikt voor alle gelegenheden. D E CO L L E C T I E

4 EERSTE SLOFJES BENODIGD MATERIAAL 25 gr. katoen Petra DMC nr. 5 geel gr. katoen Petra DMC nr. 5 wit B 5200 Haaknaald nr Maat maanden Moeilijkheidsgraad Gemiddeld Gebruikte steken lossen vasten halve vasten stokjes halve stokjes Been De zijkanten Rand PATROON VAN EEN SLOFJE 12 e toer=begin van het been 2 stk. samenhaken UITVOERING Het slofje bestaat uit de zool, de randen, zijkanten en het been. Het zooltje: begin met het haken van 22 lossen van geel katoen. Haak van de 1 e tot en met de 14 e toer 1 l. (de l. vervangt de v. aan het begin van de toer), 21 v. in de vlgd. 21 st. Aan het eind van de 14 e toer is een rechthoek ontstaan. De draad afknippen en vastzetten. Ga verder met haken rondom de rechthoek door de haaknaald in alle st. en toeren te steken, haak in de hoeken v. in de laatste st. van elke zijde van de rechthoek. Zo ontstaan 74 v. Sluit het rondje met 1 h.v. in de 1e l. van de begintoer. Haak de 2 e toer met 2 l. (de 2 l. vervangen het 1 e h.stk.), 1 h.stk. in elke st. van de voorgaande toer. Sluit de toer met een h.v. in de 2 e l. van de begintoer. Haak 1 l., knip de draad af en trek de draad door de lus om het werk te sluiten. De rand: volg het patroon, steek de haaknaald in het met X aangegeven punt en haak de 1 e toer met geel katoen (bedenk dat het patroon plat is, terwijl er in de rondte gewerkt wordt, dus het patroon van de rand van het slofje wordt begonnen vanaf het midden, in de richting van de pijlen en eindigt met de eerste helft van het patroon). Haak de 1 e toer met l. (de l. vervangen het 1 e stk. van het begin van de toer), 1 stk. in elk van de st. van de laatste toer van het zooltje, neem daarbij alleen de draad achter de basissteek op (=reliëfstokjes). Deze en de = begin = einde = losse = halve vasten = vasten = halve stokjes = stokjes volgende 4 toeren afsluiten met 1 h.v. in de e l. van het begin van de toer. 2 e toer: l., 1 stk. in elk van de st. van de voorafgaande toer. e toer: als de 2 e toer maar met wit katoen. 4 e en 5 e toer: als de 2 e toer maar met geel katoen. Haak 2 l. en laten rusten. De zijkanten: volg het patroon en steek de haaknaald in het door Y aangegeven punt en haak vervolgens de 1 e toer met wit katoen (denk eraan dat de bewerking van de zijkanten van het slofje overeenkomt met de eerste en laatste 7 st. van het patroon. Let op de richting van de pijlen). 1 e en 2 e toer: l., 1 stk. in de vlgd. 1 stk., het werk keren. e toer: als de 2 e toer maar met geel katoen. 4 e en 5 e toer: als de 2 e toer maar met wit katoen. 6 e toer: als de 2 e toer maar met geel katoen. Haak 1 l., knip de draad af en trek de draad door de lus om het werk te sluiten. Naai de zijde van Y tot B aan de zijde van Y tot B' en de zijde van Y' tot A aan de zijde van Y' tot A'. Zooltje Been van het slofje: de 4 middensteken weeroppakkendiebijheteindevanderandjes vanhetslofjeapartwarengezetenhetbeentje haken vanaf het punt dat aangegeven staat op het patroon. Haak voor de 1 e toer met wit katoen l., 1 stk. op elk van de volgende 17 stk., 2 stk. samengehaakt door de haaknaald in de met B en B' aangegeven st. te steken, vervolgens 1 stk., in elk van de volgende 12 st. aan de zijkant van het slofje, 2 stk. samengehaakt door de haaknaald in de met A en A' aangegeven st. te steken, 1 stk. op de volgende 16 st. van de rand van het slofje, eindig deze toer en de volgende met 1 h.v. in de e l. van het begin van de toer. Haak de 2 e toer met l., 1 stk. op elk van de st. van de vorige toer. e toer: als de 2 e toer maar met geel katoen. De laatste afwerktoer haken zonder de draad af te knippen. 4 e toer: haak met wit katoen volgens het patroon, 2 l., de draad afknippen en de lus aantrekken om het werk te sluiten. Haak het andere slofje op dezelfde wijze.

5 REISTASJES Een haakwerk met effect, in diverse tinten licht- en donkergroen voor deze twee handige accessoires: de waszak en het make-uptasje. M O D E E N A C C E S S O I R E S

6 REISTASJES BENODIGD MATERIAAL 50 gr. per kleur in katoen Petra nr. 8 DMC 5772, 5165, 5964, 5958, 5211, 5522, turquoise rits van 0 cm 50 cm linnen doek in zachtgroen 1 drukknoop Haaknaald nr Afmetingen Waszak: 26 x 15 cm Make-uptasje: 11 x 9,25 cm Moeilijkheidsgraad Eenvoudig Proeflapje 1 haakpatroon:,7 x,7 cm Gebruikte steken lossen vasten halve vasten stokjes UITVOERING Waszak: de zak wordt gemaakt van 56 vierkantjes in verschillende kleuren, volgens het patroon van het vierkant. Plaats de vierkantjes zoals aangegeven op het patroon, en wissel de kleuren naar eigen smaak. Maak vervolgens de vierkantjes aan de verkeerde kant aan elkaar met een toer vasten, met de kleur Vouw het geheel van de 56 vierkantjes, verkeerde kant tegen verkeerde kant, tot de vouwlijn. Zet de zijkanten aan elkaar met een toer vasten in kleur Omdraaien naar de goede kant. Aan de opening aan de bovenkant 1 toer vasten haken met de kleur 5165 en een toer vasten met de kleur Zet de rits erin. Maak de voering door het linnen in de afmetingen van de zak te knippen, reken daarbij 1 cm extra voor de naden. Sluit de zijkanten en naai de voering vast aan de binnenkant van de zak. Make-uptasje: om het make-uptasje te maken zijn 18 vierkantjes nodig, die op dezelfde wijze worden gemaakt. Plaats ze volgens het schema en zet ze aan de verkeerde kant aan elkaar met een toer vasten in de kleur Vouw het geheel van de 18 vierkantjes, verkeerde kant tegen verkeerde kant, ter hoogte van de vouwlijn. Zet de zijkanten aan elkaar met een toer vasten in kleur 5165, en laat daarbij het klepje loshangen. Omdraaien naar de goede kant. Haak aan de opening aan de bovenkant en aan de rand 1 toer vasten met de kleur 5165 en een met de kleur Maak de voering door het linnen in de afmetingen van de tas te knippen, reken daarbij 1 cm extra voor de naden. Maak de zijnaden dicht. Naai de voering vast aan de binnenkant van het make-uptasje; daarna de drukknoop op het klepje naaien. Klepje MAKE-UPTASJE,7 cm PATROON VAN EEN VIERKANT 4 Achterkant 9,25 cm Schema van vierkanten Elk symbool komt overeen met een kleur die veranderd kan worden naar eigen wens. 2 Voorkant 9,25 cm 1 11 cm WASZAK 15 cm = einde = begin = losse = halve vasten = vasten = stokjes 15 cm 26 cm

7 KLEUR OP TAFEL Het linnen tafellaken wordt versierd met een stortvloed aan kleurige bloemetjes... en samen eten wordt gezelliger dan ooit! D E C O R A T I E - I D E E Ë N

8 KLEUR OP TAFEL BENODIGD MATERIAAL 50 gr. fil d'ecosse Babylo DMC nr. 20 in elk van de volgende kleuren: zalm 45, geel 74, lichtgeel 745, roze 460, fuchsia x 70 cm geel linnen 1 klosje geel garen van FILOMAX DMC Afmetingen Tafellaken: 115 x 85 cm Bloemenrand: 15 cm zijkanten Enkele bloem: 4 cm doorsnede Moeilijkheidsgraad Eenvoudig Gebruikte steken lossen halve vasten vasten stokjes dubbele stokjes UITVOERING Bloem: haak met de kleur zalm 45 een ketting van 10 l. en sluit deze als ring met 1 h.v. 1 e toer: haak in het verkregen rondje: 24 stk. (verv. het 1 e stk. van het begin van de toer door l.), eindig met 1 h.v. in de e l. van het begin van de toer. 2 e toer: 8 l., sla stk. over, * 1 v. in de vlgd. st., 7 l., sla stk. over *, herh. nog 4 keer van * tot *, eindig met 1 h.v. in de 1 e l. van het begin van de toer. e toer: 1 l., * haak in het vlgd. boogje: 1 v., 1 stk., 7 dstk., 1 stk. en 1 v. *; herh. nog 5 keer van * tot * en eindig met 1 h.v. in de 1 e l. van het begin van de toer. De draad afknippen en vastzetten. Werk steeds met andere kleuren: het moeten er in totaal worden: 47 in zalm 45, 48 in lichtgeel 745, 52 in geel 74, 16 in fuchsia 956, 6 in roze 460. De bloemen worden als ze klaar zijn meteen aan elkaar vastgemaakt, met 1 v. gehaakt in het 4 e dstk. van een bloemblaadje, zoals aangegeven in het schema of naar eigen smaak. Verbindingsrondjes: zijn noodzakelijk om de bloemen in de hoeken aan elkaar te maken. Voor elke hoek zijn er twee nodig en ze worden gemaakt met roze garen. Haak met de kleur roze 460 een ketting van 10 l. en sluit deze als ring met 1 h.v. Haak in de verkregen ring 24 stk. (verv. het 1 e stk. van het begin van de toer door l.), en maak ze met 1 v. vast aan het dstk. van het bloemblaadje van de naastliggende bloemen, zoals op het patroon en tekening van het geheel, eindig met 1 h.v. in de e l. van het begin van de toer. De draad afknippen en vastzetten. In elkaar zetten en afwerking Knip het tafellaken in de binnenmaat van de bloemenrand en voeg 1 cm toe aan de zijden voor de naad. Sla aan de verkeerde kant de stof 2 keer 5 mm om en naai dit met de machine vast. Naai de bloemenrand rondom het tafellaken, met een kleine blinde steek. Zorg ervoor dat het bloemenpatroon 2 cm over de rand van het tafellaken heen steekt. VERBINDINGSRONDJE EEN BLOEM UITLEG = losse = halve vasten = vasten = stokjes = dubbele stokjes = begin van het werk = eind van het werk

9 4 DE SCHOONHEID VAN WELEER Randen van verfijnd haakwerk om eenvoudige handdoeken van wit badstof maakt deze tot unieke kunstwerken. H A K E N E N T R A D I T I E

10 RAND MET WAAIERS UITVOERING BENODIGD MATERIAAL Voor de rand met waaiers 50 gr. Cébélia DMC nr. 0 wit B5200 Haaknaald nr Handdoek van badstof wit van kleur Voor de rand met ruitmotief 50 gr. Cébélia DMC nr. 0 wit B5200 Haaknaald nr Handdoek van badstof wit van kleur Moeilijkheidsgraad Gemiddeld Gebruikte steken lossen halve vasten vasten stokjes viervoudige stokjes picot Rand met waaiers De rand wordt gevormd door een basistoer, een centraal gedeelte en een versiering aan de buitenrand. De basistoer wordt gehaakt met haaknaald nr Zet 245 l. op (= 241 opzetl. + 1 e stk. en 1 l.) en haak 1 stk. in de 7 e l. van de naald, * 1 l., sla 1 l. over, 1 stk. in de vlgd. l. * herh. 119 keer van * tot *. De draad afknippen en vastmaken. Zet 21 l. op en haak de 1 e toer met 1 stk. in de 7 e l. van de naald, 5 l., sla 5 l. over, 2 stk. in de vlgd. l., 1 picot (= l., 1 h.v. in de e l. van de naald), 4 stk. in de vlgd. l., 1 picot, 2 stk. in de vlgd. l., 5 l.,sla5l.over,indevlgd.l.1v-patroonhaken (= 1 stk., l. en 1 stk.). Haak in de 2 e toer 1 waaier aan het begin (= l., haak in het boogje eronder 1 stk., 1 picot, 4 stk., 1 picot en 2 stk.), 5 l., de vlgd. 2 stk., de picot en de 2 stk. overslaan, 1 V-patroon in het vlgd. gedeelte(de haaknaald tussen de onderliggende stk.steken),5l.,1waaierinhetlaatsteboogje (= 2 stk., 1 picot, 4 stk., 1 picot, 2 stk.), 1 h.v. in de laatste st. van de basistoer, omkeren; de e toer haken met 1 h.v. in elk van de vlgd. stk. van het middengedeelte, 6 l. (=1 e stk. + l.), 1 stk. in de ruimte tussen de 2 middensteken van de waaier, 5 l., 1 waaier in het boogje van het volgende V-patroon, 5 l., 1 V-patroon in de ruimte tussen de steken van de 2 middelste stk. van de volgende waaier. Herh. steeds de 2 e en e toer, en haak aan het einde van elke even toer de basistoer met 1 h.v. vast, zodat een aanhechting ontstaat na elke 5 st. (= boogjes van 1 l. en inclusief de 2 stk.), tot een totale lengte van 55 cm, overeenkomend met 81 toeren. De draad afknippen. Aan de rechterzijde van het middenstuk de haaknaald in de e beginl. van de 8 e toer van de rand plaatsen, de draad vastzetten met 1 h.v., *10 l., de zijde van de vlgd. st. overslaan, 1 h.v. in de e beginl. van de vlgd. toer en keren, 1 e toer wordt gehaakt met l., in het boogje 7 stk., 2 l. en 8 stk., l., 1 v. in de picot van de vlgd. waaier van het middengedeelte, omkeren. De 2 e toer haken met l., 1 stk. in elk van de vlgd. 8 stk., haak in het boogje 1 stk., l. en 1 stk., 1 stk. in elk van de vlgd. 7 stk., 1 stk. in de e beginl. van de onderliggende toer, 4 l., het V-patroon van het middengedeelte overslaan, 1 v. in de picot van de vlgd. waaier; de e toer haken: 4 l., 1 stk. in elk van de vlgd. 9 st., haak in het vlgd. boogje 1 stk., l. en 1 stk., 1 stk. in elk van de vlgd. 9 st., 4 l., de zijkant van het V-patroon van het middengedeelte overslaan, 1 v. in de picot van de vlgd. waaier; de 4 e toer haken 4 l., 1 stk. in elkvandevlgd.10st.,haakinhetvlgd.boogje 1 stk., l. en 1 stk., 1 stk. in elk van de vlgd. 10 st., 6 l., de zijkant van het V-patroon van het middengedeelte overslaan, 1 v. in de picot van de vlgd. waaier, omkeren; de 5 e toer haken 6 l., 1 waaiertje in het vlgd. stk. (= 2 stk., l. en 2 stk.), 5 l., 4 st. overslaan, 1 waaiertje in de vlgd. st., 5 l., 5 st. overslaan, 1

Creatief Haken. garencollectie

Creatief Haken. garencollectie Creatief Haken Duizend ideeën met de garencollectie DE COLLECTIE Creatief Haken 3 EERSTE KNUFFELS De leuke zachte slofjes in zonnebloemgeel zullen uw kleintje perfect staan en zijn geschikt voor alle gelegenheden

Nadere informatie

Mandje. Benodigdheden: Wit glanskatoen Haaknaald 1.75. Toer. Haak 52 kettingsteken + 3 voor het keren = 1e STK

Mandje. Benodigdheden: Wit glanskatoen Haaknaald 1.75. Toer. Haak 52 kettingsteken + 3 voor het keren = 1e STK Mand vol bloemen Mandje Benodigdheden: Wit glanskatoen Haaknaald 1.75 Toer Haak 52 kettingsteken + 3 voor het keren = 1e STK 1 Haak 1STK naast het 1e STK Nu onder steeds 1 L over springen. Je haakt deze

Nadere informatie

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 7 De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RCS Libri s.p.a. Kit Perline RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 Alle rechten

Nadere informatie

Ibiza haltertop Hobiek.

Ibiza haltertop Hobiek. Ibiza haltertop Hobiek. Benodigdheden: Ik heb het volgende materiaal en kleur gebruikt: 3 bolletjes Rio katoen van Lammy Yarns, 50 gr, 125 meter looplengte. Kleur: crème, geel en bruin. (De kleur katoen

Nadere informatie

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 2 De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RCS Libri s.p.a. Kit Perline RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 Alle rechten

Nadere informatie

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 3 DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 322100002 De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RCS Libri s.p.a. Kit Perline RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 Alle

Nadere informatie

Basisblok 2 - Haak drie basisblokken

Basisblok 2 - Haak drie basisblokken Basisblok 2 - Haak drie basisblokken Uitleg reliëfstokje achter: Reliëfstokjes maak je door een stokje te haken achter een andere steek van de vorige toer. Je steekt de haaknaald dus niet in de bovenkant

Nadere informatie

Dutch Version. Lily Bud. Lily Pond Blanket Vierkant 3

Dutch Version. Lily Bud. Lily Pond Blanket Vierkant 3 Dutch Version Lily Bud Lily Pond Blanket Vierkant 3 Vierkant 3 Lily Bud Welkom bij vierkant drie van de Stylecraft Lily Pond Blanket Crochet Along ontworpen door Jane Crowfoot. Het derde vierkant dat we

Nadere informatie

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 6 De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RCS Libri s.p.a. Kit Perline RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 Alle rechten

Nadere informatie

En dan nu aan de slag: Ik heb voor Catania katoen gekozen, maar de materiaalleuze bepaal je natuurlijk zelf!

En dan nu aan de slag: Ik heb voor Catania katoen gekozen, maar de materiaalleuze bepaal je natuurlijk zelf! Baby Sneakers Er staan op het www veel patroontjes van babysneakers, maar iedere keer was ik niet tevreden. Dan was het zooltje niet mooi, dan vond ik de hiel uitgezakt of de neus te bol. Tja, dan kan

Nadere informatie

Folklore kussen. Heel veel plezier! Kristel

Folklore kussen. Heel veel plezier! Kristel Folklore kussen Door het prachtige garen van Scheepjes Stoned washed liet ik me inspireren voor een kussenhoes met een folklore tintje. Dit patroon is voor beginners goed te volgen door de foto's, maar

Nadere informatie

Dutch Version. Ring of Roses. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 6

Dutch Version. Ring of Roses. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 6 Dutch Version Ring of Roses Frida s Flowers Blanket Patroon Set Patroon Set Ring of Roses Dit lapje is het eerste motief dat ik heb ontworpen voor dit project en was ook het eerste dat ik liet zien aan

Nadere informatie

Patroon Een bijzonder mooie tas

Patroon Een bijzonder mooie tas Patroon Een bijzonder mooie tas Ik heb deze tas gemaakt met een combinatie van Kimara van Adriafil en Catania. Van de Kimara had ik 5 bollen nodig, van de Catania 4 bollen. Verder gebruikte ik 4 ringen

Nadere informatie

PARTY BY THE POOL COVERUP

PARTY BY THE POOL COVERUP PARTY BY THE POOL COVERUP Shannon Mullett-Bowlsby Vertaling Charami.com DISCLAIMER Dit patroon werd ontworpen door Shannon Mullett-Bowlsby (http://www.shibaguyz.com/) voor Caron International Yarns. Charami.com

Nadere informatie

Haken is Hip ~ Ripple Stitch

Haken is Hip ~ Ripple Stitch De Ripple Stitch (Golfjessteek) is een heerlijke steek om b.v. een deken te maken van allerlei restjes! En helemaal niet moeilijk! Benodigdheden: - 2 haaknaalden: één haaknaald geschikt voor de dikte van

Nadere informatie

Alle materialen gebruikt in de vertaling worden verkregen van de Amigurumi Today website met schriftelijke toestemming.

Alle materialen gebruikt in de vertaling worden verkregen van de Amigurumi Today website met schriftelijke toestemming. SCHATTIG UILTJE MET JURKJE Alle materialen gebruikt in de vertaling worden verkregen van de Amigurumi Today website met schriftelijke toestemming. 1 BENODIGDHEDEN: ü 100% acrylgaren [50 gr./235 m] voor

Nadere informatie

Sneeuwwitje en de prins Amigurumi patroon

Sneeuwwitje en de prins Amigurumi patroon snacksies.com http://snacksies.com/pages/snow-white-and-prince-amigurumi-pattern Sneeuwwitje en de prins Amigurumi patroon Dit is een gratis patroon, het mag niet worden verkocht of als eigen ontwerp uitgegeven

Nadere informatie

Garen en materiaal Ik heb de rand gemaakt als onderdeel van de Sophie Universe CAL met SMC Bravo en haaknaald 4 met verschillende kleuren.

Garen en materiaal Ik heb de rand gemaakt als onderdeel van de Sophie Universe CAL met SMC Bravo en haaknaald 4 met verschillende kleuren. Vlinders in een rand Haakpatroon Haak een vlinderrand Haak vanaf nu vlinders in een rand. Bijvoorbeeld langs een deken of vervang de vlinderrand bij de Sophie Universe deken of soortgelijk haakwerk. Alle

Nadere informatie

Een bloemetje voor jou

Een bloemetje voor jou Een bloemetje voor jou Patroon dubbel bloemetje 1. Ring van 5L sluiten met HV. 2. 1STK - 3L (1ste STK 3L) 6 keer. 3. In het boogje 1V - 1HSTK - 3STK - 1HSTK - 1V (6x) 4. 5L Het bloemblaadje naar je toevouwen

Nadere informatie

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 12 DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RCS Libri s.p.a. Kit Perline RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 Alle rechten

Nadere informatie

Dutch Version. Lily Pond Flower. Lily Pond Blanket Vierkant 5

Dutch Version. Lily Pond Flower. Lily Pond Blanket Vierkant 5 Dutch Version Lily Pond Flower Lily Pond Blanket Vierkant 5 Blok 5 Lily Pond Flower Welkom bij vierkant vijf van de Stylecraft Lily Pond Blanket Crochet Along ontworpen door Jane Crowfoot. Het vijfde vierkant

Nadere informatie

Patroon Cal-Kussen. Patroon Cal-Kussen Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Patroon Cal-Kussen. Patroon Cal-Kussen Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. Patroon Cal-Kussen Nog geen afscheid kunnen nemen van de Cal? Wat fijn dat je ook dit kussen nog wilt maken bij je deken! Ik hoop dat je er weer een hoop plezier van zult hebben! Voor het haken van dit

Nadere informatie

Garen en materiaal De Vlinderrand is gemaakt als onderdeel van de Sophie s Universe CAL met SMC Bravo en haaknaald 4 met verschillende kleuren.

Garen en materiaal De Vlinderrand is gemaakt als onderdeel van de Sophie s Universe CAL met SMC Bravo en haaknaald 4 met verschillende kleuren. Vlinders in een rand Haakpatroon Haak een vlinderrand Haak vanaf nu vlinders in een rand. Bijvoorbeeld langs een rechte deken of vervang de vlinderrand bij de Sophie s Universe deken of soortgelijk haakwerk.

Nadere informatie

Dutch Version. Frida s Bouquet. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 7

Dutch Version. Frida s Bouquet. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 7 Dutch Version Frida s Bouquet Frida s Flowers Blanket Patroon Set Patroon Set Frida s Bouquet Frida is getrouwd met Diego Rivera in 99 toen ze was. Haar ouders waren het hier niet mee eens en noemden het

Nadere informatie

Charlotte. Patroon van Dedri Uys. Vertaald door Jolanda, Yaël en Naomi (met toestemming van Dedri Uys)

Charlotte. Patroon van Dedri Uys. Vertaald door Jolanda, Yaël en Naomi (met toestemming van Dedri Uys) Charlotte Patroon van Dedri Uys Vertaald door Jolanda, Yaël en Naomi (met toestemming van Dedri Uys) Materialen Original English Pattern and Photo Tutorials Available HERE. 4 mm haaknaald Scheepjes Softfun

Nadere informatie

5 kleuren sjaal met schitterende rand

5 kleuren sjaal met schitterende rand 5 kleuren sjaal met schitterende rand Een mooie eenvoudige sjaal die opvalt door het kleurverloop en het ritmisch herhalende effect van de steken. Een mooie sjaal die je draagt voor de sier en passend

Nadere informatie

Deze engel is erg leuk en is makkelijk te maken. Wat heb je nodig: 2 Verschillende stoffen 15cm x 15cm (gewaden). 2 Vilt 12cm x 14 cm (vleugels).

Deze engel is erg leuk en is makkelijk te maken. Wat heb je nodig: 2 Verschillende stoffen 15cm x 15cm (gewaden). 2 Vilt 12cm x 14 cm (vleugels). Deze engel is erg leuk en is makkelijk te maken. Wat heb je nodig: 2 Verschillende stoffen 15cm x 15cm (gewaden). 2 Vilt 12cm x 14 cm (vleugels). 1 Gebroken wiee stof 8cm x 8cm (hoofd). 1 Vilt 4cm x 4cm

Nadere informatie

De 2de toer: haak 3 lossen en keer het werk (deze 3 lossen zijn het 1ste stokje van de 2de toer), haak op het laatste stokje van de 1ste toer nog een

De 2de toer: haak 3 lossen en keer het werk (deze 3 lossen zijn het 1ste stokje van de 2de toer), haak op het laatste stokje van de 1ste toer nog een Patroon ripple tas gemaakt om de jute shopper van de Spar, Nodig: een jute shopper van de Spar 13 bolletjes cotton mix 130 van Lana Grossa in verschillende kleuren. een haaknaald nm 4 een stopnaald en

Nadere informatie

Exclusieve modellen en modecreaties om te breien. De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... Gebreide tas

Exclusieve modellen en modecreaties om te breien. De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... Gebreide tas 2 Exclusieve modellen en modecreaties om te breien De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... Gebreide tas Exclusieve modellen en modecreaties om te breien De grootste in unieke verzamelwerken

Nadere informatie

Lost in Time NL. Ontwerp: Mijo Crochet Nederlandse vertaling: Annie Germeraad (Annyone s Shawls Groep op Facebook) Tekeningen: Annie Germeraad

Lost in Time NL. Ontwerp: Mijo Crochet Nederlandse vertaling: Annie Germeraad (Annyone s Shawls Groep op Facebook) Tekeningen: Annie Germeraad 1 Lost in Time NL Ontwerp: Mijo Crochet Nederlandse vertaling: Annie Germeraad (Annyone s Shawls Groep op Facebook) Tekeningen: Annie Germeraad Gemaakt met restanten van Scheepjes Catona, +/- 350 gram,

Nadere informatie

Buurman & Buurman, Pat & Mat Basiskleding Haak- & breipatroon

Buurman & Buurman, Pat & Mat Basiskleding Haak- & breipatroon Buurman & Buurman, Pat & Mat Basiskleding Haak- & breipatroon Inleiding Buurman en Buurman zijn een paar onhandige karakters in een populaire animatie video serie Voor de gehaakte popjes zijn diverse kledingsetjes

Nadere informatie

Al met al dus 4,5 tot 5 bollen van 100 gram, totaal minimaal 1100 meter. Haaknaald 5. Shawl is ongeveer 2.00 meter breed.

Al met al dus 4,5 tot 5 bollen van 100 gram, totaal minimaal 1100 meter. Haaknaald 5. Shawl is ongeveer 2.00 meter breed. Remaining Gray Een Shawl, bedacht met restanten grijs (tinten) garen die ik had,. Geen exact patroon, meer een beschrijving: Denk dat je wat haakervaring moet hebben om dit te kunnen maken. Heb een beschrijving

Nadere informatie

Vrolijke Steken Deken

Vrolijke Steken Deken Vrolijke Steken Deken Haakpatroon Hobbyiaan haakkrant nr 2 juli 2015 Prijs 2,75 gras bij 5 jaar CAL Haakpakket 5 KLEUREN / 6 PATRONEN Benodigde materialen Coon 8 100% katoen, 50gr/170 m per bol (Fa. Annell)

Nadere informatie

Je gaat aan de slag. Kristel Heijndijk. Lieve deelnemers,

Je gaat aan de slag. Kristel Heijndijk. Lieve deelnemers, Wind MAAND 6 Je gaat aan de slag Lieve deelnemers, De allerlaatste maand, er zijn 40 verschillende blokken gehaakt. Ik hoop dat jullie dit met plezier hebben gedaan. Het aan elkaar haken an de deken is

Nadere informatie

Ei-wagen met aanhangwagen

Ei-wagen met aanhangwagen Ei-wagen met aanhangwagen Haaktermen: L = losse hv = halve vaste v = vaste hstk= half stokje stk= stokje 2v in 1v = meerderen 2v samen = minderen Benodigdheden: Katoen garen (catania): groen, zwart, grijs

Nadere informatie

Patroon gepimpte Pringles-bus

Patroon gepimpte Pringles-bus Patroon gepimpte Pringles-bus Voor het pimpen van deze bus heb je vooral wat restjes garen nodig. Wil je net als ik werken met een hoofdkleur (grijs in dit geval) dan heb je van die kleur bijna bijna een

Nadere informatie

Bruidspaar. Er wordt tenzij anders vermeld - in spiraalronden gehaakt.

Bruidspaar. Er wordt tenzij anders vermeld - in spiraalronden gehaakt. Bruidspaar Alle figuren die met mijn patronen zijn gemaakt mogen verkocht worden met vermelding van mij als designer. Het patroon zelf of delen ervan mogen niet worden verkocht, openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

VERNIEUW, CREËER, VERF, DECOREER MET DÉCOUPAGE UW GRATIS DÉCOUPAGE PAPIER

VERNIEUW, CREËER, VERF, DECOREER MET DÉCOUPAGE UW GRATIS DÉCOUPAGE PAPIER VERNIEUW, CREËER, VERF, DECOREER MET DÉCOUPAGE UW GRATIS DÉCOUPAGE PAPIER 3460000 De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RLM NV, Willemstad, Curaçao 203 Lecturama BV, Willemstad, Curaçao,

Nadere informatie

Toffe Tas. Stoer & vrolijk met af en toe een glittertje. Patroon Toffe Tas 1

Toffe Tas. Stoer & vrolijk met af en toe een glittertje. Patroon Toffe Tas  1 Toffe Tas Stoer & vrolijk met af en toe een glittertje Patroon Toffe Tas www.byclaire.eu 1 Materiaal Garen en kleuren Stof byclaire nr 3 Sparkle, 1 bol per kleur: o Rood 316, Turquoise 371, Donkerpaars

Nadere informatie

Truitje. Met een kort mouwtje. Patroon Truitje 1

Truitje. Met een kort mouwtje. Patroon Truitje  1 Truitje Met een kort mouwtje Patroon Truitje www.byclaire.eu 1 Een hip en luchtig truitje. Erg leuk om te maken en nog leuker om te dragen! Het model van dit truitje heeft een klein mouwtje, een brede,

Nadere informatie

The Smuggler Shawl de beschrijving (voor gevorderden)

The Smuggler Shawl de beschrijving (voor gevorderden) The Smuggler Shawl de beschrijving (voor gevorderden) Ontwerp: Annie Germeraad (AnnieG2) Beschrijving mede mogelijk gemaakt door: Irene van der Veen, Sieneke de Vries, Sietske Sijtsma,, Gerda Hartman en

Nadere informatie

HET MOOGLY ALFABET vertaald door HET HAAKBEEST www.hethaakbeest.be

HET MOOGLY ALFABET vertaald door HET HAAKBEEST www.hethaakbeest.be HET MOOGLY ALFABET vertaald door HET HAAKBEEST www.hethaakbeest.be 1 Gebruik onderstaand schema voor de teltekeningen: Start Losse (l) Halve Vaste (hv) Vaste (v) 2 vasten in 1 steek Haak 2 vasten samen

Nadere informatie

Charlotte {Groot gehaakt vierkant deel 1}

Charlotte {Groot gehaakt vierkant deel 1} Charlotte {Groot gehaakt vierkant deel 1} Ik weet dat velen van jullie vol verlangen wachten op het patroon van mijn nieuwe grote gehaakte vierkant, en ik ben dus zeer verheugd dat ik jullie de delen 1-3

Nadere informatie

Mandala Madness deel 1

Mandala Madness deel 1 Mandala Madness deel 1 Welkom, bij de geweldige reis die we samen gaan afleggen. Ben je klaar? Dan gaan we beginnen. De start van onze reis samen gaat beginnen als een bloem die langzaam uitvouwt zoals

Nadere informatie

0 ccessoires - Kleding - Inrichting - Meesterwerken - Quilts - Patchwork zonder naald - Motieven - Cursus Tafelloper Schoudertas Fantasie Gerafeld hart De grootste in unieke verzamelwerken en collecties...

Nadere informatie

Boogjes: Deze worden op een rand stokjes gehaakt (aantal deelbaar door 4, +1)

Boogjes: Deze worden op een rand stokjes gehaakt (aantal deelbaar door 4, +1) 5515 Gehaakte tuniek van Larra Maten: 36/38 40/42 Materiaal: Scheepjes Larra donkerblauw (7370) 9-10 bollen, haaknaald nr. 3. Stekenverhouding: Boogjessteek: 6 boogjes en 13 toeren = 10x10 cm. De motieven

Nadere informatie

Dutch Version. Dahlia Bud. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 2

Dutch Version. Dahlia Bud. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 2 Dutch Version Dahlia Bud Frida s Flowers Blanket Patroon Set Patroon Set Dahlia Bud Dahlias zijn van origine Mexicaanse bloemen en zijn veel terug te zien in Frida s werk en Mexicaanse borduursels. De

Nadere informatie

EEN BEETJE VAN DIT EEN BEETJE

EEN BEETJE VAN DIT EEN BEETJE 1/7 EEN BEETJE VAN DIT EEN BEETJE VAN DAT SJAAL Teri DiLibero Vertaling Charami.com VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON Dit patroon behoort toe aan Teri DiLibero (ravelry.com/designers/teri-dilibero). Charami.com

Nadere informatie

Happy Day Mobiel. Mobiel met hemellichamen 1

Happy Day Mobiel. Mobiel met hemellichamen 1 Happy Day Mobiel Mobiel met hemellichamen 1 Happy Day Mobiel Moeilijkheidsgraad: Makkelijk Afmetingen: Zon: 9 cm diameter (alleen het gezicht) en 14 cm diameter (gezicht en stralen). Regenboog: 18,5 cm

Nadere informatie

basistechnieken haken

basistechnieken haken basistechnieken haken Lossen Sla de draad om de naald en haal deze door de lus (1 en 2) Dit is de eerste losse (3) Voor elke nieuwe losse weer de draad om de naald door de lus halen (4) Halve vasten Halve

Nadere informatie

Dutch Version. Frida s Edging. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 8

Dutch Version. Frida s Edging. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 8 Dutch Version Frida s Edging Frida s Flowers Blanket Patroon Set 8 1 Tijdens het ontwerpen van dit project wilde ik het afronden van het project graag zo makkelijk en snel mogelijk maken. Door de verschillende

Nadere informatie

Bohemian Blues BY DROPS DESIGN

Bohemian Blues BY DROPS DESIGN Bohemian Blues BY DROPS DESIGN Gehaakte DROPS poncho van "Paris". Één-maat DROPS 162-2 DROPS design: Model nr. w-539 Garengroep C of A en A ---------------------------------------------------------- Maat:

Nadere informatie

Dutch Version. Rosa. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 4

Dutch Version. Rosa. Frida s Flowers Blanket Patroon Set 4 Dutch Version Rosa Frida s Flowers Blanket Patroon Set 4 Patroon Set 4 Rosa Een van Frida s eerste schilderijen is getiteld Still Life Roses (Stil leven rozen), geschilderd in 95. Frida droeg vaak rozen

Nadere informatie

MOOI KONIJN MET JURKJE

MOOI KONIJN MET JURKJE MOOI KONIJN MET JURKJE Bron: https://amigurumi.today/pretty-bunny-amigurumi-in-dress-free-crochet-pattern/ Vertaald door Carine Meessen BENODIGDHEDEN: Yarnart Jeans garen (katoen/acryl) 50 gr/160 m Wit

Nadere informatie

Toer 2 Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog en stokje. Haak nu in iedere volgende steek 2 stokjes. Je hebt nu 24 stokjes.

Toer 2 Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog en stokje. Haak nu in iedere volgende steek 2 stokjes. Je hebt nu 24 stokjes. Patroon paasideetjes Eiernetje Toer 1 Maak een magische lus met hierin 12 vasten. Toer 2 Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog en stokje. Haak nu in iedere volgende steek 2 stokjes. Je hebt nu 24 stokjes.

Nadere informatie

Oh, kom er eens kijken... van :

Oh, kom er eens kijken... van : Oh, kom er eens kijken... van : http://kneutsel.blogspot.nl Ik heb een haakpatroon gemaakt voor een Sinterklaasje! Dit is de eerste keer dat ik zelf een haakpatroon heb geschreven en dat kostte me toch

Nadere informatie

Patroon Cronelia s Blauwe Tas

Patroon Cronelia s Blauwe Tas Patroon Cronelia s Blauwe Tas Voor deze tas heb ik de volgende kleuren van Cygnet Superwash DK gebruikt: - Navy, nr. 2153-1 x - White, nr. 208-1 x - Denim, nr. 2284-2 x - Bluebell, nr. 2156-1 x - Blueberry,

Nadere informatie

Patroon telefoon-hoesje met hart

Patroon telefoon-hoesje met hart Patroon telefoon-hoesje met hart Ik heb dit patroontje gemaakt voor mijn eigen telefoon. Pas het aantal lossen in je lossenlijn aan aan de breedte van je eigen telefoon. Zorg wel dat je een oneven aantal

Nadere informatie

Ella de Olifant. Afkortingen: L: Losse of Kettingsteek V: Vaste *..* wat hier tussen staat de gehele ronde herhalen

Ella de Olifant. Afkortingen: L: Losse of Kettingsteek V: Vaste *..* wat hier tussen staat de gehele ronde herhalen Ella de Olifant Afkortingen: L: Losse of Kettingsteek V: Vaste *..* wat hier tussen staat de gehele ronde herhalen Gebruikte materialen: 2mm haaknld, katoen garen in licht blauw of grijs kleur zwart borduurgaren

Nadere informatie

Patroon telefoon-hoesje met hart

Patroon telefoon-hoesje met hart Patroon telefoon-hoesje met hart Ik heb dit patroontje gemaakt voor mijn eigen telefoon. Pas het aantal lossen in je lossenlijn aan aan de breedte van je eigen telefoon. Zorg wel dat je een oneven aantal

Nadere informatie

Patroon gehaakt boodschappennetje

Patroon gehaakt boodschappennetje Patroon gehaakt boodschappennetje Om dit patroontje te maken heb je 2 bolletjes katoen nodig. Voor het randje en de lus een restje katoen in een andere kleur en een grote knoop om je hoesje te sluiten.

Nadere informatie

- 5 à 6 bollen wol (ik gebruikte CASUAL breigaren van Zeeman, 100 gr - 200m) - haaknaald 5. Trui met boothals. Nodig: Detail van de steek

- 5 à 6 bollen wol (ik gebruikte CASUAL breigaren van Zeeman, 100 gr - 200m) - haaknaald 5. Trui met boothals. Nodig: Detail van de steek Trui met boothals Detail van de steek Nodig: - 5 à 6 bollen wol (ik gebruikte CASUAL breigaren van Zeeman, 100 gr - 200m) - haaknaald 5 Deze trui is aan middenrug 60 cm lang en van zijnaad tot zijnaad

Nadere informatie

Bij de bloem haak je in iedere opening tussen 3 stokjes een vaste en daartussen zitten dus steeds 3 lossen.

Bij de bloem haak je in iedere opening tussen 3 stokjes een vaste en daartussen zitten dus steeds 3 lossen. Heb je er weer zin in? Nog 2 weekjes en je deken is helemaal klaar! Deze week gaan we alle vierkantjes aan elkaar haken en treffen we de voorbereidingen om ze aan de deken te haken. Lekker zitten is er

Nadere informatie

Inhoud 3 Inleiding 4-5 Handig om te weten voordat je begint 6 Opzetlus 7 Losse 8 Steken tellen 9 Halve vaste 10 Vaste 11 Half stokje 12 Stokje 13

Inhoud 3 Inleiding 4-5 Handig om te weten voordat je begint 6 Opzetlus 7 Losse 8 Steken tellen 9 Halve vaste 10 Vaste 11 Half stokje 12 Stokje 13 haakboekje Alle basissteken op een rij Steken meerderen en minderen Keer- en beginlossen Patronen lezen: termen en afkortingen Inhoud 3 Inleiding 4-5 Handig om te weten voordat je begint 6 Opzetlus 7 Losse

Nadere informatie

HAAKPATROON MINNIE MOUSE TASJE

HAAKPATROON MINNIE MOUSE TASJE HAAKPATROON MINNIE MOUSE TASJE 2 Materialen: Garen Tasje Een half bolletje (ca. 25 gram) haakkatoen. Ik gebruikte Nova glanskatoen, van de Wibra, geschikt voor haaknaald 2 ½ - 3, kleur fuchsia, maar rood

Nadere informatie

Baby-jasje met capuchon Tunisch gehaakt

Baby-jasje met capuchon Tunisch gehaakt Baby-jasje met capuchon Tunisch gehaakt 3-6 maanden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

ELOISE GIRL SWEATER van Moogly

ELOISE GIRL SWEATER van Moogly 1 ELOISE GIRL SWEATER van Moogly Vertaald door HET HAAKBEEST www.hethaakbeest.be BENODIGDHEDEN: - Haaknaald maat 6,0 mm - 665 1013 meter worsted weight garen o Kleur A: 505 720 meter (grijs) o Kleur B:

Nadere informatie

Patroon : CAL tas. instagram

Patroon : CAL tas.  instagram 1 Patroon : CAL tas www.vicarno.com info@vicarno.com instagram : @annelies_baes 2 Info : Ik verzamel foto s van alle tassen die gemaakt worden. Deel dus jullie creaties op instagram en gebruik de tag #FoFbag.

Nadere informatie

Patroon Sjaal met een twist

Patroon Sjaal met een twist Patroon Sjaal met een twist Ik heb deze vest-sjaal gemaakt van 2 verschillende garens van Adriafil. De Knitcol (046) en de EtaBeta (94). Van de Knitcol had ik 8 bollen nodig, van de EtaBeta 5 bollen. Ik

Nadere informatie

Spring Daze by DROPS Design

Spring Daze by DROPS Design Spring Daze by DROPS Design Gehaakte DROPS deken met driehoeken en franjes van Paris. DROPS 170-17 DROPS design: Model nr. w 595 Garengroep C of A en A Maten (zonder franjes in elke punt): Breedte: 93

Nadere informatie

Patroon week 3 CAL Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Patroon week 3 CAL Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. In het patroon geef ik steeds kleurnummers aan. Dit zijn de 3 kleurvariaties die ik zelf had bedacht. De volgorde is roze (Rozengeur)/blauw (Zeebries)/groen (Ochtenddauw). Natuurlijk ben je vrij om je

Nadere informatie

TALCA KANTEN TUNIEK VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON. Kim Rutledge Vertaling Charami.com 1/18

TALCA KANTEN TUNIEK VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON. Kim Rutledge Vertaling Charami.com 1/18 1/18 TALCA KANTEN TUNIEK Kim Rutledge Vertaling Charami.com VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON Dit patroon werd ontworpen door Kate Rutledge (http://femmefibers.blogspot.be/) voor NaturallyCaron.com (http://www.yarnspirations.com/naturallycaron).

Nadere informatie

PATROON MAMAPONCHO. bewerkt door HET HAAKBEEST

PATROON MAMAPONCHO. bewerkt door HET HAAKBEEST 1 PATROON MAMAPONCHO bewerkt door HET HAAKBEEST www.hethaakbeest.be BENODIGDHEDEN: - +-600-800g (1600m) haakgaren (afh. van het aantal kleurwissels) - haaknaald 5,0mm - ev. breinaalden 5,00mm en 6,00mm

Nadere informatie

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF

DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF DE MOOISTE SIERADEN EN MODE-ACCESSOIRES MAAKT U ZELF 4 De grootste in unieke verzamelwerken en collecties... RCS Libri s.p.a. Kit Perline RLM NV, Willemstad 2012 Lecturama, Willemstad 2012 Alle rechten

Nadere informatie

Wist je dat. Benodigdheden. Afkortingen

Wist je dat. Benodigdheden. Afkortingen 1 Benodigdheden Scheepjes Catona Snow White 106 (ca. 50 gram) Scheepjes Catona Jet Black 110 (ca. 35 gram) Scheepjes Catona Metal Grey 242 (restje) Scheepjes Panda Black Bear 585 (restje) Veiligheidsoogjes

Nadere informatie

LITTLE FIRE PANTS GEHAAKT WOLBROEKJE

LITTLE FIRE PANTS GEHAAKT WOLBROEKJE LITTLE FIRE PANTS GEHAAKT WOLBROEKJE Patroon van Amy With a tangled skein Vertaald door HET HAAKBEEST www.hethaakbeest.be Voor dit patroon wordt gebruik gemaakt van worsted weight garen en een haaknaald

Nadere informatie

Patroon Mandala Summer 15

Patroon Mandala Summer 15 Patroon Mandala Summer 15 Wat heeft u nodig: 1 x Cygnet Cottony DK White, nr. 208 1 x Cygnet Cottony DK Pebble, nr. 307 1 x Cygnet Cottony DK Oatmeal, nr. 544 1 x Cygnet Cottony DK Powder Blue, nr. 198

Nadere informatie

Banksia Rand. Gebruik dezelfde haaknaald en hetzelfde garen dat je voor de rest van het project gebruikt hebt.

Banksia Rand. Gebruik dezelfde haaknaald en hetzelfde garen dat je voor de rest van het project gebruikt hebt. Banksia Rand Materialen Gebruik dezelfde haaknaald en hetzelfde garen dat je voor de rest van het project gebruikt hebt. Afkortingen L Losse (chain) /a Steek achterlangs (Steek je naald van achter naar

Nadere informatie

Patroon nostalgisch, gehaakt babydekentje

Patroon nostalgisch, gehaakt babydekentje Patroon nostalgisch, gehaakt babydekentje Ik heb deze deken gemaakt met Katia Capri. Van de blauwe (82103) had ik 3 bollen nodig, van de zalmkleurige (82148) 3 bollen, van de groene (82153) 6 bollen en

Nadere informatie

Haken is Hip ~ Granny Squares join-as-you-go

Haken is Hip ~ Granny Squares join-as-you-go Je kunt granny squares met een overhandse steek aan elkaar naaien of haken, maar je kunt ze ook in de laatste toer aan elkaar haken. Ik heb een stapeltje granny s gehaakt en voor de laatste toer gebruik

Nadere informatie

Patroon Cal Vierde Kwartaal 2016 week Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Patroon Cal Vierde Kwartaal 2016 week Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. Alweer een nieuwe week, je hebt al echt weer een deken voor je liggen. Deze week maken we hem weer een stukje langer. Ik hoop dat je er zin in hebt. We gaan de Parelsteek haken, of, zoals ik hem noem,

Nadere informatie

breipatroon Zo ga je te werk

breipatroon Zo ga je te werk BAGSHAWL 9 bollen Nigar; 4 bollen wit en 1 bol van 5 andere kleuren 1 set breinaalden van 9 mm (je kunt ook recht breien op een rondbreinaald van 9 mm) en een haaknaald 5 of groter Recht 22 x 240 cm LET

Nadere informatie

Tunische Ton sur Ton Sjaal

Tunische Ton sur Ton Sjaal Tunische Ton sur Ton Sjaal Een prachtige tunisch gehaakte sjaal die mooi soepel valt en je op verschillende manier kunt dragen. Door kleuren te kiezen die dicht bij elkaar liggen geeft de sjaal met steek

Nadere informatie

De panden Toer 1 Toer 2 t/m 25/27/29/31/33/35 Haak vanaf hier alleen nog maar in de achterste lussen.

De panden Toer 1 Toer 2 t/m 25/27/29/31/33/35 Haak vanaf hier alleen nog maar in de achterste lussen. Patroon Vest Joyce Het patroon van dit vest is gemaakt met de Velvet van Scheepjes, voor de foto s gebruikte ik kleurnummer 852. Ook haakte ik haar van de Stonewashed van Scheepjes. Het vest wordt beschreven

Nadere informatie

Patroon week 2 CAL Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie.

Patroon week 2 CAL Lossen & Vasten Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. In het patroon geef ik steeds kleurnummers aan. Dit zijn de 3 kleurvariaties die ik zelf had bedacht. De volgorde is roze (Rozengeur)/blauw (Zeebries)/groen (Ochtenddauw). Natuurlijk ben je vrij om je

Nadere informatie

Deken van achthoeken met vierkantjes ertussen kleur 1 is mintgroen, kleur 2 is kobaltblauw en kleur 3 is lichtblauw

Deken van achthoeken met vierkantjes ertussen kleur 1 is mintgroen, kleur 2 is kobaltblauw en kleur 3 is lichtblauw Deken van achthoeken met vierkantjes ertussen kleur 1 is mintgroen, kleur 2 is kobaltblauw en kleur 3 is lichtblauw Achthoek 1. Kleur 1: Zet 8 vasten op in een magische ring en sluit met halve vaste in

Nadere informatie

Max Velthuijs - Kikker en Eend

Max Velthuijs - Kikker en Eend Max Velthuijs - Kikker en Eend Het originele patroon is afkomstig uit het tijdschrift Ouders van Nu. Met hun toestemming heb ik het patroon gepubliceerd op mijn blog. De schrijfwijze van het originele

Nadere informatie

dit patroon is gratis ter beschikking gesteld door Anja Toonen

dit patroon is gratis ter beschikking gesteld door Anja Toonen I-PAD Hoes haken dit patroon is gratis ter beschikking gesteld door Anja Toonen www.haakpret.nl info@haakpret.nl Haak je eigen I-PAD hoes en je hebt iets wat niemand heeft! Het formaat is beschreven voor

Nadere informatie

Russisch diagram, bewerkt en beschreven door Annie Germeraad voor Annyone s Shawls Groep

Russisch diagram, bewerkt en beschreven door Annie Germeraad voor Annyone s Shawls Groep 1 ELENA s RECHTE RUITEN SHAWL Dit is een patroon, gebaseerd op een bestaand Russisch diagram. Van dat diagram (ooit van een vestje) heeft ene Elena uit Rusland een shawl gemaakt. De sjaal van de eerste

Nadere informatie

Frouke de Schildpad. Aan de slag

Frouke de Schildpad. Aan de slag Frouke de Schildpad Benodigdheden - 1 bol Lettlopi lichtgroen - 1 bol Lettlopi donkergroen - 2 bollen Peru van Scheepjes groen/grijs - 1 bol Peru van scheepjes beige - haaknaald nummer 7 - restjes zwart,

Nadere informatie

Peperkoekhuisje. Stap 1

Peperkoekhuisje. Stap 1 Stap 1 Ik ga een peperkoek huisje haken voor de kerst. Ik heb geen patroon maar zal jullie op de hoogte houden wat ik doe. Als je het leuk vindt, kun je mee haken. Gisteren heb ik de voorkant van het huisje

Nadere informatie

Lydia Blanket. Ik hoop dat je veel plezier beleeft met het maken van deze deken! Dedri

Lydia Blanket. Ik hoop dat je veel plezier beleeft met het maken van deze deken! Dedri Lydia Blanket Ik wilde deze deken al maken sinds ik het Lydia vierkant ontworpen heb voor Sophie s Universe CAL. En natuurlijk moesten hierin ook de roosjes terugkomen, mijn favoriete deel uit Sophie s

Nadere informatie

... Haakpatroon voor de kleine ronde elf!

... Haakpatroon voor de kleine ronde elf! ... Haakpatroon voor de kleine ronde elf! El fi Voordat je begint... Wat houdt Miss Elfi Rubi Special in Dit haakpatroon is alleen in combinatie met het haakpatroon voor de pop Miss Rubi te gebruiken.

Nadere informatie

Slapende Kat * * * Materiaal: Gebruikte steken en afkortingen:

Slapende Kat * * * Materiaal: Gebruikte steken en afkortingen: Slapende Kat Alle figuren die met mijn patronen zijn gemaakt, mogen verkocht worden, met vermelding van mij als designer. Het patroon zelf, of delen daarvan mogen niet worden verkocht of als eigen patroon

Nadere informatie

GILET/VEST MET HOUTEN KNOPEN

GILET/VEST MET HOUTEN KNOPEN 1/7 GILET/VEST MET HOUTEN KNOPEN Lillian Jarmie Vertaling Charami.com VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON Dit patroon behoort toe aan Lillian Jarmie (http://www.freepatterns.com/detail.html?code=fc00644&cat_id=332).

Nadere informatie

Dutch Version. Strepen en Golven. Lily Pond Blanket Rechthoek 1

Dutch Version. Strepen en Golven. Lily Pond Blanket Rechthoek 1 Dutch Version Strepen en Golven Lily Pond Blanket Rechthoek 1 Welkom bij de start van de Stylecraft Lily Pond Blanket Crochet Along ontworpen door Jane Crowfoot met gebruik van een van onze populaire garens

Nadere informatie

Telefoonhoesje. Patroon 1 Patroon 2 Patroon voor zelfhechtende voering

Telefoonhoesje. Patroon 1 Patroon 2 Patroon voor zelfhechtende voering Instructies Dit heb je nodig: Totally Me!- naaimachine 2 stukjes stof (11,4 cm x 33 cm) 1 stukje zelfhechtende voering 6,4 cm dun elastiek 1 gekleurde knoop Schaar Spelden De patronen staan op de laatste

Nadere informatie

Popsicle DROPS DROPS PARIS UNI COLOUR (50g)

Popsicle DROPS DROPS PARIS UNI COLOUR (50g) Page 1 of 6 Popsicle Popsicle by DROPS Design "-Prachtige poncho voor het voorjaar en de zomer!" Gehaakte DROPS poncho van "Paris". Maat: S -XXXL. DROPS 147-1 DROPS design: Model nr. w-468 Garengroep C

Nadere informatie