GE Healthcare Nieuws

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GE Healthcare Nieuws"

Transcriptie

1 GE Healthcare Nieuws No HET TIJDSCHRIFT VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE Tomosynthese een veelbelovende techniek Voluson E8 meer dan een echografietoestel" De Flexmed XR tafel onze oplossing voor privépraktijken Cardiale CT scan bij lage dosis... gehealthcare.com

2 GE Healthcare Nieuws Het tijdschrift voor klanten en zakenrelaties van GE Healthcare 2014 No. 1. GE Healthcare Nieuws wordt gepubliceerd in samenwerking met alle GE Healthcare afdelingen. Redactieadres: GE Healthcare Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Tel Fax Hoofdredactie & vormgeving: Dirk Demuynck, Sabrina Berhin Marja van de Bunt Redactiecommissie: Diagnostic Imaging: Victor Cuyckens Ultrasound: Johan Vandenweghe Medical Diagnostics: Didier Dessard Services: Myriam Guiral Gedrukt in België, oplage: stuks GE Healthcare Nieuws wordt kosteloos verspreid onder de klanten en zakenrelaties van GE Healthcare. Wilt u op de verzendlijst terechtkomen, stuur dan een naar of stuur een briefje naar GE Healthcare, Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem. Vermeld uw naam, functie en zakelijke adres General Electric Company - Alle rechten voorbehouden. Het copyright, alle handelsmerken en handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten die inherent zijn aan of worden gebruikt in verband met en gerelateerd aan deze publicatie zijn, tenzij een andere eigenaar is vermeld, het eigendom van GE Healthcare. Niets uit deze publicatie mag vermenigvuldigd, overgedragen of in een opslagsysteem bewaard worden, in enige vorm of manier, elektronisch, mechanisch, middels fotokopie, opname of andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GE Healthcare. GE, het GE Monogram en imagination at work zijn handelsmerken van General Electric Company. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Hoewel GE Healthcare tracht in deze publicatie correcte informatie te verschaffen, kunnen de artikelen onvolledige informatie bevatten, de informatie kan fouten bevatten of de informatie kan verouderd zijn. Geen enkele garantieverklaring, hetzij expliciet of impliciet, is of was gedaan over de compleetheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie in deze uitgave of over de informatie of het materiaal van derden dat in deze uitgave mogelijk gepubliceerd is. De lezer erkent uitdrukkelijk dat deze uitgave onvolledige informatie kan bevatten, dat de informatie fouten kan bevatten of dat de informatie verouderd kan zijn. Verder erkent de lezer uitdrukkelijk dat het gebruik van of vertrouwen in de informatie in deze uitgave voor eigen risico van de gebruiker is. GE Healthcare zal onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk zijn voor enige directe, gevolg-, incidentele, secundaire of speciale schaden of verloren omzet als gevolg van deze uitgave of haar inhoud. INHOUD 3 Voorwoord 4 Tomosynthese, een veelbelovende techniek 6 GE's Dose Blueprint 8 Voluson E8 meer dan een echografietoestel 10 Voluson Ultrasound, ontworpen voor uw noden 12 De digitaliseerbare Flexmed tafel 14 GE Water & Process Technologies... een kennismaking 15 Brilliant Machines 16 Human interest: interview Johan Leroy, CT Remote Service Leader 17 Human interest: interview Denis Fiez, U/S Technical Support 18 Caring MR Suite 19 De cardiale CT-scans met lage stralingsdosis 20 Unisyn - uw Partner in het testen van transducer performantie 21 Meer Productiviteit door Predictiviteit 22 Kalender 22 Contactinformatie 22 Blijf op de hoogte! Over GE Healthcare GE Healthcare voorziet in innovatieve medische technologieën en diensten die vorm geven aan een nieuwe fase van patiëntzorg. Onze expertise op het gebied van medische beeldvorming en informatietechnologieën, medische diagnose, systemen voor patiëntbewaking, ontdekking van medicijnen en biofarmaceutische productietechnologieën, prestatieverbetering en performance oplossingen stelt medische professionals over de hele wereld in staat betere zorg te leveren aan meer mensen over de gehele wereld tegen lagere kosten. Daarnaast werken we samen met leiders in de gezondheidszorg, waarbij wij ons inspannen om invloed uit te oefenen op de mondiale beleidswijziging, die nodig is om een succesvolle overgang naar duurzame gezondheidszorg systemen te implementeren. Onze healthymagination toekomstvisie nodigt de wereld uit om ons te vergezellen op onze reis, waarbij we voortdurend innovaties ontwikkelen, gericht op het verlagen van kosten, toegankelijker maken van zorg en verbeteren van de kwaliteit en efficiency over de hele wereld. GE Healthcare, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, is een onderdeel van General Electric Company (NYSE: GE). Wereldwijd zetten GE Healthcare medewerkers zich ten volle in voor professionals in de gezondheidszorg en hun patiënten in meer dan 100 landen. Bezoek voor meer informatie over GE Healthcare, onze website op

3 GE Healthcare Nieuws Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt onze tweede editie van het GE Healthcare Nieuws magazine bestemd voor onze Belgische en Luxemburgse klanten en zakenrelaties. Velen van u vertrekken weldra op een welverdiende jaarlijkse vakantie en we wensen u nu reeds een ontspannen verlofperiode toe. Naast productinformatie laten we in deze tweede editie opnieuw enkele van onze klanten aan het woord en staan we ook even stil bij een andere onderneming van de General Electric groep, namelijk GE Water & Process Technologies gevestigd te Heverlee en Herentals. Brilliant Machines is een project dat GE reeds geruime tijd heeft opgestart en dat als oogpunt heeft om de technologie nog meer dan vroeger ten dienste van de mens in te zetten. In deze editie willen we enkele van deze technologieën toelichten. Tot slot, in de rubriek onze medewerkers laten we u opnieuw kennis maken met het dagelijks leven van twee van onze medewerkers. Ik wens u veel leesplezier toe. Dirk Demuynck Regional Marketing Manager GE Healthcare Recent heeft GE Healthcare geïnvesteerd in een nieuwe werkomgeving voor haar medewerkers. Onze kantoren, gevestigd te Diegem, zijn bij deze gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken.

4 Technologie & Innovatie De vestiging in Sart-Tilman van het CHU (Centre Hospitalier Universitaire de Liège [Universitair Ziekenhuis Luik]) gebruikt al sedert eind 2013 de radiologietafel Discovery XR656. In totaal werden er in het CHU drie tafels geplaatst: één op de campus Notre Dame des Bruyères en twee op de campus Sart-Tilman. Tomosynthese, een veelbelovende techniek Na een aantal maanden in gebruik voldoen de resultaten aan de gestelde verwachtingen. Met de Discovery* XR656 kan het Universitair Ziekenhuis artrografieën met micrografie uitvoeren, breuken en prothesen controleren, maar ook reumatologisch onderzoek doen. Vooral op dit laatste terrein worden hun verwachtingen waargemaakt, waar het CHU bezig is met een vergelijking van de prestaties van de tomosynthese ten opzichte van die van de scanner en standaard radiografie. Momenteel lijkt het gebruik van deze beeldvormingstechniek, met in het bijzonder toepassingen voor de longen, veelbelovend. V.l.n.r.: Juan Caldeira, Maxime Gruslin, Dr. Simoni de g.à.d GE Healthcare Nieuws No * Handelsmerk van General Electric Company.

5 Technologie & Innovatie Tomosynthese, ten dienste van radiologen Dankzij tomosynthese is het veel eenvoudiger geworden om bepaalde veranderingen op te sporen die vaak aangeven dat er een ontsteking aanwezig is, aldus dr. Simoni. Maar dat is niet het enige terrein waarop tomosynthese waardevol is gebleken. We testen deze techniek ook uit voor de detectie van letsels van de meniscus, de ligamenten en het kraakbeen, voegt de radioloog eraan toe. De tomosynthese wordt ook breed ingezet voor radiodiagnostiek van de borst. De aankoop van de Discovery XR656 met tomosynthese is zeker van belang voor een Universitair Ziekenhuis. Het is erg nuttig voor een ziekenhuis waar vele jongeren in opleiding zijn en elke dag oefenen. Botletsels kunnen met tomosynthese veel gemakkelijker worden opgespoord legt dr. Simoni uit. Dit is vooral het geval voor scafoïdfracturen. Dr. Simoni herinnert zich nog een patiënt die een dergelijke breuk had opgelopen: De scafoïdfractuur was moeilijk zichtbaar en enkel retrospectief. Door de tomosynthese hebben we de breuk met zekerheid kunnen vaststellen en zo de pijn van de patiënt kunnen verklaren, zonder daarbij zwaardere technieken of stralingstechnieken te hoeven gebruiken. De belangrijkste voordelen van tomosynthese zijn dat het onderzoek kan gebeuren met een lage stralingsdosis, en dit op standaard radiologietoestellen, die vaker beschikbaar zijn dan scanners. Als universitair ziekenhuis ziet het CHU van Luik nog een derde voordeel: door de tomosynthese kan er wetenschappelijk onderzoek worden verricht dat zal leiden tot een betere behandeling en detectie van bepaalde ziektebeelden bij patiënten met acute breuken of ontstekingsziekten. Van analoog naar digitaal Op een grotere schaal betekende de aanschaf van de Discovery XR656 de overgang naar de digitale technologie. Dit betekent een echte tijdwinst door de visualisering van de beelden in real time op de console van de radioloog. Het is niet langer nodig om de beelden te ontwikkelen, zoals het geval was met oudere systemen, verheugt dr. Simoni zich. Hierdoor werken we veel efficiënter en kunnen we beter en stipter tegemoet komen aan de vragen van de clinici. Waarom hebben we voor GE gekozen? De aankoop van de Discovery XR656 radiologietafel van GE door het ziekenhuis werd uiteraard geleid door de kwaliteit ervan, maar ook door de technologie, zoals de "Dual energy" en de mogelijkheid om door middel van micrografie radiografieën te maken met een lage stralingsdosis. Dit toestel levert met een beperkte straling toch kwaliteitsvolle beelden. In het CHU van Luik zijn momenteel stappen aan de gang voor de evaluatie van de vermindering van de stralingsdosis. Omdat het Universitair Ziekenhuis als doel heeft om de blootstelling van de patiënten te beperken, is er een computersysteem geïnstalleerd om systematisch de dosis te controleren. GE Healthcare Nieuws No

6 GE in het nieuws Een helpende hand voor ziekenhuizen bij de nieuwe Europese wetgeving rond stralingsdoses Europese wetgeving. Velen nemen deze verantwoordelijkheid al ernstig en kiezen voor zeer efficiënte lage stralingsdoses. Anderzijds kunnen we er niet omheen dat de standaarden voor optimale stralingsdoses en de bijhorende monitoring nog sterk kunnen verschillen tussen ziekenhuizen onderling, en zeker van land tot land. Recent kondigde GE Healthcare tijdens het European Congress of Radiology (ECR) in Wenen de Europese lancering van haar Dose Blueprint aan, een programma om de stralingsdoses in ziekenhuizen te verlagen. De lancering valt samen met de recent gepubliceerde Europese richtlijn die specifieke maatregelen bevat voor het gebruik van straling bij medische behandelingen en diagnoses. Hoewel er al sinds het midden van de 20ste eeuw voorschriften bestaan rond beeldvorming en behandelingsapparatuur op basis van ioniserende straling, gaat de huidige richtlijn verder dan ooit. Zo worden aan de lidstaten maatregelen opgelegd die organisaties en centra voor gezondheidszorg tegen februari 2018 verplicht moeten naleven. Hoofdstuk 7 van de richtlijn (artikel 55 tot en met 61) behandelt de maatregelen die lidstaten moeten nemen met betrekking tot het minimaliseren van de medische stralingsdoses voor zowel patiënten als medewerkers. Deze omvatten een verantwoording voor het gebruik van straling, een optimalisatie van de stralingsdoses, verantwoordelijkheden, procedures en opleidingsvereisten voor operatoren en het gebruik en onderhoud van de geschikte apparatuur. Zoals uit de naam mag blijken, werd het kader voor GE Dose Blueprint ontwikkeld op basis van de inzichten van klanten en andere vooraanstaande organisaties, met als doel ziekenhuizen te helpen om net die informatie te filteren die zij nodig hebben om de manier waarop zij binnen hun organisatie met straling omgaan, proactief te verbeteren. Een cruciaal onderdeel van de Blueprint is een benchmarkanalyse, die is gericht op drie kritieke aspecten die een directe impact hebben op de performantie en het beheer van stralingsdoses: Leiderschap, Praktijktoepassingen en Technologie. Instellingen kunnen op hun beurt met deze gegevens aan de slag om zo hun eigen beheersstrategie voor stralingsdoses te ontwikkelen. Antoine Jomier, Dose General Manager bij GE Healthcare Services Europe, legt uit: Radiologen en ziekenhuisdirecties die zijn aangesloten bij het ECR weten dat ze vertrouwd moeten raken met de implicaties van deze nieuwe Wanneer je even stilstaat bij al de technologieën voor lage stralingsdoses die op de markt zijn, kan dat behoorlijk afschrikwekkend zijn. Hoe kunnen ziekenhuizen immers zeker zijn dat ze de criteria die de EU oplegt, ook effectief naleven? Op dit punt is de Blueprint een handig instrument. Wat we willen benadrukken, is dat het niet zozeer gaat om technologie, maar wel om de juiste middelen, opleiding en cultuur. We beginnen met een evaluatie van de huidige prestaties op het vlak van stralingsdoses van een ziekenhuis aan de hand van een aantal gegevens. Hierbij houden we rekening met de technologie, maar ook met mensen, structuren en processen. Die kennis gebruiken we dan weer op een plan op maat op te maken, waarbij een efficiënt beheer van de stralingsdoses centraal staat. Professor Casselman, Hoofd Radiologie aan het AZ Sint-Jan in Brugge, legt uit dat de verantwoordelijkheid van een efficiënt stralingsbeleid voor hem verder gaat dan het naleven van de wetgeving alleen: Voor mij gaat het om ethisch handelen. Als we onze patiënten blootstellen aan een dosis die hoger ligt dan eigenlijk nodig is, zijn we verkeerd bezig, aldus Professor Casselman, die al sinds 2004 zijn huidige functie bij het AZ Sint-Jan bekleedt. Het ziekenhuis maakt sinds vorig jaar gebruik van DoseWatch*, GE s beheerssysteem voor stralingsdoses. 6 GE Healthcare Nieuws No * Handelsmerk van General Electric Company.

7 GE in het nieuws Ondertussen. Op 24 april 2014 vond in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), in samenwerking met GE Healthcare, voor de tweede maal een symposium plaats dat voorgezeten werd door prof. P. M. Parizel (diensthoofd radiologie, UZA). In dit symposium werd aandacht besteed aan dosisregistratie en optimalisatie. Er waren 140 deelnemers, uit verschillende beroepsgroepen. De lezingen werden gehouden door nationale en internationale sprekers uit zowel de gezondheidszorg, officiële instanties (FANC), alsook het bedrijfsleven. Na afloop werd de mogelijkheid geboden aan de verschillende beroepsgroepen om met elkaar in contact te treden, en kennis te maken met de uitdagingen rond stralingsdosis, het beheer en de implementatie ervan in een ziekenhuisomgeving. Prof. P.M. Parizel Diensthoofd Radiologie, UZA Ook in het Franstalig landsgedeelte en in het Groot-Hertogdom Luxemburg is er een stijgende belangstelling rond dit thema waar te nemen, getuige hiervan het symposium Optimisation de la Dose et Qualité en Imagerie Médicale dat op 13 mei 2014 georganiseerd werd in het Kirchberg Hospitaal te Luxemburg. Het Kirchberg hospitaal was ook één van de eerste gebruikers van Dosewatch in Europa en die gebruikerservaring wou men graag delen met de meer dan 80 aanwezigen. Mr Paolo Sana - Dienst Medische Beeldvorming, Kirchberg ziekenhuis Bezoek voor meer informatie over Dosemanagement onze website: Products/Dose_Management GE Healthcare Nieuws No

8 Gebruikerservaringen Voluson E8 meer dan een echografietoestel In 2008 werd de Voluson* E8 geïnstalleerd in het CHU Brugmann. Al zes jaar zorgen dokter Cos Sanchez, adjunct-kliniekhoofd en hoofd van de dienst Foetale Geneeskunde, en dokter Votino, eveneens adjunct-kliniekhoofd, voor een vooruitgang van het onderzoek door een steeds verder opgevoerde optimalisatie van de echografie. De dienst Gynaecologie en Verloskunde van het CHU Brugmann is overtuigd van de GE technologieën. Dokter Cos bevestigt dat ze niet langer moet strijden om de laatste nieuwe technologieën op dit terrein aan te kopen. Zonder na te hoeven denken kan dokter Cos een hele lijst voordelen van de Voluson E8 opsommen. Op de eerste plaats komt het gebruiksgemak. We kunnen zowel met 2D- als 3D-beelden werken, en dit gaat erg vlot. De sonde hoeft zelfs niet meer gedraaid te worden. Met de Voluson E8 kunnen we snel beelden maken van de hersenen, de longen, het hart, enz. Voor dokter Votino is een van de belangrijkste voordelen van de Voluson E8 de ergonomie. Wanneer we een patiënt onderzoeken, kunnen we ons niet veroorloven onnodig tijd te verliezen. Doordat het toestel ergonomisch is, kunnen we sneller werken en even effectief blijven. De Voluson E8 is inderdaad zo ontwikkeld dat de gebruikers minder spanning ondervinden, minder inspanning hoeven te leveren en minder repetitieve handelingen hoeven te doen. Dit echografietoestel is dus aangenaam in gebruik, met name door zijn scharnierarm, regelbare console, 19 inch monitor met HD scherm en intuïtieve interface. Met de Voluson E8 maken de gebruikers een beeld van een bepaald volume en krijgen ze onmiddellijk alle gezichtspunten te zien op hun computer. Dit biedt nog een ander belangrijk voordeel. Het gebeurt dat we de tijd niet hebben om alles te analyseren met de patiënt erbij, zegt dokter Cos. Met de 4D View tool van GE kunnen we de gegevens analyseren op een offline werkstation, waardoor het echografiesysteem weer beschikbaar is. Dokter Votino bevestigt dat dit inderdaad nuttig is: Soms vinden we ingewikkelde misvormingen. We hebben dan niet de tijd om de hele pathologie na te gaan in het bijzijn van de patiënt. We moeten kunnen terugkijken naar de beelden en gebruikmaken van de ervaring van onze collega's. Met de Voluson E8 en zijn 4D View is dit nu mogelijk. Dokter Cos vindt de Voluson E8 erg nuttig, met name voor de analyse van de hersenen, één van haar specialiteiten. De vermis is bijvoorbeeld erg moeilijk te observeren in 2D. Door de krachtige 3D-functie van GE is het mogelijk om te zien of de vermis aanwezig en volgroeid is, zoals met magnetische resonantie, maar dan sneller en gemakkelijker. 8 GE Healthcare Nieuws No

9 Gebruikerservaringen Naast hun tevredenheid over het toestel, zijn de doktoren Cos en Votino erg tevreden over hun samenwerking met GE. Het is het degelijkste team dat ik ken, vertrouwt dokter Votino ons toe. GE is altijd bereikbaar en we onderhouden permanent contact met elkaar. Ze stellen applicatie-ingenieurs en technici van overal in Europa ter beschikking. Als artsen passen we uiteraard onze expertise toe, maar een technische ondersteuning is onontbeerlijk. Door een goede samenwerking, verkrijgen we uitstekende resultaten. Dokter Cos deelt deze mening. De technici en applicatie-ingenieurs helpen ons om de toestellen te optimaliseren. Hierdoor werden onze verwachtingen overtroffen. We hadden de Voluson E8 meer basaal kunnen inzetten. Maar door de geregelde bezoeken van de GE medewerkers hebben we nieuwe, erg interessante functies ontdekt. Dokter Votino Met de GE Doppler is een perfecte visualisering van het foetale lichaam mogelijk en dit al erg vroeg in de zwangerschap. Samen met de GE-medewerkers hebben we bepaalde instellingen ontwikkeld waardoor het mogelijk is om de anatomie van de foetus te analyseren vanaf de 8e week van de zwangerschap. Hierdoor hebben we het onderzoek verder gebracht. We hebben bijvoorbeeld hartafwijkingen kunnen vaststellen vanaf de 9e week van de zwangerschap door middel van hoogfrequente vaginale sondes. GE levert dergelijke sondes. Ze zijn van primordiaal belang om vroegtijdige diagnoses te kunnen stellen. De spatiale en temporele resolutie van de beelden van GE (STIC) hebben ons ook uitzonderlijk geholpen. Dankzij STIC kunnen we in real time de volledige hartcyclus van de foetus volgen. Dankzij de GE technologieën kunnen we onze patiënten rond de 12e week een anatomische screening bieden samen met een genetische analyse. Zo kunnen ze hun zwangerschap onderbreken in geval van complicaties. Bij het CHU Brugmann doen we deze vroegtijdige opsporing bij alle patiënten, zelfs al wordt er extra aandacht besteed aan de risicogevallen. We doen dus een onderzoekswerk dat onder een experimenteel protocol valt. Mijn wens voor de toekomst is dat iedereen deze praktijk zal toepassen. Gezien haar ervaring, plaatst dokter Cos haar competenties ook ten dienste van GE. Op onze vraag worden er theoretische en praktische cursussen georganiseerd. Bepaalde personen hebben interesse in een GE toestel, maar weten niet hoe het te gebruiken. Omdat ik hun technologie al zestien jaar gebruik, neem ik graag deel aan de opleiding voor nieuwe gebruikers. Dokter Cos Ik gebruik nu al 16 jaar de 3D van GE. In het begin wist niemand hoe het werkte. Ik heb het toestel een aantal maanden getest. Mijn eerste beeld heb ik gemaakt nadat ik het al vier maanden gebruikte. Zodra een nieuw echografietoestel op de markt kwam, had ik het ter beschikking. Men zou kunnen zeggen dat ik met het toestel ben opgegroeid: ik ken het van binnen en van buiten. In het begin had ik 30 minuten nodig om een 3D beeld te maken. Nu duurt het slechts 3 seconden. Ik heb dus de evolutie meegemaakt en ben zelf ook mee geëvolueerd. Ik denk dat de grootste verbetering de 2D betreft. In 1998 was die nog rampzalig. Hij is blijven verbeteren tot het uitstekende niveau van de Voluson E8. Het doel voor de toekomst is om de kwaliteit van het beeld nog te verbeteren, zowel wat betreft de resolutie als de diepte. GE Healthcare Nieuws No

10 Productinformatie Voluson Ultrasound Ontworpen voor uw noden Of u nu specialiseert in verloskunde, gynaecologie, geassisteerde voortplantingstechnieken of risicozwangerschappen, wij bieden u die uitrusting die aan uw klinische behoeften beantwoordt en dit voor nagenoeg ieders budget. Een uitstekende beeldkwaliteit en steeds efficiëntere werkwijzen staan hierbij centraal. 10 GE Healthcare Nieuws No

11 Productinformatie Voluson* E6 / E8 series Voluson S6/S8 series Voluson P6 Voluson i Uitzonderlijke beeldkwaliteit Tools als Speckle Reduction Imaging (beeldvorming met minimale spikkelvorming of SRI) en Volume Contrast Imaging (Beeldvorming met maximaal contrast of VCI) zorgen voor een maximale beeldkwaliteit en helpen zo de anatomische beeldvorming te vereenvoudigen. Daarnaast bieden wij een ruim assortiment 2D- en 3D/4D sondes met innovatieve technologieën. Geavanceerd gegevensbeheer ViewPoint*, GE Healthcare s tool voor rapportering en beeldbeheer, stelt u in staat om beeld- en meetgegevens over te zetten en tegelijk geavanceerde rapporten op te maken, die naadloos bij de behoeften van uw praktijk aansluiten. Dankzij de 4D View software kunt u volumegegevens offline optimaliseren, manipuleren en analyseren. Een efficiëntere workflow Automatisering draagt bij tot een betere consistentie en een efficiëntere workflow bij het opvolgen van de arbeid, onderzoek van de harttonen bij de foetus en folliculaire observaties. Scan Assistant is een gebruiksvriendelijke, personaliseerbare tool die u de mogelijkheid geeft om de consistentie van uw onderzoeken te verbeteren en uw productiviteit te verhogen. UserClub Als lid van de VolusonClub krijgt u toegang tot online manuals, het laatste applicatie nieuws, het advies van experts en nog veel meer. Registreer nu op: Neem voor meer informatie contact op met uw Sales & Applicatie Specialist: Axel De Gheselle, (NL) Vincent Goddin, (FR) * Handelsmerk van General Electric Company. GE Healthcare Nieuws No

12 Technologie & Innovatie Wilt u de technologische veroudering van uw radiologieafdeling onder controle houden? Ontdek dan onze oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor privépraktijken De digitaliseerbare Flexmed tafel: ons antwoord op al uw uitdagingen Budgetbeheer: Een compact en gemakkelijk plaatsbaar systeem, zelfs voor kleine onderzoeksruimten, waardoor er weinig installatiewerk en -kosten zijn Erg gemakkelijk in gebruik voor een grotere productiviteit Een beperkte aankoopkost dankzij een ontwerp aangepast aan de reële beperking van de onderzoeken Een aankoop die past in uw budget: een in de hoogte verstelbare tafel of een vaste tafel Optimalisatie van de investering: Door de flatpanel detectortechnologie is de tafel digitaliseerbaar indien u wenst over te stappen op een digitale oplossing. Ze is compatibel met de meeste Röntgenbuizen, generatoren en beeldvormingssystemen van GE Healthcare en komt gegarandeerd in aanmerking voor onze upgrades. Uw investering van vandaag kan u morgen nog meer opbrengen. Dr. Ickx - Wavre Na vele jaren trouwe dienst van mijn vorige RX-tafel (Prestilix 1600) heb ik begin 2014 deze vervangen door de Flexmed telebediende tafel van GE Healthcare. De integratie van deze nieuwe tafel in mijn praktijk is zeer vlot verlopen waardoor de impact op mijn werkschema minimaal was. De Flexmed tafel is een uitstekende oplossing voor radiologen zoals ik die een privépraktijk hebben. 12 GE Healthcare Nieuws No

13 Technologie & Innovatie Digitalisering van uw radiologie-uitrusting door onze digitale flatpanel detector Aero DR* GE Healthcare werkt samen met Konica Minolta* om u een universele hoogtechnologische oplossing te bieden voor de digitalisering van uw radiologieafdeling. Een geoptimaliseerde oplossing van GE Healthcare: Tijdens de installatie optimaliseren onze technici de acquisitieparameters van de generator om ervoor te zorgen dat u de voordelen van de digitale flatpanel detector optimaal kunt benutten. Voor de gehele levensduur van het product heeft u één aanspreekpunt en één contract voor heel uw afdeling indien GE Healthcare uw digitale uitrusting onderhoudt. Uw ondersteuning voor een betere workflow: De standaardafmetingen van de flatpanels, met een speciaal doordachte interface, verzekeren een passende aansluiting op een groot deel van uw radiologieafdeling. Doordat verschillende systemen dezelfde flatpanels gebruiken, kunt u uw kosten beperken door slechts die flatpanels te kopen die u nodig heeft voor uw activiteit, zonder onnodige dubbele aankopen. Daarnaast verloopt uw workflow vlotter en neemt uw productiviteit toe dankzij de directe toegang tot de beelden nadat die zijn genomen, en de automatische overdracht van de gegevens naar uw netwerk. Een uitzonderlijke technologie voor een optimale patiëntenzorg: door de vernieuwende technologie van de detector kan de stralingsdosis met 50% gereduceerd worden zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met uw Service Account Leader: Luc Servaye: * Handelsmerk van respectieve eigenaar. GE Healthcare Nieuws No

14 GE in de Benelux Graag stellen wij aan u voor... GE Water & Process Technologies: geavanceerde oplossingen voor water- en procesbehandeling GE Water & Process Technologies (GE) brengt ervaren professionals en geavanceerde oplossingen samen om een antwoord te bieden op de meest complexe uitdagingen rond de beschikbaarheid en kwaliteit van water, productie-efficiëntie, kostcontrole en milieureglementering waarmee onze klanten geconfronteerd worden. Met ongeveer medewerkers, meer dan klanten in 130 landen en 50 globale productievestigingen combineert GE haar internationale aanwezigheid met een sterke lokale expertise in de Benelux. Het EMEA hoofdkantoor en Technology Center of Excellence bevindt zich in Heverlee, België. Daarnaast heeft GE ook een chemische productievestiging in Herentals waar eind 2012 het productievolume substantieel werd uitgebreid. GE kan een brede waaier aan oplossingen bieden aan bedrijven en organisaties actief in energieproductie, petrochemie, olieraffinage, chemie, voeding & dranken, metallurgie, farmaceutica, water- en afvalwaterzuivering, mijnbouw, micro-elektronica, alsook commerciële kantoorgebouwen. In november 2013 heeft GE haar Europese Service Reliability Center (SRC) in het Heverlee kantoor geopend. Het SRC integreert data, software, analyse en expertise om de performantie van klantsystemen online op te volgen, 24 op 7. Hiermee investeert GE lokaal in het Industrial Internet om via automatisering en geavanceerde analyse potentiële problemen bij klanten op tijd te detecteren. Onze klanten kunnen hierdoor hun water- en processystemen nog beter beschermen en hun operationele efficiëntie verbeteren. GE s chemische waterportfolio zorgt er bijvoorbeeld voor dat koelwater en ketelwater optimaal worden behandeld zodat corrosie of microbiologische groei wordt vermeden. Olieraffinaderijen en petrochemische fabrieken gebruiken onze proceschemicaliën die hen in staat stellen om hun productieproces te optimaliseren, o.a. door een lager verbruik van water en energie. Via de GE membraantechnologie kunnen klanten hun afvalwater zodanig zuiveren dat dit hergebruikt kan worden voor industriële doeleinden of landbouw. Foto: GE Service Reliability Center in Heverlee, België: online monitoring en controle van klantsystemen. Voor meer informatie: Mr. Han Engelen E: GE Water & Process Technologies bvba Interleuvenlaan 25, 3001 Heverlee, België Foto: Heverlee kantoor, België 14 GE Healthcare Nieuws No

15 Technologie & Innovatie Brilliant Machines, of hoe de software-innovaties van GE Healthcare de patiëntenervaring transformeren door kortere wachttijden en een betere efficiëntie van het ziekenhuispersoneel Baanbrekende software-innovaties zorgen voor betere klinische mogelijkheden, een persoonlijkere aanpak, lagere kosten en operationele resultaten Up-to-date, betrouwbare en nauwkeurige software is essentieel voor een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg voor de patiënt en gebruiksvriendelijkheid voor dokters en verplegend personeel. GE Healthcare investeert 2 miljard dollar in de ontwikkeling van software die focust op maximalisatie van de performantie, beter beheer van de werking van de ziekenhuizen, een hogere klinische efficiëntie en optimalisatie van de zorg in het algemeen. GE Healthcare s Xeleris 3.1, DV24.0 en VolumeRAD* zijn een mooi voorbeeld van dit engagement. Xeleris 3.1 biedt automatisering en een persoonlijke aanpak voor klinisch personeel Binnen de nucleaire geneeskunde is een van de grootste uitdagingen waar clinici mee geconfronteerd worden, toegang te krijgen tot de geavanceerde en unieke toepassingen die nodig zijn om de mogelijkheden van nucleair geneeskundige onderzoeken optimaal te benutten. Dankzij de Xeleris-software van GE Healthcare krijgen zij de mogelijkheid om deze geavanceerde toepassingen te automatiseren, te personaliseren en te raadplegen. Artsen en verpleegkundigen binnen de nucleaire geneeskunde krijgen zo toegang tot specifieke beeldresultaten, net waar en wanneer zij die nodig hebben. Dankzij de open interface kunnen de Xeleris-toepassingen nu niet enkel worden gelanceerd via een geïntegreerde en eengemaakte desktop van de Universal Viewer, maar ook via de generische Application Programming Interface. Op die manier krijgen radiologen en oncologen toegang tot tools die voorheen enkel toegankelijk waren via het Xeleris workstation, wat leidt tot een betere toegang en productiviteit. DV24.0 Continuum Pak: voor betere klinische mogelijkheden bij MRI GE Healthcare MRI streeft ernaar om de beste klinische oplossingen voor een optimale patiëntenervaring aan te bieden tegen de juiste prijs en kwaliteit. Dit jaar heeft GE Healthcare MRI het genoegen om u de lancering aan te kondigen van DV24.0, een uniek softwareplatform met innovatieve toepassingen zoals Silent Scan. DV24.0 garandeert u verbeteringen in de productiviteit van tot maar liefst 30% in vergelijking met eerdere versies. Nieuwe opties, zoals de express PreScan en Workflow 2.0, zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie door onder andere het aantal muisklikken voor gebruikers substantieel te verminderen. VolumeRAD* Tomosynthesis: voor een betere gevoeligheid bij de detectie van knobbeltjes op de longen GE Healthcare s VolumeRAD biedt een betere detectie en opvolging van patiënten met knobbeltjes op de longen in vergelijking met een conventionele radiografie voor beeldvorming van de borst. Deze geavanceerde toepassing is de eerste in haar soort voor radiografische tomosynthese van de borstkas en is specifiek gericht op een betere detectie van knobbeltjes op de longen en het daaropvolgende patiëntenbeheer. Voor het volledige artikel of meer nieuws, verwijzen we u graag naar * Handelsmerk van General Electric Company. GE Healthcare Nieuws No

16 Onze medewerkers Defecten voorkomen in plaats van ze te genezen, dat is de toekomst! Johan was altijd al werkzaam als technicus in de medische sector. In 1976 heeft hij één van de eerste scanners op Belgisch grondgebied geïnstalleerd voor Thomson CGR, dat later door GE is overgenomen. Hierna heeft Johan zijn competenties en ervaring ten dienste van ons gesteld bij de voortzetting van zijn loopbaan. Johan was vooral technicus ter plaatse, maar werkt nu van thuis uit aan de herstelling van CT-scanners. Met InSite* hebben onze technici toegang tot uw systemen. Zo kunnen ze de foutmeldingen raadplegen, de werking van de componenten controleren en de te nemen acties bepalen. Door deze dienst wordt 50% van de problemen binnen het uur opgelost**. Om hier meer over te weten, deelt Johan hier zijn InSite dagboek. U werkt van maandag tot en met vrijdag: van 8.30u tot 17.30u. Hoe zien uw dagen eruit? Elke dag voer ik twee soorten taken uit. Eerst ontvang ik wat we een Job noemen. Dat is een document dat me wordt opgestuurd door het callcenter in Diegem. Ze sturen me informatie over de problemen van de klant. Na dit te hebben ontvangen, maak ik een verbinding met het betreffende toestel. Indien mogelijk, los ik het defect online op. Als het probleem niet kan worden opgelost via uw computer, moet een technicus naar de klant gaan. Is InSite in dit geval dan nog een voordeel? Natuurlijk. Door het onderzoek dat ik thuis heb gedaan, kan ik het probleem bepalen en de nodige reserveonderdelen bestellen. De technicus ter plaatse kan zo onmiddellijk de herstelling uitvoeren, zonder onnodige verplaatsingen. Daarnaast helpt InSite om een concrete selectie te maken van de technicus ter plaatse. Hoe bedoelt u? Doordat er al een eerste onderzoek van het defect heeft plaatsgevonden, kunnen we bepalen welke technicus het best en het snelst de reparatie zal kunnen uitvoeren. Zo geven we raad aan de dispatching die verantwoordelijk is om de technici uit te sturen. We bekijken hun ervaring, hun beschikbaarheid en waar ze zich bevinden. U had het ook over een tweede taak Deze bestaat uit het anticiperen van defecten. We beschikken over een kaart met alle GE toestellen die in werking zijn. Zodra een toestel een probleem detecteert, worden wij hiervan op de hoogte gebracht. We kunnen dus ingrijpen nog voor de arts het defect heeft gemerkt. Het anticiperen van defecten is de toekomst en GE zet daar 100% op in. Deze dienstverlening, OnWatch*, maakt deel uit van onze servicecontracten. Hoe kunt u up-to-date blijven over de nieuwe technologieën, gezien het feit dat u thuis werkt? Van tijd tot tijd ga ik een reparatie ter plaatse doen. Het gebeurt niet zo vaak, maar als het een interessant geval is of het betreft een nieuwe uitvoering van het toestel, doe ik dit graag. Daarnaast volgen we ook opleidingen in de Verenigde Staten. Gedurende één week volgen we les en doen we examens. Het is een beetje zoals terug naar school gaan! Maar wat ik zo leuk vind aan dit beroep, is dat we altijd op top niveau moeten zijn. U ontwikkelt uw kennis dagelijks, door de ervaringen van uw collega's Inderdaad. Met InSite beschikken we over een kennisdatabase. Na iedere interventie delen we onze ervaring met alle medewerkers over heel de wereld. Als we problemen ondervinden met een defect, voeren we de foutmelding in het systeem in. Zo kunnen we in enkele klikken toegang krijgen tot oplossingen die onze collega's hebben gevonden. Zelfs zonder ter plaatse te gaan, zijn de telefonische contacten met de klanten voor mij erg belangrijk. Dit gevoel is wederzijds: zij tonen ons graag hun dankbaarheid. 16 GE Healthcare Nieuws No *) Handelsmerk van General Electric Company **) Europees gemiddelde, modaliteit afhankelijk

17 Onze medewerkers Op zijn 49e is Denis van Field Engineer overgeschakeld naar de functie van technische ondersteuning. Echt grote verschillen zijn er niet, met uitzondering van de vele, niet onbelangrijke, ervaring. Als medewerker van de technische ondersteuning doet Denis de reparatie van toestellen, upgrades en controles. Een relaxte job? Absoluut niet! In de schoenen van een technicus "made in GE" Denis begon bijna 14 jaar geleden bij de GE family. Ondanks de jaren houdt hij nog steeds van zijn job en wordt hij het niet beu erover te vertellen. In 2004 verliet deze technicus elektronica zijn geboorteland Frankrijk om te gaan werken bij GE Healthcare BVBA. Zijn overplaatsing gebeurde zonder veel verstoringen of veranderingen. Denis, deze Fransman uit Sarthe, heeft zich dus bij het Belgisch team van technici, gespecialiseerd in ultrasound, gevoegd. Wat er goed is bij GE, is dat we in om het even welk land kunnen werken, aldus Denis. Onvoorziene omstandigheden op het menu Zijn professionele leven in België kan niet echt ontspannen genoemd worden. Elke dag zit vol onvoorziene en nieuwe situaties. Een toestel waarschuwt niet van tevoren wanneer het defect zal raken. Onze rol is om ervoor te zorgen dat deze toevallige, maar onvermijdelijke storingen zo snel mogelijk worden opgelost. Denis is de hele dag onderweg. Ik moet verschillende campussen bezoeken. Over het algemeen voeren we tussen één tot vier reparaties uit per dag, maar het gebeurt ook dat we worden opgebeld. Als een defect zich in zijn buurt of op zijn weg voordoet, neemt Denis de tijd om naar onze klant te gaan. De slag van de bezem Denis maakt ook vaak verrassingen mee. Er bestaat zoiets als de slag van de bezem. Bepaalde toestellen zijn aan de achterkant uitgerust met een knop, helemaal onderaan. Als deze knop per ongeluk wordt omgedraaid, wordt het scherm zwart en breekt de paniek uit. Alle technici hebben dit al eens meegemaakt. Ze verplaatsen zich voor het defect en stellen vast dat het gewoon veroorzaakt is door een "slag van de bezem" tijdens het schoonmaken. Vandaag lacht hij erom en neemt hij de moeite om ernaar te vragen om zo een onnodige rit te vermijden en elders te gaan helpen, waar sprake is van een echt defect. Er doen zich ook andere, minder grappige verrassingen voor, maar Denis spreekt erover met een glimlach. Het is hem al overkomen dat hij ergens heen ging om een update te doen, waarna het toestel voor zijn ogen in storing gaat op vrijdagnamiddag! Ik ben toen tot 23.00u in het ziekenhuis gebleven. Collega's die terugkwamen uit Duitsland zijn zelfs omgereden om me te komen helpen. Het mocht niet baten. Maar de klant heeft erg positief gereageerd. Hij heeft ons zelfs op het hart gedrukt dat het defect in het juiste weekend gebeurde, omdat er weinig artsen dienst hadden! De volgende dinsdag was alles weer in orde. Elke dag doen er zich nieuwe verrassingen voor en zijn er nieuwe verhalen te vertellen. Sommige defecten zijn moeilijker dan andere, maar dat is precies onze uitdaging! En dat zou Denis voor niets ter wereld willen ruilen. GE Healthcare Nieuws No

18 Productinformatie Product informatie Caring MR Suite Ervaar MR in een nieuw licht De Caring MR Suite is ontworpen om een comfortabele en ontspannende MR ervaring te bieden. De Caring MR Suite is het resultaat van een visie, samengesteld door GE Healthcare's bekroonde ontwerpers, door het bedrijf PDC dat gespecialiseerd is in MR ruimte voorbereiding en ontwerp, en door Joey Fischer, die al 30 jaar baanbrekend is in het verminderen van stress en angst van patiënten, door gebruik te maken van beelden uit de natuur. De basis van deze kamer is het MRsysteem zelf. De winnaar van de IDEA award voor uitmuntend design, de Discovery* MR750w en de Optima* MR450w met GEM zijn ontworpen om comfortabel en gebruiksvriendelijk te zijn, zodat ze doen denken aan een stuk delicaat meubilair. Een ervaring op maat voor patiënten Maar de kracht van de Caring MR Suite is de mogelijkheid om patiënten een stem in hun diagnostische omgeving te geven door hen de mogelijkheid te bieden de omgeving van de scanruimte direct te veranderen met kleurrijke LED-verlichting. Voor het betreden van de scanruimte, verandert één druk op een ipad** de verlichting aan een aangepast kleurenschema gekozen door de patiënt. Daarnaast verhoogt een beeldscherm in het plafond boven het MR-systeem het comfort van de patiënt als aanvulling op GE s feet-first MRI capaciteit. Voor het binnengaan van de ruimte kunnen patiënten opnieuw de ipad gebruiken om een video of foto's te selecteren om van te genieten - van vrolijke cartoons tot serene beelden uit de natuur. De Caring MR Suite is ook ontworpen in afwachting van een tijd waarin MR-onderzoek kan worden uitgevoerd zonder lawaai. Luidsprekers zijn ingebouwd in de muren, zodat de patiënt muziek kan luisteren zonder speciale hoofdtelefoon. Een open en vriendelijke werkomgeving Bovendien presteren de technologen op hun best in deze gebruiksvriendelijke, praktische en ruime werkomgeving- en dit stelt uiteindelijk de patiënten op hun gemak. 18 GE Healthcare Nieuws No * Handelsmerk van General Electric Company. ** Handelsmerk van Apple

19 Gebruikerservaring Het AZ Glorieux van Ronse is erg tevreden over de Optima* CT660, die in januari 2013 werd geplaatst. Na meer dan een jaar ervaring met dit toestel, geeft dr. Fonck, hoofd van de dienst radiologie, ons een overzicht van de ervaring van zijn team, met name met de cardiale CT-scans. De cardiale CT-scans met lage stralingsdosis, een routine bij AZ Glorieux in Ronse De axiale acquisitie gebeurt in drie blokken, met name op drie verschillende hartslagen. Om te zorgen voor een perfecte aflijning van de kransslagaders op de Z-as, is GE de IBR (Intelligent Boundary Registration [Intelligente Grensregistratie]) komen plaatsen, waardoor de zeldzame kadreringsfouten zich niet voordoen. Van l.n.r..: Herman De Cocker, Dr. Didier Fonck, Céline De Coninck Door de Optima CT660 hebben we kunnen overschakelen van de klassieke coronarografieën op een minder invasieve methode, aldus dr. Fonck. Het tijdperk waarbij er een gejodeerde contrastvloeistof via een katheter moest worden ingespoten, is voorbij. Nu kan de injectie in een oppervlakkig gelegen ader gebeuren, zoals voor een bloedafname. worden opgeleid om cardiale CT-scans uit te voeren met de Optima 660. Voor dr. Fonck kan dit een geslaagde samenwerking worden genoemd. Vandaag doet het AZ Glorieux van Ronse tussen de 5 en 6 cardiale CTscans per week. De routine is er en we hebben het aantal kunnen opvoeren om te beantwoorden aan de groeiende vraag. Om ervoor te zorgen dat alle onderzoeken slagen, heeft het AZ Glorieux ook een snapshotfreeze aangekocht om de bewegingsartefacten te corrigeren. Wat de andere verwachtingen van dr. Fonck betreft, deze zijn allen ingelost, of het nu is op het vlak van beeldkwaliteit, isotropische spatiale resolutie, betrouwbaarheid of reproduceerbaarheid van de metingen. Ik ben altijd voorstander geweest van de GE-filosofie, zegt hij. Wat ik goed vind, is de kwaliteit van de beeldverwerking, die gemakkelijk en reproduceerbaar is. Het succes van het AZ Glorieux op het vlak van cardiale CT-scans is de vrucht van de samenwerking tussen cardiologen, met name dr. Becker en dr. Van Durme en radiologen, met name dr. Coppens en dr. Fonck. Een vast team van twee verplegers is eveneens bij de onderzoeken aanwezig om de manipulaties te doen. In het begin waren ze met z n tweeën, enkel om een goede opleiding te garanderen, legt de radioloog uit. Maar ons doel is dat er vier verplegers Op één jaar tijd is er veel vooruitgang geboekt, vooral wat betreft de stralingsdosis. Bij het begin gebruikte het team van zes twee methodes die waren voorgesteld door GE Healthcare, met name de helicoïdale retrospectieve acquisitie en de axiale prospectieve acquisitie. Nu wordt enkel nog de prospectieve methode toegepast, omdat de benodigde stralingsdosis erg laag ligt. We spreken over een gemiddelde van minder dan 2mSv, wat echt niet veel is. Het gebruiksgemak is ook een sterk punt dat wordt aangehaald door dr. Fonck. We hebben een opleiding gevolgd die GE in Buc, dicht bij Parijs, heeft georganiseerd. We hebben erg snel geleerd. Zodra we de verschillende applicaties kenden, konden we ermee spelen en nieuwe zaken uittesten. In de toekomst zou dr. Fonck graag het hart met een enkele rotatie kunnen bekijken zonder verlies van de spatiale resolutie. De technologie van de scanner moet in die richting evolueren. *) Handelsmerk van General Electric Company. GE Healthcare Nieuws No

20 Productinformatie Productinformatie Uw Partner in het testen van transducer performantie Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 1 op de 3 klinische onderzoeken vandaag de dag één of ander defect vertoont dat een juiste klinische diagnose in gedrang brengt. 1,2 Unisyn, een afdeling van GE Healthcare, biedt via uitgebreide on-site testing ondersteuning aan uw ultrasone apparatuur. Op die manier helpen we niet enkel uw beeldkwaliteit te ondersteunen, maar ook bij de identificatie van foutieve metingen voordat deze een impact kunnen hebben op de klinische diagnose. Unisyn* On-site Probe Performance Testing biedt u de volgende diensten: Grondig on-site testen van sondes. (GE, Philips**, Siemens**, Toshiba** en andere) Een uitgebreid pakket oplossingen voor de omwisseling en/of reparatie van defecte en risicohoudende sondes Een goede zichtbaarheid op de status van uw sondes Een kwantitatieve analyse van de performantie van uw sondes Aandacht voor beeldkwaliteit Met onze on-site performantietests voor metingen, brengt Unisyn u de essentie van onze ISO en ISO gecertificeerde processen voor evaluatie en correctie van metingen: onze eigen FirstCall* technologie voor de evaluatie van metingen. Contactinformatie GE Healthcare België: T ) Mattias Mårtensson et al. (2009). High incidence of defective ultrasound transducers in use in routine clinical practice. European Journal of Echocardiography. 10 (1), ) Weigang, et al. (2004). The methods and effects of transducer Degradation on image quality and the clinical efficacy of diagnostic sonography. J Diag Med Sonog. 20, GE Healthcare Nieuws No * Handelsmerk van General Electric Company. ** Handelsmerk van respectieve eigenaren

Acertys Technical Services. Tot uw dienst

Acertys Technical Services. Tot uw dienst Acertys Technical Services Tot uw dienst Service specialisten voor elk product Een uitgebreid team van vakbekwame en gemotiveerde technici staat tot uw dienst. Vandaag zijn dit meer dan 45 Service Engineers,

Nadere informatie

Risicopopulatie: wanneer moet je drie keer nadenken als je een onderzoek aanvraagt? Dr. Pieter Marchal

Risicopopulatie: wanneer moet je drie keer nadenken als je een onderzoek aanvraagt? Dr. Pieter Marchal Risicopopulatie: wanneer moet je drie keer nadenken als je een onderzoek aanvraagt? Dr. Pieter Marchal Risicopopulatie Risicopopulatie = iedereen Risicopopulatie Kinderen en jong volwassenen Zwangerschap

Nadere informatie

Vooraanstaand internationaal traumacentrum zorgt voor technologie voor het transformeren van patiëntenzorg. Unfallkrankenhaus Berlin

Vooraanstaand internationaal traumacentrum zorgt voor technologie voor het transformeren van patiëntenzorg. Unfallkrankenhaus Berlin Vooraanstaand internationaal traumacentrum zorgt voor technologie voor het transformeren van patiëntenzorg (Eerste-hulpziekenhuis Berlijn) www.ukb.de 1.000+ medewerkers Duitsland Gezondheidszorg Het is

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD. INNOVATIE IRIS VLOOTMANAGER. Uw Intelligente Commandocentrum

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD. INNOVATIE IRIS VLOOTMANAGER. Uw Intelligente Commandocentrum VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD. INNOVATIE IRIS VLOOTMANAGER Uw Intelligente Commandocentrum Uw Intelligente Commandocentrum KRACHTIGE FUNCTIES VOOR DYNAMISCH VLOOTMANAGEMENT Kritieke

Nadere informatie

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL 2 Getinge Online SLIMMER EN EFFICIËNTER WERKEN Over het algemeen wordt de status van reinigings- en desinfectieapparatuur handmatig en ter plaatse

Nadere informatie

VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN. KONE Care

VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN. KONE Care VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN KONE Care KONE IN HET KORT DEDICATED TO PEOPLE FLOW De missie van KONE is het verbeteren van de flow van het stadsleven. Wij hebben ruim 100 jaar ervaring

Nadere informatie

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE Intuïtief IT SOLUSCOPE IT Soluscope is gebaseerd op informatietechnologie en verbindt uw Soluscopereprocessingapparatuur voor

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

THE SUCCESS YOU WANT.

THE SUCCESS YOU WANT. CAT CONNECT THE SUCCESS YOU WANT. Het succes dat u wenst. MATERIEELBEHEER PRODUCTIVITEIT VEILIGHEID DUURZAAMHEID MATERIEEL, TECHNOLOGIE EN DIENSTEN COMBINEREN DIE U HELPEN UW SUCCES TE VERGROTEN. Cat Connect

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Longfoto (RX thorax) Informatiebrochure

Longfoto (RX thorax) Informatiebrochure Longfoto (RX thorax) Informatiebrochure 1 2 Geachte mevrouw, meneer Deze brochure is een uitgave van de dienst radiologie van het Sint- Andriesziekenhuis Tielt. Hiermee willen we u graag wat meer informatie

Nadere informatie

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service (DaaS) bundelt computerapparatuur en accessoires van wereldklasse, levenscyclusservices en HP expertise met toegevoegde

Nadere informatie

24/7 Support & advies

24/7 Support & advies Danfoss Drives Service Verhoog uw productie rendement en vermijd stilstand van uw installatie Het Danfoss Drives Team staat ter beschikking voor het oplossen van al uw automatiseringsprojecten 24/7 Support

Nadere informatie

Schindler Excellence. ledereen wil hogerop in het leven. Doe dat maar. Wij zorgen ervoor.

Schindler Excellence. ledereen wil hogerop in het leven. Doe dat maar. Wij zorgen ervoor. Schindler Excellence. ledereen wil hogerop in het leven. Doe dat maar. Wij zorgen ervoor. Kwaliteit Wij doen ons werk met veel passie. Als een van de meest toonaangevende firma s op het gebied van liften

Nadere informatie

een formule met karakter!

een formule met karakter! Maak kennis met de Serenium formule : een formule met karakter! Ontdek de Serenium formule, onze beste oplossing op het vlak van service en bijstand. Als u voor Serenium kiest, wordt u uitstekend begeleid

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

MRI Mammografie. Informatiebrochure

MRI Mammografie. Informatiebrochure MRI Mammografie Informatiebrochure Inhoud 1 Wat is een MRI-onderzoek? 3 2 Voor het onderzoek 4 3 Het onderzoek 5 4 Tijdens het onderzoek 6 5 Na het onderzoek 6 6 Belangrijk! 7 2 MRI Mammografie 1 Wat is

Nadere informatie

Visionaire interventies. Innovatieve oplossingen voor de hybride OK. Answers for life.

Visionaire interventies. Innovatieve oplossingen voor de hybride OK. Answers for life. Visionaire interventies Innovatieve oplossingen voor de hybride OK Answers for life. Integratie beeldvorming op de operatiekamer Mede door de steeds betere kwaliteit van beeldvormende technieken nemen

Nadere informatie

REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING

REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING -1/10- CT-SCANNERS LES SCANNERS CT PET TOESTELLEN LES APPAREILS PET DE HYBRIDE TOESTELLEN: SPECT-CT,

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Hansen Services: Betrouwbaar: We care!

Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Onze Missie Gedreven door tandwiel(kast) technologie, beantwoordt Hansen Industrial Transmissions aan de noden van haar klanten wereldwijd door hen betrouwbare mechanische

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd Living Your Business Sage CRM Eenvoud

Nadere informatie

THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION

THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION THE COMPLETE DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTION 93 % VAN ALLE NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN GERICHT OP GEZONDHEIDSZORG MEER DAN 25.000 GEBRUIKERS WERELDWIJD 15 JAAR MEER DAN 15 JAAR ERVARING DE COMPLETE OPLOSSING

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Stralingsbescherming van de patiënt in de nucleaire geneeskunde

Stralingsbescherming van de patiënt in de nucleaire geneeskunde Stralingsbescherming van de patiënt in de nucleaire geneeskunde FANC 27 november 2009 dr. sc. Kristof Baete kristof.baete@uzleuven.be Objectief Het in de praktijk brengen van de Basic Safety Standards

Nadere informatie

Veelgestelde vragen INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen INHOUDSOPGAVE Veelgestelde vragen INHOUDSOPGAVE Apparaat Algemeen 1. Wat is de positionering van de S3? 2. Wat meet de S3 Scanner? 3. Wat is het verschil tussen de S2 Everest en de S3? 4. Waaruit bestaat de S3 Scanner-eenheid

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

C C C C C C C. Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement voor de restaurantketens.

C C C C C C C. Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement voor de restaurantketens. C C C C C C C Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement voor de restaurantketens. Normen naleven, kwaliteit verhogen en kosten verlagen met de digitale complete oplossing testo Saveris Restaurant. Digitale

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

CE-markering VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

CE-markering VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Het nieuwe Abbott FreeStyle InsuLinxbloedglucosemeetsysteem met insulinecalculator krijgt CE-markering Pers Gregory Miley +1 510-239-2761 +1 510-502-7076 greg.miley@abbott.com

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

Leica Geosystems Active Customer Care Actief betrokken bij uw succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Actief betrokken bij uw succes. Leica Geosystems Active Customer Care Actief betrokken bij uw succes. Active Customer Care Actief betrokken bij uw succes. De relatie tussen Leica Geosystems en haar klanten kan in één woord samengevat

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook

Nadere informatie

Innovatie binnen handbereik 9000 3D. KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem

Innovatie binnen handbereik 9000 3D. KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem Innovatie binnen handbereik 9000 3D KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem De toekomst binnen handbereik 3D betekent actueel Dentale röntgenfotografie is veranderd: de technologie van de toekomst

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

radiologie Welkom op radiologie

radiologie Welkom op radiologie radiologie Welkom op radiologie onthaalbrochure Disciplines Conventionele radiologie... 2 Interventionele radiologie... 2 CT-scan... 3 NMR-scan... 4 Botdensitometrie (DEXA)... 5 Mammografie... 6 Echografie...

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

detection b VeiLigHeid is niet optioneel!

detection b VeiLigHeid is niet optioneel! detection bag VEILIGHEID IS NIET OPTIONEEL! VEILIGHEID IS NIET OPTIONEEL! De bouwindustrie, het onderhoud van vliegtuigen, kerncentrales, voedingsmiddelenindustrie,... stuk voor stuk toonaangevende sectoren

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker Deze folder is bedoeld voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij willen u graag informeren over onze succesvolle behandelingsmethode

Nadere informatie

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Beelden bepalen de toekomst De beste manier om de toekomst te voorspellen is door hem zelf

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Rotating equipment Drives Field services

Rotating equipment Drives Field services Tijdens een preventieve inspectie, werd in één van de vier compressoren een foutmelding vastgesteld op de ABB ACS800-4 regelaar. De service engineer van het compressorbedrijf maakte melding van deze calamiteit

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Skarabee. Managing your Real Estate Office

Skarabee. Managing your Real Estate Office Skarabee Managing your Real Estate Office Verrassend gebruiksvriendelijk Skarabee munt uit door z n uniek en heel apart design. Geen esthetiek om de esthetiek, maar echt bedoeld om alle taken van de vastgoedmakelaar

Nadere informatie

ISABEL 6. MULTIBANKING

ISABEL 6. MULTIBANKING ISABEL 6. MULTIBANKING MULTIBANKING SIMPLIFIED BEHEER UW REKENINGEN CENTRAAL EN BESPAAR TIJD EN GELD. BETER INTERNETBANKIEREN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. U werkt met

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven Flowserve Corporation Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven 1 Innovatie bij Flowserve Flowserve, wereldwijd leverancier van centrifugaal

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Partnership en duurzame samenwerking

Partnership en duurzame samenwerking Siemens Healthcare Partnership en duurzame samenwerking Kees Smaling CEO Siemens Healthcare Nederland Restricted Siemens 2013 All rights reserved. Partnership is een hot Page 2 Managed Equipment Service

Nadere informatie

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen 2 Veiligheid in verpleegtehuizen: een grote uitdaging Bij het runnen van een verzorgings- en verpleegtehuis staat u voor de uitdaging

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Introductie van de nieuwe Un

Introductie van de nieuwe Un Introductie van de nieuwe Un Introductie van de nieuwe UniTrane ventilatorconvector En de expertise erachter onderneming die wor Van een onderneming die wordt gedreven door uw visie Zoals de meeste succesvolle

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes Building Intelligence Wat is BrightBooking? BrightBooking is een online platform, waarmee u zeer eenvoudig een beschikbare en passende ruimte zoekt en reserveert.

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net

Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net 2 oktober 2007 Renault ontwikkelt een wereldwijd plan ter verbetering van de servicekwaliteit in het net. Sinds de lancering van het Renault Contract 2009 in februari 2006 ontwikkelt Renault een wereldwijd

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

SUPERIOR CARE PLAN. Geen sprookjes, wel service en innovatie op mensenmaat. Arseus Dental, sterk in service

SUPERIOR CARE PLAN. Geen sprookjes, wel service en innovatie op mensenmaat. Arseus Dental, sterk in service Geen sprookjes, wel service en innovatie op mensenmaat. SUPERIOR CARE PLAN Arseus Dental, sterk in service De hoogtechnologische en snel evoluerende omgeving waarbinnen we opereren, vraagt om dynamische

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ontex. SAP C4C biedt de nodige inzichten en creëert ruimte om echt te verkopen

SAP Customer Success Story Productie Ontex. SAP C4C biedt de nodige inzichten en creëert ruimte om echt te verkopen SAP C4C biedt de nodige inzichten en creëert ruimte om echt te verkopen Voordelen Bedrijf Ontex Sector Productie Producten en diensten Producten voor persoonlijke hygiëne Website www.ontexglobal.com SAP

Nadere informatie

/ future ready / Kantoormedewerkers

/ future ready / Kantoormedewerkers Zakelijk succes ligt letterlijk in de handen van uw werknemers, in de vorm van de IT die zij elke dag gebruiken. Als u uw medewerkers niet de oplossingen biedt die uw organisatie vooruit helpen, loopt

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering)

Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering) Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering) Werkdruk is een arbeidsrisico waaraan (als onderdeel van een PSA beleid) in de RI&E aandacht moet worden besteed. Een bron van werkdruk kan het gebruik

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Functies voor Nederland

Functies voor Nederland Functies voor Nederland Microsoft Corporation Gepubliceerd in november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Innovatie voor systeemintegratie

Innovatie voor systeemintegratie Innovatie voor systeemintegratie PERFORMANCE MADE SMARTER PR-backplane Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare montageoplossing tussen het DCS/PLC/SIS-systeem en isolatoren/i.s. interfaces TEMPERATUUR

Nadere informatie

Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen

Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen Diegem, 18 augustus 2009 Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) heeft een ecosimulator

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f

n i e u w s b r i e f n i e u w s b r i e f Spotlight op Jolanda Vos, Teamleider Het begeleiden van mensen in moeilijke situaties vergt bepaalde vaardigheden en strategieën die mij aanspreken. Deze zijn absoluut van essentieel

Nadere informatie