FACILITEITEN OVERZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACILITEITEN OVERZICHT"

Transcriptie

1 FACILITEITEN OVERZICHT

2 FYS OPTIMA: GEZAMENLIJKE IDENTITEIT, SAMENWERKEN EN SCHAALVOORDELEN KERNWAARDEN Om een beeld te geven van de kernwaarden binnen Fys Optima worden deze hieronder kort weergegeven (zonder de achterliggende operationalisering): 1. Fys Optima is goed georganiseerd. Deelnemende praktijken werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, voor een groot deel gebaseerd op ISO-HKZ normen. 2. De cliënttevredenheid binnen Fys Optima is goed. Dit wordt uniform, transparant en continue gemeten en gemonitord op praktijk- en netwerkniveau. 3. De doelmatigheid en efficiëntie binnen Fys Optima is hoog (ook de kosten van dienstverlening vormen een onderdeel van de outcome). De Fys Optima praktijk is leverancier van zorg, die zich onderscheidt door service, kwaliteit en transparantie 4. Fys Optima partners bevorderen het zelfmanagement van cliënten op actieve wijze. 5. Voor Fys Optima partners staat actieve fysiotherapie centraal (o.a. oefenzaal minimaal 40 m2). 6. Fys Optima partners zijn telefonisch goed bereikbaar. Fys Optima is het grootste landelijke samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken. Fys Optima voert een eigen kwaliteitsbeleid, op basis van geformuleerde kernwaarden. Wij willen aanspreekbaar zijn op de outcome van ons fysiotherapeutisch handelen. Daarnaast vinden wij service naar onze klant belangrijk. De patiënt/ consument staat voor ons centraal. Be good and tell it! De Fys Optima praktijk is leverancier van zorg, die zich onderscheidt door service, kwaliteit en transparantie. De zorg sluit aan bij de behoeften van de consument en andere stakeholders. Een zo groot mogelijke groep consumenten kiest bewust voor behandeling en begeleiding bij een Fys Optima praktijk. Daarmee zijn we een vooraanstaande speler op de Nederlandse zorgmarkt. Aangesloten Fys Optima partners worden optimaal ontzorgd, gefaciliteerd en begeleid. Service is onze naam. De voordelen van deelname binnen Fys Optima wegen ruimschoots op tegen de bijdrage die de praktijk betaalt. Om als praktijk optimale service te kunnen verlenen en de aandacht maximaal aan de consument te kunnen geven, faciliteert Fys Optima haar partners met specifieke diensten en producten die de praktijken werk uit handen nemen. In dit faciliteitenoverzicht staan de diensten en producten verder uitgewerkt. Naast facilitaire ondersteuning biedt Fys Optima ook inhoudelijke ondersteuning en structurering van het therapieproces. Daarbij is ons uitgangspunt dat actieve fysiotherapie en zelfmanagement centraal staan, zonder de waarde van passieve behandelvormen uit het oog te verliezen. Het ontwikkelen van leidraden in de vorm van doelgroepprogramma s en de ondersteuning middels specifieke software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren vormen hierbij een belangrijk onderdeel. 7. Cliënten kunnen bij Fys Optima partners vlot ingepland worden (hierbij staat goede communicatie hierover centraal). 8. Alle Fys Optima partners werken met een EPD. 9. Fys Optima kan door samenwerking en communicatie alle fysiotherapeutische specialisaties bieden. Fys Optima partners herkennen zich in deze kernwaarden en zijn ervan overtuigd dat samenwerken leidt tot een sterkere positie van je praktijk in de markt. Samen staan we sterk. Heb je belangstelling voor een of meerdere producten of diensten van Fys Optima of wens je meer informatie? Neem dan telefonisch of via de mail contact met ons op. Voor meer informatie: Telefoon:

3 INHOUDSOPGAVE FACILITEITENOVERZICHT Kwaliteitsmanagement Begeleiding en onderhoud van kwaliteitsmanagementsysteem...6 Coach kwaliteitsmanagement op locatie... 7 EPD-checks Plus-audit... 8 Plus-audit begeleiding en onderhoud... 9 Workshop Plus-audit dossiervorming...10 Faciliteiten Bereikbaarservice...12 Facturatieservice...13 Quickscan declareren...14 Declaratie ondersteuning...15 Marketing & communicatie...16 P&O adviseur...18 Inkoopafspraken...19 Concepten Bedrijfsconcept...20 Doelgroepprogramma s...21 ICT FysioWorkout webapplicatie...22 HealthCheck webapplicatie...23 Leefstijlservice webapplicatie...24 SmartFysio webapplicatie...25 Opleiding Fys Optima Academy...26 Fys Optima is het grootste landelijke samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken 5

4 BEGELEIDING EN ONDERHOUD VAN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Een van de kernwaarden binnen Fys Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. De basis hiervan vormt de ISO-HKZ norm. Toetsing vindt plaats via een externe audit. Ook dit traject en onderhoud wordt door Fys Optima georganiseerd en gefaciliteerd. Eén van de kernwaarden binnen Fys Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem Het traject wordt opgestart middels het introductiedocument en een startgesprek met de coach. De praktijk krijgt een vaste coach/begeleider vanuit Fys Optima. Praktijk werkt de door Fys Optima aangereikte procesbeschrijvingen uit en krijgt hierop, via , feedback van de coach. Toegang tot het digitale kwaliteitshandboek waarin per hoofdstuk beschreven staat waar minimaal aan voldaan moet worden. De structuur en beschrijvingen in het kwaliteitshandboek, de begeleiding van de coach op procedures in de hoofdstukken en de vragen die met de coach besproken kunnen worden, maken het voor de praktijk op eenvoudige wijze mogelijk te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Zodra de praktijk klaar is voor auditering, volgt er een interne audit op de praktijk, door een auditor van Fys Optima. Naar aanleiding hiervan krijgt de praktijk feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt kunnen worden en puntjes op de i worden gezet. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 3 maanden te worden opgelost. Naast bovenstaande begeleiding is het eventueel mogelijk om ook begeleiding op locatie te krijgen. Zie hiervoor de productpagina coach kwaliteitsmanagement op locatie. Daarnaast is het ook mogelijk dat er bij de externe audit begeleiding vanuit Fys Optima aanwezig is. Na de certificering: Automatische updates van het centrale kwaliteitshandboek Jaarlijkse Fys Optima audit op de praktijk Indien gekozen voor HKZ: eens per 3 jaar de externe HKZ-audit. In dat jaar vindt dan geen Fys Optima audit plaats De kosten voor begeleiding en onderhoud zijn een onderdeel van de jaarlijkse bijdrage. Vaste coach op locatie COACH KWALITEITSMANAGEMENT OP LOCATIE Fys Optima partners achten een kwaliteitsmanagementsysteem van groot belang. Wij adviseren om dit middels HKZ te operationaliseren. Naast de normale begeleiding om te komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem, biedt de backoffice van Fys Optima ook de mogelijkheid aan van begeleiding door een coach op locatie. Je coach kan je dan ter plekke helpen bij het inventariseren, implementeren en praktisch gebruiken van het kwaliteitsmanagementsysteem. Voor wie? Voor de praktijk die naast de coach op afstand graag professionele ondersteuning wenst bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. De coach die je anders grotendeels via de mail en telefoon begeleidt in het proces van certificering, kan je nu in de praktijk ondersteunen. Een coach uit de regio van de praktijk zal de begeleiding op locatie doen. De ervaring leert dat een dag coaching op locatie veelal maakt dat er grote vorderingen worden geboekt bij het beschrijven en deels implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wat mag van de praktijk verwacht worden? Gemotiveerde collega s die het belang van duidelijke en uniforme praktijk-processen onderschrijven. Eén vaste contactpersoon in de praktijk die samenwerkt met de coach. Dat de contactpersoon basiskennis heeft van de computer en met name goed kan werken in Word. Dat er voorafgaand aan de sessie tijd wordt vrijgemaakt om de desbetreffende aandachtsgebieden door te nemen zodat duidelijk is welke processen tijdens de sessie aan bod komen. Dat er voorafgaand aan de sessie waarin het beleidsplan en jaarverslag wordt opgesteld de meetgegevens worden verzameld die betrekking hebben op de kritische processen. Deze meetgegevens dienen tijdens de sessie op de praktijk aanwezig te zijn. Dat de implementatie van de processen plaatsvindt zoals is beschreven. Het resultaat Een degelijke opzet van het handboek voor de praktijk. Een aanzienlijke sprong in de voortgang om te komen tot procesbeschrijving doordat er geconcentreerd wordt gewerkt aan het handboek. Het inzicht vergroten in hoe het handboek als praktisch instrument ingezet kan worden. 6 7

5 EPD-CHECKS PLUS-AUDIT Heldere en praktische feedback PLUS-AUDIT BEGELEIDING EN ONDERHOUD De dossiervorming is hét item van de Plus-audit. De EPD-check voorkomt dat dit een struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op patiëntendossiers door een deskundige, onafhankelijke beoordelaar. Voor wie? Voor de praktijk die opgaat voor de Plus-audit. Voor de beoordeling van de fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn als onderdeel van de functioneringsen/of beoordelingscyclus. Een beoordeling op afstand van geanonimiseerde dossiers. Een beoordeling door een ervaren interne (plus)auditor. Afhankelijk van de wens een eenmalige of periodieke check. Een korte doorlooptijd. Eén van de kernwaarden binnen Fys Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Wij adviseren om dit middels HKZ te operationaliseren en leveren hiervoor ook de juiste begeleiding en onderhoud. Een praktijk kan kiezen voor onze Plusaudit begeleiding en onderhoud als aanvulling op een reeds aanwezig HKZ certificaat of in plaats van de HKZ certificering. Coaching middels een vaste coach, bij de implementatie van het Kwaliteitshandboek in de praktijk. Toegang tot het digitale Kwaliteitshandboek, inclusief onderhoud. Toegang tot het Zelfevaluatie-instrument patiëntendossiers. Toegang tot voorbewerkte Motivational Papers. Toetsing en feedback op 5 anonieme dossiers door een Plus-audit deskundige. Jaarlijkse wordt een interne audit uitgevoerd met een daaropvolgend auditrapport. Jaarlijks wordt feedback gegeven op het kwaliteits- en praktijkbeleidsplan. Externe Plus-audit wordt uitgevoerd door een door de zorgverzekeraar goedgekeurd bureau. Wij zijn al HKZ-gecertificeerd... En willen ook de plus-audit doen. De dienstverlening die ter beschikking staat is dezelfde als hierboven beschreven. Doordat HKZ al in de praktijk geïmplementeerd is, is er sprake van een verkorte plusaudit. De nadruk tijdens de audit ligt op de inhoud van de patiëntendossiers. Naast bovenbeschreven dienstverlening biedt Fys Optima de mogelijkheid om tegen kostprijs een Plus-audit workshop van een dagdeel voor de praktijk te organiseren, zie hiervoor de specifieke productpagina. Wijze waarop: De beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt door middel van de geanonimiseerde dossiers toegezonden of de beoordelaar van de patiënten-dossiers krijgt toegang tot je EPD s om zo op afstand de geselecteerde dossiers te benaderen. Het resultaat: Een helder en duidelijk rapport over de door de praktijk aangeleverde dossiers. Een helder totaaloverzicht van de score van de therapeut/praktijk. Een nadere specificatie op die onderdelen waar sprake is van een tekortkoming op, of afwijking van, de (plus) norm. Maak je kwaliteit transparant en toetsbaar 8 9

6 WORKSHOP PLUS-AUDIT DOSSIERVORMING De dossiervorming is hét item voor de Plus-audit. Middels de EPDcheck wordt voorkomen dat dit een struikelblok wordt. Echter, om de dossiers voor de EPD-check op de juiste manier vorm te kunnen geven is kennis nodig over hoe dit het beste gedaan kan worden. De workshop Plus-audit dossiervorming is een aanvulling op het proces naar de Plus-audit waarin deze kennis wordt verschaft. Doelstellingen: Fysiotherapeuten handvatten bieden bij adequate dossiervorming met de eisen van de Plus-audit als leidraad. De kansen om te slagen voor een Plus-audit vergroten. De volgende aspecten komen in de workshop aan de orde: Klinisch redeneren als basis van dossiervorming. SMART formuleren van doelstellingen. Het gebruik van klinimetrie. Aanpassen van behandeldoel / behandelplan tijdens het traject. Formuleren van de voortgang via behandeljournaals / dagjournaals. Werkvormen: Presentatie door een ervaren deskundige met didactische vaardigheden. Casussen uitwerken die door de praktijk worden aangeleverd, of voorbeeldcasussen die herkenbaar zijn in de praktijk. Discussies en feedback. Organisatie: Duur: Eén dagdeel (in overleg te plannen). Hoe: Veelal incompany georganiseerd voor één of enkele praktijken. Het maximum aantal deelnemers is 15. IN EEN DAGDEEL DE NEUZEN DEZELFDE KANT OP 10 11

7 FACTURATIE SERVICE Als fysiotherapeut wil je je bezighouden met het verlenen van zorg. Als praktijkhouder heb je echter ook te maken met de administratieve kant van het vak. Eén van de manieren waarop Fys Optima je hierin kan ondersteunen is de facturatieservice. Flexibel, klantvriendelijk en praktijk gerichte service Fys Optima biedt praktijken de mogelijkheid om facturatiebestanden volledig te laten verwerken. Je hebt vrijwel geen werk meer aan het factureren. Ook facturatiebestanden voor verzekeraars waarmee geen overeenkomst is aangegaan kunnen worden aangeleverd. Deze faciliteit omvat het verzenden van de nota, en (zo nodig) 3 herhaalnota s / nabellen. Mocht de factuur alsnog niet worden betaald, dan wordt het minnelijke incassotraject gestart. Alvorens het gerechtelijke incasso traject wordt gestart ontvangt de betreffende praktijk een advies omtrent het kostenrisico en de eventuele verhaalsmogelijkheden. De keuze om het gerechtelijke traject wel of niet te starten ligt per dossier volledig bij de aangesloten praktijk. Deze service is opgezet in samenwerking met InfoMedics. BEREIKBAARSERVICE Deskundig en zorgvuldig Verplaats je in de cliënt. Je hebt een (acute) klacht en wilt zo spoedig mogelijk geholpen worden. Je belt de fysiotherapiepraktijk. Dit is het antwoordapparaat van. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die geen gehoor of een antwoordapparaat krijgen, snel geneigd zijn een andere praktijk te bellen. Daarnaast blijken veel cliënten het hinderlijk te vinden wanneer het behandelingsproces (veelvuldig) wordt verstoord door het opnemen van telefoontjes. Door de aanwezige praktijkkennis heeft Fys Optima een bereikbaarservice ontwikkeld die aan de wensen van praktijken en cliënten voldoet. Voor wie? Voor alle praktijken die op bepaalde momenten niet optimaal bereikbaar zijn en/of waarbij het behandelproces regelmatig verstoord wordt door het moeten opnemen van de telefoon. Flexibele service. Alleen wanneer je niet wilt of kunt opnemen wordt dit centraal voor je gedaan. Klantvriendelijk. De telefoon wordt persoonlijk en praktijkspecifiek opgenomen door opgeleide Fys Optima telefonistes die de cliënt te woord staan zoals je dit zelf zou doen. Praktijk gerichte service. Samen maken we vooraf afspraken over de gewenste afhandeling van binnengekomen telefoontjes. Je hebt de keuze uit 2 services. Bij het basispakket maakt de telefoniste direct een (terug) belnotitie die je via de mail ontvangt. Bij het fullservice pakket voert Fys Optima ook het agendabeheer (voorwaarde is dat de praktijk gebruik maakt van een server). De telefoniste plant direct de afspraak in de praktijkagenda. Het resultaat: Tevreden cliënten die direct geholpen worden aan de telefoon. Nieuwe cliënten worden persoonlijk te woord gestaan. De kans dat een cliënt een volgende praktijk belt wordt daarmee veel kleiner. De therapeut kan zich concentreren op de behandeling van de cliënt. Geen ergernissen van cliënten die tijdens de behandeling gestoord worden door de telefoon

8 QUICKSCAN DECLAREREN DECLARATIE ONDERSTEUNING Voor veel praktijken is declareren een noodzakelijk kwaad. Daardoor wordt vaak niet optimaal of efficiënt gedeclareerd en/of worden niet alle mogelijkheden benut. Fys Optima heeft de kennis en expertise om jouw declaratiesysteem door te lichten en het proces optimaal in te richten. Voor wie: Praktijken die geen geld willen laten liggen door gebrek aan kennis omtrent de regels van het declareren. Praktijken die tijdwinst willen behalen. Voor de praktijkhouder die weinig affiniteit heeft met declareren. Wat is een quickscan? Een check van je (IntraMed) declaratiesysteem. Er wordt gekeken naar: - Volledigheid van de contracten van de zorgverzekeraar. - De juistheid en volledigheid van codelijsten. Oog voor efficiency in de werkwijze van het declareren. Opties: 1. Quickscan op locatie: De specialist komt een dagdeel langs op de praktijk. 2. Quickscan online: De specialist neemt online het declaratiesysteem door. Het resultaat: Praktijk en patiënt krijgen waar zij recht op hebben. Het uiterste wordt uit de declaraties gehaald. Tijdsbesparing. Efficiënter werken door het beperken van fouten. GEMAK DIENT DE MENS Declareren tijdrovend, specialistisch en foutgevoelig? De deskundigheid van Fys Optima zorgt voor een soepele en zorgvuldige afhandeling van je declaraties. Wat zijn de voordelen: Het (gedeeltelijk) uitbesteden van het declaratieproces aan Fys Optima heeft de volgende voordelen: Afhandeling door een gespecialiseerde deskundige medewerker. Tijdbesparing, en daarmee kostenbesparing voor de praktijk. Minder afgewezen declaraties. Signalering wanneer het aanvullend pakket van een verzekerde onvoldoende is. Een frisse blik op jouw declaratiesysteem, signalering van verbeterpunten. Wat kan worden overgenomen? Je bepaalt zelf welk deel binnen het declaratieproces je laat overnemen door Fys Optima: 1. Het controleren van de declaratiebestanden Voordat de declaratiebestanden doorgezet worden naar de zorgverzekeraars worden deze op inhoud gecontroleerd. Als het nodig is geeft Fys Optima feedback naar de praktijk. 2. Het corrigeren van de declaratiebestanden Na controle en feedback is aan jou de keus of je zelf de wijzigingen doorvoert of dit door Fys Optima laat verzorgen. Je kunt ervoor kiezen om Fys Optima de declaratie naar de zorgverzekeraar te laten versturen via Vecozo. 3. Het verwerken van retourinformatie Fys Optima controleert de retourinformatie op toewijzing van ingediende bedragen. Eventuele afwijzingen kunnen desgewenst opnieuw worden ingediend zodat de verzekeraar alsnog tot betaling overgaat. Je kunt de declaratieservice structureel bij Fys Optima onderbrengen, maar je kunt deze dienst ook als back-up inzetten

9 MARKETING & COMMUNICATIE Voor praktijken heeft het verlenen van goede zorg de eerste prioriteit. Aan marketing en communicatie wordt vaak minder aandacht besteed, terwijl dit juist dé manier is om je goede zorg naar de cliënten toe te communiceren. Fys Optima heeft diverse promotie materialen klaar liggen die cliënten over deze goede zorg informeren, zónder dat de eigen identiteit van je praktijk verloren gaat. Bovendien heeft Fys Optima verschillende marketing activiteiten op de planning staan die je praktijk op de kaart zetten. Een goede start: Om een goede start te maken ontvangt iedere Fys Optima partner: Eén infozuil waarin A5 folders gepresenteerd kunnen worden. Gevelbord Kwaliteitspartner van Fys Optima. Campagnes: Onze slogan is Be good, and tell it!. Vooral voor het laatste deel, and tell it! zet de marketing en communicatie afdeling van de backoffice zich in. Fys Optima partners onderscheiden zich door de kwalitatief goede zorg die zij verlenen. Om cliënten hiervan op de hoogte te brengen kan je praktijk deelnemen aan campagnes die vanuit de backoffice georganiseerd worden. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit voor praktijken zo weinig mogelijk werk is. Zo zorgen wij onder andere voor: Flyers Posters Advertenties Draaiboek Brief voor verwijzers Uitingen via Narrowcasting (beeldscherm in wachtkamer en/of oefenzaal) Door schaalvoordelen kunnen wij de promotiematerialen tegen een aantrekkelijke prijs aanbieden. ZET JE PRAKTIJK OP DE KAART Promotiemiddelen: Ook los van de campagnes kunnen promotiematerialen besteld worden. Fys Optima heeft o.a. de volgende promotiemiddelen ontwikkeld die zorgen voor een goede communicatie naar de cliënten toe: Folders doelgroepprogramma s Narrowcasting (beeldscherm in wachtkamer en/of oefenzaal) Posters FysioFacts (Een nieuwsbrief met leuke weetjes voor je cliënten) Banners Met vragen kun je altijd bij ons terecht. Waar mogelijk zal de backoffice van Fys Optima je ondersteunen bij het voeren van je marketing en communicatiebeleid. Zo kunnen we ondersteuning bieden bij het organiseren van een open dag, bij de (her)opening van je praktijk of bij het ontwerpen van promotiemateriaal om je praktijk onder de aandacht te brengen

10 P&O ADVISEUR Een P&O (personeel en organisatie) adviseur biedt veel kennis en expertise die je als relatief kleine organisatie niet zelf in huis kunt halen maar wat gezamenlijk als Fys Optima wel haalbaar is. De P&O service van Fys Optima omvat naast de gedeelde P&O adviseur ook een scala aan voorbeeld documenten, zoals een P&O handboek en een telefonische helpdesk. Samen sterk levert voordeel op Voor wie? Voor de praktijkhouder die naast fysiotherapeut ook werkgever is en daarbij graag professionele ondersteuning wenst. Het is praktisch onmogelijk om als kleine organisatie een P&O adviseur ter beschikking te hebben. Echter, als Fys Optima partners kunnen we een P&O adviseur delen, waardoor deze betaalbaar en dus toegankelijk wordt. Daarmee haal je kennis en knowhow in je praktijk waarover je zelf vaak niet beschikt. Dit is niet alleen prettig voor jou als praktijkhouder maar ook voor de medewerkers die hierdoor een onafhankelijke vraagbaak krijgen. De P&O adviseur die op locatie advies geeft, vragen beantwoordt, opdrachten uitvoert en gesprekken voert op het brede vlak van personeel en organisatie zoals o.a.: - Het salarisgebouw in relatie tot plustarief. - Arbeidsvoorwaarden, variabele beloning, contractvormen. - Wet- en regelgeving aangaande personeel (o.a. werkkostenregeling, Verlofregelingen, ARBO). - Ziekteverzuimbegeleiding. - Begeleiden van disfunctioneringstrajecten. - Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. - Het implementeren van dossierbeoordeling als onderdeel van het beoordelingsgesprek. - Arbeidsrechtelijke vraagstukken. - Collegiale in- en uitleen detacheren. De P&O adviseur heeft via de mail en telefoon een helpdeskfunctie op het gebied van personeel en organisatie. Toegang tot het online P&O handboek met bijbehorende voorbeeld documenten. Het resultaat: Een degelijke en professionele ondersteuning op personeelsgebied door je eigen P&O adviseur. Een aanzienlijke tijdwinst omdat je niet alles zelf hoeft uit te zoeken aangaande personele vraagstukken. INKOOP AFSPRAKEN Als Fys Optima partner kun je gebruik maken van de inkoopafspraken die Fys Optima heeft gemaakt met haar toeleveranciers. Door het netwerk en de schaalvoordelen van Fys Optima kun je profiteren van verschillende kortingen en services. Fys Optima heeft voor haar partners een aantal diensten centraal ingekocht, die de partners van Fys Optima zonder extra kosten ter beschikking staan. Voordeel voor de praktijk: Kosteloos: Gebruik maken van de afspraken kost je niets. Financieel voordeel: Inkopen via de gemaakte afspraken door Fys Optima levert je altijd voordeel op. Geen strijkstok: Het inkoopvoordeel wordt volledig aan je doorgerekend. Geen verplichting: Alleen inkopen wat je wilt en wanneer je wilt. Je zit nergens aan vast. Voorbeelden van centraal ingekochte programma s: De volgende programma s zijn centraal ingekocht. Deze programma s kunnen door de praktijken kosteloos gebruikt worden. FysioPrestatieMonitor: Het geautomatiseerde pakket om continu en transparant, middels de CQ-index, de cliënttevredenheid te meten en monitoren. ParaBench: Het systeem om als praktijk op makkelijke en genuanceerde wijze op behandelgemiddelden en behandelkosten te monitoren. FysioVergoeding.nl: zowel de beschikking over de website als over de webservice (gemak en tijdswinst). IntraMed Plus: (beperkte Fys Optima versie): Fys Optima partners kunnen zonder kosten gebruik maken van het IntraMed Plus EPD. Afhankelijk van de praktijkgrootte worden hiermee besparingen gerealiseerd tot duizenden euro s. Voorbeelden van inkoopafspraken: Flinke korting op de bekende medical tape, Curetape, en ons eigen huismerk, LifT-Tape. Positief getest door meerdere praktijken en een aantrekkelijke prijs. Vele kortingen op IntraMed producten en gratis gebruik van het EPD FysioComfort in IntraMed. Ziekteverzuimverzekering: gratis overstapservice, een eenvoudig digitaal meldloket en een aanzienlijk premievoordeel. Sensamove-producten (o.a. zitkussens en balansborden). (Periodiek) onderhoud en reparatie van behandelbanken en cardio- en fitnessapparatuur tegen een scherpe prijs. Advies en begeleiding bij (ver)bouw en inrichting. (Gratis eerste adviesgesprek en korting op eventuele vervolgbegeleiding). Voor het volledige overzicht:

11 DOELGROEP PROGRAMMA S Fys Optima partners kunnen kosteloos gebruik maken van het uitgewerkte bedrijfsconcept Door veranderingen in de zorgverlening valt fysiotherapie voor het grootste deel buiten de basisverzekering. Herverzekering voor fysiotherapie vindt maar ten dele plaats. Voor bedrijven is dit een bedreiging omdat werknemers bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat dan niet altijd adequate zorg krijgen. Dit heeft ziekteverzuim of verlies van arbeidsproductiviteit tot gevolg. De verwachting is dan ook dat het bedrijfsleven als financier van de fysiotherapeutische zorgverlening een grotere rol zal gaan spelen. Fys Optima speelt hierop in met haar laagdrempelige bedrijfsconcept, met uitgewerkte dienstverlening voor bedrijven op het gebied van curatie, preventie en leefstijl. Onze missie: Een Fys Optima partner is voor werkgevers de ideale partner bij het optimaliseren van de fysieke arbeidsomstandigheden en het minimaliseren van het ziekteverzuim door klachten aan houding- en bewegingsapparaat. BEDRIJFSCONCEPT Een laagdrempelig concept voor het aanbieden van fysiotherapie aan bedrijven. Uitgebreide database met: - Uitgewerkte dienstverlening op het gebied van curatie (fysiotherapie, werkplekonderzoek, werkplektraining). - Uitgewerkte dienstverlening op het gebied van preventie (ergonomisch onderzoek, voorlichting en training). - Uitgewerkte dienstverlening op het gebied van leefstijl (HealthCheck, Leefstijlservice, Fysiofitness, module Fit en gezond gewicht). Een acquisitiemodel voor praktijken. (Beperkte) centrale acquisitie. Fys Optima partners kunnen kosteloos gebruik maken van het uitgewerkte bedrijfsconcept. Fys Optima heeft voor haar praktijken een groot aantal doelgroepprogramma s uitgewerkt in de vorm van een product-beschrijving, relevante bijlagen en een deelnemersmap. Daarnaast zijn voor bijna alle doelgroep-programma s ook geaccrediteerde cursussen beschikbaar via onze Fys Optima academy. Voor Fys Optima partners vormen deze uitwerkingen een mooie leidraad om de betreffende doelgroep in de praktijk te implementeren. De doelgroepprogramma s worden veelal gedeclareerd op basis van individuele zittingen en groepszittingen en in een aantal gevallen op basis van specifieke productprijzen. Wat kun je van ons verwachten? Uitgewerkte programmabeschrijvingen, deelnemersmappen en bijlagen voor o.a.: COPD, Diabetes, Osteoporose, Oncologie, Aspecifieke lage rugklachten e.d. Overzicht van vergoedingen en wijze van declaratie bij de verschillende verzekeraars. Alle documenten overzichtelijk bij elkaar via een specifieke online database. Een webapplicatie om de bijbehorende meetinstrumenten eventueel in uit te kunnen voeren. Indien mogelijk productfinanciering via de zorgverzekeraars. Voor vrijwel alle doelgroepprogramma s heeft Fys Optima ook een geaccrediteerde cursus beschikbaar. Geaccrediteerde Basiscursus: Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement binnen Fys Optima aanwezig. Toegang tot promotiemateriaal. Zie hiervoor de productpagina Marketing en Communicatie. Naast de genoemde doelgroepen zijn er inmiddels ook meerdere orthopedische indicaties uitgewerkt, waaronder: Impingement, Heupendoprothese, Tenniselleboog e.d. Deze zullen verder uitgewerkt gaan worden tot monodisciplinaire dbc s. Fys Optima partners krijgen kosteloos toegang tot de database met uitgewerkte doelgroepprogramma s

12 FYSIOWORKOUT WEBAPPLICATIE HEALTHCHECK WEBAPPLICATIE Fys Optima partners bevorderen het zelfmanagement van cliënten op actieve wijze Het bevorderen van zelfmanagement van de cliënt is een belangrijk onderdeel in de hedendaagse fysiotherapie. Binnen Fys Optima hebben we dit zelfs als kernwaarde vastgelegd. De Fys Optima partners onderschrijven dit belang. Maar hoe laat ik mijn patiënt ervaren dat zelfmanagement van belang is bij het herstellen en voorkomen van de klacht? Sterker nog: hoe laat je praktijk zien dat zelfmanagement een unique selling point van de praktijk is? De webapplicatie Fysio- Workout is hiervoor het programma bij uitstek. De HealthCheck is een webapplicatie waarmee de individuele cliënt in de praktijk getest kan worden. Daarnaast kan met deze webapplicatie in een bedrijf een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) worden uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende tests wordt voor de individuele deelnemer op geautomatiseerde wijze een rapportage samengesteld. Bewustwording van leefstijl en risicofactoren staan hierbij voorop. Op groepsniveau worden automatisch managementrapportages samengesteld. Een flexibel programma, alleen datgene wat getest wordt, wordt weergegeven in de verslaglegging. Het eigen praktijklogo kan automatisch op de rapportages weergegeven worden. Het inzicht vergroten in hoe het handboek als praktisch instrument ingezet kan worden. De HealthCheck is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Doelen: De cliënt ontvangt op professionele wijze oefeningen voor thuis. Meer uniformiteit en eenduidigheid binnen de praktijk. De naamsbekendheid van de praktijk wordt bevorderd. Een programma, waarin ruim 2000 gefotografeerde oefeningen aanwezig zijn, welke per lichaamsregio, behandeldoel en bewegingsrichting gerubriceerd zijn. Eenvoudig in gebruik. Naast oefenprogramma s voor individuele cliënten kunnen ook oefenprogramma s voor indicaties worden samengesteld (die dus telkens weer bruikbaar zijn). Teksten bij oefeningen kunnen indien gewenst altijd aangepast worden. Met één druk op de knop het programma printen en/of via verzenden. Zelf oefeningen met afbeeldingen op eenvoudige wijze toevoegen (alleen zichtbaar voor de eigen praktijk). Op alle afbeeldingen wordt automatisch de naam van de praktijk weergegeven. Indien gewenst kan het eigen praktijklogo op elke pdf worden weergegeven. Op de website vind je een aantal demo s waarin de werking van de FysioWorkout gedemonstreerd wordt. FysioWorkout is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Voordeel voor de praktijk: Professioneel Gemakkelijk in gebruik Nieuwe dienstverlening voor cliënten in je praktijk Automatische managementrapporten Wat kun je verwachten: In de HealthCheck zijn de volgende onderdelen voorhanden: - Gestandaardiseerde vragen over lichamelijke klachten - NNGB en Nederlandse Fitnorm - Roken, longfunctie - Lengte / Gewicht / BMI / Vetpercentage / Buikomvang - Bloeddruk / Bloedsuiker / Cholesterol - Lenigheid - Knijpkracht, Rugbuigingstest, Voorwaarts heffen test - Conditie piektest (Ruffier-Dickson) en duurtest (Astrand) - Voedingsvragenlijst - Mentale belasting en beleving / Mentale strains Een rapportage per cliënt waarbij bewustwording van leefstijl en risicofactoren voorop staan 22 23

13 LEEFSTIJLSERVICE WEBAPPLICATIE SMARTFYSIO WEBAPPLICATIE Het bevorderen van het zelfmanagement is een kernwaarde die we binnen Fys Optima hebben vastgelegd. Het bevorderen van zelfmanagement van de cliënt is een belangrijk onderdeel in de hedendaagse fysiotherapie. Een van de manieren waarop je praktijk het zelfmanagement van de cliënt kan bevorderen is door middel van de Leefstijlservice. Met de Leefstijlservice kan je praktijk een bijdrage leveren aan bewustwording en waar mogelijk een bijdrage leveren aan gedragsveranderingsprocessen rond leefstijlthema s. Wat is het? De Leefstijlservice is een webbased tool waarmee je op eenvoudige wijze een cliënt een serie coachbrieven over een bepaald thema kunt mailen. De cliënt ontvangt, indien gewenst, op gezette tijden een online Coachbrief. Deze brieven hebben een duidelijke opbouw door de tijd heen, waarbij informatievoorziening, bewustmaken en aanzetten tot actie centraal staan. Doelen: Een bijdrage leveren aan bewustwording en gedragsverandering op specifieke leefstijlthema s. Praktijkmarketing: Praktijknaam en logo blijven ook na het behandeltraject nog een aantal malen naar voren komen bij de cliënt (en zijn omgeving). Onderscheidend vermogen ten opzichte van andere praktijken. Een praktisch en makkelijk in te zetten webapplicatie. Het eigen praktijklogo kan naast het Fys Optima logo aan de coachbrieven worden toegevoegd. Voor de Leefstijlservice thema s Beginnen met bewegen, Stress en ontspanning en Voeding en afvallen heeft samenwerking plaatsgevonden met verschillende deskundigen op deze gebieden. Denk hierbij aan een bewegings-wetenschapper met ruime ervaring in gedragsveranderingstrajecten, een psycholoog en een diëtiste. Het systeem is zo vormgegeven dat praktijken ook zelf praktijkspecifieke mailservices kunnen aanmaken. De Leefstijlservice zal in de toekomst uitgebreid worden met klachtspecifieke services. De Leefstijlservice is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Het webbased programma SmartFysio is ontwikkeld als werkinstrument voor en door fysiotherapeuten, met als doel om voor het grootste deel van de fysiotherapeutische indicaties op snelle wijze informatie voor de cliënt samen te kunnen stellen en op professionele wijze een oefenschema voor thuis en op de praktijk te kunnen maken c.q. uitdraaien. Doelen: Eenduidigheid van werken binnen de fysiotherapiepraktijk bevorderen. Eenduidigheid van werken binnen ons netwerk bevorderen. Professionele informatievoorziening voor de cliënt ter beschikking hebben. Praktijk en Fys Optima naar buiten toe profileren. Wat kun je van het programma verwachten? Voor zo n 80% van de fysiotherapie-indicaties zijn documenten beschikbaar op de volgende gebieden: Informatie voor de cliënt over de aandoening (en hoe hiermee om te gaan). FysioWorkout (thuistrainingsprogramma s) is een geïntegreerd onderdeel van SmartFysio. Trainingsplanning voor op de praktijk. Informatievoorziening voor de fysiotherapeut over de aandoening. Een Tissue Grader (= een tijdslijn van huidig niveau naar doelniveau, waarop verschillende specifieke markeringen aangebracht kunnen worden). Het programma geeft per indicatie een voorzet. Alle voorgegeven data zijn echter op praktijkniveau te wijzigen en als zodanig op te slaan. Daarnaast zijn de documenten eventueel ook op individueel cliëntniveau volledig aan te passen. Documenten kunnen vervolgens rechtstreeks naar de cliënt g d dan wel uitgeprint worden. In het beheerprogramma kan de praktijk kiezen voor een eigen opmaakkleur en kan eenvoudig het eigen praktijklogo ingevoegd worden. SmartFysio is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Een compleet werkinstrument voor de fysiotherapeut ONLINE COACHBRIEF VOOR DE CLIËNT 24 25

14 FYS OPTIMA ACADEMY Onze Fys Optima academy voorziet in behoeften die we bij praktijken en in relatie tot maatschappelijke trends signaleren, zowel op vakinhoudelijk terrein als ook op andere gebieden. In de inhoudelijke cursussen staan actieve fysiotherapie en het bevorderen van zelfmanagement centraal, passend bij de kernwaarden van Fys Optima. Uiteraard is onderstaand overzicht niet statisch. Er wordt regelmatig een nieuwe cursus toegevoegd en soms ook gewijzigd. Nadere informatie over de diverse cursussen en de planning van cursussen kun je vinden op VAKINHOUDELIJK: ORGANISATORISCH: DIRECT PRAKTISCH TOEPASBAAR Scholing en training: een vast onderdeel naar kwaliteit en succes 1. Basisintegratiecursus (actieve fysiotherapie en zelfmanagement, geaccrediteerd): Oefenen kun je beschouwen als medicijn. Het is belangrijk om de juiste oefeningen te geven op het juiste moment en ook om met de juiste dosering en opbouw te werken. Vanuit een eenvoudig maar adequaat beslismodel wordt gestructureerd op deze thema s ingegaan. Ter ondersteuning wordt ook SmartFysio in de cursus gepresenteerd. Alle praktijken hebben dit programma ter beschikking, zie de productpagina over SmartFysio. 2. Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement (geaccrediteerd): In deze cursus verwerf je dagelijks te gebruiken kennis en vaardigheden. Vragen als waarom is het veranderen zo ontzettend lastig (ook bij jezelf) en wat heeft de cliënt nodig om zijn gedrag veranderd te krijgen? komen uitgebreid aan bod, zowel theoretisch als praktisch. Moderne benaderingen als Gezamenlijke besluitvorming en Motiverende gespreksvoering worden hierbij behandeld. De cursus kan beschouwd worden als algemene basiscursus voor de diverse doelgroepspecifieke cursussen. 3. Doelgroepspecifieke cursussen (geaccrediteerd): Momenteel worden voor de volgende programma s veelal eendaagse cursussen gegeven: CVRM, Oncologie, Diabetes, COPD, Osteoporose, Rugconcept. Voor meer informatie: zie de productpagina Doelgroepprogramma s. 1. BHV basis/herhalingscursus (geaccrediteerd) Deze eendaagse cursus bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte waarin aandacht besteed wordt aan het omgaan met calamiteiten, reanimatie, verbandmiddelen, ontruiming, brand blussen etc. De cursist ontvangt na afronding een BHV-certificaat met bijbehorend pasje. 2. Praktijkvoering in de praktijk (geaccrediteerd) Een training van twee dagen gericht op de bedrijfs-economische aspecten van het voeren van een fysiotherapie praktijk. Kenmerkend is een praktische aanpak waarmee handvatten worden aangereikt voor het samen met medewerkers verbeteren en versterken van de output van de eigen praktijk. De training wordt verzorgd door drie zeer ervaren trainers die hun sporen in bedrijfsvoering ruimschoots hebben verdiend. 3. Training: Klantgericht denken en handelen De fysiotherapeut heeft kerncompetenties die gericht zijn op het herstel van de patiënt. In deze competenties is hij vaak uitmuntend geschoold. Maar hoe zijn de relationele competenties ontwikkeld? In een zorgmarkt is de relationele kwaliteit zeker zo belangrijk als de vakinhoudelijke kwaliteit. In deze training van 2 afzonderlijke dagdelen staat in workshop 1 Relatiemanagement en gastheerschap centraal. In workshop 2 wordt dieper ingegaan op commerciele vaardigheden. 4. Plus-audit workshop (geaccrediteerd) Zie de specifieke Productpagina hierover

15 Fys Optima Modelleur SL Kaatsheuvel E T

SERVICE & DIENSTVERLENING

SERVICE & DIENSTVERLENING SERVICE & DIENSTVERLENING Ervaart u de bijkomende (administratieve) activiteiten ook als een tijdrovende en weinig bevredigende bijzaak? INPRAKTIJK neemt u deze zorg uit handen! HET CONCEPT Het concept

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Brochure InPraktijk Bedrijfsconcept 1 Inhoudsopgave Inleiding H1. Diensten InPraktijk Bedrijfsconcept 1.1. Database bedrijfsconcept 1.2. Curatieve individuele dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

SmartFysio. Totaal werkinstrument voor de fysiotherapeut

SmartFysio. Totaal werkinstrument voor de fysiotherapeut SmartFysio Totaal werkinstrument voor de fysiotherapeut Kenmerken Eenvoudig en snel Geeft goede leidraden voor: 80 % fysiotherapie indicaties Op praktijkniveau en cliëntniveau aan te passen Tijdlijn Behandelleidraad

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

FysioXcellenT. Serviceclub voor fysiotherapie. Pakketoverzicht. Marketing & Communicatie

FysioXcellenT. Serviceclub voor fysiotherapie. Pakketoverzicht. Marketing & Communicatie FysioXcellenT Serviceclub voor fysiotherapie Pakketoverzicht Marketing & Communicatie Fysio X Press - Online catalogus Fysio X Press is uw eigen online catalogus met al uw verschillende professioneel vormgegeven

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

THP2 total health & performance plan

THP2 total health & performance plan THP2 total health & performance plan THP² Europe is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van alle mogelijke gedigitaliseerde test- en meetapparatuur evenals de digitale monitoring systemen,

Nadere informatie

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg Het runnen van een praktijk vraagt vandaag de dag veel van u. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), verslaglegging van diagnose

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers:

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers: Over de P&O Scan Heeft u voldoende inzicht in de organisatie van uw personeelszaken? En weet u hoe uw praktijk zich op P&O gebied verhoudt tot ruim 250 andere praktijken in Nederland? Doe dan de P&O scan

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie Kalkdijk fysio en manuele therapie algemene informatie Welkom bij Kalkdijk Fysio en Manuele Therapie U kunt bij ons terecht voor fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandelingen en andere gespecialiseerde

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011 Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Agenda Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement Zelfmanagement = Ondersteuning van zelfmanagement

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

wie zijn wij Resultaatgericht voorspelbaar betrouwbaar innovatief doelmatig gepassioneerd

wie zijn wij Resultaatgericht voorspelbaar betrouwbaar innovatief doelmatig gepassioneerd 1 Resultaatgericht voorspelbaar betrouwbaar innovatief doelmatig gepassioneerd wie zijn wij? is de nieuwe naam van een van de grootste fysiotherapiepraktijken in de regio Venlo. Al sinds 1974 lopen wij

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht Voor een goede gezondheid is een snelle professionele interventie afgestemd op de persoon van groot belang Kwaliteit Bij Elshout Fysio ben

Nadere informatie

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN INLEIDING @Ease Lifestyle B.V. heeft als missie de Nederlandse bevolking gezonder te maken, waarbij onze focus ligt op gezonde voeding. We richten ons hierbij

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ERGONOMIE ACADEMy Maak van gezond werken een routine Marleen Diemel, ergonomisch adviseur voor Dental Union en bedrijfsfysiotherapeut bij Ergo Exam www.dentalunion.nl Beleef het

Nadere informatie

Klantbelang Dashboardmodule Claimafhandeling Normenkader

Klantbelang Dashboardmodule Claimafhandeling Normenkader Klantbelang Dashboardmodule Claimafhandeling Normenkader 016-017 Opbouw module De module bestaat uit de vijf onderdelen. Ieder onderdeel weegt even zwaar. I. Beleid en praktijk II. Toetsing en verbetering

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ISO 9001 ACADEMY Dental Union s Kwaliteit in ISO 9001 Academy: unieke en belangrijke opleiding voor tandartsen Menno Bouman, adviesbureau Kwaliteit in Praktijk ISO 9001 Academy

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM. Kwaliteitsjaarverslag

PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM. Kwaliteitsjaarverslag PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM Kwaliteitsjaarverslag 2010 Inhoud Inleiding... 2 Visie & Missie... 3 Kritieke succesfactoren... 3 Managementsamenvatting... 3 Resultaten per onderdeel...

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers. Zorg goed geregeld voor uw organisatie

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers. Zorg goed geregeld voor uw organisatie Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers Zorg goed geregeld voor uw organisatie 2014 De gezondheid van uw organisatie Als werkgever heeft u veel belang bij gezonde medewerkers. Vanuit

Nadere informatie

Medewerkers gezond aan het werk houden

Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers gezond aan het werk houden CZ Interventie Expert 2016 Uw medewerkers krijgen de beste interventies op maat Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers kunnen door gezondheidsklachten

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Kwaliteitsindicatoren Kwaliteit in Beweging Uitgangspunt hierbij is dat de beroepsgroep zelf bepaalt wat kwaliteit is en dat we het landelijk uniforme

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016-

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016- Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie 2017 -versie 1.0 september 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code: Toelichting

Nadere informatie

Huisartsen en regionale ziekenhuizen

Huisartsen en regionale ziekenhuizen DEEL 1: BELEID EN DOELSTELLINGEN Hoofdstuk 1. Algemeen beleid 1.1. Inleiding: Dit is het beleidsplan van de praktijk voor fysiotherapie van Gerda jochemsen en Rob Cleutjens gevestigd aan de van Anrroystraat

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720 Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consult of behandeling? Bel ons op één van onze locaties, stuur ons een email of meld u aan via onze website: www.fysiotherapiedehoek.nl. Bezoekadressen:

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ERGONOMIE academy Maak van gezond werken een routine Marleen Diemel, ergonomisch adviseur voor Dental Union en bedrijfsfysiotherapeut bij Ergo Exam www.dentalunion.nl Beleef het

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie Schijndel Praktijk van Berkel Wegwijs in de fysiotherapie Onze organisatie FysioMaatwerk FysioMaatwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten van 9 praktijken uit Den Bosch, Gilze, Heeswijk Dinther,

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Oktober 2017

INFORMATIEFOLDER Oktober 2017 INFORMATIEFOLDER Oktober 2017 LABAN DEURLOOSTRAAT 19C 4694BP SCHERPENISSE TEL 0166-763 887 FYSIO-CENTRUM-STEENBERGEN@HETNET.NL Informatiefolder Fysio Centrum Scherpenisse Algemeen De praktijk voor fysiotherapie

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers

VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers VGZ Bedrijfszorg Direct/Select Informatie voor medewerkers Gezond en plezierig blijven werken met VGZ Bedrijfszorg Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg. VGZ Bedrijfszorg bestaat uit een pakket

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Praktijk Doortast

Algemene voorwaarden Praktijk Doortast Algemene voorwaarden Praktijk Doortast Algemeen De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 4 therapeuten met diverse specialisaties. Voor de administratieve ondersteuning is de administratief

Nadere informatie

Zo werken onze fysiotherapeuten

Zo werken onze fysiotherapeuten Zo werken onze fysiotherapeuten In de particuliere praktijk Mensen met aandacht Zo werken onze fysiotherapeuten Locaties De fysiotherapeuten van Meander zijn op de drie locaties in de wijk werkzaam namelijk:

Nadere informatie

Gegevensverzameling uit het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Gegevensverzameling uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) Gegevensverzameling uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) Simone van Dulmen simone.vandulmen@radboudumc.nl 24-09- 2014 Gegevensverzameling KIB - Aanmelding praktijkhouder de landelijke database fysiotherapie

Nadere informatie

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: Cool 2B Fit Naam interventie- eigenaar: Stichting Cool 2B Fit Doelgroep: 4-12 jarigen / 12-18 jarigen (Cool 2B Fit is tot en met de leeftijd van 13 jaar) A) Kosten en uren Geef hieronder

Nadere informatie

FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015

FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015 FAQ na Webinar Beheers-Plus 27 februari 2015 Waar bevindt de HKZ audit zich v.w.b. de dossiers. Beheers of Plus? HKZ eist de Basisgegevens van de verslaglegging + de eisen betreffende wet- en regelgeving.

Nadere informatie

Dit is een geanimeerde logo template indeling. U hoeft zelf niks aan te passen! Mocht uw deze slide niet nodig hebben klik op verwijderen.

Dit is een geanimeerde logo template indeling. U hoeft zelf niks aan te passen! Mocht uw deze slide niet nodig hebben klik op verwijderen. Dit is een geanimeerde logo template indeling. U hoeft zelf niks aan te passen! Mocht uw deze slide niet nodig hebben klik op verwijderen. Menu Dit is een slide overgang Gelieve niet verwijderen! Van problematiek

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Revant, uw partner bij verzuim! Heeft u medewerkers die al langere tijd fysieke en/of psychische klachten hebben waardoor zij hun werk niet

Nadere informatie

Compleet ISO 9001:2015 certificeringspakket

Compleet ISO 9001:2015 certificeringspakket Compleet ISO 9001:2015 certificeringspakket Snel, makkelijk en goed! Juni 2015 Beste (toekomstige) kwaliteitsmanager, Bent u op zoek naar een betaalbaar en goed kwaliteitssysteem? Dan is het basispakket

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Milieunorm. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Milieunorm. Telefoon: KAM Consultants ISO 14001 Milieunorm 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 14001 4. 6. ISO ISO 14001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan 6. 8. Coaching

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie