FACILITEITEN OVERZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACILITEITEN OVERZICHT"

Transcriptie

1 FACILITEITEN OVERZICHT

2 FYS OPTIMA: GEZAMENLIJKE IDENTITEIT, SAMENWERKEN EN SCHAALVOORDELEN KERNWAARDEN Om een beeld te geven van de kernwaarden binnen Fys Optima worden deze hieronder kort weergegeven (zonder de achterliggende operationalisering): 1. Fys Optima is goed georganiseerd. Deelnemende praktijken werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, voor een groot deel gebaseerd op ISO-HKZ normen. 2. De cliënttevredenheid binnen Fys Optima is goed. Dit wordt uniform, transparant en continue gemeten en gemonitord op praktijk- en netwerkniveau. 3. De doelmatigheid en efficiëntie binnen Fys Optima is hoog (ook de kosten van dienstverlening vormen een onderdeel van de outcome). De Fys Optima praktijk is leverancier van zorg, die zich onderscheidt door service, kwaliteit en transparantie 4. Fys Optima partners bevorderen het zelfmanagement van cliënten op actieve wijze. 5. Voor Fys Optima partners staat actieve fysiotherapie centraal (o.a. oefenzaal minimaal 40 m2). 6. Fys Optima partners zijn telefonisch goed bereikbaar. Fys Optima is het grootste landelijke samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken. Fys Optima voert een eigen kwaliteitsbeleid, op basis van geformuleerde kernwaarden. Wij willen aanspreekbaar zijn op de outcome van ons fysiotherapeutisch handelen. Daarnaast vinden wij service naar onze klant belangrijk. De patiënt/ consument staat voor ons centraal. Be good and tell it! De Fys Optima praktijk is leverancier van zorg, die zich onderscheidt door service, kwaliteit en transparantie. De zorg sluit aan bij de behoeften van de consument en andere stakeholders. Een zo groot mogelijke groep consumenten kiest bewust voor behandeling en begeleiding bij een Fys Optima praktijk. Daarmee zijn we een vooraanstaande speler op de Nederlandse zorgmarkt. Aangesloten Fys Optima partners worden optimaal ontzorgd, gefaciliteerd en begeleid. Service is onze naam. De voordelen van deelname binnen Fys Optima wegen ruimschoots op tegen de bijdrage die de praktijk betaalt. Om als praktijk optimale service te kunnen verlenen en de aandacht maximaal aan de consument te kunnen geven, faciliteert Fys Optima haar partners met specifieke diensten en producten die de praktijken werk uit handen nemen. In dit faciliteitenoverzicht staan de diensten en producten verder uitgewerkt. Naast facilitaire ondersteuning biedt Fys Optima ook inhoudelijke ondersteuning en structurering van het therapieproces. Daarbij is ons uitgangspunt dat actieve fysiotherapie en zelfmanagement centraal staan, zonder de waarde van passieve behandelvormen uit het oog te verliezen. Het ontwikkelen van leidraden in de vorm van doelgroepprogramma s en de ondersteuning middels specifieke software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren vormen hierbij een belangrijk onderdeel. 7. Cliënten kunnen bij Fys Optima partners vlot ingepland worden (hierbij staat goede communicatie hierover centraal). 8. Alle Fys Optima partners werken met een EPD. 9. Fys Optima kan door samenwerking en communicatie alle fysiotherapeutische specialisaties bieden. Fys Optima partners herkennen zich in deze kernwaarden en zijn ervan overtuigd dat samenwerken leidt tot een sterkere positie van je praktijk in de markt. Samen staan we sterk. Heb je belangstelling voor een of meerdere producten of diensten van Fys Optima of wens je meer informatie? Neem dan telefonisch of via de mail contact met ons op. Voor meer informatie: Telefoon:

3 INHOUDSOPGAVE FACILITEITENOVERZICHT Kwaliteitsmanagement Begeleiding en onderhoud van kwaliteitsmanagementsysteem...6 Coach kwaliteitsmanagement op locatie... 7 EPD-checks Plus-audit... 8 Plus-audit begeleiding en onderhoud... 9 Workshop Plus-audit dossiervorming...10 Faciliteiten Bereikbaarservice...12 Facturatieservice...13 Quickscan declareren...14 Declaratie ondersteuning...15 Marketing & communicatie...16 P&O adviseur...18 Inkoopafspraken...19 Concepten Bedrijfsconcept...20 Doelgroepprogramma s...21 ICT FysioWorkout webapplicatie...22 HealthCheck webapplicatie...23 Leefstijlservice webapplicatie...24 SmartFysio webapplicatie...25 Opleiding Fys Optima Academy...26 Fys Optima is het grootste landelijke samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken 5

4 BEGELEIDING EN ONDERHOUD VAN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Een van de kernwaarden binnen Fys Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. De basis hiervan vormt de ISO-HKZ norm. Toetsing vindt plaats via een externe audit. Ook dit traject en onderhoud wordt door Fys Optima georganiseerd en gefaciliteerd. Eén van de kernwaarden binnen Fys Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem Het traject wordt opgestart middels het introductiedocument en een startgesprek met de coach. De praktijk krijgt een vaste coach/begeleider vanuit Fys Optima. Praktijk werkt de door Fys Optima aangereikte procesbeschrijvingen uit en krijgt hierop, via , feedback van de coach. Toegang tot het digitale kwaliteitshandboek waarin per hoofdstuk beschreven staat waar minimaal aan voldaan moet worden. De structuur en beschrijvingen in het kwaliteitshandboek, de begeleiding van de coach op procedures in de hoofdstukken en de vragen die met de coach besproken kunnen worden, maken het voor de praktijk op eenvoudige wijze mogelijk te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Zodra de praktijk klaar is voor auditering, volgt er een interne audit op de praktijk, door een auditor van Fys Optima. Naar aanleiding hiervan krijgt de praktijk feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt kunnen worden en puntjes op de i worden gezet. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 3 maanden te worden opgelost. Naast bovenstaande begeleiding is het eventueel mogelijk om ook begeleiding op locatie te krijgen. Zie hiervoor de productpagina coach kwaliteitsmanagement op locatie. Daarnaast is het ook mogelijk dat er bij de externe audit begeleiding vanuit Fys Optima aanwezig is. Na de certificering: Automatische updates van het centrale kwaliteitshandboek Jaarlijkse Fys Optima audit op de praktijk Indien gekozen voor HKZ: eens per 3 jaar de externe HKZ-audit. In dat jaar vindt dan geen Fys Optima audit plaats De kosten voor begeleiding en onderhoud zijn een onderdeel van de jaarlijkse bijdrage. Vaste coach op locatie COACH KWALITEITSMANAGEMENT OP LOCATIE Fys Optima partners achten een kwaliteitsmanagementsysteem van groot belang. Wij adviseren om dit middels HKZ te operationaliseren. Naast de normale begeleiding om te komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem, biedt de backoffice van Fys Optima ook de mogelijkheid aan van begeleiding door een coach op locatie. Je coach kan je dan ter plekke helpen bij het inventariseren, implementeren en praktisch gebruiken van het kwaliteitsmanagementsysteem. Voor wie? Voor de praktijk die naast de coach op afstand graag professionele ondersteuning wenst bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. De coach die je anders grotendeels via de mail en telefoon begeleidt in het proces van certificering, kan je nu in de praktijk ondersteunen. Een coach uit de regio van de praktijk zal de begeleiding op locatie doen. De ervaring leert dat een dag coaching op locatie veelal maakt dat er grote vorderingen worden geboekt bij het beschrijven en deels implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wat mag van de praktijk verwacht worden? Gemotiveerde collega s die het belang van duidelijke en uniforme praktijk-processen onderschrijven. Eén vaste contactpersoon in de praktijk die samenwerkt met de coach. Dat de contactpersoon basiskennis heeft van de computer en met name goed kan werken in Word. Dat er voorafgaand aan de sessie tijd wordt vrijgemaakt om de desbetreffende aandachtsgebieden door te nemen zodat duidelijk is welke processen tijdens de sessie aan bod komen. Dat er voorafgaand aan de sessie waarin het beleidsplan en jaarverslag wordt opgesteld de meetgegevens worden verzameld die betrekking hebben op de kritische processen. Deze meetgegevens dienen tijdens de sessie op de praktijk aanwezig te zijn. Dat de implementatie van de processen plaatsvindt zoals is beschreven. Het resultaat Een degelijke opzet van het handboek voor de praktijk. Een aanzienlijke sprong in de voortgang om te komen tot procesbeschrijving doordat er geconcentreerd wordt gewerkt aan het handboek. Het inzicht vergroten in hoe het handboek als praktisch instrument ingezet kan worden. 6 7

5 EPD-CHECKS PLUS-AUDIT Heldere en praktische feedback PLUS-AUDIT BEGELEIDING EN ONDERHOUD De dossiervorming is hét item van de Plus-audit. De EPD-check voorkomt dat dit een struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op patiëntendossiers door een deskundige, onafhankelijke beoordelaar. Voor wie? Voor de praktijk die opgaat voor de Plus-audit. Voor de beoordeling van de fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn als onderdeel van de functioneringsen/of beoordelingscyclus. Een beoordeling op afstand van geanonimiseerde dossiers. Een beoordeling door een ervaren interne (plus)auditor. Afhankelijk van de wens een eenmalige of periodieke check. Een korte doorlooptijd. Eén van de kernwaarden binnen Fys Optima is het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Wij adviseren om dit middels HKZ te operationaliseren en leveren hiervoor ook de juiste begeleiding en onderhoud. Een praktijk kan kiezen voor onze Plusaudit begeleiding en onderhoud als aanvulling op een reeds aanwezig HKZ certificaat of in plaats van de HKZ certificering. Coaching middels een vaste coach, bij de implementatie van het Kwaliteitshandboek in de praktijk. Toegang tot het digitale Kwaliteitshandboek, inclusief onderhoud. Toegang tot het Zelfevaluatie-instrument patiëntendossiers. Toegang tot voorbewerkte Motivational Papers. Toetsing en feedback op 5 anonieme dossiers door een Plus-audit deskundige. Jaarlijkse wordt een interne audit uitgevoerd met een daaropvolgend auditrapport. Jaarlijks wordt feedback gegeven op het kwaliteits- en praktijkbeleidsplan. Externe Plus-audit wordt uitgevoerd door een door de zorgverzekeraar goedgekeurd bureau. Wij zijn al HKZ-gecertificeerd... En willen ook de plus-audit doen. De dienstverlening die ter beschikking staat is dezelfde als hierboven beschreven. Doordat HKZ al in de praktijk geïmplementeerd is, is er sprake van een verkorte plusaudit. De nadruk tijdens de audit ligt op de inhoud van de patiëntendossiers. Naast bovenbeschreven dienstverlening biedt Fys Optima de mogelijkheid om tegen kostprijs een Plus-audit workshop van een dagdeel voor de praktijk te organiseren, zie hiervoor de specifieke productpagina. Wijze waarop: De beoordelaar van de patiëntendossiers krijgt door middel van de geanonimiseerde dossiers toegezonden of de beoordelaar van de patiënten-dossiers krijgt toegang tot je EPD s om zo op afstand de geselecteerde dossiers te benaderen. Het resultaat: Een helder en duidelijk rapport over de door de praktijk aangeleverde dossiers. Een helder totaaloverzicht van de score van de therapeut/praktijk. Een nadere specificatie op die onderdelen waar sprake is van een tekortkoming op, of afwijking van, de (plus) norm. Maak je kwaliteit transparant en toetsbaar 8 9

6 WORKSHOP PLUS-AUDIT DOSSIERVORMING De dossiervorming is hét item voor de Plus-audit. Middels de EPDcheck wordt voorkomen dat dit een struikelblok wordt. Echter, om de dossiers voor de EPD-check op de juiste manier vorm te kunnen geven is kennis nodig over hoe dit het beste gedaan kan worden. De workshop Plus-audit dossiervorming is een aanvulling op het proces naar de Plus-audit waarin deze kennis wordt verschaft. Doelstellingen: Fysiotherapeuten handvatten bieden bij adequate dossiervorming met de eisen van de Plus-audit als leidraad. De kansen om te slagen voor een Plus-audit vergroten. De volgende aspecten komen in de workshop aan de orde: Klinisch redeneren als basis van dossiervorming. SMART formuleren van doelstellingen. Het gebruik van klinimetrie. Aanpassen van behandeldoel / behandelplan tijdens het traject. Formuleren van de voortgang via behandeljournaals / dagjournaals. Werkvormen: Presentatie door een ervaren deskundige met didactische vaardigheden. Casussen uitwerken die door de praktijk worden aangeleverd, of voorbeeldcasussen die herkenbaar zijn in de praktijk. Discussies en feedback. Organisatie: Duur: Eén dagdeel (in overleg te plannen). Hoe: Veelal incompany georganiseerd voor één of enkele praktijken. Het maximum aantal deelnemers is 15. IN EEN DAGDEEL DE NEUZEN DEZELFDE KANT OP 10 11

7 FACTURATIE SERVICE Als fysiotherapeut wil je je bezighouden met het verlenen van zorg. Als praktijkhouder heb je echter ook te maken met de administratieve kant van het vak. Eén van de manieren waarop Fys Optima je hierin kan ondersteunen is de facturatieservice. Flexibel, klantvriendelijk en praktijk gerichte service Fys Optima biedt praktijken de mogelijkheid om facturatiebestanden volledig te laten verwerken. Je hebt vrijwel geen werk meer aan het factureren. Ook facturatiebestanden voor verzekeraars waarmee geen overeenkomst is aangegaan kunnen worden aangeleverd. Deze faciliteit omvat het verzenden van de nota, en (zo nodig) 3 herhaalnota s / nabellen. Mocht de factuur alsnog niet worden betaald, dan wordt het minnelijke incassotraject gestart. Alvorens het gerechtelijke incasso traject wordt gestart ontvangt de betreffende praktijk een advies omtrent het kostenrisico en de eventuele verhaalsmogelijkheden. De keuze om het gerechtelijke traject wel of niet te starten ligt per dossier volledig bij de aangesloten praktijk. Deze service is opgezet in samenwerking met InfoMedics. BEREIKBAARSERVICE Deskundig en zorgvuldig Verplaats je in de cliënt. Je hebt een (acute) klacht en wilt zo spoedig mogelijk geholpen worden. Je belt de fysiotherapiepraktijk. Dit is het antwoordapparaat van. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die geen gehoor of een antwoordapparaat krijgen, snel geneigd zijn een andere praktijk te bellen. Daarnaast blijken veel cliënten het hinderlijk te vinden wanneer het behandelingsproces (veelvuldig) wordt verstoord door het opnemen van telefoontjes. Door de aanwezige praktijkkennis heeft Fys Optima een bereikbaarservice ontwikkeld die aan de wensen van praktijken en cliënten voldoet. Voor wie? Voor alle praktijken die op bepaalde momenten niet optimaal bereikbaar zijn en/of waarbij het behandelproces regelmatig verstoord wordt door het moeten opnemen van de telefoon. Flexibele service. Alleen wanneer je niet wilt of kunt opnemen wordt dit centraal voor je gedaan. Klantvriendelijk. De telefoon wordt persoonlijk en praktijkspecifiek opgenomen door opgeleide Fys Optima telefonistes die de cliënt te woord staan zoals je dit zelf zou doen. Praktijk gerichte service. Samen maken we vooraf afspraken over de gewenste afhandeling van binnengekomen telefoontjes. Je hebt de keuze uit 2 services. Bij het basispakket maakt de telefoniste direct een (terug) belnotitie die je via de mail ontvangt. Bij het fullservice pakket voert Fys Optima ook het agendabeheer (voorwaarde is dat de praktijk gebruik maakt van een server). De telefoniste plant direct de afspraak in de praktijkagenda. Het resultaat: Tevreden cliënten die direct geholpen worden aan de telefoon. Nieuwe cliënten worden persoonlijk te woord gestaan. De kans dat een cliënt een volgende praktijk belt wordt daarmee veel kleiner. De therapeut kan zich concentreren op de behandeling van de cliënt. Geen ergernissen van cliënten die tijdens de behandeling gestoord worden door de telefoon

8 QUICKSCAN DECLAREREN DECLARATIE ONDERSTEUNING Voor veel praktijken is declareren een noodzakelijk kwaad. Daardoor wordt vaak niet optimaal of efficiënt gedeclareerd en/of worden niet alle mogelijkheden benut. Fys Optima heeft de kennis en expertise om jouw declaratiesysteem door te lichten en het proces optimaal in te richten. Voor wie: Praktijken die geen geld willen laten liggen door gebrek aan kennis omtrent de regels van het declareren. Praktijken die tijdwinst willen behalen. Voor de praktijkhouder die weinig affiniteit heeft met declareren. Wat is een quickscan? Een check van je (IntraMed) declaratiesysteem. Er wordt gekeken naar: - Volledigheid van de contracten van de zorgverzekeraar. - De juistheid en volledigheid van codelijsten. Oog voor efficiency in de werkwijze van het declareren. Opties: 1. Quickscan op locatie: De specialist komt een dagdeel langs op de praktijk. 2. Quickscan online: De specialist neemt online het declaratiesysteem door. Het resultaat: Praktijk en patiënt krijgen waar zij recht op hebben. Het uiterste wordt uit de declaraties gehaald. Tijdsbesparing. Efficiënter werken door het beperken van fouten. GEMAK DIENT DE MENS Declareren tijdrovend, specialistisch en foutgevoelig? De deskundigheid van Fys Optima zorgt voor een soepele en zorgvuldige afhandeling van je declaraties. Wat zijn de voordelen: Het (gedeeltelijk) uitbesteden van het declaratieproces aan Fys Optima heeft de volgende voordelen: Afhandeling door een gespecialiseerde deskundige medewerker. Tijdbesparing, en daarmee kostenbesparing voor de praktijk. Minder afgewezen declaraties. Signalering wanneer het aanvullend pakket van een verzekerde onvoldoende is. Een frisse blik op jouw declaratiesysteem, signalering van verbeterpunten. Wat kan worden overgenomen? Je bepaalt zelf welk deel binnen het declaratieproces je laat overnemen door Fys Optima: 1. Het controleren van de declaratiebestanden Voordat de declaratiebestanden doorgezet worden naar de zorgverzekeraars worden deze op inhoud gecontroleerd. Als het nodig is geeft Fys Optima feedback naar de praktijk. 2. Het corrigeren van de declaratiebestanden Na controle en feedback is aan jou de keus of je zelf de wijzigingen doorvoert of dit door Fys Optima laat verzorgen. Je kunt ervoor kiezen om Fys Optima de declaratie naar de zorgverzekeraar te laten versturen via Vecozo. 3. Het verwerken van retourinformatie Fys Optima controleert de retourinformatie op toewijzing van ingediende bedragen. Eventuele afwijzingen kunnen desgewenst opnieuw worden ingediend zodat de verzekeraar alsnog tot betaling overgaat. Je kunt de declaratieservice structureel bij Fys Optima onderbrengen, maar je kunt deze dienst ook als back-up inzetten

9 MARKETING & COMMUNICATIE Voor praktijken heeft het verlenen van goede zorg de eerste prioriteit. Aan marketing en communicatie wordt vaak minder aandacht besteed, terwijl dit juist dé manier is om je goede zorg naar de cliënten toe te communiceren. Fys Optima heeft diverse promotie materialen klaar liggen die cliënten over deze goede zorg informeren, zónder dat de eigen identiteit van je praktijk verloren gaat. Bovendien heeft Fys Optima verschillende marketing activiteiten op de planning staan die je praktijk op de kaart zetten. Een goede start: Om een goede start te maken ontvangt iedere Fys Optima partner: Eén infozuil waarin A5 folders gepresenteerd kunnen worden. Gevelbord Kwaliteitspartner van Fys Optima. Campagnes: Onze slogan is Be good, and tell it!. Vooral voor het laatste deel, and tell it! zet de marketing en communicatie afdeling van de backoffice zich in. Fys Optima partners onderscheiden zich door de kwalitatief goede zorg die zij verlenen. Om cliënten hiervan op de hoogte te brengen kan je praktijk deelnemen aan campagnes die vanuit de backoffice georganiseerd worden. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit voor praktijken zo weinig mogelijk werk is. Zo zorgen wij onder andere voor: Flyers Posters Advertenties Draaiboek Brief voor verwijzers Uitingen via Narrowcasting (beeldscherm in wachtkamer en/of oefenzaal) Door schaalvoordelen kunnen wij de promotiematerialen tegen een aantrekkelijke prijs aanbieden. ZET JE PRAKTIJK OP DE KAART Promotiemiddelen: Ook los van de campagnes kunnen promotiematerialen besteld worden. Fys Optima heeft o.a. de volgende promotiemiddelen ontwikkeld die zorgen voor een goede communicatie naar de cliënten toe: Folders doelgroepprogramma s Narrowcasting (beeldscherm in wachtkamer en/of oefenzaal) Posters FysioFacts (Een nieuwsbrief met leuke weetjes voor je cliënten) Banners Met vragen kun je altijd bij ons terecht. Waar mogelijk zal de backoffice van Fys Optima je ondersteunen bij het voeren van je marketing en communicatiebeleid. Zo kunnen we ondersteuning bieden bij het organiseren van een open dag, bij de (her)opening van je praktijk of bij het ontwerpen van promotiemateriaal om je praktijk onder de aandacht te brengen

10 P&O ADVISEUR Een P&O (personeel en organisatie) adviseur biedt veel kennis en expertise die je als relatief kleine organisatie niet zelf in huis kunt halen maar wat gezamenlijk als Fys Optima wel haalbaar is. De P&O service van Fys Optima omvat naast de gedeelde P&O adviseur ook een scala aan voorbeeld documenten, zoals een P&O handboek en een telefonische helpdesk. Samen sterk levert voordeel op Voor wie? Voor de praktijkhouder die naast fysiotherapeut ook werkgever is en daarbij graag professionele ondersteuning wenst. Het is praktisch onmogelijk om als kleine organisatie een P&O adviseur ter beschikking te hebben. Echter, als Fys Optima partners kunnen we een P&O adviseur delen, waardoor deze betaalbaar en dus toegankelijk wordt. Daarmee haal je kennis en knowhow in je praktijk waarover je zelf vaak niet beschikt. Dit is niet alleen prettig voor jou als praktijkhouder maar ook voor de medewerkers die hierdoor een onafhankelijke vraagbaak krijgen. De P&O adviseur die op locatie advies geeft, vragen beantwoordt, opdrachten uitvoert en gesprekken voert op het brede vlak van personeel en organisatie zoals o.a.: - Het salarisgebouw in relatie tot plustarief. - Arbeidsvoorwaarden, variabele beloning, contractvormen. - Wet- en regelgeving aangaande personeel (o.a. werkkostenregeling, Verlofregelingen, ARBO). - Ziekteverzuimbegeleiding. - Begeleiden van disfunctioneringstrajecten. - Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. - Het implementeren van dossierbeoordeling als onderdeel van het beoordelingsgesprek. - Arbeidsrechtelijke vraagstukken. - Collegiale in- en uitleen detacheren. De P&O adviseur heeft via de mail en telefoon een helpdeskfunctie op het gebied van personeel en organisatie. Toegang tot het online P&O handboek met bijbehorende voorbeeld documenten. Het resultaat: Een degelijke en professionele ondersteuning op personeelsgebied door je eigen P&O adviseur. Een aanzienlijke tijdwinst omdat je niet alles zelf hoeft uit te zoeken aangaande personele vraagstukken. INKOOP AFSPRAKEN Als Fys Optima partner kun je gebruik maken van de inkoopafspraken die Fys Optima heeft gemaakt met haar toeleveranciers. Door het netwerk en de schaalvoordelen van Fys Optima kun je profiteren van verschillende kortingen en services. Fys Optima heeft voor haar partners een aantal diensten centraal ingekocht, die de partners van Fys Optima zonder extra kosten ter beschikking staan. Voordeel voor de praktijk: Kosteloos: Gebruik maken van de afspraken kost je niets. Financieel voordeel: Inkopen via de gemaakte afspraken door Fys Optima levert je altijd voordeel op. Geen strijkstok: Het inkoopvoordeel wordt volledig aan je doorgerekend. Geen verplichting: Alleen inkopen wat je wilt en wanneer je wilt. Je zit nergens aan vast. Voorbeelden van centraal ingekochte programma s: De volgende programma s zijn centraal ingekocht. Deze programma s kunnen door de praktijken kosteloos gebruikt worden. FysioPrestatieMonitor: Het geautomatiseerde pakket om continu en transparant, middels de CQ-index, de cliënttevredenheid te meten en monitoren. ParaBench: Het systeem om als praktijk op makkelijke en genuanceerde wijze op behandelgemiddelden en behandelkosten te monitoren. FysioVergoeding.nl: zowel de beschikking over de website als over de webservice (gemak en tijdswinst). IntraMed Plus: (beperkte Fys Optima versie): Fys Optima partners kunnen zonder kosten gebruik maken van het IntraMed Plus EPD. Afhankelijk van de praktijkgrootte worden hiermee besparingen gerealiseerd tot duizenden euro s. Voorbeelden van inkoopafspraken: Flinke korting op de bekende medical tape, Curetape, en ons eigen huismerk, LifT-Tape. Positief getest door meerdere praktijken en een aantrekkelijke prijs. Vele kortingen op IntraMed producten en gratis gebruik van het EPD FysioComfort in IntraMed. Ziekteverzuimverzekering: gratis overstapservice, een eenvoudig digitaal meldloket en een aanzienlijk premievoordeel. Sensamove-producten (o.a. zitkussens en balansborden). (Periodiek) onderhoud en reparatie van behandelbanken en cardio- en fitnessapparatuur tegen een scherpe prijs. Advies en begeleiding bij (ver)bouw en inrichting. (Gratis eerste adviesgesprek en korting op eventuele vervolgbegeleiding). Voor het volledige overzicht:

11 DOELGROEP PROGRAMMA S Fys Optima partners kunnen kosteloos gebruik maken van het uitgewerkte bedrijfsconcept Door veranderingen in de zorgverlening valt fysiotherapie voor het grootste deel buiten de basisverzekering. Herverzekering voor fysiotherapie vindt maar ten dele plaats. Voor bedrijven is dit een bedreiging omdat werknemers bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat dan niet altijd adequate zorg krijgen. Dit heeft ziekteverzuim of verlies van arbeidsproductiviteit tot gevolg. De verwachting is dan ook dat het bedrijfsleven als financier van de fysiotherapeutische zorgverlening een grotere rol zal gaan spelen. Fys Optima speelt hierop in met haar laagdrempelige bedrijfsconcept, met uitgewerkte dienstverlening voor bedrijven op het gebied van curatie, preventie en leefstijl. Onze missie: Een Fys Optima partner is voor werkgevers de ideale partner bij het optimaliseren van de fysieke arbeidsomstandigheden en het minimaliseren van het ziekteverzuim door klachten aan houding- en bewegingsapparaat. BEDRIJFSCONCEPT Een laagdrempelig concept voor het aanbieden van fysiotherapie aan bedrijven. Uitgebreide database met: - Uitgewerkte dienstverlening op het gebied van curatie (fysiotherapie, werkplekonderzoek, werkplektraining). - Uitgewerkte dienstverlening op het gebied van preventie (ergonomisch onderzoek, voorlichting en training). - Uitgewerkte dienstverlening op het gebied van leefstijl (HealthCheck, Leefstijlservice, Fysiofitness, module Fit en gezond gewicht). Een acquisitiemodel voor praktijken. (Beperkte) centrale acquisitie. Fys Optima partners kunnen kosteloos gebruik maken van het uitgewerkte bedrijfsconcept. Fys Optima heeft voor haar praktijken een groot aantal doelgroepprogramma s uitgewerkt in de vorm van een product-beschrijving, relevante bijlagen en een deelnemersmap. Daarnaast zijn voor bijna alle doelgroep-programma s ook geaccrediteerde cursussen beschikbaar via onze Fys Optima academy. Voor Fys Optima partners vormen deze uitwerkingen een mooie leidraad om de betreffende doelgroep in de praktijk te implementeren. De doelgroepprogramma s worden veelal gedeclareerd op basis van individuele zittingen en groepszittingen en in een aantal gevallen op basis van specifieke productprijzen. Wat kun je van ons verwachten? Uitgewerkte programmabeschrijvingen, deelnemersmappen en bijlagen voor o.a.: COPD, Diabetes, Osteoporose, Oncologie, Aspecifieke lage rugklachten e.d. Overzicht van vergoedingen en wijze van declaratie bij de verschillende verzekeraars. Alle documenten overzichtelijk bij elkaar via een specifieke online database. Een webapplicatie om de bijbehorende meetinstrumenten eventueel in uit te kunnen voeren. Indien mogelijk productfinanciering via de zorgverzekeraars. Voor vrijwel alle doelgroepprogramma s heeft Fys Optima ook een geaccrediteerde cursus beschikbaar. Geaccrediteerde Basiscursus: Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement binnen Fys Optima aanwezig. Toegang tot promotiemateriaal. Zie hiervoor de productpagina Marketing en Communicatie. Naast de genoemde doelgroepen zijn er inmiddels ook meerdere orthopedische indicaties uitgewerkt, waaronder: Impingement, Heupendoprothese, Tenniselleboog e.d. Deze zullen verder uitgewerkt gaan worden tot monodisciplinaire dbc s. Fys Optima partners krijgen kosteloos toegang tot de database met uitgewerkte doelgroepprogramma s

12 FYSIOWORKOUT WEBAPPLICATIE HEALTHCHECK WEBAPPLICATIE Fys Optima partners bevorderen het zelfmanagement van cliënten op actieve wijze Het bevorderen van zelfmanagement van de cliënt is een belangrijk onderdeel in de hedendaagse fysiotherapie. Binnen Fys Optima hebben we dit zelfs als kernwaarde vastgelegd. De Fys Optima partners onderschrijven dit belang. Maar hoe laat ik mijn patiënt ervaren dat zelfmanagement van belang is bij het herstellen en voorkomen van de klacht? Sterker nog: hoe laat je praktijk zien dat zelfmanagement een unique selling point van de praktijk is? De webapplicatie Fysio- Workout is hiervoor het programma bij uitstek. De HealthCheck is een webapplicatie waarmee de individuele cliënt in de praktijk getest kan worden. Daarnaast kan met deze webapplicatie in een bedrijf een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) worden uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende tests wordt voor de individuele deelnemer op geautomatiseerde wijze een rapportage samengesteld. Bewustwording van leefstijl en risicofactoren staan hierbij voorop. Op groepsniveau worden automatisch managementrapportages samengesteld. Een flexibel programma, alleen datgene wat getest wordt, wordt weergegeven in de verslaglegging. Het eigen praktijklogo kan automatisch op de rapportages weergegeven worden. Het inzicht vergroten in hoe het handboek als praktisch instrument ingezet kan worden. De HealthCheck is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Doelen: De cliënt ontvangt op professionele wijze oefeningen voor thuis. Meer uniformiteit en eenduidigheid binnen de praktijk. De naamsbekendheid van de praktijk wordt bevorderd. Een programma, waarin ruim 2000 gefotografeerde oefeningen aanwezig zijn, welke per lichaamsregio, behandeldoel en bewegingsrichting gerubriceerd zijn. Eenvoudig in gebruik. Naast oefenprogramma s voor individuele cliënten kunnen ook oefenprogramma s voor indicaties worden samengesteld (die dus telkens weer bruikbaar zijn). Teksten bij oefeningen kunnen indien gewenst altijd aangepast worden. Met één druk op de knop het programma printen en/of via verzenden. Zelf oefeningen met afbeeldingen op eenvoudige wijze toevoegen (alleen zichtbaar voor de eigen praktijk). Op alle afbeeldingen wordt automatisch de naam van de praktijk weergegeven. Indien gewenst kan het eigen praktijklogo op elke pdf worden weergegeven. Op de website vind je een aantal demo s waarin de werking van de FysioWorkout gedemonstreerd wordt. FysioWorkout is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Voordeel voor de praktijk: Professioneel Gemakkelijk in gebruik Nieuwe dienstverlening voor cliënten in je praktijk Automatische managementrapporten Wat kun je verwachten: In de HealthCheck zijn de volgende onderdelen voorhanden: - Gestandaardiseerde vragen over lichamelijke klachten - NNGB en Nederlandse Fitnorm - Roken, longfunctie - Lengte / Gewicht / BMI / Vetpercentage / Buikomvang - Bloeddruk / Bloedsuiker / Cholesterol - Lenigheid - Knijpkracht, Rugbuigingstest, Voorwaarts heffen test - Conditie piektest (Ruffier-Dickson) en duurtest (Astrand) - Voedingsvragenlijst - Mentale belasting en beleving / Mentale strains Een rapportage per cliënt waarbij bewustwording van leefstijl en risicofactoren voorop staan 22 23

13 LEEFSTIJLSERVICE WEBAPPLICATIE SMARTFYSIO WEBAPPLICATIE Het bevorderen van het zelfmanagement is een kernwaarde die we binnen Fys Optima hebben vastgelegd. Het bevorderen van zelfmanagement van de cliënt is een belangrijk onderdeel in de hedendaagse fysiotherapie. Een van de manieren waarop je praktijk het zelfmanagement van de cliënt kan bevorderen is door middel van de Leefstijlservice. Met de Leefstijlservice kan je praktijk een bijdrage leveren aan bewustwording en waar mogelijk een bijdrage leveren aan gedragsveranderingsprocessen rond leefstijlthema s. Wat is het? De Leefstijlservice is een webbased tool waarmee je op eenvoudige wijze een cliënt een serie coachbrieven over een bepaald thema kunt mailen. De cliënt ontvangt, indien gewenst, op gezette tijden een online Coachbrief. Deze brieven hebben een duidelijke opbouw door de tijd heen, waarbij informatievoorziening, bewustmaken en aanzetten tot actie centraal staan. Doelen: Een bijdrage leveren aan bewustwording en gedragsverandering op specifieke leefstijlthema s. Praktijkmarketing: Praktijknaam en logo blijven ook na het behandeltraject nog een aantal malen naar voren komen bij de cliënt (en zijn omgeving). Onderscheidend vermogen ten opzichte van andere praktijken. Een praktisch en makkelijk in te zetten webapplicatie. Het eigen praktijklogo kan naast het Fys Optima logo aan de coachbrieven worden toegevoegd. Voor de Leefstijlservice thema s Beginnen met bewegen, Stress en ontspanning en Voeding en afvallen heeft samenwerking plaatsgevonden met verschillende deskundigen op deze gebieden. Denk hierbij aan een bewegings-wetenschapper met ruime ervaring in gedragsveranderingstrajecten, een psycholoog en een diëtiste. Het systeem is zo vormgegeven dat praktijken ook zelf praktijkspecifieke mailservices kunnen aanmaken. De Leefstijlservice zal in de toekomst uitgebreid worden met klachtspecifieke services. De Leefstijlservice is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Het webbased programma SmartFysio is ontwikkeld als werkinstrument voor en door fysiotherapeuten, met als doel om voor het grootste deel van de fysiotherapeutische indicaties op snelle wijze informatie voor de cliënt samen te kunnen stellen en op professionele wijze een oefenschema voor thuis en op de praktijk te kunnen maken c.q. uitdraaien. Doelen: Eenduidigheid van werken binnen de fysiotherapiepraktijk bevorderen. Eenduidigheid van werken binnen ons netwerk bevorderen. Professionele informatievoorziening voor de cliënt ter beschikking hebben. Praktijk en Fys Optima naar buiten toe profileren. Wat kun je van het programma verwachten? Voor zo n 80% van de fysiotherapie-indicaties zijn documenten beschikbaar op de volgende gebieden: Informatie voor de cliënt over de aandoening (en hoe hiermee om te gaan). FysioWorkout (thuistrainingsprogramma s) is een geïntegreerd onderdeel van SmartFysio. Trainingsplanning voor op de praktijk. Informatievoorziening voor de fysiotherapeut over de aandoening. Een Tissue Grader (= een tijdslijn van huidig niveau naar doelniveau, waarop verschillende specifieke markeringen aangebracht kunnen worden). Het programma geeft per indicatie een voorzet. Alle voorgegeven data zijn echter op praktijkniveau te wijzigen en als zodanig op te slaan. Daarnaast zijn de documenten eventueel ook op individueel cliëntniveau volledig aan te passen. Documenten kunnen vervolgens rechtstreeks naar de cliënt g d dan wel uitgeprint worden. In het beheerprogramma kan de praktijk kiezen voor een eigen opmaakkleur en kan eenvoudig het eigen praktijklogo ingevoegd worden. SmartFysio is een programma dat door Fys Optima partners kosteloos gebruikt kan worden. Een compleet werkinstrument voor de fysiotherapeut ONLINE COACHBRIEF VOOR DE CLIËNT 24 25

14 FYS OPTIMA ACADEMY Onze Fys Optima academy voorziet in behoeften die we bij praktijken en in relatie tot maatschappelijke trends signaleren, zowel op vakinhoudelijk terrein als ook op andere gebieden. In de inhoudelijke cursussen staan actieve fysiotherapie en het bevorderen van zelfmanagement centraal, passend bij de kernwaarden van Fys Optima. Uiteraard is onderstaand overzicht niet statisch. Er wordt regelmatig een nieuwe cursus toegevoegd en soms ook gewijzigd. Nadere informatie over de diverse cursussen en de planning van cursussen kun je vinden op VAKINHOUDELIJK: ORGANISATORISCH: DIRECT PRAKTISCH TOEPASBAAR Scholing en training: een vast onderdeel naar kwaliteit en succes 1. Basisintegratiecursus (actieve fysiotherapie en zelfmanagement, geaccrediteerd): Oefenen kun je beschouwen als medicijn. Het is belangrijk om de juiste oefeningen te geven op het juiste moment en ook om met de juiste dosering en opbouw te werken. Vanuit een eenvoudig maar adequaat beslismodel wordt gestructureerd op deze thema s ingegaan. Ter ondersteuning wordt ook SmartFysio in de cursus gepresenteerd. Alle praktijken hebben dit programma ter beschikking, zie de productpagina over SmartFysio. 2. Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement (geaccrediteerd): In deze cursus verwerf je dagelijks te gebruiken kennis en vaardigheden. Vragen als waarom is het veranderen zo ontzettend lastig (ook bij jezelf) en wat heeft de cliënt nodig om zijn gedrag veranderd te krijgen? komen uitgebreid aan bod, zowel theoretisch als praktisch. Moderne benaderingen als Gezamenlijke besluitvorming en Motiverende gespreksvoering worden hierbij behandeld. De cursus kan beschouwd worden als algemene basiscursus voor de diverse doelgroepspecifieke cursussen. 3. Doelgroepspecifieke cursussen (geaccrediteerd): Momenteel worden voor de volgende programma s veelal eendaagse cursussen gegeven: CVRM, Oncologie, Diabetes, COPD, Osteoporose, Rugconcept. Voor meer informatie: zie de productpagina Doelgroepprogramma s. 1. BHV basis/herhalingscursus (geaccrediteerd) Deze eendaagse cursus bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte waarin aandacht besteed wordt aan het omgaan met calamiteiten, reanimatie, verbandmiddelen, ontruiming, brand blussen etc. De cursist ontvangt na afronding een BHV-certificaat met bijbehorend pasje. 2. Praktijkvoering in de praktijk (geaccrediteerd) Een training van twee dagen gericht op de bedrijfs-economische aspecten van het voeren van een fysiotherapie praktijk. Kenmerkend is een praktische aanpak waarmee handvatten worden aangereikt voor het samen met medewerkers verbeteren en versterken van de output van de eigen praktijk. De training wordt verzorgd door drie zeer ervaren trainers die hun sporen in bedrijfsvoering ruimschoots hebben verdiend. 3. Training: Klantgericht denken en handelen De fysiotherapeut heeft kerncompetenties die gericht zijn op het herstel van de patiënt. In deze competenties is hij vaak uitmuntend geschoold. Maar hoe zijn de relationele competenties ontwikkeld? In een zorgmarkt is de relationele kwaliteit zeker zo belangrijk als de vakinhoudelijke kwaliteit. In deze training van 2 afzonderlijke dagdelen staat in workshop 1 Relatiemanagement en gastheerschap centraal. In workshop 2 wordt dieper ingegaan op commerciele vaardigheden. 4. Plus-audit workshop (geaccrediteerd) Zie de specifieke Productpagina hierover

15 Fys Optima Modelleur SL Kaatsheuvel E T

SERVICE & DIENSTVERLENING

SERVICE & DIENSTVERLENING SERVICE & DIENSTVERLENING Ervaart u de bijkomende (administratieve) activiteiten ook als een tijdrovende en weinig bevredigende bijzaak? INPRAKTIJK neemt u deze zorg uit handen! HET CONCEPT Het concept

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Basisinitiatieven

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken Eet je Gezond Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken 1 Werkmap Eet je Gezond! voor SW-bedrijven Deze werkmap biedt een goede basis voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Janneke Pieterson Juni 2009 Utrecht Voorwoord Voor u ligt het advies- en implementatierapport ter verbetering

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie Alm Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet hetzelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren. Alle rechten van deze uitgave berusten bij Top Health Partners.

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie