Uw Doel in de Wereld Vinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Doel in de Wereld Vinden"

Transcriptie

1 Uw Doel in de Wereld Vinden DE GROTE UITDAGINGEN IN DE WERELD vertegenwoordigen uw roeping. Uw roeping is niet om op al deze uitdagingen te reageren maar op een in het bijzonder. Veel mensen hebben een hele verstoorde verhouding met de wereld. Zij willen niet dat de wereld iets van ze vraagt. Zij willen eropuit gaan en proberen zichzelf te vervullen zonder gestoord te worden door de noodzaken van het leven. Zij erkennen niet dat zij een verantwoordelijkheid hebben in het hier zijn. Dit is omdat zij onbewust zijn van de echte aard van hun spiritualiteit en van hun doel in de wereld. Jullie zijn allen van jullie Oeroud Huis gekomen om aan de wereld bij te dragen. Jullie hebben iets dat de wereld nodig heeft. Het is iets heel specifieks. Natuurlijk zijn er te veel problemen in de wereld voor u om aan allemaal te reageren, maar een zal u het meest direct aanspreken. Helaas zoeken veel mensen hun vervulling los hiervan. Zij proberen te vervullen wat zij denken te willen, wat tot hun verbeelding spreekt, wat zij denken dat hen gelukkig zal maken rijkdom, romantiek, genot, mateloosheid ofwel een leven dat nergens aan verantwoording hoeft af te leggen. Jullie hoeven alleen maar naar de wereld te kijken om te zien hoe volkomen destructief dat is. Echte relaties en echt werk, echte families en echte gemeenschappen zijn gebaseerd op het tegemoet treden van de echte uitdagingen van het leven, en op de bijdrage van iets zelfs voorbij de wereldse behoeften van het leven. Het bewijs hiervan is overal om u heen, als u kijkt.. Uw echte doel in de wereld is om iets te geven dat de wereld echt nodig heeft. Als u naar uw Oeroud Huis terugkeert, zal er daar een comfort en geruststelling zijn, onvergelijkbaar met wat dan ook u voor uzelf kunt verwerven binnen de wereld. Dus terwijl u hier bent, bent u hier om te werken, om iets te geven, om iets te doen. Dit werk wordt dan de basis van uw betekenisvolle relaties en al uw betekenisvolle activiteiten. De Nieuwe Boodschap van God spreekt over relaties, over werk en over alles wat u doet in de wereld. Het verschaft een geheel nieuw inzicht in hoe u in de wereld kunt zijn, op zo n manier dat u spiritueel verbonden kunt zijn, en uw opdracht hier kunt vervullen door bij te dragen aan de wereld. Met de Grotere Duisternis over de wereld, wordt een probleem onthuld dat iedereen zal beïnvloeden. Toch zal het bepaalde mensen direct aanspreken, omdat het hun opdracht is om specifiek hiermee om te gaan. Er zijn veel andere probelmen die menselijke bijdrage behoeven, maar de Interventie aanpakken en zich voorbereiden voor de Grotere Gemeenschap zal het fundamentele werk zijn van bepaalde mensen. Zij zijn hiermee geboren. Het is hun opdracht. Dit is hetgene waarvoor zij hier zijn. Zij kunnen deze opdracht verkeerd opbouwen; zij kunnen het ontkennen; maar zij kunnen het niet veranderen. Het is puur binnen hen. De Nieuwe Boodschap van God zal deze mensen direct aanspreken. Het zal hun roeping zijn. Het zal het teken zijn dat de tijd is gekomen voor hen om boven hun persoonlijke zorgen en afleidingen uit te stijgen. Het zal de katalysator zijn voor een grotere Spirituele Macht binnen hen om naar de oppervlakte te komen en geactiveerd te worden. Ongetwijfeld hebben jullie in jullie geschiedenis gezien dat sommige mensen geroepen werden om iets totaal nieuws naar de wereld te brengen. Zij maakten deel uit van een nieuwe

2 werkelijkheid. Het was niet simpelweg iets dat zij wilden. Het was iets dat onthuld werd, iets dat het diepere deel van henzelf aanstak. U moet naar de wereld kijken en dan u moet naar de Grotere Gemeenschap kijken teneinde uw roeping te vinden. Het antwoord is binnen u, maar de roeping niet. Het is daar buiten. Dit is wat uw relatie met de wereld geneest. Dit is wat uw werkelijke kracht aan u herstelt. Dit is wat u uit het lijden van uw persoonlijke zelf-gecreëerde realiteit haalt, en wat u in de realiteit plant die u geschapen heeft, en die u gezonden bent om te dienen. Sommige mensen denken dat zij hun eigen realiteit scheppen, en dat het scheppen van je eigen realiteit hetgene is dat je wil doen. Nou, dat is alleen gedeeltelijk waar. Het essentiële is de werkelijkheid te vinden die u geschapen heeft. Dan moet u reageren op de werkelijkheid waarheen u gestuurd werd om te dienen. Het zijn twee verschillende werkelijkheden. De ene is de absolute werkelijkheid van God. De ander is de relatieve werkelijkheid van het leven in de wereld. Wat de mensheid heeft geleerd tot nu toe door middel van diens religieuze leer, en door middel van diens eigen culturele ontwikkeling, kan het niet volledig voorbereiden voor wat aanstaande is. Er is niet genoeg tijd. Jullie hebben geen eeuwen om jullie te acclimatiseren aan de werkelijkheid van de Grotere Gemeenschap. Het is al in jullie midden. Er is een Grotere Duisternis over de wereld. De tijd is nu van essentieel belang. Daardoor wordt het van essentieel belang dat mensen reageren, dat zij duidelijk begrijpen waar zij mee te maken hebben, en dat zij herkennen wat hun echte verantwoordelijkheden zijn. U kunt een levenlang de begeerten van het verstand vervullen, of u kunt zich richten op de echte behoefte van uw ziel. De echte behoefte van uw ziel is dat u uw opdracht in hier zijn vervuld. Deze opdracht wordt onthuld door middel van de dilemma s en de uitdagingen van de wereld om u heen. Er is veel werk dat gedaan moet worden op ieder niveau van het menselijke bestaan. Er is veel werk dat gedaan moet worden om jullie milieu te herstellen, zodat het jullie kan onderhouden in jullie nieuwe leven in de Grotere Gemeenschap. Jullie kunnen niet naar buiten gaan het Universum in, en alle natuurlijke rijkdommen nemen die jullie hier op jullie eigen wereld hebben opgemaakt. Die natuurlijke rijkdommen zijn in het bezit van anderen. Jullie zullen ervoor moeten vechten. Of jullie zullen handel ervoor moeten drijven. Als jullie handel ervoor drijven, zullen jullie veel van jullie zelfbeschikking moeten opgeven. Hier heeft jullie milieutheorie een geheel nieuwe uitgangspunt. Het is er niet enkel om een mooie landschap te verschaffen. Het is hier om aan de fundamentele behoeften van de mensheid in de toekomst te voldoen, behoeften die jullie anders niet voldoende tevreden zullen kunnen stellen. Mochten jullie afhankelijk worden van vreemde machten in het Universum voor jullie basisbehoeften, dan zal de autoriteit die jullie hebben gevestigd in het verleden deze wereld verlaten. Dan zullen jullie elke prijs die er betaalt moet worden betalen, om hetgene wat jullie nodig hebben te verkrijgen, van anderen van buiten deze wereld. Dit kunnen jullie ongetwijfeld begrijpen. De Schepper wil de mensheid niet in zo n ongunstige situatie zien. Al het spiritueel werk dat hier is gedaan, alles wat gedaan is om te mensheid bij te staan en om de mensheid te behouden kan in zo n situatie kwijtgeraakt worden. Sommige mensen denken dat de Schepper simpelweg tussenbeide zal komen en alle donkere krachten zal verdrijven, maar dat is niet hoe de dingen functioneren in het Universum. Uw leven is uw kans om uw echte kracht en integriteit terug te vorderen, en deze op een geschikte manier te gebruiken, door middel van bijdrage aan de wereld. Het leven is geen

3 verzorgingsstaat. Dit inzicht is onderdeel van de Nieuwe Boodschap van God. Menselijke integriteit, het versterken van de menselijke kracht, menselijke soevereineteit in deze wereld, het behoud van de natuurlijke wereld, menselijke eenheid dit zijn de dingen die essentieel zijn voor jullie toekomst. Dit is wat de Nieuwe Boodschap van God bepleit. Op een gegeven moment moet u over de drempel stappen waar u begint uzelf bezig te houden met waarom u in de wereld bent. Nadat u het genot en het leed van deze wereld genoeg heeft geproefd, zal het leven u bij deze drempel brengen: Waarvoor ben ik hier nou eigenlijk? Waar gaat mijn leven nou eigenlijk echt over? U zou meer genot en leed kunnen krijgen, maar na een bepaald punt, nou ja, wat is het nut van nog meer? Het is altijd hetzelfde. Op een bepaald punt beseft u zich, dat u uzelf niet kunt vervullen via deze weg. U kunt zich niet meer in uw hobbie s, uw interesses, uw liefdesavonturen, uw oorlogen of uw conflicten verliezen. Hier zal zelfs uw persoonlijke verlichting misschien moeten worden opgegeven, want wat is dat, anders dan nog een andere pad dat u afleidt van uw ware verantwoordelijkheden. Hier komt u bij deze essentiële drempel, oprecht zoekend naar de waarheid over uw leven. Dit tekent een nieuw begin voor u. Het toont een belangrijke keerpunt. Als u over deze drempel kunt stappen, dan zal uw leven vernieuwd en hersteld worden, en het zal een geheel nieuwe nadruk en een geheel nieuwe betekenis krijgen. Hier kijkt u naar de wereld en vraagt: Waar kan ik een verschil maken? Hoe kan ik nou echt een verschil maken, gegeven wie ik ben en wat ik heb? De wereld zal uw toespreken. Misschien zult u moeten zoeken, maar u zult vinden wat u zoekt, want de behoeften van de wereld zijn zeer dringend. Zelfs zonder de Interventie zou dit al zo zijn. Hoewel de Interventie een grotere noodzaak creëert, en deze nood genereert een grotere spirituele oproep aan de mensen, om wakker te worden uit hun staat van persoonlijke beslommeringen en zelf-compromittatie. Hetzelfde gegeven dus, dat u zo erg lijkt te bedreigen, is precies het gegeven dat u uit uw persoonlijke hel kan roepen, en stevig op een pad kan zetten dat kan leiden tot waarachtig geluk en waarachtige vervulling. De Nieuwe Boodschap van God behandelt die sleutel-misvattingen die mensen in de war brengen. Deze misvattingen moeten worden aangesproken anders zal de Boodschap niet worden begrepen. Het zal ronduit verworpen worden, of het zal verkeerd opgevat worden. Precies die dingen waar u zich mee bezig houdt relaties, geluk, zekerheid, gezondheid, persoonlijke doelen bereiken al deze dingen moeten in een waarachtig licht, en in een waarachtig perspectief gesteld worden, of Gods Nieuwe Boodschap zal verloren gaan. Het zal verkeerd geinterpreteerd en verkeerd toegepast worden. De waarheid wordt in leven gehouden door mensen die er gehoor aan kunnen geven. Het wordt ook in leven gehouden door de Engelachtige Aanwezigheid die de ontwikkeling van de mensheid overziet, en die de waarheid aanmoedigd in elk hart en verstand. Hier gaat het niet om de ene levensbeschouwing boven de andere, of om de ene persoonlijke waarheid boven de andere. Dat zijn allemaal ideëen van het verstand. Op het niveau van Kennis, uw Spirituele Intelligentie, bestaat er enkel de waarheid, en daarna komt er al het andere. De interpretaties van de waarheid kunnen verschillen. De uitdrukkingen van de waarheid kunnen erg verschillen. Doch, de waarheid zelf is helemaal compleet. Daarbinnen bestaat geen verwarring. Waarheid is niet het product van persoonlijke speculatie of evaluatie. Het gaat deze dingen helemaal voorbij. De Nieuwe Boodschap van God spreekt tot deze fundamentele waarheid binnen u. De vraag is, kunt u het voelen, en het voor uzelf weten? Kunt u de reis maken waarin het volledig

4 ontdekt kan worden? De waarheid is vanzelfsprekend voor allen die het oprecht hebben benaderd. Maar eerst moet u deze benadering maken. Van waar u op dit moment staat, bent u er nog niet. De grote uitdaging waar de mensheid vandaag de dag mee geconfronteerd wordt zal u dichterbij brengen, omdat het Kennis binnen u zal aanspreken. De Grotere Duisternis is een oproep aan Kennis binnen u. Uw verstand zal het niet willen. Uw verstand zal misschien bezwaar hebben. Uw verstand kan het misschien betwisten. Misschien zal uw verstand zijn werkelijkheid volledig ontkennen. Uw verstand zou erover kunnen speculeren. Uw verstand zal misschien proberen deze nieuwe inzichten af te wegen en ze te vergelijken met allerlei andere dingen. Maar Gods Nieuwe Boodschap is niet voor uw verstand. Het is voor uw hart. Het is voor uw ziel. Daarom is het een spirituele roeping. Dat is waarom er gehoor aan geven u werkelijk terugbrengt naar uzelf, en Kennis boven het verstand plaatst in de ware hiërarchie van uw Wezen. De Nieuwe Boodschap van God is een roeping. Het presenteert een probleem dat een roeping op zichzelf is. Uiteindelijk verschaft het verlossing maar deze verlossing kan alleen worden gevonden door middel van echte bijdrage. Het eindresultaat is belangrijk. Wil de mensheid vooruit komen, dan moet het overleven. Wil de mensheid vooruit komen, dan moet het bouwen op de vrijheid die het al voor zichzelf heeft opgericht. In de Grotere Gemeenschap is dit moelijk te bewerkstelligen. Jullie hebben nog nooit met andere vormen van intelligent leven hoeven concurreren. Jullie concurreren met elkaar op veel manieren die destructief zijn, maar jullie hebben nog nooit met andere vormen van intelligent leven hoeven concurreren. Dit is nu veranderd en het is voor altijd veranderd. Toch kan deze concurrentie jullie sterk maken en jullie een grotere wijsheid geven. Het kan de mensheid zeker verenigen als jullie op de juiste manier op kunnen reageren. Als u dit eenmaal begint te begrijpen, zal het glashelder voor u zijn. Maar begrip komt alleen voort uit het vrijmaken van de weg, uit het verkrijgen van een grotere resonantie binnen uzelf, en uit het aannemen van een grotere verantwoordelijkheid, die diep van binnen uit uzelf dient te komen. Het verstand wil en vreest alleen. Maar Kennis binnen u weet, doordat het de grote Spirituele Werkelijkheid binnenin u is. Wat veel mensen denken te weten is slechts wat zij willen hebben. En willen hebben is altijd gebaseerd op angst de angst van het niet hebben. Maar Kennis is dieper dan dat. Omdat de Interventie een natuurlijke gebeurtenis is, en geen mystieke gebeurtenis, kan diens werkelijkheid herkend worden. Het is onvermijdelijk. Het is niet dat er zich iets op een ander vlak afspeelt. Het is een natuurlijke gebeurtenis. De Interventie vertegenwoordigt een reeks andere rassen die om jullie omgeving wedijveren, en die voornamelijk gebruik maken van bedrog om hun doeleinden te bereiken. Dit zou geen verwarring voor u hoeven te veroorzaken, behalve als u al in de war bent. De indringers zijn geen multi-dimensionele wezens. Het zijn geen spirituele wezens. Het zijn geen engelen. Het zijn geen demonen. Het zijn stoffelijke wezens zoals u, die gebruik maken van technologie en misleiding om zichzelf op zo n manier te presenteren zodat zij vertrouwen, geloof en zelfs eerbied inboezemen. Toch zijn zij hier zonder spirituele bedoelingen. Ze zijn hier voor doeleinden die geheel zakelijk van aard zijn. Zo gauw u dit eenmaal ziet, voelt en weet voor uzelf, zal er geen misverstand over bestaan. Het zal glashelder zijn. Maar het kan wel een tijdje duren om dit inzicht te verkrijgen. Want op dit moment is uw verstand gevuld door allerlei andere gedachten en overtuigingen.

5 Iedereen op de wereld moet uiteindelijk werken voor de menselijke vrijheid en voor het welzijn van deze wereld. Dat is genoeg om iedereen uit z n persoonlijke ellende te halen, en om iedereen op een positieve koers te zetten. Hier kunnen mensen op ieder denkbaar vlak werken, maar allemaal voor een hoger doel. Dit bevredigt de ziel. Dit is wat u het echte welzijn en een echt gevoel van integriteit geeft. Een verenigde mensheid in het Universum zou een heel sterke kracht kunnen worden. Het zou een heel positieve kracht kunnen worden en het zou dingen kunnen volbrengen die nog nooit eerder in de wereld volbracht zijn. Dit is niet slechts een betere optie. Het is nu een vitale noodzaak. Als jullie deze autoriteit over jullie wereld niet opeisen, zal iemand anders het doen, en dan zal de mensheid onder het beheer van andere machten vallen. De omschrijving van wat dit betekent en hoe het tegengegaan kan worden maakt deel uit van de Nieuwe Boodschap van God. Een Nieuwe Boodschap van God spreekt tot en berust op de werkelijkheid van Kennis binnen u. Dit is het fundament van uw spiritualiteit. De Nieuwe Boodschap vertegenwoordigt niet per se de overtuigingen van uw religie of van uw cultuur. Het vertegenwoordigt het fundament van Kennis. Dit fundament is uw inherente kracht, zoals uw overtuigingen en uw associaties zo vaak uw inherente zwakheid vertegenwoordigen. Het is deze kracht waarin de Schepper vertrouwen heeft. Wat de Schepper u gegeven heeft kan niet worden vernietigd. Het kan slechts ontkend of verkeerd geinterpreteerd worden. Het is permanent, toch moet het dienen in deze wereld in deze tijd zodat u diens werkelijkheid en diens echte betekenis kunt ervaren. Kijk dan naar de wereld. Zie de Interventie onder ogen. Treedt de nieuwe drempel van het opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven tegemoet, en het zal u uit uw geloof in uw kleinheid halen. Het zal u uit uw zelfgerichtheid en uw persoonlijke kwelling halen, en het zal de deur openen naar een nieuw leven van bijdrage, relaties en integriteit, voor u en voor alle anderen die zullen profiteren door u te kennen.

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Geachte medegelovige, Ik waardeer uw bezorgdheid voor mij en jouw bereidheid om problemen aan te halen die u tot bezorgdheid hebben

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Geen-zelf in Zenboeddhisme Jeff Shore

Geen-zelf in Zenboeddhisme Jeff Shore Geen-zelf in Zenboeddhisme Jeff Shore Is er een eeuwige ziel, een onveranderlijk, substantieel zelf? Bestaat er zoiets in mensen, of in wat dan ook, waar dan ook? Het Boeddhisme houdt zich bezig met het

Nadere informatie

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Een Joodse visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven Rabbijn mr. drs. R. Evers rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, rector

Nadere informatie

Zal je altijd van mij houden? Geschreven door psychologe Ineke van Lint is zeker géén gewoon boek.

Zal je altijd van mij houden? Geschreven door psychologe Ineke van Lint is zeker géén gewoon boek. Zal je altijd van mij houden? Geschreven door psychologe Ineke van Lint is zeker géén gewoon boek. Zal je altijd van mij houden? Liefde en relaties is geen gewoon boek. Het eerste deel is een verzameling

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL OVER DE INTEGRALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf door Yvonne P.E. Hagenaar-Ratelband http://www.yhra.nl 2006 Copyright tekst en tekeningen: het staat u vrij om dit e-book in ongewijzigde vorm

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie