Uw Doel in de Wereld Vinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Doel in de Wereld Vinden"

Transcriptie

1 Uw Doel in de Wereld Vinden DE GROTE UITDAGINGEN IN DE WERELD vertegenwoordigen uw roeping. Uw roeping is niet om op al deze uitdagingen te reageren maar op een in het bijzonder. Veel mensen hebben een hele verstoorde verhouding met de wereld. Zij willen niet dat de wereld iets van ze vraagt. Zij willen eropuit gaan en proberen zichzelf te vervullen zonder gestoord te worden door de noodzaken van het leven. Zij erkennen niet dat zij een verantwoordelijkheid hebben in het hier zijn. Dit is omdat zij onbewust zijn van de echte aard van hun spiritualiteit en van hun doel in de wereld. Jullie zijn allen van jullie Oeroud Huis gekomen om aan de wereld bij te dragen. Jullie hebben iets dat de wereld nodig heeft. Het is iets heel specifieks. Natuurlijk zijn er te veel problemen in de wereld voor u om aan allemaal te reageren, maar een zal u het meest direct aanspreken. Helaas zoeken veel mensen hun vervulling los hiervan. Zij proberen te vervullen wat zij denken te willen, wat tot hun verbeelding spreekt, wat zij denken dat hen gelukkig zal maken rijkdom, romantiek, genot, mateloosheid ofwel een leven dat nergens aan verantwoording hoeft af te leggen. Jullie hoeven alleen maar naar de wereld te kijken om te zien hoe volkomen destructief dat is. Echte relaties en echt werk, echte families en echte gemeenschappen zijn gebaseerd op het tegemoet treden van de echte uitdagingen van het leven, en op de bijdrage van iets zelfs voorbij de wereldse behoeften van het leven. Het bewijs hiervan is overal om u heen, als u kijkt.. Uw echte doel in de wereld is om iets te geven dat de wereld echt nodig heeft. Als u naar uw Oeroud Huis terugkeert, zal er daar een comfort en geruststelling zijn, onvergelijkbaar met wat dan ook u voor uzelf kunt verwerven binnen de wereld. Dus terwijl u hier bent, bent u hier om te werken, om iets te geven, om iets te doen. Dit werk wordt dan de basis van uw betekenisvolle relaties en al uw betekenisvolle activiteiten. De Nieuwe Boodschap van God spreekt over relaties, over werk en over alles wat u doet in de wereld. Het verschaft een geheel nieuw inzicht in hoe u in de wereld kunt zijn, op zo n manier dat u spiritueel verbonden kunt zijn, en uw opdracht hier kunt vervullen door bij te dragen aan de wereld. Met de Grotere Duisternis over de wereld, wordt een probleem onthuld dat iedereen zal beïnvloeden. Toch zal het bepaalde mensen direct aanspreken, omdat het hun opdracht is om specifiek hiermee om te gaan. Er zijn veel andere probelmen die menselijke bijdrage behoeven, maar de Interventie aanpakken en zich voorbereiden voor de Grotere Gemeenschap zal het fundamentele werk zijn van bepaalde mensen. Zij zijn hiermee geboren. Het is hun opdracht. Dit is hetgene waarvoor zij hier zijn. Zij kunnen deze opdracht verkeerd opbouwen; zij kunnen het ontkennen; maar zij kunnen het niet veranderen. Het is puur binnen hen. De Nieuwe Boodschap van God zal deze mensen direct aanspreken. Het zal hun roeping zijn. Het zal het teken zijn dat de tijd is gekomen voor hen om boven hun persoonlijke zorgen en afleidingen uit te stijgen. Het zal de katalysator zijn voor een grotere Spirituele Macht binnen hen om naar de oppervlakte te komen en geactiveerd te worden. Ongetwijfeld hebben jullie in jullie geschiedenis gezien dat sommige mensen geroepen werden om iets totaal nieuws naar de wereld te brengen. Zij maakten deel uit van een nieuwe

2 werkelijkheid. Het was niet simpelweg iets dat zij wilden. Het was iets dat onthuld werd, iets dat het diepere deel van henzelf aanstak. U moet naar de wereld kijken en dan u moet naar de Grotere Gemeenschap kijken teneinde uw roeping te vinden. Het antwoord is binnen u, maar de roeping niet. Het is daar buiten. Dit is wat uw relatie met de wereld geneest. Dit is wat uw werkelijke kracht aan u herstelt. Dit is wat u uit het lijden van uw persoonlijke zelf-gecreëerde realiteit haalt, en wat u in de realiteit plant die u geschapen heeft, en die u gezonden bent om te dienen. Sommige mensen denken dat zij hun eigen realiteit scheppen, en dat het scheppen van je eigen realiteit hetgene is dat je wil doen. Nou, dat is alleen gedeeltelijk waar. Het essentiële is de werkelijkheid te vinden die u geschapen heeft. Dan moet u reageren op de werkelijkheid waarheen u gestuurd werd om te dienen. Het zijn twee verschillende werkelijkheden. De ene is de absolute werkelijkheid van God. De ander is de relatieve werkelijkheid van het leven in de wereld. Wat de mensheid heeft geleerd tot nu toe door middel van diens religieuze leer, en door middel van diens eigen culturele ontwikkeling, kan het niet volledig voorbereiden voor wat aanstaande is. Er is niet genoeg tijd. Jullie hebben geen eeuwen om jullie te acclimatiseren aan de werkelijkheid van de Grotere Gemeenschap. Het is al in jullie midden. Er is een Grotere Duisternis over de wereld. De tijd is nu van essentieel belang. Daardoor wordt het van essentieel belang dat mensen reageren, dat zij duidelijk begrijpen waar zij mee te maken hebben, en dat zij herkennen wat hun echte verantwoordelijkheden zijn. U kunt een levenlang de begeerten van het verstand vervullen, of u kunt zich richten op de echte behoefte van uw ziel. De echte behoefte van uw ziel is dat u uw opdracht in hier zijn vervuld. Deze opdracht wordt onthuld door middel van de dilemma s en de uitdagingen van de wereld om u heen. Er is veel werk dat gedaan moet worden op ieder niveau van het menselijke bestaan. Er is veel werk dat gedaan moet worden om jullie milieu te herstellen, zodat het jullie kan onderhouden in jullie nieuwe leven in de Grotere Gemeenschap. Jullie kunnen niet naar buiten gaan het Universum in, en alle natuurlijke rijkdommen nemen die jullie hier op jullie eigen wereld hebben opgemaakt. Die natuurlijke rijkdommen zijn in het bezit van anderen. Jullie zullen ervoor moeten vechten. Of jullie zullen handel ervoor moeten drijven. Als jullie handel ervoor drijven, zullen jullie veel van jullie zelfbeschikking moeten opgeven. Hier heeft jullie milieutheorie een geheel nieuwe uitgangspunt. Het is er niet enkel om een mooie landschap te verschaffen. Het is hier om aan de fundamentele behoeften van de mensheid in de toekomst te voldoen, behoeften die jullie anders niet voldoende tevreden zullen kunnen stellen. Mochten jullie afhankelijk worden van vreemde machten in het Universum voor jullie basisbehoeften, dan zal de autoriteit die jullie hebben gevestigd in het verleden deze wereld verlaten. Dan zullen jullie elke prijs die er betaalt moet worden betalen, om hetgene wat jullie nodig hebben te verkrijgen, van anderen van buiten deze wereld. Dit kunnen jullie ongetwijfeld begrijpen. De Schepper wil de mensheid niet in zo n ongunstige situatie zien. Al het spiritueel werk dat hier is gedaan, alles wat gedaan is om te mensheid bij te staan en om de mensheid te behouden kan in zo n situatie kwijtgeraakt worden. Sommige mensen denken dat de Schepper simpelweg tussenbeide zal komen en alle donkere krachten zal verdrijven, maar dat is niet hoe de dingen functioneren in het Universum. Uw leven is uw kans om uw echte kracht en integriteit terug te vorderen, en deze op een geschikte manier te gebruiken, door middel van bijdrage aan de wereld. Het leven is geen

3 verzorgingsstaat. Dit inzicht is onderdeel van de Nieuwe Boodschap van God. Menselijke integriteit, het versterken van de menselijke kracht, menselijke soevereineteit in deze wereld, het behoud van de natuurlijke wereld, menselijke eenheid dit zijn de dingen die essentieel zijn voor jullie toekomst. Dit is wat de Nieuwe Boodschap van God bepleit. Op een gegeven moment moet u over de drempel stappen waar u begint uzelf bezig te houden met waarom u in de wereld bent. Nadat u het genot en het leed van deze wereld genoeg heeft geproefd, zal het leven u bij deze drempel brengen: Waarvoor ben ik hier nou eigenlijk? Waar gaat mijn leven nou eigenlijk echt over? U zou meer genot en leed kunnen krijgen, maar na een bepaald punt, nou ja, wat is het nut van nog meer? Het is altijd hetzelfde. Op een bepaald punt beseft u zich, dat u uzelf niet kunt vervullen via deze weg. U kunt zich niet meer in uw hobbie s, uw interesses, uw liefdesavonturen, uw oorlogen of uw conflicten verliezen. Hier zal zelfs uw persoonlijke verlichting misschien moeten worden opgegeven, want wat is dat, anders dan nog een andere pad dat u afleidt van uw ware verantwoordelijkheden. Hier komt u bij deze essentiële drempel, oprecht zoekend naar de waarheid over uw leven. Dit tekent een nieuw begin voor u. Het toont een belangrijke keerpunt. Als u over deze drempel kunt stappen, dan zal uw leven vernieuwd en hersteld worden, en het zal een geheel nieuwe nadruk en een geheel nieuwe betekenis krijgen. Hier kijkt u naar de wereld en vraagt: Waar kan ik een verschil maken? Hoe kan ik nou echt een verschil maken, gegeven wie ik ben en wat ik heb? De wereld zal uw toespreken. Misschien zult u moeten zoeken, maar u zult vinden wat u zoekt, want de behoeften van de wereld zijn zeer dringend. Zelfs zonder de Interventie zou dit al zo zijn. Hoewel de Interventie een grotere noodzaak creëert, en deze nood genereert een grotere spirituele oproep aan de mensen, om wakker te worden uit hun staat van persoonlijke beslommeringen en zelf-compromittatie. Hetzelfde gegeven dus, dat u zo erg lijkt te bedreigen, is precies het gegeven dat u uit uw persoonlijke hel kan roepen, en stevig op een pad kan zetten dat kan leiden tot waarachtig geluk en waarachtige vervulling. De Nieuwe Boodschap van God behandelt die sleutel-misvattingen die mensen in de war brengen. Deze misvattingen moeten worden aangesproken anders zal de Boodschap niet worden begrepen. Het zal ronduit verworpen worden, of het zal verkeerd opgevat worden. Precies die dingen waar u zich mee bezig houdt relaties, geluk, zekerheid, gezondheid, persoonlijke doelen bereiken al deze dingen moeten in een waarachtig licht, en in een waarachtig perspectief gesteld worden, of Gods Nieuwe Boodschap zal verloren gaan. Het zal verkeerd geinterpreteerd en verkeerd toegepast worden. De waarheid wordt in leven gehouden door mensen die er gehoor aan kunnen geven. Het wordt ook in leven gehouden door de Engelachtige Aanwezigheid die de ontwikkeling van de mensheid overziet, en die de waarheid aanmoedigd in elk hart en verstand. Hier gaat het niet om de ene levensbeschouwing boven de andere, of om de ene persoonlijke waarheid boven de andere. Dat zijn allemaal ideëen van het verstand. Op het niveau van Kennis, uw Spirituele Intelligentie, bestaat er enkel de waarheid, en daarna komt er al het andere. De interpretaties van de waarheid kunnen verschillen. De uitdrukkingen van de waarheid kunnen erg verschillen. Doch, de waarheid zelf is helemaal compleet. Daarbinnen bestaat geen verwarring. Waarheid is niet het product van persoonlijke speculatie of evaluatie. Het gaat deze dingen helemaal voorbij. De Nieuwe Boodschap van God spreekt tot deze fundamentele waarheid binnen u. De vraag is, kunt u het voelen, en het voor uzelf weten? Kunt u de reis maken waarin het volledig

4 ontdekt kan worden? De waarheid is vanzelfsprekend voor allen die het oprecht hebben benaderd. Maar eerst moet u deze benadering maken. Van waar u op dit moment staat, bent u er nog niet. De grote uitdaging waar de mensheid vandaag de dag mee geconfronteerd wordt zal u dichterbij brengen, omdat het Kennis binnen u zal aanspreken. De Grotere Duisternis is een oproep aan Kennis binnen u. Uw verstand zal het niet willen. Uw verstand zal misschien bezwaar hebben. Uw verstand kan het misschien betwisten. Misschien zal uw verstand zijn werkelijkheid volledig ontkennen. Uw verstand zou erover kunnen speculeren. Uw verstand zal misschien proberen deze nieuwe inzichten af te wegen en ze te vergelijken met allerlei andere dingen. Maar Gods Nieuwe Boodschap is niet voor uw verstand. Het is voor uw hart. Het is voor uw ziel. Daarom is het een spirituele roeping. Dat is waarom er gehoor aan geven u werkelijk terugbrengt naar uzelf, en Kennis boven het verstand plaatst in de ware hiërarchie van uw Wezen. De Nieuwe Boodschap van God is een roeping. Het presenteert een probleem dat een roeping op zichzelf is. Uiteindelijk verschaft het verlossing maar deze verlossing kan alleen worden gevonden door middel van echte bijdrage. Het eindresultaat is belangrijk. Wil de mensheid vooruit komen, dan moet het overleven. Wil de mensheid vooruit komen, dan moet het bouwen op de vrijheid die het al voor zichzelf heeft opgericht. In de Grotere Gemeenschap is dit moelijk te bewerkstelligen. Jullie hebben nog nooit met andere vormen van intelligent leven hoeven concurreren. Jullie concurreren met elkaar op veel manieren die destructief zijn, maar jullie hebben nog nooit met andere vormen van intelligent leven hoeven concurreren. Dit is nu veranderd en het is voor altijd veranderd. Toch kan deze concurrentie jullie sterk maken en jullie een grotere wijsheid geven. Het kan de mensheid zeker verenigen als jullie op de juiste manier op kunnen reageren. Als u dit eenmaal begint te begrijpen, zal het glashelder voor u zijn. Maar begrip komt alleen voort uit het vrijmaken van de weg, uit het verkrijgen van een grotere resonantie binnen uzelf, en uit het aannemen van een grotere verantwoordelijkheid, die diep van binnen uit uzelf dient te komen. Het verstand wil en vreest alleen. Maar Kennis binnen u weet, doordat het de grote Spirituele Werkelijkheid binnenin u is. Wat veel mensen denken te weten is slechts wat zij willen hebben. En willen hebben is altijd gebaseerd op angst de angst van het niet hebben. Maar Kennis is dieper dan dat. Omdat de Interventie een natuurlijke gebeurtenis is, en geen mystieke gebeurtenis, kan diens werkelijkheid herkend worden. Het is onvermijdelijk. Het is niet dat er zich iets op een ander vlak afspeelt. Het is een natuurlijke gebeurtenis. De Interventie vertegenwoordigt een reeks andere rassen die om jullie omgeving wedijveren, en die voornamelijk gebruik maken van bedrog om hun doeleinden te bereiken. Dit zou geen verwarring voor u hoeven te veroorzaken, behalve als u al in de war bent. De indringers zijn geen multi-dimensionele wezens. Het zijn geen spirituele wezens. Het zijn geen engelen. Het zijn geen demonen. Het zijn stoffelijke wezens zoals u, die gebruik maken van technologie en misleiding om zichzelf op zo n manier te presenteren zodat zij vertrouwen, geloof en zelfs eerbied inboezemen. Toch zijn zij hier zonder spirituele bedoelingen. Ze zijn hier voor doeleinden die geheel zakelijk van aard zijn. Zo gauw u dit eenmaal ziet, voelt en weet voor uzelf, zal er geen misverstand over bestaan. Het zal glashelder zijn. Maar het kan wel een tijdje duren om dit inzicht te verkrijgen. Want op dit moment is uw verstand gevuld door allerlei andere gedachten en overtuigingen.

5 Iedereen op de wereld moet uiteindelijk werken voor de menselijke vrijheid en voor het welzijn van deze wereld. Dat is genoeg om iedereen uit z n persoonlijke ellende te halen, en om iedereen op een positieve koers te zetten. Hier kunnen mensen op ieder denkbaar vlak werken, maar allemaal voor een hoger doel. Dit bevredigt de ziel. Dit is wat u het echte welzijn en een echt gevoel van integriteit geeft. Een verenigde mensheid in het Universum zou een heel sterke kracht kunnen worden. Het zou een heel positieve kracht kunnen worden en het zou dingen kunnen volbrengen die nog nooit eerder in de wereld volbracht zijn. Dit is niet slechts een betere optie. Het is nu een vitale noodzaak. Als jullie deze autoriteit over jullie wereld niet opeisen, zal iemand anders het doen, en dan zal de mensheid onder het beheer van andere machten vallen. De omschrijving van wat dit betekent en hoe het tegengegaan kan worden maakt deel uit van de Nieuwe Boodschap van God. Een Nieuwe Boodschap van God spreekt tot en berust op de werkelijkheid van Kennis binnen u. Dit is het fundament van uw spiritualiteit. De Nieuwe Boodschap vertegenwoordigt niet per se de overtuigingen van uw religie of van uw cultuur. Het vertegenwoordigt het fundament van Kennis. Dit fundament is uw inherente kracht, zoals uw overtuigingen en uw associaties zo vaak uw inherente zwakheid vertegenwoordigen. Het is deze kracht waarin de Schepper vertrouwen heeft. Wat de Schepper u gegeven heeft kan niet worden vernietigd. Het kan slechts ontkend of verkeerd geinterpreteerd worden. Het is permanent, toch moet het dienen in deze wereld in deze tijd zodat u diens werkelijkheid en diens echte betekenis kunt ervaren. Kijk dan naar de wereld. Zie de Interventie onder ogen. Treedt de nieuwe drempel van het opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven tegemoet, en het zal u uit uw geloof in uw kleinheid halen. Het zal u uit uw zelfgerichtheid en uw persoonlijke kwelling halen, en het zal de deur openen naar een nieuw leven van bijdrage, relaties en integriteit, voor u en voor alle anderen die zullen profiteren door u te kennen.

Een Grotere Duisternis Over de Wereld

Een Grotere Duisternis Over de Wereld Een Grotere Duisternis Over de Wereld HET IS ZO DAT EEN NIEUWE BOODSCHAP VAN GOD moet reageren op een grote noodzaak, een behoefte die zo groot is dat de mensheid het op zichzelf niet heeft kunnen begrijpen

Nadere informatie

De Grote Aanwezigheid Binnenin U

De Grote Aanwezigheid Binnenin U De Grote Aanwezigheid Binnenin U ZEKER, ER BESTAAT ER EEN GROTE AANWEZIGHEID BINNENIN JULLIE, want de Schepper rekent op deze aanwezigheid, die jullie in staat zal stellen op de Nieuwe Boodschap te reageren.

Nadere informatie

u. Het is permanent. Het kan niet verwoest worden. Het kan enkel verworpen worden. En het wordt nu meer dan ooit tevoren vereist.

u. Het is permanent. Het kan niet verwoest worden. Het kan enkel verworpen worden. En het wordt nu meer dan ooit tevoren vereist. Liefde en Angst OP DIT PUNT IS HET BELANGRIJK TE PRATEN over de werkelijkheid van liefde en angst. De Grotere Duisternis over de wereld kan enorme angst opwekken, vooral wanneer jullie leren wat het echt

Nadere informatie

Spirituele Machten in het Universum

Spirituele Machten in het Universum Spirituele Machten in het Universum DOOR HEEL HET MATERIËLE UINVERSUM, zelfs in jullie deel van de melkweg, zijn er veel spirituele krachten aan het werk voor de Schepper. Er zijn geïnspireerde individuen,

Nadere informatie

simpele aardse bedrijvigheden tot aan het bereiken van grote aantalen mensen. Dit is hoe alles vooruit zal gaan.

simpele aardse bedrijvigheden tot aan het bereiken van grote aantalen mensen. Dit is hoe alles vooruit zal gaan. De Oproep DE NIEUWE BOODSCHAP VAN GOD is niet enkel een idee. Het is niet enkel een waarschuwing. Het is niet enkel een voorschrift. Het presenteert eigenlijk het fundament voor een geheel nieuwe manier

Nadere informatie

DE ZEGEN. Ontvangen door Marshall Vian Summers 20 April 2007 Istanbul, Turkije

DE ZEGEN. Ontvangen door Marshall Vian Summers 20 April 2007 Istanbul, Turkije DE ZEGEN Ontvangen door Marshall Vian Summers 20 April 2007 Istanbul, Turkije De Zegen is bij de mensheid aangekomen, omdat dit een tijd van Openbaring is. Dit is een tijd wanneer de mensheid een groot

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

De samenleving in 2015

De samenleving in 2015 Aartsengel Gabriël gechanneld door Christoph Fasching De samenleving in 2015 Een handleiding voor het vormgeven van een nieuwe maatschappij in de vijfde dimensie Uitgeverij Akasha Inhoud Dankwoord 7 Inleiding

Nadere informatie

IN DEN BEGINNE WAREN DE WERELDEN VAN DE LEVENDEN EN DODEN NOG NIET GESCHEIDEN

IN DEN BEGINNE WAREN DE WERELDEN VAN DE LEVENDEN EN DODEN NOG NIET GESCHEIDEN IN DEN BEGINNE WAREN DE WERELDEN VAN DE LEVENDEN EN DODEN NOG NIET GESCHEIDEN In den beginne waren de werelden van de levenden en de doden niet gescheiden. Het leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5]

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5] Inhoud Wenken voor een evenwichtig leven 7 Over Epictetus 69 Nawoord De filosofie van de stoa 73 Bibliografische notitie 83 [5] 1 Al wat bestaat is in twee categorieën te verdelen: de ene valt binnen ons

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command.

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. 5 december 2013 Vertaald uit het Engels door Henk Steur. Voordat de Aarde ooit vuur had ontdekt bestond er een ras van vergevorderde wezens

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

Openbaring. Weekoverweging. Ontferming. God spreid uw ontferming over deze wereld.

Openbaring. Weekoverweging. Ontferming. God spreid uw ontferming over deze wereld. WEEK 41 1 Weekoverweging Ontferming God spreid uw ontferming over deze wereld. Openbaring Alleen wie openstaat voor openbaring, zal kunnen ontvangen wat van Godswege overkomt wat van de ene mens tot de

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Zondag 24 november 2013 * 10e zondag van de herfst * preek Maleachi 3, 19-24 = 4, 1-6 / Lucas 21, 5-19 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, In de ideale wereld zou het mogelijk zijn, dat

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie WERELDAANROEPDAG Grote Aanroep Geestelijke Hiërarchie Mensheid Inleiding De inleiding bestaat uit twee onderdelen. De grote Aanroep Volle Maanmeditatie De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Preek op 5 januari 2014 Driekoningen

Preek op 5 januari 2014 Driekoningen Preek op 5 januari 2014 Driekoningen Sommige bijbelverhalen hebben volop de verbeelding van mensen in gang gezet. De Driekoningen tekst uit Mattheüs is zo n verhaal. De sobere vertelling van de evangelist

Nadere informatie

Liefde alleen is niet genoeg

Liefde alleen is niet genoeg Liefde alleen is niet genoeg Wanneer je niet weet hoe je binnen de relatie de behoeften van je partner kunt vervullen, zul je worstelen met iedere relatie. Veranderingen kunnen alleen plaatsvinden, wanneer

Nadere informatie

Bij Mattheus 5 : 13-16 - Zout en licht Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein,

Bij Mattheus 5 : 13-16 - Zout en licht Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein, 9 februari 2014 Bij Mattheus 5 : 13-16 - Zout en licht Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein, Misschien heeft u bij het zingen van dit lied ook altijd wel een wat dubbel

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2008

De boodschappen van het jaar 2008 2 januari 2008 Lieve kinderen! Met al de kracht van mijn hart hou ik van jullie en geef ik mijzelf aan jullie. Zoals een moeder vecht voor haar kinderen, bid ik voor jullie en vecht voor jullie. Ik vraag

Nadere informatie

Preek Prediker 9 de zin van het leven

Preek Prediker 9 de zin van het leven Lieve gemeente, Vorige week was er een bijeenkomst voor vrijzinnige voorgangers en die ging over het hiernamaals. Wat stel je je voor bij het hiernamaals, bij de hemel of eventueel bij een hel? Mijn collega

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten...

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... 3-15 Er is niets mis mee om te doen waar je zin in hebt... (NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... De vraag is alleen waar je het meeste zin in hebt. Het lijkt er nu op dat

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Het verhaal van de rijke jongeling is een heel confronterend verhaal. Het is denk ik het enige roepingsverhaal in

Nadere informatie

Navolging. Een diaconaal themajaar CGK Zwolle cluster V&T

Navolging. Een diaconaal themajaar CGK Zwolle cluster V&T Navolging Een diaconaal themajaar 2007 CGK Zwolle cluster V&T Inhoud Navolgen hoe doe je dat..? Jezus voorbeeld volgen Navolging wat betekent dat? Niets hebben, maar alles bezitten Nergens aan vastzitten

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2012

De boodschappen van het jaar 2012 2 januari 2012 "Lieve kinderen, wanneer ik, met moederlijke zorg in uw harten kijk, zie ik er enkel pijn en lijden. Ik zie er een gewond verleden en een onophoudelijk zoektocht. Ik zie Mijn kinderen die

Nadere informatie

Enquête: De spirituele dimensie in de palliatieve zorg

Enquête: De spirituele dimensie in de palliatieve zorg BIJLAGE 2 : ENQUÊTE Enquête: De spirituele dimensie in de palliatieve zorg Deel 1 : Persoonskenmerken Vooraleer we effectief met de vragen beginnen, had ik graag wat gegevens over u zelf vernomen : 1.

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Kennis van de Absolute bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten

Nadere informatie

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk.

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Uitleg schilderij met kruis en rozen. Waarom EEN WIT KRUIS, de kleur van reinheid? Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Door het

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

DE MENSENZOON IS GEKOMEN OM TE ZOEKEN EN TE REDDEN WAT VERLOREN IS

DE MENSENZOON IS GEKOMEN OM TE ZOEKEN EN TE REDDEN WAT VERLOREN IS CCV in het bisdom GENT Hoofdstuk V DE MENSENZOON IS GEKOMEN OM TE ZOEKEN EN TE REDDEN WAT VERLOREN IS Cursus christologie 2015-2016 Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut, Gent 3) Na Pasen. Jezus is niet

Nadere informatie

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities De Twaalf Tradities zijn voor de groep wat de stappen zijn voor het individu. De tradities helpen om het programma van herstel levend en succesvol

Nadere informatie

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder Jezus zoekt ruzie Inleiding Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader,

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Zondag 21 augustus Leven met het visioen. Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas t/m 30

Zondag 21 augustus Leven met het visioen. Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas t/m 30 Zondag 21 augustus Leven met het visioen Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas 13 22 t/m 30 Het zijn geen gemakkelijke lezingen die wij vandaag horen en het klinkt ook niet allemaal even vriendelijk. Ik moet

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak 365 Wonderdagen Marianne WilliaMson Uitgeverij de Zaak oorspronkelijke titel: a Year of MiraCles, Daily Devotions and Reflections Copyright 2013 Marianne Williamson Copyright 2015 Uitgeverij de Zaak Published

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014 Opgave 2 Spiritueel scepticisme tekst 6 Jed McKenna is de schrijver van verschillende boeken over spiritualiteit. In zijn boeken speelt hij de hoofdrol als leraar van een leefgemeenschap. McKenna is spiritueel

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme

Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme Hazrat Inayat Khan Geboren 5 juli 1882 te Baroda (India) Gestorven 5 februari 1927 in India Hazrat is een aanspreking voor een hooggeplaatst iemand Hazrat

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Geworteld leven Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Psalm 1 Gelukkig de mens Die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom,

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U.

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U. 1 De Bijbel open 2013 2 (12-01) Vandaag nemen we de draad weer op en bespreken we weer een van de vragen die ik van de luisteraars ontving. Het is een vraag over Johannes 17: 9, uit het hogepriesterlijk

Nadere informatie

Homecoming / Nederlandse vertaling / Thuis komen

Homecoming / Nederlandse vertaling / Thuis komen Homecoming / Nederlandse vertaling / Thuis komen Gechanneld van Aartsengel Ariel door Stevan J. Thayer op 1-1- 09. Vertaald in het Nederlands door Integrated Energy Therapy Master- Instructor Maria Henkes-Tenniglo.

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2010 - II

Eindexamen filosofie vwo 2010 - II Opgave 2 Religie in een wetenschappelijk universum 6 maximumscore 4 twee redenen om gevoel niet te volgen met betrekking tot ethiek voor Kant: a) rationaliteit van de categorische imperatief en b) afzien

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem 1. Inleiding De levensbloem De ingekleurde levensbloem staat symbool voor de vierde dimensie. Jij voegt een extra dimensie aan je leven toe wanneer je jouw bloem gaat openen. De tijd is er rijp voor! Sinds

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden.

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Meerw aarde Arcturus NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Eerder dan alleen een communicatiesysteem of een geheel van communicatietechnieken en procedures, eerder dan het dieperliggend

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10

Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10 1 Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10 Een goede traditie is het om op de vroege paasmorgen het licht tegemoet te lopen: opstaan in het nacht en de zon op

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie