2015 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving Arjen de Bake Draft Vertrekpunt. Draft definitief aan directie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.1 19-11-2014 Arjen de Bake Draft Vertrekpunt. Draft definitief aan directie"

Transcriptie

1 HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum Versie 1.1 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving Arjen de Bake Draft Vertrekpunt Dorine van Basten Draft Inleiding Arjen de Bake/ Burny Verbeek Draft Aanvullingen Dorine van Basten Draft Review Arjen de Bake /Burny Verbeek Draft definitief aan directie Definitief voorstel aan HDN directie Dorine van Basten Definitief voorstel aan ALV Dorine van Basten Geaccordeerd Accordering van ALV

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING HDN OPERATIE (ICT) BEHEERWERKZAAMHEDEN De HDN standaard HDN Tools (intern en extern) HDN Index HDN Certificering Ondersteuning HDN leden, gebruikers, directie, RvC, BAC en nieuwe toetreders HDN Vergaderingen en bijeenkomsten Financiële administratie en administratieve ondersteuning ONDERZOEKEN EN WERKGROEPEN Consumenten portalen en flexibele validatie Lobby Synchrone communicatie Platformreview Werkgroep TaxCon; taxatierapport met dataset MARKETING EN COMMUNICATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE HDN ORGANISATIE IMPLEMENTATIE HDN SAMENWERKING ANDERE BRANCHE INITIATIEVEN SIVI FDN MEETINGPOINT: A-PLAZA PROJECTEN LOPENDE EN NOG AF TE RONDEN PROJECTEN IN Brondata hypothekenproces Project Ontsluiting Externe Bronnen B2B Project Ontsluiting Externe Bronnen B2C Beheerverzoeken via HDN NIEUWE PROJECTEN Ontsluiting RAET Ontsluiting BKR Ontsluiting Loket.nl SAAS TripleA (Realisatiefase)... 20

3 5.2.5 HDN index uitbreiding HDN notaris bericht NHG bericht (GX) doorontwikkelen HDN FDN Marketing en communicatie Platformreview + beoordeling toekomstvastheid TripleA: 2 signing apps Adviesapplicaties beter aanhaken op HDN Extra implementatie op externe bronnen en het ontsluiten van extra externe bronnen Visievorming HDN 2020 en verder... 25

4 1 INLEIDING HDN maakt het mogelijk dat consumenten snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. Op basis van haar state of the art platform en berichtstandaarden, die via interactie en co-creatie tot stand zijn gekomen, faciliteert HDN bedieningsmodellen en -processen in de hypotheekketen. De HDN stakeholders besparen hierdoor fors op hun bedrijfskosten, hun processen zijn efficiënt en hun klanten weten snel waar zij aan toe zijn. In dit jaarplan zijn de activiteiten en begroting voor 2015 beschreven, die invulling geven aan de HDN Strategie Deze strategie sluit nog steeds goed aan bij de marktontwikkelingen en visie van de HDN stakeholders. Dit blijkt uit gesprekken en bijeenkomsten met verschillende HDN stakeholders, de Beleids Advies Commissie en de Raad van Commissarissen. Ook diverse visie- en beleidsstukken, zoals de Monitor Koopwoningmarkt van OTB/TU Delft en de Hypotheekupdate van IG&H, bevestigen de strategische koers die HDN heeft ingezet. In 2014 is het herstel van de woning- en hypotheekmarkt ingezet. Dit herstel lijkt robuust, maar blijft kwetsbaar door o.a. de economische ontwikkelingen en het overheidsbeleid. Zoals de hoge werkeloosheid, het aanscherpen van de maximale financieringsmogelijkheden, het wegvallen van de overheidsbijdrage in de startersleningen, het wegvallen van de belastingvrije schenking bij aankoop van een woning en de restschuldproblematiek. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten (zowel potentiële starters als potentiële doorstromers) is een belangrijke voorwaarde voor het verder aantrekken van de koopwoningmarkt. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de consument verwacht steeds meer snelheid en zelfwerkzaamheid. De bedieningsmodellen van de HDN stakeholders bewegen zich meer en meer naar een combinatie van online en offline activiteiten, waarmee zij hun klanten willen bedienen. In 2015 focust HDN zich op de verdere digitalisering van de advies- bemiddelings- en beheerprocessen ter ondersteuning van de (veranderende) bedieningsmodellen van haar stakeholders. Deze digitalisering voorziet enerzijds in het sneller, efficiënter en goedkoper maken van processen. Anderzijds in de mogelijkheden om (potentiële) klanten meer zelfwerkzaamheid te bieden. Door het moderniseren/digitaliseren van hun bedieningsmodellen, zijn de HDN stakeholders beter in staan in te spelen op de behoefte van hun klanten: snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. De berichtstandaarden, diensten en het HDN platform faciliteren hen daarbij. De jaarplanactiviteiten voor 2015 zijn onderverdeeld in: 1. HDN Operatie 2. HDN Implementatie 3. HDN Projecten 4. Begroting 2015

5 2 HDN OPERATIE 2015 Dagelijks maken duizenden adviseurs en medewerkers van productleveranciers en service organisaties gebruik van de diensten die HDN biedt. De continuïteit hiervan is erg belangrijk en daarom voert HDN de volgende operationele werkzaamheden uit: 1. (ICT) Beheerwerkzaamheden 2. Onderzoeken/ werkgroepen 3. Marketing & Communicatie 4. Management 5. Administratie en ondersteuning Hierna volgt een toelichting op de operationele werkzaamheden. 2.1 (ICT) BEHEERWERKZAAMHEDEN De HDN standaard Het bewaken, reviewen en optimaliseren van alle HDN standaard berichten/diensten zijn de kernactiviteiten van HDN. De HDN berichten worden continue getoetst en gewijzigd via een vast wijzigingsproces. Wijzigingsverzoeken worden via verschillende kanalen bij de werkgroepen aangeleverd en worden daar besproken. Daarna volgen gebruikersbijeenkomsten en een consultatieronde met de stakeholders om de wijzigingen af te stemmen en finetunen. Deze worden finaal gecheckt door de werkgroep, waarna een definitieve versie door HDN gepubliceerd wordt. De werkgroepen voor de verschillende HDN standaarden hebben als taak processen in de keten optimaal te laten functioneren door de standaard actueel, efficiënt en stabiel te houden. Dit door aanpassingen te doen op basis van marktbehoefte en kwaliteitsverbetering. Hierbij rekening houdend met de belangen van alle ketenpartijen. In 2014 is er een verandering in de werkgroepenstructuur doorgevoerd. HDN kent nu 4 procesgerichte werkgroepen. Dit zijn: Hypotheken (AX, MX, OX, SX), Leven (LX, OX, SX), Kredieten (KX, OX, SX) en Dossierprocessen (DA/DX/EA/EX). Begin november 2014 is er een enquête onder alle werkgroepleden gehouden over de tevredenheid van deze nieuwe structuur. Alle werkgroepleden hebben hierop positief gereageerd. De nieuwe werkwijze levert veel kennis over het betreffende HDN proces op, waardoor er betere keuzes kunnen worden gemaakt die voor de hele keten voordelen oplevert. Werken conform de nieuwe methodiek ervoor zorgt dat HDN zich echt richt op de kern van de standaard, waardoor er sneller beslissingen genomen kunnen worden.

6 Met ingang van 1 januari 2015 faciliteert HDN de volgende berichten/diensten: Offerteaanvragen AX Aanvraag van offerte LX Beheerverzoekenbericht MX voor polis Offertes retour OX Aanvraag van offerte KX Aanvraag taxatie TX voor krediet rapport Statusinformatie SX Portefeuillebericht PX HDN dienstberichten HD TaxCon Documentaanvraag DA/DX NHG meldingsbericht GX Externe Bronnen EA/EX en Documentretour aanvraag en retour bericht bericht Vanaf januari 2015 ondersteunt HDN tevens 4 externe bronnen via het EA/EX bericht. Deze berichten vragen specifieke beheeractiviteiten per bron. Daarnaast zal in het project Beheerverzoeken MX/IA/IX via HDN het informatiebericht (IA/IX) worden opgeleverd in Q Regierol HDN: Tijdens de evaluatie van de implementatie van de nieuwe generieke DA/DX 14.0 met de werkgroep Dossierprocessen is naar voren gekomen dat meerdere partijen behoefte hebben aan een duidelijkere regierol van HDN. Die moet zich meer richten op het nemen van leiding bij de afgesproken transitie in de keten. De sterkte van deze regierol, bijvoorbeeld bij overgang naar een nieuwe generieke berichtversie, hangt af van de grootte en impact van de doorgevoerde wijzigingen. Ongeacht hoe groot deze impact is, is er vanuit deze werkgroep een concrete wens om dit centraal door HDN te laten begeleiden. De volgende werkzaamheden vallen onder deze regierol: Testscenario s opstellen voor de relevante wijzigingen. Voorbeeldberichten opstellen. Bevindingen uit de testen registreren en delen. Ketentesten uitvoeren. Beoordeling per ketenpartij de juistheid van de inhoud van de berichten. Interpretatie issues afstemmen en elimineren tussen de betrokken ketenpartijen. Het grootste voordeel voor de HDN stakeholders is het voorkomen van verschillende interpretaties bij ketenpartijen door het centraal regisseren van de update. De regierol HDN zal op verschillende niveaus en met verschillende intensiteit worden ingezet bij de volgende onderdelen: 1. Regierol HDN bij standaardimplementaties van nieuwe generieke berichtversies. 2. Regierol HDN bij berichten, die complexere wederkerige processen ondersteunen. 3. Regierol HDN bij migratie van complexe wederkerige processen.

7 2.1.2 HDN Tools (intern en extern) HDN heeft tools tot haar beschikking om de dagelijkse werkzaamheden van de eigen organisatie efficiënter te maken. Dit zijn de interne tools om bijvoorbeeld de certificering uit te voeren en om de facturatie te doen. Voorbeelden van de HDN Tool zijn: HDN Teststraat, HDN DARTS, de berichtenportal, de AFM tool en de Hypotheek Uitval Tool (HUT). Naast deze interne tools, biedt HDN aan de haar stakeholders tools, zoals de HDN software (Basic, Enterprise en Proxy), de poortwachter, de beheertool, de HDN Index, TaxCon webservice (incl. portal) en de Externe Bronnen dienstenservice om hen te faciliteren om hun bedieningsconcepten. Beheer, doorontwikkeling en testen van deze applicaties en diensten zijn structurele werkzaamheden voor HDN HDN Index Na de lancering van de HDN index in 2010 actualiseert HDN jaarlijks de mogelijkheden van deze managementinformatie- en benchmarktool. HDN ziet in het afgelopen jaar een duidelijke stijging in het gebruik van de HDN Index. Gebruikers voeren gemiddeld 125 sessies per week van ruim 30 minuten, waarin 40 selecties worden gemaakt om tot de door hun gewenste informatie over de ontwikkelingen van hun ten opzichte van de totale markt te komen. Naast deze ontwikkelingen heeft HDN in 2014 van 7 partijen het verzoek gehad om marktdata te leveren vanuit de HDN Index. Dit is een betaalde dienst die bij HDN kan worden afgenomen. In 2015 richt HDN zich met de HDN Index op het uitbreiden van de dataset en selectiemogelijkheden met nieuwe berichtsoorten zoals de SX-en, OX-en en wellicht DA/DX-en. Hiermee zullen stakeholders nog meer relevante markt- en procesinformatie tot hun beschikking krijgen. Dit wordt in een project uitgevoerd, waarover later in dit jaarplan meer HDN Certificering Ieder HDN lid en/of gebruiker, dat één of meer van de HDN berichten en diensten heeft geïmplementeerd, wordt jaarlijks door HDN gecertificeerd. Hierdoor waarborgt HDN de volledigheid van data die over het platform tussen ketenpartijen wordt uitgewisseld en de juistheid van de verwerking van deze data in de met HDN communicerende systemen van ketenpartijen. Zo staat HDN voor ketenintegratie, waarbij wordt gestreefd naar een zo min mogelijk uitval en optimale werking van de HDN berichten/diensten in de hele keten. In 2015 ontvangen de HDN stakeholders begin van het jaar de uitnodiging voor de HDN certificering. Naast de reguliere individuele berichtcontrole, richt HDN zich in 2015 extra op de samenhang tussen de berichten in het betreffende proces. HDN controleert, door middel van willekeurige steekproeven in productie, of de reactie op een bericht altijd tijdig wordt uitgevoerd en of de communicatie zo is georganiseerd dat het altijd helder is voor de keten.

8 Met het toenemen van het aantal berichten/diensten en partijen, krijgt de HDN certificering een nog belangrijkere rol binnen de HDN beheerwerkzaamheden. Onderdeel van de certificering is de (tweejaarlijkse) zelfevaluatie. De zelfevaluatie geeft HDN leden en gebruikers meer inzicht in verbeteringen op enerzijds organisatorisch en beleidsmatig vlak, en anderzijds het gebruik van de HDN software en berichten. In 2015 is deze zelfevaluatie alleen van toepassing op nieuwe leden en gebruikers Ondersteuning HDN leden, gebruikers, directie, RvC, BAC en nieuwe toetreders HDN biedt ondersteuning aan verschillende stakeholders van HDN. De activiteiten richten zich op het ondersteunen van de HDN stakeholders (potentiële) leden, gebruikers, intermediairs, systeemleveranciers en bronleveranciers) bij het beantwoorden van allerlei vragen over de dagelijkse gang van zaken van hun HDN domein. Dagelijks komen er vragen binnen in de infobox van HDN over bijvoorbeeld de werking van de HDN software, gebruik HDN Index, gebruik en interpretatie berichtenstandaard en het certificaat uitgifte proces. Daarnaast ondersteunt HDN diverse gremia en functionarissen van de vereniging, zoals de directie, de leden van de Beleids Advies Commissie en de Raad van Commissarissen. Of het voorbereiden/uitwerken van de mogelijkheden van nieuwe initiatieven, zoals (potentiële) nieuwe gebruikers of toetreders van het HDN domein HDN Vergaderingen en bijeenkomsten Jaarlijks organiseert HDN een Algemene Leden Vergadering (ALV), Ronde Tafel Bijeenkomst en een HDN Gebruikersbijeenkomst. HDN organiseert en begeleidt deze vergaderingen Financiële administratie en administratieve ondersteuning Het inplannen van directiebezoeken, de RvC- en BAC vergaderingen, de eerste lijn-support, het organiseren, plannen, coördineren en notuleren van (werkgroep) vergaderingen en overige bijeenkomsten, behoren tot deze werkzaamheden. 2.2 ONDERZOEKEN EN WERKGROEPEN Consumenten portalen en flexibele validatie De afgelopen jaren nemen de initiatieven rondom het ontwikkelen en breder inzetten van consumentenportalen in de financiële sector toe. Dit type bedieningsconcept stelt de consument in staat om in meerdere of mindere mate zelfstandig financiële producten/verzekeringen aan te vragen en/of om de daarvoor benodigde gegevens en documenten zelf aan te leveren. HDN onderzoekt de aansluiting op dit type dienstverlening. Diverse partijen hebben hun behoefte geuit om de HDN Standaard, inclusief validatie, in dit kader flexibeler te maken. Een van de wensen daarbij is dat bij het invullen van de gegevens in een online omgeving continu tussentijds de HDN standaard software wordt aangeroepen om de invoer te verifiëren en te valideren tegen het betreffende HDN

9 berichtenschema. HDN volgt in 2015 de ontwikkelingen van (nieuwe en bestaande) consumentenportalen en onderzoekt de mogelijkheden om online valideren tegen de HDN Standaard hiervoor mogelijk te maken Lobby HDN onderneemt lobby-activiteiten voor het beschikbaar krijgen van relevante data in het hypotheekproces. De lobby wordt o.a. ingezet richting Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Financiën, de AFM, DNB en NVB, al dan niet in samenwerking met andere branche-organisaties zoals SIVI, OvFD of Adfiz Synchrone communicatie Het is al geruime tijd mogelijk om synchroon (webservice) via HDN te communiceren. De perceptie bij de HDN leden en gebruikers is, dat HDN alleen een asynchroon postbussen systeem is. HDN zal in 2015 meer communiceren over deze mogelijkheden van synchroon communiceren via de HDN software en het platform Platformreview In opvolging van de platformreview in 2013 door een specialist van een van de HDN Gebruikers, wordt in 2015 een uitgebreide platformreview door een professionele organisatie uitgevoerd. Er wordt een werkgroep samengesteld, die de opdrachtformulier oplevert, bij de leverancierskeuze betrokken is en bij de interpretatie van de resultaten betrokken is. Deze review staat los van de periodieke audit die KPMG op het HDN platform doet. Deze werkgroep wordt gecombineerd met het project Platformreview op toekomstvastheid Werkgroep TaxCon; taxatierapport met dataset Meerdere partijen hebben bij HDN aangegeven gebruik te willen maken van de HDN TaxCon webservice, onder de voorwaarde dat ze de data uit de bron (NWWI) in datavelden-xml formaat zouden gaan ontvangen. Nu ontvangen de TaxCon partijen via een DX de PDF. De werkgroep buigt zich over de mogelijkheden om een DX met dataset voor TaxCon te realiseren. 2.3 MARKETING EN COMMUNICATIE In opdracht van de RvC, heeft HDN een uitgebreid onderzoek gedaan naar de communicatie ervaringen en verwachtingen van haar stakeholders. Hiervoor is een apart plan geschreven (zie bijlage 3), dat onderdeel uitmaakt van dit jaarplan. De uitvoering van dit plan wordt deels vanuit de reguliere marketing en communicatie activiteiten van HDN gedaan, en deels in projectvorm (zie hoofdstuk 5.2.1). De planning van de reguliere marketing en communicatieactiviteiten in 2015 zijn opgenomen in bijlage 1.

10 2.4 MANAGEMENT EN DIRECTIE Management HDN wordt uitgevoerd door: HDN manager: De verantwoordelijkheden van de HDN manager zijn met name intern gericht. HDN manager en directeur stemmen activiteiten, prioriteiten en (jaar)planningen af. De HDN manager stuurt het HDN team hierop aan en zorgt voor de voortgang en terugkoppeling aan de directeur. HDN directeur: De verantwoordelijkheden van de HDN directeur is met name extern gericht: draagvlak bij de stakeholders van HDN genereren en houden. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor de vorming en monitoring van de strategie van de vereniging en de implementatiekracht van HDN. 2.5 HDN ORGANISATIE De organisatiestructuur ziet er als volgt uit.

11 3 IMPLEMENTATIE 2015 Het doel van HDN implementatie is nieuwe en bestaande HDN berichten en diensten door zoveel mogelijk HDN leden en gebruikers te laten gebruiken. HDN Stakeholders die reeds van HDN berichten/diensten gebruik maken, helpt HDN met het efficiënter en effectiever toepassen hiervan. Implementatie 2015 bestaat uit twee componenten: HDN implementatie regulier: HDN hanteert al enige tijd en met succes de volgende methodiek: 1. Inventarisatie: Het uitvoeren van (directie)gesprekken met de HDN leden en gebruikers om te inventariseren welke HDN diensten op de IT-kalender staan voor 2015 en verdere toekomst. 2. Analyseren & begeleiding: de uitkomsten van de inventarisatiefase worden door HDN geanalyseerd om vervolgens Product Keten Combinaties (PKC) samen te stellen. Deze PKC s worden onder begeleiding van HDN bij elkaar gebracht. 3. Implementatie: HDN voert pilots uit en adviseert waar mogelijk en nodig deze partijen om genericiteit te realiseren en waarborgen. Indien gewenst kunnen additioneel implementatiediensten worden afgenomen door de HDN ketenpartijen. HDN implementatie 2.0: Er is in 2014 en 2015 totaal 100K investeringsruimte beschikbaar gesteld voor extra implementatie-ondersteuning van de HDN leden en gebruikers. De leden en gebruiker bepalen zelf waar hun behoefte en/of interesse naar uit gaat. De investeringsruimte komt neer op ca. 2 dagen ondersteuning per lid/gebruiker. HDN heeft de volgende aanpak gehanteerd. 1. Partijen bellen voor nadere toelichting en inventarisatie van de behoefte/interesse en mogelijkheden van de betreffende partij. 2. HDN stuurt indien gewenst een mailing na, waarin staat verwoord waar de extra dagen ondersteuning vanuit de vereniging vandaan komen en waar het op ingezet zou kunnen worden. 3. HDN stelt een advies/voorstel voor die partij op en bespreekt dit tijdens een workshop of afspraak. 4. De vervolgacties worden gezamenlijk bepaald. 5. HDN bepaalt hoeveel ondersteuning zij nog kunnen leveren vanuit dit deel van het Investeringsbudget. 6. HDN Gebruiker/lid geeft definitief commitment af n.a.v. definitieve (pragmatische) aanpak. Alle leden en gebruikers zijn inmiddels op de hoogte van dit aanbod en maken hiervan dankbaar gebruik. Het zwaartepunt van de daadwerkelijke activiteiten zal in 2015 plaatsvinden.

12 De implementatie aanpak van HDN heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Het DA/DX gebruik is bijvoorbeeld in de afgelopen 3 jaar enorm gestegen. Ondanks dat veel HDN leden en gebruikers behoorlijk verstrikt zitten in hun IT-kalenders en/of genoodzaakt zijn te schuiven met prioriteiten, ten nadele van HDN implementatie, blijkt dat er ieder jaar een groei in het HDN berichtgebruik wordt gerealiseerd. Hierna volgt een overzicht van de implementatie doelstellingen voor 2015: Doelstelling 2015 Gerealiseerd t/m september Beheerverzoekenbericht (MX) (IA/IX) 7 aanbieders, 2 servicers, 3 systeemhuizen en 5 distributiepartijen. 3 aanbieders & 1 servicer. 2. Document bericht (DA en/of DX): 23 aanbieders, 3 servicers, 15 distributiepartijen, 6 systeemhuizen en 500 onafhankelijke intermediairs 21 aanbieders, 3 servicers, 12 distributiepartijen, 4 systeemhuizen en circa 150 onafhankelijke intermediairs 3. Taxatierapporten vanuit de bron (TaxCon): 10 aanbieders 6 aanbieders 4. Levenbericht (LX): 8 aanbieders, 7 systeemhuizen en 15 distributiepartijen 6 aanbieders, 11 distributiepartijen en 5 systeemhuizen. 5. Kredietbericht (KX): 3 aanbieders, 3 systeemhuizen en 7 distributiepartijen. 2 aanbieders, 2 distributiepartijen en 2 systeemhuizen. 6. Externe Bronnen 3 aanbieders, 1 servicer en 1 distributiepartij. Beschikbaarheid voor HDN intermediairs Project.

13 4 HDN SAMENWERKING ANDERE BRANCHE INITIATIEVEN 4.1 SIVI SIVI en HDN zijn periodiek met elkaar in gesprek over de aanknopingspunten en samenwerkingsmogelijkheden, enkele voorbeelden: De standaardberichten van verzekering gerelateerde producten gezamenlijk afstemmen. Ontwikkelingen binnen het EID stelsel gezamenlijk volgen. Mogelijk project secure gezamenlijk aanvliegen. Gezamenlijk een verzekerings- en financiële branche sessie organiseren met inspirerende sprekers om de beide branches meer te laten nadenken over hoe gezamenlijke uitdagingen gezamenlijk aangevlogen kunnen worden. 4.2 FDN Twee kredietverstrekkers hebben reeds hun producten beschikbaar gesteld aan HDN intermediairs. FDN onderzoekt samen met HDN de mogelijkheden om naast deze samenwerking op berichtgebruik niveau ook te kijken naar andere mogelijkheden om nog effectiever samen te gaan werken tussen beide initiatieven. 4.3 MEETINGPOINT: Er zijn nog een aantal partijen die op MeetingPoint zijn aangesloten maar nog geen HDN verzekeringsbericht (LX) ondersteunen. HDN zal in 2015 ruimte creëren om gezamenlijk met MeetingPoint enerzijds het proces uit te breiden en anderzijds meerdere partijen te kunnen faciliteren. 4.4 A-PLAZA Als een launching customer zich meldt in 2015, onderzoeken A-plaza en HDN de koppelmogelijkheden. Net zoals HDN dat in 2013/2014 met Meetingpoint heeft gedaan.

14 5 PROJECTEN 2015 De projectenkalender voor 2015 ziet er als volgt uit: 2015 Nr Project Pijler Prioriteit Externe bronnen realisatie (B2B) Kadaster KBP (o.b.v. onderpand) SBPD Must have Externe bronnen realisatie (B2B) Kredietwaardigheid (credit check) SBPD Must have 3 Externe bronnen initiatie AFM check / KvK SBPD Must have 4 Externe bronnen realisatie (B2C) RAET SBPD Must have 5 Externe bronnen realisatie (B2C) EID SBPD Must have 6 Externe bronnen realisatie (B2C) BKR SBPD Must have 7 Externe bronnen realisatie (B2C) QIY SBPD Nice to have 8 Externe bronnen realisatie (B2C) IG&H SBPD Nice to have 9 Externe bronnen realisatie (B2C) Loket.nl SBPD Must have 10 SAAS TRIPLE A Realisatie SBP Must have 11 Beheerverzoeken (MX/ IA/IX). Inclusief doorontwikkeling (uit extra budget) SBP Must have 12 HDN index uitbreiding SP Nice to have 13 Notarisbericht SBP Nice to have 14 NHG (GX) SBP Must have 15 FDN - HDN integratie SBPD Must have 16 Marketing & Communicatie SBPD Must have 17 Platform review op toekomstvastheid SBPD Must have 18 Signing apps Triple A ontwikkelen BPD Must have 19 Adviesapplicaties beter aanhaken op HDN SBPD Nice to have 20 Extra implementatie externe bronnen SBPD Must have 21 Visievorming SBPD Must have *Als proces identiek is, zullen kosten lager uitvallen Alle investeringsbedragen zijn indicaties. De pijlers staan voor de strategische pijlers die HDN in haar Strategie heeft verwoord: S = robuuster maken van HDN Standaard en Platform B = faciliteren van bedieningsmodellen P = verbeteren, optimaliseren proceskwaliteit D = ontwikkelen nieuwe diensten Het projectbudget voor het projectmanagement van zowel nieuwe als bestaande projecten in 2015 is vastgesteld op ,-. Dit budget is nodig voor de doorontwikkeling van HDN, welke is verwoord

15 in de herijking van de HDN Strategie Het is voor alle HDN partijen noodzakelijk om aansluiting te houden in deze snel veranderende en steeds meer op ICT gerichte branche. Het is nodig om verdere ketenintegratie te bevorderen, processen efficiënter te maken en de kosten in de keten te verlagen. HDN faciliteert met deze doorontwikkeling de huidige en op korte termijn verder tot ontwikkeling komende bedieningsconcepten. Zodat uiteindelijk de consument sneller weet waar hij aan toe is. De toelichting op de projectkalender voor 2015 is in 2 hoofdstukken verdeeld: Hoofdstuk 5.1 bevat de in 2014 gestarte projecten, die doorlopen (en afgerond worden) in 2015; Hoofdstuk 5.2 bevat de nieuwe projecten die HDN in 2015 opstart. 5.1 LOPENDE EN NOG AF TE RONDEN PROJECTEN IN 2015 De volgende projecten lopen door in Brondata hypothekenproces (voorheen Externe Bronnen), met haar sub projecten: a. Ontsluiting externe bronnen B2B b. Ontsluiting externe bronnen B2C i. Initiatief Qiy (project 7) ii. Initiatief IG&H (project 8) 2. Beheerverzoeken via HDN (MX/IA/IX) (project 11) Brondata hypothekenproces HDN heeft de twee projecten Externe Bronnen en Identity Providing samengevoegd tot één project: Brondata Hypothekenproces. Dit is gedaan omdat beide projecten verbonden en complementair zijn aan elkaar (zie figuur 1). Een consument zal immers een rol spelen bij het opvragen en aanleveren van bepaalde (privacygevoelige) brondata in het aanvraag-/ mutatieproces. Dat was voor HDN reden om vorig jaar met het project Identity Providing te starten, naast het Externe Bronnen project. Het blijkt dat de privacygevoelige bronnen verbonden zijn met Identity Providing, waardoor HDN de projecten heeft samengevoegd. Figuur 1 is een visuele weergave van de wijze waarop HDN de communicatie tussen het HDN platform en de verschillende externe bronnen ziet. In het plaatje is te zien hoe de communicatielijnen met externe bronnen voor de HDN stakeholders, ook voor de bronnen met noodzakelijk toestemming/tussenkomst van consument, zal (kunnen) worden geregeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen transport over het HDN platform (rood) en erbuiten (zwart).

16 Figuur 1: Project Brondata hypothekenproces Op de volgende pagina staat een weergave (zie figuur 2) van hoe HDN de projecten Identity Providing en Externe bronnen heeft samengevoegd en hoe het hoofdproject Brondata hypotheekproces is onderverdeeld in deelprojecten per projectpijler. Onder het hoofdproject Brondata Hypothekenproces heeft HDN twee sub projecten gedefinieerd: Ontsluiting externe bronnen B2B en B2C. HDN heeft hiermee het onderscheid gemaakt tussen bronnen die zonder toestemming van de consument te koppelen zijn (B2B), zoals het Kadaster. En bronnen waarbij de toestemming van consumenten wel nodig is (B2C), zoals inkomensgegevens en BKR. Deze 2 projectpijlers, zijn vervolgens weer onderverdeeld in deelprojecten per aan te sluiten bron.

17 Figuur 2. Onderverdeling hoofdproject in deelproject Project Ontsluiting Externe Bronnen B2B In 2014 zijn de volgende bronnen opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de HDN stakeholders; Kadaster met hypothecair bericht object en kadastraal bericht object, Calcasa en NBWO met de waardebepaling en rapport. In 2015 zal HDN verder gaan met de in 2014 gestarte bronnen: Kadaster: met het kadastraal bericht persoon. Doelstelling is om in Q met twee HDN partijen live te zijn met het KBP bericht. Kredietwaardigheidsinstantie: met de creditcheck op individueel consumenten niveau. Doelstelling is om in Q met twee HDN partijen live te zijn met de creditcheck Project Ontsluiting Externe Bronnen B2C In 2014 is HDN gestart met onderzoeken/realiseren naar de mogelijkheden voor Identity Providing. Stakeholders kunnen ieder voor zich een oplossing kopen of zelf maken. Als iedere marktpartij zijn eigen oplossing creëert, zal de driehoekscommunicatie tussen consument, intermediair en aanbieder (nog) moeizamer van de grond komen. HDN onderzoekt in dit project welke Identity Providers op de markt beschikbaar zijn; analyseert aan welke criteria deze Identity Providers voldoen (bijvoorbeeld mate van beveiliging); en

18 bepaalt op welke wijze Identity Providers van toegevoegde waarde zijn om ze via het HDN platform te faciliteren. Het draagvlak onder de HDN Gebruikers, is daarbij een belangrijke afweging. Een van de deelprojecten die hieronder valt is het eid stelsel. Dit is een in ontwikkeling zijnde afsprakenstelsel over de eisen en randvoorwaarden van de digitale identiteit van alle Nederlanders in een private en publieke samenwerking. Dit deelproject loopt door in In Q is HDN gestart met het onderzoek naar het faciliteren van de volgende nieuwe bronnen met toegevoegde waarde in het financiële proces. Concreet zal HDN in 2015 verder gaan met het koppelen van RAET (inkomen consument) en een pilot met BKR (kredietwaardigheid consument). In hoofdstuk 5.2 worden deze deelprojecten verder toegelicht. In 2014 zijn er ook twee andere initiatieven gestart met onderzoek naar het kunnen ontsluiten van consumentdata in het financiële proces. HDN is bij beide initiatieven betrokken: QIY: richt zich vooral op het ontwikkelen van een afsprakenstelsel genaamd het QIY Trusted Framework. Dat framework zorgt ervoor dat alle aangesloten partijen de consument in control laten zijn van zijn eigen data. De consument bepaalt zelf van wie hij data ontvangt (en wanneer) en met wie hij deze data deelt (of niet). De rol van HDN is om het transport van relevante data vanuit de consumentenomgeving van QIY naar de HDN gebruikers (en in de toekomst wellicht vice versa) te faciliteren. IG&H: met project HANDIG richt IG&H zich vooral op de samenwerking met overheidsbronnen, zoals het UWV en de invulling van het change-component bij de productaanbieders bij het ontsluiten van dit soort brondata. IG&H werkt bijvoorbeeld de consequenties/gevolgen uit van de ontvangst van (gevalideerde) data voor risk & compliance. Net als bij Qiy verzorgt HDN hier de infrastructuur voor het uitwisselen van consumentendata vanuit de bron naar de HDN keten met intermediairs en productaanbieders. De projectgroep van IG&H is ook betrokken bij het HDN project met RAET Beheerverzoeken via HDN HDN heeft in 2014 het beheerverzoek (MX) doorontwikkeld door enerzijds het MX ook beschikbaar te gaan stellen voor het intermediair en anderzijds een bericht (informatiebericht: IA/IX) te ontwikkelen om de recente gegevens van een bestaande klant te kunnen versturen. Op basis van dit bericht kan het intermediair op basis van de juiste uitgangspunten de klant adviseren over zijn bestaande product. Met andere woorden het huidige mutatiebericht (MX) is uitgebreid met het informatiebericht (IA/IX), waardoor recente informatie vanuit productaanbieders en servicers naar het intermediair kan worden verzonden. Hierdoor krijgt het intermediair, met toestemming van de klant(en), inzicht in de actuele situatie van zijn klant(en).

19 In 2014 zijn de berichtdefinities van MX, IA en IX in de projectgroep vastgesteld. Een kritische massa aan ketenpartijen werkt, onder leiding van HDN, in 2015 toe naar een gezamenlijke implementatie in augustus Hieraan hebben deze projectdeelnemers zich gecommitteerd. 5.2 NIEUWE PROJECTEN 2015 Voordat een nieuw project van start gaat, wordt door de directie en de RvC bekeken of de financiële positie van HDN de uitvoering van dit project toelaat. De nieuwe projecten voor 2015 worden hierna toegelicht Ontsluiting RAET HDN heeft begin oktober een kennismakingssessie gehad met RAET. RAET kan de salarisstrook alsmede de werkgeversverklaring elimineren in het acceptatieproces. RAET heeft circa 30% van het aantal werkende personen in Nederland. Tijdens de meeting is de groep snel concreet geworden en is er afgesproken dat HDN het platform zal zijn tussen RAET en de HDN stakeholders. Begin januari zal het project starten met twee sessies: het proces (inclusief data analyse) en de totstandkoming van de business case. Doelstelling is om eind 2015 een servicer, twee aanbieders en een intermediaire keten ontsloten te hebben. Hieronder vallen onder andere de projectdeelnemers van het IG&H project HANDIG Ontsluiting BKR HDN heeft in 2014 deelgenomen aan de pilot BKR met twee grote intermediaire ketens en enkele HDN intermediairs. Doel was om BKR gegevens vanuit de bron op te kunnen laten vragen door het intermediair. Dit is, o.a. vanwege het omslachtige proces, geen succes geweest. Begin december 2014 heeft HDN, met de pilotpartijen en het BKR de afspraak gemaakt om het proces te vereenvoudigen waar dit kan. Medio januari zullen hier sessies voor worden ingepland. Doelstelling is om eind 2015 twee intermediaire ketens ontsloten te hebben Ontsluiting Loket.nl HDN zal samen met een serviceprovider een Proof of Concept lanceren om aan te tonen dat salarisadministrateurs juridisch en technisch ontsloten kunnen worden in het financiële proces. Het proces zal nagenoeg identiek zijn aan het proces rondom ontsluiting RAET. Doelstelling is dat Q2 de functionaliteit met één serviceprovider en één intermediairketen (adviseurs) de functionaliteit ondersteunen.

20 5.2.4 SAAS TripleA (Realisatiefase) Dit project volgt op het SAAS TripleA Initiatieproject, dat in 2014 is afgerond. De initiatiefase bevatte de volgende zaken. Softwarehuizen zijn steeds meer gericht op het aanbieden van hun adviesapplicaties als SAAS-oplossing (Software as a Service), zonder nog gebruik te maken van lokaal bij het intermediair te plaatsen software componenten. Bij deze oplossingen krijgen de gebruikers via een webinterface toegang tot een ergens centraal staande applicatie. Het voordeel voor deze gebruikers is dat ze lokaal geen advies- en/of communicatiesoftware meer hoeven te installeren. Alle zaken zoals hosting, onderhoud, doorontwikkeling en software-updates worden dan centraal geregeld. HDN is lokaal geïnstalleerde software. Om aansluiting bij de SAAS ontwikkelingen van de softwarehuizen, heeft HDN (samen met de stakeholders) in 2014 een oplossing uitgewerkt in een PID (Project Initiation Document), dat in 2015 tot wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen gebruikers van SAAS oplossingen toch van HDN gebruik maken, zonder gebruik te moeten maken van lokale softwarecomponenten van HDN. De softwareleveranciers hebben te kennen gegeven dat ze naast een online HDN dienst om via de HDN website een certificaat aan te kunnen vragen (i.p.v. via de HDN communicatie software) ook graag zien dat HDN communicatie in de toekomst ook vanaf allerlei informatiedragers zoals ipads, Tablets en Smartphones kan worden gedaan. Randvoorwaarde van HDN is echter dat de huidige hoge beveiligingsvereisten van non-repudiation en end-to-end encryption gehandhaafd blijven. Hiertoe heeft een FOX-IT rapport in 2014 ertoe geleid, dat HDN bij het uitwerken van een oplossing wel vast moeten houden aan het gebruik van certificaten. Tijdens dit SAAS Triple A Realisatieproject wordt de bouw van de nieuwe/aangepaste HDN infrastructuur, autorisatie- en authenticatie methode en communicatiesoftware gerealiseerd. Daarmee faciliteert HDN in een behoefte van (SAAS) partijen om centraal HDN certificaten door intermediairs zelf te laten beheren. Bovendien biedt deze oplossing de mogelijkheid om subcertificaten aan te maken en te beheren. Het voordeel hiervan is dat er device- en locatie onafhankelijk conform de randvoorwaarden van HDN gewerkt kan worden. HDN zal in 2015 een oplossing gaan opleveren waarmee SAAS-applicatiegebruikers hun certificaten online kunnen aanvragen en hun endpoint bij de gewenste SAAS-partij kunnen laten plaatsen. Vervolgens wordt het mogelijk gemaakt om vanaf mobiele devices via het HDN platform te kunnen communiceren. Hiervoor zijn 2 signing apps noodzakelijk, waarover later meer HDN index uitbreiding De HDN index wordt structureel door meerdere HDN leden en gebruikers gebruikt. In 2014 is de HDN index gerestyled en is het onderdeel locaties van tabelvorm naar landkaart gemigreerd.

21 De gebruikers van de HDN Index hebben behoefte aan : Het toevoegen van de volgende HDN berichten: SX, OX, DA, DX. Hierdoor kunnen inhoudelijk analyses op processen worden uitgevoerd en worden gebenchmarkt. Het mailen van maandelijkse highlights over de data. Bepaald moet worden welke, voor de HDN stakeholders, relevante informatie binnen de HDN berichtendata een correlatie met elkaar laten zien. HDN schakelt hiervoor de leverancier HippoLine, een specialist en stagiair op het gebied van datamining in. Tevens wordt onderzocht of (en zo ja, hoe) de HDN Index eventueel ingezet zou kunnen worden als Externe Bron in het financiële proces. (project 12) HDN notaris bericht Vanaf eind mei 2014 is Nationale Notaris in samenwerking met De Hypothekers Associatie live gegaan met het via het HDN platform uitwisselen van informatie (via DA/DX) voor het aanvragen van notarisproducten. Door tijdens het acceptatieproces via het intermediair direct bepaalde documenten/data naar de notaris te sturen, is de notaris eerder op de hoogte van een aankomend transport en kunnen aktes e.d. al in een eerder stadium voorbereid worden. Dit heeft proces- en kostenvoordelen voor zowel de consument, het intermediair, als de geldverstrekker. HDN ontwikkelt in 2015 een nieuw HDN bericht om de notarisproducten digitaal en gestructureerd te kunnen aanvragen/aankondigen. Naast de Nationale Notaris heeft ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en ECH interesse in dit proces. De definitieve bepaling van de inhoud van het bericht wordt in nader overleg met de stakeholders vastgesteld. De volgende notarisproducten zijn reeds genoemd om in het bericht op te nemen en te faciliteren via HDN: Hypotheekaktes/Leveringsakte Splitsingsakte / Eigendomsbewijzen Familierecht (testamenten/ rechten en bijvoorbeeld schenkingen) Doel van dit project is om eind Q3 dit bericht te hebben ontwikkeld en met een Product Keten Combinatie met minimaal 3 HDN ketenpartijen gerealiseerd te hebben voor minimaal twee van de drie genoemde productsoorten. (project 13) NHG bericht (GX) doorontwikkelen In 2012 is HDN samen met NHG gestart om de verschillende diensten die NHG biedt en al hun berichtuitwisselingen met de hypotheekketen via het HDN platform te ontsluiten. Dit project heeft op verzoek van NHG in 2013 en 2014 on hold gestaan, omdat NHG eerst zelf intern duidelijkheid wilde hebben over hun processen, infrastructuur en IT

22 omgeving. NHG heeft inmiddels uitgesproken vervolgstappen te willen zetten en HDN als haar voorkeurscommunicatiekanaal te zien. Dit project zal in 2015 herstart worden met de in beginsel de focus op de volgende diensten: Doorontwikkeling van het NHG-bericht (GX); in beginsel door toe te voegen: o De afmelding, met reden van afmelding NHG ((vrijwillige) verkoop, echtscheiding, etc) o Het achterstandsmelding Binnen dit project zullen beide partijen erop gericht zijn om met gezamenlijke inspanning ervoor te gaan zorgen dat HDN leden en gebruikers via HDN met NHG gaan communiceren i.p.v. dat iedere partij zelf rechtstreekse webservices ontwikkelen en onderhouden. Doel van dit project is om in Q4 van 2015 minimaal 3 geldverstrekkers hun communicatie voor het aanmelden, afmelden en achterstandsmelden naar NHG via HDN laten verlopen. Hierbij is HDN afhankelijk van de snelheid van NHG HDN FDN Eind Q is HDN, samen met FDN, gestart met een verkenning om effectiever met elkaar samen te werken. Er is o.a. gesproken over een mogelijke (gedeeltelijke of volledige) integratie van FDN naar HDN (gebruik HDN standaard en platform). Q gaat HDN, samen met de FDN partijen, verder bepalen welke mogelijkheden er zijn, zodat er een gedegen advies gegeven kan worden aan de directies van HDN en de FDN partijen over de mogelijkheden en voordelen die HDN voor hen biedt. Als dit leidt tot een positieve reactie van zowel de FDN als de RvC van HDN, start HDN in 2015 een integratie project. Doel van dit project is om in Q de initiatiefase afgerond te hebben en dan, afhankelijk van de mate van integratie die door de partijen zijn afgesproken in de initiatiefase, eind Q begin Q gerealiseerd te hebben Marketing en communicatie Zoals in Hoofdstuk 3 aangegeven, is marketing en communicatie onderdeel van de beheerwerkzaamheden. Daarnaast is er een marketing en communicatieplan opgesteld, waarin activiteiten en budgetten zijn opgenomen om de Marketing & Communicatie van HDN structureel te verbeteren. Ongewijzigd communicatiebeleid kan de continuïteit van HDN op lange termijn in gevaar brengen. HDN bereikt haar stakeholders onvoldoende. Hierdoor loopt HDN het risico dat haar stakeholders zelf databerichten (laten) ontwikkelen en daarmee de functie van HDN uithollen. Of zich door leveranciers laten verleiden tot eigen 1:1 koppelingen met hetzelfde effect. En de toegevoegde waarde van HDN onvoldoende benutten, omdat zij niet goed op de hoogte zijn.

23 De online communicatie-activiteiten van HDN vormen een belangrijke basis om de missie en visie met de markt te delen, de voordelen voor alle stakeholders goed over de bühne te brengen en engagement bij de stakeholders te creëren en behouden. HDN heeft zes doelstellingen geformuleerd om te meten of de online marketingactiviteiten effect hebben. Deze activiteiten worden ondersteund met een aantal offline activiteiten. HDN blijft primair vanuit Productleadership communiceren, maar zal de (tot nu toe niet marktconforme) Customer Intimacy-kant ontwikkelen. Hierdoor verwacht HDN meer engagement bij haar stakeholders te creëren en tevens haar Productleadershippositie te versterken. HDN doet B2B zaken en beseft zich dat zij zaken doet met mensen. Het is de uitdaging om deze mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen en te betrekken. De groeistrategie van HDN richt zich op productontwikkeling. Door te focussen op de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de huidige stakeholders, behoudt HDN haar positie als Productleader. Met deze online strategie als basis onderhoudt/intensiveert HDN haar (lange termijn) relatie met alle stakeholders en creëert HDN engagement bij alle stakeholders. Tevens faciliteert HDN haar stakeholders bij het inspelen op de marktontwikkelingen en benut HDN haar positie als Productleader. HDN onderscheidt 3 communicatiedoelgroepen, te weten: 1. Strategisch: directie en commercie 2. Operationeel: management en IT en 3. Intermediair De online waarde propositie van HDN luidt: HDN maakt het mogelijk dat consumenten snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. Op basis van haar state of the art platform en berichtstandaarden, die via interactie en co-creatie tot stand zijn gekomen, faciliteert HDN bedieningsmodellen en -processen in de hypotheekketen. De HDN stakeholders besparen hierdoor fors op hun bedrijfskosten, hun processen zijn efficiënt en hun klanten weten snel waar zij aan toe zijn. Het (e-)marketing & communicatiemodel van HDN ziet er als volgt uit: De investering in het marketing en communicatiebudget leidt voor HDN tot positievere marktperceptie van HDN, grotere deelname aan implementatie en projecten en ambassadeurschap van HDN stakeholders op Social Media. Deze investeringen dragen bij aan de substantiële groei van het aantal HDN stakeholders en de groei van het berichtenverkeer. Met deze investering in budget en capaciteit

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2016 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Burny Verbeek /Arjen de Bake. Datum 22-01-2015. Versie 1.1

HDN JAARPLAN 2016 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Burny Verbeek /Arjen de Bake. Datum 22-01-2015. Versie 1.1 HDN JAARPLAN 2016 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Burny Verbeek /Arjen de Bake Datum 22-01-2015 Versie 1.1 Status Definitief Versie Datum Auteur(s) Status Omschrijving 1.1 22-01-2016

Nadere informatie

2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review

2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review HDN JAARPLAN 2014 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 26-11-2013 Versie 1.2 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 18-11-2013

Nadere informatie

Hypotheken Data Netwerk

Hypotheken Data Netwerk Memo ter informatie Aan Van Datum Onderwerp HDN gebruikersgroep HDN 22 juni 2012 Wrap-up HDN gebruikersdag werksessie: De financiële foto 1. Inleiding Op 21 juni jl. heeft de HDN gebruikersgroep een werksessie

Nadere informatie

WRAP UP HDN JAARPLAN. Versie 1.0 Pagina 1 van 20 17-12-2012

WRAP UP HDN JAARPLAN. Versie 1.0 Pagina 1 van 20 17-12-2012 WRAP UP HDN JAARPLAN 2013 Versie 1.0 Pagina 1 van 20 17-12-2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HDN OPERATIE 2013... 5 2.1 ICT WERKZAAMHEDEN... 5 2.2 MARKETING EN COMMUNICATIE... 7 2.2.1 HDN Index...

Nadere informatie

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten Releasebeleid Van HDN Datum juli 2017 Betreft 1) Releasebeleid Algemeen 2) Procedure maatschappij specifieke schema s 3) Procedure wijzigingsverzoeken 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

Nadere informatie

HDN STRATEGIE 2014-2017

HDN STRATEGIE 2014-2017 HDN STRATEGIE 2014-2017 Agendapunt 5.1 HDN Strategie 2014-2017 Auteur(s) Dorine van Basten, Burny Verbeek en Arjen de Bake Datum 13 december 2013 Versie 0.6 Status Concept Versie Historie Versie Datum

Nadere informatie

1. INTRODUCTIE BRONSERVICE AANGESLOTEN BONNEN PROCES INRICHTING HDN EXTERNE BRONNEN... 16

1. INTRODUCTIE BRONSERVICE AANGESLOTEN BONNEN PROCES INRICHTING HDN EXTERNE BRONNEN... 16 1. INTRODUCTIE... 3 1.1. Voor wie is dit document... 3 1.2. Leeswijzer... 3 2. BRONSERVICE... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Ongestructureerde informatie... 4 2.3. Voordelen... 5 3. AANGESLOTEN BONNEN... 6

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Aantal pagina's 5 Onderwerp Status Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Ter informatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies

Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies Nieuws Aanbieders bemiddelen en adviseren rechtstreeks = veelal digitaal Behoefte

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 31 januari 2017 Betreft Doorlooptijden hypotheekaanvragen

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 31 januari 2017 Betreft Doorlooptijden hypotheekaanvragen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Waarom Delen is Vermenigvuldigen? Wijzigingen in het zorglandschap Complexiteit van de keten neemt toe

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning ERP Wat is ERP? Voordelen van ERP Nadelen van ERP Selectie ERP Hoofdzonden Vragen? Integratie rond middelen Wat is ERP? Wat is ERP? Integratie rond projecten & diensten

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap

HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces Persmap Inhoud Persmap Wie is HDN 3 Wat is HDN 4 Diensten HDN 5 o Aanvraagbericht 5 o NHG bericht 6 o Portefeuillebericht 7 o Taxatieaanvraag en rapport

Nadere informatie

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte VDP-Eindejaarscongres MijnOverheid & Almelo Eric Legtenberg & Peter ter Telgte 16 december 2015 Wet EBV aangenomen op 13 okt 2015 In het kort: De Wet EBV is ingegaan op 1 november 2015 Vanaf 1 november

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Januari 2017, versie 1.0

Januari 2017, versie 1.0 Januari 2017, versie 1.0 Handboek HDN Certificering 2017... 1 1. Inleiding... 3 1.1. Doel certificeren... 3 1.2. Welke partijen moeten zich certificeren?... 4 1.3. Wat valt er binnen de certificering?...

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

PDF-standaard. Versie SIVI

PDF-standaard. Versie SIVI PDF-standaard Versie 20160301.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. UITGANGSPUNTEN... 5 2.1 PDF... 5 2.2 VOORDELEN... 5 2.3 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Discussie 1: NHG en MCD in de keten

Discussie 1: NHG en MCD in de keten MCD in de keten verslag sessie Donderdag 14 april heeft de HDN sessie MCD in de keten plaatsgevonden. Deze sessie stond in het teken van het delen van ervaringen tijdens de implementatie van MCD in de

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie