Nieuwe werkwijze Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe werkwijze Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken"

Transcriptie

1 Nieuwe werkwijze Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken De SUB heeft eind 2012 een nieuwe werkwijze vastgesteld, deze is per 2013 ingegaan. Voor de SUB projecten bete kent dit dat de projectplannen van het werkplan 2013 ('de vernieuwingsagenda') niet meer eerst langs de SUB hoeven ter goedkeuring. De projecten kunnen daardoor sneller worden opgestart. Ook zullen er minder vaste vergaderingen worden gehouden en is het SUBvoorportaal komen te vervallen. De SUB vergadert nu twee keer per jaar, aangevuld met sessies over bepaalde thema's. Wel komt er maandelijks een dagelijks bestuur bijelkaar met hierin Bonne Westdorp, directeur Idea (voorzitter), Mariet Wolterbeek, directeur Z-O-U-T (vicevoorzitter), Mireille Pondman (directeur BiSC) en ondergetekende. De invulling van de vernieuwingsagenda wordt met de bibliotheken afgestemd. Ook zijn er enkele werkgroepen, zoals Tarieven en Marketing, waar input van de bibliotheken wordt verzameld en de uitwerking van projecten wordt besproken. De voortgang van projecten communiceren we o.a. via deze nieuwsbrief en de kwartaalrapportages voor de SUB directies. Heb je vragen over een project of de vernieuwingsagenda? Deze kun je stellen via mij of de betreffende projectleider. Ronald Huizer, programmamanager SUB, Inhoud Nationale Voorleeswedstrijd 2013 De Bibliotheek op school Marketing Provinciale uitrol BoekStart compleet Nieuwe projectleider Digitale Bibliotheek Boekspots Weg met taalachterstand in Utrecht Nationale Voorleeswedstrijd 2013 Zoals elk jaar zijn de medewerkers in de regiobibliotheken in deze periode van het jaar razend druk met de regionale rondes van de voorleeswedstrijd. Dit is een hele organisatie. Voor de provinciale finale op 9 april moet bekend zijn welke regionale finalisten in Theater de Kom in Nieuwegein strijden tegen elkaar. Dat de organisatie dit jaar veel meer vraagt van de coördinatoren in de regiobibliotheken komt omdat er 30% meer aanmeldingen zijn dan vorig jaar. 182 basisscholen in de provincie Utrecht hebben zich opgegeven. De stijging is het resultaat van een campagne van Stichting Lezen. Omdat het de 20ste editie is van de nationale voorleeswedstrijd, heeft Stichting Lezen alle basisscholen in Nederland een deelnamepakket gestuurd. Dit heeft duidelijk effect gehad. De landelijke finale vindt plaats op 29 mei in Muziekcentrum Vredenburg, locatie Leidsche Rijn.

2 De Bibliotheek op school Vol trots presenteerde de bibliotheekbranche de Bibliotheek op school op de Nationale onderwijsbeurs (NOT). Op de stand werd het magazine 'Daarom! de Bibliotheek op school' uitgedeeld aan scholen. Deze en andere brochures staan op de themasite van de Bibliotheek op school. Inmiddels hebben we een goed beeld van wat er speelt binnen de verschillende SUB bibliotheken als het gaat om het samenwerken met het onderwijs. Waar mogelijk en gewenst ondersteunt BiSC de SUB bibliotheken met gestandaardiseerd maatwerk. We stimuleren ook de uitwisseling van kennis en expertise tussen de regiobibliotheken. Wat zijn de meest recente trends en ontwikkelingen die we zien binnen de SUB en andere provincies? Stand op de NOT, foto: Reinoud Jager Netwerk & beleid. De Bibliotheek op school wordt steeds meer gezien als een middel waarmee de bibliotheek en school de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek binnen de gemeente kunnen onderbouwen. Waaronder het bedienen van speciale doelgroepen bij het verwerven en verbeteren van lees- en taalvaardigheden: "van collectie naar connectie", aldus Mariet Wolterbeek. Meer dan een productaanbod. "Bij mij is het besef gegroeid dat er een keuze moet worden gemaakt vanuit de overlevingsstrategie", aldus Lucie Janssen van Bibliotheek Lek& IJssel. De samenwerking met het onderwijs heeft een duidelijke HRM component. Beprijzen. Er is steeds meer aandacht voor het beprijzen van de producten en diensten van bibliotheken. "Scholen moeten daar erg aan wennen", aldus Hannah de Vos van Idea. "Niet de leerkracht, maar de directeur van de school bepaalt dus wat er van ons wordt afgenomen." Dat leidt er toe dat bibliotheken steeds meer vraaggericht gaan werken. Exploitatie. Het rekenmodel van de Bibliotheek op school is een handige tool in de kosten in beeld te brengen. Het model laat ook zien dat het erg kostbaar is om alle scholen binnen het werkgebied toe te rusten met een Bibliotheek op school. De monitor (zie volgend punt) helpt om het gesprek met de school aan te gaan.

3 (vervolg artikel vorige pagina) Monitor. De monitor is een krachtig instrument waarmee bibliotheken zich van andere aanbieders onderscheiden. Steeds meer SUB bibliotheken zetten de monitor in om resultaatgericht te werken en in gesprek te zijn met school over de inrichting van hun leesbeleid. Z-O-U-T biedt het komende schooljaar de monitor gratis aan voor de scholen in haar werkgebied. HRM ontwikkelt zich tot een aandachtspunt binnen de Utrechtse bibliotheken. Eemland, Utrecht, Z-O-U-T, Lek & IJssel en Idea beschikken over leesconsulenten of leiden ze op. Dat laat zien dat de rol van de bibliotheek aan het veranderen is. De recente opleiding voor leesconsulenten wordt uitgevoerd door ROC Midden-Nederland en vindt plaats bij BiSC. Digitaal portaal. Welk alternatief hebben de bibliotheken als aan het eind van het jaar de stekker uit Educat-B wordt getrokken? Wordt het Educatwise, Schoolwize of Aura? Hoe regelen we het functioneel beheer? BiSC organiseert hiervoor op 7 maart een bijeenkomst om met elkaar hierop een begin van het antwoord te formuleren. Marketing & Communicatie. Over de Bibliotheek op school wordt vanuit SIOB veel gecommuniceerd. De NOT is net achter de rug, de website www. debibliotheekopschool.nl geeft stakeholders veel informatie. We kunnen dus een vraag van scholen verwachten. Leads van de NOT worden via de PSO's aan de bibliotheken doorgegeven. Binnen de SUB is er de themasite op Sharepoint waarmee we kennis en informatie met elkaar delen Marketing Inmiddels is de campagne Lees Meer (zie SUBprojecten 3#8) ruim negen weken van start en hebben ruim mensen zich geregistreerd om een e-book te lezen. Van deze leads hebben zo'n mensen aangegeven informatie van Bibliotheek.nl of de lokale bibliotheek op prijs te stellen. Met deze leads kunnen alle bibliotheken op lokaal niveau aan de slag. Donderdag 31 januari ontvingen de marketing medewerkers van de verschillende regiobibliotheken de leads in het postcodegebied van de Utrechtse regiobibliotheken. Elke regiobibliotheek bepaalt zelf wat ze met deze leads doen. Vanuit de werkgroep Marketing is een opgesteld waarmee de niet-leden actief worden benaderd om lid te worden.

4 Provinciale uitrol BoekStart compleet Vrijdag 25 januari lanceerde Bibliotheek AVV BoekStart in Maarssenbroek. Een bijzonder moment voor deze regiobibliotheek, maar ook voor het BoekStart project in de provincie Utrecht. Met deze lancering, kunnen ouders met peuters en kleuters nu bij alle regiobibliotheken in de provincie Utrecht het leesbevorderingprogramma ophalen. In 2010 ben ik samen met de medewerkers in de regiobibliotheken gestart met de uitrol. En sindsdien is Boek- Start in 48 vestigingen gelanceerd. Op een aantal locaties worden nog de laatste voorbereidingen getroffen voor de implementatie. Samenwerking Cruciaal in het BoekStart project is de nauwe samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en consultatiebureau. Bij de geboorte-aangifte krijgen ouders van de gemeente een brief met een BoekStart-waardebon. Met deze bon kunnen ze een gratis BoekStart-koffertje ophalen bij de bibliotheek met daarin boekjes, cd's en een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Bij het 7-maanden gesprek op het consultatiebureau wordt nogmaals aandacht gegeven aan het plezier en het belang van lezen met baby's. Medewerkers van het consultatiebureau kunnen ouders ook een waardebon uitreiken. Doorgaande leeslijn Tijd om stil te zitten heb ik niet nu de uitrol bijna compleet is. Inmiddels zijn we gestart met de uitrol van het project 'BoekStart in de kinderopvang'. Dit is het vervolg op BoekStart voor baby's. Een aanbod van de bibliotheken aan de kinderopvang is niet nieuw maar het vernieuwende is de gestructureerde aanpak op meerdere terreinen tegelijk. Waarbij het resultaat van de structurele samenwerking zal zijn dat de kinderopvang beschikt over een Voorleesplan met een voorleescoordinator, waarin het opzetten en waarborgen van een rijke en stimulerende leesomgeving centraal staan en deskundigheid van de pedagogisch medewerkers wordt bevorderd. Dit leesbevorderingprogramma past bij de ambitie de Utrechtse bibliotheken om te komen tot een doorgaande leeslijn. De Bibliotheek op School valt hier ook onder. De lancering van BoekStart in bibliotheek Maarssenbroek. Nieuwe projectleider Digitale Bibliotheek Per heden is Jos Richters interim projectleider van het project Digitale Bibliotheek (o.a. WAAS, NBC, DWH) en provinciaal coördinator voor de afstemming met Bibliotheek.nl. Voor alle vragen rondom de voortgang en ontwikkelingen in dit project is hij eerste aanspreekpunt. Hij zal ook een inventarisatie maken van de openstaande acties en activiteiten van Jos doet dit naast zijn werk als projectleider Bicat Wise. Hij vervangt hiermee Guy Miellet, die eerder projectleider Digitale Bibliotheek was. In de volgende SUBprojecten zal Jos zich voorstellen.

5 Boekspots Op 8 januari is, samen met de regiobibliotheken die meedoen aan de Boekspot pilot, het project geëvalueerd. Tijdens de evaluatie zijn de ervaringen en eventuele gewenste veranderingen besproken. De conclusie is dat Boekspots positief wordt ontvangen door gebruikers en locaties. De komende tijd zullen we Boekspots doorontwikkelen. Zo zal bijvoorbeeld de facebookpagina uitgebreid worden met een groep van boekspotbeheerders. Hier kunnen de beheerders onderling gegevens uitwisselen. Tevens zal er een inlegvel komen in de boeken, zodat mensen hun leeservaringen op kunnen schrijven en kunnen delen met anderen. Begin januari is er een nieuwe Boekspot ingericht in Amersfoort: Eten bij de Vereeniging heeft een boekenkast ingericht, dit is de tweede Boekspot in regio Eemland.(zie foto). Onlangs hebben RTV Utrecht, de provincie Utrecht en basisschool het Vogelnest in Nieuwegein ook een Boekspot pakket aangevraagd voor een Boekspot bij hun op kantoor. Boekspot bij Eten bij de Vereeniging Weg met de taalachterstand in Utrecht Op maandag 28 januari is in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden en wethouder Den Besten de Alliantie Taal voor het Leven ondertekend in Utrecht. Bedrijven, (vrijwilligers)organisaties en gemeenteinstellingen tekenen deze verklaring voor geletterdheid. In de regio Utrecht hebben bijna volwassenen grote problemen met lezen en schrijven. De ondertekenaars- waaronder Bibliotheek Utrecht, verklaren dat zij zich gezamenlijk, en ieder op hun eigen manier, gaan inzetten om laaggeletterde klanten of medewerkers beter te leren lezen en schrijven. Bijvoorbeeld door ruimtes ter beschikking te stellen voor lesactiviteiten of door hun medewerkers te trainen in het geven van taallessen of het herkennen van laaggeletterdheid. Meer informatie kun je vinden via de website van Stichting Lezen en Schrijven. Lees hier het volledige artikel. NIEUWSBRIEF #11 BicatWise gemist? Je vindt deze op Hedwig. >>

februari 2014 Zet vast in de agenda..

februari 2014 Zet vast in de agenda.. februari 2014 In december 2013 lanceerde BiSC haar nieuwe werkplan 2014: Samen werken aan een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. In dit werkplan beschrijven we de vernieuwingsactiviteiten

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Een strategisch verhaal

Een strategisch verhaal B O E K S T A R T Een strategisch verhaal Eerste druk: december 2011 C O L O F O N OPDRACHTGEVER Kunst van Lezen TEKST Julienne van den Heuvel EINDREDACTIE Anette Heideman FOTO S Eric Brinkhorst Janiek

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

VOORWOORD ZUID-HOLLAND

VOORWOORD ZUID-HOLLAND Netwerken Sociale Initiatieven (NSI Zuid-Holland) is een initiatief van de provincie Zuid-Holland om kennis over het sociale domein te delen en te ontwikkelen. Deze elektronische nieuwsbrief is bedoeld

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Biblionet Drenthe. Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe

Biblionet Drenthe. Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Inhoud Voorwoord 6 Raad van Toezicht 7 A. Bibliotheekinhoudelijk

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Rapportage Wijzer! Doelstelling:

Rapportage Wijzer! Doelstelling: Rapportage Wijzer! Doelstelling: Met het educatief programma Wijzer! met taal & media stimuleert de Bibliotheek Eindhoven, in nauwe samenwerking met scholen, voor- en buitenschoolse organisaties activiteiten

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010 Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel Een uitgelezen kans Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht Utrecht, 15 juni 2010 Inhoud Samenvatting 4 1..Opdracht adviescommissie 7 2..Omgeving en

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie