in mobiliteit De kerntaken van de RDW zijn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in mobiliteit De kerntaken van de RDW zijn:"

Transcriptie

1

2 PaRTNER in mobiliteit Bij de RDW staan voertuigen, veiligheid en milieu centraal. De RDW bewaakt de milieu- en veiligheidsaspecten van het Nederlandse voertuigpark. Als Europese toelatingsautoriteit ziet de RDW er op toe dat voertuigen, maar ook onderdelen daarvan, aan een reeks eisen voldoen. Eisen die garanderen dat de voertuigen veilig en schoon genoeg zijn. Nadat voertuigen zijn toegelaten op de weg en een kenteken hebben gekregen, blijft de RDW de veiligheid periodiek controleren. Dat gebeurt onder meer door de APK-keuringen, uitgevoerd door Nederlandse garages. De RDW houdt hier toezicht op. Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Ook verstrekt de RDW hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld om de bestrijding van voertuigcriminaliteit te ondersteunen. De kerntaken van de RDW zijn: Toelating Toezicht en controle Registratie en informatieverstrekking Documentafgifte

3 RDW 2010 in Beeld 03 INHOUDSOPGAVE DE DIRECTIE BLIKT TERUG OP 2010 KERNRESULTATEN Toelating Toezicht en controle Registratie en Informatieverstrekking Documentafgifte OVER SAMENWERKING AAN HET STUUR HIGHLIGHTS DE BALANS Samenwerking RDW en maatschappelijke trends Dienstverlening Organisatie Voertuigen DE EXPLOITATIEREKENING 2010 VOORUITBLIK 2011 WAAR VINDT U DE RDW? Colofon M e e r i n f o h t t p: / /ja a rv e r s l ag. r dw. n l

4 04 RDW 2010 in Beeld In 2010 hebben we onze omzet zien stijgen. In plaats van het verwachte tekort, hebben we met een ruim overschot kunnen afsluiten.

5 RDW 2010 in Beeld 05 DE DIRECTIE BLIKT TERUG OP 201o We hebben van een Min een Plus weten te maken Johan Hakkenberg en Hans van Santen schuiven met plezier aan tafel om over het afgelopen jaar te praten. Het resultaat was dan ook goed. In 2010 hebben we onze omzet zien stijgen. In plaats van het verwachte tekort, hebben we met een overschot kunnen afsluiten. Dat gaf na een moeilijk jaar van krimp en zelfs afscheid nemen van medewerkers, eindelijk weer een goed gevoel. We hebben de kosten uitstekend in de hand weten te houden. Verder kon de RDW nog meer service bieden aan de klant. Afspraken maken voor keuringen, herinneringen ontvangen, schorsingen regelen, het gebeurt allemaal online. De tevredenheid van zowel de klant als van de medewerkers is gestegen. L E E S V E R D E R

6 06 RDW 2010 in Beeld De elektronische gegevensuitwisseling brengt meerdere partijen BIJ ELKAAR Een jaar vol samenwerking Wat het eerste is dat in me opkomt als ik denk aan afgelopen jaar? Johan hoeft er niet lang over na te denken. Samenwerking. De RDW wordt door de politie, Belastingdienst en gemeenten steeds meer benaderd om samen te werken. Dat zijn we dan ook in toenemende mate gaan doen. De e-overheid brengt meerdere partijen bij elkaar. De RDW is begonnen met de elektronische berichtenbox en daar maken nu ook de UWV en de Sociale Verzekeringsbank gebruik van. De berichtenservice loopt via één portal: Mijn overheid. Onze nieuwe strategie RDW, partner in mobiliteit is helemaal gericht op samenwerking. Over deze strategie voor de komende jaren voeren we momenteel constructief overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onze databases worden breder ingezet. Bijvoorbeeld om het parkeerbeleid van gemeenten te ondersteunen, te helpen bij criminaliteitsbestrijding door de politie en de milieuzonering. Overschot in plaats van tekort Voor Hans staat 2010 in het teken van het herstel. Concreet gezegd, de omzet gaat omhoog na de flinke dip in De omzetverhoging komt voort uit de zich herstellende auto-industrie waar de verkoop weer omhoog gaat. Dat is op te maken uit de omzet in kentekens deel IA. Het is buiten verwachting een financieel goed jaar geworden, met een exploitatieoverschot van 3 ton in plaats van een verwacht tekort. We hebben van een min een plus weten te maken. Grotere efficiëntie Samen nemen de directeuren de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar door. Een belangrijk moment is ook de kabinetswisseling. De focus ligt nu niet meer op het verminderen van het aantal ambtenaren. We moeten nog wel bezuinigen, maar we zijn efficiënter gaan werken, een efficiency stijging van 10% in de afgelopen jaren. Die grotere efficiëntie komt onder andere door procesverbetering. Een voorbeeld daarvan is het online afsprakensysteem.

7 RDW 2010 in Beeld 07 De RDW wordt steeds vaker gevraagd om samen TE werken Een keuringsafspraak maken ging hiervoor altijd apart per keuringsstation, nu ziet de klant zelf online waar er plaats is en plant zijn eigen afspraak in. Meer efficiëntie komt ook door vereenvoudiging van de regelgeving voor keuringsstations. Auto s kunnen sneller gekeurd worden, dat betekent tijdwinst. Het schorsen kan nu ook online en hoeft niet meer via de postkantoren. Er is veel geautomatiseerd. De genoemde voorbeelden leiden tot administratieve verlichting. Dat is een kernpunt van dit kabinet. Gegevensuitwisseling in Europa In Europa hebben we via het EUCARIS samenwerkingsverband verder gewerkt aan een betere uitwisseling van gegevens. De regelgeving neemt toe en zo ook het belang van samenwerking. Uitwisseling van gegevens maakt het moeilijker om een gestolen auto in het buitenland te registreren. De geldigheid van rijbewijzen is beter controleerbaar, evenals de rij- en rusttijden via de tachograafgegevens. Via het Prüm-verdrag kunnen we overtredingen van particulieren aan elkaar doorgeven. De regels staan op papier, we gaan ze nu ook daadwerkelijk uitvoeren. Gemotiveerde medewerkers Bij het Intermediair Beste Werkgeversonderzoek is de RDW opnieuw werkgever van het jaar geworden in de sector non-profit. Dat vinden wij belangrijk want onze medewerkers zijn het gezicht en imago van de organisatie. En dat niet alleen, zij hebben alle vakkennis. Daar investeren we in en dat zie je terug in de loyaliteit van de medewerkers en de klanttevredenheid. Gemotiveerde mensen en een goede balans tussen werk en privé vertaalt zich ook in productiviteit. Intern wil ik de wisseling bij de Raad van Toezicht nog noemen. We verwelkomen twee nieuwe leden, Marjolein ten Kroode op de ICT-portefeuille en Philip Geelkerken op HR. Zo n roulerend schema geeft een goede continuïteit. Bij de OR-verkiezingen was er een hoge opkomst: 73%. Dat geeft aan dat er een goed draaiende medezeggenschap is, waar veel belang aan wordt gehecht.

8 08 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOELATING T ypegoedkeuringen De RDW is de nationale autoriteit die de veiligheids- en milieuaspecten van het wagenpark in Nederland bewaakt. Voordat een voertuig op de weg wordt toegelaten en bij eventuele wijzigingen achteraf, beoordeelt de RDW of is voldaan aan alle in Europa voorgeschreven veiligheids- en milieueisen. Bij goedkeuring geeft de RDW een typegoedkeuring of een goedkeuringscertificaat. Als Nederlandse goedkeuringsautoriteit voert de RDW deze activiteiten uit voor fabrikanten en importeurs uit de hele wereld. De RDW doet dit in concurrentie met andere Europese toelatingsautoriteiten. De RDW heeft eind december 2010 de miljoenste Europese typegoedkeuring van een voertuigmodel geregistreerd in de RDW-typegoedkeuringsdatabase. Het betrof een nieuw model van een Renault Mégane. In 1993 werd de eerste Europese typegoedkeuring geregistreerd voor Bugatti EB 110. In 2010 zijn minder certificaten afgegeven dan in De oorzaak was het na-ijleffect van de economische crisis, met name in Azië. Verder zijn er minder nationale typegoedkeuringen afgegeven, omdat er nu voor meerdere voertuigsoorten internationale typegoedkeuringen mogelijk zijn. Internationale typegoedkeuringen (certificaten) Nationale typegoedkeuringen Testrapporten Conformity of production (COP) Op het gebied van testen, zowel van voertuigen als van componenten, was de vraag groter dan de RDW testers beschikbaar had. Zo heeft het Test Centrum Lelystad bijvoorbeeld meer testwerk verricht, onder meer door het project voor stille banden. Ook zijn er meer testrapporten afgegeven door de uitbreiding van het aantal modellen bij Hyundai. Daarnaast vereist de nieuwe Regeling Voertuigen een testrapport bij een certificaat vereist. Bij de oude nationale goedkeuringen was dit nog niet nodig.

9 RDW 2010 in Beeld 09 KERNRESULTATEN TOELATING INDIVIDUELE KEURINGEN De RDW laat ook voertuigen toe op individuele basis, bijvoorbeeld voertuigen die vanuit het buitenland worden ingevoerd of voertuigen die na een zware schade zijn hersteld. Motorfietsen 2010: : Motorvoertuigen licht 2010: : Motorvoertuigen zwaar 2010: : Opleggers en aanhangwagens licht 2010: : Opleggers en aanhangwagens zwaar 2010: : Bromfietsen 2010: : LANDEN VAN HERKOMST 1. Bondsrepubliek Duitsland België Groot-Brittanië Frankrijk Italië

10 10 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOELATING Inrichtingskeuringen bijzondere voertuigen Ook verzorgt de RDW de inrichtingskeuring en APK van bijzondere voertuigen zoals autobussen en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Taxi s, bussen, Het aantal invalidenvoertuigen ADR-voertuigen Koelvoertuigen keuringen was laag in Het lijkt er op dat bedrijven in deze sector zo lang mogelijk doorwerken met bestaand materieel.

11 RDW 2010 in Beeld 11 KERNRESULTATEN TOELATING Periodieke keuringen De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijke verplichte keuring in Europa ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Een personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan kg, moet jaarlijks of om de twee jaar worden gekeurd. Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten en het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Zware bedrijfsauto s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten. Periodieke keuringen bij de RDW APK (licht en zwaar) Bussen ADR-voertuigen Exceptioneel transport Alle transporten die de wettelijke toegestane maten en/of gewichten overschrijden, moeten voor ze de openbare weg op mogen in het bezit zijn van een ontheffing. De RDW is de centrale ontheffingverlener voor heel Nederland. Afgegeven ontheffingen 2010: : Doorlooptijd afgifte ontheffing (< 100 ton, niet breder dan 4,50 meter en niet langer dan 40 meter) 2010: 1,9 dagen 2009: 1,5 dagen

12 12 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOEZICHT en CONTROLE De RDW verleent verschillende erkenningen aan bedrijven in de voertuigbranche. Naast erkenningen voor het uitvoeren van de periodieke keuringen (APK) en het inbouwen van gasinstallaties (LPG), snelheidsbegrenzers (SB) en tachografen (TA) verleent de RDW ook erkenningen voor het houden van voertuigen in bedrijfsvoorraad, het rijden met een handelaarskenteken (groene platen) en het produceren van kentekenplaten. APK De RDW houdt toezicht op de door erkenninghouders uitgevoerde APK-keuringen. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is afgesproken 3% van de keuringen steekproefsgewijs te controleren. E APK 1 (zwaar) afmeldingen steekproefpercentage 2,9% 2,9% steekproeven TE APK 2 (licht) afmeldingen steekproefpercentage 3,0% 3,0% steekproeven LPG afmeldingen steekproefpercentage 6,6% 6,4% steekproeven SB/TA afmeldingen steekproefpercentage 4,4% 4,5% steekproeven

13 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOEZICHT en CONTROLE SANCTIES De RDW controleert tijdens bedrijfsbezoeken of erkende bedrijven nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning. SANCTIES Tegen erkenninghouders APK, LPG, SB/TA Waarschuwing Technische schorsing Voorwaardelijke intrekking Definitieve intrekking Tijdelijke intrekking SANCTIES tegen erkenninghouders bedrijfsvoorraad, kenteken handelaar, demontage, export, kentekenplaten, tenaamstelling Waarschuwing en verscherpt toezicht Schorsing Voorwaardelijke intrekking Tijdelijke intrekking Definitieve intrekking

14 14 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN Registratie en informatieverstrekking uit de registers De RDW registreert de gegevens van bijna tien miljoen voertuigen en hun eigenaren. De databanken bevatten daarnaast ook vaartuig-, verzekerings-, rijbewijs-, bromfietscertificaat- en persoonsgegevens. Deze registers zijn een belangrijke informatiebron voor mede-overheden en private organisaties. Politie, Justitie en BZK Voertuigbranche Ministerie van Financiën (Belastingdienst en Douane) Particulieren Verzekeraars Klanten van BKR Gemeenten Overigen (o.a. CBS, CBR en IVW)

15 RDW 2010 in Beeld 15 KERNRESULTATEN Registratie en informatieverstrekking overige informatieverstrekking Telefonisch 2010: : SCHRIFTELIJK 2010: : : : InterneTgebruik Bezoekers Downloaden brochures en formulieren Webselfservice Bezoekers

16 16 RDW 2010 in Beeld Kentekenbewijs deel IB (tenaamstellingsbewijs) Postkantoren (erkende) voertuigbedrijven RDW KERNRESULTATEN Kentekenbewijs deel IA (voertuigbewijs) Versneld en individueel 2010: : Vervangende documenten 2010: : Bijzondere documenten 2010: : Documentafgifte Bij voertuigen horen papieren: het kentekenbewijs en het rijbewijs. Ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen, en vormen het bewijs voor de eigenaar dat hij de houder is van het voertuig en dat hij rijvaardig en rijbevoegd is. De gegevens op deze documenten zijn afkomstig uit de registers van de RDW. Rijbewijzen Gemeenten Rijbewijzen RDW Registratiebewijzen snelle motorboten M

17 RDW 2010 in Beeld 17 KERNRESULTATEN Bezwaar en beroep Bezwaar en beroep De RDW neemt een veelheid aan besluiten waartegen burgers en bedrijven bezwaar kunnen maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Afgehandeld in: Bezwaar en beroep en voorlopige voorzieningen Klachten Aantal klachten 2010: : 865 Aantal Ombudsmanzaken 2010: : 21 KERNRESULTATEN Klachten en ombudsmanzaken In 2010 zijn totaal 916 klachten binnengekomen bij de RDW. De klachtenindex (het aantal klachten ten opzichte van de totale aantal keuringen, gefactureerde orders en afgegeven ontheffingen) is al enige jaren fors onder de 1% (2010: 0,12%). De RDW hanteert een uniforme klachtenregeling die niet alleen voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar zelfs een stapje verder gaat. Waar de Awb stelt dat een klacht binnen 6 weken moet zijn afgehandeld, hanteert de RDW een normtijd van 4 weken.

18 18 RDW 2010 in Beeld OVER 2010 stond in het teken van samenwerking. De RDW werkt met steeds meer partners samen, mede door de intensievere uitwisseling van database-gegevens. De RDW is blij met de verbreding van samenwerking. Bertha Udding relatiemanager RDW Een mooi voorbeeld uit de praktijk waarin we intensief met alle betrokkenen samenwerken, is het project kilometerregistratie. Samen met de voertuigbranche, de softwareleveranciers en de providers organiseren we sessies om alles voor te bereiden, zodat de kilometers straks daadwerkelijk automatisch worden geregistreerd en opgeslagen. De RDW is een geïntegreerde schakel in het geheel. Tineke Netelenbos voorzitter Raad van Toezicht De RDW heeft internationaal een goede naam opgebouwd door de actieve bijdrage aan EUCARIS. Onze manier van werken wekt ook interesse van landen als India, China en Zuid-Korea. Doordat wij veel keuringen verrichten voor dit soort landen, versterken we de Nederlandse positie als import- en handelsland. Zo geven we invulling aan Nederland als poort naar Europa. Hans van Agteren wethouder leefomgeving, gemeente Enschede De binnenstad van Enschede heeft een belangrijke functie in Oost-Nederland en is daarom druk bezocht. Om het bewoners en bezoekers van Enschede gemakkelijk te maken, bieden we sinds 2004 belparkeren aan, toen al één van de voorlopers. Dit jaar heeft Enschede als eerste gemeente met de RDW de aansluiting met het SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten) gerealiseerd. Met als voordeel voor de gemeente één aanspreekpunt wat betreft registratie van alle parkeerechten en als voordeel voor de klant een grotere keuzevrijheid. De samenwerking met de RDW heb ik hierbij als zeer prettig ervaren.

19 RDW 2010 in Beeld 19 SAMENWERKING Celine Morelisse automobilist Ik was al jaren van plan eens een auto te importeren, maar dacht dat dat heel ingewikkeld zou zijn. In 2010 trok ik de stoute schoenen aan en kocht een cabrio in Duitsland. Op mijn tijdelijke kenteken reed ik naar het kantoor van de RDW. Ik was blij verrast over het gemak en de dienstverlening. Na het onderzoek en de APK-keuring door naar het loket. Daar was ik zo klaar omdat ik ter plekke de belastinggegevens via kon versturen naar de RDW-medewerker aan de balie. Hij stuurde het totale pakket eenvoudig door naar de Douane en klaar was het! Thuis direct het BPM-bedrag betaald en een paar dagen later viel mijn kentekenbewijs door de bus. Gerard van Dalen wagenparkbeheerder en inkoop transportbedrijf Van der Lee We hebben intensief contact met de af- deling IKS van de RDW om onder andere onze bijzondere voertuigen voor vervoer van gevaarlijke stoffen te keuren. Vrijwel dagelijks zijn wij bij de keuringsstations of zijn keurmeesters van de RDW bij ons op lokatie. Het contact verloopt prettig, doordat we onderling vertrouwen hebben opgebouwd. De RDW weet dat wij het melden als er iets mis is en andersom krijgen we vertrouwen dat we dingen in goede orde herstellen. Deze werkwijze is ons goud waard. Richard van Dieken adviseur/beleidsondersteuner verkeer, politieregio Noord-Holland Noord In 2010 heeft de RDW tijdens verkeers- en bromfietscontroles de politie ondersteund met een kennis van techniek. De politie is blij met de ondersteuning, omdat de RDW expert is op voertuiggebied. De RDW wijst de politie op technische gebreken, waarna de politie een bekeuring kan uitschrijven. Wanneer de politie een kentekenbewijs heeft ingevorderd, doet de RDW de keuring. Voorheen verrichtte de politie veel van die nacontroles, maar nu de RDW dat doet is de politie flink ontlast. De wens voor 2011 is dat de RDW doorgaat met deze ondersteuning aan de politie. Dit komt ten goede van de verkeersveiligheid.

20 20 RDW 2010 in Beeld AAN HE T STUUR MICHÈLE BLOM Michèle Blom is directeur Wegen en Verkeersveiligheid en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We stelden haar een aantal vragen op haar favoriete plek in de auto: de bestuurdersstoel. Zit u vaak zelf aan het stuur? Ik vind autorijden heel ontspannend, zowel in de stad laveren als op de long stretch met 130 km per uur. Maar woon-werkverkeer doe ik per fiets en voor mijn werk heb ik een auto met chauffeur. Dus als ik kilometer per jaar rijd, is het veel. Waar rijdt u in? Mijn eerste auto was een oude Opel Kadett die ik van mijn opa mocht kopen voor 100 gulden. Momenteel rijd ik privé in een Renault Twingo. Waarin ik rijd vind ik niet belangrijk, als ik maar van A naar B kom. Ik vind auto s wel leuk, maar ik heb er niet veel voor over. Maar de dienstauto s zijn zeker wel comfortabel. Daarin kan ik achterin heel efficiënt werken, ik ervaar het echt als een mobiel kantoor.

21 RDW 2010 in Beeld 21 Waarin ik rijd vind ik niet belangrijk, als ik maar van A naar B kom In 2010 hebben we veel bereikt qua mobiliteit. De spoedwegtrajecten zijn in 2010 gestart en het besluit om de A6 en A9 aan te pakken is in 2010 voorbereid. Voor de fietsen hebben we veel geïnvesteerd in fietsenstallingen in steden en bij stations. En qua verkeersveiligheid hebben we grote stappen gemaakt met de besluiten rondom het alcoholslot en het begeleid rijden is een vruchtbaar jaar geweest voor fietsers en automobilisten. De toekomst Vroeger dachten we aan mobiliteit in termen van infrastructuur en autotechniek. Nu focussen we op digitaliteit. De mobilist wordt steeds individueler. Via de moderne mobiele telefoons en in-car technologie kunnen we de mobilist gericht informeren en helpen keuzes te maken. Meer op maat begeleiding, afgestemd op tijd en plaats. Op dat gebied werken we als overheid nauw samen met het bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort ontwikkeling ervoor zorgt dat we over pakweg 30 jaar totaal anders reizen dan dat we nu doen.

22 22 RDW 2010 in Beeld HIGHLIGHTS Kilometerteller registratie Om fraude met de kilometertellerstanden tegen te gaan, heeft de RDW in 2010 de database met kilometerstanden overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Verder is overeenstemming bereikt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de wettelijk verplichte registratiemomenten. Dit past in een groter pakket maatregelen tegen fraude met kilometertellerstanden, dat in 2011 gereed zal zijn. APK-keuringen in Europa De RDW is nauw betrokken bij het tot stand komen 5 van een Europese regeling waarbij landen elkaars APK erkennen. Dit leidt tot minder lasten voor autobezitters. Iemand die voor langere tijd in een ander land verblijft, hoeft dan niet terug te rijden naar Nederland voor een APK-keuring. Bij een aantal keuringsstations in België is het mogelijk de auto te laten keuren volgens de Nederlandse APK. In Spanje maakt de RDW vorderingen om het mogelijk te maken Nederlandse voertuigen te kunnen laten keuren. Voorwaarde is dat Spaanse auto s ook in Nederland gekeurd kunnen worden. Symposium in Shanghai Nederland als gateway to Europe, is de basisgedachte voor het organiseren van een eigen symposium tijdens de World Expo in Shanghai voor Chinese autoriteiten en de Chinese voertuigbranche. Samen met een aantal andere Nederlandse partijen heeft de RDW inzicht gegeven in de regels om voertuigen op de Europese markt te krijgen. Ook heeft de RDW de goede relatie met de Chinese overheid en bedrijfsleven kunnen benadrukken.

23 RDW 2010 in Beeld 23 SAMENWERKING Servicehuis Parkeren In 2010 is een register opgebouwd waarin parkeer- en verblijfsgegevens worden opgeslagen voor digitaal parkeren. Hierbij geldt de digitale registratie van het kenteken als betaalbewijs. Digitaal parkeren werd al door een aantal gemeenten zelfstandig aangeboden via een parkeer&bel -aanbieder en via een digitale vergunning. Nu worden het kenteken, de parkeerzone en de begin- en eindtijd opgeslagen in het door de RDW beheerde register. Met een handheld kan de parkeerwachter vaststellen of de auto daar mag staan. Begin 2011 is Enschede als eerste gemeente op het register aangesloten. Kenteken als sleutel De RDW wordt door de politie, Belastingdienst en gemeenten steeds meer benaderd om samen te werken. De e-overheid brengt meerdere partijen bij elkaar. Na de start van de elektronische berichtenbox, maken nu ook de UWV en de Sociale Verzekeringsbank hier gebruik van. De RDW-databases 2 worden breder ingezet. Zo werkt de RDW samen met gemeenten wat betreft het parkeerbeleid en in de handhaving van milieuzones en met de politie voor criminaliteitsbestrijding. Europese en mondiale samenwerking op het gebied van mobiliteit en gegevensuitwisseling neemt toe. Internationale gegevensuitwisseling Via EUCARIS (EUropean CAR and driving licence Information System) is in 2010 een recordaantal van keer gegevens opgevraagd. De RDW heeft dit ruim 4 miljoen keer gedaan aan andere landen en ontving zelf bijna keer vragen. Verder heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over op de inzet van EUCARIS voor de uitwisseling van gegevens over transportbedrijven en mogen de tachograafkaartgegevens via EUCARIS worden uitgelezen.

24 24 RDW 2010 in Beeld HIGHLIGHTS RDW EN Elektrische dienstauto Th!nk CITY Recalls Er zijn in 2010 ongeveer voertuigen met Nederlands kenteken betrokken geweest bij een terugroepactie, ook wel recalls genoemd. Dat is 5 procent meer dan in De stijging van het aantal terugroepacties komt onder meer door een toename in complexe elektronica in voertuigen. De RDW houdt toezicht op het recallproces van voertuigen en voertuigonderdelen in Nederland. De RDW heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van elektrisch rijden en heeft sinds september 2010 een eerste elektrische dienstauto in gebruik genomen om ervaring mee op te doen. De Th!nk City maakt een ronde langs alle keuringsstations zodat de steekproefcontroleur ermee kan rijden. Prins Maurits onthulde de Th!nk City tijdens de ecomobielbeurs in Rotterdam en overhandigde de sleutels aan Algemeen Directeur Johan Hakkenberg. Inmiddels zijn er meerdere elektrische en hybride auto s aan het wagenpark toegevoegd. Toezicht op het alcoholslot In 2010 is de typegoedkeuring alcoholsloten gestart en zijn de benodigde softwaresystemen ontwikkeld. Het alcoholslot is een blaasapparaat met een startonderbreker. De bestuurder moet een blaasproef doen om de auto te kunnen starten. De RDW houdt vanaf het tweede kwartaal 2011 toezicht op de inbouw, de uitbouw en op het uitlezen van informatie uit een ingebouwd alcoholslot. Ook verstrekken we hierover informatie aan ketenpartners.

25 RDW 2010 in Beeld 25 MAATSCHAPPELIJKE TRENDS Proef Begeleid Rijden Door Begeleid Rijden wordt het voor 17-jarigen mogelijk een autorijbewijs te halen. Zij mogen tot hun 18-de alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op. Op deze manier kunnen jongeren extra ervaring opdoen. In 2010 heeft de RDW de voorbereidingen gedaan voor een Proef Begeleid Rijden. Naar verwachting gaat deze in de tweede helft van 2011 van start. Het CBR en de RDW werken aan de praktische uitvoering van het registeren van de begeleidende bestuurder. De ervaring in andere landen leert dat het aantal ongevallen onder de groep jonge bestuurders fors is afgenomen. Normen voor Elektrische Voertuigen In 2010 zijn de nieuwe veiligheidseisen voorbereid voor elektrisch aangedreven en hybride-elektrische voertuigen. De eisen zijn begin 2011 in werking getreden. Fabrikanten, bedrijven of particulieren die met een elektrisch of hybride-elektrisch voertuig de openbare weg op willen, weten nu aan welke eisen zij moeten voldoen, ongeacht het bouwjaar. Dit bevordert de introductie op de markt van elektrische voertuigen. Nederland verstevigt hiermee haar koppositie op het gebied van veilig elektrisch rijden. 6 Modernisering APK In januari 2010 is het project Modernisering APK 2.0 van start gegaan. In dit project is, op verzoek van de minister, onderzoek gedaan naar de punten waarop de APK verbeterd en vereenvoudigd kan worden. Aandachtspunten zijn de emissiecontrole en controle van elektronische veiligheidssystemen met behulp van OBD, de controle op geluidsprestaties van uitlaatsystemen en de controle van olielekkage. Hierbij mogen de APK-lasten niet stijgen, tenzij een substantiële verbetering van de verkeersveiligheid of het milieu mogelijk is.

26 26 RDW 2010 in Beeld HIGHLIGHTS Ook bij TNT-Postk antoren Vanaf 1 april 2010 kunnen voertuigeigenaren - naast het Postkantoor - ook bij TNT-Postkantoren terecht voor RDW-dienstverlening. Onder meer voor het tenaamstellen en schorsen van voertuigen. Het aantal Postkantoren neemt af en het aantal TNT-Postkantoren neemt toe. Het aantal locaties met RDW-diensten blijft daarmee gelijk. Herinnering via berichtenservice In het eerste halfjaar van 2009 heeft de RDW een elektronische berichtenservice ontwikkeld. Dit is een handige tool om burgers er aan te herinneren dat het tijd is voor de APK-keuring of om het rijbewijs te verlengen. Inmiddels is de berichtenservice geïntegreerd met MijnOverheid.nl, zodat de toegang via één centraal loket loopt. Het beheer van de berichtenservice wordt in april 2011 overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

27 RDW 2010 in Beeld 27 DIENST VERLENING Online dienstverlening Het digitale loket van de RDW is 24 uur per dag, 7 dagen per week open. Iedereen kan er snel en gemakkelijk een aantal zaken regelen, zoals een schorsing aanvragen of een vervangend kentekenbewijs. De digitale dienstverlening is verder uitgebreid zodat de actuele voertuiggegevens kunnen worden opgevraagd, inclusief catalogusprijzen. Sinds kort is het mogelijk om een keuringsafspraak te maken op een locatie, datum en tijdstip naar keuze. Voor zakelijke klanten is er ook een aantal nieuwe diensten. Zo kan de geldigheid van een rijbewijs gecontroleerd worden en de actuele voertuiggegevens opgevraagd via het bedrijvenportaal. Ook de bedrijfsvoorraad staat online ter inzage. RDW App Sinds september 2010 is het mogelijk om als eigenaar altijd en overal de geregistreerde gegevens van je voertuig bekijken. De applicatie biedt dezelfde gegevens als op maar dan aangepast aan de mobiele telefoon. De klant voert een kenteken in en krijgt vervolgens gegevens over het voertuig, de APK-vervaldatum, milieugegevens en verbruikscijfers en de historie van het voertuig. Gegevens over de eigenaar worden niet verstrekt. De gegevens komen rechtstreeks uit het kentekenregister van de RDW en zijn dus betrouwbaar.

28 28 RDW 2010 in Beeld STRATEGIE RDW herijkt HIGHLIGHTS In 2010 heeft een herijking plaatsgevonden van de strategie van de RDW. Dit heeft geleid tot een nieuw strategisch plan voor de komende jaren. Over de strategie wordt momenteel nog intensief overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Conform het strategisch plan gaat zich de RDW zich de komende jaren richten op innovatie, digitalisering, samenwerking en het leveren van toegevoegde waarde op het gebied van mobiliteit. Dit wordt nader uitgewerkt aan de hand van drie strategische doelen: bestaande taken blijven uitvoeren nieuwe taken uitvoeren die het publieke belang dienen intern en extern permanent investeren in relaties Hierbij past de nieuwe missie: RDW, partner in mobiliteit.

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

RDW introductie voor ESCBO

RDW introductie voor ESCBO RDW introductie voor ESCBO Waarom staat de RDW hier? 10 punten RDW voor een veiligwegverkeer Goedgekeurd Afgekeurd Welke RDW ers zijn vandaag hier? Johan van Doorn (inspecteur) Frans Krastel (inspecteur)

Nadere informatie

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Track B Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Dylan de Jong ICT Architect RDW ddejong@rdw.nl Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Agenda Dylan de Jong ICT Architect @ RDW Ddejong@rdw.nl

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat moet u doen voor het uitvoeren van 4 een voertuig? 2.1 Uitvoer aanmelden bij de RDW 4 2.2 Het regelen van douanezaken 7 2.3 Uitvoer

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Januari 2005 Zelf een voertuig uitvoeren Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat moet

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles over

Nadere informatie

IN BEWEGING... Straks zit de klant zelf aan het stuur. 2009 in 3:08 minuten

IN BEWEGING... Straks zit de klant zelf aan het stuur. 2009 in 3:08 minuten IN BEWEGING... Straks zit de klant zelf aan het stuur 2009 in 3:08 minuten De RDW, voertuigautoriteit in Nederland, bewaakt de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark. Daarnaast

Nadere informatie

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW Digitalisering rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten Zeger Baelde Divisiemanager Registratie & Informatie RDW AGENDA 1. Inleiding Zeger Baelde Divisiemanager Gert Maneschijn Security manager 2. RDW

Nadere informatie

Zelfrijdende voertuigen in aantocht. Aanpak van dieselfraude. Foto s voorkant en binnenkant

Zelfrijdende voertuigen in aantocht. Aanpak van dieselfraude. Foto s voorkant en binnenkant 20 16 2016: klaar zijn voor de toekomst De omgeving van de RDW verandert razendsnel. Er is steeds minder tijd om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Daarom steekt de RDW veel energie in het in lijn brengen

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Auto gekocht? Wat nu?

Auto gekocht? Wat nu? Auto gekocht? Wat nu? helpt u graag om binnen een paar minuten een tenaam stelling voor uw auto af te ronden. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk in uw nieuwe aankoop rijden en heeft u de zekerheid dat alle

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid,

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 april 2003 Rapportnummer: 2003/093

Rapport. Datum: 14 april 2003 Rapportnummer: 2003/093 Rapport Datum: 14 april 2003 Rapportnummer: 2003/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer geen biljetten van 500 accepteert en klanten hiervan door middel van stickers

Nadere informatie

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE TOEZICHTBELEIDSBRIEF... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Samengestelde voertuigen en het kenteken

Samengestelde voertuigen en het kenteken Samengestelde voertuigen en het kenteken 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure 3 2 Samengestelde voertuigen en het kenteken 3 3 Restauratie van historische voertuigen 5 4 Ingrijpende reparaties van voertuigen

Nadere informatie

RDW. T. Netelenbos RDW

RDW. T. Netelenbos RDW T. Netelenbos Bestaansgrond De vier kerntaken van de zijn: Toelating van voertuigen en voertuigtypes Toezicht en controle Registratie en informatieverstrekking Documentafgifte 2 Productie registerbeheer

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder: RDW) haar na een periode van acht jaar heeft aangesproken op het feit dat zij niet over een geldige verzekering voor haar

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer

Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer Verkeersnetacademie Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht 18 februari 2016 Wie zijn wij? Hero Dijkema beleidsadviseur (land)bouwverkeer CUMELA Nederland Postbus

Nadere informatie

BLIK OP. Een crossmediaal jaarverslag

BLIK OP. Een crossmediaal jaarverslag BLIK OP 2011 Een crossmediaal jaarverslag Dit boekje vormt samen met de internetsite het het crossmediale jaarverslag 2011 van de RDW. Iedereen kan op deze manier op zijn eigen moment en via een zelfgekozen

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11078 23 april 2015 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Maart 2012 Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 6 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 7 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 8

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE TOEZICHTBELEIDSBRIEF... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

RDW. Samengestelde voertuigen en het kenteken

RDW. Samengestelde voertuigen en het kenteken Samengestelde voertuigen en het kenteken Januari 2003 Inhoud 1 Waarom deze brochure 4 2 Samengestelde voertuigen en het kenteken 5 3 Restauratie van historische voertuigen 6 4 Ingrijpende reparaties van

Nadere informatie

Doelgroep: marktdeelnemers (fabrikanten, vertegenwoordigers van de fabrikant, importeurs en dealers)

Doelgroep: marktdeelnemers (fabrikanten, vertegenwoordigers van de fabrikant, importeurs en dealers) Informatie document branche bijeenkomsten Invoering kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS en), Mobiele Machines (MM) en de daardoor voortbewogen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/272

Rapport. Datum: 20 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/272 Rapport Datum: 20 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/272 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) zijn faxbericht van 8 januari 2002 waarin hij bezwaar maakte tegen de merkaanduiding

Nadere informatie

Korte termijnverzekeringen

Korte termijnverzekeringen Korte termijnverzekeringen In dit document laten we u kennis maken met de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE UITVOERING

Nadere informatie

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel)

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) 1. RIJVAARDIGHEID 9 1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet, Stb. 1994, 475, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 juni 2013, Stb. 2013, 333

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. TITEL 2.1 DIVISIE VOERTUIGTECHNIEK EN DIVISIE REGISTRATIE EN INFORMATIE: ALGEMEEN

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. TITEL 2.1 DIVISIE VOERTUIGTECHNIEK EN DIVISIE REGISTRATIE EN INFORMATIE: ALGEMEEN STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2709 253 31 31december 2008 Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2009 16 december 2008 Nr. JBZ 2008/1175 De Directie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer zijn verzoek van 16 juni 2003 om vergoeding van de kosten die hij

Nadere informatie

42-TJ-NB. VOLVO S80, uit september 2006 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf ,- en is een origineel Nederlandse auto.

42-TJ-NB. VOLVO S80, uit september 2006 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf ,- en is een origineel Nederlandse auto. VOLVO S80, uit september 2006 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf 54.350,- en is een origineel Nederlandse auto. De auto kan van 0-100km/h in 7,9 seconden en heeft een topsnelheid van 240 km/h

Nadere informatie

Samenstellers Henk Boons, FEHAC en Dirk Mandemakers HMT

Samenstellers Henk Boons, FEHAC en Dirk Mandemakers HMT Samenstellers Henk Boons, FEHAC en Dirk Mandemakers HMT Aanleiding Verkeersveiligheid (motie de Rouwe) Concurrentievervalsing Snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/uur Aanleiding Verkeersveiligheid (motie

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Homologatie SLV. Second Life Vehicle SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange (0851916) Datum: 24-3-2015 Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam Samenvatting In het deel PRO06(februari

Nadere informatie

2009D61275. Lijst van vragen totaal

2009D61275. Lijst van vragen totaal 2009D61275 Lijst van vragen totaal 1 Kunt u aangeven waarom u niet voor invoering van het kenteken voor landbouwvoertuigen bent, terwijl alle door Land- en Tuinbouw Nederland en Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hem heeft aangesproken op het ontbreken van een geldige APK en een geldige verzekering voor de auto met kenteken XX-XX-XX die

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten 07.15.0823 RDW broch A5 stnd.ind1 1 05-11-2007 15:55:35 De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers

Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNINGHOUDER SNELHEIDSBEGRENZERS... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Tarieven Dienst Wegverkeer 1997 VW

Tarieven Dienst Wegverkeer 1997 VW Tarieven Dienst Wegverkeer 1997 VW «Wegenverkeerswet 1994, Rijtijdenwet, Arbeidstijdenwet, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen,

Nadere informatie

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Van Dr. N.E. Ligterink 1/6 Onderwerp Recente veranderingen in het Nederlandse oldtimerwagenpark De recente wijzigingen

Nadere informatie

Landelijke registratie Gehandicaptenparkeerkaart

Landelijke registratie Gehandicaptenparkeerkaart Landelijke registratie Gehandicaptenparkeerkaart Veel gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart worden slachtoffer van een auto-inbraak, omdat hun kaart erg gewild is op de zwarte markt. Om daar een

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

Finnik Autorapport Daihatsu Gran Move 1.6i-16V CX

Finnik Autorapport Daihatsu Gran Move 1.6i-16V CX ZD-HF-43 Finnik Autorapport Daihatsu Gran Move 1.6i-16V CX Deze Daihatsu Gran Move komt uit 1999, werd geleverd van 02-02-1999 tot 11-06-2002 en kostte toen 15.055,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Maart 2011 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd op weg

Veilig en vertrouwd op weg Veilig en vertrouwd op weg Iedereen wil veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Nu én in de toekomst. De RDW ziet er op toe dat deze veiligheid gewaarborgd blijft. Als voertuigautoriteit in Nederland

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met en/of zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving)

Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met en/of zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met en/of zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) 2015 Hoofdstuk 1 - Toelichting op de Bijlage Versnelde

Nadere informatie

Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen

Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen Rapport Goed gekeurd of goedgekeurd. Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Finnik Autorapport Tesla Model S 85 Signature Perf.

Finnik Autorapport Tesla Model S 85 Signature Perf. 8-SNS-33 Finnik Autorapport Tesla Model S 85 Signature Perf. Deze Tesla Model S komt uit 2013, werd geleverd van 01-08-2013 tot 31-12-2013 en kostte toen 111.200,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport bmw ACTIVE E

Finnik Autorapport bmw ACTIVE E 03-THB-2 Finnik Autorapport bmw ACTIVE E Deze bmw ACTIVE E komt uit 2012 en kostte toen 46.172,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2012 op kenteken, is voorzien van een elektriciteit

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Mercedes-Benz E-klasse

Finnik Autorapport - Mercedes-Benz E-klasse Finnik Autorapport - Mercedes-Benz E-klasse Deze Mercedes-Benz E-klasse komt uit 2011 en kostte toen 63.236. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een cng motor

Nadere informatie

Premium Autorapport dethleffs GLOBEBUS I 008

Premium Autorapport dethleffs GLOBEBUS I 008 PH-159-P Premium Autorapport dethleffs GLOBEBUS I 008 Deze dethleffs GLOBEBUS I 008 komt uit 2014. Deze geïmporteerde camper, is voorzien van een diesel motor, heeft een maximum vermogen van 96 kw (131

Nadere informatie

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten VW «Wegenverkeerswet 1994» 17 maart 1998/DGP/WJZ/V-821163 Directoraat-Generaal Personenvervoer De Minister van Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie