in mobiliteit De kerntaken van de RDW zijn:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in mobiliteit De kerntaken van de RDW zijn:"

Transcriptie

1

2 PaRTNER in mobiliteit Bij de RDW staan voertuigen, veiligheid en milieu centraal. De RDW bewaakt de milieu- en veiligheidsaspecten van het Nederlandse voertuigpark. Als Europese toelatingsautoriteit ziet de RDW er op toe dat voertuigen, maar ook onderdelen daarvan, aan een reeks eisen voldoen. Eisen die garanderen dat de voertuigen veilig en schoon genoeg zijn. Nadat voertuigen zijn toegelaten op de weg en een kenteken hebben gekregen, blijft de RDW de veiligheid periodiek controleren. Dat gebeurt onder meer door de APK-keuringen, uitgevoerd door Nederlandse garages. De RDW houdt hier toezicht op. Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Ook verstrekt de RDW hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld om de bestrijding van voertuigcriminaliteit te ondersteunen. De kerntaken van de RDW zijn: Toelating Toezicht en controle Registratie en informatieverstrekking Documentafgifte

3 RDW 2010 in Beeld 03 INHOUDSOPGAVE DE DIRECTIE BLIKT TERUG OP 2010 KERNRESULTATEN Toelating Toezicht en controle Registratie en Informatieverstrekking Documentafgifte OVER SAMENWERKING AAN HET STUUR HIGHLIGHTS DE BALANS Samenwerking RDW en maatschappelijke trends Dienstverlening Organisatie Voertuigen DE EXPLOITATIEREKENING 2010 VOORUITBLIK 2011 WAAR VINDT U DE RDW? Colofon M e e r i n f o h t t p: / /ja a rv e r s l ag. r dw. n l

4 04 RDW 2010 in Beeld In 2010 hebben we onze omzet zien stijgen. In plaats van het verwachte tekort, hebben we met een ruim overschot kunnen afsluiten.

5 RDW 2010 in Beeld 05 DE DIRECTIE BLIKT TERUG OP 201o We hebben van een Min een Plus weten te maken Johan Hakkenberg en Hans van Santen schuiven met plezier aan tafel om over het afgelopen jaar te praten. Het resultaat was dan ook goed. In 2010 hebben we onze omzet zien stijgen. In plaats van het verwachte tekort, hebben we met een overschot kunnen afsluiten. Dat gaf na een moeilijk jaar van krimp en zelfs afscheid nemen van medewerkers, eindelijk weer een goed gevoel. We hebben de kosten uitstekend in de hand weten te houden. Verder kon de RDW nog meer service bieden aan de klant. Afspraken maken voor keuringen, herinneringen ontvangen, schorsingen regelen, het gebeurt allemaal online. De tevredenheid van zowel de klant als van de medewerkers is gestegen. L E E S V E R D E R

6 06 RDW 2010 in Beeld De elektronische gegevensuitwisseling brengt meerdere partijen BIJ ELKAAR Een jaar vol samenwerking Wat het eerste is dat in me opkomt als ik denk aan afgelopen jaar? Johan hoeft er niet lang over na te denken. Samenwerking. De RDW wordt door de politie, Belastingdienst en gemeenten steeds meer benaderd om samen te werken. Dat zijn we dan ook in toenemende mate gaan doen. De e-overheid brengt meerdere partijen bij elkaar. De RDW is begonnen met de elektronische berichtenbox en daar maken nu ook de UWV en de Sociale Verzekeringsbank gebruik van. De berichtenservice loopt via één portal: Mijn overheid. Onze nieuwe strategie RDW, partner in mobiliteit is helemaal gericht op samenwerking. Over deze strategie voor de komende jaren voeren we momenteel constructief overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onze databases worden breder ingezet. Bijvoorbeeld om het parkeerbeleid van gemeenten te ondersteunen, te helpen bij criminaliteitsbestrijding door de politie en de milieuzonering. Overschot in plaats van tekort Voor Hans staat 2010 in het teken van het herstel. Concreet gezegd, de omzet gaat omhoog na de flinke dip in De omzetverhoging komt voort uit de zich herstellende auto-industrie waar de verkoop weer omhoog gaat. Dat is op te maken uit de omzet in kentekens deel IA. Het is buiten verwachting een financieel goed jaar geworden, met een exploitatieoverschot van 3 ton in plaats van een verwacht tekort. We hebben van een min een plus weten te maken. Grotere efficiëntie Samen nemen de directeuren de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar door. Een belangrijk moment is ook de kabinetswisseling. De focus ligt nu niet meer op het verminderen van het aantal ambtenaren. We moeten nog wel bezuinigen, maar we zijn efficiënter gaan werken, een efficiency stijging van 10% in de afgelopen jaren. Die grotere efficiëntie komt onder andere door procesverbetering. Een voorbeeld daarvan is het online afsprakensysteem.

7 RDW 2010 in Beeld 07 De RDW wordt steeds vaker gevraagd om samen TE werken Een keuringsafspraak maken ging hiervoor altijd apart per keuringsstation, nu ziet de klant zelf online waar er plaats is en plant zijn eigen afspraak in. Meer efficiëntie komt ook door vereenvoudiging van de regelgeving voor keuringsstations. Auto s kunnen sneller gekeurd worden, dat betekent tijdwinst. Het schorsen kan nu ook online en hoeft niet meer via de postkantoren. Er is veel geautomatiseerd. De genoemde voorbeelden leiden tot administratieve verlichting. Dat is een kernpunt van dit kabinet. Gegevensuitwisseling in Europa In Europa hebben we via het EUCARIS samenwerkingsverband verder gewerkt aan een betere uitwisseling van gegevens. De regelgeving neemt toe en zo ook het belang van samenwerking. Uitwisseling van gegevens maakt het moeilijker om een gestolen auto in het buitenland te registreren. De geldigheid van rijbewijzen is beter controleerbaar, evenals de rij- en rusttijden via de tachograafgegevens. Via het Prüm-verdrag kunnen we overtredingen van particulieren aan elkaar doorgeven. De regels staan op papier, we gaan ze nu ook daadwerkelijk uitvoeren. Gemotiveerde medewerkers Bij het Intermediair Beste Werkgeversonderzoek is de RDW opnieuw werkgever van het jaar geworden in de sector non-profit. Dat vinden wij belangrijk want onze medewerkers zijn het gezicht en imago van de organisatie. En dat niet alleen, zij hebben alle vakkennis. Daar investeren we in en dat zie je terug in de loyaliteit van de medewerkers en de klanttevredenheid. Gemotiveerde mensen en een goede balans tussen werk en privé vertaalt zich ook in productiviteit. Intern wil ik de wisseling bij de Raad van Toezicht nog noemen. We verwelkomen twee nieuwe leden, Marjolein ten Kroode op de ICT-portefeuille en Philip Geelkerken op HR. Zo n roulerend schema geeft een goede continuïteit. Bij de OR-verkiezingen was er een hoge opkomst: 73%. Dat geeft aan dat er een goed draaiende medezeggenschap is, waar veel belang aan wordt gehecht.

8 08 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOELATING T ypegoedkeuringen De RDW is de nationale autoriteit die de veiligheids- en milieuaspecten van het wagenpark in Nederland bewaakt. Voordat een voertuig op de weg wordt toegelaten en bij eventuele wijzigingen achteraf, beoordeelt de RDW of is voldaan aan alle in Europa voorgeschreven veiligheids- en milieueisen. Bij goedkeuring geeft de RDW een typegoedkeuring of een goedkeuringscertificaat. Als Nederlandse goedkeuringsautoriteit voert de RDW deze activiteiten uit voor fabrikanten en importeurs uit de hele wereld. De RDW doet dit in concurrentie met andere Europese toelatingsautoriteiten. De RDW heeft eind december 2010 de miljoenste Europese typegoedkeuring van een voertuigmodel geregistreerd in de RDW-typegoedkeuringsdatabase. Het betrof een nieuw model van een Renault Mégane. In 1993 werd de eerste Europese typegoedkeuring geregistreerd voor Bugatti EB 110. In 2010 zijn minder certificaten afgegeven dan in De oorzaak was het na-ijleffect van de economische crisis, met name in Azië. Verder zijn er minder nationale typegoedkeuringen afgegeven, omdat er nu voor meerdere voertuigsoorten internationale typegoedkeuringen mogelijk zijn. Internationale typegoedkeuringen (certificaten) Nationale typegoedkeuringen Testrapporten Conformity of production (COP) Op het gebied van testen, zowel van voertuigen als van componenten, was de vraag groter dan de RDW testers beschikbaar had. Zo heeft het Test Centrum Lelystad bijvoorbeeld meer testwerk verricht, onder meer door het project voor stille banden. Ook zijn er meer testrapporten afgegeven door de uitbreiding van het aantal modellen bij Hyundai. Daarnaast vereist de nieuwe Regeling Voertuigen een testrapport bij een certificaat vereist. Bij de oude nationale goedkeuringen was dit nog niet nodig.

9 RDW 2010 in Beeld 09 KERNRESULTATEN TOELATING INDIVIDUELE KEURINGEN De RDW laat ook voertuigen toe op individuele basis, bijvoorbeeld voertuigen die vanuit het buitenland worden ingevoerd of voertuigen die na een zware schade zijn hersteld. Motorfietsen 2010: : Motorvoertuigen licht 2010: : Motorvoertuigen zwaar 2010: : Opleggers en aanhangwagens licht 2010: : Opleggers en aanhangwagens zwaar 2010: : Bromfietsen 2010: : LANDEN VAN HERKOMST 1. Bondsrepubliek Duitsland België Groot-Brittanië Frankrijk Italië

10 10 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOELATING Inrichtingskeuringen bijzondere voertuigen Ook verzorgt de RDW de inrichtingskeuring en APK van bijzondere voertuigen zoals autobussen en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Taxi s, bussen, Het aantal invalidenvoertuigen ADR-voertuigen Koelvoertuigen keuringen was laag in Het lijkt er op dat bedrijven in deze sector zo lang mogelijk doorwerken met bestaand materieel.

11 RDW 2010 in Beeld 11 KERNRESULTATEN TOELATING Periodieke keuringen De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijke verplichte keuring in Europa ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Een personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan kg, moet jaarlijks of om de twee jaar worden gekeurd. Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten en het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Zware bedrijfsauto s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten. Periodieke keuringen bij de RDW APK (licht en zwaar) Bussen ADR-voertuigen Exceptioneel transport Alle transporten die de wettelijke toegestane maten en/of gewichten overschrijden, moeten voor ze de openbare weg op mogen in het bezit zijn van een ontheffing. De RDW is de centrale ontheffingverlener voor heel Nederland. Afgegeven ontheffingen 2010: : Doorlooptijd afgifte ontheffing (< 100 ton, niet breder dan 4,50 meter en niet langer dan 40 meter) 2010: 1,9 dagen 2009: 1,5 dagen

12 12 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOEZICHT en CONTROLE De RDW verleent verschillende erkenningen aan bedrijven in de voertuigbranche. Naast erkenningen voor het uitvoeren van de periodieke keuringen (APK) en het inbouwen van gasinstallaties (LPG), snelheidsbegrenzers (SB) en tachografen (TA) verleent de RDW ook erkenningen voor het houden van voertuigen in bedrijfsvoorraad, het rijden met een handelaarskenteken (groene platen) en het produceren van kentekenplaten. APK De RDW houdt toezicht op de door erkenninghouders uitgevoerde APK-keuringen. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is afgesproken 3% van de keuringen steekproefsgewijs te controleren. E APK 1 (zwaar) afmeldingen steekproefpercentage 2,9% 2,9% steekproeven TE APK 2 (licht) afmeldingen steekproefpercentage 3,0% 3,0% steekproeven LPG afmeldingen steekproefpercentage 6,6% 6,4% steekproeven SB/TA afmeldingen steekproefpercentage 4,4% 4,5% steekproeven

13 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN TOEZICHT en CONTROLE SANCTIES De RDW controleert tijdens bedrijfsbezoeken of erkende bedrijven nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning. SANCTIES Tegen erkenninghouders APK, LPG, SB/TA Waarschuwing Technische schorsing Voorwaardelijke intrekking Definitieve intrekking Tijdelijke intrekking SANCTIES tegen erkenninghouders bedrijfsvoorraad, kenteken handelaar, demontage, export, kentekenplaten, tenaamstelling Waarschuwing en verscherpt toezicht Schorsing Voorwaardelijke intrekking Tijdelijke intrekking Definitieve intrekking

14 14 RDW 2010 in Beeld KERNRESULTATEN Registratie en informatieverstrekking uit de registers De RDW registreert de gegevens van bijna tien miljoen voertuigen en hun eigenaren. De databanken bevatten daarnaast ook vaartuig-, verzekerings-, rijbewijs-, bromfietscertificaat- en persoonsgegevens. Deze registers zijn een belangrijke informatiebron voor mede-overheden en private organisaties. Politie, Justitie en BZK Voertuigbranche Ministerie van Financiën (Belastingdienst en Douane) Particulieren Verzekeraars Klanten van BKR Gemeenten Overigen (o.a. CBS, CBR en IVW)

15 RDW 2010 in Beeld 15 KERNRESULTATEN Registratie en informatieverstrekking overige informatieverstrekking Telefonisch 2010: : SCHRIFTELIJK 2010: : : : InterneTgebruik Bezoekers Downloaden brochures en formulieren Webselfservice Bezoekers

16 16 RDW 2010 in Beeld Kentekenbewijs deel IB (tenaamstellingsbewijs) Postkantoren (erkende) voertuigbedrijven RDW KERNRESULTATEN Kentekenbewijs deel IA (voertuigbewijs) Versneld en individueel 2010: : Vervangende documenten 2010: : Bijzondere documenten 2010: : Documentafgifte Bij voertuigen horen papieren: het kentekenbewijs en het rijbewijs. Ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen, en vormen het bewijs voor de eigenaar dat hij de houder is van het voertuig en dat hij rijvaardig en rijbevoegd is. De gegevens op deze documenten zijn afkomstig uit de registers van de RDW. Rijbewijzen Gemeenten Rijbewijzen RDW Registratiebewijzen snelle motorboten M

17 RDW 2010 in Beeld 17 KERNRESULTATEN Bezwaar en beroep Bezwaar en beroep De RDW neemt een veelheid aan besluiten waartegen burgers en bedrijven bezwaar kunnen maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Afgehandeld in: Bezwaar en beroep en voorlopige voorzieningen Klachten Aantal klachten 2010: : 865 Aantal Ombudsmanzaken 2010: : 21 KERNRESULTATEN Klachten en ombudsmanzaken In 2010 zijn totaal 916 klachten binnengekomen bij de RDW. De klachtenindex (het aantal klachten ten opzichte van de totale aantal keuringen, gefactureerde orders en afgegeven ontheffingen) is al enige jaren fors onder de 1% (2010: 0,12%). De RDW hanteert een uniforme klachtenregeling die niet alleen voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar zelfs een stapje verder gaat. Waar de Awb stelt dat een klacht binnen 6 weken moet zijn afgehandeld, hanteert de RDW een normtijd van 4 weken.

18 18 RDW 2010 in Beeld OVER 2010 stond in het teken van samenwerking. De RDW werkt met steeds meer partners samen, mede door de intensievere uitwisseling van database-gegevens. De RDW is blij met de verbreding van samenwerking. Bertha Udding relatiemanager RDW Een mooi voorbeeld uit de praktijk waarin we intensief met alle betrokkenen samenwerken, is het project kilometerregistratie. Samen met de voertuigbranche, de softwareleveranciers en de providers organiseren we sessies om alles voor te bereiden, zodat de kilometers straks daadwerkelijk automatisch worden geregistreerd en opgeslagen. De RDW is een geïntegreerde schakel in het geheel. Tineke Netelenbos voorzitter Raad van Toezicht De RDW heeft internationaal een goede naam opgebouwd door de actieve bijdrage aan EUCARIS. Onze manier van werken wekt ook interesse van landen als India, China en Zuid-Korea. Doordat wij veel keuringen verrichten voor dit soort landen, versterken we de Nederlandse positie als import- en handelsland. Zo geven we invulling aan Nederland als poort naar Europa. Hans van Agteren wethouder leefomgeving, gemeente Enschede De binnenstad van Enschede heeft een belangrijke functie in Oost-Nederland en is daarom druk bezocht. Om het bewoners en bezoekers van Enschede gemakkelijk te maken, bieden we sinds 2004 belparkeren aan, toen al één van de voorlopers. Dit jaar heeft Enschede als eerste gemeente met de RDW de aansluiting met het SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten) gerealiseerd. Met als voordeel voor de gemeente één aanspreekpunt wat betreft registratie van alle parkeerechten en als voordeel voor de klant een grotere keuzevrijheid. De samenwerking met de RDW heb ik hierbij als zeer prettig ervaren.

19 RDW 2010 in Beeld 19 SAMENWERKING Celine Morelisse automobilist Ik was al jaren van plan eens een auto te importeren, maar dacht dat dat heel ingewikkeld zou zijn. In 2010 trok ik de stoute schoenen aan en kocht een cabrio in Duitsland. Op mijn tijdelijke kenteken reed ik naar het kantoor van de RDW. Ik was blij verrast over het gemak en de dienstverlening. Na het onderzoek en de APK-keuring door naar het loket. Daar was ik zo klaar omdat ik ter plekke de belastinggegevens via kon versturen naar de RDW-medewerker aan de balie. Hij stuurde het totale pakket eenvoudig door naar de Douane en klaar was het! Thuis direct het BPM-bedrag betaald en een paar dagen later viel mijn kentekenbewijs door de bus. Gerard van Dalen wagenparkbeheerder en inkoop transportbedrijf Van der Lee We hebben intensief contact met de af- deling IKS van de RDW om onder andere onze bijzondere voertuigen voor vervoer van gevaarlijke stoffen te keuren. Vrijwel dagelijks zijn wij bij de keuringsstations of zijn keurmeesters van de RDW bij ons op lokatie. Het contact verloopt prettig, doordat we onderling vertrouwen hebben opgebouwd. De RDW weet dat wij het melden als er iets mis is en andersom krijgen we vertrouwen dat we dingen in goede orde herstellen. Deze werkwijze is ons goud waard. Richard van Dieken adviseur/beleidsondersteuner verkeer, politieregio Noord-Holland Noord In 2010 heeft de RDW tijdens verkeers- en bromfietscontroles de politie ondersteund met een kennis van techniek. De politie is blij met de ondersteuning, omdat de RDW expert is op voertuiggebied. De RDW wijst de politie op technische gebreken, waarna de politie een bekeuring kan uitschrijven. Wanneer de politie een kentekenbewijs heeft ingevorderd, doet de RDW de keuring. Voorheen verrichtte de politie veel van die nacontroles, maar nu de RDW dat doet is de politie flink ontlast. De wens voor 2011 is dat de RDW doorgaat met deze ondersteuning aan de politie. Dit komt ten goede van de verkeersveiligheid.

20 20 RDW 2010 in Beeld AAN HE T STUUR MICHÈLE BLOM Michèle Blom is directeur Wegen en Verkeersveiligheid en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We stelden haar een aantal vragen op haar favoriete plek in de auto: de bestuurdersstoel. Zit u vaak zelf aan het stuur? Ik vind autorijden heel ontspannend, zowel in de stad laveren als op de long stretch met 130 km per uur. Maar woon-werkverkeer doe ik per fiets en voor mijn werk heb ik een auto met chauffeur. Dus als ik kilometer per jaar rijd, is het veel. Waar rijdt u in? Mijn eerste auto was een oude Opel Kadett die ik van mijn opa mocht kopen voor 100 gulden. Momenteel rijd ik privé in een Renault Twingo. Waarin ik rijd vind ik niet belangrijk, als ik maar van A naar B kom. Ik vind auto s wel leuk, maar ik heb er niet veel voor over. Maar de dienstauto s zijn zeker wel comfortabel. Daarin kan ik achterin heel efficiënt werken, ik ervaar het echt als een mobiel kantoor.

21 RDW 2010 in Beeld 21 Waarin ik rijd vind ik niet belangrijk, als ik maar van A naar B kom In 2010 hebben we veel bereikt qua mobiliteit. De spoedwegtrajecten zijn in 2010 gestart en het besluit om de A6 en A9 aan te pakken is in 2010 voorbereid. Voor de fietsen hebben we veel geïnvesteerd in fietsenstallingen in steden en bij stations. En qua verkeersveiligheid hebben we grote stappen gemaakt met de besluiten rondom het alcoholslot en het begeleid rijden is een vruchtbaar jaar geweest voor fietsers en automobilisten. De toekomst Vroeger dachten we aan mobiliteit in termen van infrastructuur en autotechniek. Nu focussen we op digitaliteit. De mobilist wordt steeds individueler. Via de moderne mobiele telefoons en in-car technologie kunnen we de mobilist gericht informeren en helpen keuzes te maken. Meer op maat begeleiding, afgestemd op tijd en plaats. Op dat gebied werken we als overheid nauw samen met het bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort ontwikkeling ervoor zorgt dat we over pakweg 30 jaar totaal anders reizen dan dat we nu doen.

22 22 RDW 2010 in Beeld HIGHLIGHTS Kilometerteller registratie Om fraude met de kilometertellerstanden tegen te gaan, heeft de RDW in 2010 de database met kilometerstanden overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Verder is overeenstemming bereikt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de wettelijk verplichte registratiemomenten. Dit past in een groter pakket maatregelen tegen fraude met kilometertellerstanden, dat in 2011 gereed zal zijn. APK-keuringen in Europa De RDW is nauw betrokken bij het tot stand komen 5 van een Europese regeling waarbij landen elkaars APK erkennen. Dit leidt tot minder lasten voor autobezitters. Iemand die voor langere tijd in een ander land verblijft, hoeft dan niet terug te rijden naar Nederland voor een APK-keuring. Bij een aantal keuringsstations in België is het mogelijk de auto te laten keuren volgens de Nederlandse APK. In Spanje maakt de RDW vorderingen om het mogelijk te maken Nederlandse voertuigen te kunnen laten keuren. Voorwaarde is dat Spaanse auto s ook in Nederland gekeurd kunnen worden. Symposium in Shanghai Nederland als gateway to Europe, is de basisgedachte voor het organiseren van een eigen symposium tijdens de World Expo in Shanghai voor Chinese autoriteiten en de Chinese voertuigbranche. Samen met een aantal andere Nederlandse partijen heeft de RDW inzicht gegeven in de regels om voertuigen op de Europese markt te krijgen. Ook heeft de RDW de goede relatie met de Chinese overheid en bedrijfsleven kunnen benadrukken.

23 RDW 2010 in Beeld 23 SAMENWERKING Servicehuis Parkeren In 2010 is een register opgebouwd waarin parkeer- en verblijfsgegevens worden opgeslagen voor digitaal parkeren. Hierbij geldt de digitale registratie van het kenteken als betaalbewijs. Digitaal parkeren werd al door een aantal gemeenten zelfstandig aangeboden via een parkeer&bel -aanbieder en via een digitale vergunning. Nu worden het kenteken, de parkeerzone en de begin- en eindtijd opgeslagen in het door de RDW beheerde register. Met een handheld kan de parkeerwachter vaststellen of de auto daar mag staan. Begin 2011 is Enschede als eerste gemeente op het register aangesloten. Kenteken als sleutel De RDW wordt door de politie, Belastingdienst en gemeenten steeds meer benaderd om samen te werken. De e-overheid brengt meerdere partijen bij elkaar. Na de start van de elektronische berichtenbox, maken nu ook de UWV en de Sociale Verzekeringsbank hier gebruik van. De RDW-databases 2 worden breder ingezet. Zo werkt de RDW samen met gemeenten wat betreft het parkeerbeleid en in de handhaving van milieuzones en met de politie voor criminaliteitsbestrijding. Europese en mondiale samenwerking op het gebied van mobiliteit en gegevensuitwisseling neemt toe. Internationale gegevensuitwisseling Via EUCARIS (EUropean CAR and driving licence Information System) is in 2010 een recordaantal van keer gegevens opgevraagd. De RDW heeft dit ruim 4 miljoen keer gedaan aan andere landen en ontving zelf bijna keer vragen. Verder heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over op de inzet van EUCARIS voor de uitwisseling van gegevens over transportbedrijven en mogen de tachograafkaartgegevens via EUCARIS worden uitgelezen.

24 24 RDW 2010 in Beeld HIGHLIGHTS RDW EN Elektrische dienstauto Th!nk CITY Recalls Er zijn in 2010 ongeveer voertuigen met Nederlands kenteken betrokken geweest bij een terugroepactie, ook wel recalls genoemd. Dat is 5 procent meer dan in De stijging van het aantal terugroepacties komt onder meer door een toename in complexe elektronica in voertuigen. De RDW houdt toezicht op het recallproces van voertuigen en voertuigonderdelen in Nederland. De RDW heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van elektrisch rijden en heeft sinds september 2010 een eerste elektrische dienstauto in gebruik genomen om ervaring mee op te doen. De Th!nk City maakt een ronde langs alle keuringsstations zodat de steekproefcontroleur ermee kan rijden. Prins Maurits onthulde de Th!nk City tijdens de ecomobielbeurs in Rotterdam en overhandigde de sleutels aan Algemeen Directeur Johan Hakkenberg. Inmiddels zijn er meerdere elektrische en hybride auto s aan het wagenpark toegevoegd. Toezicht op het alcoholslot In 2010 is de typegoedkeuring alcoholsloten gestart en zijn de benodigde softwaresystemen ontwikkeld. Het alcoholslot is een blaasapparaat met een startonderbreker. De bestuurder moet een blaasproef doen om de auto te kunnen starten. De RDW houdt vanaf het tweede kwartaal 2011 toezicht op de inbouw, de uitbouw en op het uitlezen van informatie uit een ingebouwd alcoholslot. Ook verstrekken we hierover informatie aan ketenpartners.

25 RDW 2010 in Beeld 25 MAATSCHAPPELIJKE TRENDS Proef Begeleid Rijden Door Begeleid Rijden wordt het voor 17-jarigen mogelijk een autorijbewijs te halen. Zij mogen tot hun 18-de alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op. Op deze manier kunnen jongeren extra ervaring opdoen. In 2010 heeft de RDW de voorbereidingen gedaan voor een Proef Begeleid Rijden. Naar verwachting gaat deze in de tweede helft van 2011 van start. Het CBR en de RDW werken aan de praktische uitvoering van het registeren van de begeleidende bestuurder. De ervaring in andere landen leert dat het aantal ongevallen onder de groep jonge bestuurders fors is afgenomen. Normen voor Elektrische Voertuigen In 2010 zijn de nieuwe veiligheidseisen voorbereid voor elektrisch aangedreven en hybride-elektrische voertuigen. De eisen zijn begin 2011 in werking getreden. Fabrikanten, bedrijven of particulieren die met een elektrisch of hybride-elektrisch voertuig de openbare weg op willen, weten nu aan welke eisen zij moeten voldoen, ongeacht het bouwjaar. Dit bevordert de introductie op de markt van elektrische voertuigen. Nederland verstevigt hiermee haar koppositie op het gebied van veilig elektrisch rijden. 6 Modernisering APK In januari 2010 is het project Modernisering APK 2.0 van start gegaan. In dit project is, op verzoek van de minister, onderzoek gedaan naar de punten waarop de APK verbeterd en vereenvoudigd kan worden. Aandachtspunten zijn de emissiecontrole en controle van elektronische veiligheidssystemen met behulp van OBD, de controle op geluidsprestaties van uitlaatsystemen en de controle van olielekkage. Hierbij mogen de APK-lasten niet stijgen, tenzij een substantiële verbetering van de verkeersveiligheid of het milieu mogelijk is.

26 26 RDW 2010 in Beeld HIGHLIGHTS Ook bij TNT-Postk antoren Vanaf 1 april 2010 kunnen voertuigeigenaren - naast het Postkantoor - ook bij TNT-Postkantoren terecht voor RDW-dienstverlening. Onder meer voor het tenaamstellen en schorsen van voertuigen. Het aantal Postkantoren neemt af en het aantal TNT-Postkantoren neemt toe. Het aantal locaties met RDW-diensten blijft daarmee gelijk. Herinnering via berichtenservice In het eerste halfjaar van 2009 heeft de RDW een elektronische berichtenservice ontwikkeld. Dit is een handige tool om burgers er aan te herinneren dat het tijd is voor de APK-keuring of om het rijbewijs te verlengen. Inmiddels is de berichtenservice geïntegreerd met MijnOverheid.nl, zodat de toegang via één centraal loket loopt. Het beheer van de berichtenservice wordt in april 2011 overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

27 RDW 2010 in Beeld 27 DIENST VERLENING Online dienstverlening Het digitale loket van de RDW is 24 uur per dag, 7 dagen per week open. Iedereen kan er snel en gemakkelijk een aantal zaken regelen, zoals een schorsing aanvragen of een vervangend kentekenbewijs. De digitale dienstverlening is verder uitgebreid zodat de actuele voertuiggegevens kunnen worden opgevraagd, inclusief catalogusprijzen. Sinds kort is het mogelijk om een keuringsafspraak te maken op een locatie, datum en tijdstip naar keuze. Voor zakelijke klanten is er ook een aantal nieuwe diensten. Zo kan de geldigheid van een rijbewijs gecontroleerd worden en de actuele voertuiggegevens opgevraagd via het bedrijvenportaal. Ook de bedrijfsvoorraad staat online ter inzage. RDW App Sinds september 2010 is het mogelijk om als eigenaar altijd en overal de geregistreerde gegevens van je voertuig bekijken. De applicatie biedt dezelfde gegevens als op maar dan aangepast aan de mobiele telefoon. De klant voert een kenteken in en krijgt vervolgens gegevens over het voertuig, de APK-vervaldatum, milieugegevens en verbruikscijfers en de historie van het voertuig. Gegevens over de eigenaar worden niet verstrekt. De gegevens komen rechtstreeks uit het kentekenregister van de RDW en zijn dus betrouwbaar.

28 28 RDW 2010 in Beeld STRATEGIE RDW herijkt HIGHLIGHTS In 2010 heeft een herijking plaatsgevonden van de strategie van de RDW. Dit heeft geleid tot een nieuw strategisch plan voor de komende jaren. Over de strategie wordt momenteel nog intensief overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Conform het strategisch plan gaat zich de RDW zich de komende jaren richten op innovatie, digitalisering, samenwerking en het leveren van toegevoegde waarde op het gebied van mobiliteit. Dit wordt nader uitgewerkt aan de hand van drie strategische doelen: bestaande taken blijven uitvoeren nieuwe taken uitvoeren die het publieke belang dienen intern en extern permanent investeren in relaties Hierbij past de nieuwe missie: RDW, partner in mobiliteit.

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie Partner in mobiliteit doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid rijbewijzen registratie door de RDW daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst Algemeen RDW-magazine 1 De RDW is graag partner

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Tussen regels en rijden nummer 1/2014 > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015 > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Spannend: nieuwe kentekens > Oude liefde roest wél 14> 8 > 14> 17 > 4 > Proef:

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere

Nadere informatie

(Verplichte) pitstop voor zwaargewichten. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2013. > Altijd spannend: nieuwe kentekenserie. > De nieuwe kentekencard

(Verplichte) pitstop voor zwaargewichten. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2013. > Altijd spannend: nieuwe kentekenserie. > De nieuwe kentekencard > Tussen regels en rijden nummer 1/2013 > Altijd spannend: nieuwe kentekenserie > De nieuwe kentekencard > Terugdraaien tellerstanden strafbaar > (Verplichte) pitstop voor zwaargewichten 1 6 > 4 > 10 >

Nadere informatie

> Binnen 20 meter op 160 km/u

> Binnen 20 meter op 160 km/u > Tussen regels en rijden nummer 2/2012 > Spaanse APK voor Nederlandse voertuigen > Driverless car gaat zeker komen > Verkeerscontrole: veel meer dan even blazen > Binnen 20 meter op 160 km/u Over keuren

Nadere informatie

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014 extra uitgave > Tussen regels en rijden nummer 2/2013 > Kentekencard per 1 januari 2014 > Grondige voorbereiding wordt nu beloond > Tellerstand vaker doorgeven > De nieuwe kentekencard Toezichtsbeleidbrief

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Krijgt het LIV een vierde partner?

Krijgt het LIV een vierde partner? Het aantal voertuigdiefstallen blijft stabiel, maar meer auto s blijven weg. Krijgt het LIV een vierde partner? Interview Erik Kwintenberg Handhavingsregisseur bij de Belastingdienst Hoe toeval leidt tot

Nadere informatie

Dit is een uitgave van de RDW Nummer 51 63 december 2010 2013. APK-regelgeving

Dit is een uitgave van de RDW Nummer 51 63 december 2010 2013. APK-regelgeving Dit is een uitgave van de RDW Nummer 51 63 december 2010 2013 APK-regelgeving 4 Op Remmen de foto: na keurmeester 1 mei 2014 Jeroen 2 Juist gebruik van der coderingslijst Kreeft 2 Roetmeting 3 Geknoei

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a Jaarrekening 2009 ANWB Groep Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a c o l o f o n Jaarrekening 2009 van ANWB Groep, Den Haag. Opgesteld door de directie op 16 februari 2010.

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 2 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar

Nadere informatie

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI Solutions NUMMER 29 - november 2013 Mobiliteit in de toekomst Inspelen op een veranderende vraag De kentekencard doet in 2014 zijn intrede De duurzame ambities van TBI Athlon Mobiliteitscongres 2013: Rethinking

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Kwaliteit in transport begint bij de NIWO. Jaarverslag 2012

Kwaliteit in transport begint bij de NIWO. Jaarverslag 2012 Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Jaarverslag 2012 pagina DEEL 1 pagina DEEL 2 5 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 Organisatie Directieverslag Het bureau van de NIWO ISO-certificering Klachtenprocedure

Nadere informatie

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK.

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK. Wie zijn wij? De NVVK is dé vereniging voor publieke en private schuldhulpverlenende organisaties en sociale kredietverstrekkers in Nederland. Wat doen wij? De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren. Een onderzoek naar interventiemogelijkheden

Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren. Een onderzoek naar interventiemogelijkheden Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren Een onderzoek naar interventiemogelijkheden Versie eindrapport Datum 19 februari 2010 Status Definitief Colofon Contactpersoon mr. M.C.J. van

Nadere informatie

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Jaarverslag Stichting VbV Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit 2013 Het Vermiste Auto Register (nu VbV-VAR) is één van de eerste

Nadere informatie

ACM Jaarverslag. Pagina 1/125. info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl

ACM Jaarverslag. Pagina 1/125. info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl ACM Jaarverslag 2013 Pagina 1/125 T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud Inhoud... 2 1 Over ACM...

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie