Adviesrapport. Marktrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport. Marktrapporten"

Transcriptie

1 Adviesrapport Marktrapporten Directie Industrie en Handel Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Den Haag, 22 april 2005 Opdrachtnemer: Ingrid Olsthoorn

2 1. Voorwoord In de periode van 29 maart t/m 22 april 2005 heb ik bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ministage gelopen. Dit was in het kader van mijn opleiding communicatie aan de Hogeschool Leiden. Binnen deze korte periode heb ik op de Directie Industrie en Handel een onderzoek naar marktrapporten gedaan. Het uiteindelijke product van dat onderzoek is dit adviesrapport. Nu, bij het afronden van dit rapport, zou ik graag iedereen willen bedanken die mijn stage tot een succes hebben gemaakt. Het was kort, maar krachtig en ik heb de stage als zeer leerzaam en plezierig ervaren. Ingrid Olsthoorn April 2005 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Ministerie van LNV Ingrid Olsthoorn Directie Industrie en Handel Venestraat 83 Bezuidenhoutseweg AX, Leidschendam Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag Adviesrapport Marktrapporten april

3 2. Inhoudsopgave 1. Voorwoord Inhoudsopgave.3 3. Inleiding Samenvatting Methoden van Onderzoek 6 6. Situatiebeschrijving.7 7. SWOT-analyse Aanbevelingen Inhoud Vormgeving Proces Bronnen Bijlagen 19 Adviesrapport Marktrapporten april

4 3. Inleiding Marktrapporten hebben de afgelopen jaren al vele veranderingen ondergaan. De intentie van marktrapporten is echter nooit veranderd. Een marktrapport is zeer aanbodgericht. Toch bestaat er zowel inhoudelijk als in de vormgeving nog veel onoverzichtelijkheid. Ook rondom het proces na vervaardiging van rapporten zijn meer dingen mogelijk dan nu het geval is. Het is goed om eens te kijken naar de professionaliteit, uniformiteit en distributie van de marktrapporten. Het traject rondom het vervaardigen van marktrapporten kan strategischer aangepakt worden. Daarbij moet eerst naar de huidige situatie gekeken worden. Naar aanleiding hiervan kan een strategie gevormd worden. Uiteindelijk wordt deze strategie geïmplementeerd. Na terugkoppeling kan de strategie zo nodig bijgesteld worden. 1 Binnen dit rapport zal er een toegespitste SWOTanalyse gedaan worden, waar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een marktrapport benoemd worden. Daarnaast zullen aanbevelingen gegeven worden naar aanleiding van desk-research en interviews met betrokkenen. Probleemstelling Op welke wijze kan aan marktrapporten een uniform karakter gegeven worden? Doelstelling Een ontwerp voor de marktrapporten ontwikkelen, dat qua vormgeving, inhoud en proces eenduidigheid uitstraalt. Strategische aanpak N.B.: In dit rapport wordt gesproken over landenbeleidsmedewerkers. Deze hebben tegenwoordig de benaming I&H medewerkers / (senior) beleidsmedewerkers. 1 Een praktijkgerichte benadering van management en organisatie Adviesrapport Marktrapporten april

5 4. Samenvatting Marktrapporten worden uitgegeven door de directie Industrie en Handel, die onderdeel is van het Ministerie van LNV. Deze marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse MKB. Ze geven de bedrijven informatie over bepaalde kansen in een sector in het buitenland. Tevens verrijken de marktrapporten de kennis van de landenbeleidsmedewerkers en de landbouwraden Binnen het hele traject omtrent marktrapporten bestaat er zowel inhoudelijk als in de vormgeving nog veel onoverzichtelijkheid. Ook rondom het proces na vervaardiging van rapporten zijn meer dingen mogelijk dan nu het geval is. Het is goed om eens te kijken naar de professionaliteit, uniformiteit en distributie van de marktrapporten. Probleemstelling Op welke wijze kan aan marktrapporten een uniform karakter gegeven worden? Doelstelling Een ontwerp voor de marktrapporten ontwikkelen, dat qua vormgeving, inhoud en proces eenduidigheid uitstraalt. De aanbevelingen die zijn gedaan worden hieronder in een notendop weergegeven. Hierbij zijn de aanbevelingen opgesplitst in inhoud, vormgeving en proces. Inhoud Aantal algemene hoofdstukken in elk rapport plaatsen Standaard opbouw van titelpagina Meerdere Terms of Reference ontwikkelen (één voor de maker en één voor de eventuele samenwerkingspartner Bij een Engels rapport een Nederlandse samenvatting plaatsen en vice versa De LNV-raad en landenbeleidsmedewerkers hebben de taak zicht te houden op de gedateerdheid van rapporten VoVormgevingmgeving Er moet gekeken naar een bepaalde invulling van de reeds bestaande publicatierichtlijnen om I&H te profileren Omslag moet bestaan uit een foto van de sector in het betreffende land waar het rapport over gaat Er moet eenduidigheid in de vormgeving gecreëerd worden Samenwerking Het draagvlak en de verspreiding is groter bij samenwerking met andere partijen. Deze moeten wel afgebakend worden in de Terms of Reference De eindredactie vormgeving komt te liggen bij de repro Er moet meer publiciteit worden gegeven aan de marktrapporten Alleen de samenvattingen van marktrapporten worden op Internet geplaatst De rapporten zijn niet meer hardcopy beschikbaar. Wel zijn deze nog te verkrijgen op de Agri-borrel, spreekdagen, congressen en seminars De marktrapporten zijn alleen te bestellen via de Er moet altijd een evaluatieformulier meegestuurd worden De aanwinstenlijst wordt verstuurd naar zowel het MT als de landenbeleidsmedewerkers en de LNV-raden Adviesrapport Marktrapporten april

6 5. Methoden van onderzoek Desk reserach Om een goed beeld te vormen van het onderwerp, ben ik begonnen met desk research. Hierbij was het de bedoeling om meer over het traject rondom marktrapporten te weten te komen, nog voordat de interviews gehouden zouden worden. Door middel van Internet, boeken, magazines en de marktrapporten zelf, heb ik bruikbare informatie vergaard. Interviews In de tweede en derde week, heb ik interviews afgenomen. De personen die werden geïnterviewd hebben allemaal iets te maken met marktrapporten. Per persoon is een gestructureerd interview opgesteld. De vragen zijn afgestemd op de functie van de persoon. Per persoon is een uur tijd vrijgemaakt voor het interview. Uitwerking De antwoorden van de interviews heb ik uitgebreid uitgewerkt. Deze uitwerking heb ik naar de geïnterviewde g d en om eventuele opmerkingen / feedback gevraagd. Naar aanleiding hiervan heb ik mijn uitwerkingen bijgesteld. Rapport Door middel van de uitwerkingen heb ik een rode draad proberen te vinden in de meningen van de geïnterviewden. Met behulp van mijn desk-research en de verzamelde informatie van de interviews, heb ik mijn rapport opgesteld. Adviesrapport Marktrapporten april

7 6. Situatiebeschrijving Marktrapporten worden uitgegeven door de directie Industrie en Handel, die onderdeel is van het Ministerie van LNV. Deze marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse MKB. Ze geven de bedrijven informatie over bepaalde kansen in een sector in het buitenland. Tevens verrijken de marktrapporten de kennis van de landenbeleidsmedewerkers en de landbouwraden De marktrapporten vallen binnen het programma bilaterale economische samenwerking. Hier is op jaarbasis een bedrag van circa 3,4 miljoen euro voor beschikbaar. De marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse MKB. Extern heeft het rapport de volgende intenties: Het bedrijfsleven interesseren voor export (ze aanzetten tot het bezoeken van handelsbijeenkomsten) Het bedrijfsleven bepaalde zaken laten afwegen (het rapport is tenslotte voor hen erg betrouwbaar) Stimuleren om deel te nemen aan een handelsmissie Alhoewel een marktrapport vooral aanbodgericht is, heeft het intern ook betekenis. Een marktrapport: Helpt de LNV-raad om goed te functioneren Geeft de landenbeleidsmedewerker specifieke kennis Maakt de landenbeleidsmedewerker tot een gesprekspartner voor externen en LNVraden Helpt I&H zich te profileren Wanneer er in een bepaalde sector in het buitenland grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen, kan besloten worden een marktonderzoek te doen. Veelal komt het voorstel van de landbouwraad zelf, maar ook het bedrijfsleven neemt soms bepaalde ontwikkelingen waar. Dit wordt vanuit het bedrijfsleven doorgespeeld aan de landenbeleidsmedewerker. Er kan bij de betreffende sectororganisaties eventueel worden nagegaan of het gevoel over bepaalde kansen klopt. Informatiebehoeften omtrent de behoeften vanuit het bedrijfsleven enerzijds en landbouwraden anderzijds, worden tijdens de Spreekdagen uitgewisseld. De spreekdagen is een regelmatig terugkerend overleg georganiseerd door directie I&H en fungeert als buffel tussen bedrijfsleven en het Ministerie. Wanneer een bepaalde sector ondoorzichtig is, heeft de LNV-raad zelf behoefte aan bepaalde kennis. Een marktonderzoek is hiervoor erg geschikt. Het voornemen om een marktonderzoek te verrichten, wordt door de landbouwraad en de landenbeleidsmedewerker voorgesteld in een jaarplan. Dit voorstel wordt beoordeeld door Marie-Josée Jenniskens en Age van Balen. Zij spelen hun advies door naar het MT, waarna gezamenlijk wordt besloten of een marktonderzoek dan wel of niet uitgevoerd mag worden. Adviesrapport Marktrapporten april

8 Het marktonderzoek kan door verschillende partijen worden uitgevoerd. Welke er wordt ingezet hangt af van de aard van het onderzoek. Uitvoerders kunnen zijn: Rabobank grote lijnen Specifieke consultants (bijv. lokale en/of Nederlandse consultants) ondoorzichtige sector Landbouw Economisch Instituut (LEI) kijkt goed naar het strategisch belang Stagiaires of afgestudeerden globaal beeld van de sector (financieel gezien voordelig) Landbouwraad (vaak de technisch assistent) wanneer er reeds een beeld bestaat, maar deze uitgediept moet worden Gelet op de diepte van het rapport en de soort uitvoerder, verschillen de kosten voor een marktonderzoek enorm. Zo zijn er marktonderzoeken van 2000 euro, maar ook van euro. Er wordt regelmatig samengewerkt met andere organisaties. Dit is veelal samen met de Rabobank (die eigen marktonderzoekers in huis heeft), productschappen of organisaties die een bepaalde branche vertegenwoordigen. Na afronding van het rapport, wordt het naar I&H gezonden. Deze komt digitaal of hardcopy terecht bij Lia Luijkx of de landenbeleidsmedewerker. Er zijn geen concrete afspraken over eindredactie van een rapport. De landenbeleidsmedewerker krijgt het eindvoorstel te zien voordat deze geprint wordt. Het printen van de rapporten wordt gedaan bij de repro. Dit is voor hen vrij regulier werk. Bij de repro wordt gewerkt met een frontoffice en backoffice model. De opdrachtgever moet bij het servicecenter een reprobon invullen. Hier kan aangegeven worden wat de oplage is, of het in zwart-wit of kleur geprint moet worden en nog een aantal technische zaken. Deze opdracht wordt doorgegeven naar de backoffice. Hier wordt het ingescand (klaargemaakt voor de repro). Dit gaat dan weer door naar de repro waar het gedrukt en ingebonden wordt. Marktrapporten worden vaak digitaal aangeleverd. Ook dit gebeurt met een reprobon. Omdat LNV als departement moest bezuinigen, kreeg I&H ook beperkingen opgelegd. Hierom is besloten om de marktrapporten niet meer in kleur uit te geven, maar in zwartwit te printen. De lijst met beschikbare marktrapporten staat op de website van het Ministerie van LNV. Wanneer er een nieuw rapport beschikbaar is, wordt deze toegevoegd op de lijst. Ook verschijnt er een klein berichtje in Berichten Buitenland wanneer er een nieuw rapport beschikbaar is. Hierbij staan de contactgegevens om een rapport te bestellen. Het aanvragen kan via de telefoon, fax of . Vroeger werd er voor het ene rapport wel een bijdrage gevraagd en voor de andere niet. Om consequent te blijven is in 2003 besloten om alle marktrapporten gratis uit te geven. De gegevens van bedrijven die de rapporten aanvragen, worden op een aanwinstenlijst gezet. Ook wanneer er nieuwe rapporten zijn verschenen, moeten deze op de lijst vermeld worden. Deze lijst gaat naar het MT toe. Op aanvraag gaat de lijst naar de desbetreffende LNV-raad. Evaluatie van marktrapporten vindt plaats via de bijgevoegde evaluatieformulieren. Echter, dit vindt niet stelselmatig plaats, waardoor er een onduidelijk beeld bestaat over het oordeel van lezers. Adviesrapport Marktrapporten april

9 7. SWOT-analyse SWOT staat voor Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen). De SWOT-analyse is oorspronkelijk bedoeld voor marketingprincipes binnen bedrijven. Echter, binnen dit onderzoek is het zeer nuttig de SWOT te behandelen. Dit dan wel in een andere context dan waar deze analyse in principe van uitgaat. Deze toegespitste SWOT-analyse geeft zicht op de positionering van het product of de productgroepen, in dit geval het marktrapport. Er wordt in de interne analyse gekeken naar de sterke en zwakke kanten van marktrapporten. Bij de externe analyse worden de belangrijkste kansen en bedreigingen van marktrapporten belicht. Intern Strengths Weaknesses Extern Opportunities Threats. Kansen Aanbieden op Internet (toegankelijker) Digitaal verzenden Meer publiciteit Aanwinstenlijst (gegevens opslaan in database) Rapporten nummeren (archiveren) Profileren van I&H Vormgeving verbeteren Meerdere Terms of Reference ontwikkelen Evaluatie Verbreden eigen relatienetwerk Bedreigingen Budgetbeperking Aanbieden op Internet (concurrentie, geen overzicht) Gedateerde informatie Publicatierichtlijnen Sterkes Grote toegevoegde waarde; deze unieke informatie wordt niet door andere partijen aangeboden. Samenwerking met andere organisaties Betrouwbaar Geven het Ministerie van LNV een positief imago Adviesrapport Marktrapporten april

10 Gratis MKB heeft behoefte aan achtergrondinformatie Zwaktes Eenzijdige communicatie Eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat behoeften niet worden waargenomen. Structuur ontbreekt Niet herkenbaar als uitgave van I&H (o.a. wegens publicatierichtlijnen) Adviesrapport Marktrapporten april

11 8. Conclusies en aanbevelingen De unieke informatie binnen marktrapporten wordt niet door andere partijen aangeboden. Derhalve hebben de rapporten een grote toegevoegde waarde. Echter, het hele traject rondom marktrapporten kan strategischer aangepakt worden. De maximale impact moet er uitgehaald worden. Het onderscheidende karakter van een marktrapport kan zorgen voor een positieve attitude en profilering ten opzichte van Industrie en Handel. Dit moet in een bepaald kader gebeuren, aangezien er een aantal randvoorwaarden aan een marktrapport verbonden zijn. De interviewresultaten hebben een zeer helder beeld geschept omtrent de marktrapporten. Op een aantal punten kwam duidelijk de rode draad terug. Desalniettemin had iedere geïnterviewde specifieke opvattingen die zorgden voor inventieve ideeën. Het advies hieronder is opgesplitst in de categorieën inhoud, vormgeving en proces, welke ook binnen de interviews een leidraad vormden. 8.1 Inhoud Indeling Uit het onderzoek blijkt dat de inhoud van het rapport als zeer belangrijk ervaren wordt. Het rapport is immers bedoeld om unieke informatie aan te leveren. Er moet een zo goed mogelijke situatie geschetst worden waar het bedrijfsleven rekening mee moet houden binnen het kader waarin ze werken. Maar ze moeten vooral gestimuleerd worden om meer onderzoek te doen naar aanleiding van het rapport. Er moet vooral gericht worden op de landbouwtechnische ontwikkelingen Binnen de landbouwsectoren spelen vaak een heleboel factoren. Deze moeten goed in kaart gebracht worden. Er hangt veel van het doel van het marktrapport af. Zodoende is een marktrapport per sector heel verschillend qua omvang en inhoud. Wel kunnen er een aantal algemene zaken in komen te staan, zoals: Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting in het Engels/Nederlands Doel van het rapport Sectorbeschrijving Economische ontwikkeling Concurrentie Verwachtingen (toekomstvisie) SWOT (toegespitst op marktrapporten) Vragen zoals: Welke mogelijkheden er zijn voor het Nederlandse product? Wat zijn de voordelen van het Nederlandse product? Waarin ligt onze kracht? De belangrijkste conclusies/bevindingen Suggesties verdere informatie (doorverwijzingen) Contactgegevens Globale informatie over het land (fact sheets, toelichting hieronder) Bijlagen Adviesrapport Marktrapporten april

12 Er wordt op het moment gewerkt aan het plaatsen van fact sheets op de website van LNV. In deze fact sheets staan onder andere uitgaven (rapporten/publicaties) en kenmerken van een bepaald land. In het rapport dienen deze fact sheets om de lezer een indruk te geven van globale informatie van een land. Daarnaast biedt de EVD (Economische Voorlichting Dienst) op hun website informatie aan die van groot belang is voor ondernemers die van plan zijn te gaan exporteren. In het marktrapport zou een klein deel gewijd moeten zijn aan deze informatie. Maar er moet vooral nadrukkelijk verwezen worden naar de website. Opbouw van de titelpagina Om de rapporten een uniforme vorm te geven, moet de opbouw van de titelpagina vaststaan. De titel op de omslag moet bestaan uit: Het soort rapport (in dit geval een marktrapport) Sectorbeschrijving Land Datum De directie I&H kan vooralsnog niet als opdrachtgever op de titelpagina weergegeven worden. Dit gaat tegen de publicatierichtlijnen in. Meer hierover in het kopje Huisstijl op pagina 13. Terms of Reference Er zullen meerdere Terms of Reference ontwikkeld moeten worden. Ten eerste moet er een Terms of Reference komen voor de makers van een rapport. Aangezien elk rapport een andere invalshoek heeft, moet dit geen dwingend middel zijn. Deze Terms of Reference kan als checklist gebruikt worden. Het is een soort van geheugensteun waar mee gewerkt wordt. In de checklist wordt een algemene indeling vastgesteld en het is aan de LNV-raad om zaken toe te voegen die specifiek op de sector gericht zijn. Deze algemene indeling kan gemaakt worden naar aanleiding van het kopje Indeling op pagina 11. Daarnaast zullen er een aantal marktrapporten beschikbaar worden gesteld, die als leidraad gebruikt kunnen worden. Voorwaarde aan deze rapporten is dat ze voldoen aan de richtlijnen die binnen de Terms of Reference worden gesteld. Ook komen er in deze Terms of Reference richtlijnen te staan met betrekking tot copyright (deze moet door LNV geclaimd worden) en vormgevingseisen. Ten tweede wordt er een Terms of Reference ontwikkeld voor de eventuele samenwerkingspartners. Er bestaan op het moment al afspraken met de Rabobank. Echter, ook voor andere partners is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als financiën, intellectueel eigendom, vormgeving en inhoud (waarborgen van de objectiviteit). Taal De meningen worden gedeeld dat de inhoud van een marktrapport belangrijker is dan de taal waarin het geschreven is. Aangezien er bij afbakening van één bepaalde taal beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de maker van een rapport, is het geen noodzaak om het rapport alleen in het Nederlands uit te geven. Wel moet de samenvatting van een Engels rapport in het Nederlands en vice versa. Dit zorgt ervoor dat personen snel kunnen bepalen of het rapport aan hun behoefte voldoet. Ook is dit praktisch voor de samenvattingen op de website van LNV, zie pagina 15. Adviesrapport Marktrapporten april

13 Updates Er moet goed in de gaten gehouden worden wanneer informatie gedateerd is. Dit kan per land en sector verschillend zijn. De LNV-raad of landenbeleidsmedewerker kunnen aangeven wanneer een update gewenst is. Ook kunnen hele nieuwe rapporten over de markt gemaakt worden. 8.2 Vormgeving Huisstijl Binnen alle publicaties die I&H uitgeeft, moet gehouden worden aan publicatierichtlijnen. Dit geldt dus ook voor het marktrapport. Echter, er ligt voor marktrapporten niks vast. Er is zodoende iets meer speling. Wel moet er gewerkt blijven worden in de geest van de huisstijl. Wanneer een bepaalde profilering van I&H zeer gewenst is, kan de huisstijlontwerper hieraan werken. In samenwerking met studio Dumber (huisstijlontwerper) zou gekeken kunnen worden naar een andere toepassing van de huisstijl. Binnen I&H wordt op dit moment gewerkt aan een invulling van de huisstijl. Wanneer deze verandering plaatsvindt, kan dit doorgevoerd worden in de marktrapporten. Dit alles moet in goed overleg met Directie Voorlichting gebeuren. Omslag Kijkend naar de doelgroep en de herkenbaarheid van een rapport, is het belangrijk een heldere omslag te hebben. Deze moet wel binnen de publicatierichtlijnen vallen. Er kan gewerkt worden met niveau twee van deze richtlijnen. Hierin is iets meer mogelijk dan binnen niveau één waar de omslag nu uit bestaat. Er is groot draagvlak om de omslag te verfraaien met een foto van de sector in het betreffende land waar het rapport over gaat. Deze foto s kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Dit kan via de LNV-raden, fotografen of het digitale fotoarchief van I&H. Er wordt zodoende een individueel accentje gegeven aan het rapport, terwijl het wel binnen een bepaald stramien is. Op de omslagen wordt gewerkt met labelcommunicatie. Labelcommunicatie zegt iets over de ambitie van het Ministerie op de vier terreinen (vier labels), welke is terug te vinden in het huisstijlhandboek. Aangezien I&H een vrij uitzonderlijke positie heeft, wordt alleen het volledige integrale communicatielabel gebruikt. Standaardisatie Het rapport moet overzichtelijker en in een wat beter stramien gezet worden. Er zijn een aantal communicatieve aspecten waarmee een marktrapport in de vormgeving gestandaardiseerd kan worden. Dit zijn de kleur (moet functioneel zijn), lay-out, typografie, indeling, formaat (binnen grenzen van pagina s), kwaliteit papier en de manier van afbeelden (statistieken, diagrammen, grafieken). Om een éénduidig rapport te krijgen, moet het er qua vormgeving hetzelfde uitzien. Deze afspraken moeten worden vermeld in de Terms of Reference. Vormgevingseisen zijn: Lettertype: één standaard lettertype dat over heel de wereld beschikbaar is. Kantlijninstelling Paginanummers: waar uit te lijnen Lettergrootte: een lettergrootte die binnen een rapport gebruikelijk is Marges voor de boven- en onderkant Adviesrapport Marktrapporten april

14 Hoofdstukken / paragrafen: om het rapport overzichtelijk te houden Kop- en voettekst: bestaande uit bijv. de rapportnaam Deze richtlijnen kunnen met een vormgever worden besproken. Dit kan gebeuren bij de repro, aangezien de eindredactie gedeeltelijk bij hen zal liggen. Zie kopje Eindredactie op pagina 14. Beeldmateriaal Afwisseling van beeldmateriaal en tekst (zoals grafieken, diagrammen en foto s ) is een belangrijke factor binnen een rapport. Een foto is verhelderend en zegt soms meer dan een beschrijving. Grafieken en diagrammen kunnen een goed inzicht geven, vooral wanneer het over een onbekend iets gaat. Er moet in de Terms of Reference vermeld worden dat, wanneer mogelijk, grafieken en diagrammen geplaatst worden om helderheid te creëren. Daarnaast moeten foto s geplaatst worden om iets toe te voegen. Echter, kijkend naar de kosten van uitprinten, moet het aantal foto s in een rapport wel binnen bepaalde grenzen blijven. Ook dit kan vermeld worden in de Terms of Reference. 8.3 Proces Samenwerking Het draagvlak en de verspreiding van marktrapporten is groter bij samenwerking met andere partijen. Hierbij moet wel worden afgebakend met welke partijen wordt samengewerkt. Zodoende blijft er een bepaald kader voor het vervaardigen van rapporten bestaan. Samenwerkingspartners kunnen bijv. alleen de Rabobank, productschappen en brancheorganisaties zijn. Om de objectiviteit te waarborgen wordt er een Terms of Reference voor samenwerkingspartners gemaakt. Meer hierover is terug te vinden bij het kopje Terms of Reference op pagina 12. Het samenwerkingsverband wordt in het voorwoord van het rapport nader uitgelegd. Eindredactie Omdat marktrapporten een relatief lage verschijningsfrequentie hebben, zou het opmaken van het binnenwerk bij opmaak repro kunnen worden gedaan. Het binnenwerk moet volgens een bepaald stramien opgemaakt worden. De vormgevingseisen voor de Terms of Reference worden door de repro opgesteld en in ook in de eindredactie vormgeving gecontroleerd. Daarnaast moet de omslagfoto binnen een masker van de publicatierichtlijnen geplaatst worden. Dit moet ook bij de repro gebeuren. Tussen I&H en de repro zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over zowel de vormgeving als de omslag. Ontvangen Soms loopt de communicatie na het afronden van een rapport niet helemaal goed. Zo stonden de contactgegevens om een rapport te bestellen al in Berichten Buitenland, terwijl deze nog niet beschikbaar was. Er moet daarom duidelijkheid zijn over de communicatielijnen na het afronden van en rapport. Nieuwe rapporten worden eerst naar de landenbeleidsmedewerker gestuurd. Deze brengt wijzigingen aan in samenspraak met de LNV-raad. Nadat het rapport is afgerond, wordt deze naar Lia verstuurd. Zij onderhoudt het contact met de repro met betrekking tot eindredactie. Adviesrapport Marktrapporten april

15 Publiciteit Publiciteit heeft een positieve uitwerking op de aanvragen van marktrapporten. Dit is maar weer eens gebleken na de verschijning van de lijst met beschikbare marktrapporten in Berichten Buitenland en op de Internetsite. Op deze manieren kan nog meer publiciteit worden gegeven aan marktrapporten: Wanneer er een nieuw marktrapport verschijnt, moet er een bericht uitgaan naar meerdere bedrijfsbladen. Dit kunnen o.a. zijn: Buitenlandse markten van de EVD, Nederlands Exportcentrum, Ondernemen en het Agrarisch dagblad. Er zou naar aanleiding van de belangrijkste conclusies en bevindingen regelmatig een artikel gewijd kunnen worden aan een marktrapport in Berichten Buitenland. Ook is dit artikel wellicht bruikbaar voor andere bladen. In dit artikel wordt uiteraard vermeld dat het artikel geschreven is naar aanleiding van een marktrapport. In het marktrapport zelf wordt vermeld welke marktrapporten er nog meer van dat land en de betreffende sector beschikbaar zijn. De lijst met beschikbare marktrapporten wordt naast de website van LNV ook op de websites van de landbouwbureaus gezet. In de sectorspecials van Berichten Buitenland wordt vermeld welke rapporten er over die sector verkrijgbaar zijn Tweemaal per jaar wordt de lijst met beschikbare marktrapporten in Berichten Buitenland bijgevoegd Beschikbaarheid Er is goed gekeken naar de voor- en nadelen van het plaatsen van marktrapporten op Internet. Het voordeel van het plaatsen van marktrapporten op Internet: Brede verspreiding Toegankelijk De nadelen van plaatsing op Internet: Geen overzicht wie ze gebruiken (niet meer doelgroepgericht bezig) Verlies contact met de doelgroep Uiteindelijk wegen de nadelen meer op tegen de nadelen. Vooral het gebrek aan overzicht is iets wat iedereen als zeer nadelig ervaart. Omdat de rapporten niet zomaar op Internet te verkrijgen zijn, maakt dit de rapporten exclusiever. Ook krijg je zodoende alleen maar te maken met de personen die echt geïnteresseerd zijn. Wel zal op Internet per rapport de samenvatting geplaatst worden. Zo ziet een potentiële aanvrager of het rapport voldoet aan de wensen. De lijst met beschikbare marktrapporten blijft op Internet staan met bijbehorende aanvraaggegevens. Deze aanvragen worden door Lia in behandeling genomen. Marktrapporten zouden alleen nog maar verkrijgbaar moeten zijn via de . Zo wordt ook het contact met de doelgroep intact gehouden. Dit betekent dat de rapporten ook niet meer hardcopy te bestellen zullen zijn. Vrijwel alles werd de laatste tijd al digitaal aangevraagd. Wanneer een hardcopy versie gewenst is, kan deze door de bedrijven zelf uitgeprint worden. Marktrapporten moeten nog wel verkrijgbaar zijn op Agribusiness-bijeenkomst, spreekdagen, congressen en seminars. De rapporten spelen op deze dagen een belangrijke rol. Er moet rekening gehouden worden met het verwerken van een rapportopdracht bij de Adviesrapport Marktrapporten april

16 repro. Dit duurt ongeveer twee dagen Hierbij ligt het er aan hoe druk het op de repro is en wat de oplage van een opdracht is. Er bestaat een mogelijkheid om de rapporten op Internet te plaatsen en het overzicht van aanvragers te behouden. Er zou dan namelijk registratie of een tussenscherm geplaatst moeten worden. Dit brengt wel kosten met zich mee. Het is dan ook niet verkeerd om een kosten-batenanalyse te maken. Kosten Er kunnen aanmaakkosten zijn voor de omslag. Ook moet er rekening gehouden worden met de maker van de foto s op de omslag. Als dit door een professionele fotograaf wordt gedaan, zullen hier enige kosten aan verbonden zijn. Wanneer de rapporten geprint worden voor de speciale dagen ontstaan volgende kosten: Kleur op 80 gr. papier: 0,20 per kantje Zwart-wit wordt niet doorbelast Omslag in kleur 250 gr.: 0,35 Aanvragen Er zijn verscheidene manieren om aanvragen in behandeling te nemen. Kijken naar de situatie op I&H staan hieronder de belangrijkste voor- en nadelen van aanvraag via telefoon, en fax: Aanvragen via: Voordelen Nadelen Telefoon - Direct contact - Duidelijkheid - Snelheid - Makkelijk vastleggen van gegevens - Laagdrempelig - Altijd bereikbaar Fax - Snelheid - Altijd bereikbaar - Vaak niet bereikbaar - Risico s bij computerstoring - Moeten in het archief opgehaald worden Bij de contactgegevens voor het bestellen van marktrapporten wordt vermeld dat aanvraag via de moet gebeuren. Via de lijst met beschikbare rapporten op Internet kunnen personen meteen worden doorgelinkt naar de van Lia. Wanneer de kosten het toelaten kunnen rapporten ook automatisch via de LNV-site aangevraagd worden. Bij vragen met betrekking tot het proces kan contact worden opgenomen met het telefoonnummer van Lia. Daarnaast worden contactgegevens van de landenbeleidsmedewerkers vermeld voor vragen zijn over hun landen. Evaluatie Evaluatie is zeer belangrijk. Het is belangrijk te achterhalen wat de mening van de gebruiker is. De suggesties zijn goed bruikbaar voor activiteiten in de toekomst. Er bestaat reeds een evaluatieformulier voor de marktrapporten. Zie bijlage 1. Te allen tijde moet dit evaluatieformulier meegestuurd worden. Als begeleidende tekst kan erbij gezet worden dat het rapport wordt aangeboden door Directie I&H van het Ministerie van LNV. Voor het ontvangen van het rapport wordt als wederdienst naar de mening van de mensen gevraagd. Adviesrapport Marktrapporten april

17 Gegevens van bedrijven De aanwinstenlijst, die op het moment alleen nog maar naar het MT gaat, moet ook beschikbaar zijn voor de landenbeleidsmedewerkers. Hierop staat maandelijks aangegeven welke bedrijven welke rapporten hebben besteld. Er kan zo in de gaten gehouden worden wat de populariteit van een bepaald rapport is. Daarnaast moeten de landenbeleidsmedewerkers de gegevens opslaan in hun eigen database. Hierdoor wordt duidelijk welke bedrijven actief zijn of willen worden. Deze gegevens zijn zeer bruikbaar voor de acquisitie van bedrijven (uitnodigen voor missies, congressen, spreekdagen, seminars etc.). Ook kunnen de landenbeleidsmedewerkers zo af en toe informeren naar de interesse en kennis van bedrijven en hen op de hoogte brengen van het bestaan van een attaché of het bezoek van een buitenlandse delegatie aan Nederland. Daarnaast zou met de gegevens van afnemers van rapporten zou een soort van 1 op 1 marketing kunnen plaatsvinden. Bedrijven worden er dan op gewezen wanneer er nieuwe rapporten beschikbaar zijn. Zo ben je zeer actief bezig en het is een service naar de bedrijven toe. Adviesrapport Marktrapporten april

18 9. Bronnen Boeken Baarda, dr. D.B. en Goede, dr. M.P.M, (2001), Kwalitatief Onderzoek, Wolters-Noordhoff bv, Groningen/Houten Baarda, dr. D.B. en Goede, dr. M.P.M, (2001), Basisboek Methoden en Technieken, 3 e druk, Wolters-Noordhoff bv, Groningen/Houten Dam, drs. van N.H.M en Marcus, drs. J.A., (2002), Een praktijkgerichte benadering van organasatie en management, 4 e druk, Wolters-Noordhoff bv, Groningen/Houten Olsthoorn, dr. A.C.J.M. en drs. J.H. van der Velden, (2002), Elementaire communicatie, 2e druk, Thieme Meulenhoff, Utrecht/Zutphen Verhage, dr. B, (2000), Inleiding tot de marketing, 2 e Groningen/Houten druk, Wolters-Noordhoff bv, Internetsites Rapporten Alle beschikbare marktrapporten (zie bijlage 3) Magazines Berichten Buitenland, sectorspecial Bloemen, jaargang 31, nummer 3, maart 2005 uitgave van directie I&H Adviesrapport Marktrapporten april

19 10. Bijlagen Bijlage 1 Evaluatieformulier Dit formulier kunt u sturen naar: Ministerie van LNV Directie Industrie & Handel T.a.v. mw. E. Verboom Postbus EK, Den Haag Nederland Fax : +31 (0) Evaluatieformulier Marktstudie Uitgevoerd binnen het LNV-programma Bilaterale Economische Samenwerking Bij meerkeuzevragen kunt u meerdere vakjes aankruisen. * Omschrijving van de marktstudie: * Naam van de lezer: * Naam van bedrijf/organisatie: * Soort bedrijf (aankruisen): Midden- en kleinbedrijf (MKB) met werknemers Groot bedrijf met meer dan 250 werknemers Multinational Biologisch bedrijf 2 Anders, nl: * Sector (aankruisen): Vee/vlees/pluimvee/eieren Zuivel/melkveehouderij Vis/aquacultuur Akkerbouw Voedingstuinbouw Sierteelt Zoetwarenindustrie Overige voedings- en genotmiddelenindustrie Machine- en werktuigbouw Stallenbouw-inrichting Kassenbouw 2 SKAL-gecertificeerd Adviesrapport Marktrapporten april

20 Overige toeleverende industrie (kunstmest, veevoeder, diergeneesmiddelen e.a) Anders, nl: * Positie in de keten (aankruisen): Producent Exporteur Groothandel Retail Consultant/dienstverlener Kennisinstelling Anders, nl: * Hoe heeft u van de marktstudie kennis genomen (aankruisen)? Mailing LNV Mailing LNV-bureau Berichten Buitenland Mailing van organisator van activiteit Advertentie in vakblad Anders, nl: * Wat waren uw belangrijkste drijfveren/doelstellingen om de marktstudie te lezen? * In hoeverre heeft de marktstudie aan uw verwachtingen voldaan? * Kunt u de volgende aspecten van de marktstudie beoordelen (aankruisen): Effectiviteit van de marktstudie Kwaliteit van de inhoud Kwaliteit van kwalitatieve gegevens Kwaliteit van kwantitatieve gegevens Kwaliteit van adressenlijst Prijs/kwaliteit-verhouding Zeer goed Goed Voldoende Zwak N.v.t. Totaal score * Indien u aspecten als zwak heeft beoordeeld, kunt u daarvan de reden aangeven: Adviesrapport Marktrapporten april

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical.

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Om te beginnen Pro Focus UltraView Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Ga naar: www.bkmed.com/customer service/user manuals Lees voordat u de scanner gebruikt

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur 2 Scanner aan- en uitzetten Mechanisch contact Stand-byschakelaar Array contact Transducers aansluiten Gebruik de groene stand-byschakelaar. Scanner aanzetten:

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS AANTAL BEDRIJVEN M2 PER BEDRIJFl Factsheet champignons, mei 2017 FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Internationale handel champignons onder druk

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Make strategy work! PPI: the next generation. Schiphol, 27 juni 2012. Hoe zorgt de PPI voor een fundamentele verandering in de markt?

Make strategy work! PPI: the next generation. Schiphol, 27 juni 2012. Hoe zorgt de PPI voor een fundamentele verandering in de markt? Schiphol, 27 juni 2012 Make strategy work! PPI: the next generation Frans Liem Partner IG&H Consulting Hoe zorgt de PPI voor een fundamentele verandering in de markt? IG&H Consulting & Interim PPI, de

Nadere informatie

PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT

PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT Factsheet kaki/persimmon oktober FACTSHEET PERSIMMON Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT Spanje met afstand de

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients.

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients. 27/11/2015 Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020 Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients 26 November 2015 1 Introductie Tom Wiegmans Internationale Agrarische handel gestudeerd

Nadere informatie

FACTSHEET AARDAPPELEN

FACTSHEET AARDAPPELEN FACTSHEET AARDAPPELEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com EXPORT CONSUMPTIE AARDAPPELEN GROEIT WERELWIJD NIET MEER Nog wel groei bij pootaardappelen en in bescheiden

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

4. Op deze manier lezen jullie ook de paragrafen Wandelgangenpolitiek en Obama and the Beast.

4. Op deze manier lezen jullie ook de paragrafen Wandelgangenpolitiek en Obama and the Beast. Tekst actief lezen 1. Jullie gaan in tweetallen de tekst Belangrijke wereldleiders in Nederland voor NSS 2014 lezen. Zorg dat jullie een pen of potlood bij de hand hebben. Jullie gaan om de beurt een stukje

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. in België en Nederland Een thuiskomst gebeurtenis

GLOBALG.A.P. in België en Nederland Een thuiskomst gebeurtenis Verdacht auf NOROVIRUS in Erdbeeren aus China GLOBALG.A.P. in België en Nederland Een thuiskomst gebeurtenis Dr. Kristian Moeller, GLOBALG.A.P. Managing Director Hoogstraten, België 20 November 2013 GLOBALG.A.P.

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding

Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding Tüv Nord INTegra - jaarverslag 206 Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding Tüv Nord Integra - jaarverslag 206 TÜV NORD kon 206 afsluiten met een mooie groei van over de 0%. De grootste afdelingen

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

GROEI EXPORT AARBEIEN: WERELDWIJD ÈN NEDERLAND

GROEI EXPORT AARBEIEN: WERELDWIJD ÈN NEDERLAND PRODUCTIE IN 1000 TON EXPORT IN 1000 TON Factsheet aardbeien juni 2016 FACTSHEET AARDBEIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com GROEI EXPORT AARBEIEN: WERELDWIJD ÈN

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Op stage met IFMSA Stages via IFMSA Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Introductie IFMSA International Federation of Medical Student s Associations

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

FACTSHEET BANANAS GESTAGE GROEI WERELDHANDEL BANANEN

FACTSHEET BANANAS GESTAGE GROEI WERELDHANDEL BANANEN EXPORT in 1000 ton PRODUCTIE IN 1000 TON Factsheet bananen februari 2016 FACTSHEET BANANAS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com GESTAGE GROEI WERELDHANDEL BANANEN Onderhuids

Nadere informatie

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair! wereldhandel import/export Nederland Factsheet avocado december 2016 FACTSHEET AVOCADO Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Introductie ICP Corporate Finance

Introductie ICP Corporate Finance Introductie ICP Corporate Finance Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij Corporate Finance vraagstukken Specialist in fusies & overnames, (alternatieve)

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers AREAAL IN HA AATAL BEDRIJVEN EN PRODUCTIE IN 1000 TON Factsheet Paprika april 2017 Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com FACTSHEET PAPRIKA s en pepers PAPRIKA: HANDEL

Nadere informatie

Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit De Russische boycot van landbouwproducten

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; jankeesboon15@gmail.com; www.fruitandvegetablefacts.com Nederland grote producent en exporteur verwerkte

Nadere informatie

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen?

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? Paul Tjia GPI Consultancy Universiteit Twente, 15 december 2004 Trend 1: aandacht in de pers Trend 2: groeiend gebruik van offshore diensten In Nederland

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Onderzoek Internationaal Ondernemen

Onderzoek Internationaal Ondernemen Onderzoek Internationaal Ondernemen 2012 augustus 2012 In samenwerking met: Inhoudsopgave Introductie... 2 Achtergrondinformatie... 3 Export... 6 Uitbesteding... 8 Knelpunten & Barrières... 9 Ondersteuning...

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid juli - december Bij Apple nemen we onze inzet voor de privacy van onze klanten zeer serieus. We werken dan ook ontzettend hard om de veiligste

Nadere informatie

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken 2005 Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken Vraag naar ICT in Rotterdam Aanbod ICT in Rotterdam MKB & ICT intensieve Bedrijven Koppelen Vraag & Aanbod ICT bedrijven Halen,bevorderen en behouden

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

FACTSHEET GRAPES WERELDHANDEL DRUIVEN STABILISEERD

FACTSHEET GRAPES WERELDHANDEL DRUIVEN STABILISEERD FACTSHEET GRAPES Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL DRUIVEN STABILISEERD Wel groei in Azië maar EU-markt verzadigd De groei van de wereldhandel in

Nadere informatie

KNVB-agenda KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND. knvb.nl. Activiteit. (Ned.tijd)

KNVB-agenda KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND. knvb.nl. Activiteit. (Ned.tijd) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND KNVB-agenda Datum 12-16/02 Vierlandentoernooi (Development tournament) Onder 16, Portugal 12/02 12.00 uur Portugal Duitsland, Stadium Vila Real de Santo Antonio 15.00

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2010

De agrarische handel van Nederland in 2010 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Wereldhandel in agrarische producten daalde in met ruim 10%, maar vertoont in weer herstel Nederlandse agrarische export groeit in naar

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

Metaal- en foodindustrie naar 2020

Metaal- en foodindustrie naar 2020 Metaal- en foodindustrie naar 2020 Lunch & learn, 24 september 2014 Rabobank LVC en Maasduinen Henri Cocu, Sectormanager Industrie Hans van Haaren Sectormanager Food Sectormanagement als inspiratie Hans

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN FACTSHEET WALNOTEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN Wereldhandel in noten: 20 miljard euro waarvan 2 miljard walnoten.

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie