TAB 2. WONEN IN KERNHEM BOUWEN EN WONEN...21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAB 2. WONEN IN KERNHEM BOUWEN EN WONEN...21"

Transcriptie

1 I N H O U D S O P G A V E INHOUDSOPGAVE TAB 1. WEGWIJS IN KERNHEM WELKOM IN KERNHEM...7 UITLEG VAN DE HANDLEIDING...9 Duurzaam, voor nu en later...9 Zelf verantwoordelijk...10 Indeling van dit handboek...10 KERNHEM, TUSSEN VELUWE EN VALLEI...11 Eenheid in verscheidenheid...11 Architectuur...11 Driedeling...12 BEWONER VAN KERNHEM...13 Milieubewust leven voor volgende generaties...13 KAARTEN VAN KERNHEM...15 Vlekken A1 en A Vlek A TAB 2. WONEN IN KERNHEM BOUWEN EN WONEN...21 Duurzaam bouwen...21 Dubo-maatregelen...21 Gevolgen van duurzaam bouwen..22 Duurzaam wonen...22 Woninginrichting...22 Milieubewust klussen...23 Duurzaam Wonen Team...23 Duurzaam wonen is vooral bewust keuzes maken...24 AFVAL...25 Afvalinzameling in ondergrondse afvalcontainers...25 Restafval...26 Groente-, fruit- en tuinafval...26 Gescheiden afvalinzameling...26 Grof tuinafval...26 Grof huisvuil...26 Wit- en bruingoed...27 Bouw- en sloopafval en autobanden...27 Glas...27 Papier...27 Textiel...27 Huishoudelijk chemisch afval...27 Voorkomen is beter dan...28 Kringloopbedrijven...28 Vragen en klachten...28 Afvalcombinatie De Vallei...28 Klachten over uw wijk...28 Overlast en zwerfvuil...28 Wethouder Peter van t Hoog over afvalinzameling in Kernhem...28 WATER...29 Duurzaam waterbeheer...29 Afvoer en infiltratie...30 Wadi s, A-watergang en Slenk...30 Voorkom vervuiling van...30 grondwater...30 Bladafscheider en zandvangputje..30 Auto wassen...30 Hond uitlaten...31 Schadelijke stoffen...31 Lozen van afvalwater...31 Waterbesparing...31 Zelf water besparen...31 Regenton...31 Grondwatermeter...32 ENERGIE...33 Energiezuinige wijk...33 Warmtelevering...34 Elektrisch koken...34 Zonnepanelen...34 Duurzame energie...35 Groene stroom of natuurstroom?...35 Overstappen op duurzame energie 35 Energie besparen

2 I N H O U D S O P G A V E VERVOER EN VERKEER...37 Verkeer...37 Auto te gast...37 Ruim baan voor fiets en voetganger...38 Openbaar vervoer...38 Verkeersvoorzieningen...38 Parkeren...38 Carpoolen en autodelen...39 Eerste Mandelige verenigingen in Kernhem...40 GROEN...41 Kernhem; wijk in het groen...41 Ecologische zones...41 Plan Vleermuis...42 Ecologische zones in de...42 praktijk...42 Ruimte voor dieren...42 Vleermuizen...42 Natuurlijk bermbeheer...43 Natuurlijk tuinieren...43 Tuinafscheiding...43 Groeiplaatsen...44 Wilde of inheemse planten...44 Onderhoud...44 Zelf composteren...44 Dieren in uw tuin...45 Vlinders in uw tuin...45 Vogels...45 Ongewenste dieren...45 VOORZIENINGEN...47 Cluster van voorzieningen...47 Sociaal-culturele voorzieningen...47 Zorg...48 Sporthal...48 Scholen en kinderopvang...48 Schoolwoningen...48 Brede school...48 Kinderopvang...48 Voorzieningen openbare ruimte...48 Straatmeubilair...48 Verharding...49 Speelplaatsen en pleinen...49 Straatnamen...49 Veilig wonen...49 Wijkbeheer/wijkagent...49 Kunst in Kernhem...50 Het andere plan vleermuis...50 Samenwerking levert meer resultaat dan de som der delen...50 TAB 3. NUON Achter dit tabblad treft u informatie aan over warmtelevering en drinkwater. Naast energieadviezen treft u ook de algemene voorwaarden en tariefbladen aan. TAB 4. ACHTERGROND- INFORMATIE OVER UW HUIS Informatie van de ontwikkelaar (bij een koopwoning) of van de woningcorporatie (bij een huurwoning) TAB 5. ADRESSEN BOUWEN EN WONEN...1 AFVAL...2 WATER...2 ENERGIE...3 VERVOER EN VERKEER...3 GROEN...4 ALGEMEEN...5 TAB 6. EIGEN INFORMATIE Achter dit tabblad kunt u allerlei losse informatie bewaren over de wijk en uw woning. Te denken valt aan nieuwsbrieven, folders van leveranciers, tekeningen, contracten, of bijvoorbeeld de Afvalkalender. 4

3 W E G W I J S I N K E R N H E M 1. WELKOM IN KERNHEM Als eerste wil ik u van harte feliciteren met uw woning in Kernhem. Ik hoop dat u er met veel plezier zult wonen. De afgelopen jaren hebben vele mensen met plezier gewerkt aan de totstandkoming van Kernhem. De planologen, de landschapsarchitecten, de landmeters, de grondwerkers, de stratenmakers, de projectleider, de ontwikkelaars Te veel medewerkers om hier op te noemen, maar wel allemaal mensen die enthousiast in uw nieuwe wijk aan de slag waren. Kernhem is een bijzondere wijk. Natuurlijk voor u, maar ook voor ons. Het is voor het eerst dat het groen - de houtwallen en alle landschapselementen - er al is voordat de bewoners komen. Nieuw is ook de manier waarop wordt omgegaan met het regenwater in de wijk. Dit doen we om het groen een goede leefomgeving te bieden. We zorgen ervoor dat het groen ook groen blijft. Kernhem is een wijk die opvalt door de eenheid van materiaalgebruik (bakstenen, dakpannen, straatmeubilair) en door de verscheidenheid in soorten en typen woningen. Het is een woonwijk van waar je zo maar even een wandeling op het landgoed Kernhem of een fantastische fietstocht door het agrarisch buitengebied kunt maken. Ook het centrum van Ede ligt op hooguit tien minuten fietsen. Kortom, Kernhem is een woonwijk die alles heeft en ik wens u daar veel woonplezier toe. Simon van de Pol, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting.

4 W E G W I J S I N K E R N H E M

5 W E G W I J S I N K E R N H E M 2. UITLEG VAN DE HANDLEIDING Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u bij tal van apparaten een uitgebreide handleiding ontvangt, maar dat u bij de meeste woningen, waarvoor u het duizendvoudige neertelt, meestal slechts een sleutel ontvangt? Kernhem loopt in vele opzichten voorop. Dat ziet u ook aan dit handboek, dat eigenlijk de handleiding is voor de bewoners van Kernhem. Een boek waarin veel praktische informatie staat over uw woning en woonomgeving. De inhoud is samengesteld door de gemeente Ede in samenwerking met projectontwikkelaars, Woningcorporatie Woonstede en NUON. Wij bieden u een naslagwerk, waarin u veel antwoorden kunt vinden op uw vragen over de woning en wonen in de wijk Kernhem. Het handboek hoort bij uw woning. Dat wil zeggen dat u bij verhuizing het boek overdraagt aan de nieuwe bewoner. Duurzaam, voor nu en later In de afgelopen periode ontving u veel uiteenlopende informatie. Het betrof gegevens over de woning zelf, maar ook informatie over de kwaliteiten van de wijk. De komende tijd gaat u zelf uw nieuwe woonomgeving ontdekken. U zult ondervinden wat het is om in een duurzaam gebouwde wijk als Kernhem te wonen. Dit betekent dat bij de bouw van de wijk uitputting, vervuiling en aantasting van het milieu zoveel mogelijk vermeden is. Het resultaat van duurzaam bouwen is op de eerste plaats een mooie, prettige en gezonde woonomgeving, maar ook een comfortabele woning. In uw woning profiteert u van de energiebesparende maatregelen. U woont in een groene omgeving met de natuur voor de deur. Door in Kernhem zorgvuldig om te gaan met natuur en milieu worden bodem, water, lucht en daarmee ook de gezondheid van u als bewoner beschermd. Al deze zaken samen bepalen voor een groot deel de kwaliteit van uw woonomgeving. Bij een duurzame ontwikkeling worden milieuproblemen niet doorgeschoven naar een andere generatie, maar zoveel mogelijk voorkomen door de generatie van nu. 9

6 W E G W I J S I N K E R N H E M Zelf verantwoordelijk Een duurzaam gebouwde wijk is mooi, maar duurzaam leven is nog mooier. Uiteindelijk bepaalt u als consument namelijk de vraag naar consumptiegoederen en daarmee de vraag naar energie, water en grondstoffen. Tegelijkertijd bepaalt u de omvang en samenstelling van afvalstromen, bijvoorbeeld in de vorm van huishoudelijk afval. Het is belangrijk dat u als bewoner van Kernhem de ambities voor de wijk waarmaakt. De gemeente Ede heeft voor de wijk Kernhem veel bedacht. De bewoners spelen echter de belangrijkste rol als het gaat om duurzaam wonen. Om zelf een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame woonomgeving, moet u eerst weten voor welke milieumaatregelen is gekozen en wat daarvan de consequenties voor u als bewoner zijn. U zult hierover, met name wanneer u uw wijk steeds verder ontdekt, waarschijnlijk vragen hebben. In dit handboek vindt u op de meeste vragen een antwoord. Indeling van dit handboek Zoals u ziet bestaat dit handboek uit zes tabbladen. Achter het voorblad is de inhoudsopgave opgenomen. Achter het eerste tabblad vindt u een introductie over uw woning en uw wijk, maar ook over dit handboek. Achter het tweede tabblad komen de onderwerpen bouwen, afval, water, energie, vervoer & verkeer, groen en voorzieningen aan bod. Na een korte uitleg over de milieumaatregelen, volgt in ieder hoofdstuk een uitleg over hoe u zelf op een doeltreffende manier met de maatregelen om kunt gaan. Achter het derde tabblad zijn diverse folders van de NUON opgenomen. Na het vierde tabblad vindt u praktische informatie over uw huis. Als u een koopwoning heeft dan komen deze gegevens van de ontwikkelaar van uw huis; huurders treffen een naslagwerk van de woningcorporatie aan. Aan bod komen onder meer de ingebruikname van uw woning, instructies voor de bediening vaninstallaties en adviezen voor het onderhoud van de woning. Achter tabblad vijf kunt u de adressen vinden van verschillende organisaties, gerangschikt naar thema. Tot slot kunt u achter het zesde en laatste tabblad de informatie bundelen, die u zelf belangrijk vindt. U kunt hierbij denken aan losse folders, bijvoorbeeld over duurzaam wonen, de Afvalkalender en de nieuwsbrieven van Kernhem. Wij wensen u, namens alle mensen die hebben meegewerkt aan de realisatie van de wijk Kernhem, veel woonplezier toe! Gemeente Ede, oktober 2000 Gewijzigde versie, januari 2004 Wijzigingen voorbehouden, Aan de inhoud van dit handboek kunnen geen rechten worden ontleend. 10

7 W E G W I J S I N K E R N H E M 3. KERNHEM, TUSSEN VELUWE EN VALLEI De woonwijk Kernhem in Ede is te vinden op een bijzondere locatie. De wijk ligt op de grens van de (hoge) Veluwe en de (lage) Gelderse Vallei. Bijzonder is ook de directe nabijheid van landgoed Kernhem. De gemeente Ede wil de groene structuur van de omgeving graag behouden en doorvoeren in de nieuw te bouwen wijk. De belangrijkste uitgangspunten bij de bouw van Kernhem zijn dan ook geweest: kwaliteit, duurzaamheid, ecologie en een wijk die is ingepast in de natuurlijke omgeving. In het huidige plan verrijzen er in Kernhem zo n woningen. In de toekomst kan dat uitgroeien tot Voor het bouwen van woningen in de zogeheten vlek C is nog wel het opstellen en in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan nodig. Eenheid in verscheidenheid Kernhem is een wijk voor iedereen. Alleenstaanden en gezinnen, jongeren en senioren, allemaal vinden ze er een woning. Of het nu starters of doorstromers zijn. Er is grote variatie in het soort woningen. Naast huurwoningen zijn er goedkope, middeldure en dure koopwoningen. Er staan in Kernhem appartementen, aaneengeschakelde woningen, tweeonder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en er is een aantal bouwkavels waar mensen hun eigen huis op kunnen bouwen. Naast de verscheidenheid aan woningen is er in Kernhem toch sprake van een grote eenheid. Dit is goed te zien aan de donkerrode bakstenen en de rode dakpannen, die voor alle huizen zijn gebruikt. De eenstemmigheid wordt benadrukt door de hoogte van de bebouwing en de richting die de kappen van de woningen hebben. Architectuur Wat architectuur betreft is Kernhem het beste te vergelijken met een historische nederzetting. Vroeger bouwden mensen zelf het huis dat ze nodig hadden. In dorpen kreeg je daardoor geen eenzijdig beeld. Niet alle huizen leken op elkaar. Dit beeld wilde het gemeentebestuur ook in 11

8 W E G W I J S I N K E R N H E M Kernhem creëren. Het is tegenwoordig natuurlijk niet meer mogelijk om iedereen zijn eigen huis te laten bouwen, maar door verschillende architecten in te schakelen is Kernhem zeker geen eenzijdige wijk. De uitgangspunten voor de wijk kwaliteit, duurzaamheid en ecologie komen ook terug in de architectuur. Deze uitgangspunten en de stedenbouwkundige en architectonische uitstraling van de wijk zijn vastgelegd. Bij de verdere ontwikkeling van de wijk worden de nieuwe plannen dan ook nauwlettend getoetst. Driedeling In Kernhem is een driedeling terug te vinden voor wat betreft de manier van wonen. De meeste huizen staan in een tuindorpachtige omgeving. De kavels zijn zoveel mogelijk omzoomd door hagen die dienst doen als erfafscheiding en die het groene karakter van de wijk benadrukken. De houtwallen vormen een natuurlijke omheining van het dorp. Hierbinnen zorgen een speels stratenpatroon en verschillende typen woningen en tuindieptes voor afwisseling. Iedere straat heeft zijn eigen accent, zoals een grote statige eik of een driehoekig gazon bij de woning aan de kop van de straat. Tenslotte is er hoge bebouwing. De bebouwing langs de statige Laan van Kernhem vormt het gezicht voor de gehele wijk. De Oude Rijksweg (N224) heeft het karakter van een landgoedlaan en verbindt de wijk, onder meer door de driedubbele rij oude bomen, op een bijzondere manier met de rest van Ede. Daarnaast zijn er verschillende buurtschappen, zoals de besloten buurtschap. Hier doet de openbare ruimte denken aan een dorpsstraat of een dorpsplein. Rond dat plein of rond de straat staan de woningen die geen eigen voortuin hebben, maar wel een erf of binnentuin. Andere voorbeelden van buurtschappen zijn het lage buurtschap en het woon-werkbuurtschap. In deze laatste buurschap wordt wonen gecombineerd wordt met een klein, aan huis gebonden bedrijf. 12

9 W E G W I J S I N K E R N H E M Betsie van den Brink, één van de eerste bewoners van Kernhem. 4. BEWONER VAN KERNHEM,,Tegenwoordig kunnen we het ons niet meer veroorloven om achteloos met het milieu om te gaan. Je kunt toch de generaties na ons niet opzadelen met een leefomgeving, die minder kwaliteit heeft dan nu. Dit is de opvatting van Betsie van den Brink. Milieubewust leven voor volgende generaties Van den Brink koos bewust voor wonen in de wijk Kernhem, hoewel er een aantal dingen volgens haar nog beter had gekund.,,helaas zijn niet al mijn wensen in de praktijk uitgevoerd. Zo had ik sanitair met twee spoelmogelijkheden milieuvriendelijker gevonden, geeft ze als voorbeeld. Over de zonnepanelen is ze enthousiast, maar ze verwacht van twee panelen weinig rendement.,,als er standaard een klokthermostaat in had gezeten, zou je meer energie bespaard hebben, zegt ze.,,bij het ontwikkelen van Kernhem is in elk geval de natuurlijke omgeving goed in de gaten gehouden. Dat is positief. De houtwallen worden niet weggeschoffeld, maar juist geaccentueerd. Niet de natuur, maar de woningbouw past zich aan. Ook over het watersysteem ben ik te spreken. Voor Betsie weegt eveneens zwaar dat bij woningbouw duurzame materialen worden gebruikt, maar het gaat nog veel verder.,,ik vind het belangrijk dat ook tijdens productieprocessen het milieu waar mogelijk wordt ontzien. 13

10 W E G W I J S I N K E R N H E M Graag had ze gezien dat in de regels voor de toewijzing van woningen ook het aspect milieubewust was meegenomen.,,ik vraag me af of alle aanstaande bewoners wel weten waarvoor ze kiezen. Zo was er een mogelijkheid om je door NUON precies te laten uitleggen hoe het systeem van warmtelevering werkt. Weinig mensen hadden daar belangstelling voor. Milieubewust leven betekent voor haar gewoon n beetje nadenken.,,ik ben heus geen milieufreak. Ook ik rij in een auto, heb een magnetron en een droogtrommel. Die laatste is prima, maar zodra de was buiten kan drogen, heeft mijn droogtrommel rust. Zo n apparaat vreet namelijk heel wat energie. Dat bedoel ik met een beetje nadenken. Betsie hoopt tenslotte dat er in de wijk voldoende glas- en papierbakken komen, zodat het scheiden van afval gestimuleerd en bevorderd wordt. 14

11 W E G W I J S I N K E R N H E M 5. KAARTEN VAN KERNHEM 15

12 W E G W I J S I N K E R N H E M 16

13 1. BOUWEN EN WONEN Het is belangrijk om de natuur te beschermen en schoon te houden en uitputting van grondstoffen te voorkomen. Zo wordt er bij de bouw van een huis tegenwoordig zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Dit is ook het geval geweest bij uw woning. U woont in een duurzaam gebouwde woning die in tal van opzichten afwijkt van een normale woning. Een duurzame woning helpt mee aan het behoud van een gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Natuurlijk hebben alle maatregelen pas echt effect als u hier zelf actief aan meehelpt. U zult er dus op moeten letten dat u uw woning ook duurzaam bewoont. Duurzaam bouwen Kernhem is duurzaam gebouwd. Dit betekent dat er bij de bouw van de woningen in Kernhem zorgvuldig is omgegaan met het milieu van nu en dat van de toekomst. Bij duurzaam bouwen wordt erop gelet dat uitputting van energiebronnen en grondstoffen wordt voorkomen. Ook wordt rekening gehouden met minder vervuiling van bodem, water en lucht en bescherming van planten, dieren en landschappen. Dit allemaal om er voor te zorgen dat ook toekomstige generaties beschikken over een schone, gezonde leefomgeving en voldoende energie en grondstoffen. Hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. D U B O - M A A T R E G E L E N Inmiddels heeft bijna ieder bouwproject duurzame aspecten. Om er voor te zorgen dat bouwbedrijven en gemeentes die duurzaam willen bouwen richtlijnen hebben, is het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (Dubo) samengesteld. Hierin staan 200 verschillende maatregelen die duurzaam bouwen stimuleren. In Kernhem zijn ongeveer 150 van die maatregelen toegepast. Vergeleken met de gemiddelde nieuwbouwwijk is dit veel. 21

14 Een aantal maatregelen die in Kernhem zijn toegepast hebben te maken met het ontwerp van de wijk. Bij de inrichting van de wijk is bijvoorbeeld rekening gehouden met de bestaande natuur in het gebied. De wijk is ingepast in het groen en niet andersom. Het grondwater en het oppervlaktewater worden op een bijzondere, zorgvuldige manier beheerd. De woningen in Kernhem hebben geen kruipruimte, waardoor de grondwaterstand niet kunstmatig verlaagd hoeft te worden. Vrijwel alle woningen hebben een gunstige ligging op de zon. Hierdoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zonneenergie. G E V O L G E N V A N D U U R Z A A M B O U W E N Duurzaam bouwen heeft ook gevolgen voor hoe u met uw woning omgaat. Zo is het door ontbreken van de kruipruimte bij uw woning niet meer mogelijk om eenvoudig leidingen onder de vloer te leggen of te veranderen. Leidingen voor elektriciteit, water, telefoon en het centrale antennesysteem komen via de meterkast uw woning binnen en lopen verder in de vloer en muren. In uw woning is ook geen rookgasafvoer-voorziening voor bijvoorbeeld een open haard aangebracht. Het stoken van een open haard kan luchtvervuiling, maar ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Doordat de meeste warmte via de schoorsteen verdwijnt, is een open haard bovendien onrendabel en heeft een negatief effect op de capaciteit van de verwarmingsinstallatie. Het is niet verboden om een open haard te bouwen, maar om bovengenoemde redenen wel af te raden. Duurzaam wonen Het resultaat van duurzaam bouwen is een mooie, prettige en gezonde woonomgeving en een comfortabele woning. Door energiebesparende maatregelen in uw woning draagt u bij aan de vermindering van de CO 2 uitstoot. U woont in een groene omgeving met de natuur voor de deur. Deze zaken samen bepalen voor een groot deel de kwaliteit van uw woonomgeving. Het positieve effect van duurzaam bouwen op het milieu is het grootst, als u de woning ook duurzaam bewoont. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt het in de praktijk niet altijd te zijn. Er zijn veel mogelijkheden om in uw eigen huishouden een bijdrage te leveren aan bescherming van natuur en milieu in uw omgeving en indirect ook daarbuiten. Hier en in de andere hoofdstukken staat een aantal voorbeelden. Uiteindelijk bepaalt u natuurlijk zelf wat u in en om uw huis wilt doen en laten. Andere duurzaam bouwen maatregelen die zijn toegepast hebben te maken met de bouw van uw huis. Zo is uw woning optimaal geïsoleerd, om energie te besparen en geluidsoverlast te voorkomen. Het beton in uw woning bestaat voor een deel uit hergebruikt, fijngemalen bouwpuin. Kozijnen, trappen en balustrades zijn niet van tropisch hardhout gemaakt en waar mogelijk niet geverfd, gelakt of geïmpregneerd. Tijdens de bouw is het bouwafval gescheiden ingezameld en er is geen (ongecoat) zink, koper of lood gebruikt. Een aantal van deze maatregelen komt in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan bod. Als u bouwplannen heeft, dan gelden bepaalde regels. Voor meer informatie over de regels en de procedures met betrekking tot (ver)bouwen, kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Ede (zie Adressen ). Ook op internetsite van het ministerie van VROM kunt u over bouwvergunningen uitgebreide info vinden. In de informatie van de projectontwikkelaar of de woningcorporatie, verderop in deze map, vindt u meer informatie over uw woning, zoals de technische beschrijvingen, gebruikte materialen, tekeningen of de regels van de woningcorporatie. W O N I N G I N R I C H T I N G Net als bij het kopen van uw huis, is milieu niet het eerste waaraan u denkt bij het inrichten van uw woning. U kiest meubels, vloerbedekking en behang die u mooi en praktisch vindt. Toch neemt de laatste jaren de belangstelling voor milieu-aspecten van woninginrichting toe, zowel bij kopers als bij leveranciers en producenten. Bij de aanschaf en fabricage van producten, spelen zaken als afval, water- en energiebesparing, natuurbescherming, gezondheid, duurzaamheid en hergebruik een steeds grotere rol. Kies daarom zoveel mogelijk voor producten van natuurlijke materialen, die zo min mogelijk zijn bewerkt. We noemen een product duurzaam als het lang meegaat, hergebruikt kan worden of eenvoudig te repareren is. Zo is een vloerbedekking die lang meegaat milieuvriendelijker dan een vloerbedekking die snel moet worden vervangen. U kunt de levensduur van uw vloerbedekking verlengen door deze los te leggen, zodat u de vloerbedekking bij een verhuizing mee kunt nemen. Dit kan prima bij tapijt of bij een houten vloer. Natuurlijke materialen, zoals hout (met FSC keurmerk), linoleum, 22

15 kurk, wol en kokos zorgen voor minder milieubelasting dan synthetische materialen. Vermijd producten waarin PVC is verwerkt, zoals bepaalde soorten laminaatparket of vinylvloerbedekking. Voor de productie van PVC is namelijk het giftige chloor nodig en bij verbranding komen er schadelijke stoffen vrij, zoals zoutzuur en dioxinen. Onderzoekers vermoeden dat stoffen, die in loop der jaren uit PVC-producten verdampen, schadelijk zijn voor de gezondheid. Kies eens voor een kringloopproduct. Het zijn allang niet meer alleen de arme studenten, die tweedehands spullen kopen voor hun woninginrichting. Het is zeker de moeite waard om voor de aanschaf van bijvoorbeeld meubels of huisraad eens te gaan kijken bij een kringloopbedrijf. Tegenwoordig hebben de meeste kringloopbedrijven een eigentijdse en professionele uitstraling, prima producten en een goede service. In het hoofdstuk Afval, verderop in deze map leest u daar meer over. U schaft wellicht ook elektrische apparaten aan voor uw nieuwe woning, zoals een wasmachine, koelkast, vriezer, tv en dergelijke. Om energie én geld te besparen, kunt u bij de aankoop van elektrische apparaten letten op het energieverbruik van het apparaat. In het hoofdstuk over Energie staat hierover meer informatie. M I L I E U B E W U S T K L U S S E N U zult in uw woning ongetwijfeld aan de gang gaan met onderhoud, reparaties, verbeteringen of aanpassingen. Op dat moment moet u kiezen welke materialen u wilt gebruiken en hoe u de klus wilt gaan uitvoeren. U klust milieubewust als u minder milieubelastende materialen gebruikt, verantwoord en veilig werkt en zorgvuldig met het klusafval omgaat. Milieubewust klussen begint met een goede voorbereiding. De doehet-zelfzaken adviseren u graag over milieubewust en veilig klussen. Het winkelpersoneel kan u bijvoorbeeld vertellen welke soorten verf, lijm of kit minder schadelijk zijn voor het milieu en uw gezondheid en of deze geschikt zijn voor de klus die u wilt uitvoeren. Deze producten doen in prijs en kwaliteit zeker niet onder voor gangbare producten. Als u aan de gang gaat met afvoerbuizen, let dan goed op de aansluitingen. In de wijk Kernhem wordt het regenwater namelijk via een ander systeem afgevoerd dan het spoelwater uit uw woning (zie verderop in deze map in het hoofdstuk over Water). Het schone regenwater gaat via grijsgekleurde buizen en een infiltratiesysteem de grond in. Vervuild spoelwater uit uw woning gaat via roodbruine buizen naar het riool. Klussen zonder afval is vrijwel onmogelijk. U moet uw afval echter op een verantwoorde manier opruimen. Grotere hoeveelheden bouwafval kunt u, tegen betaling, kwijt bij het afvalbrengstation van Afvalcombinatie De Vallei (zie ook Adressen ). Resten verf, lijm of andere stoffen die tot huishoudelijk chemisch afval behoren, kunt u kwijt bij de Chemokar. In het hoofdstuk over Afval, verderop in deze map, leest u hier meer over. D U U R Z A A M W O N E N T E A M Speciaal voor Kernhem is het Duurzaam Wonen (DuWo) programma geschreven. Het DuWo-programma voor Kernhem is ontwikkeld door Global Action Plan Nederland, in samenwerking met de gemeente Ede. Het programma is afgeleid van het Eco Team Programma voor huishoudens dat in achttien verschillende landen, wereldwijd en in vele varianten, mensen uitdaagt tot een duurzamere leefstijl. Het DuWo-programma voor Kernhem is speciaal bedoeld voor bewoners die meer uit hun woning en wijk willen halen. Als u deelneemt aan een DuWo-team, dan leert u meer over de voorzieningen in uw huis en over hoe u deze optimaal kunt gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn de bediening van uw lage temperatuur verwarming of de mogelijkheden om water en energie te besparen. Een DuWo-team bestaat uit ongeveer zes buurtbewoners die acht keer bij elkaar komen onder leiding van een coach. Tijdens zo n bijeenkomst bespreekt het team een thema en wisselen de leden ervaringen en tips over besparingen rondom dit thema uit. Elk teamlid bepaalt vervolgens voor zichzelf welke besparingen hij thuis kan en wil uitvoeren. Iedere bijeenkomst is er een ander thema aan de beurt. De thema s zijn: afval, energie, water, vervoer, inkopen en leefomgeving & binnenmilieu. Omdat ook elke keer de meterstanden van de verschillende thema s uitgewisseld worden, kan iedereen zien wat hij of zij in de tussenliggende tijd aan energie, afval en water bespaard heeft. Daarnaast kunnen binnen het DuWo-team initiatieven worden genomen om problemen in de wijk aan te kaarten of helpen op te lossen. 23

16 De thema s die behandeld worden staan beschreven in een werkboek, dat elk teamlid bij de start van het programma krijgt. De gemeente Ede vergoedt de kosten voor deelname aan het DuWo-team volledig. Deelname levert dus alleen maar besparingen op. Niet alleen in geld, maar ook voor het milieu. Bovendien leert u in een DuWo-team de nieuwe buurtbewoners snel kennen. Meer informatie over (deelname aan) een Duurzaam Wonen Team kunt u krijgen bij het IVN Consulentschap Gelderland (zie Adressen ). Een medewerker van het IVN Consulentschap is graag bereid om een introductiebijeenkomst te houden voor een groep buurtbewoners. Duurzaam wonen is vooral bewust keuzes maken Hans Huitema is werkzaam bij het IVN Consulentschap Gelderland, de beroepsorganisatie van het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie. Hans heeft een duidelijke mening als het gaat om duurzaam wonen: Bij de bouw van het huis en de wijk waarin je woont, hebben de gemeente en ontwikkelaars veel moeite gedaan om het milieu te ontzien. Ik vind het vanzelfsprekend dat je in je huishouden dan extra let op milieubewust gedrag. Duurzaam wonen is een logisch vervolg op duurzaam bouwen en daarbij zijn de bewoners zelf aan zet. Het is een kwestie van je bewust zijn van de consequenties van je gedrag. Bewust handelen en bewust kiezen dus. Hans vindt wel dat iedereen voor zichzelf uit moet maken hoe hij of zij leeft. We kunnen alleen onszelf veranderen. Onze omgeving kunnen we alleen beïnvloeden door een goed voorbeeld te zijn en elkaar op een positieve manier aan te spreken op gedrag. R O L V A N D E B E W O N E R S Hans geeft aan dat de bewoners een belangrijke rol spelen als het gaat om duurzaam wonen. De gemeente en ontwikkelaars zetten weliswaar een prachtige, duurzame wijk neer, maar de bewoners moeten de ambities waarmaken. Dat betekent: zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving. Het gaat daarbij niet alleen om natuur en milieu. Ook de sociale omgang is belangrijk. Kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de problemen geeft energie om in actie te komen. Dat neemt niet weg dat bewoners elkaar en andere verantwoordelijke partijen moeten kunnen aanspreken als men vindt dat het anders moet. Maar het is belangrijk dat mensen elkaar in hun waarde laten, zodat knelpunten samen opgelost kunnen worden. I N T E A M V E R B A N D W E R K E N A A N M I L I E U Hans is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project Duurzaam Wonen in duurzame gebouwde woningen. In dit project zoeken bewoners van duurzaam gebouwde huizen naar een voor hun meest geschikte manier van milieuvriendelijk wonen. Allerlei milieuvraagstukken worden op praktische wijze vertaald naar de eigen woning. De bewoners werken in teamverband een programma af, met behulp van achtergrondinformatie, een werkboek en een deskundige coach. De opzet blijkt te werken: Het programma is gebaseerd op een jarenlang beproeft concept, legt Hans uit. Mensen vinden het leuk om op deze manier gezamenlijk bezig te zijn met milieuvriendelijk wonen. Men krijgt inzicht in het eigen milieugedrag en kan zelf kiezen. Deelnemers blijken ook lange tijd ná deelname aan het programma nog het aangewende gedrag te vertonen. Bovendien bevordert het programma de sociale contacten in de wijk. Naast onderwerpen, zoals energieverbruik en waterbesparing, komen ook allerlei zaken die het samenleven in een wijk bevorderen aan bod, zoals veiligheid en speelruimte voor kinderen en buurtactiviteiten. G O E D E V O O R L I C H T I N G Het Duurzaam Wonen-project is slechts één van de middelen die bewoners helpt om het duurzame aspect van hun woonomgeving te benutten. Bij de kleinste apparaten zit een bijsluiter maar bij een woning vrijwel nooit. Goede voorlichting is van essentieel belang voor prettig wonen, vindt Hans. De gemeente moet daarin het voortouw nemen. Bewoners moeten heldere en duidelijke informatie krijgen, zonder dat er met het opgeheven vingertje wordt gewezen. Hans gelooft dat de bewoners best bereid zijn om op hun gedrag te letten wat het milieu betreft. Als men vertrouwen heeft in de informatie die men krijgt, overtuigd is van het nut en noodzaak van gewenst gedrag, dan is het een kleine stap om ook daadwerkelijk dat milieuvriendelijke gedrag te vertonen. 24

17 2. AFVAL De hoeveelheid afval die we jaarlijks met z n allen produceren, groeit nog steeds, zij het gestaag. In 2005 werd er in Nederland in totaal kilo huishoudelijk afval ingezameld. Dit is gemiddeld 562 kilo afval per persoon (CBS, november 2006). Bijna de helft van het huishoudelijke afval bestaat uit gescheiden ingezamelde afvalstoffen. Dit afval wordt gerecycled, de rest wordt verbrand. De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval is de laatste jaren nauwelijks gestegen, terwijl een groot deel van het geproduceerde afval nog gescheiden (en gerecycled!) kan worden. En recycling is belangrijk want door recycling worden grondstoffen bespaard, komen er veel minder schadelijke stoffen - bijvoorbeeld metalen uit batterijen - in het milieu en hoeft er veel minder afval te wordt verbrand. Bewust omgaan met afval, door zo min mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk afval te scheiden, is ook een belangrijk onderdeel van duurzaam wonen. Afvalinzameling in ondergrondse afvalcontainers Als bewoner van de wijk Kernhem heeft u te maken met een compleet andere vorm van afvalinzameling dan normaal in een woonwijk het geval is. U hoeft niet op de Afvalkalender te kijken om te weten wanneer welke afvalcontainer aan de straat moet worden gezet. U kunt altijd, 24 uur per dag, uw afval kwijt. In uw wijk wordt het afval namelijk ingezameld in ondergrondse verzamelcontainers. De inwerpzuilen zijn speciaal voor Kernhem ontworpen. 25

18 Gemiddeld is er per 27 woningen één zuil voor oud papier en karton, en één zuil voor restafval. De zuilen staan maximaal 75 meter van uw woning. U hoeft dus nooit ver te lopen met uw afval. De afvalcontainers worden door Afvalcombinatie De Vallei regelmatig geleegd. Dit systeem bespaart niet alleen ruimte, maar is ook schoner en levert een fraaier straatbeeld. De container is voorzien van een sensor, zodat via de computer op het kantoor van Afvalcombinatie De Vallei is af te lezen wanneer een container bijna vol is. Op dat moment wordt de lediging van de container ingepland. Het zal dus zelden voorkomen dat u een volle container aantreft. Voor het gebruik van de containers zijn er een paar dingen waar u op moet letten. Het is belangrijk, dat de trommel na gebruik goed gesloten wordt. Laat daarom geen afval uit de trommel steken wanneer u die sluit. Wanneer er bijvoorbeeld een stuk huisvuilzak naar buiten steekt, kunt u de trommel niet goed sluiten en de volgende gebruiker kan er dan niet meer in, omdat de slotpen dan klem zit in het slot. Het is ook belangrijk, dat u geen los afval in de trommel doet. Dat blijft vaak halverwege hangen en komt daardoor in het mechanisme te zitten. De volgende gebruiker kan de trommel dan ook niet meer openmaken. Probeer geen lange voorwerpen zoals latten, langs de trommel in de ondergrondse container te duwen. U maakt daarmee de boel stuk. Bovendien gaat daardoor de trommel vastzitten, waardoor anderen er geen gebruik meer van kunnen maken. Als u uw afval niet in de container kwijt kunt, bel dan meteen de Afvalcombinatie. Zet in geen geval afval naast de container. Dat geeft overlast voor de omwonenden en honden, katten en ongedierte gaan ermee aan de haal. Bovendien trekt het ratten en muizen aan. Afval naast de container plaatsen is ook strafbaar. Wanneer u afval naast de ondergrondse container aantreft, bel dan met de afdeling Toezicht van de gemeente Ede, telefoon Zij stelt dan een onderzoek in naar de illegale aanbieding van het afval en zal indien mogelijk de dader verbaliseren. A f v a l p a s De containers zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen de bewoners, die gebruik mogen maken van de container kunnen deze openen. Daarvoor heeft u de afvalpas nodig die u krijgt van Afvalcombinatie De Vallei. De afvalpas hoort bij de woning en is genummerd. De pas die u ontvangt is daardoor uniek. Wees zuinig op deze pas. Met deze pas heeft u alleen toegang tot de containers die bij uw woning staan. Wanneer u gaat verhuizen laat de pas dan achter in de woning. Wanneer u de pas per ongeluk meeneemt en de nieuwe bewoner vraagt een nieuwe pas aan, wordt die van u ongeldig gemaakt. Wanneer u de pas kwijt bent moet u dat melden, dan maken wij die ongeldig, zodat misbruik wordt voorkomen. U krijgt dan een nieuwe pas. Wanneer dat vaker gebeurt, worden de kosten bij u in rekening gebracht. H e t g e b r u i k v a n d e a f v a l p a s Druk op de startknop en houdt dan de pas voor het display. U hoort nu een tik. Dat betekent dat het slot is geopend. Op de display verschijnt een tekst dat u de trommel kunt openen. Wanneer u het afval heeft gestort sluit u de trommel weer. Heeft u nog een zak met afval doet u de procedure nogmaals. U heeft uw afvalpas altijd nodig als u afval wegbrengt naar het afvalbrengstation of laat ophalen door Afvalcombinatie De Vallei. Op uw afvalpas staat een elektronisch tegoed waarmee u gratis een bepaalde hoeveelheid afval kunt wegbrengen naar het afvalbrengstation of kunt laten ophalen door Afvalcombinatie De Vallei. U leest hier meer over in de afvalkalender. Wat mag in de afvalcontainers R e s t a f v a l In de zuil voor het restafval komt al het huisvuil dat overblijft en niet op een andere manier gescheiden kan worden aangeboden. Restafval wordt in Nederland verbrand. Grond, graszoden e.d. mag u niet in de ondergrondse container doen. Daardoor zou hij zo zwaar worden dat deze niet meer geledigd kan worden. Chemisch afval, glas, textiel, grof (tuin)afval en bouw en sloopafval mag u ook niet in de ondergrondse container deponeren. Daarvoor zijn ander mogelijkheden. Zie voor deze mogelijkheden de Afvalkalender. O u d p a p i e r e n k a r t o n De trommel van de inwerpzuil voor oud papier en karton is voorzien van een brievenbusopening met een scharnierende klep, waar het papier en karton kan worden ingeschoven. Voor het gebruik van de papiercontainer is het pasje niet nodig. Wanneer u een kartonnen doos in de container wilt doen, moet u deze eerst stuk snijden. Wanneer u de doos alleen maar samenvouwt is de kans groot, dat deze in de zuil weer open vouwt, waardoor hij niet naar beneden in de container valt. Gescheiden afvalinzameling Het gescheiden inzamelen van afval levert niet alleen milieuwinst op. Het scheelt ook in de kosten. Elke kilo afval die níet in de verbrandingsoven verdwijnt, bespaart 9 eurocent. Dat komt tot uiting in de hoogte van de afvalstoffenheffing die u als burger betaalt. De gemeente berekent de kosten van de afvalverwijdering namelijk volledig door aan alle huishoudens. Het op een juiste manier scheiden en verwerken van afval scheelt u uiteindelijk in de portemonnee. Voor de diverse soorten afval kunt u in Ede op verschillende plaatsen terecht. Hieronder kunt u lezen welk afval u waar in kunt leveren. Meer informatie hierover vindt u ook in de Afvalkalender die rond de jaarwisseling bij u in de bus valt. De Afvalkalender kunt u achter in deze map, bij de Eigen informatie bewaren. 26

19 G r o f t u i n a f v a l Grof tuinafval, zoals takken en grote hoeveelheden snoei- en bladafval, kunt u op telefonisch verzoek laten ophalen door Afvalcombinatie De Vallei of zelf naar het afvalbrengstation aan de Neonstraat brengen. Aan beide mogelijkheden zijn kosten verbonden, als u geen gebruik maakt van de gratis punten op uw afvalpas. Prijzen kunt u vinden in de Afvalkalender of op de internetsite van de Afvalcombinatie. Als u grof tuinafval aan wilt bieden, dan moet u takken zoveel mogelijk bundelen (maximale lengte tot 1.50 meter). Voor bladafval, klein snoei-afval en gemaaid gras kunt u speciale papieren zakken kopen bij diverse winkels in de gemeente. Het beste is natuurlijk om het tuinafval zelf te composteren of weg te brengen naar het afvalbrengstation. Kunt of wilt u dat niet en u wil het in de ondergrondse container gooien, doe dat dan nooit los, maar gebruik altijd een vuilniszak. Zo voorkomt u dat de trommel vast gaat zitten. G r o f h u i s v u i l Ook grof huisvuil kunt u na een telefonische melding door Afvalcombinatie De Vallei op laten halen of zelf naar het afvalbrengstation brengen. Ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht, als u geen gebruik maakt van de gratis punten op uw afvalpas. Meer informatie hierover kunt u vinden op de Afvalkalender en op de internetsite van de Afvalcombinatie (zie ook Adressen ). Metaal wordt apart opgehaald om hergebruikt te worden. U wordt verzocht om oud metaal apart naast de rest van het grof huisvuil te zetten. Om te voorkomen dat u betaalt voor het ophalen van het afval van anderen, enkele tips voor het aanbieden: Zet het afval op de dag dat het opgehaald wordt om 7.30 uur buiten (dus niet de avond tevoren). Zet het afval dicht bij uw voortuin op het trottoir (dus niet bij een achterpad). Zorg er voor dat het afval goed bereikbaar is voor de huisvuilauto. W i t - e n b r u i n g o e d Afgedankte elektrische apparaten kunt u op verschillende manieren aanbieden. De onderdelen van de apparaten worden dan zoveel mogelijk hergebruikt en de schadelijke stoffen worden op een milieuvriendelijke wijze verwerkt. U kunt kiezen voor de volgende mogelijkheden: Bij aankoop van een elektrisch apparaat kunt u uw oude apparaat gratis inleveren bij de winkel waar u uw nieuwe product heeft gekocht. Grote elektrische apparaten worden na melding gratis opgehaald door de Afvalcombinatie. Kleine elektrische apparaten kunt u inleveren bij de Chemokar. Alle wit- en bruingoed kunt u zelf gratis naar het afvalbrengstation brengen. B o u w - e n s l o o p a f v a l e n a u t o b a n d e n Onder bouw- en sloopafval verstaan we al het afval dat door eigen werkzaamheden vrijkomt uit een woning of een tuin bij bouw, verbouw of sloopwerkzaamheden, zoals bielzen, schuttingen, steenachtige producten en schroten. Bouw- en sloopafval wordt niet opgehaald. U kunt dit afval zelf bij het afvalbrengstation afleveren. De kosten hiervoor kunt u vinden op de internetsite van de Afvalcombinatie of in de Afvalkalender. Autobanden worden niet opgehaald. Deze kunt u inleveren bij het afvalbrengstation (niet gratis). G l a s Glas moet u zelf naar de glasbak brengen. Op verschillende plaatsen in uw wijk staan ondergrondse glasbakken voor de inzameling van glas. Het is belangrijk dat het glas op kleur gescheiden wordt en dat u doppen, kurken en deksels van het glaswerk haalt. Het ingezamelde glas wordt omgesmolten tot nieuw glas. Dit spaart energie en grondstoffen. Porselein en keramiek mogen niet in de glasbak! Ook gloeilampen horen hier niet in thuis. Deze laatste producten kunnen bij het restafval. P a p i e r Veel (sport)verenigingen, kerken en scholen zamelen oud papier in. Als de papierprijs laag is ontvangen de inzamelaars subsidie van de gemeente. Bij de inzameling van papier helpt u dus niet alleen het milieu, maar ook scholen, kerken en verenigingen. Op de voorlichtingspagina van de gemeente in Ede Stad vindt u een aantal keer per jaar een overzicht met locaties waar u het papier heen kunt brengen. Oud papier kunt u ook gratis inleveren bij het afvalbrengstation. In de Afvalkalender en op de internetsite van de Afvalcombinatie kunt u zien wat er wel en wat er niet bij het oud papier mag. U kunt overigens de hoeveelheid papier in uw brievenbus sterk verminderen. Als u een ja/nee sticker op uw brievenbus plakt, ontvangt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer, maar wel gratis huis-aan-huisbladen. Met een nee/nee sticker geeft u aan dat u ook geen gratis huis-aan-huisbladen wilt ontvangen. Dit scheelt per jaar zo n 51 kilo aan papier in uw brievenbus. De sticker kunt u onder andere verkrijgen bij Afvalcombinatie De Vallei, bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu of bij uw wijkbeheerder (zie Adressen ). T e x t i e l Voor afgedankte kleding, die nog in goede staat is, zijn betere bestemmingen te vinden dan de afvalcontainer. Op verschillende plaatsen in Ede, zoals bij winkelcentra, staan speciale containers voor de inzameling van schoenen, kleding of ander textiel. Ook kunt u deze spullen inleveren bij enkele kringloopbedrijven (zie ook Adressen ). Daarnaast krijgt u vier keer per jaar een speciale plastic kledingzak in uw brievenbus. Via deze zak kunt u draagbare kleding laten afvoeren. De datum van de ophaaldag staat op de zak. Voor versleten kleding en ander oud textiel kunt u terecht bij de Retourette (zie ook Adressen ). 27

20 H u i s h o u d e l i j k c h e m i s c h a f v a l Huishoudelijk chemisch afval is afval waar schadelijke stoffen in zitten. Bij verbranding hiervan kan luchtvervuiling ontstaan. Om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht, de bodem of het water komen, moet dit afval apart worden ingezameld om verantwoord te kunnen worden verwerkt. U heeft hiervoor een Milieubox gekregen. In deze afsluitbare box kunt u uw huishoudelijk chemisch afval verzamelen en op een veilige plaats, buiten bereik van kleine kinderen, bewaren. U kunt de Milieubox met inhoud gratis inleveren bij de Chemokar of bij het afvalbrengstation in Ede. Laat de producten zoveel mogelijk in de originele verpakking zitten, zodat de medewerker van de Chemokar of het afvalbrengstation weet om welke stoffen het gaat. Gooi nooit verschillende soorten chemisch afval bij elkaar en zet nooit afval onbeheerd neer bij de halteplaats van de Chemokar. U voorkomt daarmee levensgevaarlijke (!) situaties. Op de Afvalkalender staat aangegeven waar en wanneer de Chemokar in Kernhem komt. Op de internetsite van de Afvalcombinatie en in de Afvalkalender kunt u vinden welke producten tot het huishoudelijk chemisch afval behoren. Voorkomen is beter dan Afval scheiden is goed. Afval voorkomen is nog veel beter. Als u spullen langer gebruikt, verkleint de afvalberg. Duurzame goederen gaan langer mee en repareren is vaak goedkoper dan nieuw kopen. Wegwerpartikelen zoals plastic tassen, plastic borden en bestek, wegwerpluiers maar ook wegwerpfotocamera s e.d. vergroten de afvalberg. Het is dus beter om deze producten te vermijden. Een aantal dingen die u zelf kunt doen om de afvalberg te verkleinen zijn: Door bij de aankoop van producten te letten op het soort verpakkingsmateriaal kunt u veel afval besparen. Met de bekende ja/nee en nee/nee stickers op de brievenbus voorkomt u de wekelijkse berg reclamemateriaal die in uw brievenbus glijdt. Kleding, meubels en andere spullen die nog goed zijn, kunnen naar de kringloopwinkel. Het gft-afval dat u zelf composteert in uw tuin hoeft niet ingezameld en verwerkt te worden. K r i n g l o o p b e d r i j v e n In gemeente Ede zijn verschillende kringloopbedrijven actief, die afgedankte spullen inzamelen, zonodig repareren en reinigen en vervolgens verkopen. Deze vorm van hergebruik vermindert de hoeveelheid afval, die anders verbrand zou moeten worden. Vragen en klachten Het kan zijn dat u vragen of klachten heeft die te maken hebben met het onderwerp afval. Hieronder kunt u zien met welke soort klacht u waar terecht kunt. A f v a l c o m b i n a t i e D e V a l l e i In de gemeente Ede is Afvalcombinatie De Vallei verantwoordelijk voor de inzameling van huisvuil. Als u vragen heeft die te maken hebben met (het ophalen van) huishoudelijk afval of u heeft last van ongedierte, dan kunt u hiermee bij de Afvalcombinatie terecht. Kijk voor openingstijden en adresgegevens bij Adressen. K l a c h t e n o v e r u w w i j k Voor klachten over troep op straat in uw eigen wijk, zoals hondenpoep, zwerfvuil of een kapotte straatlantaarn, kunt u terecht bij Meldpunt Beheer. Kijk voor het telefoonnummer bij Adressen. O v e r l a s t e n z w e r f v u i l Bij het meld- en informatiepunt voor milieuklachten kunt u onder meer terecht met klachten over zwerfvuil of illegale vuilstort. Kijk voor adresgegevens en telefoonnummer bij Adressen. Wethouder Peter van t Hoog over afvalinzameling in Kernhem In de eerste bouwfase van Kernhem worden het restafval en het oud papier ingezameld via ondergrondse containers. Ede koos vooral uit esthetisch oogpunt voor ondergrondse afvalinzameling. Inmiddels hebben we de nodig ervaring opgedaan met deze wijze van afvalinzameling in Kernhem en andere buurten in Ede, zegt Peter van t Hoog, wethouder van onder meer milieuzaken. Ondergrondse afvalinzameling heeft voordelen. De bewoners hebben geen ruimte nodig om hun groene en bruine containers neer te zetten. En voor de werknemers, die het afval inzamelen, is het veel minder belastend, legt Van t Hoog uit. Maar uit de eerste ervaringen blijkt ook dat het succes van de ondergrondse afvalinzameling in Kernhem grotendeels afhangt van de bewoners zelf. De inwerpzuilen zijn fraai vormgegeven en passen mooi bij het straatbeeld. Maar je moet er niet van alles maar in proberen te proppen, want dan blokkeert het systeem, waarschuwt Van t Hoog. Grof huisvuil laat je ophalen door de Afvalcombinatie, of je brengt het zelf weg. Het afvalbrengstation ligt op nog geen kilometer afstand van Kernhem, dus dat moet toch te doen zijn, vindt Van t Hoog. Van t Hoog is een groot voorstander van de ondergrondse glasbakken in Kernhem: Glas kan voor 100% hergebruikt worden. Apart inzamelen van glasafval uit huishoudens is dus prima voor het milieu. We hebben daarom op zo n honderd locaties in Ede glasbollen neergezet, om het de inwoners van onze gemeente zo gemakkelijk mogelijk te maken om glas apart in te leveren. Van t Hoog wijst er op dat men de glasbakken verstandig gebruikt. Het glas hoort ín de bak en niet ernaast. En het glas gooi je er natuurlijk niet om 1 uur s nachts in, zodat omwonenden er geen last van hebben. 28

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

Handboek. Duurzaamheid op de sportvereniging

Handboek. Duurzaamheid op de sportvereniging Handboek Duurzaamheid op de sportvereniging Een sportieve vereniging kenmerkt zich door een vitale en representatieve accommodatie en is maatschappelijk verantwoordelijk actief Mei 2013 J. Beffers Sportief

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND

INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND INTERNETPANEL OVER DUURZAAMHEID IN PURMEREND internetpanel over duurzaamheid in Purmerend In opdracht van: Kopgroep Duurzaamheid van de Raad Bert Visser Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS

Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. 3 Afval Blz.5 Energie Blz. 8 Mobiliteit Blz. 11 Voedsel Blz. 14 Water

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014)

De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) JOUW KEUZES MAKEN EEN WERELD VAN VERSCHIL! De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) Milieu 2 Inhoudsopgave (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) De campagne 3 Hulpbronnenefficiëntie 4 Wat

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere Een handleiding voor duurzame zelfbouwers Mensen maken de stad duurzaam Het begrip duurzaamheid heeft in de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werd

Nadere informatie

Verjaren. Besparen. editie duurzaam wonen

Verjaren. Besparen. editie duurzaam wonen Verjaren en Besparen editie duurzaam wonen Milieu Centraal Wat kan ik doen om energie te besparen? Kan ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen? Welke soorten verf zijn minder milieubelastend? Wie rekening

Nadere informatie

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen!

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Leek oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 2: Visie op speelplekken pagina

Nadere informatie

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Milieu en milieuzorg Milieu en vervuilende stoffen Het milieu staat de laatste jaren veel in de belangstelling. Maar wat is het milieu eigenlijk? Milieu is een

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen

Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Oost-West As blz. 6 Werk in uitvoering......en werk afgerond blz. 12 Wmo: de nieuwe wet per 1 januari 2015 blz. 16 #4 december 2014 Feestelijk Diemen Inhoud

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl FOTO COVER HOLLANDSE HOOGTE Colofon IMPULSPROGRAMMA ZWERFAFVAL Handreiking Resultaatgericht Reinigen is een uitgave van SenterNovem in het kader van het Impulsprogramma

Nadere informatie

RONDLEIDING. Onze leidingen doen hun kunstje graag opnieuw. Weg met opbrekingen. People, Planet, Profit Recycling hoort bij visionaire stedenbouw

RONDLEIDING. Onze leidingen doen hun kunstje graag opnieuw. Weg met opbrekingen. People, Planet, Profit Recycling hoort bij visionaire stedenbouw 4/2007 INFORMATIE EN INSPIRATIE ROND KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN DOOR BUREAULEIDING Onze leidingen doen hun kunstje graag opnieuw. Weg met opbrekingen Horizontaal gestuurd boren maakt grote ontwikkelingen

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

CO2-uitstoot en de opwarming

CO2-uitstoot en de opwarming TIP 1 Bespaar een paar honderd Euro Weet u dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar ongeveer 2.200,- uitgeeft aan gas, elektriciteit en water. En dat op dit bedrag met weinig moeite enkele honderden

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

Leidraad Duurzaam Inkopen. Amsterdam kiest voor duurzame inkoop

Leidraad Duurzaam Inkopen. Amsterdam kiest voor duurzame inkoop Leidraad Duurzaam Inkopen Amsterdam kiest voor duurzame inkoop Volg de groene golf in het inkooptraject Inhoud Leeswijzer 1 Inleiding 2 1 Inkoopvoorbereiding 5 2 Specificeren 13 3 Selecteren 23 4 Contracteren

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 1 Sittard Zuid in de Lift Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 2 3 Sittard-Zuid in de lift - Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties Ambitiedocument TASs is een co-productie

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie