esms Desktop Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "esms Desktop Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 1 esms Desktop Gebruiksaanwijzing

2 2 3 Inhoud Inleiding... 3 Vereisten... 3 Installatie... 4 Een esms-desktop-account registreren... 7 Een sms versturen... 9 Karakters tellen...10 Een bericht later versturen Ontvangers uit het adresboek selecteren Een nieuwe contactpersoon toevoegen...12 Een nieuwe groep toevoegen...12 Een naam automatisch controleren...13 Handtekeningen of sjablonen...13 Outbox...13 Outbox De map Outbox...14 Een bericht bekijken...14 Een bericht bewerken en opnieuw versturen...14 Berichten uit de map Outbox verwijderen...14 Verstuurde berichten De map Sent Messages...15 Een bericht bekijken...15 Een bericht bewerken en doorsturen...15 Berichten uit de map Sent Messages verwijderen...15 Berichtsjabloon Een berichtsjabloon creëren...16 Een berichtsjabloon gebruiken...16 Een berichtsjabloon verwijderen Een handtekening creëren Handtekeningen gebruiken...17 De werkbalk van Internet Explorer De esms-werkbalk gebruiken...18 Toegangsmenu...18 De esms-werkbalk uitschakelen...19 Live Update...20 General-tabblad...20 Account-tabblad SMS-tabblad Scheduling-tabblad...22 Alerts-tabblad...22 esms Desktop als marketingtool gebruiken...23 Gepersonaliseerde berichten opstellen met speciale velden...23 Lijsten in het Windows-adresboek importeren...23 Kommagescheiden waarden uit Microsoft Excel exporteren...26 Verwijderen Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar esms Desktop te kiezen. Met esms Desktop kan je sms jes versturen van een pc met het besturingssysteem Microsoft Windows naar elke gsm ter wereld. Deze gebruiksaanwijzing helpt je om met esms Desktop aan de slag te gaan. Ze gidst je door de installatieprocedure en helpt je de meeste functies te ontdekken. Als je het besturingssysteem Windows Vista gebruikt, kunnen schermafbeeldingen en iconen in deze gebruiksaanwijzing er anders uitzien. Vereisten esms Desktop gebruikt internet om berichten te versturen, en dus is een internetverbinding vereist. Er zijn geen snelheidsbeperkingen voor de verbinding, en een modem is even goed als een lanverbinding. Om de esms Desktopplugin voor Microsoft Outlook Express te installeren, moet je Outlook Express geïnstalleerd hebben als je standaard cliënt. De versie moet Microsoft Outlook Express 5.0, 5.5 of 6.0 zijn. Bovendien moet je Microsoft Windows 2000, XP (Home of Professional) of Vista met Internet Explorer 6.0, of 7.0 hebben, en moet Active Desktop geactiveerd zijn.

3 4 5 Installatie Als je een vroegere versie van esms Desktop op je computer hebt geïnstalleerd, raden wij aan om deze eerst te verwijderen. Raadpleeg hoofdstuk Verwijderen voor informatie over hoe je het programma moet verwijderen. Om de esms Desktop te installeren, moet je het installatiebestand op je computer downloaden. De licentieovereenkomst verschijnt; klik op I Agree om de voorwaarden te aanvaarden. Als je administratorrechten op je computer hebt, verschijnt het venster hierboven. Hier kan je aangeven of je esms Desktop voor alle gebruikers van de computer wil installeren, of alleen voor de huidige gebruiker. In het volgende venster kan je kiezen voor Typical of Custom-installatie. esms Desktop.exe Dubbelklik op het installatiebestand op je computer. Nadat de bestanden zijn uitgepakt, verschijnt er een startscherm. Typical-installatie houdt alle functies in, terwijl je bij Custominstallatie kan kiezen om sommige functies niet te selecteren zoals integratie van Outlook Express en/of de werkbalk van Internet Explorer. Klik op Next om de installatie voort te zetten. Opmerking: als je de uitgeschakelde functies later toch nog wil installeren, moet je esms Desktop opnieuw installeren. Klik op Next om je keuze te bevestigen.

4 6 7 Een esms-desktop-account registreren Met dit venster kan je het pad wijzigen waar de esms Desktop geïnstalleerd wordt. De standaard installatielocatie is C:\ Program files\esms Desktop. Als je het pad of de map wil wijzigen, klik dan op Browse, selecteer de nieuwe map en klik op Install om de installatie voort te zetten. Na de installatie opent de applicatie automatisch en verschijnt het Welkomscherm (zie hieronder). Je kan nu voortgaan met de instelling of Cancel selecteren om het Welkomscherm te verlaten. Als je nu de instellingen niet uitvoert, verschijnt het Welkomscherm opnieuw als je: De applicatie start (ga naar het Start Menu, selecteer het menu Programs, de programmagroep esms Desktop en dan New SMS). Een van de opties selecteert in de lijst van het icoon esms Desktop in de taakbalk (onderaan rechts in Windows). Opties aanklikt of selecteert in de werkbalk van esms Internet Explorer. Klik in het Welkomscherm op Next om te registreren. Het installatieprogramma installeert nu esms Desktop op je computer. Tijdens de installatie verschijnt een procesbalk (zie hieronder). Wanneer de installatie voltooid is, verschijnt het volgende venster. Klik op Finish om de installatie te voltooien. De wizard Open Account kan verschillen. Nu moet je gegevens ingeven, zoals je gsm-nummer, je naam of wachtwoord enz. Dit kan zowel je persoonlijke informatie zijn als informatie die je bij ontvangst van het programma hebt gekregen. Voer de gegevens in en klik op Next.

5 8 9 Een sms versturen Het programma controleert nu de ingegeven informatie met de server. Om een sms-bericht te versturen, kan je het venster New SMS openen. Dit kan op verschillende manieren: In Windows: Klik met de rechtermuisknop op de icoon in de taakbalk en selecteer New SMS. Dubbelklik op het desktoppictogram. Open een nieuw bericht via het Start-pictogram in Windows: kies Programs, esms Desktop en New SMS. Als je je gsm-nummer hebt ingegeven, ontvang je een sms je met een registratiecode. Het programma vraagt je nu deze code in te geven. Geef de code in en klik op Finish. Nadat je de registratiecode hebt ingegeven, vraagt het programma om te bevestigen dat een registrati hebt ontvangen. Controleer of je de hebt ontvangen en klik op OK. (Deze functie kan in jouw applicatie uitgeschakeld zijn.) Je hebt nu de account geopend, en kan de sms-functies gebruiken. Opmerking: als je dit programma op Vista installeert, moet je de computer herstarten. In het venster esms Desktop: Klik op File New SMS in een venster van esms Desktop. Ð Klik op de knop New SMS in een venster van esms Desktop, maar niet in het venster New SMS: In Outlook Express Klik op de knop Create SMS in de werkbalk: Selecteer Message New SMS in het hoofdmenu.

6 10 11 Een bericht later versturen In Internet Explorer Selecteer New SMS in het afrolmenu van de esms-werkbalk. Selecteer een tekst in de webbrowser, klik met de rechter muisknop en selecteer Message New SMS in het hoofdmenu. Voor elk nieuw bericht kan je een later tijdstip van verzending ingeven in plaats van het bericht onmiddellijk te versturen. Klik op de knop Schedule Message (zie hieronder) of selecteer Message Schedule Message. Het venster Schedule Message (zie de schermafdruk hieronder) verschijnt. Het venster New SMS verschijnt. Met deze instelling kan de afzender het bericht onmiddellijk versturen (standaard) of een later tijdstip ingeven waarop het bericht wordt verstuurd. In dat geval kan je de juiste datum en het exacte tijdstip van verzending in de velden ingeven. Alle geplande berichten worden opgeslagen in de Outbox tot ze zijn afgeleverd. Ontvangers uit het adresboek selecteren Voer het gsm-nummer in het To:-veld in. Als je meer dan één ontvanger wil ingeven, scheid je de ontvangers van elkaar met een puntkomma. Tik dan het bericht in het daarvoor voorziene vak. Klik op Send om het bericht te versturen. Je kan ook ontvangers uit je adresboek van esms Desktop selecteren (het Windows-adresboek). Klik hiervoor op de To:-knop. Er verschijnt een dialoogvenster met je contactpersonen waar je de contactpersonen naar wie je een bericht wil sturen, kan selecteren. Je kan ook een distributielijst als ontvangers selecteren. Dubbelklik op de naam van de ontvanger naar wie je het bericht wil versturen en klik op OK om het gsm-nummer van de ontvanger in het venster New Message toe te voegen. Als je het vakje Show only contacts with phone numbers selecteert, is het mogelijk om gebruikers zonder telefoonnummers te filteren en te verwijderen. Karakters tellen Terwijl je het bericht intikt, zie je het aantal karakters van het bericht in de statusbalk (zie hierboven). Het aantal verstuurde berichten staat tussen haakjes. Elk sms je kan maximaal 160 karakters tellen. Voorbeeld: op de statusbalk staat 280(2). Je hebt dus 280 karakters ingegeven en er worden twee berichten verstuurd, een bericht van 160 karakters en een tweede bericht van 120 karakters. (Dit is alleen mogelijk als de berichtoptie Allow long messages is geselecteerd.)

7 12 13 Een nieuwe contactpersoon toevoegen Je kan nieuwe contactpersonen aan het adresboek toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk: Klik op het pictogram Address Book. Het venster Windows Address Book verschijnt. Een naam automatisch controleren Wanneer je een nieuw bericht opstelt en je wil een naam van een ontvanger automatisch opzoeken, tik dan de eerste drie karakters van zijn naam in het To:-veld. Alle overeenkomende namen verschijnen. Selecteer de gewenste naam en druk op Enter om deze naam aan de lijst met ontvangers toe te voegen. Geef na een ontvanger een puntkomma in en herhaal de bovenstaande procedure om meer dan een ontvanger in te geven. Klik op de naam van de ontvanger om zijn persoonlijke gegevens te zien. Handtekeningen of sjablonen Zie hoofdstuk Error! Reference source not found. om te weten hoe je handtekeningen of sjablonen creëert en invoert. Outbox Berichten die je op een later tijdstip wil versturen, staan in je Outbox-map in Message Folders. 1. Selecteer File New Contact. 2. Het Name-tabblad verschijnt eerst. In dit tabblad kan je in het First-veld de voornaam ingeven en in het Last-veld de familienaam van de contactpersoon. 3. Selecteer het Home-tabblad. 4. Geef de in het tt-veld het gsm-nummer van de contactpersoon in. 5. Klik op Finish. Een nieuwe groep toevoegen Je kan een groep mensen creëren waarnaar je in een keer hetzelfde sms je wil versturen. Ga als volgt te werk om nieuwe groepen in je adresboek te creëren: Klik op Address Book. Het venster Address Book verschijnt. Selecteer in dit venster File New Group. Ze staan ook opgeslagen op de centrale berichtenserver. Je kan geplande berichten die nog niet werden verstuurd, op het Scheduling-tabblad in het venster Options zien; zie SMS Options voor meer informatie. Als je niet met de server bent verbonden wanneer je een gepland bericht verstuurt, ontvang je een waarschuwing dat je geen verbinding hebt en dat het bericht wordt verstuurd wanneer je opnieuw verbinding hebt. Het bericht wordt dan alleen in je map SMS Outbox opgeslagen. esms Desktop blijft proberen om het bericht naar de centrale berichtenserver te versturen. Opmerking: als esms Desktop geen verbinding met de berichtenserver krijgt voor het geplande tijdstip waarop het bericht wordt verstuurd, wordt het bericht niet verstuurd. 1. Geef in het Group-tabblad de groepsnaam in het veld Group Name in en klik op de knop Select Members. Het venster Select Group Members verschijnt. 2. Dubbelklik op elke persoon in de Name-kolom die je wil toevoegen en klik op OK. 3. Klik op OK om de geselecteerde ontvangers aan de groep toe te voegen.

8 14 15 Outbox Verstuurde berichten Nadat je op de Send-knop drukt, wordt het bericht tijdelijk in de Outbox opgeslagen tot het van je computer wordt verstuurd. Als je computer niet met het internet is verbonden als je het bericht verstuurt, wordt het in de Outbox opgeslagen tot de internetverbinding is hersteld. Als er zich een storing voordoet als je het bericht verstuurt, wordt het in de Outbox opgeslagen, zodat je het eventueel later manueel opnieuw kan versturen. Opmerking: wanneer je een bericht op een later tijdstip wil versturen (zie Een bericht later versturen), wordt het bericht in de Outbox opgeslagen tot aan het tijdstip van verzending dat je hebt ingegeven. Alle berichten die met je computer werden verstuurd, worden opgeslagen in de map Sent Messages. Je kan de details van de verstuurde berichten zien, inclusief hun status. De map Sent Messages De map Sent Messages kan op verschillende manieren worden bereikt: Klik met de rechter muisknop op de taakbalk-icoon en selecteer Sent Messages. De map Outbox De Outbox kan op verschillende manieren worden bereikt: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in de taakbalk en selecteer Outbox. Of selecteer View Outbox in het venster New SMS of klik op Het venster Message Folders opent. Of selecteer View Sent Messages in het venster New SMS of klik op. Het venster Message Folders wordt geopend. Selecteer de map Sent Messages uit de afrollijst. Selecteer View Sent SMS uit het hoofdmenu in Outlook Express. De berichten verschijnen in het hoofdveld met de kolommen: To, Message, Sent en Comment. De sms jes hebben verschillende pictogrammen en zijn in de lijst duidelijk herkenbaar. Selecteer de Outbox-map uit de afrollijst. Selecteer View SMS Outbox uit het hoofdmenu in Outlook Express. In het venster Message Folders verschijnen de berichten in het hoofdveld, met de kolommen: To, Message, Sent en Comment. Een bericht bekijken Selecteer de map Sent Messages uit de afrollijst en dubbelklik op een bericht om het te bekijken. Een bericht bekijken Selecteer de Outbox-map uit de afrollijst en dubbelklik op een bericht om het te bekijken. Een bericht bewerken en opnieuw versturen Dubbelklik op een bericht om het te openen en te bewerken. Als je op Send drukt, wordt dit als een nieuw bericht beschouwd en wordt het oorspronkelijke bericht uit de Outbox verwijderd. Deze functie kan worden gebruikt wanneer een bericht niet kon worden verstuurd. Berichten uit de map Outbox verwijderen Een bericht bewerken en doorsturen Dubbelklik op een bericht om het te openen. Je kan het bericht doorsturen door de ontvangers te wijzigen en op Send te drukken. Berichten uit de map Sent Messages verwijderen Je kan ongewenste berichten uit de map Sent Messages verwijderen door ze te selecteren en op de wistoets te drukken of Delete in het menu Edit te gebruiken. Je kan ongewenste berichten uit de Outbox verwijderen door ze te selecteren en op de wistoets te drukken of Delete in het menu Edit te gebruiken.

9 16 17 Berichtsjabloon Gebruikers kunnen vooraf gedefinieerde berichtsjablonen in de applicatie opslaan. Zo hoeven ze niet telkens bepaalde zinnen die ze vaak gebruiken, opnieuw in te geven, bijvoorbeeld: Ik bel je terug, Ik zie je of Ik ben thuis om en heb je een voorsprong bij het ingeven van berichten. Je kan een sjabloon en opmaken via het Tools Edit Templates menu Een berichtsjabloon verwijderen Selecteer Tools Edit Templates in het hoofdmenu van het venster New Message. Het venster Edit Templates verschijnt. Selecteer de sjabloon die je wil verwijderen en klik op Remove. Een berichtsjabloon creëren Je kan maximaal tien berichtsjablonen creëren. Aan elke berichtsjabloon wordt een nummer en naam toegekend. Selecteer Tools Edit Template in het venster New SMS om een berichtsjabloon te creëren. Het venster Edit Template opent. Klik op de Add-knop om het venster Add Template te openen (zie hierboven). Geef de naam voor de sjabloon in het veld Name in en het bericht zelf in het tekstvak. Klik dan op OK om de berichtsjabloon toe te voegen. Een handtekening creëren Naast sjablonen kan je ook handtekeningen gebruiken. esms Desktop heeft twee soorten handtekeningen: een voor Reply to Mobile en een voor Reply to Inbox (niet geactiveerd). Je kan handtekeningen creëren en opmaken via het menu Tools Edit Signature For Reply to Mobile of For Reply to Inbox. Opmerking: je kan een berichtsjabloon als handtekening gebruiken. Geef hiervoor je handtekening in het tekstvakje in het venster Add Template in en selecteer het Signature-selectievakje. Om je handtekening automatisch toe te voegen aan uitgaande berichten, moet je ook het selectievakje Insert Signature in Options selecteren. Je kan slechts één sjabloon als handtekening gebruiken. Opmerking: met de knoppen Move Up en Move Down in het venster Message Template kan je de volgorde wijzigen van de sjablonen die in de applicatie zijn opgeslagen. Zo verander je ook hun nummers (zie het volgende hoofdstuk). Handtekeningen gebruiken Telkens wanneer er een handtekening beschikbaar is, wordt deze automatisch in het tekstveld ingevoegd wanneer je het venster New SMS opent. Een berichtsjabloon gebruiken Wanneer je een bericht in het venster New SMS opstelt, kan je op twee manieren een berichtsjabloon voor het bericht gebruiken: Als je het nummer van de sjabloon kent, druk dan op Ctrl-<number>. Bijvoorbeeld, voor sjabloon nummer 2, druk Ctrl-2. Als je het nummer van de sjabloon niet kent, kan je de sjabloon selecteren onder Message Insert template Je krijgt dan een afrollijst van alle sjablonen die je hebt gecreëerd waaruit je een sjabloon kunt selecteren voor gebruik.

10 18 19 De werkbalk van Internet Explorer Met de werkbalk esms stelt Mobistar een nieuwe en snelle manier voor om sms jes te versturen in een software die door miljoenen pc-gebruikers wordt gebruikt, Microsoft Internet Explorer. De esms-werkbalk gebruiken De esms-werkbalk uitschakelen Je kan de werkbalk verstoppen op de gebruikelijke manier om werkbalken te behandelen in Internet Explorer: ga naar View Toolbars esms Toolbar om de werkbalk aan- of uit te schakelen. Na de installatie van esms Desktop, is de esms-werkbalk zichtbaar in Internet Explorer als een extra werkbalk. Opmerking: tijdens de installatie kan je de esms-werkbalk uitvinken en dan wordt die dus niet geïnstalleerd. Als je de esms-werkbalk later toch nog wil gebruiken, moet je de applicatie opnieuw installeren. In de esms-werkbalk kan je makkelijk een sms opstellen en versturen. De werkbalk bestaat van links naar rechts uit de volgende vier delen: Logoknop met toegangsmenu, zie beschrijving hieronder. Het logo is herkenbaar. Een To-veld waarin een nummer of verschillende nummers kunnen worden getikt of gesleept. Je kan ook contactpersonen uit het adresboek van Windows halen. Klik op het pijltje om contactpersonen te zoeken. Er verschijnt een afrolmenu met alle contactpersonen in het adresboek van Windows met telefoonnummers. Om je zoekactie te beperken, kan je een of meerdere karakters intikken en dan op de pijl omlaag op het toetsenbord drukken. Een tekstveld waarin je het bericht kan specificeren. Je kan maximaal 160 karakters schrijven. Teksten van meer dan 160 karakters worden ingekort. In het tekstveld is tekst slepen mogelijk. De Send-knop. Het bericht wordt verstuurd nadat je op de Send-knop hebt gedrukt. Alle velden worden leeggemaakt nadat je op de Send-knop hebt gedrukt. Toegangsmenu Wanneer je op de logoknop van de esms-werkbalk drukt, verschijnt het toegangsmenu. Dit menu bevat een reeks belangrijke handelingen zoals berichtenmappen, opties en algemene functies. Je kan de volgende acties selecteren: home page. Link naar officiële website van operator new SMS. Opent het venster SMS Composition manage contacts. Opent het adresboek van Windows options. Opent het dialoogvenster Options. message folders sent SMS Map met alle verstuurde berichten SMS Outbox Map met berichten die niet werden verstuurd, bv. wegens geen verbinding met server help about disable

11 20 21 Live Update Elke keer dat esms Desktop verbinding maakt met de hoofdserver, wordt informatie over nieuwere versies van het programma opgevraagd. Wanneer een recentere versie beschikbaar is, verschijnt rechts onderaan in Windows een pop-upvenster. Als je op dit venster klikt, opent een webpagina waar je de nieuwe versie kan downloaden. Account-tabblad Het eerste tabblad in het venster Options is het Generaltabblad, zie schermafdruk hieronder. De optie Reply to Mobile is aanvankelijk geselecteerd als je de applicatie installeert en is voor jou mogelijks de enige beschikbare optie, afhankelijk van hoe je applicatie is geconfigureerd. Options In het Options-venster kan je esms Desktop configureren in overeenstemming met jouw specifieke behoeften. Klik op de Options-knop in het venster New Message of selecteer Tools I Options in het venster esms Desktop om het Options-venster te openen. Je kan ook Tools SMS Options uit het hoofdmenu in Outlook Express selecteren. Het Options-venster kan vanuit elk venster in esms Desktop worden geopend. Met de knop Register Account kan je de procedure voor accountregistratie herstarten. Zie hoofdstuk Een esms-desktop-account registreren voor meer informatie over deze procedure. General-tabblad Het eerste tabblad in het venster Options is het Generaltabblad (zie schermafdruk hieronder). Regional settings Met deze instelling kan je het standaard thuisland voor esms Desktop selecteren. Dit is het land waar je gsm is geregistreerd. Startup Hier kan je opgeven wat het programma moet doen als je dubbelklikt op het pictogram in de taakbalk en het pictogram op de desktop. Selecteer de gewenste actie uit de afrollijst. Het selectievakje Run this program when Windows starts bepaalt of esms Desktop automatisch opstart als je het Windows-besturingssysteem op je computer start. Selecteer het vakje om esms Desktop automatisch te starten. SMS-tabblad Het vierde tabblad is het smstabblad, zie schermafdruk hieronder. Message Format Deze instelling geeft aan hoe een bericht standaard wordt verstuurd als het langer is dan de maximale sms-lengte van 160 karakters. send only one SMS per message. Als het bericht meer dan 160 karakters bevat, wordt het geweigerd. allow long messages. Je kan meer dan 160 karakters intikken. Zoals vermeld in de optietekst, worden berichten die langer zijn dan 160 karakters als meerdere aan elkaar gelinkte sms jes verstuurd. Met het selectievakje Always Insert Signature bepaal je of je handtekening automatisch wordt ingevoegd wanneer je een bericht opstelt. Zie hoofdstuk Een berichtsjabloon creëren voor meer informatie over handtekeningen.

12 22 23 Scheduling tab Het volgende Options-tabblad is het Scheduling-tabblad (zie de schermafdruk hieronder). In dit tabblad vind je alle berichten die voor je account op de server zijn gepland, ongeacht welke esms-klant werd gebruikt om ze te verzenden. Klik op Refresh om de berichtenlijst te vernieuwen. Selecteer een of meer berichten uit de lijst en klik op de knop Delete on Server om berichten op de server te wissen. esms Desktop als marketingtool gebruiken esms Desktop bevat krachtige tools voor de massale distributie van gepersonaliseerde berichten. Door lijsten in het adresboek van Windows te importeren en deze te combineren met de speciale velden, kan je krachtige berichten opstellen en versturen. Gepersonaliseerde berichten opstellen met speciale velden Als je hetzelfde bericht naar meer dan een ontvanger wil versturen en de naam van elke persoon in het bericht gebruiken, kan je het speciale veld <name> in het bericht gebruiken en de ontvangers uit het Windows-adresboek selecteren. Voor elke ontvanger verzamelt het speciale veld <name> automatisch de volledige naam van de persoon uit het adresboek. Wanneer je op de Send-knop klikt, wordt het bericht naar elke ontvanger met zijn of haar volledige naam verstuurd. De volgende speciale velden zijn beschikbaar: Alerts-tabblad Het laatste Options-tabblad is het Alerts-tabblad (zie de schermafdruk hieronder). Full name: <name> First name: <firstname> Last name: <lastname> Dit tabblad bevat de volgende selectievakjes: not all recipients have a valid phone number (sending a message) Als je dit vakje selecteert, waarschuwt esms Desktop je wanneer je een bericht probeert te versturen en er bij ten minste één ontvanger een geldig gsm-nummer ontbreekt. sending a message at a later time (Scheduled message) Als je dit vakje selecteert, waarschuwt esms Desktop je wanneer er een bericht is gepland en op een later tijdstip wordt verstuurd. modifications will be lost (closing message window) Als je dit vakje selecteert, krijg je een waarschuwing wanneer je probeert het venster New SMS te sluiten, waarin je tekst hebt ingegeven, maar het bericht nog niet hebt verstuurd. De waarschuwing geeft aan dat je het bericht dat je hebt ingevoerd zal verliezen. modifications will be lost (opening a template) Als je dit vakje selecteert, waarschuwt esms Desktop je als je een sjabloon selecteert nadat je een bericht hebt ingegeven in het venster New SMS, waarbij de sjabloontekst de tekst die je manueel hebt ingegeven, zal vervangen. there are messages in the outbox (shutting down application) Als je dit vakje selecteert, krijg je een waarschuwing wanneer je esms Desktop probeert af te sluiten en er berichten in de Outbox zitten die klaar zijn om te worden verstuurd. a message will be permanently deleted Als je dit vakje selecteert, krijg je een waarschuwing voor je een bericht verwijdert. a template will be permanently deleted Als je dit vakje selecteert, krijg je een waarschuwing voor je een sjabloon verwijdert. I have not used the application in over a week Als je dit vakje selecteert, waarschuwt esms Desktop je wanneer een week is verstreken zonder dat je de applicatie hebt gebruikt. there is a new client available for download Als je dit vakje selecteert, waarschuwt esms Desktop je wanneer er een nieuwe versie van de cliëntapplicatie beschikbaar is om te downloaden. Lijsten in het Windows-adresboek importeren Je kan de mogelijkheden van de speciale velden ten volle benutten als je een bericht verstuurt naar langere lijsten van ontvangers. Aangezien esms Desktop het Windows-adresboek (WAB) gebruikt, kan het nuttig zijn om je lijst met namen en gsm-nummers in de WAB te importeren. Je vindt WAB op twee manieren: via de knop in Microsoft Outlook Express,

13 24 25 of als een afzonderlijk programma in het programmamenu van Windows. Er verschijnt nu een dialoogvenster CSV Import. Ga als volgt te werk: selecteer eerst het bestand. In Address Book bestaat er een optie om gegevens uit een ander adresboek (Other Address Book) te importeren. Selecteer dan elk tekstveld en ken het overeenkomstige adresboekveld in WAB toe. Je kan verschillende formaten importeren. Je hebt bijvoorbeeld een lijst met namen en gsm-nummers in Excel. Dan kan je deze lijst uit Excel exporteren als een tekstbestand met komma s tussen de waarden. Zie de paragraaf hieronder voor een beschrijving van hoe je kommagescheiden waarden (csv) uit Microsoft Excel exporteert. Klik op Finish nadat alle velden werden toegekend. De adressen worden in WAB geïmporteerd. Gebruik de functie Group om een distributielijst van alle geïmporteerde adressen op te stellen.

14 26 27 Kommagescheiden waarden uit Microsoft Excel exporteren Een snelle manier om kommagescheiden bestanden (CSV) te creëren is door gebruik te maken van de mogelijkheden van Microsoft Excel. Verwijderen Je kan het programma het makkelijkst verwijderen door Start Menu Programs esms Desktop Uninstall te selecteren en de instructies te volgen. Een andere mogelijkheid wordt hieronder beschreven: Creëer een document dat ten minste voornaam, familienaam en gsm-nummer bevat en selecteer Save As.... Selecteer Settings Control Panel. in het Startmenu. Het configuratiescherm (Control Panel) wordt geopend. In het drop-downmenu Save as type, kies CSV en bewaar het bestand Dubbelklik op het pictogram Add/Remove Programs. Er verschijnt een venster met een lijst met alle geïnstalleerde programma s in alfabetische volgorde. Je kan dit bestand nu in WAB importeren (zie vorig hoofdstuk). Klik op de rij met esms Desktop. De rij klapt open en er verschijnt meer informatie over het programma. Klik op de knop Change/Remove en bevestig dat je het programma wil verwijderen. Opmerking: het venster Add/Remove Programs kan er op sommige computers anders uitzien, afhankelijk van de Windows-versie die je gebruikt. Klik op OK om te verwijderen. Nadat je op OK, hebt geklikt, worden de geïnstalleerde bestanden en directories van de computer verwijderd. Klik op Finish om het verwijderingproces te voltooien. esms Desktop is nu van je computer verwijderd, en het hele proces is voltooid. Opmerking: de mappen Outbox en Sent Messages blijven aanwezig na het verwijderingproces om te vermijden dat informatie ongewild verloren gaat.

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office- diensten

Gebruikersgids My Office- diensten Gebruikersgids My Office- diensten Belangrijke opmerking Deze versie van de handleiding geldt alleen voor de RIA (Web 2.0) interfacetoegang tot My Office. Een onderdeel over de klassieke Web 1-interface

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0 Tripolis Mail 2.8.0 Aug 2007 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Wat is Tripolis Mail? 4 1.2 De onderdelen van de Tripolis Mail applicatie 4 1.2.1 Lijstbeheer (List management) 4 1.2.2 Inhoud (Content)

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Release 5.0 SP1 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010

Aan de slag met Exchange 2010 Aan de slag met Exchange 2010 Handleiding voor eerste gebruik Exchange 2010 April 2011 (versie 1.3) ICT-TiSEM Inhoudsopgave Na de migratie... 3 Outlook Web App (OWA)... 3 Je nieuwe mailbox in Exchange...

Nadere informatie

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Eindgebruikers

Handleiding Directadmin Eindgebruikers Handleiding Directadmin Eindgebruikers Inhoud 1. Beginnen... 5 1.1 Registreer een domeinnaam... 5 1.2 Bewerk HTML... 5 1.3 Inloggen... 5 1.4 Wachtwoord wijzigen... 6 1.5 Uitloggen... 6 2. Site uploaden...

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Ondersteunende technologie voor communicatie en bediening Doel Tobii Communicator is pc-software voor het maken, aanpassen en gebruiken

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Inhoud 1. Waar?...2 2. Wachtwoord wijzigen...2 3. Berichten lezen...2 4. Bijlage openen...3 5. Nieuw bericht...4 6. Bijlage meesturen...4 7. Mappen maken...5

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

Webmail met. Sun Convergence

Webmail met. Sun Convergence Webmail met 09 07 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 1 MAIL 2 1.1 Starten 2 1.2 Mail lezen 3 Sorteren 4 Zoeken 4 Bericht openen 4 1.3 Mail versturen 6 Bericht opstellen 6 Bericht met bijlage 6 Antwoorden

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding.

BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding. BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding. Meer informatie? Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het instellen van uw e-mailaccount? Neem dan contact op met T-Mobile Klantenservice via 0800-7111. Zakelijke

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Divitec Nederland BV 2 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht 5 1.1 In deze handleiding.... 5 1.2 Functies in RASplus... 5 1.3 Productinformatie..

Nadere informatie

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender voor Microsoft Outlook Uitgegeven Monday, 15. February 2010 v.6.14 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document

Nadere informatie