Wmo-/Regiotaxi Aanbestedingen Regiotaxi en Wmo-vervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo-/Regiotaxi Aanbestedingen Regiotaxi en Wmo-vervoer"

Transcriptie

1 Wmo-/Regiotaxi Aanbestedingen Regiotaxi en Wmo-vervoer voor adviesraden en gebruikersplatforms

2 Inhoudsopgave Inleiding Regiotaxi en Wmo-vervoer Wat is de Regiotaxi? Wat is Wmo-vervoer? Ontwikkelingen in het Wmo-/regiotaxivervoer Invloed uitoefenen op het Wmo-/regiotaxivervoer De rol van regionale belangenbehartigers bij de Regiotaxi De rol van lokale belangenbehartigers bij het Wmo-vervoer Inspraak bij gecombineerde aanbesteding Colofon Deze publicatie is uitgegeven in het kader van het project Grip op Vervoer. Het project Grip op Vervoer is via subsidie van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastructuur en Milieu), Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot stand gekomen en liep van juni 2010 tot juni Alles in deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en verspreid, mits onder bronvermelding. Op de brochure rust geen copyright, met uitzondering van de gebruikte vormgeving en illustraties. 3 Wie spelen een rol bij het Wmo-/regiotaxivervoer? Rol van klanten Rol van belangenbehartigers Rol van gemeente Rol van provincie/samenwerkende gemeenten Rol van vervoerders Rol van vervoersadviesbureaus Rol van MEE Rol van collectieve ondersteuners Aanbesteden van Wmo-/regiotaxivervoer Wat houdt aanbesteden van het Wmo-/regiotaxivervoer in? Rotonde van beïnvloeding De beleidscyclus Stappen in de aanbesteding Programma van Eisen De belangrijkste kwaliteitseisen Redactie Vormgeving Illustraties Drukwerk Els van der Ploeg Liza van Wessel Ronald Jas De Ruimte ontwerpers Bouwstraat SP Utrecht Aleks Deurloo Praubstraat PN Zwolle Drukkerij Veenman Sevillaweg AL Rotterdam 5 Tips bij het beïnvloeden van een aanbesteding Handboeken en andere publicaties Schriftelijke informatie Relevante websites Bijlage 1 Alfabetische begrippenlijst Bijlage 2 Zonder aanbesteding het Wmo-vervoer regelen Juni 2011

3 Inleiding Het project Grip op Vervoer is via subsidie van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastructuur en Milieu), Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen tot stand gekomen. Partners en betrokkenen in de projectuitvoering en/of begeleiding van het project zijn respectievelijk: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) Programma Versterking CliëntenPositie (Programma VCP) Platform VG (Verstandelijk gehandicapten) Sociaal Fonds Taxi (SFT) de ouderenbonden ANBO, Unie KBO, PCOB Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) vakbond FNV werkgeversvereniging KNV Taxi Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Het project liep van mei 2010 tot juni Aanleiding voor het project Grip op Vervoer was onder andere de publicatie van handboeken over professioneel aanbesteden van doelgroepenvervoer. Deze handboeken, uitgegeven door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), verschenen in november De handboeken zijn geschreven voor gemeenten en zorgverzekeraars. Zij zijn bedoeld om het aanbesteden van doelgroepenvervoer (en de controle op het vervoer) te professionaliseren. In deze handboeken staat veel informatie die ook bruikbaar is voor belangenbehartigers van doelgroepenvervoer. In deze uitgave Grip op Wmo/Regiotaxivervoer is de informatie uit deze handboeken geschikt gemaakt voor belangenbehartigers in het Wmo-/ regiotaxivervoer. Ook is informatie toegevoegd, die voor hen van belang is. De aanvullende informatie is afkomstig uit de informatiebijeenkomsten en trajecten, waarin door Grip op Vervoer hulp en advies werd geboden aan belangenbehartigers bij de aanbesteding van het Wmo-/regiotaxivervoer. Daarnaast kunt u beknopt informatie lezen over andere belangrijke beslismomenten in de aanbestedingsprocessen bij deze vormen van doelgroepenvervoer. Komt u bepaalde begrippen tegen in de tekst, die u niet kent, raadpleegt u dan de begrippenlijst in bijlage 1 van deze publicatie. Wilt u weten wat alternatieven zijn voor de aanbestedingsprocedure, kijkt u dan in bijlage 2. In deze uitgave bedoelen we met klanten of gebruikers ook verzorgers en andere direct betrokkenen, zoals familieleden. Waar in de tekst hij staat mag ook zij worden gelezen. 4 5

4 1 Regiotaxi en Wmo-vervoer 1.1 Wat is de Regiotaxi? Iedereen kan gebruikmaken van de Regiotaxi. Het gaat om vervoer: van deur naar deur, zoals van uw woning naar de woning van uw kind of familielid op bestelling: u belt vooraf waarheen u wilt reizen en hoe laat voor maximaal acht reizigers per Regiotaxi over elke afstand, maar met een maximum van vijf zones (soms meer) dat het Openbaar Vervoer (OV) vervangt of een aanvulling daarop is Regiotaxi s vallen onder de verantwoordelijkheid van een regionale OVautoriteit. Een OV-autoriteit is een overheid, zoals een provincie of een groep van gemeenten, die verantwoordelijk is voor het stads- en streekvervoer in een bepaald gebied. De OV-autoriteit is ook verantwoordelijk voor het beleid en de aanbesteding van het Regiotaxivervoer. De wettelijke basis voor de Regiotaxi is te vinden in de Wet personenvervoer Wat is Wmo-vervoer? Wmo-vervoer is bedoeld voor mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers ter compensatie van de beperkingen in hun zelfredzaamheid. Wmo-vervoer moet deelname van deze mensen aan de maatschappij mogelijk maken. In dit handboek wordt met Wmo-vervoer bedoeld het vervoer in (aangepaste) taxi s en busjes. Een andere vorm van Wmo-vervoer is bijvoorbeeld een aangepaste eigen auto. Andere vormen van Wmo-vervoer dan (aangepaste) taxi s en busjes blijven in dit handboek buiten beschouwing. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de aanbesteding van dit Wmo-vervoer. De wettelijke basis van het Wmo-vervoer is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het jaarlijkse budget in het vraagafhankelijk vervoer komt bij elkaar neer op ongeveer 580 miljoen euro. (Bron: ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, maart 2011.) 1.3 Ontwikkelingen in het Wmo-/regiotaxivervoer Binnen Grip op Vervoer zien we de afgelopen periode, mede door bezuinigingen, een aantal ontwikkelingen in het Wmo-/regiotaxivervoer, zoals: vanwege bezuinigingen vragen veel gemeenten een hogere eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer. Tevens beperken zij het aantal te rijden kilometers. Ook stelt een aantal gemeenten een inkomensgrens in waarboven men niet meer voor deze voorziening in aanmerking komt. het OV is in toenemende mate toegankelijk voor een deel van mensen met een beperking. Het OV is daarmee (gedeeltelijk) een alternatief voor het Wmo-vervoer. 6 7

5 de provincie bezuinigt vaak op het openbaar vervoer en bezint zich op haar rol in de Regiotaxi. De provincie Noord-Holland heeft zich bijvoorbeeld teruggetrokken uit de Regiotaxi. De kosten van het Wmo-vervoer worden beïnvloed door meerdere factoren, zoals: het aantal mensen dat gebruik maakt van het Wmo-vervoer de mate waarin ritten in het Wmo-vervoer gecombineerd kunnen worden de nabijheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer 2 Invloed uitoefenen op het Wmo-/ regiotaxivervoer Vervoer van mensen met een beperking moet goed geregeld zijn. Mensen met een beperking hebben vaak minder energie. Het is dus belangrijk dat reizen hen zo min mogelijk belast. Helaas is er regelmatig iets mis met het Wmo-/regiotaxivervoer. Een chauffeur bevestigt een rolstoel niet goed of vraagt een andere ritprijs dan is afgesproken. Of reizigers worden te laat of helemaal niet opgehaald. Invloed uitoefenen op aanbestedingen is belangrijk. De afspraken die de overheid dan maakt, hebben namelijk gevolgen voor de kwaliteit van het vervoer. De aanbesteding is dus een belangrijk moment om invloed uit te oefenen. Na de aanbesteding is dat lastiger, omdat afspraken voor de periode van het contract in principe vastliggen. Voordelen van een belangenorganisatie, Wmo-adviesraad of een ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) voor de overheid: de overheid ontvangt feedback en informatie vanuit de klanten (interactief beleid) de invloed van klanten wordt gebundeld. Voor de overheid is het efficiënter om met één adviesorgaan te spreken, dan alle personen individueel te woord te staan de overheid en de vervoerder kunnen met de informatie de kwaliteit van het vervoer verbeteren. Hierdoor neemt het aantal klachten af. de overheid kan draagvlak creëren voor het beleid op het gebied van het vervoer 8 9

6 2.1 De rol van regionale belangenbehartigers bij de Regiotaxi Zowel regionale als lokale belangenbehartigers spelen een rol in de beïnvloeding van de aanbesteding. Het ROCOV behartigt de belangen van reizigers van het openbaar vervoer in een regio of provincie. Het ROCOV behartigt ook de reizigersbelangen voor de Regiotaxi, als vorm van openbaar vervoer. De aanbestedende overheid (groep van gemeenten of provincie) moet het ROCOV op grond van de Wet personenvervoer 2000 onder andere om advies vragen over het Programma van Eisen voor de aanbesteding. In het Programma van Eisen staat beschreven welke kwaliteit de vervoerder moet leveren en hoe de kwaliteit wordt gecontroleerd. Het ROCOV heeft naast adviesrecht ook het recht om informatie te ontvangen van de vervoerder over de uitvoering van de Regiotaxi. Als de provincie de aanbesteder is, kunt u inspreken bij de commissievergaderingen van de Provinciale Staten, bij Provinciale Staten, een politieke partij of een individueel Statenlid. Als de stadsregio (samenwerkende gemeenten) de aanbesteder is, dan kunt u zich richten tot de stadsregioraad of de commissie van de stadsregioraad. 2.2 De rol van lokale belangenbehartigers bij het Wmo-vervoer Vaak biedt de gemeente, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Regiotaxi aan voor mensen met een beperking. De reiziger betaalt dan een lager tarief dan andere klanten. Het restant wordt betaald uit Wmo-gelden. Soms is er naast de Regiotaxi een apart gemeentelijk Wmovervoerssysteem. In beide situaties hebben lokale belangenbehartigers inspraak op de organisatie van dat vervoer. De gemeente moet in het kader van de Wmo haar inwoners in staat stellen om zelfstandig voorstellen te doen. Ook moet zij de behoeften in kaart brengen van inwoners die dit zelf niet goed kenbaar kunnen maken. Voordat een Wmo-gerelateerd plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is de gemeente verplicht advies te vragen aan cliënten-/ patiëntenorganisaties. Dit geldt ook voor het Wmo-vervoer. U heeft als burger of als adviesorgaan altijd het recht om in te spreken bij een commissievergadering of bij een gemeenteraadsvergadering. Een commissievergadering adviseert de gemeenteraad onder andere over Wmo-vervoer. U kunt ook individuele gemeenteraadsleden aanspreken. Stel als adviesorgaan een Wmogebruikersgroep in. Dit zijn mensen, die zelf gebruikmaken van het Wmo-vervoer. En daarnaast regelmatig contact hebben met andere reizigers in het Wmo-vervoer. Zij kunnen hun ervaringen met dit vervoer doorgeven aan de vervoerder en/of het adviesorgaan. 2.3 Inspraak bij gecombineerde aanbesteding Regelmatig besteden gemeenten het Wmo-vervoer gezamenlijk aan. Dan is het wenselijk dat u afstemt met belangenbehartigers uit uw eigen gemeente en met die van de andere gemeenten die bij de aanbesteding betrokken zijn. Bij een gecombineerde aanbesteding van Regiotaxi en Wmo-vervoer hebben beide aanbesteders inspraakverplichtingen. De ene aanbesteder kan zich dus niet beroepen op het feit dat de ander al een inspraakprocedure heeft doorlopen. Afstemmen tussen belangenbehartigers voor Wmo-vervoer en het ROCOV is eveneens van belang bij een gecombineerde aanbesteding. Hans Veldwachter: vervoerssymposium met invloed 12 juli 2010 In Deventer rijdt 95% van het Regiotaxivervoer op tijd. Een geweldig resultaat, dat grotendeels te danken is aan de vervoerssymposia van de Gehandicaptenraad Deventer. Drijvende kracht achter het jaarlijks terugkerende succes is organisator Hans Veldwachter. We weten de gemeente, de provincie, de vervoerder en de passagiers samen te brengen. Ieder jaar weer. In die zin doen we echt iets unieks. Hans Veldwachter is zestig jaar en al ruim vijftien jaar blind. Hij is een belangenbehartiger in hart en nieren. Naast zijn lidmaatschap bij de Gehandicaptenraad Deventer is hij ook actief voor Viziris, de Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer (BOVD) en het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) Hans Veldwachter Overijssel. Hans maakt zelf gebruik van de Regiotaxi. Ik ken de ins en outs van dit soort vervoer. Het jaarlijkse vervoerssymposium is dan ook een beetje mijn paradepaardje, grapt Hans. Goed geregeld Sinds 2002 organiseert de Gehandicaptenraad Deventer op verschillende locaties in de gemeente een vervoerssymposium. Tijdens het eerste symposium namen zo n 400 mensen deel aan de bijeenkomst. Vorig jaar waren dit er nog maar 87. Een slecht teken? Volgens Hans niet. In 2002 kende het Regiotaxivervoer in Deventer veel problemen. Die hebben we in onze symposia behandeld. Een groot deel van deze knelpunten is inmiddels opgelost. Sterker nog, het vervoer is nu goed geregeld. Zoals t hoort, vult Hans aan. Hete hangijzers Tijdens het symposium in 2009 gingen de gemeente Deventer, provincie Overijssel, taxibedrijf Rietman, Valys en Salland Verzekeringen in gesprek met passagiers (Wmo-pashouders) uit de regio. Zij kregen de gelegenheid om hun ongenoegen over het taxivervoer te uiten. Hete hangijzers waren bijvoorbeeld de stiptheid van de vervoerder, lange wachttijden en onduidelijkheden over ritprijzen. Maar je >> 10 11

7 merkt dat als men de ruimte krijgt om hierover te mopperen, en de vervoerder de mogelijkheid heeft hierop te reageren, de kou snel uit de lucht is, legt Hans uit. Individuele, soms schrijnende gevallen, werden onder het genot van een glaasje prik na afloop van het symposium behandeld. Samen verbeteren In het tweede deel van het symposium werden de knelpunten van de passagiers behandeld. Wat moet er beter en hoe gaan we dat aanpakken? Hans vertelt: In de loop van de jaren hebben we op deze manier ontzettend veel bereikt. We slaan direct spijkers met koppen! Inmiddels rijdt 95% van het taxivervoer in Deventer op tijd en is bijvoorbeeld de terugbelservice goed georganiseerd. Hans vervolgt: Ook aan de passagierskant kijken we naar verbeterpunten. We vragen passagiers bijvoorbeeld om het tijdig te melden als ze een rollator de taxi in willen nemen. Per slot van rekening moet je het wel samen doen. 3 Wie spelen een rol bij het Wmo-/ regiotaxivervoer? Werkrelaties Wmo/regiotaxi Individuele o.s. MEE Klanten Uniek Na afloop van het symposium vindt een evaluatie plaats. Samen met de Gehandicaptenraad Deventer zetten de betrokken partijen de verbeterpunten en oplossingen op een rij. Vervolgens bepalen ze waar in een volgend symposium op terug wordt gekomen. Het kost de Gehandicaptenraad Deventer weinig moeite om de betrokken partijen te interesseren voor het vervoerssymposium. Hans legt uit: Ze zijn er van doordrongen dat het symposium de ideale plek is om van elkaar te leren. Bovendien biedt het de gemeente en de provincie de mogelijkheid hun toekomstplannen, en daarmee onderwerpen als de OV-chipkaart, toe te lichten. Het is een win-winsituatie. We doen in die zin dus echt iets unieks, besluit Hans. Wmo-raden Gemeente(n) Rocov Provincie Collectieve o.s. (o.a. VCP, ZB) Vervoerder(s) Meer informatie: Vervoeradviesbureaus De bovenstaande partijen spelen allemaal een rol bij het Wmo-/regiotaxivervoer. In deze paragraaf kunt u lezen wie wat doet in het kader van (de aanbesteding van) dit vervoer. De pijlen geven de onderlinge contacten weer. Bij de ene partij staan meer rollen dan bij de andere. Dat wil niet zeggen dat deze partij belangrijker is dan de andere. Wel kunt u zien voor welk onderdeel u met welke partij kunt overleggen. 3.1 Rol van klanten Klanten zijn de mensen (met een beperking) die vervoerd worden in het Wmo-/ regiotaxivervoer. Klanten: overleggen met de chauffeur over wat er nodig is om hen goed te vervoeren zorgen ervoor dat zij op tijd klaar zijn voor het vervoer geven gewenste ritten, wijzigingen of andere relevante informatie (bijv. over hulpmiddelen) tijdig door aan het vervoersbedrijf beschikken over informatie hoe het Wmo-/regiotaxivervoer verloopt (bijv. klachten en meldingen, enquêtes) 12 13

8 3.2 Rol van belangenbehartigers Onder belangenbehartigers verstaan wij gehandicaptenplatforms, Wmo-adviesraden, ouderenbonden en ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenbelangen OV). Belangenbehartigers kunnen namens reizigers met de diverse partijen overleggen over het beleid en de kwaliteit van het Wmo-/regiotaxivervoer. Belangenbehartigers: onderhouden contact met reizigers over het Wmo-/regiotaxivervoer geven de gemeente inzicht in gebruikers en hun behoeften daarbij (bijv. door hierover te vertellen of mensen mee te laten rijden in het vervoer) adviseren de gemeente over het Wmo-/regiotaxivervoer (ambtenaar, wethouder, gemeenteraad en politieke partijen) 3.3 Rol van gemeente De gemeente: heeft de regie bij het Wmo-vervoer maakt binnen de kaders van de landelijke wet lokale afspraken over het Wmo-vervoer in de verordening financiert het Wmo-vervoer overlegt met de diverse betrokken partijen is verantwoordelijk voor de organisatie van het Wmo-vervoer heeft overleg met (vertegenwoordigers van) reizigers over het Wmo-vervoer controleert regelmatig of de vervoerder zich aan de overeenkomst houdt geeft opdracht tot het evalueren van het Wmo-vervoer zorgt voor een aanspreekpunt voor reizigers informeert reizigers over onder andere de regeling, de aanvraagprocedure, financiële bijdrage, eventuele klachtenregeling, belangenorganisatie en hun rechten en plichten 3.4 Rol van provincie/samenwerkende gemeenten De provincie/samenwerkende gemeenten: hebben de regie bij de Regiotaxi maken binnen de kaders van de landelijke wet regionale/provinciale afspraken over de Regiotaxi hebben overleg met (vertegenwoordigers van) reizigers over de Regiotaxi controleren regelmatig of de vervoerder zich aan de overeenkomst houdt geven opdracht tot het evalueren van de Regiotaxi zorgen voor één aanspreekpunt voor reizigers informeren reizigers over onder andere de regeling, aanvraagprocedure, financiële bijdrage, eventuele klachtenregeling, belangenorganisatie en hun rechten en plichten of dragen deze taak over aan een andere instantie 3.5 Rol van vervoerders Eén of meer vervoerders voeren het Wmo-/regiotaxivervoer uit. Als er meer vervoerders zijn, is er een hoofdaannemer. Deze heeft het contract met de overheid gesloten. De andere vervoerders zijn onderaannemers; zij voeren in opdracht van de hoofdaannemer het vervoer uit. Vervoerders: nemen soms klachten en meldingen in ontvangst en lossen deze indien mogelijk op (reizigers hebben meer baat bij een onafhankelijke instantie die deze taak op zich neemt) plannen de ritten (inclusief het combineren van ritten) verwerken veranderingen in het vervoer (bijv. als de rit wordt afgezegd of gewijzigd) onderhouden contacten met de overheid zijn verantwoordelijk voor scholing aan chauffeurs (bijv. in het omgaan met de doelgroep) 3.6 Rol van vervoeradviesbureaus De overheid kan ervoor kiezen om deskundigheid over het Wmo-/ regiotaxivervoer in te huren bij een adviesbureau. Adviesbureaus geven advies: over het beleid van het Wmo-/regiotaxivervoer over de aanbesteding van het Wmo-/regiotaxivervoer over de evaluatie van het Wmo-/regiotaxivervoer over uitvoering van het contractbeheer (komt de vervoerder zijn afspraken met de overheid na?) over de contacten die de overheid kan onderhouden met klanten 3.7 Rol van MEE MEE biedt overal in het land laagdrempelige, onafhankelijke ondersteuning (in het model o.s. ) aan mensen met een beperking. De medewerkers van MEE richten zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep mensen, zodat ze (weer)mee kunnen doen in de samenleving. MEE kan: individuele klanten ondersteunen bij de aanvraag, bezwaar en problemen in het Wmo-/regiotaxivervoer een rol spelen in cursussen openbaar vervoer voor mensen met een beperking belangenbehartigers vertellen welke individuele problemen opgepakt dienen te worden voor belangenbehartiging. 3.8 Rol van collectieve ondersteuning (o.s.) Collectieve ondersteuners ondersteunen de belangenbehartigers met informatie en advies. U kunt hierbij denken aan organisaties als Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) en Zorgbelang (ZB). Collectieve ondersteuners kunnen informatie en advies geven over: relevante wetgeving het oprichten van een belangenorganisatie invloed uitoefenen bij de overheid en andere partijen 14 15

9 4 Aanbesteden van Wmo-/ regiotaxivervoer 4.1 Wat houdt aanbesteden van het Wmo-/regiotaxivervoer in? Aanbesteden betekent dat de overheid het Wmo-/regiotaxivervoer voor één of meer jaren bij een vervoerder inkoopt. Een aanbesteding wordt geregeld in een vervoerscontract, dat tot stand komt volgens een aantal vaste regels. De overheid mag bijvoorbeeld geen bedrijven uitsluiten. Ook moet de overheid duidelijk maken hoe zij de aanbesteding organiseert. Daardoor heeft elke vervoerder de kans om de opdracht te krijgen, mits hij aan de eisen van de overheid voldoet. Overheden zijn op grond van Europese wetgeving verplicht om aan te besteden als de opdracht boven een bepaald bedrag uitkomt. Het drempelbedrag is tot 31 december exclusief BTW. Vaak moeten daarom contracten voor Wmo-/regiotaxivervoer door de overheid worden aanbesteed bij vervoerders. In sommige gevallen wordt het Wmo-vervoer geregeld via persoonsgebonden budgetten (pgb), waarmee klanten rechtstreeks het vervoer kunnen inkopen. In die gevallen is aanbesteding niet verplicht (zie bijlage 2)

10 4.2 Rotonde van beïnvloeding Aanbesteden is een proces dat steeds weer opnieuw wordt doorlopen. We kunnen dit beschouwen als een rotonde. De afgebeelde Rotonde van beïnvloeding laat zien dat de aanbestedingscyclus vier belangrijke momenten kent, waarop u invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van het vervoer: tijdens de evaluatie van de afgelopen periode, bijvoorbeeld door een enquête onder reizigers in te stellen en die met de overheid te bespreken 4.3 De beleidscyclus Naast de aanbestedingscyclus is er ook de jaarlijks terugkerende beleidscyclus die in elke gemeente en provincie plaatsvindt. Ook die cyclus kent belangrijke beïnvloedingsmomenten. Een belangrijk beïnvloedingsmoment is de jaarlijkse behandeling van de gemeentelijke begroting in het voor- en najaar. Dan stelt de overheid vast wat het budget is voor het leerlingenvervoer. Regelmatig baseert de overheid wijzigingen van het budget op een gewijzigde verordening. U kunt bij een wijziging van de verordening of het vaststellen van de begroting gebruik maken van de inspraakmogelijkheden die alle burgers in de overheid hebben. Als er een cliëntenraad/ adviesraad is, kunt u gebruikmaken van de adviesmogelijkheden van dit orgaan. bij het vaststellen van het beleidskader, waarin keuzes worden gemaakt die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het vervoer bij de aanbesteding waarin wordt afgesproken aan welke eisen de vervoerder moet voldoen bij de controle op de uitvoering, bijvoorbeeld door reizigers te vragen regelmatig te letten op het daadwerkelijk nakomen van afspraken door de vervoerder Om succesvol invloed uit te oefenen, kunt u zowel bij de aanbesteding van het vervoer als bij de beleidscyclus uw mening kenbaar maken. De mate van invloed hangt af van het moment waarop u invloed kunt uitoefenen. In de regel geldt: hoe vroeger, hoe beter. De ene stap heeft namelijk gevolgen voor de andere stap

11 4.4 Stappen in de aanbesteding In het onderstaande schema vindt u: in de eerste kolom een overzicht van alle stappen in de aanbesteding van het vervoer (Wmo-/regiotaxivervoer) in de tweede kolom hoeveel tijd idealiter voor een stap nodig is en welke termijnen eventueel wettelijk zijn vastgelegd in de derde kolom welke partij bij welke stap actief is in de laatste kolom of u als belangenbehartiger een rol kunt spelen bij de desbetreffende stap. Zo ja, dan is het belangrijk dat u bij de gemeente aankaart dat u bij deze stap een rol wilt vervullen Idealiter duurt een periode van evaluatie tot het contract met de vervoerder ongeveer een jaar Stappen Hoe evalueren we? Bijvoorbeeld panel, evaluatieonderzoek, bijeenkomst reizigers Wenselijke termijn Wie is verantwoordelijk? 2 weken Beleidsambtenaar/ inkoper, eventueel met toestemming van wethouder Ontwikkelen evaluatie 6 weken Beleidsambtenaar/ inkoper, eventueel adviesbureau Rol belangenbehartiger Ja! Adviseren over de vorm van de evaluatie Ja! Adviseren over de inhoud van de evaluatie en wijze van benaderen van reizigers Stappen Vaststellen Programma van Eisen Vaststellen bestek College Wenselijke termijn Wie is verantwoordelijk? 6 weken Beleidsambtenaar geeft advies aan college. 1 week College Nee Publiceren bestek Gemeente Nee Opvragen bestek Vervoerder Nee Prebid, vervoerders mogen vragen stellen Vervoerders leveren offertes in Offertes beoordelen, beste wordt gekozen Voorgesprek met gegunde partij Voornemen tot gunning De stappen in deze periode duren tussen de 40 en 52 dagen Gemeente Vervoerder Gemeente/ adviesbureau Gemeente Gemeente/vervoerder/ adviesbureau Uitvoering Afgesproken periode Vervoerder Nee Rol belangenbehartiger Ja! Advies over het Programma van Eisen Nee Nee Ja! Advies over offerte Eventueel, om punten op de i te zetten Eventueel Uitvoeren evaluatie 6 weken Beleidsambtenaar/ eventueel adviesbureau Ja! Door mensen op te roepen mee te doen Contractbeheer Afgesproken periode Gemeente/ adviesbureau Ja! Signalering en advies over verbeterpunten Uitkomsten beschrijven 3 weken Beleidsambtenaar/ eventueel adviesbureau Beleidskeuzes maken Notitie van uitgangspunten schrijven, keuze maken vorm aanbesteden 2 weken zonder beleidswijziging, 6 weken met beleidswijziging inclusief adviestraject Wettelijke termijn: 6 weken mogelijkheid voor inspraak als de beleidswijziging in de gemeenteraad komt Beleidsambtenaar/ inkoper/ College Bij wijziging verordening gemeenteraad 2 weken Beleidsambtenaar/ inkoper Ja! Advies conceptrapport Ja! Advies over voorgestelde beleidswijziging, zo nodig inspreken commissie/ gemeenteraad Ja! Advies over uitgangspunten en vorm van aanbesteden * De beleidsambtenaar is de ambtenaar, die verantwoordelijk is voor het Wmo-/regiotaxivervoer * De inkoper is een ambtenaar, die met name verantwoordelijk is voor het inkopen van gemeentelijke producten, bijvoorbeeld het vervoer * De gemeente kan een adviesbureau inhuren om het aanbestedingsproces te begeleiden 4.5 Programma van Eisen Om goed vooraf te kunnen bepalen aan welke vervoerder het contract wordt gegund, wordt een Programma van Eisen opgesteld. Daarin geeft de overheid aan, aan welke eisen het vervoer moet voldoen. Hoeveel minuten mag de vervoerder afwijken van de afgesproken tijd om reizigers op te halen? Hoe lang moeten reizigers zich van tevoren aanmelden voor het vervoer? Welke informatie wordt gegeven over de ritten en wanneer? Op basis van het Programma van Eisen maakt de overheid gedurende de aanbesteding afspraken met de vervoerder over de kwaliteit van het Wmo-/regiotaxivervoer

12 4.6 De belangrijkste kwaliteitseisen U vindt in dit document een overzicht van aandachtspunten voor kwaliteitseisen aan het Wmo-/regiotaxivervoer. Deze kwaliteitseisen zijn vanuit het perspectief van de klanten opgesteld. Als belangenbehartiger kunt u normen voor deze aandachtspunten inbrengen bij het overleg met de aanbesteder. In sommige gevallen is al een voorbeeldnorm opgenomen. De aanbesteder formuleert de kwaliteitseisen in het Programma van Eisen aan de vervoerder. Als meerdere vervoersbedrijven het vervoer uitvoeren is het van belang dat de kwaliteitseisen van toepassing zijn op alle vervoerders. De belangrijkste wensen van klanten op het gebied van het Wmo-vervoer zijn: veiligheid van het vervoer (bijvoorbeeld rijstijl, goed vastzetten) een klantvriendelijke chauffeur, die goed kan omgaan met mensen met een beperking de reisduur op tijd vertrekken en aankomen goede klachtenafhandeling informatieverstrekking bij afwijkingen U kunt kwaliteitseisen onder de aandacht brengen van de gemeente of de OV-autoriteit. Deze kan uw eisen opnemen in het Programma van Eisen voor de aanbesteding. Aan kwaliteit hangt vaak een prijskaartje. Hoe minder mensen bijvoorbeeld in de taxi zitten, des te hoger de vervoersprijs per persoon zal zijn. Het is daarom belangrijk om prioriteiten te stellen en goede alternatieven te bedenken. Sommige kwaliteitseisen hoeven echter helemaal geen geld te kosten en kunnen zonder problemen worden ingevoerd. De belangrijkste kwaliteitseisen voor het Wmo-/regiotaxivervoer zijn onder te verdelen in een aantal thema s: flexibiliteit van bestemmingen in het vervoer tijdigheid kwaliteit van het vervoersbedrijf kwaliteit van de chauffeur veiligheidseisen aan het voertuig informatievoorziening. procedure voor meldingen en klachten eisen aan (medewerkers van) de centrale tarief medereizigers contractbeheer overig Flexibiliteit van bestemmingen in het vervoer De volgende reisdoelen kunnen onder andere worden onderscheiden en dienen in het Programma van Eisen opgenomen te zijn: school (niet zijnde leerlingenvervoer via gemeente of UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)) (buitenschoolse) kinderopvang winkels sport recreatie cultuur religie sociaal netwerk, sociale contacten cursus medische behandeling (niet zijnde zittend ziekenvervoer via de zorgverzekeraar) instanties vrijwilligerswerk De wensen en eisen aan het vervoer kunnen per reisdoel verschillen. U kunt dan denken aan eisen en wensen over de medereizigers, de ritbestelling en de vooraanmeldingstijd, de marge om vroeger of later te komen en dergelijke. Bij een begrafenis moet u stipt op tijd kunnen komen, evenals bij een concert (waar u pas in de pauze naar binnen mag als u te laat komt) Tijdigheid op tijd vertrekken wachttijd voor vertrek wordt er omgereden (tijd en kilometers) op tijd aankomen op de bestemming (ook bij bestemmingen waar men zeker op tijd moet zijn, denk bijvoorbeeld aan een begrafenis, bruiloft of concert) toegestane omrijmarges voor de vervoerder in tijd ten opzichte van normale reistijd (en hoe wordt de normale reistijd vastgesteld) aanwezigheid van navigatiesysteem afspraken over vooraanmeldtijd tijden dat het vervoer beschikbaar is Kwaliteit van het vervoersbedrijf bij periodiek herhalende ritten worden zoveel mogelijk vaste chauffeurs ingezet, zodat zij zo goed mogelijk bekend zijn met de beperking van de te vervoeren personen TX-keur of vergelijkbaar keurmerk verklaring dat het bedrijf de CAO naleeft (afgegeven door Sociaal Fonds Taxi) vergunning omtrent de Wet personenvervoer 2000 verzekering voor aansprakelijkheid (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) 22 23

13 inzittendenverzekering niet in staat van faillissement verkerend goede referenties een orgaan voor medezeggenschap werkt met een aangepast schema bij slecht weer alle chauffeurs hebben een recente Verklaring Omtrent Gedrag indien vervoer met ritgarantie onverhoopt te laat komt of helemaal niet kan komen, is het zowel organisatorisch als financieel de verantwoordelijkheid van de vervoerder om een alternatief te bieden. Het initiatief hiertoe wordt door de vervoerder genomen. De klant betaalt hiervoor niet meer dan het OVtarief en hoeft de eventuele meerprijs ook niet voor te schieten. levert van deur tot deur vervoer, van deur tot halte vervoer, van kamer tot kamer vervoer, van stoel tot stoel vervoer, van bed tot bed vervoer (afhankelijk van de onafhankelijk gestelde indicatie) indien vervoerder merkt dat iemand een andere indicatie nodig heeft, bijvoorbeeld vervoer met begeleiding, meldt hij dat bij de indicatiesteller biedt mogelijkheid om groepsritten aan te vragen, waarbij ook sprake kan zijn van verschillende ophaal- en afzetadressen wijzigingen van ritten vanuit de vervoerder zijn alleen mogelijk in overleg en na toestemming van de klant Kwaliteit van de chauffeur Kennis en vaardigheden wettelijk vereiste opleiding EHBO-opleiding sociale vaardigheden (klantvriendelijkheid, servicegerichtheid, omgangsvormen) kennis en vaardigheden in het omgaan met diverse beperkingen veilig rijgedrag goede rijvaardigheid goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal kan tilliften en vastzetsystemen hanteren kan navigatiesysteem gebruiken beschikt over kennis van het vervoersgebied Houdt zich aan onderstaande afspraken is, indien nodig, behulpzaam bij het inen uitstappen van klanten aan de veilige kant van de weg en begeleidt klanten, indien nodig, van de deur naar het voertuig en weer terug werkt met de normen van Code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden) vervoert iedereen op een eigen zitplaats (niet twee mensen op één stoel) vervoert klanten zoveel mogelijk op een vaste zitplaats in plaats van in een rolstoel haalt de sleutel uit het contactslot bij het verlaten van het vervoersmiddel ziet, zo nodig, erop toe dat het kinderslot gebruikt wordt ziet erop toe dat gordels op de juiste manier gebruikt worden vervoert niet meer klanten dan is toegestaan door de Rijksdienst voor het Wegverkeer waarschuwt klanten bij vertragingen is herkenbaar door middel van naambadge of uniform en een identiteitskaart, die ook in braille beschikbaar is Het voertuig voldoet aan de volgende eisen vanwege veilig (rolstoel)vervoer voldoende en goedwerkende veiligheidsgordels goede vastzetsystemen kwalitatief goed in te zetten materieel leeftijd van het materieel is niet te oud voertuig is herkenbaar voor de klant bij kou voldoende verwarmd (21 graden Celsius) airconditioning uitrusting (navigatie, brandblusser, EHBO-trommel, winterbanden, veiligheidshamer, fluorescerende hesjes, gevarendriehoek, handsfree bellen, verbandtrommel) gegarandeerd rookvrij aangepast aan mensen met diverse beperkingen (bijv. afmetingen, goede verlichting binnen, werken met de juiste contrasten) hulpmiddelen kunnen op een veilige manier worden meegenomen kinderveilige sluiting voldoende beenruimte Informatievoorziening klanten informeren via toegankelijke en begrijpelijke brochure en/of nieuwsbrief, website, bijeenkomst, loket wie doet wat? (opdrachtgever, vervoerder, belangenorganisatie, andere organisatie zoals MEE) gedragsreglement: wat kan men van elkaar verwachten: klanten, opdrachtgever en vervoerder? Wie stelt dit op? Procedure voor meldingen en klachten (wettelijke verplichting voor klachtenaanname en procedure en geschillenprocedure, Wet personenvervoer 2000) procedure dient goed bekend gemaakt te worden procedure moet laagdrempelig zijn bijv. klachtenformulier is te downloaden via de site procedure moet onafhankelijk zijn duidelijk moet zijn: wie neemt klachten aan? ook derden moeten klachten kunnen indienen klachten en meldingen moeten altijd ook in afschrift naar de gemeente worden gedaan wat is de reactietermijn van de vervoerder? worden klachten naar tevredenheid opgelost? aansluiting vervoerder bij Veel gemeenten hebben informatie over het Wmo-vervoer op hun website en/of in een folder staan. U kunt als belangenorganisatie aanbieden dat u deze informatie wilt bekijken op begrijpelijkheid en volledigheid voor reizigers. Ook kunt u samen met de gemeente voorlichting geven over het Wmo-vervoer en uw rol als belangenorganisatie. Geschillencommissie Taxivervoer hoe registreert en rapporteert men meldingen en klachten aan opdrachtgever en inspraakorga(a)n(en) reizigers? de wijze van afstemming en (periodiek) overleg naar aanleiding van de klachten bonus/malusregeling (beloning bij goede prestaties en straf bij slechte prestaties) en mogelijkheid om het contract te ontbinden geschilleninstantie Eisen aan (medewerkers van) de centrale zijn goed bereikbaar hebben kennis en vaardigheden in het communiceren met mensen met (communicatieve) beperkingen kunnen handelen bij calamiteiten geven goede informatie bij overschrijding reisduur staan voortdurend in verbinding met de in het systeem aanwezige voertuigen beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift hebben een servicegerichte en klantvriendelijke houding hebben goede sociale vaardigheden informeren reizigers, indien het 24 25

14 voertuig buiten de toegestane marge arriveert beschikken over kennis van het vervoersgebied zijn te bereiken via één telefoonnummer. Het bellen van dit nummer moet gratis zijn of maximaal tegen regulier tarief. Via dit nummer is ook informatie over het reguliere OV beschikbaar hebben de mogelijkheid om ritten aan te vragen via een internetsite. Van deze aanvraag ontvangt men per een ontvangstbevestiging en ritinformatie de software van de centrale herkent populaire en veelvoorkomende bestemmingen (bijvoorbeeld winkelcentrum, zwembad, kerk, station) de adresgegevens moeten de chauffeur goed bereiken registreren in het ritbestand of de reiziger gebruik wil maken van de terugbelservice en controleren of de terugbelservice goed is uitgevoerd waarschuwen de reiziger door middel van een goedwerkende en actieve terugbelservice dat het voertuig bijna arriveert bellen de reiziger bij voorkeur mobiel, mensen met een auditieve beperking krijgen een sms herhalen aan het einde van het telefoongesprek het tijdstip van vertrek/aankomst, de te verwachten ritduur en de te betalen ritprijs Uit onderzoek onder reizigers komt regelmatig naar voren dat zij ontevreden zijn over de klachtenprocedure. Reizigers voelen zich van het kastje (vervoerder) naar de muur (gemeente) gestuurd. Een onafhankelijke organisatie heeft geen belang bij het verdoezelen van klachten. Wel is het belangrijk dat een dergelijke organisatie adequaat klachten doorgeeft aan de vervoerder om acute problemen op te lossen en aan de gemeente en belangenbehartigers om naar oplossingen te zoeken voor structurele klachten. huisdieren, die op schoot meegenomen kunnen worden, reizen gratis mee aangelijnde grotere huisdieren reizen mee tegen het OV-tarief voor huisdieren kinderwagens en bagage kunnen mee hulpmiddelen kunnen gratis meegenomen worden hoe lang van tevoren mag men een rit afzeggen zonder dat men ervoor hoeft te betalen? Medereizigers reizigers waar andere passagiers ernstige hinder van kunnen hebben, worden apart vervoerd (denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstige gedragsstoornissen) combinatie met andere soorten van doelgroepenvervoer hoeveel is het maximale aantal medereizigers? de opdrachtgever krijgt een maandelijks overzicht van gereden ritten, combinatiegraad en afwijkingen op de afspraken zoals opgesteld in het Programma van Eisen er wordt onafhankelijk evaluatieonderzoek gedaan naar de ervaringen van reizigers bij het Wmo-/ regiotaxivervoer Overig een goede aansluiting naar/van OV betaalmogelijkheden: bijvoorbeeld chipknip, toegankelijke OV-chipkaart, contant, automatische afschrijving met maandelijks overzicht vervoersbewijs vervoerspas. Informatie is ook in braille beschikbaar. Bij overgang naar een andere vervoerder blijft de vervoerspas zo veel mogelijk geldig. De pas wordt gratis verstrekt. Op de pas is ook het klachtennummer vermeld toegankelijke, bruikbare en bereikbare taxipoints bij ziekenhuizen, winkelcentra (haltes, dienstregeling en wachtplek) Tarief openbaar vervoer tarief, inclusief de gangbare reducties voor kinderen, studenten en 65-plussers mogelijkheid begeleider of kind(eren) mee te nemen. De begeleiding kan gratis mee als men een OVbegeleiderskaart heeft blindengeleidehonden en SOHOhonden reizen gratis mee Contractbeheer de opdrachtgever en belangenorganisatie krijgen van het onafhankelijke klachtenorgaan maandelijks een rapport met klachten en meldingen de opdrachtgever krijgt indien gewenst informatie van de centrale over vertrektijd, aankomsttijd, gereden snelheid, omrijtijd 26 27

15 5 Tips bij het beïnvloeden van een aanbesteding 1 Samenwerken Werk als lokale en regionale belangenbehartigers goed samen, help elkaar en leer van elkaar. Samen sta je sterker! 2 Formeel organiseren U kunt zich als reizigers organiseren. Bespreek de mogelijkheid van een formeel inspraakorgaan met de gemeente of OV-autoriteit, inclusief het daarbij horende budget voor te maken kosten. 3 Kies de juiste momenten Probeer in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van wanneer de overheid begint met de aanbesteding. Vraag het de verantwoordelijk ambtenaar, wethouder of gedeputeerde. Probeer bij zoveel mogelijk stappen in de aanbesteding invloed uit te oefenen. Oefen ook invloed uit tijdens de gehele rotonde van beïnvloeding (zie 4.1.) en de beleidscyclus (zie 4.2.) en niet alleen bij de aanbesteding. Montferland: via Mystery Guest in Regiotaxi invloed op het contractbeheer 25 mei 2010 De Wmo-Raad Montferland wil binnenkort met steun van de provincie een Mystery Guest onderzoek starten naar de kwaliteit van de Regiotaxi. De ervaringen van gebruikers moeten een reëel beeld geven of de openbaar vervoer voorziening geschikt is voor mensen met een beperking. Er is nu vaak een verschil tussen de ervaringen van reizigers en wat klanttevredenheid onderzoeken laten zien. Studenten Men wil zo n tweehonderd ritten in de regio s Achterhoek, IJsselstreek, Noord-Veluwe, de Vallei en Rivierenland uitzetten. Dat is al vaker gebeurd, maar nu gebeurt het met studenten. Zij worden vooraf geschoold en gebrieft over waar ze tijdens de rit op moeten letten. Het gaat daarbij puur om de ervaringen die ze op dat moment opdoen en niet over ervaringen uit het verleden. Als daar structurele problemen uit naar voren komen, worden ze verholpen. Maar ook positieve verhalen worden meegenomen. Geen onderzoek in Montferland zelf Hoewel de Wmo-Raad Montferland de aanjager is geweest voor een objectief onderzoek naar de Regiotaxi, worden de Mystery Guests niet in die gemeente ingezet. Dat komt omdat de gemeente Montferland gebruik maakt van de Stadsregiotaxi. Montferland is een eigen OV-autoriteit en valt niet onder de provincie Gelderland. [Bron: Montferland Journaal] 28 29

16 4 Vorm een duidelijke visie Ontwikkel met uw achterban een duidelijke visie op de kwaliteit die u van het vervoer verwacht. Onderhoud daarover regelmatig contact met uw achterban, bijvoorbeeld via bijeenkomsten, een nieuwsbrief en/ of website. Dit zorgt voor legitimatie bij de aanbesteder en draagvlak bij uw achterban. De overheid kan behulpzaam zijn bij het organiseren van dergelijke bijeenkomsten. 5 Investeer in een goede relatie met de aanbesteder Bouw aan een goede adviesrelatie met de aanbesteder, zodat ze u ook op andere momenten vraagt naar uw inbreng. Geef complimenten voor zaken die goed gaan en toon begrip voor de positie van de aanbesteder. 6 Neem contact op met het adviesbureau Neem contact op met het adviesbureau als de overheid zo n bureau heeft ingehuurd voor de aanbesteding. Kijk waar u samen op kunt trekken. 7 Neem contact op met de vervoerder/vervoerders Welke informatie kan de vervoerder u geven. Kijk waar u samen kunt optrekken. 8 Neem contact op met MEE Kijk of MEE u informatie kan geven, die voor u als belangenorganisatie van belang is. 9 Advies ter kennisgeving aan de raad Bepleit dat uw advies als belangenbehartiger ter kennisgeving wordt verstuurd aan de gemeenteraad of Provinciale Staten en vraag om een schriftelijke inhoudelijke reactie waarom punten al dan niet zijn overgenomen. Stuur uw nieuwsbrief ook aan de gemeenteraad of Gedeputeerde Staten. 10 Doelen stellen vooraf Bereid u goed voor op de gesprekken met de aanbesteder: wat zijn uw prioriteiten? Wat wilt u bereiken? Op welk punten wilt u toegeven en op welke punten beslist niet? Een aantal punten op het gebied van kwaliteit kost geen extra geld en kunnen dus zonder meer ingevoerd worden. 11 Taken verdelen Maak een onderlinge taakverdeling: wie voert het woord, wie stelt aanvullende vragen, wie maakt een verslag? Zet de juiste persoon op de juiste plek. Gemeentevertegenwoordigers met mensen in een rolstoel op expeditie in de Regiotaxi Op vrijdag 12 februari 2010 vertrokken in Hilversum meerdere rolstoelgebruikers, raadsleden en de wethouder met de Regiotaxi naar schouwburg Gooiland. Op deze manier konden de wethouder en raadsleden de mogelijkheden, drempels en struikelblokken ervaren van rolstoelvervoer. Driekwart van het gezelschap arriveerde te laat. Het Platform Gehandicapten en Chronische zieken Hilversum wil dat in de nieuwe aanbesteding van het Wmo-vervoer voor 2012 de juiste eisen worden gesteld. Daardoor kan in de toekomst een definitieve oplossing komen voor de problemen met het rolstoelvervoer. De ervaringsactie heeft vruchten afgeworpen. Wethouder Landsaat heeft met het platform over oplossingen gesproken. Alle aanwezige Raadsleden/ Lijsttrekkers hebben beloofd het onderwerp op de agenda te houden. Ze zullen de wethouder kritisch blijven volgen. 12 Deel ervaringen van reizigers met de aanbesteders Illustreer uw verhaal aan de hand van eigen ervaringen. Wat gebeurt er en wat zijn de gevolgen? Vertel uw verhaal kort en krachtig. Zet het op papier, zodat u het kunt achterlaten. Maak uw verhaal inzichtelijk: laat de wethouder, gedeputeerde, ambtenaar, raadsleden of statenleden meerijden met het vervoer. Eigen ervaring levert vaak het meeste inzicht op. 13 Breed informeren Informeer alle betrokkenen over uw standpunten: dus niet alleen de ambtenaar en de wethouder, maar ook de partijen in de raad, gedeputeerde en Provinciale Staten

17 14 Win deskundigheid in Mist u bepaalde deskundigheid over hoe een adviesraad op te zetten, hoe een overleg met de gemeente voor te bereiden, zoek dan hulp bijvoorbeeld via Programma VCP, Zorgbelang of via deskundigen in uw omgeving. Er is namelijk al veel kennis en ervaring aanwezig. 15 Zorg voor zo veel mogelijk mensen Zorg voor zo veel mogelijk mensen, die een taak kunnen vervullen. Als er iemand wegvalt, kan het werk gewoon doorgaan. Een informatiebijeenkomst of mensen persoonlijk benaderen levert vaak nieuwe menskracht op. 16 Alternatieven voor aanbesteding Bekijk of er alternatieven voor aanbesteding wenselijk/mogelijk zijn bijvoorbeeld via een persoonsgebonden budget (zie bijlage 2). 17 Stem uw vergadercyclus af op de cyclus van de besluitvorming van de overheid Als u uw eigen planning afstemt op de planning van de overheid, kunt u daadkrachtiger en sneller reageren. 18 Wees proactief Wacht niet af tot de overheid om advies vraagt of een besluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad of Provinciale Staten. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de tijdsplanning en bereidt u zich goed voor op de te nemen besluiten. 19 Schakel de pers in Mocht uw invloed niet het gewenste effect hebben, schakel dan de pers in. Berichten in de krant kunnen ervoor zorgen dat de overheid alsnog met uw aandachtspunten aan de slag gaat. 20 Vier successen met elkaar Sta stil bij de successen, die u heeft bereikt, hoe klein ook. Zonder u was dit succes niet bereikt en daar mag u trots op zijn 6 Handboeken en andere publicaties 6.1 Schriftelijke informatie Factsheet Regiotaxi, Wmo-vervoer en Valys. Kennisplatform Verkeer en Vervoer, Utrecht, (zie ook Handboek Professioneel aanbesteden Regiotaxi, Wmo-vervoer en Valys. Kennisplatform Verkeer en Vervoer, Utrecht, Relevante websites Landelijke belangenbehartiging voor ouderen. Landelijke belangenbehartiging voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte onder andere op het gebied van vervoer. Projectwebsite Grip op Vervoer, met onder andere een overzicht van aanbestedingen van het Wmo-vervoer/de Regiotaxi. Keurmerk voor touringcars. Ludiek actie voeren door mensen met een beperking. Handboek aanbesteding van het Wmovervoer/Regiotaxi. Landelijke belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Lokale belangenbehartiging voor mensen met een handicap en/of chronisch ziekte, onder andere voor Wmo-adviesraden. Controle op het naleven van de CAO voor taxichauffeurs. Keurmerk taxibedrijven. Het verbeteren van de veiligheid bij het vervoer van mensen met een functiebeperking. Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden. Landelijke belangenbehartiging voor ouderen. Overheid, wet- en regelgeving

18 Bijlage 1: Alfabetische begrippenlijst Aanbestedende dienst De partij die de aanbesteding uitvoert. Dit is niet altijd de gemeente zelf. Aanbesteding De overheid koopt een product of dienst volgens vastgestelde regels voor een bepaalde periode in. Een (internationale) aanbesteding wordt ook wel omschreven als een bid. Advies Een advies is een op basis van deskundigheid of ervaring geformuleerde aanbeveling, ten behoeve van een adviesvrager, bijvoorbeeld een gemeente. Vrijblijvend advies hoeft niet te worden opgevolgd, bindend advies wel. Een bindend advies bestaat niet voor adviesraden. Een adviesraad kan ook ongevraagd advies geven. Dat wil zeggen dat een adviesraad niet hoeft te wachten op een vraag, maar ook kan aangeven wat ze zelf belangrijk vindt. Ambtenaar Medewerker van de gemeente of provincie. De ambtenaar bereidt beleidsvoorstellen voor en voert ze uit. BAO Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (2005). Daarin heeft de Nederlandse overheid vastgelegd hoe de overheidsdiensten moeten aanbesteden. Deze wetgeving is gebaseerd op Europese regelgeving. Beïnvloedingsmomenten De tijdstippen waarop belangenbehartigers succesvol invloed op aanbestedingen kunnen uitoefenen, zoals de jaarlijkse begrotingsbehandeling of commissievergaderingen. Begroting De voorlopige berekening van de inkomsten en uitgaven van het komend jaar. De begroting van een gemeente of provincie dient jaarlijks te worden vastgesteld. Beladingsgraad De mate waarin voertuigen minimaal één betalende gebruiker hebben. De waarde is een percentage dat is afgerond op één getal achter de komma, bijvoorbeeld 3,5%. Het maximum is namelijk vaak acht, dan zit het voertuig helemaal vol. Belangenorganisatie Een organisatie met belangenbehartigers, die opkomt voor de belangen van een bepaalde groep mensen. Beleid Gedragslijn voor het behalen van een bepaald doel. Beleidscyclus Het proces van voorbereiden, opstellen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid. Omdat dit proces zich steeds herhaalt, wordt het een cyclus (Latijns voor wiel ) genoemd

19 Bestek De beschrijving van de opdracht en de daaraan gestelde voorwaarden en bijlagen, evenals de Nota(s) van Inlichtingen. Bestekhouder (Rechts)persoon die een bestek heeft gekregen van de aanbestedende dienst en als zodanig is geregistreerd. Doelgroep Groep mensen die onder een bepaalde regeling vallen en als doelgroep zijn aangemerkt door de opdrachtgever. Doelgroepenvervoer Vervoer dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke beperking indien nodig een alternatief biedt voor het reguliere openbaar vervoer. Code VVR Code voor Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden. Code is geldig voor motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer van maximaal acht personen en de chauffeur. College (van B&W) Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijkse bestuur van elke gemeente en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Het College bereidt raadvergaderingen voor en voert raadsbesluiten uit. Combinant Een rechtspersoon die deel uitmaakt van een combinatie. Combinatie Een uit meerdere rechtspersonen bestaand samenwerkingsverband, dat inschrijft op een opdracht. Combinatiegraad Onder combinatiegraad wordt verstaan de mate waarin betalende gebruikers tegelijkertijd worden vervoerd. De waarde is in een getal uitgedrukt en afgerond op één getal achter de komma, bijvoorbeeld 1,5. Combinatieritten Het samenvoegen van reizigers in een voertuig. Commissie Doet voorbereidend werk voor de gemeenteraad. Raadscommissies bestaan meestal uit raadsleden, maar er kunnen ook burgers in worden benoemd. Contract Overeenkomst tussen partijen. Contractbeheer Toezicht of de gestelde eisen in het contract correct worden uitgevoerd. Controleprotocol Beschrijving van eisen die gesteld zijn aan de wijze waarop de financiële administratie wordt gevoerd en gecontroleerd. CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer: vervoer van deur tot deur op afroep met een deeltaxi. Deur In vervoerskundige betekenis: iedere locatie, die ligt aan de openbare weg en bereikbaar is per personenauto. Of de voordeur van een woning of een ander gebouw. In het geval van een wooncomplex of flatgebouw is de deur de centrale hoofdingang van het woongebouw of het flatgebouw. EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken. Eigen bijdrage Het bedrag dat de reiziger zelf betaalt voor het vervoer. Evaluatie De manier waarop de kwaliteit van het vervoer wordt beoordeeld. Evaluatieonderzoek Onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer, bijvoorbeeld door middel van een enquête onder gebruikers. Formeel advies- of inspraakorgaan Volgens regels ingesteld orgaan, dat bijvoorbeeld de gemeente adviseert wat zij het beste kan doen. Gebruiker Iedereen die gebruik maakt van het doelgroepenvervoer. Gecombineerde aanbesteding Meerdere partijen besteden het vervoer gezamenlijk aan. Gedeputeerde Staten Het dagelijks bestuur van de provincie, te vergelijken met een dagelijks bestuur van een organisatie of (bij gemeenten) met het College van B&W. Gemeenschappelijke Regeling (GR). Een overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen zoals gemeenten, waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal worden uitgevoerd. Gemeentelijke verordening Een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau, een soort lokale wet. Gemeenteraad Het belangrijkste besluitvormings- en controlerend orgaan in de gemeente, vergelijkbaar met het algemeen bestuur van een organisatie. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en controleert het handelen van het College van B&W

20 Geschiktheidscriteria Voorwaarden waaraan een inschrijver moet voldoen om gekozen te kunnen worden om deel te nemen aan het gunningproces. GPS-volgsysteem Global Positioning System. Via de satelliet kan men bepalen waar een voertuig zich bevindt. Gunning De toekenning van een opdracht aan een opdrachtnemer. Gunningscriteria Kenmerken op basis waarvan men een opdracht verleent. Hoofdaannemer Verantwoordelijke opdrachtnemer die al dan niet gebruik maakt van onderaannemers bij de uitvoering van de opdracht. Onderaannemers zijn bedrijven die diensten verlenen, die binnen de opdracht een specifiek omschreven plaats innemen. Zij hebben alleen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die specifieke diensten, de hoofdaannemer heeft de verantwoordelijkheid over de gehele opdracht. Incident Een gebeurtenis tijdens de levering van de dienst waarbij een verwonding en/of materiële en/of niet-tastbare of geestelijke schade is ontstaan. Indicatie Procedure waarin wordt bepaald of iemand recht heeft op een bepaalde vervoersvorm. Indicatiecriteria Kenmerken aan de hand waarvan wordt bepaald of iemand recht heeft op een bepaalde vervoersvorm. Inschrijver De (rechts)persoon die een aanbod heeft gedaan om iets tegen een bepaalde prijs te doen en als zodanig geregistreerd is in een aanbesteding. Inspraak De mogelijkheid om uw mening te laten horen. Kwaliteitsmeter Vragenlijsten voor gebruikers of betrokkenen, inclusief een beleidschecklist om de kwaliteit van het vervoer te meten (www.programmavcp.nl). Kwaliteitsmeting Een meting om te kijken hoe goed het vervoer in de praktijk is. MEE Een organisatie die overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning biedt aan mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. MEE Nederland De landelijke vereniging van MEE- organisaties. Dit landelijk bureau behartigt de belangen van deze regionale bureaus en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en uitvoering. Meld- en regiecentrale Het planningscentrum van een vervoersbedrijf, waar de ritaanname, -planning, -toewijzing en registratie plaatsvindt, inclusief de financiële administratie. Mysterie reiziger/mystery traveller Deze reiziger reist als gewone klant mee met het vervoer, maar onderzoekt systematisch hoe de kwaliteit en service van het bedrijf zijn. No show De benaming voor een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. Dit kan zowel betekenen dat de chauffeur niet of niet op tijd is gearriveerd, alsook dat de reiziger niet of niet op tijd bij het ophaaladres was. Nota van Inlichtingen Reactie van de opdrachtgever op de gestelde vragen naar aanleiding van het bestek, informatiebijeenkomsten en eerdere Nota( s) van Inlichtingen. Notitie/nota Een geschreven beleidsstuk. Klacht U laat weten dat u ontevreden bent over het vervoer. Klachtenprocedure De manier waarop klachten worden verzameld en hoe ermee wordt omgegaan. Kwaliteitseisen Aan welke voorwaarden moet het vervoer voldoen, bijvoorbeeld op tijd aankomen en de veiligheid. Offerte Een formele prijsopgave, waarin naast de prijs vaak ook andere aspecten zoals kwaliteit en/of hoeveelheden zijn weergegeven. Onafhankelijk adviesbureau Een bureau dat adviezen geeft zonder dat het zelf een belang heeft bij het advies. Onderaannemer Een onderaannemer is een bedrijf dat diensten verleent, die binnen de opdracht een specifiek omschreven plaats innemen. Zij hebben alleen 38 39

Alfabetische begrippenlijst

Alfabetische begrippenlijst Alfabetische begrippenlijst A Aanbestedende dienst De partij die de aanbesteding uitvoert. Dit is niet altijd de gemeente zelf. Aanbesteding De overheid koopt een product of dienst volgens vastgestelde

Nadere informatie

Wmo-/Regiotaxi Aanbestedingen Regiotaxi en Wmo-vervoer

Wmo-/Regiotaxi Aanbestedingen Regiotaxi en Wmo-vervoer Wmo-/Regiotaxi Aanbestedingen Regiotaxi en Wmo-vervoer voor adviesraden en gebruikersplatforms Inhoudsopgave Inleiding.........................................................................................5

Nadere informatie

leerlingen Aanbestedingen leerlingenvervoer

leerlingen Aanbestedingen leerlingenvervoer leerlingen Aanbestedingen leerlingenvervoer voor adviesraden en scholen Inhoudsopgave Inleiding........................................................................................5 1 Leerlingenvervoer.............................................................................7

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo Vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! Telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Op stap zonder overstap

Op stap zonder overstap Op stap zonder overstap Regiotaxi centrale 088 9666 000 Wat is Regiotaxi Haaglanden? Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels Handleiding Cliëntenvervoer InteraktContour Informatie en regels Waarom deze handleiding? Connexxion Taxi Services verzorgt het groepsvervoer voor InteraktContour. Dit vervoer is bestemd voor cliënten

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Introductie In deze brochure vindt u informatie over hoe het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Vertrouwd vervoer in uw regio

Vertrouwd vervoer in uw regio Vertrouwd vervoer in uw regio Noordoost-Fryslân Ferfier boeke? Jobinder.frl of 0900-40 50 500 Jobinder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen.

Nadere informatie

Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur

Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur www.regiotaxiutrecht.nl Wat is Regiotaxi Utrecht Regiotaxi Utrecht is vervoer van deur tot deur, voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen.

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 januari 2016 VOOr wie is de OV-Taxi? De meeste buslijnen in de regio zijn gewoon toegankelijk voor iedereen, ook als u een beperking heeft. De

Nadere informatie

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn www.drechthopper.nl De Drechthopper De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en ouderen vanaf 75 jaar. De Drechthopper brengt u van deur tot deur of van deur

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Wat kunt u verwachten van het leerlingenvervoer? Servicenormen. Brochure servicenormen_2017.indd :17

Wat kunt u verwachten van het leerlingenvervoer? Servicenormen. Brochure servicenormen_2017.indd :17 Wat kunt u verwachten van het leerlingenvervoer? Servicenormen Brochure servicenormen_2017.indd 1 16-02-17 11:17 Deze folder is voor mensen die gebruik maken van het leerlingenvervoer van de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Wmo-raad Zoetermeer. Advies van de Wmo-raad Zoetermeer over RegioTaxi Haaglanden

Wmo-raad Zoetermeer. Advies van de Wmo-raad Zoetermeer over RegioTaxi Haaglanden Wmo-raad Zoetermeer Advies van de Wmo-raad Zoetermeer over RegioTaxi Haaglanden Advies WR2007-02 Juli 2007 Advies van de Wmo-raad over RegioTaxi Haaglanden Advies WR2007-02 Juli 2007 1. Inleiding Veel

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

de spelregels leerlingenvervoer

de spelregels leerlingenvervoer de spelregels leerlingenvervoer 1 Sommige kinderen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. De gemeente Heerlen heeft dit op verschillende manieren georganiseerd. INLEIDING Er zijn 5 mogelijkheden voor

Nadere informatie

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 Inhoudsopgave p. 4 De Regiotaxi Limburg: Regels in vogelvlucht p. 4 Wat is de Regiotaxi Limburg? p. 4 Voor wie is de Regiotaxi Limburg?

Nadere informatie

Presentatie Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer

Presentatie Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer Presentatie Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer Ilonka Novák / Januari 2014 Wie is Ilonka Novák? Ilonka Novák is zelfstandig adviseur voor participerende burgers, o.a. op het terrein

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Informatiebrochure Leerlingenvervoer

Informatiebrochure Leerlingenvervoer Informatiebrochure Leerlingenvervoer Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. Inhoudsopgave Inleiding 4 Contact 5 Gedragsregels chauffeurs 6 Gedragsregels ouders/verzorgers 7 Gedragsregels leerlingen 8

Nadere informatie

wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw J. Kriens Postbus KP ROTTERDAM Vastzetten rolstoelen in VoM Datum: 17 oktober 2007

wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw J. Kriens Postbus KP ROTTERDAM Vastzetten rolstoelen in VoM Datum: 17 oktober 2007 Rotterdams Advies Platform Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam tel. 010-282 1111 info@agenda22-rotterdam.nl Aan: wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, mevrouw J. Kriens Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM

Nadere informatie

12 november 2014. Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns. 1 van 10

12 november 2014. Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns. 1 van 10 Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns Het overzicht start met algemene informatie over de vier grote concerns van zorgverzekeraars; welke labels

Nadere informatie

*Z01081E8A59* documentnr.: INT/G/15/19052 zaaknr.: Z/G/15/16497

*Z01081E8A59* documentnr.: INT/G/15/19052 zaaknr.: Z/G/15/16497 *Z01081E8A59* documentnr.: INT/G/15/19052 zaaknr.: Z/G/15/16497 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Enquête leerlingenvervoer gemeente Grave 2015 Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder :

Nadere informatie

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Voor ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer in Eindhoven en Waalre. LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Leerlingenvervoer gemeente Eindhoven en waalre

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Inhoud: Hoofdstuk I : Klachtenprocedure Stadsregiotaxi Hoofdstuk II : Procedure Geschillencommissie Stadsregiotaxi Hoofdstuk III : Begrippen Hoofdstuk IV

Nadere informatie

RegioRijder Vertrouwd vervoer in uw regio. Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer IJmond

RegioRijder Vertrouwd vervoer in uw regio. Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer IJmond RegioRijder Vertrouwd vervoer in uw regio Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer IJmond RegioRijder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen. Zij maken

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 3 Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Openbaar vervoer van deur tot deur Dagelijks tussen 06:00 en 24:00 uur Reserveren? Bel 0900-11 22 44 5 (lokaal tarief) of www.rteh.nl Wat is Regiotaxi Eemland-Heuvelrug? Regiotaxi

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Met aangepast vervoer naar school

Gemeente Amsterdam. Met aangepast vervoer naar school Gemeente Amsterdam Met aangepast vervoer naar school Inhoudsopgave 3 4 5 6 Aangepast vervoer voor Amsterdamse leerlingen Voorwaarden Op tijd aanvragen De dagelijkse praktijk Wijzigingen in adres en dagen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Het college van burgemeester en wethouders Onderwerp:

Commissie Samenleving Het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Keuzenota Aan: Commissie Samenleving Van: Het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Leerlingenvervoer inkopen door de gemeente of de inwoner (ouder) Portefeuillehouder: Wethouder L. Verspuij

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Op stap met Valys Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Wat kunt u met Valys? Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als u een mobiliteitsbeperking heeft, is dat met alleen

Nadere informatie

VERVOERREGLEMENT 12 maart 2015

VERVOERREGLEMENT  12 maart 2015 VERVOERREGLEMENT 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 2. REIKWIJDTE 3. OPERATIONELE TIJDEN 4. RESERVEREN 4.1 Reserveringsnummer 4.2 Reserveren van een rit 4.3 Terugbelservice 4.4 Afmelden van ritten

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide. Openbaar vervoer van deur tot deur. Dagelijks tussen 06:00 en 24:00 uur (Vrijdag- en zaterdagavond tot half twee s nachts)

Regiotaxi Veenweide. Openbaar vervoer van deur tot deur. Dagelijks tussen 06:00 en 24:00 uur (Vrijdag- en zaterdagavond tot half twee s nachts) Regiotaxi Veenweide Openbaar vervoer van deur tot deur Dagelijks tussen 06:00 en 24:00 uur (Vrijdag- en zaterdagavond tot half twee s nachts) Reserveren? Bel gratis 0800-992 66 63 (24 uur per dag bereikbaar)

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Elke klacht is er één te

Elke klacht is er één te W i s s e l w e r k i n g A p r i l 2 0 1 3 Met de taxi naar de dialyse Elke klacht is er één te Lang wachten op de taxi of te lang onderweg zijn, omdat tijdens een rit ook andere passagiers worden opgehaald.

Nadere informatie

Vervoerreglement Regiotaxi Noord-Groningen, onderdeel Wmo-vervoer 1.1 Begrippenlijst

Vervoerreglement Regiotaxi Noord-Groningen, onderdeel Wmo-vervoer 1.1 Begrippenlijst Vervoerreglement Regiotaxi Noord-Groningen, onderdeel Wmo-vervoer 1.1 Begrippenlijst Regiotaxi Noord-Groningen: Regiotaxi Noord-Groningen betreft de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

r e g io V e r V o e r W m o - l o k e t

r e g io V e r V o e r W m o - l o k e t egiovervoer r e g i ov E RVO E R W m o - l o k e t 2 eedoen in Amstelveen Zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en actief meedoen aan de samenleving is een van de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Advies van WMO raad inzake doelgroepenvervoer

Advies van WMO raad inzake doelgroepenvervoer Advies van WMO raad inzake doelgroepenvervoer Datum: 9 december 2015. Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Aan de hand van de aan ons voorgelegde stukken over de bundeling van het doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen RegioRijder

Veelgestelde vragen RegioRijder Veelgestelde vragen RegioRijder A. Vervoerspas 1 B. Boeken van een rit 2 C. De reis zelf/kilometerbudget 3 D. Kosten en betalen 4 E. Hulpmiddelen 5 F. Vragen en klachten 6 A. Vervoerspas 1. Wie kunnen

Nadere informatie

Klachten. Uw klacht kan ons advies zijn!

Klachten. Uw klacht kan ons advies zijn! Klachten Uw klacht kan ons advies zijn! ZCN-Totaalvervoer is er voor u! In deze folder staat in het kort aangegeven wat u kunt doen indien u niet tevreden bent over ZCN of de vervoerder. Over ZCN ZCN is

Nadere informatie

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall. ADVIES OV-CHIPKAART Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Overal in Nederland is sprake van invoering van de OV-chipkaart.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

Instellingsbesluit Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Instellingsbesluit Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen De Vervoersorganisatie, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter de heer A.M. Boone, Het volgende in aanmerking genomen: a. Het vervoersysteem voor doelgroepen is onder andere collectief vraagafhankelijk

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Aanbesteding publiek vervoer Steller D. Wal De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 37 Bijlage(n) 4 Ons kenmerk 6053497 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer Opgesteld door: CCV Categorie: i Doelgroepenvervoer Categoriecode: TD Toetsvorm: raktijkexamen Dekkingsgraad toetstermen: 100 % Cesuur: De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om

Nadere informatie

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op?

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Guy Hermans- Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2 juni 213 - s Hertogenbosch Indeling presentatie Korte toelichting op rol KpVV Naar goed en betaalbaar collectief

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Reizen met Regiovervoer Midden-Brabant

Reizen met Regiovervoer Midden-Brabant Reizen met Regiovervoer Midden-Brabant Op bezoek bij familie of winkelen in de stad? Naar de kapper of op controle bij de tandarts? Met Regiovervoer Midden-Brabant reist u comfortabel, voordelig en veilig

Nadere informatie

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 Inhoudsopgave p. 4 De Regiotaxi Limburg: Regels in vogelvlucht p. 4 Wat is de Regiotaxi Limburg? p. 4 Voor wie is de Regiotaxi Limburg?

Nadere informatie

Wat zijn de spelregels voor Connexxion Taxi Services en de chauffeurs/taxibedrijven?

Wat zijn de spelregels voor Connexxion Taxi Services en de chauffeurs/taxibedrijven? Waarom dit handboekje? Met dit handboekje willen wij u informeren over de spelregels en voorwaarden van het collectieve vervoer van cliënten. SDW heeft de organisatie van het collectieve cliëntenvervoer

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Raadsinformatie avond 4 februari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1. Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31 december 2015; En

Nadere informatie

Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015

Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015 Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015 Belangrijke gegevens (zorgvuldig bewaren!!!) Naam leerling: Routenummer: Vervoerder: Naam chauffeur: Overige opmerkingen: Belangrijke contactgegevens LET

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Veilig vervoer met de rolstoel: dat kan beter!

Veilig vervoer met de rolstoel: dat kan beter! Veilig vervoer met de rolstoel: dat kan beter! In Nederland maken ruim 70 duizend mensen gebruik van een rolstoel. Voor het vervoer over grotere afstanden maken zij vaak gebruik van collectief vervoer

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2016 1 Inhoudsopgave Wat is zittend ziekenvervoer? 3 Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Wat mag u verwachten? 6 Eigen bijdrage en eigen risico 7 Wat kunt u doen bij klachten?

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen Definities van de in deze klachtenprocedure gehanteerde begrippen staan vermeld in bijlage 2 van het vervoerreglement.

Artikel 1 Begrippen Definities van de in deze klachtenprocedure gehanteerde begrippen staan vermeld in bijlage 2 van het vervoerreglement. KLACHTENPROCEDURE BIJLAGE 1: KLACHTENPROCEDURE REGIOTAXI HAAGLANDEN Artikel 1 Begrippen Definities van de in deze klachtenprocedure gehanteerde begrippen staan vermeld in bijlage 2 van het vervoerreglement.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Handboekje cliëntenvervoer. Afspraken en wetenswaardigheden om het vervoer van cliënten goed te laten verlopen

Handboekje cliëntenvervoer. Afspraken en wetenswaardigheden om het vervoer van cliënten goed te laten verlopen Handboekje cliëntenvervoer Afspraken en wetenswaardigheden om het vervoer van cliënten goed te laten verlopen Waarom dit handboekje? Met dit handboekje willen wij u informeren over de spelregels en voorwaarden

Nadere informatie