Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2015 Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 1 van 40

2 Inleiding Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Type hulpverlening en cliëntgroepen Werkgebieden Kernprestaties Productie en capaciteit Opbrengsten Personeel Maatschappelijk ondernemen Dialoog met stakeholders Jongerenraden/panels en spiegelgesprekken Medewerkers en themabijeenkomsten Omgeving Samenwerkingsrelaties Focus in CONRISQ Groep Overzicht samenwerkingsrelaties Duurzaamheid en social return Duurzaamheid Social return Toezicht, Bestuur en medezeggenschap Governance code Toezichthoudend orgaan Jaarverslag van Raad van Toezicht Raad van bestuur en directie Raad van Bestuur van de CONRISQ groep Directie Medezeggenschap Centrale Ondernemingsraad Medezeggenschap bij Pactum Jongerenraad Cliëntenraad Pleegouderraad Ondernemingsraad...26 Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 2 van 40

3 5. Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteit Kwaliteit van zorg Algemeen kwaliteitsbeleid Prestatie indicatoren cliënttevredenheid Methodiek, innovatie en onderzoek Ontwikkeling inhoudelijke hulpverlening Klachten Proces en betrokkenen Resultaten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Transitie/Transformatie Professionalisering Overgang CAO WMD naar CAO Jeugdzorg Arbeidsomstandigheden Implementatie Prestatieladder Sociaal Ondernemen Financieel beleid Hoofdlijnen financieel beleid Beschrijving balanspositie op balansdatum Toekomstverwachting...39 Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 3 van 40

4 Inleiding Dit maatschappelijk jaarverslag betreft de werkzaamheden van Pactum jeugd- en opvoedhulp in Het afgelopen jaar heeft onze organisatie zich voorbereid op de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari Pactum is voorstander van de transitie en transformatie. We zijn voor ontschotting. Passende hulp onder verantwoordelijkheid van de gemeenten biedt enorme kansen. We staan nu en in de toekomst voor goede, betaalbare en verantwoorde specialistische zorg aan jeugdigen en gezinnen die als gevolg van ernstige opvoeden opgroeiproblemen niet goed mee kunnen komen in onze samenleving. Onze ambitie is samen met gemeenten continuïteit in hulpverlening te bieden. We hebben soms zorgen over de mogelijke discontinuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn in het veld. Daarover gaan we oplossingsgericht in gesprek met gemeenten en ketenpartners. Onze cliënten, partners en financiers vertrouwen op de kwaliteit van onze hulpverlening en professionaliteit van onze medewerkers. Pactum investeert blijvend in (na)scholing van personeel. Alle medewerkers zijn geregistreerd in het beroepsregister. Ook investeren we in onderzoek en ontwikkeling. Dit doen we in de volle breedte; van effectiviteitsmeting en onderzoek naar evidence based methoden tot medeontwikkeling van landelijke richtlijnen. Het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik is geïmplementeerd. Veiligheid is een van de speerpunten in De concrete voorbereiding op de transitie bestond in 2014 uit diverse onderdelen. We noemen bezuinigingskeuzes, aanpassing van de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen, de inrichting van één voordeur voor cliënten en de start van de organisatieontwikkeling. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in het overleg met regio s en gemeenten over de inkoop van jeugdhulp. Wij constateren dat de inkoopafspraken voor Pactum naar tevredenheid zijn gemaakt. Tegelijk zijn er in 2015 nog veel onzekerheden voor de bedrijfsvoering. Het overleg met gemeenten was veelal constructief. Toch zijn er nog veel zaken die in 2015 verhelderd moeten worden. Risico s liggen soms eenzijdig bij de zorgaanbieder, er wordt landelijk en lokaal gezocht naar de balans tussen gegevens delen of beschermen. Soms lijkt de sturing meer op financiën dan op inhoud gericht. Op al die onderwerpen zetten wij in op oplossingen die werken in de praktijk en recht doen aan alle betrokkenen. Pactum houdt rekening met een daling van de inkomsten, gepaard gaande met ombouw- en renovatiekosten. De directie en raad van bestuur bedanken alle medewerkers voor hun bijdrage. Jan Brinkman Julichska Venmans Sanne Verwaaijen Directie Pactum Raad van Bestuur CONRISQ Groep Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 4 van 40

5 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Pactum jeugd- en opvoedhulp Adres Apeldoornseweg 35 Postcode 6814 BH Plaats Arnhem Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Fiscaal nummer (verplichting ANBI) adres Internetpagina Rechtsvorm Stichting 1.2 Structuur van het concern Juridische structuur Stichting Pactum jeugd- en opvoedhulp maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep. Deze holding is 1 januari 2010 opgericht en omvat Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring, Ambulatorium Ottho Gerhard Heldring, Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel, Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Stichting Pactum jeugd- en Opvoedhulp toegetreden. Binnen de samenwerking van de CONRISQ groep worden complementaire krachten gebundeld om voor onze vaak zeer kwetsbare doelgroepen grenzen te overbruggen en de maatschappelijke middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Tezamen vormen de holdingstichting met de dochterstichtingen een concern. De holding Stichting CONRISQ Groep is tevens als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen. De CONRISQ Groep heeft een Raad van Toezicht die conform de Zorgbrede Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen hebben geen (eigen) Raad van Toezicht. De CONRISQ Groep heeft onder meer als doel het in concernverband aansturen van Stichting CONRISQ Groep en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen zijn zelfstandig functionerende rechtspersonen met gescheiden financieringsstromen. Dit jaarverslag heeft alleen betrekking op dochterstichting Pactum jeugd- en opvoedhulp. In 2014 heeft Pactum één dochterstichting: Stichting Compostela. Deze stichting heeft het beheer van vastgoed Monat in Frankrijk als doel. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 5 van 40

6 De directie van Pactum jeugd- en opvoedhulp geeft leiding aan de regiomanagers en de stafafdelingen. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Stichting CONRISQ Groep. Onderstaand organogram geeft een beeld van de organisatiestructuur in Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 6 van 40

7 1.3 Type hulpverlening en cliëntgroepen Pactum biedt specialistische ambulante hulp thuis en op school, pleegzorg en diverse vormen van (tijdelijk) verblijf. Elk traject is een individueel traject op maat; een combinatie van hulpverlening, dienstverlening en begeleiding. Wij leveren de volgende lokale en (boven)regionale hulp: Hulpvorm Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar Voorbeeld Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (IOG) Langdurige Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) Adoptiehulp PMTO Triple P, niveau 4 Integrale hulpverlening Hulp bij echtscheidingsproblematiek Hulp op school 0-18 jaar Preventie Individuele begeleiding Sociale vaardigheidstrainingen Girls Talk Hulp overdag bij Pactum 0-12 jaar Dagbehandeling jonge kind Naschoolse dagbehandeling BSO+ Hulp overdag bij Pactum jaar Naschoolse dagbehandeling Jeugdhulp op de boerderij Dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd Hulp dag en nacht bij Pactum jaar Zorgboerderij Leerhuis/Fasehuis Kamertraining Behandelgroep (intensieve 24-uursbehandeling) Hulp dag en nacht voor 18-plussers Ambulante spoedhulp Kamertraining Begeleid wonen Ouder Kind Voorziening Met én zonder verblijf Pleegzorg 0-18 jaar Observatie en diagnostiek 0-18 jaar Crisispleegzorg Weekendpleegzorg Vakantiepleegzorg Netwerkpleegzorg Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 7 van 40

8 1.4 Werkgebieden Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Noord- en Midden-Gelderland en een deel van Overijssel. Het werkgebied betreft de volgende jeugdzorgregio s: IJsselland, Twente, Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, FoodValley, Midden IJssel/Oost Veluwe, Noord Veluwe en de Achterhoek. Pactum is hoofdaannemer voor alle jeugd- en opvoedhulp in de regio IJsselland voor Deventer, Olst, Wijhe en Raalte. Pactum heeft in 2014 regiokantoren in Arnhem, Deventer, Harderwijk en Apeldoorn. In Zetten is de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep gevestigd op het terrein van Ottho Gerhard Heldring Stichting. Plaatsen waarin Pactum (deeltijd) verblijf biedt en/of regiokantoren heeft, zijn hiernaast in het kaartje weergegeven. 2 Kernprestaties Pactum heeft in 2014 jeugd- en opvoedhulp geboden aan unieke cliënten. Per 31 december 2014 had Pactum hiervoor 290 fte in dienst. De opbrengsten waren ,-. In de volgende paragrafen is op hoofdlijnen informatie over productie en capaciteit ( 2.1), opbrengsten ( 2.2) en personeel ( 2.3) opgenomen. 2.1 Productie en capaciteit In 2014 ontvingen 2278 unieke cliënten hulp bij Pactum. In onderstaande tabellen en grafische weergaven is het aantal unieke cliënten zichtbaar in vergelijking met voorgaande jaren, uitgesplitst naar zorgvorm en naar leeftijd bij aanmelding. Unieke jeugdigen in zorg totaal Leeftijd jeugdigen bij aanmelding (%) ,9% 21,5% 0 t/m 6 jaar 43,3% 21,4% 7 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar 19 jaar en ouder Tabel Aantal unieke cliënten 2014 naar zorgvorm Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Onderaannemer Extra informatie t.b.v. subsidievereisten provincie Gelderland Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 8 van 40

9 Van alle door de provincie Gelderland gefinancierde zorg in 2014, waren er 102 unieke cliënten die zorg kregen op basis van een niet-gelderse indicatie. Deze jeugdigen zijn of in eerdere jaren ingestroomd of het zijn Gelderse kinderen/jongeren Unieke jeugdigen in zorg per zorgvorm Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Onderaannemer Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 9 van 40

10 In tabel staat een overzicht van de niet-gelderse indicatieorganen die de indicatie hebben afgegeven. Tabel Niet-Gelderse indicatieorganen die de indicatie hebben afgegeven BJZ Agglomeratie Amsterdam (BJAA), loc. Overschies (Zuid/Nieuw-west), Jeugdbesch. 1 Agglomeratie Amsterdam (BJAA), loc. Overtoom (Centrum/Oud-West), Jeugdbesch. 1 BJZ Drenthe Noord Midden, Assen 1 BJZ Drenthe Zuid Oost, Emmen 1 BJZ Flevoland, Almere (team Zuid) loc. Haagbeukweg 2 BJZ Flevoland, Lelystad loc. Maerlant 5 BJZ Friesland, Leeuwarden Jeugdbesch. en ambulant 1 BJZ Haaglanden, loc. Den Haag Centrum/Scheveningen 1 BJZ Noord Holland, loc. Hoorn 1 BJZ Stadsregio Rotterdam, loc. Delftseplein 1 BJZ Stadsregio Rotterdam, loc. Eendrachtsweg 1 BJZ Utrecht, loc. Veenendaal 1 BJZ Utrecht, reg. Oost (Amersfoort eo) 1 BJZ Utrecht, reg. Stad Jeugdbescherming 1 BJZ Zuid-Holland Gorinchem 1 BJZ Zuid-Holland Zuid, Dordrecht afd. Jeugdbesch. 2 BJZ Zuid-Holland, Gouda 1 SGJ Amersfoort, afd. Toegang 1 SGJ Christelijke Jeugdzorg Amersfoort 1 SGJ Zwolle, (St. Gereform. Jeugdbesch.) loc. Meeuwenlaan 7 William Schrikker Groep Amsterdam te Diemen 70 Totaal aantal 102 Aantal We zien dat deze indicaties vooral zijn afgegeven door de William Schrikker Groep (WSG). Het betreft dan voornamelijk Gelderse jongeren, maar vanwege de specifieke doelgroep verloopt de indicatiestelling via de WSG. Ook SGJ neemt een aanzienlijk deel van deze indicaties voor haar rekening, dit heeft ook te maken met de specifieke doelgroep. In de overige gevallen betreft het vaak (letterlijk) grensgevallen. Een jeugdige woont bijvoorbeeld in Veenendaal en krijgt hulp bij de integrale dagbehandeling van Pactum in Ede, omdat dit de meest geëigende en geografisch meest nabije locatie is. 2.2 Opbrengsten Tabel Bedrijfsopbrengsten Bedragen in euro s Subsidie provincie Gelderland Subsidie provincie Overijssel Overige opbrengsten (waaronder gemeenten) Totale opbrengst in Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 10 van 40

11 2.3. Personeel In deze paragraaf is een aantal tabellen weergegeven met personele gegevens van Pactum in Waar nodig met een toelichting op de getoonde cijfers. Tabel Aantal medewerkers Peildatum Absoluut aantal Aantal fte , ,17 In tabel is af te lezen dat de inzet in fte s in 2014 lager lag dan de inzet fte s in Deze daling is een gevolg van de ingezette maatregelen welke zijn genomen om de transitie in 2015 en de (naar verwachting) verdere afbouw van subsidie het hoofd te bieden. Gedurende het jaar 2015 zullen we de ingeslagen weg voortzetten rekening houdend met en inspelend op de gevolgen van de transitie Tabel Man/ vrouw verdeling Jaar Man Vrouw ,75% 72,25% ,46% 71,54% In tabel is te zien, dat de man/vrouw verdeling stabiel is over de afgelopen twee jaar. In teams wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling, die zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep. Tabel Leeftijdsopbouw Jaar jaar jaar jaar jaar jaar > jaar Geconcludeerd kan worden dat in de leeftijdsklassen van 15 t/m 54 jaar een lichte afname heeft plaatsgevonden. Een kleine toename is zichtbaar in de klasse jaar. Met de invoering van de nieuwe wetgeving t.a.v. de pensioengerechtigde leeftijd is er een extra leeftijdsklasse toegevoegd 65 en ouder. Ondanks de krimp blijft er sprake van een evenwichtige leeftijdsverdeling. Tabel In-en uitstroom Jaar Instroom (percentage) Uitstroom (percentage) ,6% 20,5% ,7% 12,5% Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 11 van 40

12 Tabel Ziekteverlof Jaar Ziekteverlof percentage Meldingsfrequentie ,3% 1, ,27% 1,39 Voor het eerst in jaren is er een daling in het percentage ziekteverzuim te zien. Het gaat om een daling van bijna 1% (0,97%) ten opzichte van het gemiddelde verzuim in 2013, toen het gemiddelde verzuim 7,27% bedroeg. De meldingsfrequentie is gedaald van 1,39 naar 1,14. Tabel Deeltijdpercentage arbeidsduur Jaar 0-25 % 25-50% 50-75% % 100% > De opbouw van het deeltijdpercentage is in 2014 vergelijkbaar met Ongeveer 25% van de medewerker heeft een fulltime contract. En 60% van de medewerkers heeft een arbeidsduur tussen %. Pactum kent relatief weinig contracten met een kleine arbeidsomvang (0 50%). Met het oog op de continuïteit van hulpverlening wordt dit percentage ook bewust beperkt gehouden. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 12 van 40

13 3 Maatschappelijk ondernemen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op diverse aspecten van maatschappelijk ondernemen. Achtereenvolgens komen de volgende thema s aan de orde: de dialoog met stakeholders ( 3.1), samenwerkingsrelaties ( 3.2), duurzaamheid en social return ( 3.3). 3.1 Dialoog met stakeholders In deze paragraaf staat beschreven hoe Pactum in dialoog is met cliënten ( 3.1.1), medewerkers ( 3.1.2) en de omgeving van de organisatie ( 3.1.3) Jongerenraden/panels en spiegelgesprekken Naast de medezeggenschapsorganen, waaronder de conform de Wet op de Jeugdzorg ingestelde cliëntenraad, heeft Pactum ook inspraakmogelijkheden voor jongeren. De afgelopen jaren is aangetoond dat de jongeren een wezenlijke bijdrage leveren aan de medezeggenschap binnen Pactum. In 2013 heeft Pactum voor het eerst een andere vorm van cliëntenparticipatie toegepast; spiegelgesprekken in Lochem en Deventer. Wegens succes is dit in 2014 gecontinueerd. Meer over de jongerenraad staat in De uitkomsten van de spiegelgesprekken worden gebruikt om de hulpverleningssituatie op de locaties meer aan te laten sluiten bij de wensen van jongeren. De ervaringen van zowel jongeren als medewerkers zijn positief Medewerkers- en themabijeenkomsten Pactum organiseert elk jaar medewerkersbijeenkomsten in alle regio s. In 2014 zijn deze bijeenkomsten gehouden in de maanden juli en december op de locaties Arnhem, Deventer, Lochem, Apeldoorn en Harderwijk. In juli stonden de thema s bezuiniging en transitie centraal. In december stonden de organisatieontwikkeling, inkoop en transitie centraal. Tijdens de bijeenkomst is door de controller een uitgebreide toelichting gegeven op de financiële stand van zaken. Het doel hiervan was de kennis van medewerkers vergroten en vooruitblikken op de veranderingen die ook zij gaan merken. Dit werd positief ontvangen. Ook is vooruitgeblikt op de gestarte organisatieontwikkeling. De kern hiervan is sturen op gedeeld leiderschap en terugaan naar de bedoeling; waartoe zijn wij op aard bij Pactum? Ter ondersteuning van deze ontwikkeling konden medewerkers in 2014 diverse bijeenkomsten volgen over deze thema s. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten was er onder andere ruimte voor de uitwisseling van ideeën en het stellen van vragen aan de directie. De presentaties en de meest gestelde vragen met antwoorden zijn gepubliceerd op intranet. In 2015 zullen deze themabijeenkomsten worden gecontinueerd. Het themacafé, dat periodiek wordt gehouden, is de plek voor uitwisseling en kennisdeling tussen managers, gedragswetenschappers, directie en stafafdelingen. Een van de onderwerpen in 2014 was benutten van informatie en samenwerking. Door professionals van verschillende locaties werd een presentatie/workshop verzorgd om de onderzoekende houding van de professional te stimuleren. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 13 van 40

14 3.1.3 Omgeving Het afgelopen jaar was sprake van een doorlopende dialoog met financiers en ketenpartners om gezamenlijk kaders van de transitie te verhelderen en daar afspraken over te maken. Wederzijdse verwachtingen zijn verkend en omgezet in afspraken. De uitkomsten daarvan heeft Pactum doorgevoerd in haar bedrijfsvoering en hulpverleningsaanbod. Begin 2015 staat een tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners op de planning. Dit is ook begin 2013 uitgevoerd. 3.2 Samenwerkingsrelaties Pactum zoekt proactief samenwerking met partners en bouwt bestaande relaties verder uit. Pactum streeft ernaar om door samenwerking een netwerk te laten ontstaan waarmee de cliënt het best gediend is. De samenwerkingspartners van Pactum zijn op hoofdlijnen: cliënten, collega- en dochterzorgaanbieders, onderwijsinstellingen, gemeenten en externe toezichthouders zoals de Inspectie en het Ministerie van VWS. In deze paragraaf bespreken wij alleen bovenregionale samenwerkingsverbanden die in 2014 zijn aangegaan of gewijzigd en de samenwerking binnen de Conrisq groep. Andere samenwerkingsrelaties worden vermeld in het schema in paragraaf van het verslag Focus in 2014 Samenwerking en inkoop gemeenten In 2014 ging er veel aandacht naar het intensiveren van de contacten met gemeenten. Door de transitie jeugdzorg per worden de gemeenten inkopers van onze hulpverlening. Gedurende 2014 zijn de contacten met provincie afgebouwd en de contacten met gemeenten versterkt. Dit heeft geresulteerd in inkoopafspraken in vrijwel alle jeugdzorgregio s in ons werkgebied. Deelname in wijkteams Ook nieuw in dit kader is de versterking van de samenwerking met de nieuw opgerichte lokale toegangspoorten ofwel (sociale) wijkteams. In de regio s Noord- Veluwe en Arnhem leverde Pactum in 2014 medewerkers voor deelname in deze teams. Per zijn sommige mensen in detacheringconstructie vanuit Pactum nog steeds aan het werk in deze teams. In de regio Noord-Veluwe zijn de medewerkers met behoud van rechten overgegaan naar de nieuwe stichting die de wijkteams aanstuurt. Overdracht werkzaamheden aan Raster In Deventer hadden Raster Welzijn en Pactum De KIJ activiteiten m.b.t. het welzijn van jongeren. Deze activiteiten sloten bij elkaar aan, maar overlapte elkaar soms ook. Mede door de transitie Jeugdzorg en de nauwe samenwerking, hebben Raster en Pactum afgesproken om zich meer te gaan concentreren op hun kerntaken. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit in de uitvoering. Dit betekent dat de preventieve activiteiten, die in 2014 en daarvoor door Pactum in opdracht van de gemeente werden uitgevoerd, worden overgedragen naar Raster, inclusief overheveling van subsidie. Het adviesverzoek voor deze overdracht is begin 2014 aan de medezeggenschap voorgelegd. Zij hebben positief geadviseerd op de overdracht van werkzaamheden. In 2014 is deze overdracht geleidelijk voorbereid en gerealiseerd. De overdracht van personeel en subsidie is per een feit. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 14 van 40

15 Raamovereenkomsten onderaannemers De afspraken die wij met derden maken, leggen wij juridisch goed vast. Pactum werkt met een model raamovereenkomst en algemene voorwaarden. Op individueel cliëntniveau worden cliëntcontracten gesloten. Pactum heeft in 2013 raamovereenkomsten gesloten met Ambiq, Jarabee en Villa Achterstraat. In 2014 zijn daaraan toegevoegd:de Hoenderloo Groep, Siza, Campus, Trias jeugdhulp, William Schrikker Pleegzorg en Vitree. Naast het sluiten van raamovereenkomsten met collega-zorgaanbieders, is Pactum ook in 2014 actief geweest het netwerk van jeugdzorgboeren uit te breiden. In 2014 is er met een aantal nieuwe jeugdzorgboeren een raamovereenkomst gesloten. Nieuw gesloten overig Samenwerking Begeleide Omgangsregeling met Humanitas Overdracht personeel aan basisteam Noord-Veluwe per Samenwerking m.b.t. personeel in Wijkteams gemeente Arnhem per Samenwerking met Prokino t.b.v. BSO+ Convenant sluitende aanpak (Deventer) Intentieverklaring Woonprogramma met Lindenhout, Stichting Vivare, Volkshuisvesting Arnhem en Arnhem Portaal Samenwerkingsovereenkomst Intermetzo, Hoenderloogroep, Ottho Gerhard Heldring Stichting 24-uursbehandeling jeugdzorg plus en open jeugdzorg Gelderland CONRISQ Groep Pactum maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep, waar verscheidene dochters onder vallen. Door goed samen te werken en gebruik te maken van elkanders specialisaties, kunnen wij flexibel inspelen op de behoeften van zowel de cliënt als stakeholders. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel af-, maar ook opschalen qua intensiteit en ingrijpendheid van de hulpverlening. Het jaar 2014 kenmerkte zich door veel dynamiek en mede vanuit deze samenwerking heeft men hier slagvaardig op geacteerd. Kwaliteit en continuïteit worden optimaal geborgd en samen slaan we nieuwe wegen in. Samenwerking komt tot uiting in kennis delen en ontwikkelen. Bijvoorbeeld in het samen doorontwikkelen van hulpvormen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk samengewerkt om te komen tot een kwalitatieve en efficiënte backoffice. Een eerste integratie van beleid en management heeft plaatsgevonden op het gebied van HRM, ICT, Finance en Vastgoed. Deskundigheidsuitwisseling op het gebied van beleid en communicatie heeft een weg gevonden en de CONRISQ Groep voorziet de dochters in juridische ondersteuning. Onderzoek en innovatie vinden plaats binnen CONRISQ Consultancy. Zie ook paragraaf (10). Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 15 van 40

16 3.2.3 Overzicht samenwerkingsrelaties Tabel Bestuurlijke samenwerkingsrelaties Subsidierelaties Provincies Gelderland en Overijssel, gemeente Arnhem, gemeente Deventer, Regio Noord-Veluwe, gemeente Ede Bureau Jeugdzorg Gemeenten Gelderland en Overijssel rechtstreeks en veelal in regionale samenwerkingsverbanden, onder andere in kerngemeenten Arnhem, Deventer, Ede, Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk en Nijkerk Toezicht en kwaliteit Inspectie Jeugdzorg, Lloyds (HKZ-beoordeling), Arbeidsinspectie, Stichting Boer en Zorg Cliëntorganisaties Jeugd & Opvoedhulp Stichting Zorgbelang Gelderland, Gelderse Klachten Commissie Overleg in Gelderse Branche (jeugdzorg en jeugdzorgplus), Jeugdzorg Nederland Tabel Ketenpartners in hulpverlening GGZ Pro Persona, Dimence, Karakter, GGZCentraal Fornhese, Accare Gezondheidszorg Ziekenhuis St. Jansdal, Icare JeugdzorgPlus OG Heldringstichting, Intermetzo Jeugd & Opvoedhulp Lindenhout, Joozt, Entréa, Jarabee, Trias, Leger des Heils, Pluryn De Hoenderloo Groep, Intermetzo en SGJ Verslavingszorg Tactus en Iriszorg Maatschappelijk werk Rijnstad, Raster en Algemeen maatschappelijk werk Veluwe LVB de Parabool, Ambiq, Lichtenvoorde, Pluryn De Hoenderloo Groep, Siza RIBW RIBW Arnhem Veluwe-Vallei Wijkteams Wijkteams in de regio s Gelderland en Overijssel Jeugdhulp op de boerderij Zorgboeren in de regio Gelderland Tabel Partners in opleiding en onderzoek CONRISQ Consultancy, diverse onderzoeken Internationaal Onderzoekersoverleg pleegzorg: Universiteit Leiden, Universiteit Brussel, Praktikon en Han Radboud Universiteit Nijmegen: Academische Werkplaats Jeugd Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Windesheim Praktikon: onderzoek naar doelrealisatie en effectmeting en ontwikkelen van praktische evidence based programma s Nederlands Jeugdinstituut: practice evidence based methoden Deelname aan Stuurgroep SeJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) Onderwijs Naast intensieve contacten met onderwijsinstellingen voor opleiding en onderzoek, heeft Pactum nauwe samenwerkingsrelaties met het regulier en speciaal onderwijs. Zo is Pactum actief in diverse Onderwijszorg Centra (OZC s) en zorgarrangementen in school en Pactum neemt actief deel aan Zorg Advies Teams (ZAT s). In Harderwijk is een onderwijsvoorziening voor kwetsbare kleuters. Het onderwijs wordt verzorgd door de Verschoorschool op een van de locaties van Pactum. Gezamenlijk wordt vormgegeven aan optimale zorg en onderwijs. Het OZC Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband met Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe en heeft locaties in Harderwijk en Nijkerk. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 16 van 40

17 Het OZC Ede is een samenwerking met De Onderwijsspecialisten (cluster 3 en 4). We bieden ambulante dagbehandeling, ambulante hulpverlening aan gezinnen in rebound en observatiediagnostiek. Het OZC Zutphen geeft Pactum vorm samen met Lindenhout en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Er wordt nauw samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg. In Deventer participeerde tot eind 2014 Pactum de KIJ samen met Raster in het Jongerenwerk Brede School project, samen met het Etty Hillesum College. Deze activiteit is nu overgedragen aan Raster (zie 3.2.1). Met Stichting LSG-Rentray Onderwijs (cluster 4) is in 2013 een raamovereenkomst gesloten waarbinnen diverse educatieve activiteiten vorm krijgen. In dat kader wordt ook in 2014 actief samengewerkt op Leerboerderij De Grote Brander, waar jongeren wonen of dagbehandeling volgen. In de driemilieuvoorziening in Lochem verzorgt Pactum het onderwijs samen met Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. 3.3 Duurzaamheid en social return Duurzaamheid Hulpverlening Pactum werkt al jarenlang samen met partners en bouwt netwerken om de beste behandel- en ontwikkelomgeving te bieden. Onze medewerkers zijn altijd bezig met het verduurzamen van de processen in hun werk. Groene Energie Er is recent een nieuw contract afgesloten voor Groene energie voor al onze locaties. Digitalisering en terugdringen papierverspilling Alle cliëntdossiers zijn gedigitaliseerd. De papieren dossiers zijn afgebouwd. Ook de dossiers van pleeggezinnen en jeugdzorgboeren zijn gedigitaliseerd. Dit bespaart veel papier en de kap van bossen. Binnen de hele organisatie is Printen on command geïntroduceerd. Het doel hiervan is prints/papier te besparen. Ook door de inzet van mobiele devices zoals Thinlaptops, Ipads etc. wordt papier bespaard. Voornemen is in 2015 het invoeren van een waarschuwing onder think green, read on screen o.i.d. om bewustzijn te vergroten en overbodige printjes te voorkomen. Accomodaties Bij sloop, renovatie of nieuwbouw houdt Pactum rekening met actuele milieu-eisen en energiebesparende maatregelen. In alle meerjarig en groot onderhoud van vastgoed nemen we energiebesparende (isolatie) maatregelen mee. Het doel is alle locaties te verduurzamen en ten slotte klimaatneutraal te worden. Duurzame inkoop Bij de uitbesteding van terreinonderhoud en onderaanneming is aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt in Deventer terreinonderhoud uitbesteed aan Het Groenbedrijf. Kledingkasten op verblijfsvoorzieningen komen van de sociale werkplaats Ede. Het plan is bij alle toekomstige inkoopcontracten duurzaamheid mee te nemen in het pakket van eisen. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 17 van 40

18 Afvalscheiding Papier en restafval wordt op alle locaties gescheiden. Afvalscheiding vindt verder plaats per locatie. Het plan is bewustzijn hiervoor te vergroten en naar verregaande afvalscheiding te gaan in de jaren Doel is alle afval te sorteren, recyclen en gescheiden afgeven. Reiskostenvergoeding De vergoeding van kosten van het openbaar vervoer ligt hoger dan vergoeding van kilometerkosten met de auto. Hier willen we het beleid de komende jaren op versterken. Werkplekken en mobiele devices De huisvestingsstrategie bestaat uit een aantal complementaire onderdelen: - Hulpverlening bieden die niet huisvestingsgebonden is (wijk- en pleegzorg); - Overhead zo schaalbaar mogelijk op één of enkele plekken concentreren in courante kantooreenheden; - Gespecialiseerde huisvesting voor complexe problematiek blijft noodzakelijk; - Potentieel is er een overschot in huisvesting om aan huidige en toekomstige huisvestingsvragen te voldoen, deze meters zijn in bezit bij ons en bij collega s. Huisvesting kun je als dienst inzetten en aanbieden. Bijvoorbeeld als werkplek, vergaderplek, behandelplek, koffie/print plek, aanloopplek, etc. In afstemming met ketenpartners kunnen we elkaars overschot benutten, frictiekosten verzachten en gezamenlijk risico s spreiden. Hierbij is de eigen portefeuille inbreng. De dienst wordt afgenomen binnen het aanbod van de samenwerkende partners of indien noodzakelijk daarbuiten. Het delen van diensten, uitruilen binnen de keten met onze samenwerkingspartners, is de volgende evolutie in huisvesting, met als onmiddellijke beloning verlagen van kosten en risico s en een vergroting van het aanbod op die plekken en momenten dat het hulpverleningsaanbod dit vraagt. Plannen - Afval sorteren, recyclen en gescheiden afgeven; - Recyclebare/verantwoord geproduceerde verbruiksmaterialen gebruiken, daarnaast hergebruik van materialen bevorderen; - Het opstellen van een plan voor reizen met openbaar vervoer te stimuleren en het faciliteren van medewerkers door het voor hen financieel aantrekkelijk te maken om met openbaar vervoer te reizen Social return In oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur van Pactum jeugd- en opvoedhulp samen met 13 andere Maatschappelijke instellingen en de Gemeente Deventer het Sociaal Pact Maatschappelijke Instellingen ondertekend. In dit Sociaal Pact is afgesproken dat Pactum, samen met de andere instellingen, de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO) introduceert binnen haar organisatie en ten minste binnen 1 jaar na het behalen van de aspirant-status, trede 1 zal behalen op de PSO ladder. De PSO meet hoeveel Pactum bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ( socialer ondernemen ). Tot deze doelgroep behoren mensen waar de volgende uitgangspositie geldt bij instroom binnen Pactum: WWB/IAOW/IAOZ, WAO/WIA/Wajong, SW geïndiceerd, WW, BBL/BOL niveau 1 + VSO/PRO en BBL/BOL niveau 2. Als wij als Pactum een PSO-erkenning dragen, betekent dit dat wij meer dan gemiddeld bij (willen) dragen aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Het plan van aanpak voor het behalen van trede 1 is gereed. Meer informatie over wat Pactum al doet op het gebied van Social return staat in Implementatie Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 18 van 40

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2014

Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2014 Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2014 Vastgesteld 22-04-2014 pagina 1 van 48 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 4 1. Profiel van de organisatie 6 1.1 Algemene

Nadere informatie

Wat is nodig? Gemeenten. Jeugdigen en gezinnen. Pactum in de transitie

Wat is nodig? Gemeenten. Jeugdigen en gezinnen. Pactum in de transitie Pactum dichtbij 2 Wat is nodig? Gemeenten De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het gehele jeugddomein. Aan u als colleges, wethouders en ambtenaren de taak om integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Apeldoorn maart 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de pleegouderraad van Pactum. 2015 was het vierde zittingsjaar voor de pleegouderraad. In januari 2015

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2016 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2017

Jaarverantwoording 2016 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2017 Jaarverantwoording 2016 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2017 Maatschappelijk jaardocument Pactum 2016 pagina 1 van 46 Inleiding... 4 1. Profiel van de organisatie... 5 1.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT Functieprofiel FUNCTIENAA FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT CONRISQ - Aardoom & de Jong In opdracht van: Voorzitter Raad van Toezicht Utrecht, 7 juli 2016 Algemeen CONRISQ Groep CONRISQ

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2015 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2016

Jaarverantwoording 2015 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2016 Jaarverantwoording 2015 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2016 Maatschappelijk jaardocument Pactum 2015 pagina 1 van 42 Inleiding...4 1. Profiel van de organisatie...5 1.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg . Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2012 Maatschappelijk verslag Jaarverantwoording 2012 Maatschappelijk verslag Arnhem, 24 april 2013 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2016 Deventer- januari 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Pleegouderraad van Pactum. Dit jaar was het vijfde zittingsjaar voor de Pleegouderraad. 2016

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 Opgesteld door: G5 Team Bovenregionale Inkoop en Contractmanagement Datum: 26 mei 2016 Versie: ter bestuurlijke instemming naar inkoop G5 Vooraf Vanuit

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015 Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015 Opdrachtgever Stichting Welzijn Ede (io) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie