de Dukenburger Angélique van der Heijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Dukenburger Angélique van der Heijden"

Transcriptie

1 d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds Zwannvld 6 stra van d wk

2 Colofon D Duknburgr is n onafhanklijk blad voor ht stadsdl Duknburg. Ht vrschijnt ngn kr pr jaar n wordt gris vrsprid. Ht is md moglijk gmaakt door d gmnt. Er is n bijdrag vrkrgn uit ht budgt wijkactivititn/ bwonrsinitiivn van d gmnt Nijmgn. Adrs Zwannvld 6-55, 658 RP Nijmgn Tlfoon: Intrnt: Rdacti Rné van Brlo (hoofdrdactur) Kirstn Appldoorn Toin van Brgn Janwillm Kotn Ptr van Kraaij Bart Mthijssn Htt Morriën Tho Vrmr Tkstcorrcti Moniqu n Ludgr Awr Gon van dr Wrff Foto s Jacqulin van dn Boom (www.jvandnboom.com) Ptr Saras n andrn (zi bij d artikln) Cartoon Jssy Cakar Vormgving Rné van Brlo Corrspondntn Tolhuis-Trsdijk: Jacqulin Vltmijr Zwannvld: Rné van Brlo Lankforst: Janwillm Kotn a.i. Mijhorst: José Sol Aldnhof: Toin van Brgn Malvrt: Janwillm Kotn Wznhof: Gaby Ptrmann D Zvnsprong: Hans Vltmijr Dromn ovr Duknburg: Ing van dn Hoogn Stichtingsbstuur Ton Strik (voorzittr) Qadr Shafiq (scrtaris) Günay Acunr-Kasar (pnningmstr) Drukwrk Drukkrij Hndrix. Oplag:.000 stuks Bzorging Op all adrssn in Duknburg mt uitzondring van d adrssn mt n NEE-NEE-stickr door Axndr Cuijk. Klachtn ovr bzorging: tlfoon (0485) of -mail: Volgnd nummr Kopijsluiting: zondag 6 fbruari 04 Vrspriding: wonsdag 5 maart 04 Foto voorpagina Angéliqu van dr Hijdn (Foto: Jacqulin van dn Boom) ADVERTORIAL Yoga n Massag voor n god bgin van ht niuw jaar! Hha Yoga houdt in lichamlijk ofningn (asana s) mt focus op j admhaling. Hirdoor wordt j fysik lichaam strkr, soplr n lnigr. Nit idrn wt d j tglijkrtijd aan j innrlijk zijn wrkt. J lichaam ragrt constant op j motis n gdachtn. W j lk dag mmaakt word in j lichaam opgslagn, vaak in d vorm van vrkrampingn, stijfhid of spanningn. Asana s wrkn als n massag op d binnnkant, j brngt wr bwging in j lichaam waardoor d blokkads n spanningn loskomn. D voordln van yoga - En mooi n gzond lichaam. - Ontspanning. - Vrmindring van fysik n psychisch klachtn zoals: slaplooshid, strss, vrmoidhid, mnstruistoornissn, huidaandoningn, hoofdpijn, rugpijn n nog vl mr. - Vl nrgi maar ook gstlijk rust. - En momntj voor jzlf: tijdns d ls wordt j gholpn om j daglijks zorgn vntjs achtr d rug t ln n bwust voor ht hir n nu t kizn. Bij Yoga Plas hbbn w n Niuwjaarsacti! NOOIT MEER DIËTEN, GEWOON ANDERS LEREN ETEN!!!!! Lijnn, afvalln, Bginnn, stoppn, Opniuw bginnn!!! Wi knt dz krtn nit? 04 bginnn w glijk god mt n fantastisch acti voor d Hha Yoga-cursistn. Bij aanmlding voor dri maandn krijg j n GRATIS MASSAGE! Dz acti is ook gldig voor niuw cursistn! Wil j in aanmrking komn voor n GRATIS massag? Kom dan snl n profls bijwonn. Bslis j om d lssn minimaal dri maandn t volgn, dan krijg j mr dan n uur van n hrlijk massag hlmaal GRATIS. Kijk op of bl voor mr informi. W zijn allmaal druk, hbbn haast n ht rst w r bij in schit is gzond tn! Ln w d knoop doorhakkn n bginnn mt ht gzond tproon van EGA bij Dorin Vrnooij. Dorin is vodingsdskundig bij EGA n gft al 5 jaar cursus op vrschillnd locis in Nijmgn, Arnhm, Grosbk, Gndt, Bmml, Elst, Huissn, Wijchn n Htrn om af t valln n gzond t tn. Dorin wt waar z ovr pra n probrt idrn gzond n lkkr t ln tn mt ht god t programma van EGA, Ht hl gzin kan r aan m don n w tn normaal, gn pilln, podrs of shaks maar gwoon mt d pot m! Vrstandig afvalln IS god voding Nijmgn: Dinsdag: 8.0 tot 9.0 uur in Wijkcntrum Duknburg Wonsdag; 9.0 TOT 0.0 uur in Ark van Oost Dondrdag;.00 tot.00 uur in D Schakl Dondrdag van.00 tot 4.00 uur Titus Brandsma Dorin Vrnooij d Duknburgr - fbruari 04

3 Angéliqu van dr Hijdn NIEUWS UIT DE WIJKEN Duknburg algmn 9 Tolhuis-Trsdijk 0 Zwannvld Lankforst Malvrt 4 4 Aldnhof 5 Mijhorst 6 Wznhof 8 D Zvnsprong 40 Paul Gntnaar Parkrn op zondag 7 D stra van d wk Buurtvrbindrs 8 Ontwikklingn zwmbad 4 Voortgang wijkbhrplannn Duknburgs wijkn - 8 En vrdr: Column Jann Rns 7 Column Janwillm Kotn 8 Column Kirstn Appldoorn 0 Workshop gzond zwangr 0 Multidag Column Guus Kroon 4 Huiznnaam: Plx 4 Talis n d crisis 5 Dromn ovr Duknburg 6 STIP Duknburg fbruari opn 7 Mdon in jouw wijk 7 Kunst n cultuur 8 Nijmgs Mannnkoor 8 Gk op zingn 9 Column Adil Jbilou 0 Mijn huisdir: bordrijktn 0 Babbls n krabbls 9 Ktn van (ovr)lvn 0 Maria Lammrts Willy Backhaus Maisonntts Malvrt 4 Lntfstivals 5 Wbsits in Duknburg 6 Grot klus hoogbouw Mijhorst 7 Bwonrsplform Wznhof 8 Jaarvrslagn Zvnsprong 40 Vrbouwing wijkcntrum 4 Agnda 44 Duukjs 46 Blangrijk nummrs 47 d Duknburgr - fbruari 04

4 D stra van d wk Zwannvld 6 stra D naam Zwannvld 6 stra bsta alln in d volksmond. Nt als in andr wijkn n buurtn in d stadsdln Duknburg n Lindnholt zijn r ook in d wijk Zwannvld gn stranamn waarin cijfrs voorkomn. En omd d naam Zwannvld 6 stra nit door d gmntraad is vastgstld, komt dz naam ook nit voor in d Basisrgistris adrssn n gbouwn (BAG). En bsluit d nit gnomn is, kan immrs nit wordn ingschrvn in ht adrssnrgistr. In d BAG zijn tw opnbar ruimtn in d woonplas Nijmgn grgistrrd mt d naam Zwannvld. D n opnbar ruimt (ID ) is van ht typ administrif gbid (ls: wijk). Als ht mst actul brondocumnt is ht raadsbsluit d.d. 5 oktobr 006 in ht rgistr ingschrvn. Dit bsluit is mt ingang van januari 007 in d plas gkomn van d wijk- n buurtindling uit 984 (raadsbsluit d.d. 4 april 984). D andr opnbar ruimt (ID ) is van ht typ wg. Hirbij sta als brondocumnt ht raadsbsluit d.d. mi 97 vrmld. All opnbar ruimtn (ls: strn) in d wijk Zwannvld, waarvoor gn andr namn zijn vastgstld, htn Zwannvld. Michil van d Loo n Rob Essrs. Ook ht raadsbsluit uit 97 hft btrkking op d wijkindling. Ht Uitbridingsplan Duknburg tld oorspronklijk ngn wijkn, waarondr Trsvld n Zwannvld (raadsbsluit d.d. 0 novmbr 966). Op 6 april 97 stlln burgmstr n wthoudrs voor: (...) d wijknamn Wznhof n Trsvld in t trkkn n d niuw gvormd wijkn d bnamingn d Vossn n Zwannvld t gvn. In plas van d Vossn wordt door d gmntraad d naam Wznhof vastgstld. D naam Zwannvld is ontlnd aan n huistkn. Hrbrg D Zwaan lag langs d Trsdijk n ht vrdwnn dl van d Zwannstra tr hoogt van d Wstkanaaldijk. Volgns Tunissn (9) wrd ht huis war uithangt d Swan al vrmld in 74. Andr bronnn nomn ht jaartal 7. Door d samnvoging van Trsvld n Zwannvld vrdwijnt in 97 d onduidlijk grns tussn bid wijkn. Dit hft ook gvolgn voor d tokomstig adrssn. Bij d vaststlling van d ngn wijknamn in 966 is ook bslotn d di namn als zodanig tvns dinn voor d in d t ondrschidn wijkn aan t lggn strn n padn. D woningn di vanaf 97 gbouwd wordn, krijgn allmaal n adrs d bsta uit d naam Zwannvld n n vircijfrig nummr. Op 5 januari 976 vraagt Wilma Projctontwikkling B.V. uit Wrt vrgunning voor ht bouwn van 80 laagbouwwoningn tn zuidn van d Trsdijk in ht stadsdlcntrum Duknburg. Dz bouwloci maakt in d priod dl uit van d gprojctrd wijk Trsvld. D bouwvrgunning wordt op 5 oktobr 976 vrlnd. Gscht bouwkostn inclusif btw: guldn ( uro). D woningn (bouwjaar 977) zijn gnummrd van 60 t/m 68. D nummrs 68 n 68 komn in d BAG nit voor. D onvn nummrs liggn aan d linkrkant van d togangswg n d onvn nummrs aan d rchtrkant. Aan d noordkant ligt d Trsdijk n aan d zuidwstkant n gbid waarvoor d gmntraad op 5 sptmbr 00 d naam D Golognstrook hft vastgstld (inclusif ovrbodig lidwoord). Tglijkrtijd krg d aangrnznd oud laan (votpad) d naam Golognlaantj (zondr lidwoord). Tkst: Rob Essrs 4 d Duknburgr - fbruari 04

5 Mil Couv was 6 jaar ton hij bij n bouwkt op d Trsdijk n affich zag mt d mddling d r ingschrvn kon wordn op dz bouwplk in Duknburg. D is 7 jaar gldn nu. W woondn nt tw jaar in d Wznhof, in n huis via d KNP, d Koninklijk Ndrlands Papirfabrikn. Mil komt uit Maastricht. Tw jaar na d ovrnam van Gldrland Tilns door ht Limburgs KNP in 97 wrd Mil ovrgplast naar Nijmgn om its van d Maastrichts KNPcultuur ovr t brngn op d wrkvlor bij Tilns. Voor mij prsoonlijk maakt ht nit vl uit, Nijmgn of Maastricht, maar voor d kindrn was ht n norm ovrgang. D KNP bsta inmiddls ook al nit mr, want ht bdrijf wrd in 997 ovrgnomn door ht Zuid-Afrikaans SAPPI. Ovrigns, door d crisis in d papirhandl drigt d Nijmgs vstiging dit jaar gslotn t wordn. Bijna tw hondrd wrknmrs vrlizn dan hun baan. Wilma Ook wrkzaam bij d papirfabrik was Anton Cohn, 8 jaar nu. Ton Wilma d plannn voor d bouw van dit buurtj bkndmaakt, schrvn wij ook in. Binnn één dag warn r dri kr zovl potntil koprs als d r huizn gbouwd wrdn. Zkr ton was ht kopn van n huis n norm stap. Anton zlf groid op in ht Willmskwartir, d Tn Cstra. Zijn vrouw, Ricky, is zs jaar jongr. W woondn aan d Van dn Havstra. D kindrn gingn pubrn n wij wildn voorkomn d z t vl bloot zoudn komn t staan aan d vrlidingn van drugs. Zwannvld lk n viligr omgving voor z. Luk vond ik ht hir nit in ht bgin. Ik wrkt ton in Arnhm n Duknburg lk wl ht ind van d wrld. D kindrn warn snl gwnd, bij mij duurd d zkr tw jaar. Tw van hun kindrn hbbn inmiddls ook zélf n huis in d stra gkocht. Guus Kroon is n nuchtr Noord-Hollandr, di 45 jaar gldn Alkmaar voor Nijmgn vrruild. Hij wrd hir dirctur van d sportfondsnbadn. Ik was rst in Malvrt gaan wonn, aan d stra. Ik was daar rst bwonr n had r n vrij ruim ngzinswoning. Ik zag in d Gldrlandr d advrtnti voor dz woningn. Ik ging mtn kijkn, maar kon ht in rst instanti nit ns vindn. Z gingn als d bknd warm broodjs n in 976 vrhuisd ik dus naar Zwannvld. Rné van Brlo, in dit gzlschap mt 57 jaar d jongst, woont r ht kortst: Vijfntwintig jaar nu. Sinds 989. W woondn rst in d gl fl van Talis, hir vlakbij. Daar kndn Ondr vlnr: Anton Cohn, Mil Couv, Ricky Cohn n Guus Kroon. Bovn: Rné van Brlo. w vrdr nimand. Ton w n woning kondn kopn n w rond gingn kijkn, kwam dit vrij. W lrdn al hl snl d rst van d stra knnn. W hbbn r ton, in 989, guldn voor nrgtld. Aankoopprijs Mil: Ik kocht ignlijk mt ht id om zo snl moglijk wr t vrkopn. D vraagprijs was guldn minus guldn aan subsidi. Hl aantrkklijk dus. Al hl snl zag ik n huis op d hok voor guldn wggaan. Tl uit j winst. Ik bn chtr gblvn, want ht bvil m mtn vl t god hir. Daar kwam bij d r nkl jarn lr n huizndip volgd, waardoor d prijzn hir wr kldrdn naar guldn n d hypothkrnt omhoog schoot naar, procnt. Zwannvld 6 stra knt n gdlt mt vn nummrs, langs d Trsdijk, n n gdlt mt onvn nummrs. D bwonrs van ht onvn gdlt zoudn van oudshr al its mr aan lkaar hangn dan d bwonrs van d andr kant. D voordur komt uit op n votpad. Paralll daaraan, aan d achtrkant, hbbn vl huizn n carport di d auto s via n wggtj kunnn brikn. Mil: D carports wrdn ton allmaal opn opgl- d Duknburgr - fbruari 04 5

6 vrd. Inmiddls hft idrn hm dicht gmaakt. Ovrigns, cht jarn zvntig-carports, want vl bwonrs kunnn hun nét its t grot auto, alln mt passn n mtn nog naar binnn krijgn. Rné: D vrschillnd hulpdinstn, zoals ziknauto s n brandwr, hbbn in ht vrldn problmn ghad mt ht vindn van ht juist adrs. All votpadn warn ook mt btonnn paaltjs afgslotn. Nu zijn r wgnmbar paaltjs n vrwijsbordjs naar d huizn. Maar nu nog hoor: als j mt d auto op d god plk n Duknburgs wijk binnnrijdt, kom j aan d hand van d bordn ovral god trcht, maar rijd j n wijk op n andr plk binnn, hb j n problm. Enclav In voglvlucht lijkt ht n nclav. Guus: Zo wordt d ook gvold. Ht zijn tachtig huizn, allmaal prcis htzlfd gbouwd, al hft mnig ignaar r door d jarn hn flink aan vrtimmrd. D huizn zijn rg dicht op lkaar nrgzt, n btj postzglforma. Pr woning is r ruimt voor één auto. En twd auto is mtn n problm; mt di lux had mn bij ht ontwrpn gn rkning ghoudn. Ook nit d ht bzit van n caravan gmngod zou wordn. Daarm is dz stra n bijzondr stukj Zwannvld. Ht is ook n van d last lappn grond di in Duknburg volgbouwd is, vult Rné aan. Mil: Tijdns d bouw gingn w lk wk kijkn, n zo lrdn w andr aanstaand bwonrs knnn. Anton: In 74 was ht kopn van n huis alln voor rijk mnsn wgglgd, n r wrd aan d andr kant van ht kanaal nit ovral vn positif op gragrd. Guus: Nimand wild naar Duknburg in ht bgin, d is pas lr gaan kantln. Ht maakt wl d r n gzamnlijk pionirsgst hrst. Ton ik nog in Malvrt woond was d nig vrbinding mt d stad d oud Hrts brug. D SRV-wagn hft vaak in d blubbr vastgztn. Er is altijd winig vrloop gwst in d stra. Bijna d hlft van d bwonrs zit hir al vanaf ht allrrst bgin. Drtigrs ton z zich hir sttldn, nu voor n dl pnsionada, d dolgrop van Jan Nagl. Guus: Ik dnk d kindrn hir n fijn jugd haddn n d daar d woonomgving zkr to bijdrog, n nu nog. Ht duurd nit lang voor d rst buurtfstn gorganisrd wrdn. Ricky: Ik hb d 4 jaar lang gdaan, n bn daar bgin jarn tachtig m bgonnn. Erst mt alln d onvn nummrs; lr kwam daar ht vn gdlt bij. 6 Mt ht volbouwn van dit last stukj Duknburg dacht ht gmntbstuur r lttrlijk n figuurlijk klaar m t zijn. D wgn lipn, d huizn stondn, all dnkbar voorziningn warn aanwzig, chtr d juist niuwbouwwijkn n voortdurnd bron van zorg n aandacht motn zijn, ralisrd mn zich pas lr. Paul Dpla vrwt ht zichzlf bij zijn afschid als wthoudr, vir jaar gldn, d d gmnt vl t lang d problmn nit zag of nit wild zin. Guus: D saamhorighid was al vrij groot hir, maar ton w inns n gmnschapplijk vijand haddn in d vorm van d gmnt wrd d alln maar grotr. Btaald parkrn Kalysor was d parkrproblmik rondom ht winklcntrum. Rné: Ton in 97 ht btaald parkrn drigd t wordn ingvord ondr n rond Winklcntrum Duknburg, op nog gn stnworp afstand van hir, was r binnn no tim n Bwonrsvrniging Zwannvld 6. Mil: D gmnt wild ons n vrgunning door d strot duwn, d hft ton vl kwaad blod gzt. Guus: J kon op j vingrs nlln d wannr r btaald zou motn wordn om bij ht winklcntrum t parkrn, vl bzokrs uit zoudn wijkn naar d omliggnd strn om daar hun auto kwijt t kunnn. Bzok B n W Rond di tijd kwam ht collg van B n W op bzok. Z schrokkn zich rot van d sfr in d wijk. Ton was r inns gld voor alls n wrdn zlfs d boomwortls tot problmik vrhvn. Guus: In 00 jogn z wr alls n idrn op d kast. Haddn z bij Triavium n mgabios, hotl n skibaan gpland. Er zoudn 000 mnsn pr dag op afkomn, maar nimand had r bij stilgstaan waar z dan di auto s mostn parkrn. Rné: En klin vijf jaar gldn kwam B n W opniuw voor n bzok naar Zwannvld. Z warn blodnrvus. Ht ging god, maar op ht ind vrgn z d 40 r strn t bzokn. Daar stondn bwonrs buitn t wachtn. Ton ik daarovr klaagd vrontschuldigd Dpla zich mtn. B n W hft ht tw maandn lr godgmaakt. Tussn d buurt n d Van Schuylnburgwg ligt d Golognstrook. D naam vrwijst naar d grop gologn van d univrsitit, di vanwg d bijzondr samnstlling van d grond mt succs voor bhoud van dz unik strook hbbn gplit. D ondrgrond van ht park is gvormd in d ijstijd, jaar gldn, n kan ons vl lrn ovr ondr andr d bosvorming in di priod. Vir jaar gldn wrd d Golognstrook opniuw ingricht. Mil: Ik was daar van mt af aan bij btrokkn. Er wrd n architct bijghaald n n ton uro uitgtrokkn om r its moois van t makn. Ht rsulta mocht r zijn, maar mot j nu ns kijkn. Volldig vrlodrd. Er wordt één kr pr jaar grooid, maar d is vl t winig. Ht gras sta bijna n mtr hoog n hondn zittn ondr d tkn als z r in d buurt komn. Er zijn bankjs n n picknicktafl gkomn. D tafl n n bankj zijn vrschillnd krn gj. Nu zijn z dfinitif vrdwnn. Ook n bldhouwwrk, n zwaan, most ht stds ontgldn door d vrnilzucht van d jugd. D zwaan sta nu in ht winklcntrum. Mt di strook zou volgns mij vl mr kunnn. Vanuit d woning van Rné hb j uitzicht op d JOP, d Jongrn Ontmotings Plk. Rné: Daar komt bijna nimand, want ho vrzin j ht om zo n ding nr t zttn vlakbij n politiburau. D mst jugd van Zwannvld hangt in d 40 r strn rond. Ovrlast van hangjugd hft mn in d 6 stra nit. Ook mt d criminalitit valt ht ruz m. En inbraakgolf in d tachtigr jarn rsultrd in n buurtwacht. D hft mn n tijd volghoudn, want d inbrakn wrdn ook mindr. Nu zijn d schuurtjs vakr dolwit, maar d fnomn trkt van d n naar d andr wijk. Muzikaal Ht is n muzikal stra. D grop Quro Vntos had r tot voor kort zijn thuisbasis, maar ook d van oorsprong Chilns grop Alpaca. Enkl bwonrs vormn nog stds n band. Ht mogn dan wl allmaal koopwoningn zijn, ht is gn witt buurt; mt d vooroordl wordt afgrknd. Mnsn afkomstig uit Marokko, Hongarij, Portugal, Turkij, Chili, China, Rusland. Er is juist zovl vrbouwd, omd mnsn nit wildn vrhuizn als ht huis t klin drigd t wordn. Van sommig bwonrs di wél vrtrokkn, is inmiddls bknd d z daar spijt van hbbn. Tkst: Michil van d Loo Foto s: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

7 Paul Gntnaar God zo mnnk: j hbt ht wr prima gdaan! Paul Gntnaar in Lankforst is sinds 00 d ignaar van n oldtimr Mrcds 90 uit 984. Hij vindt n w grotr auto ht prttigst n rd voorhn mrndls in n stioncar. Bij toval kon hij dz dstijds van n buurman ovrnmn. D Mrcds is btrouwbaar n zit hl comfortabl. Hij gbruikt dz ignlijk vooral in d wkindn, want naar zijn wrk ga Paul nt zo lif pr fits of scootr. Ondrhoud n vrdr kostn D Mrcds is nit duur in ondrhoud n andr kostn, vindt Paul. Motorisch is hij in fit nit kapot t krijgn, trwijl dz al ruim kilomtr op d tllr hft staan. Hij rijdt :0 op bnzin, w vrij zuinig is voor n Mrcds. Paul hft winig tijd om zlf its aan zijn auto t don én hft daar ook nit zo vl zin in. En god collga van hm ondrhoudt d auto op ht motorisch gbid. Evntul ondrdln zijn gmakklijk in Ndrland t vrkrijgn, zowl niuw als gbruikt. Alls in dz auto is chtr nog originl. D buitnkant vrdint wl w nadr ondrhoud. Daarom nmt gnomd collga d auto komnd zomr m naar Turkij waar d auto van buitn ghl grnovrd wordt. Paul ga wl w voorwrk don, want hij is van oorsprong immrs carrossribouwr. Hij sch d hij n klin 00 uro pr jaar kwijt is aan rgulir ondrhoud, inclusif d priodik kuring. Blastingtchnisch gzin is r nogal w t don gwst n trouwns nog t don ovr oldtimrs. Voorhn warn dz vanaf 5 jaar blastingvrij, maar pr januari jl. gldt d alln nog voor di vanaf 40 jaar oud. Voor d oldtimrs in d tussnliggnd lftijd gldt n ovrgangsrgling. Paul hft bricht ontvangn d hij ongvr n kwart zlf aan wgnblasting mot btaln, htgn nrkomt op zo n 0 uro pr jaar. Was d flink mr gwst, bijvoorbld wannr d auto op disl rd, dan had Paul d auto zkr mtn wggdaan. En na dz oldtimr? Paul is hl blij n tvrdn mt dz auto: hij start altijd mtn n hft hm in fit nog nooit in d stk gln. Daarom is Paul dan ook van mning: Zo lang ht bstj mij brngt waar ik naar to wil vind ik ht wl bst! Na dz is opniuw n oldtimr nit waarschijnlijk, tnzij Paul r tovallig tgnaan loopt. Moglijk komt r zlfs gn auto mr of misschin n klin in vrband mt d boodschappn. Tkst: Ptr van Kraaij Foto s: Jacqulin van dn Boom En droomdkntj Ton mijn zoon gborn wrd, hft n vrindin ht gduld ghad om n mooi boxkld t quiltn. Ht is n waar kunstwrk gwordn. D gboortdum sta op d rand gborduurd. Ht klin mannk hft r hl w urn op liggn spln n rollbolln. En ook ton i grotr wrd, was ht n hrlijk spldkn. Inmiddls woont zoonlif op kamrs n ligt ht kld thuis naast d bank. Ht houdt mij warm bij n avondj tv-kijkn. Ht is n dkn mt hrinnringn. Mt krstmis in d Ontmotingskrk hbbn d kindrn in d gzinsviring ht vrhaal ghoord van ht schaapj d zijn wol graag wild afstaan aan ht kindj in d kribb. Ht kindj Jzus lag slchts in dokn gwikkld in n vorbak mt stro. Ht was koud. Zijn oudrs Maria n Jozf warn ondrwg naar Bthlhm ton Jzus wrd gborn. Vl haddn z nit bij zich. Maar... r was n schaapj in d krk mt wol n r was n mooi dkntj gmaakt van klurig lapjs. Jzus wrd lkkr ondrgstopt... Krstmis is wr voorbij. D krstkribb is opgruimd, d bldn ingpakt n op zoldr gzt. En d mooi droomdkntj? D is bstmd voor n kind d ht god kan gbruikn om zich lkkr warm n vilig t voln. Ondr j ign droomdkn vol j j vilig, waar j ook bnt: thuis, in ht ziknhuis, op n logradrs, in n blijf-van-mijn-lijfhuis. En ign dkntj waar j lkkr ondr kunt kruipn, waar j op kunt spln, d gun j toch idr kind? Hft u ook n lkkr warm dkntj? Kijk dan ns op nl. Of kom vn langs bij d Ontmotingskrk, dan kunnn w binnnkort nit één maar dkntjs gaan wgbrngn. Ht boxkld van mijn zoon houd ik nog maar vn zlf, want ik wt nu ho kostbaar n ign dkntj is. Jann Rns Pastor Ontmotingskrk d Duknburgr - fbruari 04 7

8 D mnsn achtr d wbsit Kirstn Appldoorn Vrijwilligrs Vrijwilligrs zijn d last tijd vanwg d crisis zr gzocht. Vl wrkzaamhdn di rdr door profssionals gdaan wrdn, wil mn stds mr doorschuivn naar vrijwilligrs. Is r aan d n kant n gbrk aan btaald wrk, voor vrijwilligrstakn is r n groot tkort aan man-/vrouwkracht. Ht gkk is d al dit vrijwilligrswrk nit tot ht nionaal bruto inkomn wordt grknd. Ondrtussn don hl w mnsn zr vl vrijwilligrswrk, n vrdinn w btrft d tgnwaard van hun wrk hirm soms ruim mr dan d vaak bprkt uitkringn. Vaak gburt dit vrijwilligrswrk mt grot towijding. Ht vrvlnd voor managrs is d mn vrijwilligrs nit als wrknmrs kan aansturn. Ht aansturingsprocs van vrijwilligrs loopt langs andr kanaln dan op ht wrk. Dit aansturn vrgt vaak andr profssionl kwalititn n d is lang nit idr ggvn. Wi t vl ga trkkn n duwn, maakt mnsn kopschuw. Z vrlizn dan hun motivi n d is ht rgst w bsta. D kans op afhakrs is dan ook groot. Inzt van managrs hft vaak n avrchts ffct n lidt nogal ns tot huiznhog conflictn. D rgring zit ook wl d d vrijwilligrsmarkt langzamrhand is opgdroogd. Mn wil nu d uitkringsgrchtigdn vrplicht vrijwilligrswrk don. Voor sommig wrkzaamhdn kan d, zoals ht schoonhoudn van n park, ht ijsvrijhoudn van wgn n drglijk. Maar voor wrkzaamhdn di towijding vragn, bijvoorbld prsoonlijk contactn n omgang mt oudrn, is vrijwilligrswrk uitsluitnd ffctif wannr dit mt lifd n ovrgav wordt gdaan. Vaak motn daarbij grot cultuurvrschilln wordn ovrbrugd. Dit soort takn door onwillnd mnsn ln don, lidt tot allrli rampn. Bovnal, ho ga j dit typ gdwongn wrk controlrn? En door wi? Ho ga d rapportag naar d gmnt? D ga tijd kostn di vrijwilligrs toch al t winig hbbn. En onzalig plan! Janwillm Kotn 8 n Juli Mancnido D oplttnd Duknburgr zal al hbbn opgmrkt d w op dcmbr in Duknburg n niuw communicikanaal hbbn gkrgn: Dz naam is bwust gkozn om bij d naam van dit tijdschrift aan t sluitn. D bdoling is d wbsit n magazin lkaar gaan aanvulln. D wbsit is voor snll actul n kort brichtjs bdold. Ht magazin wrkt langzamr n is dus mindr actul maar mr gschikt voor algmn informi n achtrgrondvrhaln. Nit all Duknburgrs hbbn immrs n intrntvrbinding. Ht is d bdoling d d mnsn van d wbsit n d rdacti van d Duknburgr nauw mt lkaar gaan samnwrkn. In d rdacti van ons blad zittn al mnsn, zoals Kirstn Appldoorn, di voor d wbsit actif zijn. Ht dol van d niuw intrntsit is om n plform t bidn, zod mnsn in d buurtn makklijkr mt lkaar kunnn communicrn. Buurtn motn stds mr samn gaan don. Door d crisis hft d gmnt nit mr voldond middln om all buurtzorg t financirn. D wbsit is n uitgkind mdium om mt lkaar in contact t trdn n its gzamnlijk ondrling t rgln. D Zvnsprong hft al jarn gplit om n cntral Duknburgs wbsit naar ht modl van Nijmgn-Oost, waar dz wbsit voortrfflijk wrkt. Maar ht kwam r maar nit van, totd d gmntlijk afdling Wijkmanagmnt wbsits conform ht modl van Nijmgn-Oost voor andr dln van d stad lit ontwikkln. Z bstaan ondr andr in Lindnholt (lindnholtlft.nl), Nrbosch- Oost (nrboschoost.nl), Oud-Wst (dwstr. info) n cntrum (mijnmarikn.nl) n hbbn als ovrkoplnd naam Mijnbuurtj. Om d Duknburgs wbsit vorm n inhoud t gvn hft d gmnt tw dams aangtrokkn di als bazinnn van dz wbsit gaan optrdn. In ht computrjargon htn di wbmastrs. Di dams zijn Kirstn Appldoorn n Juli Mancnido. D Duknburgr had n gsprk mt bid dams. Ho zijn julli zo bij d wbsit gkomn? Juli is mdwrkr van Ht Intr-lokaal n wrd door d gmnt daarvoor gvraagd. Kirstn hft samngwrkt mt d cultuurtafl. Vanuit di hok is zij aangmodigd om wbmastr t wordn omd Kirstn god kan schrijvn. Z hft namlijk kindrbokn gschrvn. Z is n studnt hbo n daardoor in sta d jongrn btr aan t sprkn. Ho bn j wbmastr gwordn? W haddn bidn wl knnis van d computr n intrnt, maar d was nit voldond om wbmastr t wordn. Daarom hbbn w bij Mijnbuurtj n cursus van dri maandn gvolgd, n xamn afglgd n rvaring opgdaan om ht modl van d wbsit Oost ook in Duknburg t gaan opzttn n uit t rolln. Na ons xamn (mdio dcmbr) zijn w hl glidlijk bgonnn d wbsit modl t gvn mt als basisstramin d wbsit van Oost. W zijn op zok naar Duknburgrs di ons willn hlpn. Momntl hbbn w al n twintigtal ingschrvn bwonrs, maar ht motn r minstns drtig zijn, willn w cht god van d grond kunnn komn. Lifst van idr wijk nkl. Julli sit is al oprionl? D is waar, maar w zijn r nog lang nit n w zulln dus d rst maandn nog w motn xprimntrn. Daarbij hopn w hulp t krijgn van d Duknburgrs, ook bij ht opzttn van d vrschillnd rubrikn van d wbsit. D wbsit is dus voor maar ook door Duknburgrs. W bdoln julli daarm? Op onz sit willn w n vraag- n aanbod- d Duknburgr - fbruari 04

9 rubrik opzttn waarbij vraag n aanbod bij lkaar wordn gbracht. Vrdr hbbn w n niuwsrubrik voor kort brichtn. Dan is r n agnda waarbij w nauw samnwrkn mt d Duknburgr. Ook zulln d Duknburgrs mt brichtjs n vrzokjs n plasj op onz wbsit krijgn. D gmnt hft ook d moglijkhid om mddlingn t plasn. Ht bdrijfslvn n d winkls zijn vnns wlkom. W kunnn brichtn plasn naar ht modl van marktplas.nl. Mn kan dan aanbidingn don of niuw zakn prsntrn. Wannr j als blangstllnd van d sit bnt ingschrvn dan is ht d bdoling d j bijvoorbld in n straal van 500 mtr rond j huis wt w r gaand is. Krnwoord bij d togang tot d wbsit is gbruikrsvrindlijkhid. Ook d nit computrfrak mot snl d zakn kunnn vindn di hij nodig hft n zo mn wil n brichtj kunnn achtrln, n aanbod don of n vraagj stlln. Ho bhrn julli dz brichtnstroom? D is bst moilijk. Ht is d bdoling, wannr j n brichtj op onz wbsit zt of n aanbod dot, d j j mt naam, tonaam, adrs n wbadrs bkndmaakt. Onz wbsit is gn anonim mdium waar j op kunt zttn w j wilt. W controlrn d brichtn idr dag. Komn r zakn voor di racistisch, schunnig of onwaar zijn, dan blokkrn w onmiddllijk d schrijvr n haln ht slcht bricht van onz sit. D is n hl vrantwoordlijkhid, W zijn daarom bzig n stuut op t zttn waarin n n andr duidlijk wordt grgld. Ht zal julli bknd zijn d w ook n sit hbbn voor Dromn ovr Duknburg. Er zijn in divrs andr wijkn ook onafhanklijk wbsits voor n buurt. W Dromn ovr Duknburg btrft, dz sit hbbn w glinkd mt onz sit. W houdn dz sit nog nig tijd in d lucht, omd zij naamsbkndhid hft. Dromn ovr Duknburg is dan ook in onz sit opgnomn. Op dn duur zal Dromn ovr Duknburg langzaam uitstrvn. Wl zoudn w ht cht fijn vindn wannr d mnsn van Dromn ovr Duknburg zich bij ons zoudn aansluitn. W hopn dus op dn duur Dromn ovr Duknburg volldig mt dduknburgr.nl t intgrrn. Ook zulln w op kort tijd samnwrking gaan zokn mt d andr wbsits, waarbij w nuurlijk d idntitit van idr van dz sits zulln rspctrn. Ho loopt d zaak momntl? Onz start is zondr problmn glopn n Kirstn Appldoorn (links) n Juli Mancnido. w zijn dus al god functionl. Maar r mot nog vl gburn wil d wbsit volldig oprionl zijn. W dnkn hirvoor nog nkl wkn nodig t hbbn. Ht is d bdoling d w 9 januari lif gaan. Vl hangt af van d bridwillighid van d bwonrs. Dz bpaln voor n dl d kwalitit van d sit. Ook zal nog n god samnwrkingsvorm mt d Duknburgr motn wordn uitgwrkt. Mt nam w w ovr n wr van lkaar als kopij kunnn gbruikn. Wij als wbmastrs hopn ook op stun van d divrs Duknburgs grmia, in ht bijzondr van d wijkplforms, d Zvnsprong, d wijkorganisis, d krk, social instantis, vrnigingn n scholn. Tnslott rknn w op hulp van ht bdrijfslvn n d zzp rs. Tkst: Janwillm Kotn Foto: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04 9

10 GGD Gldrland-Zuid Straks gzond zwangr wordn? Mld j aan voor d workshop! Ghaktballn! D mannn zichzlf in januari nog stds volproppn mt ghaktballn n frikandlln is nit niuw. Wij vrouwn makn dan livr ht zoghtn 'bikini-klaar-schma' complt mt n hl dit romhn. Dit is n trnd di jaarlijks trugkrt mt ht oog op d god voornmns. Om ht zorgvuldig n uitgdacht dit vrvolgns in fbruari wr hlmaal t vrgtn n in t lvrn voor di ovrhrlijk kaas-pizza of d pj spciaal waar wij vrouwn dan zo ontzttnd naar vrlangd hbbn. Lijkt ook n trugkrnd fnomn t zijn. Ht is zo onrlijk... Want als j als vrouw mt n blubbrig lichaam voortbwgt ovr ht strand, dan lijkt d hlmaal nit gaccptrd t wordn. Wl door d mannn maar nit door andr vrouwn. En man daarntgn lijkt t mogn blubbrn w hij wil, hij mag ht lichaam hbbn van n pak vla, hij mag grijs n kaal wordn n ovrbhaard zijn. Dit komt vast voort uit d zr praktisch instlling van d man. Mannn ln lkaar mt rust als ht ga ovr ht uitrlijk. Vrouwn vindn mannn mt oudrdomsvrschijnsln vaak zlfs schtig of sxy. Hbbn wij vrouwn zlf ht bld gcrërd d wij r uit zoudn motn zin als n barbipop? Ht antwoord is hl simpl: 'ja' d hbbn wij ongtwijfld aan onszlf t dankn! Maar vrs nit dams want ht blijkt juist zo t zijn d mannn wl van n btj vls op d vrouw houdn. Ht lifst ook nog mt mooi vrouwlijk rondingn n als ht vn kan cup D. Dus vrouwn, gnit vooral van ht lvn! Kirstn Appldoorn (Foto: Jacqulin van dn Boom) 0 Wil j n antwoord op al j vragn ovr gzond zwangr wordn? Vanaf januari 04 startn d workshops straks zwangr wordn waaraan idrn gris kan dlnmn. Chantal Schoutn, wrkzaam bij GGD Gldrland-Zuid n voorlichtr bij d workshop straks zwangr wordn, vrtlt hir mr ovr. Ik bn zlf modr van tw jong kindrn. Ht is fijn als j mt j vragn rondom zwangr wordn n zwangrschap rgns trcht kunt. Tijdns d workshop is dit, vntul in gzlschap van j vrindn, famili of burn, thuis of op loci in d stadsdln Duknburg n Lindnholt moglijk. In d workshops kunnn allrli ondrwrpn aan bod komn. Dz ondrwrpn wordn door jou als dlnmr ingbracht. Is tiramisu gmaakt van rauw irn? vrog Chantal zich tijdns haar zwangrschap bijvoorbld af. J kunt ook dnkn aan vragn als: mijn man wrkt mt chmisch stoffn, is d schadlijk voor d ongborn baby? Ik hb last van ovrgwicht, kan ik daardoor moilijkr zwangr rakn? Dz n andr vragn ovr ondr andr voding, klachtn tijdns d zwangrschap, rokn of alcoholgbruik kunnn aan bod komn. Hirbij kunnn bijvoorbld bldn n splln gbruikt wordn. Chantal Schoutn (links) n Marik d Baaij. En gzond start Problmn tijdns d zwangrschap n moglijk ook in ht lr lvn van ht kind wordn vroorzaakt tijdns d rst twaalf wkn van d zwangrschap. D organn van d baby zoals ht hartj, wordn al in d rst wkn gvormd. Ht is blangrijk om al tijdns dz rst wkn n zlfs al voord j wt d j zwangr bnt gzond t lvn om j kind n zo god moglijk start t gvn. Mocht j vragn hbbn di tijdns d workshops nit dirct t bantwoordn zijn, wtn d voorlichtrs waar j hir m trcht kunt. Chantal woont vanaf jongs af aan in Lindnholt: ik kn d omgving n wt wlk vrloskundign n andr hulpvrlnrs r hir in d buurt wrkn. God voorbrid D workshop is n god voorbriding op d zwangrschap. D mnsn di d workshops gvn voln zich prsoonlijk btrokkn bij ht zorgn voor mr gzond zwangrschappn in Duknburg n Lindnholt. Zo zgt Chantal: Ik wil graag bijdragn aan gzond zwangrschappn, gzond baby s n d gzondhid van modr n kind. Idrn wil tnslott n gzond baby. D rvaring di ik hb opgdaan op d afdling vrloskund in ht Canisius-Wilhlmina Ziknhuis kan ik hirvoor inzttn. Chantal bnadrukt d mnsn mt vragn haar prsoonlijk aan mogn sprkn. Wil j d informi di j nodig hbt om d wg t kunnn bwandln naar n gzond zwangrschap? Chantal n d andr voorlichtrs kijkn r naar uit om julli t ontvangn bij d workshops. Aanmldn voor d workshop straks zwangr wordn kan bij Ria Zonsbk (Tandm Wlzijn) via tlfoonnummr: of mail Chantal: Mr algmn informi ovr gzond zwangr wordn kun j vindn op Tkst n foto: GGD Gldrland-Zuid d Duknburgr - fbruari 04

11 Multidag: multiculturl dagbgliding n -bhandling Niuwsgirig gwordn naar wi n w Multidag is, gingn w naar Krknbos, n plk glgn in Lindnholt n dichtbij Duknburg. Dz stichting houdt hir kantoor n hft r n vrblijf voor dagbgliding n -bhandling, D activititn n bgliding wordn gorganisrd voor oudrn mt vrschillnd culturl achtrgrondn. Z komn uit d rgio Nijmgn n Arnhm. D moglijkhid bsta d z mt ign busjs wordn opghaald n thuisgbracht. Multidag was voorhn gvstigd aan d Wolfskuilswg. Sinds nkl wkn is z hir t vindn. W sprakn mt voorzittr Mahin Janki, nkl mdwrkrs, vrijwilligrs n stagiairs. Dlnmrs Onz blangstlling ging vooral uit naar ho d dlnmrs d zorgvrlning van Multidag rvarn. W stldn dz vraag aan n grop tijdns n activitit. Dit kr warn z bzig mt ht krstgburn. En gzllig gropsgsprk ovr ho z lkaar mt n krstcadautj kunnn vrblijdn. Hovl t bstdn, n rijmpj rbij, n prsoonlijk tintj, lootjs trkkn n w r zoal bij hoort in d fstdagn van dcmbr wrd in stmming gbracht. D dlnmrs brachtn samn mt d mdwrkrs n vrijwilligrs ook n krstspl tn tonl mt n hindostaans als Maria in d lvnd krststal. Ht multiculturl wordt samn gdld bij d viringn van d vrschillnd rligiuz fst- n thmadagn n maaltijdn. Andr bzighdn samn zijn yoga n vrschillnd splltjs, ondr mr bingo, sjoln n kaartn. Vrdr tknn, lzn, schrijvn, alsmd criv activititn als vrvn, klin, brin, n muzik makn. Ook computrn, hrsngymnastik, wandln, n dagj uit n shoppn in Winklcntrum Duknburg. Gzamnlijk tn Zodra d kukn daarvoor klaar is, gbruikn z samn d warm maaltijd, vgtarisch of zondr rund- n varknsvls is moglijk. Grchtn uit d vrschillnd culturn wordn klaargmaakt. Bij n rondvraag hoordn w d d dlnmrs d activititn op prijs stlln. Dlnam kan vrschillnd zijn, afhanklijk van d zorgindici pr individu. Vrnzaming wordt tgnggaan middls sociaal-culturl contact, dagstructurring, bgliding n ontspanning. Rkning wordt ghoudn mt d culturl vrschilln n d social, psychisch n somisch gstldhid. D cliënt mag dan ook naar ign bhoft aan n activitit (zowl thraputisch als rcrif) actif of passif dlnmn. Er ga n trajct aan vooraf bij d towijzing voor dz zorg. Daarbij kan ht voorkomn d r n gschil ovr towijzing ontsta tussn d gmnt n d aanvragr (zlf, famili, vrind of vrplgkundig op basis van mdisch dossir) n dz tussn wal n schip trcht komt. Multidag is ook bdold voor mantlzorgondrstuning om d vrzorgnd partnr gdurnd n of mrdr dagn pr wk t ontlastn van d zorg. Er is vnwl nog t winig blid ontwikkld hirvoor. Financiring van d zorg vindt plas middls d AWBZ (Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn), ht PGB (Prsoon Gbondn Budgt) n d ZIN (Zorg In Nura). Multidag is door ht ministri van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport AWBZ n HKZ-gcrtificrd als dagbglidingsinstlling. Multidag stlt samnwrking mt organisis in Duknburg n Lindnholt op prijs. Bgonnn in 004 Ht rst initiif voor dz zorg ontstond in Spijkniss vanuit tw vrplgkundign in 004. D Vrniging Surinaams Ndrlandrs (VSN) spld daarbij n rol. In 0 wrd Multidag gstart in Nijmgn. Zowl ht bstuur, als d mdwrkrs, vrijwilligrs n stagiairs bstaan uit ovrwgnd Surinaams n Europs Ndrlandrs. Via d afdling WMO van d gmnt, d huisarts, na ziknhuisopnam of zlf contact opnmn kunt u bij Multidag trcht. Wl is n indici nodig van ht Cntrum Indici Zorg (CIZ) of d WMO. Ook kan mn in d instlling van Multidag trcht voor GZ-Psychologisch n/ of Ayur Vdisch bhandling/bgliding. Voor mr info: kijk op of tlfoon (04) of (tlfonisch maandag, wonsdag, vrijdag van 0.00 tot 6.00 uur). Ht bzokadrs is Krknbos -6, 6546 BE Nijmgn. Tkst n foto: Tho Vrmr d Duknburgr - fbruari 04

12 Nu Angéliqu van dr Hijdn d functi rgissur opnbar ruimt bij d gmntlijk afdling Stadsbhr is gaan bkldn, is Duknburg als haar wrkgbid uit haar portfuill vrdwnn. Of d cht hlmaal voorgod is of tijdlijk, d zal d tokomst lrn. D Angéliqu Duknburg zal missn n Duknburg Angéliqu, sta als n paal bovn wr. Wi d opvolgr voor Duknburg van Angéliqu ga wordn was tijdns ht aangnam, gzllig gsprk in ht wijkcntrum in Mijhorst nog nit bknd. Wi ht ook wordt, n knnismakingsintrviw mt d Duknburgr komt r zkr van. Nijmgn-Noord Als gborn Brabants ging Angéliqu naar d Landbouwunivrsitit Wagningn voor d studi biologi. Aansluitnd dd zij promotiondrzok, Angéliqu is dus dr. ir. A. van dr Hijdn. Maar ht wrldj van d wtnschap blk t gïsolrd t zijn om n positi naar haar hart t vindn. Angéliqu is sociaal btrokkn n volt zich ht prttigst als z aan concrt dingn mt andrn kan samnwrkn. Angéliqu wild dan ook graag its dirctr wrkn in n voor d maschappij. D gmnt Nijmgn bood haar dz moglijkhid n Nijmgn-Noord wrd haar rst wrkvld. Aan d inrichting van d Waalsprongwijkn, di ton al volop in wording warn rondom ht bstaand Oostrhout n ht oud Lnt, drog Angéliqu n aardig stn bij. Z hrinnrt zich god ho moilijk daar gschikt plkkn t vindn warn om spltuintjs voor d kindrn t ralisrn. Na andrhalf jaar Nijmgn-Noord wrd Angéliqu gdtachrd in Duknburg. Nijmgn-Noord n Nijmgn-Zuid hbbn gmn d z bid n aardig indj van ht stadscntrum af liggn. Vanuit bid stadsdln mot mn wr n bruggn ovrstkn. Duknburg Gvraagd naar haar rst indruk van Duknburg in 007 antwoordd z: W n norm ruim opgztt opnbar ruimt n hl vl gron. Dstijds al vrtig jaar oud, was ons stadsdl hir n daar zkr aan n opknapburt to. Er most dus n god plan van aanpak komn om d wijkn voor d tokomst prttig bwoonbaar t houdn. Angéliqu: Wissling van d wacht Wijkbhrdr Angéliqu van dr Hijdn vrtrkt D tokomst is voor n dl onvoorsplbaar als ht om gron ga Populirn zijn bomn di vaak na vrtig of vijftig jaar vilighidsproblmn gaan oplvrn n dan mot r bkkn wordn of z grooid n vrvangn motn wordn. D ipzikt di Wznhof trof was nit t voorzin, maar most wl aangpakt wordn. Ht wghaln van d vl grot bomn n ht niuw aanplantn van nog mr, maar (nu nog) klinr xmplarn langs d Van Apltrnwg was bst n spannnd projct. Ht gronplan waarondr dz n all tokomstig wrkzaamhdn van bijvoorbld d firma Donkr Gron valln, is n miljonninvstring. Participi van bwonrs D btrokknhid van Duknburgs bwonrs is groot. D hft Angéliqu bij voortduring rvarn. En vn wordt Hart voor Duknburg aanghaald, ht groots, innovrnd projct d intussn van d baan is. W hir in Duknburg hl god wrkt is n klinschalig aanpak van klin problmn door d bwonrs zlf. En mooi voorbld is ht gron in Zwannvld bij d fl D Blombrg. Aan d vot van d fl was jarnlang n grasvldj waar hondnbzittrs hun hondj uitlitn. Op d uitwrpsln van dz bstjs kwamn hords vlign af. Di vlign zochtn vrvolgns d bovnliggnd woningn op n ja, d is nit fris. D Blombrgbwonrs stakn d hoofdn bij lkaar n kwamn samn tot d oplossing: n blomn- n plantnprkj aanlggn, d zo mooi is d hondnbzittrs ht wl uit hun hoofd ln om daar n boodschap achtr t ln. D bwonrs brachtn zlf gld bijn voor d rst aanplant, houdn ht bij torburt bij n nu zijn z blij mt ht rsulta. Btrokknhid n initiif van bwonrs lidn dus tot mooi rsultn. Angéliqu nomt d god samnwrking mt d grongrop van D Zvnsprong. Dz mnsn hbbn hun huiswrk gmaakt als w mt hn in gsprk komn. Zkr. Hl blangrijk is ht d bwonrs god op d hoogt zijn. Andr bwonrs kunnn dan ook altijd trugvalln op d knnis van D Zvnsprong. In ht niuw blidsplan Gf z d (opnbar) ruimt sta d ovrtuiging cntraal om ruimt t gvn aan bwonrs om zlf vrantwoordlijkhid t nmn bij ht bhr van d opnbar ruimt. Er is al n aantal voorbldn, zoals bij D Blombrg, waar dit prima functionrt. Losln Naast ht gron hft d gmnt ook vl gïnvstrd in ondr mr spltuinn, sportvldjs, bankjs n kunstwrkn. Dit alls om d buurt god lfbaar t makn n t vrfraain. Door d grot invstringn zijn nu hl w voorziningn in vrijwl all hokn van d wijk t vindn. Ook hirin gingn vl tijd n ovrlg zittn. Want zovl mnsn zovl wnsn. Soms is ht bst moilijk om mnsn n wnsn op één lijn t krijgn. Op basisnivau is Duknburg op ord gbracht. Maar r kan nog vl mr gburn. D gbruiklijk procdur was: U (d bwonrs) vraagt, wij (d gmnt) draain. Di tijd is voorbij. Bwonrsgropn motn vooral samnwrkn. Duknburgrs kunnn vandaag d dag prima zlf komn mt plannn om mt ht wijkbhr t kijkn naar d moglijkhdn. Er is in dit stadsdl zovl gron waar kindrn kunnn spln n waar mn kan picknickn. Of op n mooi zomravond kun j gnitn van d rust aan ht wr, mt d rug naar landhuis Duknburg gkrd. Di ovr is n stukj opnbar ruimt n één van d d Duknburgr - fbruari 04

13 mooist plkjs in ons stadsdl! Simpl moglijkhdn om lkaar t ontmotn zijn ook d mostuintjs zoals in Aldnhof n Tolhuis. Angéliqu: Om als gmnt d oud wrkwijz U vraagt, wij draain t motn losln n ovr t gaan op dlgrn, valt nit ns m. Maar d ht wrkt kun j in Duknburg zin. Niuw wrktrrin Er is in d niuw functi van Angéliqu (rgissur opnbar ruimt) één collga rdr aangstld. Hij is d rst pionir, ik bn d twd, aldus Angéliqu, di intussn op wg is om in Wst als intrmdiair t fungrn tussn gmnt n d Dar als intgral aannmr voor ht ondrhoud. D Dar is in n aantal stadsdln allang nit mr d dinst di nkl afval bhandlt, mn dot r vl n vl mr. Dnk aan gras maain, rparis van opnbar wgn, wortlopdruk vrhlpn, opruimwrkzaamhdn na n vnmnt zoals d vrijmarkt op Koningsdag, snuwvrij makn van wgn n fitspadn n w al nit mr. Als contactprsoon vrzamlt Angéliqu intrn d opdrachtn, di inhoudlijk kunnn variërn van hindrlijk losliggnd stoptgls, d omvang- n plasbpaling van n stadsparkj tot n mt blangrijk, vlomvtnd projctn. D Dar komt hirbij prominnt in bld, schaklt mwrknd organisis in n hft d uitindlijk control op d uitgvord wrkzaamhdn. Intrn blijft Angéliqu ovrigns samnwrkn mt dzlfd mnsn van d afdling Stadsbhr aan d Niuw Duknburgswg. Er zal in januari wl vrhuisd wordn naar ht stadhuis in ht cntrum. Er wordt stds mr gwrkt mt flxplkkn. En ht is n groot voordl als straks all dinstn wr ondr één dak zittn. Zin wij u nog ns trug in Duknburg? vrog Duknburgrrdactur Janwillm, di mt Angéliqu n boind boom had willn opzttn ovr ht ondrwrp clbiologi : Jawl hoor, antwoordd Angéliqu, maar nit als wijkbhrdr. Wi wt komt in d tokomst Duknburg wl wr in bld als ook ht ondrhoud van Duknburg bij d Dar in rgi wordt gbracht D tokomst In fit is r vl w oud was vrniuwd n zulln r op kort trmijn plannn vrwznlijkt wordn. W gaan vrdr mt ht gronplan n willn daarbij graag in gsprk mt bwonrs ovr d bomnlann van nkl rondwgn (zi voor all plannn d voortgangsbrivn in dit nummr). En r zal opniuw vrsltn gron vrvangn motn wordn, waardoor hir n daar ht bld drastisch vrandrt. In niuw aanplant wordt norm gïnvstrd, maar d nuur is onvoorsplbaar. Ook al hb j nog zovl vrstand van w groit n bloit, soms pakt ht in wrklijkhid andrs uit dan j had gdacht n gpland. Angéliqu gft graag aan d Duknburgrs m: Nm ht opnbar gron n d opnbar ruimt mr in gbruik! Om ht stadsdl vrdr aangnaam bwoonbaar t houdn zou r bwustwording motn ontstaan ovr d vrantwoordlijkhid voor bijvoorbld d particulir garagplintjs, ht ROC-trrin in Zwannvld, d HAN-loci Tolhuis n d rstantn van w ns Zgrs Grontn n Fruit was aan d Oud Duknburgswg. Tnslott kunnn D Zvnsprong n mijnbuurtj.nl vl voor d ondrling vrbinding van Duknburgrs gaan btknn. Tkst: Htt Morriën n Janwillm Kotn Foto s: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

14 D tijd Als u dit ind januari lst, is al ht fstgdruis rondom d jaarwissling achtr d rug, want d tijd sta nit stil. D is wl ht gval op ht busstion Duknburg, voorhn Brabants Poort, want hovl wkn/maandn sta di klok daar al stil? Mag ik daar vrbaasd ovr zijn? Bij ht opnbaar vrvor is d factor tijd, na d vilighid, ht mst ssntiël, maar knnlijk nit bij Brng. Hovl buschauffurs kijkn pr dag op di kapott klok n zal nimand op ht id zijn gkomn d t mldn bij d vrantwoordlijk functionaris? Of is di r - zoals bij vl bdrijvn n instllingn - knnlijk nit, want ht ligt altijd aan n andr. Ovrigns, d stionsklok op d torn van ht Cntraal Stion voor d trinn is ook vl t lang buitn bdrijf gwst, door stil t staan. Duknburg, vl bwonrs van d oudr wijkn als Oost of d Indisch strn, sprkn ht uit alsof z its vis in d mond hbbn, maar zijn r zldn of nooit gwst. Inmiddls hoor ik stds vakr - mt nig jalozi in d stm - uit dizlfd hok ht commntaar d allrli projctn maar uitgprobrd wordn in Duknburg n d r dus knnlijk zo vl t don is. D mot vooral zo blijvn. Nuurlijk hft Duknburg zijn mankmntn, maar zo lang w allmaal bzig blijvn di t vrhlpn in d vorm van zr intnsif vrijwilligrswrk, ga ht wl lukkn. Voorwaard: alrt zijn op allrli invalln vanuit ht stadhuis, ondr ht mom van participimaschappij. Tot slot: rglmig bnadrn Duknburgrs uw columnist mt suggstis voor ondrwrpn in dz rubrik n d waardrn w zr. Mt stip ga ht vaak ovr d baasjs van hondn mt ht vrzok hun huisdir voor hun ign voordur d bhoft t ln don. Di vraag gf ik graag door. Guus Kroon 4 (Foto: Bart Noordijk) Huiznnaam: Plx In d Wznhof had d Duknburgr n intrviw in ht huis van Jos n Htti. Hun huis draagt d aanvanklijk wondrlijk naam: Plx. Waarschijnlijk dnkn d cht Nijmgnarn dan vrijwl mtn aan n mooi woordspling: Plk z / plk gnog. Jos n Htti hbbn daar gnog plas, vandaar. Als cht Nijmgnarn woondn zij na ondr mr in Hrt nog kort tijd in Maldn, maar Nijmgn blf trkkn. Dus kwam ht gzin zo n twintig jaar gldn in Wznhof trcht, in n ruim ngzinswoning. Hun dochtr ging op n ggvn ognblik ht huis uit, zod Jos n Htti klinr wildn gaan wonn n ht lifst glijkvlors. Ht wrd dit huis, pal aan n bosgbid mt aan all kantn n vrij uitzicht. Wrd ht bord gj? Jos vrtlt d dit bord - d op d voorgvl naast ht kuknraam hangt waar andrs moglijk plantnbakkn zoudn komn - n btj gj is. Ton hij n zijn vrouw n klin jaar gldn hir kwamn wonn, was r in d buurt n huis mt d naam Krêk wâk woa (= Prcis w ik wild). D bord haddn Jos n Htti al rdr gzin n wildn d t zijnr tijd vntul wl hbbn voor hun niuw woning. D bwonrs daar vrhuisdn n ht bord was hlaas ook mtn wg. Evn lr zag Jos bij andr mnsn in d buurt ht bord Plx. Ook di mnsn gingn vrhuizn n d bord most van d gvl vrdwijnn n zou wgggooid wordn. Jos vond d zond, mocht d mnmn n hing ht mtn op hun ign huis. Jos had al langr gdacht aan n naam voor hun huis, maar ht kwam r nit van. Zijn vadr was schildr n maakt d mooist dingn. (Zo ontwirp hij ooit d nummrpla voor n aanhangr: n gl vlak n daarop mt zinkn sjablonn d lttrs n cijfrs rop.) D huiznnaam most toch ook its cht Nijmgs wordn, bij voorbld t Huuksk. Ht wrd dus - min of mr bij toval - Plx. Ht bord hoft nit m bij n vrhuizing, want Jos vrtlt w gkschrnd: D volgnd vrhuizing van hiruit gburt samn mt d Dla. Hij mot r ook wl om lachn, want hij hoopt d zoits nog n flink tijdj ga durn. Tkst: Ptr van Kraaij Foto: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

15 Ook voor Talis hft d crisis gvolgn Mnsn hbbn mindr gld in d portmonn. D gldt ook voor bwonrs van Duknburg. Woningcorpori Talis mrkt w d gvolgn zijn: huurachtrstandn nmn to. Ht vrmodn is d mrdr factorn dit vroorzakn, zoals d crisis (waardoor mnsn hun baan vrlizn, stijgnd kostn) n d huurvrhogingn als gvolg van d vrhuurdrshffing. En nt als d landlijk ontwikklingn gldt ook voor huurwoningn di t koop wordn aangbodn, d ht langr duurt voord z vrkocht zijn. In n wijk als Aldnhof is d al god zichtbaar. D rdacti van d Duknburgr sprak op ht hoofdkantoor van Talis aan d Wznlaan mt tw topvrouwn van dz grot woningstichting: Karin Brokhuizn (managr blid) n Claudia van dr Wl (managr vrhuur n vrkoop). Dirct aanliding voor ht gsprk warn ondr andr uitlingn van Waltr Hamrs, d bstuurdr van Talis, in dagblad d Gldrlandr. Hij plitt voor n woonlastnondrzok n n maximum huurprijs van 600 uro. Daarbij zou mr duidlijkhid motn komn ovr wlk gropn vooral financiël problmn krijgn, n waaraan ht gld wordt bstd. Ht uitgavnproon n d inkomstn zijn ook n blangrijk ondrdl. Talis hlpt huurdrs mt n achtrstand tot d arbidsmarkt daarom via zognaamd social rturn-projctn aan n baan. Door social voorwaardn op t nmn in d inkoop- n aanbstdingstrajctn vraagt Talis aan haar lvrancirs om n bijdrag t lvrn aan ht bidn van wrkglgnhid aan dz bwonrs. D woningcorpori hft soms al rdr dan andrn in d gn wannr mnsn krap komn t zittn. Zoals bij ht ontstaan van huurachtrstandn. Woonbhoft Idr tw jaar vindt n landlijk ondrzok plas naar d woningbhoft (ht zognaamd WOON-ondrzok). Daarbij wordt d tokomstig bhoft aan woningn in bld gbracht. Talis kijkt god naar d samnstlling van haar woningportfuill n maakt daarovr afsprakn mt d gmntn. Ook d tokomstig bhoft aan social woningn wordt daarin mgnomn. Er wordt nog gn tkort aan huurwoningn vrwacht. Er is wl n grot vraag naar woningn van btr kwalitit: mnsn willn op dn duur grotr gaan wonn omd r bijvoorbld sprak is van gzinsuitbriding. Of d bhoft aan mr tokomstgricht woningn omd mnsn langr zlfstandig thuis blijvn wonn (n aanpassingn vanuit lvnsloopbstndighid nodig zijn). Voor startrs is ht wl lastig om n woning t vindn. D komt vooral omd bij towijzing van n social huurwoning mnsn di ht langst in n woning wonn als rst aan d burt komn. Door d aanpassing van ht towijzingssystm wordt voortaan 5 procnt van d vrijkomnd woningn door vrloting togwzn n krijgn startrs ook btr kansn. Mindr bouwn Door d crisis van d last jarn is d bouw landlijk gzin bhoorlijk stil komn t liggn. Ook voor corporis gldt d zij mindr kunnn ontwikkln, ondr andr doord zij d vrhuurdrshffing motn gaan btaln. Talis hft nog vl bouwplannn, bijvoorbld in d Waalsprong, n vlakbij ht stion komt n grot woontorn. Dz projctn kunnn nog doorgaan, maar door dz vrhuurdrshffing motn ook zij schrpr kuzs makn in d tokomst. D woordvordrs van Talis bvstign d huurwoningn di lg komn t staan n vrvolgns t koop wordn aangbodn langr lg staan: Waar vrogr d woningn dri tot vir maandn lgstaan, duurt ht nu langr. D taxiwaards van d woningn gaan omlaag n wij volgn dz waardontwikkling mt d vrkoopprijs. Vooralsnog vrwachtn w gn grot financiël problmn op dit punt. Vrkoop van huurwoningn blijft volgns d corpori wl nodig om in d tokomst t kunnn blijvn invstrn in d bouw van social huurwoningn. Vital wijk En gzond mix in n wijk van huurdrs n koprs vindt Talis van blang om t kunnn sprkn ovr n vital wijk. Huisignarn hbbn ht in dz crisistijd chtr ook moilijkr. Ht risico in conomisch slchtr tijdn is d huisignarn mindr gld ovr hbbn voor ondrhoud aan d woning, w n ngiv uitstraling op d wijk kan hbbn. Dan kan vrlodring van d wijk ontstaan. Talis ondrknt ht risico maar dnkt d ht mvalt omd dit uitindlijk ook tn kost ga van d waard van d woning n huisignarn daarom zlf ook ondrhoud blangrijk blijvn vindn. Problmn Al mt al rknt ook Talis d r stds mr problmn zijn ontstaan voor huurdrs. Maar d problmn zoudn nog bhrsbaar blijvn. Grot rnoviprojctn zoals in d Hipp Hoogbouw in Wznhof n in d laagbouw in Aldnhof blijvn ook in d tokomst moglijk. Tkst: Toin van Brgn Foto s: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04 5

16 romn ovr uknburg Krstborrl Dromn ovr Duknburg Op dinsdag 7 dcmbr vond d krstborrl voor Dromn ovr Duknburg plas in Landhuis D Ducknburg/Etn bij Zusj. D borrl was bdold voor ldn van d Duknburgs bwonrsplforms n d activ dromrs. Na ht wlkomstwoord door wijkmanagr Marjo van Ginnkn wrd d borrl fstlijk gopnd door n djmb-optrdn door Claud Mukwaba. D gastn kondn daarna n profil aanmakn op mijnbuurtj. nl. Voor d profilfoto kondn zij zich mooi op ln makn n daarna op d foto bij Jacqulin van dn Boom. Tvns kondn d aanw- zign als rst d Dromn-ovr-Duknburgfilm zin. En spciaal ondrdl van d borrl was d lotrij, waarbij n xtra stuntj in d rug wrd ggvn aan ht AED-projct. Op d borrl was r tnslott tvns glgnhid om afschid t nmn van wijkbhrdr Angéliqu van dr Hijdn. Tkst: Ing van dn Hoogn Foto: Jacqulin van dn Boom Ook al is ht ind januari, tam Duknburg wil u toch nog n droomvol 04 wnsn. En niuw jaar is ook n mooi glgnhid om trug t kijkn naar ht oud jaar. Er zijn in 0 norm vl dromn gralisrd: In januari is d fotoclub Duck on Focus opgricht. In januari wrd n klurrijk placm mt ht landschapmozaïk van Duknburg gprsntrd. In fbruari bstond d Opn Coff één jaar. In april vond d fstlijk opning van d zcontainr bij d Miboom plas. In april wrd d Stichting AED opgricht. 6 Er is vl gdroomd in 0 Tr viring van d troonswijziging hild d Haak- n Briclub van ht Oudr-Kindcntrum in d Miboom n gslaagd oranjrood-wit-blauwacti. Eind april formulrdn bwonrs van Tolhuis vijf dromn op één avond: n mostuin, n sportmarkt, splltjsmiddagn, n tclub n plantn om in n gronstrook t zttn. D plantn warn één wk lr al glvrd. In mi wrd d Stichting Vrindn Voorlshond opgricht. In mi bsloot n grop nthousiast bwonrs n doorstart t makn mt Duknburg Prsntrt (zi foto). Op 8 mi 04 vindt daarom Dit is Duknburg plas. In mi hildn d kunstnaars Liuwk Loth n Floor Hndriks in samnwrking mt d Cultuurtafl n opn dag in d Miblom. In juni wrd d jaarlijks Dromnbijnkomst door 40 mnsn bzocht. In sptmbr onthuld wthoudr Tankir d dipst prullnbak van Ndrland n ht opgknapt plin bij ht winklcntrum in Malvrt. In sptmbr krg Duknburg r tw niuw witt boknkastn bij. In sptmbr mlddn nog mr gïntrssrdn zich aan voor d niuw aanglgd mostuin in Tolhuis. In sptmbr wrd n bokj vrsprid mt ht totaalovrzicht aan sport- n bwgclubjs voor oudrn. In oktobr gingn d gastn van Huiskamrrstaurantj Aan Tafl aansluitnd mwandln in D N8 van ht Ommtj. In novmbr wrd d rst splltjsmiddag in ht Crif Cntrum gorganisrd. In novmbr prsntrdn divrs Duknburgrs hun dromn aan andr Nijmgnarn op ht Wijknfstival Nijmgn makn wij. Ht ghl jaar door wrd r bij vrschillnd dromn gfilmd. Ht rsulta is t zin op Youtub. (Zok op: gmnt Nijmgn, dromn ovr Duknburg) Tkst: Ing van dn Hoogn Foto: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

17 MEEDOEN in jouw ign wijk Sommig bwonrs in Duknburg kunnn bst n btj hulp gbruikn. Soms ga ht om n boodschap don. Soms ga ht om n praj makn. Ook kan ht gaan om n pakktj naar ht postkantoor brngn. Martin Gln voor d Bordrij STIP Duknburg ga fbruari opn Wil jij graag vrijwilligrswrk don in jouw wijk? Wil jij graag cht its voor imand don? Kom dan op 4 fbruari om 8.00 uur naar ht STIP in Bordrij Mijhorst. Nm grust n vrind of vrindin m, of famili. Samn gaan w op zok naar waar jij god in bnt. W gaan kijkn w jij in jouw wijk kan don. W bginnn mt gzllig samn tn. Daarna gaan w samn aan d slag. W zin j graag op 4 fbruari. In vrband mt tn is ht blangrijk d w wtn hovl mnsn r zulln zijn, mail daarom vn als j komt: of bl: Tkst: Erni Vnhovns n Ad dn Dkkr Eén plk in d wijk voor informi, advis n idën Bgin fbruari start d STIP in Duknburg. D STIP is n plk voor informi, idën n ontmoting. D STIP komt straks in ht wijkcntrum, maar omd ht wijkcntrum ga vrbouwn start d STIP in d Bordrij rnaast. Vanaf fbruari kunt u ons n lkaar ontmotn in d STIP. In n STIP kun j allrli vragn stlln, bijvoorbld ovr wonn, inkomn, formulirn, zorg n opvoding. En j kunt r ook informi krijgn ovr activititn n cursussn in d wijk. Ht is n plk voor ontmoting n vrbinding. J kunt r komn mt idën voor d buurt, aanbidn om vrijwilligrswrk t don of buurtgnotn rgns m t hlpn. Ht mag van alls zijn. Van n voor d buurt D STIP is r voor idrn. Bwonrs uit Duknburg hbbn n grot rol. Er is al n grop vrijwilligrs di sta t popln om u van dinst t zijn. Wilt u zlf mhlpn, dan kan d nuurlijk altijd. Lisbth Somsn, bwonr in Duknburg, zgt ovr d STIP: Ik dnk d ht n gwldig vooruitgang is als j op één plk trcht kunt voor vragn van ht lvn van alldag waarvoor jzlf gn oplossing wt. Zkr als di plk dichtbij t vindn is. Ht is wl blangrijk d d privacy gwaarborgd is, d j vrhaal nit door idrn t horn is. Dan blijft ht laagdrmplig n voor idrn toganklijk. Tijdlijk in d Bordrij D STIP komt in ht wijkcntrum, maar omd d vrbouwd ga wordn, gaan w, op advis van d voormalig mdwrkrs van d Informhk, naar d Bordrij. Daar zittn w hl cntraal n kunt u ons makklijk vindn. Bnt u in d buurt, loop vooral n kr naar binnn n maak knnis mt d moglijkhdn van d STIP. W ontmotn u graag vanaf fbruari. D voorlopig opningstijdn zijn: Maandag van 09.0 tot.0 uur Dinsdag van 09.0 tot 7.00 uur Vrijdag van 09.0 tot.0 uur Hft u nog vragn of idën, nm dan contact op mt Martin Gln, d coördinor van STIP Duknburg: Tkst n foto: STIP Duknburg Wrldwinkl Nijmgn Duknburg Mijhorst 70-0A Opn ma EN Nijmgn di t/m za Tl d Duknburgr - fbruari 04 7

18 Kunst n cultuur En woord, n woord Dankzij d gdoogrgring in ons land wistn bwonrs van ht tuigdorp n projct-x-fst t organisrn d bslist nit Bokitoproof blk t zijn. 8 Enig id waar dz onzinnig zin op sla? N, d zin kwam nit voor in ht nog dwazr Groot Dict dr Ndrlands Taal van 0. D woordn gdoogrgring, tuigdorp, projct-x-fst n Bokitoproof komn uit d lijst van Van Dal (jawl, d Dikk) als woord van n bpaald jaargang. In ht last kwartaal van lk jaar stlt d samnstllr van ht woordnbok aan blangstllndn in d lvnd Ndrlands (!) taal d vraag voor wlk woord zij willn kizn. In 0 is ht gwordn slfi, n digifoto van jzlf gnomn door jzlf n vrsprid via social mdia. En btj pijnlijk voorbld was op d dag van d uitvrkizing van slfi zlf zo n portrtj van d burgmstr van Maastricht. Ook is slfi mr Engls dan Ndrlands (zlfi klinkt vrijwl htzlfd maar zit r nit uit). Ovr d nit t stuitn opmars van d social mdia gsprokn: n hl topasslijk woord anno 0 is in d Van Dalvrkizing nummr tw gwordn: socialbcitas! Bijna Ndrlands. Tkst: Htt Morriën Nijmgs Mannnkoor Koninklijk Zangvrniging Nijmgs Mannnkoor bsta 55 jaar n bhoort mt bijna 00 zangrs tot één van d oudst n grootst mannnkorn in Ndrland. Naast uitvoringn in Nijmgn n omstrkn trdt ht koor ook aan op nional n intrnional podia. Er wordt gwrkt aan plannn om in 05 n concrtris t makn naar Chicago. Ngn zangrs wonn in Duknburg, wij stlln z graag aan u voor. Mt dinstjarn is rlid Hnk Tillmans (Aldnhof) ht langst van all Duknburgrs bij ht koor. Op d vot gvolgd door Tho van dr Pluijm (Tolhuis), 9 jaar als zangr in n tvns nstor van ht koor. Aldnhoffr Mhiu Spijkrs draait ook hl w jaartjs m: 7. Hij wrd in 006 ondrschidn als lid van vrdinst n vrvult nog stds hand- n spandinstn. U zult bgrijpn d hij als vrstrkkr van ht nj n ht droogj sprkwoordlijk onmisbaar is bij ht mannnkoor. Jan Gijbrts (Lankforst) n Harm Hrmns (Wznhof) zijn bidn 0 jaar bij ht koor, Ed Warringa (Wznhof) n Odo Jokarini (Tolhuis) 6 jaar. Mt 55 jaar is Pirr Lauran d jongst Duknburgr zangr. Hij aarzld lang om lid t wordn, maar ton hij n paar jaar gldn las d d gmiddld lftijd rond d 50 jaar lag dacht hij: nu of nooit! Achtraf had ik nit zo lang motn wachtn, want daardoor hb ik nt ht 50-jarig jubilum van ht koor gmist, aldus Pirr (Wznhof). D tlg is Zwannvldr Jan van Dijk. Hij zong voorhn bij ht Cantkoor in d Ontmotingskrk, maar na d ophffing van d koor hft hij zich onlangs aangslotn bij ht Nijmgs Mannnkoor. D zangrs wrkn ondr liding van dirignt Dion Rittn voortdurnd aan vrbtring van d zangkunst n vrniuwing van ht rprtoir. Momntl kan ht koor niuw zangrs plasn. Op 0 fbruari start d gris koorschool waar mannn tot 55 jaar, mt of zondr zangrvaring, door d dirignt wordn ingwijd in notnschrift n zangtchnik. Na zs wkn wordt aan aspirant zangrs gvraagd of zij wl of nit tot ht koor willn totrdn. Di formul sta borg voor n continu tostroom van niuw zangrs. Ht koor rptrt op maandagavondn in ht Kandinsky Collg (voorhn Elshofcollg), loci Maldrburchtstra. Op d wbsit www. nijmgsmannnkoor.nl sta mr informi ovr d koorschool. U trft daar ook informi aan ovr d uitvoringn van ht koor. Op 5 april trdt ht koor aan als halv finalist bij n prstigius concours in Zwoll bij glgnhid van ht 00-jarig bstaan van ht Koninkrijk dr Ndrlandn. Tkst: Pirr Lauran Foto: Nijmgs Mannnkoor d Duknburgr - fbruari 04

19 Gk op zingn Ht is intussn acht jaar gldn d in d Ontmotingskrk n 5+koor wrd opgricht. Erdr ldn van ht jongrnkoor stakn d hoofdn bijn n stmdn voor d naam Joy. Ht koor tlt rond d twintig ldn. D mst van hn zijn dams, in vl gvalln jong modrs. Thssa, Chlijn, Manon n Listt vrtldn grinniknd d r altijd wl één zangrs zwangr is, maar hl vaak ook nkl tglijk. Zoals nu vir uh vijf! Z zorgn voor n war babyboom binnn ht koor. Sinds nig tijd is r n niuw dirignt, Dorin, di ht koor ht zingn van gospls ga aanlrn. D is hl andrs zingn dan ht klassik rprtoir. D dams dragn aan: j zingt zondr bladmuzik, luistrt daardoor btr naar d samnklank, j gbruikt vrschillnd stmgluidn, bijvoorbld j sprkstm. Normaal zing j ntjs, lt j god op d bladmuzik n d articuli. Bij ht zingn van gospls mot j in j hoofd juist nit mooi willn zingn. Er is vrdr ruimt voor solozang. Ook d taal van j lichaam n d xprssi in j gzicht mogn ht nthousiast gluid ondrstrpn. D gospl is mditif gzang n ht koor rvaart ht als n vrrijking dit t mogn aanlrn. En voorbld van n black gospl di idrn wl knt is Oh happy day van Kunst n cultuur d Edwin Hawkins Singrs. Joy wil d gosplsongs door ht bstaand rprtoir hn vlchtn. Joy zingt krklijk muzik n popnummrs in ht Ndrlands n ht Engls. Dirignt Dorin kan d zangrs n zangrssn bglidn op d piano. Voor koorzang tijdns viringn is r n pianist op afrop bschikbaar, di tw rptitis van tvorn m ofnt. Op vrijdagavond om half ngn rptrt ht koor in d krk. Enmaal in d maand wordt r in n kholik of protstants viring gzongn op zrdagavond of zondagochtnd. Zoals idr jaar mt krstmis wordn r xtra mnsn van buitnaf btrokkn bij ht koor, di in dzlfd lvnsfas zittn van 5 tot 40 jaar. Niuw zangrs of zangrssn, di in dnkn n don bij ht koor passn, zijn van hart wlkom. Nit alln tijdns d krsttijd, maar gdurnd ht hl jaar! Voor mr informi kun j contact opnmn mt Mariska, gmail.com. Bovndin vindn d koorldn ht hlmaal nit gk als mn gwoon binnnloopt op n rptiti-avond. Luk om t vrmldn is d vrschillnd koorldn van Joy ook mdon aan ht muzikthr Bn j thuis voor ht donkr?, waarovr mr hirnaast. Tkst: Htt Morriën Foto: Ptr Saras Bn j thuis voor ht donkr? Als ht Nijmgs Opra- n Oprttgzlschap haar zstigjarig jubilum op n spcial manir wil virn door n zwaar ondrwrp als ht bombardmnt op Nijmgn op fbruari 944 op d plankn t zttn, dan is r mr aan d hand dan slchts n fstj gvn. Er ligt hirm n ondrwrp op tafl, waarovr j als gwon Nijmgnaar vl mr zou motn wtn. Ht koor bidt dit muzikthr aan Nijmgn aan als cadau. D uitvoring is in d Nijmgs Stadsschouwburg op 9, 0 n fbruari. D Tom Löwnthal, dirignt n componist ht aandurft om samn mt Erik Karl d Vris, librttoschrijvr n rgissur, alsmd corgissur Wim Wijnakkr ht vrwostnd gallird bombardmnt mt ruim 800 dodn in n niuw, uitdagnd producti t vrwznlijkn, draagt zkr ook n positif motto uit. D producti knt momntn van intns vrdrit n grot blijhid di lkaar afwissln in n wrvlnd n ontrornd schouwspl. Tglijkrtijd zulln r lzingn n duciprojctn voor scholirn wordn gorganisrd, di aansluitn bij d Nijmgs bvolking, jong n oud. Oudrn vrtlln ovr hun bombardmnt n r is n nauw samnwrking mt culturl n rfgodorganisis in n rond Nijmgn. Ht N.O.O.G. (opgricht 95) tlt op dit momnt zo n drtig ldn. Niuw zangrs, zangrssn n solistn zijn hartlijk wlkom. Elk tw jaar is r n niuw programma voor optrdns in d rgio Nijmgn n soms rbuitn. Sinds 009 is Tom Löwnthal dirignt van ht koor, d n oprtt als bijvoorbld Di Csärdasfürstin op n vrrassnd n luk manir opvort. Bn j thuis voor ht donkr? is van n hl andr ord, maar zkr vrantwoord originl. Kaartn voor 0 uro zijn vrkrijgbaar bij d kassa van d Stadsschouwburg of via nl. Wbsit: Facbook: https://www.facbook. com/pags/bn-j-thuis-voor-ht-donkr/ Twittr: https://twittr. com/nijmgn4094. Tkst: N.O.O.G. d Duknburgr - fbruari 04 9

20 Jongrncolumn Mijn huisdir En bril als n mtafoor W zin bijna lk dag vrandringn om ons hn, omd ht nodig is voor vrbtringn n rgls. Soms motn w ht zin als n niuw bril. En dz bril, di w soms op motn zttn, is van topassing op j ghl omgving. Dit is omd w soms gn invlod hbbn op d rgls di wordn gmaakt voor d samnlving. Er is voorbriding nodig n zoals altijd aanpassingn, maar uitindlijk kunnn w ht zin door onz niuw ggvn bril. En bril di w nuurlijk nit lttrlijk motn nmn, maar kunnn zin als n aanpassing. Ht is nit altijd vrantwoord d andrn zich aanpassn, omd ht voor sommign moilijk is om dz bril in prspctif t zttn. Mningn n discussis lopn uitn. Z zijn vaak n ovrtuiging van ht individu waarin god of fout nit altijd wordt gcorrigrd. Want zlfs klurn kunnn nit gzin wordn zondr n hldr zicht of mt n bril. Transparanti, hldrhid n vrtrouwn zijn ook nodig voor n aangpast omgving n voor ht individu. Dz knmrkn zijn van blang voor ht functionrn in n omgving n samnlving van dz tijd. Ht was n drukk twd krstdag in d Ovrasslts n Hrts Vnnn, ondanks ht uitblijvn van n witt krst. Na d rigouruz kapwrkzaamhdn was ht r vooral n moddrpol. Maar wi r n btj d wg knt, wt wl waar j rdlijk droog kunt wandln. Op één zo n rout was ht zlfs rustig. Ondr d paar mnsn di lkaar tgnkwamn was n gzinntj d d hond uitlit n d pos! Ht lk r op d dz mnsn n dirn nit vr daar vandaan mostn wonn n ja hoor. Bij ht passrn van hun rf zagn w d pos zittn in d stal. Eén pos, tw, dri, vir in totaal dwaln r ongvr zvntin ktn rondom dz bordrij. Zwart- n witharig, rod rakkrs, tijgrtjs n lapjsktn, ht hl scala aan fluwln vachtjs kun j hir vindn. Z wordn prima vrzorgd n hbbn n gwldig jachttrrin voor n achtr hun dur. Tkst: Htt Morriën Foto: Grt Elmans Af n to j zicht vrandrn mt n bril als n mtafoor is misschin w w soms nodig hbbn. D zakn van n andr kant zin n van n andr individu. D is tnslott w w gaan lrn, omd onz omgving is bdold voor jzlf maar - nog blangrijkr - ook voor andrn. Di hbbn nt zovl t zggn als jij n als d rst. Dus ln w nit vrgtn dz bril af t zttn, nit lttrlijk bdold. Adil Jbilou (Foto: Jacqulin van dn Boom) 0 d Duknburgr - fbruari 04

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG Musum van d Twintigst Euw - Hoorn JAARVERSLAG 2013 1 Gwldig, hlmaal supr, n fst dr hrknning Hrknbaar. J jugd komt hlmaal trug. Mooi tntoonstllingn! Wat is ht luk hir, voor oudrn vl hrinnringn n voor jongrn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie