de Dukenburger Angélique van der Heijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Dukenburger Angélique van der Heijden"

Transcriptie

1 d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds Zwannvld 6 stra van d wk

2 Colofon D Duknburgr is n onafhanklijk blad voor ht stadsdl Duknburg. Ht vrschijnt ngn kr pr jaar n wordt gris vrsprid. Ht is md moglijk gmaakt door d gmnt. Er is n bijdrag vrkrgn uit ht budgt wijkactivititn/ bwonrsinitiivn van d gmnt Nijmgn. Adrs Zwannvld 6-55, 658 RP Nijmgn Tlfoon: Intrnt: Rdacti Rné van Brlo (hoofdrdactur) Kirstn Appldoorn Toin van Brgn Janwillm Kotn Ptr van Kraaij Bart Mthijssn Htt Morriën Tho Vrmr Tkstcorrcti Moniqu n Ludgr Awr Gon van dr Wrff Foto s Jacqulin van dn Boom (www.jvandnboom.com) Ptr Saras n andrn (zi bij d artikln) Cartoon Jssy Cakar Vormgving Rné van Brlo Corrspondntn Tolhuis-Trsdijk: Jacqulin Vltmijr Zwannvld: Rné van Brlo Lankforst: Janwillm Kotn a.i. Mijhorst: José Sol Aldnhof: Toin van Brgn Malvrt: Janwillm Kotn Wznhof: Gaby Ptrmann D Zvnsprong: Hans Vltmijr Dromn ovr Duknburg: Ing van dn Hoogn Stichtingsbstuur Ton Strik (voorzittr) Qadr Shafiq (scrtaris) Günay Acunr-Kasar (pnningmstr) Drukwrk Drukkrij Hndrix. Oplag:.000 stuks Bzorging Op all adrssn in Duknburg mt uitzondring van d adrssn mt n NEE-NEE-stickr door Axndr Cuijk. Klachtn ovr bzorging: tlfoon (0485) of -mail: Volgnd nummr Kopijsluiting: zondag 6 fbruari 04 Vrspriding: wonsdag 5 maart 04 Foto voorpagina Angéliqu van dr Hijdn (Foto: Jacqulin van dn Boom) ADVERTORIAL Yoga n Massag voor n god bgin van ht niuw jaar! Hha Yoga houdt in lichamlijk ofningn (asana s) mt focus op j admhaling. Hirdoor wordt j fysik lichaam strkr, soplr n lnigr. Nit idrn wt d j tglijkrtijd aan j innrlijk zijn wrkt. J lichaam ragrt constant op j motis n gdachtn. W j lk dag mmaakt word in j lichaam opgslagn, vaak in d vorm van vrkrampingn, stijfhid of spanningn. Asana s wrkn als n massag op d binnnkant, j brngt wr bwging in j lichaam waardoor d blokkads n spanningn loskomn. D voordln van yoga - En mooi n gzond lichaam. - Ontspanning. - Vrmindring van fysik n psychisch klachtn zoals: slaplooshid, strss, vrmoidhid, mnstruistoornissn, huidaandoningn, hoofdpijn, rugpijn n nog vl mr. - Vl nrgi maar ook gstlijk rust. - En momntj voor jzlf: tijdns d ls wordt j gholpn om j daglijks zorgn vntjs achtr d rug t ln n bwust voor ht hir n nu t kizn. Bij Yoga Plas hbbn w n Niuwjaarsacti! NOOIT MEER DIËTEN, GEWOON ANDERS LEREN ETEN!!!!! Lijnn, afvalln, Bginnn, stoppn, Opniuw bginnn!!! Wi knt dz krtn nit? 04 bginnn w glijk god mt n fantastisch acti voor d Hha Yoga-cursistn. Bij aanmlding voor dri maandn krijg j n GRATIS MASSAGE! Dz acti is ook gldig voor niuw cursistn! Wil j in aanmrking komn voor n GRATIS massag? Kom dan snl n profls bijwonn. Bslis j om d lssn minimaal dri maandn t volgn, dan krijg j mr dan n uur van n hrlijk massag hlmaal GRATIS. Kijk op of bl voor mr informi. W zijn allmaal druk, hbbn haast n ht rst w r bij in schit is gzond tn! Ln w d knoop doorhakkn n bginnn mt ht gzond tproon van EGA bij Dorin Vrnooij. Dorin is vodingsdskundig bij EGA n gft al 5 jaar cursus op vrschillnd locis in Nijmgn, Arnhm, Grosbk, Gndt, Bmml, Elst, Huissn, Wijchn n Htrn om af t valln n gzond t tn. Dorin wt waar z ovr pra n probrt idrn gzond n lkkr t ln tn mt ht god t programma van EGA, Ht hl gzin kan r aan m don n w tn normaal, gn pilln, podrs of shaks maar gwoon mt d pot m! Vrstandig afvalln IS god voding Nijmgn: Dinsdag: 8.0 tot 9.0 uur in Wijkcntrum Duknburg Wonsdag; 9.0 TOT 0.0 uur in Ark van Oost Dondrdag;.00 tot.00 uur in D Schakl Dondrdag van.00 tot 4.00 uur Titus Brandsma Dorin Vrnooij d Duknburgr - fbruari 04

3 Angéliqu van dr Hijdn NIEUWS UIT DE WIJKEN Duknburg algmn 9 Tolhuis-Trsdijk 0 Zwannvld Lankforst Malvrt 4 4 Aldnhof 5 Mijhorst 6 Wznhof 8 D Zvnsprong 40 Paul Gntnaar Parkrn op zondag 7 D stra van d wk Buurtvrbindrs 8 Ontwikklingn zwmbad 4 Voortgang wijkbhrplannn Duknburgs wijkn - 8 En vrdr: Column Jann Rns 7 Column Janwillm Kotn 8 Column Kirstn Appldoorn 0 Workshop gzond zwangr 0 Multidag Column Guus Kroon 4 Huiznnaam: Plx 4 Talis n d crisis 5 Dromn ovr Duknburg 6 STIP Duknburg fbruari opn 7 Mdon in jouw wijk 7 Kunst n cultuur 8 Nijmgs Mannnkoor 8 Gk op zingn 9 Column Adil Jbilou 0 Mijn huisdir: bordrijktn 0 Babbls n krabbls 9 Ktn van (ovr)lvn 0 Maria Lammrts Willy Backhaus Maisonntts Malvrt 4 Lntfstivals 5 Wbsits in Duknburg 6 Grot klus hoogbouw Mijhorst 7 Bwonrsplform Wznhof 8 Jaarvrslagn Zvnsprong 40 Vrbouwing wijkcntrum 4 Agnda 44 Duukjs 46 Blangrijk nummrs 47 d Duknburgr - fbruari 04

4 D stra van d wk Zwannvld 6 stra D naam Zwannvld 6 stra bsta alln in d volksmond. Nt als in andr wijkn n buurtn in d stadsdln Duknburg n Lindnholt zijn r ook in d wijk Zwannvld gn stranamn waarin cijfrs voorkomn. En omd d naam Zwannvld 6 stra nit door d gmntraad is vastgstld, komt dz naam ook nit voor in d Basisrgistris adrssn n gbouwn (BAG). En bsluit d nit gnomn is, kan immrs nit wordn ingschrvn in ht adrssnrgistr. In d BAG zijn tw opnbar ruimtn in d woonplas Nijmgn grgistrrd mt d naam Zwannvld. D n opnbar ruimt (ID ) is van ht typ administrif gbid (ls: wijk). Als ht mst actul brondocumnt is ht raadsbsluit d.d. 5 oktobr 006 in ht rgistr ingschrvn. Dit bsluit is mt ingang van januari 007 in d plas gkomn van d wijk- n buurtindling uit 984 (raadsbsluit d.d. 4 april 984). D andr opnbar ruimt (ID ) is van ht typ wg. Hirbij sta als brondocumnt ht raadsbsluit d.d. mi 97 vrmld. All opnbar ruimtn (ls: strn) in d wijk Zwannvld, waarvoor gn andr namn zijn vastgstld, htn Zwannvld. Michil van d Loo n Rob Essrs. Ook ht raadsbsluit uit 97 hft btrkking op d wijkindling. Ht Uitbridingsplan Duknburg tld oorspronklijk ngn wijkn, waarondr Trsvld n Zwannvld (raadsbsluit d.d. 0 novmbr 966). Op 6 april 97 stlln burgmstr n wthoudrs voor: (...) d wijknamn Wznhof n Trsvld in t trkkn n d niuw gvormd wijkn d bnamingn d Vossn n Zwannvld t gvn. In plas van d Vossn wordt door d gmntraad d naam Wznhof vastgstld. D naam Zwannvld is ontlnd aan n huistkn. Hrbrg D Zwaan lag langs d Trsdijk n ht vrdwnn dl van d Zwannstra tr hoogt van d Wstkanaaldijk. Volgns Tunissn (9) wrd ht huis war uithangt d Swan al vrmld in 74. Andr bronnn nomn ht jaartal 7. Door d samnvoging van Trsvld n Zwannvld vrdwijnt in 97 d onduidlijk grns tussn bid wijkn. Dit hft ook gvolgn voor d tokomstig adrssn. Bij d vaststlling van d ngn wijknamn in 966 is ook bslotn d di namn als zodanig tvns dinn voor d in d t ondrschidn wijkn aan t lggn strn n padn. D woningn di vanaf 97 gbouwd wordn, krijgn allmaal n adrs d bsta uit d naam Zwannvld n n vircijfrig nummr. Op 5 januari 976 vraagt Wilma Projctontwikkling B.V. uit Wrt vrgunning voor ht bouwn van 80 laagbouwwoningn tn zuidn van d Trsdijk in ht stadsdlcntrum Duknburg. Dz bouwloci maakt in d priod dl uit van d gprojctrd wijk Trsvld. D bouwvrgunning wordt op 5 oktobr 976 vrlnd. Gscht bouwkostn inclusif btw: guldn ( uro). D woningn (bouwjaar 977) zijn gnummrd van 60 t/m 68. D nummrs 68 n 68 komn in d BAG nit voor. D onvn nummrs liggn aan d linkrkant van d togangswg n d onvn nummrs aan d rchtrkant. Aan d noordkant ligt d Trsdijk n aan d zuidwstkant n gbid waarvoor d gmntraad op 5 sptmbr 00 d naam D Golognstrook hft vastgstld (inclusif ovrbodig lidwoord). Tglijkrtijd krg d aangrnznd oud laan (votpad) d naam Golognlaantj (zondr lidwoord). Tkst: Rob Essrs 4 d Duknburgr - fbruari 04

5 Mil Couv was 6 jaar ton hij bij n bouwkt op d Trsdijk n affich zag mt d mddling d r ingschrvn kon wordn op dz bouwplk in Duknburg. D is 7 jaar gldn nu. W woondn nt tw jaar in d Wznhof, in n huis via d KNP, d Koninklijk Ndrlands Papirfabrikn. Mil komt uit Maastricht. Tw jaar na d ovrnam van Gldrland Tilns door ht Limburgs KNP in 97 wrd Mil ovrgplast naar Nijmgn om its van d Maastrichts KNPcultuur ovr t brngn op d wrkvlor bij Tilns. Voor mij prsoonlijk maakt ht nit vl uit, Nijmgn of Maastricht, maar voor d kindrn was ht n norm ovrgang. D KNP bsta inmiddls ook al nit mr, want ht bdrijf wrd in 997 ovrgnomn door ht Zuid-Afrikaans SAPPI. Ovrigns, door d crisis in d papirhandl drigt d Nijmgs vstiging dit jaar gslotn t wordn. Bijna tw hondrd wrknmrs vrlizn dan hun baan. Wilma Ook wrkzaam bij d papirfabrik was Anton Cohn, 8 jaar nu. Ton Wilma d plannn voor d bouw van dit buurtj bkndmaakt, schrvn wij ook in. Binnn één dag warn r dri kr zovl potntil koprs als d r huizn gbouwd wrdn. Zkr ton was ht kopn van n huis n norm stap. Anton zlf groid op in ht Willmskwartir, d Tn Cstra. Zijn vrouw, Ricky, is zs jaar jongr. W woondn aan d Van dn Havstra. D kindrn gingn pubrn n wij wildn voorkomn d z t vl bloot zoudn komn t staan aan d vrlidingn van drugs. Zwannvld lk n viligr omgving voor z. Luk vond ik ht hir nit in ht bgin. Ik wrkt ton in Arnhm n Duknburg lk wl ht ind van d wrld. D kindrn warn snl gwnd, bij mij duurd d zkr tw jaar. Tw van hun kindrn hbbn inmiddls ook zélf n huis in d stra gkocht. Guus Kroon is n nuchtr Noord-Hollandr, di 45 jaar gldn Alkmaar voor Nijmgn vrruild. Hij wrd hir dirctur van d sportfondsnbadn. Ik was rst in Malvrt gaan wonn, aan d stra. Ik was daar rst bwonr n had r n vrij ruim ngzinswoning. Ik zag in d Gldrlandr d advrtnti voor dz woningn. Ik ging mtn kijkn, maar kon ht in rst instanti nit ns vindn. Z gingn als d bknd warm broodjs n in 976 vrhuisd ik dus naar Zwannvld. Rné van Brlo, in dit gzlschap mt 57 jaar d jongst, woont r ht kortst: Vijfntwintig jaar nu. Sinds 989. W woondn rst in d gl fl van Talis, hir vlakbij. Daar kndn Ondr vlnr: Anton Cohn, Mil Couv, Ricky Cohn n Guus Kroon. Bovn: Rné van Brlo. w vrdr nimand. Ton w n woning kondn kopn n w rond gingn kijkn, kwam dit vrij. W lrdn al hl snl d rst van d stra knnn. W hbbn r ton, in 989, guldn voor nrgtld. Aankoopprijs Mil: Ik kocht ignlijk mt ht id om zo snl moglijk wr t vrkopn. D vraagprijs was guldn minus guldn aan subsidi. Hl aantrkklijk dus. Al hl snl zag ik n huis op d hok voor guldn wggaan. Tl uit j winst. Ik bn chtr gblvn, want ht bvil m mtn vl t god hir. Daar kwam bij d r nkl jarn lr n huizndip volgd, waardoor d prijzn hir wr kldrdn naar guldn n d hypothkrnt omhoog schoot naar, procnt. Zwannvld 6 stra knt n gdlt mt vn nummrs, langs d Trsdijk, n n gdlt mt onvn nummrs. D bwonrs van ht onvn gdlt zoudn van oudshr al its mr aan lkaar hangn dan d bwonrs van d andr kant. D voordur komt uit op n votpad. Paralll daaraan, aan d achtrkant, hbbn vl huizn n carport di d auto s via n wggtj kunnn brikn. Mil: D carports wrdn ton allmaal opn opgl- d Duknburgr - fbruari 04 5

6 vrd. Inmiddls hft idrn hm dicht gmaakt. Ovrigns, cht jarn zvntig-carports, want vl bwonrs kunnn hun nét its t grot auto, alln mt passn n mtn nog naar binnn krijgn. Rné: D vrschillnd hulpdinstn, zoals ziknauto s n brandwr, hbbn in ht vrldn problmn ghad mt ht vindn van ht juist adrs. All votpadn warn ook mt btonnn paaltjs afgslotn. Nu zijn r wgnmbar paaltjs n vrwijsbordjs naar d huizn. Maar nu nog hoor: als j mt d auto op d god plk n Duknburgs wijk binnnrijdt, kom j aan d hand van d bordn ovral god trcht, maar rijd j n wijk op n andr plk binnn, hb j n problm. Enclav In voglvlucht lijkt ht n nclav. Guus: Zo wordt d ook gvold. Ht zijn tachtig huizn, allmaal prcis htzlfd gbouwd, al hft mnig ignaar r door d jarn hn flink aan vrtimmrd. D huizn zijn rg dicht op lkaar nrgzt, n btj postzglforma. Pr woning is r ruimt voor één auto. En twd auto is mtn n problm; mt di lux had mn bij ht ontwrpn gn rkning ghoudn. Ook nit d ht bzit van n caravan gmngod zou wordn. Daarm is dz stra n bijzondr stukj Zwannvld. Ht is ook n van d last lappn grond di in Duknburg volgbouwd is, vult Rné aan. Mil: Tijdns d bouw gingn w lk wk kijkn, n zo lrdn w andr aanstaand bwonrs knnn. Anton: In 74 was ht kopn van n huis alln voor rijk mnsn wgglgd, n r wrd aan d andr kant van ht kanaal nit ovral vn positif op gragrd. Guus: Nimand wild naar Duknburg in ht bgin, d is pas lr gaan kantln. Ht maakt wl d r n gzamnlijk pionirsgst hrst. Ton ik nog in Malvrt woond was d nig vrbinding mt d stad d oud Hrts brug. D SRV-wagn hft vaak in d blubbr vastgztn. Er is altijd winig vrloop gwst in d stra. Bijna d hlft van d bwonrs zit hir al vanaf ht allrrst bgin. Drtigrs ton z zich hir sttldn, nu voor n dl pnsionada, d dolgrop van Jan Nagl. Guus: Ik dnk d kindrn hir n fijn jugd haddn n d daar d woonomgving zkr to bijdrog, n nu nog. Ht duurd nit lang voor d rst buurtfstn gorganisrd wrdn. Ricky: Ik hb d 4 jaar lang gdaan, n bn daar bgin jarn tachtig m bgonnn. Erst mt alln d onvn nummrs; lr kwam daar ht vn gdlt bij. 6 Mt ht volbouwn van dit last stukj Duknburg dacht ht gmntbstuur r lttrlijk n figuurlijk klaar m t zijn. D wgn lipn, d huizn stondn, all dnkbar voorziningn warn aanwzig, chtr d juist niuwbouwwijkn n voortdurnd bron van zorg n aandacht motn zijn, ralisrd mn zich pas lr. Paul Dpla vrwt ht zichzlf bij zijn afschid als wthoudr, vir jaar gldn, d d gmnt vl t lang d problmn nit zag of nit wild zin. Guus: D saamhorighid was al vrij groot hir, maar ton w inns n gmnschapplijk vijand haddn in d vorm van d gmnt wrd d alln maar grotr. Btaald parkrn Kalysor was d parkrproblmik rondom ht winklcntrum. Rné: Ton in 97 ht btaald parkrn drigd t wordn ingvord ondr n rond Winklcntrum Duknburg, op nog gn stnworp afstand van hir, was r binnn no tim n Bwonrsvrniging Zwannvld 6. Mil: D gmnt wild ons n vrgunning door d strot duwn, d hft ton vl kwaad blod gzt. Guus: J kon op j vingrs nlln d wannr r btaald zou motn wordn om bij ht winklcntrum t parkrn, vl bzokrs uit zoudn wijkn naar d omliggnd strn om daar hun auto kwijt t kunnn. Bzok B n W Rond di tijd kwam ht collg van B n W op bzok. Z schrokkn zich rot van d sfr in d wijk. Ton was r inns gld voor alls n wrdn zlfs d boomwortls tot problmik vrhvn. Guus: In 00 jogn z wr alls n idrn op d kast. Haddn z bij Triavium n mgabios, hotl n skibaan gpland. Er zoudn 000 mnsn pr dag op afkomn, maar nimand had r bij stilgstaan waar z dan di auto s mostn parkrn. Rné: En klin vijf jaar gldn kwam B n W opniuw voor n bzok naar Zwannvld. Z warn blodnrvus. Ht ging god, maar op ht ind vrgn z d 40 r strn t bzokn. Daar stondn bwonrs buitn t wachtn. Ton ik daarovr klaagd vrontschuldigd Dpla zich mtn. B n W hft ht tw maandn lr godgmaakt. Tussn d buurt n d Van Schuylnburgwg ligt d Golognstrook. D naam vrwijst naar d grop gologn van d univrsitit, di vanwg d bijzondr samnstlling van d grond mt succs voor bhoud van dz unik strook hbbn gplit. D ondrgrond van ht park is gvormd in d ijstijd, jaar gldn, n kan ons vl lrn ovr ondr andr d bosvorming in di priod. Vir jaar gldn wrd d Golognstrook opniuw ingricht. Mil: Ik was daar van mt af aan bij btrokkn. Er wrd n architct bijghaald n n ton uro uitgtrokkn om r its moois van t makn. Ht rsulta mocht r zijn, maar mot j nu ns kijkn. Volldig vrlodrd. Er wordt één kr pr jaar grooid, maar d is vl t winig. Ht gras sta bijna n mtr hoog n hondn zittn ondr d tkn als z r in d buurt komn. Er zijn bankjs n n picknicktafl gkomn. D tafl n n bankj zijn vrschillnd krn gj. Nu zijn z dfinitif vrdwnn. Ook n bldhouwwrk, n zwaan, most ht stds ontgldn door d vrnilzucht van d jugd. D zwaan sta nu in ht winklcntrum. Mt di strook zou volgns mij vl mr kunnn. Vanuit d woning van Rné hb j uitzicht op d JOP, d Jongrn Ontmotings Plk. Rné: Daar komt bijna nimand, want ho vrzin j ht om zo n ding nr t zttn vlakbij n politiburau. D mst jugd van Zwannvld hangt in d 40 r strn rond. Ovrlast van hangjugd hft mn in d 6 stra nit. Ook mt d criminalitit valt ht ruz m. En inbraakgolf in d tachtigr jarn rsultrd in n buurtwacht. D hft mn n tijd volghoudn, want d inbrakn wrdn ook mindr. Nu zijn d schuurtjs vakr dolwit, maar d fnomn trkt van d n naar d andr wijk. Muzikaal Ht is n muzikal stra. D grop Quro Vntos had r tot voor kort zijn thuisbasis, maar ook d van oorsprong Chilns grop Alpaca. Enkl bwonrs vormn nog stds n band. Ht mogn dan wl allmaal koopwoningn zijn, ht is gn witt buurt; mt d vooroordl wordt afgrknd. Mnsn afkomstig uit Marokko, Hongarij, Portugal, Turkij, Chili, China, Rusland. Er is juist zovl vrbouwd, omd mnsn nit wildn vrhuizn als ht huis t klin drigd t wordn. Van sommig bwonrs di wél vrtrokkn, is inmiddls bknd d z daar spijt van hbbn. Tkst: Michil van d Loo Foto s: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

7 Paul Gntnaar God zo mnnk: j hbt ht wr prima gdaan! Paul Gntnaar in Lankforst is sinds 00 d ignaar van n oldtimr Mrcds 90 uit 984. Hij vindt n w grotr auto ht prttigst n rd voorhn mrndls in n stioncar. Bij toval kon hij dz dstijds van n buurman ovrnmn. D Mrcds is btrouwbaar n zit hl comfortabl. Hij gbruikt dz ignlijk vooral in d wkindn, want naar zijn wrk ga Paul nt zo lif pr fits of scootr. Ondrhoud n vrdr kostn D Mrcds is nit duur in ondrhoud n andr kostn, vindt Paul. Motorisch is hij in fit nit kapot t krijgn, trwijl dz al ruim kilomtr op d tllr hft staan. Hij rijdt :0 op bnzin, w vrij zuinig is voor n Mrcds. Paul hft winig tijd om zlf its aan zijn auto t don én hft daar ook nit zo vl zin in. En god collga van hm ondrhoudt d auto op ht motorisch gbid. Evntul ondrdln zijn gmakklijk in Ndrland t vrkrijgn, zowl niuw als gbruikt. Alls in dz auto is chtr nog originl. D buitnkant vrdint wl w nadr ondrhoud. Daarom nmt gnomd collga d auto komnd zomr m naar Turkij waar d auto van buitn ghl grnovrd wordt. Paul ga wl w voorwrk don, want hij is van oorsprong immrs carrossribouwr. Hij sch d hij n klin 00 uro pr jaar kwijt is aan rgulir ondrhoud, inclusif d priodik kuring. Blastingtchnisch gzin is r nogal w t don gwst n trouwns nog t don ovr oldtimrs. Voorhn warn dz vanaf 5 jaar blastingvrij, maar pr januari jl. gldt d alln nog voor di vanaf 40 jaar oud. Voor d oldtimrs in d tussnliggnd lftijd gldt n ovrgangsrgling. Paul hft bricht ontvangn d hij ongvr n kwart zlf aan wgnblasting mot btaln, htgn nrkomt op zo n 0 uro pr jaar. Was d flink mr gwst, bijvoorbld wannr d auto op disl rd, dan had Paul d auto zkr mtn wggdaan. En na dz oldtimr? Paul is hl blij n tvrdn mt dz auto: hij start altijd mtn n hft hm in fit nog nooit in d stk gln. Daarom is Paul dan ook van mning: Zo lang ht bstj mij brngt waar ik naar to wil vind ik ht wl bst! Na dz is opniuw n oldtimr nit waarschijnlijk, tnzij Paul r tovallig tgnaan loopt. Moglijk komt r zlfs gn auto mr of misschin n klin in vrband mt d boodschappn. Tkst: Ptr van Kraaij Foto s: Jacqulin van dn Boom En droomdkntj Ton mijn zoon gborn wrd, hft n vrindin ht gduld ghad om n mooi boxkld t quiltn. Ht is n waar kunstwrk gwordn. D gboortdum sta op d rand gborduurd. Ht klin mannk hft r hl w urn op liggn spln n rollbolln. En ook ton i grotr wrd, was ht n hrlijk spldkn. Inmiddls woont zoonlif op kamrs n ligt ht kld thuis naast d bank. Ht houdt mij warm bij n avondj tv-kijkn. Ht is n dkn mt hrinnringn. Mt krstmis in d Ontmotingskrk hbbn d kindrn in d gzinsviring ht vrhaal ghoord van ht schaapj d zijn wol graag wild afstaan aan ht kindj in d kribb. Ht kindj Jzus lag slchts in dokn gwikkld in n vorbak mt stro. Ht was koud. Zijn oudrs Maria n Jozf warn ondrwg naar Bthlhm ton Jzus wrd gborn. Vl haddn z nit bij zich. Maar... r was n schaapj in d krk mt wol n r was n mooi dkntj gmaakt van klurig lapjs. Jzus wrd lkkr ondrgstopt... Krstmis is wr voorbij. D krstkribb is opgruimd, d bldn ingpakt n op zoldr gzt. En d mooi droomdkntj? D is bstmd voor n kind d ht god kan gbruikn om zich lkkr warm n vilig t voln. Ondr j ign droomdkn vol j j vilig, waar j ook bnt: thuis, in ht ziknhuis, op n logradrs, in n blijf-van-mijn-lijfhuis. En ign dkntj waar j lkkr ondr kunt kruipn, waar j op kunt spln, d gun j toch idr kind? Hft u ook n lkkr warm dkntj? Kijk dan ns op nl. Of kom vn langs bij d Ontmotingskrk, dan kunnn w binnnkort nit één maar dkntjs gaan wgbrngn. Ht boxkld van mijn zoon houd ik nog maar vn zlf, want ik wt nu ho kostbaar n ign dkntj is. Jann Rns Pastor Ontmotingskrk d Duknburgr - fbruari 04 7

8 D mnsn achtr d wbsit Kirstn Appldoorn Vrijwilligrs Vrijwilligrs zijn d last tijd vanwg d crisis zr gzocht. Vl wrkzaamhdn di rdr door profssionals gdaan wrdn, wil mn stds mr doorschuivn naar vrijwilligrs. Is r aan d n kant n gbrk aan btaald wrk, voor vrijwilligrstakn is r n groot tkort aan man-/vrouwkracht. Ht gkk is d al dit vrijwilligrswrk nit tot ht nionaal bruto inkomn wordt grknd. Ondrtussn don hl w mnsn zr vl vrijwilligrswrk, n vrdinn w btrft d tgnwaard van hun wrk hirm soms ruim mr dan d vaak bprkt uitkringn. Vaak gburt dit vrijwilligrswrk mt grot towijding. Ht vrvlnd voor managrs is d mn vrijwilligrs nit als wrknmrs kan aansturn. Ht aansturingsprocs van vrijwilligrs loopt langs andr kanaln dan op ht wrk. Dit aansturn vrgt vaak andr profssionl kwalititn n d is lang nit idr ggvn. Wi t vl ga trkkn n duwn, maakt mnsn kopschuw. Z vrlizn dan hun motivi n d is ht rgst w bsta. D kans op afhakrs is dan ook groot. Inzt van managrs hft vaak n avrchts ffct n lidt nogal ns tot huiznhog conflictn. D rgring zit ook wl d d vrijwilligrsmarkt langzamrhand is opgdroogd. Mn wil nu d uitkringsgrchtigdn vrplicht vrijwilligrswrk don. Voor sommig wrkzaamhdn kan d, zoals ht schoonhoudn van n park, ht ijsvrijhoudn van wgn n drglijk. Maar voor wrkzaamhdn di towijding vragn, bijvoorbld prsoonlijk contactn n omgang mt oudrn, is vrijwilligrswrk uitsluitnd ffctif wannr dit mt lifd n ovrgav wordt gdaan. Vaak motn daarbij grot cultuurvrschilln wordn ovrbrugd. Dit soort takn door onwillnd mnsn ln don, lidt tot allrli rampn. Bovnal, ho ga j dit typ gdwongn wrk controlrn? En door wi? Ho ga d rapportag naar d gmnt? D ga tijd kostn di vrijwilligrs toch al t winig hbbn. En onzalig plan! Janwillm Kotn 8 n Juli Mancnido D oplttnd Duknburgr zal al hbbn opgmrkt d w op dcmbr in Duknburg n niuw communicikanaal hbbn gkrgn: Dz naam is bwust gkozn om bij d naam van dit tijdschrift aan t sluitn. D bdoling is d wbsit n magazin lkaar gaan aanvulln. D wbsit is voor snll actul n kort brichtjs bdold. Ht magazin wrkt langzamr n is dus mindr actul maar mr gschikt voor algmn informi n achtrgrondvrhaln. Nit all Duknburgrs hbbn immrs n intrntvrbinding. Ht is d bdoling d d mnsn van d wbsit n d rdacti van d Duknburgr nauw mt lkaar gaan samnwrkn. In d rdacti van ons blad zittn al mnsn, zoals Kirstn Appldoorn, di voor d wbsit actif zijn. Ht dol van d niuw intrntsit is om n plform t bidn, zod mnsn in d buurtn makklijkr mt lkaar kunnn communicrn. Buurtn motn stds mr samn gaan don. Door d crisis hft d gmnt nit mr voldond middln om all buurtzorg t financirn. D wbsit is n uitgkind mdium om mt lkaar in contact t trdn n its gzamnlijk ondrling t rgln. D Zvnsprong hft al jarn gplit om n cntral Duknburgs wbsit naar ht modl van Nijmgn-Oost, waar dz wbsit voortrfflijk wrkt. Maar ht kwam r maar nit van, totd d gmntlijk afdling Wijkmanagmnt wbsits conform ht modl van Nijmgn-Oost voor andr dln van d stad lit ontwikkln. Z bstaan ondr andr in Lindnholt (lindnholtlft.nl), Nrbosch- Oost (nrboschoost.nl), Oud-Wst (dwstr. info) n cntrum (mijnmarikn.nl) n hbbn als ovrkoplnd naam Mijnbuurtj. Om d Duknburgs wbsit vorm n inhoud t gvn hft d gmnt tw dams aangtrokkn di als bazinnn van dz wbsit gaan optrdn. In ht computrjargon htn di wbmastrs. Di dams zijn Kirstn Appldoorn n Juli Mancnido. D Duknburgr had n gsprk mt bid dams. Ho zijn julli zo bij d wbsit gkomn? Juli is mdwrkr van Ht Intr-lokaal n wrd door d gmnt daarvoor gvraagd. Kirstn hft samngwrkt mt d cultuurtafl. Vanuit di hok is zij aangmodigd om wbmastr t wordn omd Kirstn god kan schrijvn. Z hft namlijk kindrbokn gschrvn. Z is n studnt hbo n daardoor in sta d jongrn btr aan t sprkn. Ho bn j wbmastr gwordn? W haddn bidn wl knnis van d computr n intrnt, maar d was nit voldond om wbmastr t wordn. Daarom hbbn w bij Mijnbuurtj n cursus van dri maandn gvolgd, n xamn afglgd n rvaring opgdaan om ht modl van d wbsit Oost ook in Duknburg t gaan opzttn n uit t rolln. Na ons xamn (mdio dcmbr) zijn w hl glidlijk bgonnn d wbsit modl t gvn mt als basisstramin d wbsit van Oost. W zijn op zok naar Duknburgrs di ons willn hlpn. Momntl hbbn w al n twintigtal ingschrvn bwonrs, maar ht motn r minstns drtig zijn, willn w cht god van d grond kunnn komn. Lifst van idr wijk nkl. Julli sit is al oprionl? D is waar, maar w zijn r nog lang nit n w zulln dus d rst maandn nog w motn xprimntrn. Daarbij hopn w hulp t krijgn van d Duknburgrs, ook bij ht opzttn van d vrschillnd rubrikn van d wbsit. D wbsit is dus voor maar ook door Duknburgrs. W bdoln julli daarm? Op onz sit willn w n vraag- n aanbod- d Duknburgr - fbruari 04

9 rubrik opzttn waarbij vraag n aanbod bij lkaar wordn gbracht. Vrdr hbbn w n niuwsrubrik voor kort brichtn. Dan is r n agnda waarbij w nauw samnwrkn mt d Duknburgr. Ook zulln d Duknburgrs mt brichtjs n vrzokjs n plasj op onz wbsit krijgn. D gmnt hft ook d moglijkhid om mddlingn t plasn. Ht bdrijfslvn n d winkls zijn vnns wlkom. W kunnn brichtn plasn naar ht modl van marktplas.nl. Mn kan dan aanbidingn don of niuw zakn prsntrn. Wannr j als blangstllnd van d sit bnt ingschrvn dan is ht d bdoling d j bijvoorbld in n straal van 500 mtr rond j huis wt w r gaand is. Krnwoord bij d togang tot d wbsit is gbruikrsvrindlijkhid. Ook d nit computrfrak mot snl d zakn kunnn vindn di hij nodig hft n zo mn wil n brichtj kunnn achtrln, n aanbod don of n vraagj stlln. Ho bhrn julli dz brichtnstroom? D is bst moilijk. Ht is d bdoling, wannr j n brichtj op onz wbsit zt of n aanbod dot, d j j mt naam, tonaam, adrs n wbadrs bkndmaakt. Onz wbsit is gn anonim mdium waar j op kunt zttn w j wilt. W controlrn d brichtn idr dag. Komn r zakn voor di racistisch, schunnig of onwaar zijn, dan blokkrn w onmiddllijk d schrijvr n haln ht slcht bricht van onz sit. D is n hl vrantwoordlijkhid, W zijn daarom bzig n stuut op t zttn waarin n n andr duidlijk wordt grgld. Ht zal julli bknd zijn d w ook n sit hbbn voor Dromn ovr Duknburg. Er zijn in divrs andr wijkn ook onafhanklijk wbsits voor n buurt. W Dromn ovr Duknburg btrft, dz sit hbbn w glinkd mt onz sit. W houdn dz sit nog nig tijd in d lucht, omd zij naamsbkndhid hft. Dromn ovr Duknburg is dan ook in onz sit opgnomn. Op dn duur zal Dromn ovr Duknburg langzaam uitstrvn. Wl zoudn w ht cht fijn vindn wannr d mnsn van Dromn ovr Duknburg zich bij ons zoudn aansluitn. W hopn dus op dn duur Dromn ovr Duknburg volldig mt dduknburgr.nl t intgrrn. Ook zulln w op kort tijd samnwrking gaan zokn mt d andr wbsits, waarbij w nuurlijk d idntitit van idr van dz sits zulln rspctrn. Ho loopt d zaak momntl? Onz start is zondr problmn glopn n Kirstn Appldoorn (links) n Juli Mancnido. w zijn dus al god functionl. Maar r mot nog vl gburn wil d wbsit volldig oprionl zijn. W dnkn hirvoor nog nkl wkn nodig t hbbn. Ht is d bdoling d w 9 januari lif gaan. Vl hangt af van d bridwillighid van d bwonrs. Dz bpaln voor n dl d kwalitit van d sit. Ook zal nog n god samnwrkingsvorm mt d Duknburgr motn wordn uitgwrkt. Mt nam w w ovr n wr van lkaar als kopij kunnn gbruikn. Wij als wbmastrs hopn ook op stun van d divrs Duknburgs grmia, in ht bijzondr van d wijkplforms, d Zvnsprong, d wijkorganisis, d krk, social instantis, vrnigingn n scholn. Tnslott rknn w op hulp van ht bdrijfslvn n d zzp rs. Tkst: Janwillm Kotn Foto: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04 9

10 GGD Gldrland-Zuid Straks gzond zwangr wordn? Mld j aan voor d workshop! Ghaktballn! D mannn zichzlf in januari nog stds volproppn mt ghaktballn n frikandlln is nit niuw. Wij vrouwn makn dan livr ht zoghtn 'bikini-klaar-schma' complt mt n hl dit romhn. Dit is n trnd di jaarlijks trugkrt mt ht oog op d god voornmns. Om ht zorgvuldig n uitgdacht dit vrvolgns in fbruari wr hlmaal t vrgtn n in t lvrn voor di ovrhrlijk kaas-pizza of d pj spciaal waar wij vrouwn dan zo ontzttnd naar vrlangd hbbn. Lijkt ook n trugkrnd fnomn t zijn. Ht is zo onrlijk... Want als j als vrouw mt n blubbrig lichaam voortbwgt ovr ht strand, dan lijkt d hlmaal nit gaccptrd t wordn. Wl door d mannn maar nit door andr vrouwn. En man daarntgn lijkt t mogn blubbrn w hij wil, hij mag ht lichaam hbbn van n pak vla, hij mag grijs n kaal wordn n ovrbhaard zijn. Dit komt vast voort uit d zr praktisch instlling van d man. Mannn ln lkaar mt rust als ht ga ovr ht uitrlijk. Vrouwn vindn mannn mt oudrdomsvrschijnsln vaak zlfs schtig of sxy. Hbbn wij vrouwn zlf ht bld gcrërd d wij r uit zoudn motn zin als n barbipop? Ht antwoord is hl simpl: 'ja' d hbbn wij ongtwijfld aan onszlf t dankn! Maar vrs nit dams want ht blijkt juist zo t zijn d mannn wl van n btj vls op d vrouw houdn. Ht lifst ook nog mt mooi vrouwlijk rondingn n als ht vn kan cup D. Dus vrouwn, gnit vooral van ht lvn! Kirstn Appldoorn (Foto: Jacqulin van dn Boom) 0 Wil j n antwoord op al j vragn ovr gzond zwangr wordn? Vanaf januari 04 startn d workshops straks zwangr wordn waaraan idrn gris kan dlnmn. Chantal Schoutn, wrkzaam bij GGD Gldrland-Zuid n voorlichtr bij d workshop straks zwangr wordn, vrtlt hir mr ovr. Ik bn zlf modr van tw jong kindrn. Ht is fijn als j mt j vragn rondom zwangr wordn n zwangrschap rgns trcht kunt. Tijdns d workshop is dit, vntul in gzlschap van j vrindn, famili of burn, thuis of op loci in d stadsdln Duknburg n Lindnholt moglijk. In d workshops kunnn allrli ondrwrpn aan bod komn. Dz ondrwrpn wordn door jou als dlnmr ingbracht. Is tiramisu gmaakt van rauw irn? vrog Chantal zich tijdns haar zwangrschap bijvoorbld af. J kunt ook dnkn aan vragn als: mijn man wrkt mt chmisch stoffn, is d schadlijk voor d ongborn baby? Ik hb last van ovrgwicht, kan ik daardoor moilijkr zwangr rakn? Dz n andr vragn ovr ondr andr voding, klachtn tijdns d zwangrschap, rokn of alcoholgbruik kunnn aan bod komn. Hirbij kunnn bijvoorbld bldn n splln gbruikt wordn. Chantal Schoutn (links) n Marik d Baaij. En gzond start Problmn tijdns d zwangrschap n moglijk ook in ht lr lvn van ht kind wordn vroorzaakt tijdns d rst twaalf wkn van d zwangrschap. D organn van d baby zoals ht hartj, wordn al in d rst wkn gvormd. Ht is blangrijk om al tijdns dz rst wkn n zlfs al voord j wt d j zwangr bnt gzond t lvn om j kind n zo god moglijk start t gvn. Mocht j vragn hbbn di tijdns d workshops nit dirct t bantwoordn zijn, wtn d voorlichtrs waar j hir m trcht kunt. Chantal woont vanaf jongs af aan in Lindnholt: ik kn d omgving n wt wlk vrloskundign n andr hulpvrlnrs r hir in d buurt wrkn. God voorbrid D workshop is n god voorbriding op d zwangrschap. D mnsn di d workshops gvn voln zich prsoonlijk btrokkn bij ht zorgn voor mr gzond zwangrschappn in Duknburg n Lindnholt. Zo zgt Chantal: Ik wil graag bijdragn aan gzond zwangrschappn, gzond baby s n d gzondhid van modr n kind. Idrn wil tnslott n gzond baby. D rvaring di ik hb opgdaan op d afdling vrloskund in ht Canisius-Wilhlmina Ziknhuis kan ik hirvoor inzttn. Chantal bnadrukt d mnsn mt vragn haar prsoonlijk aan mogn sprkn. Wil j d informi di j nodig hbt om d wg t kunnn bwandln naar n gzond zwangrschap? Chantal n d andr voorlichtrs kijkn r naar uit om julli t ontvangn bij d workshops. Aanmldn voor d workshop straks zwangr wordn kan bij Ria Zonsbk (Tandm Wlzijn) via tlfoonnummr: of mail Chantal: Mr algmn informi ovr gzond zwangr wordn kun j vindn op Tkst n foto: GGD Gldrland-Zuid d Duknburgr - fbruari 04

11 Multidag: multiculturl dagbgliding n -bhandling Niuwsgirig gwordn naar wi n w Multidag is, gingn w naar Krknbos, n plk glgn in Lindnholt n dichtbij Duknburg. Dz stichting houdt hir kantoor n hft r n vrblijf voor dagbgliding n -bhandling, D activititn n bgliding wordn gorganisrd voor oudrn mt vrschillnd culturl achtrgrondn. Z komn uit d rgio Nijmgn n Arnhm. D moglijkhid bsta d z mt ign busjs wordn opghaald n thuisgbracht. Multidag was voorhn gvstigd aan d Wolfskuilswg. Sinds nkl wkn is z hir t vindn. W sprakn mt voorzittr Mahin Janki, nkl mdwrkrs, vrijwilligrs n stagiairs. Dlnmrs Onz blangstlling ging vooral uit naar ho d dlnmrs d zorgvrlning van Multidag rvarn. W stldn dz vraag aan n grop tijdns n activitit. Dit kr warn z bzig mt ht krstgburn. En gzllig gropsgsprk ovr ho z lkaar mt n krstcadautj kunnn vrblijdn. Hovl t bstdn, n rijmpj rbij, n prsoonlijk tintj, lootjs trkkn n w r zoal bij hoort in d fstdagn van dcmbr wrd in stmming gbracht. D dlnmrs brachtn samn mt d mdwrkrs n vrijwilligrs ook n krstspl tn tonl mt n hindostaans als Maria in d lvnd krststal. Ht multiculturl wordt samn gdld bij d viringn van d vrschillnd rligiuz fst- n thmadagn n maaltijdn. Andr bzighdn samn zijn yoga n vrschillnd splltjs, ondr mr bingo, sjoln n kaartn. Vrdr tknn, lzn, schrijvn, alsmd criv activititn als vrvn, klin, brin, n muzik makn. Ook computrn, hrsngymnastik, wandln, n dagj uit n shoppn in Winklcntrum Duknburg. Gzamnlijk tn Zodra d kukn daarvoor klaar is, gbruikn z samn d warm maaltijd, vgtarisch of zondr rund- n varknsvls is moglijk. Grchtn uit d vrschillnd culturn wordn klaargmaakt. Bij n rondvraag hoordn w d d dlnmrs d activititn op prijs stlln. Dlnam kan vrschillnd zijn, afhanklijk van d zorgindici pr individu. Vrnzaming wordt tgnggaan middls sociaal-culturl contact, dagstructurring, bgliding n ontspanning. Rkning wordt ghoudn mt d culturl vrschilln n d social, psychisch n somisch gstldhid. D cliënt mag dan ook naar ign bhoft aan n activitit (zowl thraputisch als rcrif) actif of passif dlnmn. Er ga n trajct aan vooraf bij d towijzing voor dz zorg. Daarbij kan ht voorkomn d r n gschil ovr towijzing ontsta tussn d gmnt n d aanvragr (zlf, famili, vrind of vrplgkundig op basis van mdisch dossir) n dz tussn wal n schip trcht komt. Multidag is ook bdold voor mantlzorgondrstuning om d vrzorgnd partnr gdurnd n of mrdr dagn pr wk t ontlastn van d zorg. Er is vnwl nog t winig blid ontwikkld hirvoor. Financiring van d zorg vindt plas middls d AWBZ (Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn), ht PGB (Prsoon Gbondn Budgt) n d ZIN (Zorg In Nura). Multidag is door ht ministri van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport AWBZ n HKZ-gcrtificrd als dagbglidingsinstlling. Multidag stlt samnwrking mt organisis in Duknburg n Lindnholt op prijs. Bgonnn in 004 Ht rst initiif voor dz zorg ontstond in Spijkniss vanuit tw vrplgkundign in 004. D Vrniging Surinaams Ndrlandrs (VSN) spld daarbij n rol. In 0 wrd Multidag gstart in Nijmgn. Zowl ht bstuur, als d mdwrkrs, vrijwilligrs n stagiairs bstaan uit ovrwgnd Surinaams n Europs Ndrlandrs. Via d afdling WMO van d gmnt, d huisarts, na ziknhuisopnam of zlf contact opnmn kunt u bij Multidag trcht. Wl is n indici nodig van ht Cntrum Indici Zorg (CIZ) of d WMO. Ook kan mn in d instlling van Multidag trcht voor GZ-Psychologisch n/ of Ayur Vdisch bhandling/bgliding. Voor mr info: kijk op of tlfoon (04) of (tlfonisch maandag, wonsdag, vrijdag van 0.00 tot 6.00 uur). Ht bzokadrs is Krknbos -6, 6546 BE Nijmgn. Tkst n foto: Tho Vrmr d Duknburgr - fbruari 04

12 Nu Angéliqu van dr Hijdn d functi rgissur opnbar ruimt bij d gmntlijk afdling Stadsbhr is gaan bkldn, is Duknburg als haar wrkgbid uit haar portfuill vrdwnn. Of d cht hlmaal voorgod is of tijdlijk, d zal d tokomst lrn. D Angéliqu Duknburg zal missn n Duknburg Angéliqu, sta als n paal bovn wr. Wi d opvolgr voor Duknburg van Angéliqu ga wordn was tijdns ht aangnam, gzllig gsprk in ht wijkcntrum in Mijhorst nog nit bknd. Wi ht ook wordt, n knnismakingsintrviw mt d Duknburgr komt r zkr van. Nijmgn-Noord Als gborn Brabants ging Angéliqu naar d Landbouwunivrsitit Wagningn voor d studi biologi. Aansluitnd dd zij promotiondrzok, Angéliqu is dus dr. ir. A. van dr Hijdn. Maar ht wrldj van d wtnschap blk t gïsolrd t zijn om n positi naar haar hart t vindn. Angéliqu is sociaal btrokkn n volt zich ht prttigst als z aan concrt dingn mt andrn kan samnwrkn. Angéliqu wild dan ook graag its dirctr wrkn in n voor d maschappij. D gmnt Nijmgn bood haar dz moglijkhid n Nijmgn-Noord wrd haar rst wrkvld. Aan d inrichting van d Waalsprongwijkn, di ton al volop in wording warn rondom ht bstaand Oostrhout n ht oud Lnt, drog Angéliqu n aardig stn bij. Z hrinnrt zich god ho moilijk daar gschikt plkkn t vindn warn om spltuintjs voor d kindrn t ralisrn. Na andrhalf jaar Nijmgn-Noord wrd Angéliqu gdtachrd in Duknburg. Nijmgn-Noord n Nijmgn-Zuid hbbn gmn d z bid n aardig indj van ht stadscntrum af liggn. Vanuit bid stadsdln mot mn wr n bruggn ovrstkn. Duknburg Gvraagd naar haar rst indruk van Duknburg in 007 antwoordd z: W n norm ruim opgztt opnbar ruimt n hl vl gron. Dstijds al vrtig jaar oud, was ons stadsdl hir n daar zkr aan n opknapburt to. Er most dus n god plan van aanpak komn om d wijkn voor d tokomst prttig bwoonbaar t houdn. Angéliqu: Wissling van d wacht Wijkbhrdr Angéliqu van dr Hijdn vrtrkt D tokomst is voor n dl onvoorsplbaar als ht om gron ga Populirn zijn bomn di vaak na vrtig of vijftig jaar vilighidsproblmn gaan oplvrn n dan mot r bkkn wordn of z grooid n vrvangn motn wordn. D ipzikt di Wznhof trof was nit t voorzin, maar most wl aangpakt wordn. Ht wghaln van d vl grot bomn n ht niuw aanplantn van nog mr, maar (nu nog) klinr xmplarn langs d Van Apltrnwg was bst n spannnd projct. Ht gronplan waarondr dz n all tokomstig wrkzaamhdn van bijvoorbld d firma Donkr Gron valln, is n miljonninvstring. Participi van bwonrs D btrokknhid van Duknburgs bwonrs is groot. D hft Angéliqu bij voortduring rvarn. En vn wordt Hart voor Duknburg aanghaald, ht groots, innovrnd projct d intussn van d baan is. W hir in Duknburg hl god wrkt is n klinschalig aanpak van klin problmn door d bwonrs zlf. En mooi voorbld is ht gron in Zwannvld bij d fl D Blombrg. Aan d vot van d fl was jarnlang n grasvldj waar hondnbzittrs hun hondj uitlitn. Op d uitwrpsln van dz bstjs kwamn hords vlign af. Di vlign zochtn vrvolgns d bovnliggnd woningn op n ja, d is nit fris. D Blombrgbwonrs stakn d hoofdn bij lkaar n kwamn samn tot d oplossing: n blomn- n plantnprkj aanlggn, d zo mooi is d hondnbzittrs ht wl uit hun hoofd ln om daar n boodschap achtr t ln. D bwonrs brachtn zlf gld bijn voor d rst aanplant, houdn ht bij torburt bij n nu zijn z blij mt ht rsulta. Btrokknhid n initiif van bwonrs lidn dus tot mooi rsultn. Angéliqu nomt d god samnwrking mt d grongrop van D Zvnsprong. Dz mnsn hbbn hun huiswrk gmaakt als w mt hn in gsprk komn. Zkr. Hl blangrijk is ht d bwonrs god op d hoogt zijn. Andr bwonrs kunnn dan ook altijd trugvalln op d knnis van D Zvnsprong. In ht niuw blidsplan Gf z d (opnbar) ruimt sta d ovrtuiging cntraal om ruimt t gvn aan bwonrs om zlf vrantwoordlijkhid t nmn bij ht bhr van d opnbar ruimt. Er is al n aantal voorbldn, zoals bij D Blombrg, waar dit prima functionrt. Losln Naast ht gron hft d gmnt ook vl gïnvstrd in ondr mr spltuinn, sportvldjs, bankjs n kunstwrkn. Dit alls om d buurt god lfbaar t makn n t vrfraain. Door d grot invstringn zijn nu hl w voorziningn in vrijwl all hokn van d wijk t vindn. Ook hirin gingn vl tijd n ovrlg zittn. Want zovl mnsn zovl wnsn. Soms is ht bst moilijk om mnsn n wnsn op één lijn t krijgn. Op basisnivau is Duknburg op ord gbracht. Maar r kan nog vl mr gburn. D gbruiklijk procdur was: U (d bwonrs) vraagt, wij (d gmnt) draain. Di tijd is voorbij. Bwonrsgropn motn vooral samnwrkn. Duknburgrs kunnn vandaag d dag prima zlf komn mt plannn om mt ht wijkbhr t kijkn naar d moglijkhdn. Er is in dit stadsdl zovl gron waar kindrn kunnn spln n waar mn kan picknickn. Of op n mooi zomravond kun j gnitn van d rust aan ht wr, mt d rug naar landhuis Duknburg gkrd. Di ovr is n stukj opnbar ruimt n één van d d Duknburgr - fbruari 04

13 mooist plkjs in ons stadsdl! Simpl moglijkhdn om lkaar t ontmotn zijn ook d mostuintjs zoals in Aldnhof n Tolhuis. Angéliqu: Om als gmnt d oud wrkwijz U vraagt, wij draain t motn losln n ovr t gaan op dlgrn, valt nit ns m. Maar d ht wrkt kun j in Duknburg zin. Niuw wrktrrin Er is in d niuw functi van Angéliqu (rgissur opnbar ruimt) één collga rdr aangstld. Hij is d rst pionir, ik bn d twd, aldus Angéliqu, di intussn op wg is om in Wst als intrmdiair t fungrn tussn gmnt n d Dar als intgral aannmr voor ht ondrhoud. D Dar is in n aantal stadsdln allang nit mr d dinst di nkl afval bhandlt, mn dot r vl n vl mr. Dnk aan gras maain, rparis van opnbar wgn, wortlopdruk vrhlpn, opruimwrkzaamhdn na n vnmnt zoals d vrijmarkt op Koningsdag, snuwvrij makn van wgn n fitspadn n w al nit mr. Als contactprsoon vrzamlt Angéliqu intrn d opdrachtn, di inhoudlijk kunnn variërn van hindrlijk losliggnd stoptgls, d omvang- n plasbpaling van n stadsparkj tot n mt blangrijk, vlomvtnd projctn. D Dar komt hirbij prominnt in bld, schaklt mwrknd organisis in n hft d uitindlijk control op d uitgvord wrkzaamhdn. Intrn blijft Angéliqu ovrigns samnwrkn mt dzlfd mnsn van d afdling Stadsbhr aan d Niuw Duknburgswg. Er zal in januari wl vrhuisd wordn naar ht stadhuis in ht cntrum. Er wordt stds mr gwrkt mt flxplkkn. En ht is n groot voordl als straks all dinstn wr ondr één dak zittn. Zin wij u nog ns trug in Duknburg? vrog Duknburgrrdactur Janwillm, di mt Angéliqu n boind boom had willn opzttn ovr ht ondrwrp clbiologi : Jawl hoor, antwoordd Angéliqu, maar nit als wijkbhrdr. Wi wt komt in d tokomst Duknburg wl wr in bld als ook ht ondrhoud van Duknburg bij d Dar in rgi wordt gbracht D tokomst In fit is r vl w oud was vrniuwd n zulln r op kort trmijn plannn vrwznlijkt wordn. W gaan vrdr mt ht gronplan n willn daarbij graag in gsprk mt bwonrs ovr d bomnlann van nkl rondwgn (zi voor all plannn d voortgangsbrivn in dit nummr). En r zal opniuw vrsltn gron vrvangn motn wordn, waardoor hir n daar ht bld drastisch vrandrt. In niuw aanplant wordt norm gïnvstrd, maar d nuur is onvoorsplbaar. Ook al hb j nog zovl vrstand van w groit n bloit, soms pakt ht in wrklijkhid andrs uit dan j had gdacht n gpland. Angéliqu gft graag aan d Duknburgrs m: Nm ht opnbar gron n d opnbar ruimt mr in gbruik! Om ht stadsdl vrdr aangnaam bwoonbaar t houdn zou r bwustwording motn ontstaan ovr d vrantwoordlijkhid voor bijvoorbld d particulir garagplintjs, ht ROC-trrin in Zwannvld, d HAN-loci Tolhuis n d rstantn van w ns Zgrs Grontn n Fruit was aan d Oud Duknburgswg. Tnslott kunnn D Zvnsprong n mijnbuurtj.nl vl voor d ondrling vrbinding van Duknburgrs gaan btknn. Tkst: Htt Morriën n Janwillm Kotn Foto s: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

14 D tijd Als u dit ind januari lst, is al ht fstgdruis rondom d jaarwissling achtr d rug, want d tijd sta nit stil. D is wl ht gval op ht busstion Duknburg, voorhn Brabants Poort, want hovl wkn/maandn sta di klok daar al stil? Mag ik daar vrbaasd ovr zijn? Bij ht opnbaar vrvor is d factor tijd, na d vilighid, ht mst ssntiël, maar knnlijk nit bij Brng. Hovl buschauffurs kijkn pr dag op di kapott klok n zal nimand op ht id zijn gkomn d t mldn bij d vrantwoordlijk functionaris? Of is di r - zoals bij vl bdrijvn n instllingn - knnlijk nit, want ht ligt altijd aan n andr. Ovrigns, d stionsklok op d torn van ht Cntraal Stion voor d trinn is ook vl t lang buitn bdrijf gwst, door stil t staan. Duknburg, vl bwonrs van d oudr wijkn als Oost of d Indisch strn, sprkn ht uit alsof z its vis in d mond hbbn, maar zijn r zldn of nooit gwst. Inmiddls hoor ik stds vakr - mt nig jalozi in d stm - uit dizlfd hok ht commntaar d allrli projctn maar uitgprobrd wordn in Duknburg n d r dus knnlijk zo vl t don is. D mot vooral zo blijvn. Nuurlijk hft Duknburg zijn mankmntn, maar zo lang w allmaal bzig blijvn di t vrhlpn in d vorm van zr intnsif vrijwilligrswrk, ga ht wl lukkn. Voorwaard: alrt zijn op allrli invalln vanuit ht stadhuis, ondr ht mom van participimaschappij. Tot slot: rglmig bnadrn Duknburgrs uw columnist mt suggstis voor ondrwrpn in dz rubrik n d waardrn w zr. Mt stip ga ht vaak ovr d baasjs van hondn mt ht vrzok hun huisdir voor hun ign voordur d bhoft t ln don. Di vraag gf ik graag door. Guus Kroon 4 (Foto: Bart Noordijk) Huiznnaam: Plx In d Wznhof had d Duknburgr n intrviw in ht huis van Jos n Htti. Hun huis draagt d aanvanklijk wondrlijk naam: Plx. Waarschijnlijk dnkn d cht Nijmgnarn dan vrijwl mtn aan n mooi woordspling: Plk z / plk gnog. Jos n Htti hbbn daar gnog plas, vandaar. Als cht Nijmgnarn woondn zij na ondr mr in Hrt nog kort tijd in Maldn, maar Nijmgn blf trkkn. Dus kwam ht gzin zo n twintig jaar gldn in Wznhof trcht, in n ruim ngzinswoning. Hun dochtr ging op n ggvn ognblik ht huis uit, zod Jos n Htti klinr wildn gaan wonn n ht lifst glijkvlors. Ht wrd dit huis, pal aan n bosgbid mt aan all kantn n vrij uitzicht. Wrd ht bord gj? Jos vrtlt d dit bord - d op d voorgvl naast ht kuknraam hangt waar andrs moglijk plantnbakkn zoudn komn - n btj gj is. Ton hij n zijn vrouw n klin jaar gldn hir kwamn wonn, was r in d buurt n huis mt d naam Krêk wâk woa (= Prcis w ik wild). D bord haddn Jos n Htti al rdr gzin n wildn d t zijnr tijd vntul wl hbbn voor hun niuw woning. D bwonrs daar vrhuisdn n ht bord was hlaas ook mtn wg. Evn lr zag Jos bij andr mnsn in d buurt ht bord Plx. Ook di mnsn gingn vrhuizn n d bord most van d gvl vrdwijnn n zou wgggooid wordn. Jos vond d zond, mocht d mnmn n hing ht mtn op hun ign huis. Jos had al langr gdacht aan n naam voor hun huis, maar ht kwam r nit van. Zijn vadr was schildr n maakt d mooist dingn. (Zo ontwirp hij ooit d nummrpla voor n aanhangr: n gl vlak n daarop mt zinkn sjablonn d lttrs n cijfrs rop.) D huiznnaam most toch ook its cht Nijmgs wordn, bij voorbld t Huuksk. Ht wrd dus - min of mr bij toval - Plx. Ht bord hoft nit m bij n vrhuizing, want Jos vrtlt w gkschrnd: D volgnd vrhuizing van hiruit gburt samn mt d Dla. Hij mot r ook wl om lachn, want hij hoopt d zoits nog n flink tijdj ga durn. Tkst: Ptr van Kraaij Foto: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

15 Ook voor Talis hft d crisis gvolgn Mnsn hbbn mindr gld in d portmonn. D gldt ook voor bwonrs van Duknburg. Woningcorpori Talis mrkt w d gvolgn zijn: huurachtrstandn nmn to. Ht vrmodn is d mrdr factorn dit vroorzakn, zoals d crisis (waardoor mnsn hun baan vrlizn, stijgnd kostn) n d huurvrhogingn als gvolg van d vrhuurdrshffing. En nt als d landlijk ontwikklingn gldt ook voor huurwoningn di t koop wordn aangbodn, d ht langr duurt voord z vrkocht zijn. In n wijk als Aldnhof is d al god zichtbaar. D rdacti van d Duknburgr sprak op ht hoofdkantoor van Talis aan d Wznlaan mt tw topvrouwn van dz grot woningstichting: Karin Brokhuizn (managr blid) n Claudia van dr Wl (managr vrhuur n vrkoop). Dirct aanliding voor ht gsprk warn ondr andr uitlingn van Waltr Hamrs, d bstuurdr van Talis, in dagblad d Gldrlandr. Hij plitt voor n woonlastnondrzok n n maximum huurprijs van 600 uro. Daarbij zou mr duidlijkhid motn komn ovr wlk gropn vooral financiël problmn krijgn, n waaraan ht gld wordt bstd. Ht uitgavnproon n d inkomstn zijn ook n blangrijk ondrdl. Talis hlpt huurdrs mt n achtrstand tot d arbidsmarkt daarom via zognaamd social rturn-projctn aan n baan. Door social voorwaardn op t nmn in d inkoop- n aanbstdingstrajctn vraagt Talis aan haar lvrancirs om n bijdrag t lvrn aan ht bidn van wrkglgnhid aan dz bwonrs. D woningcorpori hft soms al rdr dan andrn in d gn wannr mnsn krap komn t zittn. Zoals bij ht ontstaan van huurachtrstandn. Woonbhoft Idr tw jaar vindt n landlijk ondrzok plas naar d woningbhoft (ht zognaamd WOON-ondrzok). Daarbij wordt d tokomstig bhoft aan woningn in bld gbracht. Talis kijkt god naar d samnstlling van haar woningportfuill n maakt daarovr afsprakn mt d gmntn. Ook d tokomstig bhoft aan social woningn wordt daarin mgnomn. Er wordt nog gn tkort aan huurwoningn vrwacht. Er is wl n grot vraag naar woningn van btr kwalitit: mnsn willn op dn duur grotr gaan wonn omd r bijvoorbld sprak is van gzinsuitbriding. Of d bhoft aan mr tokomstgricht woningn omd mnsn langr zlfstandig thuis blijvn wonn (n aanpassingn vanuit lvnsloopbstndighid nodig zijn). Voor startrs is ht wl lastig om n woning t vindn. D komt vooral omd bij towijzing van n social huurwoning mnsn di ht langst in n woning wonn als rst aan d burt komn. Door d aanpassing van ht towijzingssystm wordt voortaan 5 procnt van d vrijkomnd woningn door vrloting togwzn n krijgn startrs ook btr kansn. Mindr bouwn Door d crisis van d last jarn is d bouw landlijk gzin bhoorlijk stil komn t liggn. Ook voor corporis gldt d zij mindr kunnn ontwikkln, ondr andr doord zij d vrhuurdrshffing motn gaan btaln. Talis hft nog vl bouwplannn, bijvoorbld in d Waalsprong, n vlakbij ht stion komt n grot woontorn. Dz projctn kunnn nog doorgaan, maar door dz vrhuurdrshffing motn ook zij schrpr kuzs makn in d tokomst. D woordvordrs van Talis bvstign d huurwoningn di lg komn t staan n vrvolgns t koop wordn aangbodn langr lg staan: Waar vrogr d woningn dri tot vir maandn lgstaan, duurt ht nu langr. D taxiwaards van d woningn gaan omlaag n wij volgn dz waardontwikkling mt d vrkoopprijs. Vooralsnog vrwachtn w gn grot financiël problmn op dit punt. Vrkoop van huurwoningn blijft volgns d corpori wl nodig om in d tokomst t kunnn blijvn invstrn in d bouw van social huurwoningn. Vital wijk En gzond mix in n wijk van huurdrs n koprs vindt Talis van blang om t kunnn sprkn ovr n vital wijk. Huisignarn hbbn ht in dz crisistijd chtr ook moilijkr. Ht risico in conomisch slchtr tijdn is d huisignarn mindr gld ovr hbbn voor ondrhoud aan d woning, w n ngiv uitstraling op d wijk kan hbbn. Dan kan vrlodring van d wijk ontstaan. Talis ondrknt ht risico maar dnkt d ht mvalt omd dit uitindlijk ook tn kost ga van d waard van d woning n huisignarn daarom zlf ook ondrhoud blangrijk blijvn vindn. Problmn Al mt al rknt ook Talis d r stds mr problmn zijn ontstaan voor huurdrs. Maar d problmn zoudn nog bhrsbaar blijvn. Grot rnoviprojctn zoals in d Hipp Hoogbouw in Wznhof n in d laagbouw in Aldnhof blijvn ook in d tokomst moglijk. Tkst: Toin van Brgn Foto s: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04 5

16 romn ovr uknburg Krstborrl Dromn ovr Duknburg Op dinsdag 7 dcmbr vond d krstborrl voor Dromn ovr Duknburg plas in Landhuis D Ducknburg/Etn bij Zusj. D borrl was bdold voor ldn van d Duknburgs bwonrsplforms n d activ dromrs. Na ht wlkomstwoord door wijkmanagr Marjo van Ginnkn wrd d borrl fstlijk gopnd door n djmb-optrdn door Claud Mukwaba. D gastn kondn daarna n profil aanmakn op mijnbuurtj. nl. Voor d profilfoto kondn zij zich mooi op ln makn n daarna op d foto bij Jacqulin van dn Boom. Tvns kondn d aanw- zign als rst d Dromn-ovr-Duknburgfilm zin. En spciaal ondrdl van d borrl was d lotrij, waarbij n xtra stuntj in d rug wrd ggvn aan ht AED-projct. Op d borrl was r tnslott tvns glgnhid om afschid t nmn van wijkbhrdr Angéliqu van dr Hijdn. Tkst: Ing van dn Hoogn Foto: Jacqulin van dn Boom Ook al is ht ind januari, tam Duknburg wil u toch nog n droomvol 04 wnsn. En niuw jaar is ook n mooi glgnhid om trug t kijkn naar ht oud jaar. Er zijn in 0 norm vl dromn gralisrd: In januari is d fotoclub Duck on Focus opgricht. In januari wrd n klurrijk placm mt ht landschapmozaïk van Duknburg gprsntrd. In fbruari bstond d Opn Coff één jaar. In april vond d fstlijk opning van d zcontainr bij d Miboom plas. In april wrd d Stichting AED opgricht. 6 Er is vl gdroomd in 0 Tr viring van d troonswijziging hild d Haak- n Briclub van ht Oudr-Kindcntrum in d Miboom n gslaagd oranjrood-wit-blauwacti. Eind april formulrdn bwonrs van Tolhuis vijf dromn op één avond: n mostuin, n sportmarkt, splltjsmiddagn, n tclub n plantn om in n gronstrook t zttn. D plantn warn één wk lr al glvrd. In mi wrd d Stichting Vrindn Voorlshond opgricht. In mi bsloot n grop nthousiast bwonrs n doorstart t makn mt Duknburg Prsntrt (zi foto). Op 8 mi 04 vindt daarom Dit is Duknburg plas. In mi hildn d kunstnaars Liuwk Loth n Floor Hndriks in samnwrking mt d Cultuurtafl n opn dag in d Miblom. In juni wrd d jaarlijks Dromnbijnkomst door 40 mnsn bzocht. In sptmbr onthuld wthoudr Tankir d dipst prullnbak van Ndrland n ht opgknapt plin bij ht winklcntrum in Malvrt. In sptmbr krg Duknburg r tw niuw witt boknkastn bij. In sptmbr mlddn nog mr gïntrssrdn zich aan voor d niuw aanglgd mostuin in Tolhuis. In sptmbr wrd n bokj vrsprid mt ht totaalovrzicht aan sport- n bwgclubjs voor oudrn. In oktobr gingn d gastn van Huiskamrrstaurantj Aan Tafl aansluitnd mwandln in D N8 van ht Ommtj. In novmbr wrd d rst splltjsmiddag in ht Crif Cntrum gorganisrd. In novmbr prsntrdn divrs Duknburgrs hun dromn aan andr Nijmgnarn op ht Wijknfstival Nijmgn makn wij. Ht ghl jaar door wrd r bij vrschillnd dromn gfilmd. Ht rsulta is t zin op Youtub. (Zok op: gmnt Nijmgn, dromn ovr Duknburg) Tkst: Ing van dn Hoogn Foto: Jacqulin van dn Boom d Duknburgr - fbruari 04

17 MEEDOEN in jouw ign wijk Sommig bwonrs in Duknburg kunnn bst n btj hulp gbruikn. Soms ga ht om n boodschap don. Soms ga ht om n praj makn. Ook kan ht gaan om n pakktj naar ht postkantoor brngn. Martin Gln voor d Bordrij STIP Duknburg ga fbruari opn Wil jij graag vrijwilligrswrk don in jouw wijk? Wil jij graag cht its voor imand don? Kom dan op 4 fbruari om 8.00 uur naar ht STIP in Bordrij Mijhorst. Nm grust n vrind of vrindin m, of famili. Samn gaan w op zok naar waar jij god in bnt. W gaan kijkn w jij in jouw wijk kan don. W bginnn mt gzllig samn tn. Daarna gaan w samn aan d slag. W zin j graag op 4 fbruari. In vrband mt tn is ht blangrijk d w wtn hovl mnsn r zulln zijn, mail daarom vn als j komt: of bl: Tkst: Erni Vnhovns n Ad dn Dkkr Eén plk in d wijk voor informi, advis n idën Bgin fbruari start d STIP in Duknburg. D STIP is n plk voor informi, idën n ontmoting. D STIP komt straks in ht wijkcntrum, maar omd ht wijkcntrum ga vrbouwn start d STIP in d Bordrij rnaast. Vanaf fbruari kunt u ons n lkaar ontmotn in d STIP. In n STIP kun j allrli vragn stlln, bijvoorbld ovr wonn, inkomn, formulirn, zorg n opvoding. En j kunt r ook informi krijgn ovr activititn n cursussn in d wijk. Ht is n plk voor ontmoting n vrbinding. J kunt r komn mt idën voor d buurt, aanbidn om vrijwilligrswrk t don of buurtgnotn rgns m t hlpn. Ht mag van alls zijn. Van n voor d buurt D STIP is r voor idrn. Bwonrs uit Duknburg hbbn n grot rol. Er is al n grop vrijwilligrs di sta t popln om u van dinst t zijn. Wilt u zlf mhlpn, dan kan d nuurlijk altijd. Lisbth Somsn, bwonr in Duknburg, zgt ovr d STIP: Ik dnk d ht n gwldig vooruitgang is als j op één plk trcht kunt voor vragn van ht lvn van alldag waarvoor jzlf gn oplossing wt. Zkr als di plk dichtbij t vindn is. Ht is wl blangrijk d d privacy gwaarborgd is, d j vrhaal nit door idrn t horn is. Dan blijft ht laagdrmplig n voor idrn toganklijk. Tijdlijk in d Bordrij D STIP komt in ht wijkcntrum, maar omd d vrbouwd ga wordn, gaan w, op advis van d voormalig mdwrkrs van d Informhk, naar d Bordrij. Daar zittn w hl cntraal n kunt u ons makklijk vindn. Bnt u in d buurt, loop vooral n kr naar binnn n maak knnis mt d moglijkhdn van d STIP. W ontmotn u graag vanaf fbruari. D voorlopig opningstijdn zijn: Maandag van 09.0 tot.0 uur Dinsdag van 09.0 tot 7.00 uur Vrijdag van 09.0 tot.0 uur Hft u nog vragn of idën, nm dan contact op mt Martin Gln, d coördinor van STIP Duknburg: Tkst n foto: STIP Duknburg Wrldwinkl Nijmgn Duknburg Mijhorst 70-0A Opn ma EN Nijmgn di t/m za Tl d Duknburgr - fbruari 04 7

18 Kunst n cultuur En woord, n woord Dankzij d gdoogrgring in ons land wistn bwonrs van ht tuigdorp n projct-x-fst t organisrn d bslist nit Bokitoproof blk t zijn. 8 Enig id waar dz onzinnig zin op sla? N, d zin kwam nit voor in ht nog dwazr Groot Dict dr Ndrlands Taal van 0. D woordn gdoogrgring, tuigdorp, projct-x-fst n Bokitoproof komn uit d lijst van Van Dal (jawl, d Dikk) als woord van n bpaald jaargang. In ht last kwartaal van lk jaar stlt d samnstllr van ht woordnbok aan blangstllndn in d lvnd Ndrlands (!) taal d vraag voor wlk woord zij willn kizn. In 0 is ht gwordn slfi, n digifoto van jzlf gnomn door jzlf n vrsprid via social mdia. En btj pijnlijk voorbld was op d dag van d uitvrkizing van slfi zlf zo n portrtj van d burgmstr van Maastricht. Ook is slfi mr Engls dan Ndrlands (zlfi klinkt vrijwl htzlfd maar zit r nit uit). Ovr d nit t stuitn opmars van d social mdia gsprokn: n hl topasslijk woord anno 0 is in d Van Dalvrkizing nummr tw gwordn: socialbcitas! Bijna Ndrlands. Tkst: Htt Morriën Nijmgs Mannnkoor Koninklijk Zangvrniging Nijmgs Mannnkoor bsta 55 jaar n bhoort mt bijna 00 zangrs tot één van d oudst n grootst mannnkorn in Ndrland. Naast uitvoringn in Nijmgn n omstrkn trdt ht koor ook aan op nional n intrnional podia. Er wordt gwrkt aan plannn om in 05 n concrtris t makn naar Chicago. Ngn zangrs wonn in Duknburg, wij stlln z graag aan u voor. Mt dinstjarn is rlid Hnk Tillmans (Aldnhof) ht langst van all Duknburgrs bij ht koor. Op d vot gvolgd door Tho van dr Pluijm (Tolhuis), 9 jaar als zangr in n tvns nstor van ht koor. Aldnhoffr Mhiu Spijkrs draait ook hl w jaartjs m: 7. Hij wrd in 006 ondrschidn als lid van vrdinst n vrvult nog stds hand- n spandinstn. U zult bgrijpn d hij als vrstrkkr van ht nj n ht droogj sprkwoordlijk onmisbaar is bij ht mannnkoor. Jan Gijbrts (Lankforst) n Harm Hrmns (Wznhof) zijn bidn 0 jaar bij ht koor, Ed Warringa (Wznhof) n Odo Jokarini (Tolhuis) 6 jaar. Mt 55 jaar is Pirr Lauran d jongst Duknburgr zangr. Hij aarzld lang om lid t wordn, maar ton hij n paar jaar gldn las d d gmiddld lftijd rond d 50 jaar lag dacht hij: nu of nooit! Achtraf had ik nit zo lang motn wachtn, want daardoor hb ik nt ht 50-jarig jubilum van ht koor gmist, aldus Pirr (Wznhof). D tlg is Zwannvldr Jan van Dijk. Hij zong voorhn bij ht Cantkoor in d Ontmotingskrk, maar na d ophffing van d koor hft hij zich onlangs aangslotn bij ht Nijmgs Mannnkoor. D zangrs wrkn ondr liding van dirignt Dion Rittn voortdurnd aan vrbtring van d zangkunst n vrniuwing van ht rprtoir. Momntl kan ht koor niuw zangrs plasn. Op 0 fbruari start d gris koorschool waar mannn tot 55 jaar, mt of zondr zangrvaring, door d dirignt wordn ingwijd in notnschrift n zangtchnik. Na zs wkn wordt aan aspirant zangrs gvraagd of zij wl of nit tot ht koor willn totrdn. Di formul sta borg voor n continu tostroom van niuw zangrs. Ht koor rptrt op maandagavondn in ht Kandinsky Collg (voorhn Elshofcollg), loci Maldrburchtstra. Op d wbsit www. nijmgsmannnkoor.nl sta mr informi ovr d koorschool. U trft daar ook informi aan ovr d uitvoringn van ht koor. Op 5 april trdt ht koor aan als halv finalist bij n prstigius concours in Zwoll bij glgnhid van ht 00-jarig bstaan van ht Koninkrijk dr Ndrlandn. Tkst: Pirr Lauran Foto: Nijmgs Mannnkoor d Duknburgr - fbruari 04

19 Gk op zingn Ht is intussn acht jaar gldn d in d Ontmotingskrk n 5+koor wrd opgricht. Erdr ldn van ht jongrnkoor stakn d hoofdn bijn n stmdn voor d naam Joy. Ht koor tlt rond d twintig ldn. D mst van hn zijn dams, in vl gvalln jong modrs. Thssa, Chlijn, Manon n Listt vrtldn grinniknd d r altijd wl één zangrs zwangr is, maar hl vaak ook nkl tglijk. Zoals nu vir uh vijf! Z zorgn voor n war babyboom binnn ht koor. Sinds nig tijd is r n niuw dirignt, Dorin, di ht koor ht zingn van gospls ga aanlrn. D is hl andrs zingn dan ht klassik rprtoir. D dams dragn aan: j zingt zondr bladmuzik, luistrt daardoor btr naar d samnklank, j gbruikt vrschillnd stmgluidn, bijvoorbld j sprkstm. Normaal zing j ntjs, lt j god op d bladmuzik n d articuli. Bij ht zingn van gospls mot j in j hoofd juist nit mooi willn zingn. Er is vrdr ruimt voor solozang. Ook d taal van j lichaam n d xprssi in j gzicht mogn ht nthousiast gluid ondrstrpn. D gospl is mditif gzang n ht koor rvaart ht als n vrrijking dit t mogn aanlrn. En voorbld van n black gospl di idrn wl knt is Oh happy day van Kunst n cultuur d Edwin Hawkins Singrs. Joy wil d gosplsongs door ht bstaand rprtoir hn vlchtn. Joy zingt krklijk muzik n popnummrs in ht Ndrlands n ht Engls. Dirignt Dorin kan d zangrs n zangrssn bglidn op d piano. Voor koorzang tijdns viringn is r n pianist op afrop bschikbaar, di tw rptitis van tvorn m ofnt. Op vrijdagavond om half ngn rptrt ht koor in d krk. Enmaal in d maand wordt r in n kholik of protstants viring gzongn op zrdagavond of zondagochtnd. Zoals idr jaar mt krstmis wordn r xtra mnsn van buitnaf btrokkn bij ht koor, di in dzlfd lvnsfas zittn van 5 tot 40 jaar. Niuw zangrs of zangrssn, di in dnkn n don bij ht koor passn, zijn van hart wlkom. Nit alln tijdns d krsttijd, maar gdurnd ht hl jaar! Voor mr informi kun j contact opnmn mt Mariska, gmail.com. Bovndin vindn d koorldn ht hlmaal nit gk als mn gwoon binnnloopt op n rptiti-avond. Luk om t vrmldn is d vrschillnd koorldn van Joy ook mdon aan ht muzikthr Bn j thuis voor ht donkr?, waarovr mr hirnaast. Tkst: Htt Morriën Foto: Ptr Saras Bn j thuis voor ht donkr? Als ht Nijmgs Opra- n Oprttgzlschap haar zstigjarig jubilum op n spcial manir wil virn door n zwaar ondrwrp als ht bombardmnt op Nijmgn op fbruari 944 op d plankn t zttn, dan is r mr aan d hand dan slchts n fstj gvn. Er ligt hirm n ondrwrp op tafl, waarovr j als gwon Nijmgnaar vl mr zou motn wtn. Ht koor bidt dit muzikthr aan Nijmgn aan als cadau. D uitvoring is in d Nijmgs Stadsschouwburg op 9, 0 n fbruari. D Tom Löwnthal, dirignt n componist ht aandurft om samn mt Erik Karl d Vris, librttoschrijvr n rgissur, alsmd corgissur Wim Wijnakkr ht vrwostnd gallird bombardmnt mt ruim 800 dodn in n niuw, uitdagnd producti t vrwznlijkn, draagt zkr ook n positif motto uit. D producti knt momntn van intns vrdrit n grot blijhid di lkaar afwissln in n wrvlnd n ontrornd schouwspl. Tglijkrtijd zulln r lzingn n duciprojctn voor scholirn wordn gorganisrd, di aansluitn bij d Nijmgs bvolking, jong n oud. Oudrn vrtlln ovr hun bombardmnt n r is n nauw samnwrking mt culturl n rfgodorganisis in n rond Nijmgn. Ht N.O.O.G. (opgricht 95) tlt op dit momnt zo n drtig ldn. Niuw zangrs, zangrssn n solistn zijn hartlijk wlkom. Elk tw jaar is r n niuw programma voor optrdns in d rgio Nijmgn n soms rbuitn. Sinds 009 is Tom Löwnthal dirignt van ht koor, d n oprtt als bijvoorbld Di Csärdasfürstin op n vrrassnd n luk manir opvort. Bn j thuis voor ht donkr? is van n hl andr ord, maar zkr vrantwoord originl. Kaartn voor 0 uro zijn vrkrijgbaar bij d kassa van d Stadsschouwburg of via nl. Wbsit: Facbook: https://www.facbook. com/pags/bn-j-thuis-voor-ht-donkr/ Twittr: https://twittr. com/nijmgn4094. Tkst: N.O.O.G. d Duknburgr - fbruari 04 9

20 Jongrncolumn Mijn huisdir En bril als n mtafoor W zin bijna lk dag vrandringn om ons hn, omd ht nodig is voor vrbtringn n rgls. Soms motn w ht zin als n niuw bril. En dz bril, di w soms op motn zttn, is van topassing op j ghl omgving. Dit is omd w soms gn invlod hbbn op d rgls di wordn gmaakt voor d samnlving. Er is voorbriding nodig n zoals altijd aanpassingn, maar uitindlijk kunnn w ht zin door onz niuw ggvn bril. En bril di w nuurlijk nit lttrlijk motn nmn, maar kunnn zin als n aanpassing. Ht is nit altijd vrantwoord d andrn zich aanpassn, omd ht voor sommign moilijk is om dz bril in prspctif t zttn. Mningn n discussis lopn uitn. Z zijn vaak n ovrtuiging van ht individu waarin god of fout nit altijd wordt gcorrigrd. Want zlfs klurn kunnn nit gzin wordn zondr n hldr zicht of mt n bril. Transparanti, hldrhid n vrtrouwn zijn ook nodig voor n aangpast omgving n voor ht individu. Dz knmrkn zijn van blang voor ht functionrn in n omgving n samnlving van dz tijd. Ht was n drukk twd krstdag in d Ovrasslts n Hrts Vnnn, ondanks ht uitblijvn van n witt krst. Na d rigouruz kapwrkzaamhdn was ht r vooral n moddrpol. Maar wi r n btj d wg knt, wt wl waar j rdlijk droog kunt wandln. Op één zo n rout was ht zlfs rustig. Ondr d paar mnsn di lkaar tgnkwamn was n gzinntj d d hond uitlit n d pos! Ht lk r op d dz mnsn n dirn nit vr daar vandaan mostn wonn n ja hoor. Bij ht passrn van hun rf zagn w d pos zittn in d stal. Eén pos, tw, dri, vir in totaal dwaln r ongvr zvntin ktn rondom dz bordrij. Zwart- n witharig, rod rakkrs, tijgrtjs n lapjsktn, ht hl scala aan fluwln vachtjs kun j hir vindn. Z wordn prima vrzorgd n hbbn n gwldig jachttrrin voor n achtr hun dur. Tkst: Htt Morriën Foto: Grt Elmans Af n to j zicht vrandrn mt n bril als n mtafoor is misschin w w soms nodig hbbn. D zakn van n andr kant zin n van n andr individu. D is tnslott w w gaan lrn, omd onz omgving is bdold voor jzlf maar - nog blangrijkr - ook voor andrn. Di hbbn nt zovl t zggn als jij n als d rst. Dus ln w nit vrgtn dz bril af t zttn, nit lttrlijk bdold. Adil Jbilou (Foto: Jacqulin van dn Boom) 0 d Duknburgr - fbruari 04

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie