Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw Lansink bv

2 INHOUD 2 1 INLEIDING Over dit Rapport Betrokkenen Over het bedrijf 4 2 CO2 FOOTPRINT Grenzen Scopes Organisatiegrenzen CO2 Emissiegegevens CO2 Footprint Analyse CO2 Footprint Scope 1: Directe CO₂ emissie Scope 2: Indirecte emissie Invloed van Meetonnauwkeurigheden en Onzekerheden binnen Scope 1 en Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Normalisering meetresultaten 10 3 CO2 REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van Directie Kwantitatieve doelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken 14 4 CO2 REDUCTIEPLAN Reductie Brandstoffen voor verwarming (Scope 1) Voertuigbrandstof (Scope 1) Elektriciteit (Scope 2) Zakelijk verkeer met prive auto s en vliegtuig reizen Duurzame energie 16 5 BIJLAGEN Gegevensbronnen Wagenpark en brandstofgebruik

3 1 INLEIDING 1.1 Over dit Rapport Dit Rapport beschrijft de CO₂ -footprint, de CO₂ -reductiedoelstellingen en de CO₂ - reductiemaatregelen van Wegenbouw Lansink bv. Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO₂ -footprint voor 2012, dit is tevens ons referentie jaar. Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor de komende 5 jaar voor scope 1&2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in onze projecten. 1.2 Betrokkenen Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Martine Kleizen - Directeur Karin Koopman - Administratief medewerkster - 3 -

4 1.3 Over het bedrijf Wegenbouw Lansink bv levert en verwerkt materialen ten behoeve van de wegenbouw. Wegenbouw Lansink bv beschikt over een asfalt set, diverse kranen, shovel- en transportmaterieel. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gewerkt met een team van ruim 40 trouwe medewerkers. De voornaamste werkzaamheden van Wegenbouw Lansink bestaan uit: Aanleg en onderhoud van wegen; Riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden; Aanleg van sportvelden; Bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen; Advies & ontwerp. De kleinschaligheid van onze organisatie zorgt ervoor dat we snel op ontwikkelingen kunnen reageren. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in planning of in de uitvoering. De korte lijnen binnen onze organisatie staan garant voor een hoge mate van flexibiliteit bij Wegenbouw Lansink bv. Hierdoor kunnen we snel en alert op de wensen van de klant inspelen. Kwaliteit Ons bedrijf voldoet voor al haar activiteiten aan de benodigde certificerings-eisen. Door interne kwaliteits- en milieuzorg, ervaring en kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de branche, biedt Wegenbouw Lansink kwalitatief hoogwaardige duurzame producten en diensten. We werken volgens de ISO , VCA 2008/5.1 en de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf. Daarnaast zijn we erkend leerbedrijf voor Fundeon en Aequor. Arbeidsomstandigheden Het handhaven en verbeteren van arbeidsomstandigheden, milieuaspecten en kwaliteit is ons speerpunt. Zowel bij de arbeidsomstandigheden als vanuit het milieu-oogpunt, kijken we naar de situatie waarin onze medewerkers werken met betrekking tot veiligheid, gezondheid en hun welzijn. Deze manier van werken staat bij Wegenbouw Lansink bv centraal

5 2 CO₂ -Footprint Grenzen Scopes De CO₂-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO₂-Prestatieladder (versie 18 juli 2012) van SKAO. Dit is toereikend voor Certificering op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark en emissies door gebruik van koude middelen. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s en vliegtuigen

6 2.1.2 Organisatiegrenzen Wegenbouw Lansink bv is een zelfstandige organisatie, met één vestiging (te Saasveld). Wegenbouw Lansink bv is geen bedrijfsmatig onderdeel van een grotere organisatie of holding. Daarnaast heeft Wegenbouw Lansink bv geen aparte zelfstandige bedrijfsonderdelen. De CO₂ -footprint heeft betrekking op: Het kantoor en werkplaats Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen in eigendom Werkzaamheden op locatie Zakelijk verkeer met privéauto s Wegenbouw Lansink b.v. is een bedrijf met vele jaren ervaring in huis. Ons bedrijf is kundig op het gebied van de grond-, water en wegenbouw. Hiervoor ontwikkelen we projecten voor en met onze opdrachtgevers, die tevens door Wegenbouw Lansink b.v. van A tot Z worden uitgevoerd. De kracht zit in de flexibiliteit van onze onderneming. Wegenbouw Lansink b.v. is gevestigd te Saasveld. Opdrachtgevers bestaan uit gemeenten, provincies, bedrijven, instellingen en particulieren.wegenbouw Lansink b.v. is als familiebedrijf opgericht in 1920 en in 1958 onder de huidige naam voortgezet. Wegenbouw Lansink b.v. houdt zich bezig met grond-, water- en wegenbouwwerken voornamelijk in de provincies Overijssel en Gelderland. Aanleg en onderhoud van wegen;riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden,erf- en bedrijfsverhardingen, bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen en advies & ontwerp zijn onze voornaamste werkzaamheden. 2.2 CO₂ -Emissiegegevens De CO₂ -footprint is opgesteld met behulp van de milieubarometer van stichting Stimular. De gebruikte CO₂ -Emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO₂ - Prestatieladder. De gerapporteerde periode loopt synchroon aan het boekjaar van Wegenbouw Lansink bv, welke loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2.3 CO₂ -Footprint 2012 Alle energiegegevens van 2012 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energie gegevens. In bijlage 2 is het brandstofverbruik van ons wagenpark nader toegelicht. In tabel 1 op de volgende pagina staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO₂ -uitstoot

7 Tabel 1. Energiestromen en CO₂ footprint CO₂ scope 1 Aardgas voor verwarming Zwavelhoudende diesel Personenwagen (in liters) diesel Bestelwagen (in liters) diesel Vrachtwagen (in liters) diesel Brandstoffen m3 1,83 kg CO 2 / m3 gas eq. 9,36 ton CO 2 Mobiele werktuigen kg CO 2 / liter 3,14 liter brandstof Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO 2 / liter Goederenvervoer liter 3,14 kg CO 2 / liter Goederenvervoer liter 3,14 kg CO 2 / liter 266 ton CO 2 44,8 ton CO 2 67,4 ton CO ton CO 2 Subtotaal 564 ton CO 2 CO₂ scope 2 Ingekochte elektriciteit Personenwagen in km Elektriciteit kwh 0,455 kg CO 2 / kwh Zakelijk verkeer km 0,210 kg CO 2 / km 17,0 ton CO 2 4,45 ton CO 2 Subtotaal 21,4 ton CO 2 Totaal 587 ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 - Netto CO₂ - uitstoot 586 ton CO Analyse CO₂ -Footprint Scope 1: Directe CO₂ -emissie De directie emissie van CO₂ is gemeten en berekend als 564 ton CO₂. In scope 1 veroorzaakt zwavelhoudende diesel voor mobiele werktuigen het meeste CO₂ -uitstoot namelijk: 266 ton per jaar (47,2% van de directe CO₂ - emissie). Het Wagenpark van Wegenbouw Lansink bv bestaat uit 2 vrachtwagens, 12 busjes, 9 bedrijfsauto s en materieel zoals shovel, mobiele kraan, rupskraan en een asfalt set bestaande uit een fietspadmachine, afwerkmachine, grote wals, kleine wals en een sproeiwagen. Met dit wagenpark is in liter gasolie en liter diesel getankt. 7

8 CO₂ Scope 1 11,9% 31,40% 7,9% 1,7% 47,2% Aardgas voor verwarming Zwavelhoudende diesel Personenwagen (in liters) diesel Bestelwagen (in liters) diesel Vrachtwagen (in liters) diesel Scope 2: Indirecte CO₂ -emissie De indirecte emissie van CO₂ is gemeten en berekend als 21,4 ton CO₂. In scope 2 veroorzaakt de ingekochte elektriciteit de meeste CO₂ -uitstoot namelijk: 17 ton per jaar (79 % van de totale indirecte CO₂ -emissie). Conform de voorwaarden van de CO₂ -prestatieladder betreft dit allemaal stroom met een grijs label. CO₂ Scope 2 21% 79% Ingekochte elektriciteit Personenwagen in km 8

9 Ton CO₂ Privéauto s voor zakelijk verkeer Er wordt op beperkte schaal bij zakelijke bezoeken gebruik gemaakt van een privé-auto. In 2012 is er in totaal km gedeclareerd, goed voor 4,45 ton CO₂ (21%) van de totale indirecte emissie. Wegenbouw Lansink bv heeft ervoor gekozen de emissie-inventaris niet te laten verifiëren de een gecertificeerde instelling. Vliegreizen zakelijke doeleinden Er zijn in 2012 geen zakelijke vliegreizen geweest voor medewerkers van Wegenbouw Lansink bv. Scope 1 en Aardgas Zwavelhoudende diesel Zakelijk verkeer in ltr Bestelwagens Vrachtwagens Elektriciteit Zakelijk verkeer in km 2.5 Invloed van Meetonnauwkeurigheden en Onzekerheden binnen Scope 1 en 2 Uit voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO₂ -emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van het eigen wagenpark en materieel (564,6 ton CO₂ ) en het elektriciteitsverbruik (17 ton CO₂ ). Het is dan ook van belang om deze emissies nauwkeurig vast te leggen. Scope 1: Alle voertuigen zijn gekoppeld met eigen brandstofpassen. Op projectlokaties wordt getankt vanuit een gezamenlijke brandstoftank, waarvan de gebruiksgegevens volledig bekend zijn. Er wordt een kilometerregistratie bijgehouden, echter de 9

10 omgevingscondities tijdens het verbruik zijn zodanig van invloed dat is gekozen om de CO₂ -emissie op basis van de brandstofgegevens te bepalen. De meetgegevens van het brandstofverbruik ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de energieleverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Voor 2012 is het gasverbruik geschat, omdat de officiële jaarafrekening nog niet beschikbaar was op het moment van de audit. Scope 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers. 2.6 Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Door Wegenbouw Lansink bv zijn de eerste metingen in het kader van de ISO norm over het kalenderjaar In verband met de eisen van de CO₂ prestatieladder is een nieuw referentiejaar vastgesteld. Deze rapportage over het jaar 2012 geldt daarom als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO₂ -emissie wordt vastgesteld Normalisering meetresultaten Voor vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens toekomstige periodes, is een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Wegenbouw Lansink bv is de totale CO₂ -emissie van scope 1 en 2 genormaliseerd weergegeven. Ton CO₂ kg CO₂ / 1000 Scope 1 Aardgas 9,36 1,10 Zwavelhoudende diesel ,29 Zakelijk verkeer in ltr 44,8 5,27 Bestelwagens 67,4 7,93 Vrachtwagens ,82 Scope 2 Elektriciteit 17 2,00 Zakelijk verkeer in km 4,45 0,52 10

11 3 CO₂ -Reductiebeleid 3.1 Beleidsverklaring van Directie Beleidsverklaring Wegenbouw Lansink B.V Wegenbouw Lansink bv is een familiebedrijf, waarin thans de 4 e generatie werkzaam is. Wegenbouw Lansink bv levert en verwerkt materialen ten behoeve van civiele werken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gewerkt met een team van ruim 40 gemotiveerde medewerkers. Wegenbouw Lansink B.V. maakt keuzes op basis van de continuïteit van het bedrijf en het ondersteunen en behouden van goed vakmanschap. Onze werkzaamheden betreffen: - Aanleg en onderhoud van wegen; - Riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden; - Bouw- en woonrijpmaken van bestemmingsplannen; - Aanleg van sportvelden; - Advies en ontwerpwerkzaamheden. Wegenbouw Lansink bv haalt haar kracht uit de flexibiliteit van de onderneming. Er worden korte lijnen gehanteerd in de omgang met zowel opdrachtgevers als leveranciers, waardoor we snel op veranderende omstandigheden in kunnen springen. Ook de kleinschaligheid van de onderneming levert hier een bijdrage aan. Wij kenmerken ons als een gedegen familiebedrijf, waarbij de klant koning is! De directie van Wegenbouw Lansink bv ondersteunt duurzaamheid in al haar aspecten. Milieuzorg, energie-efficiency, verantwoord ondernemen en daarmee zeker duurzaamheid zijn de afgelopen jaren een belangrijke pijler geworden in onze organisatie. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat we met zijn allen moeten meegaan in de tijd en dat we actief moeten inspringen op de daarbij behorende veranderingen. Open communicatie/korte lijnen We hanteren korte lijnen richting zowel opdrachtgevers als leveranciers en afnemers. Dit gebeurt in een open communicatiestructuur. We gaan graag de dialoog aan, om samen tot goede oplossingen te komen, waarbij het belangrijk is dat alle partijen met het eindresultaat tevreden zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Wegenbouw Lansink bv voelt zich maatschappelijk betrokken en toont dit in het ondersteunen van diverse clubs, verenigingen en stichtingen in zowel Saasveld als omliggende plaatsen. Dit betreft onder meer de muziekvereniging, de volley- en voetbal, Jong Nederland Scouting, Kerkeiland (restauratie kerkgebouw), Heemkundevereniging, Zomerfeesten, Carnaval etc. 11

12 Goed Werkgeverschap Het werken in de infrasector gebeurt door mensen, die al dan niet gebruik maken van machines. Onze mensen zijn het kapitaal van onze onderneming. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat de veiligheid van deze mensen te allen tijde gewaarborgd is. Het naleven van de VCA** eisen is hier een belangrijke voorwaarde voor. Door middel van toolboxmeetings en startwerkbesprekingen proberen wij het bewustzijn hiervoor te vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een prettige werksfeer heerst en dat mensen zich thuis voelen in het bedrijf. Alertheid Het is van het grootste belang om constant alert te zijn op alles wat er gebeurt in het bedrijf en op de diverse werkplekken ten aanzien van Kwaliteit Arbeid en Milieu. Hierin werken we met de richtlijnen van de ISO 9001/2008. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk welke kwaliteit we moeten leveren, volgens welke richtlijnen er gewerkt moet worden en uiteindelijk of de opdrachtgever tevreden is. Efficiënt Transport Wegenbouw Lansink bv zet zich in om het vervoer en transport zo rendabel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. We streven naar gecombineerde vrachten, gezamenlijk vervoer van en naar de werkplekken en vanuit huis (carpooling), waardoor we de vervoersbewegingen kunnen terugdringen. Hierdoor kunnen we de logistiek omtrent het bouwproces optimaliseren. Duurzaamheid geldt voor diverse aspecten, waarmee wij te maken hebben in ons werk, te weten: 1. Veilig werken met oog voor de gezondheid (mentaal en fysiek); 2. Het leveren van kwaliteit en klanttevredenheid; 3. Werken met oog voor het milieu en de besparing hierop. Aspecten 1 en 2 zijn vertaald in de VCA** en ISO normering. In deze beleidsverklaring wordt met name aandacht geschonken aan het derde aspect: het werken met oog voor het milieu. Hoe kunnen we de belasting van het milieu verminderen, ofwel de vertaling in ons bedrijf van de CO2 prestatieladder. Wegenbouw Lansink B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik waar mogelijk te reduceren. In dit plan zijn onze taakstellingen hiervoor opgenomen. De energiedoelstellingen zijn vertaald in taakstellingen in Hoofdstuk 4 van dit Plan van Aanpak. 12

13 De doelstelling voor 2016 is 7% CO2-reductie ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie: - Het kantoor; - De werkplaats-kantine; - Zakelijk verkeer van privéauto s; - Brandstoffen voor alle vervoermiddelen inclusief mobiele werktuigen; - Werkzaamheden op locatie. Alle medewerkers werkzaam bij Wegenbouw Lansink bv hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is een vast onderdeel bij het stuurgroepoverleg, het directie-overleg en de individuele functioneringsgesprekken. Eenmaal per jaar zal de beleidsverklaring en het Plan van Aanpak worden beoordeeld. Zonodig zal deze worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De beleidsverklaring wordt besproken in het directieoverleg en wordt teruggekoppeld naar de stuurgroepvergadering. 3.2 Kwantitatieve doelen 2016 De kwantitatieve doelen voor 2016 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2012 (hoofdstuk 2 van deze rapportage) en het CO₂-reductieplan (hoofdstuk 4 van deze rapportage). Kwantitatieve Doelen tot 2016 Scope 1 Reductie Besparing op totale CO₂-uitstoot % op brandstof voor verwarming 0,5 Ton CO₂ 0,08 % 5 % op voertuigbrandstof van eigen wagenpark 14,46 Ton CO₂ 2,47 % % 10% op brandstof mobiele werktuigen 26,6 Ton CO₂ 4,5% Scope 2 Reductie besparing op totale CO2-uitstoot 5 % op elektriciteit 0,85 Ton CO2 0,14 % Totaal besparing op totale CO2-uitstoot 42,4 Ton CO2 7,19 % Over een periode van 4 jaar is de CO₂ -uitstoot gereduceerd met 7 % ofwel 1,75 % per jaar. 13

14 3.3 Reductiemaatregelen en verantwoordelijken De komende 4 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 van deze rapportage. Het eerste doel is om de directe emissie (scope 1) te verminderen door het creëren van een grotere bewustwording bij de medewerkers, door middel van toolbox-meetings, waarin de voortgang wordt besproken, volgen van het nieuwe draaien, bandenspanning elke maand controleren en elkaar erop wijzen als er onnodig brandstof wordt verspild. Daarnaast wordt er ook in de individuele functioneringsgesprekken aandacht aan besteed. Dit moet in de periode leiden tot een structurele reductie van het brandstof verbruik in het materieel en het eigen wagenpark. Bij de indirecte emissie (scope 2) wordt reductie bereikt door terugdringen van het stroomverbruik en eventueel toepassing van groene stroom. Dit kan door aan/uit schakelaars bij de computers te plaatsen en mede weer door een grotere bewustwording bij de medewerkers. Scope 1 - verantwoordelijk voor invoering van de maatregel. Aanschaf nieuwe vrachtwagen directie Het nieuwe draaien - directie Het nieuwe rijden(bandenspanning) - directie Scope 2 - verantwoordelijk voor invoering van de maatregel. Eventueel groene stroom - hoofd mmw Optimaliseren van inkoop - hoofd inkoop Bij evt nieuwbouw CO₂ bewust bouwen - directie 14

15 4 CO₂ -Reductieplan De CO₂ -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde. 1) Energiebesparen door: Efficientere apparatuur/voertuigen gebruiken Apparatuur efficienter instellen Apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2) Duurzame energie gebruiken Zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur), biogas of ethanol In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energie verbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 4.1 Reductie Brandstoffen voor verwarming (Scope 1) Ons brandstofverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers percentage verbruik verwarming van gebouwen 1,6 % voertuigen brandstof 98,4 % Verwarming van gebouwen. Reeds genomen reductiemaatregelen: Vloerverwarming in de werkplaats Isoleren van de werkplaats Geplande reductiemaatregelen: Groene stroom Mogelijk nieuwbouw kantoor CO₂ bewust bouwen - over ongeveer 5 jaar 15

16 4.1.2 Voertuigbrandstof (Scope 1) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt groten deels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers percentage verbruik Mobiele werktuigen 47,2 % Personenauto's 7,9 % Bestelauto's 11,9 % Vrachtauto's 31,4 % Inkoop van voertuigen. Reeds genomen reductiemaatregelen: Aanschaf nieuwe vrachtwagen euro 5; levering verwacht augustus 2013 Geplande reductiemaatregelen: Informeren hoofd - directie en monteur Vervangen verlichting door LED - monteur Vervangen tweetakt door aspen - monteur Organisatie en planning Geplande reductiemaatregelen: Cursus Het nieuwe draaien augustus 2013 Werknemers voorlichting geven over Het nieuwe rijden Elektriciteit (Scope 2) Er wordt gekeken naar overstappen naar groene stroom, als de contracten zijn afgelopen in het jaar Zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegtuig reizen In de categorie zakelijkverkeer met privé-auto s zijn vooralsnog geen maatregelen gepland. 4.2 Duurzame energie Maatregelen op het gebied van zelf duurzame energie opwekken en het inkopen van groene stroom zal het komende jaar worden besproken. 16

17 5 Bijlagen. 5.1 Gegevens bronnen Administratie Lansink Wegenbouw Wagenpark en brandstofgebruik 17

18 Wagenpark en brandstofbruik Nummer Machine Diesel Zw. Diesel Benzine Gas Totaal A-02 Fietspad machine 0 A-03 Afwerkmachine 0 A-04 Wals 0 A-06 Wals 0 A-07 0 A-10 0 A-12 0 A Totaal A G-01 Shovel 0 G-02 rupskraan 0 G-03 mobiele kraan 0 G-04 minikraan 0 G-34 0 G-35 knikmops 0 G-36 0 G-37 0 G-40 0 G-41 0 G-42 0 G-43 0 G-44 0 G-45 0 G-46 0 G-47 0 G-48 0 G Totaal G N-01 0 N-06 0 N-08 0 N Totaal N

19 T-03 Bus 1333,34 T-04 Bus 1215,63 T-05 Bus 3200,09 T-06 Auto 2394,82 T-07 Auto 2390,94 T-08 Auto 2232,21 T-09 Vrachtwagen 25839,23 T-10 Vrachtwagen 30538,32 T-11 Bus 1332,03 T-12 Bus 1422,2 T-25 Bus 4762,84 T-27 Unimog 1562,78 T-30 Caddy 984,75 T-31 Auto 3625,3 T-34 Bus 946,39 T-35 Bus 918,05 T-40 Bus 2228,9 T-41 Bus 1905,14 T-43 Auto 1818,4 T-44 Auto 1821,45 T-45 Bus 2213,83 T-48 Bus 572,2 T-49 Caddy 739,73 T-50 Bus 463,06 T-51 Auto Totaal T 96461,63 V-01 verdichter 0 V-02 0 V

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 04 april 2014 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfjaarrapportage 2013 januari - juni Heerenveen, 30 december 2013 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Plan van aanpak :

Plan van aanpak : Plan van aanpak 2016-2018: CO 2 -footprint 2015 Eis 3.A.1 CO 2 -reductiedoelen Eis 3.B.1 CO 2 -reductiemaatregelen Eis 3.B.1 Barendrecht, 26 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 19 September 2013 Status: definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. September 2013 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 -rapportage 2011

CO 2 -rapportage 2011 CO 2 -rapportage 2011 Heerenveen, 9 november 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting Stimular. Stichting

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 Maastricht, 25-03-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013 Energie Management Actieplan 2013-2019 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Augustus 2013 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2013 B. van Lier 1 5 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie