Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw Lansink bv

2 INHOUD 2 1 INLEIDING Over dit Rapport Betrokkenen Over het bedrijf 4 2 CO2 FOOTPRINT Grenzen Scopes Organisatiegrenzen CO2 Emissiegegevens CO2 Footprint Analyse CO2 Footprint Scope 1: Directe CO₂ emissie Scope 2: Indirecte emissie Invloed van Meetonnauwkeurigheden en Onzekerheden binnen Scope 1 en Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Normalisering meetresultaten 10 3 CO2 REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van Directie Kwantitatieve doelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken 14 4 CO2 REDUCTIEPLAN Reductie Brandstoffen voor verwarming (Scope 1) Voertuigbrandstof (Scope 1) Elektriciteit (Scope 2) Zakelijk verkeer met prive auto s en vliegtuig reizen Duurzame energie 16 5 BIJLAGEN Gegevensbronnen Wagenpark en brandstofgebruik

3 1 INLEIDING 1.1 Over dit Rapport Dit Rapport beschrijft de CO₂ -footprint, de CO₂ -reductiedoelstellingen en de CO₂ - reductiemaatregelen van Wegenbouw Lansink bv. Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO₂ -footprint voor 2012, dit is tevens ons referentie jaar. Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor de komende 5 jaar voor scope 1&2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in onze projecten. 1.2 Betrokkenen Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Martine Kleizen - Directeur Karin Koopman - Administratief medewerkster - 3 -

4 1.3 Over het bedrijf Wegenbouw Lansink bv levert en verwerkt materialen ten behoeve van de wegenbouw. Wegenbouw Lansink bv beschikt over een asfalt set, diverse kranen, shovel- en transportmaterieel. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gewerkt met een team van ruim 40 trouwe medewerkers. De voornaamste werkzaamheden van Wegenbouw Lansink bestaan uit: Aanleg en onderhoud van wegen; Riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden; Aanleg van sportvelden; Bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen; Advies & ontwerp. De kleinschaligheid van onze organisatie zorgt ervoor dat we snel op ontwikkelingen kunnen reageren. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in planning of in de uitvoering. De korte lijnen binnen onze organisatie staan garant voor een hoge mate van flexibiliteit bij Wegenbouw Lansink bv. Hierdoor kunnen we snel en alert op de wensen van de klant inspelen. Kwaliteit Ons bedrijf voldoet voor al haar activiteiten aan de benodigde certificerings-eisen. Door interne kwaliteits- en milieuzorg, ervaring en kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de branche, biedt Wegenbouw Lansink kwalitatief hoogwaardige duurzame producten en diensten. We werken volgens de ISO , VCA 2008/5.1 en de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf. Daarnaast zijn we erkend leerbedrijf voor Fundeon en Aequor. Arbeidsomstandigheden Het handhaven en verbeteren van arbeidsomstandigheden, milieuaspecten en kwaliteit is ons speerpunt. Zowel bij de arbeidsomstandigheden als vanuit het milieu-oogpunt, kijken we naar de situatie waarin onze medewerkers werken met betrekking tot veiligheid, gezondheid en hun welzijn. Deze manier van werken staat bij Wegenbouw Lansink bv centraal

5 2 CO₂ -Footprint Grenzen Scopes De CO₂-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO₂-Prestatieladder (versie 18 juli 2012) van SKAO. Dit is toereikend voor Certificering op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark en emissies door gebruik van koude middelen. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s en vliegtuigen

6 2.1.2 Organisatiegrenzen Wegenbouw Lansink bv is een zelfstandige organisatie, met één vestiging (te Saasveld). Wegenbouw Lansink bv is geen bedrijfsmatig onderdeel van een grotere organisatie of holding. Daarnaast heeft Wegenbouw Lansink bv geen aparte zelfstandige bedrijfsonderdelen. De CO₂ -footprint heeft betrekking op: Het kantoor en werkplaats Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen in eigendom Werkzaamheden op locatie Zakelijk verkeer met privéauto s Wegenbouw Lansink b.v. is een bedrijf met vele jaren ervaring in huis. Ons bedrijf is kundig op het gebied van de grond-, water en wegenbouw. Hiervoor ontwikkelen we projecten voor en met onze opdrachtgevers, die tevens door Wegenbouw Lansink b.v. van A tot Z worden uitgevoerd. De kracht zit in de flexibiliteit van onze onderneming. Wegenbouw Lansink b.v. is gevestigd te Saasveld. Opdrachtgevers bestaan uit gemeenten, provincies, bedrijven, instellingen en particulieren.wegenbouw Lansink b.v. is als familiebedrijf opgericht in 1920 en in 1958 onder de huidige naam voortgezet. Wegenbouw Lansink b.v. houdt zich bezig met grond-, water- en wegenbouwwerken voornamelijk in de provincies Overijssel en Gelderland. Aanleg en onderhoud van wegen;riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden,erf- en bedrijfsverhardingen, bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen en advies & ontwerp zijn onze voornaamste werkzaamheden. 2.2 CO₂ -Emissiegegevens De CO₂ -footprint is opgesteld met behulp van de milieubarometer van stichting Stimular. De gebruikte CO₂ -Emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO₂ - Prestatieladder. De gerapporteerde periode loopt synchroon aan het boekjaar van Wegenbouw Lansink bv, welke loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2.3 CO₂ -Footprint 2012 Alle energiegegevens van 2012 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energie gegevens. In bijlage 2 is het brandstofverbruik van ons wagenpark nader toegelicht. In tabel 1 op de volgende pagina staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO₂ -uitstoot

7 Tabel 1. Energiestromen en CO₂ footprint CO₂ scope 1 Aardgas voor verwarming Zwavelhoudende diesel Personenwagen (in liters) diesel Bestelwagen (in liters) diesel Vrachtwagen (in liters) diesel Brandstoffen m3 1,83 kg CO 2 / m3 gas eq. 9,36 ton CO 2 Mobiele werktuigen kg CO 2 / liter 3,14 liter brandstof Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO 2 / liter Goederenvervoer liter 3,14 kg CO 2 / liter Goederenvervoer liter 3,14 kg CO 2 / liter 266 ton CO 2 44,8 ton CO 2 67,4 ton CO ton CO 2 Subtotaal 564 ton CO 2 CO₂ scope 2 Ingekochte elektriciteit Personenwagen in km Elektriciteit kwh 0,455 kg CO 2 / kwh Zakelijk verkeer km 0,210 kg CO 2 / km 17,0 ton CO 2 4,45 ton CO 2 Subtotaal 21,4 ton CO 2 Totaal 587 ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 - Netto CO₂ - uitstoot 586 ton CO Analyse CO₂ -Footprint Scope 1: Directe CO₂ -emissie De directie emissie van CO₂ is gemeten en berekend als 564 ton CO₂. In scope 1 veroorzaakt zwavelhoudende diesel voor mobiele werktuigen het meeste CO₂ -uitstoot namelijk: 266 ton per jaar (47,2% van de directe CO₂ - emissie). Het Wagenpark van Wegenbouw Lansink bv bestaat uit 2 vrachtwagens, 12 busjes, 9 bedrijfsauto s en materieel zoals shovel, mobiele kraan, rupskraan en een asfalt set bestaande uit een fietspadmachine, afwerkmachine, grote wals, kleine wals en een sproeiwagen. Met dit wagenpark is in liter gasolie en liter diesel getankt. 7

8 CO₂ Scope 1 11,9% 31,40% 7,9% 1,7% 47,2% Aardgas voor verwarming Zwavelhoudende diesel Personenwagen (in liters) diesel Bestelwagen (in liters) diesel Vrachtwagen (in liters) diesel Scope 2: Indirecte CO₂ -emissie De indirecte emissie van CO₂ is gemeten en berekend als 21,4 ton CO₂. In scope 2 veroorzaakt de ingekochte elektriciteit de meeste CO₂ -uitstoot namelijk: 17 ton per jaar (79 % van de totale indirecte CO₂ -emissie). Conform de voorwaarden van de CO₂ -prestatieladder betreft dit allemaal stroom met een grijs label. CO₂ Scope 2 21% 79% Ingekochte elektriciteit Personenwagen in km 8

9 Ton CO₂ Privéauto s voor zakelijk verkeer Er wordt op beperkte schaal bij zakelijke bezoeken gebruik gemaakt van een privé-auto. In 2012 is er in totaal km gedeclareerd, goed voor 4,45 ton CO₂ (21%) van de totale indirecte emissie. Wegenbouw Lansink bv heeft ervoor gekozen de emissie-inventaris niet te laten verifiëren de een gecertificeerde instelling. Vliegreizen zakelijke doeleinden Er zijn in 2012 geen zakelijke vliegreizen geweest voor medewerkers van Wegenbouw Lansink bv. Scope 1 en Aardgas Zwavelhoudende diesel Zakelijk verkeer in ltr Bestelwagens Vrachtwagens Elektriciteit Zakelijk verkeer in km 2.5 Invloed van Meetonnauwkeurigheden en Onzekerheden binnen Scope 1 en 2 Uit voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO₂ -emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van het eigen wagenpark en materieel (564,6 ton CO₂ ) en het elektriciteitsverbruik (17 ton CO₂ ). Het is dan ook van belang om deze emissies nauwkeurig vast te leggen. Scope 1: Alle voertuigen zijn gekoppeld met eigen brandstofpassen. Op projectlokaties wordt getankt vanuit een gezamenlijke brandstoftank, waarvan de gebruiksgegevens volledig bekend zijn. Er wordt een kilometerregistratie bijgehouden, echter de 9

10 omgevingscondities tijdens het verbruik zijn zodanig van invloed dat is gekozen om de CO₂ -emissie op basis van de brandstofgegevens te bepalen. De meetgegevens van het brandstofverbruik ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de energieleverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Voor 2012 is het gasverbruik geschat, omdat de officiële jaarafrekening nog niet beschikbaar was op het moment van de audit. Scope 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers. 2.6 Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Door Wegenbouw Lansink bv zijn de eerste metingen in het kader van de ISO norm over het kalenderjaar In verband met de eisen van de CO₂ prestatieladder is een nieuw referentiejaar vastgesteld. Deze rapportage over het jaar 2012 geldt daarom als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO₂ -emissie wordt vastgesteld Normalisering meetresultaten Voor vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens toekomstige periodes, is een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Wegenbouw Lansink bv is de totale CO₂ -emissie van scope 1 en 2 genormaliseerd weergegeven. Ton CO₂ kg CO₂ / 1000 Scope 1 Aardgas 9,36 1,10 Zwavelhoudende diesel ,29 Zakelijk verkeer in ltr 44,8 5,27 Bestelwagens 67,4 7,93 Vrachtwagens ,82 Scope 2 Elektriciteit 17 2,00 Zakelijk verkeer in km 4,45 0,52 10

11 3 CO₂ -Reductiebeleid 3.1 Beleidsverklaring van Directie Beleidsverklaring Wegenbouw Lansink B.V Wegenbouw Lansink bv is een familiebedrijf, waarin thans de 4 e generatie werkzaam is. Wegenbouw Lansink bv levert en verwerkt materialen ten behoeve van civiele werken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gewerkt met een team van ruim 40 gemotiveerde medewerkers. Wegenbouw Lansink B.V. maakt keuzes op basis van de continuïteit van het bedrijf en het ondersteunen en behouden van goed vakmanschap. Onze werkzaamheden betreffen: - Aanleg en onderhoud van wegen; - Riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden; - Bouw- en woonrijpmaken van bestemmingsplannen; - Aanleg van sportvelden; - Advies en ontwerpwerkzaamheden. Wegenbouw Lansink bv haalt haar kracht uit de flexibiliteit van de onderneming. Er worden korte lijnen gehanteerd in de omgang met zowel opdrachtgevers als leveranciers, waardoor we snel op veranderende omstandigheden in kunnen springen. Ook de kleinschaligheid van de onderneming levert hier een bijdrage aan. Wij kenmerken ons als een gedegen familiebedrijf, waarbij de klant koning is! De directie van Wegenbouw Lansink bv ondersteunt duurzaamheid in al haar aspecten. Milieuzorg, energie-efficiency, verantwoord ondernemen en daarmee zeker duurzaamheid zijn de afgelopen jaren een belangrijke pijler geworden in onze organisatie. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat we met zijn allen moeten meegaan in de tijd en dat we actief moeten inspringen op de daarbij behorende veranderingen. Open communicatie/korte lijnen We hanteren korte lijnen richting zowel opdrachtgevers als leveranciers en afnemers. Dit gebeurt in een open communicatiestructuur. We gaan graag de dialoog aan, om samen tot goede oplossingen te komen, waarbij het belangrijk is dat alle partijen met het eindresultaat tevreden zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Wegenbouw Lansink bv voelt zich maatschappelijk betrokken en toont dit in het ondersteunen van diverse clubs, verenigingen en stichtingen in zowel Saasveld als omliggende plaatsen. Dit betreft onder meer de muziekvereniging, de volley- en voetbal, Jong Nederland Scouting, Kerkeiland (restauratie kerkgebouw), Heemkundevereniging, Zomerfeesten, Carnaval etc. 11

12 Goed Werkgeverschap Het werken in de infrasector gebeurt door mensen, die al dan niet gebruik maken van machines. Onze mensen zijn het kapitaal van onze onderneming. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat de veiligheid van deze mensen te allen tijde gewaarborgd is. Het naleven van de VCA** eisen is hier een belangrijke voorwaarde voor. Door middel van toolboxmeetings en startwerkbesprekingen proberen wij het bewustzijn hiervoor te vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een prettige werksfeer heerst en dat mensen zich thuis voelen in het bedrijf. Alertheid Het is van het grootste belang om constant alert te zijn op alles wat er gebeurt in het bedrijf en op de diverse werkplekken ten aanzien van Kwaliteit Arbeid en Milieu. Hierin werken we met de richtlijnen van de ISO 9001/2008. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk welke kwaliteit we moeten leveren, volgens welke richtlijnen er gewerkt moet worden en uiteindelijk of de opdrachtgever tevreden is. Efficiënt Transport Wegenbouw Lansink bv zet zich in om het vervoer en transport zo rendabel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. We streven naar gecombineerde vrachten, gezamenlijk vervoer van en naar de werkplekken en vanuit huis (carpooling), waardoor we de vervoersbewegingen kunnen terugdringen. Hierdoor kunnen we de logistiek omtrent het bouwproces optimaliseren. Duurzaamheid geldt voor diverse aspecten, waarmee wij te maken hebben in ons werk, te weten: 1. Veilig werken met oog voor de gezondheid (mentaal en fysiek); 2. Het leveren van kwaliteit en klanttevredenheid; 3. Werken met oog voor het milieu en de besparing hierop. Aspecten 1 en 2 zijn vertaald in de VCA** en ISO normering. In deze beleidsverklaring wordt met name aandacht geschonken aan het derde aspect: het werken met oog voor het milieu. Hoe kunnen we de belasting van het milieu verminderen, ofwel de vertaling in ons bedrijf van de CO2 prestatieladder. Wegenbouw Lansink B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik waar mogelijk te reduceren. In dit plan zijn onze taakstellingen hiervoor opgenomen. De energiedoelstellingen zijn vertaald in taakstellingen in Hoofdstuk 4 van dit Plan van Aanpak. 12

13 De doelstelling voor 2016 is 7% CO2-reductie ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie: - Het kantoor; - De werkplaats-kantine; - Zakelijk verkeer van privéauto s; - Brandstoffen voor alle vervoermiddelen inclusief mobiele werktuigen; - Werkzaamheden op locatie. Alle medewerkers werkzaam bij Wegenbouw Lansink bv hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is een vast onderdeel bij het stuurgroepoverleg, het directie-overleg en de individuele functioneringsgesprekken. Eenmaal per jaar zal de beleidsverklaring en het Plan van Aanpak worden beoordeeld. Zonodig zal deze worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De beleidsverklaring wordt besproken in het directieoverleg en wordt teruggekoppeld naar de stuurgroepvergadering. 3.2 Kwantitatieve doelen 2016 De kwantitatieve doelen voor 2016 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2012 (hoofdstuk 2 van deze rapportage) en het CO₂-reductieplan (hoofdstuk 4 van deze rapportage). Kwantitatieve Doelen tot 2016 Scope 1 Reductie Besparing op totale CO₂-uitstoot % op brandstof voor verwarming 0,5 Ton CO₂ 0,08 % 5 % op voertuigbrandstof van eigen wagenpark 14,46 Ton CO₂ 2,47 % % 10% op brandstof mobiele werktuigen 26,6 Ton CO₂ 4,5% Scope 2 Reductie besparing op totale CO2-uitstoot 5 % op elektriciteit 0,85 Ton CO2 0,14 % Totaal besparing op totale CO2-uitstoot 42,4 Ton CO2 7,19 % Over een periode van 4 jaar is de CO₂ -uitstoot gereduceerd met 7 % ofwel 1,75 % per jaar. 13

14 3.3 Reductiemaatregelen en verantwoordelijken De komende 4 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 van deze rapportage. Het eerste doel is om de directe emissie (scope 1) te verminderen door het creëren van een grotere bewustwording bij de medewerkers, door middel van toolbox-meetings, waarin de voortgang wordt besproken, volgen van het nieuwe draaien, bandenspanning elke maand controleren en elkaar erop wijzen als er onnodig brandstof wordt verspild. Daarnaast wordt er ook in de individuele functioneringsgesprekken aandacht aan besteed. Dit moet in de periode leiden tot een structurele reductie van het brandstof verbruik in het materieel en het eigen wagenpark. Bij de indirecte emissie (scope 2) wordt reductie bereikt door terugdringen van het stroomverbruik en eventueel toepassing van groene stroom. Dit kan door aan/uit schakelaars bij de computers te plaatsen en mede weer door een grotere bewustwording bij de medewerkers. Scope 1 - verantwoordelijk voor invoering van de maatregel. Aanschaf nieuwe vrachtwagen directie Het nieuwe draaien - directie Het nieuwe rijden(bandenspanning) - directie Scope 2 - verantwoordelijk voor invoering van de maatregel. Eventueel groene stroom - hoofd mmw Optimaliseren van inkoop - hoofd inkoop Bij evt nieuwbouw CO₂ bewust bouwen - directie 14

15 4 CO₂ -Reductieplan De CO₂ -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde. 1) Energiebesparen door: Efficientere apparatuur/voertuigen gebruiken Apparatuur efficienter instellen Apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2) Duurzame energie gebruiken Zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur), biogas of ethanol In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energie verbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 4.1 Reductie Brandstoffen voor verwarming (Scope 1) Ons brandstofverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers percentage verbruik verwarming van gebouwen 1,6 % voertuigen brandstof 98,4 % Verwarming van gebouwen. Reeds genomen reductiemaatregelen: Vloerverwarming in de werkplaats Isoleren van de werkplaats Geplande reductiemaatregelen: Groene stroom Mogelijk nieuwbouw kantoor CO₂ bewust bouwen - over ongeveer 5 jaar 15

16 4.1.2 Voertuigbrandstof (Scope 1) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt groten deels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers percentage verbruik Mobiele werktuigen 47,2 % Personenauto's 7,9 % Bestelauto's 11,9 % Vrachtauto's 31,4 % Inkoop van voertuigen. Reeds genomen reductiemaatregelen: Aanschaf nieuwe vrachtwagen euro 5; levering verwacht augustus 2013 Geplande reductiemaatregelen: Informeren hoofd - directie en monteur Vervangen verlichting door LED - monteur Vervangen tweetakt door aspen - monteur Organisatie en planning Geplande reductiemaatregelen: Cursus Het nieuwe draaien augustus 2013 Werknemers voorlichting geven over Het nieuwe rijden Elektriciteit (Scope 2) Er wordt gekeken naar overstappen naar groene stroom, als de contracten zijn afgelopen in het jaar Zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegtuig reizen In de categorie zakelijkverkeer met privé-auto s zijn vooralsnog geen maatregelen gepland. 4.2 Duurzame energie Maatregelen op het gebied van zelf duurzame energie opwekken en het inkopen van groene stroom zal het komende jaar worden besproken. 16

17 5 Bijlagen. 5.1 Gegevens bronnen Administratie Lansink Wegenbouw Wagenpark en brandstofgebruik 17

18 Wagenpark en brandstofbruik Nummer Machine Diesel Zw. Diesel Benzine Gas Totaal A-02 Fietspad machine 0 A-03 Afwerkmachine 0 A-04 Wals 0 A-06 Wals 0 A-07 0 A-10 0 A-12 0 A Totaal A G-01 Shovel 0 G-02 rupskraan 0 G-03 mobiele kraan 0 G-04 minikraan 0 G-34 0 G-35 knikmops 0 G-36 0 G-37 0 G-40 0 G-41 0 G-42 0 G-43 0 G-44 0 G-45 0 G-46 0 G-47 0 G-48 0 G Totaal G N-01 0 N-06 0 N-08 0 N Totaal N

19 T-03 Bus 1333,34 T-04 Bus 1215,63 T-05 Bus 3200,09 T-06 Auto 2394,82 T-07 Auto 2390,94 T-08 Auto 2232,21 T-09 Vrachtwagen 25839,23 T-10 Vrachtwagen 30538,32 T-11 Bus 1332,03 T-12 Bus 1422,2 T-25 Bus 4762,84 T-27 Unimog 1562,78 T-30 Caddy 984,75 T-31 Auto 3625,3 T-34 Bus 946,39 T-35 Bus 918,05 T-40 Bus 2228,9 T-41 Bus 1905,14 T-43 Auto 1818,4 T-44 Auto 1821,45 T-45 Bus 2213,83 T-48 Bus 572,2 T-49 Caddy 739,73 T-50 Bus 463,06 T-51 Auto Totaal T 96461,63 V-01 verdichter 0 V-02 0 V

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Appingedam, 15 november 2014 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultans Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur

Nadere informatie

Baggerbedrijf West Friesland BV

Baggerbedrijf West Friesland BV Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond &

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Peter van Beek Directeur

Peter van Beek Directeur 3.B.1_1 CO2 Reductieplan Opgesteld door: CO2-footprint conform ISO 14064-1 Ank van den Bosch CO2-reductiedoelen VGMK coördinator CO2-reductiemaatregelen Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie