Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Wind(unie)ontwikkelingen De nieuwe organisatie De coöperatie Onze bedrijfsactiviteiten Eigen merk Windunie treedt naar buiten Financieel verslag Jaarrekening 56 Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Door op een hoofdstuk van deze inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar die pagina. Blauwe tekst in het jaarverslag bevat een link naar een andere pagina of internetpagina. Met de pijl links onderaan de pagina keert u direct terug naar deze inhoudspagina. Met de pijl rechts onderaan de pagina gaat u naar de volgende pagina. Fotograaf pagina 1 en 5: Kennethe Stamp, pagina 15: Marbel de Graaf

3 Voorwoord 3 Voorwoord Geachte leden en andere lezers, Voor Coöperatie Windunie en de daarbij behorende bedrijven is 2013 een historisch jaar geweest. Op de ledenvergadering in december besloten we tot een fundamentele aanpassing van de organisatie. Hiermee is een einde gekomen aan een intensieve periode waarin volop is nagedacht over de toekomst van de wijze waarop Windunie moet worden gestructureerd. Het resultaat is een organisatie die in staat is om adequaat te reageren op veranderingen in de omgeving en die bovenal in staat is om het beste uit de markten te halen voor haar leden. Dat deze wijziging nodig was, is evident. De omgeving waarin Windunie opereert is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Denk aan de schaalvergroting in windparken op diverse plekken in Nederland als gevolg van de 6000MW doelstelling. Denk aan de onverminderde opkomst van de lokale duurzame energie coöperaties. Denk aan het Energieakkoord. Denk aan de zeer lage stroomprijs in Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. Vaak zijn we geneigd om dergelijke ontwikkelingen als bedreigend te ervaren. Dat hoeft echter niet. Aan de prijsvorming van stroom kunnen wij helaas weinig veranderen. Maar de andere hierboven genoemde ontwikkelingen bieden zeer zeker kansen voor Windunie. Ze hebben immers alles van doen met de missie van onze organisatie: de realisatie van rendabele duurzame energie in lokaal eigendom in Nederland. Hiertoe zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Allereerst de verdergaande professionalisering van de organisatie. Op nagenoeg alle terreinen van windenergie is hoogwaardige kennis voorhanden. Van ontwikkeling van projecten tot beheer, afzet en het vermarkten van stroom. Op alle plekken in de keten is kennis aanwezig. Ook op het gebied van lobby en belangenbehartiging heeft Windunie in 2013 een rol gespeeld in de totstandkoming van het Energieakkoord.

4 Voorwoord 4 Als laatste mag hier het operationeel worden van DE Unie niet onvermeld blijven. Coöperatie DE Unie, in 2012 door ons opgericht samen met Texel Energie en Urgenda, is na het verkrijgen van de leveranciersvergunning in september 2013 daadwerkelijk begonnen met het leveren van energie aan de aangesloten lokale coöperaties. Dit biedt nieuwe kansen voor het in lokaal eigendom realiseren, exploiteren en gebruiken van duurzame energie. Dit jaarverslag laat zien hoe het Windunie, haar leden en haar bedrijven verging in We namen grote stappen maar zijn zeker niet klaar. De omgeving blijft aan stevige verandering onderhevig en daar zal Windunie op moeten blijven anticiperen, in de bedrijfsvoering van de bedrijven van de Windunie Groep, in het lidmaatschap van de coöperatie én voor de bedrijfsvoering van de leden van de coöperatie. Zo blijven we rendabel en relevant. Aan de volgende stappen wordt daarom al gewerkt. Ton Kempenaar

5 Jaaroverzicht

6 Jaaroverzicht 6 14 februari Greenchoice en Windunie ondertekenen intentie verklaring richting geza menlijke toekomst. Directe aansluiting van producent en consument resulteert in minder kosten. 10 januari Discussie over Groene stroom, ook volgens Kassa is Windunie het groenst. 31 januari Bestuurlijk akkoord windenergie. 28 maart Ontwerp-structuurvisie Wind op Land naar Tweede Kamer. Noordo 27 maart Hoogste dagprijs: 78, Zuidwest Nederland 24 Gemiddeld aantal vollasturen per dag IJssel Ge Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land 8 Gebieden voor Grootschalige Windenergie Eems Dollardverdraggebied januari 0 april februari maart

7 Jaaroverzicht 7 9 april Correctie op SDE-regeling: nu 12,4%. 10 april Groenbalans vergroent CO2-uitstoot van Achmea. 14 mei Advertentie jokkebrokken van Nederlandse Energie Maatschappij. 18 mei Eneco adverteert met stroomgraadmeter waarin Windunie bovenaan prijkt. 23 mei Willem Verhaak aan tafel bij Rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden van de commissie Economische zaken en Infrastructuur en Milieu. 15 juni Open Winddag. 27 juni Tweede Kamer steunt de ontwerp SVWOL, provincies doen aanvullend bod van 285MW. 24 mei Windunie in RTL Nieuws. 19 april Directieleden Greenchoice vertrekken naar Qurrent. 17 juni Onderhoudscafé Windunie over collectief onderhoud. 22 juni laagste APX-dagprijs: 23, Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge april mei juni juli

8 Jaaroverzicht 8 1 juli Jaarvergadering in Swifterbant. 1 september Leden van TexelEnergie worden beleverd via DE Unie. 6 september Presentatie energieakkoord. 24 september Laagste aantal vollasturen: 0,02 uur. 24 september Windcongres van Windunie, Bosch & van Rijn en Raedthuys op Energie juli Bestemmingsplan en het MER voor het Windpark Den Tol ter inzage. 26 juli Boerderij publiceert artikel van Willem Verhaak Ontwikkel zelf, doe het samen en betrek omwonenden. 1 augustus Autoriteit Consument en Markt (ACM) verleent leveringsvergunning aan DE Unie Gemiddeld aantal vollasturen per dag 19 augustus Hoogste uurprijs: 130, Ge juli augustus september oktober

9 Jaaroverzicht 9 10 oktober Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wieringermeer ter inzage. 28 oktober Zware windstorm komt ruim tot windkracht oktober Onze zonnepartner Energieker failliet. 1 november DE Unie start met levering aan leden van Amsterdam Energie. 5 november Windmolens staan om 12.00u stil als eerbetoon aan twee monteurs van Bettink die 29 oktober omkwamen bij een ongeval. 25 november Windunie bezoekt Lagerweij. 11 december Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, ondertekent samen met Peter Bleeker, directeur van Groenbalans, op 11 december jl. een contract voor de inzet van Garanties van Oorsprong van Windunie oktober Met vijf grondeigenaren in Zaltbommel is basis gelegd voor oprichting van Windpark Bommelerwaard-A2. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 15 november Windunie presenteert zich bij HIER Opgewekt. 20 november Onderhoudscafé van Windunie. 28 november Eerste park Windunie Development van start met akkoord op bestemmingsplan Den Tol. 12 december Ledenvergadering in Wieringerwerf, leden stemmen voor statutenwijziging oktober november december januari

10 1. Wind(unie)ontwikkelingen

11 1. Wind(unie)ontwikkelingen Wind(unie)ontwikkelingen In dit hoofdstuk een schets van de ontwikkelingen in het veld waarin we actief zijn en de ontwikkelingen die Windunie daardoor ook doormaakt. Nog even los van de organisatiewijziging die natuurlijk ook een gevolg is van externe ontwikkelingen. Afgelopen jaar had de energie- en zeker de windbranche te maken met invloedrijke politieke, maatschappelijke en marktontwikkelingen: je zou bijna zeggen dat we in het oog van de storm staan. Stroommarkt De prijzen voor elektriciteit daalden in 2013 naar historisch lage niveaus. De prijzen op zowel de dagmarkt als de termijnmarkt kwamen op niveaus van rond de 42 per MWh terecht. Oorzaken liggen in de grote hoeveelheden Duitse groene stroom die de Nederlandse markt overspoelen- als gevolg van de Energiewende wordt in Duitsland steeds meer groene stroom opgewekt- en in de lage prijs van steenkool. Daar komt bij dat de onbalans- en profielkosten toenemen en de komende jaren nog verder toe lijken te gaan nemen, door grotere volumes aan duurzame energie op het net. En een en ander wordt niet gecompenseerd door prijsstijgingen van groene rechten. Windunie wist door directe koppeling van de opgewekte windstroom aan huishoudens de prijzen voor windmolenaren nog redelijk overeind te houden. Daarbij zoeken we in de markt naar meeropbrengsten uit de groene rechten bij organisaties die de meerwaarde zien van in Nederland in de keten opgewekte groene stroom, iets waarmee FrieslandCampina de trend zet. En uiteindelijk kan ook de lokale energie coöperatie, als die uit de buurt groene stroom afneemt, daar een rol in gaan spelen. Mede met die beweegreden werken wij mee aan de Duurzame Energie Unie (DE Unie), die deze coöperaties faciliteert in de stroominkoop en -levering. Kostenbesparing voor windmolenaren is in zo n markt een andere belangrijke factor. Daarom leverde Windunie Beheer veel inspanning aan het realiseren van onderhoudscontracten met een adequate dekking

12 1. Wind(unie)ontwikkelingen 12 Het SER-Energieakkoord wordt gepresenteerd op 6 september. Het akkoord wordt gesteund door de overheid en ruim 40 maatschappelijke organisaties. en goede monitoring tegen lagere prijzen. Daarvan zullen we in 2014 het rendement gaan zien. Groei voor windenergie in Nederland Voor het eerst sinds jaren nam in 2013 ook in Nederland het opgesteld productievermogen van windturbines weer eens significant toe: er kwam 259 MW bij. De parken Prinses Alexia in de gemeente Zeewolde (122 MW) en Kreekraksluis in de gemeente Reimerswaal (77,5 MW) leverden het grootste deel van het nieuwe productievermogen. Op dit moment staat de teller voor wind op land op MW. In juni werd een akkoord gesloten tussen de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) waarin werd afgesproken dat de provincies samen tussen nu en 2020 het opgesteld productievermogen van windturbines op het land naar 6000 MW zullen laten groeien. in 2020 bevestigd. De duurzame energie sector wist in de totstandkoming van dit energieakkoord een belangrijke rol te spelen. De Duurzame Energie Koepel, waarin alle duurzame energie sectoren zijn verenigd, was één van de hoofdrolspelers naast gevestigde partijen als VNO-NCW, de vakbonden en belangenorganisaties voor natuur en milieu. Samen optrekken betekende serieus genomen worden als jonge sector met een groeiend belang. In al deze akkoorden leverde Windunie doormiddel van haar lobby activiteiten belangrijke inhoudelijke input en duwtjes in de juiste richting. In hoofdstuk 4 wordt de inbreng van Windunie verder uitgewerkt. Het windlandschap zal in de komende jaren gaan veranderen. Ook in de minder vertrouwde provincies worden projecten ontwikkeld door Windunie en haar leden. Start van bouw windpark NOP Agrowind in de Noordoostpolder. In augustus werd tussen een groot aantal maatschappelijke partijen het Energieakkoord gesloten, onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER). Hierin werd de doelstelling voor wind op land van 6000 MW In de Noordoostpolder ging in 2013 de eerste schop de grond in voor de realisatie van windpark NOP Agrowind, in eigendom van agrariërs waaronder diverse Windunie leden. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

13 1. Wind(unie)ontwikkelingen 13 geeft de provincie de ruimte voor een grote saneringsen opschalingsoperatie. In andere provincies is het nog onzeker hoeveel ruimte de provincie gaat geven aan een sanerings- en opschalings-operatie op het land. Windunie ondersteunt en lobbyt daarin waar mogelijk. Nu steeds meer windparken worden ontwikkeld, ook door andere projectontwikkelaars, neemt de weerstand onder de bevolking toe. Het grootste deel van de Nederlanders is voorstander van meer windenergie maar daarmee niet van meer windmolens in de eigen omgeving. Wij zien de oplossing in het mogelijk maken van gedeeld eigendom van zo n park door het bieden van goede participatiemogelijkheden voor de omgeving. Daarnaast werken we aan de beeldvorming van windenergie in Nederland: we stonden aan de wieg van een campagne voor windenergie die in 2014 publiek zal gaan. Werk aan de winkel! Bovenstaande ontwikkelingen betekenen goed nieuws voor de ontwikkeling van de Nederlandse windenergie: werk aan de winkel! Windunie gaat ervoor zorgen dat deze kansen voor windenergie benut kunnen worden door de lokale samenleving. Door projectontwikkeling in eigendom van lokale ondernemers en lokale burgerverbanden te begeleiden. Hiertoe hebben wij in 2013 de organisatie die zich bezighoudt met projectontwikkeling verder versterkt. Ook hebben we Windunieleden samengebracht en begeleid met het opzetten van Windinvest, waarmee zij kunnen investeren in de ontwikkeling van windprojecten in de regio. Met als doel deze uiteindelijk in lokaal eigendom te realiseren. Er zal nog meer bij komen kijken, zoals financieringsvraagstukken en participatiemodellen, waarmee de lokale samenleving gezamenlijk kan investeren in windenergie. In al deze ontwikkelingen loopt Windunie voorop, strevend naar zo veel mogelijk windenergie in lokaal eigendom. De organisatie is hier in 2013 ook klaar voor gezet, zoals verder in dit jaarverslag wordt beschreven in het hoofdstuk over de nieuwe Windunie organisatie.

14 1. Wind(unie)ontwikkelingen 14 Winduniepersoneel op bezoek bij turbinebouwer Lagerweij. Personeelsontwikkelingen Met de groei van onze activiteiten bleek ook groei van het aantal personeelsleden noodzakelijk. In 2013 hebben we vier extra mensen aangenomen. Windunie Beheer werd een serieus bedrijfsonderdeel met de aanname van een analist. DE Unie wordt niet meer alleen bemenst door personeel van TexelEnergie en Windunie maar heeft nu zelf een werknemer, waarmee het tempo van ontwikkelingen flink is opgeschroefd. Omdat Windunie Trading groeit, onze eigen organisatie intussen een financieel directeur nodig heeft, en omdat we het financieel beheer van windparken aan ons dienstenpakket willen toevoegen, hebben we een financieel zwaargewicht aangenomen. En omdat het aantal projecten van Windunie Development groeit, hebben we daar ook een extra medewerker aangesteld. Ons personeelsbestand lijkt nu aardig aan te sluiten bij de work load, hoewel daar elk momentverandering in kan komen.

15 2. De nieuwe organisatie

16 2. De nieuwe organisatie 16 Windunie Development Windunie Beheer Bestuur AVA Directie Windunie Trading Raad van Advies The Green Utility Company Windunie Leopard Cow-n-berg Groenbalans 2. De nieuwe organisatie Twaalf jaar na de oprichting van Windunie, was een fundamentele organisatiewijziging zeer gewenst. De structuur van de organisatie is gewijzigd in een zorgvuldig stap-voor-stap proces waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken. Vanaf het begin van Windunie in 2001 werken de coöperatie en haar leden samen met Leopard (Axel Posthumus) en niet veel later ook met Cow-n-berg (Rob Kouwenberg). Het gezamenlijke doel: de realisatie van rendabele duurzame energie in lokaal eigendom in Nederland. Deze partijen doen dit in een aantal ondernemingen waarin het werk wordt gedaan en het belang is gedeeld. Zowel de markt als de coöperatieleden, de Raad van Commissarissen, het bestuur van de coöperatie én Leopard en Cow-n-berg vonden dat de juridische structuur van deze samenwerking aan herziening toe was. De structuur werd beperkend en het beheren en beheersen van de risico s van bedrijfsvoering was complexer dan nodig. Daarom werkten zij in 2012 en 2013 samen aan een eenvoudigere structuur van de organisatie. Dit bleek een ingewikkelde puzzel met veel zaken om vorm te geven. Er werd dan ook een uitgebreid proces gevolgd, waarin naast deze belanghebbenden ook de coöperatieleden geconsulteerd zijn in huiskamerbijeenkomsten (zomer 2012) en focusgroepen (door het jaar 2013 heen). Het proces werd extern begeleid door de directeur van NICE Nyenrode, Ineke Duit, en door Jaap van Gelder. Onderdeel van het proces was een risico-inventarisatie, begeleid door Ernst & Young. In twee ledenvergaderingen in 2013 werd eerst voor de richting en daarna voor de uitwerking om goedkeuring gevraagd en werd deze ook verkregen. De resulterende structuur wordt hier beschreven.

17 2. De nieuwe organisatie 17 Ton Kempenaar Iwan van Noort Stephan de Clerck Jacqueline Tuinenga Jan Pronk De coöperatie Coöperatie Windunie U.A. heeft 236 leden (d.d ). Deze leden hebben uit hun midden een bestuur gekozen, dat, binnen de kaders die de statuten van de coöperatie stellen, namens de leden de coöperatie leidt. Dit bestuur bestond in 2013 uit de vijf leden weergegeven in onderstaande tabel. De heer Pronk heeft een bestuursfunctie overgenomen waarvan de termijn in mei 2013 afliep. Hij heeft besloten aan te blijven tot de organisatiewijziging was voltooid en het bestuur nog maar minimaal vier leden hoefde te tellen. Hij heeft vanwege privéomstandigheden besloten geen tweede termijn aan te blijven en is dientengevolge in de Najaarsvergadering afgetreden. Het bestuur en de Raad Naam Functie Aanvang Termijn Aftreden van Commissarissen van de coöperatie Dhr. A. Kempenaar Voorzitter e termijn 2016 hebben voor het bestuur na de organisatiewijziging een andere rol voorzien Dhr. S. A. P. G. de Clerck Vicevoorzitter e termijn 2014 in relatie tot de uitvoerende organisatie. Dhr. J. D. van Noort Penningmeester e termijn 2014 Het bestuur zal gaan optreden in een stimulerende en controlerende Mevr. J. Tuinenga Secretaris e termijn 2016 rol, in plaats van in een uitvoerende. Dhr. J. Pronk Bestuurslid e termijn 2013 Dit is een rol zoals voorheen de Raad van Commissarissen van de coöperatie vervulde richting het coöperatiebestuur. Met het oog op die verandering hebben beiden besloten dat het dan niet meer zinvol is om ook een Raad van Commissarissen in stand te houden. De huidige Raad heeft dan ook, nadat zij in de organisatiewijziging een belangrijke rol heeft gespeeld, in de Najaarsvergadering aan de leden goedkeuring ge

18 2. De nieuwe organisatie 18 vraagd en verkregen om zich op te mogen heffen. De statuten van de coöperatie zijn dienovereenkomstig aangepast. Samenstelling Raad van Commissarissen De samenstelling van de Raad van Commissarissen was in 2013 als volgt: Naam Functie Aanvang Termijn Aftreden Dhr. S. J. A. van der Veek Voorzitter e termijn 2015 Dhr. H. J. M. Beurskens Lid e termijn 2013* Dhr. F. H. Iordens Lid e termijn 2013* * In verband met de wijziging van de organisatie is aan de heren Beurskens en Iordens in de Najaarsvergadering van 2012 verzocht om aan te blijven totdat deze is voltooid.

19 2. De nieuwe organisatie 19 Windunie Groep Coöperatie Windunie, Leopard en Cow-n-berg hebben hun belangen in de Windunie-ondernemingen begin 2014 ondergebracht in een nieuwe holdingmaatschappij, Windunie Groep B.V. Hierin komen de belangen van deze partijen samen met die van de coöperatie en wordt samen richting gegeven aan de activiteiten en de ontwikkeling van de Windunieondernemingen. Coöperatie Windunie is de voornaamste aandeelhouder met 50% van de aandelen, Leopard en Cow-n-berg hebben beide 25%. Als gevolg van de organisatiewijziging wordt in de jaarrekening over 2014 een last verantwoord van ca Dit bedrag houdt grotendeels verband met de waardering van immateriële vaste en voorzieningen bij de organisatiewijziging. De nieuwe juridische structuur staat uitgewerkt in onderstaand organogram. Coöpera e Windunie UA 50% Leopard Ventures BV 25% Cow-n-berg BV 25% Windunie Groep BV Windunie Development BV Windunie Trading BV The Green U lity Company BV Groenbalans BV Alcedo Invest BV 10% Coms Advice BV 40%

20 2. De nieuwe organisatie 20 De aandeelhouders zien deze nieuwe structuur als een grote vereenvoudiging, die naar binnen en naar buiten meer transparantie schept en zaken beheersbaar houdt, ook als de activiteiten van Windunie verder groeien. heid van de besluitvorming. Het is voorzien dat de eerste leden van de Raad in de loop van 2014 zullen worden aangezocht. Rense van Dijk De Windunie Groep wordt geleid door een driehoofdige directie: Naam Functie Aanvang Dhr. R.H. van Dijk Voorzitter 2014 Dhr. A. Posthumus Lid 2014 Dhr. R. Kouwenberg Lid 2014 Axel Posthumus De directie opereert in collegiale bestuursvorm. Rob Kouwenberg In de statuten van Windunie Groep is voorzien dat een Raad van Advies zal worden aangesteld, bestaande uit leden van Coöperatie Windunie en externe experts. De Raad adviseert over strategische- en beleidskeuzes. Met de instelling van deze Raad beogen de aandeelhouders het borgen van de kwaliteit en de gedragen

21 3. De coöperatie

22 3. De coöperatie De coöperatie Windunie is meer dan de coöperatie. Want de coöperatie is deelnemer in diverse bedrijven en daarmee ook ondernemer. Maar de coöperatie zelf is natuurlijk actief voor en met de leden. Van veranderingen in het ledenbestand, de activiteiten met en voor de leden, en van de wijzigingen die afgelopen jaar zijn doorgevoerd doen we hier verslag. Aantal leden Gedurende 2013 hebben we nieuwe leden verwelkomd maar zijn er helaas ook leden vertrokken. In totaal nam het aantal leden en het opgesteld vermogen van de coöperatie af. Op 31 december 2012 liep het lidmaatschap van vier leden met 13 MW opgesteld vermogen af. Gedurende 2013 sloten vier nieuwe leden zich aan met in totaal 5,055 MW opgesteld vermogen. Per 31 december 2012: 418,745 MW van 237 leden Per 31 december 2013: 410,8 MW van 236 leden Een van de aangesloten leden met 4 MW heeft zijn molen verkocht en is dus alleen nog op papier lid. Het verlies in 2013 is niet dramatisch maar omdat per 1 januari 2014 het lidmaatschap van nog enkele leden is afgelopen, is er duidelijk sprake van teruggang. En dat is voor Windunie een nieuwe en echt ongewenste ontwikkeling. Omdat het hebben van veel leden cruciaal is voor onze positie in de markt, werken we hard aan betere aansluiting bij de wensen van (potentiële) leden. Onze organisatiewijziging en het nieuwe ledenmodel zijn daar zeker op gericht. Ledenvergaderingen Windunie hield het afgelopen jaar twee ledenvergaderingen. De jaarvergadering vond op 1 juli plaats in Shortgolf in Swifterbant met zo n 54 leden, die doorgaans niet alleen gekomen waren. Belangrijk aandachtspunt was de op handen zijnde organisatiewijziging. Na beantwoording van diverse vragen werd de ingeslagen richting van de organisatiewijziging door een ruime meerderheid gesteund. Ook belangrijk was dat de bestemming van de RWE gelden eindelijk gefinaliseerd werd.

23 3. De coöperatie 23 De tijd tussen de ledenvergaderingen is gebruikt voor het vormgeven van de details van de organisatiewijziging met diverse betrokkenen. Het bestuur, de Raad van Commissarissen, de directie van The Green Utility Company, diverse leden en juristen. Samen kwamen zij tot een organisatiewijziging die in hoofdstuk 2 staat beschreven en op de ledenvergadering van 12 december is voorgelegd aan de leden. Omdat er sprake was van een statutenwijziging, zie hieronder, vond een belangrijke stemming plaats in aanwezigheid van notaris Ivo van der Zijl. De herfstvergadering in café Bij de Buren in Wieringerwerf werd bezocht door 45 leden. Na een toelichting van Ton Kempenaar op de organisatiewijziging en wijziging van het lidmaatschapsmodel werden beide door de leden bekrachtigd toen met de statutenwijziging unaniem werd ingestemd. Over verdere invulling van de Raad van Advies, Focusgroepen en voordelen voor leden wordt in 2014 verder nagedacht. Omdat met de instemming met de statutenwijziging de Raad van Commissarissen wordt opgeheven, werd onder dankzegging afscheid genomen van Frits Iordens, Jos Beurskens en Sigge van der Veen. Ook Jan Pronk nam afscheid. Na tweeëneenhalf jaar in het bestuur werd ook hij hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de coöperatie. Statutenwijziging Het lidmaatschap voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De oprichting van Windunie in 2001 was een gevolg van liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt en Windunie is altijd meegegroeid met veranderingen. Het is logisch ook nu te reageren op de marktontwikkelingen. De statutenwijzigingen zijn uitgebreid voorbereid en doorgesproken met diverse leden; het was dan ook niet verwonderlijk dat ze unaniem werden aangenomen op de herfstvergadering van Windunie. Op 18 december zetten de bestuursleden bij de notaris hun handtekening onder deze statutenwijziging. Belangrijkste aanleiding voor de wijzigingen is de schaalvergroting in het windlandschap. De turbines worden groter en niet meer solitair opgericht. Omdat juist bij de ontwikkeling van een park alle belangrijke beslissingen worden genomen, omdat er niet eens gebouwd wordt zonder getekend stroomcontract en

24 3. De coöperatie 24 omdat Windunie leden korting geeft op diensten die juist in de ontwikkelingsfase worden afgenomen, is het onverstandig als eigenaren pas na oplevering lid kunnen worden van Windunie. Daarom kunnen nu ook parken in ontwikkeling, dus zonder opgesteld vermogen en zonder garantiekapitaal, lid worden. Ook is besloten dat de regel één lid is één stem wordt gewijzigd. Bij nieuwe en bestaande leden is het aantal stemmen afhankelijk van het opgestelde vermogen. De statutenwijzigingen Parken in ontwikkeling kunnen lid worden. Aantal stemmen per lid is afhankelijk van het (geplande) opgestelde vermogen, waarbij een park maximaal vijf stemmen krijgt afhankelijk van het opgestelde productievermogen. De Raad van Commissarissen wordt opgeheven. De leveringsplicht aan Windunie wordt afgeschaft, evenals de right to match. Het minimum aantal bestuursleden gaat van vijf naar vier. Samenstelling bestuur en controle Windunie Zoals te lezen is in hoofdstuk 2 krijgt het bestuur van de coöperatie een andere rol waarmee de Raad van Commissarissen overbodig was geworden. Om het bestuur te ondersteunen en te zorgen dat de stem van de leden voldoende wordt gehoord én professioneel wordt behandeld, is besloten tot de oprichting van een Raad van Advies. Daarin is plaats voor leden en experts, waarbij de bezetting afhankelijk is van de behoefte. Het bestuur nam in december afscheid van Jan Pronk en zal in de lente afscheid nemen van Stephan de Clerck en Iwan van Noort. Zij zullen in 2014 door nieuwe bestuursleden worden opgevolgd.

25 4. Onze bedrijfsactiviteiten

26 4. Onze bedrijfsactiviteiten Onze bedrijfsactiviteiten In dit hoofdstuk schetsen we een overzicht van onze activiteiten. Niet zozeer per bedrijf als wel per activiteit. Zo wordt gelobbyd vanuit Windunie Development, maar ook vanuit GUC. Onze handelsactiviteiten vinden natuurlijk wel binnen Windunie Trading plaats, maar daarvoor geldt weer dat daar niet alleen personeel van WT bij betrokken is. We nemen een voorschot op de organisatiewijziging die op 1 januari 2014 z n beslag kreeg met de beschrijving van onze werkzaamheden. Daarbij zijn we niet uitputtend: vooral wat nu voor de coöperatie van belang is, krijgt hier aandacht. Contractbeheer Een belangrijke reden van ons bestaan is contractbeheer. Zeker nu de contracten een kortere looptijd kennen, het aantal variaties toeneemt evenals de complexiteit, is het van groter belang kennis van de markt te hebben. Wij zetten ons in om het best mogelijke advies te bieden, het advies dat past bij de vraag van onze leden. Want waar de een het prima vindt risico te lopen, kiest de ander voor zekerheid. En op elk moment is een ander contract het beste. Begin 2013 heeft het team van Contractbeheer de regio s verdeeld. Bart Berendsen treedt voortaan op als de adviseur voor de leden in Flevoland en Richard Kuiper, die in januari in dienst kwam, is de adviseur voor het overige deel van Nederland. Dat lijkt een scheve verdeling maar gezien het aantal leden in Flevoland, doet de verdeling recht aan de spreiding van de Windunieleden over het land. De meer lokale focus maakt het mogelijk voor de adviseurs om zich meer te verdiepen in de plaatselijke situatie, waardoor het advies aan de leden in kwaliteit wint. De stroomcontracten die oorspronkelijk bij Nutsbedrijven Maastricht (NutsMaas) zijn afgesloten en door RWE/Essent zijn overgenomen faseren langzaam uit. Vanwege het grote aantal leden dat ooit voor deze langjarige contracten koos, was RWE/Essent ook in 2013 nog steeds de grootste koper van stroom van coöperatieleden. Contractbeheer heeft alle contractanten die in aanmerking kwamen voor de afkoop persoonlijk uitleg gegeven over de implicaties hiervan. Het gevolg is dat vijftien contracten voortijdig

27 4. Onze bedrijfsactiviteiten 27 zijn afgekocht omdat dit in de specifieke situatie van de windmolenaar het meeste voordeel opleverde. In 2014 zullen we met contractanten die ook in aanmerking komen voor afkoop hetzelfde traject bewandelen. Per 1 oktober 2013 heeft RWE het beheer van de Nuts Maas-portefeuille overgedragen aan dochterbedrijf Powerhouse. Dat leidde in eerste instantie tot een wat moeizamere afhandeling van de contractzaken omdat werkafspraken niet in alle gevallen één op één werden overgenomen door Powerhouse. We hebben er hard aan gewerkt om opnieuw tot werkbare afspraken te komen zonder dat de contractanten hinder hebben ondervonden van de overgang. Eind 2013 heeft contractbeheer de balans opgemaakt van de uitbetalingsprijzen van de stroomcontracten. Daaruit bleek dat de Windunie Tender de beste uitbetalingsprijs had opgeleverd in Dat is een mooi voorbeeld van hoe de bundeling van vermogen kan leiden tot goede resultaten. In 2013 hebben de beide adviseurs ook duidelijk ingezet op ledenwerving. Hier is in 2012 al voorzichtig mee begonnen, maar het heeft in 2013 meer resultaat opgeleverd. In het verlengde hiervan worden er contracten van WUGC aangeboden aan niet-leden. Het is in 2013 voor het eerst mogelijk geworden om als niet-lid zaken te doen met Windunie Trading, waarbij onze adviseurs het contact verzorgen tussen de molenaar en WUGC. Dat we wat te bieden hebben op het gebied van contractbeheer bleek ook wel uit het inschakelen van The Green Utility Company door NOP Agrowind, waarin een aantal Windunieleden is vertegenwoordigd. Met bijna 200 MW opgesteld vermogen is veel gelegen aan een passend stroomcontract dat recht doet aan de risico s. Het resultaat van anderhalf jaar onderhandelen is een innovatief stroomcontract dat voldoende zekerheid én kansen biedt.

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 10 2. De leden van Windunie 15 3. Windunie treedt naar buiten 19 4. De organisatie van Windunie 24 5. Financieel

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

windpowernijmegen groene stroom van hier

windpowernijmegen groene stroom van hier windpowernijmegen groene stroom van hier 2 windpowernijmegen Inhoud Voorwoord 5 1 Introductie 7 1.1 Wiek-II 7 1.2 Groene power to Nijmegen 10 2 Participatieplan 11 2.1 Organisatie 11 2.1.1 Partijen 11

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Participatie in windenergie projecten

Participatie in windenergie projecten Participatie in windenergie projecten SenterNovem @ Utrecht 2009 Inhoudsopgave I0. Inleiding... 3 1. Participatievormen... 4 1.1. Participatie in planning... 4 1.2. Financiële participatie... 5 1.3. Financiële

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

S GNAAL. Verkiezingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? Teun Bokhoven: Uit de crisis door fors in te zetten op de groene banenmotor!

S GNAAL. Verkiezingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? Teun Bokhoven: Uit de crisis door fors in te zetten op de groene banenmotor! S GNAAL S I G N A A L, M E I 2 0 1 2, N U M M E R 2 Signaal is een uitgave van de Stichting Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie