Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Wind(unie)ontwikkelingen De nieuwe organisatie De coöperatie Onze bedrijfsactiviteiten Eigen merk Windunie treedt naar buiten Financieel verslag Jaarrekening 56 Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Door op een hoofdstuk van deze inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar die pagina. Blauwe tekst in het jaarverslag bevat een link naar een andere pagina of internetpagina. Met de pijl links onderaan de pagina keert u direct terug naar deze inhoudspagina. Met de pijl rechts onderaan de pagina gaat u naar de volgende pagina. Fotograaf pagina 1 en 5: Kennethe Stamp, pagina 15: Marbel de Graaf

3 Voorwoord 3 Voorwoord Geachte leden en andere lezers, Voor Coöperatie Windunie en de daarbij behorende bedrijven is 2013 een historisch jaar geweest. Op de ledenvergadering in december besloten we tot een fundamentele aanpassing van de organisatie. Hiermee is een einde gekomen aan een intensieve periode waarin volop is nagedacht over de toekomst van de wijze waarop Windunie moet worden gestructureerd. Het resultaat is een organisatie die in staat is om adequaat te reageren op veranderingen in de omgeving en die bovenal in staat is om het beste uit de markten te halen voor haar leden. Dat deze wijziging nodig was, is evident. De omgeving waarin Windunie opereert is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Denk aan de schaalvergroting in windparken op diverse plekken in Nederland als gevolg van de 6000MW doelstelling. Denk aan de onverminderde opkomst van de lokale duurzame energie coöperaties. Denk aan het Energieakkoord. Denk aan de zeer lage stroomprijs in Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. Vaak zijn we geneigd om dergelijke ontwikkelingen als bedreigend te ervaren. Dat hoeft echter niet. Aan de prijsvorming van stroom kunnen wij helaas weinig veranderen. Maar de andere hierboven genoemde ontwikkelingen bieden zeer zeker kansen voor Windunie. Ze hebben immers alles van doen met de missie van onze organisatie: de realisatie van rendabele duurzame energie in lokaal eigendom in Nederland. Hiertoe zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Allereerst de verdergaande professionalisering van de organisatie. Op nagenoeg alle terreinen van windenergie is hoogwaardige kennis voorhanden. Van ontwikkeling van projecten tot beheer, afzet en het vermarkten van stroom. Op alle plekken in de keten is kennis aanwezig. Ook op het gebied van lobby en belangenbehartiging heeft Windunie in 2013 een rol gespeeld in de totstandkoming van het Energieakkoord.

4 Voorwoord 4 Als laatste mag hier het operationeel worden van DE Unie niet onvermeld blijven. Coöperatie DE Unie, in 2012 door ons opgericht samen met Texel Energie en Urgenda, is na het verkrijgen van de leveranciersvergunning in september 2013 daadwerkelijk begonnen met het leveren van energie aan de aangesloten lokale coöperaties. Dit biedt nieuwe kansen voor het in lokaal eigendom realiseren, exploiteren en gebruiken van duurzame energie. Dit jaarverslag laat zien hoe het Windunie, haar leden en haar bedrijven verging in We namen grote stappen maar zijn zeker niet klaar. De omgeving blijft aan stevige verandering onderhevig en daar zal Windunie op moeten blijven anticiperen, in de bedrijfsvoering van de bedrijven van de Windunie Groep, in het lidmaatschap van de coöperatie én voor de bedrijfsvoering van de leden van de coöperatie. Zo blijven we rendabel en relevant. Aan de volgende stappen wordt daarom al gewerkt. Ton Kempenaar

5 Jaaroverzicht

6 Jaaroverzicht 6 14 februari Greenchoice en Windunie ondertekenen intentie verklaring richting geza menlijke toekomst. Directe aansluiting van producent en consument resulteert in minder kosten. 10 januari Discussie over Groene stroom, ook volgens Kassa is Windunie het groenst. 31 januari Bestuurlijk akkoord windenergie. 28 maart Ontwerp-structuurvisie Wind op Land naar Tweede Kamer. Noordo 27 maart Hoogste dagprijs: 78, Zuidwest Nederland 24 Gemiddeld aantal vollasturen per dag IJssel Ge Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land 8 Gebieden voor Grootschalige Windenergie Eems Dollardverdraggebied januari 0 april februari maart

7 Jaaroverzicht 7 9 april Correctie op SDE-regeling: nu 12,4%. 10 april Groenbalans vergroent CO2-uitstoot van Achmea. 14 mei Advertentie jokkebrokken van Nederlandse Energie Maatschappij. 18 mei Eneco adverteert met stroomgraadmeter waarin Windunie bovenaan prijkt. 23 mei Willem Verhaak aan tafel bij Rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden van de commissie Economische zaken en Infrastructuur en Milieu. 15 juni Open Winddag. 27 juni Tweede Kamer steunt de ontwerp SVWOL, provincies doen aanvullend bod van 285MW. 24 mei Windunie in RTL Nieuws. 19 april Directieleden Greenchoice vertrekken naar Qurrent. 17 juni Onderhoudscafé Windunie over collectief onderhoud. 22 juni laagste APX-dagprijs: 23, Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge april mei juni juli

8 Jaaroverzicht 8 1 juli Jaarvergadering in Swifterbant. 1 september Leden van TexelEnergie worden beleverd via DE Unie. 6 september Presentatie energieakkoord. 24 september Laagste aantal vollasturen: 0,02 uur. 24 september Windcongres van Windunie, Bosch & van Rijn en Raedthuys op Energie juli Bestemmingsplan en het MER voor het Windpark Den Tol ter inzage. 26 juli Boerderij publiceert artikel van Willem Verhaak Ontwikkel zelf, doe het samen en betrek omwonenden. 1 augustus Autoriteit Consument en Markt (ACM) verleent leveringsvergunning aan DE Unie Gemiddeld aantal vollasturen per dag 19 augustus Hoogste uurprijs: 130, Ge juli augustus september oktober

9 Jaaroverzicht 9 10 oktober Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wieringermeer ter inzage. 28 oktober Zware windstorm komt ruim tot windkracht oktober Onze zonnepartner Energieker failliet. 1 november DE Unie start met levering aan leden van Amsterdam Energie. 5 november Windmolens staan om 12.00u stil als eerbetoon aan twee monteurs van Bettink die 29 oktober omkwamen bij een ongeval. 25 november Windunie bezoekt Lagerweij. 11 december Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, ondertekent samen met Peter Bleeker, directeur van Groenbalans, op 11 december jl. een contract voor de inzet van Garanties van Oorsprong van Windunie oktober Met vijf grondeigenaren in Zaltbommel is basis gelegd voor oprichting van Windpark Bommelerwaard-A2. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 15 november Windunie presenteert zich bij HIER Opgewekt. 20 november Onderhoudscafé van Windunie. 28 november Eerste park Windunie Development van start met akkoord op bestemmingsplan Den Tol. 12 december Ledenvergadering in Wieringerwerf, leden stemmen voor statutenwijziging oktober november december januari

10 1. Wind(unie)ontwikkelingen

11 1. Wind(unie)ontwikkelingen Wind(unie)ontwikkelingen In dit hoofdstuk een schets van de ontwikkelingen in het veld waarin we actief zijn en de ontwikkelingen die Windunie daardoor ook doormaakt. Nog even los van de organisatiewijziging die natuurlijk ook een gevolg is van externe ontwikkelingen. Afgelopen jaar had de energie- en zeker de windbranche te maken met invloedrijke politieke, maatschappelijke en marktontwikkelingen: je zou bijna zeggen dat we in het oog van de storm staan. Stroommarkt De prijzen voor elektriciteit daalden in 2013 naar historisch lage niveaus. De prijzen op zowel de dagmarkt als de termijnmarkt kwamen op niveaus van rond de 42 per MWh terecht. Oorzaken liggen in de grote hoeveelheden Duitse groene stroom die de Nederlandse markt overspoelen- als gevolg van de Energiewende wordt in Duitsland steeds meer groene stroom opgewekt- en in de lage prijs van steenkool. Daar komt bij dat de onbalans- en profielkosten toenemen en de komende jaren nog verder toe lijken te gaan nemen, door grotere volumes aan duurzame energie op het net. En een en ander wordt niet gecompenseerd door prijsstijgingen van groene rechten. Windunie wist door directe koppeling van de opgewekte windstroom aan huishoudens de prijzen voor windmolenaren nog redelijk overeind te houden. Daarbij zoeken we in de markt naar meeropbrengsten uit de groene rechten bij organisaties die de meerwaarde zien van in Nederland in de keten opgewekte groene stroom, iets waarmee FrieslandCampina de trend zet. En uiteindelijk kan ook de lokale energie coöperatie, als die uit de buurt groene stroom afneemt, daar een rol in gaan spelen. Mede met die beweegreden werken wij mee aan de Duurzame Energie Unie (DE Unie), die deze coöperaties faciliteert in de stroominkoop en -levering. Kostenbesparing voor windmolenaren is in zo n markt een andere belangrijke factor. Daarom leverde Windunie Beheer veel inspanning aan het realiseren van onderhoudscontracten met een adequate dekking

12 1. Wind(unie)ontwikkelingen 12 Het SER-Energieakkoord wordt gepresenteerd op 6 september. Het akkoord wordt gesteund door de overheid en ruim 40 maatschappelijke organisaties. en goede monitoring tegen lagere prijzen. Daarvan zullen we in 2014 het rendement gaan zien. Groei voor windenergie in Nederland Voor het eerst sinds jaren nam in 2013 ook in Nederland het opgesteld productievermogen van windturbines weer eens significant toe: er kwam 259 MW bij. De parken Prinses Alexia in de gemeente Zeewolde (122 MW) en Kreekraksluis in de gemeente Reimerswaal (77,5 MW) leverden het grootste deel van het nieuwe productievermogen. Op dit moment staat de teller voor wind op land op MW. In juni werd een akkoord gesloten tussen de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) waarin werd afgesproken dat de provincies samen tussen nu en 2020 het opgesteld productievermogen van windturbines op het land naar 6000 MW zullen laten groeien. in 2020 bevestigd. De duurzame energie sector wist in de totstandkoming van dit energieakkoord een belangrijke rol te spelen. De Duurzame Energie Koepel, waarin alle duurzame energie sectoren zijn verenigd, was één van de hoofdrolspelers naast gevestigde partijen als VNO-NCW, de vakbonden en belangenorganisaties voor natuur en milieu. Samen optrekken betekende serieus genomen worden als jonge sector met een groeiend belang. In al deze akkoorden leverde Windunie doormiddel van haar lobby activiteiten belangrijke inhoudelijke input en duwtjes in de juiste richting. In hoofdstuk 4 wordt de inbreng van Windunie verder uitgewerkt. Het windlandschap zal in de komende jaren gaan veranderen. Ook in de minder vertrouwde provincies worden projecten ontwikkeld door Windunie en haar leden. Start van bouw windpark NOP Agrowind in de Noordoostpolder. In augustus werd tussen een groot aantal maatschappelijke partijen het Energieakkoord gesloten, onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER). Hierin werd de doelstelling voor wind op land van 6000 MW In de Noordoostpolder ging in 2013 de eerste schop de grond in voor de realisatie van windpark NOP Agrowind, in eigendom van agrariërs waaronder diverse Windunie leden. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

13 1. Wind(unie)ontwikkelingen 13 geeft de provincie de ruimte voor een grote saneringsen opschalingsoperatie. In andere provincies is het nog onzeker hoeveel ruimte de provincie gaat geven aan een sanerings- en opschalings-operatie op het land. Windunie ondersteunt en lobbyt daarin waar mogelijk. Nu steeds meer windparken worden ontwikkeld, ook door andere projectontwikkelaars, neemt de weerstand onder de bevolking toe. Het grootste deel van de Nederlanders is voorstander van meer windenergie maar daarmee niet van meer windmolens in de eigen omgeving. Wij zien de oplossing in het mogelijk maken van gedeeld eigendom van zo n park door het bieden van goede participatiemogelijkheden voor de omgeving. Daarnaast werken we aan de beeldvorming van windenergie in Nederland: we stonden aan de wieg van een campagne voor windenergie die in 2014 publiek zal gaan. Werk aan de winkel! Bovenstaande ontwikkelingen betekenen goed nieuws voor de ontwikkeling van de Nederlandse windenergie: werk aan de winkel! Windunie gaat ervoor zorgen dat deze kansen voor windenergie benut kunnen worden door de lokale samenleving. Door projectontwikkeling in eigendom van lokale ondernemers en lokale burgerverbanden te begeleiden. Hiertoe hebben wij in 2013 de organisatie die zich bezighoudt met projectontwikkeling verder versterkt. Ook hebben we Windunieleden samengebracht en begeleid met het opzetten van Windinvest, waarmee zij kunnen investeren in de ontwikkeling van windprojecten in de regio. Met als doel deze uiteindelijk in lokaal eigendom te realiseren. Er zal nog meer bij komen kijken, zoals financieringsvraagstukken en participatiemodellen, waarmee de lokale samenleving gezamenlijk kan investeren in windenergie. In al deze ontwikkelingen loopt Windunie voorop, strevend naar zo veel mogelijk windenergie in lokaal eigendom. De organisatie is hier in 2013 ook klaar voor gezet, zoals verder in dit jaarverslag wordt beschreven in het hoofdstuk over de nieuwe Windunie organisatie.

14 1. Wind(unie)ontwikkelingen 14 Winduniepersoneel op bezoek bij turbinebouwer Lagerweij. Personeelsontwikkelingen Met de groei van onze activiteiten bleek ook groei van het aantal personeelsleden noodzakelijk. In 2013 hebben we vier extra mensen aangenomen. Windunie Beheer werd een serieus bedrijfsonderdeel met de aanname van een analist. DE Unie wordt niet meer alleen bemenst door personeel van TexelEnergie en Windunie maar heeft nu zelf een werknemer, waarmee het tempo van ontwikkelingen flink is opgeschroefd. Omdat Windunie Trading groeit, onze eigen organisatie intussen een financieel directeur nodig heeft, en omdat we het financieel beheer van windparken aan ons dienstenpakket willen toevoegen, hebben we een financieel zwaargewicht aangenomen. En omdat het aantal projecten van Windunie Development groeit, hebben we daar ook een extra medewerker aangesteld. Ons personeelsbestand lijkt nu aardig aan te sluiten bij de work load, hoewel daar elk momentverandering in kan komen.

15 2. De nieuwe organisatie

16 2. De nieuwe organisatie 16 Windunie Development Windunie Beheer Bestuur AVA Directie Windunie Trading Raad van Advies The Green Utility Company Windunie Leopard Cow-n-berg Groenbalans 2. De nieuwe organisatie Twaalf jaar na de oprichting van Windunie, was een fundamentele organisatiewijziging zeer gewenst. De structuur van de organisatie is gewijzigd in een zorgvuldig stap-voor-stap proces waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken. Vanaf het begin van Windunie in 2001 werken de coöperatie en haar leden samen met Leopard (Axel Posthumus) en niet veel later ook met Cow-n-berg (Rob Kouwenberg). Het gezamenlijke doel: de realisatie van rendabele duurzame energie in lokaal eigendom in Nederland. Deze partijen doen dit in een aantal ondernemingen waarin het werk wordt gedaan en het belang is gedeeld. Zowel de markt als de coöperatieleden, de Raad van Commissarissen, het bestuur van de coöperatie én Leopard en Cow-n-berg vonden dat de juridische structuur van deze samenwerking aan herziening toe was. De structuur werd beperkend en het beheren en beheersen van de risico s van bedrijfsvoering was complexer dan nodig. Daarom werkten zij in 2012 en 2013 samen aan een eenvoudigere structuur van de organisatie. Dit bleek een ingewikkelde puzzel met veel zaken om vorm te geven. Er werd dan ook een uitgebreid proces gevolgd, waarin naast deze belanghebbenden ook de coöperatieleden geconsulteerd zijn in huiskamerbijeenkomsten (zomer 2012) en focusgroepen (door het jaar 2013 heen). Het proces werd extern begeleid door de directeur van NICE Nyenrode, Ineke Duit, en door Jaap van Gelder. Onderdeel van het proces was een risico-inventarisatie, begeleid door Ernst & Young. In twee ledenvergaderingen in 2013 werd eerst voor de richting en daarna voor de uitwerking om goedkeuring gevraagd en werd deze ook verkregen. De resulterende structuur wordt hier beschreven.

17 2. De nieuwe organisatie 17 Ton Kempenaar Iwan van Noort Stephan de Clerck Jacqueline Tuinenga Jan Pronk De coöperatie Coöperatie Windunie U.A. heeft 236 leden (d.d ). Deze leden hebben uit hun midden een bestuur gekozen, dat, binnen de kaders die de statuten van de coöperatie stellen, namens de leden de coöperatie leidt. Dit bestuur bestond in 2013 uit de vijf leden weergegeven in onderstaande tabel. De heer Pronk heeft een bestuursfunctie overgenomen waarvan de termijn in mei 2013 afliep. Hij heeft besloten aan te blijven tot de organisatiewijziging was voltooid en het bestuur nog maar minimaal vier leden hoefde te tellen. Hij heeft vanwege privéomstandigheden besloten geen tweede termijn aan te blijven en is dientengevolge in de Najaarsvergadering afgetreden. Het bestuur en de Raad Naam Functie Aanvang Termijn Aftreden van Commissarissen van de coöperatie Dhr. A. Kempenaar Voorzitter e termijn 2016 hebben voor het bestuur na de organisatiewijziging een andere rol voorzien Dhr. S. A. P. G. de Clerck Vicevoorzitter e termijn 2014 in relatie tot de uitvoerende organisatie. Dhr. J. D. van Noort Penningmeester e termijn 2014 Het bestuur zal gaan optreden in een stimulerende en controlerende Mevr. J. Tuinenga Secretaris e termijn 2016 rol, in plaats van in een uitvoerende. Dhr. J. Pronk Bestuurslid e termijn 2013 Dit is een rol zoals voorheen de Raad van Commissarissen van de coöperatie vervulde richting het coöperatiebestuur. Met het oog op die verandering hebben beiden besloten dat het dan niet meer zinvol is om ook een Raad van Commissarissen in stand te houden. De huidige Raad heeft dan ook, nadat zij in de organisatiewijziging een belangrijke rol heeft gespeeld, in de Najaarsvergadering aan de leden goedkeuring ge

18 2. De nieuwe organisatie 18 vraagd en verkregen om zich op te mogen heffen. De statuten van de coöperatie zijn dienovereenkomstig aangepast. Samenstelling Raad van Commissarissen De samenstelling van de Raad van Commissarissen was in 2013 als volgt: Naam Functie Aanvang Termijn Aftreden Dhr. S. J. A. van der Veek Voorzitter e termijn 2015 Dhr. H. J. M. Beurskens Lid e termijn 2013* Dhr. F. H. Iordens Lid e termijn 2013* * In verband met de wijziging van de organisatie is aan de heren Beurskens en Iordens in de Najaarsvergadering van 2012 verzocht om aan te blijven totdat deze is voltooid.

19 2. De nieuwe organisatie 19 Windunie Groep Coöperatie Windunie, Leopard en Cow-n-berg hebben hun belangen in de Windunie-ondernemingen begin 2014 ondergebracht in een nieuwe holdingmaatschappij, Windunie Groep B.V. Hierin komen de belangen van deze partijen samen met die van de coöperatie en wordt samen richting gegeven aan de activiteiten en de ontwikkeling van de Windunieondernemingen. Coöperatie Windunie is de voornaamste aandeelhouder met 50% van de aandelen, Leopard en Cow-n-berg hebben beide 25%. Als gevolg van de organisatiewijziging wordt in de jaarrekening over 2014 een last verantwoord van ca Dit bedrag houdt grotendeels verband met de waardering van immateriële vaste en voorzieningen bij de organisatiewijziging. De nieuwe juridische structuur staat uitgewerkt in onderstaand organogram. Coöpera e Windunie UA 50% Leopard Ventures BV 25% Cow-n-berg BV 25% Windunie Groep BV Windunie Development BV Windunie Trading BV The Green U lity Company BV Groenbalans BV Alcedo Invest BV 10% Coms Advice BV 40%

20 2. De nieuwe organisatie 20 De aandeelhouders zien deze nieuwe structuur als een grote vereenvoudiging, die naar binnen en naar buiten meer transparantie schept en zaken beheersbaar houdt, ook als de activiteiten van Windunie verder groeien. heid van de besluitvorming. Het is voorzien dat de eerste leden van de Raad in de loop van 2014 zullen worden aangezocht. Rense van Dijk De Windunie Groep wordt geleid door een driehoofdige directie: Naam Functie Aanvang Dhr. R.H. van Dijk Voorzitter 2014 Dhr. A. Posthumus Lid 2014 Dhr. R. Kouwenberg Lid 2014 Axel Posthumus De directie opereert in collegiale bestuursvorm. Rob Kouwenberg In de statuten van Windunie Groep is voorzien dat een Raad van Advies zal worden aangesteld, bestaande uit leden van Coöperatie Windunie en externe experts. De Raad adviseert over strategische- en beleidskeuzes. Met de instelling van deze Raad beogen de aandeelhouders het borgen van de kwaliteit en de gedragen

21 3. De coöperatie

22 3. De coöperatie De coöperatie Windunie is meer dan de coöperatie. Want de coöperatie is deelnemer in diverse bedrijven en daarmee ook ondernemer. Maar de coöperatie zelf is natuurlijk actief voor en met de leden. Van veranderingen in het ledenbestand, de activiteiten met en voor de leden, en van de wijzigingen die afgelopen jaar zijn doorgevoerd doen we hier verslag. Aantal leden Gedurende 2013 hebben we nieuwe leden verwelkomd maar zijn er helaas ook leden vertrokken. In totaal nam het aantal leden en het opgesteld vermogen van de coöperatie af. Op 31 december 2012 liep het lidmaatschap van vier leden met 13 MW opgesteld vermogen af. Gedurende 2013 sloten vier nieuwe leden zich aan met in totaal 5,055 MW opgesteld vermogen. Per 31 december 2012: 418,745 MW van 237 leden Per 31 december 2013: 410,8 MW van 236 leden Een van de aangesloten leden met 4 MW heeft zijn molen verkocht en is dus alleen nog op papier lid. Het verlies in 2013 is niet dramatisch maar omdat per 1 januari 2014 het lidmaatschap van nog enkele leden is afgelopen, is er duidelijk sprake van teruggang. En dat is voor Windunie een nieuwe en echt ongewenste ontwikkeling. Omdat het hebben van veel leden cruciaal is voor onze positie in de markt, werken we hard aan betere aansluiting bij de wensen van (potentiële) leden. Onze organisatiewijziging en het nieuwe ledenmodel zijn daar zeker op gericht. Ledenvergaderingen Windunie hield het afgelopen jaar twee ledenvergaderingen. De jaarvergadering vond op 1 juli plaats in Shortgolf in Swifterbant met zo n 54 leden, die doorgaans niet alleen gekomen waren. Belangrijk aandachtspunt was de op handen zijnde organisatiewijziging. Na beantwoording van diverse vragen werd de ingeslagen richting van de organisatiewijziging door een ruime meerderheid gesteund. Ook belangrijk was dat de bestemming van de RWE gelden eindelijk gefinaliseerd werd.

23 3. De coöperatie 23 De tijd tussen de ledenvergaderingen is gebruikt voor het vormgeven van de details van de organisatiewijziging met diverse betrokkenen. Het bestuur, de Raad van Commissarissen, de directie van The Green Utility Company, diverse leden en juristen. Samen kwamen zij tot een organisatiewijziging die in hoofdstuk 2 staat beschreven en op de ledenvergadering van 12 december is voorgelegd aan de leden. Omdat er sprake was van een statutenwijziging, zie hieronder, vond een belangrijke stemming plaats in aanwezigheid van notaris Ivo van der Zijl. De herfstvergadering in café Bij de Buren in Wieringerwerf werd bezocht door 45 leden. Na een toelichting van Ton Kempenaar op de organisatiewijziging en wijziging van het lidmaatschapsmodel werden beide door de leden bekrachtigd toen met de statutenwijziging unaniem werd ingestemd. Over verdere invulling van de Raad van Advies, Focusgroepen en voordelen voor leden wordt in 2014 verder nagedacht. Omdat met de instemming met de statutenwijziging de Raad van Commissarissen wordt opgeheven, werd onder dankzegging afscheid genomen van Frits Iordens, Jos Beurskens en Sigge van der Veen. Ook Jan Pronk nam afscheid. Na tweeëneenhalf jaar in het bestuur werd ook hij hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de coöperatie. Statutenwijziging Het lidmaatschap voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De oprichting van Windunie in 2001 was een gevolg van liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt en Windunie is altijd meegegroeid met veranderingen. Het is logisch ook nu te reageren op de marktontwikkelingen. De statutenwijzigingen zijn uitgebreid voorbereid en doorgesproken met diverse leden; het was dan ook niet verwonderlijk dat ze unaniem werden aangenomen op de herfstvergadering van Windunie. Op 18 december zetten de bestuursleden bij de notaris hun handtekening onder deze statutenwijziging. Belangrijkste aanleiding voor de wijzigingen is de schaalvergroting in het windlandschap. De turbines worden groter en niet meer solitair opgericht. Omdat juist bij de ontwikkeling van een park alle belangrijke beslissingen worden genomen, omdat er niet eens gebouwd wordt zonder getekend stroomcontract en

24 3. De coöperatie 24 omdat Windunie leden korting geeft op diensten die juist in de ontwikkelingsfase worden afgenomen, is het onverstandig als eigenaren pas na oplevering lid kunnen worden van Windunie. Daarom kunnen nu ook parken in ontwikkeling, dus zonder opgesteld vermogen en zonder garantiekapitaal, lid worden. Ook is besloten dat de regel één lid is één stem wordt gewijzigd. Bij nieuwe en bestaande leden is het aantal stemmen afhankelijk van het opgestelde vermogen. De statutenwijzigingen Parken in ontwikkeling kunnen lid worden. Aantal stemmen per lid is afhankelijk van het (geplande) opgestelde vermogen, waarbij een park maximaal vijf stemmen krijgt afhankelijk van het opgestelde productievermogen. De Raad van Commissarissen wordt opgeheven. De leveringsplicht aan Windunie wordt afgeschaft, evenals de right to match. Het minimum aantal bestuursleden gaat van vijf naar vier. Samenstelling bestuur en controle Windunie Zoals te lezen is in hoofdstuk 2 krijgt het bestuur van de coöperatie een andere rol waarmee de Raad van Commissarissen overbodig was geworden. Om het bestuur te ondersteunen en te zorgen dat de stem van de leden voldoende wordt gehoord én professioneel wordt behandeld, is besloten tot de oprichting van een Raad van Advies. Daarin is plaats voor leden en experts, waarbij de bezetting afhankelijk is van de behoefte. Het bestuur nam in december afscheid van Jan Pronk en zal in de lente afscheid nemen van Stephan de Clerck en Iwan van Noort. Zij zullen in 2014 door nieuwe bestuursleden worden opgevolgd.

25 4. Onze bedrijfsactiviteiten

26 4. Onze bedrijfsactiviteiten Onze bedrijfsactiviteiten In dit hoofdstuk schetsen we een overzicht van onze activiteiten. Niet zozeer per bedrijf als wel per activiteit. Zo wordt gelobbyd vanuit Windunie Development, maar ook vanuit GUC. Onze handelsactiviteiten vinden natuurlijk wel binnen Windunie Trading plaats, maar daarvoor geldt weer dat daar niet alleen personeel van WT bij betrokken is. We nemen een voorschot op de organisatiewijziging die op 1 januari 2014 z n beslag kreeg met de beschrijving van onze werkzaamheden. Daarbij zijn we niet uitputtend: vooral wat nu voor de coöperatie van belang is, krijgt hier aandacht. Contractbeheer Een belangrijke reden van ons bestaan is contractbeheer. Zeker nu de contracten een kortere looptijd kennen, het aantal variaties toeneemt evenals de complexiteit, is het van groter belang kennis van de markt te hebben. Wij zetten ons in om het best mogelijke advies te bieden, het advies dat past bij de vraag van onze leden. Want waar de een het prima vindt risico te lopen, kiest de ander voor zekerheid. En op elk moment is een ander contract het beste. Begin 2013 heeft het team van Contractbeheer de regio s verdeeld. Bart Berendsen treedt voortaan op als de adviseur voor de leden in Flevoland en Richard Kuiper, die in januari in dienst kwam, is de adviseur voor het overige deel van Nederland. Dat lijkt een scheve verdeling maar gezien het aantal leden in Flevoland, doet de verdeling recht aan de spreiding van de Windunieleden over het land. De meer lokale focus maakt het mogelijk voor de adviseurs om zich meer te verdiepen in de plaatselijke situatie, waardoor het advies aan de leden in kwaliteit wint. De stroomcontracten die oorspronkelijk bij Nutsbedrijven Maastricht (NutsMaas) zijn afgesloten en door RWE/Essent zijn overgenomen faseren langzaam uit. Vanwege het grote aantal leden dat ooit voor deze langjarige contracten koos, was RWE/Essent ook in 2013 nog steeds de grootste koper van stroom van coöperatieleden. Contractbeheer heeft alle contractanten die in aanmerking kwamen voor de afkoop persoonlijk uitleg gegeven over de implicaties hiervan. Het gevolg is dat vijftien contracten voortijdig

27 4. Onze bedrijfsactiviteiten 27 zijn afgekocht omdat dit in de specifieke situatie van de windmolenaar het meeste voordeel opleverde. In 2014 zullen we met contractanten die ook in aanmerking komen voor afkoop hetzelfde traject bewandelen. Per 1 oktober 2013 heeft RWE het beheer van de Nuts Maas-portefeuille overgedragen aan dochterbedrijf Powerhouse. Dat leidde in eerste instantie tot een wat moeizamere afhandeling van de contractzaken omdat werkafspraken niet in alle gevallen één op één werden overgenomen door Powerhouse. We hebben er hard aan gewerkt om opnieuw tot werkbare afspraken te komen zonder dat de contractanten hinder hebben ondervonden van de overgang. Eind 2013 heeft contractbeheer de balans opgemaakt van de uitbetalingsprijzen van de stroomcontracten. Daaruit bleek dat de Windunie Tender de beste uitbetalingsprijs had opgeleverd in Dat is een mooi voorbeeld van hoe de bundeling van vermogen kan leiden tot goede resultaten. In 2013 hebben de beide adviseurs ook duidelijk ingezet op ledenwerving. Hier is in 2012 al voorzichtig mee begonnen, maar het heeft in 2013 meer resultaat opgeleverd. In het verlengde hiervan worden er contracten van WUGC aangeboden aan niet-leden. Het is in 2013 voor het eerst mogelijk geworden om als niet-lid zaken te doen met Windunie Trading, waarbij onze adviseurs het contact verzorgen tussen de molenaar en WUGC. Dat we wat te bieden hebben op het gebied van contractbeheer bleek ook wel uit het inschakelen van The Green Utility Company door NOP Agrowind, waarin een aantal Windunieleden is vertegenwoordigd. Met bijna 200 MW opgesteld vermogen is veel gelegen aan een passend stroomcontract dat recht doet aan de risico s. Het resultaat van anderhalf jaar onderhandelen is een innovatief stroomcontract dat voldoende zekerheid én kansen biedt.

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Hieronder wordt per windpark weergegeven wat de algemene stand van zaken is. Het windpark dat het verst in procedure is staat bovenaan in deze lijst.

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H.

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

NWEA Winddag, 12 juni 2015 Lessen van grote projecten Anne de Groot, directeur Ventolines

NWEA Winddag, 12 juni 2015 Lessen van grote projecten Anne de Groot, directeur Ventolines NWEA Winddag, 12 juni 2015 Lessen van grote projecten Anne de Groot, directeur Ventolines Programma Introductie Ventolines Het Westermeerwind project - Achtergrond van het project - Huidige status (bouw)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

Overheidsgronden voor windenergie

Overheidsgronden voor windenergie Overheidsgronden voor windenergie 15 Juni 2016 Winddagen Rotterdam Ruud van Rijn Projecten van Bosch & Van Rijn Voorstellen Onafhankelijk adviesbureau, Utrecht Specialisatie: wind op land, Nederland Ervaring

Nadere informatie

Openbaarheid Bijlagen. Openbaar Naam bijlage: edocs Openbaar in de zin nummer: van de WOB Portefeuillehouder (ja/nee aangeven)

Openbaarheid Bijlagen. Openbaar Naam bijlage: edocs Openbaar in de zin nummer: van de WOB Portefeuillehouder (ja/nee aangeven) PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp 2e nieuwsbrief Regioplan Windenergie Mededeling: Op 13 juu 2016 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten bij motie opdracht gegeven om hen elk kwartaal te

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven in de keten, primair belang windenergie in Nederland.

Nadere informatie

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 10 2. De leden van Windunie 15 3. Windunie treedt naar buiten 19 4. De organisatie van Windunie 24 5. Financieel

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015 Draagvlak en participatie Windcongres 6 oktober 2015 Gerrit Modderkolk Procap adviseurs en projectmanagers Procap Procap adviseurs en projectmanagers - Voor ruimtelijke vraagstukken: haalbaar maken en

Nadere informatie

Windprojecten in de pijplijn tot 2020 en daarna. Focus op SDE en Financiering. NWEA Winddag 2015 12 Juni 2015

Windprojecten in de pijplijn tot 2020 en daarna. Focus op SDE en Financiering. NWEA Winddag 2015 12 Juni 2015 Windprojecten in de pijplijn tot 2020 en daarna. Focus op SDE en Financiering NWEA Winddag 2015 12 Juni 2015 Deel 1: Windprojecten in de pijplijn, bottlenecks, flitspeiling Ruud van Rijn Bosch & Van Rijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op Verslag bijeenkomst windpark Koningspleij 11 januari 2017 Op 11 januari vond in Showroom Arnhem de bijeenkomst plaats ter afsluiting van windconsultatie. Voor de bijeenkomst waren de deelnemers van de

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN ALEX DE MEIJER INHOUD 1. Het project INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN 2. De organisatie WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN 3. Vragen en hoe verder Transitie naar duurzaam en lokaal 1. Energie besparen! 2. Van fossiel

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Windenergie A16-zone Podiumbijeenkomst Oss 9 feb. 2017

Windenergie A16-zone Podiumbijeenkomst Oss 9 feb. 2017 Windenergie A16-zone Podiumbijeenkomst Oss 9 feb. 2017 Erik Bruggink Projectleider Windenergie A16 ebruggink@brabant.nl tijd Drie parallelle sporen ruimte ontwikkelaars lokaal energie akkoord Foto: Ruth

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Wind in de SDE. Ruud Oerlemans & Gerhard Rinsma. 13 juni 2014

Wind in de SDE. Ruud Oerlemans & Gerhard Rinsma. 13 juni 2014 Wind in de SDE Ruud Oerlemans & Gerhard Rinsma 13 juni 2014 Inleiding SDE algemeen Wind in de SDE SDE aanvragen en dan SDE Resultaten Nieuwe ontwikkelingen Handboek risicozonering (mededeling) 2 Stimulering

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Lidmaatschap

Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Lidmaatschap Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA Lidmaatschap NWEA vertegenwoordigt de hele sector windenergie. Leden van NWEA zijn onder meer ontwikkelaars van windparken, exploitanten, fabrikanten, kenniscentra,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Opschalen, saneren of vervangen

Opschalen, saneren of vervangen Opschalen, saneren of vervangen Veel te sober ingerichte één op één vervangingsregeling SDE+ 2015 onderzoek Bosch &van Rijn i.o.v. NWEA 1000-1800 MW MEP en oudere turbines Lage energieprijzen -> geen rendabele

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2014-22.655/23, RS 519815 Adema E.F. (050) 316 4845 e.adema@provingiegroningen.nl

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen.

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen. Begroting 2017 In de bestuursvergadering van 10 november 2016 is de begroting 2017 uitgebreid besproken en vastgesteld. Bij het samenstellen van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Nadere informatie

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen.

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen. Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Energy Challenges, slim met energie op school. Missie Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Welkom. Belangenvereniging Omwonenden Windmolens de Geer

Welkom. Belangenvereniging Omwonenden Windmolens de Geer Welkom Belangenvereniging Omwonenden Windmolens de Geer Doel van de bijeenkomst Geschiedenis tot op heden (Belangenvereniging): - Waarom windmolens - Waarom in Oss - Waarom nu net op deze plek - Acties

Nadere informatie

Nieuwsbrief over Windplan Groen

Nieuwsbrief over Windplan Groen 20 september 2017 Nieuwsbrief over Windplan Groen Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij Windkoepel Groen - u een nieuwsbrief over Windplan Groen. In deze nieuwsbrief gaat het over de intentieovereenkomst

Nadere informatie

Van Parijs naar de Pottendijk

Van Parijs naar de Pottendijk Van Parijs naar de Pottendijk Een lokaal initiatief voor de oplossing van een mondiaal vraagstuk J.H.J. eddens A.W. Stapel Februari 2016 Van Parijs naar de Pottendijk Mondiaal probleem; lokale oplossing,

Nadere informatie

Overzicht onderzoeken

Overzicht onderzoeken Overzicht onderzoeken Activiteit Windenergie Communicatieplan maken Afspraken tussen overheden maken (convenant, regionale afspraken, e.d.) Gemeentelijk windbeleidsplan opstellen Toelichting Het opstellen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie

Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Inleiding De gedragscode Draagvlak en Participatie is nu ruim een half jaar in werking. Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieufederaties,

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354 *15.16354* Behandelend ambtenaar: H. Brink Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535293 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 15.16354 Oriënterende raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie