Duurzame Professionals. Een groene kijk op bijzonder professionalschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Professionals. Een groene kijk op bijzonder professionalschap"

Transcriptie

1 Duurzame Professionals Een groene kijk op bijzonder professionalschap

2 Inhoud Voorwoord : p. 3 Bijzonder Professionalschap : p. 5 De duurzame focus : p. 7 Ontwikkelen gedrag : p. 9 Ontwikkelen talent : p. 11 Kennisdelen : p. 13 Vitaliteit : p. 16 Gelukkig werken : p. 19 Het Nieuwe Werken : p. 22 Groene Interim Professionals : p. 26 Duurzaam inkopen : p. 29 CO2 Footprint : p. 31 Schoner mobiel : p. 33 Celebrate Responsibility : p. 36 Waarderen : p. 40 Experis Expertise : p. 44 Nawoord : p. 45 Kennisdragers : p. 47 D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 2

3 Voorwoord Inspelen op behoefte die er al is Winst maken is allang niet meer het enige doel voor organisaties. Winst is ook een middel. Een middel om iets wezenlijks te bieden aan professionals en organisaties. In mijn visie zou winst maken het gevolg moeten zijn van een innovatieve bedrijfsvoering. Waarin je mensen centraal zet met een talentbeleid gericht op gelukkig werken en waarin je diensten en producten iets wezenlijks toevoegen aan de maatschappij. Voilà: duurzaam ondernemen is daar. Ik denk dat we voorbij duurzaamheid als Strategisch Speerpunt zijn. Voorbij beleidsstromen die moeten leiden tot Het Nieuwe Werken. Voorbij strak geformuleerde MVO doelstellingen. Omdat mijn overtuiging is dat je alleen maar hoeft bloot te leggen wat er al lang is. Een verlangen van professionals om te bouwen aan hun geluk. Om dat echt samen te doen. Om te leren. Kennis te delen. Toe te voegen vanuit eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwen en loyaliteit te geven en te ontvangen. Te waarderen en gewaardeerd te worden. Het enige dat je hoeft te doen is professionals daarop uitdagen. En zo te beantwoorden aan het verlangen om vertrouwen te ontvangen, hun verantwoordelijkheid te mogen tonen, en daar individuele keuzes in te maken. Ze willen hun talenten graag inzetten in een omgeving waar aan die voorwaarden wordt voldaan. Met als tegenprestatie hun vakmanschap en maximale inzet. Daarom vind je in dit e-book Duurzame Professionals dan ook vooral visie op hoe je een netwerk van professionals aan het swingen krijgt. Dat doet Experis door alle D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 3

4 Experis ers te stimuleren in het ontwikkelen van Bijzonder Professionalschap. Meer dan dat we zelf druk zijn met een Bijzonder Werkgever te zijn. De optelsom van professionals die aan zichzelf werken en aan het collectief is vanzelf een Bijzonder Werkgever. Een netwerk van duurzame ondernemers, met een intrinsiek verlangen naar persoonlijk en gezamenlijk succes. Marije Koets Webber Experis D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 4

5 Bijzonder Professionalschap De Nieuwe Professional en Bijzonder Professionalschap In 2006 heeft Experis het gedachtegoed van de Nieuwe Professional gelanceerd. Dit gedachtegoed is ontwikkeld in een strategieteam bestaande uit een dwarsdoorsnede van medewerkers die hun denkkracht bundelden over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Nieuwe Professional herken je aan een aantal kenmerken: eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap, gelijkwaardigheid en innerlijke kracht. In 2010 heeft een strategieteam zich gebogen over Goed Werkgeverschap en een volgende stap gezet: van goed werkgeverschap naar bijzonder professionalschap. Experis kan alleen een bijzondere organisatie zijn als er een voortdurende wisselwerking is met de professionals die er werken. Want de professionals bepalen voor een groot deel het succes van een organisatie, niet de instrumenten en structuren. De optelsom van al ons Bijzondere Professionalschap is een bijzondere duurzame organisatie. Ruud Visser Mensen helpen ontwikkelen op Bijzonder Professionalschap is volgens ons een ultieme vorm van Goed Werkgeverschap. Je leert en stimuleert professionals om het heft in eigen handen te nemen en daardoor succesvoller en gelukkiger te worden in je werk. Nu en in je hele loopbaan. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 5

6 Bijzonder Professionalschap begint met een persoonlijke visie op werk. Die ontstaat door na te denken over de eigen koers, die van de organisatie en een verbinding daartussen. Experis heeft deze relatie in 4 WERKwoorden gegoten. Werkwoorden omdat het om een actief proces gaat en ons bestaan draait rondom WERK. De 4 WERKwoorden is geen nieuwe tool, maar een HR interventie om de veelheid aan HR instrumenten die Experis rijk is, vanuit eigen behoeften te gaan zien en gebruiken. Persoonlijk leiderschap is in wezen het vormgeven van de WERKwoorden, invulling geven aan ZIJN aan ZOEKEN, BOUWEN, GEVEN. En er daadwerkelijk naar handelen. Met de Koersafspraken als resultaat; de deal tussen de professional en Experis. ZIJN: hier vind je de pijlers van de Nieuwe Professional terug. Dit gaat over wie je bent, wat je kernkwaliteiten zijn, hoe je je ontwikkelt. ZOEKEN: hier gaat het over je persoonlijke zoektocht naar balans, vitaliteit, geluk en zelfrealisatie. BOUWEN: hier gaat het over dat wat je bijdraagt aan resultaat, cultuur, kwaliteit en het netwerk. GEVEN: gaat over dat wat je (belangeloos) nalaat aan het netwerk of de maatschappij. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 6

7 Balans tussen halen en brengen Professionals geven zelf koers aan het zijn van een Nieuwe Professional. Experis helpt dit te verwoorden in de 4 WERKwoorden. Het invullen van en handelen naar je WERKwoorden is persoonlijk leiderschap. De basis van duurzaam HR ligt volgens Experis dan ook bij het faciliteren van professionals in hun ontwikkeling naar Bijzondere Professionalschap. Het is een wordingsproces gericht op de balans tussen ZIJN, ZOEKEN, BOUWEN, GEVEN. Om je talent optimaal tot bloei te laten komen en van daaruit bij te dragen aan de korte en lange termijn. Voor jezelf, de organisatie en de maatschappij. De duurzame focus Kritisch kijken De kunst van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het kritisch kijken naar jezelf. Is duurzaamheid ingebed in onze producten en dienstverlening? Weegt duurzaamheid mee in alles wát we doen en hóe we het doen? We stelden eerder al dat Experis uitgaat van de voortdurende wisselwerking tussen professional en organisatie. Dat betekent ook dat we met een kritische duurzame blik hebben gekeken vanuit beide invalshoeken. Hoe uiten we respect voor onszelf en elkaar? Hoe omgevingsbewust is ons gedrag? En is ons handelen werkelijk toekomstgerichtheid? Wat kan iedere professional zelf bijdragen? En welke dingen vragen om een collectieve aanpak? Hoe kan de organisatie duurzame professionals stimuleren en faciliteren? D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 7

8 Welke dingen deden we al die bijdragen aan duurzaamheid? En waar hebben we extra inspanningen op geleverd om als collectief duurzamer te werken? In dit e-book kijken we naar de WERKwoorden van Bijzonder Professionalschap vanuit een duurzame blik. We hebben de bloem een groene vertaalslag gegeven en lopen langs de WERKwoorden om te laten zien hoe professionals op alle fronten persoonlijk leiderschap kunnen tonen om zich duurzaam te ontwikkelen en te gedragen. De uitgangspunten zijn hetzelfde maar de focus is duurzaam. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 8

9 ZIJN ONTWIKKELEN GEDRAG Experis als ontwikkelomgeving Experis biedt veel mogelijkheden om professionals te ontwikkelen. We worden daarbij geholpen door externe trainers en coaches. Het is ons onderscheidend vermogen, bij Experis word je een (betere) vakman en er wordt een spiegel voorgehouden zodat je beter weet wie je bent. Daarmee is ontwikkelen verbonden aan het WERKwoord ZIJN. De behoefte om te ontwikkelen begint bij de professional. Vaak door eigen initiatief, of door een omgeving die uitdaagt. Pas dan zal het resultaat optimaal zijn. Het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het zelf vormgeven van je ontwikkeling. Dat noemen we persoonlijk leiderschap waarin maatwerk een sleutelrol speelt in plaats van een standaard ontwikkelaanbod. De professional helpen om persoonlijk leiderschap te tonen in zijn ontwikkelproces zien wij als een vorm van Goed Werkgeverschap en Duurzaam HR. Het is gebaseerd op het verbinden van de individuele- en de organisatiewaarden. Als deze overeenkomen ontstaat er bevlogenheid en succes. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 9

10 Gedrag en competenties Maar hoe doe je dat, het herkennen en ontwikkelen van professionals? In ieder geval zal de Development Manager (die in de business staat en niet aan de zijlijn in een HR stafafdeling) nog meer de coach zijn dan de facilitator en is authentiek management een voorwaarde. Daarnaast beseffen we dat waarden moeilijk zichtbaar zijn. Vandaar dat we naast de waarden, de competenties centraal stellen om het concrete gedrag te herkennen. Competenties zijn immers een verzameling van gedragingen. Zo kan de professional bijvoorbeeld zijn gedragingen rond de competentie ondernemerschap of beïnvloedend vermogen scherp bekijken en zelf aangeven waar hij behoefte heeft aan extra ontwikkeling om zijn vakmanschap te vergroten. De mogelijkheden vanuit de organisatie zijn legio. Denk aan routes, games, landelijke trainingen, externe trainingen, collega-buddy, e-learning, bijrollen, coaching gesprekken etcetera. Professionals beschikken bij Experis over een persoonlijk opleidingsbudget waarmee ze hun keuzes kunnen maken. Bij het ontwikkelen van professionals hanteren we een paar uitgangspunten (zoals persoonlijk leiderschap, transparantie en diversiteit in het ontwikkelaanbod) maar centraal staat dat de persoonlijke koers en de organisatiekoers tezamen komen. Bij ontwikkelen is immers iedereen gebaat. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 10

11 ZIJN ONTWIKKELEN TALENT Competentiemanagement alleen is niet voldoende om iemand in ontwikkeling te brengen. Wie ben je? Wat zijn je kernkwaliteiten, de talenten die je inzet in je werk? Dat zijn centrale vragen bij het werkwoord ZIJN. Bij Experis is het uitgangspunt dat iedereen over een talent beschikt en de juiste (werk)omgeving nodig heeft om deze maximaal te kunnen ontwikkelen. Om daar achter te komen moet je een gelijkwaardig dialoog voeren tussen werkgever en de professional. Pas dan ben je ook in staat om talenten duurzaam te binden en organisatiedoelen te verwezenlijken. Bovendien vragen de snelle ontwikkelingen en veranderingen in onze economie en maatschappij van organisaties en professionals dat zij voortdurend in beweging blijven en de bakens verzetten. Arbeidsmarktparticipatie vraagt om een leven lang leren en stilstand betekent meer dan ooit achteruitgang. Talentism stelt de professional, het talent, centraal en talent is waarmee organisaties hun continuïteit en innovatiekracht nu en in de toekomst kunnen veiligstellen. Dus wil je een bijzondere organisatie zijn en iets nalaten aan de maatschappij dan moet je een visie op talent hebben. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 11

12 Duurzame inzetbaarheid Vanuit onze visie op Bijzonder Professionalschap geven we veel aandacht aan talentontwikkeling, stimuleren we het nemen van eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap. Opdat de professional zijn talent kan herkennen. Want talent onderscheidt iemand van degene naast hem. Het is de sleutel tot succes en drijft ontwikkeling. Als iemand ergens goed in is, dan is de kans groot dat hij daar plezier in heeft, er energie van krijgt en er beter in wil worden. Om werkelijk het verschil te maken. Het vergroot zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Inzichten One size fits one in plaats van one size fits all; talentmanagement wordt veel meer maatwerk, toegesneden op de individuele professional. Het draait om zelfinzicht, waarbij professionals aangesproken moeten worden op het persoonlijk benutten van hun eigen talenten en de ontwikkeling daarvan. Organisaties en leidinggevenden spelen bij het verkrijgen en vergroten van dat zelfinzicht een faciliterende rol. Talentlab Experis biedt professionals ondermeer de kans om deel te nemen aan Talentlab. Dit is een unieke samenwerking tussen Experis Expertise en Business Universiteit Nyenrode. In het TalentLab zoeken én vinden 20 professionals in drie maanden hun talenten. De professionals brengen hun leerkansen en barrières in hun leeromgeving in kaart. Hierop worden zij intensief gecoacht. Zo ontstaat een zeer effectief leerproces. De professionals ondervinden de kracht van lerend werken en werkend leren en bepalen D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 12

13 daarmee hun koers. Ze reflecteren meer op hun gedrag, hebben meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Kunnen dus beter het beste uit zichzelf en hun (werk)omgeving halen. TalentLab bieden we ook onze opdrachtgevers aan via Experis Expertise. Experis Talent Awards Ieder jaar dagen we afstuderende studenten uit om hun talenten optimaal vorm te geven en de strijd aan te gaan met professionals uit hun vakgebied. Hun projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. Door deelname aan de Experis Talent Awards leren de professionals niet alleen hun talenten en vakkennis in te zetten voor een specifiek doel, ze leren ook hun project of zichzelf te presenteren en te verdedigen. En opdrachtgevers leren weer van de jonge talenten. De Experis Talent Award is er voor verschillende vakgebieden: de Experis Bouw Talent Award, de Experis Civiel Talent Award, de Experis Financial Talent Award en de Experis Management & Ondersteuning Talent Award. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 13

14 ZIJN KENNIS DELEN Vakmanschap is een belangrijk onderdeel van het ZIJN van een Nieuwe Professional. En duurzaamheid vraagt steeds meer om samenwerken, het bundelen van denkkracht en het delen van kennis. Omdat vakgebieden zich razendsnel ontwikkelen. Investeren in duurzame vakkennis is belangrijk voor organisaties en professionals om bij te blijven in je vak en om bij te dragen aan een betere wereld. Leren door te delen Wij zijn er stellig van overtuigd dat je verder komt door te delen. Dat is ook onze grondslag van het zijn van een netwerkorganisatie. We creëren een omgeving waarin iedereen wordt uitgedaagd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Virtueel en persoonlijk. Niet alleen met collega s maar juist ook met vakgenoten van andere organisaties en opdrachtgevers. Zodat we van elkaar kunnen leren. Ontwikkeling maakt werk leuk en vakkennis is je kapitaal. Stilstaan en handelen op basis van oud vertrouwde kennis en patronen past niet meer in deze tijd. Duurzame Professionals beseffen dat ze door een leven lang te leren en kennis te delen, blijvend kunnen bijdragen aan hun vakgebied, hun collega s, de organisatie en de maatschappij. Kennismanagement Volgens ons kun je als organisatie een aantal structurele faciliteiten organiseren om het kennis delen te stimuleren. Wij hebben daartoe ondermeer: D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 14

15 - De verticals: landelijke netwerken per specialisme waarin de deelnemers de marktontwikkelingen, trends en best practices van Experis met elkaar uitwisselen. - De kennisdriehoek: per specialisme heeft een aantal interim professionals de officiële bijrol van expert en redacteur om het kennisdelen onder collega s te borgen en te stimuleren. - Strategieteams: rondom een onderwerp brengen we een dwarsdoorsnede van Experianen bijeen die het onderwerp uitpluizen en doorvertalen naar een strategie. Zij beïnvloeden zo de innovaties en besluitvorming binnen onze organisatie. - Social media: we zijn actief op o.a. LinkedIn, Facebook en Twitter met groepen rondom de clusters, rondom werk of specialisme gerelateerde onderwerpen. - Kennisnet op het intranet: hierop hebben we o.a. een forum voor discussies, een eigen wikipedia waar iedere Experiaan kennis kan posten en aanvullen, een RSS module om snel je belangrijkste vaknieuws te scannen en een pagina waar de nieuwsbronnen per specialisme op te vinden zijn. - Ontmoetingen: we brengen professionals en organisaties bijeen om te praten en van elkaar te leren over werk gerelateerde of vak gerelateerde onderwerpen. Dit varieert van een landelijk netwerkevent tot het koppelen van senior en junior interim professional in een buddy-leertraject. Inhoudelijke drijfveer Hierboven noemen we slechts enkele georganiseerde platforms waar het kennis delen bij gebaat is. Maar bovenal beseffen we dat kennis delen voortkomt uit een inhoudelijke drijfveer. Uit de gevoelde noodzaak tot samenwerken, samen ontwerpen en samen leren. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 15

16 Kennisontwikkeling is vanuit organisatieexpertise volgens ons vooral een proces van verleiden en uitnodigen. Van gebruik maken van de energie die schuilgaat onder ieders passie. Daarnaast kunnen we professionals coachen in de bekwaamheid om slimmer te worden, het leren te leren, ruimte te bieden voor reflectie en de kennis toe te passen in hun werk. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 16

17 Duurzame netwerken We vinden het belangrijk om ook met andere organisaties kennis en ervaring uit te wisselen rond specifieke duurzame vraagstukken zoals duurzame HR, mobiliteit of maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarom zijn we actief lid van het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland en hebben we als kartrekker gefungeerd voor de toekomstvisie op WERK in het crowdsouringproject Our Common Future. De visie is te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen en is te downloaden via ZOEKEN VITAAL WERKEN Ons duurzaam kijken naar de menskant heeft ook een nieuw licht laten schijnen op ons verzuimbeleid. Experis kiest voor vitaliteit in plaats van verzuim. Daarmee maken wij vitaliteit meer dan de afwezigheid bij ziekte en verzuim. Het wordt een combinatie van gezondheid en een gevoelsbeleving van geluk en succes. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 17

18 Dit is volgens Experis een beweging die beter aansluit op de werkelijkheid en de professional veel meer centraal stelt. Want zoals ook blijkt uit de cijfers: meer dan 70% van het verzuim heeft geen medische oorzaak. Het gaat primair om onbalans tussen belasting en belastbaarheid. Vanuit Bijzonder Professionalschap stimuleren we professionals hun ZOEKtocht naar balans en vitaliteit serieus te nemen en bespreekbaar te maken. Energie en levenslust Vitaliteit gaat over harmonie tussen werkbelasting en belastbaarheid. Het gaat dan om de natuurlijke gesteldheid en krachten van je lichaam, een sterk immuunsysteem en goed lichamelijk functioneren. Emotionele energie, je lekker voelen en werkplezier hebben. Mentale (de geest, de Balans en vitaliteit blijken hete hangijzers te zijn. Daar valt nog veel duurzaamheid te winnen. Anastie Berends Vier niveaus gedachte) energie, een sterke persoonlijkheid en goede toekomst visie voor jezelf. Werken aan je vitaliteit betekent werken aan je gezondheid. Het is dan welbevinden van energie verdeeld naar fysieke, emotionele en mentale factoren. EQ Emotionele coëfficiënt: werkplezier, werk/privé balans, betrokkenheid, cultuur, waarden IQ Intelligentie coëfficiënt: denkkracht, vakmanschap, cognitief vermogen FQ Fysieke coëfficiënt: lichamelijk functioneren, bewegen, inactiviteit, algemene gezondheid SQ Spirituele coëfficiënt: zingeving, flow, geluk, innerlijke kracht, passie D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 18

19 Vitale omgeving Gezamenlijk werken wij actief aan een veerkrachtige, energieke organisatie en gezonde professionals. Enerzijds door het faciliteren van een vitale werkomgeving, anderzijds door de professional te stimuleren zelf actief op zoek te gaan naar de juiste balans en naar de werkelijke motivatie van je wensen. Om zo het potentieel in jezelf te bevrijden, vanuit een basis van vertrouwen. Rondom preventie hebben we georganiseerd: Fysiek: bedrijfsfitness, fietsplan, hardlopen, contacten met zorgverzekeraar, preventief inschakelen bedrijfsarts. Mentaal: koerscyclus, coaching, open communicatie, gelijkwaardigheid, leren & ontwikkelen. Emotioneel: betrekken bij beslissingen en beleid met procesteams en strategieteams, netwerkmomenten, cultuur. Spiritueel: Celebrate Work, (Stichting) Celebrate Responsibility, TalentLab, ExperisKompas, feedback sessies, unieke netwerkbijdrage, sabbatical. Rondom verzuim hebben we georganiseerd: We hebben een inhouse bedrijfsarts aangenomen die de verbinding legt tussen de ziekteverzuimbegeleiding en de visie van Experis op Bijzonder Professionalschap waarbij de professional zelf ook een rol heeft in het bewaken van zijn welbevinden. In geval van ziekte bieden de arts en de manager begeleiding in wat nog wél kan in plaats van wat níet kan. Vitale interimmers bij de klant Bij Experis geldt bovendien nog een bijzondere dynamiek dat ons onderscheidt van andere organisaties. Experis heeft D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 19

20 interne medewerkers maar is daarnaast een echt interim bedrijf met 1000 interim professionals. Voor ons vitaliteitbeleid betekent dit dat we ons ook moeten richten op de vitale omgeving van de bedrijven waar zij werkzaam zijn en dat er meer managers betrokken zijn bij de processen. Onze visie delen we dan ook graag met ons klantennetwerk. ZOEKEN GELUKKIG WERKEN Vanuit onze missie Celebrate Work heeft Experis altijd aandacht besteed aan 'wat goed is voor de mensen'. Een logische vervolgstap is de zoektocht naar geluk op het werk. Want een gelukkige medewerker heeft meer plezier en ervaart meer voldoening en zingeving in zijn werk. Gelukkige medewerkers zijn productiever, innovatiever en creatiever. Zij kunnen beter samenwerken, staan meer open voor verandering, kunnen beter tegen stress en worden minder snel ziek. Gelukkige medewerkers dragen dus bij aan een duurzaam succesvollere onderneming. Geluk op het werk gaat de komende jaren veel meer aandacht krijgen. Medewerkers vinden plezier, voldoening en zingeving in het werk steeds belangrijker. Zo ook de Nieuwe Professional. De Nieuwe Professional neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor geluk op het werk. Het beleid van Experis is er dan ook op gericht om de zoektocht hiernaar te stimuleren en faciliteren. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 20

21 Meer dan tevredenheid Veel bedrijven meten de medewerkerstevredenheid. Echter volgens ons is tevredenheid een passieve staat van zijn, die niet past bij de Nieuwe Professional. Bovendien blijkt er geen relatie te zijn tussen tevredenheid en productiviteit. Bij tevredenheid heb je niets meer te willen, terwijl je bij gelukkig werken juist vol energie, flow en betrokkenheid bent en zelf initiatieven neemt om zaken te bereiken. En die laatste factoren blijken nu juist wel van belang te zijn om het succes van een organisatie te vergroten. Vandaar dat Experis geluk op de werkplek is gaan meten in plaats van arbeidstevredenheid. Geluksfactoren Geluk wordt bepaald door persoonlijke- en privé factoren, naast organisatie- en functiefactoren. Op iemands persoonlijkheidsstructuur en zijn privé situatie heb je als werkgever weinig invloed. Wel kun je zorgdragen voor een gezond en prettig werkklimaat en professionals vertrouwen en ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen. Belangrijke factoren die geluk op het werk bepalen zijn autonomie, betrokkenheid, competentie en zelfwaardering. Deze vier factoren staan dan ook centraal bij onze jaarlijkse geluk meting onder Experis ers. Vergevorderd wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er interessante verbanden zijn tussen geluk en authenticiteit. Authenticiteit leidt tot intrinsieke motivatie. En dat leidt, samen met geluk, weer tot bevlogenheid. Zingeving als belangrijke energiebron Hoe kun je de organisatie factoren voor geluk op het werk beïnvloeden? Door bijvoorbeeld (extra) te investeren in een gezonde cultuur, integriteit en een prettige werksfeer. Ook is een open en gelijkwaardige relatie met leidinggevenden en collega's een belangrijk aandachtsgebied. Wanneer D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 21

22 functiefactoren je zorgen baren, kun je denken aan iemands balans in een rol, benutting van persoonlijke capaciteiten, arbeidsvoorwaarden, de mate van autonomie en persoonlijke betrokkenheid. Zingeving is een belangrijke energiebron. Door gezamenlijk heldere doelen te formuleren, een positief vooruitzicht te creëren en te ondersteunen bij het realiseren van de stappen die naar het doel leiden, kun je (collectieve) zingeving opwekken en omzetten in energie. Wanneer jij als leidinggevende professionals kan helpen focus aan te brengen en verbinding weet te maken tussen iemands eigen koers en de organisatiedoelstellingen, zal het gevoel van zingeving groter worden. Door dialoog te zoeken in frequente ontwikkelgesprekken vergroten wij het inzicht in de persoonlijke behoeften en de doelstellingen van de organisatie. Het Experis Kompas Om geluk op het werk te meten heeft Experis in co creatie met Marcel van Marrewijk en gelukscoach Onno Hamburger het ExperisKompas ontwikkeld. Het Experis Kompas is een jaarlijkse terugkerende vragenlijst, geënt op ons eigen gedachtegoed over Bijzonder Professionalschap en de daarbij behorende vier WERKwoorden. Geluk maakt onderdeel uit van het WERKwoord zoeken, zoals de titel van dit hoofdstuk al doet vermoeden. We meten jaarlijks zowel organisatie- als individuele scores op geluk en de mate waarin wordt ervaren dat Experis de zoektocht naar geluk faciliteert en stimuleert. Om zo dit thema bespreekbaar te maken en verder vorm te geven. MIJN WERKwoorden Ook in ons bemiddelingsproces maken we geluk bespreekbaar. Daarvoor hebben we onder meer MIJN WERKwoorden. Dit is een online vragenlijst die D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 22

23 professionals voor hun Koersgesprek invullen. De uitkomsten worden met hen gedeeld en besproken. MIJN WERKwoorden stimuleert en faciliteert de zoektocht naar de eigen koers van de professional. Wat is zijn passie en talent, hoe maakt hij daarmee het verschil? Of anders gezegd; hoe geef jij vorm aan jouw Bijzondere Professionalschap? Wie BEN jij als professional? Hoe het staat met jouw ZOEKtocht naar o.a. balans, vitaliteit en zelfrealisatie? In hoeverre BOUW je mee aan cultuur en resultaten van je werkgever? En wat GEEF jij terug aan je (netwerk)omgeving of de maatschappij? Geluk is een overstijgend thema dat binnen ZOEKEN zijn oorsprong heeft. BOUWEN HET NIEUWE WERKEN Het Nieuwe Werken is door Experis vertaald naar het Experis Werken. Het Nieuwe Werken is allang geen keuze meer. Je kunt professionals niet uitdagen als aanwezigheid belangrijker is dan productiviteit of geluk. Het gaat om werken waar je wilt, wanneer je wilt en hoe je dat wilt langs de lijnen van eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, vakmanschap en innerlijke kracht. Daar komt persoonlijk leiderschap bij kijken en een omgeving waarin vertrouwen centraal staat. Het Nieuwe Werken is D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 23

24 volgens ons dan ook een voorwaarde voor Bijzonder Professionalschap en andersom. Vertrouwen en Bijzonder Professionalschap zorgen voor een vrije manier van werken én verbinding, die uiteindelijk leiden tot een hogere cohesie en een hechter netwerk waarin we samen bouwen aan resultaat. Output staat centraal Bij Het Nieuwe Werken is het geven en verwachten van eigen verantwoordelijkheid een goede stap, maar niet genoeg. Om mensen hun eigen verantwoordelijkheid Het Experis Werken is het samen creëren van een manier van werken waarbij je op resultaat aangestuurd wordt en niet op hoe lang je achter je bureau zit Wieneke Gehner te laten nemen, moet je sturen vanuit vertrouwen. Op output en niet op input. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Men is gewend om op aanwezigheid te managen of gemanaged te worden en grijpt terug op controlerend gedrag wanneer de resultaten achter blijven. Ook bij Experis. In ons onderzoek naar Het Nieuwe Werken hebben we ons gerealiseerd dat wij iedereen eigen verantwoordelijkheid geven, maar niet genoeg stilstaan bij de leiderschapsstijl die het succes van deze manier van werken bepaalt. Het Nieuwe Werken is voor Experis dan ook geen doel, maar was de missing link in het optimaal functioneren in een omgeving waar eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven en verwacht. We beseffen dat vertrouwen en het sturen op output de keyfactor is. Dat we leidinggevenden en werknemers hierin moeten coachen. En dat dit, D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 24

25 gecombineerd met goede faciliteiten op kantoor en op ICT gebied, voor Experis de weg is naar een optimale werkomgeving. Vertrouwen Hoe bouw je aan een cultuur die vrijheid geeft om je werk op je eigen manier te doen? Het Nieuwe Werken is in ieder bedrijf anders. Wij noemen onze nieuwe manier van werken: Het Experis Werken. Onze stappen om in vertrouwen samen te werken: - In een cultuursessie schrijft iedereen zijn droom over het Nieuwe Werken op. - Vertrouwen en onzekerheden worden uitgesproken en opbouwende feedback gegeven. - Gezamenlijk stellen we gouden omgangsregels op en formuleren we de vestigingsdoelstelling. - De persoonlijke doelstelling wordt gekoppeld aan de gezamenlijke doelstelling. Alle doelstellingen zijn SMART. - Iedereen stuurt zichzelf proactief waarvoor we de benodigde tools aanbieden. - Bij onzekerheid over het behalen van de persoonlijke doelstellingen, kijkt de leidinggevende mee en stuurt bij. Het samen uitstippelen van de route en het samen vieren van successen vormt de verbinding en bevlogenheid in het bouwen aan resultaat. We merken dat mensen het heel fijn vinden om vertrouwen van collega s te krijgen en dat vertrouwen wil je niet beschamen, dus neem je je verantwoordelijkheid. We hebben het Experis Werken ook niet in één keer met een big bang geïmplementeerd. We zijn klein begonnen op een vestiging. Door gewoon te starten met een basisidee van hoe we denken dat het D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 25

26 moet. Door met elkaar te leren van kansen en valkuilen. Met ons meeleren? Kijk op: Inzichten Denk niet in vooroordelen. Het Nieuwe Werken is niet alleen maar thuis werken. Live contact is juist noodzakelijk. Het is ook niet vrijheid, blijheid maar eerder een grotere verzakelijking door sturing op output. Werk toe naar de voordelen die Het Nieuwe Werken kunnen bieden, zoals effectiever werken, een betere werkleven balans en meer geluk in je werk. Invloed op milieu De voordelen van Het Nieuwe Werken aan de menskant en de bedrijfseconomische kant worden steeds zichtbaarder. Of het daarnaast milieuvoordelen biedt, nemen we mee in de volgende meting van onze CO2 Footprint. Zo weten we dat onze CO2-uitstoot grotendeels wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer. Als we meer thuiswerken of op een ander tijdstip reizen, besparen we CO2 en dragen we bij aan de vermindering van files. Door bewust te kiezen welke collega s je waar ontmoet en met welk doel zal dit op termijn ook minder kantoorruimte nodig maken en verdere CO2 besparingen opleveren. De besparingen compenseren dan weer de extra uitstoot door thuiswerken en het gebruik van mobiele internet verbindingen. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 26

Ontwikkelen gedrag : p. 9 Ontwikkelen talent : p. 11 Kennisdelen : p. 13. Vitaliteit : p. 16 Gelukkig werken : p. 19

Ontwikkelen gedrag : p. 9 Ontwikkelen talent : p. 11 Kennisdelen : p. 13. Vitaliteit : p. 16 Gelukkig werken : p. 19 Inhoud Voorwoord : p. 3 Bijzonder Professionalschap : p. 5 De duurzame focus : p. 7 Ontwikkelen gedrag : p. 9 Ontwikkelen talent : p. 11 Kennisdelen : p. 13 Vitaliteit : p. 16 Gelukkig werken : p. 19 Het

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden 2012. Een e-paper in co-creatie tussen Experis, CommunityBouwers en Zelfstandige Professionals. Over de vraag waarom professionals kiezen om te

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven)

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven) Leven & Loopbaan KVGO Door Hellen van Lienden (Viven) Wie denkt zij dat ze is Achtergrond in Management & Consultancy Oprichter St. Viven Diensten gericht op groei van mens / organisatie Leefplezier &

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

5 sleutels voor volop werkplezier!

5 sleutels voor volop werkplezier! 5 sleutels voor volop werkplezier! www.weerwerkenmetplezier.nl Inhoud Volop werkplezier is meer dan je vermaken 3 Voordelen van bevlogenheid 4 Bevlogenheid versterkt zichzelf 6 5 Sleutels voor volop werkplezier

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven Erwin Klappe & Onno Hamburger Wie zijn wij? Erwin Klappe Klappe Training Trainer, coach & oprichter Onno Hamburger Gelukkig Werken Nederland Senior trainer, coach

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers IQ EQ PQ SQ FQ Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers www.markincompany.nl Algemene informatie Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

=Vitaal voor bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven

=Vitaal voor bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven IJsselwijs Wie zijn wij Verleden Heden Toekomst 2 IJsselwijs Kernwoorden Gericht op resultaat Ontwikkeling vakmanschap Standaard op maat Het Werkt! 3 Vraagt u zich

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

De Nieuwe Professional komt eraan!

De Nieuwe Professional komt eraan! De Nieuwe Professional komt eraan! Impact van een maatschappelijke trend op innovatie Mr Hylke Oldenboom Webber Vitae Juni 2007 Amsterdam overheid Arnhem Sales Banken/Verz. MOS F&ICT ICT Acc./Fisc. Eindhoven

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Opleiding Chief Happiness Officer

Opleiding Chief Happiness Officer WWW.HEART4HAPPINESS.NL ti Opleiding Chief Happiness Officer Geluk als bijzondere positie op werk! Dirk Jan Verheijen & Sheila Neijman 2015-2016 Geluk is een 'levenskunst' I N F O @ H E A R T 4 H A P P

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Gelukkig Werken in de werkpraktijk

Gelukkig Werken in de werkpraktijk Gelukkig Werken in de werkpraktijk Onno Hamburger Erwin Klappe November 2013 Vandaag Achtergronden Gelukkig Werken Wat bepaalt geluk in het werk? Amphia floreert Achtergronden training Gelukkig Werken

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie