Duurzame Professionals. Een groene kijk op bijzonder professionalschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Professionals. Een groene kijk op bijzonder professionalschap"

Transcriptie

1 Duurzame Professionals Een groene kijk op bijzonder professionalschap

2 Inhoud Voorwoord : p. 3 Bijzonder Professionalschap : p. 5 De duurzame focus : p. 7 Ontwikkelen gedrag : p. 9 Ontwikkelen talent : p. 11 Kennisdelen : p. 13 Vitaliteit : p. 16 Gelukkig werken : p. 19 Het Nieuwe Werken : p. 22 Groene Interim Professionals : p. 26 Duurzaam inkopen : p. 29 CO2 Footprint : p. 31 Schoner mobiel : p. 33 Celebrate Responsibility : p. 36 Waarderen : p. 40 Experis Expertise : p. 44 Nawoord : p. 45 Kennisdragers : p. 47 D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 2

3 Voorwoord Inspelen op behoefte die er al is Winst maken is allang niet meer het enige doel voor organisaties. Winst is ook een middel. Een middel om iets wezenlijks te bieden aan professionals en organisaties. In mijn visie zou winst maken het gevolg moeten zijn van een innovatieve bedrijfsvoering. Waarin je mensen centraal zet met een talentbeleid gericht op gelukkig werken en waarin je diensten en producten iets wezenlijks toevoegen aan de maatschappij. Voilà: duurzaam ondernemen is daar. Ik denk dat we voorbij duurzaamheid als Strategisch Speerpunt zijn. Voorbij beleidsstromen die moeten leiden tot Het Nieuwe Werken. Voorbij strak geformuleerde MVO doelstellingen. Omdat mijn overtuiging is dat je alleen maar hoeft bloot te leggen wat er al lang is. Een verlangen van professionals om te bouwen aan hun geluk. Om dat echt samen te doen. Om te leren. Kennis te delen. Toe te voegen vanuit eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwen en loyaliteit te geven en te ontvangen. Te waarderen en gewaardeerd te worden. Het enige dat je hoeft te doen is professionals daarop uitdagen. En zo te beantwoorden aan het verlangen om vertrouwen te ontvangen, hun verantwoordelijkheid te mogen tonen, en daar individuele keuzes in te maken. Ze willen hun talenten graag inzetten in een omgeving waar aan die voorwaarden wordt voldaan. Met als tegenprestatie hun vakmanschap en maximale inzet. Daarom vind je in dit e-book Duurzame Professionals dan ook vooral visie op hoe je een netwerk van professionals aan het swingen krijgt. Dat doet Experis door alle D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 3

4 Experis ers te stimuleren in het ontwikkelen van Bijzonder Professionalschap. Meer dan dat we zelf druk zijn met een Bijzonder Werkgever te zijn. De optelsom van professionals die aan zichzelf werken en aan het collectief is vanzelf een Bijzonder Werkgever. Een netwerk van duurzame ondernemers, met een intrinsiek verlangen naar persoonlijk en gezamenlijk succes. Marije Koets Webber Experis D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 4

5 Bijzonder Professionalschap De Nieuwe Professional en Bijzonder Professionalschap In 2006 heeft Experis het gedachtegoed van de Nieuwe Professional gelanceerd. Dit gedachtegoed is ontwikkeld in een strategieteam bestaande uit een dwarsdoorsnede van medewerkers die hun denkkracht bundelden over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Nieuwe Professional herken je aan een aantal kenmerken: eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap, gelijkwaardigheid en innerlijke kracht. In 2010 heeft een strategieteam zich gebogen over Goed Werkgeverschap en een volgende stap gezet: van goed werkgeverschap naar bijzonder professionalschap. Experis kan alleen een bijzondere organisatie zijn als er een voortdurende wisselwerking is met de professionals die er werken. Want de professionals bepalen voor een groot deel het succes van een organisatie, niet de instrumenten en structuren. De optelsom van al ons Bijzondere Professionalschap is een bijzondere duurzame organisatie. Ruud Visser Mensen helpen ontwikkelen op Bijzonder Professionalschap is volgens ons een ultieme vorm van Goed Werkgeverschap. Je leert en stimuleert professionals om het heft in eigen handen te nemen en daardoor succesvoller en gelukkiger te worden in je werk. Nu en in je hele loopbaan. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 5

6 Bijzonder Professionalschap begint met een persoonlijke visie op werk. Die ontstaat door na te denken over de eigen koers, die van de organisatie en een verbinding daartussen. Experis heeft deze relatie in 4 WERKwoorden gegoten. Werkwoorden omdat het om een actief proces gaat en ons bestaan draait rondom WERK. De 4 WERKwoorden is geen nieuwe tool, maar een HR interventie om de veelheid aan HR instrumenten die Experis rijk is, vanuit eigen behoeften te gaan zien en gebruiken. Persoonlijk leiderschap is in wezen het vormgeven van de WERKwoorden, invulling geven aan ZIJN aan ZOEKEN, BOUWEN, GEVEN. En er daadwerkelijk naar handelen. Met de Koersafspraken als resultaat; de deal tussen de professional en Experis. ZIJN: hier vind je de pijlers van de Nieuwe Professional terug. Dit gaat over wie je bent, wat je kernkwaliteiten zijn, hoe je je ontwikkelt. ZOEKEN: hier gaat het over je persoonlijke zoektocht naar balans, vitaliteit, geluk en zelfrealisatie. BOUWEN: hier gaat het over dat wat je bijdraagt aan resultaat, cultuur, kwaliteit en het netwerk. GEVEN: gaat over dat wat je (belangeloos) nalaat aan het netwerk of de maatschappij. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 6

7 Balans tussen halen en brengen Professionals geven zelf koers aan het zijn van een Nieuwe Professional. Experis helpt dit te verwoorden in de 4 WERKwoorden. Het invullen van en handelen naar je WERKwoorden is persoonlijk leiderschap. De basis van duurzaam HR ligt volgens Experis dan ook bij het faciliteren van professionals in hun ontwikkeling naar Bijzondere Professionalschap. Het is een wordingsproces gericht op de balans tussen ZIJN, ZOEKEN, BOUWEN, GEVEN. Om je talent optimaal tot bloei te laten komen en van daaruit bij te dragen aan de korte en lange termijn. Voor jezelf, de organisatie en de maatschappij. De duurzame focus Kritisch kijken De kunst van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het kritisch kijken naar jezelf. Is duurzaamheid ingebed in onze producten en dienstverlening? Weegt duurzaamheid mee in alles wát we doen en hóe we het doen? We stelden eerder al dat Experis uitgaat van de voortdurende wisselwerking tussen professional en organisatie. Dat betekent ook dat we met een kritische duurzame blik hebben gekeken vanuit beide invalshoeken. Hoe uiten we respect voor onszelf en elkaar? Hoe omgevingsbewust is ons gedrag? En is ons handelen werkelijk toekomstgerichtheid? Wat kan iedere professional zelf bijdragen? En welke dingen vragen om een collectieve aanpak? Hoe kan de organisatie duurzame professionals stimuleren en faciliteren? D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 7

8 Welke dingen deden we al die bijdragen aan duurzaamheid? En waar hebben we extra inspanningen op geleverd om als collectief duurzamer te werken? In dit e-book kijken we naar de WERKwoorden van Bijzonder Professionalschap vanuit een duurzame blik. We hebben de bloem een groene vertaalslag gegeven en lopen langs de WERKwoorden om te laten zien hoe professionals op alle fronten persoonlijk leiderschap kunnen tonen om zich duurzaam te ontwikkelen en te gedragen. De uitgangspunten zijn hetzelfde maar de focus is duurzaam. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 8

9 ZIJN ONTWIKKELEN GEDRAG Experis als ontwikkelomgeving Experis biedt veel mogelijkheden om professionals te ontwikkelen. We worden daarbij geholpen door externe trainers en coaches. Het is ons onderscheidend vermogen, bij Experis word je een (betere) vakman en er wordt een spiegel voorgehouden zodat je beter weet wie je bent. Daarmee is ontwikkelen verbonden aan het WERKwoord ZIJN. De behoefte om te ontwikkelen begint bij de professional. Vaak door eigen initiatief, of door een omgeving die uitdaagt. Pas dan zal het resultaat optimaal zijn. Het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het zelf vormgeven van je ontwikkeling. Dat noemen we persoonlijk leiderschap waarin maatwerk een sleutelrol speelt in plaats van een standaard ontwikkelaanbod. De professional helpen om persoonlijk leiderschap te tonen in zijn ontwikkelproces zien wij als een vorm van Goed Werkgeverschap en Duurzaam HR. Het is gebaseerd op het verbinden van de individuele- en de organisatiewaarden. Als deze overeenkomen ontstaat er bevlogenheid en succes. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 9

10 Gedrag en competenties Maar hoe doe je dat, het herkennen en ontwikkelen van professionals? In ieder geval zal de Development Manager (die in de business staat en niet aan de zijlijn in een HR stafafdeling) nog meer de coach zijn dan de facilitator en is authentiek management een voorwaarde. Daarnaast beseffen we dat waarden moeilijk zichtbaar zijn. Vandaar dat we naast de waarden, de competenties centraal stellen om het concrete gedrag te herkennen. Competenties zijn immers een verzameling van gedragingen. Zo kan de professional bijvoorbeeld zijn gedragingen rond de competentie ondernemerschap of beïnvloedend vermogen scherp bekijken en zelf aangeven waar hij behoefte heeft aan extra ontwikkeling om zijn vakmanschap te vergroten. De mogelijkheden vanuit de organisatie zijn legio. Denk aan routes, games, landelijke trainingen, externe trainingen, collega-buddy, e-learning, bijrollen, coaching gesprekken etcetera. Professionals beschikken bij Experis over een persoonlijk opleidingsbudget waarmee ze hun keuzes kunnen maken. Bij het ontwikkelen van professionals hanteren we een paar uitgangspunten (zoals persoonlijk leiderschap, transparantie en diversiteit in het ontwikkelaanbod) maar centraal staat dat de persoonlijke koers en de organisatiekoers tezamen komen. Bij ontwikkelen is immers iedereen gebaat. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 10

11 ZIJN ONTWIKKELEN TALENT Competentiemanagement alleen is niet voldoende om iemand in ontwikkeling te brengen. Wie ben je? Wat zijn je kernkwaliteiten, de talenten die je inzet in je werk? Dat zijn centrale vragen bij het werkwoord ZIJN. Bij Experis is het uitgangspunt dat iedereen over een talent beschikt en de juiste (werk)omgeving nodig heeft om deze maximaal te kunnen ontwikkelen. Om daar achter te komen moet je een gelijkwaardig dialoog voeren tussen werkgever en de professional. Pas dan ben je ook in staat om talenten duurzaam te binden en organisatiedoelen te verwezenlijken. Bovendien vragen de snelle ontwikkelingen en veranderingen in onze economie en maatschappij van organisaties en professionals dat zij voortdurend in beweging blijven en de bakens verzetten. Arbeidsmarktparticipatie vraagt om een leven lang leren en stilstand betekent meer dan ooit achteruitgang. Talentism stelt de professional, het talent, centraal en talent is waarmee organisaties hun continuïteit en innovatiekracht nu en in de toekomst kunnen veiligstellen. Dus wil je een bijzondere organisatie zijn en iets nalaten aan de maatschappij dan moet je een visie op talent hebben. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 11

12 Duurzame inzetbaarheid Vanuit onze visie op Bijzonder Professionalschap geven we veel aandacht aan talentontwikkeling, stimuleren we het nemen van eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap. Opdat de professional zijn talent kan herkennen. Want talent onderscheidt iemand van degene naast hem. Het is de sleutel tot succes en drijft ontwikkeling. Als iemand ergens goed in is, dan is de kans groot dat hij daar plezier in heeft, er energie van krijgt en er beter in wil worden. Om werkelijk het verschil te maken. Het vergroot zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Inzichten One size fits one in plaats van one size fits all; talentmanagement wordt veel meer maatwerk, toegesneden op de individuele professional. Het draait om zelfinzicht, waarbij professionals aangesproken moeten worden op het persoonlijk benutten van hun eigen talenten en de ontwikkeling daarvan. Organisaties en leidinggevenden spelen bij het verkrijgen en vergroten van dat zelfinzicht een faciliterende rol. Talentlab Experis biedt professionals ondermeer de kans om deel te nemen aan Talentlab. Dit is een unieke samenwerking tussen Experis Expertise en Business Universiteit Nyenrode. In het TalentLab zoeken én vinden 20 professionals in drie maanden hun talenten. De professionals brengen hun leerkansen en barrières in hun leeromgeving in kaart. Hierop worden zij intensief gecoacht. Zo ontstaat een zeer effectief leerproces. De professionals ondervinden de kracht van lerend werken en werkend leren en bepalen D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 12

13 daarmee hun koers. Ze reflecteren meer op hun gedrag, hebben meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Kunnen dus beter het beste uit zichzelf en hun (werk)omgeving halen. TalentLab bieden we ook onze opdrachtgevers aan via Experis Expertise. Experis Talent Awards Ieder jaar dagen we afstuderende studenten uit om hun talenten optimaal vorm te geven en de strijd aan te gaan met professionals uit hun vakgebied. Hun projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. Door deelname aan de Experis Talent Awards leren de professionals niet alleen hun talenten en vakkennis in te zetten voor een specifiek doel, ze leren ook hun project of zichzelf te presenteren en te verdedigen. En opdrachtgevers leren weer van de jonge talenten. De Experis Talent Award is er voor verschillende vakgebieden: de Experis Bouw Talent Award, de Experis Civiel Talent Award, de Experis Financial Talent Award en de Experis Management & Ondersteuning Talent Award. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 13

14 ZIJN KENNIS DELEN Vakmanschap is een belangrijk onderdeel van het ZIJN van een Nieuwe Professional. En duurzaamheid vraagt steeds meer om samenwerken, het bundelen van denkkracht en het delen van kennis. Omdat vakgebieden zich razendsnel ontwikkelen. Investeren in duurzame vakkennis is belangrijk voor organisaties en professionals om bij te blijven in je vak en om bij te dragen aan een betere wereld. Leren door te delen Wij zijn er stellig van overtuigd dat je verder komt door te delen. Dat is ook onze grondslag van het zijn van een netwerkorganisatie. We creëren een omgeving waarin iedereen wordt uitgedaagd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Virtueel en persoonlijk. Niet alleen met collega s maar juist ook met vakgenoten van andere organisaties en opdrachtgevers. Zodat we van elkaar kunnen leren. Ontwikkeling maakt werk leuk en vakkennis is je kapitaal. Stilstaan en handelen op basis van oud vertrouwde kennis en patronen past niet meer in deze tijd. Duurzame Professionals beseffen dat ze door een leven lang te leren en kennis te delen, blijvend kunnen bijdragen aan hun vakgebied, hun collega s, de organisatie en de maatschappij. Kennismanagement Volgens ons kun je als organisatie een aantal structurele faciliteiten organiseren om het kennis delen te stimuleren. Wij hebben daartoe ondermeer: D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 14

15 - De verticals: landelijke netwerken per specialisme waarin de deelnemers de marktontwikkelingen, trends en best practices van Experis met elkaar uitwisselen. - De kennisdriehoek: per specialisme heeft een aantal interim professionals de officiële bijrol van expert en redacteur om het kennisdelen onder collega s te borgen en te stimuleren. - Strategieteams: rondom een onderwerp brengen we een dwarsdoorsnede van Experianen bijeen die het onderwerp uitpluizen en doorvertalen naar een strategie. Zij beïnvloeden zo de innovaties en besluitvorming binnen onze organisatie. - Social media: we zijn actief op o.a. LinkedIn, Facebook en Twitter met groepen rondom de clusters, rondom werk of specialisme gerelateerde onderwerpen. - Kennisnet op het intranet: hierop hebben we o.a. een forum voor discussies, een eigen wikipedia waar iedere Experiaan kennis kan posten en aanvullen, een RSS module om snel je belangrijkste vaknieuws te scannen en een pagina waar de nieuwsbronnen per specialisme op te vinden zijn. - Ontmoetingen: we brengen professionals en organisaties bijeen om te praten en van elkaar te leren over werk gerelateerde of vak gerelateerde onderwerpen. Dit varieert van een landelijk netwerkevent tot het koppelen van senior en junior interim professional in een buddy-leertraject. Inhoudelijke drijfveer Hierboven noemen we slechts enkele georganiseerde platforms waar het kennis delen bij gebaat is. Maar bovenal beseffen we dat kennis delen voortkomt uit een inhoudelijke drijfveer. Uit de gevoelde noodzaak tot samenwerken, samen ontwerpen en samen leren. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 15

16 Kennisontwikkeling is vanuit organisatieexpertise volgens ons vooral een proces van verleiden en uitnodigen. Van gebruik maken van de energie die schuilgaat onder ieders passie. Daarnaast kunnen we professionals coachen in de bekwaamheid om slimmer te worden, het leren te leren, ruimte te bieden voor reflectie en de kennis toe te passen in hun werk. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 16

17 Duurzame netwerken We vinden het belangrijk om ook met andere organisaties kennis en ervaring uit te wisselen rond specifieke duurzame vraagstukken zoals duurzame HR, mobiliteit of maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarom zijn we actief lid van het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland en hebben we als kartrekker gefungeerd voor de toekomstvisie op WERK in het crowdsouringproject Our Common Future. De visie is te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen en is te downloaden via ZOEKEN VITAAL WERKEN Ons duurzaam kijken naar de menskant heeft ook een nieuw licht laten schijnen op ons verzuimbeleid. Experis kiest voor vitaliteit in plaats van verzuim. Daarmee maken wij vitaliteit meer dan de afwezigheid bij ziekte en verzuim. Het wordt een combinatie van gezondheid en een gevoelsbeleving van geluk en succes. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 17

18 Dit is volgens Experis een beweging die beter aansluit op de werkelijkheid en de professional veel meer centraal stelt. Want zoals ook blijkt uit de cijfers: meer dan 70% van het verzuim heeft geen medische oorzaak. Het gaat primair om onbalans tussen belasting en belastbaarheid. Vanuit Bijzonder Professionalschap stimuleren we professionals hun ZOEKtocht naar balans en vitaliteit serieus te nemen en bespreekbaar te maken. Energie en levenslust Vitaliteit gaat over harmonie tussen werkbelasting en belastbaarheid. Het gaat dan om de natuurlijke gesteldheid en krachten van je lichaam, een sterk immuunsysteem en goed lichamelijk functioneren. Emotionele energie, je lekker voelen en werkplezier hebben. Mentale (de geest, de Balans en vitaliteit blijken hete hangijzers te zijn. Daar valt nog veel duurzaamheid te winnen. Anastie Berends Vier niveaus gedachte) energie, een sterke persoonlijkheid en goede toekomst visie voor jezelf. Werken aan je vitaliteit betekent werken aan je gezondheid. Het is dan welbevinden van energie verdeeld naar fysieke, emotionele en mentale factoren. EQ Emotionele coëfficiënt: werkplezier, werk/privé balans, betrokkenheid, cultuur, waarden IQ Intelligentie coëfficiënt: denkkracht, vakmanschap, cognitief vermogen FQ Fysieke coëfficiënt: lichamelijk functioneren, bewegen, inactiviteit, algemene gezondheid SQ Spirituele coëfficiënt: zingeving, flow, geluk, innerlijke kracht, passie D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 18

19 Vitale omgeving Gezamenlijk werken wij actief aan een veerkrachtige, energieke organisatie en gezonde professionals. Enerzijds door het faciliteren van een vitale werkomgeving, anderzijds door de professional te stimuleren zelf actief op zoek te gaan naar de juiste balans en naar de werkelijke motivatie van je wensen. Om zo het potentieel in jezelf te bevrijden, vanuit een basis van vertrouwen. Rondom preventie hebben we georganiseerd: Fysiek: bedrijfsfitness, fietsplan, hardlopen, contacten met zorgverzekeraar, preventief inschakelen bedrijfsarts. Mentaal: koerscyclus, coaching, open communicatie, gelijkwaardigheid, leren & ontwikkelen. Emotioneel: betrekken bij beslissingen en beleid met procesteams en strategieteams, netwerkmomenten, cultuur. Spiritueel: Celebrate Work, (Stichting) Celebrate Responsibility, TalentLab, ExperisKompas, feedback sessies, unieke netwerkbijdrage, sabbatical. Rondom verzuim hebben we georganiseerd: We hebben een inhouse bedrijfsarts aangenomen die de verbinding legt tussen de ziekteverzuimbegeleiding en de visie van Experis op Bijzonder Professionalschap waarbij de professional zelf ook een rol heeft in het bewaken van zijn welbevinden. In geval van ziekte bieden de arts en de manager begeleiding in wat nog wél kan in plaats van wat níet kan. Vitale interimmers bij de klant Bij Experis geldt bovendien nog een bijzondere dynamiek dat ons onderscheidt van andere organisaties. Experis heeft D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 19

20 interne medewerkers maar is daarnaast een echt interim bedrijf met 1000 interim professionals. Voor ons vitaliteitbeleid betekent dit dat we ons ook moeten richten op de vitale omgeving van de bedrijven waar zij werkzaam zijn en dat er meer managers betrokken zijn bij de processen. Onze visie delen we dan ook graag met ons klantennetwerk. ZOEKEN GELUKKIG WERKEN Vanuit onze missie Celebrate Work heeft Experis altijd aandacht besteed aan 'wat goed is voor de mensen'. Een logische vervolgstap is de zoektocht naar geluk op het werk. Want een gelukkige medewerker heeft meer plezier en ervaart meer voldoening en zingeving in zijn werk. Gelukkige medewerkers zijn productiever, innovatiever en creatiever. Zij kunnen beter samenwerken, staan meer open voor verandering, kunnen beter tegen stress en worden minder snel ziek. Gelukkige medewerkers dragen dus bij aan een duurzaam succesvollere onderneming. Geluk op het werk gaat de komende jaren veel meer aandacht krijgen. Medewerkers vinden plezier, voldoening en zingeving in het werk steeds belangrijker. Zo ook de Nieuwe Professional. De Nieuwe Professional neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor geluk op het werk. Het beleid van Experis is er dan ook op gericht om de zoektocht hiernaar te stimuleren en faciliteren. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 20

21 Meer dan tevredenheid Veel bedrijven meten de medewerkerstevredenheid. Echter volgens ons is tevredenheid een passieve staat van zijn, die niet past bij de Nieuwe Professional. Bovendien blijkt er geen relatie te zijn tussen tevredenheid en productiviteit. Bij tevredenheid heb je niets meer te willen, terwijl je bij gelukkig werken juist vol energie, flow en betrokkenheid bent en zelf initiatieven neemt om zaken te bereiken. En die laatste factoren blijken nu juist wel van belang te zijn om het succes van een organisatie te vergroten. Vandaar dat Experis geluk op de werkplek is gaan meten in plaats van arbeidstevredenheid. Geluksfactoren Geluk wordt bepaald door persoonlijke- en privé factoren, naast organisatie- en functiefactoren. Op iemands persoonlijkheidsstructuur en zijn privé situatie heb je als werkgever weinig invloed. Wel kun je zorgdragen voor een gezond en prettig werkklimaat en professionals vertrouwen en ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen. Belangrijke factoren die geluk op het werk bepalen zijn autonomie, betrokkenheid, competentie en zelfwaardering. Deze vier factoren staan dan ook centraal bij onze jaarlijkse geluk meting onder Experis ers. Vergevorderd wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er interessante verbanden zijn tussen geluk en authenticiteit. Authenticiteit leidt tot intrinsieke motivatie. En dat leidt, samen met geluk, weer tot bevlogenheid. Zingeving als belangrijke energiebron Hoe kun je de organisatie factoren voor geluk op het werk beïnvloeden? Door bijvoorbeeld (extra) te investeren in een gezonde cultuur, integriteit en een prettige werksfeer. Ook is een open en gelijkwaardige relatie met leidinggevenden en collega's een belangrijk aandachtsgebied. Wanneer D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 21

22 functiefactoren je zorgen baren, kun je denken aan iemands balans in een rol, benutting van persoonlijke capaciteiten, arbeidsvoorwaarden, de mate van autonomie en persoonlijke betrokkenheid. Zingeving is een belangrijke energiebron. Door gezamenlijk heldere doelen te formuleren, een positief vooruitzicht te creëren en te ondersteunen bij het realiseren van de stappen die naar het doel leiden, kun je (collectieve) zingeving opwekken en omzetten in energie. Wanneer jij als leidinggevende professionals kan helpen focus aan te brengen en verbinding weet te maken tussen iemands eigen koers en de organisatiedoelstellingen, zal het gevoel van zingeving groter worden. Door dialoog te zoeken in frequente ontwikkelgesprekken vergroten wij het inzicht in de persoonlijke behoeften en de doelstellingen van de organisatie. Het Experis Kompas Om geluk op het werk te meten heeft Experis in co creatie met Marcel van Marrewijk en gelukscoach Onno Hamburger het ExperisKompas ontwikkeld. Het Experis Kompas is een jaarlijkse terugkerende vragenlijst, geënt op ons eigen gedachtegoed over Bijzonder Professionalschap en de daarbij behorende vier WERKwoorden. Geluk maakt onderdeel uit van het WERKwoord zoeken, zoals de titel van dit hoofdstuk al doet vermoeden. We meten jaarlijks zowel organisatie- als individuele scores op geluk en de mate waarin wordt ervaren dat Experis de zoektocht naar geluk faciliteert en stimuleert. Om zo dit thema bespreekbaar te maken en verder vorm te geven. MIJN WERKwoorden Ook in ons bemiddelingsproces maken we geluk bespreekbaar. Daarvoor hebben we onder meer MIJN WERKwoorden. Dit is een online vragenlijst die D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 22

23 professionals voor hun Koersgesprek invullen. De uitkomsten worden met hen gedeeld en besproken. MIJN WERKwoorden stimuleert en faciliteert de zoektocht naar de eigen koers van de professional. Wat is zijn passie en talent, hoe maakt hij daarmee het verschil? Of anders gezegd; hoe geef jij vorm aan jouw Bijzondere Professionalschap? Wie BEN jij als professional? Hoe het staat met jouw ZOEKtocht naar o.a. balans, vitaliteit en zelfrealisatie? In hoeverre BOUW je mee aan cultuur en resultaten van je werkgever? En wat GEEF jij terug aan je (netwerk)omgeving of de maatschappij? Geluk is een overstijgend thema dat binnen ZOEKEN zijn oorsprong heeft. BOUWEN HET NIEUWE WERKEN Het Nieuwe Werken is door Experis vertaald naar het Experis Werken. Het Nieuwe Werken is allang geen keuze meer. Je kunt professionals niet uitdagen als aanwezigheid belangrijker is dan productiviteit of geluk. Het gaat om werken waar je wilt, wanneer je wilt en hoe je dat wilt langs de lijnen van eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, vakmanschap en innerlijke kracht. Daar komt persoonlijk leiderschap bij kijken en een omgeving waarin vertrouwen centraal staat. Het Nieuwe Werken is D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 23

24 volgens ons dan ook een voorwaarde voor Bijzonder Professionalschap en andersom. Vertrouwen en Bijzonder Professionalschap zorgen voor een vrije manier van werken én verbinding, die uiteindelijk leiden tot een hogere cohesie en een hechter netwerk waarin we samen bouwen aan resultaat. Output staat centraal Bij Het Nieuwe Werken is het geven en verwachten van eigen verantwoordelijkheid een goede stap, maar niet genoeg. Om mensen hun eigen verantwoordelijkheid Het Experis Werken is het samen creëren van een manier van werken waarbij je op resultaat aangestuurd wordt en niet op hoe lang je achter je bureau zit Wieneke Gehner te laten nemen, moet je sturen vanuit vertrouwen. Op output en niet op input. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Men is gewend om op aanwezigheid te managen of gemanaged te worden en grijpt terug op controlerend gedrag wanneer de resultaten achter blijven. Ook bij Experis. In ons onderzoek naar Het Nieuwe Werken hebben we ons gerealiseerd dat wij iedereen eigen verantwoordelijkheid geven, maar niet genoeg stilstaan bij de leiderschapsstijl die het succes van deze manier van werken bepaalt. Het Nieuwe Werken is voor Experis dan ook geen doel, maar was de missing link in het optimaal functioneren in een omgeving waar eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven en verwacht. We beseffen dat vertrouwen en het sturen op output de keyfactor is. Dat we leidinggevenden en werknemers hierin moeten coachen. En dat dit, D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 24

25 gecombineerd met goede faciliteiten op kantoor en op ICT gebied, voor Experis de weg is naar een optimale werkomgeving. Vertrouwen Hoe bouw je aan een cultuur die vrijheid geeft om je werk op je eigen manier te doen? Het Nieuwe Werken is in ieder bedrijf anders. Wij noemen onze nieuwe manier van werken: Het Experis Werken. Onze stappen om in vertrouwen samen te werken: - In een cultuursessie schrijft iedereen zijn droom over het Nieuwe Werken op. - Vertrouwen en onzekerheden worden uitgesproken en opbouwende feedback gegeven. - Gezamenlijk stellen we gouden omgangsregels op en formuleren we de vestigingsdoelstelling. - De persoonlijke doelstelling wordt gekoppeld aan de gezamenlijke doelstelling. Alle doelstellingen zijn SMART. - Iedereen stuurt zichzelf proactief waarvoor we de benodigde tools aanbieden. - Bij onzekerheid over het behalen van de persoonlijke doelstellingen, kijkt de leidinggevende mee en stuurt bij. Het samen uitstippelen van de route en het samen vieren van successen vormt de verbinding en bevlogenheid in het bouwen aan resultaat. We merken dat mensen het heel fijn vinden om vertrouwen van collega s te krijgen en dat vertrouwen wil je niet beschamen, dus neem je je verantwoordelijkheid. We hebben het Experis Werken ook niet in één keer met een big bang geïmplementeerd. We zijn klein begonnen op een vestiging. Door gewoon te starten met een basisidee van hoe we denken dat het D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 25

26 moet. Door met elkaar te leren van kansen en valkuilen. Met ons meeleren? Kijk op: Inzichten Denk niet in vooroordelen. Het Nieuwe Werken is niet alleen maar thuis werken. Live contact is juist noodzakelijk. Het is ook niet vrijheid, blijheid maar eerder een grotere verzakelijking door sturing op output. Werk toe naar de voordelen die Het Nieuwe Werken kunnen bieden, zoals effectiever werken, een betere werkleven balans en meer geluk in je werk. Invloed op milieu De voordelen van Het Nieuwe Werken aan de menskant en de bedrijfseconomische kant worden steeds zichtbaarder. Of het daarnaast milieuvoordelen biedt, nemen we mee in de volgende meting van onze CO2 Footprint. Zo weten we dat onze CO2-uitstoot grotendeels wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer. Als we meer thuiswerken of op een ander tijdstip reizen, besparen we CO2 en dragen we bij aan de vermindering van files. Door bewust te kiezen welke collega s je waar ontmoet en met welk doel zal dit op termijn ook minder kantoorruimte nodig maken en verdere CO2 besparingen opleveren. De besparingen compenseren dan weer de extra uitstoot door thuiswerken en het gebruik van mobiele internet verbindingen. D u u r z a m e P r o f e s s i o n a l s P a g i n a 26

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

De Vitale Organisatie

De Vitale Organisatie outline De Vitale Organisatie Van Vitaliteit Management naar Duurzame Inzetbaarheid @ Copyright 2011, Oudstanding Groep B.V. www.oudstanding.nl Overname uit deze uitgave is toegestaan mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE KAN NIET ZONDER SOCIALE INNOVATIE. HOOGLERAAR HENK VOLBERDA EEN BAAN VOOR HET LEVEN BESTAAT NIET MEER. HOOGLERAAR AUKJE NAUTA

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE KAN NIET ZONDER SOCIALE INNOVATIE. HOOGLERAAR HENK VOLBERDA EEN BAAN VOOR HET LEVEN BESTAAT NIET MEER. HOOGLERAAR AUKJE NAUTA DUURZAME INZETBAARHEID 1 EEN BAAN VOOR HET LEVEN BESTAAT NIET MEER. HOOGLERAAR AUKJE NAUTA TECHNOLOGISCHE INNOVATIE KAN NIET ZONDER SOCIALE INNOVATIE. HOOGLERAAR HENK VOLBERDA 2 COLUMN 3 3 COLOFON SPECIAL

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie