Jaarverslag Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. ruimte voor leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. ruimte voor leven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Focus op kwaliteit en klantgerichtheid ruimte voor leven

2

3 Jaarverslag Viverion 2013 Focus op kwaliteit en klantgerichtheid 1

4 2

5 Gegevens over Viverion Naam van de corporatie Stichting Viverion Gemeente van vestiging Lochem Kantooradres Larenseweg CN Lochem Postadres Postbus AC Lochem Telefoon Fax Internet Nummer Kamer van Koophandel BTW-nummer NL B.01 Nummer Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen 1135 Toelatingsnummer L0347 Aangesloten bij Aedes, vereniging van woningcorporaties Deelnemer Bedrijfstakcode voor woningcorporaties 3

6 JAARVERSLAG - INHOUD Voorwoord... 7 Woord van de directeur-bestuurder Organisatie Organisatiedoelstellingen Organogram Personele zaken Personele bezetting CAO Woondiensten Ziekteverzuim Arbodienstverlening en bedrijfsgezondheidsdienst Opleidingen Ondernemingsraad (or) Samenstelling ondernemingsraad Overleg met directeur-bestuurder Overleg met raad van commissarissen Toegepast recht vanuit wet op Ondernemingsraden Interne processen De Entree Automatisering SG Tobias Netwerkbeheer PR en Communicatie Bewonersblad Viverion Nieuws Intranet Vivintra Website Sociale media Contacten met de media Sponsoring Jaarverslag Viverion Kwaliteit van de woning Onderhoud van de woningen Onderhoudsprojecten Planmatig onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contractonderhoud Ontwikkeling van de woningvoorraad Projecten in voorbereiding Projecten in uitvoering Nieuwbouw Projectenoverzicht Verkoop van woningen Verkoop van bestaande huurwoningen Verkoop van nieuwbouwwoningen Verhuur van de woning KWH en klantgerichtheid Huisvesten primaire doelgroep Huurverhoging Verhuur algemeen Woonruimteverdeling Inkomensvoorwaarden en negentig-procentregeling Huurtoeslag Mutaties Nieuwe verhuringen per woonkern

7 3.4.6 Verhuur nieuwbouw Huisvesten bijzondere doelgroepen Urgenten en statushouders Leegstand Huurachterstanden Ontruimingen (Z)onderdak Nieuwe kansen Woningruil Tuinonderhoud Servicekosten Netwerkconvenanten en partners Project Thuisadministratie Beleid Strategisch beleid Ondernemingsplan Viverion Vastgoedsturing met strategisch voorraadbeleid Betrekken van huurders en stakeholders bij beleid en beheer Huurdersvertegenwoordigingen in beleid Huurdersvertegenwoordigingen in beheer Betrekken van stakeholders bij beleid en beheer Vertegenwoordigingen Leefbaarheid Leefbaarheid in de gemeente Hof van Twente Leefbaarheid in de gemeente Lochem Leefbaarheid in de gemeente Rijssen-Holten Wonen en zorg Samenwerking met zorg- en welzijnsinstanties Zorg en welzijn gemeente Hof van Twente Zorg en welzijn gemeente Lochem Zorg en welzijn gemeente Rijssen-Holten Financiële continuïteit Financieel beleid Verhuurdersheffing Saneringsheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting Beperking borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw Financieringsbeleid Controleplan Maatschappelijke prestaties Fiscaliteiten Vennootschapsbelasting BTW Fiscale commissie Beoordeling Centraal Fonds Volkshuisvesting Deelnemingen Collegiale ondersteuning Maatschappelijke prestaties Verenigingen van Eigenaren Vooruitblik Verslag van de raad van commissarissen Verklaring artikel 26, lid 2G van het besluit beheer sociale huursector Kengetallen JAARREKENING INHOUD

8 6

9 Voorwoord Met dit jaarverslag van 2013 geven wij u een overzicht van de activiteiten van Viverion. Samen met u kijken we terug op de behaalde doelstellingen en effecten. Ook blikken we vooruit. Het jaarverslag is gesplitst in drie delen: het volkshuisvestelijk verslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening. Focus op kwaliteit en klantgerichtheid Het jaar 2013 stond voor ons in het teken van onze focus op kwaliteit en klantgerichtheid. In alle opzichten hebben we hard gewerkt om verschillende projecten van waarde te laten zijn voor onze klanten en stakeholders. Het was een intensief en uitdagend proces, dat we met ambitie zijn gestart en met veel plezier de komende jaren zullen voortzetten. Bij het opstellen van het ondernemingsplan in 2009 hebben wij elf effecten geformuleerd, die we tussen 2010 en 2014 wilden bereiken. Bij elk effect hebben we doelstellingen bepaald. Graag laten we u in het eerste hoofdstuk per afdeling zien wat Viverion in 2013 heeft gerealiseerd. Even vooruitblikken Voor Viverion was 2013 een jaar waarin we een goede basis hebben gelegd voor het maken van een nieuw ondernemingsplan in Het nieuwe ondernemingsplan gaan we tussen 2015 en 2018 uitvoeren. Op het moment dat u dit leest, zijn de voorbereidingen in volle gang. Graag danken wij alle medewerkers en externe relaties die hebben bijgedragen aan dit jaarverslag. Wij nodigen u uit om onze activiteiten te blijven volgen. Dit kunt u doen via onze website of via sociale media Lochem, juni

10 Woord van de directeur-bestuurder Het thema van dit jaarverslag is Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. In 2013 hebben we hard gewerkt aan onze klantgerichtheid en aan de kwaliteit van dienstverlening. Voor mij persoonlijk betekent dit dat wij leveren wat onze huurders verwachten, liefst nog meer en ze op een vriendelijke wijze te woord staan. Viverion wil mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, een passende woning bieden. We bieden mensen ruimte voor leven door een woning van goede kwaliteit te verhuren en klantgerichte dienstverlening met keuzevrijheid waar het mogelijk is. In het afgelopen jaar hebben we veel beleidsplannen voorbereid, opgesteld en tot uitvoering gebracht. Ik denk hierbij aan het servicekostenbeleid, het tuinenbeleid en het inkoopbeleid. Dit beleid bepalen wij niet vanachter ons bureau; we doen dit in samenwerking met onze klanten en stakeholders door te luisteren naar hun wensen en ze te betrekken bij het proces. Ook ons streven om het huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) te behalen en het FISH!-traject een methode om de klantgerichtheid te bevorderen zijn voorbeelden van hoe wij klantgerichtheid en de kwaliteit van dienstverlening willen vergroten. Terugblik Het jaar 2013 was een druk jaar waarin we veel werk verzet hebben. Een jaar met mooie resultaten, maar ook een jaar met minder mooie gebeurtenissen. Één van de mooie zaken van 2013 is dat we weer regelmatig overleg hebben met onze drie huurdersorganisaties en dat dit in goede sfeer verloopt. Hier zijn wij heel erg blij mee! Ook het bezoek van twee VVD-kamerleden was bijzonder. We hebben ze ontvangen in onze multifunctionele ruimte in t Gijmink en gesproken over wat de plannen van minister Blok betekenen voor onze regio en voor onze corporatie. Tenslotte ben ik trots op onze medewerkers die hard gewerkt hebben aan onze interne klantgerichtheid. Helaas hebben we ook te maken gehad met dieptepunten. Een aantal medewerkers van Viverion is helaas ernstig ziek. Dat is vanzelfsprekend zwaar voor hen, maar ook voor directe collega s. Ook hadden we het afgelopen jaar een paar keer te maken met brand in onze woningen. Één van onze huurders raakte daarbij al haar spullen kwijt en bij een andere brand is een huurster door de rookontwikkeling overleden. Dat heeft ons geraakt. Maatschappelijk betrokken Viverion is een maatschappelijk betrokken corporatie. We zijn actief in wijken en buurten en investeren hierin. Dat geld komt altijd ten goede aan onze huurders. Huurders kunnen, als ze met een voorstel komen, een beroep doen op Buurtimpuls. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun woonsituatie, maar kunnen bij ons terecht als ze problemen voorzien. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan ons zorgvuldige incassobeleid. Bij andere problemen verwijzen we de huurders vaak door naar een andere organisatie die hen beter kan helpen. Ook onze bijdrage aan de Lochemse Uitdaging is een voorbeeld van onze maatschappelijke betrokkenheid. De Lochemse Uitdaging bemiddelt tussen verenigingen en stichtingen aan de ene kant, die menskracht, materialen of middelen nodig hebben en bedrijven aan de andere kant. Onze bijdrage is financieel. Ook ben ik voorzitter van de Lochemse Uitdaging. Onze inspanningen voor de Lochemse Uitdaging is één van de activiteiten waarmee wij onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Bovenal is de Lochemse Uitdaging een mooi initiatief van hoe mensen elkaar kunnen helpen zonder tussenkomst van overheid of andere instantie. 8

11 Een ander voorbeeld is ons inkoopbeleid. Van drukwerk tot bouwmaterialen proberen we zoveel mogelijk in ons werkgebied aan te schaffen. En ik wil onze bijdrage aan NLdoet, een landelijk initiatief van het Oranje Fonds, nog even noemen. In 2013 hebben al onze medewerkers meegedaan aan NLdoet. Zo hebben we onder andere een kruidentuin in Lochem opgeknapt, gewinkeld met ouderen in Goor, geschilderd in een verzorgingshuis in Goor en in Rijssen deden wij allerlei leuke activiteiten met ouderen. Daar sloten wij de dag ook af, namelijk in De Stadsboerderij in Rijssen. Dat is een restaurant dat gerund wordt door mensen met een beperking. Het was erg leuk om de betrokkenheid en het enthousiasme van onze medewerkers te zien en te ervaren. Duurzaamheid Als organisatie oriënteren wij ons voortdurend op hoe we effectief en efficiënt slagen kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Samen met andere partijen hebben we kennis opgedaan over hoe je efficiënt kunt verduurzamen. Met de corporaties in de stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen hebben we bij de provincie Gelderland een aanvraag ingediend voor extra subsidie voor verduurzaming van woningen. Duurzaamheidsmaatregelen treffen wij altijd in combinatie met groot onderhoudswerkzaamheden. In 2013 hebben we in Markelo bij 51 woningen duurzaamheidsmaatregelen getroffen, onder andere door het installeren van zonnepanelen waardoor het energielabel van G naar B is gegaan. Bij de aanschaf van ons nieuwe wagenpark hebben we gekozen voor energiezuinige auto s en ook de eerste elektrische auto van Viverion is een feit! Vooruitblik Aan het eind van het jaar blikken we ook altijd even vooruit. Zo willen we in 2014 met collegacorporaties uit de regio Twente, gemeenten en de provincie Overijssel komen tot een gezamenlijke woonvisie. Door de afgelopen jaren beheerst te bouwen, hebben we bijna alle koopwoningen kunnen verkopen en konden we leegstand voorkomen. De toekomst van corporaties zal flink veranderen ten opzichte van de situatie nu. Niet alleen het werkdomein verandert, ook legt de overheid een zware financiële druk op de sector. Helaas betekent dit dat ook wij de huren meer moeten verhogen dan we in het verleden deden. De betaalbaarheid van onze woningen is nu meer dan ooit een speerpunt van ons beleid. Ik realiseer me dat de groep huurders net boven de huurtoeslaggrens het zwaar heeft. Het zal een uitdaging zijn de veranderingen in de Herzieningswet woningcorporaties in te passen in ons beleid. We hebben hinder van het negatieve imago dat de branche heeft. Dat betekent dat we regionaal meer dan ooit kritisch moeten kijken naar waar de markt om vraagt, zichtbaar moeten maken wat we doen en uitleggen waarom we activiteiten wel of niet doen. In 2014 werken we verder aan ons nieuwe ondernemingsplan en het strategisch voorraadbeleid, onze kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid, klachtenprocedures, het nieuwe inkoopbeleid en de meerjarenonderhoudsbegroting. Financieel hebben we voldoende slagkracht en ik vertrouw erop dat we ons met het nieuwe ondernemingsplan goed kunnen voorbereiden op een uitdagende toekomst! Jan-Willem Allersma directeur-bestuurder 9

12 1 Organisatie Viverion zet zich in voor mensen die zich om diverse redenen niet goed zelf kunnen redden op de woningmarkt. Vooral het maatschappelijke en sociale karakter van de organisatie spreekt medewerkers aan. Wonen is zoveel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Viverion spant zich in voor een prettig leefklimaat in de breedste zin van het woord. Iedereen heeft andere wensen, eisen en behoeften. Goed luisteren, zichtbaar en bereikbaar zijn is dan ook erg belangrijk. Dat maakt het werk uitdagend en leuk. Dit eerste hoofdstuk beschrijft hoe wij de strategische doelstellingen hebben gerealiseerd, geeft overzicht van de personele ontwikkelingen en de interne medezeggenschap. Tot slot geven we weer wat de status is van ons klantcontactcentrum De Entree, onze automatisering en de ontwikkelingen op het gebied van communicatie. FISH! Viverion is in 2013 op zoek gegaan naar een methode die klantgericht gedrag in de organisatie kan bevorderen. We kwamen uit op FISH!; een filosofie over werken met passie, plezier en energie. Als medewerkers zo werken, slaat dit over op anderen en hebben klanten daar baat bij. Eerst heeft het MT twee sessies gevolgd. De MT-leden waren heel enthousiast. Vervolgens zijn tien medewerkers opgeleid tot FISH!-facilitators. Ze werden getraind om de FISH!-filosofie over te brengen op hun collega s. In workshops zijn medewerkers aan de slag gegaan met de FISH!- filosofie. Het was mooi om te zien hoe medewerkers hun collega s trainden en de filosofie in de organisatie brachten en houden. Eind 2013 hebben we gesproken over wat het ons heeft gebracht, wat we nog missen en hoe we verder willen. Het heeft in ieder geval veel opgeleverd als je kijkt naar de mindset van medewerkers: meer positiviteit, denken in mogelijkheden en betere samenwerking tussen afdelingen en vestigingen. Er zijn leuke acties bedacht en het heeft veel ideeën opgeleverd over hoe zaken leuker en beter kunnen. In 2014 gaan we aan de slag met deze ideeën en zullen onze klanten écht iets merken van de passie, het plezier en de energie waarmee we bij Viverion werken! Integriteit In 2012 is gestart met het formuleren van een integriteitsbeleid. Er was al een integriteitscode, maar in de praktijk bleek deze niet geheel duidelijk. Het integriteitsbeleid is na instemming van de ondernemingsraad medio 2013 definitief vastgesteld door de directeur-bestuurder en uitgereikt aan alle medewerkers bij Viverion. Alle medewerkers (vast en tijdelijk) en alle leden van de raad van commissarissen hebben de integriteitsverklaring getekend. Omgaan met agressief gedrag We merkten de afgelopen jaren een toename in agressie-incidenten. Een goede reden om hier in 2013 nog meer aandacht aan te besteden. Zo hebben we gekeken naar de indeling en veiligheid van de vestigingen. Sommige vestigingen zijn anders ingericht en we hebben nagedacht over de indeling en veiligheid van de spreekkamers. Alle vestigingen en spreekkamers zijn inmiddels voorzien van noodknoppen. Medewerkers met klantcontacten hebben in 2013 een herhalingstraining of een basistraining Omgaan met Agressie gevolgd en managers hebben een training Nazorg bij agressie-incidenten gevolgd. Ook hebben we een eerste aanzet voor agressiebeleid gemaakt. Het agressieprotocol moeten we nog verder uitwerken. Goed werkgeverschap is voor Viverion belangrijk. We willen goed voor onze mensen zorgen. Ze moeten zich veilig voelen op hun werkplek. 10

13 Werkdruk Sommige medewerkers ervaren werkdruk. Dit kan ontstaan door verschillende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan hogere kwaliteitseisen aan het werk, te zware verantwoordelijkheden of te weinig tijd voor een opdracht. De werkdruk is in ieder geval een punt van aandacht voor managers in de beoordelingscyclus, bilaterale overleggen, werkoverleggen en tijdens de vergaderingen met de ondernemingsraad. 1.1 Organisatiedoelstellingen In deze paragraaf geven we schematisch weer hoe we de organisatiestrategie van Viverion hebben uitgevoerd, vertaald naar concrete activiteiten. De activiteiten zijn per afdeling weergegeven. Directeur-bestuurder Activiteit Loopt op schema? Duurzaamheidsbeleid Nee bedrijfsvoering en MVObeleid ontwikkelen; het duurzaamheidsbeleid interne bedrijfsvoering integreert hierin. Per hebben wij gezamenlijk vastgesteld hoe klantgerichtheid en het hebben van een professionele houding bij Viverion er uitziet. Per hebben wij klantgerichtheid en houdingsaspecten ontwikkeld bij onze medewerkers. Uitkomsten visitatie implementeren. Ja Opmerking Bijeenkomst met het managementteam (MT) heeft plaatsgevonden. Afgesproken om een plan van aanpak op te stellen en dit naar het MT te sturen. De ontwikkeling van dit beleid wordt in de tweede helft van 2014 opgepakt. Bijna alle adviezen en tips zijn opgevolgd. In 2015 zal Viverion opnieuw gevisiteerd worden. Inkoopbeleid. Nee Het inkoopbeleid wordt voor 1 september 2014 ter behandeling aangeboden aan het MT. FISH-methode implementeren. Uniformering dienstverlening vestigingen. Integriteitsbeleid plus verankering in rapportages. Ja Ja Nee Alle facilitators zijn opgeleid en er is, door middel van workshops, gestart om de methode in de hele organisatie te implementeren. Dit wordt geborgd door het inzetten van drie coördinatoren. Na uitgebreide interne behandeling is het integriteitsbeleid vastgesteld en in werking getreden. Verankering in rapportages moet nog plaats vinden. 11

14 Directeur-bestuurder (vervolg) Per hebben wij alle processtappen nagelopen. Per hebben wij de werkwijze bepaald. Per hebben wij de werkwijze geborgd. Per stelt Viverion jaarlijks afdelingsplannen op waarin middelen, zoals bemensing, ICT en dergelijke zijn opgenomen. Activiteit Implementeren Good Governance. Viverion gaat benchmarken. Kwaliteitseisen zijn voor Viverion bekend en vastgelegd. Loopt op schema? Ja Nee Ja Ja Nee Ja Opmerking Met de rvc heeft onder leiding van een externe deskundige een themabijeenkomst plaatsgevonden. Veel uitkomsten uit deze bijeenkomst zijn opgepakt en (waar van toepassing) geïmplementeerd. Andere activiteiten volgen nog, of zijn uitgesteld vanwege de komst van de herzieningswet. Deze activiteit loopt nog voor de secundaire processen. Alle primaire processen zijn in modulor (= systeem voor procesbeschrijving) beschreven. De processen zijn ook tegen het licht gehouden om knelpunten te signaleren. Deze wijzigingen zijn in modulor aangepast. Alle medewerkers hebben toegang tot en kregen uitleg over hoe zij de processen in modulor kunnen raadplegen en hoe ze dit moeten lezen. In het controleplan hebben we enkele stappen opgenomen om controles binnen de processen uit te voeren. Aedes ontwikkelt momenteel een benchmark die Viverion in 2014 gaat gebruiken. Gedaan bij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector en bij de ontwikkeling van ons strategisch voorraadbeleid wordt 2014 Ja Gedaan. Iedere afdeling had op 1 januari 2014 een afdelingsplan. 12

15 Afdeling Markt & Strategie Activiteit Loopt op schema? Per woonkern waarderen Per hebben wij Nee onze klanten het onderzocht wat de leefklimaat op een 7. klantwensen ten aanzien van leefbaarheid zijn. Per hebben wij vastgesteld op welke punten wij samenwerken met stakeholders en in netwerken. Per kwartaal in 2013 monitoren wij het verkoopresultaat. Per hebben wij instrumenten ontwikkeld om de verkoop te stimuleren. Per hebben wij onderzocht welke behoeften er spelen bij onze (potentiële) huurders en stakeholders (o.a. op het gebied van bereikbaarheid). Per hebben wij vastgesteld in hoeverre wij tegemoet komen ten aanzien van de klantwens van onze (potentiële) huurders en stakeholders (in afzonderlijke plannen). Viverion raadpleegt haar huurders om haar dienstverlening te optimaliseren. KWH uitvoeren en in een projectteam en -plan optimalisatie borgen Deels Ja Nee Ja Ja Opmerking In 2014 stelt Viverion beleidskaders op het gebied van leefbaarheid vast. Wij toetsen de klantwens met betrekking tot leefbaarheid bij relevante stakeholders. Wij onderzoeken welke instrumenten wij gaan hanteren om de score en wens van de klant op het gebied van leefbaarheid te meten. Een inventarisatie van onze netwerken en stakeholders is gereed (wel na ). In 2014 stellen wij, als onderdeel van het hernieuwde ondernemingsplan, een visie vast op de samenwerking met stakeholders. Wij monitoren de voortgang van woningverkopen. Afgesproken is dit mee te nemen in de evaluatie van het verkoopproces in Eerst wordt ook bezien of het gewenst is verkoopstimulering toe te passen. KWH is een doorlopend klantonderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening (ook naar telefonische bereikbaarheid). In diverse (structurele) overlegstructuren peilen wij behoeften bij onze stakeholders. De uitvoering van het plan loopt door in

16 Afdeling Markt & Strategie (vervolg) Per hebben wij een plan van aanpak gereed op het gebied van archivering. Activiteit Het betreft het organisatiearchief (inclusief technisch archief) en een digitaal archief. Loopt op schema? Deels Opmerking Het project bestaat uit twee delen: fysiek en digitaal. Het fysieke archief is gereed. De digitale archivering is overwogen en behelst een automatiseringsorganisatieverandering met grote impact, die Viverion bewust temporiseert. Beleid PR. Deels In het communicatiebeleidsplan krijgt PR aandacht. Daarbij zijn de uitgangspunten van gerelateerde aandachtsgebieden als sponsoring en persbenadering herijkt. Beleid digitalisering, automatisering en Sharepoint -> keuze. Deels Vivintra (het intranet van Viverion) werkt op basis van een Sharepointomgeving. Een digitale strategie geeft in 2014 verder richting aan de automatiseringsomgeving van Viverion. Deze wordt bewust opgesteld in het verlengde van het hernieuwde ondernemingsplan Afdeling Wonen Activiteit Loopt op schema? Per hebben wij Tuinproject en groenbeleid Ja vastgesteld hoe wij zelf aan / invoeren wijkschouw. de klantwens m.b.t. leefbaarheid gaan voldoen (plan). Servicekostenbeleid ( ). Ja Opmerking Er is niet vastgesteld hoe wij aan klantwens gaan voldoen, want het bewonersonderzoek is niet uitgevoerd. Tuinbeleid vastgesteld in Implementatie Tuinbeleid a.d.h.v. projecten in Wijkschouw doorgeschoven naar 2014 Vastgesteld na instemming van alle drie huurdersorganisaties. Implementatie Woningruilbeleid Ja implementeren. Huurincasso beleid. Ja Concept op hoofdlijnen klaar maar aangehouden i.v.m. visie herijking in Vergoedingenbeleid. Ja Geen beleid vastgesteld maar per project. 14

17 Afdeling Wonen (vervolg) Activiteit Loopt op Opmerking schema? Huurbeleid. Ja Een werkgroep heeft e.e.a. in kaart gebracht ter voorbereiding van een discussie met het MT. Het beleid zal in 2014 pas vorm gaan krijgen na visie bepaling. Per hebben wij onderzocht in welke mate het woning verdeelsysteem aansluit op de vraag in de markt. Evaluatie WBS. Nee Per was er een plan van aanpak. Het kwalitatieve onderzoek vond plaats in het najaar. Het kwalitatieve in de wintermaanden. In februari 2014 werd het rapport opgeleverd. Per hebben wij vastgesteld hoe wij het woning verdeelsysteem optimaal gaan aansluiten op de vraag in de markt (plan). Per hebben wij onderzocht welke participatievormen er in de markt zijn (onderdeel hiervan is de mate van participatie bij projecten). Per vaststellen welke participatievormen en instrumenten wij gaan toepassen (plan). Per hebben wij onderzocht welke invloed huurders hebben op ons beleid en onze uitvoering. Leefstijlen in relatie WoningToeWijzing NIET, tweedekansbeleid / (z)onderdak WEL in Nee Ja Nee Leefstijlen nemen we mee in discussie over nieuw model in In regio Twente is het nieuwe kansbeleid vastgesteld via (z)onderdak. De Viverion uitwerking staat gepland voor Dit stond gepland voor oktober/november Doorgeschoven naar i.v.m. visieontwikkeling in Alleen participatie bij evaluatie woonruimtebemiddelingsysteem (WBS) oktober/november Beleid Participatie. Nee Dit stond gepland voor oktober/november Doorgeschoven naar i.v.m. visie ontwikkeling in Ja Met individuele klant in gesprek. Ja De koffiegesprekken zijn in 2012 afgerond. De volgende zullen in 2014 plaatsvinden. Mobiele inspectie. Uitgesteld Dit is nog niet gepland en wordt waarschijnlijk pas 2014/

18 Financieel-Economische Zaken Per hebben wij een controlesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Activiteit Loopt op schema? Opmerking Controleplan. Ja Er is een controleplan. Het controleplan is echter een dynamisch document. Aanpassingen en/of toevoegingen zullen altijd nodig zijn, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving. Beleid Risicomanagement. Nee Doorgeschoven naar Systeem Ja Viverion werkt met Naris, een Risicomanagement. systeem voor risicomanagement. Beleid Informatisering. Ja Dit beleid wordt met het beleid voor automatisering en digitalisering gecombineerd in één beleidsstuk. Digitale afhandeling factuurproces in de keten. Nee Het digitaliseren van de facturenstroom staat op onze activiteitenlijst Er is vanwege andere werkzaamheden gekozen om dit project op te schuiven. Waarschijnlijk wordt dit Onderzoek applicatie t.b.v. Ja planning- en controlcyclus. SG Vastgoed + Treasury. Ja Op dit moment werken we met de treasurymodule van Ortec. Dit bevalt goed. Er is geen aanleiding om over te stappen op een ander systeem of andere leverancier. Aanpassen administratie n.a.v. wet- en regelgeving ( herzieningswet). Ja Op dit moment is het onduidelijk wanneer wet- en regelgeving wordt aangepast. Dit wordt op de voet gevolgd en wanneer wet- en regelgeving definitief wordt aangepast, is Viverion daar klaar voor. Informatiebehoefte vertalen naar rapportagestructuur. Ja Viverion heeft een methodiek om verantwoording af te leggen over haar maatschappelijke prestaties. Nee Dit is niet gehaald. In ons traject om te komen tot een nieuw beleidsplan wordt dit meegenomen. 16

19 Financieel-Economische Zaken (vervolg) Per heeft Viverion onderzocht wat de minimale middelen zijn om een sterk maatschappelijk ondernemer te zijn. Per hebben wij de vertaalslag in de planningen controlcyclus geborgd. Activiteit Loopt op schema? Ja Ja Opmerking In haar financiële sturing heeft Viverion benoemd wat de minimale normen voor ratio s zijn. In ons nieuw te vormen beleidsplan worden deze ratio s opnieuw vastgesteld. In onze rapportages wordt de voortgang gemonitord. Afdeling Vastgoed Activiteit Loopt op Opmerking schema? Materiaalkeuzebeleid. -- Komt te vervallen. Gaat op in het kwaliteitsbeleid. Asbestbeleid. Nee Implementatie gebeurt in 2014, is gestart Brandveiligheidbeleid. Nee Goedkeuring is er, verdere uitwerking beleid start in Per 1 juni 2014 hebben wij het duurzaamheidsbeleid opgesteld (plan). Duurzaamheidsbeleid. Nee Intern is dit nog niet opgestart. Het duurzaamheidsbeleid wordt in het kader van het ondernemingsplan opgesteld in Aanbestedingsbeleid. Ja In 2013 is er een start gemaakt met het beleid dat integraal wordt benaderd, in combinatie met het formeren van inkoopbeleid en algemene voorwaarden. Aanbestedingsbeleid vormt onderdeel van het inkoopbeleid, opstarten 2 e Stravis NTBL op basis van specifiek MT-voorstel Nee helft Dit is voorlopig stopgezet. Mobiele inspectie. Nee Dit is nog niet opgestart. 17

20 1.2 Organogram De organisatiestructuur van Viverion geven we weer in een organogram: Organogram Viverion per 31 december 2013 Raad van Commissarissen Directeur-Bestuurder Business Controller Medewerker Managementondersteuning Personeel & Organisatie Markt & Strategie & Stafzaken Financieel Economische Zaken Wonen Vastgoed Organisatiewijzigingen We hebben de organisatie van de afdeling Wonen in 2013 iets aangepast en op deze afdeling de capaciteit uitgebreid, om ons beter op onze klanten te kunnen richten. Drie coördinatoren werden aangesteld: voor het klantcontactcentrum De Entree, voor de vestiging in Goor en de vestiging in Lochem en Rijssen. Daarnaast hebben we de functie van stafmedewerker Wonen geformaliseerd. 1.3 Personele zaken Eén van de thema s waar we volgend jaar mee willen starten is duurzame inzetbaarheid. Dit doen we in 2014 in nauwe samenspraak met de ondernemingsraad. We leven in een samenleving waarin mensen langer moeten doorwerken. En waarin de arbeidsmarkt snel verandert en medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Een ontwikkeling die vraagt om verandering in denken en doen. Ook CAO-partijen zetten zich blijvend in voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de corporatiebranche. Dit doen ze onder andere door initiatieven van werkgevers op dit gebied te ondersteunen en individuele medewerkers te stimuleren om te werken aan hun eigen inzetbaarheid. CAO-partijen vinden het waardevol dat iedere medewerker, nu en in de toekomst, gemotiveerd en competent aan het werk is. Hiertoe reserveren zij euro uit de reserves van loopbaanwijzer Flow. 18

21 1.3.1 Personele bezetting Op 31 december 2013 werkten 66 medewerkers bij Viverion (56 fte). Eén medewerker verliet onze corporatie en we hebben twaalf medewerkers aangenomen. Twee studenten liepen in 2013 stage bij de afdeling Vastgoed. Personele bezetting in 2013, afgerond weergegeven in aantallen fte Directeur-bestuurder 1,0 1,0 1,0 1,0 Projectontwikkeling 1,0 1,0 0 0 Medewerker managementondersteuning 0 0 1,0 1,0 Personeel & Organisatie 0,7 0,7 0,7 0,7 Financieel Economische Zaken 7,0 8,0 7,4 8,7 Business Controller 2,0 2,0 2,0 1,0 Vastgoed 10,9 11,9 9,9 10,8 Wonen 14,4 14,8 17,3 23 Markt & Strategie en Stafzaken 8,3 7,9 9,8 9,5 TOTAAL 45,3 47,3 49,1 55,7 Bij Wonen zijn twee woonconsulenten in vaste dienst gekomen, die in het jaar daarvoor nog gedetacheerd waren. Bij de Entree hebben we vier medewerkers aangenomen om het aantal telefoongesprekken en reparatieverzoeken adequaat en klantgericht te kunnen verwerken, hiervan schoof een medewerker intern door naar Markt & Strategie. De organisatieaanpassing die in 2012 plaatsvond had tot gevolg dat we bij Wonen 3 coördinatoren hebben aangetrokken. Personele bezetting in 2013, weergegeven in verdeling in mannen/vrouwen en in voltijd/deeltijd Bezetting Voltijd/Deeltijd 65% 35% Man 49% Vrouw 51% Deeltijd Voltijd Leeftijdsopbouw Bij Viverion werken medewerkers van alle leeftijden. In de volgende tabellen geven we weer hoe de verdeling is per leeftijdscategorie. Leeftijdsverdeling medewerkers Viverion per 31 december 2013 Gemiddelde leeftijd Jongste medewerker Oudste medewerker Gemiddeld aantal dienstjaren Instroom Uitstroom Doorstroom (andere functie of afdeling) 44 jaar 22 jaar 61 jaar 9 jaar 12 medewerkers 1 medewerker 4 medewerkers 19

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl Jaarverslag 2012 www.accolade.nl JAARVERSLAG ACCOLADE 2012 Jaarverslag Accolade 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Accolade in het kort... 4 Hoofdstuk 2 Realisatie van het beleid... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl

Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl de Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2006 aan. Het complete

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie