Jaarverslag Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. ruimte voor leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. ruimte voor leven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Focus op kwaliteit en klantgerichtheid ruimte voor leven

2

3 Jaarverslag Viverion 2013 Focus op kwaliteit en klantgerichtheid 1

4 2

5 Gegevens over Viverion Naam van de corporatie Stichting Viverion Gemeente van vestiging Lochem Kantooradres Larenseweg CN Lochem Postadres Postbus AC Lochem Telefoon Fax Internet Nummer Kamer van Koophandel BTW-nummer NL B.01 Nummer Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen 1135 Toelatingsnummer L0347 Aangesloten bij Aedes, vereniging van woningcorporaties Deelnemer Bedrijfstakcode voor woningcorporaties 3

6 JAARVERSLAG - INHOUD Voorwoord... 7 Woord van de directeur-bestuurder Organisatie Organisatiedoelstellingen Organogram Personele zaken Personele bezetting CAO Woondiensten Ziekteverzuim Arbodienstverlening en bedrijfsgezondheidsdienst Opleidingen Ondernemingsraad (or) Samenstelling ondernemingsraad Overleg met directeur-bestuurder Overleg met raad van commissarissen Toegepast recht vanuit wet op Ondernemingsraden Interne processen De Entree Automatisering SG Tobias Netwerkbeheer PR en Communicatie Bewonersblad Viverion Nieuws Intranet Vivintra Website Sociale media Contacten met de media Sponsoring Jaarverslag Viverion Kwaliteit van de woning Onderhoud van de woningen Onderhoudsprojecten Planmatig onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contractonderhoud Ontwikkeling van de woningvoorraad Projecten in voorbereiding Projecten in uitvoering Nieuwbouw Projectenoverzicht Verkoop van woningen Verkoop van bestaande huurwoningen Verkoop van nieuwbouwwoningen Verhuur van de woning KWH en klantgerichtheid Huisvesten primaire doelgroep Huurverhoging Verhuur algemeen Woonruimteverdeling Inkomensvoorwaarden en negentig-procentregeling Huurtoeslag Mutaties Nieuwe verhuringen per woonkern

7 3.4.6 Verhuur nieuwbouw Huisvesten bijzondere doelgroepen Urgenten en statushouders Leegstand Huurachterstanden Ontruimingen (Z)onderdak Nieuwe kansen Woningruil Tuinonderhoud Servicekosten Netwerkconvenanten en partners Project Thuisadministratie Beleid Strategisch beleid Ondernemingsplan Viverion Vastgoedsturing met strategisch voorraadbeleid Betrekken van huurders en stakeholders bij beleid en beheer Huurdersvertegenwoordigingen in beleid Huurdersvertegenwoordigingen in beheer Betrekken van stakeholders bij beleid en beheer Vertegenwoordigingen Leefbaarheid Leefbaarheid in de gemeente Hof van Twente Leefbaarheid in de gemeente Lochem Leefbaarheid in de gemeente Rijssen-Holten Wonen en zorg Samenwerking met zorg- en welzijnsinstanties Zorg en welzijn gemeente Hof van Twente Zorg en welzijn gemeente Lochem Zorg en welzijn gemeente Rijssen-Holten Financiële continuïteit Financieel beleid Verhuurdersheffing Saneringsheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting Beperking borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw Financieringsbeleid Controleplan Maatschappelijke prestaties Fiscaliteiten Vennootschapsbelasting BTW Fiscale commissie Beoordeling Centraal Fonds Volkshuisvesting Deelnemingen Collegiale ondersteuning Maatschappelijke prestaties Verenigingen van Eigenaren Vooruitblik Verslag van de raad van commissarissen Verklaring artikel 26, lid 2G van het besluit beheer sociale huursector Kengetallen JAARREKENING INHOUD

8 6

9 Voorwoord Met dit jaarverslag van 2013 geven wij u een overzicht van de activiteiten van Viverion. Samen met u kijken we terug op de behaalde doelstellingen en effecten. Ook blikken we vooruit. Het jaarverslag is gesplitst in drie delen: het volkshuisvestelijk verslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening. Focus op kwaliteit en klantgerichtheid Het jaar 2013 stond voor ons in het teken van onze focus op kwaliteit en klantgerichtheid. In alle opzichten hebben we hard gewerkt om verschillende projecten van waarde te laten zijn voor onze klanten en stakeholders. Het was een intensief en uitdagend proces, dat we met ambitie zijn gestart en met veel plezier de komende jaren zullen voortzetten. Bij het opstellen van het ondernemingsplan in 2009 hebben wij elf effecten geformuleerd, die we tussen 2010 en 2014 wilden bereiken. Bij elk effect hebben we doelstellingen bepaald. Graag laten we u in het eerste hoofdstuk per afdeling zien wat Viverion in 2013 heeft gerealiseerd. Even vooruitblikken Voor Viverion was 2013 een jaar waarin we een goede basis hebben gelegd voor het maken van een nieuw ondernemingsplan in Het nieuwe ondernemingsplan gaan we tussen 2015 en 2018 uitvoeren. Op het moment dat u dit leest, zijn de voorbereidingen in volle gang. Graag danken wij alle medewerkers en externe relaties die hebben bijgedragen aan dit jaarverslag. Wij nodigen u uit om onze activiteiten te blijven volgen. Dit kunt u doen via onze website of via sociale media Lochem, juni

10 Woord van de directeur-bestuurder Het thema van dit jaarverslag is Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. In 2013 hebben we hard gewerkt aan onze klantgerichtheid en aan de kwaliteit van dienstverlening. Voor mij persoonlijk betekent dit dat wij leveren wat onze huurders verwachten, liefst nog meer en ze op een vriendelijke wijze te woord staan. Viverion wil mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, een passende woning bieden. We bieden mensen ruimte voor leven door een woning van goede kwaliteit te verhuren en klantgerichte dienstverlening met keuzevrijheid waar het mogelijk is. In het afgelopen jaar hebben we veel beleidsplannen voorbereid, opgesteld en tot uitvoering gebracht. Ik denk hierbij aan het servicekostenbeleid, het tuinenbeleid en het inkoopbeleid. Dit beleid bepalen wij niet vanachter ons bureau; we doen dit in samenwerking met onze klanten en stakeholders door te luisteren naar hun wensen en ze te betrekken bij het proces. Ook ons streven om het huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) te behalen en het FISH!-traject een methode om de klantgerichtheid te bevorderen zijn voorbeelden van hoe wij klantgerichtheid en de kwaliteit van dienstverlening willen vergroten. Terugblik Het jaar 2013 was een druk jaar waarin we veel werk verzet hebben. Een jaar met mooie resultaten, maar ook een jaar met minder mooie gebeurtenissen. Één van de mooie zaken van 2013 is dat we weer regelmatig overleg hebben met onze drie huurdersorganisaties en dat dit in goede sfeer verloopt. Hier zijn wij heel erg blij mee! Ook het bezoek van twee VVD-kamerleden was bijzonder. We hebben ze ontvangen in onze multifunctionele ruimte in t Gijmink en gesproken over wat de plannen van minister Blok betekenen voor onze regio en voor onze corporatie. Tenslotte ben ik trots op onze medewerkers die hard gewerkt hebben aan onze interne klantgerichtheid. Helaas hebben we ook te maken gehad met dieptepunten. Een aantal medewerkers van Viverion is helaas ernstig ziek. Dat is vanzelfsprekend zwaar voor hen, maar ook voor directe collega s. Ook hadden we het afgelopen jaar een paar keer te maken met brand in onze woningen. Één van onze huurders raakte daarbij al haar spullen kwijt en bij een andere brand is een huurster door de rookontwikkeling overleden. Dat heeft ons geraakt. Maatschappelijk betrokken Viverion is een maatschappelijk betrokken corporatie. We zijn actief in wijken en buurten en investeren hierin. Dat geld komt altijd ten goede aan onze huurders. Huurders kunnen, als ze met een voorstel komen, een beroep doen op Buurtimpuls. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun woonsituatie, maar kunnen bij ons terecht als ze problemen voorzien. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan ons zorgvuldige incassobeleid. Bij andere problemen verwijzen we de huurders vaak door naar een andere organisatie die hen beter kan helpen. Ook onze bijdrage aan de Lochemse Uitdaging is een voorbeeld van onze maatschappelijke betrokkenheid. De Lochemse Uitdaging bemiddelt tussen verenigingen en stichtingen aan de ene kant, die menskracht, materialen of middelen nodig hebben en bedrijven aan de andere kant. Onze bijdrage is financieel. Ook ben ik voorzitter van de Lochemse Uitdaging. Onze inspanningen voor de Lochemse Uitdaging is één van de activiteiten waarmee wij onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Bovenal is de Lochemse Uitdaging een mooi initiatief van hoe mensen elkaar kunnen helpen zonder tussenkomst van overheid of andere instantie. 8

11 Een ander voorbeeld is ons inkoopbeleid. Van drukwerk tot bouwmaterialen proberen we zoveel mogelijk in ons werkgebied aan te schaffen. En ik wil onze bijdrage aan NLdoet, een landelijk initiatief van het Oranje Fonds, nog even noemen. In 2013 hebben al onze medewerkers meegedaan aan NLdoet. Zo hebben we onder andere een kruidentuin in Lochem opgeknapt, gewinkeld met ouderen in Goor, geschilderd in een verzorgingshuis in Goor en in Rijssen deden wij allerlei leuke activiteiten met ouderen. Daar sloten wij de dag ook af, namelijk in De Stadsboerderij in Rijssen. Dat is een restaurant dat gerund wordt door mensen met een beperking. Het was erg leuk om de betrokkenheid en het enthousiasme van onze medewerkers te zien en te ervaren. Duurzaamheid Als organisatie oriënteren wij ons voortdurend op hoe we effectief en efficiënt slagen kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Samen met andere partijen hebben we kennis opgedaan over hoe je efficiënt kunt verduurzamen. Met de corporaties in de stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen hebben we bij de provincie Gelderland een aanvraag ingediend voor extra subsidie voor verduurzaming van woningen. Duurzaamheidsmaatregelen treffen wij altijd in combinatie met groot onderhoudswerkzaamheden. In 2013 hebben we in Markelo bij 51 woningen duurzaamheidsmaatregelen getroffen, onder andere door het installeren van zonnepanelen waardoor het energielabel van G naar B is gegaan. Bij de aanschaf van ons nieuwe wagenpark hebben we gekozen voor energiezuinige auto s en ook de eerste elektrische auto van Viverion is een feit! Vooruitblik Aan het eind van het jaar blikken we ook altijd even vooruit. Zo willen we in 2014 met collegacorporaties uit de regio Twente, gemeenten en de provincie Overijssel komen tot een gezamenlijke woonvisie. Door de afgelopen jaren beheerst te bouwen, hebben we bijna alle koopwoningen kunnen verkopen en konden we leegstand voorkomen. De toekomst van corporaties zal flink veranderen ten opzichte van de situatie nu. Niet alleen het werkdomein verandert, ook legt de overheid een zware financiële druk op de sector. Helaas betekent dit dat ook wij de huren meer moeten verhogen dan we in het verleden deden. De betaalbaarheid van onze woningen is nu meer dan ooit een speerpunt van ons beleid. Ik realiseer me dat de groep huurders net boven de huurtoeslaggrens het zwaar heeft. Het zal een uitdaging zijn de veranderingen in de Herzieningswet woningcorporaties in te passen in ons beleid. We hebben hinder van het negatieve imago dat de branche heeft. Dat betekent dat we regionaal meer dan ooit kritisch moeten kijken naar waar de markt om vraagt, zichtbaar moeten maken wat we doen en uitleggen waarom we activiteiten wel of niet doen. In 2014 werken we verder aan ons nieuwe ondernemingsplan en het strategisch voorraadbeleid, onze kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid, klachtenprocedures, het nieuwe inkoopbeleid en de meerjarenonderhoudsbegroting. Financieel hebben we voldoende slagkracht en ik vertrouw erop dat we ons met het nieuwe ondernemingsplan goed kunnen voorbereiden op een uitdagende toekomst! Jan-Willem Allersma directeur-bestuurder 9

12 1 Organisatie Viverion zet zich in voor mensen die zich om diverse redenen niet goed zelf kunnen redden op de woningmarkt. Vooral het maatschappelijke en sociale karakter van de organisatie spreekt medewerkers aan. Wonen is zoveel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Viverion spant zich in voor een prettig leefklimaat in de breedste zin van het woord. Iedereen heeft andere wensen, eisen en behoeften. Goed luisteren, zichtbaar en bereikbaar zijn is dan ook erg belangrijk. Dat maakt het werk uitdagend en leuk. Dit eerste hoofdstuk beschrijft hoe wij de strategische doelstellingen hebben gerealiseerd, geeft overzicht van de personele ontwikkelingen en de interne medezeggenschap. Tot slot geven we weer wat de status is van ons klantcontactcentrum De Entree, onze automatisering en de ontwikkelingen op het gebied van communicatie. FISH! Viverion is in 2013 op zoek gegaan naar een methode die klantgericht gedrag in de organisatie kan bevorderen. We kwamen uit op FISH!; een filosofie over werken met passie, plezier en energie. Als medewerkers zo werken, slaat dit over op anderen en hebben klanten daar baat bij. Eerst heeft het MT twee sessies gevolgd. De MT-leden waren heel enthousiast. Vervolgens zijn tien medewerkers opgeleid tot FISH!-facilitators. Ze werden getraind om de FISH!-filosofie over te brengen op hun collega s. In workshops zijn medewerkers aan de slag gegaan met de FISH!- filosofie. Het was mooi om te zien hoe medewerkers hun collega s trainden en de filosofie in de organisatie brachten en houden. Eind 2013 hebben we gesproken over wat het ons heeft gebracht, wat we nog missen en hoe we verder willen. Het heeft in ieder geval veel opgeleverd als je kijkt naar de mindset van medewerkers: meer positiviteit, denken in mogelijkheden en betere samenwerking tussen afdelingen en vestigingen. Er zijn leuke acties bedacht en het heeft veel ideeën opgeleverd over hoe zaken leuker en beter kunnen. In 2014 gaan we aan de slag met deze ideeën en zullen onze klanten écht iets merken van de passie, het plezier en de energie waarmee we bij Viverion werken! Integriteit In 2012 is gestart met het formuleren van een integriteitsbeleid. Er was al een integriteitscode, maar in de praktijk bleek deze niet geheel duidelijk. Het integriteitsbeleid is na instemming van de ondernemingsraad medio 2013 definitief vastgesteld door de directeur-bestuurder en uitgereikt aan alle medewerkers bij Viverion. Alle medewerkers (vast en tijdelijk) en alle leden van de raad van commissarissen hebben de integriteitsverklaring getekend. Omgaan met agressief gedrag We merkten de afgelopen jaren een toename in agressie-incidenten. Een goede reden om hier in 2013 nog meer aandacht aan te besteden. Zo hebben we gekeken naar de indeling en veiligheid van de vestigingen. Sommige vestigingen zijn anders ingericht en we hebben nagedacht over de indeling en veiligheid van de spreekkamers. Alle vestigingen en spreekkamers zijn inmiddels voorzien van noodknoppen. Medewerkers met klantcontacten hebben in 2013 een herhalingstraining of een basistraining Omgaan met Agressie gevolgd en managers hebben een training Nazorg bij agressie-incidenten gevolgd. Ook hebben we een eerste aanzet voor agressiebeleid gemaakt. Het agressieprotocol moeten we nog verder uitwerken. Goed werkgeverschap is voor Viverion belangrijk. We willen goed voor onze mensen zorgen. Ze moeten zich veilig voelen op hun werkplek. 10

13 Werkdruk Sommige medewerkers ervaren werkdruk. Dit kan ontstaan door verschillende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan hogere kwaliteitseisen aan het werk, te zware verantwoordelijkheden of te weinig tijd voor een opdracht. De werkdruk is in ieder geval een punt van aandacht voor managers in de beoordelingscyclus, bilaterale overleggen, werkoverleggen en tijdens de vergaderingen met de ondernemingsraad. 1.1 Organisatiedoelstellingen In deze paragraaf geven we schematisch weer hoe we de organisatiestrategie van Viverion hebben uitgevoerd, vertaald naar concrete activiteiten. De activiteiten zijn per afdeling weergegeven. Directeur-bestuurder Activiteit Loopt op schema? Duurzaamheidsbeleid Nee bedrijfsvoering en MVObeleid ontwikkelen; het duurzaamheidsbeleid interne bedrijfsvoering integreert hierin. Per hebben wij gezamenlijk vastgesteld hoe klantgerichtheid en het hebben van een professionele houding bij Viverion er uitziet. Per hebben wij klantgerichtheid en houdingsaspecten ontwikkeld bij onze medewerkers. Uitkomsten visitatie implementeren. Ja Opmerking Bijeenkomst met het managementteam (MT) heeft plaatsgevonden. Afgesproken om een plan van aanpak op te stellen en dit naar het MT te sturen. De ontwikkeling van dit beleid wordt in de tweede helft van 2014 opgepakt. Bijna alle adviezen en tips zijn opgevolgd. In 2015 zal Viverion opnieuw gevisiteerd worden. Inkoopbeleid. Nee Het inkoopbeleid wordt voor 1 september 2014 ter behandeling aangeboden aan het MT. FISH-methode implementeren. Uniformering dienstverlening vestigingen. Integriteitsbeleid plus verankering in rapportages. Ja Ja Nee Alle facilitators zijn opgeleid en er is, door middel van workshops, gestart om de methode in de hele organisatie te implementeren. Dit wordt geborgd door het inzetten van drie coördinatoren. Na uitgebreide interne behandeling is het integriteitsbeleid vastgesteld en in werking getreden. Verankering in rapportages moet nog plaats vinden. 11

14 Directeur-bestuurder (vervolg) Per hebben wij alle processtappen nagelopen. Per hebben wij de werkwijze bepaald. Per hebben wij de werkwijze geborgd. Per stelt Viverion jaarlijks afdelingsplannen op waarin middelen, zoals bemensing, ICT en dergelijke zijn opgenomen. Activiteit Implementeren Good Governance. Viverion gaat benchmarken. Kwaliteitseisen zijn voor Viverion bekend en vastgelegd. Loopt op schema? Ja Nee Ja Ja Nee Ja Opmerking Met de rvc heeft onder leiding van een externe deskundige een themabijeenkomst plaatsgevonden. Veel uitkomsten uit deze bijeenkomst zijn opgepakt en (waar van toepassing) geïmplementeerd. Andere activiteiten volgen nog, of zijn uitgesteld vanwege de komst van de herzieningswet. Deze activiteit loopt nog voor de secundaire processen. Alle primaire processen zijn in modulor (= systeem voor procesbeschrijving) beschreven. De processen zijn ook tegen het licht gehouden om knelpunten te signaleren. Deze wijzigingen zijn in modulor aangepast. Alle medewerkers hebben toegang tot en kregen uitleg over hoe zij de processen in modulor kunnen raadplegen en hoe ze dit moeten lezen. In het controleplan hebben we enkele stappen opgenomen om controles binnen de processen uit te voeren. Aedes ontwikkelt momenteel een benchmark die Viverion in 2014 gaat gebruiken. Gedaan bij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector en bij de ontwikkeling van ons strategisch voorraadbeleid wordt 2014 Ja Gedaan. Iedere afdeling had op 1 januari 2014 een afdelingsplan. 12

15 Afdeling Markt & Strategie Activiteit Loopt op schema? Per woonkern waarderen Per hebben wij Nee onze klanten het onderzocht wat de leefklimaat op een 7. klantwensen ten aanzien van leefbaarheid zijn. Per hebben wij vastgesteld op welke punten wij samenwerken met stakeholders en in netwerken. Per kwartaal in 2013 monitoren wij het verkoopresultaat. Per hebben wij instrumenten ontwikkeld om de verkoop te stimuleren. Per hebben wij onderzocht welke behoeften er spelen bij onze (potentiële) huurders en stakeholders (o.a. op het gebied van bereikbaarheid). Per hebben wij vastgesteld in hoeverre wij tegemoet komen ten aanzien van de klantwens van onze (potentiële) huurders en stakeholders (in afzonderlijke plannen). Viverion raadpleegt haar huurders om haar dienstverlening te optimaliseren. KWH uitvoeren en in een projectteam en -plan optimalisatie borgen Deels Ja Nee Ja Ja Opmerking In 2014 stelt Viverion beleidskaders op het gebied van leefbaarheid vast. Wij toetsen de klantwens met betrekking tot leefbaarheid bij relevante stakeholders. Wij onderzoeken welke instrumenten wij gaan hanteren om de score en wens van de klant op het gebied van leefbaarheid te meten. Een inventarisatie van onze netwerken en stakeholders is gereed (wel na ). In 2014 stellen wij, als onderdeel van het hernieuwde ondernemingsplan, een visie vast op de samenwerking met stakeholders. Wij monitoren de voortgang van woningverkopen. Afgesproken is dit mee te nemen in de evaluatie van het verkoopproces in Eerst wordt ook bezien of het gewenst is verkoopstimulering toe te passen. KWH is een doorlopend klantonderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening (ook naar telefonische bereikbaarheid). In diverse (structurele) overlegstructuren peilen wij behoeften bij onze stakeholders. De uitvoering van het plan loopt door in

16 Afdeling Markt & Strategie (vervolg) Per hebben wij een plan van aanpak gereed op het gebied van archivering. Activiteit Het betreft het organisatiearchief (inclusief technisch archief) en een digitaal archief. Loopt op schema? Deels Opmerking Het project bestaat uit twee delen: fysiek en digitaal. Het fysieke archief is gereed. De digitale archivering is overwogen en behelst een automatiseringsorganisatieverandering met grote impact, die Viverion bewust temporiseert. Beleid PR. Deels In het communicatiebeleidsplan krijgt PR aandacht. Daarbij zijn de uitgangspunten van gerelateerde aandachtsgebieden als sponsoring en persbenadering herijkt. Beleid digitalisering, automatisering en Sharepoint -> keuze. Deels Vivintra (het intranet van Viverion) werkt op basis van een Sharepointomgeving. Een digitale strategie geeft in 2014 verder richting aan de automatiseringsomgeving van Viverion. Deze wordt bewust opgesteld in het verlengde van het hernieuwde ondernemingsplan Afdeling Wonen Activiteit Loopt op schema? Per hebben wij Tuinproject en groenbeleid Ja vastgesteld hoe wij zelf aan / invoeren wijkschouw. de klantwens m.b.t. leefbaarheid gaan voldoen (plan). Servicekostenbeleid ( ). Ja Opmerking Er is niet vastgesteld hoe wij aan klantwens gaan voldoen, want het bewonersonderzoek is niet uitgevoerd. Tuinbeleid vastgesteld in Implementatie Tuinbeleid a.d.h.v. projecten in Wijkschouw doorgeschoven naar 2014 Vastgesteld na instemming van alle drie huurdersorganisaties. Implementatie Woningruilbeleid Ja implementeren. Huurincasso beleid. Ja Concept op hoofdlijnen klaar maar aangehouden i.v.m. visie herijking in Vergoedingenbeleid. Ja Geen beleid vastgesteld maar per project. 14

17 Afdeling Wonen (vervolg) Activiteit Loopt op Opmerking schema? Huurbeleid. Ja Een werkgroep heeft e.e.a. in kaart gebracht ter voorbereiding van een discussie met het MT. Het beleid zal in 2014 pas vorm gaan krijgen na visie bepaling. Per hebben wij onderzocht in welke mate het woning verdeelsysteem aansluit op de vraag in de markt. Evaluatie WBS. Nee Per was er een plan van aanpak. Het kwalitatieve onderzoek vond plaats in het najaar. Het kwalitatieve in de wintermaanden. In februari 2014 werd het rapport opgeleverd. Per hebben wij vastgesteld hoe wij het woning verdeelsysteem optimaal gaan aansluiten op de vraag in de markt (plan). Per hebben wij onderzocht welke participatievormen er in de markt zijn (onderdeel hiervan is de mate van participatie bij projecten). Per vaststellen welke participatievormen en instrumenten wij gaan toepassen (plan). Per hebben wij onderzocht welke invloed huurders hebben op ons beleid en onze uitvoering. Leefstijlen in relatie WoningToeWijzing NIET, tweedekansbeleid / (z)onderdak WEL in Nee Ja Nee Leefstijlen nemen we mee in discussie over nieuw model in In regio Twente is het nieuwe kansbeleid vastgesteld via (z)onderdak. De Viverion uitwerking staat gepland voor Dit stond gepland voor oktober/november Doorgeschoven naar i.v.m. visieontwikkeling in Alleen participatie bij evaluatie woonruimtebemiddelingsysteem (WBS) oktober/november Beleid Participatie. Nee Dit stond gepland voor oktober/november Doorgeschoven naar i.v.m. visie ontwikkeling in Ja Met individuele klant in gesprek. Ja De koffiegesprekken zijn in 2012 afgerond. De volgende zullen in 2014 plaatsvinden. Mobiele inspectie. Uitgesteld Dit is nog niet gepland en wordt waarschijnlijk pas 2014/

18 Financieel-Economische Zaken Per hebben wij een controlesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Activiteit Loopt op schema? Opmerking Controleplan. Ja Er is een controleplan. Het controleplan is echter een dynamisch document. Aanpassingen en/of toevoegingen zullen altijd nodig zijn, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving. Beleid Risicomanagement. Nee Doorgeschoven naar Systeem Ja Viverion werkt met Naris, een Risicomanagement. systeem voor risicomanagement. Beleid Informatisering. Ja Dit beleid wordt met het beleid voor automatisering en digitalisering gecombineerd in één beleidsstuk. Digitale afhandeling factuurproces in de keten. Nee Het digitaliseren van de facturenstroom staat op onze activiteitenlijst Er is vanwege andere werkzaamheden gekozen om dit project op te schuiven. Waarschijnlijk wordt dit Onderzoek applicatie t.b.v. Ja planning- en controlcyclus. SG Vastgoed + Treasury. Ja Op dit moment werken we met de treasurymodule van Ortec. Dit bevalt goed. Er is geen aanleiding om over te stappen op een ander systeem of andere leverancier. Aanpassen administratie n.a.v. wet- en regelgeving ( herzieningswet). Ja Op dit moment is het onduidelijk wanneer wet- en regelgeving wordt aangepast. Dit wordt op de voet gevolgd en wanneer wet- en regelgeving definitief wordt aangepast, is Viverion daar klaar voor. Informatiebehoefte vertalen naar rapportagestructuur. Ja Viverion heeft een methodiek om verantwoording af te leggen over haar maatschappelijke prestaties. Nee Dit is niet gehaald. In ons traject om te komen tot een nieuw beleidsplan wordt dit meegenomen. 16

19 Financieel-Economische Zaken (vervolg) Per heeft Viverion onderzocht wat de minimale middelen zijn om een sterk maatschappelijk ondernemer te zijn. Per hebben wij de vertaalslag in de planningen controlcyclus geborgd. Activiteit Loopt op schema? Ja Ja Opmerking In haar financiële sturing heeft Viverion benoemd wat de minimale normen voor ratio s zijn. In ons nieuw te vormen beleidsplan worden deze ratio s opnieuw vastgesteld. In onze rapportages wordt de voortgang gemonitord. Afdeling Vastgoed Activiteit Loopt op Opmerking schema? Materiaalkeuzebeleid. -- Komt te vervallen. Gaat op in het kwaliteitsbeleid. Asbestbeleid. Nee Implementatie gebeurt in 2014, is gestart Brandveiligheidbeleid. Nee Goedkeuring is er, verdere uitwerking beleid start in Per 1 juni 2014 hebben wij het duurzaamheidsbeleid opgesteld (plan). Duurzaamheidsbeleid. Nee Intern is dit nog niet opgestart. Het duurzaamheidsbeleid wordt in het kader van het ondernemingsplan opgesteld in Aanbestedingsbeleid. Ja In 2013 is er een start gemaakt met het beleid dat integraal wordt benaderd, in combinatie met het formeren van inkoopbeleid en algemene voorwaarden. Aanbestedingsbeleid vormt onderdeel van het inkoopbeleid, opstarten 2 e Stravis NTBL op basis van specifiek MT-voorstel Nee helft Dit is voorlopig stopgezet. Mobiele inspectie. Nee Dit is nog niet opgestart. 17

20 1.2 Organogram De organisatiestructuur van Viverion geven we weer in een organogram: Organogram Viverion per 31 december 2013 Raad van Commissarissen Directeur-Bestuurder Business Controller Medewerker Managementondersteuning Personeel & Organisatie Markt & Strategie & Stafzaken Financieel Economische Zaken Wonen Vastgoed Organisatiewijzigingen We hebben de organisatie van de afdeling Wonen in 2013 iets aangepast en op deze afdeling de capaciteit uitgebreid, om ons beter op onze klanten te kunnen richten. Drie coördinatoren werden aangesteld: voor het klantcontactcentrum De Entree, voor de vestiging in Goor en de vestiging in Lochem en Rijssen. Daarnaast hebben we de functie van stafmedewerker Wonen geformaliseerd. 1.3 Personele zaken Eén van de thema s waar we volgend jaar mee willen starten is duurzame inzetbaarheid. Dit doen we in 2014 in nauwe samenspraak met de ondernemingsraad. We leven in een samenleving waarin mensen langer moeten doorwerken. En waarin de arbeidsmarkt snel verandert en medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Een ontwikkeling die vraagt om verandering in denken en doen. Ook CAO-partijen zetten zich blijvend in voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de corporatiebranche. Dit doen ze onder andere door initiatieven van werkgevers op dit gebied te ondersteunen en individuele medewerkers te stimuleren om te werken aan hun eigen inzetbaarheid. CAO-partijen vinden het waardevol dat iedere medewerker, nu en in de toekomst, gemotiveerd en competent aan het werk is. Hiertoe reserveren zij euro uit de reserves van loopbaanwijzer Flow. 18

21 1.3.1 Personele bezetting Op 31 december 2013 werkten 66 medewerkers bij Viverion (56 fte). Eén medewerker verliet onze corporatie en we hebben twaalf medewerkers aangenomen. Twee studenten liepen in 2013 stage bij de afdeling Vastgoed. Personele bezetting in 2013, afgerond weergegeven in aantallen fte Directeur-bestuurder 1,0 1,0 1,0 1,0 Projectontwikkeling 1,0 1,0 0 0 Medewerker managementondersteuning 0 0 1,0 1,0 Personeel & Organisatie 0,7 0,7 0,7 0,7 Financieel Economische Zaken 7,0 8,0 7,4 8,7 Business Controller 2,0 2,0 2,0 1,0 Vastgoed 10,9 11,9 9,9 10,8 Wonen 14,4 14,8 17,3 23 Markt & Strategie en Stafzaken 8,3 7,9 9,8 9,5 TOTAAL 45,3 47,3 49,1 55,7 Bij Wonen zijn twee woonconsulenten in vaste dienst gekomen, die in het jaar daarvoor nog gedetacheerd waren. Bij de Entree hebben we vier medewerkers aangenomen om het aantal telefoongesprekken en reparatieverzoeken adequaat en klantgericht te kunnen verwerken, hiervan schoof een medewerker intern door naar Markt & Strategie. De organisatieaanpassing die in 2012 plaatsvond had tot gevolg dat we bij Wonen 3 coördinatoren hebben aangetrokken. Personele bezetting in 2013, weergegeven in verdeling in mannen/vrouwen en in voltijd/deeltijd Bezetting Voltijd/Deeltijd 65% 35% Man 49% Vrouw 51% Deeltijd Voltijd Leeftijdsopbouw Bij Viverion werken medewerkers van alle leeftijden. In de volgende tabellen geven we weer hoe de verdeling is per leeftijdscategorie. Leeftijdsverdeling medewerkers Viverion per 31 december 2013 Gemiddelde leeftijd Jongste medewerker Oudste medewerker Gemiddeld aantal dienstjaren Instroom Uitstroom Doorstroom (andere functie of afdeling) 44 jaar 22 jaar 61 jaar 9 jaar 12 medewerkers 1 medewerker 4 medewerkers 19

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Een van de uitgangspunten van de fusie was dat onze klanten er geen hinder van mochten onder vinden. Na de fusie moest onze dienstverlening op hetzelfde niveau of

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Thuis in betaalbaar wonen Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 In 2015......was onze gemiddelde huurprijs 472,35... kwam in 424 van onze woningen een nieuwe huurder Onderhoud... verkochten we zeven reguliere

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Hof van Twente Huurdersvereniging Delden Huurdersvereniging Goor en omstreken Huurdersvertegenwoordigers Ambt Delden Stichting bewonersbelangen Diepenheim, Markelo, Rijssen Woningstichting Ambt

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 Voortgang per 07-05-2015 0 Aanbevelingen en acties 1. Samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden De visitatiecommissie beveelt aan dat WEL de samenwerking verbetert met

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Buurt impuls ideeën realiseren

Buurt impuls ideeën realiseren Buurt impuls ideeën realiseren Buurtimpuls Leuke ideeën voor de buurt realiseren. Soms heeft u met uw buren een leuk idee om samen iets te organiseren. Of wat zou het leuk zijn als er in de buurt een fijne

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Organisatie Betrokken medewerkers. Bewoner weer centraal stellen. Medewerkerstevredenheid. Ziekteverzuim. Integriteit

Organisatie Betrokken medewerkers. Bewoner weer centraal stellen. Medewerkerstevredenheid. Ziekteverzuim. Integriteit 9 Organisatie 9.1. Betrokken medewerkers Bewoner weer centraal stellen Dit jaar zijn we gestart met de aanpak van de verbetering van de klantrelatie. Onze doelstelling een tevreden bewoner bleef teveel

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE KLACHTEN... 3

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 in beeld

Jaarverslag 2015 in beeld Jaarverslag 2015 in beeld Dienstverlening B Dienstverlening: (van ABC) in de Aedes Benchmark 113.000 telefoontjes van klanten afgehandeld 8,1 Nieuwe huurders 7,2 6,6 Onderhoudsniveau binnenzijde woning

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder November 2015 Paul Feenstra KAM Manager Communicatieplan prestatieladder Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 2 3. Doelgroepen 3 3.1 Stakeholdersanalyse 3 3.2 Doelgroepen intern 3

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Woningbedrijf Velsen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner 8 augustus 2017 De organisatie Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in de gemeente

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Visitatie 2015 Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader Inhoud Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Presteren naar opgaven en ambities Presteren volgens belanghebbenden Aandachtspunten

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012 8 ORGANISATIE 8.1 Organisatiestructuur Het organogram van Woonpartners tot aan het einde van 2012 laat een vrij platte organisatiestructuur zien. De algemeen directeur is de bestuurder. De sectormanagers

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. QuaWonen

Jaarverslag 2009. QuaWonen Jaarverslag 2009 QuaWonen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 3 4. INGEDIENDE KLACHTEN...

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie