Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers"

Transcriptie

1 Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers

2 2 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

3 Wegwijzer voor vrijwillige medewerkers Inhoud 1 Inleiding 4 2 Wie is SWOA SWOA SWOA en vrijwilligers Kwaliteit 6 3 Vrijwilligerswerk bij SWOA Wij zoeken Werkzaamheden voor vrijwilligers Contact 10 4 Wat doet SWOA voor vrijwilligers Beleid Kosten Declaraties 12 5 Aan de slag als vrijwilliger Werkbegeleiding en werkoverleg Opleiding en training Veilige werkplek Verzekeringen Conflicten Inspraak 17 6 Gemeentelijke regelingen Premieregeling leerbanen (voorheen werken voor de stad) Eurojob 18 7 Adressen 19 Locaties 20 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 3

4 1 Inleiding Voor u ligt de Wegwijzer vrijwillige medewerkers, een informatieboekje voor mensen die zich via SWOA (gaan) inzetten als vrijwillige medewerker. Deze Wegwijzer is een samenvatting van het vrijwilligersbeleid binnen de stichting. In deze Wegwijzer wordt informatie gegeven over: de missie en visie van SWOA de mogelijkheden die er zijn voor vrijwilligerswerk de voorzieningen die SWOA heeft getroffen voor haar vrijwilligers Hebt u na het lezen nog vragen dan kunt u mij of mijn collega s aanspreken. U kunt uw vraag ook stellen op de website Namens SWOA, Jan Jacobs Arnhem, januari Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

5 2 Wie is SWOA 2.1 SWOA SWOA richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van de Arnhemse ouderen. SWOA levert diensten en ontplooit activiteiten die erop gericht zijn mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden of (weer) in eigen handen te krijgen. SWOA stimuleert mensen om actief aan de samenleving deel te nemen. SWOA biedt producten en diensten aan ouderen die ondersteunend zijn bij zelfstandigheid en die het welzijn bevorderen. Mensen kunnen bij SWOA terecht voor informatie en advies op het gebied van ouderen voorzieningen. SWOA biedt onderdak aan verschillende activiteitenclubs, zoals schildergroepen, dans en yoga, biljart- en kaartclubs. SWOA biedt ook praktische hulp in de vorm van bijvoorbeeld maaltijden, buddyzorg en bezoekdiensten. Gaat het om wat ingewikkelder zaken en heeft iemand tijdelijk hulp nodig om zelfstandig goede beslissingen te kunnen nemen, dan is er de ouderenadviseur. Deze komt bij de oudere thuis ter ondersteuning. Bij vrijwel alle producten die SWOA biedt zijn vrijwillige medewerkers betrokken. 2.2 SWOA en vrijwilligers Bij SWOA werken zo n 500 vrijwillige medewerkers en circa 50 beroepskrachten met elkaar samen aan het welzijn van ouderen (55+) in Arnhem. De vrijwillige medewerkers zijn voor SWOA onmisbaar. Veel van wat SWOA nu doet zou zonder vrijwilligers niet gerealiseerd kunnen worden. SWOA heeft negen locaties verspreid over de stad. Het merendeel van de vrijwillige medewerkers en beroepskrachten werkt vanuit de locaties. Iedere locatie heeft door zijn ligging, leeftijd en bezoekers een ander voorkomen en een andere sfeer. Vijf van onze locaties bieden een vorm van dagopvang aan. Het loont de moeite om eens rond te kijken op de diverse locaties. De adresgegevens van de locaties staan achterin overzichtelijk bij elkaar. Naast de diverse activiteiten op de locaties heeft SWOA ook diensten en producten die zij bij de mensen thuis aanbiedt. Ook hier zijn vrijwillige medewerkers bij actief. Zo heeft SWOA bijvoorbeeld een BoodschappenPlusBus, Maaltijden aan huis, Buddyzorg Midden Gelderland, Vriendendienst Op Stap (VOS), Maatjesproject Jong Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 5

6 Dementerenden, Mantelzorgondersteuning en Ondersteuning bij rouw (Stern). Diensten die allemaal worden aangeboden met vrijwillige medewerkers. SWOA stimuleert mensen om actief aan de samenleving deel te nemen. SWOA wil graag iedere vrijwilliger passend werk bieden. Er wordt altijd naar gestreefd om functie en persoon bij elkaar te laten aansluiten en de vrijwilliger zo zelfstandig mogelijk in te zetten. Eigen verantwoordelijkheid en eigen inbreng zijn daarbij belangrijke waarden. 2.3 Kwaliteit SWOA beschikt over het HKZ kwaliteitscertificaat en over de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet: Goed Geregeld! Deze laatste wordt door de Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) toegekend indien een organisatie het vrijwilligerswerk kwalitatief goed heeft georganiseerd. Meer informatie over deze kwaliteitsonderscheiding kunt u vinden op: 6 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

7 3 Vrijwilligerswerk bij SWOA Als u een locatie belt of er binnen loopt merkt u direct hoe groot de rol van vrijwillige medewerkers is. Dat begint al bij binnenkomst: de kans is groot dat een vrijwilliger u te woord zal staan. Wat SWOA van vrijwillige medewerkers verwacht hangt af van de werkplek. Enthousiasme en betrokkenheid zijn overal van toepassing. Wij zoeken vrijwillige medewerkers die het als een uitdaging zien om een persoonlijke noot te laten horen in het werk: die in staat zijn zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen. Onze vrijwilligers zijn het gezicht van de stichting en horen vanzelfsprekend oog en oor te hebben voor onze klanten en bezoekers. Er wordt samen gewerkt met andere collega vrijwilligers en beroepskrachten. SWOA is altijd op zoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers. De werving vindt vooral plaats via de contacten op de locaties, de SWOA-website, de VIA (Vrijwillige Inzet Arnhem) en de Vrijwilligerskrant. Daarnaast worden er geregeld oproepen in de wijkkranten geplaatst. SWOA probeert het werk als vrijwilliger zo aantrekkelijk mogelijk voor iedereen te maken, maar de echte motivatie voor het vrijwilligerswerk zit in de ervaringen die u er zelf in opdoet en de verrijking die dat voor u persoonlijk kan betekenen. Slechts voor een enkeling is alleen de druk van een uitkeringsinstantie of een re-integratietraject voldoende om als vrijwilliger aan de slag te gaan en enthousiast te blijven. Het zijn juist de persoonlijke kanten van het vrijwilligerswerk die maken dat mensen enthousiast worden en zich blijvend verbinden. Voor de een is het prettig om de in het beroepsleven opgedane kennis te kunnen inzetten en er anderen mee verder te helpen, voor een ander is het opbouwen van een nieuwe kring met collega s en vrienden in het vrijwilligerswerk van onschatbare waarde. Ook de dankbaarheid die veel vrijwilligers ervaren van de bezoekers en cliënten is van onschatbare waarde. Kortom, SWOA kan alles goed organiseren, maar het belangrijkst is dat u zelf plezier heeft aan uw vrijwilligerswerk, dat u op een passende plek aan het werk bent. Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 7

8 3.1 Wij zoeken SWOA zoekt vrijwilligers die de doelstelling van SWOA onderschrijven betrouwbaar zijn sociaal vaardig zijn respect hebben voor ouderen en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie Bij SWOA worden bijna alle activiteiten begeleid door vrijwillige medewerkers. Vrijwilligerswerk gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van SWOA. Eindverantwoordelijk is altijd de beroepskracht. Natuurlijk verwacht SWOA wel dat vrijwillige medewerkers zich verantwoordelijk opstellen en werken volgens de gemaakte afspraken. Er worden met iedere vrijwillige medewerker aan het begin afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden. Deze afspraken worden na een periode van ongeveer 6 weken vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. De overeenkomst legt de afspraken over de werkzaamheden, de opgenomen taken en de werkbegeleiding vast tussen de vrijwillige medewerker en de verantwoordelijke beroepskracht van SWOA. 3.2 Werkzaamheden voor vrijwilligers SWOA biedt diverse mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, hieronder een aantal voorbeelden. Activiteiten Op bijna alle SWOA locaties is op ieder dagdeel wat te doen. Naast de vaste wekelijkse activiteiten zoals klaverjassen en tai-chi die iedere locatie wel kent, worden er ook losse activiteiten georganiseerd. Iedere locatie heeft een eigen groep min of meer vaste vrijwilligers die de activiteiten bedenken en organiseren. In samenwerking worden wekelijks activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn een bingo, kerstdiner, een Hollandse avond, een beautymiddag of een klaverjascompetitie. Jaarlijks worden de activiteiten en de werkzaamheden geëvalueerd met de betrokken beroepskracht. Veel activiteitengroepen zijn blij met nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 8 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

9 Maaltijden en vervoer Dagelijks kunnen ouderen gebruikmaken van onze maaltijdvoorzieningen. Mensen kunnen op verschillende locaties aanschuiven aan een door vrijwilligers bereidde warme maaltijd. Maar ook maaltijden thuis laten bezorgen is mogelijk. Daarnaast biedt SWOA ouderen de mogelijkheid om samen boodschappen te gaan doen. Wij halen de ouderen dan thuis op met een busje en gaan in een klein groepje boodschappen doen. Specifiek voor alleengaande ouderen wordt door een groep vrijwilligers maandelijks op zondag een gezellige middag met diner georganiseerd. Helpen met koken, de inkoop, het voorbereiden ervan en het vervoer zijn terugkerende vacatures. Receptie en Buffet Op alle negen SWOA locaties is een mogelijkheid om binnen te lopen met vragen of te bellen voor informatie. Bij een aantal locaties is een informatiebalie ingericht. De vrijwilligers achter de balie verzorgen de eerste opvang van bezoekers en beantwoorden de telefoon. Zij geven klanten informatie en beantwoorden waar mogelijk hun vragen. Er zijn vijf locaties waar SWOA een kopje koffie of een glaasje fris verkoopt. Dit doen onze vrijwilligers. Daarbij zijn ook dagelijks vrijwilligers in de weer voor de verkoop en nodige inkoop activiteiten. DAAR DAAR, de dagopvang van SWOA biedt deelnemers een gevarieerd programma aangepast aan hun vraag of wens, waarin zij, zowel creatief als actief, bezig kunnen zijn. Natuurlijk is er ook ruimte om gewoon lekker met een kop koffie te praten of te kaarten. Het belangrijkste is dat iedereen zich thuis voelt en graag naar DAAR komt. Tussen de middag kan er samen (warm) gegeten worden en is er gelegenheid om even te rusten. SWOA heeft meerdere locaties met en zonder dagbesteding. Deelnemers kunnen ook aansluiten bij andere activiteiten van de betreffende locatie. Als vrijwilliger van DAAR ondersteunt u bijvoorbeeld een onderdeel of een bepaalde activiteit. Werken in thuissituaties Er zijn verschillende projecten waarin vrijwilligers in een één op één situatie bij mensen thuis aan de slag gaan. Hierbij kunt u denken aan praktische ondersteuning bij de administratie van een oudere of het assisteren bij het installeren van nieuwe apparatuur. Maar ook in de emotionele sfeer doen vrijwilligers veel om mensen te ondersteunen of ze uit hun eenzaamheid te halen. Hierbij kunt u denken aan Ondersteuning bij rouw (Stern), Buddyzorg Midden Gelderland, Vriendendienst Op Stap en Mantelzorgondersteuning en Activerend Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 9

10 Huisbezoek. Het werken in een één op één situatie is intensief en heel persoonlijk; vrijwilligers ervaren het daarom vaak als een heel dankbare taak. Ondersteunend en beleid Adviescommissie Vrijwilligersbeleid De Adviescommissie Vrijwilligersbeleid (ACVB) adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over het te voeren vrijwilligersbeleid. De leden praten met elkaar en met de directeur over het voorgenomen vrijwilligersbeleid. De groep bestaat uit SWOA-vrijwilligers en externe personen die zich interesseren voor het werkgebied. (Zie ook 5.6) Klantenraad De Klantenraad heeft als doel de belangen van de klant te behartigen. De klantenraad adviseert de directeur over de dienstverlening van SWOA. Klanten, vertegenwoordigers van klanten (familie of mantelzorgers) en personen met een sterke binding en betrokkenheid bij SWOA kunnen lid worden van de klantenraad. Vrijwilligerskrant De Vrijwilligerskrant is een krant van en voor vrijwilligers, die negenmaal per jaar uitkomt en waarin voor de vrijwilligers interessant nieuws over SWOA, de locaties en projecten wordt gebracht. Iedere vrijwilliger die wil deelnemen als redactielid of correspondent kan zich aanmelden. Ouderen in Contact Het blad Ouderen in Contact is een blad met contactadvertenties. Het blad is bedoeld voor ouderen die op zoek zijn naar een vriendin of vriend om samen activiteiten mee te ondernemen. De redactie en bemiddeling tussen vraag en aanbod wordt verzorgd door vrijwilligers. 3.3 Contact Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus wanneer u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij SWOA bent u van harte welkom. U kunt gewoon bij één van de locaties binnen lopen en vragen naar de mogelijkheden daar, maar u kunt ook contact opnemen met Jan Jacobs, van SWOA. Hij kent in de volle breedte de mogelijkheden en vacatures die er zijn bij SWOA. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via (026) of 10 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

11 4 Wat doet SWOA voor vrijwilligers? Vrijwilligerswerk bij SWOA is onbetaald. SWOA hecht er groot belang aan dat vrijwilligers de werkzaamheden veilig en met plezier kunnen doen. Daarom heeft zij de arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk geregeld. 4.1 Beleid SWOA heeft voor haar vrijwilligers een attentiebeleid opgesteld waarin is vastgesteld dat we de volgende gebeurtenissen niet onopgemerkt voorbij laten gaan: Langdurige ziekte. Afhankelijk van de situatie wordt hieraan aandacht besteed. Vertrek en afscheid. Vrijwilligers wordt de gelegenheid geboden om op een leuke manier afscheid te nemen van collega s. Indien een vrijwilliger dat wenst kan bij vertrek een getuigschrift worden aangevraagd bij de begeleidende beroepskracht Huwelijk. Er wordt gedacht aan een passend cadeau. Dag van de vrijwilliger jaarlijks op 7 december. Jubilea: SWOA vindt het heel bijzonder als vrijwillige medewerkers 12½ of 25 jaar bij SWOA werken. Hiervoor wordt een feestelijke activiteit georganiseerd en is er een speciale attentie voor de jubilaris. Vrijwilligersfeest. SWOA biedt de vrijwilligers op iedere locatie / project jaarlijks een feestelijke middag of avond aan. 4.2 Kosten Reiskosten De reiskosten voor het woon-werkverkeer worden vergoed. SWOA heeft een fietsvergoedingsregeling en een kilometervergoeding voor de auto en het openbaar vervoer. Reizen van en naar het werk en reizen die onder werktijd in opdracht van SWOA worden gemaakt komen in aanmerking voor vergoeding. De reisafstand wordt door SWOA vastgesteld op basis van de ANWB-routeplanner (kortste weg). De tegemoetkoming is gelijk aan het bedrag van de maximale belastingvrije vergoeding. In die gevallen waar de enkele reis boven de 30 km enkele reis uitstijgt, vergoedt SWOA maximaal 30 km enkele reis. Bij treinreizen is overleg mogelijk aangaande een reiskostenvergoeding. Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 11

12 NB: Voor Buddyzorg Midden Gelderland geld deze begrenzing niet, daar zij heel Gelderland als werkveld hebben. Aankopen Het kan voorkomen dat vrijwillige medewerkers een aanschaf doen voor SWOA of het werk bij SWOA. Hiervoor is vooraf overleg met de begeleidende beroepskracht nodig voor akkoord. Telefoon- en portikosten, computer, en fax Deze kosten worden niet vergoed. Op de locaties hebben vrijwillige medewerkers gelegenheid van deze voorzieningen gebruik te maken. Kleding SWOA kent geen kledingvergoeding. SWOA heeft voor een aantal functies wel bedrijfskleding ingesteld. Zie hiervoor Declaraties Gemaakte kosten kunnen uitsluitend gedeclareerd worden met een declaratieformulier vrijwilligers. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de locaties en beroepskrachten. De declaraties worden (met evt. bonnen) binnen twee weken na afloop van de maand ingeleverd en geparafeerd door de verantwoordelijke beroepskracht. De declaraties worden uitsluitend per bank uitbetaald. 12 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

13 5 Aan de slag als vrijwilliger Om aan de slag te kunnen gaan als vrijwillige medeweker moet SWOA een aantal zaken voor u geregeld hebben. SWOA wil voor haar vrijwillige medewerkers een goede werkgever zijn. Daarom heeft zij de volgende zaken geregeld. 5.1 Werkbegeleiding en werkoverleg Inwerken en werkbegeleiding Door de verantwoordelijke beroepskracht wordt een inwerktraject verzorgd en wordt werkbegeleiding door een ervaren (vrijwillige) medewerker georganiseerd. Naast de reguliere werkbegeleiding wordt er op jaarbasis een individueel evaluerend gesprek gehouden tussen de vrijwillige medewerker en de verantwoordelijke beroepskracht. Hierbij komen zaken aan de orde als: de taak van de vrijwillige medewerker, de samenwerking in het team, de uitvoering van de werkzaamheden, de ambities van de vrijwillige medewerker en de eventuele verbeterpunten. Werkoverleg Afhankelijk van de werkplek of de aard van de werkzaamheden wordt er werkoverleg georganiseerd of zijn er teambijeenkomsten. De vrijwillige medewerker wordt hier geacht bij aanwezig te zijn. Informatie Om vrijwillige medewerkers te informeren over ontwikkelingen in SWOA of het ouderenwerk verschijnt negenmaal per jaar de Vrijwilligerskrant/nieuwsbrief. 5.2 Opleiding en training Jaarlijks wordt een budget voor deskundigheidsbevordering in de begroting opgenomen. Hieruit worden allerlei vormen van (bij)scholing van vrijwillige medewerkers betaald. Voor een aantal functies zijn er cursussen nodig zoals buddytraining, sociale hygiëne of een rijvaardigheidstoets. Daarnaast kan de vrijwillige medewerker ook een aanvraag doen om zijn of haar vaardigheden voor een bepaalde functie te vergroten. Bijvoorbeeld het notuleren van vergaderingen, computercursussen, of het omgaan met nieuwe apparatuur. Veelal maakt SWOA gebruik van de aanwezige deskundigheid bij Volare (onderdeel van Rijnstad) voor de verzorging van trainingen. Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 13

14 5.3 Veilige werkplek Vrijwillige medewerkers hebben net als betaalde krachten recht op een veilige werkplek. Dat betekent dat de werkplekken van de vrijwillige medewerkers opgenomen zijn in de wettelijk voorgeschreven risicoinventarisatie en evaluatie (RIE). Gedragscode Op grond van artikel van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening heeft SWOA een gedragscode vastgesteld, die gericht is op het binnen de instelling voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag (agressie, racisme, seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie) en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen. Bij de gedragscode hoort een goed bewustzijn van eigen verantwoordelijkheden die de taken met zich meebrengen. De kwaliteit van de dienstverlening en de onderlinge werksfeer van SWOA hangen sterk af van de manier waarop (vrijwillige) medewerkers hun werk uitoefenen. Om die reden vindt SWOA het belangrijk te omschrijven welk gedrag verwacht wordt en welk gedrag ongewenst is. Deze waarden en verantwoordelijkheden horen bij SWOA. Werken bij SWOA betekent dan ook dat alle (vrijwillige) medewerkers persoonlijk aanspreekbaar zijn op de wijze waarop deze code wordt vertaald in gedrag en werkveld. De complete gedragscode is uitgewerkt in het vrijwilligersbeleid op intranet en kan bij de beroepskrachten worden opgevraagd. Ernstige Incidenten SWOA heeft voor al haar medewerkers, vrijwilligers en beroepskrachten, vast gelegd wat zij doet als een van hen een ernstig incident meemaakt. Er wordt gezorgd voor eerste opvang, nazorg en er wordt gekeken naar passende sancties op te leggen aan pleger van het incident. Vertrouwenspersoon SWOA heeft voor haar vrijwilligers een vertrouwenspersoon aangesteld. Hiervoor kunt u bellen met KB consult Bedrijfsartsen, Evelien Knibbeler of haar vervangster Stephanie Vermeulen Kleding SWOA heeft voor een aantal functies bedrijfskleding ingesteld. Dit kan zijn omdat er wettelijke hygiënevoorschriften aan ten grondslag liggen die dit bij wet verplicht stellen (bijv. de HACCP in keukens), ofwel vanuit oogpunt van herkenbaarheid en representativiteit (aan-huis contacten met klanten). Het dragen van deze kleding is dan ook een verplicht onderdeel van de functie. 14 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

15 De benodigde kleding krijgen de vrijwillige medewerkers van SWOA in bruikleen. De kleding blijft dus eigendom van SWOA. Het onderhouden (wassen/strijken) van de kleding gebeurt door de vrijwilliger zelf. Een uitzondering is de keukenkleding, die wordt centraal gewassen. Legitimatie Wanneer nodig verstrekt SWOA de vrijwillige medewerker een legitimatiepasje. Dat kan nodig zijn om zich te kunnen legitimeren als SWOA-vrijwilliger bij een huisbezoek. Het pasje blijft eigendom van SWOA. De kosten voor het maken van het pasje (foto) zijn voor rekening van SWOA. Consumpties onder werktijd SWOA heeft in het buffetreglement vastgelegd dat vrijwilligers geen alcohol en/of drugs voor aanvang en gedurende de werktijd mogen nuttigen. De vrijwillige medewerker mag per dagdeel dat hij/zij werkt 3 á 4 alcoholvrije consumpties op rekening van SWOA drinken. Wanneer de vrijwillige medewerker doorwerkt onder lunchtijd mag hij/zij op kosten van SWOA een kopje soep eten. Buiten werktijd, dus ook wanneer de werktijd is verstreken, moeten ook (vrijwillige) medewerkers betalen voor consumpties. 5.4 Verzekeringen WA en Ongevallen Per 1 juli 2009 heeft de gemeente Arnhem voor alle vrijwilligers in Arnhem een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. De vrijwilligersverzekering van de gemeente dekt zowel de schade die een vrijwilliger veroorzaakt als de schade die hij of zij oploopt (Ongevallen en WA). De verzekering bestaat uit een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, rechtspersonen en bestuurders van motorvoertuigen, een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden en een rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers. Vrijwilligers hoeven zich niet te laten registeren om gedekt te zijn door de verzekering. Iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht met een maatschappelijk belang is automatisch verzekerd. Ook mantelzorgers zijn meeverzekerd en wie slechts één keer een klus doet, is eveneens gedekt. De verzekering geeft dekking als er sprake is van een ongeval onderweg van huis naar de werkplek en tijdens werkzaamheden op de werkplek. Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 15

16 In een voorkomend geval dient de vrijwillige medewerker de schade bij SWOA in, die het dan in behandeling zal nemen. Meer informatie over de verzekering en de polisvoorwaarden kunt u vinden op het intranet van SWOA. Inzittendenverzekering SWOA heeft voor vrijwillige medewerkers met chauffeurs- en/of berijderstaken een inzittendenverzekering afgesloten voor het rijden in de bedrijfswagens. Voor het vervoer van klanten met auto s van vrijwillige medewerkers is de SWOA niet verzekerd. Het meenemen van klanten in eigen auto s is geheel voor eigen risico van de vrijwillige medewerker. Bekeuringen Bekeuringen opgelopen onder werktijd zijn voor rekening van de vrijwillige medewerker 5.5 Conflicten Ondanks alle goede afspraken, gaat er wel eens iets mis en kan er een conflict ontstaan. Is er een conflict tussen vrijwillige medewerkers onderling dan kan een beroep worden gedaan op bemiddeling van de direct verantwoordelijke medewerker van SWOA. Indien het resultaat niet bevredigend is kan in tweede instantie bemiddeling gevraagd worden aan de leidinggevende. In laatste instantie is beroep mogelijk bij de directeur. De beslissing van de directeur is bindend. Indien er sprake is van een geschil of een conflict tussen een vrijwillige medewerker en een beroepskracht van SWOA wordt hiervan melding gemaakt bij de leidinggevende van de beroepskracht. Na beide partijen gehoord te hebben worden betrokkenen uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek. In laatste instantie is beroep mogelijk bij de directeur. Het besluit van de directeur is bindend. 16 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

17 5.6 Inspraak Adviescommissie Vrijwilligersbeleid (ACVB) SWOA erkent het belang van inspraak van haar vrijwillige medewerkers. Hiervoor is de Adviescommissie Vrijwilligersbeleid opgezet. De Adviescommissie heeft tot taak de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren op het werkterrein vrijwilligersbeleid. Er wordt naar gestreefd om binnen de Adviescommissie een evenredige verdeling te hebben tussen de locaties en de stedelijke diensten, tussen allochtoon en autochtoon, en tussen mannen en vrouwen. De commissie is een autonoom orgaan. Werkwijze en bevoegdheden zijn uitgewerkt in het reglement Adviescommissie Vrijwilligersbeleid alsmede het Huishoudelijk Reglement van de commissie. Dit reglement is op de locaties en bij de commissieleden verkrijgbaar. Zoekt u contact, dan kunt u ook gebruik maken van het adres Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 17

18 6 Gemeentelijke regelingen SWOA ondersteunt de volgende regelingen van de gemeente Arnhem. 6.1 Premieregeling Leerbanen (voorheen Werken voor de Stad) Premieregeling Leerbanen is een re-integratieproject opgezet door de Dienst Inwonerszaken van de gemeente Arnhem. De kandidaten van Premieregeling Leerbanen die via SWOA aan de slag gaan in een leer- /werkbaan moeten minimaal 20 uur per week aan de slag kunnen. Het traject duurt maximaal zes maanden en stopt eerder als de deelnemer betaald werk heeft gevonden. De begeleiding van deze kandidaten verzorgt SWOA. 6.2 Eurojob Al jaren bestaat in de gemeente Arnhem de Eurojob. De Eurojob is een stimuleringspremie voor inwoners van Arnhem met een WWB/IOAW uitkering. Het idee achter deze premie is dat actief deelnemen aan de samenleving leidt tot een grotere kans om zelf, op korte of langere termijn, in het eigen onderhoud te voorzien. De vrijwilligers die in aanmerking komen voor de stimuleringspremie Eurojob krijgen van de Dienst Inwonerszaken via SWOA 1,00 (netto) per ingezet uur. De vergoeding kent een minimale inzet van 17 uur/euro per maand (gemiddeld) en een maximum van 95 uur/euro per maand. Per jaar wordt niet meer dan 764 uur uitgekeerd. Om deze vergoeding administratief goed te organiseren is het Eurojobformulier ontwikkeld. Het formulier kan via de beroepskrachten worden aangevraagd. Aan het einde van de maand moet dit Eurojobformulier compleet ingevuld ingeleverd worden bij de beroepskracht. De maanddeclaraties moeten per kwartaal door SWOA bij de gemeente Arnhem ingediend worden ter afhandeling en betaling door de gemeente. Pas als het geld door de gemeente Arnhem aan SWOA is toegekend, kan SWOA overgaan tot uitbetaling aan de vrijwilligers. Dat betekent dat vrijwilligers het geld pas in de maanden na afsluiting van het kwartaal zullen ontvangen. Om te garanderen dat SWOA haar administratie tijdig kan indienen bij de gemeente moeten de Eurojobformulieren twee weken na het aflopen van het kwartaal binnen zijn bij de financiële administratie. 18 Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

19 7 Adressen Hoofdkantoor SWOA SWOA Bezoekadres: Velperweg 168, 6824 MD, Arnhem Postadres: Postbus 2210, 6802 CE, Arnhem (026) Centraal Informatie en Adviespunt Het Centraal Informatie en Adviespunt van SWOA is dagelijks beschikbaar voor informatie en advies over wonen, welzijn, zorg en financiën. Zij hebben informatie over alle diensten en producten die SWOA aanbiedt en kan u in contact brengen met de juiste beroepskracht. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot uur. (026) of Contact over vrijwilligerswerk Wanneer u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij SWOA bent u van harte welkom. U kunt bij een van de locaties binnen lopen en vragen naar de mogelijkheden daar, maar u kunt ook contact opnemen met Jan Jacobs van SWOA. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via (026) of Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA 19

20 Locaties t Altevelt Lisztstraat BN Arnhem (026) De Wetering (voorheen De Beijer) Bonte Wetering JG Arnhem (026) Bongeren Het Lemoen KD Arnhem (026) De Gaanderij Driemondplein AN Arnhem (026) Heijendaal St. Elisabetshof AV Arnhem (026) Bruishuis Akkerwindestraat CR Arnhem De Petersborg Slochterenweg DX Arnhem (026) Waalstaete Waalstraat BR Arnhem (026) De Weldam Middachtensingel HG Arnhem (026) Wegwijzer voor Vrijwillige medewerkers, SWOA

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers van Swon

Informatie voor vrijwilligers van Swon l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat 246 6512 GG Nijmegen telefoon (024) 365 01 90 e-mail info@swon.nl website www.swon.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk Geloven in groei Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Dit project is

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) 46 66 66 E-mail info@anbo.nl Website www.anbo.nl Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten,

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep 7 1.1 De missie van de Kober groep 7 1.2 Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2

Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2 Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2 Welkom nieuwe vrijwilliger! U hebt er voor gekozen om u als vrijwilliger in te zetten bij ZINN. Wij heten u van harte welkom en wensen u veel plezier als vrijwilliger

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Een handleiding door Stichting MOOI 2 Vrijwilligershandboek Inleiding Welkom bij Stichting MOOI! MOOI zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van de bewoners. Betrokkenheid

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie