Jaarverslag 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jurriaan de Mol interviewt Margot Ribberink bij de eerste vaart van de Toeristische Pendelboot over de grote Gelderse rivieren. ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

2 2 JAARVERSLAG 2013 In de Toeristische Herpositionering Rijk van Nijmegen worden de kaders geschetst voor een aangescherpte toeristische koers voor het Rijk van Nijmegen. Inhoud Voorwoord 3 Organisatie 4 De toeristische marktpositie van de regio Arnhem Nijmegen 6 Binnenlandse markt 7 Drukwerken en beurzen 10 Buitenlandse markt 12 Zakelijke markt 13 Thematische projecten 15 Toeristische informatiediensten 20 Kennis, advies en corporate communicatie 22 Overlegstructuren 24 Pers en publiciteit 11

3 JAARVERSLAG Voorwoord Gelderland levert je mooie streken. regio Arnhem Nijmegen! Het Oosten van Nederland wordt vaak geassocieerd met bossen, heide en zandgronden. Niets is echter minder waar. De regio Arnhem Nijmegen, omzoomd door de prachtige bossen van de Veluwe en het Rijk van Nijmegen is het stroomgebied van de Rijn, de IJssel, het Pannerdensch Kanaal, de Waal en de Maas. RBT KAN lanceerde in samenwerking met de Stadsregio het project Gelderland, Nederlands mooiste waterkant. De fietspendelboot kwam in de vaart en zorgde tijdens de mooie zomerwerken dat duizenden toeristen mèt fiets de regio Arnhem Nijmegen konden ontdekken via het water. De Fietspendelboot was zo succesvol dat deze in 2014 wederom in de vaart komt. Een ander voorbeeld van productontwikkeling; is de nota Toeristische Herpositionering Rijk van Nijmegen die in opdracht van RBT KAN is uitgevoerd. In dit onderzoek worden de kaders geschetst voor een aangescherpte toeristische koers voor het Rijk van Nijmegen. Dat betekent tevens dat er aanbevelingen gedaan worden om te komen tot een verbeterde toeristische infrastructuur. Met deze aanbevelingen kunnen we de regio aantrekkelijker maken en houden voor de nabije toekomst. Productontwikkeling, naast promotie en pr één van de kernactiviteiten binnen de (toeristische) marketing van de regio Arnhem Nijmegen is ook het jaar van de grote multimediale communicatie campagne Gelderland levert je mooie streken. Op Nederland 1, 2 en 3 alsmede op Radio 1 en QMusic was het toeristisch aanbod van de regio Arnhem Nijmegen te bekijken en te beluisteren. In dit jaarverslag kunt u uitgebreid kennis nemen van alle ondernomen activiteiten. Jurriaan J. de Mol Directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Jurriaan J. de Mol

4 4 JAARVERSLAG 2013 Organisatie Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is de (toeristische) marketingorganisatie voor de regio Arnhem Nijmegen. RBT KAN verzorgt de marketing in binnen- en buitenland voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Daarnaast verzorgt RBT KAN het gastheerschap van de regio middels het merk VVV en UIT IN GLD. Het doel van RBT KAN is om door middel van (vernieuwende) marketing inspanningen, meer bezoekers te genereren die langer verblijven en meer besteden en tot herhalingsbezoek over gaan. Met de ambitie om het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem Nijmegen in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder te vergroten. RBT KAN als gastheer de VVV & UIT IN-functie In de regio Arnhem Nijmegen zijn verschillende VVV s waar bezoekers diensten en producten kunnen afnemen. De VVV s in de regio Arnhem Nijmegen vervullen de toeristische informatiefunctie voor RBT KAN. RBT KAN beschikt daarvoor over de door VVV Nederland uitgegeven licenties voor het gebruik van de merknaam VVV. De VVV s zijn in verschillende typen onder te verdelen, te weten de VVV-vestiging, VVV-agentschap en VVV-i-point. Daarnaast wordt de VVV informatie ook via internet als ook een mobiele internetsite aangeboden en via de VVV-app waarvoor de voorbereidingen in 2013 zijn getroffen. De culturele en uitgaansinformatie wordt verstrekt via het online UIT-aanbod. Visie De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie in de regio Arnhem Nijmegen. Het streven naar economische groei binnen recreatie en toerisme zorgt voor meer bestedingen en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Een klimaat dat uitnodigt om te bezoeken, in te wonen en in te werken. RBT KAN heeft de ambitie een belangrijke partner te zijn in deze regionale ontwikkelingen. Stichting Routebureau Arnhem Nijmegen Stichting RBT KAN RBT KAN B.V. Stichting Liberation Route Europe Missie De missie van RBT KAN is het initiëren en aanreiken van een collectieve marketingaanpak die ingezet kan worden om duurzame groei te realiseren in de vrijetijdseconomie van de regio Arnhem Nijmegen. Daarvoor werkt RBT KAN intensief samen met een grote hoeveelheid aan partners binnen en buiten de regio. RBT KAN als marketingorganisatie RBT KAN werkt samen met 21 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen alsmede met de Duitse gemeente Kranenburg. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met vele honderden bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Teneinde zo veel mogelijk recht te doen aan lokale en subregionale belangen is het werkgebied van RBT KAN opgedeeld in een aantal deelregio s: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats over het toeristisch marketingbeleid. Op pagina 24 treft u een overzicht aan van de strategische partners met wie RBT KAN structureel samenwerkt. Financiën Business Unit Toeristische Marketing Marketing & Communicatie Pers & PR UIT in Gelderland Business Unit Informatiediensten VVV Informatiediensten Reserveringen Vierdaagsebed Nijmegen Toeristische bewegwijzering Secretariaat Business Unit Projecten Diverse projecten o.a. Spannende Geschiedenis, Gelderland levert je mooie streken, Toerisme rondom de Rivieren Business Unit Zakelijke Marketing Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Sales Acquisitie

5 JAARVERSLAG Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur RBT KAN B.V. kent één aandeelhouder, de Stichting RBT KAN. De Stichting beheert de publieke gelden die vanuit de lokale overheden jaarlijks aan RBT KAN betaald worden. De Stichting RBT KAN geeft jaarlijks, na goedkeuring van het marketingactiviteitenprogramma, de B.V. RBT KAN de opdracht om dit marketingactiviteitenprogramma uit te voeren. De B.V. RBT KAN kent een statutair directeur. De Stichting RBT KAN kent een bestuur. RBT KAN wordt jaarlijks geadviseerd door een onafhankelijke Raad van Advies, waarin diverse partners uit het (toeristisch) bedrijfsleven gevraagd en ongevraagd advies geven. Binnen de regio Arnhem Nijmegen werkt RBT KAN samen met bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Tevens werkt RBT KAN in opdracht van de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Directie Dhr. J.J. de Mol (statutair directeur) Managementteam Mw. J.M.A. Oosting- Adriaansens (adjunct directeur) Dhr. M.E.J. Franken (controller) Bestuur Stichting RBT KAN Leden namens Dhr. J.A. den Bieman Kamer van Koophandel Centraal Gelderland / Bedrijfsleven Dhr. H.B. Carlier Stadsregio Arnhem Nijmegen / Overheid Drs. Dhr. A.P.J.M. van Hooff Kamer van Koophandel Centraal Gelderland / Bedrijfsleven Dhr. P.J.J.M. Peters Stadsregio Arnhem Nijmegen / Overheid Mw. E. Tuijnman Onafhankelijk voorzitter Het bestuur werkt onbezoldigd, jaarlijks wordt 300,- aan vacatiegeld per bestuurslid toegekend.

6 6 JAARVERSLAG 2013 De toeristische marktpositie van de regio De positie De regio Arnhem Nijmegen staat in de top vijf van toeristische bestemmingen in Nederland, gerekend naar marktaandeel toeristische overnachtingen. Zoals beschreven in de Strategische Marketingvisie voor de regio Arnhem Nijmegen onderneemt RBT KAN samen met ondernemers en overheid tal van activiteiten om het (toeristisch) marktaandeel van de regio de komende jaren verder uit bouwen. Belangrijke items hierin zijn o.a. om de regio in te zetten als shortbreakbestemming en intensivering van Gelderse samenwerking. In het jaar 2013 werden goede resultaten geboekt als gevolg van sterke presentaties in de nationale en internationale media. De vele toeristische projecten die RBT KAN onderneemt zijn in veel gevallen de aanleiding tot die publicaties. Betekenis De Regio Arnhem Nijmegen noteert jaarlijks ca 1,7 miljoen overnachtingen. Hiervan zijn circa 1,2 miljoen overnachtingen toeristisch van aard. Het totaal aantal bestedingen door toeristen in de regio Arnhem Nijmegen bedraagt circa 1,3 miljard euro. Toerisme en recreatie levert in totaal ruim FTE aan werkgelegenheid op. Dit komt overeen met circa banen, ofwel circa 7% van de totale regionale werkgelegenheid. Eens per twee jaar geeft RBT KAN opdracht voor het uitvoeren van een toeristische monitor. Gelderse samenwerking Gelderland is Nederlands populairste binnenlandse vakantiebestemming. De regio Arnhem Nijmegen is daarin een belangrijk gebied waar grote attracties, musea en evenementen, mooie buitengebieden en twee grote steden bij elkaar komen. De activiteiten in 2013 waren er dan ook op gericht het dagbezoek te verlengen naar een meerdaags bezoek, waarmee de regio Arnhem Nijmegen ook als verblijfsregio in de komende jaren nog verder kan groeien. De marktbewerking richtte zich niet alleen op de binnenlandse markt, maar ook op onze buurlanden Duitsland, België en Groot-Brittannië. Veel activiteiten worden door RBT KAN zelfstandig uitgevoerd, maar tevens werd er steeds meer samengewerkt met de andere Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland, onder de noemer Toerisme Gelderland. Met het Veluws Bureau voor Toerisme werd de samenwerking geïntensiveerd, wat in 2014 zal leiden tot verdergaande samenwerking van RBT KAN en VBT in REGIOMARKETING GELDERLAND. De regio Arnhem Nijmegen staat in de top vijf van toeristische bestemmingen in Nederland.

7 JAARVERSLAG In 2013 kwam 16% van het bezoek op regioarnhemnijmegen.nl via een mobiel apparaat. De activiteiten op de binnenlandse markt Uit de toeristische monitor blijkt, dat van alle toeristische verblijfsgasten in de regio ca. 11% afkomstig is uit de eigen regio, circa 66% uit de rest van Nederland en ca. 23% uit het buitenland. Belangrijkste bezoekmotieven zijn stadbezoek (met name Arnhem en Nijmegen), het fraaie landschap en de volop aanwezige rust en ruimte. Reden voldoende om in 2013 een veelheid aan activiteiten op de binnenlandse markt te ontplooien. Online activiteiten op de binnenlandse markt Algemeen Internetgebruik in 2013 Maar liefst 92 procent van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder had in 2013 toegang tot internet. In 2012 was dit percentage nog 90 procent. Naast het aantal mensen dat toegang heeft tot internet is het gebruik van internet ook toegenomen ten opzichte van ,5 miljoen Nederlanders maken nu ook daadwerkelijk gebruik van internet. Vooral vrouwen en 50+ ers zijn meer gebruik gaan maken van het internet. De gemiddelde Nederlanderse internetgebruiker zit nu 11 uur per week op het internet. 41,8 procent van de mensen die toegang hebben doet dit via zijn of haar smartphone. Dat is een derde meer dan eind 2011 het geval was. Internetgebruik op ipad s en tablets is gestegen met 131 procent ten opzichte van vorig jaar naar 20,1 procent van de Nederlanders. Regionale portals Deze trends waren in 2013 ook goed zichtbaar op de toeristische portalen van RBT KAN. Het aandeel van smartphones groeit en ook het gebruik van c.q. het bezoek aan de mobiele website van de regio, m.regioarnhemnijmegen.nl. Zo kwam in % van het bezoek op regioarnhemnijmegen.nl via een mobiel apparaat. Deze mobiele website werkt location-based, wat betekent dat de site via de mobiele telefoon of de tablet informatie geeft over de dichtst bijzijnde toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio Arnhem Nijmegen.

8 8 JAARVERSLAG 2013 Het webportal regioarnhemnijmegen.nl heeft op jaarbasis ruim 1,1 miljoen bezoekers, waarvan 86% Nederlands en 14% vanuit Duitsland, België en Groot-Brittannië. In 2013 is flink geïnvesteerd in een versterking en verbetering van de SEO (zoekmachineoptimalisatie) van de belangrijkste toeristische portalen. De regio Arnhem Nijmegen is bovendien een prominente samenwerkingspartner van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Via de website holland.com (met ruim 6 miljoen bezoekers per jaar) en lekkerweg.nl (ruim 5 miljoen bezoekers per jaar) is de regio Arnhem Nijmegen goed in beeld bij de met name buitenlandse consument. RBT KAN leverde ook in 2013 continue de nodige content. Vanuit een van de samenwerkingsprojecten werd in 2013 een grote presentatie neergezet op verschillende thematische onderdelen van met name in de hoofdstukken natuur en citybreaks. Sociale media Ook sociale media namen in 2013 een steeds belangrijker plaats in. Via sociale media geeft RBT KAN tips voor uitjes in de regio Arnhem Nijmegen of voor een (korte) vakantie. Deze platformen werden in 2013 steeds meer ingezet als marketinginstrument. Gebruikers van sociale media stellen vragen en verwachten binnen niet al te lange tijd een antwoord. Facebook wordt hiervoor het meest gebruikt, waarbij er voornamelijk vragen worden gesteld over openingstijden en overnachtingslocaties. RBT KAN bood in 2013 voorts diverse winacties, kortingen en speciale aanbiedingen aan, die waren samengesteld samen met de partners onder het toeristisch bedrijfsleven. Informatiezuilen Naast de reguliere toeristische portalen, mobiele websites en sociale media beoogt RBT KAN de toerist of recreant op locatie ook te voorzien van actuele informatie. Dit gebeurt door middel van digitale VVV-informatiezuilen. De informatie wordt, net zoals op de mobiele website, weergegeven op basis van de locatie van het informatiepunt. De zuilen staan in de regio op zo n twintig plekken waar veel toeristen komen, zoals parkeergarages, hotellobby s en stations. NDTRC Het belangrijkste toeristische portal regioarnhemnijmegen.nl is in 2013 verder geoptimaliseerd met een sterkere integratie van de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC). Met name het zoeken naar evenementen, per dag of thema is in 2013 sterk verbeterd. VVV App In 2013 heeft VVV Nederland fiks geïnvesteerd in de bouw van een landelijke VVV App: een veelzijdige app, die zijn content ophaalt uit de NDTRC. De app werkt in de gehele regio Arnhem Nijmegen en toont altijd de dichtstbijzijnde stads- of dorpsinformatie. De app

9 JAARVERSLAG Regio Arnhem Nijmegen Oud en nieuw leven hier naast elkaar is gratis te downloaden vanuit de Appstores. RBT KAN heeft in 2013 gezorgd voor een optimale presentatie van de gegevens als ook fotomateriaal van de eigen regio. De app zal in het voorjaar van 2014 officieel worden gelanceerd. Online thematisch RBT KAN presenteerde de regio in 2013 niet alleen in algemene zin, maar voerde de online marketingcommunicatie ook thematisch. De sterke punten van de regio werden in verschillende thematische websites belicht. Voor de presentatie van de websites werd intensief samengewerkt met het toeristisch bedrijfsleven in de regio. Verblijfsarrangementen van logiesaccommodaties werden gepresenteerd op blijfjeslapen.nl. En groepsarrangementen zijn gepresenteerd op groepstips.nl. Een drukbezocht internetplatform is lekkerfietsen.nl waar de consument onder andere gratis fietsroutes kan downloaden. In 2013 is dit portal voorzien van een nieuwe interactieve kaart waarmee de sitebezoeker op eenvoudige wijze routes kan uitstippelen, downloaden en printen. Online reserveringen De afdeling reserveringen verzorgt de groeps- en verblijfsarrangementen die door de toeristische bedrijven worden aangeboden. Via regioarnhemnijmegen.nl, groepstips.nl en blijfjeslapen.nl worden de arrangementen door de bezoeker rechtstreeks bij de ondernemer gereserveerd. Via de meta -searchengine (zoek & boek module), op regioarnhemnijmegen.nl, wordt het voor de consument gemakkelijker gemaakt om een hotel of andere accommodatie te zoeken. De zoek & boek module zoekt aan de hand van één zoekopdracht naar beschikbare kamers op diverse boekingswebsites en presenteert de consument een overzicht van de mogelijkheden.

10 10 JAARVERSLAG 2013 Drukwerken en beurzen Drukwerken Voor Nijmegen werd een nieuwe stadsgids met stadswandeling op de markt gebracht. In de gemeente Rheden verschenen er twee brochures met wandelroutes. Voor Groesbeek werd een kinderkaart ontwikkeld. En voor Arnhem verscheen een evenementenkalender. Maar ook de jaarlijkse regiogids, twee recreatiekaarten, centrumplattegronden van Arnhem en Nijmegen en voordeelbonnenboekjes werden in 2013 uitgebracht. RBT KAN Folder Service verzorgt de distributie van toeristische folders van o.a. attracties, bezienswaardigheden. In het voorjaar zijn er circa gratis folders bezorgd bij meer dan 350 hotels, campings, b&b s, restaurants, bibliotheken, gemeentehuizen en VVV-kantoren. In de zomer werd een volgende distributieronde verzorgd. Consumentenbeurzen Samen met de andere Gelderse Regionale Bureaus voor Toerisme Arnhem Nijmegen, is er op diverse toeristische beurzen een gezamenlijke presentatie neergezet in een Gelderse Streken Paviljoen. Belangrijke thema s waren fietsen, wandelen en kamperen, maar ook dagjes uit of een weekendje weg. De volgende beurzen zijn gezamenlijk bezocht: Vakantiebeurs Utrecht, 9 t/m 13 januari in de Jaarbeurs te Utrecht, ca bezoekers Vakantiesalon Antwerpen, 24 t/m 28 januari in Antwerpen, ca bezoekers Reise & Camping Messe, 27 februari t/m 3 maart in Essen (D), circa bezoekers Daarnaast heeft RBT KAN de regio Arnhem Nijmegen ook op de volgende beurzen gepresenteerd: Fiets- en Wandelbeurs, 9 en 10 februari in Amsterdam, circa bezoekers Libelle Zomerweek, 13 t/m 19 mei in Almere, circa bezoekers 50Plusbeurs, 17 t/m 21 september in Utrecht, circa bezoekers 50Plus Beurs

11 Amsterdam JAARVERSLAG Pers en publiciteit De activiteiten van de businessunit Marketingcommunicatie zijn er voorts op gericht zoveel mogelijk publiciteit voor de regio te genereren. Voor dat doel worden er stelselmatig persberichten over eigen activiteiten dan wel over belangrijke toeristische gebeurtenissen in de regio verzonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groot netwerk aan perscontacten in de landelijke en internationale media. In 2013 is veel tijd en energie besteed aan de verdere verbetering van dit netwerk en het vergroten van de efficiency. Bovendien is er geïnvesteerd in de organisatie en begeleiding van persreizen van nationale en internationale media. Opvallend was de uitverkiezing van de VVV-stadswandeling Nijmegen door de lezers van de gezaghebbende Britse krant The Guardian tot in de top tien van meest interessante tochten ter wereld! Nijmegen staat hiermee, als enige Nederlandse bestemming, in een imposant rijtje met St. Petersburg, Parijs, Londen en Moskou. Voorts is er veel publicitaire aandacht voor de regio Arnhem Nijmegen (en de andere streken van Gelderland) gekomen als gevolg van de intensieve radio- en tv-campagne die is ondernomen vanuit Toerisme Gelderland onder het motto Gelderland levert je mooie streken. Er was zendtijd ingekocht in het tv-programma Lekker weg met uitzendingen tussen april en juni. Gedurende de Vierdaagse van Nijmegen was er grote media-exposure en juist voor de herfstvakantie werd een veelheid aan tv- en radioreclames (onder andere op Nederland 1, 2 en 3 en Radio 1, Q-Music en Sky radio) uitgezonden om het bezoek in die periode te stimuleren. Regio Arnhem Nijmegen in de media voorbeelden van publicaties: Regionale media Dagblad De Gelderlander, bijlage de Ondernemer van De Gelderlander, Omroep en TV Gelderland, regionale huis-aanhuisbladen, Arnhemse uitgave van magazine Eigen!, Arnhem Business, Nijmegen Business, Radio TV Arnhem en Nijmegen Nationale media Dagblad De Telegraaf, Dagblad Trouw, OntmoetNL bijlage van 100% NL Magazine, vakbladen Meeting Magazine, Eventbranche, Moto 73, luxe magazine Villa D Arte, VAB- Magazine, B2B magazine Recreatie & Toerisme, Toeractief (ANWB), Go Cycling. Internationale media Gazet van Antwerpen (Belgie), The Guardian (Engeland), NRZ (Duitsland), El Sol de Mexico (Mexico), Niederlande Blog (Duitsland), WDR West-Deutscher Rundfunk (Duitsland), Het Laatste Nieuws (Belgie), reisroutes.be (België). 6 REIZEN ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 SEPTEMBER 2013 Modebad in Arnhem Arnhem NEDERLAND Antwerpen BELGIE TEKST: CARINE TOLLENAERE - FOTO S: JORIS HERREGODS Interesse voor mode? Dan is Arnhem een interessante bestemming. De hoofdplaats van de provincie Gelderland profileert zich als dé modestad van Nederland. Je kunt er niet alleen mode kijken en kopen, je kunt er ook slapen in de mode, in designhotel Modez, dat origineel werd gedecoreerd door modeontwerpers met Arnhemse roots. Modehotel Modez oogt als een drieeenheid, zoals bij een herenhuis: een woont of werkt de opdracht om een modetalent dat in Arnhem studeerde, trappenhuis in glas verbindt het voorhuis, in steen, met het achterhuis, dat ontwerpers lichten hun werk toe, ande- totaalconcept te bedenken. Sommige uit hout is opgetrokken voor een zachtere uitstraling. In de lobby, in geel en ambacht of benodigdheden. ren kleden een kamer aan met een goud, waan ik me in een zonnig oord. De muze van Modez, of liever van Sereen en gewaagd mode-illustrator Piet Paris die het Het resultaat is origineel en verrassend: een kamer met knopen en ritsen hotelconcept bedacht, is duidelijk blond en straalt. op muren, met gebreide stoelen, gordijnen en kleerhangers of met vintage Zelf decoreerde artdirector Paris een suite met zijn schetsen. Op de muren koffers als nachtkastjes en kindermutsjes van over de hele wereld. Gijs zie je hoe zijn tekeningen tot stand komen en hoeveel tijd één creatie vergt. Frieling, die ook prints ontwierp voor Voor de andere 19 kamers gaf Paris de sobere, bijna Victoriaanse creaties van Dries Van Noten, doet in muurschilderingen de kostuumgeschiedenis uit de doeken en laat zien dat mode al eeuwenlang bestaat. Niet alle kamers zijn zo sereen. Enfant terrible Bas Kosters hing kleurrijke plastic love dolls in een schreeuwerige kamer. De ontwerper voelt zich s nachts niet graag eenzaam. Ook de onschuldig ogende aankleding van Antoine Peters heeft iets ondeugends. Hij bedacht een moderne vorm van patchwork: een patroon van QRcodes op kussens, gordijnen en behang. Alle QR-codes kun je scannen. Probeer maar, maant hotel- exploitant Kim van der Linden aan. Helaas heb ik geen smartphone. Elke QR-code leidt naar een naakte dame, verklapt Kim. Ongetwijfeld hebben heel wat gasten er al plezier aan beleefd. Opmerkelijk is de kamer van het bekende modelabel Humanoid, dat vrijheid en comfortabele luxe vooropstelt; niet alleen in zijn collecties, ook in zijn hotelkamer, die aanvoelt als een halte op een luxueuze kampeerreis. Een fiets, stoelen, klaptafeltje en kapstokken hangen aan de muur. Wie kleren wil ophangen, laat de kapstokken zakken door een touw aan een katrol te vieren. Het is eens iets anders dan een doordeweekse kamer in een dertien-in-een-dozijnhotel. Wellicht om die reden lokt Modez niet alleen fashionista s maar ook heel wat zakenmensen. Vooral op weekdagen, in de weekends hebben we voornamelijk toeristen: Belgen, Duitsers, maar ook Amerikanen en Aziaten. Die laatsten vinden dit hotel echt top. Wie in Modez logeert, ziet uiteraard alleen de eigen kamer. We houden alle gegevens bij in de computer. Gasten die terugkomen, probeer ik telkens een andere kamer te geven, maar ik heb zakenreizigers die hier twee keer per onaangeroerd want het is zalig terrassen op het aanpalende Elly Lamaker- week komen. Die hebben alles al een paar keer gezien, lacht Kim die bij elke plantsoen, een pleintje genoemd naar check-in het verhaal van de kamer vertelt. Mij wijst ze de kamer van Martine hoofddocente van de gereputeerde de intussen overleden oprichtster en van t Hul op de eerste verdieping toe. modeafdeling aan ArtEZ in Arnhem, Onze bruidskamer, zegt Kim, die mij waar het in Modez geïntegreerde Café aanraadt toch maar de lift te nemen. Het Caspar drankjes en lekkere slaatjes serveert. wordt een reis door de tijd. De lift, een waar minimuseum, stijgt traag, maar gaat toch nog te snel om de vele foto s Ontbijt in stijl met bijbehorende tekst te bekijken. Ontbijten doe ik in stijl, in een atelier van Mijn bruidskamer (mét bruidsjurk) is een bebrilde couturier die een jurk mouleert. Ook hier is de ruimte compact maar compact maar tegelijk ingenieus ingericht. In de kamer staan geen extraatjes door de trompe-l oeil van de muurdecoratie lijkt de ontbijtkamer volumineuzer. als zeep, shampoo of douchegel, maar de aankleding oogt vrouwelijk en Aan het buffet staat een compleet Piet romantisch. De gordijnen en muren illustreren de moderne vormen van hoge hakken sieren borden, koppen en Paris-servies. Vrolijke modepoppetjes op bruidsborduurwerk, geblazen glazen mokken. De ranke figuurtjes en het modieuze vaatwerk kunnen mijn eetlust niet kralen incluis. In de hotelmap vind ik een pagina met uitgebreide info over het temperen. So what, een model word ik kamerconcept en ontwerpster Martine toch nooit van t Hul. Niettegenstaande het hotel geprangd ligt tussen het spoor en een Hotel Modez, Elly Lamakerplantsoen 4, sociale woonwijk slaap ik heerlijk in het Arnhem. Kamers: van 99 euro tot comfortabele Auping Essential-bed, 159 euro (suite) per nacht voor standaard in elke kamer. De flatscreentv en het Nespresso-apparaat laat ik 2 personen, inclusief ontbijt. Van probleemgebied tot prachtwijk Wat doe je als een wijk permanent het nieuws haalt met vechtpartijen, drugsoverlast en prostitutie? Je maakt er een hip modekwartier van. Dat is het verhaal van Klarendal, de wijk waar modehotel Modez gevestigd is. Klarendal was een homogene katholieke volksbuurt die een sfeer en cultuur ademde die neigde naar die van de Amsterdamse Jordaan. In de jaren zestig ging het arbeiders voor de wind en velen verhuisden naar randwijken. Klarendal verloederde en coffeeshops, antikrakers, werklozen en emigranten nestelden zich in de verpauperde panden. De ene na de andere winkel sloot de deuren want om de haverklap moest de politie hier ingrijpen. De achterstandswijk haalde geregeld de kranten, op het hoogtepunt zelfs de frontpagina van The New York Times, vertelt Berry Kessels, die als manager Wonen bij Volkshuisvesting Arnhem meehielp om Klarendal om te vormen tot modekwartier. Maar eerst wilde het stadsbestuur tabula rasa maken, de wijk slopen en hoogbouw aan brede wegen implementeren. Dat was niet naar de zin van de Klarendallers, die in opstand kwamen. Rond de eeuwwisseling ontstond een nieuw project, een samenwerking tussen bewoners, stad en wooncorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Bedoeling was de hoofdas Sonsbeeksingel/Karendalseweg weer tot leven te wekken door op zolderkamers onzichtbare ontwerpers van ArtEZ, de gereputeerde Arnhemse modeopleiding, een betaalbare winkel annex atelier en sociaal woongedeelte aan te bieden. Wie kandidaat is, wordt gescreend. De selectie is streng. Dat werpt zijn vruchten af. Klarendal wordt beschouwd als een geslaagd voorbeeld van gebiedstransformatie. Vandaag worden de problemen er niet meer met de vuisten maar in het wijkcentrum aangepakt. De hele modeketen, van eerste ontwerp tot productie en verkoop, is hier aanwezig, zegt Berry niet zonder trots terwijl hij aan een kop koffie nipt op het terras van Goed Gevoel, een horecaconcept geïnspireerd op Brasserie Berlin aan de Kleine Markt in Antwerpen. Het verschil? Goed Gevoel zit in een iconisch gebouw, het oud postdistributiecentrum van Arnhem dat in 125 stukken werd gezaagd en in Klarendal heropgebouwd. 7 REIZEN ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 SEPTEMBER 2013 Hippe adresjes IN KLARENDAL Inge Uittenboogaard, Sonsbeeksingel 102. Stijlvolle kledij in organische lijnen (foto 1). Marck en Mo, Sonsbeeksingel 107. Exclusieve vanity bags. Hiernamaals, Sonsbeeksingel 96. Costumized vintage. Creaties op basis van nietalledaagse kleding. Een rennerstrui wordt jurk, een trenchcoat bontjas. De Hoedenmaker, Klarendalseweg 32. Hoeden, petten, sjaals, handschoenen. San Miguel, Klarendalseweg 525. Mexicaanse schoenen. Rosanne Bergsma, Klarendalseweg 397. Handgemaakte maatschoenen vanaf 1200 euro. Chris Meijers, Klarendalseweg 175 Casual chic, met een vleugje jaren vijftig. IN STADSCENTRUM ARNHEM Op loopafstand van het Modekwartier Klarendal kun je heerlijk struinen langs kleine shops en grotere ketens in het autovrije centrum. Enkele leuke adresjes: Humanoid, Weverstraat 14. Creaties van befaamd Arnhems modelabel gemixt met werk van ander bekend talent in 19deeeuwse protestantse kerk. People of the Labyrinths. Kastanjelaan 22. Hippie chic, met wereldse inslag. Sjaak Hullekens. Kerkstraat 34. Ontwerper van herenkleding met neus voor kleur, fijne materialen, details (foto 2). Coming Soon. Kerkstraat 23. Initiatief van ArtEZ, Hogeschool voor Schone Kunsten in Arnhem. Werk van nieuw modetalent naast creaties van gevestigde namen. IN NIJMEGEN In Nijmegen, op 15 km van Arnhem, kun je shoppen op twee niveaus in de Marikenstraat en Moenenstraat, waar vooral ketens gevestigd zijn. Maar je vindt er ook enkele originele adresjes: Marzee. Lage Markt 3/Waalkade 4. Internationaal befaamde sieraadgalerie. De permanente collectie geeft een goed overzicht van de hedendaagse internationale sieraadkunst (foto 3). Om de hoek kun je bekomen van alle indrukken in Restaurant Plaats 1, Franseplaats 1. Puur, ambachtelijk eten. Rustig terras op boogscheut van het centrum. Cappello. Houtstraat 28. Grote verscheidenheid aan mutsen, baretten maar ook designerhoeden (foto 4). AFSTAND Arnhem ligt op 160 km van Antwerpen. Meer info vind je nog op: nl

12 12 JAARVERSLAG 2013 De activiteiten op de buitenlandse markten Naast de binnenlandse promotie wordt er ook aandacht voor de regio Arnhem Nijmegen gevraagd in het buitenland. Immers, 23% van de vakantiegangers in de regio is afkomstig uit het buitenland. Focus ligt hierbij op België (Vlaanderen), Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) en Groot-Brittannië. Op de Duitse markt wordt ingezet op Das Andere Holland en in Groot-Brittannië op The Other Holland. Met ruim 25 miljoen inwoners in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en 7 miljoen in Vlaanderen zijn deze dichtbij doelmarkten een groot potentieel voor de regio Arnhem Nijmegen. Door de relatief korte afstand is de regio Arnhem Nijmegen voor deze markten een perfecte bestemming voor een dagje uit, weekendje weg of vakantie. Steeds meer Belgen en Duitsers weten inmiddels de regio Arnhem Nijmegen te vinden. De activiteiten van RBT KAN met het buitenlands marketingoffensief dragen hier hun steentje aan bij. De buitenlandse promotie van RBT KAN is in 2013 uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland, verenigd in Toerisme Gelderland, het toeristisch-recreatief bedrijfsleven en belangrijke partners en stakeholders zoals het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Focus van de buitenlandpromotie lag op een cross-mediale aanpak waarbij zowel online als offline communicatiemiddelen ingezet werden. Steeds meer Belgen en Duitsers weten inmiddels de regio Arnhem Nijmegen te vinden.

13 JAARVERSLAG De activiteiten op de zakelijke markt Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen De doelstelling van het Convention Bureau Zakelijke marktbewerking verzorgt RBT KAN onder de noemer Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen. Het Convention Bureau promoot de regio Arnhem Nijmegen als bestemming voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten, zoals vergaderingen, congressen, symposia, evenementen, incentives. Het Convention Bureau ondersteunt decisionmakers bij het vinden van geschikte locaties en initieert diverse projecten ter bevordering van de organisatie van zakelijke bijeenkomsten in de regio Arnhem Nijmegen, niet alleen op de binnenlandse markt maar ook steeds meer op de buitenlandse markten. De corporate markt in België (Vlaanderen), en op verzoek in Duitsland (met name in Nordrhein Westfalen), wordt geïnformeerd over korte, snelle verbindingen, de bereikbaarheid en de zakelijke mogelijkheden in de regio Arnhem Nijmegen door middel van salesbezoeken in samenwerking met geïnteresseerde partners onder het toeristisch bedrijfsleven. Voor de uitvoering van alle activiteiten voert het Conventionbureau de website conventionbureau.nl, is er een conventionbureau-magazine, zijn er nieuwsbrieven, beursdeelnames, powerlunches en salescalls. Bovendien zijn er vergelijkbare activiteiten op de Belgische markt waarbij sinds 2013 intensief wordt samengewerkt met Meeting Planner International (MPI) Belgium. Netwerksymposium Landgoed Middachten, DGMR Adviseurs en Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen organiseerden in samenwerking met het netwerk Groene Vallei voor het vijfde achtereen-volgende jaar het symposium Ondernemend Gelderland. In 2013 was het thema Lekker Gezond! Het symposium is gehouden op 31 mei, met als locatie Kasteel Middachten. Het symposium werd bijgewoond door een vijftigtal gasten en bood veel enerverende sprekers en was daardoor voor de bezoekers een waardevolle gelegenheid contacten op te doen. Deelname aan vakbeurzen Op 27 en 28 maart was Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen samen met Congresbureau Veluwe en 10 partners onder de noemer Gelderland levert je mooie streken aanwezig op dé eventbeurs van Nederland: Event 13. Event 13 is de vakbeurs voor event- en meetingprofessionals die op zoek zijn naar de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. Gelderland levert je mooie streken heeft naast de 80m2 grote stand ook een lezing Ambities Waarmaken gesponsord om de aanloop naar de stand te vergroten. Tevens vond op 27 maart de Let s meet Gelderland borrel plaats in de stand. Andere activiteiten voor de zakelijke markt Contactdag voor receptiemedewerkers bedrijfsleven Samen met het Veluws Bureau voor Toerisme werd op 19 maart een dag georganiseerd voor receptiemedewerkers van het toeristisch bedrijfsleven. Als locatie was het 100-jarige Burgers Zoo gekozen. De dag werd bijgewoond door zo n 130 frontoffice-medewerkers van VVV s en verblijfsaccommodaties in de regio Arnhem Nijmegen en de Veluwe. De gasten werd een interessant programma aangeboden met een informatiemarkt, waar de grotere attracties uit de regio zich presenteerden met hun activiteiten voor het komende seizoen en er waren verschillende workshops die menigeen aanzette om met andere ogen naar het eigen toeristisch product te kijken.

14 14 JAARVERSLAG 2013 Het Convention Bureau ondersteunt decisionmakers bij het vinden van geschikte locaties en initieert diverse projecten ter bevordering van de organisatie van zakelijke bijeenkomsten in de regio Arnhem Nijmegen Kennispas Alle deelnemers aan de receptionistendag hebben de mogelijkheid gekregen een kennispas aan te vragen. Die kennispas geeft de houder recht op gratis entree tot ruim vijftig attracties, musea en bezienswaardigheden in de regio Arnhem Nijmegen en op de Veluwe. Daarmee hebben de frontofficemedewerkers ook zelf kunnen constateren, dat de slogan Gelderland levert je mooie streken een sterke lading heeft en dit nog beter kunnen overbrengen aan onze gasten.. Gelderse samenwerking De regio Arnhem Nijmegen als ook de andere streken van Gelderland zijn naast een toeristische bestemming ook aantrekkelijk voor het houden van zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. De campagne Gelderland levert je mooie streken, zakelijk presenteert de Gelderse streken op beurzen en andere evenementen. Partners van Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen, Congresbureau Veluwe of Toerisme Gelderland participeerden in 2013 in diverse activiteiten. Bewerking cruisevaarten touroperatormarkt RBT KAN is actief in de benadering van touroperators, rederijen en touringcarondernemingen in zowel binnen- als buitenland, om de regio Arnhem Nijmegen en het specifieke aanbod in de regio, zoals cruisevaart Nijmegen onder de aandacht te brengen. Doel is de de regio onderdeel te laten zijn van het aanbod van de reisorganisaties ten einde meer (grote) groepen toeristen naar de regio te halen. Dit gebeurt zowel via beurzen en netwerkbijeenkomsten als middels gerichte acquisitie en 1-op-1 afspraken. Op B2B beurzen doen touroperators hun inkopen en oriënteren zich op interessante programma s. Middels een stand op het Holland paviljoen neemt RBT KAN deel om het toeristisch product onder de aandacht te brengen bij rederijen en touroperators. Partners van RBT KAN kregen de mogelijkheid aan die beurzen deel te nemen. RBT KAN was voor Cruisevaart Nijmegen in 2013 op de volgende B2B beurzen aanwezig: - ITB Berlijn (maart) - RDA Köln (juni) - BeNeLux Roadshow Frankfurt en Köln (juni) - Travel! The workshop Brussel (oktober) - WTM in London (november) Kennismakingsreis voor Duitse touroperators RBT KAN organiseerde op 15 en 16 november een kennismakingsreis om touroperators te attenderen op de veelzijdigheid van het Rijk van Nijmegen. Vijfentwintig touroperators namen deel aan het programma. Zij waren afkomstig uit alle delen van Duitsland en brengen voornamelijk een- en meerdaagse busreizen en riviercruises op de markt. RBT KAN verzorgde een interessant programma, waarin de highlights van het Rijk van Nijmegen werden bezocht. Niet alleen de ruim 2000 jaar oude historische binnenstad van Nijmegen, maar juist ook de vele attracties en musea in de stad en in het omringende Rijk van Nijmegen oogstten veel waardering van de groep.

15 JAARVERSLAG Thematische projecten Liberation Route Europe (per 1 jan 2013 is de Stichting Liberation Route Europe opgericht met het werkapparaat gedetacheerd via RBT KAN) De bezoeker laten ervaren welke prijs is betaald voor een vrij Europa. De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) doet dit door mensen in de voetsporen te laten treden van de geallieerden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De route behelst ruim kilometer en voert onder meer door de regio Arnhem Nijmegen. Dankzij samenwerking met partijen uit vijf Europese landen wordt inzichtelijk gemaakt dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. In Nederland wordt onder meer met luisterplekken gewerkt: grote veldkeien op plekken in het landschap die een voorname rol hebben gespeeld in de bevrijdingsjaren Mensen kunnen hier een hoorspel downloaden met hun smartphone (ook online te downloaden), dat verhaalt over een bijzondere gebeurtenis van die tijd. In 2013 zijn er tal van nieuwe luisterplekken in de regio Arnhem Nijmegen geopend, waaronder in Berg en Dal bij Hotel Erica. Half september verscheen een uitvouwbare overzichtskaart van de Liberationroute die in een grote belangstelling van het publiek bleek te voorzien. Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland Spannende Geschiedenis biedt een kennismaking met 200 historische locaties in de provincie Gelderland. Bedoeling is de consument via routes en arrangementen kennis te laten maken met dit cultuurhistorisch erfgoed. De locaties bevinden zich niet alleen in de regio Arnhem Nijmegen maar ook op de Veluwe, in de Achterhoek en het Rivierenland. Regionale startpunten fungeren als ankerplaats voor het bezoek aan de vier regio s. In 2013 is achter de schermen hard gewerkt aan de totstandkoming van het project, wat in het voorjaar van 2014 zal worden gelanceerd. Acht tijdlijnen geven straks richting aan het bezoek aan de Gelderse regio s. Per tijdlijn is een aantal historische locaties gekozen. Op iedere gekozen locatie wordt een Charles Reeves bekijkt aandachtig het eerste exemplaar van de overzichtskaart van Liberation Route Europe. markering geplaatst met daarop een QR-code. Die code leidt, wanneer hij met de smartphone wordt gescand, naar een audio- of videoverhaal over de betreffende locatie. Dat verhaal is verwerkt op de mobiele website maar kan ook tevoren thuis worden beluisterd op Verschillende verhalen zijn gericht op kinderen. Het totale project is in drie talen: Nederlands, Duits en Engels. Spannende Geschiedenis is een project van RBT KAN, Gelders Erfgoed en de andere drie Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland. Mogelijk gemaakt met financiële steun van verscheidene gemeenten, de Provincie Gelderland en diverse Fondsen.

16 16 JAARVERSLAG 2013 De consument waardeerde de Toeristische Pendelboot met een 8. Gelderland: de mooiste waterkant van Nederland Sinds 2012 werkt RBT KAN aan de bevordering van het Toerisme rondom de rivieren. Met als hoofddoel om de rivieren te profileren als toeristische trekpleister en landelijk meer bekend te maken. Voor dit project zijn zes struinroutes langs Waal, Rijn en Maas geopend: wandelroutes van 4 tot 6 km die voeren door de uiterwaarden en die ter plekke met paaltjes bewegwijzerd zijn. RBT KAN heeft handige routekaartjes uitgebracht, die de wandelaar nuttige informatie over de route geven. Iedere dinsdag van 2 juli tot en met 17 september maakte een toeristische pendelboot hop-on-hop-off-vaartochten over de Waal en de Rijn. Vanaf de boot, of naar de boot toe, kon je tal van fietstochten maken via het knooppuntennetwerk, of struinen langs de uiterwaarden. Het publiek en de rederijen waren zeer enthousiast over de proef. De consument waardeerde het toeristisch product met een 8. Daar waar het water zijn tol heeft geëist en stukken land en zelfs complete dorpen zijn verdronken, zijn twee fietsroutes verdronken dorpen gemaakt. De locaties waar de route je langs voert, zijn gemarkeerd met panelen waarop gedichten staan. Routes die sinds 2013 ook digitaal te beleven zijn middels apps. Om het publiek enthousiast te maken om naar de waterkant te komen, is in 2013 een gratis kaart en kortingsboekje vol tips voor varen, wandelen, fietsen en struinen en combinatiemogelijkheden ervan uitgebracht. Gelderland levert je mooie streken... Toerisme Gelderland is een samenwerking tussen de Gelderse Regionale Bureaus voor Toerisme (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland). Doelstelling is de bevordering van de naamsbekendheid van de vier toeristische regio s waardoor Gelderland als belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming het marktaandeel kan uitbouwen. Toerisme Gelderland richt zich vooral op provinciebrede projecten. De gezamenlijke campagne Gelderland levert je mooie streken is daar een goed en actueel voorbeeld van. In 2011 door de vier Regionale Bureaus voor Toerisme gestart als campagne en anno 2013 uitgegroeid tot een nationale multimediale campagne, waarin het Gelders toeristisch bedrijfsleven en de overheid samenwerken. In 2013 is er een tv-commercial samengesteld die is uitgezonden op RTL4, SBS6, Veronica en Net5. Bovendien is zendtijd ingekocht in 12 programma s van Lekker weg in eigen land, uitgezonden in het voorjaar van 2013 met herhalingen in de zomer. De regio Arnhem Nijmegen maakte deel uit van diverse

17 JAARVERSLAG programma s. Voorts waren Gelderse streken partner van de Vierdaagse van Nijmegen, wat er toe leidde dat de Gelderse streken promotiecaravan op alle dagen langs de route stond en vast onderdeel uitmaakte van de reportage van het SBS6- vierdaagsejournaal. Bovendien had RBT KAN tijdens dit grootste evenement van Nederland een grote informatiestand op twee locaties in het centrum van Nijmegen. Ten slotte werd in het najaar een groot offensief met radio- en tv-reclame ondernomen met uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3, Radio1, Q-music en Skyradio. Tegelijkertijd is ook de website voorzien van een nieuwe styling en andere inhoud. UIT in Gelderland RBT KAN biedt in samenwerking met de RBT s in Gelderland en de culturele aanbieders een nieuw webplatform aan. UI- TinGld.nl is het online uitplatform voor heel Gelderland. Een one-stop-shop met achtergrondinformatie over het uitgaan in Gelderland. UITinGLD.nl informeert de inwoners van de provincie over alle activiteiten op gebied van kunst, cultuur, uitgaan, evenementen, festivals, horeca, sport en recreatie. Kortom, de vrijetijdsbesteding voor de bewoners van Gelderland. De website bestaat uit een landingspagina voor Gelderland (uitingld. nl) en verschillende deelwebsites van gemeenten of regio s zoals Uit in Ede, Uit in Nijmegen, Uit in Arnhem, Uit in Veluwe, Uit in Winterswijk. Elk portal communiceert vanuit een eigen identiteit. Daarnaast is de actuele content ook via een mobiele website te benaderen. Om de bezoeker/ gebruiker service op maat te geven zal in 2014 een inlog met facebook mogelijk worden gemaakt en worden gekeken naar nieuwsbrieven op maat de voorbereidingen daarvoor hadden plaats in Wandelroutenetwerk Heumen en Wijchen Speciaal voor de wandelaars is in de Overasseltse- en Hatertse Vennen, de Berendonck, Heumensbos en de uiterwaarden langs de Maas en Waal een wandelroutenetwerk aangelegd. De wandelaar kan op deze manier een eigen route op maat uitstippelen langs de mooie plekjes in dit gebied. Op de nieuwe website wandelenrijkvannijmegen.nl is een interactieve kaart te vinden met daarop o.a. de knooppunten, de bezienswaardigheden en horeca gelegenheden langs de route. Het wandelroutenetwerk is een initiatief van het Dorpsplatform Overasselt en is gerealiseerd in samenwerking met Gemeente Heumen, Gemeente Wijchen, Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en RBT KAN. Gastvrij Parkeren Arnhem In de gemeentelijke parkeergarages Musis, Rozet en Centraal worden jaarlijks ongeveer parkeerkaartjes verstrekt. In het project Gastvrij Parkeren wordt het parkeren in parkeergarages beloond met een korting zodat men meer consumeert in de stad en het parkeerkaartje een tweede leven krijgt. Op de achterzijde van de parkeerkaarten zal een verwijzing worden bedrukt naar de website UitinArnhem.nl. Het parkeerkaartje draagt bij aan de promotie van Arnhemse bedrijven, horecaondernemers en culturele instellingen met als doel meer consumptie en herhalingsbezoek aan de binnenstad. Project Gastvrij Parkeren is een coproductie tussen Parkeerbedrijf Arnhem en Uit in Arnhem/RBT KAN. Met financiële steun van Ondernemersfonds Arnhem. Gelderse streken caravan tijdens de Vierdaagse

18 18 JAARVERSLAG 2013 De Liemers, helemaal goed! was aanwezig bij de Tour Culinair de Liemers City- en regiomarketing De Liemers, helemaal goed Met de campagne de Liemers, helemaal goed! willen de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar gezamenlijk het gebied de Liemers te promoten, met als hoofddoel om bedrijven en inwoners trots te maken op hun eigen gebied. De domeinen wonen, werken, leven en recreëren staan hierin centraal. RBT KAN heeft in 2013 de opdracht gekregen om de campagne te coördineren en het draagvlak binnen de verschillende domeinen te vergroten. Daarnaast worden activiteiten die in de afgelopen jaren zijn opgezet gecontinueerd (co-branding beurzen & events, bijdrage clubkas, toeristische samenwerking, persbewerking etc.). RBT KAN heeft in 2013 voorts gezorgd via vertegenwoordiging op Gelderse Streken, maar ook op verschillende beurzen en events, voor de nodige landelijke aandacht. Bovendien heeft RBT KAN gezichtsbepalende partners de mogelijkheid geboden hun persberichten door RBT KAN door te laten sturen. Op 19 juni 2013 werd het verenigingsleven uit De Liemers verwelkomd voor een workshop Praktische Promotie. Bovendien werd publicitaire ondersteuning gegeven aan de Tour de Culinair de Liemers die eind augustus werd gefietst. Made in Arnhem De citymarketingcampagne Made in Arnhem met als basiswaarden groen, creatief en (arnhemse) zakelijkheid is door RBT KAN geïnitieerd en uitgerold in opdracht van de gemeente Arnhem. Eén van de jaarlijkse activiteiten onder de vlag van deze campagne is de uitreiking van de Made in Arnhem Bokaal. Deze bokaal wordt uitgereikt aan een persoon of instelling, die de stad Arnhem op bijzondere wijze (internationaal) heeft gepromoot. Jurriaan de Mol, directeur RBT KAN, ontving begin januari tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Posttheater de Made in Arnhem Bokaal Een aantal evenementen wordt gepromoot door middel van Moving Billboards aan de uitvalswegen van de stad Arnhem. Daarnaast is het voor Arnhemse partijen mogelijk levensgrote haken op een evenement te plaatsen ter promotie van de stad Arnhem was het startjaar van de vernieuwde Made in [Arnhem] campagne waarin de lijnen zijn uitgezet voor de vormgeving van een aantal basiselementen. Belangrijk evenement was de UIT Boulevard die op 31 augustus en 1 september werd gehouden, waarbij RBT KAN verantwoordelijk was voor de organisatie en publiciteit. De Arnhem Uitboulevard is door zo n mensen bezocht. Het programma zat boordevol aandacht voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, mode en cabaret. Herpositionering Rijk van Nijmegen RBT KAN heeft begin december 2013 op het gemeentehuis van Nijmegen het onderzoeksrapport gepresenteerd waarin de kaders worden geschetst voor een aangescherpte toeristische koers voor het Rijk van Nijmegen. Drie speerpunten worden genoemd: cultuur/cultuurhistorie, well-being, wijn en twee aandachtspunten: uniforme communicatie en investeringen in toeristische infrastructuur. Het voor het rapport benodigde onderzoek is uitgevoerd door Bureau Van Assendelft & Partners in opdracht van RBT KAN.

19 JAARVERSLAG Aanleiding voor de opstelling van het rapport was de wens van de stakeholders in het Rijk van Nijmegen het (gegroeide) toeristisch marktaandeel van de regio ook in de nabije toekomst te behouden. Hoewel het toeristisch product sterk is, is toch waakzaamheid geboden. Er is een grote concurrentieslag gaande op de toeristische markt. Oude en nieuwe aanbieders van diverse vormen van vrijetijdsbeleving strijden om de aandacht van de (potentiële) bezoeker. Het onderzoeksrapport adviseert dan ook het productaanbod meer onderscheidend te maken. Wandelen en fietsen kan men immers overal. De prachtige natuur en de sfeervolle binnensteden zijn op meerdere plekken in Nederland en de buurlanden te vinden. Wat maakt de toeristische regio Rijk van Nijmegen dan zo uniek? Het is de combinatie van natuur en cultuur en met name de overal aanwezige cultuurhistorie. De communicatie van dit (hernieuwde) productaanbod dient volgens het onderzoeksrapport eenduidig te geschieden onder de regiomerknaam Rijk van Nijmegen. In 2014 krijgen de communicatiemiddelen een restyling waarbij de hoofdthema s cultuurhistorie, well-being en wijn leidend zijn. Voorts zal er een slag worden gemaakt in een professionalisering van de onlinecommunicatie van de stakeholders in het Rijk van Nijmegen. Bovendien wordt de herdenking van 70 jaar Operation Market Garden gebruikt voor de profilering. En ten slotte zal er worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het fietsen als ook het wandelen in het Rijk van Nijmegen. In overleg met de stakeholders zal RBT KAN in 2014 concrete plannen opstellen voor aanvullende activiteiten op middellange en lange termijn. Een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven alsmede vanuit de acht gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben hun handtekening gezet onder het plan van aanpak. Tweedaagse Nijmegen De Nijmeegse Tweedaagse heeft vanaf september elk eerste weekend van de maand plaats in de binnenstad van Nijmegen. Dit houdt in: twee dagen lang cultuur, shoppen en uitgaan, met bovendien leuke kortingsacties. Ondernemers in de binnenstad bieden verrassende duodeals aan. Alle kortingsacties staan op het speciale Nijmeegse Tweedaagse duodeal kortingskaartje. Op vertoon van dit kaartje kan de bezoeker van de binnenstad profiteren van deze leuke acties. Het Nijmeegse Tweedaagse promotieteam deelt deze kortingskaartjes tijdens de Nijmeegse Tweedaagse uit in de binnenstad. Daarnaast liggen deze kaartjes bij de ondernemers in de binnenstad op de balie en uiteraard ook bij de VVV aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. De Tweedaagse Nijmegen is een samenwerking van diverse partijen waaronder Huis voor de Binnenstad. RBT KAN voert de campagne uit. MODE SHOP JE BIJ DE BRON UIt DE collectie van SJaak HUllEkES, ONtwORPEN én te koop IN DE arnhemse BINNENStaD.

20 20 JAARVERSLAG 2013 Toeristische Informatiediensten Netwerk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is verantwoordelijk voor het VVV-netwerk dat bestaat uit 10 VVV-vestigingen, 40 VVV-agentschappen en bijna 20 digitale VVV-informatiepunten. Daarmee zorgt de VVV voor de promotie van de regio Arnhem Nijmegen en het verstrekken van toeristisch-recreatieve informatie van bedrijfsleven, overheden en streken aan bezoekers in de regio Arnhem Nijmegen. De VVV Arnhem en VVV Rijk van Nijmegen zijn de VVV vestigingen waar de medewerkers bezoekers aan de regio voorzien van toeristische informatie. In de regio wordt het uitgebreide VVV-netwerk mogelijk gemaakt door de medewerking van meer dan 120 VVV-vrijwilligers. Binnen de regio bieden zij bezoekers specifieke toeristische informatie van de lokale omgeving. In 2013 heeft RBT KAN i.s.m. provincie en gemeenten gewerkt aan de digitalisering van toeristische informatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gastvrije en moderne nieuwe VVV Huisstijl die door VVV Nederland is ontwikkeld. Om bereikbaarheid van het digitale VVV netwerk naast diverse internetsites te vergroten, heeft VVV Nederland in de nieuwe huisstijl het VVV Agentschapsmeubel ontwikkeld. Hierin wordt offline informatie als brochures, kaarten en folders gecombineerd met uitgebreide digitale informatie d.m.v. een zelf te bedienen touchscreen informatiescherm welke is aangesloten op de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie & Cultuur (NDTRC). RBT KAN heeft inmiddels verschillende van deze opvallende VVV Agentschapsmeubels bij diverse VVV locaties en informatiezuilen in de regio Arnhem Nijmegen geplaatst. In 2014 volgen er nog meer. Naast het fysieke VVV-netwerk verzorgt RBT KAN 24 uur per etmaal, zeven dagen in de week online bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve informatie VVV online Naast het fysieke VVV-netwerk verzorgt RBT KAN 24 uur per etmaal, zeven dagen in de week online bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve informatie via de VVV-websites (regioarnhemnijmegen.nl, vvvarnhem.nl, vvvnijmegen.nl, vvvwijchen.nl, vvvzevenaar.nl etcetera) en de verschillende thema-websites (lekkerfietsen.nl, spannendegeschiedenis.nl, liberationroute.nl, UITinGLD.nl etcetera). RBT KAN is in 2012 van start gegaan met diverse mobiele websites die locationbased werken. Dit betekent dat de site via de mobiele telefoon of de tablet informatie geeft over dichtst bij zijnde toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio Arnhem Nijmegen. Zie pagina 7. VVV-formule, VVV-idee VVV Nederland is de franchise-formulegever van het VVV merk. Het VVV-merk is door consumenten gewaardeerd als het meest bekende en betrouwbare merk voor toeristische informatie. In de regio Arnhem Nijmegen is RBT KAN de VVV-formulenemer en exploiteert daarmee de VVV vestigingen, VVV agentschappen bij ondernemers (shop-in-shop) en de digitale VVV informatiepunten. Met het VVV-merk communiceert RBT KAN uiteenlopende toeristische informatie met consumenten zowel in drukwerk als online. Met het VVV-idee worden bezoekers geïnspireerd en verleidt naar de geheime plekjes en/of activiteiten van de stad of streek. Een belangrijke ontwikkeling binnen de VVV-formule is de aansluiting op de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC). Door middel van dit digitale logistieke systeem ontsluit RBT KAN toeristische informatie over toeristisch-recreatieve bedrijven, attracties en bezienswaardigheden naar diverse online kanalen zoals de VVV website, de mobiele website, digitale VVV informatiezuilen.

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

ONZE VisiE ONZE MissiE ONZE DOElstElliNg ONZE DOElgROEPEN

ONZE VisiE ONZE MissiE ONZE DOElstElliNg ONZE DOElgROEPEN Company Profile Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom bij het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. Als dé (toeristische) marketingorganisatie in de regio informeren wij u graag waar we staan.

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. rbtkan.nl regioarnhemnijmegen.nl. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

JAARVERSLAG 2014. rbtkan.nl regioarnhemnijmegen.nl. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen JAARVERSLAG 2014 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Project Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland geopend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. rbtkan.nl regioarnhemnijmegen.nl

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013 Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder Turgay Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

A.van Beerendonk. marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014

A.van Beerendonk. marketing <marketing@vvvmiddenlimburg.nl> Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 A.van Beerendonk Van: marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 1 Inhoud juni 2014 Liberation Route Toeristische

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3... pagina 1 van 11 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Limburg officieel aangesloten bij de

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Bunnik, 23 april 2015 (x1.000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Belgische bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2012

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2012 Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2012 Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening

Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening Voorzitter Europees Parlement de heer Martin Schulz noemt de Liberation Route Europe van groot belang voor Europa ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Marketing Nieuws Voorzitter EU beschermheer Liberation Route Europe Strategische Visie 2013 2016 verschenen Gelderland: Nederlands mooiste waterkant

Marketing Nieuws Voorzitter EU beschermheer Liberation Route Europe Strategische Visie 2013 2016 verschenen Gelderland: Nederlands mooiste waterkant APRIL 2013 Marketing Nieuws Voorzitter EU beschermheer Liberation Route Europe Strategische Visie 2013 2016 verschenen Gelderland: Nederlands mooiste waterkant ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE

Nadere informatie

Profilering Land van Maas en Waal 22 mei 2017

Profilering Land van Maas en Waal 22 mei 2017 Profilering Land van Maas en Waal 22 mei 2017 PROFILERING TOT OP HEDEN (1) 1 e fase voorafgaand aan de beschikking door de gemeenten a) Is het een taak voor een koepel van ondernemersverenigingen? b) Inhoudelijk

Nadere informatie

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009 ...- -.. ',> Aan gemeente Alphen aan den Rijnj T.a.v. K. van Kampen Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (Nr.rT."-

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval Huizen vanhendriks Karperstraat 121, 6833 EB Arnhem Uitgebouwde hoekwoning met garage Jaren 30 Zonnige achtertuin met privacy Kindvriendelijke wijk Prettige lichtinval H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht 19 t/m 23 september 2017 FOCUS LOONT Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt 25e Jubileum-editie Jaarbeurs Utrecht S WERELDS GROOTSTE EVENEMENT VOOR ACTIEVE PLUSSERS Thema s Mode & Beauty

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Profiel. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe. Statutair directeur

Profiel. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe. Statutair directeur Profiel Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe Statutair directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe Statutair directeur De organisatie Regionaal Bureau voor

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Edelherten in de Gelderse Poort

Edelherten in de Gelderse Poort Edelherten in de Gelderse Poort Joke Luttik, Geert Groot Bruinderink, Tineke de Boer, Martin Goossen Betekenis natuurontwikkeling voor de regionale economie ALTERRA Betekenis blijkt uit cijfers voor: omzet,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk A.van Beerendonk Van: VVV Midden-Limburg namens VVV Midden-Limburg Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 16:14 Aan: Griffie

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 1 Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 De VVV informatie heeft bij de consument een uitstekend imago. Betrouwbaar, volledig en actueel. Het merk is bij 98% van de bevolking bekend. Het uitzenden

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Fietsen, cultuur, erfgoed, genieten Meer moet dat niet zijn! Zwolle, 7 april 2016

Fietsen, cultuur, erfgoed, genieten Meer moet dat niet zijn! Zwolle, 7 april 2016 Fietsen, cultuur, erfgoed, genieten Meer moet dat niet zijn! Zwolle, 7 april 2016 Holland City Strategie Holland Branding & Marketing Strategie HollandCity Behoud marktaandeel & Richting geven aan groei

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

pagina 2 van 6 keur aan flora en fauna. Pruimen Onderweg kom je weinig horeca tegen. Alleen bij café Bruggink kun je op het terras neerzinken. Of je k

pagina 2 van 6 keur aan flora en fauna. Pruimen Onderweg kom je weinig horeca tegen. Alleen bij café Bruggink kun je op het terras neerzinken. Of je k pagina 1 van 6 Rondje Sinderen: gratis fiets- en wandelroutes 04 aug 2011 start printen SINDEREN - Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) heeft een nieuwe website geopend met daarop een overzicht van

Nadere informatie

Ruime woning, veel daglicht Zonnige tuin op westen

Ruime woning, veel daglicht Zonnige tuin op westen Huizen vanhendriks Mahatma Gandhiweg 6, 6836 LH Arnhem Ruime woning, veel daglicht Rustige groene omgeving Vijf (slaap)kamers Zonnige tuin op westen Garage aanwezig H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

REPRESENT YOUR CULTURE

REPRESENT YOUR CULTURE REPRESENT YOUR CULTURE Team: 16043, De studenten van tegenwoordig Anwar, Bas, Danielle, Jasser, Noor en Yara Inleiding In de laatste jaren is er een sterke groei van toerisme in de stad Amsterdam. Het

Nadere informatie

Promenadeplan Tolkamer: stijlvol wonen aan het water

Promenadeplan Tolkamer: stijlvol wonen aan het water 0316-52 89 65 Promenadeplan Tolkamer: stijlvol wonen aan het water makelaar bellen! of 0316-54 18 47 Promenadeplan Ik wil elke dag genieten van dit prachtige uitzicht 0316-52 89 65 Comfortabel wonen aan

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Voor een magische familiedag of een spetterend feest

Voor een magische familiedag of een spetterend feest Voor een magische familiedag of een spetterend feest Welkom in Attractiepark Toverland U heeft vast wel eens met vrienden of familie Toverland bezocht. Maar wist u al dat Toverland ook diverse aantrekkelijke

Nadere informatie

Van VVV naar REGIO MARKETING

Van VVV naar REGIO MARKETING Van VVV naar REGIO MARKETING PRESENTATIE OFS R&T Marlies Groot 8 oktober 2013 een vroeg OUD en NIEUW van een faillissement naar een nieuwe toeristische marketing organisatie 2 3 De huidige VVV n 12 maart

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS MARKETING ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN DOET U MEE? 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS INHOUDSOPGAVE: ONDERDEEL ZIJN IN EEN MARKETINGACTIVITEITENPLAN

Nadere informatie

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Loes Trip Boudewijn Bokdam Metropool Amsterdam Agenda Laatste toeristische cijfers Update Consumenten- & Tradebewerking en Onderzoek Thematische Routes Input van

Nadere informatie

HOOFDTHEMA STAD EN CULTUUR

HOOFDTHEMA STAD EN CULTUUR In samenwerking met SBS 6 & Zoover presenteren wij een crossmediaal reisprogramma waarin we het beste van TV combineren met een website, social media en de Hoe leuk is app van Zoover. En daarmee hopen

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Forum logies Brugse Ommeland

Forum logies Brugse Ommeland Forum logies Brugse Ommeland Op de agenda 14u00 14u40 Maak optimaal gebruik van de website van het Brugse Ommeland en Westtoer Valérie Van Haute, projectmanager Brugse Ommeland (Westtoer) De kracht van

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

Bijlagen. Wonen&Co. Oplage en verspreiding. Doelgroep. Verschijningsdag

Bijlagen. Wonen&Co. Oplage en verspreiding. Doelgroep. Verschijningsdag Wonen&Co Wonen&Co is dé woonkrant van Noord-Nederland. Met een sterke redactionele formule op het gebied van wonen richt Wonen&Co zich aan de lezerskant voornamelijk op de vrouwelijke bevolking in Friesland,

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Research Department NBTC Juli, 2011 Dit hoofdstuk gaat in

Nadere informatie

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010 Regiodag 2010 Resultaten 10 e peiling GeldersPanel 1 augustus 2010 Inleiding Op 12 juni vond de tweede Gelderse Regiodag plaats in de Achterhoek en Liemers. Hoogtepunten waren kasteel Huis Bergh in s Heerenberg,

Nadere informatie

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015 De Kans Inkomend Toerisme Voor Overijssel Hengelo, 2 november 2015 Perspectief & ambitie 2020 16 miljoen bezoekers 13,6 miljard euro 92.000 banen 2013 12,8 miljoen bezoekers 7,6 miljard euro 60.000 banen

Nadere informatie

Sponsorpropositie 2013

Sponsorpropositie 2013 30 aug. t/m 1 sept. 2013 Sponsorpropositie 2013 Voorwoord Geachte fijnproever Na twee succesvolle edities van Dordt op je bord in het park, worden ook dit jaar weer de tenten voor Dordt op je bord opgeslagen

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie