Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport"

Transcriptie

1 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport

2 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport In opdracht van: Regio Achterhoek en provincie Gelderland 22 november 2013 Nummer: 0006-E2-D Cissonius Groep pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel en onderzoeksvragen Leeswijzer 6 2. Resultaten inventarisatie Openbaar vervoer (incl. buurtbus) Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) WMO vervoer (Regiotaxi) Leerlingenvervoer AWBZ vervoer WSW vervoer Vrijwilligersvervoer Verwachte trends en ontwikkelingen Kansrijke oplossingen Van sturingsinstrumenten naar kansrijke oplossingen Kansrijke oplossingen m.b.t. het sturen van de vraag Kansrijke oplossingen m.b.t. bundelen van vervoer Kansrijke oplossingen m.b.t. hervormen onderkant 21 van het OV 3.5 Kansrijke oplossingen m.b.t. samenwerking in 22 organisatie van vervoer 3.6 Keuze kansrijke oplossingen Naar implementatie Geselecteerde kansrijke oplossingen Scenario s basismobiliteit en provinciale denklijn Naar een regionaal regiecentrum Besparing beheerskosten Besparing vervoerskosten Uitwerking implementatie Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 35 Bijlagen A. Implementatiebladen Cissonius Groep pagina 3

4 1. Inleiding Het eindrapport van het onderzoek naar het organiseren van basismobiliteit in de regio Achterhoek is een beknopte samenvatting van de resultaten die beschikbaar zijn gesteld. Het onderzoek is ingedeeld naar drie fasen, namelijk: Een inventarisatie (fase 1) Benoemen van kansrijke oplossingen (fase 2) Opstellen van een implementatieplan (fase 3). De onderzoeksresultaten van elke fase zijn opgenomen in een werkdocumenten. In dit eindrapport wordt voor meer verdieping regelmatig verwezen naar de afzonderlijke werkdocumenten. De werkdocumenten zijn beschikbaar en bij de opdrachtgever van dit onderzoek op te vragen. 1.1 Aanleiding Sinds 2007 rijdt de Regiotaxi Gelderland in de regio Achterhoek. Een vraagafhankelijk vervoersysteem voor mensen die gebruik maken van openbaar vervoer en WMO vervoer. In de loop van de jaren is gebleken dat de Regiotaxi een relatief dure, maar noodzakelijke voorziening voor het garanderen van basismobiliteit is. Het is namelijk wenselijk dat kwetsbare burgers en bewoners van buitengebieden over voldoende mogelijkheden beschikken om zich te verplaatsen en te participeren in de samenleving. Aan de andere kant worden budgetten kleiner en neemt de vraag om efficiëntie toe. Het idee is om met behoud van kwaliteit een betere efficiëntie te bereiken door de verschillende vormen van openbaar en besloten vervoer in samenhang te organiseren. Vanuit de bestuurlijke adviesgroep Regiotaxi is daarom opdracht gegeven om toekomstscenario s voor basismobiliteit te ontwikkelen: Scenario 1: optimalisatie van het huidig aanbod Scenario 2: noaberschap. Scenario 3: klant aan het stuur. Scenario 4: robuust collectief basisnetwerk in combinatie met maatwerkvervoer. De scenario s verschillen fundamenteel qua rolverdeling tussen de provincie en gemeenten/regio en qua betrokkenheid van inwoners en kwetsbare burgers. De provincie Gelderland stuurt aan op scenario 4. Op termijn wil de provincie Gelderland alleen verantwoordelijk zijn voor het kernnet openbaar vervoer en de verantwoordelijkheid en de regie voor het aanvullende vervoer Cissonius Groep pagina 4

5 en het doelgroepenvervoer overlaten aan de gemeenten in de regio Achterhoek. De gemeente Bronckhorst heeft namens de regio Achterhoek, en in samenwerking met de provincie Gelderland, de Cissonius Groep opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de regionale basismobiliteit beter te organiseren rekening houdend met de komende ontwikkelingen. 1.2 Doel en onderzoeksvragen Doel van het onderzoek is in de eerste plaats inzicht te krijgen in de omvang, organisatie, kosten en vervoerrelaties van het reguliere openbaar vervoer, de Regiotaxi (OV), Regiotaxi (WMO vervoer), leerlingenvervoer, AWBZ vervoer en het WSW vervoer in de regio Achterhoek. Aan de hand van deze inzichten moeten vervolgens de mogelijkheden worden verkend voor mogelijke efficiëntie, hetgeen moet uitmonden in een concrete invulling en uitwerking van een aantal kansrijke oplossingen. Centraal staan een goede vervoerkwaliteit voor de inwoners van de regio, een optimale inzet van beschikbare middelen, de rolverdeling tussen provincie Gelderland en de regio Achterhoek en draagvlak bij alle betrokken partijen. Gedurende het onderzoek zijn de volgende hoofdvragen beantwoord: 1. Wat zijn de karakteristieken van vraag en aanbod (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) en welke ontwikkelingen zijn daarbij aan te merken? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor verbetering van efficiëntie, binnen randvoorwaarden van vervoerkwaliteit, organisatiemogelijkheden en draagvlak? 3. Wat is een ideale invulling, uitwerking en implementatie van basismobiliteit, wat betekent deze uitwerking organisatorisch, vervoerkundig, maatschappelijk en kostentechnisch, en hoe verhoudt zich dit (kwalitatief) tot de andere scenario s? 4. Welke effecten hebben de demografische ontwikkelingen op het (doelgroepen) vervoer in de Achterhoek? 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 Inventarisatie en eerste fase van het onderzoek, wordt aandacht besteed aan de karakteristieken van vraag en aanbod (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) en de ontwikkelingen die daarbij zijn aan te merken. Tevens gaan wij in op de effecten van demografische ontwikkelingen Cissonius Groep pagina 5

6 (krimp, vergrijzing en ontgroening) op het (doelgroepen) vervoer in de Achterhoek. In hoofdstuk 3 Kansrijke oplossingen en tweede fase van het onderzoek, worden de mogelijkheden voor duurzame efficiëntieverbeteringen binnen de randvoorwaarden van vervoerkwaliteit, organisatiemogelijkheden en draagvlak beschreven. In hoofdstuk 4 Naar implementatie en derde en tevens laatste fase van het onderzoek betreft een beschrijving van de provinciale denklijn over basismobiliteit, een uitwerking van een regionaal regiecentrum en een doorrekening van de kosten van vervoer. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. In de bijlage zijn in de vorm van informatiebladen de meest kansrijk aangemerkte oplossingen nader uitgewerkt. Cissonius Groep pagina 6

7 2. Resultaten inventarisatie 2.1 Openbaar vervoer (incl. buurtbus) In totaal zijn in de maand november reizigers op de reguliere buslijnen geregistreerd. Dit betreffen niet de unieke reizigers, maar het aantal instappers. In kaart 2.1 is te zien dat de meeste reizigers zich verplaatsen met de buslijnen die rijden tussen Doetinchem Enschede v.v. Enschede Eefde Warnsveld Zutphen 54 Lochem Neede Haaksbergen Vorden Borculo 74 Berkelland Eibergen Eerbeek 503 Brummen 82 Ruurlo Bronckhorst 72 Dieren 659 Hengelo (Gld) 1000 Groenlo Doesburg Hoog-Keppel Hummelo 51 Zelhem 23 Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde 25 Doetinchem 25 Winterswijk Winterswijk Wehl Doetinchem 196 Zevenaar Didam Montferland Beek Zeddam 697 Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten 1001 Openbaar Vervoer reizigers per dag < 's-heerenberg Gendringen Lobith 195 Dinxperlo > Lijnnr Geen informatie Kaart 2.1: Aantallen reizigers per werkdag op de reguliere en buurtbuslijnen. Op de kaart zijn de rode cijfers de lijnnummers. Voor de lichtblauwe dunne lijnen zijn geen aantallen beschikbaar. In totaal zijn in de maand november reizigerskilometers op de reguliere buslijnen geregistreerd. In de kaart is te zien dat de op de buslijnen tussen Doetinchem Enschede v.v. de meeste reizigerskilometers plaatsvinden. Opvallend is het relatief laag aantal reizigerskilometers op de buslijnen tussen Doetinchem Arnhem v.v. Vrijwel zeker is dit te verklaren door parallelle treinverbinding Doetinchem - Zevenaar Winterwijk v.v. Cissonius Groep pagina 7

8 2.2 Vraagafhankelijk openbaar vervoer (Regiotaxi) Het aantal gereden ritten voor het vraagafhankelijk openbaar vervoer is ca per maand en het aantal zones ca per maand. Dit is een gemiddelde over de eerste drie maanden van De provincie Gelderland verwacht dat het volume vanaf juli 2013 zal afnemen. Dit heeft te maken met het feit dat de provincie Gelderland vanaf juli 2013 de OV-reiziger een dwingend reisadvies geeft om over te stappen naar een OV halte. In kaart 2.2 zijn de vervoerstromen te zien voor het vraagafhankelijke openbaar vervoer. Het beeld wordt bevestigd dat veel herkomsten en bestemmingen gelegen liggen tussen het platteland en stedelijk gebied. Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Zevenaar Gaanderen Aalten Montferland Beek Zeddam Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Regiotaxi - OV (4PPC) aantal ritten/mnd Millingen aan de Rijn Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo 1-5 (228) 6-10 (51) (18) (18) > 20 (21) Kaart 2.2: Aantal ritten per maand (vervoerstromen vraagafhankelijk vervoer OV, Regiotaxi) 2.3 WMO vervoer (Regiotaxi) Het aantal geïndiceerde reizigers per maand is en het aantal reizende pashouders is per maand. Het aantal gereden ritten is en het aantal zones per maand (zie tabel 2.3). Dit is een gemiddelde over de eerste drie maanden van Cissonius Groep pagina 8

9 Tabel 2.3: Aantal WMO zones en ritten per gemeenten per maand (gemiddelde eerste drie maanden 2013) In kaart 2.4 worden de vervoerstromen weergegeven van het WMO vervoer. De bron voor het maken van deze kaart is het ritbestand van maart Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Zevenaar Didam Montferland Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Aalten Aalten Regiotaxi - WMO (4PPC) aantal ritten/mnd Ulft 1-25 (991) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo (109) (103) (25) (12) Kaart 2.4: Aantal ritten per maand (herkomsten en bestemmingen WMO vervoer, Regiotaxi) In kaart 2.4 is lastig te zien wat de relatief grootste vervoersstromen zijn binnen het WMO vervoer. In kaart 2.5 is dit beter te zien. In deze kaart zijn de herkomsten en bestemmingen in de klasse 1 25 ritten uit de kaart verwijderd. Cissonius Groep pagina 9

10 Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Zevenaar Didam Montferland Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten Regiotaxi - WMO belangrijkste ritten/mnd Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo (109) (103) (25) > 300 (12) Kaart 2.5: Aantal ritten per maand (belangrijkste herkomsten en bestemmingen WMO vervoer, Regiotaxi) Opvallend zijn de relatief grote vervoerstromen tussen Aalten Winterwijk, en Winterwijk Lichtenvoorde. Tussen de woonkernen Aalten Winterwijk is wel een treinverbinding aanwezig, maar wordt geen openbaar vervoer per bus aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtbus, terwijl er wel WMO geïndiceerden zijn die zich mogelijk willen en kunnen verplaatsten met het openbaar vervoer per bus. 2.4 Leerlingenvervoer In onderstaande tabel 2.6 wordt het aantal leerlingen per gemeente weergegeven die in aanmerking komen en gebruik maken van georganiseerd vervoer en het aantal leerlingen met een vergoeding. Cissonius Groep pagina 10

11 Tabel 2.6: Aantal geïndiceerde leerlingen met onderscheid naar georganiseerd vervoer en vergoeding. In kaart 2.7 is te zien dat ook relatief veel ritten van en naar de regio Achterhoek plaatsvinden. Het betreffen scholen in Apeldoorn, Arnhem, Enschede en Zutphen. De ritten per gemeenten zijn onderscheiden naar kleur. Voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is onderscheid in kleur niet mogelijk omdat één ritbestand voor alle vier gemeenten is aangeleverd. De ritten van de gemeente Oude IJsselstreek ontbreken in de kaart. De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen ritbestand aangeleverd. Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Warnsveld Neede Zutphen Borculo Vorden Berkelland Eibergen Eerbeek Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Didam Varsseveld Zevenaar Gaanderen Aalten Beek Montferland Zeddam Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Aalten Ulft Leerlingenvervooer (reizigers per dag) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo Bronkhorst Montferland Doetinchem Overige gemeentes Kaart 2.7: Ritten per dag voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oost Gelre, Doetinchem, Montferland en Winterswijk. Cissonius Groep pagina 11

12 2.5 AWBZ vervoer In tabel 2.8 worden het aantal extramurale cliënten in de Achterhoek weergegeven. Het aantal cliënten met onderscheid tussen cliënten met vervoer in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en een Persoon Gebonden Budget (PGB). Tabel 2.8: Aantal extramurale cliënten in 2012 onderverdeeld naar ZIN en PGB (bron: CIZ en Vektis) Met de beschikbare gegevens bleek het niet mogelijk om herkomsten en bestemmingen van en naar dagbestedingen voor de regio Achterhoek op kaart weer te geven. Op basis van data, afkomstig van gemeenten, worden in werkdocument 1 (bijlage D en E) wel het aantal extramurale cliënten naar herkomst weergegeven met vervoerbewegingen naar ZIN/ PGB en doelgroep. In kaart 2.9 en 2.10 worden het aantal cliënten per gemeente weergegeven in tabel 2.8 uitgesplitst naar grondslag (type handicap). Cissonius Groep pagina 12

13 Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Bronckhorst Dieren Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Doetinchem Doetinchem Wehl Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Verdeling clienten ZIN Zevenaar Montferland Gaanderen Terborg Aalten Aalten 250 Silvolde Millingen aan de Rijn Lobith Beek Zeddam 's-heerenberg Ulft Oude IJsselstreek Gendringen Dinxperlo Lichamelijke handicap Psychogeriatrische ziekte Verstandelijke handicap Somatische ziekte Zintuigelijke handicap GGZ Figuur 2.9: Verdeling extramurale cliënten ZIN per gemeente naar grondslag (type handicap) Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Doetinchem Wehl Doetinchem Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Verdeling clienten PGB Zevenaar Montferland Gaanderen Terborg Silvolde Aalten Aalten 140 Beek Zeddam Oude IJsselstreek Ulft Lichamelijke handicap Millingen aan de Rijn Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo Psychogeriatische ziekte Verstandelijke handicap Somatische ziekte Zintuigelijke handicap Psychiatrische aandoening Figuur 2.10: Verdeling extramurale cliënten PGB per gemeente naar grondslag (type handicap) Cissonius Groep pagina 13

14 2.6 WSW vervoer De WSW bedrijven Hameland en Wedeo hebben medewerkers in dienst, waarvan 396 medewerkers (16%) niet in staat zijn om zelfstandig te reizen. Het betreffen met name ritten tussen vestigingen en dus niet tussen woonadres en hoofdvestiging van de betreffende medewerker. De herkomsten en bestemmingen van het WSW bedrijf Delta, gevestigd in Zutphen, zijn niet beschikbaar en dus niet op de kaart weergegeven. Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Doetinchem Wehl Doetinchem Zelhem Mariënvelde Halle Oost Gelre Lichtenvoorde Winterswijk Winterswijk WSW - Wedeo aantal medewerkers 1 (15) 2-5 (5) 6-10 (1) Zevenaar Didam Montferland Beek Zeddam Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten (1) (1) WSW - Hameland aantal medewerkers 1 (2) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo 2-5 (3) 6-10 (6) (5) (5) Kaart 2.11 tabel: Aantal medewerkers WSW vervoer die niet zelfstandig kunnen reizen. (herkomsten en bestemmingen) 2.7 Vrijwilligersvervoer Uit de ingevulde vragenlijst van de Vlearmoesbus blijkt dat ca. 350 reizigers per maand reizen met het vrijwilligersvervoer (ca. 11 ritten per dag). De herkomsten en bestemmingen zijn niet beschikbaar. De andere vrijwilligersprojecten hebben geen informatie aangeleverd (zie werkdocument 1, bijlage C). Cissonius Groep pagina 14

15 2.8 Verwachte trends en ontwikkelingen Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen te onderscheiden die van invloed zijn op doelgroepenvervoer en waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van kansrijke oplossingen voor beleidseffectief en efficiënt uitvoeren en beheren van vervoer. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen weergegeven plus de richting van de effecten van deze trends en ontwikkelingen. Een uitgebreide beschrijving van de trends en ontwikkelingen wordt beschreven in werkdocument 1. Trends/ ontwikkelingen Doelgroepenvervoer waar trend of ontwikkeling invloed op heeft Effect op volume Effect op kwaliteit AWBZ: decentralisatie en AWBZ vervoer bezuinigingen vervoer Extramuralisering: afbouw AWBZ vervoer ZZP Wet Passend onderwijs Leerlingenvervoer Versterking zelfredzaamheid WMO, AWBZ en Leerlingenvervoer Budgetten onder druk Alle Demografische trends -vergrijzing -krimp Verbetering toegankelijkheid OV WSW en Wajong in participatiewet Lokale initiatieven door vrijwilligers WMO, AWBZ en Leerlingenvervoer WMO, en AWBZ vervoer WSW vervoer WMO, en AWBZ vervoer Tabel 2.12: Trends en ontwikkelingen en de effecten op vervoer Deze ontwikkelingen sluiten aan op het onderzoek Krachten bundelen voor een toekomst vast doelgroepenvervoer en OV van het ministerie van VWS, namelijk: Voor doelgroepenvervoer geldt dat de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een (autonome) toename van de vraag naar (collectief) vervoer. De ontwikkelingen in zorgbeleid en maatschappelijke ondersteuning zullen er juist voor zorgen dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van het (collectief) vervoer. Cissonius Groep pagina 15

16 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek 3. Kansrijke oplossingen Na de inventarisatie is bekeken op welke wijze opdrachtgevers van vervoer kunnen sturen om het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer efficiënt te organiseren. 3.1 Van sturingsinstrumenten naar kansrijke oplossingen Allereerst zijn de sturingsinstrumenten opgesteld. De sturingsinstrumenten om als opdrachtgever van het vervoer te anticiperen op de toekomstige vraag en aanbod. In september zijn drie werksessies gehouden met ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beleid en/ of uitvoering van het leerlingenvervoer, WMO vervoer en transitie van de AWBZ. Hier is draagvlak voor de sturingsinstrumenten bepaald. Op 8 oktober jl. is een werkconferentie georganiseerd voor alle partijen die op één of andere manier betrokken zijn bij het openbaar vervoer en doelgroepen vervoer in de regio Achterhoek. Tijdens de werkconferentie zijn kansrijke oplossingen bepaald, onderverdeeld naar vier categorieën: 1. Het sturen op de vraag 2. Het bundelen van vervoer 3. Hervormen van de onderkant van het OV 4. Samenwerken in organisatie van vervoer. Cissonius Groep pagina 16

17 Deze categorieën worden per kansrijke oplossing in de volgende paragraaf nader toegelicht. Een aantal kansrijke oplossingen worden al binnen de regio (incidenteel) opgepakt, maar zouden meer vanuit de verantwoordelijkheid en onder regie van de regiogemeenten of regio moeten plaatsvinden. 3.2 Kansrijke oplossingen m.b.t. het sturen van de vraag Kansrijke oplossingen gericht op het sturen van de vraag worden onderverdeeld naar locatie van voorzieningen en versterken van eigen kracht Locatie van voorzieningen Kansrijke oplossing 1: Benutten gemeentelijke faciliteiten Er is een ontwikkeling naar meer wijkgericht werken. Deze ontwikkeling heeft een sterke invloed op de vervoervraag, de mogelijkheden om hier met aanbod op in te spelen en de eigen kracht van mensen te benutten. De ontwikkeling kunnen de gemeenten benutten en versterken om de vraag naar vervoer te reduceren. Een optie hiervoor is het benutten van gemeentelijke faciliteiten zoals sportverenigingen, buurtcentra etc. om zorg en voorzieningen meer in de kern/gemeente aan te kunnen bieden. Op bescheiden schaal gebeurt dit al in de regio Achterhoek. Kansrijke oplossing 2: Dagbesteding dichterbij AWBZ instellingen pogen de bezuinigingen op vervoerkosten op te vangen door cliënten dichter bij hun woonlocatie zorg aan te bieden. Zij kijken wie waar dagbesteding ontvangt en of voor degene een dichterbij gelegen passend aanbod beschikbaar is. Deze beweging kunnen gemeenten in de toekomst voortzetten en versterken. Gemeenten inventariseren dan het zorgaanbod binnen de gemeente en de zorgdoelgroepen. Er wordt gekeken of voor de grootste groepen dagbesteding aangeboden wordt. Indien dit niet het geval is wordt dagbesteding dichter in de buurt gecreëerd. Samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieder is essentieel, bij de zorgaanbieder is veel kennis aanwezig die de gemeente kan benutten. Kansrijke oplossing 3: Verbeter basis voorzieningenniveau De krimp en vergrijzing van de regio Achterhoek brengt het risico met zich mee dat het voorzieningenniveau terugloopt. Dat betekent dat mensen niet meer dicht in de buurt naar bibliotheek, buurthuis, huisartsenpost of pinautomaat kunnen. Mensen moeten langere afstanden afleggen om deze basisvoorzieningen te bereiken, hetgeen een kosten opdrijvend effect kan hebben, met name op het gebruik van de Regiotaxi. Gemeenten kunnen voor de toekomst beleid opstellen m.b.t. een basis voorzieningenniveau per dorpskern, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke balie, Cissonius Groep pagina 17

18 dokterspost, bibliotheek. Hiermee kan een stijgend gebruik van o.a. de Regiotaxi worden voorkomen. Kansrijke oplossing 4: Digitale toegankelijkheid voorzieningen Met name voor een regio met de kenmerken van de Achterhoek bieden digitale voorzieningen veel mogelijkheden om vervoerstromen te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: digitaal doktersconsult, digitaal verlengen paspoort of lenen van boeken in bibliotheek. Binnen de zorg biedt digitalisering eveneens veel mogelijkheden. Fatima Zorg is reeds met een proef met Ipads bezig. Kansrijke oplossing 5: Sturen op locatie speciaal onderwijs Op dit moment specialiseren veel scholen voor speciaal onderwijs en dagbestedingscentra zich op een groep met specifieke kenmerken. Een kansrijke oplossing is binnen één gebouw groepen met verschillende kenmerken specialistisch onderwijs of zorg aan te bieden. Deze ontwikkeling, door speciaal onderwijs dichter in de buurt van de woonomgeving aan te bieden, zie je in heel Nederland en ook de regio Achterhoek terugkomen Versterken van eigen kracht Kansrijke oplossing 6: Aanscherping indicatiestelling In het verleden zijn mensen te veel gepamperd en is men verworven rechten als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Zowel gemeenten (WMO- en leerlingenvervoer) als instellingen en WSW bedrijven zien mogelijkheden in strenger indiceren. Houdt meer rekening wat de cliënt zelf kan en wat de omgeving kan bij het toekennen van vervoervoorzieningen. Indicatiestelling bij AWBZ bestaat nu uit een keer een hokje aanvinken, waarna iemand gedurende lange tijd vervoervergoeding kijkt. In de toekomst moet meer gekeken worden wat iemand werkelijk nodig heeft en of degene deze vervoervoorziening voor iedere reis echt nodig heeft. De huidige praktijk van wijkgericht werken en Welzijn nieuwe stijl met keukentafelgesprek past hier goed bij. Deze kansrijke oplossing moet gecombineerd worden met begeleiding, training en zorgen zodat mensen meer aan de maatschappij kunnen deelnemen. Kansrijke oplossing 7: Training, begeleiding en informatie Het inzetten op training, begeleiden en informeren van doelgroepen via projecten als MEE op weg om hen meer op eigen kracht te laten reizen (lopen, fietsen of met het reguliere OV). Door iemand te training en/of (tijdelijk) te begeleiden nemen diens mogelijkheden zich zelfstandig te verplaatsen toe. De training en begeleiding vergt een kleine investering en Cissonius Groep pagina 18

19 levert relatief veel rendement op. Dit is de ervaring van WSW bedrijf Hameland. Kansrijke oplossing 8: Ondersteunen netwerk Biedt waar mogelijk de omgeving van leerling of cliënt de mogelijkheid het vervoer uit te voeren. Ondersteun ouders en begeleiders zodat ze zelf/gezamenlijk een groter deel van het vervoer kunnen verzorgen. Op dit moment worden niet alle mogelijkheden van de ouders/begeleiders benut, terwijl die dat soms wel willen. Onderzocht kan worden of het inzetten van prijsprikkels mogelijk is om mensen er toe te bewegen meer zelf te reizen of door ouders/begeleiders te laten brengen. Bij WSW bedrijven kan carpoolen worden gestimuleerd. Training en begeleiding van de omgeving is ook nodig om cliënten meer zelfredzaam te maken. Onderdeel van training van cliënten kan ook zijn het informeren of ondersteunen van de omgeving. Kansrijke oplossing 9: Scootmobiel en driewielfiets pool Scootmobielen zijn nu een individuele voorziening en worden vaak niet optimaal gebruikt. Door middel van het inzetten van driewiel- of duofietsen kunnen ouderen en gehandicapten langer/meer bewegen. Zowel scootmobiel gebruik als driewiel-/duofiets gebruik kan gestimuleerd worden door het plaatsen van een pool bij verzorgingstehuizen of instellingen. Dit gebeurt al binnen de regio Achterhoek maar kan verder worden uitgebreid. Bij Fatima Zorg in Wehl worden al duofietsen (naar tevredenheid) ingezet. 3.3 Kansrijke oplossingen m.b.t. bundelen van vervoer Bundelen in het voertuig Kansrijke oplossing 10: Bundeling van vaste ritten AWBZ-, WSW-, en leerlingenvervoer in het voertuig Door de decentralisatie van de extramurale zorg ontstaat voor de gemeentelijk opdrachtgevers in de toekomst meer vervoersvolume. Uit de data analyse blijkt dat schooltijden en de aanvangstijden van de dagbestedingen en WSW bedrijven elkaar overlappen. Bezien moet worden of bundeling van deze vaste ritten kan leiden tot efficiëntie in het samenstellen van ritten. Kansrijke oplossing 11: Centrale opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer Met het huidige leerlingenvervoer worden de scholieren s ochtends bij de deur opgehaald en s middags bij de deur afgezet. De vervoerder rijdt hierdoor een langere route en dit leidt tot een langere reistijd voor de Cissonius Groep pagina 19

20 scholieren, met name degenen die als eerste worden opgehaald en als laatste weer bij de deur worden afgezet. Een maatregel is om één of meerdere centrale opstapplaatsen in een woonkern. Scholieren reizen zelfstandig of met begeleiding naar de centrale opstapplaats om vervolgens naar de school en terug te worden vervoerd. Deze kansrijke oplossing is al ingevoerd bij de gemeente Montferland, maar zou ook in andere gemeenten kunnen plaatsvinden. Een aantal gemeenten hebben een poging gedaan, maar bleek qua kosten niets op te leveren, maar leidt mogelijk wel tot meer zelfredzaamheid van de leerling. Kansrijke oplossing 12: Bundelen van vervoer conform Twents model Deze maatregel betreft naast het bundelen van vaste ritten ook het bundelen van flexibele ritten. Of met andere woorden: er wordt voor alle doelgroepen niet gebundeld naar regeling, maar naar vervoersbehoefte en uitvoeringsmogelijkheden. Onderscheid in het vervoersysteem wordt gemaakt in vaste ritten (geen vrije keuze in ophaalmoment en route), flexibele ritten (lange vooraanmeldtijd met hoge combinatie in het voertuig), flexibele ritten (korte vooraanmeldtijd en lagere combinatie) en flexibele ritten (zonder combinatie). De hoogte van de kosten voor de opdrachtgever en/ of reiziger zijn een combinatie van tijd en geld. In werkdocument 3, bijlage D, wordt het Twents model nader beschreven Bundelen in de tijd Kansrijke oplossing 13: Volgtijdelijke bundeling van leerlingenvervoer, AWBZen WSW-vervoer Doordat ook veel openingstijden en eindtijden van scholen, WSW bedrijven en dagbestedingen op elkaar aansluiten wordt het vervoer van deze doelgroepen in de tijd gebundeld. De begintijden van scholen vindt vaak eerder plaats dan de begintijden van dagbesteding. Indien tijden van een aantal scholen, dagbestedingen en bedrijven niet goed op elkaar aansluiten vindt overleg plaats met de desbetreffende school of dagbesteding. Op dit moment starten schoolinstellingen en zorginstellingen bijna gelijktijdig waardoor een hoog aantal chauffeurs en voertuigen voor een korte periode ingezet moeten worden. Spreiding verlaagt het aantal benodigde voertuigen en spreidt de afschrijving van de voertuigen over alle vormen. Cissonius Groep pagina 20

21 Figuur 3.1: efficiëntie in tijdsspreiding (bron; M.Berloth, Regio Twente) Kansrijke oplossing 14: Bundelen in de tijd met een dal- en spitstarief voor flexibele ritten Het volgtijdelijk bundelen van vaste ritten voor leerlingen, dagbesteding en WSW bedrijven wordt gecombineerd met flexibele ritten van vraagafhankelijk OV en WMO vervoer. Tussen ca en uur en tussen en uur en na uur zullen geen of weinig vast ritten worden gereden. Door het gebruik van vervoer in deze tijden te stimuleren kunnen OV en WMO reizigers tegen een lager tarief, een dal tarief, reizen. Voor de overige tijden betalen de OV en WMO reizigers een spitstarief. 3.4 Kansrijke oplossingen m.b.t. hervormen onderkant van het OV De rol van de onderkant van het OV De provincie gaat zich in de toekomst voornamelijk richten op de dikke lijnen, bestaande lijnen worden mogelijk meer gestrekt. Daarnaast zullen naar verwachting ook parallelle lijnen, nog meer dan nu al het geval is, van de kaart verdwijnen. Door deze ontwikkeling zullen gemeenten meer en meer een betrokkenheid krijgen bij de invulling van de onderkant van het openbaar vervoer. Kansrijke oplossing 15: Meer buurtbussen Steeds meer lijnen in de het buitengebied worden gestrekt (direct en koster) zodat de reistijden van verbindingen tussen grotere kernen en/of OV knooppunten sneller worden. Dit leidt echter vaak wel tot een verschraling van het aanbod van regulier openbaar vervoer in delen van het buitengebied/ de regio. Met name kleinere kernen ondervinden hiervan de gevolgen. Door nu meer buurtbussen in te zetten blijven deze kleine kernen bereikbaar en zal de druk op onder meer de Regiotaxi minder toenemen Cissonius Groep pagina 21

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer

Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer Eindrapportage Januari 2012 Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer Eindrapportage Januari 2012 A1 Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer

Nadere informatie

INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER

INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER EEN OVERZICHT VAN KANSRIJKE IDEEËN EN CONCEPTEN ALS MAATWERKVERVOEROPLOSSING FORSETI PROVINCIE NOORD-BRABANT SRE 1 2 Voorwoord Deze inspiratiewaaier biedt

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Martin Heekelaar Luddo Oh Maarten Adelmeijer Sander Wiersema 27 maart 2015 51764

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Doorrekening maatschappelijke kosten en baten Concept Opgesteld door: LPBL: Merei Lubbe en Lauri de Boer Op verzoek van: Gemeente Eindhoven Datum: mei 2014 Inhoud

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie