Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport"

Transcriptie

1 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport

2 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport In opdracht van: Regio Achterhoek en provincie Gelderland 22 november 2013 Nummer: 0006-E2-D Cissonius Groep pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel en onderzoeksvragen Leeswijzer 6 2. Resultaten inventarisatie Openbaar vervoer (incl. buurtbus) Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) WMO vervoer (Regiotaxi) Leerlingenvervoer AWBZ vervoer WSW vervoer Vrijwilligersvervoer Verwachte trends en ontwikkelingen Kansrijke oplossingen Van sturingsinstrumenten naar kansrijke oplossingen Kansrijke oplossingen m.b.t. het sturen van de vraag Kansrijke oplossingen m.b.t. bundelen van vervoer Kansrijke oplossingen m.b.t. hervormen onderkant 21 van het OV 3.5 Kansrijke oplossingen m.b.t. samenwerking in 22 organisatie van vervoer 3.6 Keuze kansrijke oplossingen Naar implementatie Geselecteerde kansrijke oplossingen Scenario s basismobiliteit en provinciale denklijn Naar een regionaal regiecentrum Besparing beheerskosten Besparing vervoerskosten Uitwerking implementatie Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 35 Bijlagen A. Implementatiebladen Cissonius Groep pagina 3

4 1. Inleiding Het eindrapport van het onderzoek naar het organiseren van basismobiliteit in de regio Achterhoek is een beknopte samenvatting van de resultaten die beschikbaar zijn gesteld. Het onderzoek is ingedeeld naar drie fasen, namelijk: Een inventarisatie (fase 1) Benoemen van kansrijke oplossingen (fase 2) Opstellen van een implementatieplan (fase 3). De onderzoeksresultaten van elke fase zijn opgenomen in een werkdocumenten. In dit eindrapport wordt voor meer verdieping regelmatig verwezen naar de afzonderlijke werkdocumenten. De werkdocumenten zijn beschikbaar en bij de opdrachtgever van dit onderzoek op te vragen. 1.1 Aanleiding Sinds 2007 rijdt de Regiotaxi Gelderland in de regio Achterhoek. Een vraagafhankelijk vervoersysteem voor mensen die gebruik maken van openbaar vervoer en WMO vervoer. In de loop van de jaren is gebleken dat de Regiotaxi een relatief dure, maar noodzakelijke voorziening voor het garanderen van basismobiliteit is. Het is namelijk wenselijk dat kwetsbare burgers en bewoners van buitengebieden over voldoende mogelijkheden beschikken om zich te verplaatsen en te participeren in de samenleving. Aan de andere kant worden budgetten kleiner en neemt de vraag om efficiëntie toe. Het idee is om met behoud van kwaliteit een betere efficiëntie te bereiken door de verschillende vormen van openbaar en besloten vervoer in samenhang te organiseren. Vanuit de bestuurlijke adviesgroep Regiotaxi is daarom opdracht gegeven om toekomstscenario s voor basismobiliteit te ontwikkelen: Scenario 1: optimalisatie van het huidig aanbod Scenario 2: noaberschap. Scenario 3: klant aan het stuur. Scenario 4: robuust collectief basisnetwerk in combinatie met maatwerkvervoer. De scenario s verschillen fundamenteel qua rolverdeling tussen de provincie en gemeenten/regio en qua betrokkenheid van inwoners en kwetsbare burgers. De provincie Gelderland stuurt aan op scenario 4. Op termijn wil de provincie Gelderland alleen verantwoordelijk zijn voor het kernnet openbaar vervoer en de verantwoordelijkheid en de regie voor het aanvullende vervoer Cissonius Groep pagina 4

5 en het doelgroepenvervoer overlaten aan de gemeenten in de regio Achterhoek. De gemeente Bronckhorst heeft namens de regio Achterhoek, en in samenwerking met de provincie Gelderland, de Cissonius Groep opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de regionale basismobiliteit beter te organiseren rekening houdend met de komende ontwikkelingen. 1.2 Doel en onderzoeksvragen Doel van het onderzoek is in de eerste plaats inzicht te krijgen in de omvang, organisatie, kosten en vervoerrelaties van het reguliere openbaar vervoer, de Regiotaxi (OV), Regiotaxi (WMO vervoer), leerlingenvervoer, AWBZ vervoer en het WSW vervoer in de regio Achterhoek. Aan de hand van deze inzichten moeten vervolgens de mogelijkheden worden verkend voor mogelijke efficiëntie, hetgeen moet uitmonden in een concrete invulling en uitwerking van een aantal kansrijke oplossingen. Centraal staan een goede vervoerkwaliteit voor de inwoners van de regio, een optimale inzet van beschikbare middelen, de rolverdeling tussen provincie Gelderland en de regio Achterhoek en draagvlak bij alle betrokken partijen. Gedurende het onderzoek zijn de volgende hoofdvragen beantwoord: 1. Wat zijn de karakteristieken van vraag en aanbod (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) en welke ontwikkelingen zijn daarbij aan te merken? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor verbetering van efficiëntie, binnen randvoorwaarden van vervoerkwaliteit, organisatiemogelijkheden en draagvlak? 3. Wat is een ideale invulling, uitwerking en implementatie van basismobiliteit, wat betekent deze uitwerking organisatorisch, vervoerkundig, maatschappelijk en kostentechnisch, en hoe verhoudt zich dit (kwalitatief) tot de andere scenario s? 4. Welke effecten hebben de demografische ontwikkelingen op het (doelgroepen) vervoer in de Achterhoek? 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 Inventarisatie en eerste fase van het onderzoek, wordt aandacht besteed aan de karakteristieken van vraag en aanbod (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) en de ontwikkelingen die daarbij zijn aan te merken. Tevens gaan wij in op de effecten van demografische ontwikkelingen Cissonius Groep pagina 5

6 (krimp, vergrijzing en ontgroening) op het (doelgroepen) vervoer in de Achterhoek. In hoofdstuk 3 Kansrijke oplossingen en tweede fase van het onderzoek, worden de mogelijkheden voor duurzame efficiëntieverbeteringen binnen de randvoorwaarden van vervoerkwaliteit, organisatiemogelijkheden en draagvlak beschreven. In hoofdstuk 4 Naar implementatie en derde en tevens laatste fase van het onderzoek betreft een beschrijving van de provinciale denklijn over basismobiliteit, een uitwerking van een regionaal regiecentrum en een doorrekening van de kosten van vervoer. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. In de bijlage zijn in de vorm van informatiebladen de meest kansrijk aangemerkte oplossingen nader uitgewerkt. Cissonius Groep pagina 6

7 2. Resultaten inventarisatie 2.1 Openbaar vervoer (incl. buurtbus) In totaal zijn in de maand november reizigers op de reguliere buslijnen geregistreerd. Dit betreffen niet de unieke reizigers, maar het aantal instappers. In kaart 2.1 is te zien dat de meeste reizigers zich verplaatsen met de buslijnen die rijden tussen Doetinchem Enschede v.v. Enschede Eefde Warnsveld Zutphen 54 Lochem Neede Haaksbergen Vorden Borculo 74 Berkelland Eibergen Eerbeek 503 Brummen 82 Ruurlo Bronckhorst 72 Dieren 659 Hengelo (Gld) 1000 Groenlo Doesburg Hoog-Keppel Hummelo 51 Zelhem 23 Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde 25 Doetinchem 25 Winterswijk Winterswijk Wehl Doetinchem 196 Zevenaar Didam Montferland Beek Zeddam 697 Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten 1001 Openbaar Vervoer reizigers per dag < 's-heerenberg Gendringen Lobith 195 Dinxperlo > Lijnnr Geen informatie Kaart 2.1: Aantallen reizigers per werkdag op de reguliere en buurtbuslijnen. Op de kaart zijn de rode cijfers de lijnnummers. Voor de lichtblauwe dunne lijnen zijn geen aantallen beschikbaar. In totaal zijn in de maand november reizigerskilometers op de reguliere buslijnen geregistreerd. In de kaart is te zien dat de op de buslijnen tussen Doetinchem Enschede v.v. de meeste reizigerskilometers plaatsvinden. Opvallend is het relatief laag aantal reizigerskilometers op de buslijnen tussen Doetinchem Arnhem v.v. Vrijwel zeker is dit te verklaren door parallelle treinverbinding Doetinchem - Zevenaar Winterwijk v.v. Cissonius Groep pagina 7

8 2.2 Vraagafhankelijk openbaar vervoer (Regiotaxi) Het aantal gereden ritten voor het vraagafhankelijk openbaar vervoer is ca per maand en het aantal zones ca per maand. Dit is een gemiddelde over de eerste drie maanden van De provincie Gelderland verwacht dat het volume vanaf juli 2013 zal afnemen. Dit heeft te maken met het feit dat de provincie Gelderland vanaf juli 2013 de OV-reiziger een dwingend reisadvies geeft om over te stappen naar een OV halte. In kaart 2.2 zijn de vervoerstromen te zien voor het vraagafhankelijke openbaar vervoer. Het beeld wordt bevestigd dat veel herkomsten en bestemmingen gelegen liggen tussen het platteland en stedelijk gebied. Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Zevenaar Gaanderen Aalten Montferland Beek Zeddam Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Regiotaxi - OV (4PPC) aantal ritten/mnd Millingen aan de Rijn Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo 1-5 (228) 6-10 (51) (18) (18) > 20 (21) Kaart 2.2: Aantal ritten per maand (vervoerstromen vraagafhankelijk vervoer OV, Regiotaxi) 2.3 WMO vervoer (Regiotaxi) Het aantal geïndiceerde reizigers per maand is en het aantal reizende pashouders is per maand. Het aantal gereden ritten is en het aantal zones per maand (zie tabel 2.3). Dit is een gemiddelde over de eerste drie maanden van Cissonius Groep pagina 8

9 Tabel 2.3: Aantal WMO zones en ritten per gemeenten per maand (gemiddelde eerste drie maanden 2013) In kaart 2.4 worden de vervoerstromen weergegeven van het WMO vervoer. De bron voor het maken van deze kaart is het ritbestand van maart Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Zevenaar Didam Montferland Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Aalten Aalten Regiotaxi - WMO (4PPC) aantal ritten/mnd Ulft 1-25 (991) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo (109) (103) (25) (12) Kaart 2.4: Aantal ritten per maand (herkomsten en bestemmingen WMO vervoer, Regiotaxi) In kaart 2.4 is lastig te zien wat de relatief grootste vervoersstromen zijn binnen het WMO vervoer. In kaart 2.5 is dit beter te zien. In deze kaart zijn de herkomsten en bestemmingen in de klasse 1 25 ritten uit de kaart verwijderd. Cissonius Groep pagina 9

10 Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Zevenaar Didam Montferland Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten Regiotaxi - WMO belangrijkste ritten/mnd Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo (109) (103) (25) > 300 (12) Kaart 2.5: Aantal ritten per maand (belangrijkste herkomsten en bestemmingen WMO vervoer, Regiotaxi) Opvallend zijn de relatief grote vervoerstromen tussen Aalten Winterwijk, en Winterwijk Lichtenvoorde. Tussen de woonkernen Aalten Winterwijk is wel een treinverbinding aanwezig, maar wordt geen openbaar vervoer per bus aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtbus, terwijl er wel WMO geïndiceerden zijn die zich mogelijk willen en kunnen verplaatsten met het openbaar vervoer per bus. 2.4 Leerlingenvervoer In onderstaande tabel 2.6 wordt het aantal leerlingen per gemeente weergegeven die in aanmerking komen en gebruik maken van georganiseerd vervoer en het aantal leerlingen met een vergoeding. Cissonius Groep pagina 10

11 Tabel 2.6: Aantal geïndiceerde leerlingen met onderscheid naar georganiseerd vervoer en vergoeding. In kaart 2.7 is te zien dat ook relatief veel ritten van en naar de regio Achterhoek plaatsvinden. Het betreffen scholen in Apeldoorn, Arnhem, Enschede en Zutphen. De ritten per gemeenten zijn onderscheiden naar kleur. Voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is onderscheid in kleur niet mogelijk omdat één ritbestand voor alle vier gemeenten is aangeleverd. De ritten van de gemeente Oude IJsselstreek ontbreken in de kaart. De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen ritbestand aangeleverd. Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Warnsveld Neede Zutphen Borculo Vorden Berkelland Eibergen Eerbeek Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Didam Varsseveld Zevenaar Gaanderen Aalten Beek Montferland Zeddam Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Aalten Ulft Leerlingenvervooer (reizigers per dag) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo Bronkhorst Montferland Doetinchem Overige gemeentes Kaart 2.7: Ritten per dag voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oost Gelre, Doetinchem, Montferland en Winterswijk. Cissonius Groep pagina 11

12 2.5 AWBZ vervoer In tabel 2.8 worden het aantal extramurale cliënten in de Achterhoek weergegeven. Het aantal cliënten met onderscheid tussen cliënten met vervoer in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en een Persoon Gebonden Budget (PGB). Tabel 2.8: Aantal extramurale cliënten in 2012 onderverdeeld naar ZIN en PGB (bron: CIZ en Vektis) Met de beschikbare gegevens bleek het niet mogelijk om herkomsten en bestemmingen van en naar dagbestedingen voor de regio Achterhoek op kaart weer te geven. Op basis van data, afkomstig van gemeenten, worden in werkdocument 1 (bijlage D en E) wel het aantal extramurale cliënten naar herkomst weergegeven met vervoerbewegingen naar ZIN/ PGB en doelgroep. In kaart 2.9 en 2.10 worden het aantal cliënten per gemeente weergegeven in tabel 2.8 uitgesplitst naar grondslag (type handicap). Cissonius Groep pagina 12

13 Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Bronckhorst Dieren Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Doetinchem Doetinchem Wehl Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Verdeling clienten ZIN Zevenaar Montferland Gaanderen Terborg Aalten Aalten 250 Silvolde Millingen aan de Rijn Lobith Beek Zeddam 's-heerenberg Ulft Oude IJsselstreek Gendringen Dinxperlo Lichamelijke handicap Psychogeriatrische ziekte Verstandelijke handicap Somatische ziekte Zintuigelijke handicap GGZ Figuur 2.9: Verdeling extramurale cliënten ZIN per gemeente naar grondslag (type handicap) Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Doetinchem Wehl Doetinchem Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Verdeling clienten PGB Zevenaar Montferland Gaanderen Terborg Silvolde Aalten Aalten 140 Beek Zeddam Oude IJsselstreek Ulft Lichamelijke handicap Millingen aan de Rijn Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo Psychogeriatische ziekte Verstandelijke handicap Somatische ziekte Zintuigelijke handicap Psychiatrische aandoening Figuur 2.10: Verdeling extramurale cliënten PGB per gemeente naar grondslag (type handicap) Cissonius Groep pagina 13

14 2.6 WSW vervoer De WSW bedrijven Hameland en Wedeo hebben medewerkers in dienst, waarvan 396 medewerkers (16%) niet in staat zijn om zelfstandig te reizen. Het betreffen met name ritten tussen vestigingen en dus niet tussen woonadres en hoofdvestiging van de betreffende medewerker. De herkomsten en bestemmingen van het WSW bedrijf Delta, gevestigd in Zutphen, zijn niet beschikbaar en dus niet op de kaart weergegeven. Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Doetinchem Wehl Doetinchem Zelhem Mariënvelde Halle Oost Gelre Lichtenvoorde Winterswijk Winterswijk WSW - Wedeo aantal medewerkers 1 (15) 2-5 (5) 6-10 (1) Zevenaar Didam Montferland Beek Zeddam Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten (1) (1) WSW - Hameland aantal medewerkers 1 (2) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo 2-5 (3) 6-10 (6) (5) (5) Kaart 2.11 tabel: Aantal medewerkers WSW vervoer die niet zelfstandig kunnen reizen. (herkomsten en bestemmingen) 2.7 Vrijwilligersvervoer Uit de ingevulde vragenlijst van de Vlearmoesbus blijkt dat ca. 350 reizigers per maand reizen met het vrijwilligersvervoer (ca. 11 ritten per dag). De herkomsten en bestemmingen zijn niet beschikbaar. De andere vrijwilligersprojecten hebben geen informatie aangeleverd (zie werkdocument 1, bijlage C). Cissonius Groep pagina 14

15 2.8 Verwachte trends en ontwikkelingen Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen te onderscheiden die van invloed zijn op doelgroepenvervoer en waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van kansrijke oplossingen voor beleidseffectief en efficiënt uitvoeren en beheren van vervoer. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen weergegeven plus de richting van de effecten van deze trends en ontwikkelingen. Een uitgebreide beschrijving van de trends en ontwikkelingen wordt beschreven in werkdocument 1. Trends/ ontwikkelingen Doelgroepenvervoer waar trend of ontwikkeling invloed op heeft Effect op volume Effect op kwaliteit AWBZ: decentralisatie en AWBZ vervoer bezuinigingen vervoer Extramuralisering: afbouw AWBZ vervoer ZZP Wet Passend onderwijs Leerlingenvervoer Versterking zelfredzaamheid WMO, AWBZ en Leerlingenvervoer Budgetten onder druk Alle Demografische trends -vergrijzing -krimp Verbetering toegankelijkheid OV WSW en Wajong in participatiewet Lokale initiatieven door vrijwilligers WMO, AWBZ en Leerlingenvervoer WMO, en AWBZ vervoer WSW vervoer WMO, en AWBZ vervoer Tabel 2.12: Trends en ontwikkelingen en de effecten op vervoer Deze ontwikkelingen sluiten aan op het onderzoek Krachten bundelen voor een toekomst vast doelgroepenvervoer en OV van het ministerie van VWS, namelijk: Voor doelgroepenvervoer geldt dat de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een (autonome) toename van de vraag naar (collectief) vervoer. De ontwikkelingen in zorgbeleid en maatschappelijke ondersteuning zullen er juist voor zorgen dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van het (collectief) vervoer. Cissonius Groep pagina 15

16 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek 3. Kansrijke oplossingen Na de inventarisatie is bekeken op welke wijze opdrachtgevers van vervoer kunnen sturen om het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer efficiënt te organiseren. 3.1 Van sturingsinstrumenten naar kansrijke oplossingen Allereerst zijn de sturingsinstrumenten opgesteld. De sturingsinstrumenten om als opdrachtgever van het vervoer te anticiperen op de toekomstige vraag en aanbod. In september zijn drie werksessies gehouden met ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beleid en/ of uitvoering van het leerlingenvervoer, WMO vervoer en transitie van de AWBZ. Hier is draagvlak voor de sturingsinstrumenten bepaald. Op 8 oktober jl. is een werkconferentie georganiseerd voor alle partijen die op één of andere manier betrokken zijn bij het openbaar vervoer en doelgroepen vervoer in de regio Achterhoek. Tijdens de werkconferentie zijn kansrijke oplossingen bepaald, onderverdeeld naar vier categorieën: 1. Het sturen op de vraag 2. Het bundelen van vervoer 3. Hervormen van de onderkant van het OV 4. Samenwerken in organisatie van vervoer. Cissonius Groep pagina 16

17 Deze categorieën worden per kansrijke oplossing in de volgende paragraaf nader toegelicht. Een aantal kansrijke oplossingen worden al binnen de regio (incidenteel) opgepakt, maar zouden meer vanuit de verantwoordelijkheid en onder regie van de regiogemeenten of regio moeten plaatsvinden. 3.2 Kansrijke oplossingen m.b.t. het sturen van de vraag Kansrijke oplossingen gericht op het sturen van de vraag worden onderverdeeld naar locatie van voorzieningen en versterken van eigen kracht Locatie van voorzieningen Kansrijke oplossing 1: Benutten gemeentelijke faciliteiten Er is een ontwikkeling naar meer wijkgericht werken. Deze ontwikkeling heeft een sterke invloed op de vervoervraag, de mogelijkheden om hier met aanbod op in te spelen en de eigen kracht van mensen te benutten. De ontwikkeling kunnen de gemeenten benutten en versterken om de vraag naar vervoer te reduceren. Een optie hiervoor is het benutten van gemeentelijke faciliteiten zoals sportverenigingen, buurtcentra etc. om zorg en voorzieningen meer in de kern/gemeente aan te kunnen bieden. Op bescheiden schaal gebeurt dit al in de regio Achterhoek. Kansrijke oplossing 2: Dagbesteding dichterbij AWBZ instellingen pogen de bezuinigingen op vervoerkosten op te vangen door cliënten dichter bij hun woonlocatie zorg aan te bieden. Zij kijken wie waar dagbesteding ontvangt en of voor degene een dichterbij gelegen passend aanbod beschikbaar is. Deze beweging kunnen gemeenten in de toekomst voortzetten en versterken. Gemeenten inventariseren dan het zorgaanbod binnen de gemeente en de zorgdoelgroepen. Er wordt gekeken of voor de grootste groepen dagbesteding aangeboden wordt. Indien dit niet het geval is wordt dagbesteding dichter in de buurt gecreëerd. Samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieder is essentieel, bij de zorgaanbieder is veel kennis aanwezig die de gemeente kan benutten. Kansrijke oplossing 3: Verbeter basis voorzieningenniveau De krimp en vergrijzing van de regio Achterhoek brengt het risico met zich mee dat het voorzieningenniveau terugloopt. Dat betekent dat mensen niet meer dicht in de buurt naar bibliotheek, buurthuis, huisartsenpost of pinautomaat kunnen. Mensen moeten langere afstanden afleggen om deze basisvoorzieningen te bereiken, hetgeen een kosten opdrijvend effect kan hebben, met name op het gebruik van de Regiotaxi. Gemeenten kunnen voor de toekomst beleid opstellen m.b.t. een basis voorzieningenniveau per dorpskern, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke balie, Cissonius Groep pagina 17

18 dokterspost, bibliotheek. Hiermee kan een stijgend gebruik van o.a. de Regiotaxi worden voorkomen. Kansrijke oplossing 4: Digitale toegankelijkheid voorzieningen Met name voor een regio met de kenmerken van de Achterhoek bieden digitale voorzieningen veel mogelijkheden om vervoerstromen te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: digitaal doktersconsult, digitaal verlengen paspoort of lenen van boeken in bibliotheek. Binnen de zorg biedt digitalisering eveneens veel mogelijkheden. Fatima Zorg is reeds met een proef met Ipads bezig. Kansrijke oplossing 5: Sturen op locatie speciaal onderwijs Op dit moment specialiseren veel scholen voor speciaal onderwijs en dagbestedingscentra zich op een groep met specifieke kenmerken. Een kansrijke oplossing is binnen één gebouw groepen met verschillende kenmerken specialistisch onderwijs of zorg aan te bieden. Deze ontwikkeling, door speciaal onderwijs dichter in de buurt van de woonomgeving aan te bieden, zie je in heel Nederland en ook de regio Achterhoek terugkomen Versterken van eigen kracht Kansrijke oplossing 6: Aanscherping indicatiestelling In het verleden zijn mensen te veel gepamperd en is men verworven rechten als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Zowel gemeenten (WMO- en leerlingenvervoer) als instellingen en WSW bedrijven zien mogelijkheden in strenger indiceren. Houdt meer rekening wat de cliënt zelf kan en wat de omgeving kan bij het toekennen van vervoervoorzieningen. Indicatiestelling bij AWBZ bestaat nu uit een keer een hokje aanvinken, waarna iemand gedurende lange tijd vervoervergoeding kijkt. In de toekomst moet meer gekeken worden wat iemand werkelijk nodig heeft en of degene deze vervoervoorziening voor iedere reis echt nodig heeft. De huidige praktijk van wijkgericht werken en Welzijn nieuwe stijl met keukentafelgesprek past hier goed bij. Deze kansrijke oplossing moet gecombineerd worden met begeleiding, training en zorgen zodat mensen meer aan de maatschappij kunnen deelnemen. Kansrijke oplossing 7: Training, begeleiding en informatie Het inzetten op training, begeleiden en informeren van doelgroepen via projecten als MEE op weg om hen meer op eigen kracht te laten reizen (lopen, fietsen of met het reguliere OV). Door iemand te training en/of (tijdelijk) te begeleiden nemen diens mogelijkheden zich zelfstandig te verplaatsen toe. De training en begeleiding vergt een kleine investering en Cissonius Groep pagina 18

19 levert relatief veel rendement op. Dit is de ervaring van WSW bedrijf Hameland. Kansrijke oplossing 8: Ondersteunen netwerk Biedt waar mogelijk de omgeving van leerling of cliënt de mogelijkheid het vervoer uit te voeren. Ondersteun ouders en begeleiders zodat ze zelf/gezamenlijk een groter deel van het vervoer kunnen verzorgen. Op dit moment worden niet alle mogelijkheden van de ouders/begeleiders benut, terwijl die dat soms wel willen. Onderzocht kan worden of het inzetten van prijsprikkels mogelijk is om mensen er toe te bewegen meer zelf te reizen of door ouders/begeleiders te laten brengen. Bij WSW bedrijven kan carpoolen worden gestimuleerd. Training en begeleiding van de omgeving is ook nodig om cliënten meer zelfredzaam te maken. Onderdeel van training van cliënten kan ook zijn het informeren of ondersteunen van de omgeving. Kansrijke oplossing 9: Scootmobiel en driewielfiets pool Scootmobielen zijn nu een individuele voorziening en worden vaak niet optimaal gebruikt. Door middel van het inzetten van driewiel- of duofietsen kunnen ouderen en gehandicapten langer/meer bewegen. Zowel scootmobiel gebruik als driewiel-/duofiets gebruik kan gestimuleerd worden door het plaatsen van een pool bij verzorgingstehuizen of instellingen. Dit gebeurt al binnen de regio Achterhoek maar kan verder worden uitgebreid. Bij Fatima Zorg in Wehl worden al duofietsen (naar tevredenheid) ingezet. 3.3 Kansrijke oplossingen m.b.t. bundelen van vervoer Bundelen in het voertuig Kansrijke oplossing 10: Bundeling van vaste ritten AWBZ-, WSW-, en leerlingenvervoer in het voertuig Door de decentralisatie van de extramurale zorg ontstaat voor de gemeentelijk opdrachtgevers in de toekomst meer vervoersvolume. Uit de data analyse blijkt dat schooltijden en de aanvangstijden van de dagbestedingen en WSW bedrijven elkaar overlappen. Bezien moet worden of bundeling van deze vaste ritten kan leiden tot efficiëntie in het samenstellen van ritten. Kansrijke oplossing 11: Centrale opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer Met het huidige leerlingenvervoer worden de scholieren s ochtends bij de deur opgehaald en s middags bij de deur afgezet. De vervoerder rijdt hierdoor een langere route en dit leidt tot een langere reistijd voor de Cissonius Groep pagina 19

20 scholieren, met name degenen die als eerste worden opgehaald en als laatste weer bij de deur worden afgezet. Een maatregel is om één of meerdere centrale opstapplaatsen in een woonkern. Scholieren reizen zelfstandig of met begeleiding naar de centrale opstapplaats om vervolgens naar de school en terug te worden vervoerd. Deze kansrijke oplossing is al ingevoerd bij de gemeente Montferland, maar zou ook in andere gemeenten kunnen plaatsvinden. Een aantal gemeenten hebben een poging gedaan, maar bleek qua kosten niets op te leveren, maar leidt mogelijk wel tot meer zelfredzaamheid van de leerling. Kansrijke oplossing 12: Bundelen van vervoer conform Twents model Deze maatregel betreft naast het bundelen van vaste ritten ook het bundelen van flexibele ritten. Of met andere woorden: er wordt voor alle doelgroepen niet gebundeld naar regeling, maar naar vervoersbehoefte en uitvoeringsmogelijkheden. Onderscheid in het vervoersysteem wordt gemaakt in vaste ritten (geen vrije keuze in ophaalmoment en route), flexibele ritten (lange vooraanmeldtijd met hoge combinatie in het voertuig), flexibele ritten (korte vooraanmeldtijd en lagere combinatie) en flexibele ritten (zonder combinatie). De hoogte van de kosten voor de opdrachtgever en/ of reiziger zijn een combinatie van tijd en geld. In werkdocument 3, bijlage D, wordt het Twents model nader beschreven Bundelen in de tijd Kansrijke oplossing 13: Volgtijdelijke bundeling van leerlingenvervoer, AWBZen WSW-vervoer Doordat ook veel openingstijden en eindtijden van scholen, WSW bedrijven en dagbestedingen op elkaar aansluiten wordt het vervoer van deze doelgroepen in de tijd gebundeld. De begintijden van scholen vindt vaak eerder plaats dan de begintijden van dagbesteding. Indien tijden van een aantal scholen, dagbestedingen en bedrijven niet goed op elkaar aansluiten vindt overleg plaats met de desbetreffende school of dagbesteding. Op dit moment starten schoolinstellingen en zorginstellingen bijna gelijktijdig waardoor een hoog aantal chauffeurs en voertuigen voor een korte periode ingezet moeten worden. Spreiding verlaagt het aantal benodigde voertuigen en spreidt de afschrijving van de voertuigen over alle vormen. Cissonius Groep pagina 20

21 Figuur 3.1: efficiëntie in tijdsspreiding (bron; M.Berloth, Regio Twente) Kansrijke oplossing 14: Bundelen in de tijd met een dal- en spitstarief voor flexibele ritten Het volgtijdelijk bundelen van vaste ritten voor leerlingen, dagbesteding en WSW bedrijven wordt gecombineerd met flexibele ritten van vraagafhankelijk OV en WMO vervoer. Tussen ca en uur en tussen en uur en na uur zullen geen of weinig vast ritten worden gereden. Door het gebruik van vervoer in deze tijden te stimuleren kunnen OV en WMO reizigers tegen een lager tarief, een dal tarief, reizen. Voor de overige tijden betalen de OV en WMO reizigers een spitstarief. 3.4 Kansrijke oplossingen m.b.t. hervormen onderkant van het OV De rol van de onderkant van het OV De provincie gaat zich in de toekomst voornamelijk richten op de dikke lijnen, bestaande lijnen worden mogelijk meer gestrekt. Daarnaast zullen naar verwachting ook parallelle lijnen, nog meer dan nu al het geval is, van de kaart verdwijnen. Door deze ontwikkeling zullen gemeenten meer en meer een betrokkenheid krijgen bij de invulling van de onderkant van het openbaar vervoer. Kansrijke oplossing 15: Meer buurtbussen Steeds meer lijnen in de het buitengebied worden gestrekt (direct en koster) zodat de reistijden van verbindingen tussen grotere kernen en/of OV knooppunten sneller worden. Dit leidt echter vaak wel tot een verschraling van het aanbod van regulier openbaar vervoer in delen van het buitengebied/ de regio. Met name kleinere kernen ondervinden hiervan de gevolgen. Door nu meer buurtbussen in te zetten blijven deze kleine kernen bereikbaar en zal de druk op onder meer de Regiotaxi minder toenemen Cissonius Groep pagina 21

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout!

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout! Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer 7 maart 2014 te Voorhout www.cissonius.nl Inhoud 1. Toelichting doelgroepenvervoer 2. Onderzoek 3. Inventarisatie

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel

Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel OV in de Achterhoek Aantal plaatsen: 120 Trein: 18 Bus: 70 Buurtbus: 58 Geen OV: 19 Wat is een regiotaxi geen onderdeel van het OV-net 8-persoons bus beroepschauffeurs

Nadere informatie

Basismobiliteit in de regio Achterhoek

Basismobiliteit in de regio Achterhoek Achterhoek Basismobiliteit in de regio Achterhoek Kadernota Projectgroep Basismobiliteit Achterhoek 1 augustus 2015 INHOUD Inhoud... 1 Begrippenlijst... 3 1 Samenvatting... 6 2 Inleiding... 11 2.1 Waarom

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding Programma: Inleiding Peter Drenth Basismobiliteit door Ivo Visser (Projectleider Basismobiliteit) Keuze s en inhoudelijke discussie Basismobiliteit : De mogelijkheid voor inwoners om zich tegen een redelijk

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Raadsinformatie avond 4 februari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1. Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31 december 2015; En

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken.

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. Bijlage 5: Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. In het kader van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen is een lijst met mogelijke pilots opgesteld. Naar aanleiding van

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

Gevraagd advies op het thema basismobiliteit. 16 november Sociale Raad Aalten Adviesraad voor sociaal domein

Gevraagd advies op het thema basismobiliteit. 16 november Sociale Raad Aalten Adviesraad voor sociaal domein Gevraagd advies op het thema basismobiliteit 16 november 2016 Sociale Raad Aalten Adviesraad voor sociaal domein November 2016 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitgangspunten advies 3. Advies-

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Totale kosten: Dekking Provincie Gemeenten Derden Zie projecten Zie projecten Zie projecten Zie projecten. Zie projectenlijst

Totale kosten: Dekking Provincie Gemeenten Derden Zie projecten Zie projecten Zie projecten Zie projecten. Zie projectenlijst Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020 Programma 3: Bereikbaarheid Programmalijn 3.1: Fysieke infrastructuur - Bovenlokale bereikbaarheid Wat speelt er? Een goede bereikbaarheid is een zeer belangrijke

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN. Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer

MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN. Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer Kennismaken met het onderwerp en met elkaar Kengetallen doelgroepenvervoer Ken de reiziger De opgave Visie op de toekomst Mobiliteitspiramide

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015.

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015. Aanvullende notitie Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015 Inleiding De gemeenten uit de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen, aangevuld met

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer

Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 1. Inleiding Aanleiding De gemeenten uit de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen, aangevuld met Druten, bereiden de aanbesteding

Nadere informatie

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Agenda 1. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2. Toekomstontwikkelingen OV-land 3. Samenwerking = Maatwerk

Nadere informatie

Maatregelen AWBZ-vervoer

Maatregelen AWBZ-vervoer Quick scan gewijzigde bekostigingssystematiek Maatregelen AWBZ-vervoer Het kabinet heeft besloten per 1 januari 2015 de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo. Dit brengt

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op?

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Guy Hermans- Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2 juni 213 - s Hertogenbosch Indeling presentatie Korte toelichting op rol KpVV Naar goed en betaalbaar collectief

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer

Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer Marktconsultatiedocument Zwolle, 15 januari 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 9 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 7 april 2015

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 7 april 2015 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00272 Onderwerp Raadsmededeling over: doelgroepenvervoer - Besluitvormend Beknopte samenvatting In de commissie Welzijn van 19 januari

Nadere informatie

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer INHOUD Kerncijfers en startpunt Wat is de omvang van het vervoer en wat is de null-situatie Twentse visie op vervoer Welke uitgangspunten zijn gedefinieerd voor het vervolg Uitdagingen en oplossingen Waar

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Inhoud Context / terugblik Doelen en uitgangspunten Keuze regiemodel Proces en planning Verwervingsstrategie en bestek Specifieke

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Onderzoek prognoses volumes Regiotaxi Gelderland - prognose bestek. Rapport

Onderzoek prognoses volumes Regiotaxi Gelderland - prognose bestek. Rapport Onderzoek prognoses volumes Regiotaxi Gelderland - prognose bestek Rapport Onderzoek prognoses volumes Regiotaxi Gelderland - prognose bestek Rapport In opdracht van: Provincie Gelderland 13 maart 2014

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Behandelend ambtenaar : T.T. Kamsma Telefoonnummer : 0596 6911161 E-mailadres : t.kamsma@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Samenwerking op gebied van basismobiliteit Besluit om: 1. De Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/R.J.A.M. Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 16 juni 2015 Pierik-van der Snel Programma Samenleving

Nadere informatie

BV mobiliteitsplatform doeigroepenvervoer

BV mobiliteitsplatform doeigroepenvervoer DORDRECHT1 ) ) Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 14 juni 2016 Ons kenmerk MO/1640258 Begrotingsprogramma Zorg en ondersteuning Betreft WENSEN EN BEDENKINGEN

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw Annelies Futselaar (SP) inzake Implementatie "Samen op weg" (geindiceerd vervoer).

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw Annelies Futselaar (SP) inzake Implementatie Samen op weg (geindiceerd vervoer). Corsanummer: 1700064543 Op 18 mei 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van mevrouw Annelies Futselaar van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer

Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. Frings, R. Helmer-Englebert Samenvatting Er wordt

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Basismobiliteit in de regio Achterhoek

Basismobiliteit in de regio Achterhoek Basismobiliteit in de regio Achterhoek Concept-Kadernota Projectgroep Basismobiliteit Achterhoek 22 mei 2015 INHOUD Inhoud... 1 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Aanleiding Basismobiliteit... 5

Nadere informatie

Samen op weg, Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid

Samen op weg, Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Samen op weg, Twentse visie op onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Hoofdlijnen visie Het inzetten en stimuleren van de eigen kracht van mensen en lokale initiatieven Het maximaal gebruik maken van

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost

Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost C O N C E P T Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost Januari 2007 Inleiding In de loop van 2001 hebben de Provincie Noord-Brabant en 14 gemeenten in Brabant Noordoost besloten de krachten te

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om per 1 februari 2014 deze maatregelen van de OV-Taxi door te voeren.

Voorgesteld wordt om per 1 februari 2014 deze maatregelen van de OV-Taxi door te voeren. Collegebesluit Onderwerp: Kostenbeheersing OV-taxi Reg. Nummer: 2013/511662 1. Inleiding In de periode 2011-2013 is geconstateerd dat de kosten van de OV-Taxi zijn toegenomen voor alle gemeenten in Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg Wonen Zorg Welzijn Groeps- en seniorenwoningen Op de plaats van de voormalige Frankenschool aan de Frankenstraat te Aalten is in opdracht van Stichting Zorgcombinatie

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Toiletten op regionale stations Uitwerking Motie 61 Provincie Gelderland

Toiletten op regionale stations Uitwerking Motie 61 Provincie Gelderland Plan van Aanpak Toiletten op regionale stations Uitwerking Motie 61 Provincie Gelderland Wat willen we bereiken? Provincie Gelderland wil in 2015 op alle regionale stations in Gelderland waar nog geen

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Implementatieplan doelgroepenvervoer Haaglanden. 8 december 2015

Implementatieplan doelgroepenvervoer Haaglanden. 8 december 2015 Implementatieplan doelgroepenvervoer Haaglanden 8 december 2015 0. Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Naar maatregelen 3 1.3 Proces 3 1.4 Samenwerking 4 1.5 Leeswijzer 5 2. Beschrijving van maatregelen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

In deze notitie wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de motie.

In deze notitie wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de motie. Effecten veranderende leeftijdsopbouw op het Wmo voorzieningenniveau a. Aanleiding Op 10 november 2015 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht na te gaan hoe de veranderende

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten 16-03-2017 1 Openstellen markt maart 2017 producten 3 Openstelling markt maart 2017 Planning 4 Tussenstand werkgroep inhoudelijk integratie producten Doelstelling

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 25 juni 2012 Nr.: 16 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer E.J.A. Groen in 't Wout Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538778 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

922567(/ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU. I&V-148 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 9 november J.I. Hennekeij

922567(/ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU. I&V-148 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 9 november J.I. Hennekeij &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ 2QGHUZHUS J.I. Hennekeij Collectief vraagafhankelijk vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen YHUJDGHULQJ 36: 17 december

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie