Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport"

Transcriptie

1 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport

2 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport In opdracht van: Regio Achterhoek en provincie Gelderland 22 november 2013 Nummer: 0006-E2-D Cissonius Groep pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel en onderzoeksvragen Leeswijzer 6 2. Resultaten inventarisatie Openbaar vervoer (incl. buurtbus) Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) WMO vervoer (Regiotaxi) Leerlingenvervoer AWBZ vervoer WSW vervoer Vrijwilligersvervoer Verwachte trends en ontwikkelingen Kansrijke oplossingen Van sturingsinstrumenten naar kansrijke oplossingen Kansrijke oplossingen m.b.t. het sturen van de vraag Kansrijke oplossingen m.b.t. bundelen van vervoer Kansrijke oplossingen m.b.t. hervormen onderkant 21 van het OV 3.5 Kansrijke oplossingen m.b.t. samenwerking in 22 organisatie van vervoer 3.6 Keuze kansrijke oplossingen Naar implementatie Geselecteerde kansrijke oplossingen Scenario s basismobiliteit en provinciale denklijn Naar een regionaal regiecentrum Besparing beheerskosten Besparing vervoerskosten Uitwerking implementatie Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 35 Bijlagen A. Implementatiebladen Cissonius Groep pagina 3

4 1. Inleiding Het eindrapport van het onderzoek naar het organiseren van basismobiliteit in de regio Achterhoek is een beknopte samenvatting van de resultaten die beschikbaar zijn gesteld. Het onderzoek is ingedeeld naar drie fasen, namelijk: Een inventarisatie (fase 1) Benoemen van kansrijke oplossingen (fase 2) Opstellen van een implementatieplan (fase 3). De onderzoeksresultaten van elke fase zijn opgenomen in een werkdocumenten. In dit eindrapport wordt voor meer verdieping regelmatig verwezen naar de afzonderlijke werkdocumenten. De werkdocumenten zijn beschikbaar en bij de opdrachtgever van dit onderzoek op te vragen. 1.1 Aanleiding Sinds 2007 rijdt de Regiotaxi Gelderland in de regio Achterhoek. Een vraagafhankelijk vervoersysteem voor mensen die gebruik maken van openbaar vervoer en WMO vervoer. In de loop van de jaren is gebleken dat de Regiotaxi een relatief dure, maar noodzakelijke voorziening voor het garanderen van basismobiliteit is. Het is namelijk wenselijk dat kwetsbare burgers en bewoners van buitengebieden over voldoende mogelijkheden beschikken om zich te verplaatsen en te participeren in de samenleving. Aan de andere kant worden budgetten kleiner en neemt de vraag om efficiëntie toe. Het idee is om met behoud van kwaliteit een betere efficiëntie te bereiken door de verschillende vormen van openbaar en besloten vervoer in samenhang te organiseren. Vanuit de bestuurlijke adviesgroep Regiotaxi is daarom opdracht gegeven om toekomstscenario s voor basismobiliteit te ontwikkelen: Scenario 1: optimalisatie van het huidig aanbod Scenario 2: noaberschap. Scenario 3: klant aan het stuur. Scenario 4: robuust collectief basisnetwerk in combinatie met maatwerkvervoer. De scenario s verschillen fundamenteel qua rolverdeling tussen de provincie en gemeenten/regio en qua betrokkenheid van inwoners en kwetsbare burgers. De provincie Gelderland stuurt aan op scenario 4. Op termijn wil de provincie Gelderland alleen verantwoordelijk zijn voor het kernnet openbaar vervoer en de verantwoordelijkheid en de regie voor het aanvullende vervoer Cissonius Groep pagina 4

5 en het doelgroepenvervoer overlaten aan de gemeenten in de regio Achterhoek. De gemeente Bronckhorst heeft namens de regio Achterhoek, en in samenwerking met de provincie Gelderland, de Cissonius Groep opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de regionale basismobiliteit beter te organiseren rekening houdend met de komende ontwikkelingen. 1.2 Doel en onderzoeksvragen Doel van het onderzoek is in de eerste plaats inzicht te krijgen in de omvang, organisatie, kosten en vervoerrelaties van het reguliere openbaar vervoer, de Regiotaxi (OV), Regiotaxi (WMO vervoer), leerlingenvervoer, AWBZ vervoer en het WSW vervoer in de regio Achterhoek. Aan de hand van deze inzichten moeten vervolgens de mogelijkheden worden verkend voor mogelijke efficiëntie, hetgeen moet uitmonden in een concrete invulling en uitwerking van een aantal kansrijke oplossingen. Centraal staan een goede vervoerkwaliteit voor de inwoners van de regio, een optimale inzet van beschikbare middelen, de rolverdeling tussen provincie Gelderland en de regio Achterhoek en draagvlak bij alle betrokken partijen. Gedurende het onderzoek zijn de volgende hoofdvragen beantwoord: 1. Wat zijn de karakteristieken van vraag en aanbod (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) en welke ontwikkelingen zijn daarbij aan te merken? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor verbetering van efficiëntie, binnen randvoorwaarden van vervoerkwaliteit, organisatiemogelijkheden en draagvlak? 3. Wat is een ideale invulling, uitwerking en implementatie van basismobiliteit, wat betekent deze uitwerking organisatorisch, vervoerkundig, maatschappelijk en kostentechnisch, en hoe verhoudt zich dit (kwalitatief) tot de andere scenario s? 4. Welke effecten hebben de demografische ontwikkelingen op het (doelgroepen) vervoer in de Achterhoek? 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 Inventarisatie en eerste fase van het onderzoek, wordt aandacht besteed aan de karakteristieken van vraag en aanbod (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) en de ontwikkelingen die daarbij zijn aan te merken. Tevens gaan wij in op de effecten van demografische ontwikkelingen Cissonius Groep pagina 5

6 (krimp, vergrijzing en ontgroening) op het (doelgroepen) vervoer in de Achterhoek. In hoofdstuk 3 Kansrijke oplossingen en tweede fase van het onderzoek, worden de mogelijkheden voor duurzame efficiëntieverbeteringen binnen de randvoorwaarden van vervoerkwaliteit, organisatiemogelijkheden en draagvlak beschreven. In hoofdstuk 4 Naar implementatie en derde en tevens laatste fase van het onderzoek betreft een beschrijving van de provinciale denklijn over basismobiliteit, een uitwerking van een regionaal regiecentrum en een doorrekening van de kosten van vervoer. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. In de bijlage zijn in de vorm van informatiebladen de meest kansrijk aangemerkte oplossingen nader uitgewerkt. Cissonius Groep pagina 6

7 2. Resultaten inventarisatie 2.1 Openbaar vervoer (incl. buurtbus) In totaal zijn in de maand november reizigers op de reguliere buslijnen geregistreerd. Dit betreffen niet de unieke reizigers, maar het aantal instappers. In kaart 2.1 is te zien dat de meeste reizigers zich verplaatsen met de buslijnen die rijden tussen Doetinchem Enschede v.v. Enschede Eefde Warnsveld Zutphen 54 Lochem Neede Haaksbergen Vorden Borculo 74 Berkelland Eibergen Eerbeek 503 Brummen 82 Ruurlo Bronckhorst 72 Dieren 659 Hengelo (Gld) 1000 Groenlo Doesburg Hoog-Keppel Hummelo 51 Zelhem 23 Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde 25 Doetinchem 25 Winterswijk Winterswijk Wehl Doetinchem 196 Zevenaar Didam Montferland Beek Zeddam 697 Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten 1001 Openbaar Vervoer reizigers per dag < 's-heerenberg Gendringen Lobith 195 Dinxperlo > Lijnnr Geen informatie Kaart 2.1: Aantallen reizigers per werkdag op de reguliere en buurtbuslijnen. Op de kaart zijn de rode cijfers de lijnnummers. Voor de lichtblauwe dunne lijnen zijn geen aantallen beschikbaar. In totaal zijn in de maand november reizigerskilometers op de reguliere buslijnen geregistreerd. In de kaart is te zien dat de op de buslijnen tussen Doetinchem Enschede v.v. de meeste reizigerskilometers plaatsvinden. Opvallend is het relatief laag aantal reizigerskilometers op de buslijnen tussen Doetinchem Arnhem v.v. Vrijwel zeker is dit te verklaren door parallelle treinverbinding Doetinchem - Zevenaar Winterwijk v.v. Cissonius Groep pagina 7

8 2.2 Vraagafhankelijk openbaar vervoer (Regiotaxi) Het aantal gereden ritten voor het vraagafhankelijk openbaar vervoer is ca per maand en het aantal zones ca per maand. Dit is een gemiddelde over de eerste drie maanden van De provincie Gelderland verwacht dat het volume vanaf juli 2013 zal afnemen. Dit heeft te maken met het feit dat de provincie Gelderland vanaf juli 2013 de OV-reiziger een dwingend reisadvies geeft om over te stappen naar een OV halte. In kaart 2.2 zijn de vervoerstromen te zien voor het vraagafhankelijke openbaar vervoer. Het beeld wordt bevestigd dat veel herkomsten en bestemmingen gelegen liggen tussen het platteland en stedelijk gebied. Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Zevenaar Gaanderen Aalten Montferland Beek Zeddam Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Regiotaxi - OV (4PPC) aantal ritten/mnd Millingen aan de Rijn Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo 1-5 (228) 6-10 (51) (18) (18) > 20 (21) Kaart 2.2: Aantal ritten per maand (vervoerstromen vraagafhankelijk vervoer OV, Regiotaxi) 2.3 WMO vervoer (Regiotaxi) Het aantal geïndiceerde reizigers per maand is en het aantal reizende pashouders is per maand. Het aantal gereden ritten is en het aantal zones per maand (zie tabel 2.3). Dit is een gemiddelde over de eerste drie maanden van Cissonius Groep pagina 8

9 Tabel 2.3: Aantal WMO zones en ritten per gemeenten per maand (gemiddelde eerste drie maanden 2013) In kaart 2.4 worden de vervoerstromen weergegeven van het WMO vervoer. De bron voor het maken van deze kaart is het ritbestand van maart Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Zevenaar Didam Montferland Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Aalten Aalten Regiotaxi - WMO (4PPC) aantal ritten/mnd Ulft 1-25 (991) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo (109) (103) (25) (12) Kaart 2.4: Aantal ritten per maand (herkomsten en bestemmingen WMO vervoer, Regiotaxi) In kaart 2.4 is lastig te zien wat de relatief grootste vervoersstromen zijn binnen het WMO vervoer. In kaart 2.5 is dit beter te zien. In deze kaart zijn de herkomsten en bestemmingen in de klasse 1 25 ritten uit de kaart verwijderd. Cissonius Groep pagina 9

10 Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Zevenaar Didam Montferland Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten Regiotaxi - WMO belangrijkste ritten/mnd Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo (109) (103) (25) > 300 (12) Kaart 2.5: Aantal ritten per maand (belangrijkste herkomsten en bestemmingen WMO vervoer, Regiotaxi) Opvallend zijn de relatief grote vervoerstromen tussen Aalten Winterwijk, en Winterwijk Lichtenvoorde. Tussen de woonkernen Aalten Winterwijk is wel een treinverbinding aanwezig, maar wordt geen openbaar vervoer per bus aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtbus, terwijl er wel WMO geïndiceerden zijn die zich mogelijk willen en kunnen verplaatsten met het openbaar vervoer per bus. 2.4 Leerlingenvervoer In onderstaande tabel 2.6 wordt het aantal leerlingen per gemeente weergegeven die in aanmerking komen en gebruik maken van georganiseerd vervoer en het aantal leerlingen met een vergoeding. Cissonius Groep pagina 10

11 Tabel 2.6: Aantal geïndiceerde leerlingen met onderscheid naar georganiseerd vervoer en vergoeding. In kaart 2.7 is te zien dat ook relatief veel ritten van en naar de regio Achterhoek plaatsvinden. Het betreffen scholen in Apeldoorn, Arnhem, Enschede en Zutphen. De ritten per gemeenten zijn onderscheiden naar kleur. Voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is onderscheid in kleur niet mogelijk omdat één ritbestand voor alle vier gemeenten is aangeleverd. De ritten van de gemeente Oude IJsselstreek ontbreken in de kaart. De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen ritbestand aangeleverd. Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Warnsveld Neede Zutphen Borculo Vorden Berkelland Eibergen Eerbeek Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Wehl Doetinchem Doetinchem Winterswijk Winterswijk Didam Varsseveld Zevenaar Gaanderen Aalten Beek Montferland Zeddam Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Aalten Ulft Leerlingenvervooer (reizigers per dag) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo Bronkhorst Montferland Doetinchem Overige gemeentes Kaart 2.7: Ritten per dag voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oost Gelre, Doetinchem, Montferland en Winterswijk. Cissonius Groep pagina 11

12 2.5 AWBZ vervoer In tabel 2.8 worden het aantal extramurale cliënten in de Achterhoek weergegeven. Het aantal cliënten met onderscheid tussen cliënten met vervoer in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en een Persoon Gebonden Budget (PGB). Tabel 2.8: Aantal extramurale cliënten in 2012 onderverdeeld naar ZIN en PGB (bron: CIZ en Vektis) Met de beschikbare gegevens bleek het niet mogelijk om herkomsten en bestemmingen van en naar dagbestedingen voor de regio Achterhoek op kaart weer te geven. Op basis van data, afkomstig van gemeenten, worden in werkdocument 1 (bijlage D en E) wel het aantal extramurale cliënten naar herkomst weergegeven met vervoerbewegingen naar ZIN/ PGB en doelgroep. In kaart 2.9 en 2.10 worden het aantal cliënten per gemeente weergegeven in tabel 2.8 uitgesplitst naar grondslag (type handicap). Cissonius Groep pagina 12

13 Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Bronckhorst Dieren Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Doetinchem Doetinchem Wehl Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Verdeling clienten ZIN Zevenaar Montferland Gaanderen Terborg Aalten Aalten 250 Silvolde Millingen aan de Rijn Lobith Beek Zeddam 's-heerenberg Ulft Oude IJsselstreek Gendringen Dinxperlo Lichamelijke handicap Psychogeriatrische ziekte Verstandelijke handicap Somatische ziekte Zintuigelijke handicap GGZ Figuur 2.9: Verdeling extramurale cliënten ZIN per gemeente naar grondslag (type handicap) Apeldoorn Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Vorden Berkelland Eibergen Brummen Ruurlo Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Rheden Doesburg Hoog-Keppel Hummelo Zelhem Mariënvelde Oost Gelre Halle Lichtenvoorde Doetinchem Wehl Doetinchem Winterswijk Winterswijk Duiven Didam Varsseveld Verdeling clienten PGB Zevenaar Montferland Gaanderen Terborg Silvolde Aalten Aalten 140 Beek Zeddam Oude IJsselstreek Ulft Lichamelijke handicap Millingen aan de Rijn Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo Psychogeriatische ziekte Verstandelijke handicap Somatische ziekte Zintuigelijke handicap Psychiatrische aandoening Figuur 2.10: Verdeling extramurale cliënten PGB per gemeente naar grondslag (type handicap) Cissonius Groep pagina 13

14 2.6 WSW vervoer De WSW bedrijven Hameland en Wedeo hebben medewerkers in dienst, waarvan 396 medewerkers (16%) niet in staat zijn om zelfstandig te reizen. Het betreffen met name ritten tussen vestigingen en dus niet tussen woonadres en hoofdvestiging van de betreffende medewerker. De herkomsten en bestemmingen van het WSW bedrijf Delta, gevestigd in Zutphen, zijn niet beschikbaar en dus niet op de kaart weergegeven. Gorssel Enschede Eefde Lochem Haaksbergen Zutphen Warnsveld Neede Borculo Eerbeek Brummen Vorden Ruurlo Berkelland Eibergen Dieren Bronckhorst Hengelo (Gld) Groenlo Doesburg Hummelo Hoog-Keppel Doetinchem Wehl Doetinchem Zelhem Mariënvelde Halle Oost Gelre Lichtenvoorde Winterswijk Winterswijk WSW - Wedeo aantal medewerkers 1 (15) 2-5 (5) 6-10 (1) Zevenaar Didam Montferland Beek Zeddam Varsseveld Gaanderen Terborg Silvolde Oude IJsselstreek Ulft Aalten Aalten (1) (1) WSW - Hameland aantal medewerkers 1 (2) Lobith 's-heerenberg Gendringen Dinxperlo 2-5 (3) 6-10 (6) (5) (5) Kaart 2.11 tabel: Aantal medewerkers WSW vervoer die niet zelfstandig kunnen reizen. (herkomsten en bestemmingen) 2.7 Vrijwilligersvervoer Uit de ingevulde vragenlijst van de Vlearmoesbus blijkt dat ca. 350 reizigers per maand reizen met het vrijwilligersvervoer (ca. 11 ritten per dag). De herkomsten en bestemmingen zijn niet beschikbaar. De andere vrijwilligersprojecten hebben geen informatie aangeleverd (zie werkdocument 1, bijlage C). Cissonius Groep pagina 14

15 2.8 Verwachte trends en ontwikkelingen Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen te onderscheiden die van invloed zijn op doelgroepenvervoer en waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van kansrijke oplossingen voor beleidseffectief en efficiënt uitvoeren en beheren van vervoer. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen weergegeven plus de richting van de effecten van deze trends en ontwikkelingen. Een uitgebreide beschrijving van de trends en ontwikkelingen wordt beschreven in werkdocument 1. Trends/ ontwikkelingen Doelgroepenvervoer waar trend of ontwikkeling invloed op heeft Effect op volume Effect op kwaliteit AWBZ: decentralisatie en AWBZ vervoer bezuinigingen vervoer Extramuralisering: afbouw AWBZ vervoer ZZP Wet Passend onderwijs Leerlingenvervoer Versterking zelfredzaamheid WMO, AWBZ en Leerlingenvervoer Budgetten onder druk Alle Demografische trends -vergrijzing -krimp Verbetering toegankelijkheid OV WSW en Wajong in participatiewet Lokale initiatieven door vrijwilligers WMO, AWBZ en Leerlingenvervoer WMO, en AWBZ vervoer WSW vervoer WMO, en AWBZ vervoer Tabel 2.12: Trends en ontwikkelingen en de effecten op vervoer Deze ontwikkelingen sluiten aan op het onderzoek Krachten bundelen voor een toekomst vast doelgroepenvervoer en OV van het ministerie van VWS, namelijk: Voor doelgroepenvervoer geldt dat de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een (autonome) toename van de vraag naar (collectief) vervoer. De ontwikkelingen in zorgbeleid en maatschappelijke ondersteuning zullen er juist voor zorgen dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van het (collectief) vervoer. Cissonius Groep pagina 15

16 Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek 3. Kansrijke oplossingen Na de inventarisatie is bekeken op welke wijze opdrachtgevers van vervoer kunnen sturen om het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer efficiënt te organiseren. 3.1 Van sturingsinstrumenten naar kansrijke oplossingen Allereerst zijn de sturingsinstrumenten opgesteld. De sturingsinstrumenten om als opdrachtgever van het vervoer te anticiperen op de toekomstige vraag en aanbod. In september zijn drie werksessies gehouden met ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beleid en/ of uitvoering van het leerlingenvervoer, WMO vervoer en transitie van de AWBZ. Hier is draagvlak voor de sturingsinstrumenten bepaald. Op 8 oktober jl. is een werkconferentie georganiseerd voor alle partijen die op één of andere manier betrokken zijn bij het openbaar vervoer en doelgroepen vervoer in de regio Achterhoek. Tijdens de werkconferentie zijn kansrijke oplossingen bepaald, onderverdeeld naar vier categorieën: 1. Het sturen op de vraag 2. Het bundelen van vervoer 3. Hervormen van de onderkant van het OV 4. Samenwerken in organisatie van vervoer. Cissonius Groep pagina 16

17 Deze categorieën worden per kansrijke oplossing in de volgende paragraaf nader toegelicht. Een aantal kansrijke oplossingen worden al binnen de regio (incidenteel) opgepakt, maar zouden meer vanuit de verantwoordelijkheid en onder regie van de regiogemeenten of regio moeten plaatsvinden. 3.2 Kansrijke oplossingen m.b.t. het sturen van de vraag Kansrijke oplossingen gericht op het sturen van de vraag worden onderverdeeld naar locatie van voorzieningen en versterken van eigen kracht Locatie van voorzieningen Kansrijke oplossing 1: Benutten gemeentelijke faciliteiten Er is een ontwikkeling naar meer wijkgericht werken. Deze ontwikkeling heeft een sterke invloed op de vervoervraag, de mogelijkheden om hier met aanbod op in te spelen en de eigen kracht van mensen te benutten. De ontwikkeling kunnen de gemeenten benutten en versterken om de vraag naar vervoer te reduceren. Een optie hiervoor is het benutten van gemeentelijke faciliteiten zoals sportverenigingen, buurtcentra etc. om zorg en voorzieningen meer in de kern/gemeente aan te kunnen bieden. Op bescheiden schaal gebeurt dit al in de regio Achterhoek. Kansrijke oplossing 2: Dagbesteding dichterbij AWBZ instellingen pogen de bezuinigingen op vervoerkosten op te vangen door cliënten dichter bij hun woonlocatie zorg aan te bieden. Zij kijken wie waar dagbesteding ontvangt en of voor degene een dichterbij gelegen passend aanbod beschikbaar is. Deze beweging kunnen gemeenten in de toekomst voortzetten en versterken. Gemeenten inventariseren dan het zorgaanbod binnen de gemeente en de zorgdoelgroepen. Er wordt gekeken of voor de grootste groepen dagbesteding aangeboden wordt. Indien dit niet het geval is wordt dagbesteding dichter in de buurt gecreëerd. Samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieder is essentieel, bij de zorgaanbieder is veel kennis aanwezig die de gemeente kan benutten. Kansrijke oplossing 3: Verbeter basis voorzieningenniveau De krimp en vergrijzing van de regio Achterhoek brengt het risico met zich mee dat het voorzieningenniveau terugloopt. Dat betekent dat mensen niet meer dicht in de buurt naar bibliotheek, buurthuis, huisartsenpost of pinautomaat kunnen. Mensen moeten langere afstanden afleggen om deze basisvoorzieningen te bereiken, hetgeen een kosten opdrijvend effect kan hebben, met name op het gebruik van de Regiotaxi. Gemeenten kunnen voor de toekomst beleid opstellen m.b.t. een basis voorzieningenniveau per dorpskern, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke balie, Cissonius Groep pagina 17

18 dokterspost, bibliotheek. Hiermee kan een stijgend gebruik van o.a. de Regiotaxi worden voorkomen. Kansrijke oplossing 4: Digitale toegankelijkheid voorzieningen Met name voor een regio met de kenmerken van de Achterhoek bieden digitale voorzieningen veel mogelijkheden om vervoerstromen te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: digitaal doktersconsult, digitaal verlengen paspoort of lenen van boeken in bibliotheek. Binnen de zorg biedt digitalisering eveneens veel mogelijkheden. Fatima Zorg is reeds met een proef met Ipads bezig. Kansrijke oplossing 5: Sturen op locatie speciaal onderwijs Op dit moment specialiseren veel scholen voor speciaal onderwijs en dagbestedingscentra zich op een groep met specifieke kenmerken. Een kansrijke oplossing is binnen één gebouw groepen met verschillende kenmerken specialistisch onderwijs of zorg aan te bieden. Deze ontwikkeling, door speciaal onderwijs dichter in de buurt van de woonomgeving aan te bieden, zie je in heel Nederland en ook de regio Achterhoek terugkomen Versterken van eigen kracht Kansrijke oplossing 6: Aanscherping indicatiestelling In het verleden zijn mensen te veel gepamperd en is men verworven rechten als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Zowel gemeenten (WMO- en leerlingenvervoer) als instellingen en WSW bedrijven zien mogelijkheden in strenger indiceren. Houdt meer rekening wat de cliënt zelf kan en wat de omgeving kan bij het toekennen van vervoervoorzieningen. Indicatiestelling bij AWBZ bestaat nu uit een keer een hokje aanvinken, waarna iemand gedurende lange tijd vervoervergoeding kijkt. In de toekomst moet meer gekeken worden wat iemand werkelijk nodig heeft en of degene deze vervoervoorziening voor iedere reis echt nodig heeft. De huidige praktijk van wijkgericht werken en Welzijn nieuwe stijl met keukentafelgesprek past hier goed bij. Deze kansrijke oplossing moet gecombineerd worden met begeleiding, training en zorgen zodat mensen meer aan de maatschappij kunnen deelnemen. Kansrijke oplossing 7: Training, begeleiding en informatie Het inzetten op training, begeleiden en informeren van doelgroepen via projecten als MEE op weg om hen meer op eigen kracht te laten reizen (lopen, fietsen of met het reguliere OV). Door iemand te training en/of (tijdelijk) te begeleiden nemen diens mogelijkheden zich zelfstandig te verplaatsen toe. De training en begeleiding vergt een kleine investering en Cissonius Groep pagina 18

19 levert relatief veel rendement op. Dit is de ervaring van WSW bedrijf Hameland. Kansrijke oplossing 8: Ondersteunen netwerk Biedt waar mogelijk de omgeving van leerling of cliënt de mogelijkheid het vervoer uit te voeren. Ondersteun ouders en begeleiders zodat ze zelf/gezamenlijk een groter deel van het vervoer kunnen verzorgen. Op dit moment worden niet alle mogelijkheden van de ouders/begeleiders benut, terwijl die dat soms wel willen. Onderzocht kan worden of het inzetten van prijsprikkels mogelijk is om mensen er toe te bewegen meer zelf te reizen of door ouders/begeleiders te laten brengen. Bij WSW bedrijven kan carpoolen worden gestimuleerd. Training en begeleiding van de omgeving is ook nodig om cliënten meer zelfredzaam te maken. Onderdeel van training van cliënten kan ook zijn het informeren of ondersteunen van de omgeving. Kansrijke oplossing 9: Scootmobiel en driewielfiets pool Scootmobielen zijn nu een individuele voorziening en worden vaak niet optimaal gebruikt. Door middel van het inzetten van driewiel- of duofietsen kunnen ouderen en gehandicapten langer/meer bewegen. Zowel scootmobiel gebruik als driewiel-/duofiets gebruik kan gestimuleerd worden door het plaatsen van een pool bij verzorgingstehuizen of instellingen. Dit gebeurt al binnen de regio Achterhoek maar kan verder worden uitgebreid. Bij Fatima Zorg in Wehl worden al duofietsen (naar tevredenheid) ingezet. 3.3 Kansrijke oplossingen m.b.t. bundelen van vervoer Bundelen in het voertuig Kansrijke oplossing 10: Bundeling van vaste ritten AWBZ-, WSW-, en leerlingenvervoer in het voertuig Door de decentralisatie van de extramurale zorg ontstaat voor de gemeentelijk opdrachtgevers in de toekomst meer vervoersvolume. Uit de data analyse blijkt dat schooltijden en de aanvangstijden van de dagbestedingen en WSW bedrijven elkaar overlappen. Bezien moet worden of bundeling van deze vaste ritten kan leiden tot efficiëntie in het samenstellen van ritten. Kansrijke oplossing 11: Centrale opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer Met het huidige leerlingenvervoer worden de scholieren s ochtends bij de deur opgehaald en s middags bij de deur afgezet. De vervoerder rijdt hierdoor een langere route en dit leidt tot een langere reistijd voor de Cissonius Groep pagina 19

20 scholieren, met name degenen die als eerste worden opgehaald en als laatste weer bij de deur worden afgezet. Een maatregel is om één of meerdere centrale opstapplaatsen in een woonkern. Scholieren reizen zelfstandig of met begeleiding naar de centrale opstapplaats om vervolgens naar de school en terug te worden vervoerd. Deze kansrijke oplossing is al ingevoerd bij de gemeente Montferland, maar zou ook in andere gemeenten kunnen plaatsvinden. Een aantal gemeenten hebben een poging gedaan, maar bleek qua kosten niets op te leveren, maar leidt mogelijk wel tot meer zelfredzaamheid van de leerling. Kansrijke oplossing 12: Bundelen van vervoer conform Twents model Deze maatregel betreft naast het bundelen van vaste ritten ook het bundelen van flexibele ritten. Of met andere woorden: er wordt voor alle doelgroepen niet gebundeld naar regeling, maar naar vervoersbehoefte en uitvoeringsmogelijkheden. Onderscheid in het vervoersysteem wordt gemaakt in vaste ritten (geen vrije keuze in ophaalmoment en route), flexibele ritten (lange vooraanmeldtijd met hoge combinatie in het voertuig), flexibele ritten (korte vooraanmeldtijd en lagere combinatie) en flexibele ritten (zonder combinatie). De hoogte van de kosten voor de opdrachtgever en/ of reiziger zijn een combinatie van tijd en geld. In werkdocument 3, bijlage D, wordt het Twents model nader beschreven Bundelen in de tijd Kansrijke oplossing 13: Volgtijdelijke bundeling van leerlingenvervoer, AWBZen WSW-vervoer Doordat ook veel openingstijden en eindtijden van scholen, WSW bedrijven en dagbestedingen op elkaar aansluiten wordt het vervoer van deze doelgroepen in de tijd gebundeld. De begintijden van scholen vindt vaak eerder plaats dan de begintijden van dagbesteding. Indien tijden van een aantal scholen, dagbestedingen en bedrijven niet goed op elkaar aansluiten vindt overleg plaats met de desbetreffende school of dagbesteding. Op dit moment starten schoolinstellingen en zorginstellingen bijna gelijktijdig waardoor een hoog aantal chauffeurs en voertuigen voor een korte periode ingezet moeten worden. Spreiding verlaagt het aantal benodigde voertuigen en spreidt de afschrijving van de voertuigen over alle vormen. Cissonius Groep pagina 20

21 Figuur 3.1: efficiëntie in tijdsspreiding (bron; M.Berloth, Regio Twente) Kansrijke oplossing 14: Bundelen in de tijd met een dal- en spitstarief voor flexibele ritten Het volgtijdelijk bundelen van vaste ritten voor leerlingen, dagbesteding en WSW bedrijven wordt gecombineerd met flexibele ritten van vraagafhankelijk OV en WMO vervoer. Tussen ca en uur en tussen en uur en na uur zullen geen of weinig vast ritten worden gereden. Door het gebruik van vervoer in deze tijden te stimuleren kunnen OV en WMO reizigers tegen een lager tarief, een dal tarief, reizen. Voor de overige tijden betalen de OV en WMO reizigers een spitstarief. 3.4 Kansrijke oplossingen m.b.t. hervormen onderkant van het OV De rol van de onderkant van het OV De provincie gaat zich in de toekomst voornamelijk richten op de dikke lijnen, bestaande lijnen worden mogelijk meer gestrekt. Daarnaast zullen naar verwachting ook parallelle lijnen, nog meer dan nu al het geval is, van de kaart verdwijnen. Door deze ontwikkeling zullen gemeenten meer en meer een betrokkenheid krijgen bij de invulling van de onderkant van het openbaar vervoer. Kansrijke oplossing 15: Meer buurtbussen Steeds meer lijnen in de het buitengebied worden gestrekt (direct en koster) zodat de reistijden van verbindingen tussen grotere kernen en/of OV knooppunten sneller worden. Dit leidt echter vaak wel tot een verschraling van het aanbod van regulier openbaar vervoer in delen van het buitengebied/ de regio. Met name kleinere kernen ondervinden hiervan de gevolgen. Door nu meer buurtbussen in te zetten blijven deze kleine kernen bereikbaar en zal de druk op onder meer de Regiotaxi minder toenemen Cissonius Groep pagina 21

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout!

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout! Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer 7 maart 2014 te Voorhout www.cissonius.nl Inhoud 1. Toelichting doelgroepenvervoer 2. Onderzoek 3. Inventarisatie

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

Basismobiliteit in de regio Achterhoek

Basismobiliteit in de regio Achterhoek Achterhoek Basismobiliteit in de regio Achterhoek Kadernota Projectgroep Basismobiliteit Achterhoek 1 augustus 2015 INHOUD Inhoud... 1 Begrippenlijst... 3 1 Samenvatting... 6 2 Inleiding... 11 2.1 Waarom

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015.

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015. Aanvullende notitie Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015 Inleiding De gemeenten uit de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen, aangevuld met

Nadere informatie

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op?

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Guy Hermans- Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2 juni 213 - s Hertogenbosch Indeling presentatie Korte toelichting op rol KpVV Naar goed en betaalbaar collectief

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 7 april 2015

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 7 april 2015 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00272 Onderwerp Raadsmededeling over: doelgroepenvervoer - Besluitvormend Beknopte samenvatting In de commissie Welzijn van 19 januari

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Basismobiliteit in de regio Achterhoek

Basismobiliteit in de regio Achterhoek Basismobiliteit in de regio Achterhoek Concept-Kadernota Projectgroep Basismobiliteit Achterhoek 22 mei 2015 INHOUD Inhoud... 1 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Aanleiding Basismobiliteit... 5

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg Wonen Zorg Welzijn Groeps- en seniorenwoningen Op de plaats van de voormalige Frankenschool aan de Frankenstraat te Aalten is in opdracht van Stichting Zorgcombinatie

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer

Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. Frings, R. Helmer-Englebert Samenvatting Er wordt

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Onderzoek optimalisatie doelgroepenvervoer Holland Rijnland

Onderzoek optimalisatie doelgroepenvervoer Holland Rijnland Onderzoek optimalisatie doelgroepenvervoer Holland Rijnland Werkdocument 2: Huidige en toekomstige vervoerstromen regio Holland Rijnland Onderzoek optimalisatie doelgroepenvervoer Holland Rijnland Werkdocument

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 21.677 Ambulant begeleiders MBO vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting ARBE dienstverlening Parttime 24-10-2014 21.675 Verpleegkundige 21.674 PMB, Anker, Harreveld, 32-36 uur per

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 25 juni 2012 Nr.: 16 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Onderzoeksopzet Toekomstperspectief vervoer Limburg

BIJLAGE 2: Onderzoeksopzet Toekomstperspectief vervoer Limburg BIJLAGE 2: Onderzoeksopzet Toekomstperspectief Limburg Inleiding In een aantal gebieden in Limburg zijn dezelfde hoofdlijnen en uitgangspunten vastgesteld om het in de toekomst vorm te geven, aansluitend

Nadere informatie

Gerard Marlet & Clemens van Woerkens. De oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek

Gerard Marlet & Clemens van Woerkens. De oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek Gerard Marlet & Clemens van Woerkens De oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

OP WEG. Kadernota Basismobiliteit 2015-2019. Datum: 30 april 2015

OP WEG. Kadernota Basismobiliteit 2015-2019. Datum: 30 april 2015 OP WEG Kadernota Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 30 april 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Inhoudsopgave 00 Samenvatting...4 01 Inleiding...6

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De belangrijkste wapenfeiten uit 2014

De belangrijkste wapenfeiten uit 2014 Berkelland Bronckhorst Doesburg Achterhoek Oost Gelre Doetinchem Varsseveld Winterswijk Montferland Terborg Oude IJsselstreek Silvolde Aalten s-heerenberg Ulft Gendringen Duitsland Vestigingen van Azora

Nadere informatie

INTEGRAAL TOEKOMSTPERSPECTIEF OP

INTEGRAAL TOEKOMSTPERSPECTIEF OP INTEGRAAL TOEKOMSTPERSPECTIEF OP PASSEND LOKAAL VERVOER VOOR IEDEREEN IN ZUID-LIMBURG Bundeling visies Parkstad en Westelijke Mijnstreek/Heuvelland MEI 2014 - VERSIE 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B12-20869

Voorstel aan de raad. Nummer: B12-20869 Voorstel aan de raad Nummer: B12-20869 Portefeuille: Wmo & Maatschappelijke dienstverlening Programma: 2.1 Iedereen doet mee Programmaonderdeel: 2.1.2 Bieden van zorg Steller: M.M.P. van den Bremer Afdeling:

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fysiotherapeut 24 uur, Losserhof De Twentse Zorgcentra Parttime 9-10-2014

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fysiotherapeut 24 uur, Losserhof De Twentse Zorgcentra Parttime 9-10-2014 vac nr 21.579 21.578 21.577 21.576 21.575 21.573 21.572 21.571 21.569 21.570 21.565 21.564 21.563 21.561 21.560 21.559 21.558 21.182 vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fysiotherapeut

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Het doelgroepenvervoer zoals we dat nu kennen in Den Haag is georganiseerd op basis van de volgende regelgeving:.

Het doelgroepenvervoer zoals we dat nu kennen in Den Haag is georganiseerd op basis van de volgende regelgeving:. Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs drs. K.P. Klein mw. I. van Engelshoven Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Basismobiliteit in de Achterhoek. Route naar 1 januari 2017: Welke stappen zetten we? Nieuwsbrief voorjaar 2016

Nieuwsbrief. Basismobiliteit in de Achterhoek. Route naar 1 januari 2017: Welke stappen zetten we? Nieuwsbrief voorjaar 2016 Nieuwsbrief Nieuwsbrief voorjaar 2016 Basismobiliteit in de Achterhoek Iedere inwoner in de Achterhoek moet per 2017 via het openbaar vervoer of een andere vorm van geregeld vervoer van A naar B kunnen

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik!

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Marga Klompé is een onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en biedt alle zorg van huishoudelijke verzorging, persoonlijke

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie