De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen"

Transcriptie

1 De Cirkel Een middagje dansen Wel of geen uittreding zie pagina 3 zie pagina 13 Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen Juni 2013

2 Colofon De Cirkel is een uitgave voor de senioren in Beuningen en verschijnt 10 x per jaar. Redactie: Inhoudelijk: Theo Verheijen (eindredacteur), Geert Vink en Jan van Swam. Technische uitvoering: Theo Engels en Wim van Viegen. Redactieadres: Theo Verheijen, Wingerdstraat 79, 6641 BM Beuningen, Telefoon Aanleveren kopy: Drukwerk: Drukkerij Van Bergen, Weurt. Oplage en uitgave: 1425 ex. juni 2013, nummer 159. Website: Bestuur Vereniging van Senioren Beuningen: Voorzitter: Theo Ebben, Secretaris: Kees Veroude, Ratelwacht 43, 6641 EP Beuningen, , Penningmeester: Kees van Kerkhof, Vice-voorzitter: Wil Penninx, Lid: Janny van Kortenhof, Lid: Nelly Meijer, Lid: Jan van Swam, Lid:Theo Verheijen, Lid: Marijke van Tilburg, Ouderenadviseur: Coördinator: Jan van Swam, Ledenadministratie: Diny Penninx, , Houtgraveur 6, 6641 DR Beuningen De Vereniging van Senioren Beuningen is aangesloten bij K.B.O. Contributie euro 23,00 (acceptgiro euro 25,00) per persoon per jaar. Bankrekening Girorekening De Cirkel. De Vereniging van Senioren is niet aansprakelijk te stellen voor geplaatste artikelen en/of advertenties door derden. Opname van de kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking eens is. Cirkel niet ontvangen bel Centrale hulpverlening via: Perspectief Uittreding KBO Binnen onze vereniging was discussie betreffende de aansluiting bij de KBO. Als lid van de vereniging is men automatisch lid van de KBO. (Staat in de statuten) Het bestuur heeft in mei en juni 2012 de voor en nadelen van uittreding besproken. Een toelichting is gegeven op de ALV van 28 maart Uitgangspunten De landelijke Unie KBO en de provinciale KBO Gelderland zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Wat doet de KBO Unie KBO doet belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en Europees niveau en ontplooit activiteiten die regionaal uitgevoerd worden. KBO Gelderland geeft ondersteuning aan 98 verenigingen en is aanspreekpunt hiervan, verzorgt opleidingen en faciliteert de ledenadministratie. De KBO besteedt o.a. aandacht aan: AWBZ, indicatiestellingen, zorgverzekering, persoonlijke verzekeringen, huisvestingszorg, mantelzorg, verplicht eigen risico, geriatrie en WMO. Integrale veiligheid, ouderen huisvesting en veilig wonen. Pensioenen, financiering AOW en medezeggenschap pensioenfonds. Geestelijke verzorging ouderen, kwetsbare ouderen en oudermishandeling. Vrijwilligerswerk, beter zien, valpreventie en langer thuis wonen. Verder ontvangen KBO leden: 10x p/j de Nestor, kortingen op collectieve zorgverzekeringen en leden voordeel via 15 plus. Via de organisatie worden opleidingen verzorgd voor o.a. woonadvies, veiligheid, belastingaangifte en kader. Voor ons als VvSB worden uiteraard ook deze belangen behartigd en doen we hier ons voordeel mee. Er is een goede samenwerking van alle bonden (KBO, ANBO, PCOB) in de provincie Gelderland via de Samenwerkende Bonden voor Ouderen Gelderland. Het bestuur van de VvSB acht het niet wenselijk om uit te treden bij de Unie KBO - Uittreding uit de KBO zou betekenen dat veel belangenbehartiging verdwijnt. - Wij elders ondersteuning zullen moeten inkopen. - Een overstap van KBO naar de ANBO is niet interessant en bovendien duurder. - Er is een risico dat leden hun lidmaatschap opzeggen en elders lid worden. - Statuten en Huishoudelijk reglement zullen moeten worden aangepast. - En als belangrijkste willen we niet uitsluitend een gezelligheidsvereniging zijn. Het bestuur. 3

3 Uit de bestuurskamer Overname bestuurstaken Cor Benjamin Gedurende vele jaren heeft Cor de ledenadministratie bijgehouden, de uitgifte van de ledenpasjes verzorgd en de functie van 2e penningmeester vervuld. Cor is afgetreden als bestuurslid. Genoemde werkzaamheden worden nu als volgt ingevuld: 2e penningmeester: Nellie Meijer (nieuw bestuurslid) Ledenadministratie: Diny Penninx en Gudrun Bolt Uitgifte ledenpasjes: is uitbesteed + is gekozen voor een meer professionele uitvoering. Vanaf 1 januari 2014 heeft u nog maar 1 pasje nodig. Ledenpas Met de ledenpas kunt u zich legitimeren wanneer u deelneemt aan een cursus, busreis of (een van de) activiteiten van de vereniging. Niet van iedereen is bekend of hij/zij lid is van de vereniging. Het kan dus zijn dat u bij deelname aan activiteit, busreis of cursus gevraagd wordt naar inzage van de ledenpas. Veel winkeliers en bedrijven (te herkennen aan raam sticker) verlenen korting aan onze leden. Voor verkrijging van de korting hebt u ook de ledenpas nodig (let wel: op actieaanbiedingen wordt bijna nooit seniorenkorting verleend). Commissielijst Wijzigingen in het bestuur en overige mutaties maken het noodzakelijk de commissielijst regelmatig aan te passen. De commissielijst is onlangs vernieuwd. De vernieuwde lijst kunt u raadplegen op de website van de vereniging Per activiteit kunt u zien wie de activiteitenleider is en wie de contactpersoon van het bestuur. Website De nieuwe website van de vereniging is ruim een jaar in de lucht. Het actueel houden van de site vraagt de nodige tijd en aandacht. Belangrijk is ook dat informatie over cursus of activiteit tijdig wordt gemeld bij de beheerders van de website. Alleen dan kan de actualiteit van de site worden gewaarborgd. Het beheer van de site is in handen van Jan van Swam en Janny van Kortenhof. Informatie voor de site meldt u via Aan afmelden lidmaatschap via website Aanmelding als nieuw lid voor onze vereniging via website is helaas niet mogelijk. U moet immers een foto bijsluiten en een ondertekende machtiging. Wel kunt u het aanmeldingsformulier downloaden via de site. Opzegging van het lidmaatschap is wel mogelijk via de website. Inzet vrijwilligers bij behoefte aan hulp Al jaren is jullie vereniging bezig met hulp/begeleiding voor diegene die deze wensen. Ook vele andere organisaties zijn hiermee bezig, denk aan Gemeente, Zonnebloem en Perspectief. Hierdoor wordt het voor zowel hulpverleners als hulpvragers soms moeilijk waar aan te kloppen voor bepaalde diensten. Zo had Perspectief een klussendienst en een vrijwilligerscentrale. Ook wij hielden ons hiermede bezig. Perspectief is bezig een nieuwe inhoud te geven aan hun project Buur(t)hulp in samenwerking met de seniorenvereniging. Het project Buur(t)hulp houdt in dat vrijwilligers mensen helpen met vragen op het gebied van boodschappen doen, winkelen, kleine praktische klussen in en rond huis, begeleiding van en naar.., wandelen, recepten en/of boeken ophalen. Mocht u een vraag hebben die past binnen Buur(t)hulp dan gaat de projectleider ( Riëtte Benus) op zoek naar een vrijwilliger. Momenteel vindt er overleg plaats tussen de Vereniging van Senioren en Stichting Perspectief, hoe we uit de klussendienst en Buur(t)hulp hier voor beiden het maximale uit kunnen halen. Hulpvragen die voorheen aan de klussendienst van de seniorenvereniging werden gesteld kunnen nu bij Buur(t)hulp van Stg.-Perspectief terecht. Wellicht zullen, in een later stadium, ook verenigingen uit de andere dorpen hierbij aansluiten en niet alleen de senioren. Hebt u een vraag of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u bellen met (Riëtte Benus) Stg.-Perspectief. Over de verdere invulling hiervan melden we graag een volgende keer. Namens het bestuur, Wil Penninx 5

4 Beste senioren Zo de lintjesregen is weer neder gedaald. Ook Beuningen viel weer in de prijzen. Slechts drie bewoners van onze gemeente hebben een lintje ontvangen. Omdat zij op bijzondere wijze zich voor onze gemeenschap en/of het land hebben in gezet. Hartelijk gefeliciteerd hier voor. Toch vraag ik mij hier wel eens af waarom moet je nu een lintje krijgen? Is het nu zo bijzonder dat je al meer dan 25 jaar bij een en de zelfde vereniging in het bestuur zit? Is dat nu zo n prestatie? Is het zo n prestatie dat je al meer dan 25 jaar je volledig inzet bij je werkgever? Stank als dank mocht ik ontvangen van mijn werkgever. Want ik vind het niet zo n prestatie als je al zo lang in een bestuur zit. Nee, je zou het ook anders kunnen benaderen. Want als je niet weggaat zal er ook niemand komen om je te vervangen. Is het nu zo n prestatie dat je iets bijzonders doet voor een gemeenschap? Nee, is daarop mijn antwoord. Ik doe het graag. Want zijn er niet veel dorpelingen die gewoon op hun eigen wijze zich voor een ander inzetten. Zijn zij niet degene die het niet aan de grote klok hangen. Maar ze zijn wel gewoon belangeloos voor de gemeenschap bezig. Dit kan enkele uren per week zijn. Maar het kan ook enkele uren per dag. U roept maar en zij zetten zich in. Pas op het moment dat iemand er niet meer is gaan we het gemis ervaren. Maar voor we een maand verder zijn draait de wereld weer gewoon door. Waren deze medeburgers dan zo onbelangrijk? Nee, dierbare senioren. Wat zij belangeloos deden, deden zij voor de gemeenschap en voor u. Zo hielden zij geheel op hun eigen wijze deze gemeenschap mede draaide. Want zonder vrijwilligers was ons kikkerlandje nergens. Nederland staat bij de inzet van al deze vrijwilligers die het niet doen. Waarom komt zo n lintje vaak als je,je al mag rekenen tot de ouderen binnen onze gemeenschap? Vele zijn geroepen (voor een lintje te ontvangen) doch weinig uitverkoren. Hierdoor zijn zij die er geen ontvangen niet minder belangrijk. Want dankzij hun inzet worden er vele dingen belangeloos gedaan. Dank aan al die naamloze vrijwilligers die geen lintje hebben ontvangen. Misschien willen zij dat helemaal niet. Hoe leuk ze het ook mogen vinden. Maar wel gewoon dat korte zinnetje willen ze graag horen. Fijn dat je er weer was. Ook de troonswisseling was een belangrijk punt wat in deze periode is gepasseerd. Dit zal ongetwijfeld door vele via de tv zijn gevolgd. Hier zaten we ten minste eerste rang. Dat wij hierin een nieuwe tijd te gemoet gaan, is ongetwijfeld waar. Dat de tijd het ons zal leren staat als een paal boven water. Maar dat ik de monarchie een warm hart toe draag, is ook ongetwijfeld waar. Dat ik hier daarom hier niet kritisch over schrijf is niet waar. Aan alles zitten voor- en nadelen. En zij die hier anders over denken geef ik graag de ruimte, zolang ze mij die ruimte ook maar geven. Wij weten wat we hebben. Maar wij weten niet wat we dan krijgen, is in deze een waar woord. Tieske Teen Beuningen mei 2013 Symfonie in geel Waar eerst voorjaarsgeel in van alles overheerste, aan hazelaar wel het eerste, komt felgeel koolzaad naast en op landerij. Geelstralende paardebloemen in wei transformeren in enkele dagen tot witte dotten in het gras, waar hun gele aanwezigheid niet over het hoofd te zien was. Hun pluizen, door de wind tot eindelijk landen als aan parachutes gedragen. Aan elk ervan huizen zaden waardoor hier en daar een nieuwe paardebloem begint. Gouden regen popelt goudgeel te ontploffen, liefst onovertroffen door al die andere kleurstemmen in koor en orkest. Iedere bloeiende boom, plant en struik wil soleren, uitblinken op zijn best. Angela Walraven, Ewijk 7

5 Landelijke Fithockey toernooi groot succes Op dinsdag 23 april vond het 4e landelijke Fithockey toernooi plaats op de hockeyvelden van de Pelikaan te Roosendaal. Vanaf 11 uur streden 5 deelnemende Fithockey teams voor de eer. Het team dat het langst bestaat, Ares, won alle 4 de wedstrijden zonder maar een tegendoelpunt te incasseren. Het team van Derby werd verdienstelijk 2e, gevolgd door Beuningen, Pelikaan en als laatste Westland. De dag was fantastisch georganiseerd door hockeyvereniging de Pelikaan. Alle 80 deelnemers hebben een mooie, sportieve en vooral gezellige dag gehad. Precies waar Fithockey voor staat: Gezond en gezellig! Het volgende landelijke toernooi wordt gehouden op de velden van hockeyvereniging Ares op donderdag 17 oktober. Op deze dag speelt Ares al 10 jaar Fithockey en heeft de KNHB Fithockey al 5 jaar omarmd als aanbod voor senioren. Verslagje: Vol goede moed vertrokken we dinsdagochtend richting Roosendaal, het was een eindje rijden maar dan heb je ook wat. De ontvangst was allerhartelijkst, koffie met overheerlijke appeltaart, het weer was wat miezerig, maar dat kon de pret niet drukken. Ton ging snel op zoek naar een 8e spelers voor ons team, en kwam met Henk van Beuningen, voor de insiders bekend, aan. Na een team bespreking door onze coach Pieter trokken wij ten strijden Vol goede moed begonnen we aan onze eerste wedstrijd, tegen Derby, met Mimy in het doel, een achterhoede met Piet en Ton en op het middenveld Nelly Paul en Henk De voorhoede bestond uit Georgette en Gerda De eerste de beste aanval scoorde we het eerste doelpunt van het toernooi, jammer genoeg waren we niet opgewassen tegen 7 heren en een dame van Derby, allemaal met een hockey verleden en verloren we met 3-1. De tweede wedstrijd was jammer genoeg een kopie van de eerste en verloren we met 3-0. Na een heerlijke lunch, tomaten soep en div. broodjes, werd ons team omgezet. Mede door een blessure van Gerda. De volgende wedstrijd tegen Pelikaan ging voor ons prima en wonnen met 3-2, en de laatste wedstrijd kwamen we echt op stoom tegen Westland wonnen we met maar liefst 4-0. De derde plaats was zeker gesteld. Na een woordje van de vertegenwoordiger van de KNBO en de voorzitter van de organiserende vereniging, keerde we huiswaarts. Na iedereen thuis te hebben afgezet verzamelde we ons met partner bij de Provence, waar we de dag afsloten met een heerlijk etentje. Al met al een heerlijke dag, met een goed resultaat en zeker weten dat als we met het sterkst mogelijke elftal zouden spelen, we zeker mee doen om de eerste plaats. Dus iedereen 17 oktober in de agenda schrijven! Groetjes Paul Van de Commissie Reizen De vertrektijd van de bus naar Middelburg-Veere op woensdag 5 juni 2013 is om uur, vanaf de kerk aan de v. Heemstraweg. Voor de 5 daagse reis naar Friesland, Groningen en Texel zijn nog enkele 2-persoonskamers beschikbaar. Aanmelden/inlichtingen bij: Geert Vink, tel: of Joop Croonen, tel:

6 Het Seniorenhuis zal gesloten zijn op woensdag 17 juli, i.v.m. 4 daagseweek Maatschappelijk stage groot succes Via de maatschappelijk makelaar van stichting Perspectief krijgen veel stagiaires een leuke vrijwilligersplek. Vaak is dat een blokweek, maar het kunnen ook lintstages zijn. Zo had Florine Peereboom zich ingeschreven voor het maken van een Levensboek voor ouderen. Dit houdt in dat je samen met een oudere terugkijkt op het leven en herinneringen ophaalt. Een week is natuurlijk veel te kort, maar je geeft mensen toch de gelegenheid hun levensverhaal in het kort te vertellen. De stagiaire krijgt eerst een training hoe je in gesprek gaat met een ouder iemand. Dit gaat aan de hand van thema s, bijvoorbeeld wonen, relaties, werk, hobby en de kunst van het ouder worden. Je leert wat open en gesloten vragen zijn, hoe je vragen kunt verhelderen en welke afspraken je met elkaar maakt. In een handleiding staan veel tips voor het voeren van gesprekken, tips voor de vormgeving en omgaan met vertrouwelijke gegevens. Na de stage reacties van Florine. Van tevoren wist ik niet zo veel over hoe een maatschappelijke stage in zijn werk zou gaan. Ik wist dat het doel van de stage was om (vrijwilligers-)werk te doen en daarmee iets goeds te doen. Zag op tegen het regelen van de stage. De bedoeling was om zelf een stageadres te vinden, maar dit was uiteindelijk nog best lastig. Het was soms moeilijk om je aan te passen aan de doelgroep. Er is natuurlijk sprake van een groot verschil tussen de leeftijd, dus soms merkte ik wel dat er een soort generatiekloof was. Dit was soms lastig, maar vaak ook wel leuk, omdat je veel leert over een vorige generatie. Ik vond het wel makkelijk om mee te komen in de groep ouderen, omdat de meesten erg vriendelijk en vrolijk waren. Ik heb vooral geleerd hoe het er aan toe gaat op een dagopvang voor ouderen en hoe je om moet gaan met (de voor mij nieuwe) doelgroep. Ik vind dat een goede zaak, omdat ik denk dat vrijwilligerswerk belangrijk en nuttig is. Vrijwilligers doen veel nuttig (en soms zelfs noodzakelijk) werk voor de maatschappij. Ik vind vrijwilligerswerk belangrijk en mijn stage heeft mij dit nog meer doen beseffen. Ik zie mijzelf nu echter nog geen vrijwilligerswerk doen, vooral omdat ik er weinig tijd voor heb. Later zou ik het denk ik wel willen doen. De maatschappelijk stage is erg leerzaam en een goede ervaring, want je leert met een (onbekende) doelgroep werken en leert wat vrijwilligerswerk precies inhoudt. Het maken van een levensboek voor ouderen leek mij leuk, omdat ik het interessant vind om verhalen en herinneringen van andere te horen. Schrijven is Sleuk, dus het was fijn dat ik creatief bezig kon zijn met het levensboek. Bovendien vind ik het een mooi idee dat je een oudere blij kunt maken met een levensboek, In het begin was het even wennen om te werken met ouderen. Ik had nog geen ervaring met het werken met ouderen mensen en ik denk dat mijn stage daarom ook heel leerzaam is geweest, want ik heb veel geleerd over mijn doelgroep. De praktijk voldeed redelijk aan mijn verwachtingen. Ik heb veel gewerkt aan het levensboek en verder heb ik geholpen met de dagelijkse bezigheden in de dagopvang voor de ouderen. Het leukste was overhandigen van het levensboek aan de oudere zelf na afloop van de stage. Volgens mij was ze er heel blij mee en het is leuk om te zien dat jij iemand plezier kunt bezorgen door iets voor ze te maken waar ze nog lang van kunnen genieten. Zoek je ook een stage? Kijk op of neem contact op met de stagemakelaar in Beuningen Gerda Klijnstra en Valerie Bekkers Postbus AB Beuningen

7 Dansmiddag.met een gevoel van nostalgie Wie herinnert het zich niet, de eerste dansles. Onwennig met de beentjes van de vloer in de maat je voort bewegen op muziek. Het hoorde toch een beetje bij de opvoeding maar wat misschien nog wel belangrijker was..menig eerste kusje met je vriendje of vriendinnetje werd op de dansvloer uitgewisseld. Sommige prille vriendschappen eindigden later zelfs in een huwelijk. Dansles, voor de ouderen onder ons toentertijd de manier om mensen van het andere geslacht te ontmoeten. Al dan niet gechaperonneerd door een broer of zus, want enig toezicht leverde minder gevaar op.dachten de ouders!!!!! Hieronder een verslag van het bezoek aan de maandelijkse dansmiddag van de VvSB. In de zaal waar de maandelijkse dansmiddag plaats vond was het net alsof men de verwachting weer kon voelen zoals deze er was in onze jeugd. Een zaal waar de lichten zijn gedempt en men afwachtend in het halfdonker rondkijkt of de danspartner van de vorige keer er ook weer is. Wanneer hij/zij er dan is vlug wegkijken want je mag vooral niet gelijk laten blijken dat je elkaar leuk vind. Dat gevoel van nostalgie was deze middag niet uit te bannen bij binnenkomst in de halfdonkere zaal. De mensen zaten gezellig aan tafels die rondom de dansvloer waren neergezet. Op de tafels stonden schaaltjes met lekkere minigebakjes, een traktatie van een echtpaar dat onlangs 40-jaar getrouwd was.en elkaar misschien voor de eerste keer ook ontmoet had ergens op een dansvloer, wie zal het zeggen. De muzikanten waren de instrumenten aan het stemmen en tussen het gebabbeld en aanhalen van sociale contacten door, klonk af en toe een stukje inspeelmuziek dat een niet duidelijke melodie voortbracht. De heer H. de Waal, organisator van deze middag, heette iedereen welkom en wenste allen een fijne dansmiddag toe. Zijn laatste woorden waren nauwelijks weg geëbd of de muziek barste in alle hevigheid los. De paren stroomden naar de dansvloer om de nooit verleerde danspassen in verbazingwekkende lenigheid uit te voeren. Later werd mij verteld dat er zelfs een senior van in de tachtig aanwezig was en niet van de dansvloer was weg te slaan. Waaruit blijkt dat dansen niet aan een bepaalde leeftijd is gebonden en men dat ook op een respectabele leeftijd nog kan uitoefenen. De volgende dansmiddag is 9 juni a.s. De paren waren zeer geconcentreerd tijdens het dansen want je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de mensen die een dansronde overslaan iets moois te zien krijgen. Er was een danspaar die zeer gedreven en professioneel de dansen uitvoerde en waar menig paar met een tikje jaloezie naar keek. Ook de schrijfster van dit verslag was een beetje jaloers op al de dansende paren.. Het is haar (en ook haar echtgenoot) nooit gelukt om het dansen goed onder de knie te krijgen. Het maatgevoel was, en is heden ten dage nog steeds niet aanwezig. Om goed te kunnen dansen is dit toch wel een eerste vereiste.. Toch is professioneel dansen niet perse nodig om deel te nemen aan de maandelijkse dansmiddag. Het gaat ook om de gezelligheid en het onderhouden van sociale contacten. De gezelligheid was deze middag zeker aanwezig en voor degene onder ons die de danskunst niet goed beheersen, laten we elkaar troosten met de woorden.niet iedereen heeft dezelfde talenten (en maar gelukkig ook) en dat maakt de mens uniek! 13

8 Filipinne A B C 3 4 D E F G H I J K 2 L M N 9 4 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - welke straat woont onze eindredacteur naam van de soos evenementenplein activiteit meestal op de eerste woensdag van de maand schrijfster van onze gedichten maandelijks schrijver functie Kees van Kerkhof woonwijk in Beuningen wie is de secretaris activiteit op donderdag dansgelegenheid hier is de markt altijd muziekgezelschap bij het dansen van welke adverteerder is dit telefoonnummer Gelijke getallen zijn gelijke letters. Bij juiste invulling leest u in de getinte balk een uitdrukking. Stuur deze uitdrukking voor 22 juni a.s. naar: Th. Engels, Burg. Geradtslaan 5b, 6641 ZR Beuningen. (Wel adresgegevens vermelden). Onder de goede oplossingen wordt een bon van euro verloot. Beschikbaar gesteld door de Vereniging van Senioren Beuningen samen met "De Provence" Grand Cafe-Restaurant, Julianaplein 43 te Beuningen. De gehele oplossing van puzzel nummer 158 ziet u hiernaast het nummer van het overgebleven blokje moet blokje 8 zijn De winnaar van de bon is: L.P.Chr. van Horssen Thujapark15, 6642 CB Beuningen. Hartelijk gefeliciteerd. De bon wordt binnenkort uitgereikt. Te koop gevraagd voor een van onze leden Een Scootmobiel Graag contact opnemen met G.Vink

9 Gemeente Beuningen in gesprek met zorgvrijwilligers Zorgvrijwilligers, belangrijk voor de gemeente Vrijwilligers doen belangrijk werk in de zorg voor onze medemensen. Hun werk draagt ertoe bij dat hulpbehoevende mensen díe extra aandacht, ondersteuning en afleiding krijgen, die professionele hulpverleners niet kunnen geven. De verwachting is dat door allerlei ontwikkelingen een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De gemeente Beuningen wil graag weten wat de zorgvrijwilligers vinden van het vrijwilligerswerk en hoe ze kijken naar de toekomst. Om die reden organiseert de gemeente bijeenkomsten waarin vrijwilligers hun ervaringen vertellen. Meld u aan voor een groepsgesprek! De gemeente organiseert in juni in alle dorpen van onze gemeente, in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt, een gesprek met een representatieve groep. Voor elk dorp nodigt de gemeente ongeveer 10 mensen uit. Wilt u uw ervaringen als vrijwilliger delen met anderen? Vindt u het belangrijk dat de gemeente weet wat het vrijwilligerswerk betekent, wat lastig is in het vrijwilligerswerk en hoe u aankijkt tegen de toekomstige ontwikkelingen? Meld u dan aan bij Gert-Jan ten Brinke, telefonisch via of door een te sturen aan De gemeente zoekt vooral vrijwilligers uit Weurt en Ewijk. Wie zijn de zorgvrijwilligers? Voorbeelden van zorgvrijwilligers zijn: de vrijwilliger die vrijwillige thuishulp of zorg levert bij hulpdiensten, buddyzorg, stervensbegeleiding, bezoekdiensten voor ouderen, dementerenden, gehandicapten en chronisch zieken, en maatjesprojecten. In de gemeente Beuningen hebben we veel vrijwilligers die actief zijn in de zorg, bij een zorginstelling (bijvoorbeeld de Zorggroep Maas en Waal), een vrijwilligersorganisatie (zoals de Zonnebloem of de parochie) of als individuele vrijwillige zorgverlener. Wat wordt er gedaan met uw verhaal? Alle verhalen worden opgeschreven en geanalyseerd. De voorlopige conclusies worden vervolgens in een tweede ronde van gesprekken na de zomervakantie aan de deelnemers voorgelegd, aangevuld met de vrijwilligerscoördinatoren en bestuurders van betrokken organisaties. Dan wordt besproken wat hieruit kan en moet volgen. In een overkoepelende slotbijeenkomst vertalen de deelnemers de resultaten in vervolgacties voor de gemeente en instellingen van zorg en welzijn. Naast de zorgvrijwilligers zijn bij de slotbijeenkomst de wethouder aanwezig en vertegenwoordigers van de professionele en vrijwillige zorg- en welzijnsorganisaties. Open dag klikgebit op 27 april groot succes! De open dag over de implantaat gedragen prothese bij Tandheelkundig Centrum Beuningen was wederom een groot succes. Tijdens de diverse presentaties werd duidelijk uitgelegd wat de voordelen zijn van een klikgebit ten opzichte van een gewone prothese. Van de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen bij de zorgverzekeraar werd dan ook gretig gebruik gemaakt. Aangezien het niet voor iedereen mogelijk was om bij de open dag aanwezig te zijn, biedt Tandheelkundig Centrum Beuningen de mogelijkheid om kosteloos een intakegesprek te plannen met de klikgebit-specialist Maarten van Dijk. Ook is het mogelijk om vragen te stellen via Verder zijn er veel vragen omtrent de overname van de patiëntengroep van Tandheelkunde Hillebrands (voormalige praktijk van Dhr. Bollen). De patiënten hebben onderdak gevonden bij zowel Tandheelkundig Centrum Beuningen als Mondzorg Beuningen. U kunt bij deze praktijken terecht voor uw patiëntendossier indien u al een andere tandarts heeft gevonden. U kunt erop vertrouwen dat u bij deze praktijken in goede handen bent een een langdurige relatie op kunt bouwen met vakkundige tandartsen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met

10 Klik-tip Door Chris Remmel, docent SeniorWeb Cookies verwijderen Bij een bezoek aan een website moet volgens de Nederlandse "Cookiewet" worden vermeld dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. Als bezoeker van een website wordt je gevraagd toestemming te geven om zo'n cookie op je pc te plaatsen. Bij sommige websites moet je zelfs cookies accepteren om de inhoud van de website te mogen bekijken of om de website te gebruiken (internetbankieren). Cookies zijn kleine bestanden die door de bezochte website op je computer worden geplaatst. De meeste cookies zijn onschadelijk en bevorderen o.a. een snelle opening van de betreffende website bij een volgend bezoek. Er zijn echter ook cookies die je surfgedrag in kaart brengen. Dat kan als een inbreuk op je privacy beschouwd worden. Er komen veel vragen hoe die cookies kunnen worden verwijderd. Internet Explorer: - Op de menubalk klik je op "Extra" - Heb je de menubalk niet in beeld, klik dan rechtsboven op de knop "Extra" (het tandwiel) - Klik dan op "Internetopties" - Klik op het tabblad "Algemeen" - Onder het hoofdje "Browsegeschiedenis" klik je op de knop "Verwijderen" - Plaats nu vinkjes waar gewenst - Tenslotte klik je op de knop "Verwijderen" - Sluit het scherm door op "OK" te klikken. Kom gezellig eten in het Eetpunt in Weurt Het Eetpunt in de Kloosterhof in Weurt is dé sociale ontmoetingsplek waar wekelijks aan u een heerlijk 3-gangenmenu wordt geserveerd. Alle inwoners, van jong tot oud, uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen zijn van harte welkom bij het Eetpunt. De kosten hiervoor bedragen 7,50. Aanmelden kan tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de dag van het eetpunt vòòr uur via de aanmeldstrook die u kunt vinden bij COOP Compact (Laan , Weurt), de Kloosterhof (Kapittelweg 2a, Weurt) of Stichting Perspectief in Beuningen (Molenstraat 54, Beuningen) Voor meer informatie en/of reserveren kunt u contact opnemen met Stichting Perspectief: Apple ipad: - Ga naar het beginscherm - Ga naar Instellingen - Klik aan de linkerkant op "Safari" - Rechts onderaan staat de knop "Verwijder cookies" - Druk hierop en bevestig je keuze. Initiatief Studiegroep De Beurs Kijkt u regelmatig naar RTL-Z, volgt u ook de ontwikkelingen op Beursplein 5 en de financiële wereld. Dan zult u ook niet (altijd) de bewegingen van koersen begrijpen en heeft u ook moeite om de effecten van nieuws en marktverwachtingen in te schatten. Of u nu zelf op de beurs actief bent of alleen geïnteresseerd, het zou toch heel fijn zijn hierover met gelijkgestemden van gedachten te kunnen wisselen. Via deze weg wil ik toetsen of er interesse is in een studiegroep die beursontwikkelingen volgt en bespreekt. Heb je kennis van technische- of fundamentele analyse, van opties of andere beleggingsmogelijkheden en wil je die kennis/ervaring delen met anderen neem even contact op. De bedoeling is dat we van elkaar leren. Let op: het initiatief betreft GEEN beleggingsclub! Bij voldoende belangstelling zal het initiatief aan het bestuur van de VvSB worden voorgedragen. Heb je interesse of wil je meer weten bel of schrijf naar: Martin Fleuren, Antoniuslaan BJ BEUNINGEN Mob: +31 (0) Tel: +31 (0) martin 19

11 Slaapspecialist Maassen van den Brink is al meer dan 50 jaar een vertrouwd adres voor slaapsystemen, matrassen, bedbodems en bedtextiel. Met meerdere vestigingen word het bedrijf in Beuningen geleidt door de eigenaren Dick en Elske Maassen van den Brink. Een bewuste keuze om Beuningen als vast werkplek te kiezen heeft te maken met variatie van mensen. Onze klanten komen niet alleen uit Beuningen en omstreken maar ook uit Gelderland, Brabant en Limburg. De klanten vinden het vaak fijn om een persoonlijk advies van Dick of Elske Maassen van den Brink te ontvangen wat leidt tot een hoge klanttevredenheid. Het is voor ons dus ook geen probleem om thuis bij u op bezoek te komen. Niet iedere klant is immers mobiel. Ook kunnen wij u ophalen en weer thuisbrengen met onze haal en thuisbreng service, geheel gratis. Eén telefoontje is genoeg en wij maken met afspraak met u. 20 Slaapspecialist Maassen van den Brink Beuningen, uw nieuwe beddenleverancier De senioren vereniging in Beuningen heeft er een nieuwe beddenleverancier bij. M Line In onze collectie hebben wij het zeer specifieke beddenprogramma van M Line uiterst geschikt voor senioren door z n drukverlagende eigenschap, waardoor het zich exact naar de contouren van het lichaam vormt. Het lichaam neemt een ontspannen houding aan, spieren en zenuwen worden minder belast en de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Hierdoor slaap je rustiger en heb je meer energie voor de dag. Dat willen we toch allemaal. M Line is niet alleen als beste getest door de consumentenbond, maar wordt ook aanbevolen door vele topsporters en fysiotherapeuten. Een uniek slaapconcept voor onze klanten. Zoals u kunt lezen vinden wij het belangrijk dat u goed slaapt en met onze persoonlijk inzet gaan wij voor een 100% tevreden klant. Om dit alles voor u als lid van de senioren vereniging aantrekkelijk te maken krijgt u op vertoon van uw pasje een speciale senioren korting. Ook hebben wij regelmatig extra acties waarbij uw korting kan oplopen tot maar liefst 25%. Seniorenpas Dit alles is vast een bezoekje aan onze winkel aan de Hadrianussingel 34 in Beuningen waard. Wij ontvangen u graag om u van het juiste slaapadvies te voorzien. De koffie staat klaar. Dick&Elske Maassen van den Brink en medewerkers. Slaapspecialist Maassen van den Brink Beuningen Hadrianussingel 34, 6642 AJ Beuningen. Tel Begin dit jaar kondigden wij enkele veranderingen aan met betrekking tot de seniorenpas. In 2014 ontvangt u de vernieuwde seniorenpas met uw pasfoto daarop. Op 20 leden na, waarvan we nog geen foto hebben, zijn alle foto s nu gedigitaliseerd. Met nieuwe seniorenpassen kunt u zich als lid identificeren en tevens gebruiken voor het verkrijgen van legitieme korting bij de deelnemende winkeliers. Zowel van leden als winkeliers komen er vragen binnen over het gebruik daarvan. De korting is alleen bedoeld voor persoonlijke aankopen en niet voor andere huisgenoten, vrienden of kennissen. Dat de betalende persoon lid is, is daarbij niet bepalend. De kortingen van de KBO voor o.a. zorgverzekeringen zullen eind dit jaar ook worden gecontroleerd op persoonlijke lidmaatschap. Ook daarvoor geldt dat de kortingen niet gelden voor huisgenoten. Als u als echtpaar korting wilt verkrijgen, zult u beiden als lid geregistreerd moeten staan.

12 Uitnodiging Stichting Perspectief nodigt u uit om een bezoek te brengen aan onze informatiebijeenkomst op woensdag 5 juni a.s. van 10.00u tot 12.00u. De bijeenkomst wordt gehouden in de theaterzaal van het Molenhuis, Molenstraat 54, 6641 BK te Beuningen. Het thema van de bijeenkomst is; Uw geld en de oude dag Vraagt u zich weleens af: - of u uw spaargeld moet aanspreken of uw eigen huis moet gaan opeten bij opname in een zorgcentrum - of uw testament nog helemaal up-to-date is - wie uw geld beheert wanneer u dat zelf niet meer kunt Wilt u goed geïnformeerd worden over: - de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de AWBZ - hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden - het maken van een levenstestament Dan nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen. De presentatie wordt verzorgd door De heer L. Lohman notaris bij Waalstroom Netwerk Notarissen te Beuningen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen ook schriftelijk stellen wanneer u dat prettiger vindt. Hiervoor staat een bus in de zaal gereed. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u bellen met Ans Jansen Stichting Perspectief, Telefoon of 80/90-jarigen Onderstaande leden die de 80- of 90-jarige leeftijd hebben bereikt ontvingen van de Vereniging van Senioren Beuningen een fruitmand ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis. Gaarne willen zij daarvoor onze vereniging bedanken. mevr.t.m.v.kouwenberg-v.brandenburg dhr.f.j.h.van den Dobbelsteen mevr.de Ruiter-Nicolaes mevr.c.a.van Zoggel Mededelingen van de ledenadministratie april/mei 2013 Overleden leden: Dhr.J.G.L.A. van de Water Dhr.E.A. Hendriks Mevr.A.A.H. Appelhof Mevr.W.P. Peters van Gelden Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare. Nieuwe leden: Mevr.J.H.M. Windt-Rutten Dhr.J. Janssen Mevr.G.G.H.T. Szmagaalski-Derksen Dhr.H.T.F.W.van Kortenhof Dhr.J.J.M. Kuijs Dhr.C.J.Janssen Mevr.M.J.C.A. Janssen Dhr.A.A.P.Appelhof Mevr.G.A.Koning 2 nieuwe leden willen niet genoemd worden De ledenadministratie verzoekt onze leden vriendelijk om mutaties zoals verhuizen binnen de gemeente, verhuizen naar elders, overlijdensberichten schriftelijk te doen, dit om te voorkomen dat de ledenadministratie foute informatie krijgt. Vermeld bij uw correspondentie altijd het lidnummer. Door mondelinge informatie ontstaan er vaak fouten. Ik verzoek onze leden die veranderd zijn van bank en/of bankrekeningnummer dit schriftelijk of per e- mail te melden bij de ledenadministratie. De volgende Cirkel en Nestor verschijnen omstreeks 4 juli De uiterste inleverdatum van de kopij voor de Cirkel van juli is zaterdag 22 juni. 21

13 Van het secretariaat Juni Fietstocht (middag) Start Lèghe Polder uur Bowling, Bowlingcentrum Beuningen, uur Dans- en contactmiddag De Vrijboom uur Bloemschikken Manege Beuningen uur Fietstocht (middag) Start Lèghe Polder uur Bingomiddag De Vrijboom, uur Juli Fietstocht (middag) Start Lèghe Polder uur Bowling, Bowlingcentrum Beuningen, uur Zie verder de website Wekelijkse activiteiten maandag fithockey - hockeyvelden Schoenaker uur biljarten - De Lèghe Polder uur koersbal - Tinnegieter uur dinsdag: schilderen acryl - de Lèghe Polder uur biljarten - De Lèghe Polder uur woensdag handwerken - De Lèghe Polder uur biljarten - De Lèghe Polder uur donderdag nordic walking - in het Molenhuis uur schilderen aquarel - De Lèghe Polder uur biljarten - De Lèghe Polder uur jeu de boules - Valkatties Nijmegen uur vrijdag bridge VroegOp - De Lèghe Polder uur biljarten - De Lèghe Polder uur 22

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging Jaarverslag 2012 Full Colour Palet Welzijn in beweging Palet Welzijn in beweging Een stroom van energie en verbindingen heeft in 2012 een goede basis gelegd voor de komende jaren. Er is een beweging ontstaan

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Hoe geef je je leven zin?

Hoe geef je je leven zin? DECEMBER2010 Over zingeving met longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Hoe geef je je leven zin? Toen de redactie het thema 'zingeving en longfibrose' had bedacht,

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

P - A L N i e u w s b r i e f

P - A L N i e u w s b r i e f P - A L N i e u w s b r i e f Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 7, nr 4 Oktober 2008 Website: www.poly-artrose.nl nieuw postadres! P-al postbus 73 4630 AB Hoogerheide Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

No9. Digitaliseringsspecial. Jaargang 5 december 2013. Met onder andere: Stichting Oldambt Verbindt zorgt voor beschikbaarheid breedband 4

No9. Digitaliseringsspecial. Jaargang 5 december 2013. Met onder andere: Stichting Oldambt Verbindt zorgt voor beschikbaarheid breedband 4 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No9 Jaargang 5 december 2013 Digitaliseringsspecial Met onder andere: Stichting Oldambt Verbindt zorgt voor beschikbaarheid

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie