150 Jaar Belvédère. van koffiehuis naar hotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "150 Jaar Belvédère. van koffiehuis naar hotel"

Transcriptie

1 M A G A Z I N E H E T L E V E N I N S C H O O N H O V E N N U M M E R 2 M A A R T , 9 5 Eten en drinken D e D a m F r i e t k r a a m C a f é L e k z i c h t U i t g e v e r i j Q u a d r a a t

2 COLOFON Het leven in Schoonhoven Nr. 2 Eten en drinken REDACTIE Madelon Dijkstra, Piet Niestadt, Hans Uijtdewilligen, Ad de Vaal en Marliese van der Wal. EINDREDACTIE Madelon Dijkstra VORMGEVING José van Hattem, Carola Vermeer, Fecit Vormgevers, Vianen DRUKWERK Drukkerij De Groot, Goudriaan MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Henk Eshuis, Robert van der Hek, René Kappers, Sonja Kok, Hans Korevaar, Piet Niestadt, Ad de Vaal, Marliese van der Wal, René Kappers, Mw. Littooy, Mw. Groeneveld, Mw. Tóth-Elsenaar, fam. M. den Hartog Fotografie De in dit magazine opgenomen foto s (tenzij anders aangegeven) zijn uit de Collectie Cock van Holten en eigendom van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven. ISBN NUR 693 REDACTIE-ADRES Uitgeverij Optima, Stalstraat 1, 4132 VD Vianen AFBEELDING OMSLAG VOORZIJDE Belvédère, nog met zadeldak, met doorlopende veranda Inzet: Dam en Boterhuis, ca. 1913; Henk Eshuis voor zijn patatwagen, ca. 1960; Café Lekzicht, Jaar Belvédère van koffiehuis naar hotel Zitten daar in de schaduw van een rij eeuwenoude platanen, is een koninklijk genot. Lammert van Zessen, de eerste eigenaar van Belvédère, zal misschien wel gedroomd hebben van bovenstaande uitspraak van een tevreden gast (uit het dagblad Het Vaderland van 3 juli 1971), toen hij op 29 juni 1860 grond van de gemeente Schoonhoven kocht om er een huis op te gaan bouwen. Na 150 jaar rijst wel de vraag hoe Belvédère aan zijn fraaie huidige vorm, ligging en prachtige platanen is gekomen. AFBEELDING OMSLAG ACHTERZIJDE Hotel Restaurant Belvédère 2011 COPYRIGHT Het auteursrecht van de in deze uitgave opgenomen artikelen berust - tenzij anders geregeld - bij de uitgever. Het auteursrecht op de in deze uitgave opgenomen afbeeldingen berust bij de rechthebbenden, zoals beschreven in de fotobijschriften. De uitgever heeft van alle hem bekende rechthebbenden op de in deze publicatie opgenomen teksten en afbeeldingen toestemming verkregen om deze af te drukken. Indien anderen menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt hen verzocht zich in verbinding te stellen met de uitgever: p/a Uitgeverij Optima, Stalstraat 1, 4132 VD Vianen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Website met aanvullende informatie over het magazine. Elke maand nieuw beeldmateriaal! Schoonhovensche Courant, Jaargang 1, advertentie 11 juli De ouds bekende advertentie van Logement en Koffiehuis Van Zessen. Het verdedigingswerk De Kat lag sinds de ontmanteling van de vesting Schoonhoven al 44 jaar werkloos aan de traag voortstormende fraaie rivier. In 1855 was de Noodhaven met laaden loskade er aangelegd. Lammert van Zessen zag De Kat als een uitstekende plek voor een koffiehuis en logement. Hij betaalde voor de 731 vierkante ellen met de daarop staande notenbomen 258 gulden, met de verplichting om het met een fraaye ijzere heining af te scheide zoodat het geheel tot vervraaying strekt.... Aangenomen dat de bouw kort na de toestemming begonnen is, zal het nieuwe gebouw vermoedelijk in het voorjaar van 1861 in gebruik genomen zijn. In tegenwoordige Belvédère-termen omvatte het gebouw het huidige deel van het restaurant dat men aanduidt als de Rotary en het aangrenzende deel tot de bar. Het gebouw was gedekt met een zadeldak met daaronder een zolder waarvan de nok evenwijdig liep met de Lek. 30

3 De Kat met het Logement en Koffijhuis Van Zessen (midden) en het Sociëteitsgebouw (links) nog in originele staat; beiden met zadeldaken. Rechts een nog vrijstaande woning. Met reeds goed gewassen platanen. Oudst bekende foto van de rivierzijde. Datering boven meldde de Schoonhovensche Courant van 26 november Er was kennelijk een trapportaal. Sociëteitsgebouw Van Zessen leren we kennen als een ondernemend man. Dat bleek bijvoorbeeld uit de regelmatige advertenties die hij plaatste in de sinds 1869 verschijnende Schoonhovensche Courant voor zijn Logement en Koffijhuis. Het bleek ook elf jaar later toen hij tegen zijn koffiehuis een tweede gebouw neerzette dat dienst ging doen als Sociëteitsgebouw. Onder de Sociëteitszaal kwam een woning. Het zadeldak van het nieuwe pand lag haaks op dat van het oudere eerste gebouw. Op 9 november 1871 werd de nieuw gebouwde zaal van Sociëteit De Leesvereniging feestelijk geopend. De sociëteit bestond nog geen jaar maar telde al bijna veertig leden. De voorzitter mr. W.G. Loeff, was helaas afwezig, reden waarom de zilversmid Willem Kooiman Jacobszoon als lid van het bestuur de opening verrichtte. Aangenaam en opgewekt werd de avond doorgebracht en met een souper besloten. De sociëteit was voortaan dagelijks en doorlopend geopend en zou een goede leestafel bieden met daarop een aantal dag- en weekbladen. Een tweede vaste huurder in het nieuwe pand werd de Rijksontvanger. Die ging boven kantoor houden. De toegang is de deur van het nieuwgebouwde gedeelte en den trap op naar Platanen als gevolg van bange dagen in 1876? Omstreeks maart 1876 zijn het volgens de krant bange dagen. Het water van de Lek stond van dijk tot dijk. Op verschillende punten moest men door opkistingen het overstromende water tegenhouden. Om de dijk te beschermen moest de rij schoone iepenbomen tusschen hotel Van Zessen en de peilschaal toen afgezaagd worden. Het is vervolgens niet te gewaagd te veronderstellen dat de gemeente Schoonhoven kort daarna platanen als vervanging van de iepen voor Belvédère heeft geplant, want in 1884 blijkt dat het terrein is beplant met goed gewassen boomen. De koninklijk genot verschaf- Op de voorgrond de peilschaal en op de achtergrond het kaaspakhuis met daarachter de Sociëteit. Foto collectie De Wit. 31

4 fende bomen zouden dus anno 2011 ongeveer 140 jaar oud zijn, aangenomen dat ze een jaar of vijf oud waren toen ze kort na maart 1876 aan De Kat geplant werden. Horeca of Stoomboten? Het uitzicht op de Lek heeft Van Zessen ongetwijfeld geïnspireerd om zijn ondernemerskwaliteiten verder te beproeven. Hij werd Stoombootdienstenondernemer. Hij kocht in 1877 het beurtveer op Rotterdam, stichtte met een compagnon de Schoonhovensche Schroef Stoombootrederij onder directie van L. van Zessen... ten doel hebbende de uitoefening eener schroefstoombootdienst op de rivieren stroomenen kanalen in de provincie Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, tot vervoer van personen, goederen en vee, alsmede de uitoefening van een wekelijksche beurtveer op Rotterdam van uit Schoonhoven vice versa. Van Zessen liet daartoe in 1878 de Johan bouwen bij Van der Kuyl te Slikkerveer. Korte tijd later nam hij een hypotheek van 8000 gulden bij Hendrik Jan Lazonder op zijn panden aan De Kat en kocht z n compagnon uit. In 1885 liep de Johan II bij Piet Smit jr. van stapel gevolgd in 1897 door de Johan III en ook nog in 1899 door de Johan IV. Lammert van Zessen was kennelijk geen horecaman en het Logement en Koffijhuis werd hem samen met de boten wellicht te veel. In ieder geval liet hij in 1885 notaris Teijink het Hotel en Koffiehuis en het gebouw van de Leesvereniging publiekelijk veilen. Het sedert 25 jaren bestaande en gunstig bekende Hotel en Koffijhuis Van Zessen bevatte toen beneden een woning, keuken, ruime kelders en bergplaatsen en boven, flinke zalen en een aantal goed ingerichte logeerkamers. Het gebouw waarin sedert vijftien jaar de Sociëteit De Leesvereniging gehouden werd, bevatte beneden een woning, keuken, kelder en bergplaats en boven een keurig ingerichte lees- en biljartzaal. Beide percelen verkeerden volgens de annonce in den besten staat van onderhoud en hadden riant uitzicht op de rivier de Lek. Een andere advertentie vermeldde in de Amsterdamse krant Het Nieuws van den Dag op 15 november 1884 nog als bijzonderheid een grooten zolder boven het Koffiehuis en beide perceelen, elk met afzonderlijken opgang... zijn aan de rivierzijde voorzien van eene doorloopende veranda; het terrein is beplant met goed gewassen boomen en beiden vormen thans één geheel. Dit is overigens de eerste maal dat de veranda vermeld werd. Helaas was de belangstelling niet voldoende. Hotel en koffiehuis Van Zessen benevens het gebouw der sociëteit De Leesvereeniging, werden opgehouden tot een gezamenlijke bedrag van gulden. Het werd dus niet verkocht. Van Zessen ging de zaak toen maar verpachten. Mogelijk deed hij dat al eerder - daar zijn geen gegevens van bekend - maar in ieder geval ging per 1 mei 1892 M.P. de Gruijter, voorheen Restaurateur van het Station Gouda, het hotel Van Zessen bestieren. De Gruijter verbond er tevens een Uitspanning aan die op 15 mei van datzelfde jaar geopend werd. Kegelen sinds 1894 Het jaar 1894 zou voor de huidige vorm en functie van Belvédère een belangrijk en bepalend jaar blijken te zijn. Het Lokaal Van Zessen werd voorzien van een kegelbaan, die feestelijk geopend werd op 7 maart Later, in De oude kegelbaan, aangelegd onder het oude café of koffiehuis door J. van Asperen in Foto tussen gemaakt ; collectie De Wit. Hotel, café, restaurant J.P. Leening, voorheen Van Zessen. Op de kopgevel staat het woord Sociëteit. Foto gemaakt ; collectie De Wit maakte toenmalige eigenaar J. van Asperen er twee kegelbanen van. Door het verplaatsen van een halfsteensmuurtje en het aanbrengen van een ijzeren moerbint op kolommen maakt hij de ruimte breder onder het oude koffiehuis. De ijzeren kolommen staan er anno 2011 nog steeds, aan de linkerzijde van de baan. In 1974 uiteindelijk, op zaterdagavond 23 augustus, wierpen eigenaren Piet en Wim de Wit de eerste ballen over hun kersverse kegelbaan in Belvédère. Door de aankoop van het oostelijk naastgelegen pand, zeven jaar eerder in 1967, konden de houten banen verlengd worden terwijl een gezellige ruimte onder de oude sociëteit als bar werd ingericht. Het geheel werd uiteindelijk in 1974 dus 30 meter lang onder alle drie panden door. Familie-perikelen Van Zessen. Op 23 september 1904 overleed te Schoonhoven de echtgenote van Lammert van Zessen, Margaretha Alida van der Bas. Ze was 68 jaar oud. De erfenis moest worden verdeeld onder hun zes kinderen waarbij kennelijk ook geen horeca-man of vrouw was. Want gezamenlijk verkochten zij op 30 november 1904 aan Johannes Petrus Leening, koffiehuishouder te Schoonhoven, het pand en erve ingericht en gebezigd wordende tot Societeitsgebouw, Koffiehuis en Uitspanning, met boven en benedenwoning, groot 415 centiaren. De koopsom bedroeg gulden. 32

5 Hotel, café, restaurant J.P. Leening, voorheen Van Zessen, De nieuwe eigenaar Johannes Petrus Leening, zette het logement, koffiehuis en sociëteitsgebouw vrijwel onveranderd voort. In 1905 kreeg hij toestemming om een serre van glas en hout te bouwen van 6 x 4 meter aan de westzijde van zijn pand. De serre moet dienen ter veraangenaming, als de leden van die sociëteit s zomers eens buiten willen zitten... In 1912 werd nog een nieuw raamkozijn geplaatst met uitzicht op het terras van de veranda voor rekening van de Sociëteit De Vereeniging. Verder gebeurt er in de bronnen niets totdat op 24 oktober 1916 het geheel openbaar geveild werd bij opbod en afslag. Het hecht en sterk, wel doortimmerd en goed onderhouden Pand, waarin Logement en Koffiehuis, met afzonderlijk Sociëteitsgebouw, benedenwoning, kegelbaan en pakhuis,... bij de aanlegplaats der Stoomboten, met riant uitzicht op de rivier de Lek werd in koop toegewezen aan de heer J. van Asperen te Hardingsveld voor 7450 gulden. De familie Van Asperen /1964: Belvédère De oudst gevonden vermelding van de naam Belvédère staat in de Schoonhovensche Courant en dateert van 26 oktober 1916, twee dagen na de aankoop door Van Asperen. Gisterenavond (rk: dat was 26 oktober) kwamen, op uitnodiging van het bestuur der Vereeniging Schoonhoven s Belang, in het café Belvédère met dit bestuur bijeen, het College van B en W... Van Asperen had er kennelijk zin in. Op 12 februari 1923 kreeg hij toestemming tot het vergrooten van zijn bestaande kegelbaan, gelegen in de kelderverdieping onder het café Belvédère... Door het verplaatsen van een halfsteensmuurtje en het aanbrengen van een ijzeren moerbint op kolommen. Degelijk, want deze constructie bestaat anno 2011 nog steeds. Vrijdagavond 19 maart 1923 heeft de Kegelclub De Schoonhovensche Klokkendieven ten huize van de heer Van Asperen op enigszins feestelijke wijze haar nieuwe banen in gebruik genomen... twee flinke banen, terwijl nog een tamelijke ruimte is gereserveerd voor de toeschouwers. De voorzitter van de Kegelclub Dr. J. Groesbeek, bracht hulde aan de heer Van Asperen, die zich de grote kosten had getroost om de afdoende verbetering aan te brengen. In 1925 volgde een grote ingreep in de functie en in het aanzien van het pand. Van Asperen vervangt de zolder boven het Sociëteitsgebouw dat nu zijn hotel Belvédère genoemd wordt, door een verdieping. In de verdieping maakte hij volgens de tekening, zeven kamers, waarvan twee tweepersoonskamers. Er is één wc op het bordes in het trappenhuis. Alle kamers komen uit op een balkon voor ventilatie. Volgens de vergunning heeft het pand aansluiting op de gemeentelijke riolering en de gemeentelijke waterleiding. Bovendien hebben de privaten waterspoeling. Het pannendak werd weggebroken en vervangen door een flauw hellend dak dat met een nieuw product Rubberoid werd gedekt. De zaken gingen goed. Van Asperen heeft in 1926 kennelijk een auto want hij kreeg vergunning voor het maken van een autogarage, beneden de sociëteitszaal. De ruimte waarvan de garage moest worden gemaakt, was altijd voor woning bestemd, zodat aannemer J.L. Stomps alle binnenmuren uitbrak om een grote ruimte te krijgen. Ongetwijfeld voor de veiligheid werd in de vergunning nog opgemerkt dat in de garage uitsluitend elektrische verlichting mag worden gebruikt en dat er geen benzine mag worden opgeslagen. In 1928 volgde een derde ingrijpende verbouwing, nu van de zolder van het oude koffiehuis. Er kwamen acht hotelkamers, waarvan één tweepersoonskamer, één badkamer en één wc. Het werk bestond uit het wegbreken van een gedeelte van de bestaande bekapping - de nokconstructie van de oude kap bleef aanwezig - en het verhogen van de borstweringsmuren. Koninklijk genot onder de nog jonge platanen. Belvédère, nog met zadeldak, met doorlopende veranda (gebouwd vóór 1884) en op de achtergrond de geopende deur van de serre waarvoor J.P. Leening in 1905 vergunning kreeg. De man met de strohoed op de voorgrond is eigenaar J. van Asperen. Foto collectie De Wit. 33

6 John en Jos de Wit, samen met hun echtgenotes en kinderen, ontvangen de Oorkonde die behoort bij de onderscheiding ANWB Hotelkampioen Dit is een onderscheiding die de ANWB al sinds 1894 toekent. Marike van den Berg van de ANWB reikte de onderscheiding uit. Verder uit het maken van de houten scheidingswanden voor de slaapkamers en badkamer met houten plafonds. In de gang van de bovenverdieping moesten twee snelbluschapparaten worden opgehangen. Stadsarchitect Died Visser merkte nog op:... het gebouw wordt m.i. lelijk verbrokkeld, daar geen rekening is gehouden met de aansluitende hoogtelijnen en de vorige verbouwing, zodat het gebouw zeer lelijk wordt en vooral aan de zijde van de Voorhaven. Maar de verbouwing ging door. De familie De Wit heden: Hotel Restaurant Belvédère. Op 6 april 1961 reed een met spullen volgeladen verhuiswagen Schoonhoven binnen, maar men mocht van de vorige eigenaar niet uitladen. Eerst moest er geld op tafel komen, en dat moest voor een deel van een geldschieter komen die pas om half vier in de middag op kwam dagen, zodat toen de overdracht in orde gemaakt kon worden en de deuren van de verhuiswagen eindelijk open mochten. Op deze wijze maakte de familie De Wit een begin aan wat zij later een tienjarenplan zouden noemen. De zaak werd eerst van de familie Van Asperen gepacht, maar in 1964 werd het van G. van Asperen gekocht. In mei 1967 was de familie De Wit ook in de gelegenheid om het belendende pand aan de oostzijde te kopen. Hierin was tot voor kort het kantoor van de Rederij Op De Lek gevestigd geweest en woonde er ook de oude mevrouw Oskam. De aankoop van dit oude kantoorpand bood natuurlijk nieuwe kansen. Er werd doorgebroken en op een zaterdag in maart 1971 opende de Schoonhovense burgemeester Aten onder grote belangstelling twee zalen. En volgens de heren De Wit zou dit nog niet de laatste verbouwing zijn. De garage beneden moest er nog aan geloven. Daar wordt te zijner tijd als er weer centen zijn, een borrelkamer van gemaakt. De garage zou inderdaad vanaf 1980 nog korte tijd dienst doen als bistro La Cave. De bekende Telegraafcolumnist Jacques Gans, schreef in 1971: Het gedeelte van het massieve gebouw, waar de oude mevrouw Oskam woonde, is nu ook bij het hotel getrokken en het werd daarmee een illustere open haard rijker. Acht jaar geleden ben ik voor het laatst in die fraaie uitspanning geweest en omdat alles aan het moderniseren slaat, houdt men zijn hart vast hoe men zo n beroemd en stemmig hotel terug zal zien. Nu, de gebroeders De Wit die het vak bij Schiller in de goede tijd geleerd hebben, zijn zo verstandig geweest de zaak in de oude trant te handhaven. En een jaar later schrijft hij: Voor een paar dagen neergestreken in de verwennerij van Belvédère, starend over de grijze rivier, heeft de zorgeloosheid zich van ons meester gemaakt. Een Schoonhovense krant meldde op 23 augustus 1974 dat de heren Piet en Wim de Wit zaterdagavond de eerste ballen wierpen op hun kersverse kegelbaan in Belvédère. De vernieuwde banen werden daarmee feestelijk geopend. De twee houten banen waren verlengd tot onder het aangekochte Rederijkantoor zodat ze nu ongeveer 30 meter lang waren geworden inclusief het gedeelte met de bar. De voorzitters van de dameskegelclub TIK en van De Klokkendieven, de kegelclub van de plaatselijke sociëteit, spraken hun tevredenheid uit over het bereikte resultaat. In 1993 kochten de neven John en Jos de Wit het Restaurant Belvédère van hun ouders. Zij gingen er in 1998 weer een hotel van maken. De bouw en modernisering van de hotelfaciliteiten met nieuwe kamers, hal en extern aangebouwde lift, vormde voorlopig het sluitstuk van de externe vorming van het complex Hotel Restaurant Belvédère. Ze ontvingen voor hun uitstekende zaak de onderscheiding ANWB Hotelkampioen 2000 waar het zitten in de schaduw van een rij platanen nog steeds als een koninklijk genot kan worden ervaren. Door René Kappers, bestuurslid Historische Vereniging Schoonhoven. René Kappers onderzoekt de geschiedenis van Schoonhoven als Zilverstad. 34

7 Herinneringen van Hans Korevaar Distributiebonnen In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er nog een schaarste aan veel producten. Die waren dan ook op de bon. Zo waren er distributiebonnen voor brood en andere bakkerijproducten. Alleen tegen inlevering van die bonnen kon brood gekocht worden. De bakkers op hun beurt leverden deze bonnen in op het distributiekantoor aan de achterzijde van het stadhuis en kregen in ruil daarvoor weer bonnen waarop zij meel konden afnemen bij maalderijen. Van Straaten aan de Voorhaven was er een van. De bonnen moesten op vellen van honderd stuks worden geplakt. Dat was het werk van mijn zus (*1936) en mij (*1940). Met stijfsel deden we dat. Volle vellen lieten we drogen bij de potkachel in onze huiskamer, zo n klein Godinnetje. Soms bleek dat het stijfsel te oud was en geen plakkracht meer had. Alle bonnen hadden dan losgelaten en moesten opnieuw geplakt worden, deze keer met vers gekookte stijfsel Appels en peren drogen Ook in die jaren lieten mensen graag appels en peren drogen bij de bakkers. Dat was makkelijker dan de stukjes aan draden te rijgen en te drogen te hangen in de schoorsteen. Stamppot van aardappelen en gedroogde appeltjes was heerlijke kost, zeker bij gebrek aan wat anders. Van hete bliksem zoals het gerecht nu heet, had toen nog niemand gehoord. Geschild en in partjes gesneden werden de appels en peren, meestal in een kussensloop, ter droging aangeleverd. De bakkers deden het niet graag, want het was veel werk en ze durfden er niet veel voor te vragen. Klantenbehoud, daarvoor deden ze het, want de concurrentie was groot.in onze bakkerij stond toen nog een gemetselde oven die eerst met hout (takkenbossen) werd gestookt en later met olie. Die steenmassa was altijd warm en een ideale plaats om de stukjes appel of peer op uit te spreiden. De ruimte tussen de bovenkant van de oven en de zoldering van de bakkerij was niet al te groot, waardoor ik makkelijker op m n knieën op de oven kon kruipen dan mijn vader. Dus het drogen was mijn werk. Die paar dubbeltjes die het opbracht waren dan ook voor mij. Na een of twee dagen waren de stukjes geslonken en moesten ze dichter op elkaar gelegd worden om plaats te maken voor nieuwe aanvoer. Voor ieder partijtje moest ik dus driemaal de oven op. Zoals gezegd, het was een warm karweitje en daar kreeg ik best wel dorst van. Een stukje frisse appel smaakte dan ook opperbest. Maar, er waren klanten die vooraf de stukjes hadden geteld en controleerden of ze ook allemaal terugkwamen Bakker, er waren vier stukjes te weinig, kreeg mijn vader eens te horen. De volgende keer nam ik een mesje mee op de oven en sneed de stukjes door. Geen klant die zich ooit beklaagd heeft dat hij meer stukjes terugkreeg dan hij had ingeleverd. Konijnen braden Die fijne warme oven was ook ideaal om op de dag voor kerstmis konijnen te braden. Van onszelf en van familieleden (niet van klanten), en als het broodbakken gedaan was, gingen er soms wel vier pannen de oven in. Dat rook nog eens anders dan brood en banket. Door Hans Korevaar, geboren in 1940 als zoon van bakker Korevaar op Koestraat

8 Het Gouden Hoofd Wie s zomers heerlijk in het zonnetje op het terras zit voor Tol 9, het Grieks Restaurant Cyprus, realiseert zich zeker niet dat hij of zij voor een gebouw zit met een rijke geschiedenis. Wat niemand over het hoofd kan zien, is het Gouden Hoofd. Maar wie denkt daar over na, achter een goed glas wijn? heeft laten komen. Dezelfde stenen waarmee het Paleis op de Dam (ook 1648 en toen stadhuis) werd gebouwd. De stenen waren bestemd voor een poort in het koor van de kerk aan de kant van de Haven. Die poort is er ook gekomen en wel in 1650, na het poortje achter de herberg Het Gouden Hooft. Is hier sprake van bouwfraude? Het Gouden Hoofd heeft het huis wel zijn naam gegeven. Dat Gulden Hoefft, de oorspronkelijke naam, wordt al in 1449 vermeld. Op het oudst bekende riviergezicht van Schoonhoven, een potloodtekening uit 1558 staat ook het huis t Gulden Hooft. Deze tekening wordt bewaard in het archief van de Grote raad in de stad Mechelen, als bijlage bij de processtukken van een proces tussen het stadsbestuur en de erven van herbergier Jan Pieterszoon. Herberg Van oudsher is het pand bekend als herberg. De oude bierkelder herinnert nog hieraan. Ook was er vroeger een stal voor de paarden van de reizigers. Het achterhuis heeft een poortje waarop het jaartal MDCXLVIII (1648) en een familiewapen staan. Het wapen is van de familie Blomvliet een rijk regenten geslacht uit Schoonhoven. Gerardus Blomvliet die de herberg bij een gerechtelijke verkoping had gekocht, was als baljuw ook lid van het stadsbestuur. In de oude stadsrekeningen vinden we terug dat de stad een schip met Bentheimer zandsteen uit Amsterdam Wijnhandel Veel gegevens over het huis en de bewoners zijn bewaard gebleven, maar over de herkomst van het Gouden Hooft en de diepere betekenis ervan is niets bekend. In 1875 koopt een telg uit een oud Schoonhovens regentengeslacht, Johannes van der Kop, het Gouden Hooft en begint er een wijnhandel. Zijn zoon Willem Carel erft het pand en zet de wijnhandel voort. Zijn zoons waren beiden getalenteerde schilders. De jongste van de twee, Han van der Kop won zelfs de Prix de Rome, de oudste en meest genereuze staats prijs in Nederland. Na de tragische dood van de vader en de zoons schenkt de dochter de schilderijencollectie van haar broers aan de gemeente Schoonhoven. Met de voorwaarde dat een tentoonstelling uit deze collectie wordt ingericht. Helaas liggen deze schilderijen en tekeningen op de zolder van het stadhuis te verkommeren. Likeurstokerij Omstreeks 1955 is het pand aangekocht door Toon Ponsioen, die er de Firma J.& A. Ponsioen essencefabriek en handel vestigde. Het was een stokerij om zelf likeuren te fabriceren. De firma stond vooral bekend om zijn maraschino di Zara, een likeur voor gebak. In 1983 is de voorgevel van het pand nog door de heer Ponsioen gerestaureerd. Toen is een vergulde replica van het Gouden Hooft aangebracht. Het origineel was al eerder weggenomen vanwege de slechte staat waarin het verkeerde. De Schoonhovense beeldhouwer en restaurateur Jan van Ipenburg heeft de re- 36

9 plica gemaakt en het origineel geconsolideerd. Dit origineel is bij legaat eigendom geworden van de Historische Vereniging Schoonhoven. Enige tijd was deze kop te bewonderen in een vitrine in de koffiecorner van het Zilvermuseum. Maar de museumdirectie vond het niet passen en net als de schilderijen van de gebroeders van der Kop is ook het Gouden Hooft naar de zolder verhuisd (van het museum). Tot halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw is de firma Ponsioen in bedrijf geweest in het pand aan de Tol. Toen is het pand weer verkocht. Restaurant Gelet op de geschiedenis van het gebouw zit het Griekse restaurant Cyprus er pas een heel korte tijd in. Toch heeft het al een goede naam opgebouwd. Het Gouden Hoofd, Tol 9 heeft overduidelijk een lange traditie voor wat betreft eten en drinken in Schoonhoven. Het is mogelijk het oudste pand waar steeds weer een horecaonderneming of daar aan gerelateerde onderneming was gevestigd. En ook nu is het de moeite waard om er een bezoek te brengen. Door Ad de Vaal 37

10 Een markante periode in de geschiedenis van Lekzicht Van café tot heus restaurant Lekzicht is een begrip in Schoonhoven en wijde omgeving. Rietje (76) en Janny (73) van Veen -dochters van Piet en Cor van Veen- verhalen over een bijzondere periode in de geschiedenis van het café/restaurant. café te staan, waarop niet alleen lokale wedstrijden werden gehouden, maar ook regionale en zelfs landelijke. Die biljarttafels stonden danig in de weg als we een feest in de zaak hadden. Dan moesten we ze zelf versjouwen. Dat betekende met z n allen gekromd staan, met de armen onder de onderste rand en dan vervolgens op pa z n teken overeind komen om het gevaarte opzij te zetten. Na drie tafels zaten je armen onder de blauwe plekken. Overigens wierp het initiatief wel z n vruchten af: de biljarttafels zorgden voor nieuwe klanten. Een ansichtkaart van café Lekzicht uit 1931 Piet van Veen was slager van beroep, maar toen in 1937 uitbater De Jong uit café Lekzicht ging, namen Piet en zijn vrouw Cor (van Veen-Vermeulen) het kasteleinsstokje over. Omdat het paar in die moeilijke vooroorlogse jaren niet van de caféopbrengsten kon leven, hield Piet de eerste jaren zijn baan bij slagerij De Vaal aan. Cor runde het café, dat destijds maar drie vaste klanten had: Nico en Bep Veer en Teun Kouveld. Janny: Zij zaten altijd te klaverjassen en juichten de komst van pa toe. Hadden ze een vierde man bij het kaarten. Aan de combinatie café en het aanpalende veerhuis zat een restrictie vast. Vanwege het pontpersoneel dat gebruik maakte van het veerhuis, mocht er in het café geen sterke drank geschonken worden. Eigenlijk alleen bier en overige dranken tot een alcoholpercentage van vijftien procent, stelt Rietje. Biljarten Om meer loop in het café te krijgen, richtte Piet zich op de biljartsport. Er kwamen drie biljarttafels in het Alleen moet een beetje biljarter zich wel kunnen concentreren en dat botste nog wel eens met de overige gasten, die zich dankzij het opkomende toerisme meer en meer lieten zien: Dan kwam zo iemand vanaf het terras de zaak in, terwijl daar net een belangrijke wedstrijd bezig was. Twee koffie! hoorde je luidkeels roepen in het verder doodstille café, waarna uit verschillende kelen ssst! klonk. Het oude Lekzicht bij hoogwater. 38

11 Het tijdelijke onderkomen aan de Haven, in de schoenenwinkel van de firma Beck (waar nu Brilmode Boon is gevestigd). En wat was pa zuinig op z n biljarts. Er kwamen wel eens militairen biljarten en als hij maar even dacht dat dat zijn laken kon kosten riep hij: Zet jij je keu maar weer in het rek. Dat wordt niks! Oorlog Overigens woonde de familie Van Veen -naast Piet, Cor, Rietje, Janny en Jan (later ook nog Kees)- naast het café. Daar kwam in de oorlog verandering in, toen van lieverlee steeds meer Duitsers en later ook Russen, die geronseld waren voor het Duitse leger, in het veerhuis werden geplaatst. Janny: Het veer was een belangrijke verbinding en die moest bewaakt worden. Die ongewenste gasten kostten mijn ouders uiteraard de Nederlandse klandizie. Overigens waren de meeste Duitsers best aardig voor ons. En met mijn moeder moest je ook geen ruzie krijgen. Een hoge Duitse officier veegde eens het eten met bord en al van tafel. Hij vond het blijkbaar niet goed genoeg. Mijn moeder hield hem vervolgens een gepeperde rekening voor. Maar zo bijzonder was het toch niet?, liet de Duitser verontwaardigd weten. Nee, maar mijn serviesgoed wel, liet mijn moeder daarop gevat volgen. En mooi dat hij betaalde. En de Russen waren goed voor de afzet. Die lustten wel een borrel, want sterke drank werd er inmiddels geschonken. Trouwens, die gasten sloegen rustig pure witte spiritus achterover. Toen mijn vader zich niet wilde laten kennen en een glaasje meedronk, viel hij subiet om. Hoe dan ook, op het laatst boden het veerhuis en Lekzicht onderdak aan bijna dertig Duitsers maar vooral Russen. De familie Van Veen sliep inmiddels gezamenlijk in de woonkamer. In de nadagen van de oorlog in werd het gezin verbannen. Verklikkerij lag daaraan ten grondslag. Wij kregen een keer een stukje vlees van de kok, dat eigenlijk voor de Duitsers was bestemd. De Nederlandse vriendin van een hoge Duitse pief had dat gezien en ons verraden. Vervolgens werden we uit ons eigen huis gezet. Het gezin vond onderdak in het huis van zilversmid Niekerk aan de Haven, waar nu de Hema zit. Niekerk zelf ging tijdelijk bij zijn dochter in Rotterdam wonen. Na de bevrijding zijn we gelijk teruggegaan. De Duitsers hadden Lekzicht helemaal leeggeplunderd, maar wat waren we blij weer terug te zijn. Iedere avond klonk er muziek in het café. We hadden een pick-up en wel tweehonderd platen. Er werden dan verzoekjes gedraaid. Tot Ik hou van Holland klonk, dat was steevast de laatste plaat, herinnert Rietje zich. Hoogwater Het hoge water zorgde meerdere malen voor dreiging. Janny: Elk najaar waren we wel een keer geïsoleerd door het water. Wij als kinderen hadden dan geluk, want we konden niet naar school. Door de hogere ligging van De jonge Kees van Veen als ober tijdens de opening. Het bewijs van speciaal verlof voor het koninklijk bezoek in mei het café/veerhuis leverde die omsingeling van water over het algemeen geen natte voeten op. Tot die bewuste nacht in februari 1953 dan. Er stond 65 centimeter water in het café. De veerman hadden zijn lieslaarzen aangetrokken en nam mijn moeder op zijn rug om bij 39

12 De officiële opening van het nieuwe Lekzicht door burgemeester Jan Aten. Van links naar rechts: Mw. Aten, Mw. van Veen, Dhr. P van Veen, Burg. J. Aten en Kees van Veen de telefoon te komen, die het nog deed. Dat was nog een hele onderneming, want ma was niet de lichtste. Overigens was het water de volgende morgen alweer weg. Het had wel een vieze laag slib achtergelaten. Ook in december 1954 stond er tien centimeter water binnen. Door het inmiddels toenemende autoverkeer moest er een nieuwe, grotere pont Een menukaart van Lekzicht. komen. Dat betekende het einde van het veerhuis/lekzicht tot dan toe. Er werd een ruimere aanlegmogelijkheid gecreëerd en daarvoor stond het gebouw in de weg. Het werd in 1958 gesloopt en de grond werd afgegraven. Met die grond werd even verderop een terp gecreëerd, waarop het nieuwe Lekzicht verrees. Het veerhuis kwam niet meer terug. In de tussenperiode hebben mijn ouders een café gehad op de Haven, waar nu Brilmode Boon is gevestigd. Dat uitstapje had nog een leuk gevolg toen Koningin Juliana het vestingstadje aandeed. De Van Veens kregen op 21 mei 1958 speciaal verlof om zich op de Haven te begeven, want zij mochten de chauffeur en overig koninklijk gevolg van koffie voorzien. Na negen maanden werd het nieuwe onderkomen officieel geopend door burgemeester Jan Aten. Rietje: Onze jongste broer Kees, die voor deze gelegenheid keurig uitgedost was, moest de sleutel op een kussen aanbieden aan de burgemeester. Een kwartier voordat het zover was, werd hij door de zenuwen overmand en durfde hij niet meer. We hebben flink op hem moeten inpraten, waarna hij het toch maar deed. Uitdaging Het nieuwe Lekzicht was een hele uitdaging voor de Van Veens. Tot dan toe was het een café geweest, waar eventueel een simpele maaltijd werd geserveerd. Dat was in de nieuwe situatie wel anders. Het was een heus restaurant geworden, waarvoor mijn ouders een kok hadden aangenomen en mensen voor in de bediening. Ook wij moesten leren uitserveren, maar het duurde best even voordat we dat onder de knie hadden. Het mocht natuurlijk niet meer op z n janboeren-fluitjes. Piet overleed in 1970, waarop zijn vrouw het restaurant nog tot 1984 voortzette. Toen zette ze er een punt achter en droeg het over aan een nieuwe eigenaar. Ma was altijd de motor van het geheel geweest: zij had de boel al die jaren draaiende gehouden. In 1984 was ze inmiddels 74 jaar, het was mooi geweest, aldus de dochters Van Veen. Door Robert van der Hek 40

13 Cafe Restaurant De Noteboom In de Schoonhovense Courant stond in 1961 dit bericht: De geboren Schoonhovenaren zullen in augustus even moeten wennen aan het feit, dat zij hun drogisterij-aankopen niet langer kunnen doen in de drogisterij op de hoek van de Scheepmakershaven en de Veerstraat. Hoewel helemaal wegblijven uit die hoek hoeven ze ook niet direct, want in plaats van de jaren bestaande drogisterij komt er nu een café restaurant in het pand. Café de Noteboom gaat het etablissement heten en die naam is zeer toepasselijk gezien de grote notenboom die ervoor staat. Om te laten zien dat hij met zijn aanwinst op horecagebied echt bij het Schoonhovense leven wil horen laat eigenaaruitbater Groeneveld door voormalig Schoonhovens kunstschilder H. Piek een aantal passende taferelen in het interieur aanbrengen. Deze kwijt zich voorbeeldig van die taak en zo kunnen de bezoekers tijdens het nuttigen van een glaasje of een hapje genieten van voorstellingen uit het leven van Olivier van Noort en Jacoba van Beieren. Ook de vier voormalige stadspoorten krijgen een plaatsje op de muren van de Noteboom. De naam van het café is nu: "Carte- Blanche". De voormalige drogisterij ca 1960, Cafe Restaurant De Noteboom 1961, Uitnodiging

14 Lange tijd waren paard en wagen het belangrijkste vervoermiddel over land. Zelfs tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw werd in en om Schoonhoven nog veelvuldig de paardentractie ingezet. De wat rijkere boeren uit de Vlist, uit Lopik en Bovenberg, die naar de kerk kwamen, maakten gebruik van een Tilburry. Minder gefortuneerden gebruikten de brik waarmee ook de markt werd bezocht. Maar waar laat je dit voertuig? Parkeren langs de weg of op het Doelenplein, vergeet het maar. Nog geen auto s en toch parkeerproblemen De oplossing voor dit parkeerprobleem was de uitspanning. Elke stad of dorp had vroeger wel een uitspanning. Dit was de plek waar de paarden werden uitgespannen en in de stal gezet tot het kerkbezoek was afgelopen of tot de inkopen op de markt waren gedaan. Deze uitspanningen trof je aan bij binnenkomst van de stad en in de nabijheid van de kerk. Omdat het uitspannen enige tijd in beslag nam, bezaten veel uitspanningen een gelegenheid om iets te drinken, bijvoorbeeld een jonge borrel of een citroentje met suiker. Van dit laatste is er een mooi voorbeeld in Schoonhoven aanwezig. Op de hoek van de Koestraat en de Kerkstraat is de snackbar Silver Corner. Lange tijd stond dit etablissement bekend als Café den Hoed en als zodanig was het ook een uitspanning vooral voor de bezoekers van de Grote Kerk er tegenover. Boven de grote dubbele deur in de Koestraat is de aanduiding 42

15 uitspanning in steen gehouwen en zo voor ons bewaard gebleven. De paarden gingen door de deuren in de stal en de brikken en tilburry s stonden naast de kerk. (Het huidige parkeerterrein was er niet, daar stonden winkels en huizen.) Café Kavelaars Café den Hoed was niet de enige uitspanning. Ook bij de Roomskatholieke kerk was een uitspanning welke nog tot enige jaren na de Tweede Wereldoorlog in gebruik is geweest. Dit was Café Kavelaars. Helaas is dit café onder de slopershamer verdwenen. Op de plek van dit café staat nu het gebouw van de ING-bank. Er vlakbij was nog een uitspanning. Het café is er nog en dat draagt nu de naam Holle Bolle Gijs. De plaats van de stal met de ruimte ervoor, waar de wagens stonden, is nog terug te vinden, maar paarden, brikken en tilburry s zal je er niet meer aantreffen. Het is een terras geworden. Zowel Café den Hoed, Café Kavelaars als het etablissement dat nu Holle Bolle Gijs heet waren in de 20e eeuw nog uitspanningen. Er zijn er in vroegere eeuwen zeker meer geweest. De Stadsherberg, bij de noordelijke toegang tot de stad, het Gouden Hooft aan de Brik Een Brik is een licht vierwielig landelijk rijtuig voor enkelspan of tweespan paarden. Bestaande uit een rechthoekige bak met scheidingspanelen of raamlijsten met vensters, tweepersoons koetsiersbank en vaak een tweepersoons passagiersbank (bron: Bokt.nl site over paarden en paardensport) Tilburry Een Tilburry is een tweewielig rijtuig dat wordt getrokken door één paard. De Tilburry heeft twee grote wielen met een diameter rond de 1.20 meter, die zijn voorzien van (over het algemeen) 12 of 14 spaken met een open kuip, soms voorzien van een neerklapbare kap of huif. De koetsiersplek biedt plaats aan twee personen. Doordat de Tilburry beschikt over een goed verensysteem is de wagen prima geschikt om over slechte wegen te rijden. zuidzijde en de Herberg in het huis Belle Videre bij de westelijke toegang, hebben de mogelijkheid gekend om paarden te stallen. Er zullen er in de loop van de tijd ongetwijfeld meer geweest zijn, maar de sporen hiervan zijn uitgewist. Het paard is vervangen door het blik dat auto heet. Door Ad de Vaal 43

16 De dames en heren op 27 september 1962 aan de dis in Hotel Restaurant Belvédere ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging en het 100-jarig bestaan van de Keurkamer in Schoonhoven. Op de voorgrond links, Gerrit Hooijkaas (secretaris Nijverheidsvereeniging, directeur Zilverfabriek H.Hooijkaas) met naast hem rechts zijn echtgenote Maria T.C.Hooijkaas-Lennarz en daarnaast nog juist zichtbaar, burgemeester Jan Aten. Aan de andere zijde van de tafel v.l.n.r. Bernardus Arnoldus (Nol) Meijer (zilverfabrikant), mw. Kok-De Hoop, Wim Kok (procuratiehouder Gebr.Niekerk), mw. Margaretha Vredenburgh-Greup, Cornelis Vredenburgh (te Schoonhoven essayeur en controleur In 1962 was hij gepensioneerd en adviseur van het bestuur van de Nijverheidsvereeniging), Jacobus Cornelis (Coos) Voorsluijs (voorzitter Nijverheidsvereeniging, directeur A.Mesker & Zn). Foto Collectie J.C.Voorsluijs Gekeurd vleesch van het gouden kalf voor goed gezelschap Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op tafel bevindt, als wel op wat zich op de stoelen bevindt zei de Engelse schrijver William S. Gilbert ooit. Deze wijsheid hebben de Schoonhovense goud- en zilversmeden zich in de loop der eeuwen bij feesten kennelijk ter harte genomen. Telkens als er wat te vieren viel werd de tafel feestelijk gedekt en werden de stoelen relationeel belangrijk gevuld. Al in de gildentijd vierden de goud- en zilversmeden jaarlijks feest. Op Sint Andriesdag, 30 november, werd het oude gildebestuur bedankt en werd het nieuwe gildebestuur feestelijk ingehuldigd door alle gildebroeders. Traditioneel gebeurde dat met timpjes, wijn, oesters en citroenen. Een echt feestmaal waarbij alle gildeleden en -bestuurders aanzaten; meestal in het deftige Doelenhuis. Het feest kostte in de 18e eeuw bijna altijd meer dan 100 gulden, of wel ruim het jaarloon van een volleerde knecht. Ook het afhoren (goedkeuren) van de jaarrekening die was opgemaakt door de gildebestuurders, ging gepaard met een etentje. De twee burgemeesters die de rekening controleerden en de vier gildebestuurders besproeiden dit 44

17 dinertje ruimhartig met wijn, en alweer in de Doelen. Vermoedelijk waren er daarbij ook stoelen bezet door de regeerderen van de stad, want zo luidde het oude voorschrift uit 1685, maar het blijkt niet direct uit de rekeningen. De regeerderen in die tijd zijn de schepenen en de vroedschap. De opvolger van het goud- en zilversmidsgilde in Schoonhoven, de Nijverheidsvereeniging opgericht in 1862, ging ook met regelmaat uit eten en drinken en daarbij werd zeker op de stoelbezetting gelet. Met name als de vereniging jubileerde werd er culinair feestelijk uitgepakt. En het toeval wilde dat de Schoonhovense Waarborg - de controleur van de goud en zilver producten - op dezelfde momenten zijn lustrum vierde. Weliswaar altijd 25 jaar ouder, maar dat was geen belemmering om samen ter tafel te gaan, waarbij dan niet zelden de stadsbestuurders ook aanzaten. Bijzonder menu De lokale koks van Schoonhoven serveerden altijd iets bijzonders. Zo zien we in Hotel Belvédère in 1937 op het menu ter gelegenheid van 75 jaar Nijverheidsvereeniging en 100 jaar De filigrain soep verwijst naar filigrainwerk; toen een Schoonhovense specialiteit bij uitstek. Het groentegerecht is een knipoog naar het Oud-Hollandsch zilverwerk waar de Schoonhovense zilverfabrikanten wereldberoemd mee werden. Voorstellingen van Rembrandt, Jan Steen en andere gouden-eeuwers werden in hoogreliëf in zilver gegoten of met behulp van galvanoplastiek verkregen. Deze voorstellingen prijkten op sigaren- en andere dozen, op aanstekers, asbakken, suikerlepels enzovoort en waren vooral bij Amerikanen in trek. De Bloemmotieven refereren aan de series zilveren theelepeltjes met een bloem op het uiteinde van de steel. U weet wel, spaar ze alle twaalf. Anno 2011, maar ook toen al, waren bloemlepeltjes een gewild verzamelobject. Geëssaieerd fruit ten slotte, verwijst Frans menu Bij het 100-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging - en 125 jaar Waarborg - werd in 1962 minder fantasierijk geserveerd, maar wel in het Frans. Weer in Belvédère werd ditmaal gestart met een oeuf á la Russe - gekookt ei met kaviaar - met toast en boter. Een gebonden champignonsoep diende als tussengerecht en Poulet sauté als hoofdgerecht. Deze in boter gekookte kip ging vergezeld van diverse aardappelen, een Compôte Florida en een Tyrollienne. Wat de kok hier uit Florida en Tyrol bereidde kunnen we nu helaas slechts gissen. Als dessert een Omelette Siberienne, ijs met geklopt eiwit dat overgoten werd met brandende cognac en met vlammen en al werd geserveerd. Door René Kappers Asbak in Oud-Hollandsch zilver, met voorstelling van Rembrandt s Nachtwacht. Mt: Zilverfabriek H.Hooijkaas, 2e gehalte zilver, jrl Collectie G.v.d.Lagemaat. Foto: RKa. Twaalf bloemlepeltjes. Pieter Baardwijk, tussen 1926 en 1942, zwaardje 2e gehalte zilver. Particuliere collectie. Foto: RKa. Menukaart van het diner op 27 september 1962 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging en het 100-jarig bestaan van de Keurkamer in Schoonhoven. Bovenaan de menukaart, gezicht op Belvédère, op de Opkamer, vanaf de Lekdijk vanuit het noordwesten. Afbeelding naar pentekening van tekenaar Van Driel ; origineel pentekening collectie Belvédere. Schoonhovense Waarborg, als hoofdgerecht gekeurd vleesch van het gouden kalf, geserveerd met groenten uit Oud-Hollandsche tuinen en aardappelen met BloemMotieven. Het voorgerecht was filigrain-soep en als nagerecht kwam gedreven pudding samen met geëssaieerd fruit op tafel. naar de voornaamste handeling bij de Waarborg: het essayeren ofwel het beproeven van het gehalte van goud en zilver. 45

18 Schoonhovensche gekruyde fonteynkoeck Schoonhovensche gekruyde fonteynkoeck, een kruidkoek van tarwe- en roggebloem, honing, suiker, specerijen en zuidvruchten. Uitgevonden in de 17e eeuw door bakker Koster, die zijn bakkerij in de Fonteynsteeg had, vandaar deze naam. De koek wordt nog steeds volgens het oude recept gebakken. U bent niet in Schoonhoven geweest als u geen fonteynkoeck heeft gekocht! Zuid-Hollandse specialiteit uit de Zilverstad Zuid-Holland heeft heel wat specialiteiten. Voor mensen die van lekker eten houden is een bezoek aan Schoonhoven de moeite waard en koop dan een Schoonhovensche gekruyde fonteynkoeck. De koeken danken hun naam aan de woonplaats van de eerste banketbakker die ze maakte aan de Fonteinsteeg. Niet alleen heeft het procedé van koeken bakken de eeuwen overleefd, ook de Fonteinsteeg bestaat nog steeds; het is een bijzonder smal straatje tussen het café van Haven 29 en de winkel van Haven 31. Het steegje loopt van de Haven naar de Lange Weistaat. Geheim van de fonteynkoecken Het alleenrecht op het voeren van de naam fonteynkoecken gaf nogal eens moeilijkheden, want ook andere bakkers wilden zich van die naam bedienen en hingen bordjes met fonteynkoecken op in hun winkel. Klachten hierover troffen wij al aan in stukken uit het jaar Dat aan het voortbestaan van de fonteynkoecken grote waarde werd gehecht, blijkt ook uit het feit dat het geheim van de fonteynkoecken zelfs onderdeel vormde van een oud testament. Vandaag de dag zijn de fonteynkoecken nog te koop op slechts enkele meters afstand van de Fonteinsteeg namelijk bij Bakkerij Kok, Haven 57. De Fonteinsteeg heeft ook jarenlang te boek gestaan als Fonteinstraat, dat was met meer steegjes het geval. Vooral op aandringen van de Historische Vereniging Schoonhoven heeft men dat jaren geleden weer aangepast aan de oorspronkelijke naam. Nee, met een fontein heeft het niets te maken, maar wel is het een heerlijke lekkernij die op eminente wijze gekruid is. Er zijn meer provincies in Nederland waar men kruidkoek kent en er is ook een Indische kruidcake. Maar zoals de gekruyde fonteynkoeck smaakt... die is met geen andere lekkernij te vergelijken. Kok s Bakkerij, Haven 57, vlakbij het historische stadhuis is de enige Schoonhovense bakker die deze specialiteit nog brengt. Door Sonja Kok, Kok s Bakkerij is gevestigd Schoonhoven. Het familiebedrijf, dat al vanaf 1922 wordt gerund door de familie Kok, wordt op dit moment geleid door de 3e generatie Kok. Sinds 1995 leidt Jan-Hendrik (41 jaar) en zijn vrouw Sonja (38) het bedrijf met 10 personeelsleden. Het bedrijf bestaat uit een winkel met daarachter de bakkerij, waar op nog ambachtelijke wijze alle producten vervaardigd worden. Bakker Kok bezit verschillende oude recepten die nog op authentieke wijze worden bereid. Zoals de enige echte Schoonhovense Gekruyde Fonteynkoeck en de ouderwetse Jan-Hagel. 46

19 Patat oor og Die voelde niets voor een halfjaar onbetaalde vakantie en hij protesteerde. De strijd Intussen had Koehoorn de plek op de Dam ingenomen, niet ver van het snoepwinkeltje van Eshuis. Daarmee was het gevecht begonnen. Henk Eshuis mocht wel patat verkopen vanuit zijn winkel. Hij bakte dus patat in de auto en verkocht die in de winkel. Henk Eshuis voor zijn patatwagen op de Dam Vaste bezoekers van cafetaria of patatkraam weten wat een patatje oorlog is. Een portie patatfriet met een slordige toevoeging van wat ingrediënten bijvoorbeeld: friet met pindasaus en mayonaise, naar keuze nog aangevuld met rauwe (gesnipperde) uitjes of friet met mayonaise, pindasaus, ketchup c.q. currysaus en rauwe (gesnipperde) uitjes. Het ziet er uit als of het om een slagveld gaat, vandaar de naam. Maar een patat oorlog, dat is andere koek. Die is er geweest in Schoonhoven en die begon in de zomer van Niet dat de Schoonhovenaren elkaar om de oren sloegen met frietzakken. Nee, het was een strijd tussen exploitanten van frietkramen om een plekje op de Dam, de gunstigste plaats in de stad om patatfriet te verkopen. Wat eraan voorafging Het begon allemaal toen door de gemeente aan de heer De Groot, de dorpskapper van Berkenwoude, een stuk grond aan het veer werd verpacht om daar vanuit een auto patat te gaan verkopen. De heer Eshuis van het snoepwinkeltje op de Dam herinnerde zich toen dat hij een vergunning had uit 1939 om met een consumptiewagen op het Veer te staan. En patat is ook consumptie dus. U begrijpt het wel, problemen voor B&W. De grond was al verpacht en er werd een andere oplossing gezocht. De vergunning van Henk Eshuis werd ingetrokken. Hij kreeg een nieuwe vergunning. Hij mocht voortaan op meerdere plaatsen in de stad zijn patat verkopen. Ook op de Dam. Toen meldde zich een derde speler. De heer Koehoorn, die in de Appelstraat zijn IJssalon had omgebouwd tot cafetaria. Concurrentie vanuit een auto, dan zelf ook een auto. Ook hij vroeg een vergunning en natuurlijk wilde ook hij op de Dam een plekje. Die kreeg hij, maar wel voor de helft van de tijd. De tijd voor Henk Eshuis werd gehalveerd. De Schoonhovense jeugd, belust op sensatie, ging zich ermee bemoeien. De jongeren kochten patat bij Eshuis en liepen er demonstratief mee langs de auto van Koehoorn. Een dag later werd de strijd feller. Er werd zelfs gesmeten met zelfgemaakte stinkbommen. De heer Koehoorn koos eieren voor zijn geld en ruimde het veld. De jeugd verheugde zich op een derde dag van harde strijd, maar die is er niet gekomen. Wethouder mr. D. A. Slager greep in. Wapenstilstand In afwachting van de beslissing op het beroep dat Henk Eshuis had aangetekend tegen het intrekken van zijn vergunning om het hele jaar door zijn patat te mogen verkopen op de Dam, vatte mr. Slager de koe bij de hoorns. De heer Koehoorn moest de Dam ontruimen en kreeg een tijdelijke standplaats toegewezen op het Veer. Henk Eshuis mocht zijn patat vanuit zijn winkel blijven verkopen. Voorlopig dus een wapenstilstand. Maar er waren meer patatwagens in aantocht. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur een aantal vaste standplaatsen aan de diverse exploitanten toegewezen. Dit zijn om en nabij de plaatsen waar in Schoonhoven nu het patatje oorlog wordt verkocht. 47

20 Het jaar 2010 is niet het eerste jaar dat Café De Blauwe Duif aan Dam 3 verbouwd en vernieuwd werd. Zoals eigenaar Jan Willem Haars in genoemd jaar de binnen- en buitenkant van het café grondig onder handen nam, zo deed één van zijn voorgangers, Hendrik Christiaan Saveur, dat in 1907 ook al. Het was toen een koffiehuis. Café De Blauwe Duif van pastorie tot koffiehuis Saveur had het pand met koffiehuis in 1900 gekocht van Robert Thompson en Hendrika Catharina Hoffman uit Rotterdam. Het koffiehuis was op dat moment verhuurd aan ene Demmenie voor 6 gulden per week. Op de foto van een ansichtkaart omstreeks 1913, is de naam boven de deur te ontwaren: Rotterdamsch Koffiehuis. Van koffiehuis tot pastorie Hoe Thompson en Hoffman aan het pand gekomen waren, is tot nu toe onopgehelderd. Wel is duidelijk dat een andere Rotterdamse, Tanneke Hageman, koffiehuishoudster van beroep, het pand eerder in 1886 kocht van Gozewijn de Vos. Deze De Vos, koopman en winkelier, had het pand in 1875 gekocht van de Oud Katholieke kerk te Schoonhoven. De Oudkatholieke pastoor J.H. van Oort, die het pand namens de kerk in 1875 aan De Vos verkocht, meldde in de verkoopakte dat het pand sedert onheugelijke tijden eigendom was van de Oudkatholieke Kerk in Schoonhoven. En inderdaad vinden we dit in de rest van 48

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Goes toen Goes nu 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Colofon Het thema van Open Monumentendag 2009 is Op de kaart De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor

Nadere informatie

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 15 JAAR STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE 10 JAAR SJOEL BRIELLE Het jaar 5775/5776 (2015/2016) is een bijzonder jaar. Honderdvierenveertig

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Boerderij Binnenwijzend 102

Boerderij Binnenwijzend 102 Boerderij Binnenwijzend 102 Hoogkarspel De stolpboerderij Binnenwijzend 102 is in 2015 gesloopt vanwege de aanleg van de doorsteek van de N23 (Alkmaar- Zwolle). Het betreft een karakteristieke Noord- Hollandse

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

Boerderij met een geschiedenis

Boerderij met een geschiedenis De meeste meubels, behalve de zwarte vitrinekast, in de woonkamer zijn nieuw aangeschaft op advies van &Styling. De bank en bijbehorende hocker zijn van Interiors DMF, de loveseats van Hoffz. De tafeltjes

Nadere informatie

D85, Past. van Haarenstraat 4

D85, Past. van Haarenstraat 4 D85, Past. van Haarenstraat 4 Geplaatst in de Heise Krant van november 2015, gewijzigd 20-04-2017 Op 14 mei 1907 trouwde Martinus (Tinus) Schepers met Adriana (Jaont) Schepens. Een bijzonderheid van dit

Nadere informatie

Brochure. De Kikvors 1 - Leersum. Vraagprijs ,-- k.k. Dorpsstraat 41, 3941 JK Doorn, Telefoon (0343) ,

Brochure. De Kikvors 1 - Leersum. Vraagprijs ,-- k.k. Dorpsstraat 41, 3941 JK Doorn, Telefoon (0343) , Brochure De Kikvors 1 - Leersum Vraagprijs 850.000,-- k.k. Omschrijving De Kikvors 1 - Leersum VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ AAN DE RAND VAN LEERSUM Verscholen in een bosrijke omgeving met uitzicht over de

Nadere informatie

BENEDENBERG 58 BERGAMBACHT

BENEDENBERG 58 BERGAMBACHT BENEDENBERG 58 BERGAMBACHT Een prachtige woondroom centraal in de Krimpenwaard aan de mooie Benedenberg te Bergambacht. Wij bieden u een zeldzaam mooie woonboerderij op deze plek aan. Zeldzaam vanwege

Nadere informatie

ZUIDERZEESTRAATWEG OOST 55 ELBURG 299.500 k.k. www.zuiderzeestraatwegoost55.nl Omschrijving DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG: ZATERDAG 01 OKTOBER 2016 VAN 11:00-15:00 UUR De verrassing bij deze VRIJSTAANDE WONING

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk De straat van toen Kerkstraat Naaldwijk 1910; de woningen in de Kerkstraat tot de Kerklaan, nrs. 1 t/m 4 1933; op de hoek van het Wilhelminaplein en de Kerkstraat was in deze tijd de eerste Naaldwijkse

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel DAKOMAR V A S T G O E D Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel In het dorp van de heer van stand... Voorstraat 38-3258 BA Den Bommel Den Bommel - geschiedenis. In 1481 onstond de heerlijkheid Sint Adolfsland.

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand Huizen vanhendriks Beatrixstraat 46, 6921 ZB Duiven Gelijkvloers Besloten ruime tuin Garage en parkeerplek op eigen terrein Rustige buurt Winkels op korte afstand H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek Bouwhistorisch onderzoek BOUWHISTORISCHE NOTITIE Adres : (tussen Poelestraat 12 en 14) Status : BBP Periode : september 2010 Onderzocht door : Taco Tel Auteur : Taco Tel Datum : Groningen, 16 september

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca.

Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca. Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca. DE PRINS De Prins is een van de oudste horecagelegenheden in Scherpenzeel. Het café dat zich nu achter het voormalige Eetcafé t Plein bevindt, is meerdere keren

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat

Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat Soort : Tekststenen (2 stuks) en Gevelstenen (12 stuks) Naam : - Opdrachtgeefster : Prè-wonen Datering : 2007

Nadere informatie

Te koop: Vennemeerstraat 4, Warmond. Vraagprijs k.k.

Te koop: Vennemeerstraat 4, Warmond. Vraagprijs k.k. Te koop: Vennemeerstraat 4, Warmond Vraagprijs 1.349.000 k.k. Wonen aan het water in Warmond Ideaal voor een gezin met affiniteit voor de watersport. Eindelijk kunt u direct aan het water aan de Leede

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden 1 kopen bestaande bouw villa nooitgedacht Een rijksmonument via Marktplaats Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden Het huis van Marian Sluimers stond al vijf jaar leeg toen zij het in 2009 kocht

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

1. Streep de foute antwoorden door. Vroeger kwam het voedsel vooral uit de buurt / Nederland / de rest van de wereld.

1. Streep de foute antwoorden door. Vroeger kwam het voedsel vooral uit de buurt / Nederland / de rest van de wereld. Opdracht 1 Deze week ga je drie dagen bijhouden wat je allemaal eet en drinkt op een dag. Dat schrijf je op het menu, dat je van je juf of meester krijgt. Opdracht 2 Je krijgt een menu van ongeveer 100

Nadere informatie

Het Veurhuus van de boerderij Wakkerendijk 116.

Het Veurhuus van de boerderij Wakkerendijk 116. Het Veurhuus van de boerderij Wakkerendijk 116. De boerderij Wakkerendijk 116 wordt momenteel bewoond door Tonie en Rut van Klooster. Het is één van de weinige boerderijen in Eemnes waar je nog een vrijwel

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de boerderij en de omgeving.

Bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de boerderij en de omgeving. Museumboerd Bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de boerderij en de omgeving. erij Den Tip Mensen kunnen hier genieten van datgene wat ze in hun hele leven nooit gekend hebben. Mevrouw

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Huizen van Hoekstra & van Eck Lijndraaier 93, 1625 ZP Hoorn Tuin in 2013 aangelegd Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Grote zolder met dakkapel Schuifpui naar de tuin Eengezinswoning met carport

Nadere informatie

Melkweg. Een dak boven je hoofd. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Het huis

Melkweg. Een dak boven je hoofd. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Het huis Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dak boven je hoofd Wonen: Het huis Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dak boven je hoofd, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

Rondje Sint Maarten 1958-1959

Rondje Sint Maarten 1958-1959 Rondje Sint Maarten 1958-1959 Mijn naam is Chris Tromp, en ik ben 57 jaar, geboren en nog wonende in Purmerend. Ik ben geboren boven Garage Jorritsma in de Koestraat. Ik heb daar 22 jaar gewoond. Tekening

Nadere informatie

Huizen. Eikenvloer Frans massief. Vrijstaande boerderij. Vrij uitzicht. 1735 m2 eigen grond. 5 slaapkamers. Wylerbaan 21, 6561 KN Groesbeek H53 H53

Huizen. Eikenvloer Frans massief. Vrijstaande boerderij. Vrij uitzicht. 1735 m2 eigen grond. 5 slaapkamers. Wylerbaan 21, 6561 KN Groesbeek H53 H53 Huizen vanhendriks Wylerbaan 21, 6561 KN Groesbeek Vrijstaande boerderij 1735 m2 eigen grond Vrij uitzicht Eikenvloer Frans massief 5 slaapkamers H53 H53 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Karel Doormanstraat 12, 3262 PD Oud-Beijerland Deze woning is gebouwd in de jaren 30. De woning bevat nog enkele authentieke details, zoals de

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

Tour Denemarken 2016

Tour Denemarken 2016 Tour Denemarken 2016 Dag 1 Rond tien uur in de ochtend werd ik opgehaald door Joris van Wijngaarden. Daarna haalden we Leon op van het station en haalde we Simone op in Gorinchem. Ik liep naar boven in

Nadere informatie

KON. BEATRIXSTRAAT 47 NUNSPEET 349.500 k.k. www.koninginbeatrixstraat47.nl Omschrijving Echt aan de rand van de woonwijk t Hul staat deze uitstekend onderhouden VRIJSTAANDE WONING MET GARAGE op een besloten

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

Huis, bewoonbaar sur Biollet Referentie : Auv 673

Huis, bewoonbaar sur Biollet Referentie : Auv 673 Auv 673: Gerenoveerd herenhuis, schuur, mooie tuin, uitzicht, 7.100m² Dit prachtige en erg grote huis met 350m² bewoonbare oppervlakte, is recent gerenoveerd met behoud van de authentieke elementen, gereed

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Landelijk & Exclusief Wonen. Houtse Heuvel 2 Den Hout. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.

Landelijk & Exclusief Wonen. Houtse Heuvel 2 Den Hout. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen. Houtse Heuvel 2 Den Hout Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Vrijstaande woonboerderij met bijgebouwen gelegen op een prachtige locatie in Den Hout. De woonboerderij is gebouwd eind 1800/begin

Nadere informatie

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl Loop naar de eerste verdieping van het museum. Wat zie je daar? Het Gorcums Museum verzamelt alles over de stad Gorinchem.

Nadere informatie

Huizen. Keurige woonkamer. Gelegen op bovenste verdieping. Twee balkons. Lichte en praktisch ingerichte woonkamer. Goed functionerende V.v.E.

Huizen. Keurige woonkamer. Gelegen op bovenste verdieping. Twee balkons. Lichte en praktisch ingerichte woonkamer. Goed functionerende V.v.E. Huizen vanhendriks Ametiststraat 31, 6534 WE Nijmegen Gelegen op bovenste verdieping Lichte en praktisch ingerichte woonkamer Twee balkons Keurige woonkamer Goed functionerende V.v.E. H53 H53 Kenmerken

Nadere informatie

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Donderdag 8 juli 2011 door Gemma van Winden-Tetteroo Jakob en Marja voor hun prachtig verbouwde Rechthuis. Schipluiden De zon kruipt bijna weg achter

Nadere informatie

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) Nicky Heijne Marten Hidma Karolien Kamma Vrije

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

Julianalaan Arnhem. Huurprijs 3.300,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl

Julianalaan Arnhem. Huurprijs 3.300,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl Julianalaan Arnhem Huurprijs 3.300,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Arnhem Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek

Nadere informatie

Indeling: Begane grond:

Indeling: Begane grond: Te Koop: Vraagprijs: Klaverstraat 58 394.500,- k.k. De wijk Wittevrouwen is heerlijk wonen, met de bakker en de groenteboer in de straat, traiteurs in de wijk net als diverse lekkere restaurantjes met

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, geachte collega s, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, geachte collega s, dames en heren, Koninklijke Hoogheid, geachte collega s, dames en heren, Een ziekenhuis in Den Bosch dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis heet. Dat is zo logisch dat je er eigenlijk nauwelijks bij stilstaat. We noemen instellingen

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl speurtocht basisonderwijs gr.7/8 2014 tekst: MaritaVerlaan tekeningen:roel Mulder Loop naar de eerste verdieping van het

Nadere informatie

Oosteinde. Omschrijving. Beschikbaar vanaf Per direct beschikbaar ,00 per maand 210 m 2. Amsterdam Parkeren Nee

Oosteinde. Omschrijving. Beschikbaar vanaf Per direct beschikbaar ,00 per maand 210 m 2. Amsterdam Parkeren Nee Oosteinde Beschikbaar vanaf Per direct beschikbaar Prijs Oppervlakte 3.600,00 per maand 210 m 2 Huistype Woonhuis Slaapkamers 4 kamers Stad Borg Amsterdam 7.200 Buitenruimte Balkon Parkeren Nee Omschrijving

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken)

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Soms is het noodzakelijk om een verhaal te vereenvoudigen. Dit kan je door vrij te vertellen en daarbij een aantal aanpassingen te doen.

Nadere informatie

ACACIASTRAAT 3 NIJMEGEN 189.000 k.k. www.acaciastraat3.nl Omschrijving Nijmegen-Oost wordt zo geliefd door tal van redenen, waardoor zoveel mensen juist hier willen wonen. Stijlvol wonen in authentieke

Nadere informatie

De komkommertijd van augustus is weer

De komkommertijd van augustus is weer september 2014: Einde vakanties = begin van onze vakantie De komkommertijd van augustus is weer voorbij. Deze maand september hebben we echter weer een heleboel te melden. In augustus waren we gewoon erg

Nadere informatie

Huizen. Zonnige tuin (ZW) Instapklaar! Sfeervol wonen. Mooie ligging in Rivierenbuurt. Vlakbij diverse winkels. Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort

Huizen. Zonnige tuin (ZW) Instapklaar! Sfeervol wonen. Mooie ligging in Rivierenbuurt. Vlakbij diverse winkels. Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort Huizen vanhendriks Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort Instapklaar! Sfeervol wonen Mooie ligging in Rivierenbuurt Zonnige tuin (ZW) Vlakbij diverse winkels H47 H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Vraagprijs 260.000,- k.k.

Vraagprijs 260.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn De bescherming betreft de voormalige tuinderswoning uit 1929 aan de Lookwatering 1. De recente serre valt niet onder de bescherming. De tuinderswoning is gelegen in het

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een Saksische boerderij uit 1793 Ligging Midden in het idyllische

Nadere informatie

In het oude Rome De stad Rome

In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome is héél oud. De stad bestaat al meer dan tweeduizend jaar. Rome was de hoofdstad van het grote Romeinse rijk. De mensen die naar Rome kwamen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

OOSTWOLD Goldhoorn 19

OOSTWOLD Goldhoorn 19 OOSTWOLD Goldhoorn 19 Vraagprijs: 389.500 Omschrijving OOSTWOLD - Goldhoorn 19 Een fraaie boerderij van het zogenaamde Oldambster type gelegen aan het dorp Oostwold. Dit oerdegelijke gebouw is oorspronkelijk

Nadere informatie