150 Jaar Belvédère. van koffiehuis naar hotel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "150 Jaar Belvédère. van koffiehuis naar hotel"

Transcriptie

1 M A G A Z I N E H E T L E V E N I N S C H O O N H O V E N N U M M E R 2 M A A R T , 9 5 Eten en drinken D e D a m F r i e t k r a a m C a f é L e k z i c h t U i t g e v e r i j Q u a d r a a t

2 COLOFON Het leven in Schoonhoven Nr. 2 Eten en drinken REDACTIE Madelon Dijkstra, Piet Niestadt, Hans Uijtdewilligen, Ad de Vaal en Marliese van der Wal. EINDREDACTIE Madelon Dijkstra VORMGEVING José van Hattem, Carola Vermeer, Fecit Vormgevers, Vianen DRUKWERK Drukkerij De Groot, Goudriaan MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Henk Eshuis, Robert van der Hek, René Kappers, Sonja Kok, Hans Korevaar, Piet Niestadt, Ad de Vaal, Marliese van der Wal, René Kappers, Mw. Littooy, Mw. Groeneveld, Mw. Tóth-Elsenaar, fam. M. den Hartog Fotografie De in dit magazine opgenomen foto s (tenzij anders aangegeven) zijn uit de Collectie Cock van Holten en eigendom van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven. ISBN NUR 693 REDACTIE-ADRES Uitgeverij Optima, Stalstraat 1, 4132 VD Vianen AFBEELDING OMSLAG VOORZIJDE Belvédère, nog met zadeldak, met doorlopende veranda Inzet: Dam en Boterhuis, ca. 1913; Henk Eshuis voor zijn patatwagen, ca. 1960; Café Lekzicht, Jaar Belvédère van koffiehuis naar hotel Zitten daar in de schaduw van een rij eeuwenoude platanen, is een koninklijk genot. Lammert van Zessen, de eerste eigenaar van Belvédère, zal misschien wel gedroomd hebben van bovenstaande uitspraak van een tevreden gast (uit het dagblad Het Vaderland van 3 juli 1971), toen hij op 29 juni 1860 grond van de gemeente Schoonhoven kocht om er een huis op te gaan bouwen. Na 150 jaar rijst wel de vraag hoe Belvédère aan zijn fraaie huidige vorm, ligging en prachtige platanen is gekomen. AFBEELDING OMSLAG ACHTERZIJDE Hotel Restaurant Belvédère 2011 COPYRIGHT Het auteursrecht van de in deze uitgave opgenomen artikelen berust - tenzij anders geregeld - bij de uitgever. Het auteursrecht op de in deze uitgave opgenomen afbeeldingen berust bij de rechthebbenden, zoals beschreven in de fotobijschriften. De uitgever heeft van alle hem bekende rechthebbenden op de in deze publicatie opgenomen teksten en afbeeldingen toestemming verkregen om deze af te drukken. Indien anderen menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt hen verzocht zich in verbinding te stellen met de uitgever: p/a Uitgeverij Optima, Stalstraat 1, 4132 VD Vianen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Website met aanvullende informatie over het magazine. Elke maand nieuw beeldmateriaal! Schoonhovensche Courant, Jaargang 1, advertentie 11 juli De ouds bekende advertentie van Logement en Koffiehuis Van Zessen. Het verdedigingswerk De Kat lag sinds de ontmanteling van de vesting Schoonhoven al 44 jaar werkloos aan de traag voortstormende fraaie rivier. In 1855 was de Noodhaven met laaden loskade er aangelegd. Lammert van Zessen zag De Kat als een uitstekende plek voor een koffiehuis en logement. Hij betaalde voor de 731 vierkante ellen met de daarop staande notenbomen 258 gulden, met de verplichting om het met een fraaye ijzere heining af te scheide zoodat het geheel tot vervraaying strekt.... Aangenomen dat de bouw kort na de toestemming begonnen is, zal het nieuwe gebouw vermoedelijk in het voorjaar van 1861 in gebruik genomen zijn. In tegenwoordige Belvédère-termen omvatte het gebouw het huidige deel van het restaurant dat men aanduidt als de Rotary en het aangrenzende deel tot de bar. Het gebouw was gedekt met een zadeldak met daaronder een zolder waarvan de nok evenwijdig liep met de Lek. 30

3 De Kat met het Logement en Koffijhuis Van Zessen (midden) en het Sociëteitsgebouw (links) nog in originele staat; beiden met zadeldaken. Rechts een nog vrijstaande woning. Met reeds goed gewassen platanen. Oudst bekende foto van de rivierzijde. Datering boven meldde de Schoonhovensche Courant van 26 november Er was kennelijk een trapportaal. Sociëteitsgebouw Van Zessen leren we kennen als een ondernemend man. Dat bleek bijvoorbeeld uit de regelmatige advertenties die hij plaatste in de sinds 1869 verschijnende Schoonhovensche Courant voor zijn Logement en Koffijhuis. Het bleek ook elf jaar later toen hij tegen zijn koffiehuis een tweede gebouw neerzette dat dienst ging doen als Sociëteitsgebouw. Onder de Sociëteitszaal kwam een woning. Het zadeldak van het nieuwe pand lag haaks op dat van het oudere eerste gebouw. Op 9 november 1871 werd de nieuw gebouwde zaal van Sociëteit De Leesvereniging feestelijk geopend. De sociëteit bestond nog geen jaar maar telde al bijna veertig leden. De voorzitter mr. W.G. Loeff, was helaas afwezig, reden waarom de zilversmid Willem Kooiman Jacobszoon als lid van het bestuur de opening verrichtte. Aangenaam en opgewekt werd de avond doorgebracht en met een souper besloten. De sociëteit was voortaan dagelijks en doorlopend geopend en zou een goede leestafel bieden met daarop een aantal dag- en weekbladen. Een tweede vaste huurder in het nieuwe pand werd de Rijksontvanger. Die ging boven kantoor houden. De toegang is de deur van het nieuwgebouwde gedeelte en den trap op naar Platanen als gevolg van bange dagen in 1876? Omstreeks maart 1876 zijn het volgens de krant bange dagen. Het water van de Lek stond van dijk tot dijk. Op verschillende punten moest men door opkistingen het overstromende water tegenhouden. Om de dijk te beschermen moest de rij schoone iepenbomen tusschen hotel Van Zessen en de peilschaal toen afgezaagd worden. Het is vervolgens niet te gewaagd te veronderstellen dat de gemeente Schoonhoven kort daarna platanen als vervanging van de iepen voor Belvédère heeft geplant, want in 1884 blijkt dat het terrein is beplant met goed gewassen boomen. De koninklijk genot verschaf- Op de voorgrond de peilschaal en op de achtergrond het kaaspakhuis met daarachter de Sociëteit. Foto collectie De Wit. 31

4 fende bomen zouden dus anno 2011 ongeveer 140 jaar oud zijn, aangenomen dat ze een jaar of vijf oud waren toen ze kort na maart 1876 aan De Kat geplant werden. Horeca of Stoomboten? Het uitzicht op de Lek heeft Van Zessen ongetwijfeld geïnspireerd om zijn ondernemerskwaliteiten verder te beproeven. Hij werd Stoombootdienstenondernemer. Hij kocht in 1877 het beurtveer op Rotterdam, stichtte met een compagnon de Schoonhovensche Schroef Stoombootrederij onder directie van L. van Zessen... ten doel hebbende de uitoefening eener schroefstoombootdienst op de rivieren stroomenen kanalen in de provincie Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, tot vervoer van personen, goederen en vee, alsmede de uitoefening van een wekelijksche beurtveer op Rotterdam van uit Schoonhoven vice versa. Van Zessen liet daartoe in 1878 de Johan bouwen bij Van der Kuyl te Slikkerveer. Korte tijd later nam hij een hypotheek van 8000 gulden bij Hendrik Jan Lazonder op zijn panden aan De Kat en kocht z n compagnon uit. In 1885 liep de Johan II bij Piet Smit jr. van stapel gevolgd in 1897 door de Johan III en ook nog in 1899 door de Johan IV. Lammert van Zessen was kennelijk geen horecaman en het Logement en Koffijhuis werd hem samen met de boten wellicht te veel. In ieder geval liet hij in 1885 notaris Teijink het Hotel en Koffiehuis en het gebouw van de Leesvereniging publiekelijk veilen. Het sedert 25 jaren bestaande en gunstig bekende Hotel en Koffijhuis Van Zessen bevatte toen beneden een woning, keuken, ruime kelders en bergplaatsen en boven, flinke zalen en een aantal goed ingerichte logeerkamers. Het gebouw waarin sedert vijftien jaar de Sociëteit De Leesvereniging gehouden werd, bevatte beneden een woning, keuken, kelder en bergplaats en boven een keurig ingerichte lees- en biljartzaal. Beide percelen verkeerden volgens de annonce in den besten staat van onderhoud en hadden riant uitzicht op de rivier de Lek. Een andere advertentie vermeldde in de Amsterdamse krant Het Nieuws van den Dag op 15 november 1884 nog als bijzonderheid een grooten zolder boven het Koffiehuis en beide perceelen, elk met afzonderlijken opgang... zijn aan de rivierzijde voorzien van eene doorloopende veranda; het terrein is beplant met goed gewassen boomen en beiden vormen thans één geheel. Dit is overigens de eerste maal dat de veranda vermeld werd. Helaas was de belangstelling niet voldoende. Hotel en koffiehuis Van Zessen benevens het gebouw der sociëteit De Leesvereeniging, werden opgehouden tot een gezamenlijke bedrag van gulden. Het werd dus niet verkocht. Van Zessen ging de zaak toen maar verpachten. Mogelijk deed hij dat al eerder - daar zijn geen gegevens van bekend - maar in ieder geval ging per 1 mei 1892 M.P. de Gruijter, voorheen Restaurateur van het Station Gouda, het hotel Van Zessen bestieren. De Gruijter verbond er tevens een Uitspanning aan die op 15 mei van datzelfde jaar geopend werd. Kegelen sinds 1894 Het jaar 1894 zou voor de huidige vorm en functie van Belvédère een belangrijk en bepalend jaar blijken te zijn. Het Lokaal Van Zessen werd voorzien van een kegelbaan, die feestelijk geopend werd op 7 maart Later, in De oude kegelbaan, aangelegd onder het oude café of koffiehuis door J. van Asperen in Foto tussen gemaakt ; collectie De Wit. Hotel, café, restaurant J.P. Leening, voorheen Van Zessen. Op de kopgevel staat het woord Sociëteit. Foto gemaakt ; collectie De Wit maakte toenmalige eigenaar J. van Asperen er twee kegelbanen van. Door het verplaatsen van een halfsteensmuurtje en het aanbrengen van een ijzeren moerbint op kolommen maakt hij de ruimte breder onder het oude koffiehuis. De ijzeren kolommen staan er anno 2011 nog steeds, aan de linkerzijde van de baan. In 1974 uiteindelijk, op zaterdagavond 23 augustus, wierpen eigenaren Piet en Wim de Wit de eerste ballen over hun kersverse kegelbaan in Belvédère. Door de aankoop van het oostelijk naastgelegen pand, zeven jaar eerder in 1967, konden de houten banen verlengd worden terwijl een gezellige ruimte onder de oude sociëteit als bar werd ingericht. Het geheel werd uiteindelijk in 1974 dus 30 meter lang onder alle drie panden door. Familie-perikelen Van Zessen. Op 23 september 1904 overleed te Schoonhoven de echtgenote van Lammert van Zessen, Margaretha Alida van der Bas. Ze was 68 jaar oud. De erfenis moest worden verdeeld onder hun zes kinderen waarbij kennelijk ook geen horeca-man of vrouw was. Want gezamenlijk verkochten zij op 30 november 1904 aan Johannes Petrus Leening, koffiehuishouder te Schoonhoven, het pand en erve ingericht en gebezigd wordende tot Societeitsgebouw, Koffiehuis en Uitspanning, met boven en benedenwoning, groot 415 centiaren. De koopsom bedroeg gulden. 32

5 Hotel, café, restaurant J.P. Leening, voorheen Van Zessen, De nieuwe eigenaar Johannes Petrus Leening, zette het logement, koffiehuis en sociëteitsgebouw vrijwel onveranderd voort. In 1905 kreeg hij toestemming om een serre van glas en hout te bouwen van 6 x 4 meter aan de westzijde van zijn pand. De serre moet dienen ter veraangenaming, als de leden van die sociëteit s zomers eens buiten willen zitten... In 1912 werd nog een nieuw raamkozijn geplaatst met uitzicht op het terras van de veranda voor rekening van de Sociëteit De Vereeniging. Verder gebeurt er in de bronnen niets totdat op 24 oktober 1916 het geheel openbaar geveild werd bij opbod en afslag. Het hecht en sterk, wel doortimmerd en goed onderhouden Pand, waarin Logement en Koffiehuis, met afzonderlijk Sociëteitsgebouw, benedenwoning, kegelbaan en pakhuis,... bij de aanlegplaats der Stoomboten, met riant uitzicht op de rivier de Lek werd in koop toegewezen aan de heer J. van Asperen te Hardingsveld voor 7450 gulden. De familie Van Asperen /1964: Belvédère De oudst gevonden vermelding van de naam Belvédère staat in de Schoonhovensche Courant en dateert van 26 oktober 1916, twee dagen na de aankoop door Van Asperen. Gisterenavond (rk: dat was 26 oktober) kwamen, op uitnodiging van het bestuur der Vereeniging Schoonhoven s Belang, in het café Belvédère met dit bestuur bijeen, het College van B en W... Van Asperen had er kennelijk zin in. Op 12 februari 1923 kreeg hij toestemming tot het vergrooten van zijn bestaande kegelbaan, gelegen in de kelderverdieping onder het café Belvédère... Door het verplaatsen van een halfsteensmuurtje en het aanbrengen van een ijzeren moerbint op kolommen. Degelijk, want deze constructie bestaat anno 2011 nog steeds. Vrijdagavond 19 maart 1923 heeft de Kegelclub De Schoonhovensche Klokkendieven ten huize van de heer Van Asperen op enigszins feestelijke wijze haar nieuwe banen in gebruik genomen... twee flinke banen, terwijl nog een tamelijke ruimte is gereserveerd voor de toeschouwers. De voorzitter van de Kegelclub Dr. J. Groesbeek, bracht hulde aan de heer Van Asperen, die zich de grote kosten had getroost om de afdoende verbetering aan te brengen. In 1925 volgde een grote ingreep in de functie en in het aanzien van het pand. Van Asperen vervangt de zolder boven het Sociëteitsgebouw dat nu zijn hotel Belvédère genoemd wordt, door een verdieping. In de verdieping maakte hij volgens de tekening, zeven kamers, waarvan twee tweepersoonskamers. Er is één wc op het bordes in het trappenhuis. Alle kamers komen uit op een balkon voor ventilatie. Volgens de vergunning heeft het pand aansluiting op de gemeentelijke riolering en de gemeentelijke waterleiding. Bovendien hebben de privaten waterspoeling. Het pannendak werd weggebroken en vervangen door een flauw hellend dak dat met een nieuw product Rubberoid werd gedekt. De zaken gingen goed. Van Asperen heeft in 1926 kennelijk een auto want hij kreeg vergunning voor het maken van een autogarage, beneden de sociëteitszaal. De ruimte waarvan de garage moest worden gemaakt, was altijd voor woning bestemd, zodat aannemer J.L. Stomps alle binnenmuren uitbrak om een grote ruimte te krijgen. Ongetwijfeld voor de veiligheid werd in de vergunning nog opgemerkt dat in de garage uitsluitend elektrische verlichting mag worden gebruikt en dat er geen benzine mag worden opgeslagen. In 1928 volgde een derde ingrijpende verbouwing, nu van de zolder van het oude koffiehuis. Er kwamen acht hotelkamers, waarvan één tweepersoonskamer, één badkamer en één wc. Het werk bestond uit het wegbreken van een gedeelte van de bestaande bekapping - de nokconstructie van de oude kap bleef aanwezig - en het verhogen van de borstweringsmuren. Koninklijk genot onder de nog jonge platanen. Belvédère, nog met zadeldak, met doorlopende veranda (gebouwd vóór 1884) en op de achtergrond de geopende deur van de serre waarvoor J.P. Leening in 1905 vergunning kreeg. De man met de strohoed op de voorgrond is eigenaar J. van Asperen. Foto collectie De Wit. 33

6 John en Jos de Wit, samen met hun echtgenotes en kinderen, ontvangen de Oorkonde die behoort bij de onderscheiding ANWB Hotelkampioen Dit is een onderscheiding die de ANWB al sinds 1894 toekent. Marike van den Berg van de ANWB reikte de onderscheiding uit. Verder uit het maken van de houten scheidingswanden voor de slaapkamers en badkamer met houten plafonds. In de gang van de bovenverdieping moesten twee snelbluschapparaten worden opgehangen. Stadsarchitect Died Visser merkte nog op:... het gebouw wordt m.i. lelijk verbrokkeld, daar geen rekening is gehouden met de aansluitende hoogtelijnen en de vorige verbouwing, zodat het gebouw zeer lelijk wordt en vooral aan de zijde van de Voorhaven. Maar de verbouwing ging door. De familie De Wit heden: Hotel Restaurant Belvédère. Op 6 april 1961 reed een met spullen volgeladen verhuiswagen Schoonhoven binnen, maar men mocht van de vorige eigenaar niet uitladen. Eerst moest er geld op tafel komen, en dat moest voor een deel van een geldschieter komen die pas om half vier in de middag op kwam dagen, zodat toen de overdracht in orde gemaakt kon worden en de deuren van de verhuiswagen eindelijk open mochten. Op deze wijze maakte de familie De Wit een begin aan wat zij later een tienjarenplan zouden noemen. De zaak werd eerst van de familie Van Asperen gepacht, maar in 1964 werd het van G. van Asperen gekocht. In mei 1967 was de familie De Wit ook in de gelegenheid om het belendende pand aan de oostzijde te kopen. Hierin was tot voor kort het kantoor van de Rederij Op De Lek gevestigd geweest en woonde er ook de oude mevrouw Oskam. De aankoop van dit oude kantoorpand bood natuurlijk nieuwe kansen. Er werd doorgebroken en op een zaterdag in maart 1971 opende de Schoonhovense burgemeester Aten onder grote belangstelling twee zalen. En volgens de heren De Wit zou dit nog niet de laatste verbouwing zijn. De garage beneden moest er nog aan geloven. Daar wordt te zijner tijd als er weer centen zijn, een borrelkamer van gemaakt. De garage zou inderdaad vanaf 1980 nog korte tijd dienst doen als bistro La Cave. De bekende Telegraafcolumnist Jacques Gans, schreef in 1971: Het gedeelte van het massieve gebouw, waar de oude mevrouw Oskam woonde, is nu ook bij het hotel getrokken en het werd daarmee een illustere open haard rijker. Acht jaar geleden ben ik voor het laatst in die fraaie uitspanning geweest en omdat alles aan het moderniseren slaat, houdt men zijn hart vast hoe men zo n beroemd en stemmig hotel terug zal zien. Nu, de gebroeders De Wit die het vak bij Schiller in de goede tijd geleerd hebben, zijn zo verstandig geweest de zaak in de oude trant te handhaven. En een jaar later schrijft hij: Voor een paar dagen neergestreken in de verwennerij van Belvédère, starend over de grijze rivier, heeft de zorgeloosheid zich van ons meester gemaakt. Een Schoonhovense krant meldde op 23 augustus 1974 dat de heren Piet en Wim de Wit zaterdagavond de eerste ballen wierpen op hun kersverse kegelbaan in Belvédère. De vernieuwde banen werden daarmee feestelijk geopend. De twee houten banen waren verlengd tot onder het aangekochte Rederijkantoor zodat ze nu ongeveer 30 meter lang waren geworden inclusief het gedeelte met de bar. De voorzitters van de dameskegelclub TIK en van De Klokkendieven, de kegelclub van de plaatselijke sociëteit, spraken hun tevredenheid uit over het bereikte resultaat. In 1993 kochten de neven John en Jos de Wit het Restaurant Belvédère van hun ouders. Zij gingen er in 1998 weer een hotel van maken. De bouw en modernisering van de hotelfaciliteiten met nieuwe kamers, hal en extern aangebouwde lift, vormde voorlopig het sluitstuk van de externe vorming van het complex Hotel Restaurant Belvédère. Ze ontvingen voor hun uitstekende zaak de onderscheiding ANWB Hotelkampioen 2000 waar het zitten in de schaduw van een rij platanen nog steeds als een koninklijk genot kan worden ervaren. Door René Kappers, bestuurslid Historische Vereniging Schoonhoven. René Kappers onderzoekt de geschiedenis van Schoonhoven als Zilverstad. 34

7 Herinneringen van Hans Korevaar Distributiebonnen In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er nog een schaarste aan veel producten. Die waren dan ook op de bon. Zo waren er distributiebonnen voor brood en andere bakkerijproducten. Alleen tegen inlevering van die bonnen kon brood gekocht worden. De bakkers op hun beurt leverden deze bonnen in op het distributiekantoor aan de achterzijde van het stadhuis en kregen in ruil daarvoor weer bonnen waarop zij meel konden afnemen bij maalderijen. Van Straaten aan de Voorhaven was er een van. De bonnen moesten op vellen van honderd stuks worden geplakt. Dat was het werk van mijn zus (*1936) en mij (*1940). Met stijfsel deden we dat. Volle vellen lieten we drogen bij de potkachel in onze huiskamer, zo n klein Godinnetje. Soms bleek dat het stijfsel te oud was en geen plakkracht meer had. Alle bonnen hadden dan losgelaten en moesten opnieuw geplakt worden, deze keer met vers gekookte stijfsel Appels en peren drogen Ook in die jaren lieten mensen graag appels en peren drogen bij de bakkers. Dat was makkelijker dan de stukjes aan draden te rijgen en te drogen te hangen in de schoorsteen. Stamppot van aardappelen en gedroogde appeltjes was heerlijke kost, zeker bij gebrek aan wat anders. Van hete bliksem zoals het gerecht nu heet, had toen nog niemand gehoord. Geschild en in partjes gesneden werden de appels en peren, meestal in een kussensloop, ter droging aangeleverd. De bakkers deden het niet graag, want het was veel werk en ze durfden er niet veel voor te vragen. Klantenbehoud, daarvoor deden ze het, want de concurrentie was groot.in onze bakkerij stond toen nog een gemetselde oven die eerst met hout (takkenbossen) werd gestookt en later met olie. Die steenmassa was altijd warm en een ideale plaats om de stukjes appel of peer op uit te spreiden. De ruimte tussen de bovenkant van de oven en de zoldering van de bakkerij was niet al te groot, waardoor ik makkelijker op m n knieën op de oven kon kruipen dan mijn vader. Dus het drogen was mijn werk. Die paar dubbeltjes die het opbracht waren dan ook voor mij. Na een of twee dagen waren de stukjes geslonken en moesten ze dichter op elkaar gelegd worden om plaats te maken voor nieuwe aanvoer. Voor ieder partijtje moest ik dus driemaal de oven op. Zoals gezegd, het was een warm karweitje en daar kreeg ik best wel dorst van. Een stukje frisse appel smaakte dan ook opperbest. Maar, er waren klanten die vooraf de stukjes hadden geteld en controleerden of ze ook allemaal terugkwamen Bakker, er waren vier stukjes te weinig, kreeg mijn vader eens te horen. De volgende keer nam ik een mesje mee op de oven en sneed de stukjes door. Geen klant die zich ooit beklaagd heeft dat hij meer stukjes terugkreeg dan hij had ingeleverd. Konijnen braden Die fijne warme oven was ook ideaal om op de dag voor kerstmis konijnen te braden. Van onszelf en van familieleden (niet van klanten), en als het broodbakken gedaan was, gingen er soms wel vier pannen de oven in. Dat rook nog eens anders dan brood en banket. Door Hans Korevaar, geboren in 1940 als zoon van bakker Korevaar op Koestraat

8 Het Gouden Hoofd Wie s zomers heerlijk in het zonnetje op het terras zit voor Tol 9, het Grieks Restaurant Cyprus, realiseert zich zeker niet dat hij of zij voor een gebouw zit met een rijke geschiedenis. Wat niemand over het hoofd kan zien, is het Gouden Hoofd. Maar wie denkt daar over na, achter een goed glas wijn? heeft laten komen. Dezelfde stenen waarmee het Paleis op de Dam (ook 1648 en toen stadhuis) werd gebouwd. De stenen waren bestemd voor een poort in het koor van de kerk aan de kant van de Haven. Die poort is er ook gekomen en wel in 1650, na het poortje achter de herberg Het Gouden Hooft. Is hier sprake van bouwfraude? Het Gouden Hoofd heeft het huis wel zijn naam gegeven. Dat Gulden Hoefft, de oorspronkelijke naam, wordt al in 1449 vermeld. Op het oudst bekende riviergezicht van Schoonhoven, een potloodtekening uit 1558 staat ook het huis t Gulden Hooft. Deze tekening wordt bewaard in het archief van de Grote raad in de stad Mechelen, als bijlage bij de processtukken van een proces tussen het stadsbestuur en de erven van herbergier Jan Pieterszoon. Herberg Van oudsher is het pand bekend als herberg. De oude bierkelder herinnert nog hieraan. Ook was er vroeger een stal voor de paarden van de reizigers. Het achterhuis heeft een poortje waarop het jaartal MDCXLVIII (1648) en een familiewapen staan. Het wapen is van de familie Blomvliet een rijk regenten geslacht uit Schoonhoven. Gerardus Blomvliet die de herberg bij een gerechtelijke verkoping had gekocht, was als baljuw ook lid van het stadsbestuur. In de oude stadsrekeningen vinden we terug dat de stad een schip met Bentheimer zandsteen uit Amsterdam Wijnhandel Veel gegevens over het huis en de bewoners zijn bewaard gebleven, maar over de herkomst van het Gouden Hooft en de diepere betekenis ervan is niets bekend. In 1875 koopt een telg uit een oud Schoonhovens regentengeslacht, Johannes van der Kop, het Gouden Hooft en begint er een wijnhandel. Zijn zoon Willem Carel erft het pand en zet de wijnhandel voort. Zijn zoons waren beiden getalenteerde schilders. De jongste van de twee, Han van der Kop won zelfs de Prix de Rome, de oudste en meest genereuze staats prijs in Nederland. Na de tragische dood van de vader en de zoons schenkt de dochter de schilderijencollectie van haar broers aan de gemeente Schoonhoven. Met de voorwaarde dat een tentoonstelling uit deze collectie wordt ingericht. Helaas liggen deze schilderijen en tekeningen op de zolder van het stadhuis te verkommeren. Likeurstokerij Omstreeks 1955 is het pand aangekocht door Toon Ponsioen, die er de Firma J.& A. Ponsioen essencefabriek en handel vestigde. Het was een stokerij om zelf likeuren te fabriceren. De firma stond vooral bekend om zijn maraschino di Zara, een likeur voor gebak. In 1983 is de voorgevel van het pand nog door de heer Ponsioen gerestaureerd. Toen is een vergulde replica van het Gouden Hooft aangebracht. Het origineel was al eerder weggenomen vanwege de slechte staat waarin het verkeerde. De Schoonhovense beeldhouwer en restaurateur Jan van Ipenburg heeft de re- 36

9 plica gemaakt en het origineel geconsolideerd. Dit origineel is bij legaat eigendom geworden van de Historische Vereniging Schoonhoven. Enige tijd was deze kop te bewonderen in een vitrine in de koffiecorner van het Zilvermuseum. Maar de museumdirectie vond het niet passen en net als de schilderijen van de gebroeders van der Kop is ook het Gouden Hooft naar de zolder verhuisd (van het museum). Tot halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw is de firma Ponsioen in bedrijf geweest in het pand aan de Tol. Toen is het pand weer verkocht. Restaurant Gelet op de geschiedenis van het gebouw zit het Griekse restaurant Cyprus er pas een heel korte tijd in. Toch heeft het al een goede naam opgebouwd. Het Gouden Hoofd, Tol 9 heeft overduidelijk een lange traditie voor wat betreft eten en drinken in Schoonhoven. Het is mogelijk het oudste pand waar steeds weer een horecaonderneming of daar aan gerelateerde onderneming was gevestigd. En ook nu is het de moeite waard om er een bezoek te brengen. Door Ad de Vaal 37

10 Een markante periode in de geschiedenis van Lekzicht Van café tot heus restaurant Lekzicht is een begrip in Schoonhoven en wijde omgeving. Rietje (76) en Janny (73) van Veen -dochters van Piet en Cor van Veen- verhalen over een bijzondere periode in de geschiedenis van het café/restaurant. café te staan, waarop niet alleen lokale wedstrijden werden gehouden, maar ook regionale en zelfs landelijke. Die biljarttafels stonden danig in de weg als we een feest in de zaak hadden. Dan moesten we ze zelf versjouwen. Dat betekende met z n allen gekromd staan, met de armen onder de onderste rand en dan vervolgens op pa z n teken overeind komen om het gevaarte opzij te zetten. Na drie tafels zaten je armen onder de blauwe plekken. Overigens wierp het initiatief wel z n vruchten af: de biljarttafels zorgden voor nieuwe klanten. Een ansichtkaart van café Lekzicht uit 1931 Piet van Veen was slager van beroep, maar toen in 1937 uitbater De Jong uit café Lekzicht ging, namen Piet en zijn vrouw Cor (van Veen-Vermeulen) het kasteleinsstokje over. Omdat het paar in die moeilijke vooroorlogse jaren niet van de caféopbrengsten kon leven, hield Piet de eerste jaren zijn baan bij slagerij De Vaal aan. Cor runde het café, dat destijds maar drie vaste klanten had: Nico en Bep Veer en Teun Kouveld. Janny: Zij zaten altijd te klaverjassen en juichten de komst van pa toe. Hadden ze een vierde man bij het kaarten. Aan de combinatie café en het aanpalende veerhuis zat een restrictie vast. Vanwege het pontpersoneel dat gebruik maakte van het veerhuis, mocht er in het café geen sterke drank geschonken worden. Eigenlijk alleen bier en overige dranken tot een alcoholpercentage van vijftien procent, stelt Rietje. Biljarten Om meer loop in het café te krijgen, richtte Piet zich op de biljartsport. Er kwamen drie biljarttafels in het Alleen moet een beetje biljarter zich wel kunnen concentreren en dat botste nog wel eens met de overige gasten, die zich dankzij het opkomende toerisme meer en meer lieten zien: Dan kwam zo iemand vanaf het terras de zaak in, terwijl daar net een belangrijke wedstrijd bezig was. Twee koffie! hoorde je luidkeels roepen in het verder doodstille café, waarna uit verschillende kelen ssst! klonk. Het oude Lekzicht bij hoogwater. 38

11 Het tijdelijke onderkomen aan de Haven, in de schoenenwinkel van de firma Beck (waar nu Brilmode Boon is gevestigd). En wat was pa zuinig op z n biljarts. Er kwamen wel eens militairen biljarten en als hij maar even dacht dat dat zijn laken kon kosten riep hij: Zet jij je keu maar weer in het rek. Dat wordt niks! Oorlog Overigens woonde de familie Van Veen -naast Piet, Cor, Rietje, Janny en Jan (later ook nog Kees)- naast het café. Daar kwam in de oorlog verandering in, toen van lieverlee steeds meer Duitsers en later ook Russen, die geronseld waren voor het Duitse leger, in het veerhuis werden geplaatst. Janny: Het veer was een belangrijke verbinding en die moest bewaakt worden. Die ongewenste gasten kostten mijn ouders uiteraard de Nederlandse klandizie. Overigens waren de meeste Duitsers best aardig voor ons. En met mijn moeder moest je ook geen ruzie krijgen. Een hoge Duitse officier veegde eens het eten met bord en al van tafel. Hij vond het blijkbaar niet goed genoeg. Mijn moeder hield hem vervolgens een gepeperde rekening voor. Maar zo bijzonder was het toch niet?, liet de Duitser verontwaardigd weten. Nee, maar mijn serviesgoed wel, liet mijn moeder daarop gevat volgen. En mooi dat hij betaalde. En de Russen waren goed voor de afzet. Die lustten wel een borrel, want sterke drank werd er inmiddels geschonken. Trouwens, die gasten sloegen rustig pure witte spiritus achterover. Toen mijn vader zich niet wilde laten kennen en een glaasje meedronk, viel hij subiet om. Hoe dan ook, op het laatst boden het veerhuis en Lekzicht onderdak aan bijna dertig Duitsers maar vooral Russen. De familie Van Veen sliep inmiddels gezamenlijk in de woonkamer. In de nadagen van de oorlog in werd het gezin verbannen. Verklikkerij lag daaraan ten grondslag. Wij kregen een keer een stukje vlees van de kok, dat eigenlijk voor de Duitsers was bestemd. De Nederlandse vriendin van een hoge Duitse pief had dat gezien en ons verraden. Vervolgens werden we uit ons eigen huis gezet. Het gezin vond onderdak in het huis van zilversmid Niekerk aan de Haven, waar nu de Hema zit. Niekerk zelf ging tijdelijk bij zijn dochter in Rotterdam wonen. Na de bevrijding zijn we gelijk teruggegaan. De Duitsers hadden Lekzicht helemaal leeggeplunderd, maar wat waren we blij weer terug te zijn. Iedere avond klonk er muziek in het café. We hadden een pick-up en wel tweehonderd platen. Er werden dan verzoekjes gedraaid. Tot Ik hou van Holland klonk, dat was steevast de laatste plaat, herinnert Rietje zich. Hoogwater Het hoge water zorgde meerdere malen voor dreiging. Janny: Elk najaar waren we wel een keer geïsoleerd door het water. Wij als kinderen hadden dan geluk, want we konden niet naar school. Door de hogere ligging van De jonge Kees van Veen als ober tijdens de opening. Het bewijs van speciaal verlof voor het koninklijk bezoek in mei het café/veerhuis leverde die omsingeling van water over het algemeen geen natte voeten op. Tot die bewuste nacht in februari 1953 dan. Er stond 65 centimeter water in het café. De veerman hadden zijn lieslaarzen aangetrokken en nam mijn moeder op zijn rug om bij 39

12 De officiële opening van het nieuwe Lekzicht door burgemeester Jan Aten. Van links naar rechts: Mw. Aten, Mw. van Veen, Dhr. P van Veen, Burg. J. Aten en Kees van Veen de telefoon te komen, die het nog deed. Dat was nog een hele onderneming, want ma was niet de lichtste. Overigens was het water de volgende morgen alweer weg. Het had wel een vieze laag slib achtergelaten. Ook in december 1954 stond er tien centimeter water binnen. Door het inmiddels toenemende autoverkeer moest er een nieuwe, grotere pont Een menukaart van Lekzicht. komen. Dat betekende het einde van het veerhuis/lekzicht tot dan toe. Er werd een ruimere aanlegmogelijkheid gecreëerd en daarvoor stond het gebouw in de weg. Het werd in 1958 gesloopt en de grond werd afgegraven. Met die grond werd even verderop een terp gecreëerd, waarop het nieuwe Lekzicht verrees. Het veerhuis kwam niet meer terug. In de tussenperiode hebben mijn ouders een café gehad op de Haven, waar nu Brilmode Boon is gevestigd. Dat uitstapje had nog een leuk gevolg toen Koningin Juliana het vestingstadje aandeed. De Van Veens kregen op 21 mei 1958 speciaal verlof om zich op de Haven te begeven, want zij mochten de chauffeur en overig koninklijk gevolg van koffie voorzien. Na negen maanden werd het nieuwe onderkomen officieel geopend door burgemeester Jan Aten. Rietje: Onze jongste broer Kees, die voor deze gelegenheid keurig uitgedost was, moest de sleutel op een kussen aanbieden aan de burgemeester. Een kwartier voordat het zover was, werd hij door de zenuwen overmand en durfde hij niet meer. We hebben flink op hem moeten inpraten, waarna hij het toch maar deed. Uitdaging Het nieuwe Lekzicht was een hele uitdaging voor de Van Veens. Tot dan toe was het een café geweest, waar eventueel een simpele maaltijd werd geserveerd. Dat was in de nieuwe situatie wel anders. Het was een heus restaurant geworden, waarvoor mijn ouders een kok hadden aangenomen en mensen voor in de bediening. Ook wij moesten leren uitserveren, maar het duurde best even voordat we dat onder de knie hadden. Het mocht natuurlijk niet meer op z n janboeren-fluitjes. Piet overleed in 1970, waarop zijn vrouw het restaurant nog tot 1984 voortzette. Toen zette ze er een punt achter en droeg het over aan een nieuwe eigenaar. Ma was altijd de motor van het geheel geweest: zij had de boel al die jaren draaiende gehouden. In 1984 was ze inmiddels 74 jaar, het was mooi geweest, aldus de dochters Van Veen. Door Robert van der Hek 40

13 Cafe Restaurant De Noteboom In de Schoonhovense Courant stond in 1961 dit bericht: De geboren Schoonhovenaren zullen in augustus even moeten wennen aan het feit, dat zij hun drogisterij-aankopen niet langer kunnen doen in de drogisterij op de hoek van de Scheepmakershaven en de Veerstraat. Hoewel helemaal wegblijven uit die hoek hoeven ze ook niet direct, want in plaats van de jaren bestaande drogisterij komt er nu een café restaurant in het pand. Café de Noteboom gaat het etablissement heten en die naam is zeer toepasselijk gezien de grote notenboom die ervoor staat. Om te laten zien dat hij met zijn aanwinst op horecagebied echt bij het Schoonhovense leven wil horen laat eigenaaruitbater Groeneveld door voormalig Schoonhovens kunstschilder H. Piek een aantal passende taferelen in het interieur aanbrengen. Deze kwijt zich voorbeeldig van die taak en zo kunnen de bezoekers tijdens het nuttigen van een glaasje of een hapje genieten van voorstellingen uit het leven van Olivier van Noort en Jacoba van Beieren. Ook de vier voormalige stadspoorten krijgen een plaatsje op de muren van de Noteboom. De naam van het café is nu: "Carte- Blanche". De voormalige drogisterij ca 1960, Cafe Restaurant De Noteboom 1961, Uitnodiging

14 Lange tijd waren paard en wagen het belangrijkste vervoermiddel over land. Zelfs tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw werd in en om Schoonhoven nog veelvuldig de paardentractie ingezet. De wat rijkere boeren uit de Vlist, uit Lopik en Bovenberg, die naar de kerk kwamen, maakten gebruik van een Tilburry. Minder gefortuneerden gebruikten de brik waarmee ook de markt werd bezocht. Maar waar laat je dit voertuig? Parkeren langs de weg of op het Doelenplein, vergeet het maar. Nog geen auto s en toch parkeerproblemen De oplossing voor dit parkeerprobleem was de uitspanning. Elke stad of dorp had vroeger wel een uitspanning. Dit was de plek waar de paarden werden uitgespannen en in de stal gezet tot het kerkbezoek was afgelopen of tot de inkopen op de markt waren gedaan. Deze uitspanningen trof je aan bij binnenkomst van de stad en in de nabijheid van de kerk. Omdat het uitspannen enige tijd in beslag nam, bezaten veel uitspanningen een gelegenheid om iets te drinken, bijvoorbeeld een jonge borrel of een citroentje met suiker. Van dit laatste is er een mooi voorbeeld in Schoonhoven aanwezig. Op de hoek van de Koestraat en de Kerkstraat is de snackbar Silver Corner. Lange tijd stond dit etablissement bekend als Café den Hoed en als zodanig was het ook een uitspanning vooral voor de bezoekers van de Grote Kerk er tegenover. Boven de grote dubbele deur in de Koestraat is de aanduiding 42

15 uitspanning in steen gehouwen en zo voor ons bewaard gebleven. De paarden gingen door de deuren in de stal en de brikken en tilburry s stonden naast de kerk. (Het huidige parkeerterrein was er niet, daar stonden winkels en huizen.) Café Kavelaars Café den Hoed was niet de enige uitspanning. Ook bij de Roomskatholieke kerk was een uitspanning welke nog tot enige jaren na de Tweede Wereldoorlog in gebruik is geweest. Dit was Café Kavelaars. Helaas is dit café onder de slopershamer verdwenen. Op de plek van dit café staat nu het gebouw van de ING-bank. Er vlakbij was nog een uitspanning. Het café is er nog en dat draagt nu de naam Holle Bolle Gijs. De plaats van de stal met de ruimte ervoor, waar de wagens stonden, is nog terug te vinden, maar paarden, brikken en tilburry s zal je er niet meer aantreffen. Het is een terras geworden. Zowel Café den Hoed, Café Kavelaars als het etablissement dat nu Holle Bolle Gijs heet waren in de 20e eeuw nog uitspanningen. Er zijn er in vroegere eeuwen zeker meer geweest. De Stadsherberg, bij de noordelijke toegang tot de stad, het Gouden Hooft aan de Brik Een Brik is een licht vierwielig landelijk rijtuig voor enkelspan of tweespan paarden. Bestaande uit een rechthoekige bak met scheidingspanelen of raamlijsten met vensters, tweepersoons koetsiersbank en vaak een tweepersoons passagiersbank (bron: Bokt.nl site over paarden en paardensport) Tilburry Een Tilburry is een tweewielig rijtuig dat wordt getrokken door één paard. De Tilburry heeft twee grote wielen met een diameter rond de 1.20 meter, die zijn voorzien van (over het algemeen) 12 of 14 spaken met een open kuip, soms voorzien van een neerklapbare kap of huif. De koetsiersplek biedt plaats aan twee personen. Doordat de Tilburry beschikt over een goed verensysteem is de wagen prima geschikt om over slechte wegen te rijden. zuidzijde en de Herberg in het huis Belle Videre bij de westelijke toegang, hebben de mogelijkheid gekend om paarden te stallen. Er zullen er in de loop van de tijd ongetwijfeld meer geweest zijn, maar de sporen hiervan zijn uitgewist. Het paard is vervangen door het blik dat auto heet. Door Ad de Vaal 43

16 De dames en heren op 27 september 1962 aan de dis in Hotel Restaurant Belvédere ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging en het 100-jarig bestaan van de Keurkamer in Schoonhoven. Op de voorgrond links, Gerrit Hooijkaas (secretaris Nijverheidsvereeniging, directeur Zilverfabriek H.Hooijkaas) met naast hem rechts zijn echtgenote Maria T.C.Hooijkaas-Lennarz en daarnaast nog juist zichtbaar, burgemeester Jan Aten. Aan de andere zijde van de tafel v.l.n.r. Bernardus Arnoldus (Nol) Meijer (zilverfabrikant), mw. Kok-De Hoop, Wim Kok (procuratiehouder Gebr.Niekerk), mw. Margaretha Vredenburgh-Greup, Cornelis Vredenburgh (te Schoonhoven essayeur en controleur In 1962 was hij gepensioneerd en adviseur van het bestuur van de Nijverheidsvereeniging), Jacobus Cornelis (Coos) Voorsluijs (voorzitter Nijverheidsvereeniging, directeur A.Mesker & Zn). Foto Collectie J.C.Voorsluijs Gekeurd vleesch van het gouden kalf voor goed gezelschap Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op tafel bevindt, als wel op wat zich op de stoelen bevindt zei de Engelse schrijver William S. Gilbert ooit. Deze wijsheid hebben de Schoonhovense goud- en zilversmeden zich in de loop der eeuwen bij feesten kennelijk ter harte genomen. Telkens als er wat te vieren viel werd de tafel feestelijk gedekt en werden de stoelen relationeel belangrijk gevuld. Al in de gildentijd vierden de goud- en zilversmeden jaarlijks feest. Op Sint Andriesdag, 30 november, werd het oude gildebestuur bedankt en werd het nieuwe gildebestuur feestelijk ingehuldigd door alle gildebroeders. Traditioneel gebeurde dat met timpjes, wijn, oesters en citroenen. Een echt feestmaal waarbij alle gildeleden en -bestuurders aanzaten; meestal in het deftige Doelenhuis. Het feest kostte in de 18e eeuw bijna altijd meer dan 100 gulden, of wel ruim het jaarloon van een volleerde knecht. Ook het afhoren (goedkeuren) van de jaarrekening die was opgemaakt door de gildebestuurders, ging gepaard met een etentje. De twee burgemeesters die de rekening controleerden en de vier gildebestuurders besproeiden dit 44

17 dinertje ruimhartig met wijn, en alweer in de Doelen. Vermoedelijk waren er daarbij ook stoelen bezet door de regeerderen van de stad, want zo luidde het oude voorschrift uit 1685, maar het blijkt niet direct uit de rekeningen. De regeerderen in die tijd zijn de schepenen en de vroedschap. De opvolger van het goud- en zilversmidsgilde in Schoonhoven, de Nijverheidsvereeniging opgericht in 1862, ging ook met regelmaat uit eten en drinken en daarbij werd zeker op de stoelbezetting gelet. Met name als de vereniging jubileerde werd er culinair feestelijk uitgepakt. En het toeval wilde dat de Schoonhovense Waarborg - de controleur van de goud en zilver producten - op dezelfde momenten zijn lustrum vierde. Weliswaar altijd 25 jaar ouder, maar dat was geen belemmering om samen ter tafel te gaan, waarbij dan niet zelden de stadsbestuurders ook aanzaten. Bijzonder menu De lokale koks van Schoonhoven serveerden altijd iets bijzonders. Zo zien we in Hotel Belvédère in 1937 op het menu ter gelegenheid van 75 jaar Nijverheidsvereeniging en 100 jaar De filigrain soep verwijst naar filigrainwerk; toen een Schoonhovense specialiteit bij uitstek. Het groentegerecht is een knipoog naar het Oud-Hollandsch zilverwerk waar de Schoonhovense zilverfabrikanten wereldberoemd mee werden. Voorstellingen van Rembrandt, Jan Steen en andere gouden-eeuwers werden in hoogreliëf in zilver gegoten of met behulp van galvanoplastiek verkregen. Deze voorstellingen prijkten op sigaren- en andere dozen, op aanstekers, asbakken, suikerlepels enzovoort en waren vooral bij Amerikanen in trek. De Bloemmotieven refereren aan de series zilveren theelepeltjes met een bloem op het uiteinde van de steel. U weet wel, spaar ze alle twaalf. Anno 2011, maar ook toen al, waren bloemlepeltjes een gewild verzamelobject. Geëssaieerd fruit ten slotte, verwijst Frans menu Bij het 100-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging - en 125 jaar Waarborg - werd in 1962 minder fantasierijk geserveerd, maar wel in het Frans. Weer in Belvédère werd ditmaal gestart met een oeuf á la Russe - gekookt ei met kaviaar - met toast en boter. Een gebonden champignonsoep diende als tussengerecht en Poulet sauté als hoofdgerecht. Deze in boter gekookte kip ging vergezeld van diverse aardappelen, een Compôte Florida en een Tyrollienne. Wat de kok hier uit Florida en Tyrol bereidde kunnen we nu helaas slechts gissen. Als dessert een Omelette Siberienne, ijs met geklopt eiwit dat overgoten werd met brandende cognac en met vlammen en al werd geserveerd. Door René Kappers Asbak in Oud-Hollandsch zilver, met voorstelling van Rembrandt s Nachtwacht. Mt: Zilverfabriek H.Hooijkaas, 2e gehalte zilver, jrl Collectie G.v.d.Lagemaat. Foto: RKa. Twaalf bloemlepeltjes. Pieter Baardwijk, tussen 1926 en 1942, zwaardje 2e gehalte zilver. Particuliere collectie. Foto: RKa. Menukaart van het diner op 27 september 1962 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging en het 100-jarig bestaan van de Keurkamer in Schoonhoven. Bovenaan de menukaart, gezicht op Belvédère, op de Opkamer, vanaf de Lekdijk vanuit het noordwesten. Afbeelding naar pentekening van tekenaar Van Driel ; origineel pentekening collectie Belvédere. Schoonhovense Waarborg, als hoofdgerecht gekeurd vleesch van het gouden kalf, geserveerd met groenten uit Oud-Hollandsche tuinen en aardappelen met BloemMotieven. Het voorgerecht was filigrain-soep en als nagerecht kwam gedreven pudding samen met geëssaieerd fruit op tafel. naar de voornaamste handeling bij de Waarborg: het essayeren ofwel het beproeven van het gehalte van goud en zilver. 45

18 Schoonhovensche gekruyde fonteynkoeck Schoonhovensche gekruyde fonteynkoeck, een kruidkoek van tarwe- en roggebloem, honing, suiker, specerijen en zuidvruchten. Uitgevonden in de 17e eeuw door bakker Koster, die zijn bakkerij in de Fonteynsteeg had, vandaar deze naam. De koek wordt nog steeds volgens het oude recept gebakken. U bent niet in Schoonhoven geweest als u geen fonteynkoeck heeft gekocht! Zuid-Hollandse specialiteit uit de Zilverstad Zuid-Holland heeft heel wat specialiteiten. Voor mensen die van lekker eten houden is een bezoek aan Schoonhoven de moeite waard en koop dan een Schoonhovensche gekruyde fonteynkoeck. De koeken danken hun naam aan de woonplaats van de eerste banketbakker die ze maakte aan de Fonteinsteeg. Niet alleen heeft het procedé van koeken bakken de eeuwen overleefd, ook de Fonteinsteeg bestaat nog steeds; het is een bijzonder smal straatje tussen het café van Haven 29 en de winkel van Haven 31. Het steegje loopt van de Haven naar de Lange Weistaat. Geheim van de fonteynkoecken Het alleenrecht op het voeren van de naam fonteynkoecken gaf nogal eens moeilijkheden, want ook andere bakkers wilden zich van die naam bedienen en hingen bordjes met fonteynkoecken op in hun winkel. Klachten hierover troffen wij al aan in stukken uit het jaar Dat aan het voortbestaan van de fonteynkoecken grote waarde werd gehecht, blijkt ook uit het feit dat het geheim van de fonteynkoecken zelfs onderdeel vormde van een oud testament. Vandaag de dag zijn de fonteynkoecken nog te koop op slechts enkele meters afstand van de Fonteinsteeg namelijk bij Bakkerij Kok, Haven 57. De Fonteinsteeg heeft ook jarenlang te boek gestaan als Fonteinstraat, dat was met meer steegjes het geval. Vooral op aandringen van de Historische Vereniging Schoonhoven heeft men dat jaren geleden weer aangepast aan de oorspronkelijke naam. Nee, met een fontein heeft het niets te maken, maar wel is het een heerlijke lekkernij die op eminente wijze gekruid is. Er zijn meer provincies in Nederland waar men kruidkoek kent en er is ook een Indische kruidcake. Maar zoals de gekruyde fonteynkoeck smaakt... die is met geen andere lekkernij te vergelijken. Kok s Bakkerij, Haven 57, vlakbij het historische stadhuis is de enige Schoonhovense bakker die deze specialiteit nog brengt. Door Sonja Kok, Kok s Bakkerij is gevestigd Schoonhoven. Het familiebedrijf, dat al vanaf 1922 wordt gerund door de familie Kok, wordt op dit moment geleid door de 3e generatie Kok. Sinds 1995 leidt Jan-Hendrik (41 jaar) en zijn vrouw Sonja (38) het bedrijf met 10 personeelsleden. Het bedrijf bestaat uit een winkel met daarachter de bakkerij, waar op nog ambachtelijke wijze alle producten vervaardigd worden. Bakker Kok bezit verschillende oude recepten die nog op authentieke wijze worden bereid. Zoals de enige echte Schoonhovense Gekruyde Fonteynkoeck en de ouderwetse Jan-Hagel. 46

19 Patat oor og Die voelde niets voor een halfjaar onbetaalde vakantie en hij protesteerde. De strijd Intussen had Koehoorn de plek op de Dam ingenomen, niet ver van het snoepwinkeltje van Eshuis. Daarmee was het gevecht begonnen. Henk Eshuis mocht wel patat verkopen vanuit zijn winkel. Hij bakte dus patat in de auto en verkocht die in de winkel. Henk Eshuis voor zijn patatwagen op de Dam Vaste bezoekers van cafetaria of patatkraam weten wat een patatje oorlog is. Een portie patatfriet met een slordige toevoeging van wat ingrediënten bijvoorbeeld: friet met pindasaus en mayonaise, naar keuze nog aangevuld met rauwe (gesnipperde) uitjes of friet met mayonaise, pindasaus, ketchup c.q. currysaus en rauwe (gesnipperde) uitjes. Het ziet er uit als of het om een slagveld gaat, vandaar de naam. Maar een patat oorlog, dat is andere koek. Die is er geweest in Schoonhoven en die begon in de zomer van Niet dat de Schoonhovenaren elkaar om de oren sloegen met frietzakken. Nee, het was een strijd tussen exploitanten van frietkramen om een plekje op de Dam, de gunstigste plaats in de stad om patatfriet te verkopen. Wat eraan voorafging Het begon allemaal toen door de gemeente aan de heer De Groot, de dorpskapper van Berkenwoude, een stuk grond aan het veer werd verpacht om daar vanuit een auto patat te gaan verkopen. De heer Eshuis van het snoepwinkeltje op de Dam herinnerde zich toen dat hij een vergunning had uit 1939 om met een consumptiewagen op het Veer te staan. En patat is ook consumptie dus. U begrijpt het wel, problemen voor B&W. De grond was al verpacht en er werd een andere oplossing gezocht. De vergunning van Henk Eshuis werd ingetrokken. Hij kreeg een nieuwe vergunning. Hij mocht voortaan op meerdere plaatsen in de stad zijn patat verkopen. Ook op de Dam. Toen meldde zich een derde speler. De heer Koehoorn, die in de Appelstraat zijn IJssalon had omgebouwd tot cafetaria. Concurrentie vanuit een auto, dan zelf ook een auto. Ook hij vroeg een vergunning en natuurlijk wilde ook hij op de Dam een plekje. Die kreeg hij, maar wel voor de helft van de tijd. De tijd voor Henk Eshuis werd gehalveerd. De Schoonhovense jeugd, belust op sensatie, ging zich ermee bemoeien. De jongeren kochten patat bij Eshuis en liepen er demonstratief mee langs de auto van Koehoorn. Een dag later werd de strijd feller. Er werd zelfs gesmeten met zelfgemaakte stinkbommen. De heer Koehoorn koos eieren voor zijn geld en ruimde het veld. De jeugd verheugde zich op een derde dag van harde strijd, maar die is er niet gekomen. Wethouder mr. D. A. Slager greep in. Wapenstilstand In afwachting van de beslissing op het beroep dat Henk Eshuis had aangetekend tegen het intrekken van zijn vergunning om het hele jaar door zijn patat te mogen verkopen op de Dam, vatte mr. Slager de koe bij de hoorns. De heer Koehoorn moest de Dam ontruimen en kreeg een tijdelijke standplaats toegewezen op het Veer. Henk Eshuis mocht zijn patat vanuit zijn winkel blijven verkopen. Voorlopig dus een wapenstilstand. Maar er waren meer patatwagens in aantocht. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur een aantal vaste standplaatsen aan de diverse exploitanten toegewezen. Dit zijn om en nabij de plaatsen waar in Schoonhoven nu het patatje oorlog wordt verkocht. 47

20 Het jaar 2010 is niet het eerste jaar dat Café De Blauwe Duif aan Dam 3 verbouwd en vernieuwd werd. Zoals eigenaar Jan Willem Haars in genoemd jaar de binnen- en buitenkant van het café grondig onder handen nam, zo deed één van zijn voorgangers, Hendrik Christiaan Saveur, dat in 1907 ook al. Het was toen een koffiehuis. Café De Blauwe Duif van pastorie tot koffiehuis Saveur had het pand met koffiehuis in 1900 gekocht van Robert Thompson en Hendrika Catharina Hoffman uit Rotterdam. Het koffiehuis was op dat moment verhuurd aan ene Demmenie voor 6 gulden per week. Op de foto van een ansichtkaart omstreeks 1913, is de naam boven de deur te ontwaren: Rotterdamsch Koffiehuis. Van koffiehuis tot pastorie Hoe Thompson en Hoffman aan het pand gekomen waren, is tot nu toe onopgehelderd. Wel is duidelijk dat een andere Rotterdamse, Tanneke Hageman, koffiehuishoudster van beroep, het pand eerder in 1886 kocht van Gozewijn de Vos. Deze De Vos, koopman en winkelier, had het pand in 1875 gekocht van de Oud Katholieke kerk te Schoonhoven. De Oudkatholieke pastoor J.H. van Oort, die het pand namens de kerk in 1875 aan De Vos verkocht, meldde in de verkoopakte dat het pand sedert onheugelijke tijden eigendom was van de Oudkatholieke Kerk in Schoonhoven. En inderdaad vinden we dit in de rest van 48

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden VORDENSE KRONYCK VERENIGING OUD VORDEN te Vorden 32 e jaargang, no. 1, juni 2014 VORDENSE KRONYCK Vordense Kronyck is het verenigingsblad van de oudheidkundige vereniging Oud Vorden. Het stimuleren van

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Het Elisabeth Weeshuis

Het Elisabeth Weeshuis Het Elisabeth Weeshuis nicole spaans Culemborgse voetnoot 2012-45 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden colofon Culemborgse Voetnoten, nummer 45 issn: 0929-1334 mei 2012 Een uitgave van het Genootschap

Nadere informatie

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek HeerlijkHeden Jaargang 39 winter 2012 nummer 151 De buitenplaatsen in Heemstede en Bennebroek De woningen van woningbouwvereniging Het Oude

Nadere informatie

InDetail. De Zeven Steegjes, het monumentale hart van Utrecht De geheime wereld van de Vrijmetselaars GeoFort is nu een spannende attractie

InDetail. De Zeven Steegjes, het monumentale hart van Utrecht De geheime wereld van de Vrijmetselaars GeoFort is nu een spannende attractie InDetail Magazine van het Restauratiefonds JAARGANG 3 / NR 6 / 2012 De Zeven Steegjes, het monumentale hart van Utrecht De geheime wereld van de Vrijmetselaars GeoFort is nu een spannende attractie 2 VOORWOORD

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Bert Blommers, Ad Moerman en Cor Jansen. De Zandstraat. Historische sprokkels en interviews met zijn bewoners

Bert Blommers, Ad Moerman en Cor Jansen. De Zandstraat. Historische sprokkels en interviews met zijn bewoners Bert Blommers, Ad Moerman en Cor Jansen De Zandstraat Historische sprokkels en interviews met zijn bewoners Een bijzondere uitgave van Culemborgse "Voef-noten Nummer 13/14, september 1995 Bert Blommers,

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Tussen Maas Erfdijk. 4 Over. 8 Franse. 12 Relatie. Kattekoppen en Calcoentjes. kostschool in Ravenstein. Meulemans en Ravenstein.

Tussen Maas Erfdijk. 4 Over. 8 Franse. 12 Relatie. Kattekoppen en Calcoentjes. kostschool in Ravenstein. Meulemans en Ravenstein. Tussen Maas Erfdijk 4 Over Kattekoppen en Calcoentjes 8 Franse kostschool in Ravenstein 12 Relatie Meulemans en Ravenstein 22 Tuinhuisjes aan de gracht Periodiek Heemkundekring Land van Ravenstein Eerste

Nadere informatie

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger:

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: bonus 96 nummer 2 juni 2011 jaargang 26 Bonus is een kwartaaluitgave van Welzijn Ouderen Catharina Stichting Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: ik ben blij dat ik

Nadere informatie

Van Otterplaat tot Groenveldsweid

Van Otterplaat tot Groenveldsweid Van Otterplaat tot Groenveldsweid Uitgave van de Stichting Langedijker Verleden. 6e Jaargang, nummer 1 Oktober 2000. i i n o m e n Van Otterplaat tot G roenveldsw eid. Het blad 'Van Otterplaat tot Groenveldsweid'

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 3 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 3. Inhoud: Ton Thelen, Het Vrijthof. Begraven in en rond de kerk... 1 Adriaan v. Zeeland en Simon v. Wetten, De Broekstraat van weleer (8

Nadere informatie

Frans Taverne IK, FRANS TAVERNE

Frans Taverne IK, FRANS TAVERNE Frans Taverne IK, FRANS TAVERNE 2008 Uitgeverij Taverne Heiloo 1 Copyright Frans Taverne Heiloo Omslagontwerp en vormgeving Roel Wildeboer Druk Belleman Egmond ISBN 978-90-813683-1-5 NUR 310 2 Je kunt

Nadere informatie

Nieuwe bewoners. www.pieterswijk.nl INHOUD

Nieuwe bewoners. www.pieterswijk.nl INHOUD INHOUD Nieuwe bewoners Uitnodiging Langebrug Universiteitsgebouwen Drie huizen op de Papengracht (Oud) bewoners vertellen: Peter van Zonneveld Else Arendse de Wolff Exalto In gesprek met. Ewoud Brouwer

Nadere informatie

Tien Eeuwen Eyiandt Flielandt

Tien Eeuwen Eyiandt Flielandt Tien Eeuwen Eyiandt Flielandt Orgaan van de Cultuurhistorische Vereniging Eyiandt Flielandt Artillerieborden Het hutje Herten op het elland Jan 'de Bierman' Gorter Berlchten ult het archlef Vlielander

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

De lege plek van de Boontjesmolen

De lege plek van de Boontjesmolen Oplage: 74.000 ex. Dinsdag 20 augustus 2013 - Jrg. 5, nr. 17 De Tweede Haagse Gasfabriek (1905) aan het Trekvlietplein op de Binckhorst De lege plek van de Boontjesmolen Veel Haagser kan het bijna niet:

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

onder redactie van Pith Schure ISBN/EAN: 978-90-811664-4-7 La Licorne, Boxtel, NL 5281 CM 32-13

onder redactie van Pith Schure ISBN/EAN: 978-90-811664-4-7 La Licorne, Boxtel, NL 5281 CM 32-13 1 TTwweeeeddee ddr ruukk,,, ookkt ttoobbeer r 22001111 BOKHOVEN op de KAART Bundel verhalen van Agnes van den Brink, Anneke Branten-van den Broek, Annette Jehoel-van der Lee, Arthur & Jeanne Borgsteyn,

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Klaas Bood 85 jaar. D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r. Weer bomvol leuke informatie! 23e jaargang nr. 8 28 september 2007

Klaas Bood 85 jaar. D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r. Weer bomvol leuke informatie! 23e jaargang nr. 8 28 september 2007 23e jaargang nr. 8 28 september 2007 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Klaas Bood 85 jaar De bekende schilder is jarig. Een feit dat niet onopgemerkt voorbij kan en zal gaan. Diverse media besteedden

Nadere informatie

van woning tot wonen 100 jaar Van Beuningenstraat Mirjam Brinks

van woning tot wonen 100 jaar Van Beuningenstraat Mirjam Brinks van woning tot wonen 100 jaar Van Beuningenstraat Mirjam Brinks inhoudsopgave 1 2 3 4 5 p 08 p 24 p 40 p 50 p 70 6 7 p 82 p 98 de aanloop naar de woningwet een echte volksbuurt crisis en saamhorigheid

Nadere informatie

De Driesprong - Harmelen Verleden en toekomst

De Driesprong - Harmelen Verleden en toekomst De Driesprong - Harmelen Verleden en toekomst 1964 2011 De Driesprong - Harmelen Verleden en toekomst Colofon Inhoud Voorwoord Illustraties Fotocollectie van de Driesprong Fotoarchief Carl Siegert Bewerking

Nadere informatie

Milieu werd pas in de jaren zestig een zorg

Milieu werd pas in de jaren zestig een zorg Oplage: 60.000 ex. Dinsdag 23 augustus 2011 - Jaargang 3, nr. 17 Waterbesparing was geen onderwerp: de stoepjes moesten worden geschrobd Milieu werd pas in de jaren zestig een zorg Hoeveel is dat eigenlijk,

Nadere informatie