Overig laag hangend fruit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overig laag hangend fruit"

Transcriptie

1 Overzicht MVO ideeen Overig Werkgroep Verantwoord Milieubeleid 1 Energiefabriek: uitwerking Maarten Boersen Dit project is gestart 1 Benutten biogas/ haalbaarheid auto s op biogas 2 Wat is de meest duurzame toepassing: eigen gebruik en/of aardgas CO-vergisting: Op de zuiveringen Utrecht, Nieuwegein en De Meern staan vergistingsinstallaties voor het vergisten van spuislib van de zuiveringen. Met het ontstane gistinggas worden nu de gistingen en gebouwen op temperatuur gebracht/gehouden. Tevens wordt er nog electrische energie opgewekt, die direct gebruikt wordt op de zuivering zelf. Anderzijds wordt er door de HDSR gesnoeid, gemaaid en geschoond in, om en aan de vele kilometers watergangen. Dit snoeisel en maaisel wordt afgevoerd naar composteringen en of storten.wanneer dit snoeisel en maaisel echter versnipperd wordt, kan het geschikt gemaakt worden voor inbreng in de gistingen. Daarmee zou veel meer biogas opgewekt kunnen worden en dat zou weer gebruikt kunnen worden voor verwarming van nabijgelegen woningen (stadsverwarming ligt bij de rwzi Utrecht aan de 3 overkant van de weg!) of bedrijven (kassen bij rwzi De Meern De Stichting Mestverwerking Gelderland (varkensmest verwerking) heeft ook al eens interesse getoond voor samenwerking in co-vergisting. Daar liggen dus ook kansen voor 4 de HDSR en varkenshouderij 5 Struviet installatie bij sliblijn 6 Synergie slibverwerking met afvalverbrandingsinstallaties Op de zuiveringen Utrecht en Nieuwegein geen gewone deelstroombehandeling neerzetten, maar kiezen voor een Annamo- en Phospaq-achtige oplossingen. Hierdoor is besparing mogelijk op het chemicaliën verbruik in de AT s en er komen minder restproducten (met name chloriden) in het oppervlakte water via het effluent. Nog belangrijker is het, dat fosfor teruggewonnen kan worden en rechtstreeks naar kunstmestfabrieken geleverd kan worden. Daardoor kan het weer beschikbaar komen in het milieu. Dit is een rechtstreekse verwijdering van fosfor en niet zoals in de startende proeven via slibverbranding bij SNB. Kunstwerken van de HDSR van windturbines voorzien. Deze kunstwerken liggen vaak in landelijk gebied en kunnen veel wind vangen. Ze vergen vaak weinig energie voor bediening en/of verlichting en de benodigde energie zou voor een groot deel geleverd kunnen worden uit windenergie. Een moderne windturbine hoeft niet groot te zijn en 6 hoeft ook niet ontsierend te zijn voor het landschap. 2 Energie neutrale kantoren Dit wordt meegenomen in het energieplan Automatiseren automatisch uit doen PC. Via een elektronisch signaal alle PC s 1 uitzetten om bijvoorbeeld 18:30, eventueel met over- ride signaal. 2 Zonnecellen en/of windmolens, waterradars 3 Benutten warmte koelunit server ruimte voor verwarming hal 4 Aardwarmte winning (via leisteen geleiding) 5 Serum op daken (koeling, zuivering, watergeleiding) 6 Samenwerking met kantoren rondom rotonde 7 Beleidsregels nieuwbouw (balans gebruiksvriendelijkheid, esthetiek en energiezuinig) 8 Uitwerken emissie footprint Dit project is gestart 9 Aansluiten bij koplopersproject Provincie Utrecht In afwachting van uitslag footprint. Installatie energiezuinige verlichting bij natuurlijke vervanging, bijv LED waar dit nog 10 niet het geval is. Aan- en uitschakelaar plaatsen, ingedeeld in zones, dit in combinatie op de nu te 11 installeren sensoren. Dit voorkomt onnodige branduren 12 Warmte terugwinnen uit afgezogen lucht Nieuw te bouwen kantoorruimte standaard onder een grond bouwen, met ramen en deuren op het zuiden zodat er voldoende licht en warmte binnenkomt. Hierdoor hoeft er veel minder gestookt te worden en is een groot deel van de benodigde grondoppervlakte toch beschikbaar voor groenvoorzieningen of andere 13 ontspanningsmogelijkheden (bijv. kinderspeelplaats) voor de omgeving. 14 Verwarming een graad lager 1

2 Overig 3 Afkoppelen kantoren/ gebruik regenwater toiletten voorbeeldrol 1 Afkoppelen hoofdkantoren Poldermolen 2 en 3. door middel van infiltratie in bodem. In alle eigen nieuwbouw situaties o.a. RWZI s en buitenposten actief rekening houden 2 met afkoppelen. Alle gebouwen gelegen in gebieden met voldoende doorlatende bodem en voldoende 3 lage grondwaterstand afkoppelen door middel van locale infiltratie in de bodem. Alle gebouwen gelegen in gebieden met onvoldoende doorlatende bodem en/of te hoge 4 grondwaterstand afkoppelen naar aanliggend oppervlaktewater. Dit combineren met het inzetten op groene daken van huidige en toekomstige 5 kantoorpanden: voordelen mbt afwatering en energiegebruik 6 Actieve opstelling bij nieuwbouw. Wel verplicht maar het wordt nog vaak niet ingevoerd 7 Stimuleren stakeholders gebruik groene daken en afkoppelen Met plaatsing van een buffervoorziening er bij wordt hergebruik mogelijk. Bijvoorbeeld 8 als (toilet) spoelwater. 4 Papier en Print beleid Ecofont SPRANQ in (20% inkt besparing) Dit stukje software kan tegen zeer lage 1 kosten worden aangeschaft. Interne stukken kunnen hier mee geprint worden. 2 Bewustwording papier gebruik: dubbelzijdig en 2 paginas per bladzijde. Printers staan nu standard op dubbelzijdig Bewustwording door kosten te berekenen voor afdelingen via papier gebruik 3 medewerkers via registratietool Proef e-reader AB: Uit LCA blijkt dit veel milieuvriendelijker. In januari 2010 komt de Plastic Logic QUE pro Reader beschikbaar. Met de aanschaf van enkele eemplaren 4 kan ervaring opgedaan worden. Kunnen sommige brieven ook als pdf g d worden ipv per post (ook goedkoper, 5 vaak effectiever: je kan namelijk je rechtstreeks aanmelden en websites bezoeken) Investering duurzame printers (inventarisatie welke printers vervangen dienen te worden) Met een aantal printers kan niet dubbelzijdig worden geprint. Deze vervangen 6 door printers waarmee dit wel mogelijk is 7 Gebruik FSC papier: Vermelden FSC logo op enveloppen en folders 8 Onderscheid kwaliteitsbriefpapier en intern papier 9 Inventarisatie: papier en inktgebruik in de keten bij ons drukwerk 10 Inventariseren gebruik milieu vriendelijke inkt: Onderling stimuleren: Moet je wel alles printen?of alleen delen van een rapport? 11 Eventueel 2 bladzijdes per pagina printen? 12 Afspraken maken voor overleggen: wat wel printen en wie print het? 5 Gebruik biologisch/afbreekbare olie door Aan aannemers dezelfde milieu eisen stellen als het waterschap. Hierbij aan de aannemerij wel een werkbare overgangs stellen. (Wij vervangen ook niet alles in 1 één keer) 2 Inventarisatie mogelijkheden afbreekbare verf 6 visvriendelijke gemalen/standardisatie grbuik modellen Een bestuursvoorstel doen tot het standaard toepassen van vijzelgemalen en alleen in uiterste gevallen een pomp toepassen wanneer een vijzel om bepaalde redenen niet zou kunnen. Bestaande pompen waar mogelijk bij renovatie van het gehele object vervangen door 1 vijzels of zoveel eerder als mogelijk en/of wenselijk 7 Overig Certificering behalen, duurzaam terrein beheer. Ambitieniveau: Gouden Medaille. Was 1 reeds ingezet, maar door vertrekt Saskia van Veen stagneert dit. Oppakken en afronden Scheiding GFT & Plastic. Plaats GFT pakken bij de Pantry en de kantine. Plaats een Plastic bak in elke kamer. Recycle. Pas frequentie legen prullenbakken sterk aan. Naar beneden bijstellen dus, bijv 1 keer in de 2 weken. Als er geen GFT in zit kan dit best. 2 Scheelt ook weer plastic voor de vuilniszak. Aansluiten Plastic Apart pilot van Houten 3 KBW pilot: veenweide gebied: meenemen emissies 2

3 nr 8 Hergebruik houten beschoeiingen 1 Pilot met aannemer opstarten en een stukje uit. Houten beschoeiingen zijn na -jaar niet meer stabiel door rot ter hoogte van de waterlijn. 100% van de paal onder water is nog prima en functioneert. Waarom dit stuk niet gebruiken met een nieuw opzetstuk voor boven water, zodat het aanbrengen van compleet nieuwe palen voorkomen kan worden. Reductie houtgebruik kan in orde grote 80-90% liggen? 2 Na evaluatie hiervoor standaard beleid voor opstellen Overig Onderwerp Duurzaam inkopen 9 Wagenpark en onderhoud Aansluiting bij wheels4all (organisatie zonder winstoogmerk die alleen energiezuinige (label A: 1:18) deelauto s ter beschikking stelt en deze op het Poldermolen-plein wil plaatsen. Reserveren via internet, geen aanschafkosten, geen onderhoudskosten. Back up door beschikbaarheid overige deelauto s verspreid over Houten (10 stuks + busje Schalkwijk). Jaarlijkse kosten circa 5.000,--/jaar per auto, (zie afleiding in bijlage). Greenwheels valt af door inzet van minder energievriendelijke auto s (Peugeot 107), 1 slechts 2 auto s in Houten en iets duurdere abonnementsprijs; Er dient een voorstel gemaakt te worden waarin deze twee alternatieven via KWB en LCA worden vergeleken Alternatief voor Wheels4all: Aanschaf nieuwe Toyoya Prius bij vervanging Peugeot en/of Mazda: zeer energiezuinig (1:21), eenvoudige front-office reservering (zoals nu). Wel onderhouds- en aanschafkosten. Jaarlijks geschat op eveneens circa 5.000,--/jaar per 2 Prius. Actie bandenspanning: 2 ochtenden/jaar alle aanwezige autobanden op parkeerplaats 3 Poldermolen kosteloos op spanning brengen; 4 Onderzoek naar rendement go greaner -toevoegmiddelen aan brandstof en olie; 5 stimuleren: 6 Mogelijkheden administratie op RWZI: reductie dienstkilometers Vervanging overige auto s HDSR-wagenpark (zowel lease als auto s in eigendom) door 7 energiezuinige wagens, eventueel hybride s; Mogelijkheden onderzoeken om gebruik te maken van biogas/aardgas als (deel) brandstof voor het HDSR-wagenpark. Momenteel onderzoek op rwzi Nieuwgein (afd. 8 ZB) Organiseer dat het onderhoud van het wagenpark dichterbij huis plaats vindt. Nu moeten mensen uit bijv. Wijk bij Duurstede naar Lopik rijden. Eventueel per Rayon te 9 organiseren. Levert ook veel minder frustratie op: PEOPLE! Afhankelijk van soort contract Schaf 5 vouwfietsen aan (goede kwaliteit aub) en stel deze ter beschikking (intekenlijst als auto systeem opzetten) om de reikwijdte van het openbaar vervoer te vergroten bijvoorbeeld bij afspraken in stedelijk gebied voor mensen die niet met ov naar werk 10 komen en zo wel met ov naar afspraak kunnen of buiten de stad kunnen parkeren Communiceren wagenparkbeleid: wat doen we al, wat gaan we doen. Bv: plaats een 11 sticker op de auto's: Bij vervanging ga ik voor groen! 10 Duurzaam inkoopbeleid 1 Unie volgen bij invoering duurzaam inkopen volgens duurzaamheidscriteria SenterNovem 2 Speerpunten aanbrengen bij inkoopbeleid zoals FSC, groene stroom en Fairtrade FCS, Fairtrade koffie en groene stroom doen we al 3 Stimuleren MVO via aanbestedingsbeleid en gunningscriteria projectgroep voor opzetten en via CoP Burger Belangen 11 Zichtbaarheid vergroten richting burgers Belang bewustwording en legitimiteit waterschap Voorbeeld projecten zichtbaarheid: Permanent in Utrecht stad met uitlegpanelen wat er gebeurt. Ook bij langdurige projecten. Ter plaatse communiceren, niet alleen via pers, 1 brief en website Zie ook maatschappelijke doelstellingen Tanks RWZI houten laten beschilderen door scholen: thema goed rioolgebruik, zuinig 2 met water Werken aan legitimitiet: Wat doen we nou eigenlijk( lage opkomst verkiezingen) Voor 3 velen zijn we niet meer als ambtenaren die geld kosten... Wasmiddelen zijn in de loop der jaren schoner en zuiniger geworden. Maar toch komen er nog veel wasmiddelen naar onze zuiveringen, die direct of indirect ons milieu belasten. Ons waterschap kan voor zijn ingezetenen bijv. bij advertorials of bij de belastingaanslag een actie voegen waarbij je ook 5 korting krijgt op een 4 ecowasbal.deze 5,- laten vergoeden door de producent De ecowasbal is een balletje dat je in je wasmachine tussen je kleren stopt en waarmee je 80% van je wasmiddel kunt besparen. Voor informatie zie 3

4 11 Dienstbare houding richting ingelanden stimuleren Je bent in dienst van de samenleving Klantgericht werken: Voorkom dat een melding een officiële klacht wordt (Word 1 document) 2 Actief terug koppelen wat er met een melding (is)gebeurt 3 Beloftes naar klanten ook nakomen. 4 Handhaving positief proactief gaan inzetten om OLM meer ruimte te geven. Houding: Neem desnoods de melding zelf aan, ookal hoort deze niet bij jouw en ga er 5 intern achteraan ipv de burger van het kastje naar de muur te blijven sturen Beseffen dat mensen soms alleen maar even het verhaal kwijt willen. Niet gelijk afkappen omdat het niet onder jouw verantwoordelijkheid valt: begrip tonen en 6 aangeven wat je gaat doen (ookal is dat alleen doorverwijzen) Werken aan een cultuur waarbij fouten maken niet erg is zolang je er maar open voor 7 staat om van te leren. Stimuleren positieve feedback Binnen de afdelingsoverleggen structureel eens in de zoveel tijd ruimte inplannen voor deze zaken: wat komen we tegen, hoe gaan we ermee om, wat hebben we ervan 8 geleerd. Duidelijk zichtbare lokale contactpersonen voor ingelanden vanuit een districtskantoor, 9 waarmee persoonlijk contact wordt hersteld. Manipulatietechnieken, slecht nieuws gesprekken en adviesvaardigheden aanleren : 10 verplaats je in de burger. Meer vertrouwen geven aan medewerkers die veel 'buiten' werken. Lage 11 verantwoordelijkheid (niet alleen qua taak maar ook qua middelen) Afweging maken met welke belangengroepen we actief in gesprek gaan en met welk doel. Voorbeeld: partij voor de dieren (en belangengroepen) en de muskesrattenvangers. Wanneer is het beste moment en investeer daarin? Mogelijk is dit het moment dat je individueel wordt aangesproken in het veld. Wees dan goed voorbereid met een verhaal. Bedank voor de interesse, vertel wat, waarom en hoe je het 12 doet. 12 Verbeteren dienstverlening Vereenvoudigen voorschriften vergunningen: leidt het tot het doel? Bijvoorbeeld door dit 1 met burgers en belangengroepen onder de loep te nemen. 2 Een voorbeeld calamiteitenplan meesturen bij aanvraag voor een nieuwe vergunning Bouwen en goed laten functioneren van een klachtenportaal. Hierbij is menselijk contact van belevingsbelang bij de indiener. Er zou een klachtencoördinator kunnen worden aangesteld die het systeem overziet, klachten doorzet naar de juiste & aanwezige (!!) personen die de klacht ook daadwerkelijk oplossen (i.p.v. het kastje naar de muur). Het komt nog wel eens voor dat een klant op een doodspoor wordt gezet of met niet weet 3 dat die, die het moet oplossen met verlof is of zo. Meenemen in huidie traject opzetten klachtenportaal Naar het bedrijfsleven de rol van advisering (meedenken) als het gaat om afvalwaterproblematieken. Wij hebben veel kennis in huis over dat onderwerp. Als deze adviezen kosteloos zijn is dat voor bedrijven aantrekkelijk en op die manier stelt het ons in staat om goede zuiveringstechnische voorzieningen te adviseren. Daarmee is de rwzi gebaat en het bedrijf zelf ook. Hierbij moet wel nagedacht worden over het feit als een bedrijf niet wil meewerken of structureel overschrijdingen van lozingsnormen heeft. Dit 4 laatste blijft een heikel punt. 5 KBW pilot: veenweide gebied: meenemen emissies 6 Stimuleren stakeholders gebruik groene daken en afkoppelen Belastingen 1 Stimuleren digitaal in plaats van schriftelijk bezwaar Aanpassen van ons belastingstelsel: nu moet iedereen voor 3 vervuilingseenheden betalen. Door mensen te laten betalen voor zuivering, a.d.h.v. het daadwerkelijke watergebruik, stimuleren wij mensen om ook minder water te gebruiken. Let wel: Een goede communicatie is essentieel. Bovendien kan in van zo n gedifferentieerd tarief bijdragen aan lastendalingen (=ook wens bestuur). De ingelanden hebben dan zelf 2 hun tarief in de hand. Nu betaalt iedereen een bepaald vast bedrag voor de afvoer van afvalwater en regenwater via het riool naar de zuivering. Echter, regenwater af via riool is inefficient en leidt alleen maar tot etra kosten voor de maatschappij. Immers, schoon regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. Hoe stimuleer je dat mensen hun regenwater niet af via de riolering? Door een belasting te heffen als ze het wel doen. Dus als een bedrijf of particulier geen regenwater loost op het riool/rwzi, dan hoeven ze alleen belasting te betalen voor afvalwater. Als ze wel regenwater lozen, komt daar nog eens 3 etra belasting bij. (Goos Boelhouwer) 4

5 Overig Kennisdeling en Internationale samenwerking 13 Kennisdeling Intensiever gebruik E-guide: Wie is je vervanger/ secretariaat, waar ben je lid van, waar 1 houd je je mee bezig? Wat heb je te bieden. (uitgebreider profiel) Vervanging van mensen (die dan ook daadwerkelijk verstand van zaken hebben) en 2 secretariaten in e-guide vermelden Inventariseren mogelijke aanbieders van digitale knipselservices en vergelijken aanbod, mogelijkheden en prijzen. Voorwaarde: individuele mogelijkheid om onderwerpen aan 3 en uit te vinken die je in je persoonlijke nieuwsbrief wilt ontvangen Inzichtelijk maken van huidige netwerken. Waar nemen we aan deel? Welke akkoorden 4 en convenanten hebben we afgesloten Inventarisareren aan welke verenigingen/vakgroepen/fora binnen het hdsr wordt 5 deelgenomen. Binnen de organisatie gaan communiceren (tweezijdig) i.p.v. informeren (eenzijdig).menselijk met elkaar praten in plaats van teksten onder de aandacht brengen. Vb is de flyer met telefoonnummers. Door velen ongezien aan de kant 6 geschoven. Telefonistes bij het doorverbinden ook laten refereren bij diegene waarmee ze 7 doorverbinden, of ze de goede hebben voor de vraag Diverse werkprocessen sterk vereenvoudigen: mogelijk in samenwerking met belangengroepen. Draagt het werkproces nog wel bij aan het doel? Of is het 8 achterhaald, gemakkelijker in te steken. 14 In contact staan met elkaar vervolg waterkracht 1 Tweede zwaan-kleef-aan actie organiseren. 2 Speed dating met collega's over wat je te bieden hebt en wat je nodig hebt. Wie doet wat? Dag organiseren waarop buitenmensen te horen krijgen wat er op kantoor allemaal gebeurt, en dan heel concreet, geen PowerPoint! Duidelijk maken wat 3 jouw bijdrage is. Afdelingsuitjes gebruiken om andere afdelingen te bezoeken/uitleg te krijgen over hun 4 werk (erg leuke ervaringen hierin met bezoek aan muskusratten bestrijders) 5 Intern voor geïnteresseerden publicaties doorsturen door opzetten rotatiesysteem 6 Opmerkelijke projecten publiceren in vakbladen en opnemen in database Nadenken over een structurele, met regelmaat terugkerende manier om uitwisseling 7 tussen werknemers vorm te geven: formeel en informeel 15 Internationale samenwerking Informatie zetten op intranet en Internet, bijvoorbeeld dat het waterschap zich heeft gecommitteerd aan het bijdragen aan het halen van de millenniumdoelen (schoklandakkoord), maar ook welke projecten we aan het doen zijn: discussie opgang 1 brengen over het belang 2 Ons beleid bekendmaken, intern/etern 3 Inzichtelijk maken: wat kosten onze commitments, wat leveren ze op? 4 Deelnemen aan millenniumdag Deel beleid vertalen in het Engels 6 Engelstalige/Spaanstalige brochure uitbrengen Bedrijfsfilm van het waterschap van Engelse/Spaanse ondertiteling of commentaar 7 voorzien. Beleid ombuigen naar 1%-regel: waterschap mag 1% van jaarbudget besteden aan 8 internationale samenwerking. 9 Personeelsuitwisseling met andere landen Inventarisatie als stage of afstudeeropdracht formuleren voor HBO/WO student 5

6 Overig Maatschappelijke doelstelling 16 Beleving en landschap Bij alle plannen en projekten van het waterschap die vanuit beleving en landschap 1 relevant zijn wordt een (landschaps)architekt ingeschakeld Gemalen rondom van een aarden voorzien. Hierdoor stijgt de isolatie van de ruimte, waardoor het koel in de zomer en warm in de winter blijft. Daardoor kunnen de stookkosten verd worden.daarnaast kan op sommige locaties de ontstane schuine grond benut worden voor beplanting, bijvoorbeeld een kruidentuin voor de omwonenden.door de aarden zal er ook geen graffiti meer mogelijk zijn, waardoor 2 minder ontsiering voor de buurt en geen schoonmaak kosten. 17 Recreatie en bewustwording taak waterschap 1 Eigen routes van waterschap beter beschikbaar stellen Onderzoek mogelijke bijdrage waterschap aan recreatief netwerk en consequenties 2 primaire taak 3 Samenwerking zoeken met recreatieschappen en streekhuizen 4 Mogelijkheden waterschap aanbieden aan routemakers 5 Plaatsing van professionele informatieborden (Voorb: SBB) 6 Actieve ontwikkeling van netwerk van kanoroutes Bij elk projekt en plan van het waterschap wordt bekeken wat de mogelijkheden en 7 consequenties zijn voor het recreatief medegebruik 18 Cultuurhistorie en bewustwording Kaart maken met cultuurhistorisch waardevolle objekten en ontginningspatronen 1 (watererfgoed) en communiceren. 2 Beleidsnota cultuurhistorie en landschap 3 In elk projekt en plan van het waterschap wordt cultuurhistorie integraal meegenomen Cultuurhistorisch waardevolle objekten in eigendom van het waterschap worden 4 gerestaureerd Onderwerp waterhistorie op de kaart zetten, zowel in onze eigen projekten als in 5 projekten van derden Het waterschap zorgt er voor dat een schoolprogramma voor water en cultuurhistorie 6 wordt ontwikkeld. 19 Maatschappelijk betrokken ondernemen 1 Waterschap doet mee aan Make A Difference Day Waterschap sluit zich aan als partner bij Platform Maatschappelijk Betrokken 2 Ondernemen in Houten Waterschap zet zelf maatschappelijk betrokken activiteiten op/combineerd dit met eigen 3 uitjes, die een relatie hebben met het waterschapswerk (bijv. boottocht voor bejaarden) Het opzetten van een ecursiebeleid. Hoe vaak per jaar organiseren verschillende 4 afdelingen eursies? Bijv bij RWZI Good Governance 20 Inventarisatie is nog bezig 1 2 Personeel Arbo en werkgelegenheid 21 Inventarisatie is nog bezig Voor de afdeling Uitvoering stageplaatsen creëren. Binnen deze afdeling is inmiddels een stagebegeleider benoemd voor iemand van het eigen personeel. Deze kennis en erkenning kan de HDSR ook gebruiken om technische mensen een stage periode te bieden. Hierdoor krijgt de HDSR meer naamsbekendheid en tevens kan er op die manier voor aanwas van nieuw en geschoold personeel gezorgd worden. Door vergrijzing van het huidig personeel moet men rekening houden met verlies van kennis en ook dat de 1 toegepaste techniek harder gaat dan de huidige medewerkers kunnen volgen. 2 Mogelijk een goed initiatief voor alle afdelingen: minstens een stagiar per jaar op ter inventarisatie van mvo gerelateerde onderwerpen. 6

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie Projectgegevens Opsteller TAJ van Versie 2014-1 Status Definitief CO2 verantwoordelijke Directievertegenwoordiger TAJ van WPA van Datum Paraaf

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Scope 3 doelstelling Pilkes

Scope 3 doelstelling Pilkes Januari 2015 Extern Vanaf november 2013 is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Begin 2015 hopen we dat ons CO2 reductiesysteem voldoet aan de eisen van niveau 5, de

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (05-11-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Page 1 of 5 Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Auteur: Anne Bosma, Tony Flameling, Toine van Dartel, Ruud Holtzer Bedrijfsnaam: Tauw, Waterschap De Dommel Rioolwaterzuiveringen

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen

CO 2 reductiedoelstellingen Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doelstellingen... 2 2 Subdoelstellingen... 2 2.1 Subdoelstellingen kantoor en werf/ werkplaats... 2 2.2 Subdoelstelling bedrijfsauto s en projecten... 2 2.3 Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiebesparing in (kleine) musea

Energiebesparing in (kleine) musea Energiebesparing in (kleine) musea Kansen en aanpak Donderdag 6 april 2017, Fraeylemaborg Scherm_2 Naar een CO2-arm energiesysteem 2015: Gas levert 50% van de energievraag in NL. GTS transporteert in een

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen

CO 2 reductiedoelstellingen Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doelstellingen... 2 2 Subdoelstellingen... 2 2.1 Subdoelstellingen kantoor en werf/ werkplaats... 2 2.2 Subdoelstelling bedrijfsauto s en projecten... 2 2.3 Subdoelstelling

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld: Oktober Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de CO2-Prestatieladder

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Practice what you preach

Practice what you preach Beste lezer, In deze nieuwsbrief staat het volgende centraal: Wat leeft er onder de medewerkers van VHL Leeuwarden & Velp als het om duurzaamheid gaat. Daarnaast is de huidige stand van zaken omtrent zonnepanelen

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139)

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Aan : E. Rekswinkel, M. Boersen Van : Wim Wiegant Controle

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

1 Inleiding Doelstellingen 2. 2 Subdoelstellingen Subdoelstelling kantoren Subdoelstelling bedrijfs-auto s 3.

1 Inleiding Doelstellingen 2. 2 Subdoelstellingen Subdoelstelling kantoren Subdoelstelling bedrijfs-auto s 3. Auteur Datum 29-02-2016 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1. Doelstellingen 2 2 Subdoelstellingen 2 2.1. Subdoelstelling kantoren 2 2.2. Subdoelstelling bedrijfs-auto

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO2-prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder. Scope 1, directe CO 2-emissies door aardgas, diesel en benzine

Nadere informatie

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek Waterschap De Dommel Het idee + Afvalwater zuiveringsslib = Waarom RWZI Tilburg? RWZI Tilburg (cap. 350.000 i.e.; 8.000 ton d.s.) alleen aanpassingen in de

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (06-05-2014) 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energiemanagementplan Actieplan 2017

Energiemanagementplan Actieplan 2017 Energiemanagementplan Actieplan 2017 Inhoud 1.0 De reductie doelstellingen... 3 1.1 Kwalitatieve reductieambitie... 3 1.2 Alternatieve brandstof doelstelling... 3 1.3 Kwantitatieve doelstelling... 3 2.0

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. (2014 S1)

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. (2014 S1) Verbruik m3 MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO2-prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 214 inzake de CO 2 -prestatieladder. (214

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2prestatieladder 18 november 2016 CO2prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiemaatregelen Breukelen, 18 november 2016 Akkoord namens directie Datum: 25112016 Handtekening:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO 2-Prestatieladder 3.0 3.B.1_3 CO2 reductiedoelstellingen 2016 1/10 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Technisch Bedrijf B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Technisch Bedrijf B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Technisch Bedrijf B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO 2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Inhoud toolbox CO2-reductie

Inhoud toolbox CO2-reductie Inhoud toolbox CO2-reductie Datum: 7 oktober 2016 Aanwezig: Medewerkers van Bosman Watermanagement BV Deze toolbox is gepubliceerd op de publiocatieborden en de website van Bosman Besproken onderwerpen:

Nadere informatie

CO2 reductiemaatregelen 2017

CO2 reductiemaatregelen 2017 CO2 reductiemaatregelen 2017 Hoofddoelstelling: 5% CO2 reductie in 2017 ten opzichte van 2012 Subdoelstelling scope 1: 5% CO2 reductie in 2017 ten opzichte van 2012 Subdoelstelling scope 2: 100% CO2 reductie

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Omzet.Amersfoort. Van onderzoek naar realisatie. Henry van Veldhuizen 28 juni 2011

Omzet.Amersfoort. Van onderzoek naar realisatie. Henry van Veldhuizen 28 juni 2011 Omzet.Amersfoort Van onderzoek naar realisatie Henry van Veldhuizen 28 juni 2011 Doelen 1. Terugkoppeling onderzoek Omzet.Amersfoort 2. Voorbereiden voorstel AB 30 juni 2011 Historie van het project: plannen

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van het eerste half jaar 2013 (2013 S1) inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van het eerste half jaar 2013 (2013 S1) inzake de CO 2 -prestatieladder. Verbruik m3 MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van het eerste half jaar 2013 (2013 S1) inzake de CO 2 -prestatieladder. Lekdijk Oost 21 2861

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015-2020

CO 2 reductiedoelstellingen 2015-2020 CO 2 reductiedoelstellingen 2015-2020 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 1.2. Doelstelling ten

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Genomen maatregelen in 2011 en 2012

Genomen maatregelen in 2011 en 2012 Genomen maatregelen in 2011 en 2012 Aspect ICT 2011/2012: Besluit om deel te nemen aan energieconvenant is eind 2012 genomen, maar onbewust zijn er toch al een aantal zaken in gang gezet. In 2012 is er

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

184406 Onderhoud Nederrijn en Lek Datum 28-8-2015 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9

184406 Onderhoud Nederrijn en Lek Datum 28-8-2015 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Onderhoud Nederrijn en Lek Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2012-week 1 t/m 2015-week 26 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Nieuwe CO 2 reductiedoelstellingen n.a.v. review reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.

Nieuwe CO 2 reductiedoelstellingen n.a.v. review reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2. Nieuwe CO 2 reductiedoelstellingen 2015-2020 n.a.v. review reductiedoelstellingen 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 16-02-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen 16-02-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen 16-02-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV

Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

grondstof? Afvalwater als Energie winnen uit afvalwater Verwijderen van medicijnen en hergebruik van meststoffen Veel mogelijkheden

grondstof? Afvalwater als Energie winnen uit afvalwater Verwijderen van medicijnen en hergebruik van meststoffen Veel mogelijkheden Afvalwater als grondstof? Energie winnen uit afvalwater Om energie uit afvalwater te winnen wordt het water van het toilet, eventueel gemengd met groente en fruitafval, vergist. Daarvoor worden een vacuümsysteem,

Nadere informatie

Alfen MVO nieuws Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities

Alfen MVO nieuws Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities [6 december 2016] In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) willen wij u middels deze nieuwsbrief informeren over de voortgang van onze acties

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020

CO2 reductiedoelstellingen 2020 Revisiedatum: 15-09- CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2020 1/14 Revisiedatum: 15-09- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN:

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: HANDLEIDING Bij BNR gaan jullie allemaal aan de slag met een mini-energiebesparingswedstrijd. Goed bezig! Maar hoe werkt het precies? Hierbij de handleiding:

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Geachte relatie, In de vorige nieuwsbrief (nr.3 maart 2013) van Heatpoint hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Innovation Award die wij hebben gewonnen. Samengevat

Nadere informatie

Alle Kinderboerderijen Duurzaam

Alle Kinderboerderijen Duurzaam Alle Kinderboerderijen Duurzaam Campagne samen met GDO = Gemeente voor duurzame Ontwikkeling club met wethouders Duurzaamheid, doel : GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te

Nadere informatie

Naar een energieneutrale waterkringloop. Een stip op de horizon

Naar een energieneutrale waterkringloop. Een stip op de horizon Naar een energieneutrale waterkringloop Een stip op de horizon Een stip op de horizon Energie in de kringloop waterschap Regge en Dinkel en waterschap Groot Salland werken aan initiatieven op het gebied

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 2018 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 3 2.1.

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie