Wegenzout. Magazine. Magazine van AkzoNobel Wegenzout. Jaargang 2 Juli 2013 Nummer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegenzout. Magazine. Magazine van AkzoNobel Wegenzout. Jaargang 2 Juli 2013 Nummer 2"

Transcriptie

1 Wegenzout Magazine Magazine van AkzoNobel Wegenzout Jaargang 2 Juli 2013 Nummer 2 De kunst van het aanbesteden Partnerschap en best practices onder de loep 4 Zout winnen in Denemarken Op weg naar 100 procent CO 2 -neutrale productie 8 Zout en onderzoek De ontdekking van een milieuvriendelijk antiklontermiddel 12

2 2 3 Inhoudsopgave Yes, and beyond! Partnerschap Resultaat van succesvol aanbesteden 4 Kort en goed Collectief zout inkopen & column 7 4 De relatie van AkzoNobel Wegenzout met haar klanten staat centraal in deze editie van dit magazine. dat alleen (and beyond!). Een voorbeeld: wenst u leveringzekerheid om een vol zoutdepot te hebben, of om een veilige weg te kunnen garanderen? AkzoNobel Wegenzout zoekt, samen met u, naar het antwoord op de vraag achter uw vraag. Superzuiver De bijzondere zoutfabriek in Mariager 8 Strooi-efficiency Kleine korrel, lage kosten 11 Zout op de korrel De wereld van zoutresearch 12 Strategische voorraad Win/win situatie 14 8 AkzoNobel Wegenzout is uw door en door betrouwbare leverancier van duurzaam wegenzout dat zich kenmerkt door een hoge strooi-efficiency. Deze zin vat bondig samen wat wij voor u willen en kunnen betekenen. Maar wat wij nog apart willen benadrukken: wij bieden partnerschap. De relatie met onze klanten eindigt niet met het leveren van wegenzout, daar begint het pas voor ons! Samen zoeken Wij vatten dat samen met ons mantra Yes and beyond! Wij produceren en leveren wegenzout (Yes), maar gaan veel verder dan Nieuw additief Dat doen wij op vele manieren. Onder meer door ons als partner op te stellen (zie pagina 4-6), door nieuwe concepten te ontwikkelen (zie pagina 14) en door duurzame en innovatieve producten te ontwikkelen (zie pagina 12-13). We werken aan de ontwikkeling van een nieuw additief dat zal bijdragen aan het beperken van vorstschade aan asfalt. As we speak worden de laatste testen gedaan. Dat bedoelen we nou met: Yes and beyond! Rolf Breslau, Segment Manager Road Salt Zout testen Zelfde proef eindeloos herhalen miljoen ton zout Colofon Dit magazine is een uitgave van AkzoNobel Wegenzout. Abonnementen kunnen per worden aangevraagd via: Overname uit dit magazine van beeld en/of tekst, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming vooraf door AkzoNobel Wegenzout. Wilt u reageren, mail dan naar: AkzoNobel Wegenzout Postbus 247, 3800 AE Amersfoort Redactie & productie TTF Marketing & Communicatie, Amersfoort Fotografie Rob Melchior Coverfoto: Laadpier zoutfabriek Mariager in Denemarken. Tendensen in zout aanbesteden Onlangs ging de vlag uit toen Rijkswaterstaat het grootste perceel van haar aanbesteding voor wegenzout gunde aan AkzoNobel Wegenzout: ton. Deze aanbesteding is exemplarisch voor het nieuwe inkoopbeleid van Rijkswaterstaat. Niet langer is de prijs van het zout allesbepalend, kwaliteit speelt voortaan ook een belangrijke rol. Rijkswaterstaat wenst zekerheid over de beschikbaarheid van wegenzout. Daarom legt Rijkswaterstaat vóór de winter een wegenzoutvoorraad aan die de meest extreme situaties het hoofd kan bieden. Die wordt in de zomer aangevuld met de totale hoeveelheid zout die afgelopen winter is gebruikt: ton. Dit volume was opgeknipt in drie percelen: , en ton. Daarbij gold dat partijen op alle percelen konden inschrijven, maar de winnaar van het grootste perceel viel automatisch af voor de kleinere en andersom. Hiermee werd een spreiding van leveranciers bereikt. EMVI De balans was 60/40, vertelt Rolf Breslau, van AkzoNobel Wegenzout. Dat wil zeggen: 60 van de 100 EMVI-punten waren voor de prijs van het zout en 40 punten voor het kwaliteitsplan. In dat laatste werden aan de hand van zeven EMVI-criteria eisen gesteld aan onder meer de zuiverheid van het zout, kwaliteits- borging en voor een belangrijk deel ook aan de logistiek. Lees: leveringsbetrouwbaarheid. Wat deze punten betreft hebben wij een sterke case: wij produceren het zout zelf, voeren regelmatige kwaliteitscontroles uit in eigen laboratoria, we hebben betrouwbare partners voor opslag en beheer van ons wegenzout en voor het transport per schip of per truck. Contrast Met deze nieuwe tendens - aanbesteden op kwaliteit (waarbij duurzaamheid en strooiefficiency overigens nog buiten schot bleven) - contrasteert de inkooppraktijk in Denemarken. Rolf Breslau: De Deense Vejdirektoratet eiste altijd leveringzekerheid voor 175% van het langjarig gemiddeld afgenomen volume. Nu is dat 175% van een korter-jarig gemiddelde, wat onder invloed van de recente strenge winters een stuk hoger uitkomt. De leverancier in kwestie moet dus een veel groter wintervolume op voorraad houden. Waar je in Nederland een tendens ziet richting evenwichtiger verdeling van risico s tussen klant en leverancier - Rijkswaterstaat neemt die ton gegarandeerd af - vindt in Denemarken het tegengestelde plaats: men dekt zich nog eens extra in qua volume en vervolgens is de laagste prijs per ton het enige gunningcriterium. Dat baart ons zorgen. Zij zouden kunnen leren van de aanpak van Rijkswaterstaat. Het contract met Rijkswaterstaat heeft een looptijd van één jaar. In 1918 begon bij het Twentse plaatsje Boekelo de zoutwinning door een van de voorgangers van AkzoNobel. In latere jaren breidde het winningsgebied zich uit naar de omgeving van Hengelo en Enschede. Inmiddels is AkzoNobel de mijlpaal van 100 miljoen ton zoutwinning gepasseerd. Dat is een enorme hoeveelheid zout die het voorstellingsvermogen te boven gaat. En toch is het maar een fractie van de totale zoutschat die diep in bodem verborgen ligt. Hoewel verborgen De geologen van AkzoNobel weten - bij wijze van spreken - heel precies waar elke zoutkorrel ligt, en dat stelt de mijnbouwkundig experts in staat om het zout volledig beheerst en veilig te laten winnen. Om u toch even een idee te geven: 100 miljoen ton zout is het equivalent van volle kruiwagens. En het gewicht van al dat zout is gelijk aan het gezamenlijke gewicht van Eiffeltorens! Werken aan klanttevredenheid AkzoNobel houdt de vinger aan de pols. Elke twee jaar wordt onder zoutklanten een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ook dit jaar weer. Speciale aandacht was er voor wegenzoutklanten in Nederland en Denemarken. Vergeleken met het voorgaande onderzoek is de klanttevredenheid sterk toegenomen. In totaal 90% van de respondenten vindt dat AkzoNobel Wegenzout volgens verwachting presteert of zelfs nog beter (28%). Adrienne d Aulnis, die het onderzoek heeft begeleid, zegt: Hiermee zijn we terug op de goede weg. Het vorige onderzoek vond plaats in 2010, net na de beruchte winter waarin het wegenzout zo goed als op was. Dit had toen een tijdelijke dip in de klanttevredenheid tot gevolg. Met 90% klanttevredenheid zijn we weer op het niveau van Rolf Breslau, Segment Manager Road Salt zegt: Natuurlijk zijn we tevreden over deze score. Maar we blijven scherp: 90% tevreden klanten betekent ook dat 10% niet of niet helemaal tevreden is. Daar ligt voor ons een nieuwe uitdaging. Waar mogelijk (men kon anoniem meedoen aan het onderzoek) gaan we graag in gesprek met klanten om te leren waar we ons nog zouden kunnen verbeteren. Want het ideaal blijft natuurlijk: 100 procent klanttevredenheid.

3 Het zout van Zeeland Samenwerken zit bij de Zeeuwen in het DNA. Het eeuwige gevecht tegen het water heeft de Zeeuw geleerd dat het loont om de handen ineen te slaan en dat je gezamenlijk de dingen slimmer en sneller kunt doen. Op bestuurlijk niveau wordt het streven om samen te werken geholpen door een aantal externe factoren, vertelt Kees van Beveren, gedeputeerde van de provincie Zeeland met onder meer verkeersveiligheid en dus ook gladheidbestrijding in zijn portefeuille. De grenzen van de provincie en het waterschap Scheldestromen zijn identiek en in diverse gremia kom je vaak dezelfde mensen tegen; dat maakt het vaak eenvoudiger om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Inzake gladheidbestrijding stáán in Zeeland bijna alle neuzen dezelfde kant op, vult provinciaal beleidsmedewerker Arthur Siereveld aan. In 2011 zijn het Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zeeland, de N.V. Westerscheldetunnel, N.V. Zeeland Seaports de provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen en Veere een samenwerkingsverband aangegaan voor de gladheidbestrijding op de wegen die zij beheren. Het gaat daarbij om een enorm areaal, opgedeeld in een kleine tachtig strooiroutes. De samenwerking betreft de uitvoering van de gladheidbestrijding, vertelt Kees van Beveren. Er zijn duidelijke en concrete werkafspraken gemaakt en dat loopt goed. Over het waarom van deze samenwerking kan ik kort zijn: het werkt efficiënter, het bespaart alle partijen kosten, maar eerst en vooral: het bevordert de veiligheid op de Zeeuwse wegen en fietspaden. Het zal in Zeeland niet meer voorkomen dat een automobilist van een gestrooid weggedeelte opeens op een niet-gestrooid deel terechtkomt, omdat beide delen onder de verantwoordelijkheid van verschillende overheden vallen. We hebben één integrale aanpak. Bandbreedte In het verlengde hiervan besloten de samenwerkende partijen ook de inkoop van dooimiddelen gezamenlijk aan te pakken. Met één uitzondering, zegt Kees van Beveren. Rijkswaterstaat Zeeland doet hier niet aan mee. Rijkswaterstaat bundelt de inkoop van wegenzout namelijk op landelijke schaal. In 2012 kwam de Europese aanbesteding van de samenwerkende partijen op de markt voor een contract van één jaar. De doelstelling van die aanbesteding was deze, vertelt Kees van Beveren: Op zo efficiënt mogelijke wijze zekerheid creëren wat betreft de beschikbaarheid van dooimiddelen, zonder daarbij over al te grote opslagcapaciteit te moeten beschikken of te grote voorraden te moeten aanhouden. Dé manier om deze doelstellingen te verwezenlijken, bleek een contractvorm waarbij binnen een bepaalde bandbreedte een gefixeerde prijs voor het wegenzout werd vastgesteld. Uitgaande van het totaal overeengekomen volume bedraagt de bandbreedte 85 tot 115 procent. Het totale volume was hierbij opgedeeld in zeven percelen, die zich onder meer van elkaar onderscheidden wat betreft de periode van levering (zomer of winter) en het al dan niet spoedeisende karakter. Zou de afname van de Zeeuwse gladheidbestrijders de bandbreedte onder- of overschrijden, dan zouden partijen voor de nieuwe situatie nadere prijsafspraken maken. Als concept zijn we bijzonder tevreden over deze invulling van de aanbesteding en het contract, besluit Arthur Siereveld. Inmiddels hebben we de aanbesteding voor de periode in de markt gezet. Gebaseerd op hetzelfde principe, maar met iets ruimere marges: de bandbreedte is nu 70 tot 130 procent. En daarnaast hebben wij verscherpte eisen geformuleerd wat betreft maximale korrelgrootte en het vochtgehalte. Dit contract krijgt een looptijd van twee jaar, met tweemaal de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Kees van Beveren: De samenwerkende partijen hebben zich niet laten leiden door voorbeelden van andere samenwerkingsverbanden, maar wie van ónze ervaringen wil leren, is van harte welkom! Meer informatie: mail naar Arthur Siereveld: 5 De kunst van het aanbesteden Bij de inkoop van wegenzout is de prijs vaak hét bepalende gunningcriterium. Ten onrechte. Strooizout heeft nog altijd het imago van onbeperkte beschikbaarheid, maar de werkelijkheid is anders. Ons feitelijke product is dan ook leveringzekerheid, zegt Sander Bouman van AkzoNobel Wegenzout. Dit artikel beschrijft hoe leverancier en afnemer van wegenzout samen kunnen werken aan die leveringzekerheid. Ons product is wegenzout, zegt Sander Bouman, Verkoopmanager bij AkzoNobel Wegenzout. Dat is wat onze klanten vragen en dat is wat wij produceren en verkopen. Maar waar het de klant feitelijk om gaat is leveringzekerheid. De klant wil en moet er volledig op kunnen vertrouwen dat het wegenzout beschikbaar is op het moment dat hij het nodig heeft. Daarom zeg ik dat ons eigenlijke product, op een wat abstracter niveau geformuleerd, het bieden van leveringzekerheid is. En het middel daartoe is een partnerschap aangaan met onze klant. De aanleiding tot deze overpeinzing is een gesprek met Sander Bouman over de kunst van het aanbesteden. Ik gebruik met opzet het woord kunst. Een goede aanbesteding legt namelijk de basis voor een contract dat klant én leverancier het meeste profijt oplevert. Ik noem dat ook wel flexibel dichttimmeren. Als een klant een aanbesteding opzet met als doel om tot een partnerschap te komen met zijn leverancier, dan is flexibiliteit over en weer geen enkel probleem. Het tegenovergestelde: een contract zo gedetailleerd mogelijk formuleren in termen van rechten en plichten zet niet alleen de leverancier muurvast, maar net zo goed de klant zelf. Er is dan geen speelruimte meer om flexibel om te gaan met bijzondere situaties. Juiste balans vinden De kunst van het aanbesteden vergt heel wat meer creativiteit dan het vergelijken van de prijzen per ton wegenzout die verschillende leveranciers offreren. Een goede aanbesteding biedt voldoende ruimte aan kwaliteit, bij voorbeeld dus de zekerheid van levering van wegenzout. Het gaat om de juiste balans, zegt Sander Bouman. Iedereen begrijpt dat AkzoNobel Wegenzout, of welke leverancier dan ook, nooit onbeperkte zekerheid kan bieden, ongeacht de omstandigheden, en dan ook nog tegen de scherpste prijs. Dat zou noodgedwongen leiden tot een enorme overproductie en hoge extra kosten voor de opslag van al dat wegenzout. Dat kan niet. Het is dus geven en nemen. Een duidelijk gedefinieerd en contractueel vastgelegd tonnage geeft over en weer wél voldoende houvast. Daarom zijn goede afspraken over het te leveren volume zo Kees van Beveren (links) en Athur Siereveld

4 6 7 belangrijk. Een aanbesteding in 2012, van de provincie Zeeland, laat goed zien hoe een juiste balans gevonden kan worden. De provincie vroeg een bepaald volume, laten we zeggen ton, en eist leveringzekerheid tot 115% van dat volume. Zeeland creëert vervolgens een bandbreedte van plus of min 15% rond die ton. Neemt de provincie minder af dan 85% of wenst zij juist meer wegenzout dan 115%, dan biedt het contract ruimte voor prijsonderhandelingen. Op die manier heeft de klant, in relatie tot de prijs, optimale leveringzekerheid. Een leverancier kan die zekerheid dan bieden binnen deze bandbreedte in de wetenschap dat men in bijzondere omstandigheden flexibel kan optreden. Aanbestedingswet De nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april van dit jaar van kracht is geworden, geeft MKB-partijen aanmerkelijk meer ruimte op de aanbestedingsmarkt. Voor prijsvechters biedt dat kansen. Een prima zaak als het bijvoorbeeld om niet-kritische bulkgoederen gaat, vindt Sander Bouman. Maar voor wegenzout ligt de zaak anders. Juist omdat die leveringzekerheid zo enorm belangrijk is. Je zult als provincie of gemeente maar eens midden in de winter zonder zout komen te zitten omdat jouw leverancier - met zijn scherpe prijs - niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarom is het belangrijk dat klanten goed (blijven) kijken naar het belang van het contract, de juiste selectiecriteria hanteren en dus de juiste aanbieders overhouden om een bod uit te brengen. Een goed voorbeeld hoe dit in de praktijk vorm gegeven kan worden, is de meest recente aanbesteding van de provincie Noord-Brabant. Ruim voordat deze aanbesteding op de markt kwam, heeft de provincie de markt grondig verkend. Noord-Brabant heeft dat onderzoek laten uitvoeren door Het NIC. Kernvraag van die marktverkenning was: hoe organiseer je jezelf als leverancier? Beschrijf hoe zaken als aanvoer, kwaliteitsbeheersing, logistiek, orderafhandeling en communicatie geborgd zijn. De klant vraagt hiermee feitelijk aan óns: hoe organiseert AkzoNobel Wegenzout haar leveringsbetrouwbaarheid. Zo n aanpak stimuleert beide partijen om open te zijn en duidelijkheid te krijgen over de verwachtingen over en weer. Op basis daarvan konden wij hoog inzetten op de vraag van de provincie welke boete wij onszelf geven als AkzoNobel Wegenzout niet aan haar contractuele verplichting kan voldoen. Wij zijn in onze aanbieding volledig transparant geweest over wat wij wel en niet kunnen realiseren. Daarom hebben wij onszelf een vrij hoog boetebedrag kunnen opleggen; wij zijn er namelijk van overtuigd dat we niet in omstandigheden zullen komen dat we die boete ook echt moeten betalen. En dát geeft provincie Noord-Brabant natuurlijk een bijzonder zeker gevoel. Partnerschap De basis voor een goed partnerschap van leverancier en afnemer van wegenzout is een goede aanbesteding. Natuurlijk moet er voldoende prijsdruk zijn, zegt Sander Bouman. En wanneer de gunning voor 60 à 70 procent afhankelijk is van de prijs, dan is dat prima. Mits voor het resterende gedeelte de juiste kwaliteitscriteria worden benoemd. Om dat zo veel Ontwikkel een lange termijn visie Freek Gielen is consultant bij Het NIC, de organisatie die onder meer overheden adviseert en ondersteunt bij hun inkoopbeleid en -activiteiten. Freek Gielen heeft de provincie Noord- Brabant begeleid bij de recente aanbesteding voor wegenzout. Bij de voorbereiding van deze aanbesteding heb ik gekeken naar voorgaande aanbestedingen van diverse overheden. Soms kunnen voorbeelden van hoe ik het niet zou doen ook heel waardevol zijn. De perceptie bij overheden lijkt soms niet juist: men ziet wegenzout als een routineproduct en er wordt een raamovereenkomst gesloten, waarbij het leveringsrisico vooral bij de leverancier wordt belegd. Echter, in een strenge winter kan zout opééns een strategisch product worden. Er is schaarste en je hebt het nakijken met je raamovereenkomst, want ook een leverancier kan niet oneindig zout blijven opslaan. Daarom pleit ik voor een andere inkoopstrategie: niet uitsluitend prijsgedreven en vooral ook op een lange termijn visie gebaseerd. Het begint ermee dat je moet vaststellen wat de reële zoutbehoefte is. Hiervoor is betrouwbare data over meerdere jaren noodzakelijk. Als deze informatie niet beschikbaar zou zijn, vraag die gegevens dan op bij je huidige en voorgaande zoutleverancier(s). Neem ten tweede de beslissing of je het zout zelf gaat opslaan in een bestaande opslag of nieuw te bouwen loodsen of dat je het zout laat opslaan bij derden of bij de leverancier. Hier komt die lange termijn visie te pas. Zorg dat je weet hoe de kosten van bijvoorbeeld een nieuwbouw loods zich verhouden tot opslag bij de leverancier, of vergelijk tarieven van zoutopslag bij de diverse leveranciers. Zo kun je een op feiten gebaseerde keuze maken. Derde punt: voorkom onrealistische eisen over en weer. Hiervoor is enige contractdeskundigheid aan mogelijk te waarborgen, is het altijd goed om een marktverkenning te (laten) doen, waarbij enerzijds de eigen eisen en wensen worden geïnventariseerd en anderzijds de mogelijkheden van de leveranciers. Een goede marktverkenning draait volgens mij om drie aspecten. Ten eerste logistieke zaken, zoals duidelijke formulering van het gewenste tonnage, levertermijnen, orderafhandeling en -bevestiging en dat alles uiteraard SMART beschreven. Daarnaast gaat het om juridische zaken: sowieso om alles wat met aansprakelijkheid te maken heeft, maar bijvoorbeeld ook het regime voor boeteclausules. Wat kun je in redelijkheid verwachten van een leverancier en welk risico is nog aanvaardbaar voor diezelfde leverancier? Is er eenmaal duidelijkheid over deze twee aspecten, dan is het laatste punt: kies de juiste opzet voor de aanbesteding. Zorg ervoor dat het belang van het contract - de verantwoordelijkheden inzake gladheidbestrijding - matcht met de mogelijke en uiteindelijke leverancier. Je zou het als volgt kunnen samenvatten: de kunst van aanbesteden is een basis leggen voor evenwichtig partnerschap. te bevelen. Een aanbestedende dienst kan torenhoge boetes opnemen, maar dit bedrag uiteindelijk zelf betalen, omdat de leverancier vanwege onzekerheid de boete incalculeert in eigen tarieven. Andersom: een leverancier die een minimumafname bedingt van vijftig procent. Als deze aanbestedende dienst geen zout kan opslaan en niet weet wat de winter gaat brengen, is het dan reëel om aan deze eis vast te houden? Kortom, wees concreet en realistisch naar elkaar, dat zorgt voor transparantie. In het geval van Noord-Brabant is de leveringsverplichting gekoppeld aan het volume dat nodig is voor een extreme winter: ton. Voor die verplichting heeft de provincie als gunningcriterium leveranciers gevraagd een boete te bepalen. Op deze manier legt een leverancier zichzelf een boeteregime op. De inschrijver met de hoogste boete werd beloond met het hoogste aantal kwaliteitspunten. De hoogte van de boete werd als maatstaf gezien voor de mate waarin de leverancier vertrouwt op eigen voorraadbeheer. Hoewel dit gunningcriterium bij een zoutaanbesteding niet vaak voorkomt, werd er door leveranciers positief op gereageerd! Samen zout inkopen lóónt Op 1 april 2013 traden de laatste drie van in totaal zestien Gelderse gemeenten toe tot een gezamenlijk contract met AkzoNobel Wegenzout voor de levering van wegenzout. De gemeenten Arnhem, Duiven en Lingewaard hadden nog lopende verplichtingen tot 1 april. De samenwerking van deze drie met de andere 13 gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Druten, Montferland, Oost Gelre, Oude-IJsselstreek, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en Zutphen) geldt voor de periode tot 1 april Het contract kan daarna nog met één jaar worden verlengd. Prijsvoordeel Dit samenwerkingsproject is geleid door een inkoopadviseur van het Regional ICT en Inkoop Dienstencentrum de Liemers. Het is een voorbeeld van een breder ingezette trend: gemeenten zoeken elkaar op om synergieën en schaalvoordeel te bereiken. De gezamenlijke inkoop bezorgt de gemeenten naast een prijsvoordeel ook het voordeel van de leveringsbetrouwbaarheid van AkzoNobel Wegenzout. VVN blij met donatie wegenzout Veilig Verkeer Nederland (VVN) hield op 19 april een benefietgala. Inzet: geld ophalen voor een verkeersveiligheids project voor fietsende senioren. AkzoNobel Wegenzout ondersteunde de actie door 30 ton zout in te brengen voor een veiling. Het gala werd bezocht door ruim 200 genodigden die namens 15 bedrijven boden op de ingebrachte zaken. Het wegenzout van AkzoNobel werd voor euro eigendom van Q-Park Nederland. In totaal bracht de veiling ruim euro op. Het geld wordt gebruikt voor een project dat fietsende ouderen beter weerbaar moet maken in het verkeer. Uiteraard is de organisatie tevreden over het resultaat. Rob Stomphorst (VVN): Wij zijn in toenemende mate afhankelijk van fundraising om dit soort projecten te kunnen organiseren. De bereidheid van bedrijven om te sponsoren én van de deelnemers om flink te bieden, zorgden voor een uitstekende gala-avond. Ludiek Ook Q-Park is blij met het wegenzout. Alhoewel we wel even hebben moeten nadenken over waar wij het wegenzout geleverd willen hebben. Het gaat namelijk om 30 ton los gestort wegenzout. Dat kunnen we niet zomaar kwijt, en het is wat veel voor een enkele parkeerplaats, aldus Joris Huijbregts van Q-Park. Maar dat was juist het ludieke aan de inbreng van AkzoNobel. Penny wise, pekel foolish De winters van een paar jaar terug, waarin Europa in de ban was van zouttekorten, staan gladheidbestrijders in het geheugen gegrift. De nijpende situatie dwong iedereen te kijken naar de totale aanpak om tot oplossingen te komen. Zo werd pekel opeens hot. Natuurlijk werd pekel al langer gebruikt als natte component voor natstrooiers. Maar het werd hooguit gezien als een aanvullend product naast het wegenzout. Niet als alternatief voor strooizout dan wel als mogelijke vervanger ervan. De genoemde winters openden bij velen de ogen voor de potentie van pekel. Plots werd duidelijk dat pekel wel een goede aanvulling is op het gebruik van wegenzout, en - binnen zekere bandbreedte - zelfs een excellente vervanger! Na die winters zijn overheden, in meer of mindere mate, doorgegaan met het gebruiken van pekel. Tot hun grote tevredenheid. Pekelsproeien kent een wegbedekking van 100 procent en dus is inrijden van het dooimiddel door het verkeer niet nodig. Pekel werkt direct. En dat is precies wat nodig is op fietspaden en op stille wegen. Viermaal beter Daarom is het zo teleurstellend om te merken dat investeringen voor pekel sproeien worden uitgesteld tot nader order. De reden voor dat uitstel behoeft nauwelijks uitleg: de economische tegenwind dwingt tot bezuinigen. Maar het klimaat en het weer trekken zich niks aan van de conjunctuur. Juist nu zou de professionele gladheidbestrijding moeten onderzoeken, innoveren en investeren. Juist in pekel sproeien, omdat het beter werkt in bepaalde situaties (zie hierboven), omdat het volop leverbaar is en omdat het goedkoper is dan wegenzout. En had ik al gezegd dat pekel sproeien ook beter is voor het milieu? Kortom, niet investeren in pekel sproeien mag in de huidige omstandigheden misschien penny wise zijn, op den duur is het zonder meer pekel foolish! Sander Bouman, Verkoopmanager Column Sander Bouman

5 8 9 Karen de Lathouder: Bijzondere fabriek voor superzuiver zout Immense berg zout Voordat het zout zijn reis door de vijf verdampers beëindigt, is het al een lange weg gegaan. We winnen het zout, opgelost in water, op 26 kilometer afstand van de fabriek in Mariager, vertelt Rob Selles, Manager Mining Technology and Business Development bij AkzoNobel. Bij het plaatsje Hvornum, ten westen van Mariager, bevindt zich een enorme zoutkoepel in de ondergrond. Die heeft een cilindrische vorm met een diameter van circa drie kilometer. De bovenkant van de koepel ligt zo n 300 meter onder de grond en hij is bijna vier kilometer hoog. Een immense berg zout dus, die al sinds 1963 wordt geëxploiteerd (de zoutfabriek van Mariager viert in september van dit jaar haar vijftigjarig bestaan). Om het zout te winnen, moet er een gat worden geboord tot in de zoutkoepel. Daar wordt water in gebracht, zodat het zout oplost en pekelwater vormt dat naar de zoutfabriek wordt verpompt. De ondergrondse holte - caverne - waarin het zout wordt gewonnen, dijt gedurende de exploitatie steeds verder uit. De bovenkant van de cavernes - er zijn er momenteel zes in gebruik - is ongeveer 500 meter onder de grond en de diepste cavernes reiken tot zo n meter onder het aardoppervlak. De cavernes blijven lang in productie, soms wel tientallen jaren, en slechts eens in de tien, twintig jaar wordt er een nieuwe boring gedaan. De zes cavernes bij elkaar produceren ruim twee miljoen kubieke meter pekelwater per jaar. Nieuwe cavernes zijn pas na een jaar of drie volledig in productie; daarom zorgen we ervoor dat we altijd voldoende reservecapaciteit hebben, voor het geval een caverne plotseling uit productie genomen zou moeten worden. In principe kunnen we er met vier cavernes voor zorgen dat de zoutfabriek volledig in productie is. Vacuümzout We hebben best veel buren vertelt Karen de Lathouder. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met hen te hebben en daarom investeren wij veel in omgevingscommunicatie. De zoutfabriek ligt verder in een landelijk, agrarisch gebied en de plaatselijke bevolking merkt nauwelijks iets van onze activiteiten. De omwonenden hebben de fabriek gestaag zien groeien in de afgelopen vijftig jaar. De eerste uitbreiding vond plaats in Toen werd de tweede lijn verdampers in gebruik genomen, waarmee de productie flink werd opgevoerd. Sinds 2003 produceren wij ook zout voor de farmaceutische industrie. Extra zuiver zout dat, zoals gezegd, gemaakt kan worden doordat de productielijnen beide over een vijfde verdamper beschikken. Het pekelwater wordt verhit met behulp van stoom. Dat gebeurt onder gedeeltelijk vacuüm - daarom heet het zout van AkzoNobel ook vacuümzout - in vijf opeenvolgende fasen. Het zout wordt daarbij steeds droger en na de laatste bewerking in de zoutcentrifuge bestaat het eindproduct voor 97,2 procent uit natriumchloride, de chemische benaming voor zout. Ambitie: CO 2 -neutraal Ons productieproces is naast het feit van de extra verdampers ook om nog een heel andere reden bijzonder, vervolgt Karen de Lathouder. De energie die nodig is om de stoom te produceren, wordt opgewekt met behulp van houtsnippers. Dat betekent dat wij nu al voor vijftig procent CO 2 -neutraal produceren. De ambitie is om volledig CO 2 - neutraal te gaan werken. Die mijlpaal hopen we in 2015, uiterlijk 2017 te hebben bereikt. Daarmee zijn we dan de eerste fabriek in Denemarken die volledig CO 2 -neutraal produceert. En er valt nog meer goed nieuws te melden als het gaat om milieuaspecten. We zijn momenteel volop aan het onderzoeken hoe we cavernes die niet meer in productie zijn, kunnen gebruiken voor de opslag van energiedragers. Dat kan olie of gas zijn, maar ook andere middelen zijn denkbaar. Maar dat deze veilige en milieuvriendelijke manier van ondergrondse opslag technisch mogelijk is, staat buiten kijf. In Nederland is overigens al een aantal succesvolle projecten met ondergrondse opslag in cavernes in uitvoering. Fjord Akzo Nobel Salt A/S, zoals de Deense zoutfabriek officieel heet, produceert jaarlijks zo n ton zout. Ongeveer eenderde van al dat zout is bestemd voor de chemische industrie, waar uit zout chloor wordt gewonnen, dat vervolgens weer als grondstof dient voor talloze producten, zoals kunststoffen. Dit zout wordt in bulk verscheept van Mariager naar de afnemers. De schepen meren aan bij de laadpier achter de zoutfabriek die schitterend gelegen is in het Mariager Fjord, dat via de Ajstrup Bugt uitmondt in het Kattegat. Ongeveer twintig procent van de jaarproductie is bestemd om gebruikt te worden als wegenzout. Dit zout vindt z n bestemming naar de eindgebruiker via de weg of via het water, al naar gelang de locatie van de klant. Zusterbedrijven De rest van het zout, zo n 45 procent van de Mariager Mariager AkzoNobel beschikt over drie zoutfabrieken in Europa. Twee in Nederland en één in Denemarken. Alle drie de fabrieken staan vlakbij de locaties waar het zout uit de bodem wordt gehaald. In eerdere edities van AkzoNobel Wegenzout Magazine werden de fabrieken in Hengelo en Delfzijl in beeld gebracht. Ditmaal is de zoutfabriek in Mariager aan de beurt. AkzoNobel produceert bijna zes miljoen ton zout per jaar. In Nederland vindt het leeuwendeel van de productie plaats, ruim vijf miljoen ton. De fabriek in Mariager produceert op jaarbasis ruim ton zout. De chemische industrie is met afstand de grootste afnemer van AkzoNobel zout. Circa vijf procent van de totale zoutproductie is bestemd voor gladheidbestrijding in Denemarken en Nederland en in diverse andere landen in Noord- en West-Europa. De fabriek in Mariager neemt een bijzondere positie in binnen AkzoNobel, vertelt Karen de Lathouder, de Nederlandse Site en Plant Manager van de Deense zoutfabriek. Deze plant is namelijk de enige zoutfabriek binnen AkzoNobel waar ook zout wordt geproduceerd voor de farmaceutische industrie. Het laat zich raden dat voor dit type zout bijzonder hoge kwaliteitseisen worden gesteld wat betreft zuiverheid. Wij zijn daartoe in staat, omdat onze productielijn één verdamper extra heeft ten opzichte van de fabrieken in Hengelo en Delfzijl. Op laatstgenoemde locaties vormen vier verdampers op rij samen de productielijn, de fabriek in Mariager beschikt over twee productielijnen die elk uit vijf verdampers bestaan, met daarnaast nog een extra hoge druk verdamper die beide lijnen bedient.

6 10 11 Onafhankelijk onderzoek bewijst: Kleinere korrel, lagere kosten Gotte Mortensen totale productie, gaat via de transportband naar de buren. Letterlijk, want op de locatie in Mariager is niet alleen de zoutfabriek te vinden (van de Business Unit Industrial Chemicals), maar ook het bedrijf dat het zout dat bestemd is voor de voedings- en farmaceutische industrie verpakt en verkoopt. Dat is Salt Specialties, dat deel uitmaakt van de Business Unit Functional Chemicals. Formeel twee strikt gescheiden business units, bedrijven zelfs, maar in werkelijkheid werken de twee nauw samen. Dat is niet op de laatste plaats te danken aan het feit dat de managers van beide business units, Karen de Lathouder en Gitte Mortensen, het uitstekend met elkaar kunnen vinden en op alle mogelijke fronten de samenwerking zoeken en vinden. Dit is nóg een punt dat Mariager bijzonder maakt binnen de AkzoNobel familie, zegt Karen de Lathouder. Het feit dat beide business units worden geleid door vrouwen is toevallig, maar dat onze samenwerking zo positief uitpakt is beslist géén toeval. Gitte en ik zoeken de overeenkomsten op, dingen die we gezamenlijk kunnen aanpakken, in plaats van de verschillen. Dat heeft bijvoorbeeld al geleid tot gemeenschappelijk beleid voor en uitvoering van kwaliteitsmanagement, veiligheid, gezondheid en omgevingsmanagement. Diversiteit De vraag zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar de praktijk wijst toch vaak anders uit: maakt het nou verschil uit, is het bijzonder dat deze twee zusterbedrijven worden geleid door vrouwen? Karen de Lathouder: Het wordt gesignaleerd en inmiddels ook volledig geaccepteerd. Persoonlijk vind ik dat het goed zou zijn voor AkzoNobel, en voor ieder ander bedrijf, als er meer vrouwen (en daarnaast ook meer vertegenwoordigers van meer verschillende culturen) op topposities komen. Diversiteit is één van de pijlers van succesvol ondernemen. Collega Gitte Mortensen zit ook wat dit betreft op één lijn met Karen de Lathouder, die overigens eindverantwoordelijk is voor de locatie Mariager: zij is ook site manager. En net als haar collega zijn Gitte Mortensen en haar staf volop bezig met komende uitbreidingen van de fabriek. Momenteel verwerken wij ton farmazout per jaar. Door optimalisering van de bestaande productiecapaciteit stijgt dit naar ton per jaar en mogelijk op termijn zelfs naar ton per jaar. Grazende koeien Ondanks alle uitbreidingen en dagelijkse bezigheden verloopt de gehele zoutoperatie in betrekkelijke rust. De koeien in het uitgestrekte weidelandschap grazen op hun dooie gemak en de omwonenden merken weinig of niets van alle ondergrondse en bovengrondse activiteiten. Behalve s winters misschien als tankwagens van en naar de zoutfabriek rijden om pekel te laden. In Denemarken wordt er relatief veel pekel gebruikt in het winterseizoen, besluit Karen de Lathouder. En met een productie van twee miljard liter per jaar hoeven onze klanten er niet bang voor te zijn dat de pekel snel op is. Begin dit jaar publiceerde de provincie Gelderland haar onderzoek naar de prestaties van wegenzout. Deze worden voor een belangrijk deel bepaald door de korrelgrootte. In een eigen publicatie laat AkzoNobel Wegenzout zien hoe de geringere korrelgrootte van vacuümzout leidt tot efficiëntere gladheidbestrijding. Praktijkproeven wezen uit dat de zoutverdeling op de weg minder gelijkmatig wordt naarmate de korrelgrootte toeneemt. Van grover zout komt er tijdens de strooiactie ook meer direct in de bermen terecht. Daarnaast wordt er door het verkeer ook meer zout van de weg af gereden naarmate de korrel groter is. Het totale verlies aan zout - ten opzichte van de hoeveelheid die wordt gestrooid - bedraagt bij fijn zout (zoals vacuümzout) 19% en bij grof zout (zoals steenzout) 42%. De provincie Gelderland bundelde de resultaten van haar onafhankelijk onderzoek in een artikel dat onder meer is gepubliceerd in de vorige editie van AkzoNobel Wegenzout Magazine 1. De auteurs (Peter Arts en Jan van der Beek) lieten het aan de lezer over om conclusies te verbinden aan de onderzoeksresultaten. AkzoNobel Wegenzout heeft dit gedaan in een onlangs verschenen white paper met de titel De korrelgrootte bepaalt de efficiency van wegenzout 2. Lagere kosten Het effect van de korrelgrootte op de strooiefficiency is groot. In het white paper wordt aan de hand van sprekende voorbeelden duidelijk gemaakt hoe groot de impact is op onder meer de kosten voor gladheidbestrijding, zowel direct als indirect. Het verschil in verlies bij het strooien en na de inwerking van het wegverkeer tussen fijn zout en grof zout bedraagt bijna 40%. Om met nat zout hetzelfde effect te bereiken (bijvoorbeeld 10 g/m²) moeten de volgende strooierinstellingen worden gehanteerd: 13,1 g/m² voor de optimale situatie (een fictieve situatie waarin geen enkel verlies optreedt), 16,1 g/m² voor strooien met fijn zout en 22,5 g/m² voor strooien met grof steenzout. Een enorm verschil in de benodigde hoeveelheid zout dus. Waarbij het niet alleen vanwege het kostenaspect veel aantrekkelijker is om met vacuümzout te strooien, maar natuurlijk ook omwille van het 1 AkzoNobel Wegenzout Magazine maart 2013, pagina Het magazine staat in pdf-vorm op wegenzout in de rubriek Wegenzout Magazine. 2 Het white paper vindt u op in de rubriek Wegenzout Update. milieu. Strooien met fijn zout voorkomt dat er een nodeloos grote hoeveelheid zout in het milieu terecht komt. Dit zijn alleen nog maar de directe consequenties van het verschil in strooi-efficiency. Er is echter meer aan de hand. Indirecte effecten De kleinere korrelgrootte en de gelijkmatiger korrelgrootteverdeling van vacuümzout (ten opzichte van grof steenzout) hebben een verschil in stortgewicht tot gevolg. Voor vacuümzout bedraagt dit kg/m³, voor grof zout varieert het stortgewicht tussen en kg/m³. Anders gezegd: in vrachtwagens met een gelijk laadvolume gaan veel meer kilo s fijn zout dan grof zout. Wordt de combinatie van deze twee feiten doorgerekend voor een areaal en gerelateerd aan de prijs voor het wegenzout, dan leidt dat tot een aantal opmerkelijke conclusies. Ten eerste is de actieradius van een strooiwagen vol fijn zout groter dan een dezelfde strooiwagen met steenzout. Dat scheelt tijd (minder vaak op een neer rijden naar het depot), dat scheelt kosten (minder manuren, lagere brandstofkosten) en wellicht leidt het zelfs tot ingrijpende rationalisatie van de gehele operatie (minder routes, minder materieel, dan wel effectievere inzet van het materieel). Welke van de genoemde effecten ook optreden en in welke mate, duidelijk is in elk geval dat strooien met vacuümzout de totaalkosten voor gladheidbestrijding verlagen. De tweede conclusie is dan ook dat een kostenvergelijking op basis van de prijs per ton wegenzout niets zegt over de uiteindelijke kosten voor gladheidbestrijding. De hiervoor genoemde effecten maken het zeer wel mogelijk dat bij een eventueel hogere prijs per ton voor vacuümzout de totale kosten nog steeds (significant) lager uitvallen dan bij strooien met grof steenzout. De aanbeveling is dan ook: kijk niet (alleen) naar de prijs van het wegenzout per ton, maar vergelijk wat gladheidbestrijding kost per m² wegdek en bepaal daarop uw inkoopbeleid. Discussie AkzoNobel Wegezout wil graag met u de discussie aangaan over dit onderwerp en ook graag uw argumenten horen om tóch met grof zout te blijven werken. Daarom nodigen wij u uit om het genoemde white paper te lezen en uw reactie daar op te geven. U kunt deze mailen naar White paper

7 12 13 De zoektocht naar het nieuwe wondermiddel Zout op de korrel Zout. Wegenzout. Wat valt daar in s hemelsnaam aan te onderzoeken. Vraag het Jan Meijer en er gaat een wereld voor je open. Hij doet al tientallen jaren onderzoek naar zout. Ooit begonnen als researcher en inmiddels staat hij al vele jaren aan het hoofd van het laboratorium van AkzoNobel Salt in Deventer. Een interview op moleculair niveau met Group Head Salt & Crystallization Jan Meijer. Wij hebben hier verschillende onderzoeksprogramma s lopen, vertelt Jan Meijer. Sommige lopen al jaren. Het onderzoek naar ons nieuwe antiklontermiddel mta bijvoorbeeld. antiklontermiddel? mta? De wetenschapper pur sang trakteert op een minicollege chemie. Zout is een hygroscopische stof. Dat betekent dat zout water aantrekt. De ons omringende lucht bevat altijd vocht en zout trekt dat vocht dus aan. Dat wil zeggen: bij een relatieve luchtvochtigheid boven 75% neemt zout water op en blijft de luchtvochtigheid onder de 75% dan staat het zout juist water af aan de omgeving. Als zout water opneemt, dan lost het zout een beetje op. Verdampt dat vocht weer, dan moet dat opgeloste zout uitkristalliseren. Door dit proces gaan de zoutkristallen aan elkaar plakken en dat heeft allerlei vervelende gevolgen. eenvallen van de ijzercyanide-moleculen hechten de ijzerdeeltjes zich aan de elektroden die nodig zijn in het proces. Met als gevolg dat er meer energie wordt gebruikt. Om die redenen zijn wij midden jaren negentig op zoek gegaan naar een goede vervanger voor ijzercyanide. Op zoek dus naar een nieuw antiklontermiddel dat met behoud van alle positieve eigenschappen niet deze bijwerkingen heeft. Wondermiddel Onderzoek in de chemie, research, is een boeiende en spannende onderneming vertelt Jan Meijer. Je staat als het ware aan de rand van een onbekend gebied waarin je je weg moet zien te vinden. Dat gaat met vallen en opstaan, trial and error. Een vakgenoot zei ooit eens tegen me: Als je tien onderzoeksprojecten start en één ervan haalt de finish, dan heb je het goed gedaan. En zo is het ook. Je begint met een literatuurstudie en vervolgens ga je zoeken. Het woord zegt het al: onderzoek, research. Al zoekend dienen zich diverse kandidaten aan. De één lijkt veelbelovend, een ander zakt meteen door het ijs. Dat is ook niet zo vreemd, zegt Jan Meijer. Zo n nieuw antiklontermiddel moet aan een grote set vereisten voldoen wil het uiteindelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Ga maar na: het moet werken in heel kleine doseringen, het mag niet stinken, het mag geen kleur hebben, het mag niet verdampen, het moet uiteen vallen in nietschadelijke verbindingen bij toepassing in de chloorindustrie, het middel moet patenteerbaar zijn en last but not least: het mag niet te duur zijn. Dat laatste is erg belangrijk, want bij een relatief goedkoop product als zout past geen duur antiklontermiddel. Het wondermiddel werd gevonden in de wijnindustrie en dat bleek het zout van wijnsteenzuur te zijn. Een stofje dat volkomen onschadelijk is voor mens, plant en dier, dat biologisch afbreekbaar is en ook nog eens aan alle genoemde criteria voldoet. Jan Meijer: Wij hebben hier de receptuur voor mta ontwikkeld, uitgebreide testen gedaan en op zeker moment de zaak overgedragen aan collega s die de productie van mta zijn gaan organiseren. Geheim Het nieuwe antiklontermiddel werd ontwikkeld ten behoeve van de chloorindustrie. Gebruik ervan leidt tot een energiebesparing van circa vijf procent en op een dergelijke industriële schaal is dat een gigantische slok op een borrel. Vervolgens zijn we gaan onderzoeken of mta ook toepasbaar zou zijn in gladheidbestrijding om het wegenzout stromend te houden. Wederom met succes. Inmiddels is het antiklontermiddel onder de handelsnaam Ecosel BioCare beschikbaar. Het onderzoek gaat intussen gewoon verder. Want de dag dat een chemicus zegt: Zo, en nu weet ik alles, is nog ver weg. Uiteraard starten we ook steeds nieuwe onderzoeksprojecten. Momenteel kijken wij bijvoorbeeld naar een nieuw additief voor wegenzout dat ervoor kan zorgen dat het zout ook goed blijft werken bij temperaturen van tien graden of meer onder nul. En we zijn nog met meer dingen bezig, besluit Jan Meijer. Ook op het gebied van gladheidbestrijding, maar daar ga ik nog niets over vertellen. Waarom niet? Omdat dit additief patenteerbaar moet zijn als het goed blijkt te werken. Daarvoor moet het in ieder geval aan twee eisen voldoen. Het nieuwe product moet verrassend zijn - en dat is het zeker - maar het moet ook écht nieuw zijn. Dat wil zeggen: nog helemaal nergens genoemd of beschreven zijn. De lezers zullen dus nog even geduld moeten hebben. Wordt dus vervolgd! Membranen Om te beginnen voor de chloorindustrie, waarin verreweg het grootste deel van het door AkzoNobel geproduceerde vacuümzout wordt gebruikt. Om het zout goed te kunnen verwerken, moet het stromend blijven. De korreltjes mogen niet aan elkaar vastplakken, waardoor zich brokken vormen die het zout onhandelbaar maken. Daarom wordt een antiklontermiddel toegevoegd. Zo n antiklontermiddel neemt het vocht veel makkelijker op dan zout dat doet, vervolgt Jan Meijer het minicollege. En daarmee is het probleem verholpen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben onze voorgangers in dit lab het antiklontermiddel ontwikkeld dat de wereldstandaard is geworden: ijzercyanide. Dat wordt in heel kleine hoeveelheden aan zout toegevoegd met alle plezierige effecten van dien. Maar er zijn ook nadelen. In de chloorindustrie verstopt dit stofje de membranen in de installaties. En bij het uit-

8 14 15 Zout en zekerheid Twee jaar geleden introduceerde AkzoNobel Wegenzout de strategische zoutvoorraad. Inmiddels maken veel klanten gebruik van dit concept. Sander Bouman legt uit wat de voordelen zijn van een strategische zoutvoorraad. Bij gladheidbestrijding speelt altijd één grote onzekerheid: vooraf is nooit te bepalen hoeveel wegenzout er gebruikt zal worden in de komende winter. Die onzekerheid laat zich lastig rijmen met de begrijpelijke behoefte van wegbeheerders om zo klein mogelijke voorraden aan te houden. Hoe doe je dat, zonder het risico te lopen om opeens, als het er midden in de winter om spant, zonder zout te komen zitten of gedwongen te zijn om dan extra zout in te kopen? Als dat laatste überhaupt nog mogelijk is. De recente strenge winters hebben iedereen met de neus op de feiten gedrukt. AkzoNobel Wegenzout bedacht hiervoor het concept strategische zoutvoorraad. We zijn twee jaar geleden begonnen met het aanbieden van deze mogelijkheid, vertelt Verkoopmanager Sander Bouman. Onze klanten zijn er bijzonder tevreden over. Piekvraag Met de strategische voorraad wil AkzoNobel Wegenzout haar relaties de zekerheid bieden altijd over extra zout te beschikken, terwijl de risico s daarbij evenwichtig worden gedeeld door leverancier en afnemer. Iedereen begrijpt dat wij geen blanco zoutcheque kunnen geven, zegt Sander Bouman. Het is gewoon niet realistisch om te veronderstellen dat wij zó veel zout in reserve kunnen houden om altijd elke piekvraag aan te kunnen en daarvoor geen kosten te berekenen. Daar moet balans in zitten. De strategische voorraad biedt die balans. Het werkt als volgt: een deel van het benodigde zout wordt op basis van een standaard leveringscontract ingekocht. Het zout wordt gedeeltelijk in de zomer geleverd om de loods te vullen, de rest blijft in opslag bij AkzoNobel. Pas na levering volgt de facturering. Het andere deel, het strategische deel, wordt besteld, betaald en door AkzoNobel Wegenzout in depot gehouden. De klant is en blijft eigenaar van dit zout, dat op afroep wordt uitgeleverd. De klant bepaalt zelf of hij gedurende het seizoen eerst de normale hoeveelheid zout gebruikt en dan pas zijn strategische voorraad aanspreekt, of juist andersom, of kiest voor een combinatie hiervan. Zomerprijzen Het grote voordeel voor de klant is dat hij in tijden van krapte altijd over zijn eigen extra wegenzout kan beschikken, zegt Sander Bouman. Mits natuurlijk het totale volume toereikend is. Wij adviseren om voor het standaard contract het benodigde volume als volgt te bepalen: neem het gemiddelde van het verbruik van de laatste tien winters als uitgangspunt en tel daar vijftig procent bij op. Met deze 150% heeft een klant voldoende voor een bovengemiddelde winter. Mocht het een extreme winter worden, dan zal het standaard contract in sommige gevallen niet toereikend zijn. Last minute inkoop van zout in extreme winters is vaak niet mogelijk en anders tegen hoge kosten. De kwaliteit van het zout nog daar gelaten. Een strategische voorraad biedt dan uitkomst. Voor de opslag en het beheer van het strategisch zout vraagt AkzoNobel Wegenzout een opslagvergoeding. Na de winter wordt de strategische voorraad weer aangevuld tot het overeengekomen volume. Dat gebeurt tegen het einde van de zomer en wij berekenen daarvoor de dan geldende prijzen voor het wegenzout. Dit gaat allemaal automatisch, de klant hoeft er zelf geen actie voor te ondernemen. Er zijn dus kosten aan verbonden, dat klopt, maar die vallen in het niet als je ze afzet tegen de kosten die de klant moet maken als er midden in de winter opeens extra zout moet worden gekocht. Of tegen het risico van zonder zout te komen zitten. Een zorg minder Afgezien van de kosten, het grote goed dat wordt bereikt met het aanhouden van een strategische zoutvoorraad is de zekerheid voor de wegbeheerder in kwestie dat er extra zout beschikbaar is. Verrassingen zoals in de beruchte twee strenge winters zijn in principe uitgesloten en dat is een hele zorg minder. Wilt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor een eigen strategische zoutvoorraad, neem dan contact op met Sander Bouman: of Geen omkijken meer naar zout Het Hoogheemraadraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor een enorm areaal aan dijkwegen en fietspaden. Alles bij elkaar dik kilometer, zegt een lachende Jörgen van Westrop, Werkvoorbereider Bedrijfsbureau van het Hoogheemraadschap. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gladheidbestrijding in zijn gebied. Ons areaal is onderverdeeld in 42 strooiroutes waarvoor 82 gladheidbestrijders klaarstaan gedurende de winter. Het gros van deze mensen zijn medewerkers van het Hoogheemraadschap. We werken niet zo veel met aannemers. De organisatie is in meer opzichten uitzonderlijk. Wij zijn de enige gladheidsbestrijdingsorganisatie in Nederland die Kiwa-gecertificeerd is. Dat betekent in elk geval dat wij onze zaken goed voor elkaar hebben. In de strenge winters aan het begin van dit decennium kampte het Hoogheemraadschap met dezelfde problemen als heel Nederland: het zout was nagenoeg op en in het staartje van de gladde dagen was er nog maar zo n tien ton zout per strooiactie beschikbaar, terwijl daar normaal gesproken 92 ton voor nodig is. Dat was eens, maar nooit weer, zegt Jörgen van Westrop. Deze penibele situatie wilden we voor geen prijs nog een keer meemaken. Daarom besloot mijn voorganger - ik ben sinds een jaar in deze functie werkzaam - onmiddellijk gebruik te maken van de mogelijkheid van een strategische zoutvoorraad waar AkzoNobel toen mee kwam. We zijn in één keer geswitcht. Ik bedoel daarmee dat wij onze volledige zoutbehoefte nu als strategische voorraad bij AkzoNobel inkopen. We hebben het volume inmiddels opgehoogd naar ton. AkzoNobel Wegenzout houdt het zout voor ons op voorraad en we hoeven maar één telefoontje te plegen en binnen 48 uur worden we geleverd. Verder hebben we totaal geen omkijken meer naar het wegenzout en we zijn er zeker van dat we voortaan elke winter aankunnen. Ideaal! Recept voor antiklontermiddel Men neme: een bepaalde hoeveelheid zout (nauwkeurig wegen alstublieft!), een zekere hoeveelheid water (zorgvuldig noteren graag!) en een dosis antiklontermiddel. Meng het geheel zorgvuldig en vul daarna de bakjes met het zoutmengsel. Plaats een gewicht op het zout en zet het geheel in de conditioneringkast. Eric Berghuis, werkzaam in het laboratorium van AkzoNobel in Deventer, is bezig met het voorbereiden van een antiklontertest. Hij bereidt zoutrecepten op de hierboven omschreven manier. Zo test hij diverse antiklontermiddelen, in verschillende concentraties toegevoegd aan het zout en aangevuld met verschillende hoeveelheden water. De bakjes zout worden in de conditioneringkast gezet waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende temperaturen en de mate van luchtvochtigheid. Na verloop van tijd worden de bakjes uit de kast gehaald. Het zout dat inmiddels is samengeklonterd tot één geheel wordt onder een pers geplaatst. Vervolgens wordt de druk opgevoerd en bepaald bij welke druk de steen verbrijzelt. Hoe eerder dat gebeurt - hoe lager dus de druk is - hoe beter het antiklontermiddel werkt. Op deze manier worden antiklontermiddelen getest en met elkaar vergeleken wat betreft effectiviteit.

9 AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatings onderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben een leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa medewerkers zich in voor topkwaliteit en het realiseren van Tomorrow s Answers Today Akzo Nobel. Alle rechten voorbehouden _120713

magazine Volop innovaties op Demodagen Papendal Airport Support: ijsberen houden Schiphol in de lucht 3 e jaargang nr.

magazine Volop innovaties op Demodagen Papendal Airport Support: ijsberen houden Schiphol in de lucht 3 e jaargang nr. magazine 3 e jaargang nr.3 september 2011 Volop innovaties op Demodagen Papendal Airport Support: ijsberen houden Schiphol in de lucht Pink Ribbon helpt Welk ziekenhuis past bij mijn behandeling? Aandacht

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 In deze Connect De locatie Groot-Ammers is van oudsher een locatie

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG)

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG) De schakel is een uitgave van Nijwa groep B.V. - 2011 - nummer 9 schakel De VOLVO FH16 IS DE PERFECTE TRUCK Loon-, akkerbouw- en transportbedrijf Altena heeft oog voor duurzaamheid Ondernemen moet je zuiver

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 Connect #02 April 2011 pagina 3 Topmannen hebben slimme Chinese

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

De regeldruk in dit land is bizar

De regeldruk in dit land is bizar November 2013 5 [ 18 ] Irma Zwinkels De regeldruk in dit land is bizar Uitgelicht Komkommer & Potplanten [ 14 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 44 ] Vaak gebrek aan afzetstrategie Wie zet de geldkraan weer open? Topondernemer

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 colofon Realisatie Mediatic, bureau voor contentmarketing,

Nadere informatie

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent! Nummer 2 / april 2013 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!) 11 grote stappen in je carrière met een coachingtraject 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen?

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Connect. Techniek pakt CO2 aan. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 6 Oktober 2008 #05

Connect. Techniek pakt CO2 aan. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 6 Oktober 2008 #05 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 6 Oktober 2008 #05 Techniek pakt CO2 aan Connect #05 Oktober 2008 pagina 2 In deze Connect AkzoNobel & duurzaamheid De Dow Jones Sustainability

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES Ideeën en hulpmiddelen voor energie-coöperaties die bij hun leden thuis komen. Manuel den Hollander - CALorie Feli van Gemen Platform31 / Energiesprong, Coöperatie

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie