Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 januari 2014"

Transcriptie

1 Airsport Kynologen Club Ravensbos TV Hoofddorp ( : Internet: Bankrekening: NL14ABNA t.n.v. AirsportKC, Hoofddorp Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 januari Opening: Voorzitter Piet Bijleveld opent om 14:05 uur de Algemene Ledenvergadering. Hij wenst allen een gelukkig en gezond 2014 en wenst ook iedereen een sportief jaar toe. Piet vindt het wel jammer dat de er maar een kleine opkomst is voor deze ALV. Er zijn totaal 5 afzeggen voor de ALV. Piet deelt mee dat Dirk Fruijtier ontslagen is uit het ziekenhuis. Jammer dat hij niet bij de ALV aanwezig kon zijn, het bestuur heeft namelijk nog een bedank geschenk voor hem. Dirk stopt met zijn werkzaamheden m.b.t. de kantine. Het geschenk zal later worden overhandigd. Alice Engels heeft zijn werkzaamheden overgenomen. Vorig jaar is ons ere-lid mevrouw Milly den Hartog-Jager overleden. Zij heeft ons een legaat nagelaten. Er volgt 1 minuut stilte om haar te gedenken. 2. Benoeming Stembuscommissie: In de stembuscommissie zullen plaatsnemen: - Leonieke van der Zee. - Remco van Staveren. 3. Behandeling notulen ALV 13 januari 2013: Deze waren op te vragen bij het secretariaat, dit is 4 maal opgevraagd. Bladzijde 2: rente wordt niet vastgezet, maar het kapitaal. Bladzijde 5: Er moet ook staan vermeld dat Willy Suyker bij O&O is geweest. De notulen zijn goedgekeurd met dank aan Pineke Berkenbos en Brenda van der Hoorn. 4. Behandeling jaarverslag : a) Algemeen Jaarverslag: Het algemeen jaarverslag wordt door Brenda van der Hoorn besproken. Opmerking Ida Wassink: Bij Puppen en Jonge Honden staat vermeld dat zij een diploma ontvangen, dit moet echter een certificaat zijn. Piet Bijleveld: Airsport heeft in 2013 mee gedaan aan de Gockinga Bokaal en zijn daar 1 e geworden. Zijn complimenten en felicitaties aan dit geweldige team. b) Financieel Jaarverslag: Willy Suyker: Waar staat de ,= van Milly den Hartog-Jager in de financiële stukken? Dit staat bij overige baten en lasten op pagina 2. Een deel gaat naar leaseplan. Maar in 2014 stopt Leaseplan. Het bestuur zal gaan zoeken naar een andere depositorekening. Ida Wassink: Verschil kas (kantine) is erg groot. Antwoord: 35,= is het standaard bedrag in kas. Opbrengst wordt niet meer apart vermeld, maar dit wordt meteen in de boeken vermeld. 1

2 Jos Hofman en Jan den Boer worden bedankt voor het maken van het financieel jaarverslag. c) Verslag kascommissie: Kascommissie: Aad Faas, Rune Roll en Mirjam van Opzeeland. Op 29 oktober 2013 is de kascommissie samengekomen, samen met Jos en Jan. Alle boeken etc. zijn doorgenomen en op enkele vragen is antwoord gekomen. Het verslag van de kascommissie wordt op papier ingeleverd. Decharge wordt verleend door de hele vergadering. 5. Goedkeuring begroting : Willy Suijker: Zijn de kantinekosten altijd zo laag? Antwoord Piet: Ja, de meeste koffie en thee gaat naar de instructeurs. Instructeur nodigen mensen uiteraard uit om koffie te komen drinken, maar dit gebeurt niet veel. Remco van Staveren: Hij ziet nauwelijks uitgaven bij opleidingen/trainingen? Antwoord Piet/Jan: Dit hangt af van de vraag naar opleidingen/trainingen. Er waren afgelopen tijd ook weinig cursussen bij Cynophilia en vanuit Airsport KC was er niet veel vraag. Er is echter wel budget voor. Na overleg kunnen instructeurs een opleiding/training volgen. Cor van Duinen: Hoe is Airsport KC verzekerd? Jos: Airsport KC heeft een verzekering wettelijke aansprakelijkheid (WA). Andere verzekeringen liggen bij de Stichting. Behendigheidsmateriaal en containers zijn niet verzekerd. Dit is dus eigen risico. Maar Airsport KC heeft voldoende financiële middelen om tegenslag bij brand of diefstal op te vangen. De begroting is goedgekeurd met dank aan Jos en Jan. 6. Verkiezing nieuwe leden kascommissie: 1) Aad Faas 2) Ida Wassink (Rune Roll is aftredend na 3 jaar) 3) Mirjam van Opzeeland 7. Verkiezing bestuursleden Piet Bijleveld heeft vorig jaar aangeven dat hij t/m 2015 voorzitter zal blijven, daarna zal er een andere voorzitter moeten worden gekozen. De statutaire periode van Jan den Boer en Jos Hofman is afgelopen en over hen dient gestemd te worden. Jos en Jan hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegen kandidaten Martin Konert is de nieuwe kandidaat bestuurslid. Ook op Martin dient gestemd te worden. Stembriefjes zijn uitgedeeld. 4 machtigingen ontvangen. Aanwezigen: 22. Stemming Jan den Boer en Jos Hofman: - Voor: 26 - Tegen: 0 - Onthouding: 0 Stemming Martin Konert: - Voor: 23 - Tegen: 3 - Onthouding: 0 Martin wordt gekozen en welkom geheten in het bestuur door Piet met een bos bloemen. Ina neemt afscheid van het bestuur en Piet bedankt haar voor haar inzet met een bos bloemen en een dinercheque. Ina zal nog wel werk voor het bestuur en de vereniging blijven doen. Er volgt een hartelijk applaus voor Ina. 2

3 8. Rondvraag: Ida: Is er iets aan het hek op het puppenveld te doen? Dit is gevaarlijk voor de puppen. Antwoord Piet: De plaatsing van dit hek is zonder onze toestemming door de BDH gebeurd. Hij zal er eerst met Ida naar gaan kijken. En daarna eventueel contact opnemen met de BDH. Ida: De ingang van het veld is heel erg modderig en zorgt voor glijpartijen. Is hier iets aan te doen? Antwoord: Ja er is hier iets aan te doen, bv houtsnippers bij de ingang van het veld. Er dient wel dan eerst contact te worden opgenomen met de BDH. Zij zorgen voor onderhoud van het veld. Ida: Is het mogelijk om de Algemene Ledenvergadering op een andere dag te laten plaatsvinden, zodat er meer opkomst van mensen is? Antwoord: Dit maakt niets uit. De opkomst blijft voor een ALV altijd laag, wat je ook doet. Ida: Wat is de status van zieke instructeurs? Antwoord: Alleen Irene is ziek, maar daar gaat het inmiddels weer goed mee. Sara: Zij heeft nog 2 tassen met truien over die gebruikt zijn op de Gockinga Bokaal. Antwoord Pineke: zij wil ze graag gaan gebruiken voor Behendigheid. Sara zal de tassen meenemen. Piet: Wij zoeken nog mensen voor in de kantine? Wie wil zich aanmelden? Er wordt voorgesteld om na vraag te doen in de verschillende trainingsgroepen. 9. Sluiting: Piet dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit deze Algemene Ledenvergadering om 15:25 uur en aansluitend zal de Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. (Notulisten: Pineke Berkenbos/Brenda van der Hoorn) 3

4 Het verenigingsjaar van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014 Algemeen: Het afgelopen verenigingsjaar heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de financiële administratie, cursusgelden innen, werven van nieuwe instructeurs en het vernieuwen van de website.constructievere samenwerking met Stichting Hondensport Accommodatie Haarlemmermeer en de BDH. Bestuur: Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. De statutaire periode van Jos Hofman, Jan den Boer en Ina Rensenbrink verliep. Jan en Jos stelden zich herkiesbaar. Martin Konert had zich aangemeld als kandidaat voor de functie van bestuurslid. Alle kandidaten zijn gekozen. Vergaderingen: Het bestuur is 12x in een bestuursvergadering bij elkaar geweest. Op 18 januari 2014 heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en aansluitend een Nieuwjaarsborrel. Leden: Op 31 augustus 2014 is het totaal aantal leden: 251. Medewerkers: In november 2013 is er een medewerkers/instructeurs/ereleden-etentje geweest bij het Griekse restaurant Olympus in Hoofddorp. Voor volgend jaar er is besloten om een andere locatie te zoeken. Totaal aantal kantinemedewerkers bedraagt 7. Instructeurs: Totaal aantal instructeurs: 20 instructeurs. En 1 aspirant instructeur. Lezing: Op 7 april 2014 is er een lezing gehouden door Arnoud Busscher. Gockinga Bokaal: Het Airsport KC team (bestaande uit combinaties vanuit Behendigheid en GG) heeft meegedaan aan deze gezamenlijke wedstrijd en zijn 1 e geworden. Jaarverslagen: Voor verder informatie over Behendigheid/EGG/G&G en de nieuwe website zie de jaarverslagen. Trainingen algemeen: Deelnemers Diploma/certificaat EGG Puppen EGG Jonge honden EGG A EGG B EGG C 8 6 EGG totaal 229 Stichting Hondensport accommodatie Haarlemmermeer en BDH: Deze samenwerking verloopt nog steeds stroef. Maar alle partijen werken aan deze samenwerking. Het bestuur van Airsport Kynologen Club 1

5 Jaarverslag EGG Dit verenigingsjaar zijn er drie volledige cursussen geweest plus een cursus die gestart is in het oude verenigingsjaar. De aanmeldingen voor de puppen- en jonge hondencursus verliep dit jaar moeizaam. Soms startte er een cursus met 2 puppen. Doordat er tijdens de cursus nog puppen en jonge honden instromen is het aantal deelnemers nog enigszins op peil gebleven. Dit is echter wel een extra belasting voor de instructeurs. Ook een punt van zorg blijft het gebrek aan voldoende instructeurs. Het kost steeds meer moeite om een goede cursusindeling te maken. Dit jaar hebben 2 instructeurs te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het geven van cursussen. In dit verenigingsjaar hebben we een nieuwe instructeur en een aspirant instructeur kunnen aantrekken. Kengetallen: Deelnemers Certificaat/Diploma EGG Puppen EGG Jonge honden EGG A EGG B EGG C 8 6 EGG totaal 229

6 Jaarverslag G&G Het is een druk jaar geweest bij de Gedrag &Gehoorzaamheid. Door een aantal deelnemers werd deelgenomen aan verschillende selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap G&G. De resultaten van Jeannette van Lieshout met haar hond Mandy waren zodanig goed, dat zij geselecteerd werd voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen in de klasse G&G-1. Ook werden de volgende diploma s gehaald: Kwalificatie GG1 Saartje van Duinen-Kalis met Nicky ZG GG1 Patricia P. Blomkwist met Sydney ZG GGB Gerrit G. Verbruggen met Fajra U Verder werd er dit jaar wederom door een team van Airsport deelgenomen aan de Jhr. Gockinga Bokaal-wedstrijd op het terrein van KC Gooi en Eemland. Met groot succes. Het Airsport KC team behaalde de eerste plaats. Het aantal deelnemers aan de G&G was op 31 augustus 2014: 16

7 Jaarverslag Behendigheid / Agility seizoen oktober 2013 t/m oktober 2014 Cursisten Het aantal cursisten is hetzelfde gebleven t.o.v. het vorig seizoen. Ruim 25 cursisten hebben met veel enthousiasme deel genomen aan de trainingen van Behendigheid/Agility. Seizoen Na de laatste veld training in oktober 2013 werden de trainingen voortgezet in de manege in Vijfhuizen vanaf november tot en met eind maart Het nieuwe veld seizoen Behendigheid / Agility startte op 3 april Er werd enthousiast begonnen met het nieuwe seizoen. Er werden een spelletjesavond op donderdagavond 3 juli en een onderlinge wedstrijd gehouden op donderdagavond 23 oktober. Groepen werden samengevoegd in de vakantieperiode. Het was een rustig jaar op het gebied van het weer. Er werd geen lessen afgezegd ivm het slechte weer. Groepsindeling De Wedstrijdgroep is in aantal deelnemers verminderd, er zijn 2 cursisten gestopt met trainingen. Petra was de instructeur van deze groep en werd afwisselend ondersteund door Willy en Rune. Er werd een nieuwe groep cursisten gevormd die de naam kreeg: Topgroep. In deze groep trainen een aantal cursisten die doorgestroomd zijn van de Recreantengroep. Zij krijgen les op een iets hoger niveau, maar geen Wedstrijdles. Deze groep is gevormd deels omdat de Wedstrijdgroep in aantal cursisten verminderd is en om de Recreantengroep te ontlasten. Vandaar deze splitsing. De Recreantengroep bestond uit een grote groep cursisten die op diverse niveaus trainen in deze groep. Elke week kwamen zij trouw alle toestellen helpen neerzetten op het veld en namen zelfs hulptroepen mee. Een aantal cursisten zijn gestopt i.v.m. andere activiteiten en er kwamen nieuwe cursisten bij. Inmiddels is deze groep opgesplitst en zijn er 6 cursisten doorgestroomd naar de Topgroep. De Beginnersgroep bestond uit een groep van 7 cursisten. 1 hond is overleden aan epilepsie. Allemaal hebben zij de aanlegtest afgelegd en alle toestellen aangeleerd. Op donderdagavond 12 juni en 11 september hebben de Beginners een proef examen afgelegd en op 9 oktober was het examen, waarvoor 6 Beginners zijn geslaagd. De instructeurs van de Recreanten- en Beginnersgroep waren Anke, Ida, Lies en Pineke Onderlinge wedstrijd met 3 andere hondenclubs op 24 mei Op zaterdagmiddag 24 mei werd een onderlinge wedstrijd gehouden samen met 3 andere hondenclubs : KC Woerden, KC Kennemerland, KC Amsterdam. Het weer speelde goed mee: niet te warm of te koud. De opkomst was groot, er deden 60 deelnemers mee. Er waren 27 bekers te verdelen. 1 club nam veel bekers mee naar huis, de rest werd verdeeld onder de 3 andere clubs. Na afloop kreeg iedere deelnemer een attentie en een klein zakje voer. De andere 3 clubs vonden het een geslaagd evenement en willen graag volgend jaar op hun eigen terrein ook een onderlinge wedstrijd houden. Landelijke wedstrijden Op diverse landelijke wedstrijden Behendigheid/Agility hebben 6 combinaties van de Wedstrijdgroep van Airsport KC mee meegedaan.

8 Spelletjesavond en onderlinge wedstrijd Donderdagavond 3 juli werd er een spelletjes avond gehouden. Deze avond bestond uit diverse parcoursen waarbij ook de cursist redelijk behendig moest zijn. Manege Het bestuur heeft bekend gemaakt dat de groep Behendigheid/Agility in winterperiode weer binnen mogen trainen in de manege in Vijfhuizen. Wij hebben er reuze zin in en verheugen ons op een sportieve winter periode. Het was een geslaagd jaar en daarom graag tot volgend seizoen! Het instructieteam Behendigheid / Agility Airsport KC Pineke Petra - Anke Lies Rune Willy Ida

9 Verslag vernieuwing website Airsport KC Bij mijn aantreden in het bestuur als algemeen bestuurslid was mijn eerste taak de al aanwezige wens van het bestuur om de huidige website van de vereniging te moderniseren op mij te nemen. Na een inventarisatie van de wensen heeft de voorzitter bij de webmaster, Ed Korswagen, de weg geëffend om samen een nieuwe website te ontwerpen. Waarbij Ed de programmering in HTML op zich zou blijven nemen. De volgende wensen lagen op tafel. 1. Vervanging van het gebruikte kleurenpalet door een andere beter leesbaar palet. 2. Het speelser maken van de homepage door bijvoorbeeld een animatie en meer illustratie hier in op te nemen. 3. Een ander standaard lettertype, bijvoorbeeld Arial. 4. Het beter aanklikbaar menu door het vervangen van het beruchte kruisje. 5. Andere opbouw van het menu, waarbij de hoofdactiviteiten beter van elkaar onderscheiden zijn van de algemene informatie. 6. Onderhoud van de website door twee personen. Dit werd vergezeld door een voorbeeld van een nieuwe menu- structuur en een grafisch ontwerp van de Home Page als leidraad (zie de bijlage). Omdat Ed Korswagen voor de duidelijkheid alle afspraken op papier vast wilde laten leggen werd uitsluitend via de mail gecommuniceerd. Ed Korswagen gaf het advies als het ging om het onderhoud door meerdere personen van de site te vergemakkelijken, de vereniging het beste een ontwerppakket kon aanschaffen. Een pakket WYSIWYG (Wat je ziet is wat je krijgt). En bovendien dit te laten doen door personen die meer bij de vereniging zijn betrokken dan hijzelf. Het bestuur was van mening om op de huidige wijze met Ed Korswagen als webmaster door te gaan. Vanaf eind maart tot eind juni is er door Ed Korswagen gewerkt aan de nieuwe site die eind juni 2014 online kwam. Wat betreft het gezamenlijk onderhoud van de website bleek dat ondoenlijk. Dit omdat de site in zijn geheel in HTML-code is geschreven en een reserve webmaster met dezelfde kwaliteiten niet beschikbaar was. Op 20 juli 2014 kreeg het secretariaat een bericht van Ed Korswagen van opzegging per 1 augustus 2014 als lid van Airsport met als reden dat hij geen affiniteit meer had met de vereniging omdat hij geen honden meer had om mee te trainen. Ook gaf hij hierbij aan daarom te willen stoppen met het onderhoud van de website per 31 augustus Wat te doen? Na intern overleg is besloten om het eerdere advies van Ed op te volgen. Daar ondergetekende al ervaring had met een ontwerp pakket lag het voor de hand dat ondergetekende die taak op zich ging nemen om een nieuwe site in te richten. Besloten werd om het pakket WebPlus-X5 aan te schaffen Ook besloten werd om de in het voorjaar aangeschafte tweede laptop hiervoor te reserveren om zo gemakkelijk het onderhoud in de toekomst te kunnen overdragen. Ondanks de vakantie periode zijn we er in geslaagd om een werkende website in te richten. Daarbij werd vanzelfsprekend ook de gelegenheid genomen om de site verder te optimaliseren. Het site werd nu zonder dynamische frames ingericht en de menubalk verhuisde van een verticale positie naar een horizontale positie en werd nog verder vereenvoudigd. De voormalige pagina Algemeen werd de nieuwe Home-page en alle algemene informatieve pagina s kwamen onder het tabblad Informatie. De hoofd-activiteiten kregen ieder een eigen tabblad in het hoofdmenu, waaronder alle informatie betreffende die activiteit te vinden zou moeten zijn. Ook de evenementen-commissie kreeg een aparte plaats in het hoofdmenu. Het voordeel van deze inrichting was dat er meer ruimte kwam op de startpagina voor zowel de standaard informatie als van een dynamische berichtgeving waardoor de site dynamischer werd.. Tevens werd de banner met het oog op de actualiteit nieuw ingericht. Ook de pop-up berichtgeving werd in de vorm van een deelvenster wat anders opgezet. Het lastige kruisje verdween hiermee.

10 Op dinsdag 26 augustus 2014 gingen de nieuwe site online. De weken hierna werd besteed aan het optimaliseren en het uitvoeren van diverse updates. Ook werd er aandacht besteed aan de vindbaarheid van de site in zoekmachines, de zgn. SEO(Search Engine Optimalisation). Waar mogelijk is daarbij aan de belangrijkste criteria voldaan om in de nabije toekomst zo hoog mogelijk in zoekmachines te verschijnen. Martin Konert, Algemeen bestuurslid Airsport KC

Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 10 januari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 10 januari 2015 Airsport Kynologen Club Ravensbos 104 2134 TV Hoofddorp ( : 06 510 11698 Internet: www.airsportkc.nl E-mail: secretariaat@airsportkc.nl Bankrekening: NL14ABNA0975283219 t.n.v. AirsportKC, Hoofddorp Notulen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Vereniging van Economisten in Suriname Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012

Vereniging van Economisten in Suriname Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012 Vereniging van Economisten in Suriname Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012 Van links naar rechts: Waddy Sowma (voorzitter), Adit Moensi (ondervoorzitter), Merleen Atmodikromo (secretaris), Bryan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst...2 3. 2014: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 4. Verantwoording bestuur...7 1 1. Voorwoord

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

NOTULEN ALV VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 14 OKTOBER 2015-10-15

NOTULEN ALV VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 14 OKTOBER 2015-10-15 NOTULEN ALV VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 14 OKTOBER 2015-10-15 Afmeldingen: Ruud en Freddy Horsthuis Harry van der Aa Toos en John Staps Gijs Timmermans Kees de Kort Theo Staps Claudy de Kock Sjef van Hommelen

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering vv Beuningse Boys 2014-2015

Algemene ledenvergadering vv Beuningse Boys 2014-2015 Algemene ledenvergadering vv Beuningse Boys 2014-2015 Datum: 19 november 2014 Aanwezig: Bestuur: Joep Bernards (voorzitter), Marij Bekkema (secretaris), Arno Daals (penningmeester), Geert Benders (bestuurslid

Nadere informatie

Hondenclub Aardenburg

Hondenclub Aardenburg Algemene Ledenvergadering 10-01-2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen/verslag algemene-ledenvergadering 11-01-2015 3. Financieel verslag 2015 4. Goedkeuring financieel overzicht 2015 5. Vaststellen

Nadere informatie

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter.

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering Hotel Restaurant Den Engel 18 juli 2016, 20.00 uur 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en heet een ieder van harte welkom op deze extra algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Commissie Werkhonden Ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Commissie Werkhonden Ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Commissie Werkhonden Ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Secretaris.: G. Besselink Oeverstraat 12 7011 CH Gaanderen Tel. 0315-325665 e-mail: cwh@raadwerkhonden.nl website:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Tennisvereniging Hoog-Op

Tennisvereniging Hoog-Op Tennisvereniging Hoog-Op Notulen Algemene ledenvergadering Tennisvereniging HOOG-OP Gehouden op donderdag 13 maart 2014 in het clubgebouw van TV. Hoog-Op. Aanvang 20.30 uur. 1. Opening Joost heet aan alle

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GRONINGSE STUDENTEN WINDSURF VERENINGING SurfAce DOEL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GRONINGSE STUDENTEN WINDSURF VERENINGING SurfAce DOEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GRONINGSE STUDENTEN WINDSURF VERENINGING SurfAce DOEL Artikel 1. Het doel van de vereniging is de bevordering en beoefening van de surfsport in het algemeen. DUUR Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

KYNOLOGENCLUB BRUMMEN EN OMSTREKEN Opgericht 1 oktober 1946

KYNOLOGENCLUB BRUMMEN EN OMSTREKEN Opgericht 1 oktober 1946 KYNOLOGENCLUB BRUMMEN EN OMSTREKEN Opgericht 1 oktober 1946 Notulen algemene leden vergadering 2 april 2012 Aanwezig: Martin Wigbold, Martin Bosman, Debbie voor de Poorte, Alex Kolbeek, Roely Kolbeek,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 Datum: 20 okt. 14 Tijdstip: 21.00 22.15 uur Opgesteld door Monique Plaats: t Geertman Grashof Aanwezig: Afgemeld: Zie presentielijst Tonny ten Dam, Harry Rupert,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement van de vereniging: Golfclub IJsselweide, gevestigd te Gouda. Laatst vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2011.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 16 maart 2012 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum: Dinsdag 29 september 2015 Plaats: De Veste Afwezig m.k.: Paul Elfrink, Ineke & Wolter van Tarel, Gerrit Tuesink, Ans Buyvoets, Joke en Herman Geerlings Resi

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief "Utrechtse Rashonden Vereniging ook voor niet rashonden

Nieuwsbrief Utrechtse Rashonden Vereniging ook voor niet rashonden Nieuwsbrief "Utrechtse Rashonden Vereniging ook voor niet rashonden Maart 2015 Jaargang 2, nummer 1 (6 pagina s) Adres Trainingslocatie: Burgemeester Norbruislaan 680 Postcode: 3555 EZ te Utrecht Tel:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g Van de voorzitter. Beste hondenliefhebber(ster). Alweer de laatste nieuwsbrief voor dit jaar. Wat gaat zo n jaar toch snel. December

Nadere informatie

Bestuursvergadering OV - OBS De Vogels

Bestuursvergadering OV - OBS De Vogels Bestuursvergadering OV - OBS De Vogels Datum: maandag 9 september 2013 Locatie: in het schoolgebouw van De Vogels Aanwezig: Kim Ancion(voorzitter), Jeroen van der Meulen(penningmeester/secretaris), Naomi

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2015

ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2015 afdeling Noord-Holland Noord Secretariaat: Pam de Groot Valkenierstraat 3 A 1825 BC Alkmaar T: 072-5616921 E: info@humanistenforum.nl W: www.humanistenforum.nl fb : www.facebook.com/nhnhv Alkmaar, 26 januari

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 1. Notulen ALV 2014 2. Mededelingen/ingekomen stukken 3. Jaarverslagen a. Voorzitter b. Secretariaat/leden administratie c. SCP 4. Verkiezingen (zie

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie