Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 januari 2014"

Transcriptie

1 Airsport Kynologen Club Ravensbos TV Hoofddorp ( : Internet: Bankrekening: NL14ABNA t.n.v. AirsportKC, Hoofddorp Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 januari Opening: Voorzitter Piet Bijleveld opent om 14:05 uur de Algemene Ledenvergadering. Hij wenst allen een gelukkig en gezond 2014 en wenst ook iedereen een sportief jaar toe. Piet vindt het wel jammer dat de er maar een kleine opkomst is voor deze ALV. Er zijn totaal 5 afzeggen voor de ALV. Piet deelt mee dat Dirk Fruijtier ontslagen is uit het ziekenhuis. Jammer dat hij niet bij de ALV aanwezig kon zijn, het bestuur heeft namelijk nog een bedank geschenk voor hem. Dirk stopt met zijn werkzaamheden m.b.t. de kantine. Het geschenk zal later worden overhandigd. Alice Engels heeft zijn werkzaamheden overgenomen. Vorig jaar is ons ere-lid mevrouw Milly den Hartog-Jager overleden. Zij heeft ons een legaat nagelaten. Er volgt 1 minuut stilte om haar te gedenken. 2. Benoeming Stembuscommissie: In de stembuscommissie zullen plaatsnemen: - Leonieke van der Zee. - Remco van Staveren. 3. Behandeling notulen ALV 13 januari 2013: Deze waren op te vragen bij het secretariaat, dit is 4 maal opgevraagd. Bladzijde 2: rente wordt niet vastgezet, maar het kapitaal. Bladzijde 5: Er moet ook staan vermeld dat Willy Suyker bij O&O is geweest. De notulen zijn goedgekeurd met dank aan Pineke Berkenbos en Brenda van der Hoorn. 4. Behandeling jaarverslag : a) Algemeen Jaarverslag: Het algemeen jaarverslag wordt door Brenda van der Hoorn besproken. Opmerking Ida Wassink: Bij Puppen en Jonge Honden staat vermeld dat zij een diploma ontvangen, dit moet echter een certificaat zijn. Piet Bijleveld: Airsport heeft in 2013 mee gedaan aan de Gockinga Bokaal en zijn daar 1 e geworden. Zijn complimenten en felicitaties aan dit geweldige team. b) Financieel Jaarverslag: Willy Suyker: Waar staat de ,= van Milly den Hartog-Jager in de financiële stukken? Dit staat bij overige baten en lasten op pagina 2. Een deel gaat naar leaseplan. Maar in 2014 stopt Leaseplan. Het bestuur zal gaan zoeken naar een andere depositorekening. Ida Wassink: Verschil kas (kantine) is erg groot. Antwoord: 35,= is het standaard bedrag in kas. Opbrengst wordt niet meer apart vermeld, maar dit wordt meteen in de boeken vermeld. 1

2 Jos Hofman en Jan den Boer worden bedankt voor het maken van het financieel jaarverslag. c) Verslag kascommissie: Kascommissie: Aad Faas, Rune Roll en Mirjam van Opzeeland. Op 29 oktober 2013 is de kascommissie samengekomen, samen met Jos en Jan. Alle boeken etc. zijn doorgenomen en op enkele vragen is antwoord gekomen. Het verslag van de kascommissie wordt op papier ingeleverd. Decharge wordt verleend door de hele vergadering. 5. Goedkeuring begroting : Willy Suijker: Zijn de kantinekosten altijd zo laag? Antwoord Piet: Ja, de meeste koffie en thee gaat naar de instructeurs. Instructeur nodigen mensen uiteraard uit om koffie te komen drinken, maar dit gebeurt niet veel. Remco van Staveren: Hij ziet nauwelijks uitgaven bij opleidingen/trainingen? Antwoord Piet/Jan: Dit hangt af van de vraag naar opleidingen/trainingen. Er waren afgelopen tijd ook weinig cursussen bij Cynophilia en vanuit Airsport KC was er niet veel vraag. Er is echter wel budget voor. Na overleg kunnen instructeurs een opleiding/training volgen. Cor van Duinen: Hoe is Airsport KC verzekerd? Jos: Airsport KC heeft een verzekering wettelijke aansprakelijkheid (WA). Andere verzekeringen liggen bij de Stichting. Behendigheidsmateriaal en containers zijn niet verzekerd. Dit is dus eigen risico. Maar Airsport KC heeft voldoende financiële middelen om tegenslag bij brand of diefstal op te vangen. De begroting is goedgekeurd met dank aan Jos en Jan. 6. Verkiezing nieuwe leden kascommissie: 1) Aad Faas 2) Ida Wassink (Rune Roll is aftredend na 3 jaar) 3) Mirjam van Opzeeland 7. Verkiezing bestuursleden Piet Bijleveld heeft vorig jaar aangeven dat hij t/m 2015 voorzitter zal blijven, daarna zal er een andere voorzitter moeten worden gekozen. De statutaire periode van Jan den Boer en Jos Hofman is afgelopen en over hen dient gestemd te worden. Jos en Jan hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegen kandidaten Martin Konert is de nieuwe kandidaat bestuurslid. Ook op Martin dient gestemd te worden. Stembriefjes zijn uitgedeeld. 4 machtigingen ontvangen. Aanwezigen: 22. Stemming Jan den Boer en Jos Hofman: - Voor: 26 - Tegen: 0 - Onthouding: 0 Stemming Martin Konert: - Voor: 23 - Tegen: 3 - Onthouding: 0 Martin wordt gekozen en welkom geheten in het bestuur door Piet met een bos bloemen. Ina neemt afscheid van het bestuur en Piet bedankt haar voor haar inzet met een bos bloemen en een dinercheque. Ina zal nog wel werk voor het bestuur en de vereniging blijven doen. Er volgt een hartelijk applaus voor Ina. 2

3 8. Rondvraag: Ida: Is er iets aan het hek op het puppenveld te doen? Dit is gevaarlijk voor de puppen. Antwoord Piet: De plaatsing van dit hek is zonder onze toestemming door de BDH gebeurd. Hij zal er eerst met Ida naar gaan kijken. En daarna eventueel contact opnemen met de BDH. Ida: De ingang van het veld is heel erg modderig en zorgt voor glijpartijen. Is hier iets aan te doen? Antwoord: Ja er is hier iets aan te doen, bv houtsnippers bij de ingang van het veld. Er dient wel dan eerst contact te worden opgenomen met de BDH. Zij zorgen voor onderhoud van het veld. Ida: Is het mogelijk om de Algemene Ledenvergadering op een andere dag te laten plaatsvinden, zodat er meer opkomst van mensen is? Antwoord: Dit maakt niets uit. De opkomst blijft voor een ALV altijd laag, wat je ook doet. Ida: Wat is de status van zieke instructeurs? Antwoord: Alleen Irene is ziek, maar daar gaat het inmiddels weer goed mee. Sara: Zij heeft nog 2 tassen met truien over die gebruikt zijn op de Gockinga Bokaal. Antwoord Pineke: zij wil ze graag gaan gebruiken voor Behendigheid. Sara zal de tassen meenemen. Piet: Wij zoeken nog mensen voor in de kantine? Wie wil zich aanmelden? Er wordt voorgesteld om na vraag te doen in de verschillende trainingsgroepen. 9. Sluiting: Piet dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit deze Algemene Ledenvergadering om 15:25 uur en aansluitend zal de Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. (Notulisten: Pineke Berkenbos/Brenda van der Hoorn) 3

4 Het verenigingsjaar van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014 Algemeen: Het afgelopen verenigingsjaar heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de financiële administratie, cursusgelden innen, werven van nieuwe instructeurs en het vernieuwen van de website.constructievere samenwerking met Stichting Hondensport Accommodatie Haarlemmermeer en de BDH. Bestuur: Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. De statutaire periode van Jos Hofman, Jan den Boer en Ina Rensenbrink verliep. Jan en Jos stelden zich herkiesbaar. Martin Konert had zich aangemeld als kandidaat voor de functie van bestuurslid. Alle kandidaten zijn gekozen. Vergaderingen: Het bestuur is 12x in een bestuursvergadering bij elkaar geweest. Op 18 januari 2014 heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en aansluitend een Nieuwjaarsborrel. Leden: Op 31 augustus 2014 is het totaal aantal leden: 251. Medewerkers: In november 2013 is er een medewerkers/instructeurs/ereleden-etentje geweest bij het Griekse restaurant Olympus in Hoofddorp. Voor volgend jaar er is besloten om een andere locatie te zoeken. Totaal aantal kantinemedewerkers bedraagt 7. Instructeurs: Totaal aantal instructeurs: 20 instructeurs. En 1 aspirant instructeur. Lezing: Op 7 april 2014 is er een lezing gehouden door Arnoud Busscher. Gockinga Bokaal: Het Airsport KC team (bestaande uit combinaties vanuit Behendigheid en GG) heeft meegedaan aan deze gezamenlijke wedstrijd en zijn 1 e geworden. Jaarverslagen: Voor verder informatie over Behendigheid/EGG/G&G en de nieuwe website zie de jaarverslagen. Trainingen algemeen: Deelnemers Diploma/certificaat EGG Puppen EGG Jonge honden EGG A EGG B EGG C 8 6 EGG totaal 229 Stichting Hondensport accommodatie Haarlemmermeer en BDH: Deze samenwerking verloopt nog steeds stroef. Maar alle partijen werken aan deze samenwerking. Het bestuur van Airsport Kynologen Club 1

5 Jaarverslag EGG Dit verenigingsjaar zijn er drie volledige cursussen geweest plus een cursus die gestart is in het oude verenigingsjaar. De aanmeldingen voor de puppen- en jonge hondencursus verliep dit jaar moeizaam. Soms startte er een cursus met 2 puppen. Doordat er tijdens de cursus nog puppen en jonge honden instromen is het aantal deelnemers nog enigszins op peil gebleven. Dit is echter wel een extra belasting voor de instructeurs. Ook een punt van zorg blijft het gebrek aan voldoende instructeurs. Het kost steeds meer moeite om een goede cursusindeling te maken. Dit jaar hebben 2 instructeurs te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het geven van cursussen. In dit verenigingsjaar hebben we een nieuwe instructeur en een aspirant instructeur kunnen aantrekken. Kengetallen: Deelnemers Certificaat/Diploma EGG Puppen EGG Jonge honden EGG A EGG B EGG C 8 6 EGG totaal 229

6 Jaarverslag G&G Het is een druk jaar geweest bij de Gedrag &Gehoorzaamheid. Door een aantal deelnemers werd deelgenomen aan verschillende selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap G&G. De resultaten van Jeannette van Lieshout met haar hond Mandy waren zodanig goed, dat zij geselecteerd werd voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen in de klasse G&G-1. Ook werden de volgende diploma s gehaald: Kwalificatie GG1 Saartje van Duinen-Kalis met Nicky ZG GG1 Patricia P. Blomkwist met Sydney ZG GGB Gerrit G. Verbruggen met Fajra U Verder werd er dit jaar wederom door een team van Airsport deelgenomen aan de Jhr. Gockinga Bokaal-wedstrijd op het terrein van KC Gooi en Eemland. Met groot succes. Het Airsport KC team behaalde de eerste plaats. Het aantal deelnemers aan de G&G was op 31 augustus 2014: 16

7 Jaarverslag Behendigheid / Agility seizoen oktober 2013 t/m oktober 2014 Cursisten Het aantal cursisten is hetzelfde gebleven t.o.v. het vorig seizoen. Ruim 25 cursisten hebben met veel enthousiasme deel genomen aan de trainingen van Behendigheid/Agility. Seizoen Na de laatste veld training in oktober 2013 werden de trainingen voortgezet in de manege in Vijfhuizen vanaf november tot en met eind maart Het nieuwe veld seizoen Behendigheid / Agility startte op 3 april Er werd enthousiast begonnen met het nieuwe seizoen. Er werden een spelletjesavond op donderdagavond 3 juli en een onderlinge wedstrijd gehouden op donderdagavond 23 oktober. Groepen werden samengevoegd in de vakantieperiode. Het was een rustig jaar op het gebied van het weer. Er werd geen lessen afgezegd ivm het slechte weer. Groepsindeling De Wedstrijdgroep is in aantal deelnemers verminderd, er zijn 2 cursisten gestopt met trainingen. Petra was de instructeur van deze groep en werd afwisselend ondersteund door Willy en Rune. Er werd een nieuwe groep cursisten gevormd die de naam kreeg: Topgroep. In deze groep trainen een aantal cursisten die doorgestroomd zijn van de Recreantengroep. Zij krijgen les op een iets hoger niveau, maar geen Wedstrijdles. Deze groep is gevormd deels omdat de Wedstrijdgroep in aantal cursisten verminderd is en om de Recreantengroep te ontlasten. Vandaar deze splitsing. De Recreantengroep bestond uit een grote groep cursisten die op diverse niveaus trainen in deze groep. Elke week kwamen zij trouw alle toestellen helpen neerzetten op het veld en namen zelfs hulptroepen mee. Een aantal cursisten zijn gestopt i.v.m. andere activiteiten en er kwamen nieuwe cursisten bij. Inmiddels is deze groep opgesplitst en zijn er 6 cursisten doorgestroomd naar de Topgroep. De Beginnersgroep bestond uit een groep van 7 cursisten. 1 hond is overleden aan epilepsie. Allemaal hebben zij de aanlegtest afgelegd en alle toestellen aangeleerd. Op donderdagavond 12 juni en 11 september hebben de Beginners een proef examen afgelegd en op 9 oktober was het examen, waarvoor 6 Beginners zijn geslaagd. De instructeurs van de Recreanten- en Beginnersgroep waren Anke, Ida, Lies en Pineke Onderlinge wedstrijd met 3 andere hondenclubs op 24 mei Op zaterdagmiddag 24 mei werd een onderlinge wedstrijd gehouden samen met 3 andere hondenclubs : KC Woerden, KC Kennemerland, KC Amsterdam. Het weer speelde goed mee: niet te warm of te koud. De opkomst was groot, er deden 60 deelnemers mee. Er waren 27 bekers te verdelen. 1 club nam veel bekers mee naar huis, de rest werd verdeeld onder de 3 andere clubs. Na afloop kreeg iedere deelnemer een attentie en een klein zakje voer. De andere 3 clubs vonden het een geslaagd evenement en willen graag volgend jaar op hun eigen terrein ook een onderlinge wedstrijd houden. Landelijke wedstrijden Op diverse landelijke wedstrijden Behendigheid/Agility hebben 6 combinaties van de Wedstrijdgroep van Airsport KC mee meegedaan.

8 Spelletjesavond en onderlinge wedstrijd Donderdagavond 3 juli werd er een spelletjes avond gehouden. Deze avond bestond uit diverse parcoursen waarbij ook de cursist redelijk behendig moest zijn. Manege Het bestuur heeft bekend gemaakt dat de groep Behendigheid/Agility in winterperiode weer binnen mogen trainen in de manege in Vijfhuizen. Wij hebben er reuze zin in en verheugen ons op een sportieve winter periode. Het was een geslaagd jaar en daarom graag tot volgend seizoen! Het instructieteam Behendigheid / Agility Airsport KC Pineke Petra - Anke Lies Rune Willy Ida

9 Verslag vernieuwing website Airsport KC Bij mijn aantreden in het bestuur als algemeen bestuurslid was mijn eerste taak de al aanwezige wens van het bestuur om de huidige website van de vereniging te moderniseren op mij te nemen. Na een inventarisatie van de wensen heeft de voorzitter bij de webmaster, Ed Korswagen, de weg geëffend om samen een nieuwe website te ontwerpen. Waarbij Ed de programmering in HTML op zich zou blijven nemen. De volgende wensen lagen op tafel. 1. Vervanging van het gebruikte kleurenpalet door een andere beter leesbaar palet. 2. Het speelser maken van de homepage door bijvoorbeeld een animatie en meer illustratie hier in op te nemen. 3. Een ander standaard lettertype, bijvoorbeeld Arial. 4. Het beter aanklikbaar menu door het vervangen van het beruchte kruisje. 5. Andere opbouw van het menu, waarbij de hoofdactiviteiten beter van elkaar onderscheiden zijn van de algemene informatie. 6. Onderhoud van de website door twee personen. Dit werd vergezeld door een voorbeeld van een nieuwe menu- structuur en een grafisch ontwerp van de Home Page als leidraad (zie de bijlage). Omdat Ed Korswagen voor de duidelijkheid alle afspraken op papier vast wilde laten leggen werd uitsluitend via de mail gecommuniceerd. Ed Korswagen gaf het advies als het ging om het onderhoud door meerdere personen van de site te vergemakkelijken, de vereniging het beste een ontwerppakket kon aanschaffen. Een pakket WYSIWYG (Wat je ziet is wat je krijgt). En bovendien dit te laten doen door personen die meer bij de vereniging zijn betrokken dan hijzelf. Het bestuur was van mening om op de huidige wijze met Ed Korswagen als webmaster door te gaan. Vanaf eind maart tot eind juni is er door Ed Korswagen gewerkt aan de nieuwe site die eind juni 2014 online kwam. Wat betreft het gezamenlijk onderhoud van de website bleek dat ondoenlijk. Dit omdat de site in zijn geheel in HTML-code is geschreven en een reserve webmaster met dezelfde kwaliteiten niet beschikbaar was. Op 20 juli 2014 kreeg het secretariaat een bericht van Ed Korswagen van opzegging per 1 augustus 2014 als lid van Airsport met als reden dat hij geen affiniteit meer had met de vereniging omdat hij geen honden meer had om mee te trainen. Ook gaf hij hierbij aan daarom te willen stoppen met het onderhoud van de website per 31 augustus Wat te doen? Na intern overleg is besloten om het eerdere advies van Ed op te volgen. Daar ondergetekende al ervaring had met een ontwerp pakket lag het voor de hand dat ondergetekende die taak op zich ging nemen om een nieuwe site in te richten. Besloten werd om het pakket WebPlus-X5 aan te schaffen Ook besloten werd om de in het voorjaar aangeschafte tweede laptop hiervoor te reserveren om zo gemakkelijk het onderhoud in de toekomst te kunnen overdragen. Ondanks de vakantie periode zijn we er in geslaagd om een werkende website in te richten. Daarbij werd vanzelfsprekend ook de gelegenheid genomen om de site verder te optimaliseren. Het site werd nu zonder dynamische frames ingericht en de menubalk verhuisde van een verticale positie naar een horizontale positie en werd nog verder vereenvoudigd. De voormalige pagina Algemeen werd de nieuwe Home-page en alle algemene informatieve pagina s kwamen onder het tabblad Informatie. De hoofd-activiteiten kregen ieder een eigen tabblad in het hoofdmenu, waaronder alle informatie betreffende die activiteit te vinden zou moeten zijn. Ook de evenementen-commissie kreeg een aparte plaats in het hoofdmenu. Het voordeel van deze inrichting was dat er meer ruimte kwam op de startpagina voor zowel de standaard informatie als van een dynamische berichtgeving waardoor de site dynamischer werd.. Tevens werd de banner met het oog op de actualiteit nieuw ingericht. Ook de pop-up berichtgeving werd in de vorm van een deelvenster wat anders opgezet. Het lastige kruisje verdween hiermee.

10 Op dinsdag 26 augustus 2014 gingen de nieuwe site online. De weken hierna werd besteed aan het optimaliseren en het uitvoeren van diverse updates. Ook werd er aandacht besteed aan de vindbaarheid van de site in zoekmachines, de zgn. SEO(Search Engine Optimalisation). Waar mogelijk is daarbij aan de belangrijkste criteria voldaan om in de nabije toekomst zo hoog mogelijk in zoekmachines te verschijnen. Martin Konert, Algemeen bestuurslid Airsport KC