PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN"

Transcriptie

1 PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN Voor werknemers in de Technische Installatiebranche Naam : Functie : Bedrijf : Datum :

2 Inhoudsopgave: Pagina.0 Inleiding....0 Stappenplan... Stap. Persoonlijke gegevens... Stap. Gevolgde opleidingen... Stap. Werkervaring... Stap. Competenties... Stap. Ontwikkelpunten huidige functie... Stap. Ontwikkelpunten toekomst in bedrijf... Stap. Algemene ontwikkelpunten... Stap 8. Ontwikkelpunten eigen toekomst... Stap 9. Kun je wel, geen diploma voor... 8 Stap 0. Inventarisatie ontwikkelpunten Stap. Ontwikkelplan Evaluatie Meer informatie over de partners...

3 .0 Inleiding Techniek staat niet stil en u ook niet. U bent een jonge of ervaren werknemer en wilt verder met uw loopbaan. U wilt graag doorgroeien in uw huidige functie of u wilt doorgroeien naar een andere functie in de branche. Werkgevers willen graag werknemers die zich verder ontwikkelen en bijblijven. Daarom zijn werkgevers steeds meer bereid te investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. Een persoonlijk ontwikkelplan (POP) helpt u om richting te geven aan uw persoonlijke ontwikkeling van uw kennis, kunde en vakmanschap. Om dit POP-formulier zo goed mogelijk in te vullen, is het de bedoeling dat u de punten stap voor stap doorneemt. Lees per stap wat de bedoeling is. Vervolgens vult u de gevraagde gegevens in. Het is verstandig alvast een overzicht te maken van de door uw gevolgde opleidingen/cursussen en van uw (vorige) banen/functies. Het kan zijn dat u op dit moment in uw loopbaan nog niet toe bent aan een volgende stap. Dat geeft niet. In het POP denkt u na over wat uw wensen en behoeften zijn. Het kan ook zijn dat u uw vakmanschap en expertise hebt opgedaan in de praktijk, maar daarvoor geen diploma( s) hebt. Dan komt u als werknemer wellicht in aanmerking voor een EVC-traject (Ervaringscertificaat). Het Ervaringscertificaat is een instrument om reeds aanwezige kennis en kunde in kaart te brengen en helder te maken welke vaardigheden nog verder kunnen worden ontwikkeld. Alle mogelijkheden inventariseert u in stap 0. Het is mogelijk om bij stap deze POP samen met uw leidinggevende te bespreken over wat u de komende periode echt gaat doen.

4 .0 Stappenplan Stap : Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens werknemer Naam werknemer 0 man 0 vrouw Geboortedatum Functie Bedrijf Afdeling Datum indiensttreding Stap : Gevolgde opleidingen en cursussen Welke opleidingen en cursussen heeft u gevolgd? Instituut Opleiding/Cursus Diploma Periode ja/nee/n.v.t. ja/nee/n.v.t. ja/nee/n.v.t. ja/nee/n.v.t. ja/nee/n.v.t. ja/nee/n.v.t. ja/nee/n.v.t. 8 ja/nee/n.v.t.

5 Stap : Werkervaring Wat voor werk heeft u tot nu toe gedaan, inclusief uw huidige werk? Bedrijf/Instelling Functie Begin Einde Stap : Competenties Wat zijn uw kwaliteiten? Het is goed om inzicht te krijgen in wat u allemaal kunt. Daardoor kunt u wellicht in andere functies terecht komen. Of kunt u tijdelijke de functie van uw collega overnemen, bijvoorbeeld bij ziekte. Of u kunt bekijken of u uw huidige competenties beter in uw huidige werk kunt inpassen. Ervaring in het omgaan met machines/apparatuur/software Met welke installaties, apparatuur of software heeft u ervaring? Bijvoorbeeld: warmtepompen, airco- of brandmeldinstallaties, software zoals Excel, CAD, Word, etc. Graag zo precies mogelijk invullen. Ervaring Aantal jaren

6 Competenties Hieronder vindt u blokken met competenties die alles te maken hebben met uw professionele eigenschappen en vaardigheden. Vervolgens vindt u nog blok met communicatieve vaardigheden. Bij elk onderdeel staat aangegeven hoeveel u er maximaal kunt aankruisen. Eigenschappen: kies eigenschappen die het beste bij u passen en die u wilt ontwikkelen. aanpassingsvermogen ambitieus Anticiperen accuraat besluitvaardig Betrokken collegiaal creatief Discipline doorzetter durf energiek flexibel initiatiefrijk integer loyaal omgevingsbewust onafhankelijk ondernemend oplossingsgericht resultaatgericht snel kunnen schakelen verantwoordelijk zelfstandig Vaardigheden: kies vaardigheden die het beste bij u passen en die u wilt ontwikkelen. adviseren visie ontwikkelen analyseren argumenteren efficiënt werken eigen werk organiseren organiseren focussen informatie verzamelen vernieuwingsgericht kritisch denken observeren kunnen omgaan met omgaan met omgaan met weerstand gezag werkdruk/stress oordeelsvorming organisatiesensitiviteit meningsvorming problemen oplossen verkopen timemanagement vernieuwingsgericht visie ontwikkelen samenwerken klantgericht leidinggeven om kunnen gaan met een pc Communiceren: kies competenties die het beste bij u passen en die u wilt ontwikkelen. luisteren vragen stellen feedback geven feedback ontvangen feedback vragen samenvatten discussiëren conflicthantering brieven schrijven argumenteren en notuleren rapporten schrijven vergaderen gesprekken leiden Nederlandse taal Engelse taal andere taal motiveren onderwerpen bespreekbaar maken in het werkoverleg

7 Stap : Ontwikkelpunten in uw huidige functie Huidige functie - taken van de werknemer Welke taken verricht u in uw huidige functie? Geef per taak aan of u vindt dat u uzelf daarin kunt verbeteren door ontwikkeling. Deze punten zijn uw ontwikkelpunten. De punten neemt u over in stap 0. Taken Ontwikkelpunt Stap : Ontwikkelpunten in verband met toekomstige ontwikkelingen in uw bedrijf Toekomstige of nieuwe taken binnen het bedrijf Het kan zijn dat er in het bedrijf veranderingen (gaan) plaatsvinden, die ook uw werk raken. Als dit zo is, wat verandert er dan aan uw werk? Denk daarbij aan: collega s die weg gaan * nieuwe productietechnieken nieuw softwarepakket * nieuwe machines minder collega s * meer/minder taken een promotie die u wilt maken * bredere inzetbaarheid leren voor een andere functie binnen het bedrijf Als bovenstaande veranderingen in de toekomst plaatsvinden, welke nieuwe taken krijgt u er dan bij? Zijn dat ontwikkelpunten? Zet de eventuele ontwikkelpunten bij stap 0. Toekomstige of nieuwe taken Ontwikkelpunt

8 Stap : Algemene Ontwikkeling Op welke gebieden wilt u uzelf ontwikkelen en zijn hiervoor nog niet aan bod gekomen? Misschien heeft u nog andere punten die u wilt leren, maar die nog niet naar voren zijn gekomen bij de vorige stappen. Dit kunnen opleidingen zijn die u nodig heeft, om bijvoorbeeld beter voorbereid te zijn op een andere functie of baan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Nederlandse taal Lezen en schrijven Communicatie Samenwerken Computercursus Schrijf deze hieronder op en geef aan of u hierover meer wilt leren. Geef ook aan of het nuttig is voor uw huidige functie of voor het bedrijf en waarom. Zet uw ontwikkelpunten ook neer bij stap 0. Ontwikkelpunten Meer over leren. Zo ja, waarom? 8

9 Stap 8: Waar staat u over een paar jaar? De toekomst Welk werk zou u graag willen doen? over jaar over jaar Geef dit hieronder aan en bedenk wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld een speciale opleiding, training of cursus. Dit kunt u eventueel met de loopbaanadviseur bespreken. Neem uw ontwikkelpunten over in stap 0. Functie Werkzaamheden Aanwezige competenties Over jaar Nog te ontwikkelen competenties Over jaar Stap 9: Hier bent u goed in, maar u beschikt niet over een diploma. Wat kan ik nog meer? Hieronder kunt u aangeven waar u goed in bent, maar waarvoor u (nog) niet over een diploma beschikt. Bijvoorbeeld: vorkheftruckchauffeur, CAD tekenen, boekhouden, leidinggeven, jonge mensen opleiden etc. Geef aan of u daar een diploma of certificaat voor wilt halen of een Ervaringscertificaat (EVC). Neem de punten waarvoor u graag een diploma of EVC wilt halen over bij stap 0. Wat kunt u? (tijdens uw werk of in vrije tijd geleerd) Aantal jaren ervaring Diploma/EVC gewenst? 9

10 Stap 0: Inventarisatie van alle ontwikkelpunten Zet hier alle ontwikkelpunten uit stap tot en met 9. Ontwikkelpunten

11 .0 Ontwikkelplan Stap Persoonlijk OntwikkelPlan Hieronder kunt u de concrete afspraken die u heeft gemaakt met uw leidinggevende over uw ontwikkeling in de komende periode opschrijven. Dit kan bijvoorbeeld ook voor een periode van of jaar. Onder het kopje hoe kunt u aangeven waar de opleiding gaat plaatsvinden of door wie de opleiding wordt gegeven. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u een interne opleiding krijgt. Ontwikkelpunt (evt. alleen nummer uit stap 0) Hoe? opleidingsinstituut of opleidingsfunctionaris Startdatum en duur opleiding Aanvullende afspraken Wie gaat welk deel van de opleiding betalen, hoe wordt het gefinancierd? Volgt u de opleiding onder werktijd of in uw eigen tijd? Of volgt u de opleiding deels in uw eigen tijd en in deels in werktijd? Zijn er nog aanvullende afspraken gemaakt? Opleiding/ontwikkeling Financiering Tijdsbesteding Overige afspraken

12 .0 Evaluatie Een POP is een levend document; het is verstandig om bijvoorbeeld eens per jaar te bekijken of uw ambities en ontwikkelpunten nog actueel zijn. Enkele vragen die u uzelf hierbij kunt stellen zijn: Zijn alle geplande opleidingen, cursussen, trainingen en interne kennisoverdracht uitgevoerd? Hebben de interne begeleiding, opleiding of training het gewenste resultaat gehad? Zo niet, is dan te achterhalen wat hiervan de oorzaak is? Dient het plan te worden aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en/of werkwijzen? Wordt het plan verder uitgevoerd? Is het wenselijk een externe loopbaanadviseur te raadplegen? Heeft u verdere ondersteuning nodig (vakbonden, OTIB, Kenteq, ROC, etc.)? Evaluatie: Ontwikkelpunt/opleiding Uitgevoerd ja/nee Waarom wel/niet Resultaat (diploma?) Vervolgafspraak 8

13 .0 Meer informatie over de partners OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. OTIB heeft de ambitie om goed opgeleid personeel voor de branche te behouden. Daarom werkt OTIB voortdurend aan de ondersteuning van werknemers en werkgevers in de branche. Bijvoorbeeld door kennis te ontwikkelen, te managen en te delen. Daar waar nodig worden bijvoorbeeld nieuwe cursussen geïnitieerd die aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen. Meer informatie via OTIB Servicedesk (kosteloos) of Digitale Cursus Etalage: Om de ontwikkelingen continu in beeld te houden is een actueel cursusoverzicht ondergebracht op De OTIB Cursus Etalage geeft u daarnaast de mogelijkheid gericht te zoeken op trefwoorden en vakgebieden, zodat gemakkelijk de juiste cursus kan worden gevonden. FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten is een vereniging van en voor werknemers in de industrie, metaal, agrarisch, diensten, vervoer en handel. FNV Bondgenoten vindt het belangrijk dat werknemers in de installatiebranche een baan hebben en houden waar ze zich prettig in voelen. Hierbij staat centraal dat werknemers zelf de regie over hun loopbaan kunnen voeren. Aanvullend op de OTIB dienstverlening biedt FNV Bondgenoten verschillende mogelijkheden over loopbaanadvies. CNV vakmensen: CNV Vakmensen behartigt de belangen van werkenden en nietwerkenden op het gebied van arbeid en inkomen. CNV Vakmensen richt zich onder andere op werknemers in de sectoren vervoer, industrie, agrarisch, facilitaire dienstverlening, metaal en metalelektro en chemie. CNV hoopt dat er in veel bedrijven gesprekken plaatsvinden tussen werknemer en werkgever om samen te bekijken wat de werknemer wil en hoe dat gerealiseerd kan worden. Vaak leiden deze gesprekken tot verrassende uitkomsten! De Unie: De Unie richt zich op professionals en is sterk vertegenwoordigd bij middengroepen en hoger personeel. De Unie en De Unie Metaal en Techniek hebben behalve het aanbod van de OTIB opleidingen ook een uitgebreid eigen cursusaanbod. Naast het vergaren van meer kennis van het huidige beroep, vindt De Unie scholing in de breedte evenzo noodzakelijk. Ze biedt cursussen op het gebied van werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling. Uneto-Vni: Uneto-Vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Voor de leden is van groot belang

14 dat de vereniging met de werknemersorganisaties een eigen CAO afsluit voor de bedrijfstak. Uneto-Vni streeft naar een hogere instroom in beter regulier onderwijs en het verbeteren en actualiseren van de eigen opleidingen van de bedrijven. de NVKL: De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), is de representatieve brancheorganisatie van 00 bedrijven in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. Ze vertegenwoordigen de belangen van de branche bij diverse instanties en voorzien leden van veel informatie en nuttige producten. NVKL is van mening dat scholing in hoge mate bijdraagt aan een goed werkklimaat en adviseert daarom werkgevers en werknemers samen in gesprek te gaan en goede, heldere afspraken te maken.

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie?

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie? oktober 2010 Leren als je werkt Praktische tips voor werknemers over scholing Hoe kan ik kans maken op promotie? Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Mijn werk wordt

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Curriculum Vitae. In een figuur: Figuur 1: opbouw CV

Curriculum Vitae. In een figuur: Figuur 1: opbouw CV Het (letterlijk: levensloop) is een korte samenvatting van je relevante opleidingen, kennisgebieden, werkervaring, capaciteiten, interesses, ambities en persoonlijkheid. Je kunt je CV zien als jouw full

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

ondernemen Hoe maak je employability concreet? ORGANISATIEONTWIKKELING, VERANDERMANAGEMENT, HR-STRATEGIE EN OPLEIDINGSADVIES

ondernemen Hoe maak je employability concreet? ORGANISATIEONTWIKKELING, VERANDERMANAGEMENT, HR-STRATEGIE EN OPLEIDINGSADVIES B a t o u w e Employability ondernemen Hoe maak je employability concreet? oktober 2003 ORGANISATIEONTWIKKELING, VERANDERMANAGEMENT, HR-STRATEGIE EN OPLEIDINGSADVIES Batouwe postbus 5386 68o2 EJ Arnhem

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie