NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen N Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour N Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie & G Leon Laagwater y DGK Anneke ziek DGK Angeline Smits y DGK Monique Bruijn y DGK Nanon y DGK Wim Boog Y Directeur Nanette d. Ruiter N Financiële Commissie Nathalie Wienneke Y Ouder/notulist Laatste agenda op de website 1 ing en kennismaking Gouden Kraal: Nanon, drie kinderen op school, sinds vorig jaar lid van de. Leon Laagwater, voorzitter Gouden kraal, lid /G, geeft les op Laar en Berg. Dit is zijn laatste jaar. Angeline Smits, Sinds twee weken locatieleider van de Gouden Kraal. Heeft op verschillende scholen binnen de stichting gewerkt. Schrijft ook over onderwijs. Monique Bruijn, Leerkracht onderbouw, aantal jaren Lid. 2 e Montessorischool: Inge Stasser, teamlid, intern begeleider, aantal jaar lid van. Coby Markerink, teamlid, leerkracht groep ¾, schaduwlid nu actief omdat een van de teamleden ziek is. Cock van Veldhoven een kind in groep 6, Lid /G Boris de Groot betrokken ouder Nathalie Wienneke, betrokken ouder, notulist Sven Peters, voorzitter, twee kinderen op school en sinds twee jaar lid. Wim Boog, directeur van de Montessorischool en nu ook officieel van de Gouden Kraal. 2 Notulen van vorige vergadering en actiepunten Actiepunten zie de actielijst. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 Mededelingen directies. Er wordt een procedure afgesproken over goedkeuring Schoolplan 2013/2017 en scholingsplan. Deze zijn g d naar de voorzitter. De documenten van de Gouden Kraal volgen nog. Goedkeuring in volgend overleg. Actie Agenda

2 Er zijn geen officiële mededelingen gedaan over het interne onderzoek dat op het Bestuursbureau heeft plaatsgevonden. Noch over het onverwachte vertrek van de directeur-bestuurder. Daarnaast zou de nu aangestelde interim directeur- bestuurder betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Het proces en de wijze van communiceren hierover wordt meegenomen naar de G. Actie Cock/ Leon. 4 Voorstel 2 e Montessori en DGK Het punt dat voorligt is dat er geen twee -en wettelijk mogelijk zijn. Er moet besloten worden in welke vorm wij doorgaan. Daarnaast is het onduidelijk hoe de nieuwe G constructie er uit zal zien. Nu is het zo dat er 24 scholen vertegenwoordigd zijn. De G wil dit wijzigen. Voor nu blijft het zo en blijven de twee leden van de twee scholen afgevaardigd. Wet schrijft voor pariteit: in dit geval 4 teamleden en 4 ouders. Betekent voor de 2 e Montessori dat er een ouderlid afvalt. Voorstel om twee deelraden te vormen is akkoord. Gastheerschap (plaats van vergadering) rouleren, om en om. Voorzitterschap is niet rouleerbaar. Besloten wordt voor dit schooljaar dat Leon voorzitter, en Sven vicevoorzitter is. Statutenwijziging is aan de orde. Dit staat nog open. Leon en Sven komen met een voorstel nadat de G statuten zijn opgeleverd. Dit komt op korte termijn. Actie Leon en Sven. Terugkoppeling naar de ouders dmv de nieuwsbrieven en in het geval van de 2 e Montessori, een mededeling op de ouderavond. Structureel informeren van de ouders inzake de, via de nieuwsbrief. 5 Vergaderingen 2013/2014 (ter besluit) Leon kijkt na of de data passen en koppelt terug. Actie Leon 6 Ingekomen stukken (2 e Montessori) a Mail Boris de Groot (ouder) Deze wordt puntsgewijs besproken. 1 Notulen/communicatie. Er wordt afgesproken een betere discipline te betrachten aangaande de notulen en het plaatsen van stukken op de website opdat ouders sneller en beter op de hoogte zijn en kunnen reageren op de onderwerpen die in de besproken worden. 2 Terugkoppeling gebeurtenissen vanuit de klassen. Boris mailt voorbeelden naar Coby, zij neemt dit mee in het teamoverleg. Actie Coby 3 CITO scores standaard meenemen in verslag. Is indertijd niet voor gekozen omdat de ervaring leert dat dit onrust creëert en teveel gefocust wordt op de CITO scores. De leerkrachten zullen hier aandacht aan besteden in de komende verslagbesprekingen. Overleg of er wellicht op een ander wijze de CITO scores tussentijds beschikbaar kunnen worden gesteld, wordt meegenomen in het teamoverleg. Actie Coby 4 Voorstel spreekbeurten introduceren vanaf groep ¾ tbv spreken in openbaar en werken aan projecten.

3 Wordt meegenomen in teamoverleg. Actie Coby 5 Handenarbeid, suggesties. Het huren van het leegstaande Versa lokaal kost nog wel 3500 euro per jaar. Dit zit niet in het budget. Wellicht is het mogelijk dat ouders hiervoor een lans breken bij de gemeente. Onderwerp wordt vervolgd. 7 Financiële Zaken Begroting: Verantwoording 2012/2013 wordt aangepast en voor akkoord naar de Voorzitter gestuurd. Begroting 2013/2014. Aanbiedingsbrief naar voorzitter. Beiden moeten voor 1 oktober akkoord worden bevonden. 8 Korte Rondvraag i.v.m. aanwezigheid directie Geen. Aanvang (Tweede deel baar) 9 Nieuws uit de G. Dit jaar is er een andere vergaderconstructie georganiseerd. Een aantal openbare vergaderingen, waar het bestuur wordt uitgenodigd en een aantal werkvergaderingen en deze zijn besloten. Agendapunt vertrek directeur bestuurder meenemen naar G zie punt Rondvraag Geen Aanvang uur (Derde deel: Besloten) 11 Evaluatie Sven neemt contact op met Remy over zijn afwezigheid. 12 Sluiting.

4 BIJLAGE 1: LIJST VAN ACTIEPUNTEN Omschrijving Eigenaar Start Datum Klimaatbeheersing is een reden tot zorg Wim Deadline Volgende Status Er wordt op dit moment permanent gemeten, en gelogd, manueel en bij oranje of rood wordt ook vastgelegd wat er open staat. De eerste indruk is wel dat de klimaatregeling niet voldoende is. De apparatuur is door de gemeente Huizen aan alle scholen gegeven Het onderzoek is nog niet binnen Wim zal zo snel mogelijk na de informatie avond een verslag van deze avond naar de leden sturen Zie agendapunt Op dit moment nog geen duidelijkheid. In februari is er nog een bijeenkomst over dit onderwerp Het rapport is ontvangen. Volgende maand mogelijk meer inzicht in vervolgtraject. Cilia zoekt de brief op voor Wim om navraag te doen of er al een reactie op is Zie agendapunt Cilia De verwachting is niet dat het nog voor de zomer iets gaat gebeuren, wordt vervolgd Nog niets nieuws te melden vanuit de gemeente.

5 Nog niets nieuws te melden Wim brengt het morgen op in het overleg. Het binnenklimaat geeft nu extra zorg De meetapparatuur geeft aan dat het klimaat toch regelmatig onvoldoende (oranje en rood indicatie) is. Er wordt nu door de gemeente gekeken naar een proefopstelling Zie agendapunt 2 Wim maakt een afspraak met Hans Wessels om het voorstel van onderhoud in eigen beheer van de gemeente en inventarisatie van komend onderhoud te bespreken Gemeente is met een tegenvoorstel gekomen van Hoe zit het als wij een jaar eerder het onderhoud overnemen. Belangrijk is rekening te houden met het feit dat er geen reserveringen zijn gemaakt voor komend onderhoud. Wordt vervolgd De stichting heeft bij de gemeente een alternatief voorstel neergelegd dat het onderhoud van de kozijnen aanpakt en ook het aanbrengen van roosters en het maken van sleuven tbv de verbetering van de klimaatbeheersing meeneemt. Volgende week zal de gemeente hierover uitsluitsel geven.

6 Omschrijving Eigenaar Start Datum Informatie verzamelen via de G over de De vrienden van verenigingen Nog niet aan de orde geweest in de G Cock tracht dit aankomende woensdag ter bespreking te krijgen bij de G. Cock Deadline Eerste na de volgende G Status Het is belangrijk dat je weet wat je er mee wilt de grenzen goed bewaakt wordt. Angeline informeert verder hierover. Agenderen volgend overleg. Angeline volgend overleg Cursus voor leden. Inge Volgende Inge informeert bij de cursusorganisatie naar een op maat gesneden cursus met als casus de nieuw ontstane situatie met de gouden kraal Voorstel vanuit de G om een gezamenlijke cursus aan te bieden voor alle nieuwe en G leden De cursussen worden gegeven een avond in de week van 28 oktober en de week van 4 november. Terugkoppeling na G per mail. Cock/Leon september Een stukje voor de nieuwsbrief aanleveren met de vraag of er mensen zijn die een groep willen formeren om samen met Jaap te kijken hoe de website kan worden verbeterd. Zowel technische kennis als creatieve inbreng wordt gevraagd. Sven Volgende

7 De Gouden Kraal heeft dezelfde behoefte. De vraag wordt opnieuw in de nieuwsbrief uitgezet Eerdere inventarisatie over het continu rooster aan de toesturen. Wim Volgende Gesloten Agenderen goedkeuring scholingsplan en schoolplan Agenda Volgende Voorstel statuten nieuwe vorm Leon/Sven Volgende Vragen naar procedure en communicatie rond onderzoek en vertrek directeurbestuurder Leon/Cock Volgende vergaderdata overzicht nakijken op passendheid. Leon Volgende Mail Boris de Groot de punten: -Terugkoppeling gebeurtenissen vanuit de klassen - Citoscores beschikbaar stellen - spreekbeurten eerder introduceren worden meegenomen ter bespreking in het teamoverleg Naar het punt inzake de handenarbeid activiteiten wordt verder gekeken wat de mogelijkheden zijn. Coby Volgende Verantwoording begroting 2012/2013 alsook de begroting 2013/2014 inclusief aanbiedingsbrief worden naar de voorzitter gestuurd en moeten voor 1 oktober geaccordeerd moeten worden. Wim/Sven 1 oktober De grijze actiepunten worden de volgende notulen uit de lijst verwijderd.

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Notulen. Ten behoeve van overleg OC / MR Brede School de Kersenboom. Maandag 02 April 2012 19:00 20:30

Notulen. Ten behoeve van overleg OC / MR Brede School de Kersenboom. Maandag 02 April 2012 19:00 20:30 Notulen Ten behoeve van overleg OC / MR Brede School de Kersenboom Aanwezig: Florence (OC) Marc (OC) Eveline (OC) Friedy (KMN Kind & Co) Edith (MR) Caroline (school) Samantha (MR) Maandag 02 April 2012

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Agenda overlegvergadering OPR Koers VO

Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Datum : 16 januari 2014 Tijd : 19.00 uur 21.00 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 1 Agenda 1. Welkom en mededelingen 2. Vaststelling

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie