S c h o l i n g s a a n b o d 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o l i n g s a a n b o d 2012"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod 2012 vo o r actieve vr i jw illigers Blz 1 / van 29

2 INHOUD Voorwoord blz. 3 blz. 4 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Overzicht opleidingen blz. 5 Welkom bij ANBO blz. 6 Workshop Leiderschap blz. 7 Workshop Secretaris blz. 8 Workshop Algemeen Ledenadministrateur (ALA) blz. 9 Workshop Webmaster nieuwe website blz. 10 Deel 2 Cursussen ter ondersteuning van actieve vrijwilligers Overzicht opleidingen blz. 11 Cursus Grip op Geld krijgen blz. 12 Cursus Vroegsignalering blz. 13 Cursus Energievoorlichters - terugkomdag blz. 14 Deel 3 Opleidingen tot trainer of docent Overzicht opleidingen blz. 15 Workshop Trainer Penningmeester Online blz. 16 Training Trainer Financiën in Balans blz. 17 Training Docenten Ouderenadviseurs blz. 18 o Module Individueel Mobiliteitsadvies - bijscholing blz. 19 o Module Valpreventie - bijscholing blz. 20 Training Spelleider Spel Levenskunst blz. 21 o Spelleiders Levenskunst - opfriscursus blz. 22 Training Lokale Belangenbehartiging blz. 23 Deel 4 Cursussen en themabijeenkomsten voor ANBO-leden Overzicht cursussen en bijeenkomsten blz. 24 Cursus Levensverhalen Schrijven blz. 25 Cursus Rust ZONDER Roest blz. 26 Themabijeenkomst Spel Levenskunst blz. 27 Themabijeenkomst Een Nieuwe Levensfase blz. 28 Themabijeenkomst Energievoorlichting blz. 29 Blz 2 / van 29

3 Voorwoord Veel senioren in onze samenleving beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Met ons brede opleidingsprogramma van de ANBOacademie geven wij senioren de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen en toe te passen op nieuwe terreinen. Alle ANBO-leden en FNV-senioren die zich actief inzetten voor ANBO kunnen opleidingen volgen om hun taken als vrijwilliger beter uit te kunnen oefenen. Op deze manier kunnen senioren iets voor anderen blijven betekenen en mee blijven tellen in de maatschappij. U bent nooit te oud om (anderen) iets te leren! Mildred Theunisz ANBOacademie Blz 3 / van 29

4 Drijvende kracht achter ANBO zijn de talloze vrijwilligers verspreid over ons land. Het opleidingsprogramma van de ANBOacademie ondersteunt de actieve vrijwilligers van ANBO bij de uitvoering van hun taken. Dat geldt voor de voorzitters en penningmeesters, maar ook voor de ledenadministrateurs en de webmasters. Zo bevordert en bewaakt ANBO de kwaliteit van de eigen dienstverlening. De ANBOacademie verzorgt ook trainingen voor vrijwilligers die actief zijn in de belangenbehartiging of advisering, of die de organisatie van activiteiten op zich nemen. Denk hierbij aan lokale politieke lobby, energievoorlichting of vrijwillige ouderenadvisering. Daarnaast leidt de ANBOacademie senioren op die hun levenservaring, kennis en tijd willen inzetten om mensen met bijvoorbeeld geldproblemen te helpen. Overal in het land organiseren gewesten en afdelingen themabijeenkomsten en cursussen over diverse onderwerpen voor ANBO-leden en potentiële ANBO-leden. Aanbod 2012 Bij de ANBOacademie leren vrijwilligers met en van elkaar. Cursussen staan in het teken van kennisoverdracht. In interactieve workshops wisselen vrijwilligers vooral ervaringen, tips en informatie met elkaar uit. Soms wordt kennis opgefrist met speciale terugkomdagen. Afdelingen kunnen met behulp van trainers of speciaal opgeleide begeleiders over specifieke onderwerpen ook zelf themabijeenkomsten organiseren. Workshop In een workshop staat de uitwisseling van kennis en ervaring(en) van de deelnemers centraal. Een workshop beslaat meestal een dag, maar kan ook meerdere dagen duren. Cursus In een cursus besteden wij aandacht aan de overdracht van kennis, vaardigheden, uitleg en instructie. Een cursus kan meerdere dagen bestrijken. Training Een training geeft deelnemers de mogelijkheid om zelf met de leerstof aan de slag te gaan en wordt afgesloten met een toets of beoordeling. De meeste trainingen kennen bijscholingsdagen of opfriscursussen. Sommige cursussen hebben een aanvullende module voor specifieke onderwerpen. Themabijeenkomsten Bij voorlichtings- of themabijeenkomsten voor leden en potentiële ANBO-leden staat een bepaald thema centraal. Deze bijeenkomsten worden door afdelingen of gewesten zelf georganiseerd met behulp van een speciaal opgeleide trainer of begeleider. In deze gids vindt u een overzicht van het scholingsaanbod van de ANBOacademie voor Nog niet alle data en locaties voor de bijeenkomsten zijn bekend. De meest actuele informatie publiceren wij in ANBO Informatief en vindt u op de website: of op intranet. Blz 4 / van 29

5 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Soort cursus Datum Welkom bij ANBO Nieuwe bestuursleden van gewesten en vrijwilligers die landelijk actief zijn mei 2012 en najaar 2012 Workshop Leiderschap Voorzitters van gewesten 19 en 20 april 2012 Workshop Secretaris Secretarissen van ANBOafdelingen najaar 2012 Gelderland en voorts op aanvraag Workshop Algemeen Ledenadministrateur (ALA) Ledenadministrateurs van ANBO-afdelingen Nader te bepalen Workshop Webmaster nieuwe website Webmasters van ANBOafdelingen Nader te bepalen Blz 5 / van 29

6 Welkom bij ANBO Met deze cursus heten wij u als nieuwe vrijwilliger welkom bij ANBO en laten wij u kennismaken met de vereniging. (Nieuwe) Gewestbestuursleden en vrijwilligers die aan landelijke ANBO-werkgroepen deelnemen. Na afloop van deze cursus weet u hoe ANBO in elkaar steekt. U bent op de hoogte van de activiteiten die het verenigingsbureau uitvoert, welke ondersteuning u van het bureau kunt krijgen en bij wie u daarvoor terecht kunt. Op deze bijeenkomst maakt u kennis met de vereniging en het verenigingsbureau. U verneemt hoe de organisatie in elkaar zit, welke taken worden uitgevoerd op het verenigingsbureau en welke standpunten ANBO heeft. Een workshop, een rondleiding en presentaties maken onderdeel uit van deze cursus. De cursus duurt een dag. Mei 2012 Najaar 2012 Aantal deelnemers Kosten Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Maximaal 40 personen ANBO Blz 6 / van 29

7 Workshop Leiderschap Trainer/docent Als voorzitter wordt u geacht over kennis en vaardigheden te beschikken om goed leiding te kunnen geven aan uw gewest. Deze workshop is speciaal bedoeld om u te ondersteunen in deze rol. Voorzitters van gewesten. Met deze workshop stellen wij u in staat om adequaat leiding te geven aan uw gewest door uw kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen. Deze cursus geeft theoretisch inzicht in groepsprocessen en leiderschap. Aan de hand van de bespreking van casussen en spelsituaties brengen wij uw leidinggevende kwaliteiten en vaardigheden naar een hoger niveau. Workshop duurt twee dagen Professioneel trainingsbureau. 19 en 20 april in het gewest of op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht. Na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Kosten Training ANBO Catering/zaalhuur ANBO ANBO Blz 7 / van 29

8 Workshop Secretaris van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor secretarissen hebben wij, als aanvulling op het bestuurshandboek, daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Secretarissen van gewesten en afdelingen. Ondersteuning secretaris bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Als secretaris krijgt u te maken met diverse taken. In deze workshop besteden wij aandacht aan: het agenderen en notuleren van vergaderingen correspondentieverwerking een werkplan maken een jaarverslag samenstellen het gebruik van de ANBO-huisstijl het omgaan met , de website en het internet archiveren public relations ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk. Met deze workshop kunt u uw kennis uitbreiden en uw vaardigheden verder ontwikkelen. Ook geven we diverse tips die u bij de uitoefening van uw functie van pas zullen komen. Aantal deelnemers Workshop van één dag met ondersteunend lesmateriaal. Ervaringen, tips en adviezen uitwisselen is een belangrijk onderdeel van de workshop. 2 februari te Utrecht Najaar in gewest Gelderland Overige workshops op afspraak In gewesten op afspraak. Minimaal 8 en maximaal 20 personen. Kosten Training Gewest Catering/zaalhuur Gewest Gewest / afdeling Blz 8 / van 29

9 Workshop Algemeen Ledenadministrateur van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor Ledenadministrateurs hebben wij daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Ledenadministrateurs van gewesten en afdelingen. Ondersteuning ledenadministrateur bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Momenteel werken ledenadministrateurs met het ledenadministratiesysteem Manyware. In het najaar van 2012 wordt overgeschakeld naar een ander systeem. Voor alle ALA s zullen wij dan een introductiecursus verzorgen voor het leren omgaan met het nieuwe systeem. Blz 9 / van 29

10 Workshop Webmaster - Nieuwe Website van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor webmasters van afdelingen hebben wij daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Webmasters van gewesten en afdelingen. De ondersteuning van de webmaster bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. In het voorjaar van 2012 is de nieuwe website van ANBO gelanceerd. Ook de afdelingswebsites zullen op termijn worden vervangen. Voor alle webmasters zullen wij dan een nieuwe handleiding maken en een introductiecursus verzorgen om om te leren gaan met het nieuwe content management systeem (CMS). Tot het nieuwe systeem in gebruik is genomen, kunt u met vragen terecht bij Blz 10 / van 29

11 Deel 2 Cursussen ter ondersteuning van actieve vrijwilligers Soort cursus Datum Cursus Grip op geld krijgen Vrijwilligers 7 februari 2012 Bergschenhoek, 18 en 25 april in Utrecht, 22 mei in Den Haag; data in het najaar zijn nog niet bekend Cursus Vroegsignalering Vrijwilligers In overleg te bepalen. Cursus Energievoorlichting terugkomdag Energievoorlichters 4 april 2012 Blz 11 / van 29

12 Cursus Grip op geld krijgen Aantal deelnemers Wilt u als ANBO-vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden? Of wilt u hen bij schuldsituaties begeleiden? Met het project Financiën in Balans leidt ANBO daarvoor vrijwilligers op. U kunt dan als vrijwilliger ondersteunen bij thuisadministratie, maar ook een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met uw inzet en persoonlijke aanpak kunnen schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en beter worden begeleid. Ook kan de wachttijd voor professionele schuldhulpverlening effectiever benut worden. Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers die graag anderen helpen bij activiteiten als thuisadministratie en het ordenen van (financiële) papieren. ANBO zoekt vrijwilligers met goede sociale vaardigheden en affiniteit met financiële zaken. Met deze cursus kunt u anderen helpen hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Deze cursus geeft u de basisvaardigheden om te kunnen budgetteren, de (financiële) administratie te ordenen, en inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. Cursus beslaat 1 dag en bestaat uit 2 dagdelen. Op 7 februari in Gewest Zuid-Holland; 18 en 25 april in Utrecht, 22 mei in Den Haag; data in het najaar zijn nog niet bekend. Op het Verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden, of op locatie bij een gewest of afdeling. Maximaal 15 personen. Kosten Training Inzet vrijwillige trainers Catering Conform regeling Gewest Gewest / afdeling Blz 12 / van 29

13 Cursus Vroegsignalering Aantal deelnemers Wilt u als ANBO-vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden? Of wilt u hen bij schuldsituaties begeleiden? Met het project Financiën in Balans leidt ANBO daarvoor vrijwilligers op. U kunt dan als vrijwilligers bij thuisadministratie, maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen. Met uw inzet en persoonlijke aanpak kunnen schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en beter worden begeleid. Ook kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Deze cursus leert vrijwilligers hoe zij het ontstaan van schulden kunnen signaleren. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag wil weten hoe zij mensen kunnen helpen met hun financiële problemen of hoe zij mensen kunnen helpen bij het vinden van professionele hulp. Na deze training kunt u de signalen, de mogelijke oorzaken en de gevolgen van (problematische) schulden en (verborgen) armoede herkennen en mensen daarover adviseren. De cursus leert u het ontstaan van (problematische) schulden en (verborgen) armoede te signaleren. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden om lokaal preventief bezig te zijn en krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor doorverwijzing naar professionele hulp. Cursus van 1 dagdeel van 4 uur. Op aanvraag van gewesten en afdelingen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden, of op locatie bij een gewest of afdeling. Minimaal 10 personen en maximaal 25 personen Kosten Training Gewest Catering Conform regeling Gewest Afdeling Blz 13 / van 29

14 Cursus Energievoorlichter - terugkomdag Hoe vergaat het u als energievoorlichter in de praktijk? Tijdens deze terugkomdag kunt u ervaringen uitwisselen met andere energievoorlichters en uw kennis opfrissen. Deze terugkomdag is alleen bestemd voor vrijwilligers die de training energievoorlichter hebben gevolgd in 2010 of Tijdens deze cursus kunt u praktijkervaringen uitwisselen en aanvullende kennis vergaren over verlichting in en om het huis en over nieuwe vormen van energie- en kostenbesparing. Aan het begin van de cursus delen alle energievoorlichters hun ervaringen met themabijeenkomsten energiebesparing met elkaar. Ook bespreken wij met u de resultaten van het ANBO Energiecollectief en de hulp die voorlichters aan leden kunnen geven bij de overgang naar een andere energieleverancier. Daarna gaan we dieper in op ontwikkelingen op het gebied van verlichting (nieuwe lampen) en voeding in combinatie met energie en duurzaamheid. Interactieve bijeenkomst van 1 dag Woensdag 4 april 2012 Aantal deelnemers Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht. Maximaal 20 personen. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur ANBOacademie ANBOacademie Blz 14 / van 29

15 Deel 3 Opleidingen tot trainer of docent Soort cursus Datum Workshop Trainer Penningmeester Online terugkomdag Training Trainer Financiën in Balans Training Docent Ouderenadviseurs Trainers Penningmeesters Online Vrijwilligers Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Datum nog onbekend Datum nog onbekend Module individueel mobiliteitsadvies Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Module Valpreventie Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Training Spelleiders Levenskunst terugkomdag Spelleiders Datum nog onbekend Training Lokale Belangenbehartiging Vrijwilligers Datum nog onbekend Blz 15 / van 29

16 Workshop Trainer Penningmeester Online Terugkomdag Trainer/docent Als trainer penningmeester online, ook wel POL-trainer genoemd, ondersteunt u de afdelingspenningmeesters bij de boekhouding in Twinfield. Elk jaar organiseert de ANBOacademie een terugkomdag voor POL-trainers, om de meest actuele wijzigingen in de boekhouding van ANBO te bespreken, onderling ervaringen uit te wisselen en bij te scholen. POL-trainers. Met deze bijscholing willen wij u als POL-trainers op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boekhouding en van het programma Twinfield. Na de cursus kunt u afdelingspenningmeesters beter opleiden en ondersteunen. De workshop bestaat uit 2 delen: één dagdeel besteden wij aan inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van boekhouding en één dagdeel is bestemd voor het leren lesgeven aan groepen. Workshop. Afdeling Financiën van het verenigingsbureau en ANBOacademie. Najaar Op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden Kosten Training ANBOacademie en afdeling Financiën Catering/zaalhuur ANBOacademie Conform reglement Gewest Blz 16 / van 29

17 Train de Trainer voor Financiën in Balans Globale inhoud Docent Aantal deelnemers ANBO helpt trainers Financiën in Balans om ANBO-vrijwilligers op te leiden. Zij kunnen daardoor mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen bij schuldsituaties te begeleiden. Die vrijwilligers kunnen bij thuisadministratie, maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening, een belangrijke rol spelen. Door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd of beter begeleid worden. Ook kan de wachttijd voor schuldhulpverlening daarmee effectiever benut worden. De cursus is bestemd voor ervaren vrijwilligers, die beschikken over didactische vaardigheden en financieel inhoudelijke kennis. Ervaring met thuisadministratie of financiële hulpverlening is een pré. Na de cursus bent u in staat vrijwilligers op te leiden die ondersteunen bij thuisadministratie en te assisteren bij schuldhulpverlening. De cursus biedt inhoudelijke informatie om vrijwilligers op te leiden hulp te geven bij thuisadministratie aan de hand van een draaiboek. Op het programma staan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en didactische vaardigheden. Cursus duurt 1 dag. Nibud Nog niet bekend. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. 5 personen Kosten Training ANBOacademie Catering ANBOacademie Conform regeling Blz 17 / van 29

18 Training Docent Ouderen Adviseurs Als docent ouderenadvisering (DOA) leidt u vrijwilligers op tot Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). Deze cursus is alleen bestemd voor vrijwilligers die de VOA-cursus gevolgd hebben of die beschikken over relevante (werk)ervaring binnen het welzijnswerk. Daarnaast dient u over voldoende didactische en sociale vaardigheden te beschikken en moet u ook beschikbaar zijn om cursussen te kunnen geven. Alle kandidaten voor deze opleiding dienen te voldoen aan een vastgesteld profiel. Dit profiel is opvraagbaar via de Voor deelname aan de cursus houden wij een intakegesprek. Daarnaast moet het gewest akkoord gaan met deelname aan de cursus, zodat u na de cursus als docent in het gewestelijke team kan worden opgenomen. Na deze cursus kunt u samen met een gecertificeerde docent zelfstandig een cursus voor vrijwillige ouderenadviseurs opzetten en uitvoeren. We oefenen didactische vaardigheden als lesgeven, het begeleiden van groepen en het maken van huiswerkopdrachten. Ook geven we instructies en oefeningen om docenten te leren hoe zij VOA s gesprekstechnieken en adviesvaardigheden bij kunnen brengen en hoe zij grenzen kunnen stellen. Daarbij bouwen we relevante basiskennis op. We leggen uit wat vrijwillige ouderenadvisering inhoudt, wat de levensloopbenadering is en we lichten de vijf levensgebieden uit de levensloopbenadering toe. Vervolgens leren we u werken met een sociale kaart en hoe u informatie kunt opzoeken. Er zijn zeven bijeenkomsten met discussies, werkopdrachten en rollenspelen die om de twee weken plaatsvinden. In de tussenliggende weken moeten u opdrachten maken. Jaarlijks is er een terugkomdag om kennis bij te spijkeren. In het najaar van Aantal deelnemers Op het nieuwe verenigingsbureau van ANBO te Woerden. Minimaal 8 deelnemers. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur Conform regeling ANBOacademie ANBOacademie Blz 18 / van 29

19 Module Individueel Mobiliteitsadvies - bijscholing Kosten Als vrijwillige ouderenadviseur staat u een hulpvrager bij en adviseert u hem over regelgeving en voorzieningen op het gebied van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Voor specifieke advisering over veilige mobiliteit, het voorkomen van immobiliteit en sociaal isolement is vanuit het project Blijf Veilig Mobiel een aanvullende module individueel mobiliteitsadvies ontwikkeld. Docenten ouderenadvisering (DOA) of Ouderenadviseurs (VOA). Met deze module verwerft u basiskennis en vaardigheden op het gebied van verkeersveilige mobiliteit voor senioren. Hiermee kunt u adequaat en op maat advies geven bij (im)mobiliteitsproblemen van senioren. Wij leren u (im)mobiliteit en verkeers(on)veilig gedrag te herkennen. Wij geven u inzicht in vormen en mate van mobiliteitsgedragsproblemen. De cursus verschaft ook praktisch inzicht in mogelijke knelpunten. Bovendien draagt de cursus oplossingen aan en geeft adviezen aan de hand van een stroomschema dat wij u ter beschikking stellen. Bijscholing voor DOA of VOA. Nog onbekend Nog onbekend. Project Blijf veilig mobiel en ANBOacademie Blz 19 / van 29

20 Module Valpreventie bijscholing Jaarlijks belanden zo n ouderen op een afdeling Spoedeisende Hulp voor letsel na een ongeval. In driekwart van die ongevallen wordt het letsel veroorzaakt door een val. Een groot deel van deze valongevallen is te voorkomen. Met de inzet van veiligheidsadviseurs probeert de stichting Consument en Veiligheid het aantal valincidenten te verminderen. Deze cursus leidt u op tot veiligheidsadviseur. Voor Docenten Ouderenadviseurs (DOA s). Deze training heeft tot doel om DOA s in staat te stellen Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA s) op te leiden tot veiligheidsadviseur. Veiligheidsadviseurs kunnen huisbezoeken bij zelfstandig wonende ouderen afleggen. Zij brengen risico s in huis in kaart en geven advies, zodat het risico op een valongeluk afneemt. Dit programma geeft u als DOA inzicht in: Cijfers, achtergronden, oorzaken en gevolgen van valongelukken in en om het huis; De veiligheidsbeleving van ouderen en hoe hiermee om te gaan; In de functie van en aanpak door de veiligheidsadviseur; Het werken met de veiligheidschecklist en het geven van veiligheidsadviezen; Hoe u met VOA s huisbezoekgesprekken kunt oefenen. Kosten Een opleidingsdag met instructie. Voor nieuwe DOA s is het een onderdeel van het DOA-cursusprogramma. Voor bestaande DOA s is het een terugkomdag. Nader te bepalen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. ANBOacademie Blz 20 / van 29

21 Training Spelleider Spel Levenskunst Vijftigplussers hebben in hun leven met veranderingen te maken. Thuis, op het werk, in relaties en natuurlijk ook lichamelijk. Het spel Levenskunst laat senioren met elkaar ontdekken hoe ze met deze veranderingen om kunnen gaan, zodat ze meer sturing kunnen geven aan hun eigen leven. Als u senioren daarbij wilt begeleiden dan is deze cursus uitermate geschikt voor u. Iedereen die weet wat er leeft bij mensen boven de vijftig en die tijdens bijeenkomsten voor senioren het spel Levenskunst willen begeleiden. Deze cursus is bedoeld om u in staat te stellen zelfstandig het spel Levenskunst te begeleiden. De rol van de spelleider is cruciaal. Deze bewaakt de voortgang van het spel en zorgt ervoor dat de spelers zich op hun gemak voelen. Deze workshop behandelt alle facetten van het spel Levenskunst, zodat u als spelleider met groepen ouderen aan de slag kunt. U leert hoe u deelnemers kunt stimuleren om in groepsverband na te denken over persoonlijke levensvragen en kansen en mogelijkheden te ontdekken om met veranderingen om te gaan. De spelleiders volgen een workshop van een halve dag, ongeveer 4 uur, en kunnen na afloop een spel kopen. Trainer/docent Aantal deelnemers Ria van Eijck en Annemiek Waterborg Nog niet bekend. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Maximaal 16 deelnemers Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur Spel Levenskunst Conform regeling ANBOacademie ANBOacademie Spelleider betaalt eigen spel. Blz 21 / van 29

22 Spelleiders Levenskunst - opfriscursus Als spelleider van het spel Levenskunst bent u vast benieuwd naar hoe het andere spelleiders is vergaan de afgelopen tijd. Deze terugkomdag stelt u in staat om met andere spelleiders ervaringen uit te wisselen. Spelleiders Levenskunst die door de ANBOacademie In 2010 en 2011 zijn opgeleid. Trainer/docent De opfriscursus is bedoeld om spelleiders te motiveren en te inspireren om het spel te blijven spelen. Tijdens deze terugkomdag wisselen spelleiders onderling ervaringen uit om van elkaar te leren. Hoe pak je het spel aan? Hoe stimuleer je deelnemers? Wat kan het spel teweeg brengen bij deelnemers? Hoe ga je daarmee om? Interactieve workshop van 1 dagdeel van ongeveer 4 uur. Medewerker van ANBO. Nader te bepalen. Op het Verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur ANBOacademie Conform reglement ANBOacademie Blz 22 / van 29

23 Training Lokale Belangenbehartiging Aantal deelnemers Wilt u vrijwilligers ondersteunen die lokaal actief zijn op het gebied van collectieve belangenbehartiging? En hen begeleiden bij hun lokale lobby en adviseringsactiviteiten? Dan is deze cursus bedoeld voor u. Vrijwilligers met ervaring in lokale belangenbehartiging, zodat zij anderen hierin kunnen ondersteunen. Met deze cursus willen we u voldoende basiskennis geven om regionaal vrijwilligers op te kunnen leiden, zodat zij dan op lokaal niveau hun lobbyactiviteiten uit kunnen voeren en hun invloed uit kunnen oefenen in diverse lokale platforms, commissies en raden. Deze cursus verschaft u basiskennis van de lokale politiek, de procedures en het proces van de gemeentelijke besluitvorming. De cursus geeft u inzicht in de taken en rollen van lokale spelers zoals gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders, ambtenaren en inzicht in de manier waarop lokale diensten werken. Ook informeren wij u over ANBO-standpunten over belangrijke thema s in het ouderenbeleid. Daarnaast geven wij u inzicht in de middelen die u ter beschikking staan bij de uitvoering van uw taken. Voorbeelden zijn de (kader)advieslijn, nieuwsbrieven, het ANBO-forum op website etc. Dit is een train-de-trainer-cursus waarbij trainers onderling ervaringen uit kunnen wisselen met elkaar. Nader te bepalen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Minimaal 8 personen en maximaal 15 personen. Kosten Training ANBOacademie Catering ANBOacademie Conform regeling Blz 23 / van 29

24 Deel 4 Cursussen en themabijeenkomsten voor ANBO-leden Soort cursus Datum Cursus Levensverhalen Schrijven Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Cursus Rust ZONDER Roest Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Spel Levenskunst Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Een Nieuwe Levensfase Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Energievoorlichting Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Blz 24 / van 29

25 Cursus Levensverhalen Schrijven Sommige senioren willen voor hun kinderen of kleinkinderen opschrijven hoe het vroeger was. Andere senioren zijn bezig met een complete autobiografie en willen leren hoe ze niet alleen feitelijk, maar ook goed leesbaar kunnen opschrijven hoe hun leven gelopen is. De praktijk leer dat mensen die op het eerste gezicht een normaal of doorsnee leven leiden, met prachtige verhalen komen. Verhalen die het verdienen om overgeleverd te worden aan andere generaties. Als afdeling kunt u deze cursus aanbieden als extra activiteit in aanvulling op uw reguliere activiteiten. De anboacademie kan u in contact brengen met een trainer die hiervoor speciaal is opgeleid door de ANBOacademie. Vervolgens stelt u een datum vast, regelt een locatie en nodigt u een groep senioren uit om de cursus te volgen. Trainer/docent Iedere senior kan deelnemen. Schrijfervaring is niet noodzakelijk. Verhalen op een prettig leesbare manier voor anderen op te schrijven. Elke les bevat een oefening die helpt om herinneringen naar boven te halen. Daaruit volgt dan het begin van een levensverhaal dat de cursist thuis verder kan uitwerken. In de volgende les bespreken we die uitwerking. Vervolgens beginnen we weer met een nieuw onderwerp. Zo hebben de deelnemers aan het einde van de cursus acht verhalen uit hun leven opgeschreven. In deze cursus ligt de nadruk op schrijven, maar het vertellen en met elkaar delen van herinneringen is ook belangrijk. Deelnemers krijgen van de docent een reactie op hun teksten. De cursus bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur. Professionele docent. Te bepalen in overleg met de docent. Te bepalen door de afdeling die de cursus organiseert. Kosten Training Deelnemers Catering/zaalhuur Deelnemers Deelnemers Blz 25 / van 29

26 Cursus Rust ZONDER Roest Deze cursus is vooral gericht op senioren die samen met anderen stil willen staan bij de mogelijkheden die de nieuwe levensfase na hun pensionering hun biedt. Wat wil ik nog en wat kan ik nog? Als afdeling kunt u deze cursus aanbieden als extra activiteit in aanvulling op uw reguliere activiteiten. De anboacademie kan u in contact brengen met een trainer die hiervoor speciaal is opgeleid door de ANBOacademie. Vervolgens stelt u een datum vast, regelt een locatie en nodigt u een groep senioren uit om de cursus te volgen. Trainer/docent Alle gepensioneerde senioren kunnen deelnemen aan deze cursus. Leeftijd en opleiding spelen geen rol. Stilstaan bij de mogelijkheden die de nieuwe levensfase na pensionering biedt. In de bijeenkomsten komen de volgende zaken aan de orde. Beeldvorming over ouder worden. Talenten op een andere manier inzetten. Oude wensen en dromen. Nieuwe activiteiten en nieuwe mogelijkheden ondanks eventuele beperkingen. Onder het motto: We zijn nooit te oud om met en van elkaar te leren en zo allerlei nieuwe ideeën op te doen. De cursus bestaat uit 5,6 of 9 bijeenkomsten van 2,5 uur. Door ANBOacademie opgeleide trainers die zelf senior zijn. Te bepalen in overleg met de trainer. Te bepalen door de afdeling die de cursus organiseert. Kosten Training Deelnemers Catering/zaalhuur Conform regeling Deelnemers Deelnemers Blz 26 / van 29

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers van Swon

Informatie voor vrijwilligers van Swon l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat 246 6512 GG Nijmegen telefoon (024) 365 01 90 e-mail info@swon.nl website www.swon.nl

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie