S c h o l i n g s a a n b o d 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o l i n g s a a n b o d 2012"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod 2012 vo o r actieve vr i jw illigers Blz 1 / van 29

2 INHOUD Voorwoord blz. 3 blz. 4 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Overzicht opleidingen blz. 5 Welkom bij ANBO blz. 6 Workshop Leiderschap blz. 7 Workshop Secretaris blz. 8 Workshop Algemeen Ledenadministrateur (ALA) blz. 9 Workshop Webmaster nieuwe website blz. 10 Deel 2 Cursussen ter ondersteuning van actieve vrijwilligers Overzicht opleidingen blz. 11 Cursus Grip op Geld krijgen blz. 12 Cursus Vroegsignalering blz. 13 Cursus Energievoorlichters - terugkomdag blz. 14 Deel 3 Opleidingen tot trainer of docent Overzicht opleidingen blz. 15 Workshop Trainer Penningmeester Online blz. 16 Training Trainer Financiën in Balans blz. 17 Training Docenten Ouderenadviseurs blz. 18 o Module Individueel Mobiliteitsadvies - bijscholing blz. 19 o Module Valpreventie - bijscholing blz. 20 Training Spelleider Spel Levenskunst blz. 21 o Spelleiders Levenskunst - opfriscursus blz. 22 Training Lokale Belangenbehartiging blz. 23 Deel 4 Cursussen en themabijeenkomsten voor ANBO-leden Overzicht cursussen en bijeenkomsten blz. 24 Cursus Levensverhalen Schrijven blz. 25 Cursus Rust ZONDER Roest blz. 26 Themabijeenkomst Spel Levenskunst blz. 27 Themabijeenkomst Een Nieuwe Levensfase blz. 28 Themabijeenkomst Energievoorlichting blz. 29 Blz 2 / van 29

3 Voorwoord Veel senioren in onze samenleving beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Met ons brede opleidingsprogramma van de ANBOacademie geven wij senioren de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen en toe te passen op nieuwe terreinen. Alle ANBO-leden en FNV-senioren die zich actief inzetten voor ANBO kunnen opleidingen volgen om hun taken als vrijwilliger beter uit te kunnen oefenen. Op deze manier kunnen senioren iets voor anderen blijven betekenen en mee blijven tellen in de maatschappij. U bent nooit te oud om (anderen) iets te leren! Mildred Theunisz ANBOacademie Blz 3 / van 29

4 Drijvende kracht achter ANBO zijn de talloze vrijwilligers verspreid over ons land. Het opleidingsprogramma van de ANBOacademie ondersteunt de actieve vrijwilligers van ANBO bij de uitvoering van hun taken. Dat geldt voor de voorzitters en penningmeesters, maar ook voor de ledenadministrateurs en de webmasters. Zo bevordert en bewaakt ANBO de kwaliteit van de eigen dienstverlening. De ANBOacademie verzorgt ook trainingen voor vrijwilligers die actief zijn in de belangenbehartiging of advisering, of die de organisatie van activiteiten op zich nemen. Denk hierbij aan lokale politieke lobby, energievoorlichting of vrijwillige ouderenadvisering. Daarnaast leidt de ANBOacademie senioren op die hun levenservaring, kennis en tijd willen inzetten om mensen met bijvoorbeeld geldproblemen te helpen. Overal in het land organiseren gewesten en afdelingen themabijeenkomsten en cursussen over diverse onderwerpen voor ANBO-leden en potentiële ANBO-leden. Aanbod 2012 Bij de ANBOacademie leren vrijwilligers met en van elkaar. Cursussen staan in het teken van kennisoverdracht. In interactieve workshops wisselen vrijwilligers vooral ervaringen, tips en informatie met elkaar uit. Soms wordt kennis opgefrist met speciale terugkomdagen. Afdelingen kunnen met behulp van trainers of speciaal opgeleide begeleiders over specifieke onderwerpen ook zelf themabijeenkomsten organiseren. Workshop In een workshop staat de uitwisseling van kennis en ervaring(en) van de deelnemers centraal. Een workshop beslaat meestal een dag, maar kan ook meerdere dagen duren. Cursus In een cursus besteden wij aandacht aan de overdracht van kennis, vaardigheden, uitleg en instructie. Een cursus kan meerdere dagen bestrijken. Training Een training geeft deelnemers de mogelijkheid om zelf met de leerstof aan de slag te gaan en wordt afgesloten met een toets of beoordeling. De meeste trainingen kennen bijscholingsdagen of opfriscursussen. Sommige cursussen hebben een aanvullende module voor specifieke onderwerpen. Themabijeenkomsten Bij voorlichtings- of themabijeenkomsten voor leden en potentiële ANBO-leden staat een bepaald thema centraal. Deze bijeenkomsten worden door afdelingen of gewesten zelf georganiseerd met behulp van een speciaal opgeleide trainer of begeleider. In deze gids vindt u een overzicht van het scholingsaanbod van de ANBOacademie voor Nog niet alle data en locaties voor de bijeenkomsten zijn bekend. De meest actuele informatie publiceren wij in ANBO Informatief en vindt u op de website: of op intranet. Blz 4 / van 29

5 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Soort cursus Datum Welkom bij ANBO Nieuwe bestuursleden van gewesten en vrijwilligers die landelijk actief zijn mei 2012 en najaar 2012 Workshop Leiderschap Voorzitters van gewesten 19 en 20 april 2012 Workshop Secretaris Secretarissen van ANBOafdelingen najaar 2012 Gelderland en voorts op aanvraag Workshop Algemeen Ledenadministrateur (ALA) Ledenadministrateurs van ANBO-afdelingen Nader te bepalen Workshop Webmaster nieuwe website Webmasters van ANBOafdelingen Nader te bepalen Blz 5 / van 29

6 Welkom bij ANBO Met deze cursus heten wij u als nieuwe vrijwilliger welkom bij ANBO en laten wij u kennismaken met de vereniging. (Nieuwe) Gewestbestuursleden en vrijwilligers die aan landelijke ANBO-werkgroepen deelnemen. Na afloop van deze cursus weet u hoe ANBO in elkaar steekt. U bent op de hoogte van de activiteiten die het verenigingsbureau uitvoert, welke ondersteuning u van het bureau kunt krijgen en bij wie u daarvoor terecht kunt. Op deze bijeenkomst maakt u kennis met de vereniging en het verenigingsbureau. U verneemt hoe de organisatie in elkaar zit, welke taken worden uitgevoerd op het verenigingsbureau en welke standpunten ANBO heeft. Een workshop, een rondleiding en presentaties maken onderdeel uit van deze cursus. De cursus duurt een dag. Mei 2012 Najaar 2012 Aantal deelnemers Kosten Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Maximaal 40 personen ANBO Blz 6 / van 29

7 Workshop Leiderschap Trainer/docent Als voorzitter wordt u geacht over kennis en vaardigheden te beschikken om goed leiding te kunnen geven aan uw gewest. Deze workshop is speciaal bedoeld om u te ondersteunen in deze rol. Voorzitters van gewesten. Met deze workshop stellen wij u in staat om adequaat leiding te geven aan uw gewest door uw kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen. Deze cursus geeft theoretisch inzicht in groepsprocessen en leiderschap. Aan de hand van de bespreking van casussen en spelsituaties brengen wij uw leidinggevende kwaliteiten en vaardigheden naar een hoger niveau. Workshop duurt twee dagen Professioneel trainingsbureau. 19 en 20 april in het gewest of op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht. Na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Kosten Training ANBO Catering/zaalhuur ANBO ANBO Blz 7 / van 29

8 Workshop Secretaris van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor secretarissen hebben wij, als aanvulling op het bestuurshandboek, daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Secretarissen van gewesten en afdelingen. Ondersteuning secretaris bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Als secretaris krijgt u te maken met diverse taken. In deze workshop besteden wij aandacht aan: het agenderen en notuleren van vergaderingen correspondentieverwerking een werkplan maken een jaarverslag samenstellen het gebruik van de ANBO-huisstijl het omgaan met , de website en het internet archiveren public relations ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk. Met deze workshop kunt u uw kennis uitbreiden en uw vaardigheden verder ontwikkelen. Ook geven we diverse tips die u bij de uitoefening van uw functie van pas zullen komen. Aantal deelnemers Workshop van één dag met ondersteunend lesmateriaal. Ervaringen, tips en adviezen uitwisselen is een belangrijk onderdeel van de workshop. 2 februari te Utrecht Najaar in gewest Gelderland Overige workshops op afspraak In gewesten op afspraak. Minimaal 8 en maximaal 20 personen. Kosten Training Gewest Catering/zaalhuur Gewest Gewest / afdeling Blz 8 / van 29

9 Workshop Algemeen Ledenadministrateur van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor Ledenadministrateurs hebben wij daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Ledenadministrateurs van gewesten en afdelingen. Ondersteuning ledenadministrateur bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Momenteel werken ledenadministrateurs met het ledenadministratiesysteem Manyware. In het najaar van 2012 wordt overgeschakeld naar een ander systeem. Voor alle ALA s zullen wij dan een introductiecursus verzorgen voor het leren omgaan met het nieuwe systeem. Blz 9 / van 29

10 Workshop Webmaster - Nieuwe Website van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor webmasters van afdelingen hebben wij daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Webmasters van gewesten en afdelingen. De ondersteuning van de webmaster bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. In het voorjaar van 2012 is de nieuwe website van ANBO gelanceerd. Ook de afdelingswebsites zullen op termijn worden vervangen. Voor alle webmasters zullen wij dan een nieuwe handleiding maken en een introductiecursus verzorgen om om te leren gaan met het nieuwe content management systeem (CMS). Tot het nieuwe systeem in gebruik is genomen, kunt u met vragen terecht bij Blz 10 / van 29

11 Deel 2 Cursussen ter ondersteuning van actieve vrijwilligers Soort cursus Datum Cursus Grip op geld krijgen Vrijwilligers 7 februari 2012 Bergschenhoek, 18 en 25 april in Utrecht, 22 mei in Den Haag; data in het najaar zijn nog niet bekend Cursus Vroegsignalering Vrijwilligers In overleg te bepalen. Cursus Energievoorlichting terugkomdag Energievoorlichters 4 april 2012 Blz 11 / van 29

12 Cursus Grip op geld krijgen Aantal deelnemers Wilt u als ANBO-vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden? Of wilt u hen bij schuldsituaties begeleiden? Met het project Financiën in Balans leidt ANBO daarvoor vrijwilligers op. U kunt dan als vrijwilliger ondersteunen bij thuisadministratie, maar ook een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met uw inzet en persoonlijke aanpak kunnen schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en beter worden begeleid. Ook kan de wachttijd voor professionele schuldhulpverlening effectiever benut worden. Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers die graag anderen helpen bij activiteiten als thuisadministratie en het ordenen van (financiële) papieren. ANBO zoekt vrijwilligers met goede sociale vaardigheden en affiniteit met financiële zaken. Met deze cursus kunt u anderen helpen hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Deze cursus geeft u de basisvaardigheden om te kunnen budgetteren, de (financiële) administratie te ordenen, en inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. Cursus beslaat 1 dag en bestaat uit 2 dagdelen. Op 7 februari in Gewest Zuid-Holland; 18 en 25 april in Utrecht, 22 mei in Den Haag; data in het najaar zijn nog niet bekend. Op het Verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden, of op locatie bij een gewest of afdeling. Maximaal 15 personen. Kosten Training Inzet vrijwillige trainers Catering Conform regeling Gewest Gewest / afdeling Blz 12 / van 29

13 Cursus Vroegsignalering Aantal deelnemers Wilt u als ANBO-vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden? Of wilt u hen bij schuldsituaties begeleiden? Met het project Financiën in Balans leidt ANBO daarvoor vrijwilligers op. U kunt dan als vrijwilligers bij thuisadministratie, maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen. Met uw inzet en persoonlijke aanpak kunnen schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en beter worden begeleid. Ook kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Deze cursus leert vrijwilligers hoe zij het ontstaan van schulden kunnen signaleren. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag wil weten hoe zij mensen kunnen helpen met hun financiële problemen of hoe zij mensen kunnen helpen bij het vinden van professionele hulp. Na deze training kunt u de signalen, de mogelijke oorzaken en de gevolgen van (problematische) schulden en (verborgen) armoede herkennen en mensen daarover adviseren. De cursus leert u het ontstaan van (problematische) schulden en (verborgen) armoede te signaleren. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden om lokaal preventief bezig te zijn en krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor doorverwijzing naar professionele hulp. Cursus van 1 dagdeel van 4 uur. Op aanvraag van gewesten en afdelingen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden, of op locatie bij een gewest of afdeling. Minimaal 10 personen en maximaal 25 personen Kosten Training Gewest Catering Conform regeling Gewest Afdeling Blz 13 / van 29

14 Cursus Energievoorlichter - terugkomdag Hoe vergaat het u als energievoorlichter in de praktijk? Tijdens deze terugkomdag kunt u ervaringen uitwisselen met andere energievoorlichters en uw kennis opfrissen. Deze terugkomdag is alleen bestemd voor vrijwilligers die de training energievoorlichter hebben gevolgd in 2010 of Tijdens deze cursus kunt u praktijkervaringen uitwisselen en aanvullende kennis vergaren over verlichting in en om het huis en over nieuwe vormen van energie- en kostenbesparing. Aan het begin van de cursus delen alle energievoorlichters hun ervaringen met themabijeenkomsten energiebesparing met elkaar. Ook bespreken wij met u de resultaten van het ANBO Energiecollectief en de hulp die voorlichters aan leden kunnen geven bij de overgang naar een andere energieleverancier. Daarna gaan we dieper in op ontwikkelingen op het gebied van verlichting (nieuwe lampen) en voeding in combinatie met energie en duurzaamheid. Interactieve bijeenkomst van 1 dag Woensdag 4 april 2012 Aantal deelnemers Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht. Maximaal 20 personen. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur ANBOacademie ANBOacademie Blz 14 / van 29

15 Deel 3 Opleidingen tot trainer of docent Soort cursus Datum Workshop Trainer Penningmeester Online terugkomdag Training Trainer Financiën in Balans Training Docent Ouderenadviseurs Trainers Penningmeesters Online Vrijwilligers Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Datum nog onbekend Datum nog onbekend Module individueel mobiliteitsadvies Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Module Valpreventie Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Training Spelleiders Levenskunst terugkomdag Spelleiders Datum nog onbekend Training Lokale Belangenbehartiging Vrijwilligers Datum nog onbekend Blz 15 / van 29

16 Workshop Trainer Penningmeester Online Terugkomdag Trainer/docent Als trainer penningmeester online, ook wel POL-trainer genoemd, ondersteunt u de afdelingspenningmeesters bij de boekhouding in Twinfield. Elk jaar organiseert de ANBOacademie een terugkomdag voor POL-trainers, om de meest actuele wijzigingen in de boekhouding van ANBO te bespreken, onderling ervaringen uit te wisselen en bij te scholen. POL-trainers. Met deze bijscholing willen wij u als POL-trainers op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boekhouding en van het programma Twinfield. Na de cursus kunt u afdelingspenningmeesters beter opleiden en ondersteunen. De workshop bestaat uit 2 delen: één dagdeel besteden wij aan inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van boekhouding en één dagdeel is bestemd voor het leren lesgeven aan groepen. Workshop. Afdeling Financiën van het verenigingsbureau en ANBOacademie. Najaar Op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden Kosten Training ANBOacademie en afdeling Financiën Catering/zaalhuur ANBOacademie Conform reglement Gewest Blz 16 / van 29

17 Train de Trainer voor Financiën in Balans Globale inhoud Docent Aantal deelnemers ANBO helpt trainers Financiën in Balans om ANBO-vrijwilligers op te leiden. Zij kunnen daardoor mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen bij schuldsituaties te begeleiden. Die vrijwilligers kunnen bij thuisadministratie, maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening, een belangrijke rol spelen. Door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd of beter begeleid worden. Ook kan de wachttijd voor schuldhulpverlening daarmee effectiever benut worden. De cursus is bestemd voor ervaren vrijwilligers, die beschikken over didactische vaardigheden en financieel inhoudelijke kennis. Ervaring met thuisadministratie of financiële hulpverlening is een pré. Na de cursus bent u in staat vrijwilligers op te leiden die ondersteunen bij thuisadministratie en te assisteren bij schuldhulpverlening. De cursus biedt inhoudelijke informatie om vrijwilligers op te leiden hulp te geven bij thuisadministratie aan de hand van een draaiboek. Op het programma staan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en didactische vaardigheden. Cursus duurt 1 dag. Nibud Nog niet bekend. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. 5 personen Kosten Training ANBOacademie Catering ANBOacademie Conform regeling Blz 17 / van 29

18 Training Docent Ouderen Adviseurs Als docent ouderenadvisering (DOA) leidt u vrijwilligers op tot Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). Deze cursus is alleen bestemd voor vrijwilligers die de VOA-cursus gevolgd hebben of die beschikken over relevante (werk)ervaring binnen het welzijnswerk. Daarnaast dient u over voldoende didactische en sociale vaardigheden te beschikken en moet u ook beschikbaar zijn om cursussen te kunnen geven. Alle kandidaten voor deze opleiding dienen te voldoen aan een vastgesteld profiel. Dit profiel is opvraagbaar via de Voor deelname aan de cursus houden wij een intakegesprek. Daarnaast moet het gewest akkoord gaan met deelname aan de cursus, zodat u na de cursus als docent in het gewestelijke team kan worden opgenomen. Na deze cursus kunt u samen met een gecertificeerde docent zelfstandig een cursus voor vrijwillige ouderenadviseurs opzetten en uitvoeren. We oefenen didactische vaardigheden als lesgeven, het begeleiden van groepen en het maken van huiswerkopdrachten. Ook geven we instructies en oefeningen om docenten te leren hoe zij VOA s gesprekstechnieken en adviesvaardigheden bij kunnen brengen en hoe zij grenzen kunnen stellen. Daarbij bouwen we relevante basiskennis op. We leggen uit wat vrijwillige ouderenadvisering inhoudt, wat de levensloopbenadering is en we lichten de vijf levensgebieden uit de levensloopbenadering toe. Vervolgens leren we u werken met een sociale kaart en hoe u informatie kunt opzoeken. Er zijn zeven bijeenkomsten met discussies, werkopdrachten en rollenspelen die om de twee weken plaatsvinden. In de tussenliggende weken moeten u opdrachten maken. Jaarlijks is er een terugkomdag om kennis bij te spijkeren. In het najaar van Aantal deelnemers Op het nieuwe verenigingsbureau van ANBO te Woerden. Minimaal 8 deelnemers. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur Conform regeling ANBOacademie ANBOacademie Blz 18 / van 29

19 Module Individueel Mobiliteitsadvies - bijscholing Kosten Als vrijwillige ouderenadviseur staat u een hulpvrager bij en adviseert u hem over regelgeving en voorzieningen op het gebied van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Voor specifieke advisering over veilige mobiliteit, het voorkomen van immobiliteit en sociaal isolement is vanuit het project Blijf Veilig Mobiel een aanvullende module individueel mobiliteitsadvies ontwikkeld. Docenten ouderenadvisering (DOA) of Ouderenadviseurs (VOA). Met deze module verwerft u basiskennis en vaardigheden op het gebied van verkeersveilige mobiliteit voor senioren. Hiermee kunt u adequaat en op maat advies geven bij (im)mobiliteitsproblemen van senioren. Wij leren u (im)mobiliteit en verkeers(on)veilig gedrag te herkennen. Wij geven u inzicht in vormen en mate van mobiliteitsgedragsproblemen. De cursus verschaft ook praktisch inzicht in mogelijke knelpunten. Bovendien draagt de cursus oplossingen aan en geeft adviezen aan de hand van een stroomschema dat wij u ter beschikking stellen. Bijscholing voor DOA of VOA. Nog onbekend Nog onbekend. Project Blijf veilig mobiel en ANBOacademie Blz 19 / van 29

20 Module Valpreventie bijscholing Jaarlijks belanden zo n ouderen op een afdeling Spoedeisende Hulp voor letsel na een ongeval. In driekwart van die ongevallen wordt het letsel veroorzaakt door een val. Een groot deel van deze valongevallen is te voorkomen. Met de inzet van veiligheidsadviseurs probeert de stichting Consument en Veiligheid het aantal valincidenten te verminderen. Deze cursus leidt u op tot veiligheidsadviseur. Voor Docenten Ouderenadviseurs (DOA s). Deze training heeft tot doel om DOA s in staat te stellen Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA s) op te leiden tot veiligheidsadviseur. Veiligheidsadviseurs kunnen huisbezoeken bij zelfstandig wonende ouderen afleggen. Zij brengen risico s in huis in kaart en geven advies, zodat het risico op een valongeluk afneemt. Dit programma geeft u als DOA inzicht in: Cijfers, achtergronden, oorzaken en gevolgen van valongelukken in en om het huis; De veiligheidsbeleving van ouderen en hoe hiermee om te gaan; In de functie van en aanpak door de veiligheidsadviseur; Het werken met de veiligheidschecklist en het geven van veiligheidsadviezen; Hoe u met VOA s huisbezoekgesprekken kunt oefenen. Kosten Een opleidingsdag met instructie. Voor nieuwe DOA s is het een onderdeel van het DOA-cursusprogramma. Voor bestaande DOA s is het een terugkomdag. Nader te bepalen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. ANBOacademie Blz 20 / van 29

21 Training Spelleider Spel Levenskunst Vijftigplussers hebben in hun leven met veranderingen te maken. Thuis, op het werk, in relaties en natuurlijk ook lichamelijk. Het spel Levenskunst laat senioren met elkaar ontdekken hoe ze met deze veranderingen om kunnen gaan, zodat ze meer sturing kunnen geven aan hun eigen leven. Als u senioren daarbij wilt begeleiden dan is deze cursus uitermate geschikt voor u. Iedereen die weet wat er leeft bij mensen boven de vijftig en die tijdens bijeenkomsten voor senioren het spel Levenskunst willen begeleiden. Deze cursus is bedoeld om u in staat te stellen zelfstandig het spel Levenskunst te begeleiden. De rol van de spelleider is cruciaal. Deze bewaakt de voortgang van het spel en zorgt ervoor dat de spelers zich op hun gemak voelen. Deze workshop behandelt alle facetten van het spel Levenskunst, zodat u als spelleider met groepen ouderen aan de slag kunt. U leert hoe u deelnemers kunt stimuleren om in groepsverband na te denken over persoonlijke levensvragen en kansen en mogelijkheden te ontdekken om met veranderingen om te gaan. De spelleiders volgen een workshop van een halve dag, ongeveer 4 uur, en kunnen na afloop een spel kopen. Trainer/docent Aantal deelnemers Ria van Eijck en Annemiek Waterborg Nog niet bekend. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Maximaal 16 deelnemers Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur Spel Levenskunst Conform regeling ANBOacademie ANBOacademie Spelleider betaalt eigen spel. Blz 21 / van 29

22 Spelleiders Levenskunst - opfriscursus Als spelleider van het spel Levenskunst bent u vast benieuwd naar hoe het andere spelleiders is vergaan de afgelopen tijd. Deze terugkomdag stelt u in staat om met andere spelleiders ervaringen uit te wisselen. Spelleiders Levenskunst die door de ANBOacademie In 2010 en 2011 zijn opgeleid. Trainer/docent De opfriscursus is bedoeld om spelleiders te motiveren en te inspireren om het spel te blijven spelen. Tijdens deze terugkomdag wisselen spelleiders onderling ervaringen uit om van elkaar te leren. Hoe pak je het spel aan? Hoe stimuleer je deelnemers? Wat kan het spel teweeg brengen bij deelnemers? Hoe ga je daarmee om? Interactieve workshop van 1 dagdeel van ongeveer 4 uur. Medewerker van ANBO. Nader te bepalen. Op het Verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur ANBOacademie Conform reglement ANBOacademie Blz 22 / van 29

23 Training Lokale Belangenbehartiging Aantal deelnemers Wilt u vrijwilligers ondersteunen die lokaal actief zijn op het gebied van collectieve belangenbehartiging? En hen begeleiden bij hun lokale lobby en adviseringsactiviteiten? Dan is deze cursus bedoeld voor u. Vrijwilligers met ervaring in lokale belangenbehartiging, zodat zij anderen hierin kunnen ondersteunen. Met deze cursus willen we u voldoende basiskennis geven om regionaal vrijwilligers op te kunnen leiden, zodat zij dan op lokaal niveau hun lobbyactiviteiten uit kunnen voeren en hun invloed uit kunnen oefenen in diverse lokale platforms, commissies en raden. Deze cursus verschaft u basiskennis van de lokale politiek, de procedures en het proces van de gemeentelijke besluitvorming. De cursus geeft u inzicht in de taken en rollen van lokale spelers zoals gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders, ambtenaren en inzicht in de manier waarop lokale diensten werken. Ook informeren wij u over ANBO-standpunten over belangrijke thema s in het ouderenbeleid. Daarnaast geven wij u inzicht in de middelen die u ter beschikking staan bij de uitvoering van uw taken. Voorbeelden zijn de (kader)advieslijn, nieuwsbrieven, het ANBO-forum op website etc. Dit is een train-de-trainer-cursus waarbij trainers onderling ervaringen uit kunnen wisselen met elkaar. Nader te bepalen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Minimaal 8 personen en maximaal 15 personen. Kosten Training ANBOacademie Catering ANBOacademie Conform regeling Blz 23 / van 29

24 Deel 4 Cursussen en themabijeenkomsten voor ANBO-leden Soort cursus Datum Cursus Levensverhalen Schrijven Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Cursus Rust ZONDER Roest Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Spel Levenskunst Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Een Nieuwe Levensfase Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Energievoorlichting Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Blz 24 / van 29

25 Cursus Levensverhalen Schrijven Sommige senioren willen voor hun kinderen of kleinkinderen opschrijven hoe het vroeger was. Andere senioren zijn bezig met een complete autobiografie en willen leren hoe ze niet alleen feitelijk, maar ook goed leesbaar kunnen opschrijven hoe hun leven gelopen is. De praktijk leer dat mensen die op het eerste gezicht een normaal of doorsnee leven leiden, met prachtige verhalen komen. Verhalen die het verdienen om overgeleverd te worden aan andere generaties. Als afdeling kunt u deze cursus aanbieden als extra activiteit in aanvulling op uw reguliere activiteiten. De anboacademie kan u in contact brengen met een trainer die hiervoor speciaal is opgeleid door de ANBOacademie. Vervolgens stelt u een datum vast, regelt een locatie en nodigt u een groep senioren uit om de cursus te volgen. Trainer/docent Iedere senior kan deelnemen. Schrijfervaring is niet noodzakelijk. Verhalen op een prettig leesbare manier voor anderen op te schrijven. Elke les bevat een oefening die helpt om herinneringen naar boven te halen. Daaruit volgt dan het begin van een levensverhaal dat de cursist thuis verder kan uitwerken. In de volgende les bespreken we die uitwerking. Vervolgens beginnen we weer met een nieuw onderwerp. Zo hebben de deelnemers aan het einde van de cursus acht verhalen uit hun leven opgeschreven. In deze cursus ligt de nadruk op schrijven, maar het vertellen en met elkaar delen van herinneringen is ook belangrijk. Deelnemers krijgen van de docent een reactie op hun teksten. De cursus bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur. Professionele docent. Te bepalen in overleg met de docent. Te bepalen door de afdeling die de cursus organiseert. Kosten Training Deelnemers Catering/zaalhuur Deelnemers Deelnemers Blz 25 / van 29

26 Cursus Rust ZONDER Roest Deze cursus is vooral gericht op senioren die samen met anderen stil willen staan bij de mogelijkheden die de nieuwe levensfase na hun pensionering hun biedt. Wat wil ik nog en wat kan ik nog? Als afdeling kunt u deze cursus aanbieden als extra activiteit in aanvulling op uw reguliere activiteiten. De anboacademie kan u in contact brengen met een trainer die hiervoor speciaal is opgeleid door de ANBOacademie. Vervolgens stelt u een datum vast, regelt een locatie en nodigt u een groep senioren uit om de cursus te volgen. Trainer/docent Alle gepensioneerde senioren kunnen deelnemen aan deze cursus. Leeftijd en opleiding spelen geen rol. Stilstaan bij de mogelijkheden die de nieuwe levensfase na pensionering biedt. In de bijeenkomsten komen de volgende zaken aan de orde. Beeldvorming over ouder worden. Talenten op een andere manier inzetten. Oude wensen en dromen. Nieuwe activiteiten en nieuwe mogelijkheden ondanks eventuele beperkingen. Onder het motto: We zijn nooit te oud om met en van elkaar te leren en zo allerlei nieuwe ideeën op te doen. De cursus bestaat uit 5,6 of 9 bijeenkomsten van 2,5 uur. Door ANBOacademie opgeleide trainers die zelf senior zijn. Te bepalen in overleg met de trainer. Te bepalen door de afdeling die de cursus organiseert. Kosten Training Deelnemers Catering/zaalhuur Conform regeling Deelnemers Deelnemers Blz 26 / van 29

ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011

ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011 Aanbod najaar/winter 2011 1 INHOUD pag Inleiding 3 OVERZICHT najaar/winter 2011 4 Workshop Secretaris 5 Workshop Conflicthantering 6 Terugkomdag POL-Trainers 7 Docentenopleiding VOA 8 Spelleider Spel Levenskunst

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden!

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden! ANBO Informatief nr. 13 week 32 aug 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Volg ANBO directeur

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Train de Trainers Samen Nederlands leren

Train de Trainers Samen Nederlands leren Tonny van Breukelen Train de Trainers Samen Nederlands leren Cursus voor docenten Nederlands als tweede taal ten behoeve van het project Samen Nederlands leren Stichting Beter Zien Anders Kijken Stichting

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

VOORZITTER. Algemeen profiel

VOORZITTER. Algemeen profiel Bijlage 1: Voorbeeld Profielschets voorzitter van de Participatieraad Met de nieuwe Participatieraad ontstaat één adviesorgaan dat zorgt voor integrale advisering vanuit de samenleving op het brede sociaal

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Werkplan 2018 KBO provincie Utrecht

Werkplan 2018 KBO provincie Utrecht Werkplan 2018 KBO provincie Utrecht Perudreef 8 kamer 21 3563 VA Utrecht Tel.nr:.030-2623249 Website: E-mail: www.kboprovincieutrecht.nl info@kboprovincieutrecht.nl Bankrelatie: NL46 RABO 0394 5800 95

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Beste vrijwilliger, In navolging van de succesvolle workshop dagen van voorgaande keren, organiseert het Vrijwilligers College op 21

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Van te voren is geïnventariseerd onder de deelnemers waarom ze POL-trainer zijn geworden. Redenen die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in:

Van te voren is geïnventariseerd onder de deelnemers waarom ze POL-trainer zijn geworden. Redenen die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in: Verslag bijeenkomst POL-trainers d.d. 6 oktober 2011 in het Geldmuseum te Utrecht Aanwezig POL-trainers: Dhr Rademaker, Dhr Zijp, Dhr Schneiders, Dhr Ramakers, Dhr Beek, Dhr Bins, Mevr Hodzelmans, Dhr

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

Humanitas Academie Scholing vrijwilligers Voorjaar 2018

Humanitas Academie Scholing vrijwilligers Voorjaar 2018 Humanitas Academie Scholing vrijwilligers Voorjaar 2018 Humanitas nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de scholing voor vrijwilligers die actief zijn binnen Humanitas. In dit overzicht treft u een

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Inleiding In dit programmaoverzicht is het complete aanbod opgenomen van basiscursussen en bijscholing voor de vrijwillige ondersteuners die lokaal voor kwetsbare

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. De modulen van de scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent wordt hier nader uitgewerkt. Tevens worden de organisatie en de kosten beschreven.

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1 Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding Programma Oudercursus VO Bijeenkomst 1 - Naar het VO, wat verandert er allemaal voor kind en ouder? - Wederzijdse verwachtingen

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Voor beginnende cliëntenraadsleden (niet langer dan 1 jaar lid) en aspirant cliëntenraadsleden.

Voor beginnende cliëntenraadsleden (niet langer dan 1 jaar lid) en aspirant cliëntenraadsleden. Actueel cursusaanbod Beginnerscursus Voor beginnende cliëntenraadsleden (niet langer dan 1 jaar lid) en aspirant cliëntenraadsleden. Duizelt het u ook wel eens als beginnend cliëntenraadslid? Waar gaat

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit voorjaar ook twee opleidingen

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. Procesmanagement. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. Procesmanagement. Telefoon: KAM Opleidingen Procesmanagement Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job Procesmanagement Contact Welkom bij KAM

Nadere informatie

Alle opleidingen en trainingen zijn door de BPBI positief beoordeeld met PE punten. Ook bij de NBPB tellen zij mee als scholingspunten.

Alle opleidingen en trainingen zijn door de BPBI positief beoordeeld met PE punten. Ook bij de NBPB tellen zij mee als scholingspunten. Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit jaar ook twee opleidingen aan die in

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Huurders Belang Zeewolde

Huishoudelijk reglement Huurders Belang Zeewolde Huishoudelijk reglement Huurders Belang Zeewolde Artikel 1. Begripsbepaling. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Reglement is het reglement Huurders Belangen Zeewolde vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

een training én kans op werk MMAXX.nl trainingen Niveau I verkoopstyling basis Niveau II verkoopstyling gevorderd

een training én kans op werk MMAXX.nl trainingen Niveau I verkoopstyling basis Niveau II verkoopstyling gevorderd een training én kans op werk MMAXX.nl trainingen Niveau I verkoopstyling basis Niveau II verkoopstyling gevorderd MMAXX.nl: landelijk de grootste leverancier voor diensten om woningen optimaal te presenteren

Nadere informatie

Informatieboekje voor vrijwilligers

Informatieboekje voor vrijwilligers Informatieboekje voor vrijwilligers AMSTERDAM Welkom Welkom bij Civic Amsterdam. We zijn blij dat je vrijwilligerswerk komt doen in Amsterdam-Oost. Als vrijwilliger kun je veel betekenen voor een ander,

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Anti Discriminatie Bureau Voor Nijmegen en omgeving 024 32 40 400 www.adbnijmegen.nl Anti Discriminatie Bureau Nijmegen

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

G ldwijs. Financiële educatie voor het basisonderwijs in de gemeente Barneveld

G ldwijs. Financiële educatie voor het basisonderwijs in de gemeente Barneveld G ldwijs 2015 2016 Financiële educatie voor het basisonderwijs in de gemeente Barneveld Geachte heer/mevrouw, Welzijn Barneveld biedt u, in opdracht van de gemeente, met genoegen het programma G ldwijs

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017

TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017 TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017 TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017 Hieronder zie je het trainingsprogramma voor

Nadere informatie

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Training gebaseerd op het FIRO Framework GEORGANISEERD DOOR ALWAYS A CHOICE TRAINING KERNACHTIGE LOOPBAAN ONT-WIKKELING 2 Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling - Wanneer

Nadere informatie

TRAINING PROGRAMMA VOOR HET LEREN OMGAAN MET HET WORKIT MATERIAAL VOOR (VRIJWILLIGE) DOCENTEN

TRAINING PROGRAMMA VOOR HET LEREN OMGAAN MET HET WORKIT MATERIAAL VOOR (VRIJWILLIGE) DOCENTEN TRAINING PROGRAMMA VOOR HET LEREN OMGAAN MET HET WORKIT MATERIAAL VOOR (VRIJWILLIGE) DOCENTEN INTRODUCTIE Het project WorKit ontwikkelt de Job Language Kit - een hulpmiddel met educatief en informatief

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op. Niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten. Uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp Vragen & discussie Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering

Nadere informatie

Profielschetsen leden van een regiobestuur

Profielschetsen leden van een regiobestuur schetsen leden van een regiobestuur Algemeen Van toepassing is het Reglement voor de Regionale Werkgroep en de eigen beleids- en werkplannen van de werkgroep, gedateerd 10 november 2004. Daarin is vastgelegd,

Nadere informatie

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR Data : 16 en 17 februari 2017 en een nakomdag Trainer : Marcel Reijnen Accommodatie : Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Projectcode : 17001MRE

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan

Baas in eigen loopbaan maart 2014 Training zet medewerkers in beweging Baas in eigen loopbaan 1. Inleiding Is de loopbaanontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers een belangrijk thema in uw organisatie of samenwerkingsverband?

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 20. Inleiding 3. Nuttige websites 27. Lesmateriaal 3 Leerdoelen 3 Lesopzet 4 Uitgangspunten 5 Voorbereiding 5

Inhoudsopgave. Bijlage 20. Inleiding 3. Nuttige websites 27. Lesmateriaal 3 Leerdoelen 3 Lesopzet 4 Uitgangspunten 5 Voorbereiding 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesmateriaal 3 Leerdoelen 3 Lesopzet 4 Uitgangspunten 5 Voorbereiding 5 Bijlage 20 Nuttige websites 27 Literatuurlijst 28 Lesdag 1: Les 1 Zakgeld 6 Les 2 Besteding zakgeld en

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie