S c h o l i n g s a a n b o d 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o l i n g s a a n b o d 2012"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod 2012 vo o r actieve vr i jw illigers Blz 1 / van 29

2 INHOUD Voorwoord blz. 3 blz. 4 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Overzicht opleidingen blz. 5 Welkom bij ANBO blz. 6 Workshop Leiderschap blz. 7 Workshop Secretaris blz. 8 Workshop Algemeen Ledenadministrateur (ALA) blz. 9 Workshop Webmaster nieuwe website blz. 10 Deel 2 Cursussen ter ondersteuning van actieve vrijwilligers Overzicht opleidingen blz. 11 Cursus Grip op Geld krijgen blz. 12 Cursus Vroegsignalering blz. 13 Cursus Energievoorlichters - terugkomdag blz. 14 Deel 3 Opleidingen tot trainer of docent Overzicht opleidingen blz. 15 Workshop Trainer Penningmeester Online blz. 16 Training Trainer Financiën in Balans blz. 17 Training Docenten Ouderenadviseurs blz. 18 o Module Individueel Mobiliteitsadvies - bijscholing blz. 19 o Module Valpreventie - bijscholing blz. 20 Training Spelleider Spel Levenskunst blz. 21 o Spelleiders Levenskunst - opfriscursus blz. 22 Training Lokale Belangenbehartiging blz. 23 Deel 4 Cursussen en themabijeenkomsten voor ANBO-leden Overzicht cursussen en bijeenkomsten blz. 24 Cursus Levensverhalen Schrijven blz. 25 Cursus Rust ZONDER Roest blz. 26 Themabijeenkomst Spel Levenskunst blz. 27 Themabijeenkomst Een Nieuwe Levensfase blz. 28 Themabijeenkomst Energievoorlichting blz. 29 Blz 2 / van 29

3 Voorwoord Veel senioren in onze samenleving beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Met ons brede opleidingsprogramma van de ANBOacademie geven wij senioren de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen en toe te passen op nieuwe terreinen. Alle ANBO-leden en FNV-senioren die zich actief inzetten voor ANBO kunnen opleidingen volgen om hun taken als vrijwilliger beter uit te kunnen oefenen. Op deze manier kunnen senioren iets voor anderen blijven betekenen en mee blijven tellen in de maatschappij. U bent nooit te oud om (anderen) iets te leren! Mildred Theunisz ANBOacademie Blz 3 / van 29

4 Drijvende kracht achter ANBO zijn de talloze vrijwilligers verspreid over ons land. Het opleidingsprogramma van de ANBOacademie ondersteunt de actieve vrijwilligers van ANBO bij de uitvoering van hun taken. Dat geldt voor de voorzitters en penningmeesters, maar ook voor de ledenadministrateurs en de webmasters. Zo bevordert en bewaakt ANBO de kwaliteit van de eigen dienstverlening. De ANBOacademie verzorgt ook trainingen voor vrijwilligers die actief zijn in de belangenbehartiging of advisering, of die de organisatie van activiteiten op zich nemen. Denk hierbij aan lokale politieke lobby, energievoorlichting of vrijwillige ouderenadvisering. Daarnaast leidt de ANBOacademie senioren op die hun levenservaring, kennis en tijd willen inzetten om mensen met bijvoorbeeld geldproblemen te helpen. Overal in het land organiseren gewesten en afdelingen themabijeenkomsten en cursussen over diverse onderwerpen voor ANBO-leden en potentiële ANBO-leden. Aanbod 2012 Bij de ANBOacademie leren vrijwilligers met en van elkaar. Cursussen staan in het teken van kennisoverdracht. In interactieve workshops wisselen vrijwilligers vooral ervaringen, tips en informatie met elkaar uit. Soms wordt kennis opgefrist met speciale terugkomdagen. Afdelingen kunnen met behulp van trainers of speciaal opgeleide begeleiders over specifieke onderwerpen ook zelf themabijeenkomsten organiseren. Workshop In een workshop staat de uitwisseling van kennis en ervaring(en) van de deelnemers centraal. Een workshop beslaat meestal een dag, maar kan ook meerdere dagen duren. Cursus In een cursus besteden wij aandacht aan de overdracht van kennis, vaardigheden, uitleg en instructie. Een cursus kan meerdere dagen bestrijken. Training Een training geeft deelnemers de mogelijkheid om zelf met de leerstof aan de slag te gaan en wordt afgesloten met een toets of beoordeling. De meeste trainingen kennen bijscholingsdagen of opfriscursussen. Sommige cursussen hebben een aanvullende module voor specifieke onderwerpen. Themabijeenkomsten Bij voorlichtings- of themabijeenkomsten voor leden en potentiële ANBO-leden staat een bepaald thema centraal. Deze bijeenkomsten worden door afdelingen of gewesten zelf georganiseerd met behulp van een speciaal opgeleide trainer of begeleider. In deze gids vindt u een overzicht van het scholingsaanbod van de ANBOacademie voor Nog niet alle data en locaties voor de bijeenkomsten zijn bekend. De meest actuele informatie publiceren wij in ANBO Informatief en vindt u op de website: of op intranet. Blz 4 / van 29

5 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Soort cursus Datum Welkom bij ANBO Nieuwe bestuursleden van gewesten en vrijwilligers die landelijk actief zijn mei 2012 en najaar 2012 Workshop Leiderschap Voorzitters van gewesten 19 en 20 april 2012 Workshop Secretaris Secretarissen van ANBOafdelingen najaar 2012 Gelderland en voorts op aanvraag Workshop Algemeen Ledenadministrateur (ALA) Ledenadministrateurs van ANBO-afdelingen Nader te bepalen Workshop Webmaster nieuwe website Webmasters van ANBOafdelingen Nader te bepalen Blz 5 / van 29

6 Welkom bij ANBO Met deze cursus heten wij u als nieuwe vrijwilliger welkom bij ANBO en laten wij u kennismaken met de vereniging. (Nieuwe) Gewestbestuursleden en vrijwilligers die aan landelijke ANBO-werkgroepen deelnemen. Na afloop van deze cursus weet u hoe ANBO in elkaar steekt. U bent op de hoogte van de activiteiten die het verenigingsbureau uitvoert, welke ondersteuning u van het bureau kunt krijgen en bij wie u daarvoor terecht kunt. Op deze bijeenkomst maakt u kennis met de vereniging en het verenigingsbureau. U verneemt hoe de organisatie in elkaar zit, welke taken worden uitgevoerd op het verenigingsbureau en welke standpunten ANBO heeft. Een workshop, een rondleiding en presentaties maken onderdeel uit van deze cursus. De cursus duurt een dag. Mei 2012 Najaar 2012 Aantal deelnemers Kosten Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Maximaal 40 personen ANBO Blz 6 / van 29

7 Workshop Leiderschap Trainer/docent Als voorzitter wordt u geacht over kennis en vaardigheden te beschikken om goed leiding te kunnen geven aan uw gewest. Deze workshop is speciaal bedoeld om u te ondersteunen in deze rol. Voorzitters van gewesten. Met deze workshop stellen wij u in staat om adequaat leiding te geven aan uw gewest door uw kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen. Deze cursus geeft theoretisch inzicht in groepsprocessen en leiderschap. Aan de hand van de bespreking van casussen en spelsituaties brengen wij uw leidinggevende kwaliteiten en vaardigheden naar een hoger niveau. Workshop duurt twee dagen Professioneel trainingsbureau. 19 en 20 april in het gewest of op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht. Na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Kosten Training ANBO Catering/zaalhuur ANBO ANBO Blz 7 / van 29

8 Workshop Secretaris van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor secretarissen hebben wij, als aanvulling op het bestuurshandboek, daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Secretarissen van gewesten en afdelingen. Ondersteuning secretaris bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Als secretaris krijgt u te maken met diverse taken. In deze workshop besteden wij aandacht aan: het agenderen en notuleren van vergaderingen correspondentieverwerking een werkplan maken een jaarverslag samenstellen het gebruik van de ANBO-huisstijl het omgaan met , de website en het internet archiveren public relations ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk. Met deze workshop kunt u uw kennis uitbreiden en uw vaardigheden verder ontwikkelen. Ook geven we diverse tips die u bij de uitoefening van uw functie van pas zullen komen. Aantal deelnemers Workshop van één dag met ondersteunend lesmateriaal. Ervaringen, tips en adviezen uitwisselen is een belangrijk onderdeel van de workshop. 2 februari te Utrecht Najaar in gewest Gelderland Overige workshops op afspraak In gewesten op afspraak. Minimaal 8 en maximaal 20 personen. Kosten Training Gewest Catering/zaalhuur Gewest Gewest / afdeling Blz 8 / van 29

9 Workshop Algemeen Ledenadministrateur van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor Ledenadministrateurs hebben wij daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Ledenadministrateurs van gewesten en afdelingen. Ondersteuning ledenadministrateur bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Momenteel werken ledenadministrateurs met het ledenadministratiesysteem Manyware. In het najaar van 2012 wordt overgeschakeld naar een ander systeem. Voor alle ALA s zullen wij dan een introductiecursus verzorgen voor het leren omgaan met het nieuwe systeem. Blz 9 / van 29

10 Workshop Webmaster - Nieuwe Website van de ANBOacademie is om u als vrijwilliger te ondersteunen bij de uitvoering van uw taken. Speciaal voor webmasters van afdelingen hebben wij daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld. Webmasters van gewesten en afdelingen. De ondersteuning van de webmaster bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. In het voorjaar van 2012 is de nieuwe website van ANBO gelanceerd. Ook de afdelingswebsites zullen op termijn worden vervangen. Voor alle webmasters zullen wij dan een nieuwe handleiding maken en een introductiecursus verzorgen om om te leren gaan met het nieuwe content management systeem (CMS). Tot het nieuwe systeem in gebruik is genomen, kunt u met vragen terecht bij Blz 10 / van 29

11 Deel 2 Cursussen ter ondersteuning van actieve vrijwilligers Soort cursus Datum Cursus Grip op geld krijgen Vrijwilligers 7 februari 2012 Bergschenhoek, 18 en 25 april in Utrecht, 22 mei in Den Haag; data in het najaar zijn nog niet bekend Cursus Vroegsignalering Vrijwilligers In overleg te bepalen. Cursus Energievoorlichting terugkomdag Energievoorlichters 4 april 2012 Blz 11 / van 29

12 Cursus Grip op geld krijgen Aantal deelnemers Wilt u als ANBO-vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden? Of wilt u hen bij schuldsituaties begeleiden? Met het project Financiën in Balans leidt ANBO daarvoor vrijwilligers op. U kunt dan als vrijwilliger ondersteunen bij thuisadministratie, maar ook een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met uw inzet en persoonlijke aanpak kunnen schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en beter worden begeleid. Ook kan de wachttijd voor professionele schuldhulpverlening effectiever benut worden. Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers die graag anderen helpen bij activiteiten als thuisadministratie en het ordenen van (financiële) papieren. ANBO zoekt vrijwilligers met goede sociale vaardigheden en affiniteit met financiële zaken. Met deze cursus kunt u anderen helpen hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Deze cursus geeft u de basisvaardigheden om te kunnen budgetteren, de (financiële) administratie te ordenen, en inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. Cursus beslaat 1 dag en bestaat uit 2 dagdelen. Op 7 februari in Gewest Zuid-Holland; 18 en 25 april in Utrecht, 22 mei in Den Haag; data in het najaar zijn nog niet bekend. Op het Verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden, of op locatie bij een gewest of afdeling. Maximaal 15 personen. Kosten Training Inzet vrijwillige trainers Catering Conform regeling Gewest Gewest / afdeling Blz 12 / van 29

13 Cursus Vroegsignalering Aantal deelnemers Wilt u als ANBO-vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden? Of wilt u hen bij schuldsituaties begeleiden? Met het project Financiën in Balans leidt ANBO daarvoor vrijwilligers op. U kunt dan als vrijwilligers bij thuisadministratie, maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen. Met uw inzet en persoonlijke aanpak kunnen schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en beter worden begeleid. Ook kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Deze cursus leert vrijwilligers hoe zij het ontstaan van schulden kunnen signaleren. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag wil weten hoe zij mensen kunnen helpen met hun financiële problemen of hoe zij mensen kunnen helpen bij het vinden van professionele hulp. Na deze training kunt u de signalen, de mogelijke oorzaken en de gevolgen van (problematische) schulden en (verborgen) armoede herkennen en mensen daarover adviseren. De cursus leert u het ontstaan van (problematische) schulden en (verborgen) armoede te signaleren. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden om lokaal preventief bezig te zijn en krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor doorverwijzing naar professionele hulp. Cursus van 1 dagdeel van 4 uur. Op aanvraag van gewesten en afdelingen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden, of op locatie bij een gewest of afdeling. Minimaal 10 personen en maximaal 25 personen Kosten Training Gewest Catering Conform regeling Gewest Afdeling Blz 13 / van 29

14 Cursus Energievoorlichter - terugkomdag Hoe vergaat het u als energievoorlichter in de praktijk? Tijdens deze terugkomdag kunt u ervaringen uitwisselen met andere energievoorlichters en uw kennis opfrissen. Deze terugkomdag is alleen bestemd voor vrijwilligers die de training energievoorlichter hebben gevolgd in 2010 of Tijdens deze cursus kunt u praktijkervaringen uitwisselen en aanvullende kennis vergaren over verlichting in en om het huis en over nieuwe vormen van energie- en kostenbesparing. Aan het begin van de cursus delen alle energievoorlichters hun ervaringen met themabijeenkomsten energiebesparing met elkaar. Ook bespreken wij met u de resultaten van het ANBO Energiecollectief en de hulp die voorlichters aan leden kunnen geven bij de overgang naar een andere energieleverancier. Daarna gaan we dieper in op ontwikkelingen op het gebied van verlichting (nieuwe lampen) en voeding in combinatie met energie en duurzaamheid. Interactieve bijeenkomst van 1 dag Woensdag 4 april 2012 Aantal deelnemers Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht. Maximaal 20 personen. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur ANBOacademie ANBOacademie Blz 14 / van 29

15 Deel 3 Opleidingen tot trainer of docent Soort cursus Datum Workshop Trainer Penningmeester Online terugkomdag Training Trainer Financiën in Balans Training Docent Ouderenadviseurs Trainers Penningmeesters Online Vrijwilligers Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Datum nog onbekend Datum nog onbekend Module individueel mobiliteitsadvies Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Module Valpreventie Docenten Vrijwillige Ouderenadviseurs Datum nog onbekend Training Spelleiders Levenskunst terugkomdag Spelleiders Datum nog onbekend Training Lokale Belangenbehartiging Vrijwilligers Datum nog onbekend Blz 15 / van 29

16 Workshop Trainer Penningmeester Online Terugkomdag Trainer/docent Als trainer penningmeester online, ook wel POL-trainer genoemd, ondersteunt u de afdelingspenningmeesters bij de boekhouding in Twinfield. Elk jaar organiseert de ANBOacademie een terugkomdag voor POL-trainers, om de meest actuele wijzigingen in de boekhouding van ANBO te bespreken, onderling ervaringen uit te wisselen en bij te scholen. POL-trainers. Met deze bijscholing willen wij u als POL-trainers op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boekhouding en van het programma Twinfield. Na de cursus kunt u afdelingspenningmeesters beter opleiden en ondersteunen. De workshop bestaat uit 2 delen: één dagdeel besteden wij aan inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van boekhouding en één dagdeel is bestemd voor het leren lesgeven aan groepen. Workshop. Afdeling Financiën van het verenigingsbureau en ANBOacademie. Najaar Op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden Kosten Training ANBOacademie en afdeling Financiën Catering/zaalhuur ANBOacademie Conform reglement Gewest Blz 16 / van 29

17 Train de Trainer voor Financiën in Balans Globale inhoud Docent Aantal deelnemers ANBO helpt trainers Financiën in Balans om ANBO-vrijwilligers op te leiden. Zij kunnen daardoor mensen helpen hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen bij schuldsituaties te begeleiden. Die vrijwilligers kunnen bij thuisadministratie, maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening, een belangrijke rol spelen. Door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd of beter begeleid worden. Ook kan de wachttijd voor schuldhulpverlening daarmee effectiever benut worden. De cursus is bestemd voor ervaren vrijwilligers, die beschikken over didactische vaardigheden en financieel inhoudelijke kennis. Ervaring met thuisadministratie of financiële hulpverlening is een pré. Na de cursus bent u in staat vrijwilligers op te leiden die ondersteunen bij thuisadministratie en te assisteren bij schuldhulpverlening. De cursus biedt inhoudelijke informatie om vrijwilligers op te leiden hulp te geven bij thuisadministratie aan de hand van een draaiboek. Op het programma staan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en didactische vaardigheden. Cursus duurt 1 dag. Nibud Nog niet bekend. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. 5 personen Kosten Training ANBOacademie Catering ANBOacademie Conform regeling Blz 17 / van 29

18 Training Docent Ouderen Adviseurs Als docent ouderenadvisering (DOA) leidt u vrijwilligers op tot Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). Deze cursus is alleen bestemd voor vrijwilligers die de VOA-cursus gevolgd hebben of die beschikken over relevante (werk)ervaring binnen het welzijnswerk. Daarnaast dient u over voldoende didactische en sociale vaardigheden te beschikken en moet u ook beschikbaar zijn om cursussen te kunnen geven. Alle kandidaten voor deze opleiding dienen te voldoen aan een vastgesteld profiel. Dit profiel is opvraagbaar via de Voor deelname aan de cursus houden wij een intakegesprek. Daarnaast moet het gewest akkoord gaan met deelname aan de cursus, zodat u na de cursus als docent in het gewestelijke team kan worden opgenomen. Na deze cursus kunt u samen met een gecertificeerde docent zelfstandig een cursus voor vrijwillige ouderenadviseurs opzetten en uitvoeren. We oefenen didactische vaardigheden als lesgeven, het begeleiden van groepen en het maken van huiswerkopdrachten. Ook geven we instructies en oefeningen om docenten te leren hoe zij VOA s gesprekstechnieken en adviesvaardigheden bij kunnen brengen en hoe zij grenzen kunnen stellen. Daarbij bouwen we relevante basiskennis op. We leggen uit wat vrijwillige ouderenadvisering inhoudt, wat de levensloopbenadering is en we lichten de vijf levensgebieden uit de levensloopbenadering toe. Vervolgens leren we u werken met een sociale kaart en hoe u informatie kunt opzoeken. Er zijn zeven bijeenkomsten met discussies, werkopdrachten en rollenspelen die om de twee weken plaatsvinden. In de tussenliggende weken moeten u opdrachten maken. Jaarlijks is er een terugkomdag om kennis bij te spijkeren. In het najaar van Aantal deelnemers Op het nieuwe verenigingsbureau van ANBO te Woerden. Minimaal 8 deelnemers. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur Conform regeling ANBOacademie ANBOacademie Blz 18 / van 29

19 Module Individueel Mobiliteitsadvies - bijscholing Kosten Als vrijwillige ouderenadviseur staat u een hulpvrager bij en adviseert u hem over regelgeving en voorzieningen op het gebied van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Voor specifieke advisering over veilige mobiliteit, het voorkomen van immobiliteit en sociaal isolement is vanuit het project Blijf Veilig Mobiel een aanvullende module individueel mobiliteitsadvies ontwikkeld. Docenten ouderenadvisering (DOA) of Ouderenadviseurs (VOA). Met deze module verwerft u basiskennis en vaardigheden op het gebied van verkeersveilige mobiliteit voor senioren. Hiermee kunt u adequaat en op maat advies geven bij (im)mobiliteitsproblemen van senioren. Wij leren u (im)mobiliteit en verkeers(on)veilig gedrag te herkennen. Wij geven u inzicht in vormen en mate van mobiliteitsgedragsproblemen. De cursus verschaft ook praktisch inzicht in mogelijke knelpunten. Bovendien draagt de cursus oplossingen aan en geeft adviezen aan de hand van een stroomschema dat wij u ter beschikking stellen. Bijscholing voor DOA of VOA. Nog onbekend Nog onbekend. Project Blijf veilig mobiel en ANBOacademie Blz 19 / van 29

20 Module Valpreventie bijscholing Jaarlijks belanden zo n ouderen op een afdeling Spoedeisende Hulp voor letsel na een ongeval. In driekwart van die ongevallen wordt het letsel veroorzaakt door een val. Een groot deel van deze valongevallen is te voorkomen. Met de inzet van veiligheidsadviseurs probeert de stichting Consument en Veiligheid het aantal valincidenten te verminderen. Deze cursus leidt u op tot veiligheidsadviseur. Voor Docenten Ouderenadviseurs (DOA s). Deze training heeft tot doel om DOA s in staat te stellen Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA s) op te leiden tot veiligheidsadviseur. Veiligheidsadviseurs kunnen huisbezoeken bij zelfstandig wonende ouderen afleggen. Zij brengen risico s in huis in kaart en geven advies, zodat het risico op een valongeluk afneemt. Dit programma geeft u als DOA inzicht in: Cijfers, achtergronden, oorzaken en gevolgen van valongelukken in en om het huis; De veiligheidsbeleving van ouderen en hoe hiermee om te gaan; In de functie van en aanpak door de veiligheidsadviseur; Het werken met de veiligheidschecklist en het geven van veiligheidsadviezen; Hoe u met VOA s huisbezoekgesprekken kunt oefenen. Kosten Een opleidingsdag met instructie. Voor nieuwe DOA s is het een onderdeel van het DOA-cursusprogramma. Voor bestaande DOA s is het een terugkomdag. Nader te bepalen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. ANBOacademie Blz 20 / van 29

21 Training Spelleider Spel Levenskunst Vijftigplussers hebben in hun leven met veranderingen te maken. Thuis, op het werk, in relaties en natuurlijk ook lichamelijk. Het spel Levenskunst laat senioren met elkaar ontdekken hoe ze met deze veranderingen om kunnen gaan, zodat ze meer sturing kunnen geven aan hun eigen leven. Als u senioren daarbij wilt begeleiden dan is deze cursus uitermate geschikt voor u. Iedereen die weet wat er leeft bij mensen boven de vijftig en die tijdens bijeenkomsten voor senioren het spel Levenskunst willen begeleiden. Deze cursus is bedoeld om u in staat te stellen zelfstandig het spel Levenskunst te begeleiden. De rol van de spelleider is cruciaal. Deze bewaakt de voortgang van het spel en zorgt ervoor dat de spelers zich op hun gemak voelen. Deze workshop behandelt alle facetten van het spel Levenskunst, zodat u als spelleider met groepen ouderen aan de slag kunt. U leert hoe u deelnemers kunt stimuleren om in groepsverband na te denken over persoonlijke levensvragen en kansen en mogelijkheden te ontdekken om met veranderingen om te gaan. De spelleiders volgen een workshop van een halve dag, ongeveer 4 uur, en kunnen na afloop een spel kopen. Trainer/docent Aantal deelnemers Ria van Eijck en Annemiek Waterborg Nog niet bekend. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Maximaal 16 deelnemers Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur Spel Levenskunst Conform regeling ANBOacademie ANBOacademie Spelleider betaalt eigen spel. Blz 21 / van 29

22 Spelleiders Levenskunst - opfriscursus Als spelleider van het spel Levenskunst bent u vast benieuwd naar hoe het andere spelleiders is vergaan de afgelopen tijd. Deze terugkomdag stelt u in staat om met andere spelleiders ervaringen uit te wisselen. Spelleiders Levenskunst die door de ANBOacademie In 2010 en 2011 zijn opgeleid. Trainer/docent De opfriscursus is bedoeld om spelleiders te motiveren en te inspireren om het spel te blijven spelen. Tijdens deze terugkomdag wisselen spelleiders onderling ervaringen uit om van elkaar te leren. Hoe pak je het spel aan? Hoe stimuleer je deelnemers? Wat kan het spel teweeg brengen bij deelnemers? Hoe ga je daarmee om? Interactieve workshop van 1 dagdeel van ongeveer 4 uur. Medewerker van ANBO. Nader te bepalen. Op het Verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Kosten Training ANBOacademie Catering/zaalhuur ANBOacademie Conform reglement ANBOacademie Blz 22 / van 29

23 Training Lokale Belangenbehartiging Aantal deelnemers Wilt u vrijwilligers ondersteunen die lokaal actief zijn op het gebied van collectieve belangenbehartiging? En hen begeleiden bij hun lokale lobby en adviseringsactiviteiten? Dan is deze cursus bedoeld voor u. Vrijwilligers met ervaring in lokale belangenbehartiging, zodat zij anderen hierin kunnen ondersteunen. Met deze cursus willen we u voldoende basiskennis geven om regionaal vrijwilligers op te kunnen leiden, zodat zij dan op lokaal niveau hun lobbyactiviteiten uit kunnen voeren en hun invloed uit kunnen oefenen in diverse lokale platforms, commissies en raden. Deze cursus verschaft u basiskennis van de lokale politiek, de procedures en het proces van de gemeentelijke besluitvorming. De cursus geeft u inzicht in de taken en rollen van lokale spelers zoals gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders, ambtenaren en inzicht in de manier waarop lokale diensten werken. Ook informeren wij u over ANBO-standpunten over belangrijke thema s in het ouderenbeleid. Daarnaast geven wij u inzicht in de middelen die u ter beschikking staan bij de uitvoering van uw taken. Voorbeelden zijn de (kader)advieslijn, nieuwsbrieven, het ANBO-forum op website etc. Dit is een train-de-trainer-cursus waarbij trainers onderling ervaringen uit kunnen wisselen met elkaar. Nader te bepalen. Op het verenigingsbureau van ANBO te Utrecht, na mei 2012 op het nieuwe verenigingsbureau in Woerden. Minimaal 8 personen en maximaal 15 personen. Kosten Training ANBOacademie Catering ANBOacademie Conform regeling Blz 23 / van 29

24 Deel 4 Cursussen en themabijeenkomsten voor ANBO-leden Soort cursus Datum Cursus Levensverhalen Schrijven Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Cursus Rust ZONDER Roest Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Spel Levenskunst Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Een Nieuwe Levensfase Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Themabijeenkomst Energievoorlichting Leden van afdelingen In overleg met afdeling/regio/gewest Blz 24 / van 29

25 Cursus Levensverhalen Schrijven Sommige senioren willen voor hun kinderen of kleinkinderen opschrijven hoe het vroeger was. Andere senioren zijn bezig met een complete autobiografie en willen leren hoe ze niet alleen feitelijk, maar ook goed leesbaar kunnen opschrijven hoe hun leven gelopen is. De praktijk leer dat mensen die op het eerste gezicht een normaal of doorsnee leven leiden, met prachtige verhalen komen. Verhalen die het verdienen om overgeleverd te worden aan andere generaties. Als afdeling kunt u deze cursus aanbieden als extra activiteit in aanvulling op uw reguliere activiteiten. De anboacademie kan u in contact brengen met een trainer die hiervoor speciaal is opgeleid door de ANBOacademie. Vervolgens stelt u een datum vast, regelt een locatie en nodigt u een groep senioren uit om de cursus te volgen. Trainer/docent Iedere senior kan deelnemen. Schrijfervaring is niet noodzakelijk. Verhalen op een prettig leesbare manier voor anderen op te schrijven. Elke les bevat een oefening die helpt om herinneringen naar boven te halen. Daaruit volgt dan het begin van een levensverhaal dat de cursist thuis verder kan uitwerken. In de volgende les bespreken we die uitwerking. Vervolgens beginnen we weer met een nieuw onderwerp. Zo hebben de deelnemers aan het einde van de cursus acht verhalen uit hun leven opgeschreven. In deze cursus ligt de nadruk op schrijven, maar het vertellen en met elkaar delen van herinneringen is ook belangrijk. Deelnemers krijgen van de docent een reactie op hun teksten. De cursus bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur. Professionele docent. Te bepalen in overleg met de docent. Te bepalen door de afdeling die de cursus organiseert. Kosten Training Deelnemers Catering/zaalhuur Deelnemers Deelnemers Blz 25 / van 29

26 Cursus Rust ZONDER Roest Deze cursus is vooral gericht op senioren die samen met anderen stil willen staan bij de mogelijkheden die de nieuwe levensfase na hun pensionering hun biedt. Wat wil ik nog en wat kan ik nog? Als afdeling kunt u deze cursus aanbieden als extra activiteit in aanvulling op uw reguliere activiteiten. De anboacademie kan u in contact brengen met een trainer die hiervoor speciaal is opgeleid door de ANBOacademie. Vervolgens stelt u een datum vast, regelt een locatie en nodigt u een groep senioren uit om de cursus te volgen. Trainer/docent Alle gepensioneerde senioren kunnen deelnemen aan deze cursus. Leeftijd en opleiding spelen geen rol. Stilstaan bij de mogelijkheden die de nieuwe levensfase na pensionering biedt. In de bijeenkomsten komen de volgende zaken aan de orde. Beeldvorming over ouder worden. Talenten op een andere manier inzetten. Oude wensen en dromen. Nieuwe activiteiten en nieuwe mogelijkheden ondanks eventuele beperkingen. Onder het motto: We zijn nooit te oud om met en van elkaar te leren en zo allerlei nieuwe ideeën op te doen. De cursus bestaat uit 5,6 of 9 bijeenkomsten van 2,5 uur. Door ANBOacademie opgeleide trainers die zelf senior zijn. Te bepalen in overleg met de trainer. Te bepalen door de afdeling die de cursus organiseert. Kosten Training Deelnemers Catering/zaalhuur Conform regeling Deelnemers Deelnemers Blz 26 / van 29

ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011

ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011 Aanbod najaar/winter 2011 1 INHOUD pag Inleiding 3 OVERZICHT najaar/winter 2011 4 Workshop Secretaris 5 Workshop Conflicthantering 6 Terugkomdag POL-Trainers 7 Docentenopleiding VOA 8 Spelleider Spel Levenskunst

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden!

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden! ANBO Informatief nr. 13 week 32 aug 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Volg ANBO directeur

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Train de Trainers Samen Nederlands leren

Train de Trainers Samen Nederlands leren Tonny van Breukelen Train de Trainers Samen Nederlands leren Cursus voor docenten Nederlands als tweede taal ten behoeve van het project Samen Nederlands leren Stichting Beter Zien Anders Kijken Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Inleiding In dit programmaoverzicht is het complete aanbod opgenomen van basiscursussen en bijscholing voor de vrijwillige ondersteuners die lokaal voor kwetsbare

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR Data : 16 en 17 februari 2017 en een nakomdag Trainer : Marcel Reijnen Accommodatie : Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Projectcode : 17001MRE

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. De modulen van de scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent wordt hier nader uitgewerkt. Tevens worden de organisatie en de kosten beschreven.

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave najaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + (en jonger) Door 50 + Leren in een rustig

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Beste vrijwilliger, In navolging van de succesvolle workshop dagen van voorgaande keren, organiseert het Vrijwilligers College op 21

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017

TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017 TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017 TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES VOORJAAR 2017 Hieronder zie je het trainingsprogramma voor

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligersacademie Vrijwilligers Academie Drechtsteden Cursusoverzicht najaar 2013 Vrijwilligersacademie www.vrijwilligoppad.nl De Vrijwilligers Academie Drechtsteden is de plek waar vrijwilligers of mensen die vrijwilliger

Nadere informatie

Van te voren is geïnventariseerd onder de deelnemers waarom ze POL-trainer zijn geworden. Redenen die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in:

Van te voren is geïnventariseerd onder de deelnemers waarom ze POL-trainer zijn geworden. Redenen die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in: Verslag bijeenkomst POL-trainers d.d. 6 oktober 2011 in het Geldmuseum te Utrecht Aanwezig POL-trainers: Dhr Rademaker, Dhr Zijp, Dhr Schneiders, Dhr Ramakers, Dhr Beek, Dhr Bins, Mevr Hodzelmans, Dhr

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP Vakmensen CNV Geldzorg Geldzorgen los je samen op Financiële zorgen van werknemers hebben een grote impact op de werkvloer. Denk aan verlies van concentratie, irritaties, ziekteverzuim

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp Vragen & discussie Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit voorjaar ook twee opleidingen

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Alle opleidingen en trainingen zijn door de BPBI positief beoordeeld met PE punten. Ook bij de NBPB tellen zij mee als scholingspunten.

Alle opleidingen en trainingen zijn door de BPBI positief beoordeeld met PE punten. Ook bij de NBPB tellen zij mee als scholingspunten. Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit jaar ook twee opleidingen aan die in

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

PR Beleid. Verdiepingstraining

PR Beleid. Verdiepingstraining PR Beleid Verdiepingstraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Als ondernemingsraad heeft u de taak om een aantal zaken aan uw achterban kenbaar te maken zoals een jaarverslag, agenda s e.d.

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Inleiding. Dit aanbod is tot stand gekomen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, vragen en signalen vanuit vrijwilligers en organisaties.

Inleiding. Dit aanbod is tot stand gekomen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, vragen en signalen vanuit vrijwilligers en organisaties. INHOUD Inleiding... 4 Basistraining: Nieuwe vrijwilligers... 5 Workshop: Vergaderen... 6 Workshop: Werving bestuursleden... 7 Informatiebijeenkomst: Vrijwilligerswerk... 8 Workshop: Groepsactiviteiten

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Workshop Leve het Verschil!

Workshop Leve het Verschil! Workshop Leve het Verschil! Een energieke workshop over talent in samenwerking. Teamrollen bieden je team een gemeenschappelijke taal waarmee zij op een positieve manier kunnen praten over hun samenwerking.

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES NAJAAR 2016

TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES NAJAAR 2016 TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES NAJAAR 2016 TRAININGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS FINANCIËN, INFORMATIE EN ADVIES NAJAAR 2016 Hieronder zie je het trainingsprogramma voor vrijwilligers

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Woonadvies voor senioren

Woonadvies voor senioren Trainingsgids Woonadvies voor senioren Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, medewerkers en vaklieden die adviseren over woongemak, comfort, veiligheid en gezond wonen Aanbod trainingen Wilt u

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders in 2016

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders in 2016 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders in 2016 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit jaar ook vier opleidingen aan

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie