Medezeggenschapsraad Ludgerschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapsraad Ludgerschool"

Transcriptie

1 Medezeggenschapsraad Ludgerschool Vergaderadres: St Bonifaciusstraat 8, 3553 SR Utrecht Vergadertijd: uur uur Aanwezig: Anouschka (voorzitter), Sarah, Betty, Nathalie, Saskia, Jill, Marian, Paul, Erik (notulist). Afwezig: Lies, Mieke, Chantal Notulen dinsdagavond 10 februari nderwerp type tijd pening Anouschka opent de vergadering. Sarah van der Horst en de overige aanwezigen stellen zich aan elkaar voor. Sarah zit bij deze vergadering omdat ze interesse heeft in het MR- lidmaatschap. Vaststelling notulen Goedgekeurd. Marian laat ze op de website zetten. Vaststellen agenda Cursus MR en aanpassing website: We kijken tijdens deze vergadering of we aan deze punten toekomen. Het is goed om 'post' op te nemen in de agenda en het postvak ven de MR (in de keuken) regelmatiger te checken. Verder akkoord Actielijst voorgaande vergadering TS evaluatie Schoolplan Communicatie Cursus MR Continurooster (Marian, Paul en Anouschka) Hoe gaat het? Marian vertelt dat het te vroeg is om te zeggen hoe de TS financieel uitkomt. p dit moment zijn de administratiekosten (planning roosteren, correspondentie gastouders) die Jeroen en Frans voor hun rekening nemen gering, maar deze kosten moeten in de toekomst wel mee worden begroot. Daarnaast hebben nog ong. tien ouders niet betaald. Deze zullen telefonisch worden benaderd. Als dit niets oplevert zullen ze uiteindelijk worden gesproken. De TS-enquête is akkoord. We besluiten de vraag over de financiële bijdrage eruit te halen. Marian verspreidt de enquête op papier en via internet aan alle ouders. Uiterste inleverdatum is vrijdag 20 februari as. Speerpunten MR dit schooljaar (zie MR jaarverslag ) Afzonderlijke doelen en acties, status: Communicatie 1 De website is aangepast en in concept g d naar allen. Wegens tijdgebrek mailen we de feedback naar Anouschka die hem daarmee definitief maakt en mailt naar Marcel zodat deze definitieve versie online kan zetten. 2. Nieuwe schoolplan van de Ludgerschool I

2 We doen een gezamenlijke een oefening waarin we brainstormen over de vraag 'Wat moeten onze kinderen aan kwaliteiten en ontwikkelingen op hebben gedaan als ze ze de Ludgerschool verlaten'? We werken dit concept uit a.h.v. vier speerpunten die specifiek gelden voor de Ludgerschool en die uiteindelijk hun vertaalslag krijgen in het schoolplan, te weten: Marian verwerkt deze acties in het jaarplan die ze als format aan ons opstuurt; feedback hierop wordt verwerkt; de uiteindelijke versie wordt in mei gepresenteerd en moet in juli klaar zijn. 3. Nieuwe media en ICT in onderwijs. We hebben hiervan nog geen concrete uitwerking maar komen wel overeen dat de volgende processen moeten gaan ondersteunen: samen vs. individueel leren; individuele coaching (op maat) vs. klassikale kennisoverdracht MR leden en verkiezingen Uitgaande van de geleding van vier ouders en vier leerkrachten kunnen Paul en Anouschka uit de MR omdat er met Sarah erbij vier ouders over blijven. We gaan echter eerst inventariseren of er nog meer gegadigden onder de ouders zijn. Tot die tijd bezinnen Paul en Anouschka zich op het geleidelijk afvloeien. Marian verspreidt een wervingsbrief onder de ouders Juf Lies heeft de MR verlaten vanwege haar drukke bezigheden. Zonder haar komt de geleding van de leerkrachten op vier personen. Pauze Nieuwe CA leraren Deze gaat in per 1 augustus as. Het doel hiervan is het verspreiden van de werkdruk van de leerkrachten. In de praktijk betekent dit dat ze tijdens werkdagen niet langer dan de tijden mogen werken maar door moeten weken in de vakanties. Het team vraagt zich op voorhand ernstig af of dit effectief is en leidt tot minder werkdruk. We horen dit punt de volgende keer terug. Beleid van de school & onderwijs (Marian) 1. Telling leerlingen per 1 april 2015: totaal 417. Het komt erop neer dat er twee groepen moeten komen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Waarvan groepen 5 en 7 41 leerlingen bevatten dus deze uiteen vallen in relatief kleine groepen. Dit is verre van ideaal, dus de formatie zal hierop aangepast moeten worden. 2. Status nieuw rapport: De werkgroep verwerkt de feedback op dit moment tot de definitieve versie. RI & E (Marian en Erik) De luxaflex in de speelzaal wordt op dit moment schoon gemaakt. Informatie over GMR: Er is bij de GMR een reorganisatie gaande. m die reden hebben we al een tijdje niets gehoord. We wachten op bericht. Cursus MR: Het AB verzorgt (o.a.) voor Villa Nova en Kameleon een basiscursus voor de MR. De oudergeleding van deze MR besluit om hieraan deel te nemen. Marian zorgt voor de aanmeldingen en stelt ook de afwezigen AP I Inf Inf

3 op de hoogte. Als er na deze cursus nog behoefte is voor aanvullende, scholing kunnen we gebruik maken van het aanbod van Nathalie. Personeel, team (Marian) * Juf Inge is zwanger, zij gaat na de meivakantie met verlof. Haar ib- taken worden overgenomen door Frouke Vegter, haar 2 dagen voor de klas worden overgenomen door juf Myrthe, LI- stagiaire afkomstig van de Gertrudisschool. * Juf Mieke is ook zwanger, zij gaat 24 juni met verlof. * Juf Liesbeth gaat per 20 februari as. Met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Virginia? * Marian zal vanaf 9 maart voor ongeveer een periode van vier weken worden vervangen vanwege een oogoperatie. Rondvraag/mededelingen Saskia vraagt hoe op de Ludgerschool wordt omgegaan met een kind wat op de school niet het juiste onderwijs kan krijgen. Marian legt uit dat zo'n kind in het kader van Passend nderwijs door een Toelaatbaarheidscommissie wordt doorverwezen naar een basisondersteuning in de vorm van drie arrangementen. Is dit onvoldoende, dan kan het kind door dezelfde commissie worden aangemeld voor speciaal onderwijs. Dit komt zelden voor. Actielijst en punten aankomende vergadering Actiepunten: format schoolplan (Marian) verspreiding TS-enquête (Marian) formulier werving nieuwe MR leden (Marian) vernieuwing website (Anouschka) Agendapunten volgende keer: Terugkoppeling V-vergadering (Erik) Verloop verbouwing (Marian) RI & E: architect? (Marian, Erik) Nieuwe CA leraren: terug horen (Marian) Groeiformatie: terug horen (Marian) Tegenlicht docu: 'ntwikkelingen in het nderwijs' (Nathalie) nderwijs (vernieuwingen, wijzigingen), studiedagen (Marian) Veiligheid (sociaal-emotioneel en fysiek), status (Marian) Uitwisseling MR- magazines (Nathalie) De nieuwe cao is te vinden op de website van de KSU onder het kopje personeelshandboek. De werktijdfactor binnen de KSU Met ingang van 1 augustus 2015 zal de KSU, conform de onderwijs cao, de 40-urige werkweek invoeren en de 8-urige werkdag. Door de invoering van de 40-urige werkweek zijn we ook in staat om een eenduidig en consistent beleid te gaan voeren m.b.t. de aanstelling en werktijdfactoren van medewerkers binnen de KSU. De verschillende berekeningsmodellen en werktijdfactoren die tot nu toe werden gebruikt worden hiermee verleden tijd. De werktijdfactor van huidige medewerkers zal niet verplicht worden gewijzigd, dit gaat op basis van vrijwilligheid. Indien je geen wijziging van je wtf wenst, dan zal dat ook niet plaatsvinden. De werktijdfactor zal gekenmerkt worden door 1 decimaal achter de komma, i.p.v. de vier decimalen die nu nog achter de komma staan. Elke medewerker krijgt in februari een brief met daarin meer uitleg over deze wijzigingen, je huidige wtf en een uitnodiging om met je schoolleider in gesprek te gaan over een mogelijke aanpassing van je wtf.

4 Tellingen per 1 april 2015 per jaargroep Groep 1 82 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal 417 Per Instemmingsrecht; een besluit wordt alleen genomen in overleg en overeenstemming met de MR of MR geleding), hebben een veto stem. Adviesrecht: voorstellen moeten ter advies aan de MR voorgelegd worden. De MR heeft het recht met argumentatie advies-voorstellen te doen. Het bevoegd gezag mag beargumenteerd van uitvoering van de advies-voorstellen afzien. Wettelijk vastgelegd in WMS: = nderling overleg Inf= Informerend I = Instemmingsrecht hele MR A = Adviesrecht hele MR I = instemming van ouders IP = Instemming van personeel A = Advies van ouders AP = Advies van personeel Voor de Website: Schoolplan De MR heeft tijdens de afgelopen vergadering gebrainstormd over de kenmerken en kwaliteiten van de Ludgerschool op de volgende vier gebieden: * * * * Binnen deze 'speerpunten' stond de volgende kernvraag centraal: 'Wat moeten onze kinderen aan kwaliteiten en ontwikkelingen op hebben gedaan als ze ze de ludgerschool verlaten'? De uitwerking van deze speerpunten krijgen hun vertaalslag in het schoolplan. Deze wordt in mei gepresenteerd en moet in juli klaar zijn voor publicatie op de website. Verkiezingen mdat Anouschka Scholten en Paul Rossewij de Medezeggenschap Raad (MR) gaan verlaten en we hebben gekozen voor een bezetting van vier (ouders) om vier (leerkrachten) komt er een vacature vrij voor een ouder. Een aanmeldingsformulier is inmiddels verspreid onder de ouders.

5 Evaluatie TS Er is inmiddels een enquête over de Tussen Schoolse pvang (TS) verspreid onder de ouders. Afgelopen vrijdag 20 februari was de uiterste inleverdatum van de enquête. De informatie van zowel ouders als overblijfouders is van belang om de TS te verbeteren. De financiering van de TS is nog niet helemaal in beeld. CA p 1 augustus as. gaat de nieuwe CA voor het onderwijs in. Belangrijkste wijziging hierin is een regeling om de werkdruk van de leerkrachten te 'spreiden'. In de praktijk betekent dit dat ze tijdens werkdagen niet langer dan gegeven tijd mogen werken maar door moeten weken in de vakanties. Het team vraagt zich op voorhand ernstig af of dit effectief is en leidt tot minder werkdruk. We horen hier later meer over terug. Wijzigingen datums MR-vergaderingen in mei en juni De datums van de volgende vergaderingen zijn niet 19 mei maar 26 mei, in juni niet 16 juni maar 23 juni.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl

JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl JAARKATERN Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl 2013-2014 Inhoud De Aloysiusschool in 2013-2014... 3 1. Wie zijn wij?... 3 2. Onderwijs... 3

Nadere informatie

Notulen GMR PO (PLENAIR)

Notulen GMR PO (PLENAIR) Notulen GMR PO (PLENAIR) Plaats en datum bespreking: Groningen, 22 oktober 2014 Aantal bladen: 1 van 3 Bijlage(n): - Nummer: 0 Opgemaakt door: S. Tuinsma Onderwerp/overlegorgaan: GMR PO Aanwezigen: Mevr.

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie

3.19 Eigen Risicodrager (ERD)

3.19 Eigen Risicodrager (ERD) Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 4 juni 2015 17-06-2015 08-06-2015 3.19 Eigen Risicodrager (ERD) Voor vervangingskosten Aves Personeel/Eigen Risicodrager (ERD) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie