Stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting. Veenendaal. Rapport. inzake de. Jaarrekening 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting. Veenendaal. Rapport. inzake de. Jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 Stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting te Veenendaal Rapport inzake de Jaarrekening 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. I. JAARVERSLAG 5 1. Voorwoord 7 2. Bestuur Cursussen Educatiecommissie Informatieavonden voor kerkenraden Studiedagen Het kantoor Bestuurssamenstelling en medewerkers Verslag klachtencommissie Cursusgegevens Deelnemers studiedagen 13 3

4 4

5 I. JAARVERSLAG 5

6 6

7 1. Voorwoord Namens het bestuur van de stichting Psycho Pastorale Toerusting mag ik u het jaarverslag 2014 presenteren. We mogen dankbaar terugzien op het afgelopen jaar. Het werk mocht goede doorgang vinden door de inspanningen van onze en en trainers op locatie, onze cursuscoördinator Corina van Renssen en onze vrijwilligers op kantoor. De cursussen op vier locaties trokken helaas wel minder deelnemers dan gehoopt en dat betekent voor ons als bestuur en stichting een blijvende inspanningsverplichting m.b.t. de PR. Een nieuwe uitdaging voor Daarnaast is de menskracht bij de stichting beperkt en kwetsbaar. Met name omdat de stichting veelal draait op vrijwilligers. Dit geeft beperkingen bij het uitwerken en opzetten van nieuwe of extra activiteiten. Mogen wij daarom een beroep doen op onze achterban om ons blijvend te ondersteunen. Door vrijwilliger te worden of door als ambassadeur van de PPT binnen uw eigen familie- en vriendenkring en binnen uw eigen kerkelijke gemeente de cursussen van de PPT te promoten. Ook willen we u vragen voor onze stichting te blijven bidden en haar geldelijk te ondersteunen. Opdat zij blijvend tot zegen mag zijn voor de christelijke gemeenten in ons land. P. Nobel, voorzitter 7

8 2. Bestuur en medewerkers Het bestuur van de stichting PPT bestond in 2014 uit Pieter Nobel (voorzitter), Albert van der Woude (penningmeester), Jos Markus-Schuurman (secretaris), Berend Okma (2 e voorzitter), Dirk Blijleven (2 e secretaris) en Sjoerd van der Velde (tevens lid educatiecommissie). Aftredend waren Pieter, Sjoerd en Jos, zij bleven actief in het bestuur. Hiernaast is er nog een vacature. De vijf bestuursvergaderingen werden ondersteund door Jan van Garderen (kantoorvrijwilliger en adviseur) en Egberdina van Mourik (notulist). Verder is er natuurlijk de educatiecommissie, bestaande uit Sjoerd van der Velde, Eefje Ravenhorst en Corina van Renssen. Voor de openstaande vacature is Jannie van Dijken bereid gevonden om de commissie te versterken. De cursuscoördinator blijft de spil van de stichting. Dit wordt bij elke activiteit weer bevestigd. Het bestuur waardeert de inzet van Corina van Renssen op deze post dan ook zeer. De uitvoering van de vele werkzaamheden, in goede samenwerking met en, trainers en (kantoor)vrijwilligers is haar toevertrouwd en tot zegen voor de stichting. De kantoorvrijwilligers Willie van de Kleut, Johan Moezel en Jan van Garderen zijn achter de schermen al jaren de motor van de stichting. Zij onderhielden ook dit jaar weer de contacten met cursisten en regelden o.a. de lesmappen en materialen. Waar mogelijk werden zij ondersteund door Gerda Smit. En hiernaast zijn er nog de PR vrijwilligers, op wie de stichting altijd een beroep mag doen voor bijvoorbeeld het bemensen van onze stands op beurzen. Ook blijft het bestuur dankbaar voor de en en trainers die zich inzetten voor de stichting. Dankzij hen wordt de goede kwaliteit van de cursussen behouden. Bij de klachtencommissie zijn dit jaar opnieuw geen klachten binnengekomen. Helaas is een lid van de klachtencommissie, de heer drs. N.C. van Velzen, ons ontvallen. De vacature is ingevuld door Esther Schinkelshoek. Andere commissieleden zijn drs. P.L. Hellinga, dhr. J.H.L. Bezemer en drs. A. de Groot. Activiteiten en speerpunten Een opsomming van de activiteiten en speerpunten binnen het bestuur in 2014: PR: Om de cursussen tegen een betaalbaar tarief te kunnen blijven aanbieden, is een minimum aantal cursisten van 200 per jaar nodig. Hoe dit aantal vast te houden, danwel te verhogen, is een vast onderwerp tijdens de vergaderingen. Hoe geven we invulling aan onze PR? We noemen een aantal voorbeelden: - Er is een plan uitgewerkt om dominees en gemeenten te benaderen. Ondanks veel inspanning heeft dit minder resultaat opgeleverd dan gehoopt. - Inventarisatie van gemeenten met pastorale teams PPB ers. - De teksten op de website zijn herzien. - Door extra PR inspanningen is het dit jaar alsnog gelukt om een cursus in Goes te starten. - Er kon een artikel over de stichting in het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad geplaatst worden. - Er is intensiever contact met de drukker in gang gezet voor ideeën m.b.t. PR. - Het idee is uitgewerkt voor een open lesdag in januari Medewerkers: Vanuit het beleidsplan is nogmaals benadrukt hoe belangrijk de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers is. - De diverse functies en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden binnen de stichting zijn afgelopen jaar opnieuw beschreven. Dit ter vervanging van het verouderde bestuursreglement. - De vergoeding voor de trainers is verhoogd. - Het contract met de huidige cursuscoördinator is voor onbepaalde tijd verlengd. - Er is een startbijeenkomst gehouden, waarin het bestuur o.a. het beleidsplan heeft 8

9 gepresenteerd. - Er is vanuit het bestuur in november een evaluatiegesprek georganiseerd met de kantoorvrijwilligers. Financieel: - In elke nieuwsbrief geeft de penningmeester een financiële update. - Er is in de nieuwsbrief aandacht gegeven aan legaten en fiscale voordelen van giften. - Het RfB keurmerk is behouden. - Er wordt gekeken naar een alternatief voor de (dure) leslocatie in Veenendaal. Educatiecommissie: - Een van de speerpunten is het actualiseren van het lesmateriaal. Mirjam van Vliet gaat hier dit jaar volop mee aan de slag, met ondersteuning van Jannie van Dijken. Tot slot De mankracht bij de stichting blijft beperkt en kwetsbaar. Met name omdat de stichting draait op vrijwilligers en slechts één betaalde parttime kracht.. Ondanks ieders grote inzet en betrokkenheid, merkt het bestuur dat dit beperkingen geeft bij het uitwerken en opzetten van nieuwe of extra activiteiten. Daarentegen ziet het bestuur dat extra activiteiten juist nodig zijn voor werving van cursisten en het inspelen op veranderingen om de toekomst van de stichting te borgen. Deze uitdaging houdt het bestuur bezig. In 2015 moet blijken welke koers hierbij moet worden gevolgd. Egberdina van Mourik Notulist PPT 9

10 3. Cursussen Eerste halfjaar 2014: - het afronden van cursusseizoen De basiscursus en de vervolgcursus zijn afgerond in Gouda, Veenendaal en Lelystad. In Rijssen sloten we de laatste Vervolgcursus af. Dit was voor Rijssen het laatste PPT-seizoen. We zijn dankbaar dat we met en, gasten en trainers een goed studiejaar mochten hebben. Tweede halfjaar 2014: - de start van het cursusseizoen In Gouda, Veenendaal en Lelystad startten in september zowel de basis- als de vervolgcursus. In Goes startte alleen de basiscursus. 159 cursisten in totaal. 4. Educatiecommissie De Educatiecommissie bestond in 2014 uit vier leden: -een bestuurslid dhr. Sj. van der Velde -een trainer mw. Jannie van Dijken (vanaf juli 2014) -een pastoraal begeleider mw. E. van Ravenhorst -de PPT-cursuscoördinator mw. J.G. van Renssen De commissie vergaderde dit jaar zes maal, waarvan een aantal keren met (een deel van de) trainers en en. Ondermeer de volgende onderwerpen werden besproken: voortgang en kwaliteitsbewaking van de cursussen, motivatiegesprekken met nieuwe en, voorbereiding studiedagen en PR-activiteiten. 5. Informatieavond voor gemeenteleden, kerkenraden of pastorale teams Op verzoek beleggen we een thema- of informatieavond voor een plaatselijke gemeente, voor een kerkenraad of voor een pastoraal team. Ook is er een mogelijkheid om een wat uitgebreider advies of een wat langer durende training aan te vragen. In 2014 werd van dit aanbod geen gebruik gemaakt. 6. Studiedagen PPT In het voorjaar verzorgde de PPT een studiedag over het thema Samen-Leving? over pastoraat in een participatiesamenleving. 100 deelnemers kwamen hiervoor naar Veenendaal. In het najaar was het thema van de studiedag Ik kán niet meer over pastoraat rond suïcide. Samen met de PPT-vrijwilligers beluisterden 181 deelnemers de lezingen van mw. Henrike Rebel en mw. Margriet van der Kooi rond dit thema. 7. Het kantoor De boekhouding van de stichting wordt verzorgd door een vrijwilliger, dhr. B. Schaafsma. Ook is er een PR-team met vrijwilligers. Zij presenteren de PPT bij verschillende activiteiten in het land. Het PPT-kantoorteam bestond in 2014 uit vier vrijwilligers en een cursuscoördinator. In de loop van 2014 heeft een van deze vrijwilligers, mw. Gerda de Jong, haar werkzaamheden moeten beëindigen vanwege fysieke beperkingen. De kantoorvrijwilligers zorgen er voor dat de PPT s ochtends telefonisch goed bereikbaar is. Ook verwerken zij de contacten en de betalingen. Het kantoorteam bereidt verder ondermeer de studiedagen voor, verzorgt het lesmateriaal voor de basis- en vervolgcursussen en koppelt sprekers aan gemeenten met een spreekbeurtverzoek. 10

11 8. Bestuurssamenstelling en medewerkers per 31 december 2014 Bestuur: Mevr. C.J. Markus Schuurman bestuurslidsecretaris D. Blijleven bestuurslid Ds. P. Nobel bestuurslidvoorzitter Ds. B.D. Okma bestuurslid Ds. Sj. Van der Velde bestuurslidlid Educatiecommissie A. van der Woude bestuurslidpenningmeester Mevr. mr. P.L. Hellinga Medewerkers: Mevr. J.G. van Renssen - ten Napel Docententrainers: Mevr. P. van Bodegraven Dhr. W. van de Brug Drs. R. Hondsmerk Ds. J. het Lam Ds. PJ.I. Passchier Ds. P. Trimp Drs. P.J. Verhagen Mevr. M. Boog - Bolier Mevr. P.H.C. Bos de Kleuver Mevr. M. Bos - Meeuwsen Mevr. A. Brouwer Dhr. H. de Graaf Mevr. L. Harting Dondorp Mevr. W. van den Hee - Schuitema Dhr. H. Meijer Mevr. J. Verduijn - Koffeman Mevr. M. van Vliet Mevr. J.D. van der Zee Vrijwilligers: Dhr. J.M. van Garderen Mevr. W. van de Kleut Dhr. J. Moezel Mevr. E. van Mourik Dhr. A. Schaafsma Mevr. E. van Ravenhorst Mevr. J. van Dijken juridisch adviseur cursuscoördinator inval trainer trainer trainer inval trainer trainer trainer trainer trainer trainer inval trainer secretariaat cursusadministratiesecretariaat algemeen notulist bestuursvergaderingen boekhouding lid Educatiecommissie lid Educatiecommissie 11

12 9. Verslag van de klachtencommissie van de Stichting voor Psycho Pastorale Toerusting over het jaar 2014 De klachtencommissie bestond begin 2014 uit de volgende leden: voorzitter: mw. mr. drs. P.L. Hellinga lid (georiënteerd op werkvelden PPT): vacature lid (georiënteerd op positie cliënt): dhr. J.H.L. Bezemer plaatsvervangend lid: dhr. drs. A. de Groot Het bestuur heeft in 2014 mevrouw mw. E. van Schinkelshoek van Beem benoemd als lid van de klachtencommissie, georiënteerd op de werkvelden van PPT. In artikel 20 van de klachtenregeling staat: De klachtencommissie maakt na afloop van elk jaar een verslag ten behoeve van (het jaarverslag van) de Stichting. Dit verslag geeft een overzicht van binnengekomen en van behandelde klachten. In het verslag worden geen namen of tot personen herleidbare gegevens vermeld. In 2014 is geen klacht binnengekomen. Zwolle, 3 januari 2015 Petralijn Hellinga, voorzitter 12

13 10. Cursusgegevens Aantal cursisten OriëntatiecursusBasiscursus Locatie Gouda Veenendaal Zwolle Drachten 44 Lelystad Katwijk 24 Rijssen 26 Goes 15 Totaal Aantal cursisten Vervolgcursus Locatie Goes 30 Gouda Veenendaal Zwolle Drachten 38 Lelystad Katwijk 22 Rijssen Totaal Aantal cursisten Verdiepingscursusppt + Locatie Veenendaal Deelnemers studiedagen maand maart november

14 14

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG 2007 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt 2007, een stormachtig jaar Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maakte in 2007 een stormachtig jaar door. Allereerst ontwikkelden

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden. Jaarverslag 2014 Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.nl Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 18 Sociaal Jaarverslag 2013 Kleine Synode 19 september 2014 KS 14-13 Colofon Het sociaal jaarverslag 2013 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Redactie Stafafdeling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken.

Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Betreft Van Doel Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Kadercommissie SPCJ, bestaande uit: Twee afgevaardigden van CGK Nunspeet: William den Boer en Pim Hulsman;

Nadere informatie

Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 4

Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Opdracht 5 3.1 Uitvoering van de opdrachten 3.2 Uitvoering van aanvullende onderwerpen 4. Organisatie 10 4.1 Bestuur 4.2 Dagelijkse leiding 4.3 Freelancers

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie