CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEKJE

2 CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA 1. WAT I S USVA? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis te maken met en zich te verdiepen in cultuur, laagdrempelig en voor een lage prijs. Denk hierbij aan cursussen, theatervoorstellingen en evenementen. Samen met HanzeCAST (de culturele voorziening van de Hanzehogeschool Groningen) is Usva ook de koepel van de culturele studentenorganisaties in Groningen. Cultuur betekent bij Usva meer dan de traditionele disciplines muziek, theater en beeldende kunst. Ook op het gebied van literatuur, dans, film & fotografie, mode & vormgeving en body & mind is Usva actief. 2. WAT DOET USVA? De missie van Usva is om studenten in Groningen te stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van en te laten inspireren door kunst en cultuur. Usva biedt cursussen aan, verstrekt subsidies, organiseert evenementen en biedt studenten de kans om zich in te zetten als vrijwilliger. Daarnaast leidt ze samen met HanzeCAST de cultuurkoepel. Hier zijn een groot aantal culturele studentenorganisaties bij aangesloten. Het Dagelijks Bestuur (DB) staat midden in de studentenwereld en het culturele veld van Groningen. Het bepaalt het beleid van Usva en daarmee krijg je als DB er de mogelijkheid je eigen creativiteit in te zetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, en de kwaliteit van Usva te handhaven en te verbeteren. 2.1 C URSUSSEN Per jaar worden er door Usva ongeveer zeventig verschillende cursussen georganiseerd in de disciplines dans, muziek, theater, woord, beeldend, film & fotografie, mode & vormgeving en body & mind. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten. In groepsverband volgen cursisten in een ontspannen sfeer les. Bij sommige cursussen werken de cursisten toe naar een cursuspresentatie. Als Dagelijks Bestuur bepaal je hoe het cursusaanbod van Usva er het volgende collegejaar uit gaat zien. 2.

3 2.2 THEATER Usva heeft een eigen theater in haar pand. In dit theater worden verschillende activiteiten georganiseerd, namelijk: Cursuspresentaties Sommige cursussen, vooral in de disciplines muziek, dans en theater, werken toe naar een cursuspresentatie. De cursisten laten hierin zien wat ze tijdens hun cursus geleerd hebben. Voorstellingen/evenementen van culturele studentenorganisaties Voor veel culturele studentenorganisaties is het theater van Usva de locatie van hun voorstelling. Eigen voorstellingen/evenementen Usva organiseert verschillende evenementen (zie 2.5). Randprogrammering rondom voorstellingen van professionele partners Samen met professionele organisaties (o.a. het NNT en ForumImages) worden actviteiten georganiseerd die aansluiten op hun programmering en interessant zijn voor studenten. Verhuuractiviteiten Het theater en andere zalen zijn te huur voor voorstellingen, lezingen, algemene ledenvergaderingen, etc. Als Dagelijks Bestuur programmeer je de activiteiten in het theater, organiseer je samen met het Artistiek Team randprogrammering bij voorstellingen van professionele partners en organiseer je in samenwerking met vrijwilligers de Usva-evenementen. De theatertechniek wordt verzorgd door twee professionele technici en techniekvrijwilligers. 3.

4 2.3 C ULTUURKOEPEL Usva fungeert samen met HanzeCAST steeds meer als overkoepelend orgaan voor culturele studentenorganisaties. De cultuurkoepel is het samenwerkingsorgaan voor al deze organisaties. Tijdens koepeloverleggen worden mogelijkheden voor samenwerking onderzocht, zoals samenwerking tijdens de KEI-week, het organiseren van een evenement of samenwerking in promotie. Daarnaast biedt Usva kantoor- en repetitieruimte aan studentengroepen en kent Usva subsidies toe aan culturele studenteninitiatieven. Waar nodig vertegenwoordigt Usva de culturele studentenorganisaties naar buiten toe. Als Dagelijks Bestuur ben je bezig met het voorzien in de behoeften van de culturele studentenorganisaties en ben je hun aanspreekpunt. 2.4 SUB SI DI ES Usva verleent subsidies aan culturele studenteninitiatieven. Studenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten als festivals, voorstellingen of concerten. Daarnaast is het mogelijk om facilitaire subsidies aan te vragen voor o.a. het theater, vergaderruimtes of kantoorruimte in het pand. Ook culturele organisaties als koren of theatergezelschappen kunnen subsidie aanvragen. Als Dagelijks Bestuur beslis je welke organisaties subsidie ontvangen en help je organisaties met hun subsidieaanvraag. 4.

5 2.5 EVENEMENTEN Usva organiseert jaarlijks vijf evenementen die cultureel van aard zijn en daarnaast een groot publiek met Usva laten kennismaken. De evenementen zijn: Flicks Film Festival Het International Student Short Film Festival laat drie dagen lang korte films van filmstudenten over de hele wereld zien. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met ESN Groningen en trekt veel internationale studenten. Nootuitgang Deze singer-songwritercontest is de plek voor singer-songwriters die hun werk aan een groot publiek willen laten zien. Zowel het publiek als een vakkundige jury kiest een winnaar die opnametijd in een studio krijgt aangeboden. Kunststipendium Het Kunststipendium is een beurs van 2.000,- voor de student met het beste kunstproject. Usva reikt het stipendium samen met CAST uit. KEI-week Tijdens de KEI-week presenteert Usva zich actief aan de nieuwe studenten met een gevarieerd programma. Er overnachten zelfs 100 KEI-lopers in het Usva-pand. Battle of the Bands In de Battle of the Bands strijden studentenbands om de titel Beste studentenband van Groningen. Ook hier is er een jury die een winnaar kiest. Alle evenementen worden door commissies, bestaande uit studenten, georganiseerd. De commissies worden samengesteld en begeleid door het Dagelijks Bestuur. 2.6 GALERI E Usva heeft een eigen galerie in het pand. De galerie wordt gebruikt als expositieruimte voor werk van studenten en cursisten van Usva. Studenten kunnen eigen werk tentoonstellen in de galerie. Daarnaast worden cursisten van beeldende cursussen uitgenodigd om hun beste werk te laten zien aan het eind van iedere cursusperiode. 5.

6 3. STRUCTUUR VAN USVA 3.1 STI CHTI NG USVA EN HET USCC Usva bestaat uit twee organisaties: Stichting Usva en het USCC. Stichting Usva bepaalt het beleid op het gebied van kunst en cultuur en wordt door voornamelijk studenten bestuurd. USCC staat voor Universitair Studentencultuurcentrum en is de afdeling binnen de RUG die Usva faciliteert en ondersteunt bij haar activiteiten. Het USCC draagt bijvoorbeeld zorg voor het pand, het personeel en de financiële administratie. Bij het USCC werken zeven mensen, die ook allemaal in het Usva-pand werken. In de praktijk werken beide organisaties samen als één organisatie met hetzelfde doel, maar elk met eigen taken. Als Dagelijks Bestuur zie je de medewerkers van het USCC dan ook dagelijks en werk je veel met ze samen. Usva en het USCC hebben één begroting, die samen door de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur en de verantwoordelijke medewerkers binnen het USCC wordt opgesteld. 6.

7 3.2 HET ALGEMEEN BESTUUR Stichting Usva bestaat uit twee onderdelen, namelijk het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen Stichting Usva en controleert het beleid van het Dagelijks Bestuur. In maandelijkse vergaderingen met het AB en het DB worden beleidszaken besproken. Tijdens deze vergadering wordt de begroting behandeld en moeten grote beleidsmatige beslissingen worden goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur heeft acht leden, waarvan vijf studenten. Het Algemeen Bestuur heeft een eigen voorzitter. 3.3 HET DAGELI JKS BESTUUR Het Dagelijks Bestuur van Usva bestaat uit zeven studenten die zich een jaar lang fulltime inzetten voor Usva. Het Dagelijks Bestuur maakt het beleid voor Stichting Usva. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen beleidsterrein, maar grote beslissingen worden samen genomen. Eén keer per week wordt er met het DB vergaderd over lopende zaken. Algemene taken van elk Dagelijks Bestuurslid zijn: Bijwonen DB-vergaderingen Ontwikkelen, ondersteunen en evalueren van (nieuwe) initiatieven op het terrein waarop Usva actief is (theater, cursussen, projecten, workshops e.d.) Schrijven van een jaarplan in het kader van het meerjarenplan Schrijven van het jaarverslag Waarnemen van taken van collega Dagelijks Bestuurders in geval van onevenwichtige werkbelasting Bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Contact onderhouden met de medewerkers en vrijwilligers Gastheer/-vrouwschap bij activiteiten in het Usva-theater Drie keer per jaar introductiepraatjes houden bij enkele cursussen Het representeren van Usva naar buiten toe en contact onderhouden met de studentenwereld Deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Usva, zoals voorstellingen, cursussen en activiteiten van koepelorganisaties Bezoeken van borrels van externe organisaties (constitutieborrels) Daarnaast zijn er meer functie-specifieke taken. 7.

8 VOORZI TTER Verantwoordelijk voor goede uitvoering van taken van het Dagelijks Bestuur Voorzitten vergaderingen Dagelijks Bestuur Voorbereiden vergaderingen van het Algemeen Bestuur (in samenwerking met voorzitter van het Algemeen Bestuur): agenda opstellen, stukken verzamelen en versturen Als woordvoerder namens het DB fungeren bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur Bijwonen werkoverleg (tweewekelijks met medewerkers van het USCC) Wekelijks overleg met het Hoofd USCC Bijeenkomsten met de Raad van Advies plannen en voorbereiden Voorzitten van de Cultuurkoepel en samen met de Coördinator Artistiek intern verantwoordelijk voor het beleid omtrent de Cultuurkoepel Samen met Coördinator Artistiek intern en de CAST het initiatief nemen in het organiseren van een evenement met organisaties uit de Cultuurkoepel Contact onderhouden met de RUG, het CUOS, de Universiteitsraad, gemeente Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de CAST Algemene externe contacten onderhouden Rosa Veldman, Voorzitter DB : De functie voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Usva is een vak apart. Elke dag komt er weer wat nieuws op je pad. Je bent hét aanspreekpunt van Usva en van het Dagelijks Bestuur. Hierdoor leer je veel mensen kennen die een functie hebben binnen de universiteit en werk je aan je netwerk in het culturele landschap van Groningen. Daarnaast heb je als voorzitter veel ruimte om een eigen draai aan het beleid te geven en ben je de aangewezen persoon voor het bedenken van nieuwe initiatieven. Deze functie is daarom ideaal voor het combineren van je creatieve en organisatorische kwaliteiten. In het bestuursjaar heb ik deze kwaliteiten bijvoorbeeld ingezet tijdens het opzetten van de eerste editie van Cultuurnacht Groningen, een evenement waar meer dan tien culturele studentenorganisaties uit de cultuurkoepel bij betrokken waren. Usva is de leukste en misschien ook wel de beste plek om ervaring op te doen in het werken bij een organisatie. Voel jij je thuis in een culturele werkomgeving en ben je op zoek naar een plek om je creatieve en organisatorische kwaliteiten in de praktijk in te zetten? Dan raad ik je aan om te solliciteren voor de functie van Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Usva

9 SECR ETARI S Notuleren tijdens de DB-vergaderingen, deze notulen uitwerken en verspreiden Vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de koepel notuleren en deze notulen uitwerken Algemene post en s voor en van het Dagelijks Bestuur afhandelen Bijhouden van het archief voor zover het zaken van het DB betreft Organiseren van constitutieborrel en kerstborrel Bepalen van het cursusaanbod en cursusbeleid (in samenwerking met Penningmeester en USCC) Beleid rondom vrijwilligers bepalen en uitvoeren, zoals het onderhouden van contact met vrijwilligers en het organiseren van vrijwilligersactiviteiten Commissieleden werven (in samenwerking met de betreffende DB er) Maandelijks interne nieuwsbrief versturen Smoelenboek maken en bijhouden Alumnibeleid bepalen en uitvoeren Iris Cockx, Secretaris DB : Na het behalen van mijn bachelor wist ik nog niet welke master ik wilde gaan doen. Een jaar actief bezig zijn met culturele dingen klonk als een erg aantrekkelijk tussenjaar. Dat is het ook geworden. Als secretaris sta je bij Usva midden in de organisatie. Je hebt taken als notuleren waar je toch wekelijks wel even zoet mee bent, maar daarnaast heb je genoeg tijd om met andere projecten bezig te zijn. Het mooie van de functie Secretaris is dat het heel afwisselend is. Het organiseren van workshops, activiteiten en borrels, maar ook het schrijven van nieuwsbrieven, zoeken naar nieuwe cursussen of het maken van een smoelenboek valt onder deze functie. Het is een functie waar je, als je wil, veel creativiteit in kwijt kan, al is het geen vereiste. Met deze functie werk je veel samen en bespreek je veel met andere bestuurs- en USCC-leden. Je bent verantwoordelijk voor het cursusbeleid, zoals het bedenken van nieuwe cursussen en beslissen of cursussen door kunnen gaan of niet. Daarnaast is de Secretaris verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Je zoekt nieuwe vrijwilligers en onderhoudt contact met vrijwilligers. Secretaris zijn is een zeer afwisselende functie, waarbij van alles mogelijk is! 9.

10 PENNI NGMEESTER In overleg met het Dagelijks Bestuur en het USCC de begroting opstellen en bewaken Financiële verantwoording afleggen aan het CUOS en het Algemeen Bestuur Het helpen opstellen en monitoren van (deel-)begrotingen waar het Dagelijks Bestuur en vrijwilligers mee te maken hebben, waarin de inkomsten en uitgaven met betrekking tot publieks- en cursusactiviteiten zijn beschreven Wekelijks overleg met het Hoofd USCC over financiën Fungeren als vraagbaak op financieel gebied voor het Dagelijks Bestuur, vrijwilligers, subsidieaanvragers en culturele studentenorganisaties Financieel vertegenwoordigen van de stichting tegenover derden Verantwoordelijk voor de correspondentie met de subsidieaanvragers en fungeren als eerste aanspreekpunt Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming betreffende subsidieaanvragen, de definitieve toekenning van subsidies en de controle van de financiële evaluatie van projecten. Zorgdragen voor het overmaken van de voorschotten en de uiteindelijke subsidies Monitoren en eventueel aanpassen/aanscherpen van het subsidiebeleid Het bepalen en bewaken van het cursusbeleid in samenwerking met Secretaris en Cursuscoördinator Marie-Fleur Dijk, Penningmeester DB : Als Penningmeester van het Dagelijkse Bestuur houd je je bezig met alles wat binnen Usva gebeurt op financieel gebied. Dit maakt de functie erg veelzijdig, omdat je met iedereen te maken krijgt: van commissies die vanuit Usva evenementen organiseren tot culturele studentenorganisaties of projectgroepen die bij Usva subsidie willen aanvragen. Het leuke aan de functie Penningmeester bij Usva is dan ook dat je niet alleen met cijfertjes bezig bent, maar het ook een hele sociale en inhoudelijke functie is. Als penningmeester krijg je bijvoorbeeld allerlei verschillende subsidieaanvragen binnen van studenten die culturele projecten op poten willen zetten, en het is wat mij betreft één van de leukste aspecten van deze functie om contact met deze groepen te onderhouden en ze waar nodig van advies te voorzien. Naast de algemene financiën en het subsidiebeleid, is ook het cursusbeleid een onderdeel van het takenpakket. Samen met de Secretaris ben je verantwoordelijk voor alles wat er op 10.

11 C OÖRDI NATOR MARKETI NG OFFLI NE Hoofdredactie van Stage. Het magazine van Usva. Plannen van redactievergaderingen Coördinatie van de inhoud van Stage. Contact onderhouden met de designer van Stage. Perscontacten onderhouden, advertenties plaatsen in (studenten-)kranten Coördineren van het Designteam en het Publiciteitsteam Zorgdragen voor algemene Usva-promotie Samen met Coördinator Marketing Online algemene marketingtaken uitvoeren Vaste promotieplekken (4 palen en 2 kasten) van Usva altijd up-to-date houden Eindverantwoordelijk voor al het gedrukte promotiemateriaal. Anna-Maria Koy, Coördinator Marketing Offline DB : Als Coördinator Marketing Offline bij Usva houd je je bezig met het coördineren van het promotiemateriaal dat voor de voorstellingen in en evenementen van Usva gemaakt wordt. Bij Usva cursusgebied gebeurt en maak je samen bijvoorbeeld beslissingen over of een cursus wel of niet door gaat, of over het opzetten van een nieuwe cursus. Al met al is het een heel diverse functie en doe je in je bestuursjaar veel ervaring op bij verschillende processen, zowel intern binnen de organisatie als extern bij de vele culturele studenteninitiatieven! zijn er zoveel activiteiten dat er altijd wel wat te promoten valt! Hierbij word je ondersteund door de enthousiaste vrijwilligers van het Design- en Publiciteitsteam. Het leukste aan deze functie is natuurlijk de hoofdredactie van Stage. Het magazine van Usva! Daarvoor werk je samen met de designer van Stage. en de Acquisitiecoördinator voor advertenties en de inhoud van het blad. Je leert veel over het halen van deadlines, leiding geven en samenwerken met de perscontacten van Usva. Heb je creatieve ideeën om zoveel mogelijk studenten naar Usva te trekken en wil je voor je CV journalistieke werkervaring opdoen? Ga er dan voor en solliciteer! 11.

12 (AR TI STI EK) EXTER N EN ACQUI SI TI E Artistiek beleid van Usva bepalen en bewaken Relaties met professionele culturele organisaties in de stad aangaan en onderhouden. Bemiddelen tussen professionals en Groningse culturele studentenverenigingen in samenwerking met Coördinator Artistiek intern Het Artistiek Team samenstellen en begeleiden, alle vergaderingen voorzitten Coördineren van exposities en openingen in de Usva-galerie Coördineren Artistiek Team en Acquisitieteam Fungeren als aanspreekpunt voor professionele culturele organisaties, externe relaties, adverteerders en sponsoren Contacten leggen en onderhouden met het bedrijfsleven van Groningen Aanschrijven potentiële sponsoren en fondsen Advertentieruimte verkopen en sponsordeals maken Begeleiden acquisitiecoördinatoren van de evenementencommissies Amber van de Walle, Coördinator Artistiek extern DB : Als Coördinator Extern onderhoud je de artistieke en externe relaties van Usva en ben je samen met de Coördinator Artistiek intern verantwoordelijk voor het artistiek beleid. Je staat midden in het culturele veld van Groningen en coördineert samenwerkingsverbanden met professionele culturele organisaties. Daarnaast schrijf je sponsoren en fondsen aan en houd je je bezig met het leggen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven van Groningen. Ik ben er het afgelopen jaar achter gekomen dat werken in de kunst- en cultuursector echt is wat ik wil. Wil jij ook praktijkervaring op doen in het kunst- en cultuurveld? Dan is een jaar bestuur bij Usva jouw kans! 12.

13 (AR TI STI EK) I NTERN EN EVENEMENTEN Het uitstippelen en bewaken van het beleid van de Usva-theateractiviteiten Bijhouden van een jaaroverzicht van de activiteiten van culturele studentenorganisaties in Usva Regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten in het theater als toeschouwer of als gastheer/ -vrouw Contact onderhouden met artiesten en groepen die in de theaters optreden Contact onderhouden met de theatertechnici, de Zakelijk Artistiek Adviseur en de pandbeheerders Contact onderhouden met Groningse culturele studentenorganisaties en adviseren op productioneel en artistiek gebied Samen met de voorzitter 5 keer per jaar de Cultuurkoepelvergaderingen organiseren Bemiddelen tussen professionals en Groningse culturele studentenverenigingen samen met de Coördinator Extern Coördineren evenementen Battle of the Bands, Cardozo Awards, Nootuitgang, eventueel juni-evement Toos Vos, Coördinator Artistiek intern DB : Als Coördinator Artistiek intern ben je verantwoordelijk voor alle studentenproducties in het Usva-theater. Samen met je collega van externe relaties bepaal jij het artistiek beleid van Usva. Wat leuk is aan mijn functie, is dat je met veel verschillende soorten culturele studentenprojecten te maken krijgt. Je werkt niet alleen samen met leeftijdsgenoten uit het Dagelijks Bestuur, maar ook met de theatertechnici en de Zakelijk Artistiek Adviseur. Dit zijn vaste medewerkers waar je veel van kunt leren. Dankzij hen krijg je een kijkje achter de schermen van het theaterleven, letterlijk en figuurlijk. Verder coördineer je twee of drie evenementen in jouw jaar met een commissie van vrijwilligers. Dit maakt je functie afwisselend en levendig. Dankzij mijn jaar bestuur bij Usva heb ik veel bijgeleerd over de culturele sector in de praktijk. Als je van organiseren houdt en je graag met culturele studentenorganisaties bemoeit dan is mijn functie misschien wat voor jou. Ik zou zeggen: ga ervoor, want je hebt je hele leven wat aan je werkervaring bij Usva! 13.

14 C OÖRDI NATOR MARKETI NG ONLI NE De online activiteiten (website, nieuwsbrief, Twitter-, Facebook- en blogaccount) van Usva bijhouden De online kaartverkoop regelen Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op het gebied van online marketing Algemene marketingtaken uitvoeren (samen met Coördinator Marketing Offline) Coördineren van drie evenementen (Flicks Film Festival, Kunststipendium en KEI-week) Eindredactie Stage Anouk Overbeek, Coördinator Marketing Online DB : Wanneer er een kans op je pad komt moet je die grijpen! Dat is wat ik gedaan heb toen ik vorig jaar solliciteerde voor de functie Coördinator Marketing Online en ik heb hier geen seconde spijt van gehad. Ik heb dit jaar veel geleerd op het gebied van marketing en communicatie, een mooie aanvulling op mijn studie Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daarnaast sta je als bestuurslid midden in het studentenleven, vol met constitutieborrels en andere activiteiten. Ontzettend gezellig dus. Ik zat echt niet alleen maar achter m'n computer maar organiseerde samen met commissies ook evenementen en activiteiten (de functies zijn dit jaar anders verdeeld). Lijkt deze combinatie van werkervaring opdoen en gezelligheid jou wel wat? Solliciteer dan op de functie van Online Marketing! 3.4 R AAD VAN ADVI ES De Raad van Advies (RvA) komt bij elkaar wanneer het Dagelijks Bestuur advies nodig heeft over beleidsmatige zaken. Leden van de Raad van Advies zijn veelal professionals die werkzaam zijn in het culturele en/of universitaire veld van Groningen. Deze experts zijn daarom handig om advies te geven en vragen te beantwoorden waar het Dagelijks Bestuur mee zit. 14.

15 4. SOLLI CITATI EPR OCEDURE Heb je interesse in een bestuursfunctie bij Cultureel Studentencentrum Usva? Mail dan je CV en je motivatiebrief voor 15 april 2012 naar Iris Cockx, Secretaris van het DB o.v.v. sollicitatie Dagelijks Bestuur. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over Usva of het Dagelijks Bestuur? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Meer informatie over Usva vind je ook op Daarnaast is er op maandag 18 maart van 17:00-19:00 een informatieborrel in het Usva-café. Hier kun je de huidige bestuursleden spreken over Usva en het bestuursleven. DATA OM REK ENI NG MEE TE HOUDEN ALS JE SOLLI CI TEERT 18 maart Informatieborrel in het Usva-café 15 april Sollicitatiedeadline (CV + motivatie naar 16 april 7 mei Sollicitatiegesprekken 7 mei Bekendmaking van Usva DB (telefonisch) 7 mei 16 juli en 6 31 augustus Inwerkperiode augustus KEI-week augustus Overdrachtsweekend 30 augustus Oud en Nieuw-borrel; bestuurswissel 15.

16 C ONTACTGEGEVENS Cultureel Studentencentrum Usva Munnekeholm JA Groningen dentencentrumusva T: E:

Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje

Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje A Cultureel studentencentrum usva 1. wat is Usva? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Groepslessen en open uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5

Nadere informatie

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP?

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Bestuursinformatieboekje 2016-2017 Inhoud Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator intern

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Beste studenten, Groninger Studenten Toneel. Bestuur 2014-2015. Geschiedenis en visie. Inhoud van dit boekje

INFORMATIEBOEKJE. Beste studenten, Groninger Studenten Toneel. Bestuur 2014-2015. Geschiedenis en visie. Inhoud van dit boekje INFORMATIEBOEKJE Groninger Studenten Toneel Bestuur 2014-2015 Voorzitter: Lies Mensink Secretaris: Merel Bijlsma Penningmeester: Akkelien Oostenbrink Intern: Jelmer Potkamp Marketing & Aquisitie: Marie-Suzanne

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. HET ACLO-MEDIATEAM 4 3. JAARPLAN ACLO-MEDIATEAM 6 4. OVER DE ACLO 8

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. HET ACLO-MEDIATEAM 4 3. JAARPLAN ACLO-MEDIATEAM 6 4. OVER DE ACLO 8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. HET ACLO-MEDIATEAM 4 3. JAARPLAN ACLO-MEDIATEAM 6 4. OVER DE ACLO 8 5 WAT BIEDT DE ACLO? 9 5.1 Vrije uren 9 5.2 Algemene uren 9 5.3 Cursussen

Nadere informatie

Inhoud van dit boekje

Inhoud van dit boekje Beste student, Super dat je nadenkt over een bestuursfunctie binnen met Groninger Studenten Toneel 2017-2018. Het GST is een jonge organisatie waar jij als bestuurslid de mogelijkheid hebt om iets toe

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. De Stichting Integrand - Visie - Missie 3. Een Bestuursjaar bij Integrand Nijmegen - Accountmanagement - Functies

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Informatiebrochure Bestuur 2017/2018

Informatiebrochure Bestuur 2017/2018 Informatiebrochure Bestuur 2017/2018 Lief lid, Voor je ligt de informatiebrochure over het Sociëtasbestuur. Wellicht heb je deze nu voor je, omdat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar. Allereerst

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer.

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer. Integrand Groningen 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE Beste

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht)

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Om de groei van Socrates in Nederland extra kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambitieuze studenten uit Utrecht die het leuk vinden om naast hun studie onze

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Beleidsdocument 2015-2016

Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, waarbij aangesloten zijn: ATV, C.S.F.R., GSV, Host-IFES, Ichthus Groningen en NSG. Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week o Inf rmatiepakket o o C mmissies T P-week 2016 INHOUD Algemeen TOP-week... 3 Organisatie... 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in?... 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Gezelligheid Vergoeding

Nadere informatie

ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS. Cultureel Studentencentrum Usva

ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS. Cultureel Studentencentrum Usva ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS Cultureel Studentencentrum Usva 2 3 INDEX CULTUREEL STUDENTENCENTRUM 3 VERGADERZALEN 4 THEATER 6 ZOLDER 8 CAFÉ 10 GALERIE 12 DANSZALEN 14 DRAMAZAAL 16 WORKSHOPS 18 PRIJZEN 20 CONTACT

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Tilburg 2015 2016 Dan bereik je meer. INLEIDING Ben jij ambitieus, een teamspeler en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Wil je tevens een jaar lang intensief kennismaken en samenwerken

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 v.l.n.r.: Lise Eggink, Ilya Verschuren, Robert Lintsen, Judith Nijhuis, Erik Koopman, Valerie Dresscher, Frederik Pluut, Lisa Cornelissen, Caroline Smits,

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Informatieboekje. Groninger Studenten Toneel

Informatieboekje. Groninger Studenten Toneel Informatieboekje Groninger Studenten Toneel Bestuur 2015-2016 Voorzitter: Jan-Anne van der Wel Vice voorzitter: Tosca Boot Penningmeester: Robin Hidskes Intern: Bram de Weerd Marketing: Avalon van der

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Integrand Maastricht Dan bereik je meer.

Integrand Maastricht Dan bereik je meer. Integrand Maastricht 2017-2018 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar in? 4. Functies 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der 1 Algemene bepalingen 1. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden

Nadere informatie

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging.

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. N.S.P.V. Lasya Huishoudelijk Reglement 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Groepslessen en open uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Integrand Leiden 2014-2015

Integrand Leiden 2014-2015 Integrand Leiden 2014-2015 Dan bereik je meer Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een bestuursjaar bij Integrand Leiden. Elk half jaar wisselt de helft van het bestuur en is er een

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Criminologie In Actie

Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Criminologie In Actie Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Waarom in een commissie? Leerzaam samenwerken, organiseren, plannen, contact leggen Leer studenten uit je eigen en andere jaren beter kennen Gezelligheid

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar bij Integrand Dan bereik je meer. Inhoud Voorwoord... 3 1. Wat is Integrand... 4 2. Wat houdt een bestuursjaar Integrand in?... 5 3. Sollicitatieprocedure en contact informatie...

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

RUG KUNSTSTIPENDIUM 2012 OVEREENKOMST

RUG KUNSTSTIPENDIUM 2012 OVEREENKOMST RUG KUNSTSTIPENDIUM 2012 OVEREENKOMST tussen CONTRACTANT I : ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door : gevestigd te : adres : postcode : plaats : telefoonnummer : e mail : giro of bankrekeningnr. :

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie