CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEKJE

2 CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA 1. WAT I S USVA? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis te maken met en zich te verdiepen in cultuur, laagdrempelig en voor een lage prijs. Denk hierbij aan cursussen, theatervoorstellingen en evenementen. Samen met HanzeCAST (de culturele voorziening van de Hanzehogeschool Groningen) is Usva ook de koepel van de culturele studentenorganisaties in Groningen. Cultuur betekent bij Usva meer dan de traditionele disciplines muziek, theater en beeldende kunst. Ook op het gebied van literatuur, dans, film & fotografie, mode & vormgeving en body & mind is Usva actief. 2. WAT DOET USVA? De missie van Usva is om studenten in Groningen te stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van en te laten inspireren door kunst en cultuur. Usva biedt cursussen aan, verstrekt subsidies, organiseert evenementen en biedt studenten de kans om zich in te zetten als vrijwilliger. Daarnaast leidt ze samen met HanzeCAST de cultuurkoepel. Hier zijn een groot aantal culturele studentenorganisaties bij aangesloten. Het Dagelijks Bestuur (DB) staat midden in de studentenwereld en het culturele veld van Groningen. Het bepaalt het beleid van Usva en daarmee krijg je als DB er de mogelijkheid je eigen creativiteit in te zetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, en de kwaliteit van Usva te handhaven en te verbeteren. 2.1 C URSUSSEN Per jaar worden er door Usva ongeveer zeventig verschillende cursussen georganiseerd in de disciplines dans, muziek, theater, woord, beeldend, film & fotografie, mode & vormgeving en body & mind. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten. In groepsverband volgen cursisten in een ontspannen sfeer les. Bij sommige cursussen werken de cursisten toe naar een cursuspresentatie. Als Dagelijks Bestuur bepaal je hoe het cursusaanbod van Usva er het volgende collegejaar uit gaat zien. 2.

3 2.2 THEATER Usva heeft een eigen theater in haar pand. In dit theater worden verschillende activiteiten georganiseerd, namelijk: Cursuspresentaties Sommige cursussen, vooral in de disciplines muziek, dans en theater, werken toe naar een cursuspresentatie. De cursisten laten hierin zien wat ze tijdens hun cursus geleerd hebben. Voorstellingen/evenementen van culturele studentenorganisaties Voor veel culturele studentenorganisaties is het theater van Usva de locatie van hun voorstelling. Eigen voorstellingen/evenementen Usva organiseert verschillende evenementen (zie 2.5). Randprogrammering rondom voorstellingen van professionele partners Samen met professionele organisaties (o.a. het NNT en ForumImages) worden actviteiten georganiseerd die aansluiten op hun programmering en interessant zijn voor studenten. Verhuuractiviteiten Het theater en andere zalen zijn te huur voor voorstellingen, lezingen, algemene ledenvergaderingen, etc. Als Dagelijks Bestuur programmeer je de activiteiten in het theater, organiseer je samen met het Artistiek Team randprogrammering bij voorstellingen van professionele partners en organiseer je in samenwerking met vrijwilligers de Usva-evenementen. De theatertechniek wordt verzorgd door twee professionele technici en techniekvrijwilligers. 3.

4 2.3 C ULTUURKOEPEL Usva fungeert samen met HanzeCAST steeds meer als overkoepelend orgaan voor culturele studentenorganisaties. De cultuurkoepel is het samenwerkingsorgaan voor al deze organisaties. Tijdens koepeloverleggen worden mogelijkheden voor samenwerking onderzocht, zoals samenwerking tijdens de KEI-week, het organiseren van een evenement of samenwerking in promotie. Daarnaast biedt Usva kantoor- en repetitieruimte aan studentengroepen en kent Usva subsidies toe aan culturele studenteninitiatieven. Waar nodig vertegenwoordigt Usva de culturele studentenorganisaties naar buiten toe. Als Dagelijks Bestuur ben je bezig met het voorzien in de behoeften van de culturele studentenorganisaties en ben je hun aanspreekpunt. 2.4 SUB SI DI ES Usva verleent subsidies aan culturele studenteninitiatieven. Studenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten als festivals, voorstellingen of concerten. Daarnaast is het mogelijk om facilitaire subsidies aan te vragen voor o.a. het theater, vergaderruimtes of kantoorruimte in het pand. Ook culturele organisaties als koren of theatergezelschappen kunnen subsidie aanvragen. Als Dagelijks Bestuur beslis je welke organisaties subsidie ontvangen en help je organisaties met hun subsidieaanvraag. 4.

5 2.5 EVENEMENTEN Usva organiseert jaarlijks vijf evenementen die cultureel van aard zijn en daarnaast een groot publiek met Usva laten kennismaken. De evenementen zijn: Flicks Film Festival Het International Student Short Film Festival laat drie dagen lang korte films van filmstudenten over de hele wereld zien. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met ESN Groningen en trekt veel internationale studenten. Nootuitgang Deze singer-songwritercontest is de plek voor singer-songwriters die hun werk aan een groot publiek willen laten zien. Zowel het publiek als een vakkundige jury kiest een winnaar die opnametijd in een studio krijgt aangeboden. Kunststipendium Het Kunststipendium is een beurs van 2.000,- voor de student met het beste kunstproject. Usva reikt het stipendium samen met CAST uit. KEI-week Tijdens de KEI-week presenteert Usva zich actief aan de nieuwe studenten met een gevarieerd programma. Er overnachten zelfs 100 KEI-lopers in het Usva-pand. Battle of the Bands In de Battle of the Bands strijden studentenbands om de titel Beste studentenband van Groningen. Ook hier is er een jury die een winnaar kiest. Alle evenementen worden door commissies, bestaande uit studenten, georganiseerd. De commissies worden samengesteld en begeleid door het Dagelijks Bestuur. 2.6 GALERI E Usva heeft een eigen galerie in het pand. De galerie wordt gebruikt als expositieruimte voor werk van studenten en cursisten van Usva. Studenten kunnen eigen werk tentoonstellen in de galerie. Daarnaast worden cursisten van beeldende cursussen uitgenodigd om hun beste werk te laten zien aan het eind van iedere cursusperiode. 5.

6 3. STRUCTUUR VAN USVA 3.1 STI CHTI NG USVA EN HET USCC Usva bestaat uit twee organisaties: Stichting Usva en het USCC. Stichting Usva bepaalt het beleid op het gebied van kunst en cultuur en wordt door voornamelijk studenten bestuurd. USCC staat voor Universitair Studentencultuurcentrum en is de afdeling binnen de RUG die Usva faciliteert en ondersteunt bij haar activiteiten. Het USCC draagt bijvoorbeeld zorg voor het pand, het personeel en de financiële administratie. Bij het USCC werken zeven mensen, die ook allemaal in het Usva-pand werken. In de praktijk werken beide organisaties samen als één organisatie met hetzelfde doel, maar elk met eigen taken. Als Dagelijks Bestuur zie je de medewerkers van het USCC dan ook dagelijks en werk je veel met ze samen. Usva en het USCC hebben één begroting, die samen door de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur en de verantwoordelijke medewerkers binnen het USCC wordt opgesteld. 6.

7 3.2 HET ALGEMEEN BESTUUR Stichting Usva bestaat uit twee onderdelen, namelijk het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen Stichting Usva en controleert het beleid van het Dagelijks Bestuur. In maandelijkse vergaderingen met het AB en het DB worden beleidszaken besproken. Tijdens deze vergadering wordt de begroting behandeld en moeten grote beleidsmatige beslissingen worden goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur heeft acht leden, waarvan vijf studenten. Het Algemeen Bestuur heeft een eigen voorzitter. 3.3 HET DAGELI JKS BESTUUR Het Dagelijks Bestuur van Usva bestaat uit zeven studenten die zich een jaar lang fulltime inzetten voor Usva. Het Dagelijks Bestuur maakt het beleid voor Stichting Usva. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen beleidsterrein, maar grote beslissingen worden samen genomen. Eén keer per week wordt er met het DB vergaderd over lopende zaken. Algemene taken van elk Dagelijks Bestuurslid zijn: Bijwonen DB-vergaderingen Ontwikkelen, ondersteunen en evalueren van (nieuwe) initiatieven op het terrein waarop Usva actief is (theater, cursussen, projecten, workshops e.d.) Schrijven van een jaarplan in het kader van het meerjarenplan Schrijven van het jaarverslag Waarnemen van taken van collega Dagelijks Bestuurders in geval van onevenwichtige werkbelasting Bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Contact onderhouden met de medewerkers en vrijwilligers Gastheer/-vrouwschap bij activiteiten in het Usva-theater Drie keer per jaar introductiepraatjes houden bij enkele cursussen Het representeren van Usva naar buiten toe en contact onderhouden met de studentenwereld Deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Usva, zoals voorstellingen, cursussen en activiteiten van koepelorganisaties Bezoeken van borrels van externe organisaties (constitutieborrels) Daarnaast zijn er meer functie-specifieke taken. 7.

8 VOORZI TTER Verantwoordelijk voor goede uitvoering van taken van het Dagelijks Bestuur Voorzitten vergaderingen Dagelijks Bestuur Voorbereiden vergaderingen van het Algemeen Bestuur (in samenwerking met voorzitter van het Algemeen Bestuur): agenda opstellen, stukken verzamelen en versturen Als woordvoerder namens het DB fungeren bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur Bijwonen werkoverleg (tweewekelijks met medewerkers van het USCC) Wekelijks overleg met het Hoofd USCC Bijeenkomsten met de Raad van Advies plannen en voorbereiden Voorzitten van de Cultuurkoepel en samen met de Coördinator Artistiek intern verantwoordelijk voor het beleid omtrent de Cultuurkoepel Samen met Coördinator Artistiek intern en de CAST het initiatief nemen in het organiseren van een evenement met organisaties uit de Cultuurkoepel Contact onderhouden met de RUG, het CUOS, de Universiteitsraad, gemeente Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de CAST Algemene externe contacten onderhouden Rosa Veldman, Voorzitter DB : De functie voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Usva is een vak apart. Elke dag komt er weer wat nieuws op je pad. Je bent hét aanspreekpunt van Usva en van het Dagelijks Bestuur. Hierdoor leer je veel mensen kennen die een functie hebben binnen de universiteit en werk je aan je netwerk in het culturele landschap van Groningen. Daarnaast heb je als voorzitter veel ruimte om een eigen draai aan het beleid te geven en ben je de aangewezen persoon voor het bedenken van nieuwe initiatieven. Deze functie is daarom ideaal voor het combineren van je creatieve en organisatorische kwaliteiten. In het bestuursjaar heb ik deze kwaliteiten bijvoorbeeld ingezet tijdens het opzetten van de eerste editie van Cultuurnacht Groningen, een evenement waar meer dan tien culturele studentenorganisaties uit de cultuurkoepel bij betrokken waren. Usva is de leukste en misschien ook wel de beste plek om ervaring op te doen in het werken bij een organisatie. Voel jij je thuis in een culturele werkomgeving en ben je op zoek naar een plek om je creatieve en organisatorische kwaliteiten in de praktijk in te zetten? Dan raad ik je aan om te solliciteren voor de functie van Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Usva

9 SECR ETARI S Notuleren tijdens de DB-vergaderingen, deze notulen uitwerken en verspreiden Vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de koepel notuleren en deze notulen uitwerken Algemene post en s voor en van het Dagelijks Bestuur afhandelen Bijhouden van het archief voor zover het zaken van het DB betreft Organiseren van constitutieborrel en kerstborrel Bepalen van het cursusaanbod en cursusbeleid (in samenwerking met Penningmeester en USCC) Beleid rondom vrijwilligers bepalen en uitvoeren, zoals het onderhouden van contact met vrijwilligers en het organiseren van vrijwilligersactiviteiten Commissieleden werven (in samenwerking met de betreffende DB er) Maandelijks interne nieuwsbrief versturen Smoelenboek maken en bijhouden Alumnibeleid bepalen en uitvoeren Iris Cockx, Secretaris DB : Na het behalen van mijn bachelor wist ik nog niet welke master ik wilde gaan doen. Een jaar actief bezig zijn met culturele dingen klonk als een erg aantrekkelijk tussenjaar. Dat is het ook geworden. Als secretaris sta je bij Usva midden in de organisatie. Je hebt taken als notuleren waar je toch wekelijks wel even zoet mee bent, maar daarnaast heb je genoeg tijd om met andere projecten bezig te zijn. Het mooie van de functie Secretaris is dat het heel afwisselend is. Het organiseren van workshops, activiteiten en borrels, maar ook het schrijven van nieuwsbrieven, zoeken naar nieuwe cursussen of het maken van een smoelenboek valt onder deze functie. Het is een functie waar je, als je wil, veel creativiteit in kwijt kan, al is het geen vereiste. Met deze functie werk je veel samen en bespreek je veel met andere bestuurs- en USCC-leden. Je bent verantwoordelijk voor het cursusbeleid, zoals het bedenken van nieuwe cursussen en beslissen of cursussen door kunnen gaan of niet. Daarnaast is de Secretaris verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Je zoekt nieuwe vrijwilligers en onderhoudt contact met vrijwilligers. Secretaris zijn is een zeer afwisselende functie, waarbij van alles mogelijk is! 9.

10 PENNI NGMEESTER In overleg met het Dagelijks Bestuur en het USCC de begroting opstellen en bewaken Financiële verantwoording afleggen aan het CUOS en het Algemeen Bestuur Het helpen opstellen en monitoren van (deel-)begrotingen waar het Dagelijks Bestuur en vrijwilligers mee te maken hebben, waarin de inkomsten en uitgaven met betrekking tot publieks- en cursusactiviteiten zijn beschreven Wekelijks overleg met het Hoofd USCC over financiën Fungeren als vraagbaak op financieel gebied voor het Dagelijks Bestuur, vrijwilligers, subsidieaanvragers en culturele studentenorganisaties Financieel vertegenwoordigen van de stichting tegenover derden Verantwoordelijk voor de correspondentie met de subsidieaanvragers en fungeren als eerste aanspreekpunt Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming betreffende subsidieaanvragen, de definitieve toekenning van subsidies en de controle van de financiële evaluatie van projecten. Zorgdragen voor het overmaken van de voorschotten en de uiteindelijke subsidies Monitoren en eventueel aanpassen/aanscherpen van het subsidiebeleid Het bepalen en bewaken van het cursusbeleid in samenwerking met Secretaris en Cursuscoördinator Marie-Fleur Dijk, Penningmeester DB : Als Penningmeester van het Dagelijkse Bestuur houd je je bezig met alles wat binnen Usva gebeurt op financieel gebied. Dit maakt de functie erg veelzijdig, omdat je met iedereen te maken krijgt: van commissies die vanuit Usva evenementen organiseren tot culturele studentenorganisaties of projectgroepen die bij Usva subsidie willen aanvragen. Het leuke aan de functie Penningmeester bij Usva is dan ook dat je niet alleen met cijfertjes bezig bent, maar het ook een hele sociale en inhoudelijke functie is. Als penningmeester krijg je bijvoorbeeld allerlei verschillende subsidieaanvragen binnen van studenten die culturele projecten op poten willen zetten, en het is wat mij betreft één van de leukste aspecten van deze functie om contact met deze groepen te onderhouden en ze waar nodig van advies te voorzien. Naast de algemene financiën en het subsidiebeleid, is ook het cursusbeleid een onderdeel van het takenpakket. Samen met de Secretaris ben je verantwoordelijk voor alles wat er op 10.

11 C OÖRDI NATOR MARKETI NG OFFLI NE Hoofdredactie van Stage. Het magazine van Usva. Plannen van redactievergaderingen Coördinatie van de inhoud van Stage. Contact onderhouden met de designer van Stage. Perscontacten onderhouden, advertenties plaatsen in (studenten-)kranten Coördineren van het Designteam en het Publiciteitsteam Zorgdragen voor algemene Usva-promotie Samen met Coördinator Marketing Online algemene marketingtaken uitvoeren Vaste promotieplekken (4 palen en 2 kasten) van Usva altijd up-to-date houden Eindverantwoordelijk voor al het gedrukte promotiemateriaal. Anna-Maria Koy, Coördinator Marketing Offline DB : Als Coördinator Marketing Offline bij Usva houd je je bezig met het coördineren van het promotiemateriaal dat voor de voorstellingen in en evenementen van Usva gemaakt wordt. Bij Usva cursusgebied gebeurt en maak je samen bijvoorbeeld beslissingen over of een cursus wel of niet door gaat, of over het opzetten van een nieuwe cursus. Al met al is het een heel diverse functie en doe je in je bestuursjaar veel ervaring op bij verschillende processen, zowel intern binnen de organisatie als extern bij de vele culturele studenteninitiatieven! zijn er zoveel activiteiten dat er altijd wel wat te promoten valt! Hierbij word je ondersteund door de enthousiaste vrijwilligers van het Design- en Publiciteitsteam. Het leukste aan deze functie is natuurlijk de hoofdredactie van Stage. Het magazine van Usva! Daarvoor werk je samen met de designer van Stage. en de Acquisitiecoördinator voor advertenties en de inhoud van het blad. Je leert veel over het halen van deadlines, leiding geven en samenwerken met de perscontacten van Usva. Heb je creatieve ideeën om zoveel mogelijk studenten naar Usva te trekken en wil je voor je CV journalistieke werkervaring opdoen? Ga er dan voor en solliciteer! 11.

12 (AR TI STI EK) EXTER N EN ACQUI SI TI E Artistiek beleid van Usva bepalen en bewaken Relaties met professionele culturele organisaties in de stad aangaan en onderhouden. Bemiddelen tussen professionals en Groningse culturele studentenverenigingen in samenwerking met Coördinator Artistiek intern Het Artistiek Team samenstellen en begeleiden, alle vergaderingen voorzitten Coördineren van exposities en openingen in de Usva-galerie Coördineren Artistiek Team en Acquisitieteam Fungeren als aanspreekpunt voor professionele culturele organisaties, externe relaties, adverteerders en sponsoren Contacten leggen en onderhouden met het bedrijfsleven van Groningen Aanschrijven potentiële sponsoren en fondsen Advertentieruimte verkopen en sponsordeals maken Begeleiden acquisitiecoördinatoren van de evenementencommissies Amber van de Walle, Coördinator Artistiek extern DB : Als Coördinator Extern onderhoud je de artistieke en externe relaties van Usva en ben je samen met de Coördinator Artistiek intern verantwoordelijk voor het artistiek beleid. Je staat midden in het culturele veld van Groningen en coördineert samenwerkingsverbanden met professionele culturele organisaties. Daarnaast schrijf je sponsoren en fondsen aan en houd je je bezig met het leggen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven van Groningen. Ik ben er het afgelopen jaar achter gekomen dat werken in de kunst- en cultuursector echt is wat ik wil. Wil jij ook praktijkervaring op doen in het kunst- en cultuurveld? Dan is een jaar bestuur bij Usva jouw kans! 12.

13 (AR TI STI EK) I NTERN EN EVENEMENTEN Het uitstippelen en bewaken van het beleid van de Usva-theateractiviteiten Bijhouden van een jaaroverzicht van de activiteiten van culturele studentenorganisaties in Usva Regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten in het theater als toeschouwer of als gastheer/ -vrouw Contact onderhouden met artiesten en groepen die in de theaters optreden Contact onderhouden met de theatertechnici, de Zakelijk Artistiek Adviseur en de pandbeheerders Contact onderhouden met Groningse culturele studentenorganisaties en adviseren op productioneel en artistiek gebied Samen met de voorzitter 5 keer per jaar de Cultuurkoepelvergaderingen organiseren Bemiddelen tussen professionals en Groningse culturele studentenverenigingen samen met de Coördinator Extern Coördineren evenementen Battle of the Bands, Cardozo Awards, Nootuitgang, eventueel juni-evement Toos Vos, Coördinator Artistiek intern DB : Als Coördinator Artistiek intern ben je verantwoordelijk voor alle studentenproducties in het Usva-theater. Samen met je collega van externe relaties bepaal jij het artistiek beleid van Usva. Wat leuk is aan mijn functie, is dat je met veel verschillende soorten culturele studentenprojecten te maken krijgt. Je werkt niet alleen samen met leeftijdsgenoten uit het Dagelijks Bestuur, maar ook met de theatertechnici en de Zakelijk Artistiek Adviseur. Dit zijn vaste medewerkers waar je veel van kunt leren. Dankzij hen krijg je een kijkje achter de schermen van het theaterleven, letterlijk en figuurlijk. Verder coördineer je twee of drie evenementen in jouw jaar met een commissie van vrijwilligers. Dit maakt je functie afwisselend en levendig. Dankzij mijn jaar bestuur bij Usva heb ik veel bijgeleerd over de culturele sector in de praktijk. Als je van organiseren houdt en je graag met culturele studentenorganisaties bemoeit dan is mijn functie misschien wat voor jou. Ik zou zeggen: ga ervoor, want je hebt je hele leven wat aan je werkervaring bij Usva! 13.

14 C OÖRDI NATOR MARKETI NG ONLI NE De online activiteiten (website, nieuwsbrief, Twitter-, Facebook- en blogaccount) van Usva bijhouden De online kaartverkoop regelen Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op het gebied van online marketing Algemene marketingtaken uitvoeren (samen met Coördinator Marketing Offline) Coördineren van drie evenementen (Flicks Film Festival, Kunststipendium en KEI-week) Eindredactie Stage Anouk Overbeek, Coördinator Marketing Online DB : Wanneer er een kans op je pad komt moet je die grijpen! Dat is wat ik gedaan heb toen ik vorig jaar solliciteerde voor de functie Coördinator Marketing Online en ik heb hier geen seconde spijt van gehad. Ik heb dit jaar veel geleerd op het gebied van marketing en communicatie, een mooie aanvulling op mijn studie Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daarnaast sta je als bestuurslid midden in het studentenleven, vol met constitutieborrels en andere activiteiten. Ontzettend gezellig dus. Ik zat echt niet alleen maar achter m'n computer maar organiseerde samen met commissies ook evenementen en activiteiten (de functies zijn dit jaar anders verdeeld). Lijkt deze combinatie van werkervaring opdoen en gezelligheid jou wel wat? Solliciteer dan op de functie van Online Marketing! 3.4 R AAD VAN ADVI ES De Raad van Advies (RvA) komt bij elkaar wanneer het Dagelijks Bestuur advies nodig heeft over beleidsmatige zaken. Leden van de Raad van Advies zijn veelal professionals die werkzaam zijn in het culturele en/of universitaire veld van Groningen. Deze experts zijn daarom handig om advies te geven en vragen te beantwoorden waar het Dagelijks Bestuur mee zit. 14.

15 4. SOLLI CITATI EPR OCEDURE Heb je interesse in een bestuursfunctie bij Cultureel Studentencentrum Usva? Mail dan je CV en je motivatiebrief voor 15 april 2012 naar Iris Cockx, Secretaris van het DB o.v.v. sollicitatie Dagelijks Bestuur. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over Usva of het Dagelijks Bestuur? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Meer informatie over Usva vind je ook op Daarnaast is er op maandag 18 maart van 17:00-19:00 een informatieborrel in het Usva-café. Hier kun je de huidige bestuursleden spreken over Usva en het bestuursleven. DATA OM REK ENI NG MEE TE HOUDEN ALS JE SOLLI CI TEERT 18 maart Informatieborrel in het Usva-café 15 april Sollicitatiedeadline (CV + motivatie naar 16 april 7 mei Sollicitatiegesprekken 7 mei Bekendmaking van Usva DB (telefonisch) 7 mei 16 juli en 6 31 augustus Inwerkperiode augustus KEI-week augustus Overdrachtsweekend 30 augustus Oud en Nieuw-borrel; bestuurswissel 15.

16 C ONTACTGEGEVENS Cultureel Studentencentrum Usva Munnekeholm JA Groningen dentencentrumusva T: E:

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, In dit informatiepakket vind je informatie over een fulltime bestuursjaar bij SWU Thymos. Allereerst een algemeen stuk over de stichting waarin beschreven staat wat Thymos is en

Nadere informatie

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Het Dagelijks Bestuur van Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos Wij zijn op zoek naar een nieuw Dagelijks Bestuur en misschien ben jij wel

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact... 3 2 Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)... 5 Wedstrijdleiding (WL)... 5 Informatie

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 19 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

Beste student, Namens het XXIXe bestuur der S.F.V. Cedo Nulli, Cataline Sinnige Voorzitter & Commissaris Onderwijs

Beste student, Namens het XXIXe bestuur der S.F.V. Cedo Nulli, Cataline Sinnige Voorzitter & Commissaris Onderwijs Beste student, In september zal het bestuur wisselen naar een nieuw bestuur. Daarom kun je t/m 2 mei 2014 solliciteren voor een functie binnen het bestuur van S.F.V. Cedo Nulli. Je kunt solliciteren door

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Tilburg 2015 2016 Dan bereik je meer. INLEIDING Ben jij ambitieus, een teamspeler en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Wil je tevens een jaar lang intensief kennismaken en samenwerken

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Informatiepakket Actief Lidmaatschap 2015-2016

Informatiepakket Actief Lidmaatschap 2015-2016 Informatiepakket Actief Lidmaatschap 20152016 Welkom bij de MAA! Heb jij passie voor marketing? Wil jij je naast je studie ontwikkelen door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de organisatie van een

Nadere informatie

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 6 februari 2015 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Waar willen we naar toe met de vereniging?... 3 1.1. Voorwoord van de voorzitter... 3 1.2. Het gemeenschappelijk belang... 3 1.3. Waarom lid worden,

Nadere informatie