Aanwezig: Tjark, Anna, Anneloes, Salima, Kim, Betty, Marc, Pietje, Amé, Joost Afwezig met kennisgeving: Klaartje Toehoorder: Ritsjert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig: Tjark, Anna, Anneloes, Salima, Kim, Betty, Marc, Pietje, Amé, Joost Afwezig met kennisgeving: Klaartje Toehoorder: Ritsjert"

Transcriptie

1 Notulen MR-vergadering 26 Januari Aanvang uur Notulist: Anna Aanwezig: Tjark, Anna, Anneloes, Salima, Kim, Betty,, Pietje,, Joost Afwezig met kennisgeving: Klaartje Toehoorder: Ritsjert 1. Opening, vaststelling agenda Er worden geen aanvullingen gedaan op de agenda die voorligt. De volgorde van agendapunten wordt veranderd zodat Lony eerder kan vertrekken. 1.5 Rekenen Lony praat ons bij over het rekenonderwijs en de methoden die hiervoor gebruikt worden. Voor het schooljaar - is als een van de speerpunten gekozen voor het rekenen en daarin specifiek het verbeteren van de kennis van de leerlijnen en kennis over automatiseren/memoriseren bij de docenten en het verbeteren van het automatiseren/memoriseren bij de leerlingen. Tijdens de eerste studiedag zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen: Ten aanzien van automatiseren en memoriseren: * Automatiseren en memoriseren van basisvaardigheden zijn onontbeerlijk om goed te kunnen rekenen. * Aanvullend op de rekenmethode moet er dagelijks gedurende korte tijd aandacht besteed worden aan automatiseren en memoriseren. Tempo is daarbij belangrijk. * Automatiseren en memoriseren moet leuk en gevarieerd zijn, klassikaal, in groepjes, in tweetallen of individueel aan de computer of tablet. * Tijdens automatiseren en memoriseren moet er direct feedback zijn als er een fout gemaakt wordt. * Bij automatiseren en memoriseren is akoestisch inprenten een belangrijk aspect. Het gebruik van werkbladen is minder effectief. * Achterstand bij automatiseren en memoriseren gaat nooit vanzelf over. Daar moet bij deze leerlingen veel aandacht aan besteed worden omdat ze anders steeds verder achterop raken. De ervaring leert dat je het wegwerken van achterstanden op dit gebied niet alleen aan ouders kan overlaten. De motivatie om hieraan te werken moet uit de leerling zelf komen. * Onderhoud van geautomatiseerde en gememoriseerde rekenkennis is in alle groepen t/m groep 8 nodig omdat het anders langzaam maar zeker wegzakt. Dit geldt ook voor groep 7 en 8 t.a.v. kennis uit groep 3 en 4. Verder dient iedere leerkracht een overzicht te hebben van het bouwwerk rekenen zoals dat in de basisschool aan de orde komt. Iedere leerkracht moet in staat zijn het rekengedrag van de leerling te analyseren en aan te kunnen geven waar de oorzaken van eventuele problemen zitten.

2 Voor leerkrachten van groep 1 en 2 is het van belang dat zij een overzicht hebben van welke kennis en vaardigheden bij het 'voorbereidend rekenen' horen en van mogelijke activiteiten die daarbij passen, zowel klassikaal als in groepjes als individueel. Deze onderwerpen staan op de vaste agenda voor de bouwvergaderingen gedurende het jaar en komen terug op plenaire vergaderingen. Per bouw worden afspraken gemaakt over de te hanteren middelen/materialen om het automatiseren te verbeteren (Goed snel rekenen/ambrasoft etc.) Een flink aantal leerkrachten laat zich bijscholen door onder andere cursussen Met Sprongen Vooruit te volgen. Om te kunnen reflecteren of er vooruitgang is bij de leerlingen wordt er bij de midden toetsen de toets basisbewerkingen afgenomen. Deze toets test op aantal goede sommen en de snelheid waarop de sommen zijn beantwoord. De rekenwerkgroep komt 1 x per 6 weken bij elkaar om e.e.a. bouw overstijgend af te stemmen. 2. Vaststelling notulen vorige vergadering + actielijst De notulen worden goedgekeurd. De actiepuntenlijst is doorgenomen en aangepast (zie einde van deze notulen). 3. Post en mededelingen Betty: groep 8 (toets) Dit jaar kan gekozen worden uit de volgende opties. CITO eind toets centrale eindtoets, visie-route 8 en Bureau Ice IP (?) Route 8 is gekozen. De toets is in april; het past zich aan aan het niveau van de leerling. Wordt via de computer afgenomen. Er zijn ook luisteroefeningen (totale duur: 3 uur). Op 2 en 3 maart is er een normeringstoets om te bepalen of de nieuwe test echt werkt. In april wordt de toets afgenomen. Bureau ice IP: kijkt ook naar het onderwijs. Echter, het examen is op 15 en 16 april, terwijl de leerlingen op 13 april uit Giethoorn terugkomen, dus dat is geen optie. Er kan nog een andere test gekozen worden, maar volgende jaar is de keuze definitief. - Team vergadering KIK is veranderd in WMK werken met kwaliteit WMK op 9 februari wordt naar de mening van de ouders gevraagd (tevredenheidsonderzoek). Tijdens teamvergadering is gekeken naar wat de mogelijkheden zijn van ICT, met name Prowise. Nieuwe CAO PO (Primair Onderwijst ) Het idee is om de werklast van de onderwijzers te verminderen. Er is een hoog ziektepercentage. Er moet een betere werkverdeling over het jaar komen. Werkweken hebben nu 42 uur, dat wordt 40 uur in het nieuwe schooljaar. Alle Saltoscholen gaan over naar het 940 uren-model op termijn. Salto wil dat alle scholen dezelfde uren hebben. 4. Voortgang algemeen (incl. BVL) BVL (Brabants Veiligheids Label) De school heeft 2 Victor veilig s ontvangen. Drie ouders hebben gereageerd op de oproep in de nieuwsbrief. Verder is een aantal initiatieven om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren: kinderen geven boetes aan de ouders die verkeerd parkeren rondom school. Een genoemde optie is om foto s van ouders in overtreding in de nieuwsbrief te plaatsen.

3 Ook is er het plan om de gemeente te vragen om paaltjes te plaatsen zodat niet op de stoep geparkeerd kan worden. De Driestam heeft het Schoolplein-pakket ontvangen om op het plein te oefenen. 5. Werving nieuwe directeur De eerste ronde heeft geen goede kandidaat opgeleverd. Er wordt een wervings- en selectiebureau ingeschakeld. 6. Jaarrekening/Begroting Er is een begrotingstekort, dat opgevangen wordt door het solidariteitsprincipe van de Salto-scholen. Er zijn geen vragen gestuurd, dus men is het eens met het budget. Het grootste probleem is dat er te weinig leerlingen per onderwijzer zijn. Het is onduidelijk hoe de directie wordt gerekend ( + Johan). Tijdens de vergadering wordt de vraag gesteld waarom de overige lasten met 30% zijn gestegen, maar dit kan niet beantwoord worden. 8. Jaarplan Taal Moet verstuurd worden. Wordt volgende keer behandeld 9. Gesprekkencyclus is dit aan het regelen. Hij wil voorkomen dat verschillende gesprekken overlappen. Er komt een standaardformulier van Salto. 10. WVTTK * Evaluatie opleidingsavond Was uitstekend, met concrete acties die overwogen worden, bijv. de introductie van het luistergesprek. * Stand van zaken overzicht ouderbijdrage, Ame en Joost zullen een vergadering beleggen om de status te bespreken. * ICO De ICO werkgroep organiseert op 23 april de Wereldkinderdag welke gecombineerd wordt met de Koningspelen. Hoe de werkgroep verder gaat na het vertrek van een van haar leden is nog onduidelijk. * Risico inventarisatie leest het en informeert of er nieuwe dingen zijn om over te praten. Anders behandelen we het niet. notulisten per vergadering: 15 september Tjark 13 oktober 10 november Kim 8 december Pietje 26 januari Anna 2 maart Klaartje / 13 april Anneloes / 11 mei Betty / Anna 22 juni Pietje / Salima

4 Actielijst Afspraken uit vergadering 9 december 2013 parkeren ontheffing: laatste status terugzoeken Oktober Joost Afspraken uit vergadering 19 mei ICT als Thema Ouderavond Voorjaar Afspraken uit vergadering 19 mei Voorbereiden automatische incasso Lijstje Vragen en antwoorden maken als toevoeging op het aannamebeleid Salto bezig met mogelijk overkoepelend aannamebeleid. vraagt dit bij Salto na. Als dit niet het geval is zorgt Pietje dat in februari dit afgehandeld is. September September Pietje Afspraken uit vergadering 10 november Uitzoeken hoeveel geld er nog besteed kan worden aan het November schoolplein, door het bedrag dat in 2013 tijdens de feestweek is December opgehaald. BVL terug laten komen tijdens de MR vergadering van mei. Mei Peer? Jaarplan Taal doorsturen en bespreken 26 januari Afspraken uit vergadering 8 December Notulen van 13 oktober doorsturen en volgende vergadering goedkeuren December Mailtje Monique van Basten beantwoorden December Klaartje Afspraken uit vergadering 26 Januari 2016 Stand van zaken overzicht ouderbijdrage. /Joost/Ame gaan dit afronden. Jaarplan Taal moet verstuurd worden en op de agenda komen van de volgende MR vergadering. /Joost/ Management statuut: Johan zegt geen idee te hebben. Bestaat het Maart

5 en waar is het? zal uitzoeken hoe groot de directie is. zal uitzoeken waarom de overige lasten met 30% gestegen zijn. MR reglement op de site plaatsen. Er waren problemen met het verwijderen van pagina s uit het PDF bestand. Anna zal helpen. Anna/ vraagt dit aan Marleen

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap Agenda Donderdag 15 januari Nieuwsbrief 7 Donderdag 22 januari Nationale voorleesdag Vrijdag 30 januari Weeksluiting met ouders gr 4/5 Maandag 2 februari lijnbal groep 5 Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie

Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie Illustraties: Susi Bikle Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie Iedereen is het erover eens: er moet een einde komen aan de overbodige papieren rompslomp in het onderwijs. Werkgevers, werknemers

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs

Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs Schoolgids 2014-2015 B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, In deze schoolgids geven we u informatie over de Protestants Christelijke Basisschool

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

Vergadertechnieken inhoud procedure proces Soorten vergaderingen

Vergadertechnieken inhoud procedure proces Soorten vergaderingen Vergadertechnieken Vergaderen is voor velen een noodzakelijk kwaad. Het is een van de grootste tijdvreters binnen organisaties, maar helaas is vergaderen, mits doelmatig en effectief, nodig om informatie

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest zorggids 2014-2015 Inhoud Aanleiding en doel... 2 Hoofdstuk 1: Handelingsgericht werken... 4 Hoofdstuk 2: Passend onderwijs... 5 Hoofdstuk 3: Waarnemen... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie