Jaarverslag bestuur 2014 WDN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag bestuur 2014 WDN"

Transcriptie

1 Jaarverslag bestuur 2014 WDN Middels dit jaarverslag stellen wij u op de hoogte van de gang van zaken van WDN. Het is een terugblik over het jaar 2014 en een vooruitblik naar de zaken die zullen gaan spelen in het jaar Dit jaarverslag zal worden aangevuld met de jaarrekening van onze penningmeester, daarom zult u in dit eerste schrijven geen bedragen aantreffen. Zoals u wellicht weet bestaat WDN uit verschillende werkgroepen, zie ook de organogram, ook daarover zal er een korte terugblik en toekomstvisie in dit jaarverslag verwerkt worden. Bestuurlijke zaken. Als eerste om te vermelden is dat op 8 januari 2015 de voorzitter haar werkzaamheden, op dringend verzoek van het toenmalige alg. bestuur heeft neergelegd, ook de penningmeester en secretaris stonden achter dit besluit van het alg bestuur, er was helaas een onthoudbare samenwerkingsverband tussen het bestuur en de voorzitter ontstaan die onomkeerbaar was. De voorzitter heeft daarop dan ook te kennen gegeven gelijk op 8 januari jl. haar functie neer te leggen als voorzitter van WDN. Dhr. E Ladage heeft na instemming van het bestuur haar functie overgenomen als Interim Voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering zal vast komen te staan of hij voor de zittende periode voorzitter zal blijven. Het Dagelijks bestuur bestaat uit Dhr. E Ladage (interim voorzitter), Mevr. A. Klooster (secretaris) en mevr. S. v.d. Laan (Penningmeester) Het Algemeen bestuur bestaat uit: Mevr. M. Zwiers (kwelderland en vestingbuurt), Dhr. C. Mieris (Bornholm), Mevr. J. Kreeft (Bornholm), Mevr. A.Olinga (Zandplatenbuurt), Zowel mevr. Visser- Elderman, als Dhr. A. Boer hebben afscheid genomen als alg. Bestuurslid, beide zijn lange tijd vertegenwoordigd geweest binnen het bestuur, maar hebben te kennen gegeven door andere drukke werkzaamheden te willen stoppen. Het gehele bestuur wil hun hartelijk dank hierbij uitspreken voor hun inzet en input. Zowel het DB als het AB vertegenwoordigen allen een buurt in Delfzijl Noord, voor alle duidelijkheid vermeld ik graag dat alles in goed overleg is gegaan met onze notaris. Op de 1 ste maandag van de maand wordt er s avonds vergaderd door het AB en DB in onze eigen ruimte in de bredeschool Noord, bij de ingang direct naar links en dan de eerste ruimte aan de linkerkant, deze avonden worden aangevuld door vertegenwoordigers van onze werkgroepen, zij zijn aanwezig tot de pauze, daarna gaat het over op bestuurlijke zaken. Op deze avonden worden o.a. besluiten genomen t.a.v. aanvragen uit het wijkbudget, die wij als bestuur geheel onder ons beheer hebben. In 2014 heeft WDN vanuit het bestuur of vanuit werkgroepen diverse activiteiten opgezet of ondersteund.

2 Onderstaand de activiteiten en toekomst visie van de verschillende werkgroepen van WDN Werkgroep Mindervaliden In 2013 is er een start gemaakt met het opzetten van een sport en belevingsdag, hiervoor zijn er al diverse gesprekken geweest met de gemeente Delfzijl, het was de bedoeling dat er op die dag zowel valide als mindervaliden met elkaar gaan sporten, om op die manier de valide kennis te laten maken met hoe het is als je sport met een beperking. Verder hoopt men dat hierdoor sportvereningen in de DEAL gemeenten inspelen op het meer toegankelijk maken van hun sport voor mindervaliden. De planning was dat in november 2014 dit evenement zou plaatsvinden in de Bredeschool Noord. Helaas kon de organisatie de veiligheid van de deelnemers en bezoekers niet garanderen, waardoor er voorlopig geen sport en belevingsdag in de brede school zal plaatsvinden. De mindervaliden werkgroep heeft zich tijdens Koningsdag 2014 in het centrum van Delfzijl geprofileerd, men kon meedoen met verschillende sporten aangepast op mindervaliden. Dit zal in 2015 wederom gaan gebeuren tijdens Koningsdag. Werkgroep Ledenkrant In 2014 zijn we gestart met een ledenkrant, de redactie bestaat uit Annemarie Olinga, Cees Mieris, Edo Ladage en Annet Klooster. Het streven is om deze ledenkrant 4 keer per jaar uit te brengen, met leuke puzzels, kleurplaten, recepten en nieuws vanuit de werkgroepen om u zo op de hoogte te houden van het wel en wee van WDN. Een enkele keer zal ook de gemeente informatie verstrekken via het ledenblad. Doelstelling voor 2015 is dat er meer input komt van de leden zelf. PROJECT GROEN VOOR ROOD 2013 Vanuit Wijkbelangen Noord is het project opgestart in 2012 en daadwerkelijk aan de gang gegaan in Dit project is in 2014 overgenomen door wijkbedrijf Delfzijlnoord. Welkom in de wijk De commissie welkom in de wijk streeft ernaar om inwoners in Delfzijl Noord te leren kennen en te benaderen. Nieuwe inwoners welkom heten door middel van het aanbieden van kennismakingsbezoek ( informatie Delfzijl Noord ) en bestaande inwoners op de hoogte blijven houden van het wel en wee in ons gebied. Welkom in de wijk heeft 3 buurten. Bornholm, Kwelderland, Zand-Platenbuurt. Voor alle 3 buurten zijn er 2 of meerdere personen vertegenwoordigd. Als er nieuwe bewoners in de wijk komen wonen, brengen we ze een bezoekje, met een tasje met informatie en een gasten handdoekje er in.(als ze een bezoekje op prijs stellen). Er zijn al een aantal bezoekjes afgelegd, en de bewoners waarderen het zeer. Ze vinden het een leuk idee, waar we mee bezig zijn. Eind 2014 is er een samenwerkingsverband met Stichting SI! aangegaan. Samen met een vrijwilliger van deze stichting te weten. Dhr. Mohammed Egal zullen ook de bewoners die nog geen Nederlands spreken worden bezocht. Dhr. Mohammed Egal spreekt diverse talen waaronder Arabisch. We hopen op deze manier ook onze Medelanders meer betrokken te laten voelen binnen onze wijk. In 2015 zal hiermee worden gestart.

3 Wijkfeest werkgroep 20 september 2014 Met een grote groep bewoners en de middenstanders zijn wij in 2014 weer in staat geweest om een fantastisch evenement te organiseren op 20 september jl., mede door het mooie weer was het een zeer geslaagde dag. We hebben kunnen samen werken met diverse organisaties als SGIND, Novo, Betingestaete,, diverse kerken etc. Naast de vele optredens was er een grote braderie met maar liefst 50 kraampjes. Dit jaar waren we genoodzaakt om het podium te verplaatsen naar het vestingpark. Ook gezien de groei van aanvragen voor de braderie kan het zijn dat we in 2015 gaan uitbreiden door het vestingpark er nog meer bij te betrekken. Dit was de derde keer dat we dit organiseerden en ook dit jaar hebben we ervaren dat het feest erg belangrijk is voor de saamhorigheid en om weer een stuk gezelligheid terug te brengen in Delfzijl Noord. Wat als zeer positief ervaren werd, was de enorme betrokkenheid van jongeren (20+ ers) uit onze wijk, zij werkten en dachten mee binnen de organisatie en waren de hele dag aanwezig als vrijwilliger. Voor 2015 is er alweer geld gereserveerd om weer een pracht van een wijkfeest te organiseren. De voorbereidingen hiervan zullen weer in maart/april starten. Hierbij zullen ook de jongeren aanschuiven en komt er zoals het nu in de planning ligt een speciaal jongeren programma. Delfgoud Sinds september 2013 valt Delfgoud onder WDN, we hebben een keuze moeten maken, of dit project stopt (van oorsprong opgezet door de Hanze hogeschool) of wordt ondersteund door WDN. Aangezien we het van groot belang vinden dat ouderen in beweging blijven hebben we gekozen om Delfgoud ook in 2014 te blijven ondersteunen. Alle 55+ ook met een laag inkomen zijn zo in staat om mee te doen met de gymnastiek lessen die bijna dagelijks in de bredeschool Noord worden gegeven. Ook In 2015 zullen wij dit blijven ondersteunen. Digitaal wegwijs In 2014 is digitaal wegwijs weer opgepakt. Hieronder verstaan we op dit moment dat we de website onder onze hoede hebben genomen en dus de website is van WDN. hierop kunt u alle spelende en informatieve informatie vinden, zoals ons ledenblad digitaal, nieuwsfeiten, foto s etc. ook kunt u via diverse links direct op de website van b.v. gemeente Delfzijl komen. Ook kunt u daar het jaarverslag vinden van Doelstelling voor 2015 is om meer te gaan filmen, foto s te plaatsen en u nog meer informatie geven. Digitaal wegwijs is in bezit van een prachtige filmcamera en fototoestel als ook mede een compleet muziekinstallatie. Dit is voor een aantal jaren geleden aangeschaft via een speciaal potje uit het 40+ gebeuren. Ook op Facebook kunt u ons volgen onder de naam delfzijlnoord.

4 Bewonersplatform Delfzijl (acantus) 2 bestuursleden van WDN vertegenwoordigen Bornholm bij het Bewonersplatform van Acantus. Op deze manier staan we dicht bij het vuur en word er opgekomen voor het huurdersbeleid en krijgen we de nieuwste informatie uit eerste hand. Jolanda Kreeft en Siska van der Laan vertegenwoordigen Bornholm. Activiteiten Werkgroep Onze doelstelling was om in 2014 te beginnen met leuke activiteiten en dit is gelukt. Er zijn regelmatig bingoavonden, bloemschikavonden en sinds kort zijn we met een enthousiaste groep begonnen met de schildercursus. De data van de activiteiten kunt u terug vinden in ons ledenblad. Maar ook op de website. De activiteiten worden prima bezocht en worden in 2015 ook voortgezet en evt. uitgebreid. Werkgroep Kwelderland/Vestingbuurt Deze werkgroep bestaat helaas tot nu toe uit 2 personen, zij maken zich hard voor de buurt en zullen dat blijven doen, zo is er een aanvraag binnengekomen voor een ooievaarsnest, deze is al geruime tijd in behandeling bij de gemeente, WDN heeft hiervoor al wel vanuit het wijkbudget geld gereserveerd. Ook is er een buurt BBQ geweest in 2014, ook WDN heeft daar een bijdrage aan geleverd om de kosten voor de bewoners niet te hoog op te laten lopen. Verder blijven zij de ogen en oren van de buurt, doelstelling voor 2015 is om de werkgroep groter te maken met buurtbewoners. Werkgroep Zandplatenbuurt Deze werd o.a. vertegenwoordigd door Wupke Visser en Annemarie Olinga, de werkgroep is bezig met allerlei zaken zoals opvulling van lege plekken in hun wijk. Aangezien de Zandplatenbuurt een eigen vereniging heeft lopen op dit moment de meeste zaken via hun. Tijdens de landelijke straatspeeldag is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen SW en D, CJG, WDN en vereniging zandplatenbuurt. Of dit in 2015 ook weer het geval zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Werkgroep Bornholm De werkgroep is ontstaan na de problemen die ontstonden in de wijk Bornholm en specifiek op de Kleine Belt De rust is in de afgelopen periode redelijk teruggekeerd maar wat ons nog steeds verontrust zijn de recentelijke overvallen in Delfzijl-noord en dan vooral in de wijk Bornholm Wat hebben we in 2014 allemaal besproken: Brandgangen; Riolering; Overlast door jeugd; Gladheidsbestrijding;

5 Buurtbus c.q. service bus; Hoe maken we van Bornholm een leuke buurt; Aanpassingen speeltoestellen, Steunpunt c.q. informatie/klussenbord voor Delfzijl-noord in de Brede school, Uitbreidingen woonerf Kleine Belt-Skagerrak, Gepraat over: openbaar vervoer; Burendag. De wijkkrant; Ook uit deze werkgroep in de redactie van de wijkkrant ontstaan waarbij inmiddels mensen uit andere wijken bij zijn aangeschoven Prullenbakken; Koffiekar; Dit is een initiatief van de gemeente wat volgens de werkgroep nog steeds niet op een acceptabele manier georganiseerd wordt Begaanbaarheid trottoirs en groenvoorziening: Wijkschouw; Volkstuintjes op de plaats van de Viking. Dit is een lopend project van twee nieuwe leden in de werkgroep en zal in 2015 verder zijn beslag krijgen Niet bij alles wat er besproken is zijn we tot goede oplossingen gekomen maar daarbij zijn we ook afhankelijk van andere partijen zoals o.a. de gemeente en Acantus Tevens zijn er ook nog lopende zaken die in het komende jaar afgerond dienen te worden Het aantal leden in de werkgroep Bornholm varieert nogal en we hopen dat er in het komende jaar werkgroep leden bij zullen komen die ook weer hun inbreng en ideeën meebrengen Verdere wensen voor en van de werkgroep Een vaste notulist voor de vergaderingen; (cursus notuleren) Meer werkgroep leden Meer/betere terugkoppeling van mensen en instanties waar wij afspraken mee maken Een eigen buurthuis in 2015 in de Brede school Werkgroep Nieuw Buurthuis 2 leden van WDN zijn vertegenwoordigt in deze werkgroep, de bedoeling is om een nieuw buurthuis te creëren binnen de brede school, het gaat dan om het gedeelte (bij de ingang naar links) het betreft zo n 500 m2. In 2014 zijn we vooral bezig geweest om voor dit plan goedkeuring te krijgen van de gemeente wat ook gelukt is. Er is een bewonersavond georganiseerd vanuit de werkgroep, zodra er weer meer te melden is zal er wederom zo n avond georganiseerd. Eis van WDN blijft een eigen ingang, dus eigen identiteit, Laagdrempeligheid en vooral een hoop gezelligheid. De werkgroep is inmiddels uitgebreid

6 met een projectleider die voor ons de zaken op en een rij houdt momenteel, zijn we bezig binnen de werkgroep met het ondernemingsplan en gaan we weer met de architect om tafel. Doelstelling is om in 2015 echt ons eigen buurthuis te hebben!!!!!!! Waar heeft WDN nog meer aan meegewerkt of bijgedragen in 2014 In november hebben we samen met de brede school een winterfair georganiseerd! Samen met de brede school een open dag gehouden om meer bekendheid te geven aan alle activiteiten die daar plaatsvinden. Bijdrage geleverd aan de kinderspeelweek Bijdrage aan speeltoestellen skagerrak Bijdrage geleverd aan ooievaarsnest kwelderland Kidsclub ondersteund Bijdrage geleverd aan steunpunt verlies en rouw Tot slot Hebben wij alle doelstellingen van 2014 gerealiseerd, wat wij als doelstelling voor 2015 voor ogen hebben is om een huishoudelijk regelement te maken, WDN meer bekendheid te geven via media en andere kanalen. Nog meer mensen in Delfzijl Noord te bereiken en aan te moedigen om zich aan te sluiten bij één van de werkgroepen of projecten die Delfzijl Noord rijk is. Verder is er een klein groepje bezig om samen met SW en D, STIP op te zetten naar voorbeeld van STIP in Groningen. Dit is een voorportaal van de gemeente. Kijkt u voor meer info over STIP op internet. Jaarverslag 2014 Dagtekening: 1 maart 2015 Gemaakt door: Annet Klooster ( secretaris) Aanvullende informatie verkregen van: Wupke Visser-Elderman, Annemarie Olinga en Cees Mieris

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie