NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN. Michel De Coster, no nonsense manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.100 NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN. Michel De Coster, no nonsense manager"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 2 7 T / M V R I J D A G 2 N O V E M B E R Voor de job van je leven NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN Michel De Coster, no nonsense manager Ford Genk: Onzekerheid is een stille doder Zorgt meer welvaart ook voor meer welzijn? Martin Heylen: van de fabriek naar de tv jobs op Jobat.be Jobs in Oost Vlaanderen vanaf blz. 17 +handigoverzichtvanallejobsinuwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat goede redenen,, Ministers spraken deze week tijdens het begrotingsconclaaf over het belang van ons concurrentievermogen. Steven Vanackere, Didier Reynders en Alexander De Croo wezen daarop. Reynders lanceerde zelfs een ideetje rond lagere loonkosten voor nacht en ploegenarbeid. Tussendoor jende Kris Peeters de federale excellenties wat door te klagen over de hoge energie en loonkosten voor onze bedrijven. Dit alles gebeurde in het sombere vooruitzicht van het grote onheil dat Ford Genk dreigde te raken. De ongemakkelijke waarheid die ons donderdag trof, is de zoveelste oproep aan onze beleidsmakers om Zullen goedkopere lonen extra jobs creëren of mogen we al blij zijn als er de komende jaren niet meer jobs verdwijnen? iets te doen: werk maken van een veiligere economische toekomst. We verkwanselen onze aantrekkelijkheid voor ondernemers. Onze grote troeven (logistiek, kennis, productiviteit, hart van Europa, harde werkers) worden overschaduwd door een afbrokkelende economie, politieke instabiliteit, veel sociale hakken in het zand en een gebrek aan beleidskracht. Als Johan Vandelanotte zegt dat Ford de overcapaciteit van de Genkse fabriek als drogreden aanhaalt voor de sluiting en dat de Spaanse loonkosten de echte reden zijn van het verdwijnen van arbeidsplaatsen, weet de regering wat gedaan. Vandelanotte counterde de door hemzelf aangereikte (deel)oplossing echter door lagere loonkosten te vernauwen tot lage lonen en sociale dumping. Loonkosten kunnen ook gematigd worden door er minder belasting op te heffen. Terzijde: de loonkost is niet alleen verantwoordelijk, maar het speelt en dus moet er iets aan gedaan worden. Wat trouwens heel wat vragen oproept: wie gaat dat voelen? Zal het enkel de werkgever zijn die minder belastingen betaalt? Of ook de werknemer zodat die netto meer verdient, wat dan weer de consumptie stimuleert? En wat met de gederfde inkomsten? De overheid heeft geld nodig. Wat ze niet vindt bij de lonen, zal ze elders moeten halen. En tenslotte: op welke termijn zullen goedkopere lonen extra jobs creëren, of mogen we al tevreden zijn als er daardoor, gegeven de lamentabele marktsituatie, de komende jaren niet nog meer jobs verdwijnen? Hoe dan ook, er moet iets gebeuren. Wie goede redenen zoekt, vindt er in en rond Genk. G E Z E G D kwartier voor de start van de bijzondere ondernemingsraad bij,,een FordGenkwarenernog werknemers die er ondanks alle slechte signalen de moed probeerden in te houden, waarschijnlijk tegen beter weten in Ikhoopoppositiefnieuws...Datwe allemaal kunnen blijven werken. A R B E I D S V R A A G Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de reden van het doktersbezoek. In principe moet de werknemer afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren vastleggen. Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, zal hij voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen. Hij is immers niet arbeidsongeschikt, maar gaat louter op controle. Het maakt hier niet uit of het om een verplichte controle gaat of om een door de werknemer gewenste afspraak. Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar geeft geen recht op loon. Wens je toch loon te ontvangen voor de gemiste arbeidsuren, zal je een halve dag vakantie moeten opnemen. Indien een werknemer tijdens de arbeidsuren ziek Iris Tolpe manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex Mag ik tijdens de werkuren naar de dokter gaan? wordt en zijn werk niet meer kan verderzetten, heeft hij recht op gewaarborgd loon voor de niet gewerkte uren. Het doktersattest dat hij achteraf aan de werkgever overhandigt, bevestigt de arbeidsongeschiktheid. Weet dat de overhandiging van het doktersattest geen wettelijke verplichting is, maar de meeste werkgevers hebben deze verplichting wel opgenomen in het arbeidsreglement of in een cao. Ook op eenvoudig verzoek van de werkgever moet je een doktersattest bezorgen. Zwanger De zwangere werkneemster heeft het recht om van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan, wanneer deze niet buiten de arbeidsuren kunnen plaatsvinden. Indien ze de werkgever vooraf over haar afwezigheid inlicht, heeft ze recht op loon voor de niet gewerkte uren. De werkgever kan wel een doktersattest vragen om haar afwezigheid te rechtvaardigen. Tot slot kan je ook nog een raadpleging hebben bij de arbeidsgeneesheer. In principe moeten al deze raadplegingen plaatsvinden tijdens de werkuren. Elk onderzoek buiten de werkuren of tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst is verboden. Een uitzondering hierop geldt wat betreft twee medische onderzoeken die op initiatief van de werknemer plaatsvinden: het onderzoek in het kader van een reïntegratieprocedure en het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer die tijdens zijn werkuren op bezoek gaat bij de arbeidsgeneesheer wordt normaal bezoldigd....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 INTERVIEW Michel De Coster Manager, motard, muzikant en auteur 6 SAMENLEVING Simms en Van Parijs Obsessie voor groei maakt niet gelukkig 8 MARTIN HEYLEN Dejobsvanzijnleven Mensen ontgoochelen vind ik vreselijk 9 COLUMN Ruth Lasters Bekentenissen in priestergewaad A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril U bent de voorbije dagen overspoeld door het droevige nieuws en de uitgebreide commentaren over de sluiting van Ford Genk. Ook in dit stukje kan u er niet aan ontsnappen. Waarover men niet kan zwijgen, daarover moet men praten. Nog voor de beslissing goed en wel bekend was, rolden de partijen over elkaar heen om de anderen met de vinger te wijzen. De werkgevers gebruikten de sluiting onhandig om politici en vakbonden de hoge loonkosten en het weinig aantrekkelijk ondernemersklimaat in België aan te wrijven. De politici pleitten onschuldig en verweten de Ford top gebroken beloften en vals spelen, als betrof het een uit de hand gelopen spelletje Monopoly. Vakbonden schoten losse flodders doelloos in het rond: neoliberalisme, Ford bestuurders, politici, Europa, oneerlijke concurrentie... Al wat hen even hun onmacht kon doen vergeten, werd begrijpelijkerwijs doelwit. Ik zag enkel die vrouw in het nieuws. Die strak naast de camera staarde en zei: Ja, iedereen denkt aan zichzelf zeker. Wij werken hier met z'n tweeën, samen zes kinderen. Dat bleef de hele dag nazinderen. We kunnen het ons moeilijk voorstellen,, Ik wou dat iemand die Onzekerheid is een stille doder wat het betekent als de grond onder je voeten weggeslagen wordt. Als je al een jaar of tien in onzekerheid leeft over de toekomst van je gezin, want voortdurend waren er die geruchten over een mogelijke herstructurering. vrouw zou vastnemen en haar toefluisteren dat het allemaal wel goed zou komen. Onzekerheid is een psychologisch stille doder; het sloopt mensen in geniepig kleine stapjes. Misschien is de uiteindelijke genadeslag dan zelfs een welgekomen vriend die een einde maakt aan de onzekerheid. Je préfère le désespoir à l'incertitude, zei de beroemde filosoof Jean Paul Sartre al. Hoe moet het nu verder, las je op haar gezicht. Enige maanden na die eerste klap komt wellicht de aanslag op het gevoel van eigenwaarde. Ik ben niet meer nodig, de maatschappij heeft mij niet meer nodig. Het smartengeld van het brugpensioen is een vergiftigd geschenk. Ik had even geen behoefte aan verontwaardigde woorden op tv, aan stoer spierballengerol over wraak, aan juridische dreigementen over waar ze het geld wel zouden halen. Dat kon me op dat moment gestolen worden. Ik wou gewoon dat iemand die vrouw zou vastnemen en haar toefluisteren dat het allemaal wel goed zou komen. Dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Dat ze veilig waren. Maar dat kon niemand zeggen. Ik smeek de heren en dames politici om het zwartepieten achterwege te laten en goed na te denken waar ze naartoe willen met dit land. Probeer het vallend mes van de oude industrieën niet te vangen. U zou zich wel eens per ongeluk in de polsen kunnen snijden. Wees gedurfd in uw keuzes voor de toekomst en geef de mensen opnieuw iets waarin ze kunnen geloven. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Frederik Anseel professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR

4 4 I N T E R V I E W Michel De Coster schrijft managementboek zonder nonsens Niemand wordt als baas geboren Muziekfans kennen Michel De Coster als bassist van rockgroep De Mens. Naast die muziekcarrière is De Coster echter al bijna drie decennia actief als manager. Hoe hij die verplichtingen combineerde, doet De Coster uit de doeken in zijn eigen managementboek: No Nonsense. Tekst: Michiel Leen / Foto: Koen Bauters We treffen Michel De Coster op weg naar een afspraak in Antwerpen. Motard in maatpak. Muzikant. Manager. Vader. Kortom, een man voor wie een dag meer dan 24 uren zou moeten tellen. Toch maakt De Coster allerminst een gejaagde indruk. Wat zette je aan het schrijven? Aan dit boek is een jarenlang denkproces voorafgegaan. Als manager moet je vooral beseffen: hoe hoger je in de boom zit, hoe minder je weet waar je mensen mee bezig zijn. Je moet mensen aansturen wiens job je zelf nooit gedaan hebt. Ik geloof nochtans sterk dat een goeie manager in elk bedrijf aan de slag kan, ongeacht de sector. Uiteindelijk ben je steeds een team aan het managen en hen aansturen is je belangrijkste taak. Een goede manager doet zijn mensen boven zichzelf uitstijgen. In dat proces ben ik me gaan verdiepen. Ik gaf zelf coachings aan mijn mensen en daarvoor had ik zelf wat theorieën uitgewerkt. Enfin, in zekere zin heeft Frank Vander Linden me aan het schrijven gezet. Hij kreeg als frontman altijd de vraag voorgeschoteld hoe ik de rol van bassist combineerde met mijn job. Schrijf daar eens iets over, lachte Frank, dan ben ik van die lastige vragen verlost. Inhetboektypeerjeeengoede manager als iemand die de juiste verhouding heeft tussen brains, heart en guts. Waarom die driedeling? Het is een handige indeling waarvan ik aanvoel dat ze steek houdt. Managers focussen zich vaak op het rationele aspect de brains, maar doen er goed aan zich ook eens af te vragen hoe het zit met de manier waarop ze met mensen omgaan hun heart en hoe ze risico s inschatten de guts. Alleen de juiste combinatie van die eigenschappen maakt je een topmanager. Je boek behandelt de noodzaak van ontspanning. Alleen: jouw hobby is niet echt vrijblijvend. Eenoptredenmet De Mens zegje niet snel snel af, mocht dat nodig zijn. Voor mij is dat pure ontspanning, hoor. Nu goed, als je al die dingen wilt combineren, is het cruciaal dat je controle krijgt over je agenda. Daar hebben veel mensen het moeilijk mee. Zelf lukt het me ook niet altijd. Het vraagt een inspanning. Idealiter heb je een secretaresse die goed nee kan zeggen. Je moet constant keuzes maken. En niet ambetant doen over de dingen die je niet gedaan hebt. Ik ga niet op café, ik kijk amper televisie. Maar ik ga wel om zes uur s avonds naar huis; ik wil mijn dochters zien en in bed stoppen. Daarna werk ik verder. Ik hoef daarom niet tot s nachts aan mijn bureau te zitten; nadenken over de samenstelling van mijn team kan ik ook wanneer ik een eindje ga fietsen. Zijn deze crisistijden een leuke periode om manager te zijn? Politici zien nu hun kans schoon om aan bashing te doen. Maar we zitten in Europa wel met gigantische problemen. Kijk maar naar wat er bij Ford Genk gebeurt. Enfin, door politici laat ik me de les niet spellen, zeker niet over leiderschap. Ja, er zijn veel politici die geloven dat ze goede managers zouden zijn. Rik Daems beweerde ooit dat hij Belgacom zou moeten leiden. Ik kwam niet meer bij! Ik zou aan de critici willen zeggen: Kom het dan zelf eens doen, hé. Ik ontken de excessen niet. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die,, zegt: Oh, een bonus? Laat maar zitten. Anderzijds: er is nu wel een crisis, maar vechten voor mijn bedrijf heb ik altijd gedaan. Natuurlijk, de uitdagingen zijn niet min. Er is de globalisering, de druk van een voortdurende vraag naar innovatie. Ik heb nooit iets anders gekend. Hoe hoger je in de boom zit, hoe minder je weet waar je mensen mee bezig zijn. Hetisgeenstielvoordoetjes.Hoe gajeommethardeknopendieje moet doorhakken? De eerste keer dat je iemand ontslaat, ben je daar zelf niet goed van. Je zegt dan waarschijnlijk ook de verkeerde dingen. Zoiets doe je best op een kordate maar correcte manier. Soms zijn mensen ook opgelucht bij een ontslag. Het sluit voor hen vaak een periode van frustraties af; ze krijgen een schop onder hun gat en geven hun carrière een nieuwe wending. Soms ben je tot ontslag gedwongen wegens reorganisatie. Dat is moeilijker, want dan moet je ook erg valabele mensen ontslaan. Injetijdbij Belgacom werktejesamen met de omstreden directeur DidierBellens.Washijjebaasof je collega? Dat was mijn baas, no doubt about it. Ik heb twee jaar bij Belgacom gewerkt, van 2008 tot Dat was niet lang genoeg, het werk was niet af. Het was nochtans een superboîte om voor te werken. Commercieel was dat de beste ICT job in België. Echt waar, ik ben er met spijt in het hart weggegaan. Immers, je kunt het wel oneens zijn met je baas, maar hij wint: hij is de baas. Die gaat op zoek naar iemand die het wel eens is. Ik was erg mondig als iets me niet zinde, maar hij duwde me snel terug in mijn hoek. De discussies gingen niet over resultaten, want die deugden. Hij wilde iets nieuws. Met de lancering van cloud computing waren we daarin geslaagd, vind ik. Ik ben echter niet iemand die daar naar boven toe veel verhaal rond maakt. Mijn opvolger is daar beter in. Bellens en ik hadden ook veel vruchtbare discussies. We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. Al werden de discussies vaak persoonlijk. Daar kon ik niet goed tegen. Nu kunnen we terug door dezelfde deur. Hij heeft een scherp gevoel voor humor. Weinig heart, maar vaak weergaloos grappig. Hoe persoonlijk moet je dergelijke conflicten dan nemen? Grote ego s kom je overal tegen. (Denkt na) Twee keer heb ik het moeilijk gehad. Toen ik destijds bij Colt een Europese functie aan me voorbij zag gaan. Ook het afscheid bij

5 5 Belgacom was moeilijk, maar om nu te zeggen dat ik daar mijn slaap voor gelaten heb De negatieve coverage ten tijde van Airborne vond ik erger (De Coster lanceerde eind 2010 een bedrijfje dat zich focuste op mobiele applicaties. Het project kreeg af te rekenen met patentperikelen en werd op de korrel genomen door de website Datanews, red.). Ik wil het daar verder ook niet over hebben. Je exit bij Belgacom kwam vroegerdangepland.jekomtopdearbeidsmarkt terecht. Hoe ziet die eruit voor managers? Ik had me voorgenomen om het kalmer aan te doen toen ik zelfstandig aan de slag ging. Viel dat even tegen! Plots moest ik alles zelf doen. De fietsenzaak die ik samen met mijn vrouw opstartte, vroeg zeker in het begin veel aandacht. Nu runt zij daar de show. Ik heb nooit om opdrachten verlegen gezeten en heb intussen een vijftal bedrijven geadviseerd. In het begin was ik echt bang dat ik niet genoeg opdrachten zou vinden. Tegelijkertijd zijn er ook voordelen aan mijn huidige situatie. De variatie, bijvoorbeeld. En het feit dat je heel snel value moet opbrengen. De functie van adviseur ik hoor die term liever dan consultant is nieuw voor mij. De strategie bepalen, de structuur bijsturen, de teams vormgeven en dat alles met de nadruk op heart. Blijfjeditdoentotaanjepensioen? Ik weet het niet. Als morgen een headhunter komt aanzetten met an offer I can t refuse, zal ik niet weigeren. Maar dan moet het wel een klus zijn. Ik ga dit niet opgeven om filiaaldirecteur van een of andere internationale hardwareleverancier te worden. Een grote fusie of een bedrijf dat een nieuwe afdeling uit de grond stampt, daar kan ik mijn schouders onder zetten. Intussen ben ik 50 jaar; ik merk dat het puur operationele me minder interesseert. Ik heb behoefte aan een soort helikopterperspectief. Over het belang van netwerken ben je minder enthousiast? In mijn huidige functie is netwerken erg belangrijk. In het verleden ben ik nooit een goede netwerker geweest. In een goed netwerk kruipt tijd en je moet het aanleggen in tempore non suspecto, op een moment dat je die persoon niet voor iets nodig hebt. Een kort gesprek over je bezigheden waarbij het over meer gaat,, Rik Daems beweerde ooit dat hij Belgacom zou moeten leiden. Ik kwam niet meer bij! dan enkel zaken, doet wonderen. Als een kennis zijn baan verliest, zal ik hem steevast sms en om te vragen hoe het gaat. Netwerkevents zijn niet mijn biotoop. Die eeuwige smalltalk Ik beslis op voorhand wie ik wil zien, daarna pas ga ik handjes schudden met oude bekenden. Bij Belgacom heb ik veel mensen gezien; in een dergelijke positie heeft iedereen je wat te verkopen. Maar ook als ik mensen wandelen moest sturen, deed ik dat vriendelijk. Als je op zo n moment bot reageert, denkt die andere bij een volgend contact immers: Joeng, blaas mijn zak op! Jemaaktejeookenkelekerenerg kwaad tijdens belangrijke meetings. Dat kan goed uitpakken, maar ook tegenvallen Tja, dat weet je pas achteraf, natuurlijk. I don t take shit from anyone. Ook niet als er hoog spel wordt gespeeld. Ik ben wel eens opgestapt tijdens een meeting met een belangrijke klant die mij en mijn team belachelijk maakte. Achteraf is dat bijgelegd, hoor. Die man komt zelfs naar de boekvoorstelling. Of een klant die ons zat te jennen om aan zijn secretaresse annex aanhoudster te tonen wa voor ne pee hij wel niet was. Ja, dan krijg ik het hé. Oké, dat is not done, maar mijn medewerker, die tijdens het gesprek bleek wegtrok, vond het achteraf een terechte move. Hij vond alleen dat ik niet door die mens zijn bloemenperk had mogen rijden (lacht). Maar ja, rock n roll hé. Medewerkers vinden dergelijke verhalen ook tof. Ze zien graag een baas die het voor hen en hun werk opneemt. Je vindt ook heel wat kille psychopaten in managementposities, schrijf jeinjeboek. Dat is een groot woord, hé. Je hebt veel managers die op een bepaald moment vooral met zichzelf en hun volgende stap bezig zijn. Dat heb ik in grote ondernemingen gemerkt. Zelf ben ik meer met de inhoud bezig dan met de vorm. Misschien is dat het grote onderscheid tussen mezelf en dergelijke toppers. Maar dat maakt van hen geen psychopaten. Je moet voldoening halen uit je werk. Ik vind het een tof gevoel wanneer mensen zich goed voelen bij een samenwerking met mij. Ik geloof niet dat een tough guy per definitie betere resultaten haalt dan iemand die meer empathie aan de dag legt. Tenzij ze hun hele team stofferen met mensen die dezelfde harde mentaliteit hebben, misschien. Een slechte baas voelt zich goed in het gezelschap van andere slechte baasjes. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Managers dragen een grote verantwoordelijkheid: als jij geen knoop doorhakt, gebeurt er niets. Niemand wordt als baas geboren. Plots vraagt er iemand: wil jij dit departement leiden? Die zegt er niet bij welke verantwoordelijkheid dat meebrengt: daar kom je zelf wel achter. Veel van je collega consultants voelen zich geroepen om een boek te schrijven. Waarom zoudenwejouwboekmoetenlezen? Ik vond het belangrijk om een boek te schrijven waar mensen direct iets aan hebben. Mijn broer heeft een zware burn out gehad, mijn vader is op zijn 60ste gestorven na een leven van werken, werken, werken. Zelf wou ik mijn drukke leven blijven combineren met muziek. Als je dat allemaal wilt beredderen, moet je kunnen organiseren. Als een jonge manager dit leest en denkt Dien ouwe heeft misschien wel gelijk, ik moet hierover nadenken, ben ik al tevreden. Ik zie veel mensen die bezig zijn met hun werk. Bij de omgang met hun mensen staan ze minder stil. Mijn punt is dat die net het verschil maakt. Vergeet niet: een werknemer die graag voor je werkt, is goud waard.

6 6 S A M E N L E V I N G Econoom Andrew Simms(GB) en filosoof Philippe Van Parijs in debat Een obsessie voor groei Ook al lijkt het nu niet zo, toch nam de economische groei in het Westen decennialang toe. Maar, zegt de Britse econoom Andrew Simms, we voelen ons daardoor niet per se beter. Ons welzijn volgt de welvaart niet helemaal. Simms heeft zo zijn ideeën over hoe dat komt en serveert meteen ook enkele verregaande oplossingen, waarvan de 21 urenwerkweek de opmerkelijkste is. Op zijn doortocht in Brussel laveert Simms tussen groengetinte utopie en realpolitik. Hoe komt het dat het Westen, ondanks decennialange economische groei, er niet in geslaagd is het welzijnsgevoel van zijn inwoners te verbeteren? Op die vraag wil de ETUI conferentie een antwoord van Andrew Simms, voor de gelegenheid in debat met de Brusselse filosoof Philippe Van Parijs. Simms heeft als centrale gast zo zijn ideeën. De Britse econoom pleit met zijn New Economics Foundation al jaren voor een andere, duurzame vorm van economie. Een economie die mindergeobsedeerdisdoorgroeiendiein tijden van economische en ecologische besognes meer oren heeft naar het welzijn van burgers dan naar het opkrikken van groeicijfers. En als die verandering een radicale omslag vereist in de manier waarop overheden, werkgevers én werknemers denken over welvaart en welzijn, dan moet dat maar. Het uitgangspunt van de discussie is simpel: economische groei is volgens beide heren niet de beste graadmeter om uitspraken te doen over het welzijn van de inwoners. Decennialang werd de groei van het bruto binnenlands product gezien als de belangrijkste indicator van hoe goed een land bezig was, legt Simms uit. Dat daaruit ook conclusies te trekken zijn over het welzijn van de burgers, is een brug te ver. Het bruto nationaal product is nooit bedoeld als welzijnsindicator. De Tekst: Michiel Leen / Foto: Ivan Put architecten van het concept gaven dat ook toe. Maar voor veel hedendaagse economen klinkt het als heiligschennis wanneer je hen daaraan herinnert. Welzijn hangt voor Simms af van andere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat inkomen en het gevoel van welbevinden samenhangen tot op het punt waarop je inkomen volstaat om je sterkste materiële noden te voldoen. Simpel gesteld: als je inkomen volstaat om een dak boven je hoofd te hebben en te voorkomen dat je geen honger of dorst hoeft te lijden, is je subjectieve welzijnsgevoel uiteraard groter dan wanneer je je over die aspecten zorgen hebt te maken. Maar dat welzijnsgevoel bereikt een plafond, ook al stijgt je inkomen nog. Daarna nemen andere factoren over. Al zijn beide heren het over heel wat zaken eens, hier maakt Philippe Van Parijs een kritische kanttekening bij Simms energieke pleidooi. Natuurlijk hangt de economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product, niet samen met het welzijn van de burgers. Wat had je anders verwacht? Bruto nationaal geluk WatbepaaltvoorVanParijsdanwel wat welzijn is? En laat zich dat überhaupt meten? Afgaan op het subjectieve gevoel van tevredenheid bij de burgers, maakt ons evenmin veel wijzer, betoogt Van Parijs. Diehangtimmersergafvande mogelijkheden die een bepaalde samenleving je biedt en de mate waarin die aspiraties binnen je bereik liggen. Welzijn hangt voor mij vooral samen met rechtvaardigheid en vrijheid in een samenleving. Welzijn betekent zelf kunnen beslissen wat je doet. Een adequaat inkomen, gezondheidszorg, educatie en een veilige openbare ruimte spelen daarin een grote rol. Dat zijn aspecten waarvan je wél,, objectiefkuntvaststellenofzeinjesamenleving aanwezig zijn. Als economische groei, of minstens het vooruitzicht van economische groei, het welzijn in het Westen geen boost kan geven, wat dan wel? Andrew Simms Brits econoom We evolueren naar een kortere werktijd; in Nederland kunnen beginnende werknemers nu al opteren voor een vierdagenwerkweek. Het alternatief dat beiden naar voren schuiven ademt de geest van wat een klein decennium geleden het bruto nationaal geluk werd genoemd. A more convivial society is de uitdrukking die Simms in de mond neemt: een maatschappij waarin met meer ambiance wordt samengeleefd en burgerschap niet iets is waar je je noodgedwongen na je werkuren mee bezig te houden hebt. Voor Simms gaat die aanpak duidelijk gepaard met een ecologische boodschap. Het welzijn van toekomstige generaties hangt volgens hem sterk af van de mate waarin we erin slagen de ecologische uitdagingen van deze tijden aan te gaan: klimaatverandering en slinkende grondstoffenvoorraden. Een discours van grenzen aan de groei is Simms niet vreemd. 21uur Maar veruit het opmerkelijkste plan dat Simms presenteert om het welzijn op te krikken, is een radicaal kortere werkweek. De werkweek wordt herleid tot 21 uur, of nog ternauwernood drie volledige werkdagen. In een wereld van vijfdagenwerkweken, voor veel werknemers nog aangevuld met een aantal overuren, klinkt het idee wel erg utopisch. Toch is Simms niet van zijn stuk te brengen. De econoom John Maynard Keynes becijferde al in de jaren 30 dat we ooit op 15 uur per week zouden uitkomen, doordat de arbeidsproductiviteit toenam; de verkorting van de arbeidsduur is al minstens een eeuw een trend. Van Parijs is echter niet zo overtuigd van Simms 21 urenplan. Wie werk heeft, klopt inderdaad vaak langere uren. Maar als je het niet actieve deel van de beroepsbevolking in de berekeningbetrekt,komjeuitopeengemiddeldedatrondde21uurzalschommelen. De verhouding tussen werkenden en niet werkenden zit scheef. Simms countert: We evolueren sowieso naar een kortere werktijd; in Nederland kunnen beginnende werknemers nu al opteren voor een vierdagenwerkweek. Een betere verdeling van het beschikbare werk over de beroepsbevolking zorgt ervoor dat meer mensen de voordelen kunnen genieten die tewerkstelling met zich meebrengt. En tegelijkertijd hebben werk

7 7 maakt niet gelukkiger nemers meer tijd om zich te wijden aan verenigingsleven, aan hun gezin en hun persoonlijke interesses. Inderdaad, die aspecten van een subjectief welbevinden die zich niet in economische statistieken laten vatten. Utopie? Simms utopie botst toch enigszins met de realiteit buiten de muren van het congresgebouw. De aanwezige vakbonden hebben een lastige vraag voor de zelfverzekerde Brit: Waar gaan we het in het sociaal overleg nog over mogen hebben, als het niet meer mag gaan over de verdeling van de economische groei? En hebben mensen die de gevolgen van de crisis aan den lijve ondervinden een boodschap aan Simms verhaal? Simms heeft een antwoord klaar. Het model dat onze economieën en onze planeet aan de rand van de afgrond gebracht heeft, beleeft zijn grootste crisis en toch loopt de promo ervoor,, Philippe Van Parijs filosoof Welzijn betekent zelf W W W Volgens Andrew Simms en Philippe Van Parijs is economische groei niet de beste graadmeter voor welzijn. kunnen beslissen wat je doet. Een adequaat inkomen, gezondheidszorg, educatie en een veilige openbare ruimte spelen daarin een grote rol. als een trein. Een duurzame economie schept nieuwe banen, maar vereist een andere vorm van sociaal overleg en industrieel beleid. Over enkele jaren zien onze economieën er waarschijnlijk radicaal anders uit. Meer dialoog tussen ecologische bewegingen en vakbonden is geen overbodige luxe. Ook de overheid krijgt haar huiswerk mee. Overheden zouden het signaal moeten geven dat dit de richting is die we uit moeten. Er zullen altijd mensen zijn die nood hebben aan een aangepast sociaal vangnet. Tegelijkertijd moeten politici de economie ook beschermen tegen schokken in de energieprijzen en bevoorrading, en de klimaatverandering helpen tegengaan. Er klinkt ongeduld in Simms' pleidooi. Uiteraard zijn dit hervormingen die je niet van de ene dag op de andere invoert. Maar overheden en burgers kunnen niet eindeloos blijven talmen. Een onhoudbaar economisch model dat draait op ongebreidelde consumptie op krediet zal van ons geen blijere mensen maken. Integendeel. Daarbuiten is er echter wel een economische crisis bezig. Daarbij hoort een malaise die evenzeer veroorzaakt wordt door de bekommernis om het verlies van werk en erg materiële aspecten van de welvaart. Simms 21 urenwerkweek brengt ook inkomensverlies met zich mee. Wegen de gevolgen daarvan dan niet op ons welzijn? In onzekere tijden geeft materialisme een vals gevoel van zekerheid, betoogt Simms. We trekken ons op aan onze bezittingen en putten er een zekere geborgenheid uit, maar hoe meer spullen je hebt, hoe groter de zorgen om ze te kunnen behouden. Het helpt niet echt dat er een miljardenbusiness van adverteerders je ondanks alles blijft vertellen dat consumeren en geld uitgeven je blijer zullen maken. Dat is de stroom waar ik tegenin probeer te roeien, door positieve en duurzame alternatieven naar voor te schuiven.

8 8 I N T E R V I E W MartinHeylenendejobsvanzijnleven Mensen ontgoochelen, vind ik vreselijk Martin Heylen mag vandaag dan wel een gerespecteerd tv maker zijn, z'n loopbaan begon aan de fabrieksband. Zijn enige besogne toen: niet gek worden! Die job was me te begrensd. Doodongelukkig werd ik ervan. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters Jebentopje16degestoptmetstuderen.Nuisdatbijnaondenkbaar, maar was zoiets vroeger algemeen aanvaard? Ja. Ik had vrienden die al op hun 14de waren gestopt om in de fabriek te gaan werken. Zij hadden meer vrijheid dan ik en dat leek me wel een prettig vooruitzicht. In zekere zin was het voor mij toch wel een verrassende stap, omdat ik op de lagere school altijd goede punten had gehad. Het middelbaar was ik echter al heel snel beu. Ik begreep niet waarom wiskunde belangrijk was; niemand legde me uit dat je dat nodig had om bijvoorbeeld architect te worden. Naast Nederlands en Engels interesseerde geen enkel vak me. Wellicht omdat ik de meeste leraars saai vond. Vervolgens was in de fabriek gaan werken de enige optie? Als ongeschoolde arbeider had je inderdaad geen andere keuze. Ik was veroordeeld tot bandwerk in een textielfabriek. De enige besogne die ik daar had, was: niet gek worden van dat werk. Navierjaarverkastejenaareen houtfirma. Leverde dat enige verbetering op? Tijdelijk wel. Ik leerde verschillende houtsoorten kennen, ik mocht planken triëren en soms met een vorklift rijden. Na een tijdje werd ook dat helaas een verschrikkelijke routine. De job was me te begrensd. Doodongelukkig werd ik ervan. Ik heb toen ervaren wat het woord afstompend betekent. Als ik s avonds thuis kwam, was ik blij dat ik in de zetel kon neerploffen om naar Het Rad Van Fortuin te kijken. Het kan bizar lijken, maar zo'n programma met veel blingbling bracht kleur in mijn leven; het haalde me weg van de lelijkheid en het rumoer. Op zoek naar meer intellectuele uitdaging solliciteerde je bij De Morgen, die correspondenten zocht.vergdehetmoedomdaar aan te kloppen? Niet zozeer. Vooral omdat ik ruggensteun kreeg van mijn vrouw; zij stond voor de volle 100 procent achter die switch. Nee, ik heb vooral nadien moed nodig gehad. De journalistiek is immers geen exacte wetenschap. Als correspondent kreeg je geen feedback. Het kwam erop aan zelf van mijn fouten te leren als ik vooruit wou. Ik heb altijd gedacht: hoe harder ik mijn best doe, hoe meer kansen ik zal krijgen. Die attitude huldig ik nog altijd. Teren op succes kan je hooguit een jaar volhouden. Wat ik toen bij de krant deed en nu op tv doe, is verhalen vertellen. Je weet nooit op voorhand of het publiek die zal smaken. Mensen ontgoochelen, vind ik vreselijk. Om die reden verplicht ik mezelf om constant te herbronnen. Ik wil koste wat het kost aan de kop van het peloton blijven: je vangt daar wel veel wind, maar je ziet alles. Hoebenjeuiteindelijkindetvwereld terecht gekomen? In het schrijven zag ik geen groeimarge meer. Op tv zou ik weer vanaf nul moeten beginnen, maar dat schrok me niet af. Ik ben me gewoon gaan aanbieden bij Woestijnvis baas Wouter Vandenhaute. Ik kreeg een week om het te proberen. Enjevondeindelijkjeding. Waarombenjeaanhetmedium,, Martin Heylen tv maker Ik was blij dat ik in de zetel kon neerploffen om naar Het Rad Van Fortuin te kijken. tv verknocht geraakt? Ik vind het fantastisch en verrijkend om in steeds wisselende teams van gedreven mensen samen op zoek te gaan. Bovendien is tv het medium waarmee je het sterkst emoties kan overbrengen en het diepst mensen kan raken. Als boekenliefhebber zeg ik dit eigenlijk tegen mijn zin, maar tv is veel dwingender en prikkelender. Je kan gebruik maken van beelden, teksten én muziek. Dat creëert enorme creatieve mogelijkheden. Tegelijk is tv natuurlijk heel vluchtig. Aan één minuut televisie hebben wij enorm lang gewerkt, maar als het op het scherm komt, is het in een wip weer weg. Daarom weet ik nu al dat ik straks, bij de uitzending van de eerste aflevering van Dr. Livingstone, het nieuwe programma waar ik aan meegewerkt heb, weer een diepe treurnis zal voelen.

9 9 M I J N L O O N C O L U M N Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af. Opinies Ingrid Beerens L E E F T I J D 37 W O O N P L A A T S Gelrode B E R O E P Landschapsdeskundige P R I V É Gehuwd B R U T O L O O N euro(4/5) N E T T O L O O N euro E X T R A S Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon werkverkeer, fietsvergoeding Watdoejevoorjob? Ik ben projectleider van een landinrichtingsproject bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat ik voor een bepaalde oppervlakte (bijvoorbeeld een gemeente of een natuurgebied) onderzoek welke inrichting nodig is om de open ruimte te verbeteren. Open ruimtes zijn alle niet bebouwde oppervlakten: een landschap, een watersysteem, wandel, fiets of ruiterpaden, een dorpsplein of een speeltuin. Ik werk daarvoor samen met interne specialisten (een ecoloog, een archeoloog, een landschapsarchitect...) en lokale betrokkenen (inwoners van een wijk, gemeentebesturen...). Het gaat steeds om complexe en meerjaarlijkse projecten. Doejejejobgraag? Erg graag. Het is een gevarieerde job die inhoudelijk interessant is en waarbij ik kan bijleren en groeien. Maar het belangrijkste is de maatschappelijke relevantie van mijn job: via de inrichting kan je mensen dichter bij de natuur brengen of kinderen speelruimte geven. Watvindjevanjeinkomen? Wij worden betaald volgens barema's. Ik vind mijn loon redelijk oké, al is het voor mij niet de belangrijkste motivatie om dit werk te doen. Mooi meegenomen is wel dat ik als ambtenaar een gegarandeerd inkomen heb. Spaar je? Ik doe aan pensioensparen en probeer iedere maand wat te sparen. Maar dat lukt niet altijd door de hypothecaire lening en onze verbouwingen. Waarkanjeechtgeengeldaangeven? Aan statussymbolen of luxeproducten. Waardroomjevan? Dat ons huis afgeraakt! Dan kunnen we onze tijd en ons geld in andere zaken steken. (mr)...online j o b a t. b e / m i j n l o o n Het is reeds jaren een traditie bij Luz Luxior om op de verjaardag van de baas verkleed te komen werken. Het is reeds jaren een traditie bij Luz Luxior om op de verjaardag van de baas verkleed te komen werken. In het beroep dat men wilde uitoefenen als kind. Als dé kans bij uitstek om zich te verzoenen met hun échte, banale job, ziet manager Meys die verkleedpartij voor zijn werknemers. Tussen al die gekostumeerden moeten zij immers wel tot het troostende besef komen dat zowat iedereen een minder glorieuze functie bekleedt dan degene die men als jongeling voor ogen had.,, Magazijnier Floris ruilt jaarlijks zijn overall in voor de opzichtige slippenjas van een concertpianist. Ludo treedt aan met vliegeniersjack en bril en receptioniste Rita met een gazen chirurgenkapje. Hoe onbenulliger hun werkelijke baan, hoe prestigieuzer het beroep waarin zij zich vermommen, stelt Meys vast. Hij daarentegen, degradeert zichzelf eens per jaar door in zijn oude, sjofele scoutsleidersuniform op te dagen. Want eigenlijk zou hij in plaats van financiële balansen en creditnota's te bespreken eeuwig, tegen betaling, willen sjorren en vlotten bouwen met zijn onderdanen. Alleen dit jaar verschijnt Meys niet in scoutsplunje op zijn verjaardag, maar in priesterhabijt. De ideale outfit om de biecht af te nemen van zijn werknemers die veronderstellend dat het om een act gaat die bij zijn kostuum hoort lachend plaatsnemen aan zijn bureau. Sinds hij Erwin van de boekhouding die dacht dat zijn gsm al was uitgeschakeld over hem heeft horen zeggen dat hij bazencrapuul is dat zijn personeel behandelt als rendementrobotten, behelst Meys nog maar één gedachte: wat de rest van de firma over hem denkt. Zijn hele carrière heeft hij alle opinies over hem ontvlucht uit angst in te storten als hij niet de alom geliefde leider uit zijn jongensdroom zou blijken te zijn. Maar nu dat vlies van gemoedsrust door Erwins uitspraak is doorprikt en hij aldoor een zwerm van verwijten en roddels achter zijn rug vermoedt, biedt alleen een ultieme confrontatie nog soelaas. Hoe hard hij ook, in priestergewaad, bekentenissen over wrevel jegens hem probeert los te krijgen; slechts als hij met de tirannie van een exorcist (brullend en dreigend met onbetaalde overuren) confessies afdwingt, uit zijn personeel kritiek aan zijn adres. Weifelend, alsof zij het ter plekke moeten verzinnen, de hypocrieten. Opgelucht schrijdt Meys daarna de kantine binnen, vol werknemers tegen wiens meningen hij wonderwel bestand, zelfs immuun blijkt. Tot hij een scoutshemd op de tafel ziet, met het bedrijfslogo erop geborduurd en de naam van alle op Erwin na personeelsleden. Een arbeidsintensief, onmiskenbaar oprecht verjaardagsgeschenk, van een team dat hij zopas verrot heeft gescholden en dat hem verbolgen aanstaart, terwijl hij het scoutsshirt over zijn habijt heen probeert te wurmen, over zijn hoofd dat erin klem raakt, waarna hij gaat snokken, stoten. Zo wild en spastisch als wilde hij zich niet ontdoen van het hemd, maar van alle tot nu toe uitgestelde gedachten, vooralsnog raadselachtige opinies over zichzelf.

10 jobs bijde OVERHEID Wil jij je elke dag met hart en ziel inzetten voor een lokale, provinciale, federale,regionaleofgerechtelijkeoverheidsinstantie? Ontdekopdevolgende pagina s het ruime jobaanbod en stelmeteen jouw kandidatuur of surf naar EEN GOED IDEE? DOE ER IETSMEE! 10 JAAR BIZIDEE,EEN FEEST VOOR DE ONDERNEMENDE GEEST! WIN MET JE ONDERNEMINGSPLAN of maak kans op de! Hebjij een uitmuntend idee of projectenwil je dit graag omzetten naar een concreet businessplan? Dan is Bizidee precies wat je zoekt.ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen Bizidee is een wedstrijd voor ambitieuze ondernemersmet goedeideeën die kunnen leiden tot een reële start-up.het beste ondernemingsplankrijgt een startkapitaal van25.000euro! Doet dit je ondernemershart sneller slaan? Dien je idee dan in voor dinsdag 20 november! Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer of surf voor meer info naar of ondernemingsplan wedstrijd Vlaanderen

11 11 Don tyou want to love? Jefferson Airplane apriori.be VG.2/B B-AB W.RS141 forum voor groenexpertise Inverde is het forum voor groenexpertise voor de overheid én groene sector. Wijinvesteren in de kennis vanmensen én in groene projecten vandeoverheid en haar partners. Zo werken wij aan een groener Vlaanderen. HetANB en Inverdezoeken naar een (m/v): Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap vandevlaamseoverheid, werktelkedag aan hetbehoud, de bescherming en de ontwikkeling vannatuurgebieden, bossen en parken. interne communicatieverantwoordelijke Meer Informatie? Surf naar en ontdek meer overdezefunctie. KENNIS ADVIES KERN ADVIES MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT ADVIES DISCREET DYNAMIEK ADVIES DOORDACHT RESPECT KNOWHOW CARRIÈRE PERSONEELSMANAGEMENT ADVIES KLEUR NUCHTER VAKMANSCHAP COACH COACH RAAD STERK SELECTIE ADVIES MENS SELECTIE Vind een boom van een job: Bruggestraat Menen Tel Het gemeentebestuur van DEERLIJK werft aan in tijdelijk contractueel dienstverband (M/V) DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS halftijds bij voorkeur aan te vullen met een halftijdse functie van COÖRDINATOR De Kim, een bloeiende school voor buitengewoon basisonderwijs type 1 en 2, is op zoek naar een bezielende kracht die het pedagogisch-didactisch leiderschap van de school op zich neemt en aanstuurt. Voorwaarden: inhet bezit zijn van volgende bekwaamheidsbewijzen: ten minste PBA (professioneel gerichte bachelor) +BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid) over minstens 3jaar ervaring in het onderwijs /de pedagogische sector beschikken slagen in de selectieprocedure beschikken over minstens een rijbewijs B. Datum indiensttreding: 1januari Meer info: of Interesse? Stuur ten laatste tegen 19 november 2012 uw kandidatuur met cv, kopie van de bekwaamheidsbewijzen en rijbewijs naar het gemeentebestuur, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk. Maak werk vanjenieuwejob! Registreer je op jobat.be en ontvangdagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox. Het Vlaams Energiebedrijf is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid, en streeft naar energiebesparing en rationeel energieverbruik. Tevens bevordert het de milieuvriendelijke energieproductie en -levering. De prioriteit voor 2013 is het verbeteren van de energie-efficiëntie van de gebouwen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Energiebedrijf is een opstartende organisatie. Het team bestaat momenteel uit een gedelegeerd bestuurder, een voorzitter, projectleiders en een managementassistent. Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v): bedrijfsjurist Vlaams Energiebedrijf Jouw takenpakket: je staat het management bij met de dagelijkse bedrijfsvoering. Concreet houdt dit de contracten, aansprakelijkheden, wettelijke verplichtingen, verzekeringen of de vennootschapswetgeving in. In het bijzonder ondersteun je hen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, en dit zowel op juridisch als op operationeel vlak. Je bent ook verantwoordelijk voor het selectief uitbesteden en opvolgen van gespecialiseerd advies. Jouw profiel: je vult jouw masterdiploma of gelijkwaardig aan met 5 jaar relevante ervaring. Je hebt een algemene en pragmatische juridische achtergrond. Ervaring met de wet overheidsopdrachten, kennis van energierecht of ervaring in een energieomgeving en ervaring binnen een start up-omgeving strekt tot de aanbeveling. Hoe solliciteren? Stuur uiterlijk 11 november 2012 je motivatiebrief en cv naar of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Poffé, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Meer weten? Meer informatie vind je op of je kan contact opnemen met Dirk Meire,

12 12 RCA Group is een top 10 allround communicatiebureau met vestigingen in Hasselt en Brussel. Samen met meer dan 70 experts in branding, PR, online, HR-communicatie en overheidscommunicatie werken we elke dag aan geïntegreerde campagnes voor onze klanten. Om het team te versterken in Hasselt, zoeken we op korte termijn de volgende nieuwe collega s (m/v): Senior communicatieadviseur met scherpe strategische visie - Public Functie: Je treedt op als deskundig adviseur van overheden, overheidsbedrijven en organisaties waarbij je hun communicatievraagstukken haarfijn analyseert en toekomstgerichte plannen uitwerkt. Profiel: aan je universitaire opleiding koppel je enkele jaren relevante werkervaring. Je strategische inzicht is gebaseerd op een stevige marketingbagage en een sterk inlevingsvermogen. Je bent mee met nieuwe trends en bent vertrouwd met overheidscommunicatie. digital designer met uitgesproken grafische stijl - Online Functie: Het creëren van sites, apps en met de ideale typografie, cleane grids, optimale kleuren en opvallende beelden, daarvoor leef je. vanuit je eigen stijl zoek je samen met onze analisten/strategen naar de beste user experience. Profiel: als master in grafische kunsten, communicatie- en mediadesign, marketing of communicatiewetenschappen ben je zeker welkom. maar vooral je ervaring (ca. 5jaar) en inzicht in design, reclame en interfaces geven de doorslag. net zoals je kennis van adobe cs en Html/dHtml. Junior creative team copywriter &art director met onverwachte invalshoeken - Brands Functie: nieuwe, frisse en onverwachte ideeën voor concepten en campagnes: die bedenken jullie als creatief duo voor onze klanten. de art director zorgt daarbij voor krachtige beelden, terwijl de copywriter de boodschap duidelijk verwoordt en de doelgroep krachtig aanspreekt. ofwel komen jullie in duoverpakking,ofwel apart en dan zorgen wij voor de perfect match. uiteraard is het vooral de vonk en synergie van jullie samenwerking die we zoeken! Profiel: Bij voorkeur heb je al een eerste portie ervaring (stage of werk) achter de kiezen. maar je hebt vooral goesting om telkens nieuwe slimme en tactische verhalen op te dissen die écht impact creëren. met een open kijk, brede interesse én perfect afgestemd op de doelgroep. PR Online HR let s create impact Public Brands Aanbod: een boeiende job met flink wat uitdagingen en afwisseling. Je komt terecht in een mooie werkomgeving met toffe collega s en een ongedwongen sfeer. Wevoorzien een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een pakket extralegale voordelen. Interesse? mail je motivatiebrief en cv vóór naar Meer weten? Contacteer ons op HRM in de KMO 13 november 2012 Speciaal programma voor kmo s vanaf 20 werknemers BELONEN &MOTIVEREN: watwerkt echtinuwbedrijf? INFO &INSCHRIJVING? I I T TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming Conference TopVorming TopVorming TopVorming

13 13 Sint-Jozefskliniek Izegem De Sint-Jozefskliniek is een christelijk geïnspireerd, autonoom regionaal ziekenhuis dat sinds de uitbreiding met het revalidatiecentrum Ten Bos in 2012 over 271 erkende bedden beschikt. Jaarlijks krijgen patiënten in (dag)hospitalisatie van 62 artsen en 610 personeelsleden professionele, gepersonaliseerde warme zorg. Het ziekenhuisstemt investeringen qua inzet van mensen en middelen continu af op de zorgbehoeften van de regio. 4 krachtlijnen vormen daarbij de leidraad om op economisch verantwoorde wijze toekomstgerichte kwalitatieve zorg te bieden: multidisciplinaire en regionale samenwerking juiste zorg in een performante en moderne infrastructuur hoogkwalitatieve en veilige werkmethodiek aandacht voor informatie naar patiënten en familie alsook naar overheid en zorgverstrekkers. Momenteel worden een nieuwbouwproject voor de huisvesting van de spoedgevallendienst, een innovatief chirurgisch dagziekenhuis en de CSA gefinaliseerd. En tegen 2018 wordt het operatiekwartier uitgebreid, het huidige beddenhuis gerenoveerd en een nieuwe afdeling kritische diensten gebouwd. Om onze ambities mee te helpen realiseren kijken we uit naar een (m/v): Algemeen directeur Functie: ubent eindverantwoordelijk voor: -degoede werking en coördinatie van de strategische uitbouw van het ziekenhuis en het implementeren van de door de raad van bestuur goedgekeurde strategie -deopstelling en voorlegging van de begroting alsook de uitvoering van de goedgekeurde begroting -alle beleidsdomeinen uzit het directiecomité voor en stuurt hiërarchisch de directieleden aan uvertegenwoordigt het ziekenhuis overeenkomstig de beleidslijnen van het ziekenhuis urapporteert aan de raad van bestuur. ProFiel: u beschikt over een masterdiploma en hebt relevante ervaring in de gezondheids- en zorgsector een achtergrond in financieel management is een pluspunt uhebt strategisch inzicht, een zelfstandige visie en kan autonoom handelen uwrelationele bekwaamheid en onderhandelingstalent laten utoe constructief en toekomstgericht samen te werken met interne en externe belanghebbenden. AAnbod: ukrijgt de algemene leiding van een dynamische, professionele organisatie in handen ukomt terecht in een constructieve werkomgeving waar u kan samenwerken met een ervaren en gemotiveerd team van artsen, directieleden, verpleegkundigen en medewerkers ukan rekenen op een aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket, afgestemd op uw verantwoordelijkheid en competenties. interesse? Stuur vóór 13 november 2012 uw sollicitatiebrief en cv naar Sint-Jozefskliniek, t.a.v. Marleen Delaere -Voorzitter raad van bestuur, Roeselaarsestraat 47, 8870 Izegem of op het mailadres Vacatures en contactnames worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bekwame zorg opmensenmaat! DOSSIER 3/11 JOBDOSSIER FINANCE &CONSULTING Ambieer je een commerciële,financiële of administratieve functie in de bank-of verzekeringswereld? Wiljeaan de slag als Consultant? Mis dan het dossier Finance&Consulting in Jobatvan 3/11 niet. Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar UZ Brussel zoekt 40 nieuwe collega's JOBHAPPENING Alle info over onze jobhappening en jobaanbiedingen vind je op UZ Brussel -Campus Jette -Laarbeeklaan Brussel

14 14 BEDDELEEM WANDEN / PLAFONDS / AFBOUW / WANDEN / PLAFONDS / Waar legt u de balans in uw HR-beleid? I t s i n o u r s y s t e m Beddeleem nv is reeds 62 jaar een absolute referentie in de bouwsector en met een erkenning als aannemer klasse 7. Naast de productie en plaatsing van verplaatsbare systeemwanden onder de merknaam JB, zijn wij ook gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van verlaagde plafonds waaronder JB Cool klimaatplafonds, gipskartonwanden, systeemmeubilair en in de totale afbouw van kantoorgebouwen. Beddeleem heeft zijn eigen kantoren en zijn fabriek met een vloeroppervlakte van m2 op het industrieterrein De Prijkels te Nazareth en beschikt daarnaast over een showroom in Brussel en Parijs. Een solide team van 250 medewerkers staat garant voor een jaarlijkse omzet van meer dan 45 miljoen. Omwille van een permanente omzetgroei de laatste jaren opteert Beddeleem om zowel zijn team in Nazareth als in Brussel te versterken met enthousiaste medewerkers (m/v) voor volgende profielen: Werkvoorbereider Calculator Schrijnwerkers & Machineoperatoren Werfleider Junior Projectleider Projectleider Meer info over deze vacatures: Deel je onze passie en wil je meewerken aan de afwerking van prestigieuze bouwprojecten binnen Europa, mail dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar Beddeleem nv - Venecoweg 14A Nazareth CALIS PROJECTS bvba, gevestigd in GELUWE (Afrit A19), is een dynamische KMO met een 40-tal vakbekwame medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in winkelinrichting alsook in installaties voor koeltechniek en warmtepompen. In het kader van de opvolging wordt overgegaan tot de vaste aanwerving van een (m/v) 13de competentie- en talentmanagementcongres COMMERCIEEL INTERIEURARCHITECT ontwerp en verkoop van winkelprojecten adjunct van de bedrijfsleiders met groeipotentieel (ref D) Functie: Na een korte inwerkperiode word je verantwoordelijk voor het ontwerp en de verkoop van winkelprojecten o.a. inrichting van supermarkten, voedings- en traiteurzaken en diverse handelszaken, nl. klantenadvies i.v.m. de totaalinrichting van de winkel projectbespreking ter plaatse en opmaak van een ontwerp offertevoorstel en afsluiting van de verkoop feedback aan de interne diensten voor technische uitwerking en plaatsing geregeld overleg met de zaakvoerders. Profiel: Interieurarchitect of gelijkwaardig door ervaring Klantgericht en communicatief vertrouwenspersoon Ervaring in 3D-tekenen (Sketch up) Met de ambitie om autonoom de winkelinrichtingen op te volgen. Aanbod: Een veelzijdige, commerciële functie met een nauwe betrokkenheid bij het management Een vakbekwaam en gemotiveerd persoonsteam dat garant staat voor knowhow, service en kwaliteit Recente investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen en in een nieuw machinepark Een dynamische en solide KMO met een uitstekende reputatie op het vlak van knowhow, kwaliteit en service Een aantrekkelijk salarispakket (te bespreken) + representatieve bedrijfswagen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Deze aanwe rving word eelsadvi t exclusief begeleid door ons person esbure 27 november 2012 LAMOT MECHELEN au. INTERESSE? Bel: of mail: of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen Een initiatief van get what you want. The Rolling Stones a priori.be VG.2/B B-AB W.RS141 You Partners

15 15 Maandag 19 november 2012 ( ) Koning Boudewijn stadion -Brussel Meer dan 20 conferenties en 40 standen vaninternationale organisaties en bedrijven die rekruteren Ookter plaatse,tweeseminaries: 1. Werken als ingenieur in een international kader of in het buitenland met rekruteringssessie. 2. Nieuweuitdagingen voor HR managers:rekrutering international-minded medewerkers, opstelling internationale cultuur. Korting via on-line registratie en betaling vóór 15-11, ook voor studenten of via devdab of Actiris Eures consulanten. Gratis parking,metrokoning Boudewijn. pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische humane en diergeneeskundige- farmaceutische sector. Zij vertegenwoordigt de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het RIZIV en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van apothekers, artsen, dierenartsen, patiënten en ziekenfondsen. pharma.be is namens de sector nauw betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. Beleid rond klinische studies en Volksgezondheid in de bredere zin is een belangrijke domein binnen de vereniging. Daarbinnen zoeken we versterking in de rol van (m,v): Expert Volksgezondheid/Klinisch onderzoek Met je ervaring rond Clinical Trials, eventueel ook met Regulatory Affairs, nu gaan werken op beleidsadviesniveau? Belgische en Europese richtlijnen in kaart brengen en strategische impulsen geven? Als je interesse ook naar de juridische en maatschappelijke aspecten van biomedisch onderzoek en van Volksgezondheid in het algemeen gaat is een job bij pharma.be wellicht wat voor jou. Je groeit uit tot allrounder en kennisexpert die sterk staat in strategie en overleg. Je werkt nauw samen met de Adviseur Volksgezondheid. Als Expert Clinical Trials via opvolging, studie en netwerking - ben je het centrale aanspreekpunt voor de sector: de farmabedrijven, de ethische ziekenhuiscomités, de overheid, derde instanties. Je bent drietalig (N,F,E), intellectueel alert en vlot communicatief. En medisch of farmaceutisch geschoold. pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen en een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaaleconomische sectoren van het land. Interesse? Lees meer op of op Bezorg met referentie Ph168 je cv en motivatie aan of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking. Op een dag heb je niet langer de job vanje leven. En dan wil je wegnatuurlijk. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod. vacatures Revalidatieziekenhuis Inkendaal is expert in zorg voor patiënten met ernstige locomotorische, neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. We werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten, zowel voor volwassenen als kinderen. Inkendaal heeft als missie om de levenskwaliteit van onze patiënten op een warme, menselijke, betrokken en creatieve manier naar een hoger niveau te tillen. We hebben een erkenning als expertisecentrum PVS (coma), bieden een aantal sterk uitgebouwde specialisaties en Riziv-conventies en hebben expertise in onderzoek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft een vacature voor een (m/v): PEDIATER -NEUROPEDIATER met INTERESSE VOOR REVALIDATIE met interesse voor diagnose,opvolging en behandeling van patiënten met centraal-neurologische en neuromusculaire aandoeningen halftijds Interesse? Stuur je kandidatuur met cv naar Ziekenhuis Inkendaal, t.a.v.devoorzitter Raad van Bestuur,deHoofdgeneesheer en de Voorzitter Medische Raad, Inkendaalstraat 1,1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw). Bijkomende informatie is te bekomen bij de Hoofdgeneesheer op Voor meer informatie, surf naar

16 16 staat voor talent. Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ookalle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgtderuimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aanrespect voor je eigenheid.talent ontwikkelen is de corebusiness van t-groep.wat ons onderscheidt van anderespelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering.die koppelen we aan een competitieve dienstverlening,die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Voor onze kantoren invlaams-brabant enwest-vlaanderen zoeken we momenteel verschillende (m/v) Trajectbegeleiders met ervaring regiovlaams-brabantenwest-vlaanderen (Kortrijk-Roeselare) VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Je takenpakket Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van werkzoekenden naar een job op de arbeidsmarkt en werktdaarbij met verschillende doelgroepen. Je geeft en leidt trainingssessies in groep en volgt de werkzoekenden ook individueel op.jestuurt, motiveerten inspireert mensen bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Je bouwt en onderhoudt hierbij contacten met de divisies van t-groep,namelijk t-interim en Ascento. Je profiel Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijkerichting (maatschappelijk werk, psychologie,pedagogie) of bent gelijkwaardig door ervaring. Jehebt een brede kennis van de arbeidsmarkt, de sociale economie en bij voorkeur ook van het beleid rond doelgroepen. Jehebt minimum twee jaar ervaring in trajectbegeleiding. Jekan mensen aansturen en motiveren en werktresultaatgericht. Jebent sterkluistervaardig,alsook assertief en overtuigend! Je werkt zelfstandigen benteencreatieve doorzetter. Onsaanbod Een boeiende voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.een aantrekkelijk salarisaangevuldmet extralegale voordelen. Bovendien komjeterecht in een dynamische en nog steedsgroeiende sector! Interesse? Solliciteren via websitewww.t-groep.be Kijk snel op voor alle vacatures en solliciteer meteen online! t-groep wil de maatschappijzo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerdopbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd,afkomst of handicap.erkenningsnummer VG.1246/BUOSAP B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 t-interimen Ascentobehoren tot t-groep NV staat voor talent. Alles begintbij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimteomtegroeien in een open-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid.talentontwikkelenisdecorebusiness van t-groep.wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbiedenvia twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Zin om je talenten te ontwikkelen? Dat treft.voor de hoofdzetel van t-groep zijn we op zoek naar nieuw talent (m/v). Communicatiemedewerker VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Functie Je zoekt actief mee naar de gepaste communicatie-en rekruteringskanalen en onderneemt doelgerichte acties.je ondersteunt zowel onze kantoren van t-interim als Ascento in al hun rekruterings- en communicatievragen. Je bent verantwoordelijk voor het consequent gebruik van onze huisstijl binnen het kantorennetwerk van t-interim. Je organiseertencoördineertde deelnames aan (job)beurzen en evenementen. Je verzorgt de communicatievoor onze afdeling Dienstencheques.Je beheert ons promotiemateriaal en drukwerk van de verschillende merken. Je coördineert de activiteiten van ons zeilschipts Rupel. Profiel Je bent een communicatief talent met een sterke passie voor marketing.je bent perfect tweetalig Nl/Fr en dit zowel mondeling als schriftelijk.jebehaalde min. een bachelordiploma in de richting Communicatie,Marketing, enhebt bij voorkeur al een eerste relevante werkervaring.je hebt een kritischeblik en komt met creatieve en vernieuwendeideeën. Je bentnieuwsgierig en volgt de laatstemarketing trends en social media tools op de voet. Je aanpak getuigt van dynamiek en enthousiasme,jebent flexibel en werkt teamgericht. Kijk snel op en solliciteer meteen online! t-groep wil de maatschappij zo goed mogelijkweerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerdopbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd,afkomst of handicap.erkenningsnummervg.1246/buosap B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 Watbieden wij? Een boeiende job met verantwoordelijkheid,ruimte voor initiatief en voldoende afwisseling.een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Bovendien komjeterecht in een jonge en dynamische afdeling binnen onzegroep. Interesse? Overtuig ons met een sterke motivatiebrief.solliciteren doe je via t-interimen Ascentobehoren tot t-groep NV Steek uw lichtopbij Brugel! BRUGEL,deRegulering vande Commissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die wordtbekleed met een opdrachttot verlening vanadvies aandeoverheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds,enmet een algemene opdrachtvan toezichtopencontrole vandetoepassing vandeermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. De Brusselse Regering organiseerteen oproep totkandidaatstelling voor een (m/v) Bestuurder die periodiek zetelt in de Raad van Bestuur vanbrugel De kandidatenmoeten tenminste: grondige kennis hebben vandeelektriciteits- en gassector een goede kennis hebben van demilieu-, sociale en economische toestand, evenals van deinstellingen vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijk geven van belangstelling voor het algemeen belang en van een geest van onafhankelijkheid ten opzichte vandespelers vandeenergiemarkt een goed begriphebben vandefranse en Nederlandse taal. DepreciezevoorwaardenvoordebenoemingvandebestuurderswordeninhetRegeringsbesluit van 3mei 2007 en in artikel 30ter, 4van de elektriciteitsordonnantie nauwkeurig beschreven. Voor meer inlichtingen over de voorwaarden, raadpleeg onzewebsite: Richtuwkandidatuur per aangetekende brief of tegen berichtvan ontvangst tenlaatsteop 9november 2012 naar het volgend adres: Leefmilieu Brussel (BIM), Dienst Energiemarkten T.a.v.deheer MauriceBOHET, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

17 jobs in OOST- VLAANDEREN Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

18 w w w. m e r v i e l d e. b e TRANSPORT MERVIELDE in ERTVELDE is een familiale onderneming gespecialiseerd in het VERVOER EN OPSLAG VAN VLOEI- STOFFEN EN TANKCLEANING. Onze klan ten zijn gereputeerde bedrijven uit de chemie en smeerolie-industrie. Met 130 perso neelsleden hebben wij een moderne organisatie uitgebouwd die volledig aan de hedendaagse normen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu beantwoordt. In het kader van verdere expansie en de ontwikkeling van nieuwe logistieke activiteiten wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v): ICT-VERANTWOORDELIJKE (Ref ) ICT-bedrijfstoepassingen ondersteunen en verder ontwikkelen informatie-uitwisseling met klanten optimaliseren Functie: In deze nieuwe functie word je verantwoordelijk voor de verdere informatisering van de administratieve processen. Je zal projectmatig de (nieuwe) logistieke activiteiten analyseren en structurele software-oplossingen aan de diverse afdelingen voorstellen (ERP-toepassingen, implementatie van nieuwe WMS-software, ). Hiertoe werk je nauw samen met de externe softwareleveranciers. Daarnaast word je een spilfiguur in de automatisering van de informatieuitwisseling met onze klanten (data-uitwisseling, communicatie, rapportage, ). Voor de interne medewerkers fungeer je als business analyst, problem solver, organisator van opleidingen en interne helpdesk. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie. Profiel: Ma/ba informatica of gelijkwaardig door ervaring Sterk in de analyse van administratieve bedrijfsprocessen en de vertaling naar performante software-oplossingen Proactief in het genereren van ICT-oplossingen in de b2b-klantencommunicatie Vlot in de omgang en organisatorisch sterk Geboeid door efficiënte bedrijfsprocessen dankzij optimale softwaretoepassingen (ERP, Microsoft-Office, WMS,...) Kennis Microsoft Dynamics is een pluspunt. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Aanbod: Een nieuwe functie met directe betrokkenheid bij alle bedrijfsactiviteiten Talrijke uitdagingen in de vereenvoudiging en automatisering van bedrijfsprocessen Een aangename werkomgeving en een familiale teamspirit Een professioneel nichebedrijf met een toonaangevende reputatie Een aantrekkelijk vast loon + voordelen (te bespreken). Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN, Bruggestraat 232, T ACA VZW is een erkend keuringsorganisme voor technische controles. Tot onze activiteiten behoren elektrische keuringen, gaskeuringen, keuringen van stookolietanks en keuringen van drinkwater- en rioleringsinstallaties. Om aan onze sterke groei het hoofd te bieden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega s (m/v): KEURDER HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Regio s: Vlaams-Brabant / Brussel / West-Vlaanderen / Waasland Functie: Uitvoeren van huishoudelijke elektrische keuringen Profiel: Ervaring met huishoudelijke elektrische installaties Basiskennis van het AREI Geen 9 to 5 mentaliteit klantvriendelijk stressbestendig Consequent keuren streng maar rechtvaardig Oog voor kwaliteit en nauwkeurig werken Rijbewijs B perfect Nederlandstalig basiskennis Frans Aanbod: Interne opleiding Correcte verloning en voordelen Bedrijfswagen voor woon-werkverkeer en werkverkeer Boeiende job met veel variatie en klantencontact Werkzekerheid in een bedrijf in volle expansie Iets voor u? Mail uw CV en motivatiebrief naar t.a.v. de personeelsdienst ACA VZW - Meensesteenweg Roeselare Tel. 051/ Fax. 051/ O.C.M.W. Lochristi organiseert een niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor: HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER (B4-B5) Woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek zoekt (m/v): Slaagt u voor het niet-vergelijkend aanwervingsexamen, dan wordt u opgenomen in een werfreserve die 3 jaar geldig is. De proeftijd bedraagt 1 jaar. UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 6 DECEMBER 2012 De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het examenprogramma en het uurrooster kan u verkrijgen via het O.C.M.W.-secretariaat ( ), of of via Hebt u interesse, stuur zo vlug mogelijk uw kandidatuurstelling aangetekend naar of bezorg ze tegen ontvangstbewijs aan het O.C.M.W., Bosdreef 5A, 9080 Lochristi, samen met de vereiste bijlagen die in de aanwervingsvoorwaarden vermeld staan. O.C.M.W. Lochristi Bosdreef 5A Lochristi Tel Fax respect kwaliteitsvolle zorg moderne hulpmiddelen hoofdverpleegkundige (voltijds) adjunct-hoofdverpleegkundige (voltijds) verpleegkundige (deeltijds/voltijds) prettige werksfeer comfort Wij bieden o.a.: uitdagende job met reële doorgroeimogelijkheden in een gemotiveerd team flexibele uur regeling met zelfroosterprogramma verloning volgens ziekenhuisbarema correcte overname van anciënniteit vormingsmogelijkheden maaltijdcheques hospitalisatieverzekering Interesse? Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar: Woonzorgcentrum Compostela, t.a.v. Veerle Van de Broek, Directeur, Doolweg 6, 2150 Borsbeek of mail naar - meer info: of op Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw is de grootste dienst voor thuisverpleging in de provincie Antwerpen. Elke dag opnieuw staan maar liefst 950 medewerkers vol enthousiasme en toewijding klaar voor hun patiënten. Achter hen schuilt een dynamische organisatie die een kwalitatieve dienstverlening centraal stelt. Deze dienstverlening wordt gerealiseerd door 16 lokale afdelingen verspreid over de provincie Antwerpen en een provinciaal secretariaat. Om onze continue groei verder te zetten, hebben wij momenteel vacatures voor (m/v): Regioverantwoordelijke Bachelor of master in de verpleegkunde met managementcapaciteiten en coachend talent, verantwoordelijk voor 8 lokale afdelingen Stafmedewerker zorgbeleid Bachelor of master in de verpleegkunde voor een adviserende en ondersteunende rol in het departement zorgbeleid Nachtverpleegkundige Verpleegkundige (A1/A2) die wil werken in een woonzorgcentrum in Antwerpen én interventies op verplaatsing wil uitvoeren Thuisverpleegkundige Verpleegkundige (A1/A2) die streeft naar een kwaliteitsvolle zorg bij zijn/haar patiënten thuis Surf naar voor de volledige informatie per vacature. We kijken uit naar je kandidatuur!

19 Stedelijk Onderwijs werft is voor aan zijn basisonderwijs voor zijn basisonderwijs op zoek naar directeur Bollekensschool De Triangelm/v m/v De Bollekensschool is een lagere school van het Stedelijk Onderwijs Gent, net De Triangel is een basisschool met 3 vestigingsplaatsen. De basisschool De Triangel is gelegen buitenin het decentrum wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham, van Gent. Door deonderdeel ligging vlakbij van de 19de wijken eeuwserabot stadsgordel & Brugse (Kartuizerlaan Poort hecht70 deteschool Gent). De veel kleuterschool waarde aan Het het Perenboompje gelijkekansenbeleid. is gelegen in Midden de wijkin Brugse de Poort groene (Peerstraat omgeving 176 doet te Gent) deen school de kleuterschool er elke dagdealles Toverstaf aan om situeert haarzich leerlingen het havengebied, goed mogelijk nabij de Dampoort voor te bereiden (Lübeckstraat op het 58 tesecundair Gent). De school onderwijs. rekruteert de leerlingen zo voornamelijk uit de buurt. Interesse? Interesse? Je kandidaat stellen kan tot uiterlijk 8 november Voor deze functie kan je je kandidaat stellen tot uiterlijk Stuur hiervoor je sollicitatiebrief naar 27 oktober 2011 via Voeg Voeg je een curriculum curriculum vitae vitae en alsook een kopie een van kopie je diploma van je diploma toe. toe. Indiensttreding Indiensttreding is op voorzien 1 maart op januari Meer info over de functiebeschrijving, het functieprofiel en de deelnemingsvoorwaarden is te Meer info over de functiebeschrijving en het functieprofiel te verkrijgen bij: Departement verkrijgen bij Onderwijs en Opvoeding, Dienst Administratie Administratief Centrum Portus, 5e verdieping Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09/ , Bij de Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid Bij Stad Gent gemaakt worden opkandidaten basis van geselecteerd leeftijd, geslacht, op basis etnische van hun afkomst, competenties geloof, enhandicap wordt geen of nationaliteit. onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. logo Jobpunt Vlaanderen zoveel stad onderwijs Krijg jij een firmawagen? Mooi! Maar het kost je wel een deel van je nettoloon. Hoeveel precies lees je op jobat.be/extralegale-voordelen. Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) voert het stedelijk beleid uit op het gebied van gronden en panden. Het autonoom gemeentebedrijf grijpt ruimtelijk in om het woonklimaat en de economische bedrijvigheid in Gent te ondersteunen en op te waarderen. Er wordt een actief grond- en pandenbeleid gevoerd via projectmanagement rond 3 pijlers: wonen, groen en economie. Hiervoor werkt het AG SOB samen met stadsdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen en particuliere ontwikkelaars en investeerders. Om een professionele dienstverlening te kunnen garanderen, zijn we op zoek naar een (m/v): kwaliteitscoördinator Jouw functie: als kwaliteitscoördinator sta je in voor de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Je coördineert het systeem van integrale kwaliteitszorg, voert intern en extern diverse behoeften- en tevredenheidsonderzoeken en beheert het managementhandboek. Je informeert en adviseert interne medewerkers over ontwikkelde systemen en technieken inzake de integrale kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het meldingsmanagement van het AG SOB en werk je samen met de ombudsvrouw van de Stad Gent voor het tweedelijnsklachtenbeheer. Je onderhoudt contacten met stad Gent rond kwaliteit en organisatiebeheersing. Jouw profiel: je combineert 2 jaar relevante werkervaring met een masterdiploma. Je hebt kennis van klachtenmanagement, IKZ, CAF en BSC. Je bent vertrouwd met de principes van duurzame bedrijfsvoering en je hebt een doorgedreven kennis van Excel. Kennis van openbare besturen, hun werking en hun beslissingsprocedures is een pluspunt. Zelfstandig werken, nemen van initiatief en overtuigingskracht typeren jouw persoon. Je bent tevens iemand die op basis van bekomen resultaten vlot conclusies kan trekken en acties kan coördineren en/of introduceren om de werking van de dienst te verbeteren. Wij bieden jou: een boeiende job binnen een domein met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde een contract van onbepaalde duur in een dynamisch bedrijf een marktconforme verloning maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 4 november Voor meer informatie over deze functie of voor vragen betreffende de loonsvoorwaarden, kan je contact opnemen met Deborah Vernaeve op het nummer of via mail Je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv stuur je bij voorkeur per mail naar of naar AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, t.a.v Deborah Vernaeve, Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent.

20 online2print online jobs in de kijker Securex Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Samen engageren we ons in zes competentiedomeinen: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR Consulting, Social Admin of HR Research. Regional Accountmanager Contact: via de website van onze vertrouwde partner Securex. Job ID : Eandis Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Elke dag brengen we elektriciteit en aardgas tot bij 2,5 miljoen gezinnen en bedrijven in ons werkingsgebied. We exploiteren het distributienet voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting in 239 Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast bevorderen we het zuinig gebruik van energie en organiseren we de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden. Onze activiteiten zijn verspreid over 12 vestigingen en 25 klantenkantoren, van de Kust tot de Kempen. Meer dan medewerkers stellen er dagelijks hun ervaring en expertise ten dienste van onze klanten. Eandis is een stabiele werkgever met een rijke knowhow. Wij zijn permanent op zoek naar enthousiaste professionals. Teamleider Exploitatie & Nieuwbouw Gas Melle Contact : via de website van onze vertrouwde partner Eandis Job ID : Innogenetics Innogenetics NV is een diagnostica bedrijf dat werd opgericht in 1985 en waarvan het werkterrein bestaat uit onderzoek, ontwikkeling en marketing van diagnostische producten voor humane ziekten. Innogenetics NV, een dochter van de japanse Fujirebio/Miraca groep, is gevestigd in Gent. Innogenetics wenst zijn manufacturing afdeling te versterken met een: Operator strip production/ipc Niko Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing en huisautomatisering. Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten op de markt te brengen. Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 700 medewerkers tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 120 miljoen euro. Department Head Planning Contact : Contact : Job ID : Job ID : NMBS Logistics (Production Area Gent) NMBS Logistics* is onderdeel van de groep NMBS en de specialist in het transport van goederen per spoor. Onder druk van Europa wordt de organisatie momenteel grondig omgevormd naar een Europese logistieke speler die focus heeft op klantgerichtheid, kwaliteit en productiviteit. De groep rond NMBS Logistics bestaat in totaal uit een 30-tal bedrijven die elk hun specifieke producten vertegenwoordigen. Bij NMBS Logistics rijd je met de grootste, langste en zwaarste treinen op het Europese spoorwegnet. Treinbestuurder Goederenvervoer Contact : via de website van onze vertrouwde partner NMBS Logistics. Job ID : Vlaams Neutraal Ziekenfonds Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds geniet het vertrouwen van meer dan klanten en is bovendien pluralistisch en ongebonden van eender welke vakorganisatie, zuil of zorgverstrekker. Vanuit 52 kantoren gespreid over Vlaanderen zorgen ruim 150 medewerkers voor een optimale dienstverlening aan de leden. Om de verdere groei en professionalisering van onze IT-afdeling te ondersteunen, zoeken wij een: Contentbeheerder (m/v) Contact : Job ID: De uitgebreide functieomschrijving vind je op jobat.be Meer info en tarieven via uw jobat sales:

21 Hieronder vind u een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Voor het volledige aanbod, surf naar AAIGEM PROJECTLEIDER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS ERVAREN ONDERHOUDSTECHNICUS VOOR STABIEL BEDRIJF SYNERGIE INTERIM WETTEREN FIELD SALES REPRESENTATIVE SYNERGIE INTERIM WETTEREN FIELD SERVICE TECHNICIAN SYNERGIE INTERIM WETTEREN MONTEERDER SYNERGIE INTERIM WETTEREN SALES ENGINEER (REF JC ) VECTIS ANALYTISCHE ACCOUNTANT (PART TIME 20U) WALTERS PEOPLE AALST CONVENTIONELE METAALBEWERKER MET RUIMTELIJK INZICHT (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES AALST TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST TECHNISCH TEKENAAR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST WERFLEIDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST SERVICETECHNICUS - SERVICETECHNIEKER BIJ HYDROSERV ADVER-ONLINE B.V. VERKOOPMEDEWERKER FASHION/KASSA FT/PT AGO JOBS & HR LOKEREN VERKOOPMEDEWERKER TRAVEL AGO JOBS & HR LOKEREN AALTER GRAFISCH AFWERKER GRONDWERKER HULPMECHANIEKER/WEGENWERKER INTERNAL SALES ALL ROUND BEDIENDE BOEKHOUDING VOLTIJDS OF 4/5 INTERNAL SALES SIGN & DISPLAY INTERNE AUDITOR AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR EEKLO AGO JOBS & HR EEKLO AGO JOBS & HR EEKLO ADEGEM MACHINEBEDIENAARS KAPPERIJ AGO JOBS & HR EEKLO ORDERVOORBEREIDER COMMERCIËLE BINNENDIENST AGO JOBS & HR EEKLO PRODUCTIEVOORBEREIDER / ATELIERVERANTWOORDELIJKE AGO JOBS & HR EEKLO SERVICE ENGINEERS MEKANIEK/ELEKTRICITEIT/HYDRAULIEK AGO JOBS & HR EEKLO BEDIENDE ORDERADMINISTRATIE ANDRESS CONSULTING & PARTNERS AFSNEE COMMERCIËLE TELEFONISTEN B TO B (M/V) ACCENT TELETALENT SINT-DENIJS-WESTREM ASSISTENT-CONTROLEUR VOOR TIJDELIJKE, KORTE OPDRACHTEN TE LONDERZEEL AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN INSPECTEUR HEF- EN HIJSWERKTUIGEN REGIO LEUVEN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN INSPECTEUR HEF- EN HIJSWERKTUIGEN REGIO OOST- WEST-VLAANDEREN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN JOBSTUDENT VOOR TIJDELIJKE, KORTE OPDRACHTEN TE LONDERZEEL AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN INTERNATIONAL DIGITAL CONVERSATION MANAGER ALPRO COMM VA TRAINEE INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT ALPRO COMM VA APPELS SALES CONSULTANT DENDERMONDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 1 OF 2 (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE PROJECTLEIDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE SENIOR AANKOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE INGÉNIEUR CIVIL OU INDUSTRIEL (H/F) ACCENT SELECT SERVICES NAMUR HULPKOK GASTRONOMISCH RESTAURANT FULL TIME TE DENDERMONDE / 74 C DIRECT VAST CONTRACT: ONDERHOUDSTECHNIEKER IN 2 PLOEGEN PERMANENT PLACEMENT APPELTERRE-EICHEM VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST CREDIT CONTROLLER / 100 C MEUBELMAKER / 40 C MEUBELMAKER / 40 C PISTOOLSCHILDER / 40 C POLYVALENTE HULPBOEKHOUDER ASPER TELEMARKETEERS AGO JOBS & HR MULTIPOST WALTERS PEOPLE SYNERGIE INTERIM DEINZE ASSENEDE ELEKTRICIEN AGO JOBS & HR EVERGEM BARMEDEWERKER NIEUWE HIPPE EN TRENDY ZAAK IN EEKLO / 74 C PRODUCTIEMEDEWERKER TWEE PLOEGEN SYNERGIE INTERIM EVERGEM ASTENE DTP EN MARKETING ASSISTANT (M/V) MECHANICAL DESIGN ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DEINZE ACCENT SELECT SERVICES DEINZE BEDIENDE GRAFISCHE MARKETING (COMMUNICATION) AGO JOBS & HR DEINZE BIJVERDIENSTE ZATERDAGWERK EN BRUGDAGEN AGO JOBS & HR DEINZE DATACROSS ADVISOR AGO JOBS & HR DEINZE ELEKTROMECHANIEKER BINNENDIENST (WAREGEM) AGO JOBS & HR DEINZE ADMINISTRATIEF BEDIENDE COMMERCIËLE BINNENDIENST AGO JOBS & HR OUDENAARDE BAVEGEM A2-LABORANT TE BRAKEL AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN LABORANT 2 PLOEGEN REGIO OOSTERZELE AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN OPERATOR MET ELEKTROMECHANISCHE ACHTERGROND SYNERGIE INTERIM WETTEREN BAZEL SPUITER / 52 C STRUCTURAL - THERMAL ENGINEER PLUS PROFILES GENT PLAATSER GLAS SYNERGIE CONSTRUCT INPAK(ST)ER SYNERGIE INTERIM ANTWERPEN GEMOTIVEERDE LASSER SYNERGIE INTERIM BEVEREN IJVERIGE INPAKKERS VOEDING SYNERGIE INTERIM BEVEREN MONTEUR MET RIJBEWIJS CE SYNERGIE INTERIM BEVEREN BEERVELDE CONSULENT AGRO SERVICES LOCHRISTI ELECTRICIEN DIE GRAAG PROJECTMATIG WERKT M/V / 6 C MODEBEWUSTE VERKOPERS M/V ST. DENIJS WST / 245 C LOGISTIEK MEDEWERKER M/V SYNERGIE INTERIM LOKEREN MEDEWERKER TUINAANLEG SYNERGIE INTERIM LOKEREN LASSER OPTIE VAST! SYNERGIE INTERIM SINT-AMANDSBERG BERCHEM (O.-VL.) SYSTEEMBEHEERDER AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN ONDERHOUDSTECHNIEKER SPUITGIETMACHINES OUDENAARDE AGO JOBS & HR MULTIPOST INTERNAL SALES SPAANSE + ENGELSTALIGE MARKT AGO JOBS & HR OUDENAARDE TEAMLEADER INPAKAFDELING AGO JOBS & HR OUDENAARDE COMMERCIEEL BINNENDIENST (SPAANS) / 100 C HEFTRUCKCHAUFFEURS REGIO DEINZE/KRUISHOUTEM SYNERGIE INTERIM DEINZE BEVERE PISTOOLSCHILDER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES OUDENAARDE CNC-FREZER AGO JOBS & HR DEINZE HULP-OPERATOR 5-PLOEGEN AGO JOBS & HR DEINZE AANKOOPBEDIENDE TIJDELIJK AGO JOBS & HR OUDENAARDE HANDIGE HARRY VOOR PLAATSINGEN OP DE BAAN AGO JOBS & HR OUDENAARDE HULP - OPERATOR 5-PLOEGEN MOOIE VERLONING!!! AGO JOBS & HR OUDENAARDE MEDEWERKER MET KENNIS SOLDEREN DAGWERK AGO JOBS & HR OUDENAARDE BEVEREN-WAAS MAGAZIJNIER WISSELSTUKKEN - DAGWERK AGO JOBS & HR BEVEREN TANK TERMINAL OPERATOR AGO JOBS & HR BEVEREN PROJECT- EN MAINTENANCE ENGINEER AGO JOBS & HR MULTIPOST MEDIA ADVISEUR BEVEREN CORELIO PUBLISHING PRODUCTIE COÖRDINATOR DIP KWALITEITSCONTROLEUR (BETON) JAN DE NUL BANDENMONTEUR / 52 C BRAKEL LABORANT AGO JOBS & HR OUDENAARDE OPERATOR MET HEFTRUCKATTEST SYNERGIE INTERIM WETTEREN BUGGENHOUT OPERATOR BROUWZAAL (M/V) START PEOPLE DENDERMONDE HVAC TECHNIEKER TE BUGGENHOUT SYNERGIE INTERIM WAREGEM TECHNICUS SYNERGIE INTERIM WAREGEM DAKNAM (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER LOKEREN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE PAY ROLL ADMINISTRATOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DEINZE TANKCLEANER AGO JOBS & HR EVERGEM OPERATOR VOLCONTINU AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS BOTSABSORBEERDER MET RIJBEWIJS C AGO JOBS & HR LOKEREN COMMERCIEEL PROJECTINGENIEUR (M/V) AGO JOBS & HR LOKEREN INSTALLATEUR/SERVICE LASERSNIJMACHINES AGO JOBS & HR LOKEREN DE KLINGE ERVAREN KRAANMACHINISTEN (M/V) ACCENT CONSTRUCT SINT-NIKLAAS SERVICE-TECHNIEKER (M/V) ACCENT CONSTRUCT SINT-NIKLAAS STOERE KABELTREKKERS GEZOCHT! / 52 C MONTEUR AIRCO S SYNERGIE CONSTRUCT HANDLANGER MET KENNIS ELEKTRICITEIT VERKOPER MEUBELEN M/V BAKKER-OPERATOR DE PINTE HULPKOK BRASSERIE REGIO DE PINTE / 74 C PATISSIER MET OOG VOOR DETAIL M/V / 22 C DEFTINGE ASSISTENT INFORMATICA / 40 C DENDERBELLE TECHNIEKERS TRANSPORTPLANNER MET ERVARING (M/V) PRODUCTIEARBEIDERS 3 PLOEGEN ELEKTROMECHANICUS ONDERHOUDSELECTRICIEN PRODUCTIEMEDEWERKER 3 PLOEGEN DENDERHOUTEM HOOFD KLANTENDIENST (M/V) SCHRIJNWERKER / 20 C ASSISTENT LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE (M/V) BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER (M/V) JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) POLYVALENT TECHNIEKER DENDERHOUTEM POLYVALENT TECHNIEKER DENDERLEEUW MAGAZIJNIER - CHAUFFEUR C / 40 C DESTELBERGEN MEEWERKENDE LIJNVERANTWOORDELIJKE DESTELBERGEN ONDERHOUDSTECHNIEKER IN 2 PLOEGEN TE DESTELBERGEN INSIDE SALES REPRESENTATIVE PERFORMANCE CHEMICALS SALES MANAGER PERSONAL CARE HOOFDTECHNIEKER LASSER MONTEUR / 391 C STORINGSTECHNIEKER / 391 C SYNERGIE INTERIM BEVEREN SYNERGIE INTERIM OFFICE BEVEREN SYNERGIE INTERIM OFFICE SINT-NIKLAAS AGO JOBS & HR EVERGEM START PEOPLE DENDERMONDE SYNERGIE INTERIM GENT-CENTRUM SYNERGIE INTERIM WAREGEM SYNERGIE INTERIM WAREGEM SYNERGIE INTERIM WAREGEM B.V.B.A. WIMI ONLINE PASS SELECTIE PASS SELECTIE PASS SELECTIE SYNERGIE INTERIM SCHOTEN SYNERGIE INTERIM WETTEREN AGO JOBS & HR LOKEREN AGO JOBS & HR LOKEREN AZELIS BENELUX NV AZELIS BENELUX NV DERVEAUX SELECT DESTELDONK ASSISTENT PROJECTOPVOLGER M/V (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZELZATE OPERATOR AFZAKLIJN AGO JOBS & HR EVERGEM PROCESOPERATOR AGO JOBS & HR EVERGEM LAADSCHOP/ WIELLADERCHAUFFEUR AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ONDERHOUDSELECTRICIEN AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS SALES EXECUTIVE VOOR DE COMMERCIËLE BINNENDIENST TE GENT-ZEEHAVEN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN ELECTROMECHANIEKERS AGO JOBS & HR MULTIPOST DEURLE JUNIOR DEVELOPER MICROSOFT DYNAMICS AX MIGRATION CONSULTANT SENIOR FUNCTIONAL CONSULTANT TEST CONSULTANT DRONGEN PRODUCTIELEIDER / TEAMLEIDER PRODUCTIE (M/V) MAGAZIJNMEDEWERKER ERVARING SCANNERS MENGOPERATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DEELTIJDS MEDEWERKER CONTACT CENTER REGULATORY SPECIALIST MQ&AH AFTERMARKET BOUWADVISEUR ITINERIS ITINERIS ITINERIS ITINERIS ACCENT TECHNICAL FORCES GENT AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN DELAVAL NV DURABRIK EEKLO CNC DRAAIER / FREZER AGO JOBS & HR EEKLO INPAKKER/INPAKSTER DEELTIJDS MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN AGO JOBS & HR EEKLO KOK AGO JOBS & HR EEKLO LASSERS AGO JOBS & HR EEKLO ASSISTENT WERKPLAATSLEIDER - LASCOORDINATOR AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2 TE EEKLO AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN PROGRAMMEUR MACHINESTURING VOOR STAALCONSTRUCTIES TE EEKLO AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN EKE MARKETING VERANTWOORDELIJKE (M/V) OPERATOR VOEDING 2-PLOEGEN PLAATSER STALEN SCHRIJNWERK ACCENT SELECT SERVICES DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE

22 22 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. Algemeen Directeur AZ Sint-Jozef 13 Directeur Gemeente Deerlijk 11 OVERHEID Bestuurder Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 Coördinator VERKOOP Commercieel Interieurarchitect Calis Projects via Verdonck Personeelsmanagement 14 COMMUNICATIE Communicatiemedewerker T-Groep 16 Interne Communicatieverantwoordelijke Agentschap Voor Natuur & Bos via Jobpunt Vlaanderen 11 Junior Creative Team RCA Group 12 Senior Communicatieadviseur RCA Group 12 ENGINEERING Junior Projectleider Beddeleem 14 Projectleider Beddeleem 14 GEZONDHEID Pediater - Neuropediater Revalidatieziekenhuis Inkendaal 15 JURIDISCH Gemeente Deerlijk 11 R&D Expert Volksgezondheid/Klinisch Onderzoek Pharma Be via Veris HR-Consult 15 TECHNIEK Calculator Beddeleem 14 Schrijnwerkers & Machineoperatoren Beddeleem 14 Nog meer jobs? Op jobat.be vind je jobs. CREATIEF Digital Designer Bedrijfsjurist Vlaams Energiebedrijf via Jobpunt Vlaanderen 11 Werfleider Beddeleem 14 RCA Group 12 DIRECTIE LOGISTIEK Trajectbegeleiders T-Groep 16 Werkvoorbereider Beddeleem 14 Krijg jij een vergoeding voor je woon-werkverkeer? Moet je hierop belasting betalen of niet? Meer weten? Surf naar jobat.be/extralegale-voordelen. C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team Sales & marketing director: Patrick Boon Online development manager: Marc Van de Woestijne Financieel manager: Jos Vandersmissen Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen Key account managers: Nils Dero, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede Account advisors: Ine Mannaerts Client services Sales manager: Roxanne De Ryck Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support Manager operations : Marcos Muino Naveiro Coördinator operations: Ariane Van de Gucht Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie Redacteur: Wim Verdoodt Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing Product manager: Sabrina Pinxten Research Research manager: Bart Gunst Research executive: Bart Vanhaelewyn

23 rol indezorg Ontdek jouw rol inzorg enwelzijn Je hoeft geen verpleegkundige te zijn omtewerken in de zorg- enwelzijnssector. Hoe breed het spectrum van beroepen in zorg en welzijn wel is, ontdek je op de website Wij gingen alvast op bezoek in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Emmy Vandermeulen is net vijftig en werkt sinds tien jaar in Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Na mijn studies heb ik een tijd in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt, daarna twintig jaar als kinderverzorgster in een kinderdagverblijf en nu dus in een ziekenhuis, zegt Emmy. Zo zie je maar welke richtingen je allemaal uit kunt als verzorgende! In het ziekenhuis heb ik al op diverse diensten gestaan: inwendige ziekten, intensieve zorgen, daghospitaal, weekhospitaal ennuopdedienst acute geriatrie en revalidatie. Ik hou van die afwisseling. Het is telkens weer een verrijking. Als verzorgende werk ik onder de supervisie van een verpleegkundige. Toch dragen ook wij een grote verantwoordelijkheid. s Morgens nemen we deel aan de briefing, zodat we goed op de hoogte zijn van de patiënten op de afdeling. Wij wassen de mensen, we verdelen de maaltijden en we helpen bij de distributie van demedicatie. Bij alles wat we doen, blijven we waakzaam en alert. Als een patiënt teveel pijn heeft om zichzelf te wassen, kunnen wij hierover inoverleg gaan met deverpleegkundige. Of als een patient met een slikstoornis zich plots verslikt, moeten wij meteen kunnen ingrijpen. Ook reanimatie moeten wij kunnen toepassen. We krijgen hiervoor elk jaar opleiding. De werksfeer in het Heilig Hartziekenhuis is heel goed. Als verzorgende maken wij deel uit van een multidisciplinair team, samen met de geriater, de fysiotherapeut, de verpleegkundigen, de kinesitherapeut en de ergotherapeut. Elk heeft zijn verantwoordelijkheid in de zorg voor de patiënt, maar we werken nauw samen. Dat is erg boeiend. Werken met mensen en voor mensen, geeft Online tool veel voldoening. Mensen komen niet naar het ziekenhuis voor hun plezier. Maar door zorg van goede kwaliteit te leveren en door aandacht en tijd te geven aan de mensen, kun jedepijn enhet leed verzachten. Op de dienst acute geriatrie krijgen patiënten geregeld te horen dat ze na hun heupbreuk of een ander incident niet meer terug naar huis zullen kunnen. Dat iseen zware klap voor die mensen. En het duurt soms wel even voor die boodschap verwerkt is. Hoe druk het ook is, toch maken wij in zulke omstandigheden tijd voor demensen. Er zijn en luisteren naar hun verhaal, kan veel betekenen, zegt Emmy Vandermeulen. informaticus Ook Jonas Maeyaert (25 jaar) werkt in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Niet De VDAB ontwikkelde een online tool die op een visueel aantrekkelijke manier een aantal beroepen uit de social profitsector onder de aandacht brengt. richt zich naar iedereen die meer wil weten over werken in de zorgsector. De website laat zien welke kansen op tewerkstelling er zijn binnen een social profitinstelling zowel voor zorgberoepen (zoals bvb verpleegkundige,...) als ondersteunende beroepen (zoals bvb boekhouder, ICT medewerker...). Daarnaast geeft de tool nog een schat aan relevante informatie mee over deze beroepen, wordt er gelinkt naar vacatures en opleidingen die toegang geven tot de sector. in de zorg, maar als informaticus. Ik heb elektronica gestudeerd, vertelt Jonas. Later heb ik via de VDAB een cursus informatica gevolgd. Ik kon stage lopen in het ziekenhuis en dat viel erg goed mee. Zozeer zelfs, dat ik hier ben komen werken. We zijn met zeven collega s op de dienst informatica. Een fijne ploeg! Ons werk is erg gevarieerd. Nueens beman ikdehelpdesk, dan weer los ik problemen op of programmeer ik nieuwe toepassingen. Servers assembleren, netwerkbeheer,... het hoort er allemaal bij. Geregeld ben ik ook van wacht, want dag en nacht moet er iemand klaar staan omeventuele problemen optelossen. Een ziekenhuis zonder informatica is niet meer denkbaar. Alles verloopt geautomatiseerd: de administratie en de facturatie, maar ook de medische beeldvorming, de patiëntendossiers, het operatieprogramma,... Als de informatica uitvalt, dan ligt het ziekenhuis plat. Zo simpel is het. Onze verantwoordelijkheid in de zorg is dan ook immens. Het gaat over mensenlevens. Een ziekenhuis is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze als werkplek voor een informaticus, maar het biedt heel wat voordelen! Het werk zelf is erg uitdagend en evolueert voortdurend. Bovendien hebben we een goed uurrooster en werken we in een collegiaal team, aldus nog Jonas Maeyaert.

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS Z A T E R D A G 2 9 T / M V R I J D A G 5 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven WANTROUWEN IS WEDERZIJDS John Crombez (sp.a) & Jo Libeer (Voka) +7.072 jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

top Geluk aan de Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR + 7.172 jobs op jobat.

top Geluk aan de Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR + 7.172 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 maart 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ARBEIDSVRAAG Deeltijds omdat het moet? blz. 2 Geluk aan de top GEZOCHT Hoe vervang je 22 jaar ervaring?

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Z A T E R D A G 1 0 T / M V R I J D A G 1 6 N O V E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Passwerk leidt mensen met autisme op

Nadere informatie

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid. Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails? Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw

Nadere informatie

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen ZATERDAG 6 APRIL T/M VRIJDAG 1 2 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken Dossier Finance & Consulting Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen Bijna

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

Dit is de bende van Wim niet

Dit is de bende van Wim niet Zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be 4X2 Wat een bizar meisje is ze toch blz. 4 BULLSHIT MANAGEMENT Denk zélf eens na blz. 9 BEESTJES

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Wat verdient een starter?

Wat verdient een starter? Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10 REKRUTEREN IN DE ZORG Roemenen

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Je werk of je leven?

Je werk of je leven? Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010 CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9 JOOST VANDECASTEELE Ik weiger een sukkel

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie