NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN. Michel De Coster, no nonsense manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.100 NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN. Michel De Coster, no nonsense manager"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 2 7 T / M V R I J D A G 2 N O V E M B E R Voor de job van je leven NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN Michel De Coster, no nonsense manager Ford Genk: Onzekerheid is een stille doder Zorgt meer welvaart ook voor meer welzijn? Martin Heylen: van de fabriek naar de tv jobs op Jobat.be Jobs in Oost Vlaanderen vanaf blz. 17 +handigoverzichtvanallejobsinuwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat goede redenen,, Ministers spraken deze week tijdens het begrotingsconclaaf over het belang van ons concurrentievermogen. Steven Vanackere, Didier Reynders en Alexander De Croo wezen daarop. Reynders lanceerde zelfs een ideetje rond lagere loonkosten voor nacht en ploegenarbeid. Tussendoor jende Kris Peeters de federale excellenties wat door te klagen over de hoge energie en loonkosten voor onze bedrijven. Dit alles gebeurde in het sombere vooruitzicht van het grote onheil dat Ford Genk dreigde te raken. De ongemakkelijke waarheid die ons donderdag trof, is de zoveelste oproep aan onze beleidsmakers om Zullen goedkopere lonen extra jobs creëren of mogen we al blij zijn als er de komende jaren niet meer jobs verdwijnen? iets te doen: werk maken van een veiligere economische toekomst. We verkwanselen onze aantrekkelijkheid voor ondernemers. Onze grote troeven (logistiek, kennis, productiviteit, hart van Europa, harde werkers) worden overschaduwd door een afbrokkelende economie, politieke instabiliteit, veel sociale hakken in het zand en een gebrek aan beleidskracht. Als Johan Vandelanotte zegt dat Ford de overcapaciteit van de Genkse fabriek als drogreden aanhaalt voor de sluiting en dat de Spaanse loonkosten de echte reden zijn van het verdwijnen van arbeidsplaatsen, weet de regering wat gedaan. Vandelanotte counterde de door hemzelf aangereikte (deel)oplossing echter door lagere loonkosten te vernauwen tot lage lonen en sociale dumping. Loonkosten kunnen ook gematigd worden door er minder belasting op te heffen. Terzijde: de loonkost is niet alleen verantwoordelijk, maar het speelt en dus moet er iets aan gedaan worden. Wat trouwens heel wat vragen oproept: wie gaat dat voelen? Zal het enkel de werkgever zijn die minder belastingen betaalt? Of ook de werknemer zodat die netto meer verdient, wat dan weer de consumptie stimuleert? En wat met de gederfde inkomsten? De overheid heeft geld nodig. Wat ze niet vindt bij de lonen, zal ze elders moeten halen. En tenslotte: op welke termijn zullen goedkopere lonen extra jobs creëren, of mogen we al tevreden zijn als er daardoor, gegeven de lamentabele marktsituatie, de komende jaren niet nog meer jobs verdwijnen? Hoe dan ook, er moet iets gebeuren. Wie goede redenen zoekt, vindt er in en rond Genk. G E Z E G D kwartier voor de start van de bijzondere ondernemingsraad bij,,een FordGenkwarenernog werknemers die er ondanks alle slechte signalen de moed probeerden in te houden, waarschijnlijk tegen beter weten in Ikhoopoppositiefnieuws...Datwe allemaal kunnen blijven werken. A R B E I D S V R A A G Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de reden van het doktersbezoek. In principe moet de werknemer afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren vastleggen. Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, zal hij voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen. Hij is immers niet arbeidsongeschikt, maar gaat louter op controle. Het maakt hier niet uit of het om een verplichte controle gaat of om een door de werknemer gewenste afspraak. Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar geeft geen recht op loon. Wens je toch loon te ontvangen voor de gemiste arbeidsuren, zal je een halve dag vakantie moeten opnemen. Indien een werknemer tijdens de arbeidsuren ziek Iris Tolpe manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex Mag ik tijdens de werkuren naar de dokter gaan? wordt en zijn werk niet meer kan verderzetten, heeft hij recht op gewaarborgd loon voor de niet gewerkte uren. Het doktersattest dat hij achteraf aan de werkgever overhandigt, bevestigt de arbeidsongeschiktheid. Weet dat de overhandiging van het doktersattest geen wettelijke verplichting is, maar de meeste werkgevers hebben deze verplichting wel opgenomen in het arbeidsreglement of in een cao. Ook op eenvoudig verzoek van de werkgever moet je een doktersattest bezorgen. Zwanger De zwangere werkneemster heeft het recht om van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan, wanneer deze niet buiten de arbeidsuren kunnen plaatsvinden. Indien ze de werkgever vooraf over haar afwezigheid inlicht, heeft ze recht op loon voor de niet gewerkte uren. De werkgever kan wel een doktersattest vragen om haar afwezigheid te rechtvaardigen. Tot slot kan je ook nog een raadpleging hebben bij de arbeidsgeneesheer. In principe moeten al deze raadplegingen plaatsvinden tijdens de werkuren. Elk onderzoek buiten de werkuren of tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst is verboden. Een uitzondering hierop geldt wat betreft twee medische onderzoeken die op initiatief van de werknemer plaatsvinden: het onderzoek in het kader van een reïntegratieprocedure en het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer die tijdens zijn werkuren op bezoek gaat bij de arbeidsgeneesheer wordt normaal bezoldigd....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 INTERVIEW Michel De Coster Manager, motard, muzikant en auteur 6 SAMENLEVING Simms en Van Parijs Obsessie voor groei maakt niet gelukkig 8 MARTIN HEYLEN Dejobsvanzijnleven Mensen ontgoochelen vind ik vreselijk 9 COLUMN Ruth Lasters Bekentenissen in priestergewaad A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril U bent de voorbije dagen overspoeld door het droevige nieuws en de uitgebreide commentaren over de sluiting van Ford Genk. Ook in dit stukje kan u er niet aan ontsnappen. Waarover men niet kan zwijgen, daarover moet men praten. Nog voor de beslissing goed en wel bekend was, rolden de partijen over elkaar heen om de anderen met de vinger te wijzen. De werkgevers gebruikten de sluiting onhandig om politici en vakbonden de hoge loonkosten en het weinig aantrekkelijk ondernemersklimaat in België aan te wrijven. De politici pleitten onschuldig en verweten de Ford top gebroken beloften en vals spelen, als betrof het een uit de hand gelopen spelletje Monopoly. Vakbonden schoten losse flodders doelloos in het rond: neoliberalisme, Ford bestuurders, politici, Europa, oneerlijke concurrentie... Al wat hen even hun onmacht kon doen vergeten, werd begrijpelijkerwijs doelwit. Ik zag enkel die vrouw in het nieuws. Die strak naast de camera staarde en zei: Ja, iedereen denkt aan zichzelf zeker. Wij werken hier met z'n tweeën, samen zes kinderen. Dat bleef de hele dag nazinderen. We kunnen het ons moeilijk voorstellen,, Ik wou dat iemand die Onzekerheid is een stille doder wat het betekent als de grond onder je voeten weggeslagen wordt. Als je al een jaar of tien in onzekerheid leeft over de toekomst van je gezin, want voortdurend waren er die geruchten over een mogelijke herstructurering. vrouw zou vastnemen en haar toefluisteren dat het allemaal wel goed zou komen. Onzekerheid is een psychologisch stille doder; het sloopt mensen in geniepig kleine stapjes. Misschien is de uiteindelijke genadeslag dan zelfs een welgekomen vriend die een einde maakt aan de onzekerheid. Je préfère le désespoir à l'incertitude, zei de beroemde filosoof Jean Paul Sartre al. Hoe moet het nu verder, las je op haar gezicht. Enige maanden na die eerste klap komt wellicht de aanslag op het gevoel van eigenwaarde. Ik ben niet meer nodig, de maatschappij heeft mij niet meer nodig. Het smartengeld van het brugpensioen is een vergiftigd geschenk. Ik had even geen behoefte aan verontwaardigde woorden op tv, aan stoer spierballengerol over wraak, aan juridische dreigementen over waar ze het geld wel zouden halen. Dat kon me op dat moment gestolen worden. Ik wou gewoon dat iemand die vrouw zou vastnemen en haar toefluisteren dat het allemaal wel goed zou komen. Dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Dat ze veilig waren. Maar dat kon niemand zeggen. Ik smeek de heren en dames politici om het zwartepieten achterwege te laten en goed na te denken waar ze naartoe willen met dit land. Probeer het vallend mes van de oude industrieën niet te vangen. U zou zich wel eens per ongeluk in de polsen kunnen snijden. Wees gedurfd in uw keuzes voor de toekomst en geef de mensen opnieuw iets waarin ze kunnen geloven. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Frederik Anseel professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR

4 4 I N T E R V I E W Michel De Coster schrijft managementboek zonder nonsens Niemand wordt als baas geboren Muziekfans kennen Michel De Coster als bassist van rockgroep De Mens. Naast die muziekcarrière is De Coster echter al bijna drie decennia actief als manager. Hoe hij die verplichtingen combineerde, doet De Coster uit de doeken in zijn eigen managementboek: No Nonsense. Tekst: Michiel Leen / Foto: Koen Bauters We treffen Michel De Coster op weg naar een afspraak in Antwerpen. Motard in maatpak. Muzikant. Manager. Vader. Kortom, een man voor wie een dag meer dan 24 uren zou moeten tellen. Toch maakt De Coster allerminst een gejaagde indruk. Wat zette je aan het schrijven? Aan dit boek is een jarenlang denkproces voorafgegaan. Als manager moet je vooral beseffen: hoe hoger je in de boom zit, hoe minder je weet waar je mensen mee bezig zijn. Je moet mensen aansturen wiens job je zelf nooit gedaan hebt. Ik geloof nochtans sterk dat een goeie manager in elk bedrijf aan de slag kan, ongeacht de sector. Uiteindelijk ben je steeds een team aan het managen en hen aansturen is je belangrijkste taak. Een goede manager doet zijn mensen boven zichzelf uitstijgen. In dat proces ben ik me gaan verdiepen. Ik gaf zelf coachings aan mijn mensen en daarvoor had ik zelf wat theorieën uitgewerkt. Enfin, in zekere zin heeft Frank Vander Linden me aan het schrijven gezet. Hij kreeg als frontman altijd de vraag voorgeschoteld hoe ik de rol van bassist combineerde met mijn job. Schrijf daar eens iets over, lachte Frank, dan ben ik van die lastige vragen verlost. Inhetboektypeerjeeengoede manager als iemand die de juiste verhouding heeft tussen brains, heart en guts. Waarom die driedeling? Het is een handige indeling waarvan ik aanvoel dat ze steek houdt. Managers focussen zich vaak op het rationele aspect de brains, maar doen er goed aan zich ook eens af te vragen hoe het zit met de manier waarop ze met mensen omgaan hun heart en hoe ze risico s inschatten de guts. Alleen de juiste combinatie van die eigenschappen maakt je een topmanager. Je boek behandelt de noodzaak van ontspanning. Alleen: jouw hobby is niet echt vrijblijvend. Eenoptredenmet De Mens zegje niet snel snel af, mocht dat nodig zijn. Voor mij is dat pure ontspanning, hoor. Nu goed, als je al die dingen wilt combineren, is het cruciaal dat je controle krijgt over je agenda. Daar hebben veel mensen het moeilijk mee. Zelf lukt het me ook niet altijd. Het vraagt een inspanning. Idealiter heb je een secretaresse die goed nee kan zeggen. Je moet constant keuzes maken. En niet ambetant doen over de dingen die je niet gedaan hebt. Ik ga niet op café, ik kijk amper televisie. Maar ik ga wel om zes uur s avonds naar huis; ik wil mijn dochters zien en in bed stoppen. Daarna werk ik verder. Ik hoef daarom niet tot s nachts aan mijn bureau te zitten; nadenken over de samenstelling van mijn team kan ik ook wanneer ik een eindje ga fietsen. Zijn deze crisistijden een leuke periode om manager te zijn? Politici zien nu hun kans schoon om aan bashing te doen. Maar we zitten in Europa wel met gigantische problemen. Kijk maar naar wat er bij Ford Genk gebeurt. Enfin, door politici laat ik me de les niet spellen, zeker niet over leiderschap. Ja, er zijn veel politici die geloven dat ze goede managers zouden zijn. Rik Daems beweerde ooit dat hij Belgacom zou moeten leiden. Ik kwam niet meer bij! Ik zou aan de critici willen zeggen: Kom het dan zelf eens doen, hé. Ik ontken de excessen niet. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die,, zegt: Oh, een bonus? Laat maar zitten. Anderzijds: er is nu wel een crisis, maar vechten voor mijn bedrijf heb ik altijd gedaan. Natuurlijk, de uitdagingen zijn niet min. Er is de globalisering, de druk van een voortdurende vraag naar innovatie. Ik heb nooit iets anders gekend. Hoe hoger je in de boom zit, hoe minder je weet waar je mensen mee bezig zijn. Hetisgeenstielvoordoetjes.Hoe gajeommethardeknopendieje moet doorhakken? De eerste keer dat je iemand ontslaat, ben je daar zelf niet goed van. Je zegt dan waarschijnlijk ook de verkeerde dingen. Zoiets doe je best op een kordate maar correcte manier. Soms zijn mensen ook opgelucht bij een ontslag. Het sluit voor hen vaak een periode van frustraties af; ze krijgen een schop onder hun gat en geven hun carrière een nieuwe wending. Soms ben je tot ontslag gedwongen wegens reorganisatie. Dat is moeilijker, want dan moet je ook erg valabele mensen ontslaan. Injetijdbij Belgacom werktejesamen met de omstreden directeur DidierBellens.Washijjebaasof je collega? Dat was mijn baas, no doubt about it. Ik heb twee jaar bij Belgacom gewerkt, van 2008 tot Dat was niet lang genoeg, het werk was niet af. Het was nochtans een superboîte om voor te werken. Commercieel was dat de beste ICT job in België. Echt waar, ik ben er met spijt in het hart weggegaan. Immers, je kunt het wel oneens zijn met je baas, maar hij wint: hij is de baas. Die gaat op zoek naar iemand die het wel eens is. Ik was erg mondig als iets me niet zinde, maar hij duwde me snel terug in mijn hoek. De discussies gingen niet over resultaten, want die deugden. Hij wilde iets nieuws. Met de lancering van cloud computing waren we daarin geslaagd, vind ik. Ik ben echter niet iemand die daar naar boven toe veel verhaal rond maakt. Mijn opvolger is daar beter in. Bellens en ik hadden ook veel vruchtbare discussies. We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. Al werden de discussies vaak persoonlijk. Daar kon ik niet goed tegen. Nu kunnen we terug door dezelfde deur. Hij heeft een scherp gevoel voor humor. Weinig heart, maar vaak weergaloos grappig. Hoe persoonlijk moet je dergelijke conflicten dan nemen? Grote ego s kom je overal tegen. (Denkt na) Twee keer heb ik het moeilijk gehad. Toen ik destijds bij Colt een Europese functie aan me voorbij zag gaan. Ook het afscheid bij

5 5 Belgacom was moeilijk, maar om nu te zeggen dat ik daar mijn slaap voor gelaten heb De negatieve coverage ten tijde van Airborne vond ik erger (De Coster lanceerde eind 2010 een bedrijfje dat zich focuste op mobiele applicaties. Het project kreeg af te rekenen met patentperikelen en werd op de korrel genomen door de website Datanews, red.). Ik wil het daar verder ook niet over hebben. Je exit bij Belgacom kwam vroegerdangepland.jekomtopdearbeidsmarkt terecht. Hoe ziet die eruit voor managers? Ik had me voorgenomen om het kalmer aan te doen toen ik zelfstandig aan de slag ging. Viel dat even tegen! Plots moest ik alles zelf doen. De fietsenzaak die ik samen met mijn vrouw opstartte, vroeg zeker in het begin veel aandacht. Nu runt zij daar de show. Ik heb nooit om opdrachten verlegen gezeten en heb intussen een vijftal bedrijven geadviseerd. In het begin was ik echt bang dat ik niet genoeg opdrachten zou vinden. Tegelijkertijd zijn er ook voordelen aan mijn huidige situatie. De variatie, bijvoorbeeld. En het feit dat je heel snel value moet opbrengen. De functie van adviseur ik hoor die term liever dan consultant is nieuw voor mij. De strategie bepalen, de structuur bijsturen, de teams vormgeven en dat alles met de nadruk op heart. Blijfjeditdoentotaanjepensioen? Ik weet het niet. Als morgen een headhunter komt aanzetten met an offer I can t refuse, zal ik niet weigeren. Maar dan moet het wel een klus zijn. Ik ga dit niet opgeven om filiaaldirecteur van een of andere internationale hardwareleverancier te worden. Een grote fusie of een bedrijf dat een nieuwe afdeling uit de grond stampt, daar kan ik mijn schouders onder zetten. Intussen ben ik 50 jaar; ik merk dat het puur operationele me minder interesseert. Ik heb behoefte aan een soort helikopterperspectief. Over het belang van netwerken ben je minder enthousiast? In mijn huidige functie is netwerken erg belangrijk. In het verleden ben ik nooit een goede netwerker geweest. In een goed netwerk kruipt tijd en je moet het aanleggen in tempore non suspecto, op een moment dat je die persoon niet voor iets nodig hebt. Een kort gesprek over je bezigheden waarbij het over meer gaat,, Rik Daems beweerde ooit dat hij Belgacom zou moeten leiden. Ik kwam niet meer bij! dan enkel zaken, doet wonderen. Als een kennis zijn baan verliest, zal ik hem steevast sms en om te vragen hoe het gaat. Netwerkevents zijn niet mijn biotoop. Die eeuwige smalltalk Ik beslis op voorhand wie ik wil zien, daarna pas ga ik handjes schudden met oude bekenden. Bij Belgacom heb ik veel mensen gezien; in een dergelijke positie heeft iedereen je wat te verkopen. Maar ook als ik mensen wandelen moest sturen, deed ik dat vriendelijk. Als je op zo n moment bot reageert, denkt die andere bij een volgend contact immers: Joeng, blaas mijn zak op! Jemaaktejeookenkelekerenerg kwaad tijdens belangrijke meetings. Dat kan goed uitpakken, maar ook tegenvallen Tja, dat weet je pas achteraf, natuurlijk. I don t take shit from anyone. Ook niet als er hoog spel wordt gespeeld. Ik ben wel eens opgestapt tijdens een meeting met een belangrijke klant die mij en mijn team belachelijk maakte. Achteraf is dat bijgelegd, hoor. Die man komt zelfs naar de boekvoorstelling. Of een klant die ons zat te jennen om aan zijn secretaresse annex aanhoudster te tonen wa voor ne pee hij wel niet was. Ja, dan krijg ik het hé. Oké, dat is not done, maar mijn medewerker, die tijdens het gesprek bleek wegtrok, vond het achteraf een terechte move. Hij vond alleen dat ik niet door die mens zijn bloemenperk had mogen rijden (lacht). Maar ja, rock n roll hé. Medewerkers vinden dergelijke verhalen ook tof. Ze zien graag een baas die het voor hen en hun werk opneemt. Je vindt ook heel wat kille psychopaten in managementposities, schrijf jeinjeboek. Dat is een groot woord, hé. Je hebt veel managers die op een bepaald moment vooral met zichzelf en hun volgende stap bezig zijn. Dat heb ik in grote ondernemingen gemerkt. Zelf ben ik meer met de inhoud bezig dan met de vorm. Misschien is dat het grote onderscheid tussen mezelf en dergelijke toppers. Maar dat maakt van hen geen psychopaten. Je moet voldoening halen uit je werk. Ik vind het een tof gevoel wanneer mensen zich goed voelen bij een samenwerking met mij. Ik geloof niet dat een tough guy per definitie betere resultaten haalt dan iemand die meer empathie aan de dag legt. Tenzij ze hun hele team stofferen met mensen die dezelfde harde mentaliteit hebben, misschien. Een slechte baas voelt zich goed in het gezelschap van andere slechte baasjes. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Managers dragen een grote verantwoordelijkheid: als jij geen knoop doorhakt, gebeurt er niets. Niemand wordt als baas geboren. Plots vraagt er iemand: wil jij dit departement leiden? Die zegt er niet bij welke verantwoordelijkheid dat meebrengt: daar kom je zelf wel achter. Veel van je collega consultants voelen zich geroepen om een boek te schrijven. Waarom zoudenwejouwboekmoetenlezen? Ik vond het belangrijk om een boek te schrijven waar mensen direct iets aan hebben. Mijn broer heeft een zware burn out gehad, mijn vader is op zijn 60ste gestorven na een leven van werken, werken, werken. Zelf wou ik mijn drukke leven blijven combineren met muziek. Als je dat allemaal wilt beredderen, moet je kunnen organiseren. Als een jonge manager dit leest en denkt Dien ouwe heeft misschien wel gelijk, ik moet hierover nadenken, ben ik al tevreden. Ik zie veel mensen die bezig zijn met hun werk. Bij de omgang met hun mensen staan ze minder stil. Mijn punt is dat die net het verschil maakt. Vergeet niet: een werknemer die graag voor je werkt, is goud waard.

6 6 S A M E N L E V I N G Econoom Andrew Simms(GB) en filosoof Philippe Van Parijs in debat Een obsessie voor groei Ook al lijkt het nu niet zo, toch nam de economische groei in het Westen decennialang toe. Maar, zegt de Britse econoom Andrew Simms, we voelen ons daardoor niet per se beter. Ons welzijn volgt de welvaart niet helemaal. Simms heeft zo zijn ideeën over hoe dat komt en serveert meteen ook enkele verregaande oplossingen, waarvan de 21 urenwerkweek de opmerkelijkste is. Op zijn doortocht in Brussel laveert Simms tussen groengetinte utopie en realpolitik. Hoe komt het dat het Westen, ondanks decennialange economische groei, er niet in geslaagd is het welzijnsgevoel van zijn inwoners te verbeteren? Op die vraag wil de ETUI conferentie een antwoord van Andrew Simms, voor de gelegenheid in debat met de Brusselse filosoof Philippe Van Parijs. Simms heeft als centrale gast zo zijn ideeën. De Britse econoom pleit met zijn New Economics Foundation al jaren voor een andere, duurzame vorm van economie. Een economie die mindergeobsedeerdisdoorgroeiendiein tijden van economische en ecologische besognes meer oren heeft naar het welzijn van burgers dan naar het opkrikken van groeicijfers. En als die verandering een radicale omslag vereist in de manier waarop overheden, werkgevers én werknemers denken over welvaart en welzijn, dan moet dat maar. Het uitgangspunt van de discussie is simpel: economische groei is volgens beide heren niet de beste graadmeter om uitspraken te doen over het welzijn van de inwoners. Decennialang werd de groei van het bruto binnenlands product gezien als de belangrijkste indicator van hoe goed een land bezig was, legt Simms uit. Dat daaruit ook conclusies te trekken zijn over het welzijn van de burgers, is een brug te ver. Het bruto nationaal product is nooit bedoeld als welzijnsindicator. De Tekst: Michiel Leen / Foto: Ivan Put architecten van het concept gaven dat ook toe. Maar voor veel hedendaagse economen klinkt het als heiligschennis wanneer je hen daaraan herinnert. Welzijn hangt voor Simms af van andere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat inkomen en het gevoel van welbevinden samenhangen tot op het punt waarop je inkomen volstaat om je sterkste materiële noden te voldoen. Simpel gesteld: als je inkomen volstaat om een dak boven je hoofd te hebben en te voorkomen dat je geen honger of dorst hoeft te lijden, is je subjectieve welzijnsgevoel uiteraard groter dan wanneer je je over die aspecten zorgen hebt te maken. Maar dat welzijnsgevoel bereikt een plafond, ook al stijgt je inkomen nog. Daarna nemen andere factoren over. Al zijn beide heren het over heel wat zaken eens, hier maakt Philippe Van Parijs een kritische kanttekening bij Simms energieke pleidooi. Natuurlijk hangt de economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product, niet samen met het welzijn van de burgers. Wat had je anders verwacht? Bruto nationaal geluk WatbepaaltvoorVanParijsdanwel wat welzijn is? En laat zich dat überhaupt meten? Afgaan op het subjectieve gevoel van tevredenheid bij de burgers, maakt ons evenmin veel wijzer, betoogt Van Parijs. Diehangtimmersergafvande mogelijkheden die een bepaalde samenleving je biedt en de mate waarin die aspiraties binnen je bereik liggen. Welzijn hangt voor mij vooral samen met rechtvaardigheid en vrijheid in een samenleving. Welzijn betekent zelf kunnen beslissen wat je doet. Een adequaat inkomen, gezondheidszorg, educatie en een veilige openbare ruimte spelen daarin een grote rol. Dat zijn aspecten waarvan je wél,, objectiefkuntvaststellenofzeinjesamenleving aanwezig zijn. Als economische groei, of minstens het vooruitzicht van economische groei, het welzijn in het Westen geen boost kan geven, wat dan wel? Andrew Simms Brits econoom We evolueren naar een kortere werktijd; in Nederland kunnen beginnende werknemers nu al opteren voor een vierdagenwerkweek. Het alternatief dat beiden naar voren schuiven ademt de geest van wat een klein decennium geleden het bruto nationaal geluk werd genoemd. A more convivial society is de uitdrukking die Simms in de mond neemt: een maatschappij waarin met meer ambiance wordt samengeleefd en burgerschap niet iets is waar je je noodgedwongen na je werkuren mee bezig te houden hebt. Voor Simms gaat die aanpak duidelijk gepaard met een ecologische boodschap. Het welzijn van toekomstige generaties hangt volgens hem sterk af van de mate waarin we erin slagen de ecologische uitdagingen van deze tijden aan te gaan: klimaatverandering en slinkende grondstoffenvoorraden. Een discours van grenzen aan de groei is Simms niet vreemd. 21uur Maar veruit het opmerkelijkste plan dat Simms presenteert om het welzijn op te krikken, is een radicaal kortere werkweek. De werkweek wordt herleid tot 21 uur, of nog ternauwernood drie volledige werkdagen. In een wereld van vijfdagenwerkweken, voor veel werknemers nog aangevuld met een aantal overuren, klinkt het idee wel erg utopisch. Toch is Simms niet van zijn stuk te brengen. De econoom John Maynard Keynes becijferde al in de jaren 30 dat we ooit op 15 uur per week zouden uitkomen, doordat de arbeidsproductiviteit toenam; de verkorting van de arbeidsduur is al minstens een eeuw een trend. Van Parijs is echter niet zo overtuigd van Simms 21 urenplan. Wie werk heeft, klopt inderdaad vaak langere uren. Maar als je het niet actieve deel van de beroepsbevolking in de berekeningbetrekt,komjeuitopeengemiddeldedatrondde21uurzalschommelen. De verhouding tussen werkenden en niet werkenden zit scheef. Simms countert: We evolueren sowieso naar een kortere werktijd; in Nederland kunnen beginnende werknemers nu al opteren voor een vierdagenwerkweek. Een betere verdeling van het beschikbare werk over de beroepsbevolking zorgt ervoor dat meer mensen de voordelen kunnen genieten die tewerkstelling met zich meebrengt. En tegelijkertijd hebben werk

7 7 maakt niet gelukkiger nemers meer tijd om zich te wijden aan verenigingsleven, aan hun gezin en hun persoonlijke interesses. Inderdaad, die aspecten van een subjectief welbevinden die zich niet in economische statistieken laten vatten. Utopie? Simms utopie botst toch enigszins met de realiteit buiten de muren van het congresgebouw. De aanwezige vakbonden hebben een lastige vraag voor de zelfverzekerde Brit: Waar gaan we het in het sociaal overleg nog over mogen hebben, als het niet meer mag gaan over de verdeling van de economische groei? En hebben mensen die de gevolgen van de crisis aan den lijve ondervinden een boodschap aan Simms verhaal? Simms heeft een antwoord klaar. Het model dat onze economieën en onze planeet aan de rand van de afgrond gebracht heeft, beleeft zijn grootste crisis en toch loopt de promo ervoor,, Philippe Van Parijs filosoof Welzijn betekent zelf W W W Volgens Andrew Simms en Philippe Van Parijs is economische groei niet de beste graadmeter voor welzijn. kunnen beslissen wat je doet. Een adequaat inkomen, gezondheidszorg, educatie en een veilige openbare ruimte spelen daarin een grote rol. als een trein. Een duurzame economie schept nieuwe banen, maar vereist een andere vorm van sociaal overleg en industrieel beleid. Over enkele jaren zien onze economieën er waarschijnlijk radicaal anders uit. Meer dialoog tussen ecologische bewegingen en vakbonden is geen overbodige luxe. Ook de overheid krijgt haar huiswerk mee. Overheden zouden het signaal moeten geven dat dit de richting is die we uit moeten. Er zullen altijd mensen zijn die nood hebben aan een aangepast sociaal vangnet. Tegelijkertijd moeten politici de economie ook beschermen tegen schokken in de energieprijzen en bevoorrading, en de klimaatverandering helpen tegengaan. Er klinkt ongeduld in Simms' pleidooi. Uiteraard zijn dit hervormingen die je niet van de ene dag op de andere invoert. Maar overheden en burgers kunnen niet eindeloos blijven talmen. Een onhoudbaar economisch model dat draait op ongebreidelde consumptie op krediet zal van ons geen blijere mensen maken. Integendeel. Daarbuiten is er echter wel een economische crisis bezig. Daarbij hoort een malaise die evenzeer veroorzaakt wordt door de bekommernis om het verlies van werk en erg materiële aspecten van de welvaart. Simms 21 urenwerkweek brengt ook inkomensverlies met zich mee. Wegen de gevolgen daarvan dan niet op ons welzijn? In onzekere tijden geeft materialisme een vals gevoel van zekerheid, betoogt Simms. We trekken ons op aan onze bezittingen en putten er een zekere geborgenheid uit, maar hoe meer spullen je hebt, hoe groter de zorgen om ze te kunnen behouden. Het helpt niet echt dat er een miljardenbusiness van adverteerders je ondanks alles blijft vertellen dat consumeren en geld uitgeven je blijer zullen maken. Dat is de stroom waar ik tegenin probeer te roeien, door positieve en duurzame alternatieven naar voor te schuiven.

8 8 I N T E R V I E W MartinHeylenendejobsvanzijnleven Mensen ontgoochelen, vind ik vreselijk Martin Heylen mag vandaag dan wel een gerespecteerd tv maker zijn, z'n loopbaan begon aan de fabrieksband. Zijn enige besogne toen: niet gek worden! Die job was me te begrensd. Doodongelukkig werd ik ervan. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters Jebentopje16degestoptmetstuderen.Nuisdatbijnaondenkbaar, maar was zoiets vroeger algemeen aanvaard? Ja. Ik had vrienden die al op hun 14de waren gestopt om in de fabriek te gaan werken. Zij hadden meer vrijheid dan ik en dat leek me wel een prettig vooruitzicht. In zekere zin was het voor mij toch wel een verrassende stap, omdat ik op de lagere school altijd goede punten had gehad. Het middelbaar was ik echter al heel snel beu. Ik begreep niet waarom wiskunde belangrijk was; niemand legde me uit dat je dat nodig had om bijvoorbeeld architect te worden. Naast Nederlands en Engels interesseerde geen enkel vak me. Wellicht omdat ik de meeste leraars saai vond. Vervolgens was in de fabriek gaan werken de enige optie? Als ongeschoolde arbeider had je inderdaad geen andere keuze. Ik was veroordeeld tot bandwerk in een textielfabriek. De enige besogne die ik daar had, was: niet gek worden van dat werk. Navierjaarverkastejenaareen houtfirma. Leverde dat enige verbetering op? Tijdelijk wel. Ik leerde verschillende houtsoorten kennen, ik mocht planken triëren en soms met een vorklift rijden. Na een tijdje werd ook dat helaas een verschrikkelijke routine. De job was me te begrensd. Doodongelukkig werd ik ervan. Ik heb toen ervaren wat het woord afstompend betekent. Als ik s avonds thuis kwam, was ik blij dat ik in de zetel kon neerploffen om naar Het Rad Van Fortuin te kijken. Het kan bizar lijken, maar zo'n programma met veel blingbling bracht kleur in mijn leven; het haalde me weg van de lelijkheid en het rumoer. Op zoek naar meer intellectuele uitdaging solliciteerde je bij De Morgen, die correspondenten zocht.vergdehetmoedomdaar aan te kloppen? Niet zozeer. Vooral omdat ik ruggensteun kreeg van mijn vrouw; zij stond voor de volle 100 procent achter die switch. Nee, ik heb vooral nadien moed nodig gehad. De journalistiek is immers geen exacte wetenschap. Als correspondent kreeg je geen feedback. Het kwam erop aan zelf van mijn fouten te leren als ik vooruit wou. Ik heb altijd gedacht: hoe harder ik mijn best doe, hoe meer kansen ik zal krijgen. Die attitude huldig ik nog altijd. Teren op succes kan je hooguit een jaar volhouden. Wat ik toen bij de krant deed en nu op tv doe, is verhalen vertellen. Je weet nooit op voorhand of het publiek die zal smaken. Mensen ontgoochelen, vind ik vreselijk. Om die reden verplicht ik mezelf om constant te herbronnen. Ik wil koste wat het kost aan de kop van het peloton blijven: je vangt daar wel veel wind, maar je ziet alles. Hoebenjeuiteindelijkindetvwereld terecht gekomen? In het schrijven zag ik geen groeimarge meer. Op tv zou ik weer vanaf nul moeten beginnen, maar dat schrok me niet af. Ik ben me gewoon gaan aanbieden bij Woestijnvis baas Wouter Vandenhaute. Ik kreeg een week om het te proberen. Enjevondeindelijkjeding. Waarombenjeaanhetmedium,, Martin Heylen tv maker Ik was blij dat ik in de zetel kon neerploffen om naar Het Rad Van Fortuin te kijken. tv verknocht geraakt? Ik vind het fantastisch en verrijkend om in steeds wisselende teams van gedreven mensen samen op zoek te gaan. Bovendien is tv het medium waarmee je het sterkst emoties kan overbrengen en het diepst mensen kan raken. Als boekenliefhebber zeg ik dit eigenlijk tegen mijn zin, maar tv is veel dwingender en prikkelender. Je kan gebruik maken van beelden, teksten én muziek. Dat creëert enorme creatieve mogelijkheden. Tegelijk is tv natuurlijk heel vluchtig. Aan één minuut televisie hebben wij enorm lang gewerkt, maar als het op het scherm komt, is het in een wip weer weg. Daarom weet ik nu al dat ik straks, bij de uitzending van de eerste aflevering van Dr. Livingstone, het nieuwe programma waar ik aan meegewerkt heb, weer een diepe treurnis zal voelen.

9 9 M I J N L O O N C O L U M N Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af. Opinies Ingrid Beerens L E E F T I J D 37 W O O N P L A A T S Gelrode B E R O E P Landschapsdeskundige P R I V É Gehuwd B R U T O L O O N euro(4/5) N E T T O L O O N euro E X T R A S Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon werkverkeer, fietsvergoeding Watdoejevoorjob? Ik ben projectleider van een landinrichtingsproject bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat ik voor een bepaalde oppervlakte (bijvoorbeeld een gemeente of een natuurgebied) onderzoek welke inrichting nodig is om de open ruimte te verbeteren. Open ruimtes zijn alle niet bebouwde oppervlakten: een landschap, een watersysteem, wandel, fiets of ruiterpaden, een dorpsplein of een speeltuin. Ik werk daarvoor samen met interne specialisten (een ecoloog, een archeoloog, een landschapsarchitect...) en lokale betrokkenen (inwoners van een wijk, gemeentebesturen...). Het gaat steeds om complexe en meerjaarlijkse projecten. Doejejejobgraag? Erg graag. Het is een gevarieerde job die inhoudelijk interessant is en waarbij ik kan bijleren en groeien. Maar het belangrijkste is de maatschappelijke relevantie van mijn job: via de inrichting kan je mensen dichter bij de natuur brengen of kinderen speelruimte geven. Watvindjevanjeinkomen? Wij worden betaald volgens barema's. Ik vind mijn loon redelijk oké, al is het voor mij niet de belangrijkste motivatie om dit werk te doen. Mooi meegenomen is wel dat ik als ambtenaar een gegarandeerd inkomen heb. Spaar je? Ik doe aan pensioensparen en probeer iedere maand wat te sparen. Maar dat lukt niet altijd door de hypothecaire lening en onze verbouwingen. Waarkanjeechtgeengeldaangeven? Aan statussymbolen of luxeproducten. Waardroomjevan? Dat ons huis afgeraakt! Dan kunnen we onze tijd en ons geld in andere zaken steken. (mr)...online j o b a t. b e / m i j n l o o n Het is reeds jaren een traditie bij Luz Luxior om op de verjaardag van de baas verkleed te komen werken. Het is reeds jaren een traditie bij Luz Luxior om op de verjaardag van de baas verkleed te komen werken. In het beroep dat men wilde uitoefenen als kind. Als dé kans bij uitstek om zich te verzoenen met hun échte, banale job, ziet manager Meys die verkleedpartij voor zijn werknemers. Tussen al die gekostumeerden moeten zij immers wel tot het troostende besef komen dat zowat iedereen een minder glorieuze functie bekleedt dan degene die men als jongeling voor ogen had.,, Magazijnier Floris ruilt jaarlijks zijn overall in voor de opzichtige slippenjas van een concertpianist. Ludo treedt aan met vliegeniersjack en bril en receptioniste Rita met een gazen chirurgenkapje. Hoe onbenulliger hun werkelijke baan, hoe prestigieuzer het beroep waarin zij zich vermommen, stelt Meys vast. Hij daarentegen, degradeert zichzelf eens per jaar door in zijn oude, sjofele scoutsleidersuniform op te dagen. Want eigenlijk zou hij in plaats van financiële balansen en creditnota's te bespreken eeuwig, tegen betaling, willen sjorren en vlotten bouwen met zijn onderdanen. Alleen dit jaar verschijnt Meys niet in scoutsplunje op zijn verjaardag, maar in priesterhabijt. De ideale outfit om de biecht af te nemen van zijn werknemers die veronderstellend dat het om een act gaat die bij zijn kostuum hoort lachend plaatsnemen aan zijn bureau. Sinds hij Erwin van de boekhouding die dacht dat zijn gsm al was uitgeschakeld over hem heeft horen zeggen dat hij bazencrapuul is dat zijn personeel behandelt als rendementrobotten, behelst Meys nog maar één gedachte: wat de rest van de firma over hem denkt. Zijn hele carrière heeft hij alle opinies over hem ontvlucht uit angst in te storten als hij niet de alom geliefde leider uit zijn jongensdroom zou blijken te zijn. Maar nu dat vlies van gemoedsrust door Erwins uitspraak is doorprikt en hij aldoor een zwerm van verwijten en roddels achter zijn rug vermoedt, biedt alleen een ultieme confrontatie nog soelaas. Hoe hard hij ook, in priestergewaad, bekentenissen over wrevel jegens hem probeert los te krijgen; slechts als hij met de tirannie van een exorcist (brullend en dreigend met onbetaalde overuren) confessies afdwingt, uit zijn personeel kritiek aan zijn adres. Weifelend, alsof zij het ter plekke moeten verzinnen, de hypocrieten. Opgelucht schrijdt Meys daarna de kantine binnen, vol werknemers tegen wiens meningen hij wonderwel bestand, zelfs immuun blijkt. Tot hij een scoutshemd op de tafel ziet, met het bedrijfslogo erop geborduurd en de naam van alle op Erwin na personeelsleden. Een arbeidsintensief, onmiskenbaar oprecht verjaardagsgeschenk, van een team dat hij zopas verrot heeft gescholden en dat hem verbolgen aanstaart, terwijl hij het scoutsshirt over zijn habijt heen probeert te wurmen, over zijn hoofd dat erin klem raakt, waarna hij gaat snokken, stoten. Zo wild en spastisch als wilde hij zich niet ontdoen van het hemd, maar van alle tot nu toe uitgestelde gedachten, vooralsnog raadselachtige opinies over zichzelf.

10 jobs bijde OVERHEID Wil jij je elke dag met hart en ziel inzetten voor een lokale, provinciale, federale,regionaleofgerechtelijkeoverheidsinstantie? Ontdekopdevolgende pagina s het ruime jobaanbod en stelmeteen jouw kandidatuur of surf naar EEN GOED IDEE? DOE ER IETSMEE! 10 JAAR BIZIDEE,EEN FEEST VOOR DE ONDERNEMENDE GEEST! WIN MET JE ONDERNEMINGSPLAN of maak kans op de! Hebjij een uitmuntend idee of projectenwil je dit graag omzetten naar een concreet businessplan? Dan is Bizidee precies wat je zoekt.ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen Bizidee is een wedstrijd voor ambitieuze ondernemersmet goedeideeën die kunnen leiden tot een reële start-up.het beste ondernemingsplankrijgt een startkapitaal van25.000euro! Doet dit je ondernemershart sneller slaan? Dien je idee dan in voor dinsdag 20 november! Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer of surf voor meer info naar of ondernemingsplan wedstrijd Vlaanderen

11 11 Don tyou want to love? Jefferson Airplane apriori.be VG.2/B B-AB W.RS141 forum voor groenexpertise Inverde is het forum voor groenexpertise voor de overheid én groene sector. Wijinvesteren in de kennis vanmensen én in groene projecten vandeoverheid en haar partners. Zo werken wij aan een groener Vlaanderen. HetANB en Inverdezoeken naar een (m/v): Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap vandevlaamseoverheid, werktelkedag aan hetbehoud, de bescherming en de ontwikkeling vannatuurgebieden, bossen en parken. interne communicatieverantwoordelijke Meer Informatie? Surf naar en ontdek meer overdezefunctie. KENNIS ADVIES KERN ADVIES MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT ADVIES DISCREET DYNAMIEK ADVIES DOORDACHT RESPECT KNOWHOW CARRIÈRE PERSONEELSMANAGEMENT ADVIES KLEUR NUCHTER VAKMANSCHAP COACH COACH RAAD STERK SELECTIE ADVIES MENS SELECTIE Vind een boom van een job: Bruggestraat Menen Tel Het gemeentebestuur van DEERLIJK werft aan in tijdelijk contractueel dienstverband (M/V) DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS halftijds bij voorkeur aan te vullen met een halftijdse functie van COÖRDINATOR De Kim, een bloeiende school voor buitengewoon basisonderwijs type 1 en 2, is op zoek naar een bezielende kracht die het pedagogisch-didactisch leiderschap van de school op zich neemt en aanstuurt. Voorwaarden: inhet bezit zijn van volgende bekwaamheidsbewijzen: ten minste PBA (professioneel gerichte bachelor) +BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid) over minstens 3jaar ervaring in het onderwijs /de pedagogische sector beschikken slagen in de selectieprocedure beschikken over minstens een rijbewijs B. Datum indiensttreding: 1januari Meer info: of Interesse? Stuur ten laatste tegen 19 november 2012 uw kandidatuur met cv, kopie van de bekwaamheidsbewijzen en rijbewijs naar het gemeentebestuur, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk. Maak werk vanjenieuwejob! Registreer je op jobat.be en ontvangdagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox. Het Vlaams Energiebedrijf is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid, en streeft naar energiebesparing en rationeel energieverbruik. Tevens bevordert het de milieuvriendelijke energieproductie en -levering. De prioriteit voor 2013 is het verbeteren van de energie-efficiëntie van de gebouwen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Energiebedrijf is een opstartende organisatie. Het team bestaat momenteel uit een gedelegeerd bestuurder, een voorzitter, projectleiders en een managementassistent. Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v): bedrijfsjurist Vlaams Energiebedrijf Jouw takenpakket: je staat het management bij met de dagelijkse bedrijfsvoering. Concreet houdt dit de contracten, aansprakelijkheden, wettelijke verplichtingen, verzekeringen of de vennootschapswetgeving in. In het bijzonder ondersteun je hen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, en dit zowel op juridisch als op operationeel vlak. Je bent ook verantwoordelijk voor het selectief uitbesteden en opvolgen van gespecialiseerd advies. Jouw profiel: je vult jouw masterdiploma of gelijkwaardig aan met 5 jaar relevante ervaring. Je hebt een algemene en pragmatische juridische achtergrond. Ervaring met de wet overheidsopdrachten, kennis van energierecht of ervaring in een energieomgeving en ervaring binnen een start up-omgeving strekt tot de aanbeveling. Hoe solliciteren? Stuur uiterlijk 11 november 2012 je motivatiebrief en cv naar of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Poffé, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Meer weten? Meer informatie vind je op of je kan contact opnemen met Dirk Meire,

12 12 RCA Group is een top 10 allround communicatiebureau met vestigingen in Hasselt en Brussel. Samen met meer dan 70 experts in branding, PR, online, HR-communicatie en overheidscommunicatie werken we elke dag aan geïntegreerde campagnes voor onze klanten. Om het team te versterken in Hasselt, zoeken we op korte termijn de volgende nieuwe collega s (m/v): Senior communicatieadviseur met scherpe strategische visie - Public Functie: Je treedt op als deskundig adviseur van overheden, overheidsbedrijven en organisaties waarbij je hun communicatievraagstukken haarfijn analyseert en toekomstgerichte plannen uitwerkt. Profiel: aan je universitaire opleiding koppel je enkele jaren relevante werkervaring. Je strategische inzicht is gebaseerd op een stevige marketingbagage en een sterk inlevingsvermogen. Je bent mee met nieuwe trends en bent vertrouwd met overheidscommunicatie. digital designer met uitgesproken grafische stijl - Online Functie: Het creëren van sites, apps en met de ideale typografie, cleane grids, optimale kleuren en opvallende beelden, daarvoor leef je. vanuit je eigen stijl zoek je samen met onze analisten/strategen naar de beste user experience. Profiel: als master in grafische kunsten, communicatie- en mediadesign, marketing of communicatiewetenschappen ben je zeker welkom. maar vooral je ervaring (ca. 5jaar) en inzicht in design, reclame en interfaces geven de doorslag. net zoals je kennis van adobe cs en Html/dHtml. Junior creative team copywriter &art director met onverwachte invalshoeken - Brands Functie: nieuwe, frisse en onverwachte ideeën voor concepten en campagnes: die bedenken jullie als creatief duo voor onze klanten. de art director zorgt daarbij voor krachtige beelden, terwijl de copywriter de boodschap duidelijk verwoordt en de doelgroep krachtig aanspreekt. ofwel komen jullie in duoverpakking,ofwel apart en dan zorgen wij voor de perfect match. uiteraard is het vooral de vonk en synergie van jullie samenwerking die we zoeken! Profiel: Bij voorkeur heb je al een eerste portie ervaring (stage of werk) achter de kiezen. maar je hebt vooral goesting om telkens nieuwe slimme en tactische verhalen op te dissen die écht impact creëren. met een open kijk, brede interesse én perfect afgestemd op de doelgroep. PR Online HR let s create impact Public Brands Aanbod: een boeiende job met flink wat uitdagingen en afwisseling. Je komt terecht in een mooie werkomgeving met toffe collega s en een ongedwongen sfeer. Wevoorzien een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een pakket extralegale voordelen. Interesse? mail je motivatiebrief en cv vóór naar Meer weten? Contacteer ons op HRM in de KMO 13 november 2012 Speciaal programma voor kmo s vanaf 20 werknemers BELONEN &MOTIVEREN: watwerkt echtinuwbedrijf? INFO &INSCHRIJVING? I I T TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming Conference TopVorming TopVorming TopVorming

13 13 Sint-Jozefskliniek Izegem De Sint-Jozefskliniek is een christelijk geïnspireerd, autonoom regionaal ziekenhuis dat sinds de uitbreiding met het revalidatiecentrum Ten Bos in 2012 over 271 erkende bedden beschikt. Jaarlijks krijgen patiënten in (dag)hospitalisatie van 62 artsen en 610 personeelsleden professionele, gepersonaliseerde warme zorg. Het ziekenhuisstemt investeringen qua inzet van mensen en middelen continu af op de zorgbehoeften van de regio. 4 krachtlijnen vormen daarbij de leidraad om op economisch verantwoorde wijze toekomstgerichte kwalitatieve zorg te bieden: multidisciplinaire en regionale samenwerking juiste zorg in een performante en moderne infrastructuur hoogkwalitatieve en veilige werkmethodiek aandacht voor informatie naar patiënten en familie alsook naar overheid en zorgverstrekkers. Momenteel worden een nieuwbouwproject voor de huisvesting van de spoedgevallendienst, een innovatief chirurgisch dagziekenhuis en de CSA gefinaliseerd. En tegen 2018 wordt het operatiekwartier uitgebreid, het huidige beddenhuis gerenoveerd en een nieuwe afdeling kritische diensten gebouwd. Om onze ambities mee te helpen realiseren kijken we uit naar een (m/v): Algemeen directeur Functie: ubent eindverantwoordelijk voor: -degoede werking en coördinatie van de strategische uitbouw van het ziekenhuis en het implementeren van de door de raad van bestuur goedgekeurde strategie -deopstelling en voorlegging van de begroting alsook de uitvoering van de goedgekeurde begroting -alle beleidsdomeinen uzit het directiecomité voor en stuurt hiërarchisch de directieleden aan uvertegenwoordigt het ziekenhuis overeenkomstig de beleidslijnen van het ziekenhuis urapporteert aan de raad van bestuur. ProFiel: u beschikt over een masterdiploma en hebt relevante ervaring in de gezondheids- en zorgsector een achtergrond in financieel management is een pluspunt uhebt strategisch inzicht, een zelfstandige visie en kan autonoom handelen uwrelationele bekwaamheid en onderhandelingstalent laten utoe constructief en toekomstgericht samen te werken met interne en externe belanghebbenden. AAnbod: ukrijgt de algemene leiding van een dynamische, professionele organisatie in handen ukomt terecht in een constructieve werkomgeving waar u kan samenwerken met een ervaren en gemotiveerd team van artsen, directieleden, verpleegkundigen en medewerkers ukan rekenen op een aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket, afgestemd op uw verantwoordelijkheid en competenties. interesse? Stuur vóór 13 november 2012 uw sollicitatiebrief en cv naar Sint-Jozefskliniek, t.a.v. Marleen Delaere -Voorzitter raad van bestuur, Roeselaarsestraat 47, 8870 Izegem of op het mailadres Vacatures en contactnames worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bekwame zorg opmensenmaat! DOSSIER 3/11 JOBDOSSIER FINANCE &CONSULTING Ambieer je een commerciële,financiële of administratieve functie in de bank-of verzekeringswereld? Wiljeaan de slag als Consultant? Mis dan het dossier Finance&Consulting in Jobatvan 3/11 niet. Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar UZ Brussel zoekt 40 nieuwe collega's JOBHAPPENING Alle info over onze jobhappening en jobaanbiedingen vind je op UZ Brussel -Campus Jette -Laarbeeklaan Brussel

14 14 BEDDELEEM WANDEN / PLAFONDS / AFBOUW / WANDEN / PLAFONDS / Waar legt u de balans in uw HR-beleid? I t s i n o u r s y s t e m Beddeleem nv is reeds 62 jaar een absolute referentie in de bouwsector en met een erkenning als aannemer klasse 7. Naast de productie en plaatsing van verplaatsbare systeemwanden onder de merknaam JB, zijn wij ook gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van verlaagde plafonds waaronder JB Cool klimaatplafonds, gipskartonwanden, systeemmeubilair en in de totale afbouw van kantoorgebouwen. Beddeleem heeft zijn eigen kantoren en zijn fabriek met een vloeroppervlakte van m2 op het industrieterrein De Prijkels te Nazareth en beschikt daarnaast over een showroom in Brussel en Parijs. Een solide team van 250 medewerkers staat garant voor een jaarlijkse omzet van meer dan 45 miljoen. Omwille van een permanente omzetgroei de laatste jaren opteert Beddeleem om zowel zijn team in Nazareth als in Brussel te versterken met enthousiaste medewerkers (m/v) voor volgende profielen: Werkvoorbereider Calculator Schrijnwerkers & Machineoperatoren Werfleider Junior Projectleider Projectleider Meer info over deze vacatures: Deel je onze passie en wil je meewerken aan de afwerking van prestigieuze bouwprojecten binnen Europa, mail dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar Beddeleem nv - Venecoweg 14A Nazareth CALIS PROJECTS bvba, gevestigd in GELUWE (Afrit A19), is een dynamische KMO met een 40-tal vakbekwame medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in winkelinrichting alsook in installaties voor koeltechniek en warmtepompen. In het kader van de opvolging wordt overgegaan tot de vaste aanwerving van een (m/v) 13de competentie- en talentmanagementcongres COMMERCIEEL INTERIEURARCHITECT ontwerp en verkoop van winkelprojecten adjunct van de bedrijfsleiders met groeipotentieel (ref D) Functie: Na een korte inwerkperiode word je verantwoordelijk voor het ontwerp en de verkoop van winkelprojecten o.a. inrichting van supermarkten, voedings- en traiteurzaken en diverse handelszaken, nl. klantenadvies i.v.m. de totaalinrichting van de winkel projectbespreking ter plaatse en opmaak van een ontwerp offertevoorstel en afsluiting van de verkoop feedback aan de interne diensten voor technische uitwerking en plaatsing geregeld overleg met de zaakvoerders. Profiel: Interieurarchitect of gelijkwaardig door ervaring Klantgericht en communicatief vertrouwenspersoon Ervaring in 3D-tekenen (Sketch up) Met de ambitie om autonoom de winkelinrichtingen op te volgen. Aanbod: Een veelzijdige, commerciële functie met een nauwe betrokkenheid bij het management Een vakbekwaam en gemotiveerd persoonsteam dat garant staat voor knowhow, service en kwaliteit Recente investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen en in een nieuw machinepark Een dynamische en solide KMO met een uitstekende reputatie op het vlak van knowhow, kwaliteit en service Een aantrekkelijk salarispakket (te bespreken) + representatieve bedrijfswagen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Deze aanwe rving word eelsadvi t exclusief begeleid door ons person esbure 27 november 2012 LAMOT MECHELEN au. INTERESSE? Bel: of mail: of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen Een initiatief van get what you want. The Rolling Stones a priori.be VG.2/B B-AB W.RS141 You Partners

15 15 Maandag 19 november 2012 ( ) Koning Boudewijn stadion -Brussel Meer dan 20 conferenties en 40 standen vaninternationale organisaties en bedrijven die rekruteren Ookter plaatse,tweeseminaries: 1. Werken als ingenieur in een international kader of in het buitenland met rekruteringssessie. 2. Nieuweuitdagingen voor HR managers:rekrutering international-minded medewerkers, opstelling internationale cultuur. Korting via on-line registratie en betaling vóór 15-11, ook voor studenten of via devdab of Actiris Eures consulanten. Gratis parking,metrokoning Boudewijn. pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische humane en diergeneeskundige- farmaceutische sector. Zij vertegenwoordigt de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het RIZIV en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van apothekers, artsen, dierenartsen, patiënten en ziekenfondsen. pharma.be is namens de sector nauw betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. Beleid rond klinische studies en Volksgezondheid in de bredere zin is een belangrijke domein binnen de vereniging. Daarbinnen zoeken we versterking in de rol van (m,v): Expert Volksgezondheid/Klinisch onderzoek Met je ervaring rond Clinical Trials, eventueel ook met Regulatory Affairs, nu gaan werken op beleidsadviesniveau? Belgische en Europese richtlijnen in kaart brengen en strategische impulsen geven? Als je interesse ook naar de juridische en maatschappelijke aspecten van biomedisch onderzoek en van Volksgezondheid in het algemeen gaat is een job bij pharma.be wellicht wat voor jou. Je groeit uit tot allrounder en kennisexpert die sterk staat in strategie en overleg. Je werkt nauw samen met de Adviseur Volksgezondheid. Als Expert Clinical Trials via opvolging, studie en netwerking - ben je het centrale aanspreekpunt voor de sector: de farmabedrijven, de ethische ziekenhuiscomités, de overheid, derde instanties. Je bent drietalig (N,F,E), intellectueel alert en vlot communicatief. En medisch of farmaceutisch geschoold. pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen en een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaaleconomische sectoren van het land. Interesse? Lees meer op of op Bezorg met referentie Ph168 je cv en motivatie aan of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking. Op een dag heb je niet langer de job vanje leven. En dan wil je wegnatuurlijk. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod. vacatures Revalidatieziekenhuis Inkendaal is expert in zorg voor patiënten met ernstige locomotorische, neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. We werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten, zowel voor volwassenen als kinderen. Inkendaal heeft als missie om de levenskwaliteit van onze patiënten op een warme, menselijke, betrokken en creatieve manier naar een hoger niveau te tillen. We hebben een erkenning als expertisecentrum PVS (coma), bieden een aantal sterk uitgebouwde specialisaties en Riziv-conventies en hebben expertise in onderzoek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft een vacature voor een (m/v): PEDIATER -NEUROPEDIATER met INTERESSE VOOR REVALIDATIE met interesse voor diagnose,opvolging en behandeling van patiënten met centraal-neurologische en neuromusculaire aandoeningen halftijds Interesse? Stuur je kandidatuur met cv naar Ziekenhuis Inkendaal, t.a.v.devoorzitter Raad van Bestuur,deHoofdgeneesheer en de Voorzitter Medische Raad, Inkendaalstraat 1,1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw). Bijkomende informatie is te bekomen bij de Hoofdgeneesheer op Voor meer informatie, surf naar

16 16 staat voor talent. Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ookalle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgtderuimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aanrespect voor je eigenheid.talent ontwikkelen is de corebusiness van t-groep.wat ons onderscheidt van anderespelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering.die koppelen we aan een competitieve dienstverlening,die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Voor onze kantoren invlaams-brabant enwest-vlaanderen zoeken we momenteel verschillende (m/v) Trajectbegeleiders met ervaring regiovlaams-brabantenwest-vlaanderen (Kortrijk-Roeselare) VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Je takenpakket Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van werkzoekenden naar een job op de arbeidsmarkt en werktdaarbij met verschillende doelgroepen. Je geeft en leidt trainingssessies in groep en volgt de werkzoekenden ook individueel op.jestuurt, motiveerten inspireert mensen bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Je bouwt en onderhoudt hierbij contacten met de divisies van t-groep,namelijk t-interim en Ascento. Je profiel Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijkerichting (maatschappelijk werk, psychologie,pedagogie) of bent gelijkwaardig door ervaring. Jehebt een brede kennis van de arbeidsmarkt, de sociale economie en bij voorkeur ook van het beleid rond doelgroepen. Jehebt minimum twee jaar ervaring in trajectbegeleiding. Jekan mensen aansturen en motiveren en werktresultaatgericht. Jebent sterkluistervaardig,alsook assertief en overtuigend! Je werkt zelfstandigen benteencreatieve doorzetter. Onsaanbod Een boeiende voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.een aantrekkelijk salarisaangevuldmet extralegale voordelen. Bovendien komjeterecht in een dynamische en nog steedsgroeiende sector! Interesse? Solliciteren via websitewww.t-groep.be Kijk snel op voor alle vacatures en solliciteer meteen online! t-groep wil de maatschappijzo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerdopbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd,afkomst of handicap.erkenningsnummer VG.1246/BUOSAP B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 t-interimen Ascentobehoren tot t-groep NV staat voor talent. Alles begintbij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimteomtegroeien in een open-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid.talentontwikkelenisdecorebusiness van t-groep.wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbiedenvia twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Zin om je talenten te ontwikkelen? Dat treft.voor de hoofdzetel van t-groep zijn we op zoek naar nieuw talent (m/v). Communicatiemedewerker VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Functie Je zoekt actief mee naar de gepaste communicatie-en rekruteringskanalen en onderneemt doelgerichte acties.je ondersteunt zowel onze kantoren van t-interim als Ascento in al hun rekruterings- en communicatievragen. Je bent verantwoordelijk voor het consequent gebruik van onze huisstijl binnen het kantorennetwerk van t-interim. Je organiseertencoördineertde deelnames aan (job)beurzen en evenementen. Je verzorgt de communicatievoor onze afdeling Dienstencheques.Je beheert ons promotiemateriaal en drukwerk van de verschillende merken. Je coördineert de activiteiten van ons zeilschipts Rupel. Profiel Je bent een communicatief talent met een sterke passie voor marketing.je bent perfect tweetalig Nl/Fr en dit zowel mondeling als schriftelijk.jebehaalde min. een bachelordiploma in de richting Communicatie,Marketing, enhebt bij voorkeur al een eerste relevante werkervaring.je hebt een kritischeblik en komt met creatieve en vernieuwendeideeën. Je bentnieuwsgierig en volgt de laatstemarketing trends en social media tools op de voet. Je aanpak getuigt van dynamiek en enthousiasme,jebent flexibel en werkt teamgericht. Kijk snel op en solliciteer meteen online! t-groep wil de maatschappij zo goed mogelijkweerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerdopbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd,afkomst of handicap.erkenningsnummervg.1246/buosap B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 Watbieden wij? Een boeiende job met verantwoordelijkheid,ruimte voor initiatief en voldoende afwisseling.een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Bovendien komjeterecht in een jonge en dynamische afdeling binnen onzegroep. Interesse? Overtuig ons met een sterke motivatiebrief.solliciteren doe je via t-interimen Ascentobehoren tot t-groep NV Steek uw lichtopbij Brugel! BRUGEL,deRegulering vande Commissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die wordtbekleed met een opdrachttot verlening vanadvies aandeoverheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds,enmet een algemene opdrachtvan toezichtopencontrole vandetoepassing vandeermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. De Brusselse Regering organiseerteen oproep totkandidaatstelling voor een (m/v) Bestuurder die periodiek zetelt in de Raad van Bestuur vanbrugel De kandidatenmoeten tenminste: grondige kennis hebben vandeelektriciteits- en gassector een goede kennis hebben van demilieu-, sociale en economische toestand, evenals van deinstellingen vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijk geven van belangstelling voor het algemeen belang en van een geest van onafhankelijkheid ten opzichte vandespelers vandeenergiemarkt een goed begriphebben vandefranse en Nederlandse taal. DepreciezevoorwaardenvoordebenoemingvandebestuurderswordeninhetRegeringsbesluit van 3mei 2007 en in artikel 30ter, 4van de elektriciteitsordonnantie nauwkeurig beschreven. Voor meer inlichtingen over de voorwaarden, raadpleeg onzewebsite: Richtuwkandidatuur per aangetekende brief of tegen berichtvan ontvangst tenlaatsteop 9november 2012 naar het volgend adres: Leefmilieu Brussel (BIM), Dienst Energiemarkten T.a.v.deheer MauriceBOHET, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

17 jobs in OOST- VLAANDEREN Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

18 w w w. m e r v i e l d e. b e TRANSPORT MERVIELDE in ERTVELDE is een familiale onderneming gespecialiseerd in het VERVOER EN OPSLAG VAN VLOEI- STOFFEN EN TANKCLEANING. Onze klan ten zijn gereputeerde bedrijven uit de chemie en smeerolie-industrie. Met 130 perso neelsleden hebben wij een moderne organisatie uitgebouwd die volledig aan de hedendaagse normen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu beantwoordt. In het kader van verdere expansie en de ontwikkeling van nieuwe logistieke activiteiten wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v): ICT-VERANTWOORDELIJKE (Ref ) ICT-bedrijfstoepassingen ondersteunen en verder ontwikkelen informatie-uitwisseling met klanten optimaliseren Functie: In deze nieuwe functie word je verantwoordelijk voor de verdere informatisering van de administratieve processen. Je zal projectmatig de (nieuwe) logistieke activiteiten analyseren en structurele software-oplossingen aan de diverse afdelingen voorstellen (ERP-toepassingen, implementatie van nieuwe WMS-software, ). Hiertoe werk je nauw samen met de externe softwareleveranciers. Daarnaast word je een spilfiguur in de automatisering van de informatieuitwisseling met onze klanten (data-uitwisseling, communicatie, rapportage, ). Voor de interne medewerkers fungeer je als business analyst, problem solver, organisator van opleidingen en interne helpdesk. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie. Profiel: Ma/ba informatica of gelijkwaardig door ervaring Sterk in de analyse van administratieve bedrijfsprocessen en de vertaling naar performante software-oplossingen Proactief in het genereren van ICT-oplossingen in de b2b-klantencommunicatie Vlot in de omgang en organisatorisch sterk Geboeid door efficiënte bedrijfsprocessen dankzij optimale softwaretoepassingen (ERP, Microsoft-Office, WMS,...) Kennis Microsoft Dynamics is een pluspunt. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Aanbod: Een nieuwe functie met directe betrokkenheid bij alle bedrijfsactiviteiten Talrijke uitdagingen in de vereenvoudiging en automatisering van bedrijfsprocessen Een aangename werkomgeving en een familiale teamspirit Een professioneel nichebedrijf met een toonaangevende reputatie Een aantrekkelijk vast loon + voordelen (te bespreken). Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN, Bruggestraat 232, T ACA VZW is een erkend keuringsorganisme voor technische controles. Tot onze activiteiten behoren elektrische keuringen, gaskeuringen, keuringen van stookolietanks en keuringen van drinkwater- en rioleringsinstallaties. Om aan onze sterke groei het hoofd te bieden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega s (m/v): KEURDER HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Regio s: Vlaams-Brabant / Brussel / West-Vlaanderen / Waasland Functie: Uitvoeren van huishoudelijke elektrische keuringen Profiel: Ervaring met huishoudelijke elektrische installaties Basiskennis van het AREI Geen 9 to 5 mentaliteit klantvriendelijk stressbestendig Consequent keuren streng maar rechtvaardig Oog voor kwaliteit en nauwkeurig werken Rijbewijs B perfect Nederlandstalig basiskennis Frans Aanbod: Interne opleiding Correcte verloning en voordelen Bedrijfswagen voor woon-werkverkeer en werkverkeer Boeiende job met veel variatie en klantencontact Werkzekerheid in een bedrijf in volle expansie Iets voor u? Mail uw CV en motivatiebrief naar t.a.v. de personeelsdienst ACA VZW - Meensesteenweg Roeselare Tel. 051/ Fax. 051/ O.C.M.W. Lochristi organiseert een niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor: HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER (B4-B5) Woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek zoekt (m/v): Slaagt u voor het niet-vergelijkend aanwervingsexamen, dan wordt u opgenomen in een werfreserve die 3 jaar geldig is. De proeftijd bedraagt 1 jaar. UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 6 DECEMBER 2012 De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het examenprogramma en het uurrooster kan u verkrijgen via het O.C.M.W.-secretariaat ( ), of of via Hebt u interesse, stuur zo vlug mogelijk uw kandidatuurstelling aangetekend naar of bezorg ze tegen ontvangstbewijs aan het O.C.M.W., Bosdreef 5A, 9080 Lochristi, samen met de vereiste bijlagen die in de aanwervingsvoorwaarden vermeld staan. O.C.M.W. Lochristi Bosdreef 5A Lochristi Tel Fax respect kwaliteitsvolle zorg moderne hulpmiddelen hoofdverpleegkundige (voltijds) adjunct-hoofdverpleegkundige (voltijds) verpleegkundige (deeltijds/voltijds) prettige werksfeer comfort Wij bieden o.a.: uitdagende job met reële doorgroeimogelijkheden in een gemotiveerd team flexibele uur regeling met zelfroosterprogramma verloning volgens ziekenhuisbarema correcte overname van anciënniteit vormingsmogelijkheden maaltijdcheques hospitalisatieverzekering Interesse? Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar: Woonzorgcentrum Compostela, t.a.v. Veerle Van de Broek, Directeur, Doolweg 6, 2150 Borsbeek of mail naar - meer info: of op Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw is de grootste dienst voor thuisverpleging in de provincie Antwerpen. Elke dag opnieuw staan maar liefst 950 medewerkers vol enthousiasme en toewijding klaar voor hun patiënten. Achter hen schuilt een dynamische organisatie die een kwalitatieve dienstverlening centraal stelt. Deze dienstverlening wordt gerealiseerd door 16 lokale afdelingen verspreid over de provincie Antwerpen en een provinciaal secretariaat. Om onze continue groei verder te zetten, hebben wij momenteel vacatures voor (m/v): Regioverantwoordelijke Bachelor of master in de verpleegkunde met managementcapaciteiten en coachend talent, verantwoordelijk voor 8 lokale afdelingen Stafmedewerker zorgbeleid Bachelor of master in de verpleegkunde voor een adviserende en ondersteunende rol in het departement zorgbeleid Nachtverpleegkundige Verpleegkundige (A1/A2) die wil werken in een woonzorgcentrum in Antwerpen én interventies op verplaatsing wil uitvoeren Thuisverpleegkundige Verpleegkundige (A1/A2) die streeft naar een kwaliteitsvolle zorg bij zijn/haar patiënten thuis Surf naar voor de volledige informatie per vacature. We kijken uit naar je kandidatuur!

19 Stedelijk Onderwijs werft is voor aan zijn basisonderwijs voor zijn basisonderwijs op zoek naar directeur Bollekensschool De Triangelm/v m/v De Bollekensschool is een lagere school van het Stedelijk Onderwijs Gent, net De Triangel is een basisschool met 3 vestigingsplaatsen. De basisschool De Triangel is gelegen buitenin het decentrum wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham, van Gent. Door deonderdeel ligging vlakbij van de 19de wijken eeuwserabot stadsgordel & Brugse (Kartuizerlaan Poort hecht70 deteschool Gent). De veel kleuterschool waarde aan Het het Perenboompje gelijkekansenbeleid. is gelegen in Midden de wijkin Brugse de Poort groene (Peerstraat omgeving 176 doet te Gent) deen school de kleuterschool er elke dagdealles Toverstaf aan om situeert haarzich leerlingen het havengebied, goed mogelijk nabij de Dampoort voor te bereiden (Lübeckstraat op het 58 tesecundair Gent). De school onderwijs. rekruteert de leerlingen zo voornamelijk uit de buurt. Interesse? Interesse? Je kandidaat stellen kan tot uiterlijk 8 november Voor deze functie kan je je kandidaat stellen tot uiterlijk Stuur hiervoor je sollicitatiebrief naar 27 oktober 2011 via Voeg Voeg je een curriculum curriculum vitae vitae en alsook een kopie een van kopie je diploma van je diploma toe. toe. Indiensttreding Indiensttreding is op voorzien 1 maart op januari Meer info over de functiebeschrijving, het functieprofiel en de deelnemingsvoorwaarden is te Meer info over de functiebeschrijving en het functieprofiel te verkrijgen bij: Departement verkrijgen bij Onderwijs en Opvoeding, Dienst Administratie Administratief Centrum Portus, 5e verdieping Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09/ , Bij de Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid Bij Stad Gent gemaakt worden opkandidaten basis van geselecteerd leeftijd, geslacht, op basis etnische van hun afkomst, competenties geloof, enhandicap wordt geen of nationaliteit. onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. logo Jobpunt Vlaanderen zoveel stad onderwijs Krijg jij een firmawagen? Mooi! Maar het kost je wel een deel van je nettoloon. Hoeveel precies lees je op jobat.be/extralegale-voordelen. Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) voert het stedelijk beleid uit op het gebied van gronden en panden. Het autonoom gemeentebedrijf grijpt ruimtelijk in om het woonklimaat en de economische bedrijvigheid in Gent te ondersteunen en op te waarderen. Er wordt een actief grond- en pandenbeleid gevoerd via projectmanagement rond 3 pijlers: wonen, groen en economie. Hiervoor werkt het AG SOB samen met stadsdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen en particuliere ontwikkelaars en investeerders. Om een professionele dienstverlening te kunnen garanderen, zijn we op zoek naar een (m/v): kwaliteitscoördinator Jouw functie: als kwaliteitscoördinator sta je in voor de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Je coördineert het systeem van integrale kwaliteitszorg, voert intern en extern diverse behoeften- en tevredenheidsonderzoeken en beheert het managementhandboek. Je informeert en adviseert interne medewerkers over ontwikkelde systemen en technieken inzake de integrale kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het meldingsmanagement van het AG SOB en werk je samen met de ombudsvrouw van de Stad Gent voor het tweedelijnsklachtenbeheer. Je onderhoudt contacten met stad Gent rond kwaliteit en organisatiebeheersing. Jouw profiel: je combineert 2 jaar relevante werkervaring met een masterdiploma. Je hebt kennis van klachtenmanagement, IKZ, CAF en BSC. Je bent vertrouwd met de principes van duurzame bedrijfsvoering en je hebt een doorgedreven kennis van Excel. Kennis van openbare besturen, hun werking en hun beslissingsprocedures is een pluspunt. Zelfstandig werken, nemen van initiatief en overtuigingskracht typeren jouw persoon. Je bent tevens iemand die op basis van bekomen resultaten vlot conclusies kan trekken en acties kan coördineren en/of introduceren om de werking van de dienst te verbeteren. Wij bieden jou: een boeiende job binnen een domein met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde een contract van onbepaalde duur in een dynamisch bedrijf een marktconforme verloning maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 4 november Voor meer informatie over deze functie of voor vragen betreffende de loonsvoorwaarden, kan je contact opnemen met Deborah Vernaeve op het nummer of via mail Je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv stuur je bij voorkeur per mail naar of naar AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, t.a.v Deborah Vernaeve, Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent.

20 online2print online jobs in de kijker Securex Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Samen engageren we ons in zes competentiedomeinen: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR Consulting, Social Admin of HR Research. Regional Accountmanager Contact: via de website van onze vertrouwde partner Securex. Job ID : Eandis Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Elke dag brengen we elektriciteit en aardgas tot bij 2,5 miljoen gezinnen en bedrijven in ons werkingsgebied. We exploiteren het distributienet voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting in 239 Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast bevorderen we het zuinig gebruik van energie en organiseren we de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden. Onze activiteiten zijn verspreid over 12 vestigingen en 25 klantenkantoren, van de Kust tot de Kempen. Meer dan medewerkers stellen er dagelijks hun ervaring en expertise ten dienste van onze klanten. Eandis is een stabiele werkgever met een rijke knowhow. Wij zijn permanent op zoek naar enthousiaste professionals. Teamleider Exploitatie & Nieuwbouw Gas Melle Contact : via de website van onze vertrouwde partner Eandis Job ID : Innogenetics Innogenetics NV is een diagnostica bedrijf dat werd opgericht in 1985 en waarvan het werkterrein bestaat uit onderzoek, ontwikkeling en marketing van diagnostische producten voor humane ziekten. Innogenetics NV, een dochter van de japanse Fujirebio/Miraca groep, is gevestigd in Gent. Innogenetics wenst zijn manufacturing afdeling te versterken met een: Operator strip production/ipc Niko Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing en huisautomatisering. Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten op de markt te brengen. Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 700 medewerkers tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 120 miljoen euro. Department Head Planning Contact : Contact : Job ID : Job ID : NMBS Logistics (Production Area Gent) NMBS Logistics* is onderdeel van de groep NMBS en de specialist in het transport van goederen per spoor. Onder druk van Europa wordt de organisatie momenteel grondig omgevormd naar een Europese logistieke speler die focus heeft op klantgerichtheid, kwaliteit en productiviteit. De groep rond NMBS Logistics bestaat in totaal uit een 30-tal bedrijven die elk hun specifieke producten vertegenwoordigen. Bij NMBS Logistics rijd je met de grootste, langste en zwaarste treinen op het Europese spoorwegnet. Treinbestuurder Goederenvervoer Contact : via de website van onze vertrouwde partner NMBS Logistics. Job ID : Vlaams Neutraal Ziekenfonds Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds geniet het vertrouwen van meer dan klanten en is bovendien pluralistisch en ongebonden van eender welke vakorganisatie, zuil of zorgverstrekker. Vanuit 52 kantoren gespreid over Vlaanderen zorgen ruim 150 medewerkers voor een optimale dienstverlening aan de leden. Om de verdere groei en professionalisering van onze IT-afdeling te ondersteunen, zoeken wij een: Contentbeheerder (m/v) Contact : Job ID: De uitgebreide functieomschrijving vind je op jobat.be Meer info en tarieven via uw jobat sales:

21 Hieronder vind u een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Voor het volledige aanbod, surf naar AAIGEM PROJECTLEIDER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS ERVAREN ONDERHOUDSTECHNICUS VOOR STABIEL BEDRIJF SYNERGIE INTERIM WETTEREN FIELD SALES REPRESENTATIVE SYNERGIE INTERIM WETTEREN FIELD SERVICE TECHNICIAN SYNERGIE INTERIM WETTEREN MONTEERDER SYNERGIE INTERIM WETTEREN SALES ENGINEER (REF JC ) VECTIS ANALYTISCHE ACCOUNTANT (PART TIME 20U) WALTERS PEOPLE AALST CONVENTIONELE METAALBEWERKER MET RUIMTELIJK INZICHT (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES AALST TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST TECHNISCH TEKENAAR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST WERFLEIDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST SERVICETECHNICUS - SERVICETECHNIEKER BIJ HYDROSERV ADVER-ONLINE B.V. VERKOOPMEDEWERKER FASHION/KASSA FT/PT AGO JOBS & HR LOKEREN VERKOOPMEDEWERKER TRAVEL AGO JOBS & HR LOKEREN AALTER GRAFISCH AFWERKER GRONDWERKER HULPMECHANIEKER/WEGENWERKER INTERNAL SALES ALL ROUND BEDIENDE BOEKHOUDING VOLTIJDS OF 4/5 INTERNAL SALES SIGN & DISPLAY INTERNE AUDITOR AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR EEKLO AGO JOBS & HR EEKLO AGO JOBS & HR EEKLO ADEGEM MACHINEBEDIENAARS KAPPERIJ AGO JOBS & HR EEKLO ORDERVOORBEREIDER COMMERCIËLE BINNENDIENST AGO JOBS & HR EEKLO PRODUCTIEVOORBEREIDER / ATELIERVERANTWOORDELIJKE AGO JOBS & HR EEKLO SERVICE ENGINEERS MEKANIEK/ELEKTRICITEIT/HYDRAULIEK AGO JOBS & HR EEKLO BEDIENDE ORDERADMINISTRATIE ANDRESS CONSULTING & PARTNERS AFSNEE COMMERCIËLE TELEFONISTEN B TO B (M/V) ACCENT TELETALENT SINT-DENIJS-WESTREM ASSISTENT-CONTROLEUR VOOR TIJDELIJKE, KORTE OPDRACHTEN TE LONDERZEEL AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN INSPECTEUR HEF- EN HIJSWERKTUIGEN REGIO LEUVEN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN INSPECTEUR HEF- EN HIJSWERKTUIGEN REGIO OOST- WEST-VLAANDEREN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN JOBSTUDENT VOOR TIJDELIJKE, KORTE OPDRACHTEN TE LONDERZEEL AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN INTERNATIONAL DIGITAL CONVERSATION MANAGER ALPRO COMM VA TRAINEE INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT ALPRO COMM VA APPELS SALES CONSULTANT DENDERMONDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 1 OF 2 (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE PROJECTLEIDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE SENIOR AANKOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE INGÉNIEUR CIVIL OU INDUSTRIEL (H/F) ACCENT SELECT SERVICES NAMUR HULPKOK GASTRONOMISCH RESTAURANT FULL TIME TE DENDERMONDE / 74 C DIRECT VAST CONTRACT: ONDERHOUDSTECHNIEKER IN 2 PLOEGEN PERMANENT PLACEMENT APPELTERRE-EICHEM VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST CREDIT CONTROLLER / 100 C MEUBELMAKER / 40 C MEUBELMAKER / 40 C PISTOOLSCHILDER / 40 C POLYVALENTE HULPBOEKHOUDER ASPER TELEMARKETEERS AGO JOBS & HR MULTIPOST WALTERS PEOPLE SYNERGIE INTERIM DEINZE ASSENEDE ELEKTRICIEN AGO JOBS & HR EVERGEM BARMEDEWERKER NIEUWE HIPPE EN TRENDY ZAAK IN EEKLO / 74 C PRODUCTIEMEDEWERKER TWEE PLOEGEN SYNERGIE INTERIM EVERGEM ASTENE DTP EN MARKETING ASSISTANT (M/V) MECHANICAL DESIGN ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DEINZE ACCENT SELECT SERVICES DEINZE BEDIENDE GRAFISCHE MARKETING (COMMUNICATION) AGO JOBS & HR DEINZE BIJVERDIENSTE ZATERDAGWERK EN BRUGDAGEN AGO JOBS & HR DEINZE DATACROSS ADVISOR AGO JOBS & HR DEINZE ELEKTROMECHANIEKER BINNENDIENST (WAREGEM) AGO JOBS & HR DEINZE ADMINISTRATIEF BEDIENDE COMMERCIËLE BINNENDIENST AGO JOBS & HR OUDENAARDE BAVEGEM A2-LABORANT TE BRAKEL AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN LABORANT 2 PLOEGEN REGIO OOSTERZELE AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN OPERATOR MET ELEKTROMECHANISCHE ACHTERGROND SYNERGIE INTERIM WETTEREN BAZEL SPUITER / 52 C STRUCTURAL - THERMAL ENGINEER PLUS PROFILES GENT PLAATSER GLAS SYNERGIE CONSTRUCT INPAK(ST)ER SYNERGIE INTERIM ANTWERPEN GEMOTIVEERDE LASSER SYNERGIE INTERIM BEVEREN IJVERIGE INPAKKERS VOEDING SYNERGIE INTERIM BEVEREN MONTEUR MET RIJBEWIJS CE SYNERGIE INTERIM BEVEREN BEERVELDE CONSULENT AGRO SERVICES LOCHRISTI ELECTRICIEN DIE GRAAG PROJECTMATIG WERKT M/V / 6 C MODEBEWUSTE VERKOPERS M/V ST. DENIJS WST / 245 C LOGISTIEK MEDEWERKER M/V SYNERGIE INTERIM LOKEREN MEDEWERKER TUINAANLEG SYNERGIE INTERIM LOKEREN LASSER OPTIE VAST! SYNERGIE INTERIM SINT-AMANDSBERG BERCHEM (O.-VL.) SYSTEEMBEHEERDER AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN ONDERHOUDSTECHNIEKER SPUITGIETMACHINES OUDENAARDE AGO JOBS & HR MULTIPOST INTERNAL SALES SPAANSE + ENGELSTALIGE MARKT AGO JOBS & HR OUDENAARDE TEAMLEADER INPAKAFDELING AGO JOBS & HR OUDENAARDE COMMERCIEEL BINNENDIENST (SPAANS) / 100 C HEFTRUCKCHAUFFEURS REGIO DEINZE/KRUISHOUTEM SYNERGIE INTERIM DEINZE BEVERE PISTOOLSCHILDER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES OUDENAARDE CNC-FREZER AGO JOBS & HR DEINZE HULP-OPERATOR 5-PLOEGEN AGO JOBS & HR DEINZE AANKOOPBEDIENDE TIJDELIJK AGO JOBS & HR OUDENAARDE HANDIGE HARRY VOOR PLAATSINGEN OP DE BAAN AGO JOBS & HR OUDENAARDE HULP - OPERATOR 5-PLOEGEN MOOIE VERLONING!!! AGO JOBS & HR OUDENAARDE MEDEWERKER MET KENNIS SOLDEREN DAGWERK AGO JOBS & HR OUDENAARDE BEVEREN-WAAS MAGAZIJNIER WISSELSTUKKEN - DAGWERK AGO JOBS & HR BEVEREN TANK TERMINAL OPERATOR AGO JOBS & HR BEVEREN PROJECT- EN MAINTENANCE ENGINEER AGO JOBS & HR MULTIPOST MEDIA ADVISEUR BEVEREN CORELIO PUBLISHING PRODUCTIE COÖRDINATOR DIP KWALITEITSCONTROLEUR (BETON) JAN DE NUL BANDENMONTEUR / 52 C BRAKEL LABORANT AGO JOBS & HR OUDENAARDE OPERATOR MET HEFTRUCKATTEST SYNERGIE INTERIM WETTEREN BUGGENHOUT OPERATOR BROUWZAAL (M/V) START PEOPLE DENDERMONDE HVAC TECHNIEKER TE BUGGENHOUT SYNERGIE INTERIM WAREGEM TECHNICUS SYNERGIE INTERIM WAREGEM DAKNAM (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER LOKEREN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE PAY ROLL ADMINISTRATOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DEINZE TANKCLEANER AGO JOBS & HR EVERGEM OPERATOR VOLCONTINU AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS BOTSABSORBEERDER MET RIJBEWIJS C AGO JOBS & HR LOKEREN COMMERCIEEL PROJECTINGENIEUR (M/V) AGO JOBS & HR LOKEREN INSTALLATEUR/SERVICE LASERSNIJMACHINES AGO JOBS & HR LOKEREN DE KLINGE ERVAREN KRAANMACHINISTEN (M/V) ACCENT CONSTRUCT SINT-NIKLAAS SERVICE-TECHNIEKER (M/V) ACCENT CONSTRUCT SINT-NIKLAAS STOERE KABELTREKKERS GEZOCHT! / 52 C MONTEUR AIRCO S SYNERGIE CONSTRUCT HANDLANGER MET KENNIS ELEKTRICITEIT VERKOPER MEUBELEN M/V BAKKER-OPERATOR DE PINTE HULPKOK BRASSERIE REGIO DE PINTE / 74 C PATISSIER MET OOG VOOR DETAIL M/V / 22 C DEFTINGE ASSISTENT INFORMATICA / 40 C DENDERBELLE TECHNIEKERS TRANSPORTPLANNER MET ERVARING (M/V) PRODUCTIEARBEIDERS 3 PLOEGEN ELEKTROMECHANICUS ONDERHOUDSELECTRICIEN PRODUCTIEMEDEWERKER 3 PLOEGEN DENDERHOUTEM HOOFD KLANTENDIENST (M/V) SCHRIJNWERKER / 20 C ASSISTENT LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE (M/V) BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER (M/V) JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) POLYVALENT TECHNIEKER DENDERHOUTEM POLYVALENT TECHNIEKER DENDERLEEUW MAGAZIJNIER - CHAUFFEUR C / 40 C DESTELBERGEN MEEWERKENDE LIJNVERANTWOORDELIJKE DESTELBERGEN ONDERHOUDSTECHNIEKER IN 2 PLOEGEN TE DESTELBERGEN INSIDE SALES REPRESENTATIVE PERFORMANCE CHEMICALS SALES MANAGER PERSONAL CARE HOOFDTECHNIEKER LASSER MONTEUR / 391 C STORINGSTECHNIEKER / 391 C SYNERGIE INTERIM BEVEREN SYNERGIE INTERIM OFFICE BEVEREN SYNERGIE INTERIM OFFICE SINT-NIKLAAS AGO JOBS & HR EVERGEM START PEOPLE DENDERMONDE SYNERGIE INTERIM GENT-CENTRUM SYNERGIE INTERIM WAREGEM SYNERGIE INTERIM WAREGEM SYNERGIE INTERIM WAREGEM B.V.B.A. WIMI ONLINE PASS SELECTIE PASS SELECTIE PASS SELECTIE SYNERGIE INTERIM SCHOTEN SYNERGIE INTERIM WETTEREN AGO JOBS & HR LOKEREN AGO JOBS & HR LOKEREN AZELIS BENELUX NV AZELIS BENELUX NV DERVEAUX SELECT DESTELDONK ASSISTENT PROJECTOPVOLGER M/V (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZELZATE OPERATOR AFZAKLIJN AGO JOBS & HR EVERGEM PROCESOPERATOR AGO JOBS & HR EVERGEM LAADSCHOP/ WIELLADERCHAUFFEUR AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ONDERHOUDSELECTRICIEN AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS SALES EXECUTIVE VOOR DE COMMERCIËLE BINNENDIENST TE GENT-ZEEHAVEN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN ELECTROMECHANIEKERS AGO JOBS & HR MULTIPOST DEURLE JUNIOR DEVELOPER MICROSOFT DYNAMICS AX MIGRATION CONSULTANT SENIOR FUNCTIONAL CONSULTANT TEST CONSULTANT DRONGEN PRODUCTIELEIDER / TEAMLEIDER PRODUCTIE (M/V) MAGAZIJNMEDEWERKER ERVARING SCANNERS MENGOPERATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DEELTIJDS MEDEWERKER CONTACT CENTER REGULATORY SPECIALIST MQ&AH AFTERMARKET BOUWADVISEUR ITINERIS ITINERIS ITINERIS ITINERIS ACCENT TECHNICAL FORCES GENT AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN DELAVAL NV DURABRIK EEKLO CNC DRAAIER / FREZER AGO JOBS & HR EEKLO INPAKKER/INPAKSTER DEELTIJDS MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN AGO JOBS & HR EEKLO KOK AGO JOBS & HR EEKLO LASSERS AGO JOBS & HR EEKLO ASSISTENT WERKPLAATSLEIDER - LASCOORDINATOR AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2 TE EEKLO AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN PROGRAMMEUR MACHINESTURING VOOR STAALCONSTRUCTIES TE EEKLO AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN EKE MARKETING VERANTWOORDELIJKE (M/V) OPERATOR VOEDING 2-PLOEGEN PLAATSER STALEN SCHRIJNWERK ACCENT SELECT SERVICES DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE AGO JOBS & HR DEINZE

22 22 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. Algemeen Directeur AZ Sint-Jozef 13 Directeur Gemeente Deerlijk 11 OVERHEID Bestuurder Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 Coördinator VERKOOP Commercieel Interieurarchitect Calis Projects via Verdonck Personeelsmanagement 14 COMMUNICATIE Communicatiemedewerker T-Groep 16 Interne Communicatieverantwoordelijke Agentschap Voor Natuur & Bos via Jobpunt Vlaanderen 11 Junior Creative Team RCA Group 12 Senior Communicatieadviseur RCA Group 12 ENGINEERING Junior Projectleider Beddeleem 14 Projectleider Beddeleem 14 GEZONDHEID Pediater - Neuropediater Revalidatieziekenhuis Inkendaal 15 JURIDISCH Gemeente Deerlijk 11 R&D Expert Volksgezondheid/Klinisch Onderzoek Pharma Be via Veris HR-Consult 15 TECHNIEK Calculator Beddeleem 14 Schrijnwerkers & Machineoperatoren Beddeleem 14 Nog meer jobs? Op jobat.be vind je jobs. CREATIEF Digital Designer Bedrijfsjurist Vlaams Energiebedrijf via Jobpunt Vlaanderen 11 Werfleider Beddeleem 14 RCA Group 12 DIRECTIE LOGISTIEK Trajectbegeleiders T-Groep 16 Werkvoorbereider Beddeleem 14 Krijg jij een vergoeding voor je woon-werkverkeer? Moet je hierop belasting betalen of niet? Meer weten? Surf naar jobat.be/extralegale-voordelen. C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team Sales & marketing director: Patrick Boon Online development manager: Marc Van de Woestijne Financieel manager: Jos Vandersmissen Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen Key account managers: Nils Dero, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede Account advisors: Ine Mannaerts Client services Sales manager: Roxanne De Ryck Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support Manager operations : Marcos Muino Naveiro Coördinator operations: Ariane Van de Gucht Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie Redacteur: Wim Verdoodt Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing Product manager: Sabrina Pinxten Research Research manager: Bart Gunst Research executive: Bart Vanhaelewyn

23 rol indezorg Ontdek jouw rol inzorg enwelzijn Je hoeft geen verpleegkundige te zijn omtewerken in de zorg- enwelzijnssector. Hoe breed het spectrum van beroepen in zorg en welzijn wel is, ontdek je op de website Wij gingen alvast op bezoek in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Emmy Vandermeulen is net vijftig en werkt sinds tien jaar in Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Na mijn studies heb ik een tijd in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt, daarna twintig jaar als kinderverzorgster in een kinderdagverblijf en nu dus in een ziekenhuis, zegt Emmy. Zo zie je maar welke richtingen je allemaal uit kunt als verzorgende! In het ziekenhuis heb ik al op diverse diensten gestaan: inwendige ziekten, intensieve zorgen, daghospitaal, weekhospitaal ennuopdedienst acute geriatrie en revalidatie. Ik hou van die afwisseling. Het is telkens weer een verrijking. Als verzorgende werk ik onder de supervisie van een verpleegkundige. Toch dragen ook wij een grote verantwoordelijkheid. s Morgens nemen we deel aan de briefing, zodat we goed op de hoogte zijn van de patiënten op de afdeling. Wij wassen de mensen, we verdelen de maaltijden en we helpen bij de distributie van demedicatie. Bij alles wat we doen, blijven we waakzaam en alert. Als een patiënt teveel pijn heeft om zichzelf te wassen, kunnen wij hierover inoverleg gaan met deverpleegkundige. Of als een patient met een slikstoornis zich plots verslikt, moeten wij meteen kunnen ingrijpen. Ook reanimatie moeten wij kunnen toepassen. We krijgen hiervoor elk jaar opleiding. De werksfeer in het Heilig Hartziekenhuis is heel goed. Als verzorgende maken wij deel uit van een multidisciplinair team, samen met de geriater, de fysiotherapeut, de verpleegkundigen, de kinesitherapeut en de ergotherapeut. Elk heeft zijn verantwoordelijkheid in de zorg voor de patiënt, maar we werken nauw samen. Dat is erg boeiend. Werken met mensen en voor mensen, geeft Online tool veel voldoening. Mensen komen niet naar het ziekenhuis voor hun plezier. Maar door zorg van goede kwaliteit te leveren en door aandacht en tijd te geven aan de mensen, kun jedepijn enhet leed verzachten. Op de dienst acute geriatrie krijgen patiënten geregeld te horen dat ze na hun heupbreuk of een ander incident niet meer terug naar huis zullen kunnen. Dat iseen zware klap voor die mensen. En het duurt soms wel even voor die boodschap verwerkt is. Hoe druk het ook is, toch maken wij in zulke omstandigheden tijd voor demensen. Er zijn en luisteren naar hun verhaal, kan veel betekenen, zegt Emmy Vandermeulen. informaticus Ook Jonas Maeyaert (25 jaar) werkt in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Niet De VDAB ontwikkelde een online tool die op een visueel aantrekkelijke manier een aantal beroepen uit de social profitsector onder de aandacht brengt. richt zich naar iedereen die meer wil weten over werken in de zorgsector. De website laat zien welke kansen op tewerkstelling er zijn binnen een social profitinstelling zowel voor zorgberoepen (zoals bvb verpleegkundige,...) als ondersteunende beroepen (zoals bvb boekhouder, ICT medewerker...). Daarnaast geeft de tool nog een schat aan relevante informatie mee over deze beroepen, wordt er gelinkt naar vacatures en opleidingen die toegang geven tot de sector. in de zorg, maar als informaticus. Ik heb elektronica gestudeerd, vertelt Jonas. Later heb ik via de VDAB een cursus informatica gevolgd. Ik kon stage lopen in het ziekenhuis en dat viel erg goed mee. Zozeer zelfs, dat ik hier ben komen werken. We zijn met zeven collega s op de dienst informatica. Een fijne ploeg! Ons werk is erg gevarieerd. Nueens beman ikdehelpdesk, dan weer los ik problemen op of programmeer ik nieuwe toepassingen. Servers assembleren, netwerkbeheer,... het hoort er allemaal bij. Geregeld ben ik ook van wacht, want dag en nacht moet er iemand klaar staan omeventuele problemen optelossen. Een ziekenhuis zonder informatica is niet meer denkbaar. Alles verloopt geautomatiseerd: de administratie en de facturatie, maar ook de medische beeldvorming, de patiëntendossiers, het operatieprogramma,... Als de informatica uitvalt, dan ligt het ziekenhuis plat. Zo simpel is het. Onze verantwoordelijkheid in de zorg is dan ook immens. Het gaat over mensenlevens. Een ziekenhuis is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze als werkplek voor een informaticus, maar het biedt heel wat voordelen! Het werk zelf is erg uitdagend en evolueert voortdurend. Bovendien hebben we een goed uurrooster en werken we in een collegiaal team, aldus nog Jonas Maeyaert.

+7.100 NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN. Michel De Coster, no nonsense manager

+7.100 NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN. Michel De Coster, no nonsense manager Z A T E R D A G 2 7 T / M V R I J D A G 2 N O V E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven NIEMAND WORDT ALS BAAS GEBOREN Michel De Coster, no nonsense manager Ford Genk: Onzekerheid is een stille

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Put your Life to the test

Put your Life to the test Put your Life to the test Kies je antwoord zo eerlijk mogelijk en ontdek waar je staat: Indien ik naar mijn gevoelens kijk, dan ben ik voor % gelukkig. A B C ALGEMEEN, denken en bewustzijn: Ik pieker bijna

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Als het licht weer aan gaat

Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Joyce de Groot Copyright Joyce de Groot Coverontwerp: Gerrit Hendriks ISBN: 978.94.021.5289.0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 7 Het boek wordt geboren

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+ Wortel van Glas 16+ Naast de reguliere producties is en blijft het werk met en voor moeilijke doelgroepen een absolute noodzaak voor Stefan Perceval. Binnen dat kader presenteren we ook Wortel van Glas,

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6 WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning december 2013 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning...

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Creativiteit is prioriteit

Creativiteit is prioriteit PERSBERICHT Hasselt, 9 november 2011 Creativiteit is prioriteit Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Onderzoek VKW Limburg en UNIZO-Limburg: 4 op 5 bedrijven acht creativiteit noodzakelijk

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

ORIËNTATIERAPPORT XXX

ORIËNTATIERAPPORT XXX ORIËNTATIERAPPORT XXX DOEL ORIËNTATIERAPPORT Doel van dit rapport is een duidelijk beeld te geven van de voornaamste persoonlijke gedragskenmerken van de betrokkene. Op basis van deze bevindingen worden

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK 12 REDENEN OM VANDAAG NOG TE STARTEN MET NETWERK MARKETING LETSPLAYBUSINESS.BE Enkele jaren geleden maakte mijn vrouw kennis met netwerk marketing. Ze leerde de Aloé Vera producten van Forever Living Products

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Onopvallend leiderschap werkt Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers extra slim zijn. Driekwart van de hoogbegaafde

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Geachte aanwezigen, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ViA Rondetafel Winkelen in Vlaanderen 2.0 15 maart 2013 Geachte

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach.

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach. Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach Goede voornemens? Vergeet het maar, zeggen de statistieken: slechts 18% slaagt erin om goede voornemens ook succesvol na te komen. En toch. Als je weet

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie