HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit Poblmstlling Inliding Omin Blidskad Afval Engi Dol n motiving van d voognomn activitit Dolstlling Boodlingscitia Motiving n uitwking kuz uitvoing voognomn activitit(n) Algmn Locati Capacitit Tchnisch uitwking Bijlagn Blidsmatig totsing van d REC in ht licht van d huidig activititn van Omin Lokatikuz Tchnikkuz 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 i

3 Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit 2.1 Poblmstlling Inliding In Ndland ontstaan id jaa got hovlhdn bandbaa afval bij huishoudlijk afval n bdijvn (HDO). In ondstaand tabl is..a. gschtst. Tabl 2.1 Hovlhdn bandbaa afval in Ndland (in 2004) Dolgop Hovlhid (Mton) Consumntn 4,7 HDO 1,7 Bouw 2,6 Industi 0,3 Ovig (slib, landbouw) 0,5 Totaal 9,9 (bon: SntNovm, 2006). In hoofdstuk 11 van ht LAP is aanggvn dat d jaalijks hovlhid bandbaa stafval di stt na pvnti, afvalschiding aan d bon n hgbuik tussn 2000 n 2012 zal tonmn van ongv 10,5 Mton naa 11,8 Mton. Bandbaa, nit dict hbuikbaa afval wodt vband in n afvalvbandingsinstallati, gstot n/of nuttig togpast als bandstof in n ngicntal of n cmntovn. Dz vwkingsoptis vindn zowl in Ndland als ht buitnland plaats. Van d 9,9 Mton bandbaa afval in 2004 wd 3,3 Mton in ht buitnland vwkt 1, waavan 0,8 Mton afkomstig was van n Ndlands naschidingsinstallati. D stnd 6,6 Mton is in Ndland vwkt. Hivan is ongv 5,1 Mton dict vband, gstot of nuttig togpast als bandstof n 1,5 Mton vwkt in naschidingsinstallatis. Tn aanzin van d bschvn vwijdingmthodn wodt ht volgnd opgmkt: D vgund bstaand thmisch vwkingscapacitit in Ndland ligt op 5,7 miljon ton op jaabasis. D ntto vbandingscapacitit bij n bschikbaahid van 91 % komt daam op 5,1 Mton. D bschikba AVI-capacitit in Ndland wodt daam volldig bnut. Tot voo nkl jan was spak van n tonmnd xpot van bandba afvalstoffn, mt nam naa Duitsland. In Duitsland is ht stotn van onbwkt afval vanaf juni 2005 cht nit lang togstaan. Dit bandba afval mot wodn vband of op n and mani wodn vwkt. D Duits capacitit wodt nu volldig gbuikt voo ign afval, waadoo d xpot van Ndlands bandbaa afval naa Duitsland md doo vhoging van d taivn in Duitsland ( 130,- tot 180,- /ton)- sinds mdio 2005 stk is vmindd. Md glt op ht stotvbod in Duitsland (zi hivoo) is gnomd dolstlling cht nog nit galisd. Omdat in Ndland nog onvoldond vwkingscapacitit bschikbaa is, wodt vwacht dat ht stotn in Ndland gaat tonmn, htgn in stijd is mt ht Ndlands afvalblid 2. D tonam van ht aantal onthffingn van ht stotvbod sinds 1 juni 2005 bvstign di vwachting. D total hovlhid bandbaa afval di in 2006/2007 dint t wodn gstot bdaagt naa schatting 2 miljon ton op jaabasis. Om aan d voowaad voo n glijk splvld in Euopa t kunnn voldon wodt doo ht ministi van VROM ovwogn of in lijn mt ht Duits stotvbod ook in Ndland d onthffingsmoglijkhid voo ht stotn van bandbaa afval mot wodn afgschaft. 1 2 in hoofdzaak afvalstomn mt n latif hog vbandingswaad n daadoo mind gschikt (latif duu doo lag doozt in n AVI) voo d afvalvbandingsinstallatis in Ndland. In bginsl mag bandbaa afval nit wodn gstot, tnzij daavoo onthffing is vlnd R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 1 van 13

4 Uit ht voogaand kan wodn afglid dat in Ndland daadoo d komnd jan n stuctul tkot aan vwkingscapacitit van ca. 2 miljon ton bandbaa afval p jaa zal ontstaan. Glt op dit tkot wodn d volgnd initiativn ontplooid: alisati van schidingsinitiativn in ign land n n goi van bij- n mstook van afval in ngicntals n cmntovns. In 2002 is in Ndlands ngicntals 706 kton aan afvalstoffn bij- n mgstookt. Dit is n fos tonam tn opzicht van d jan voo. Gzin d initiativn bij vschillnd lkticititscntals is d vwachting dat dit d komnd jan vd tonmt. bijbouwn van AVI-capacitit. D uitbiding van AEB mt d hoogndmnts-avi (500 kton) zal moglijk in d loop van 2007 in bdijf wodn gnomn, maa dat kan in vband mt vtagingn in d bouw ook 2008 wodn. Daanaast is d bouw van d dd lijn van d AVI Twnt (216 kton) van Twnc in novmb 2006 van stat ggaan. Voo d nabij tokomst zijn naast d REC van Omin- ond m d initiativn van BKB (voo n niuw AVI van 250 kton in Dlfzijl) n d uitbiding van AVI-Wijst (Essnt) mt n dd n vid lijn (totaal 490 kton/jaa) 3 van blang.4 (SntNovm, 2007). alisati spcifik installatis voo biomassa (AVR-BEC, Twnc-BEC, HVC-BEC). 5 Ondanks dz initiativn wodt vwacht dat in d komnd jan in Ndland spak zal blijvn van onvoldond vwkingscapacitit voo bandbaa afval. Ook uit n nad maktanalys doo ADL komt naa von komt naa von dat doo invoing van ht Duits stotvbod voo nit-bhandld bandbaa afval in juni 2005, in Ndland n tkot aan vbandingscapacitit is ontstaan van kton p jaa. Ook in Duitsland, Fankijk n Blgië is d komnd jan spak van n stuctul tkot aan vbandingscapacitit. Als gvolg van dz situati zijn d poottaivn voo d spotmakt (kot tmijncontactn) n niuw contactn significant gstgn, htgn capacititsuitbiding aantkklijk maakt. Afb Ontwikkling vaag n aanbod bandbaa afval (bon: SntNovm) ht MER ligt vanaf 23 mi 2007 t/m 4 juli 2007 t inzag Ht initiatif van Wsto/BBE voo n niuw AVI op ht Euopak in Covodn is gstopt, omdat d gmnt d bnodigd gond aan n nabuig bdijf vkocht hft. Volldighidshalv mot in dit vband ook d niuw installati van Wsto vlak ov d Duits gns (in Emlichhim) wodn gnomd; dz is inmiddls in aanbouw 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 2 van 13

5 Indin all bknd niuwbouwinitiativn voo cntals waain afval in ngi wodt omgzt doogang vindn, zal op tmijn n Ndlands vbandingscapacitit ontstaan van kton. Gzin d vwacht licht stijging in ht afvalaanbod is ht onwaaschijnlijk dat significant landlijk ovcapacitit in afvalvbanding zal ontstaan, mits ht stotvbod wodt ghandhaafd n spak blijft van n stotontmodigingsblid, alsmd dat gn additionl niuwbouw van cntals plaatsvindt bhoudns d bknd initiativn. Hibij past d kanttkning dat glt op ht kapitaalintnsiv kaakt van dz cntals, vwks st zkhid willn n motn hbbn ov d bnodigd aanvo van afval alvons tot daadwklijk alisati t bsluitn. In d paktijk blijkt dan ook dat divs plannn gn conct vvolg kijgn. Na n hniuwd vnwicht in d afvalvaag n -aanbod op tmijn waa ADL in dit vband nog uitspkt dat dit ond 2010 ht gval zal zijn, is d vwachting op basis van d laatst bknd cijfs van SntNovm dat ht vnwicht ond 2013 wodt bikt 6 - zal afvalvbanding naa vwachting n aantkklijk scto blijvn voo bstaand spls mt concund installatis Omin Binnn d Omin bdijvn komn jaalijks d volgnd bandba ststoffn vij: Tabl 2.2. Ovzicht bandba ststoffn Omin hkomst omschijving hovlhid Eual (ton/jaa) Afvalstuing Fisland bdijfsafval (HDO) gof hh. afval SBI Fisland RDF gof digstaat Omin Bouw&Sloop B&S sidu Omin-totaal Ht RDF alsmd ht B&S sidu wdn tot voo kot naa Duitsland gëxpotd maa wodn sinds mdio 2005 dls bij vschilnd vwks (AVI s)in Ndland vwkt n dls mt onthffing van ht stotvbod gstot op d ign stotplaats op Ecopak D Wid. Dit btknt dat Omin voo d afzt afhanklijk is van d pijzn bij d xtn vwks n ht vkijgn van n onthffing van ht stotvbod. Afzt gschidt tgn n latif hog pijs (maktpijs) (m.n. RDF n sidu BSA), md doo d latif hog vbandingswaad van d ststomn van Omin. Dit maakt dat dz mind gschikt zijn voo d taditionl AVI s in Ndland, di m gicht zijn op massaducti dan op ngipoducti. Daanaast zijn d pootaivn van intgaal bandbaa afval bij AVI s lag dan bij d alisati van d schidings- n vgistingsinstallati (SBI Fisland) als uitgangspunt c.q. fnti vanuit wd ggaan. Als gvolg daavan is d concuntipositi van ht SBI-concpt bpkt. 6 Op basis van d huidig capacititsplanning bschikt Ndland dan nog ov onvoldond vbandingscapacitit. Ralisati van all initiativn lvt n total vbandingscapacitit op van 8,3 Mton. Bij n vijkomnd hovlhid aan bandbaa afval van 9 Mton is in Ndland dan spak van n tkot aan capacitit van ton R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 3 van 13

6 2.1.3 Blidskad Afval In ht Landlijk Afvalbhplan ; hoofdstuk 11 Engiwinning uit afvalstofn is aanggvn wlk blidslijn wodt nagstfd voo d vwking van bandbaa nit-gvaalijk stafval: 1. schon monostomn di nit (kunnn) wodn hgbuikt, zoals nit hbuikbaa hout, inzttn voo bij- of mstokn in lkticititscntals, cmntovns, nz. 2. n vd bwking van ht stafval doo naschidn, compostn/vgistn of n combinati hivan. D schidingsinstallatis van Omin (SBI. sotlijn BSA) bantwoodn volldig aan dz dolstlling. Ht dol van dz vd bwkingn is ht vkijgn van (sot)factis di kunnn wodn hgbuikt of als bandstof kunnn wodn ingzt. Dit laatst is moglijk in lkticititscntals (voo schon sotfactis), cmntovns n spcifik installatis voo thmisch vwking (voo mind schon factis). 3. vbandn als vom van vwijdn van stafval n van d nit nuttig topasba factis di vijkomn bij d vd bwking van stafval. Als niuw vwijdingscapacitit wodt gbouwd, wodt gstfd naa hog ngindmntn dan divan d bstaand AVI s. Om d bovnstaand blidslijn t ondstunn, wodn ond m bschvn instumntn ingzt 7 : ht tgngaan van stotn (stotvbod, wbm-hffing); gn capacititsguling m voo vbandn van nit-gvaalijk stafval als vom van vwijdn; ht moatoium op d uitbiding van d AVI-capacitit is p 1 juli 2003 opghvn. Opgmkt wodt dat ht voogaand dint t wodn nagstfd mt inachtnming van stng missi-isn confom ht Bva. In ht vlngd van ht voogaand zijn VROM n SntNovm mdio 2004 bgonnn mt ondzok naa d moglijk consquntis van ht opnstlln van d landsgnzn voo vbandn als vom van vwijdn (Gnznloos vbandn). In ht ondzok is gconcludd dat als d gnzn opn gaan op ht momnt dat n glijkwaadig splvld in Euopa is bikt, gn xta maatgln hovn t wodn gnomn n gn nadlig consquntis zijn voo d gbondn gbuik. Ook is d continuïtit van d afvalvwijding gn poblm, want is voldond stotcapacitit in xploitati n in pocdu. Md op gond hivan zijn d st, (latif klinschalig) contactn mt nml. Duits aanbids/afvalinzamlaas doo AVI s afgslotn. Glt op d voldig bnuting van d Ndlands AVI-capacitit wodt voo d komnd piod gn aanzinlijk tonam vwacht. Op dit momnt wodn in Euops vband voostlln bhandld, waam moglijk (n dl van) d AVI's inichtingn voo nuttig topassing wodn. In d hzining van d Kadichtlijn Afvalstoffn wodt voogstld om alln AVI's bovn n bpaald fficiëntiwaad di status t gvn. Vanwg ht hog ndmnt van d REC tn opzicht van d bstaand AVI s in Euopa zal d REC naa vwachting uimschoots aan d niuw citia voo d status van nuttig topassing kunnn voldon. Dz status is lvant bij ht alisn van miliudolstllingn van d ovhid n d (minimum-)isn di d ovhid in dat kad stlt aan d vwking. 7 In d loop van 2002 is in dit vband tvns n stimulingsgling mt vgodingn voo lkticititspoducti ingvod (MEP). Dz is in d loop van 2006 bëindigd. Thans wodt gwkt aan n niuw gling R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 4 van 13

7 Engi Landlijk kad In 1997 is in ht Japans Kyoto n intnational klimaatconfnti ghoudn. Tijdns dz confnti maaktn tintalln landn afspakn ov ht tugdingn van d uitstoot van boikasgassn di ht klimaat bïnvlodn. Ht gaat hibij om zs boikasgassn, waavan CO2 d blangijkst is. D afspakn zijn vastglgd in ht zognaamd Kyoto-akkood. Ndland hft dit vdag gatificd n zich vplicht om in d piod gmiddld 6% mind boikasgassn p jaa uit t stotn dan in ht jaa Dit btknt dat in ht jaa 2010 maximaal 199 Mton CO 2 -quivalntn p jaa mag wodn uitgstotn (bon: Evaluatinota Klimaatblid, VROM 2002). Ht NMP4 gaat uit van n binnnlands CO 2 -uitstoot in 2030 di 30% lag is dan di in Dit komt n op n maximal uitstoot van CO2 in Ndland van 120 Mton in Om dz ducti t alisn is n stuctul maatschapplijk vanding nodig. NMP4 duidt dz vanding aan mt d tm tansiti naa n duuzam ngihuishouding (ngitansiti) Ht Nationaal Miliublidsplan 4 (NMP4) uit 2001 fomult n antwood op zvn hadnkkig miliupoblmn. D poblmn btfn d thma s biodivsitit, klimaatvanding, natuulijk hulpbonnn, gzondhid, xtn vilighid, lfomgving n moglijk onbhsba isico s. Voo d thma s biodivsitit, klimaatvanding n natuulijk hulpbonnn bidt ht NMP4 n blangijk statgisch vniuwing in d vom van tansitiblid voo d lang tmijn (tot 2030). Voo d thma s gzondhid, xtn vilighid n lfomgving bvat ht NMP4 zoghtn blidsvniuwingn. Aangzin ht Ndlands miliublid dig(t)(d) vast t lopn is doo d staatsctais van VROM op 25 apil 2006 d Tokomstagnda Miliu naa d Twd Kam wodn gzondn. Dit blidsdocumnt is n conct vvolg op ht NMP4 n schtst d visi van d Staatssctais op d tokomst van ht miliublid. Blangijk accnt in dz visi is vniuwing van miliublid mt als dolstlling dat ht blid ook op d lang tmijn houdbaa is. Ook in d Tokomstagnda Miliu wodt vastghoudn aan d absolut ontkoppling van conomisch goi n vanding in miliuduk. Absolut ontkoppling btknt dat gn niuw miliuschuld wodt opgbouwd. Ht kabint wil ook d in ht vldn opgbouwd miliuschuld binnn één gnati zodanig vmindn dat gn significant gvolgn voo gzondhid n miliu m zijn. D afwntling van miliupoblmn naa and dln van d wld, of naa tokomstig gnatis, mot zovl moglijk wodn vookomn. Sppuntn zijn Economi n Innovatis; Gzond n Vilig; Engi n Klimaat; Natuu n Biodivsitit. Povinciaal kad Op 14 dcmb 2005 is ht Povincial Miliublidsplan (Fysk Miljuplan) vastgstld. Hiin is ond m ht Fis klimaatblid gschtst. Dol is n zodanig ducti van d CO 2 -missi, zodat Fyslân n vndig bijdag lvt aan d Ndlands Kyoto-vplichtingn. En blangijk dl van d bnodigd CO2- ducti bhaalt d povinci Fyslân doo ht gbuik van duuzam ngi. Hito stld ht collg van Gdputd Statn in ht Uitvoingspogamma Klimaatblid Fyslân (juli 2004) ds d dolstlling vast om in % van d ngivaag t dkkn uit duuzam bonnn Als aanvulling op ht Uitvoingspogamma Klimaatblid Fyslân is d nota Sinnich n Sunich (Uitvoingsnota Duuzam Engi n Engibspaing) (maat 2005) opgstld. Dz nota vomt n uitvoingsnota mt n tijdshoizon van ongv 2 à 3 jaa, d.w.z. is n actiplan dat op intgal wijz uitvoing gft aan zowl ht sociaalconomisch als ht miliublid (klimaatblid). Dit btknt dat dz nota ht stvn naa conomisch ontwikkling combint mt ht stvn naa CO2-ducti (bijvoobld doo duuzam ngiopwkking of ngibspaing). D nota Oas as Oas bschijft ht stvn om t komn tot duuzam innovatis in Fyslân. Dz nota bvat zs thmatisch conomisch pogamma s, waavan ngi één is. Doo d povinci Fyslân wodn initiativn m.b.t duuzam innovati n duuzam ngi ondstund bijvoobld als dlnm in Wtsus sp. Engy Vally, n samnwkingsoganisati di wkt aan niuw impulsn ondom ht thma ngi voo Nood-Ndland. Sppuntn zijn: knnisvmding, vgotn van d wkglgnhid n duuzam ngi. D povinci Fyslân n d gmnt Luwadn paticipn hiin, samn mt d povincis Goningn n Dnth n d stdn Goningn, Assn n Emmn. Fyslân icht zich mt nam op d ontwikkling van Duuzam Engi R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 5 van 13

8 2.2 Dol n motiving van d voognomn activitit Dolstlling D cnt ontwikklingn in d makt van bandba afvalstoffn in Ndland n daabuitn lidn tot stk stijgnd taivn/afztkostn voo d poductn van d schidings- n bwkingsinstallatis van Omin. Dz ontwikklingn vomn n blmming voo n duuzam n continu bdijfsvoing van d schidingsconcptn van Omin n tvns tot hog taivn voo d Fis gmntn n hun bugs. Om aan dz ongunstig situati n ind t makn, zou Omin motn kunnn bschikkn ov n ign indvwkingsmoglijkhid voo ht bandbaa afval. Zk op ht momnt dat onthffingn van ht stotvbod nit m zulln wodn vlnd is d achtvang in d vom van stotn nit m moglijk n zal ht voo Omin nit moglijk zijn om blijvnd lag vwkingstaivn t alisn. Uit voobidnd ondzok is gblkn dat ht ngtisch gzin gwnst is dat n zognaamd Rststoffn Engi Cntal (REC) wodt gbouwd in d dict nabijhid van got ngigbuik(s): fossil bandstof kan dan wodn vvangn doo ngi uit afval. Aldus kan doo dict wamtlving- n hog ovall ngtisch ndmnt wodn bikt dan indin wodt gkozn voo n stand alon installati mt lout lkticititsopwkking. Binnn d povinci Fyslân vomt d inichting van Fisia Zout B.V. t Halingn n dglijk gbuik 8 : bij d poducti van hoogwaadig vacuümzout wodt imms vl ngi vbuikt. In d dict nabijhid van Fisia is n pcl, glgn aan oppvlaktwat, bschikbaa voo opichting van d voognomn activitit. Ovlg tussn Omin n Fisia hft inmiddls glid tot n intnti-ovnkomst voo d lving van stoom/wamt vanuit d voognomn REC van Omin aan d WKC van Fisia Zout B.V. D dolstlling van ht voonmn luidt dan ook als volgt: Opichting van n installati voo d thmisch convsi van middlcaloisch afvalstoffn op/aan d Industihavn (havnbkkn) t Halingn, op n bdijfsconomisch n miliuhygiënisch vantwood wijz. Gstfd wodt naa d alisati van n REC, waain mt d (ign) ststoffn van Omin (ca. 75% van d input) n vglijkba bandba ststomn uit d makt (ca. 25% van d input) ngi in d vom van wamt (stoom) zal wodn gpoducd. D wamt kan via d WKC aan afnms in d dict omgving (zoals Fisia n ddn) wodn glvd twijl d lkticitit aan ht opnba nt zal wodn glvd Boodlingscitia Doo Omin wodn mt nam d volgnd andvoowaadn voo haa bsluitvoming omtnt d voognomn activitit ghantd (in willkuig volgod): bdijfsconomisch vantwood c.q. lag invstings- n xploitatikostn doo topassing van: bwzn tchnik (hog mat van bdijfszkhid); zo ging moglijk complxitit van d bdijfsvoing n galisd tchnik/installatis. zo goot moglijk flxibilitit tn aanzin van t vwkn afvalstoffn. miliuhygiënisch vantwood; passnd binnn wt- n glgving (zi ook hoofdstuk 3), topassing van isn cf Bva/IPPC; uimtlijk inpasbaa (binnn d inichting n daabuitn (bstmmingsplan): n dolmatig industiël uitvoing maa mt n hknbaa gzicht. In ht hinavolgnd wodt hiaan nad aandacht bstd. 8 D Haling zoutfabik, Fisia Zout BV is onddl van Esco (Euopan Salt Company) n sinds 1995 gvstigd aan d Lijnbaan 15 (8861NW) t Halingn. Fisia Zout poduct jaalijks ca. 1,0 miljon ton hoogwaadig vacuümzout voo mt nam topassing in d chmi n vodingsindusti. Ht zout wodt in d vom van pkl doo Fisia op 3 plaatsn in Noodwst-Fisland (bij Sxbium, Oostbium n Tzummaum) doo middl van zognaamd oplosmijnbouw gwonnn op n dipt van ca mt. D gwonnn pkl (d winningslocatis bvindn zich ca 5 n 11 km tn noodoostn van Halingn) wodt via n ondgonds lidingtacé naa d fabik in Halingn gtanspotd. Mt n poducticapacitit van 1,2 miljon ton vacuümzout p jaa bschikt Fisia Zout in Halingn ov d gootst, éénstaatsindampinstallati in d wld R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 6 van 13

9 2.3 Motiving n uitwking kuz uitvoing voognomn activitit(n) Algmn Sinds ht bgin van d samnwking tussn d Fis gmntn op ht gbid van d afvalvwijding in 1983, aanvanklijk via d gmnschapplijk gling OLAF n sinds 1995 ond d vlugls van Afvalstuing Fisland NV, is d cntal dolstlling van Omin: ht alisn van n zo hoog moglijk miliundmnt n kwalititsnivau tgn zo laag moglijk kostn voo d aandlhouds. Glt op ht blang van zo laag moglijk vwkingskostn zijn in d aandlhoudsvgading van 15 dcmb 2005, kninghoudnd mt d makt- n blidsontwikklingn, nkl statgisch optis voo d vwking van ht bandba stafval bspokn. Dz optis kunnn in tw hoofdvaiantn wodn vtaald: wodt gkozn voo ht sluitn van n langjaig contact mt n xtn maktpatij voo d vwking van d uit d SBI vijkomnd dlstomn, of wodt actif ingspld op d moglijkhdn di d SBI bidt. In dat gval is spak van n totaalconcpt, waain d uit d SBI via schiding vkgn dlstomn n and afvalstomn doo middl van vbanding wodn omgzt in ngi in d vom van stoom n lkticitit: n RststoffnEngiCntal (REC). Mt dit totaalconcpt zal spak zijn van n vl mind got maktafhanklijkhid n kunnn wznlijk kostnvoodln wodn galisd, di via d taivn n/of dividnduitkingn c.q. vmognsgoi tn gunst van d aandlhouds van Omin wodn gbacht. Bovndin is ht miliuhygiënisch ndmnt van laatstgnomd opti aanzinlijk got In d st maandn van 2006 is doo Omin n st maktanalys op hoofdlijnn uitgwkt. Hiuit is ht volgnd gblkn: d bstaand situati waain bandba ststomn mt nam via ddn wodn afgzt n bandbaa afval op d ign afvalbging wodt gstot, bidt t winig pspctif voo d tokomst. Ht vwkingstaif van d SBI zal onvoldond concund kunnn zijn tn opzicht van d laagst taivn in d makt n d afhanklijkhid van ddn n ht al dan nit vkijgn van onthffingn van ht stotvbod is t goot; d vwking van bandba ststoffn in n REC is n statgisch n conomisch aantkklijk opti als tokomstig vwkingsconcpt, waam d SBI wat d hoogt van ht vwkingstaif btft in staat is d concunti aan t gaan mt d vwkingsbdijvn lds in Ndland tgn n maximaal ngindmnt. Md op vzok van d Raad van Commissaissn van Omin is in d piod apil oktob 2006 doo Athu D. Littl (ADL), n haalbaahidsondzok naa alisati van n REC uitgvod. D sppuntn van dit ondzok wan: n nad analys doo ADL op basis waavan n afgwogn kuz moglijk is tussn nzijds n ign REC n andzijds ht latn vwkn van ht bandbaa afval via n langjaig lvingscontact mt n maktpatij lds; d locatikuz n daam samnhangnd aspctn op ht gbid van uimtlijk odning n miliu; d financiing n xploitati (md in lati tot d isico s). Uit ht doo ADL uitgvod ondzok komn als blangijkst voodln van n ign REC tn opzicht van ht afsluitn van n vbandingscontact voo d lang tmijn mt ddn naa von: vstking van d statgisch positi van Afvalstuing Fisland n onafhanklijkhid van ddn; vbting van d financiël pfomanc waadoo lag n stabil taivn, alsmd n waadstijging van d ondnming ichting aandlhouds gwaabogd kunnn wodn; alisati van additionl voodln voo stakholds op ht gbid van miliu n wkglgnhid. Glt op d omvang van ht REC-pojct n d daam gmoid blangn, hbbn d aandlhouds van Afvalstuing Fisland in oktob 2006 bslotn tot ht latn uitvon van n scond opinion op d uitkomstn van d analys van ADL n d sultatn van ht ondzok naa d locatikuz REC. Daato is gbuik gmaakt van d xptis van ht adviskantoo PicwathousCoops (PWC). Dit om in mi 2007 tot n zo afgwogn moglijk bslissing t komn R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 7 van 13

10 Hoofdconclusi van d totsing is dat d sultatn van d analys van ADL n ht ondzok naa d locatikuz gotndls wodn ondschvn. D sultatn van d doo haa uitgvod scnaioanalys aan d hand van d paamts bzttingsgaad, afvalpijzn, ngipijzn n invstingsbdagn, tonn aan dat ht initiatif voo n ign REC z obuust is. Pas bij substantiël, nit-ël afwijkingn komt ht financil ndmnt van d REC ond duk t staan Locati Omin hft in d planfas nadukklijk gzocht naa n optimal vstigingslocati voo d REC. Op basis van ht landlijk blid (LAP) is gzocht naa n locatis waa n got ngivaag is n waa fysik n planologisch uimt is voo n dglijk initiatif. Binnn Fyslân is btkklijk winig ngi intnsiv bdijvighid. D top 5 van ngivbuiks in Fyslân is: 1. Bgumm Cntal van Elctabl; 2. WKC Halingn; 3. Fisland Consum Poducts Luwadn; 4. Rndac Bgum BV; 5. Lamb Wston/Mij vof Oostbium. In ondstaand tabl zijn d knmkn van d vschillnd locatis ggvn. Tabl 2.3. Vglijking ngigbuiks in Fisland Locatis Engivaag Fysik uimt Bstmmingsplan 1. Bgumm Cntal Bugum Vl got (ca. facto 5 hog) Bschikbaa Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) 2. WKC Halingn Vglijkbaa mt Bschikbaa op ca. 300 Cat. 4 bdijvn togstaan poducti REC mt afstand 3. Fisland Consum Poducts Luwadn ca. 50% van d poducti Nit bschikbaa (in d stad Luwadn) Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) 4. Rndac Bgum BV ca. 35% van d poducti Nit binnn bpkt afstand bschikbaa Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) 5. Lamb-Wston/ Mij vof Oostbium ca. 15% van d poducti Bschikbaa (landijn aanwzig) Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) Na analys van dz locatis is gconcludd dat op gond van d schaalgoott (ngivaag vglijkbaa mt ngipoducti REC), d fysik n planologisch uimt binnn Fisland alln d WKC Halingn gschikt is voo d alisati van n REC. Doo d aanwzighid van n bstaand WKC in Halingn kan naast lkticitit tvns stoom (lag duk (LD)-stoom) wodn afgzt. Hidoo wodt n z hoog ngtisch ndmnt ghaald. Daanaast is mt d intgati van d bstaand WKC n back-up voozining aanwzig voo Fisia n and bdijvn. D locati is thans baakliggnd. Ook lds bidn d thans nog baakliggnd pcln op d industihavn Halingn nog volop kans op niuwkoms als afnm van stoom n lkticitit. D inichting is aan goot oppvlaktwat glgn, tn bhov van aan- n afvo p schip. Bpknd afmtingn van ht tin zijn nit aanwzig. Doo Omin is tvns ondzocht of d REC in d dict nabijhid van d bstaand cyclinginstallatis op of nabij Ecopak D Wid zou kunnn wodn opgicht. Binnn ht Ecopak is cht onvoldond uimt bschikbaa om n dglijk installati t kunnn plaatsn. Dhalv is ondzocht of opichting op n aangnznd pcl, tn noodn van ht Ecopak, moglijk is. In juni 2006 hft ht colg van B&W van d gmnt Skastlân aanggvn gn aanliding t zin om n positiv gondhouding aan t nmn voo d alisati van d REC. Op 20 juni 2006 hft d gmntaad unanim bslotn om ht advis van ht collg t volgn: dit btknt dat d gmnt Skastlân nit m wil wkn mt ht initiatif REC in d ign gmnt R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 8 van 13

11 Uit ht locatikuzondzok doo ADL blijkt dat wat d bdijfsconomisch aspctn btft, d locati Halingn hog scoot op ht sultaat voo blastingn n d IRR (ht ndmnt op ht totaal gïnvstd vmogn). D substantil hog inkomstn uit d ngiafzt spln daabij n blangijk ol, als gvolg van d samnwking mt ht zout-poductibdijf Fisia als afnm van n blangijk dl van d doo d REC gpoducd stoom n lkticitit n and (potntiël) afnms op dz locati. Hibij splt ook m dat gn niuw invsting in tubin n/of kolsystm nodig zulln zijn. Bij d wging van d miliuaspctn voo bid locatis hft d locati-oudhask wliswaa n klin voodl als ht gaat om d aspctn gu, gluid n vk/vvo), maa daa staat tgnov dat d locati-halingn zich in positiv zin van D Wid ondschidt doo n bt xtn vilighid (zi ook bijlag 2.2) n mt nam n significant goot voodl op ht gbid van ngi n CO 2 missi. Uit d totsing van d omgvingsaspctn blijkt dat d locati-halingn n voodl hft tn opzicht van Oudhask doo ht aanwzig bstuulijk daagvlak bij d povinci Fyslân n d gmnt Halingn. Tn slott hft d locati-halingn ook wat d pocdul aspctn btft n wznlijk voodl, mt nam vanwg d uimt di ht vignd bstmmingsplan voo alisati van d REC gft. Alls afwgnd is d indconclusi dat d locati-halingn d vooku gnit voo ht alisn van n REC. Op gond van ht voogaand komt alisati van d REC t plaats van Ecopak D Wid (noch op and, moglijk locatis) nit in aanmking. In dit vband wodt tvns vwzn naa bijlag R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 9 van 13

12 Capacitit Doo Omin is gkozn voo n capacitit c.q. thmisch vmogn van d REC van 103 MW th. Bij n gmiddld caloisch waad van 13 MJ/kg bdaagt d jaadoozt daam cica 228 kton/jaa. In is aanggvn dat binnn Omin n jaalijks aanbod aan bandbaa stafval ontstaat van 200 kton (xcl. gof huishoudlijk afval n papi/kunststoffacti). Dit btknt dat max. ca. 28 kton/jaa aan xta, xtn middlcaloisch afvalstoffn zal dinn t wodn gacquid. Hibij kan bijvoobld wodn gdacht aan vglijkba, bandba ststoffn van collga-vwknd bdijvn maa ook aan jcts uit d papiindusti n dglijk ststoffn. Ovigns is ook bij d bhandling van vagn van d Twd Kamfacti van d SP gstld dat ht gschatt Fis aanbod aan afval ca. 315 kton/jaa bdaagt n daam got is dan d capacitit van ht REC-initiatif. Dat btknt in thoi dat d initiatifnm d moglijkhid hft om voldond afval aan t tkkn uit d nabijhid. Of dat daadwklijk gbut, hangt natuulijk af van d bstaand/lopnd contactn voo d vwking van bandbaa afval n d mat van concunti (hovlhid vwkingscapacitit n taivn van and vwks). (Twd kam, vgadjaa , , n. 3 d.d. 8 mi 2007). Uit vaing is gblkn dat opichting n vwking dan kostnffctif is, (ook) bij gbuik van 1 lijn. E zijn voldond fntis mt nam in ht buitnland. D schaalgoott van d REC mt n vbandingscapacitit van ton p jaa wodt ook in d haalbaahidsstudis van ADL n PWC als voldond aangmkt om n god ndmnt t haln. T illustati wodt vwzn naa ondstaand gafik, waain d lati tussn d opationl kostn n d capacitit van vbandingsinstallatis wodt wggvn. Afb. 2.x Rlati schaalgoott n opationl kostn (bon: ISWA Magazin, Wast Managmnt Rsach, 4 augustus 2006) Hiuit blijkt dat vanaf n schaalgoott vanaf ongv ton d opationl kostn gn got vschilln m latn zin R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 10 van 13

13 Tchnisch uitwking Tchnikn voo thmisch convsi Zoals aanggvn ond zijn d blangijkst voowaadn voo d thmisch convsi tchnik: 1) bwzn tchnik c.q. bdijfszkhid; 2) tchnisch complxitit zo ging moglijk; 3) zo goot moglijk flxibilitit tn aanzin van t vwkn afvalstoffn. Dz voowaadn zijn voo Omin van blang doodat d schaal van ht initiatif voo Omin latif goot is n d installati nadukklijk bdold is om all sootn bandba ststomn, di nit gschikt zijn voo matiaal hgbuik n vijkomn bij d bstaand cyclingactivititn, t kunnn vwkn. Als moglijk thmisch convsitchnikn zijn bschikbaa: pyolys; vgassing; vbanding. Op basis van gnomd voowaadn, maktondzok n litatuustudi zijn achtnvolgns pyolys n vgassing afgvalln als vwkingstchnik (ECN, 2005). Naa d huidig stand d tchnik zijn dz bid tchnikn in combinati mt d t vwkn ststoffn nit als bwzn tchnik t bschouwn n is vbanding als convsitchnik gkozn. Voo n vd ondbouwing wodt vwzn naa bijlag 2.3. In dit kad komn tw mthodn in aanmking: n wvlbd of n oostovn. En wvlbd stlt hog isn aan kwalitit van d bandstof tn aanzin van kolgoott (max. 10 cm), afwzighid van fo- n non-fo mtaln n glas. In vglijking mt n oostovn wodt wl n hog ngtisch ndmnt bikt, dat cht w volldig tnit wodt gdaan doo ht (hog) vbuik in ht kad van d voobwking n d bschikbaahid (= pcntag aantal bdijfsun p jaa). Naa aanliding van nad vkgn infomati n bvindingn uit fntibzokn aan sootglijk installatis/installatis is d volgnd vglijkingstabl samngstld: Tabl 2.4. Vglijking wvlbdovn n oostovn Wvlbdovn Roostovn Rlativ vglijking Wgfacto * Sco ** Sco ** wvlbd -oost (1-3) (1-5) Subtotaal (1-5) Subtotaal 01 Voobhandling Bschikbaahid Chloocoosi Engtisch ndmnt Rookgasiniging Afzt/cycling assn Invstingn Bdijfskostn/ondhoud Flxibilitit Vgunning Lvancis Rfntis * wging: latif blang van n boodlingsaspct ** sco: waading van wvlbd- sp. oost-ovn Glt op d hog flxibilitit van n oostovn n daam samnhangnd bdijfszkhid hft Omin gkozn voo d oostovntchnik (Omin, 2006b). Rookgasiniging Bij d vbanding van bandbaa stafval ontstaan vontinigd ookgassn di voo uitwop dinn t wodn bhandld. Dhalv zal n spcifik ookgasinigingsinstallati (RGR) dinn t wodn ontwopn waabij, glt op d stng Bva-isn t.a.v. NO x, ook n DNO x zal motn wodn ingbouwd. Vooalsnog is gkozn voo n smi-doog systm c.q. indamping van ht sidu van d natt wass; daam bhoft gn pocswat t wodn gloosd R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 11 van 13

14 Tchnisch uitwking in lati tot omliggnd bdijvn (Fisia.a). Ed is al nkl kn d lving van ngi vanuit d REC aan ht zoutpoductibdijf Fisia gnomd. Essntil in dz samnwking is d afztmoglijkhid di daam wodt gcëd voo d ngi di doo d REC wodt gpoducd. In ht ondstaand schma is d tokomstig situati wggvn. lkticitit Fisia WKC REC ddn san. afvalwat n ovtollig tinwat stoom wat havn iool D tokomstig situati is als volgt: 1. middls d REC wodt doo vbandn van ststoffn ngi in d vom van stoom (85 ba) glvd aan d bstaand WKC, di in handn van Fisia Zout BV is. D bstaand gasktl wodt stand-by ghoudn voo ht gval d REC gn stoom kan lvn (achtvang); 2. d WKC is n onbmand, tchnisch installati di d stoom omzt in lkticitit n stoom van 6 ba. D lkticitit wodt glvd aan d REC, Fisia n ht opnba nt. D stoom wodt glvd aan Fisia, ddn n ht ovschot wodt wggkold middls d bstaand watkoling; 3. tchnisch wodn d installati zo gkoppld dat Fisia n d REC ook onafhanklijk van lkaa kunnn functionn. D WKC kijgt in d tokomstig situati d functi van ngicntal t.b.v. van d industiël activititn (REC, Fisia n ddn) op ht industitin (havn) van Halingn. Fisia maakt op dit momnt gbuik van aadgas 9 als input in haa wamtkachtcntal di noodzaklijk is voo ht poductipocs van zout. Doo d koppling mt d REC kan Fisia chtstks d doo vbanding van ht afval ggnd stoom n lkticitit afnmn, htgn zowl voo Omin als voo Fisia blangijk (financiël n miliuhygiënisch) voodln oplvt. D REC zal daabij gbuik makn van d bstaand wamtkachtcntal (WKC). Blangijk voodl in dat vband is dat zowl gbuik kan wodn gmaakt van ht bstaand condnsaat- n ktlvodingswatsystm van Fisia als van d bstaand tubin, gnato n d lktisch installatis van d wamtkachtcntal van Fisia. Bij stilstand van d indampinstallati van Fisia kan d REC zlfstandig d poducti continun, waabij dan alln lkticitit wodt gpoducd n n dl van d wamt mot wodn wggkold.dz wgkoling past binnn d vgund thmisch lozing van d WKC; d alisati van d REC lidt dan nit tot got ffctn voo ht ontvangnd oppvlaktwat, ls d Industihavn. Bij stilstand van d REC zal Fisia tugschakln naa d bstaand ktl. 9 ca. 75 miljon m 3 p jaa 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 12 van 13

15 Dat dit n blangijk aspct is gwst in d bpaling van d kuz voo d locati van d REC, zal duidlijk zijn. Dit wil cht nit zggn dat d REC zond Fisia nit ndabl gëxploitd zou kunnn wodn. Voo zov zich in d tokomst n situati zou voodon waain Fisia nit m als afnm van ngi fungt (bijvoobld doo ht ontbkn van n niuw winningsvgunning), kan d doo d REC gpoducd ngi via d WKC aan and bdijvn n/of ht lkticititsnt wodn afgzt. Ook dan zijn lag/concund taivn voo vwking moglijk. Contactul is ovngkomn dat Omin d ignaa wodt van d WKC in ht gval Fisia in d tokomst haa activititn dfinitif mocht stakn. In dat gval zulln ook d vignd vgunningn voo d WKC kachtns d Wm n Wvo/Wwh wodn ovgdagn aan Omin R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 13 van 13

16 Bijlag Blidsmatig totsing van d REC in ht licht van d huidig activititn van Omin In dz bijlag wodt nad inggaan op d blangijkst miliuaspctn van d vwking van d afvalstoffn in d schidings- n bwkingsinstallati (SBI) op Ecopak D Wid in Oudhask n d REC in Halingn, alsmd op d invlod van d REC op d CO 2 -missi. In dit kad is gn niuw ondzok vicht naa d miliuaspctn van alising van d REC. D dn daavoo is dat tijdns ht opstlln van ht Landlijk Afvalbhplan (LAP, 2003) uitgbid n dipgaand ondzok is vicht naa d miliuaspctn van d vschillnd vwkings-tchnikn voo bandbaa afval. Ht thans voogstld scnaio is bijna lttlijk tug t vindn in ht LAP n d ondliggnd documntn. Wij bpkn ons dhalv in ht hinavolgnd tot d wgav van d huidig wkwijz, ht schtsn van ht blidskad n d totsing van d boogd wkwijz aan vglijkba scnaio s van ht LAP. (Voo d gdtailld ondbouwing zijn ht LAP n d ondliggnd miliuffctappotag t aadplgn op ond publicatis ). Huidig wkwijz 10 mln Nm 3 Biogas (6%) Vgistingsinstallati Rstafval ton/jaa Wasinstallati Schidingsinstallati Bandbaa Papi/Kunststof Mtaln afval Zand Int matiaal Digstaat Afvalwat Afb. 3 Vnvoudig pocsschma Schidings- n Bwkingsinstallati (SBI) In d SBI (zi ook bovnstaand vnvoudigd pocsschma) wodt ht huishoudlijk afval, afkomstig uit d gijz contains, nagschidn. Mt bhulp van tommlzvn wodt ht afval st gschidn in n oganisch natt facti (ONF) n n bandbaa dl (RDF: Rfus Divd Ful ofwl bandstof uit afval). Uit ht RDF wodt vvolgns n licht facti, voonamlijk papi n kunststoffoli (PPF, ook wl PK gnomd), mt lucht afgschidn. Ht PPF is hoogcaloisch n gschikt om t wodn togpast in cmntovns n bpaald ngicntals. In d mst gvalln wodt ht st nog vklind tot fluff of pllts, dit gbut dan lds. Ht RDF n ht ONF wodn mt magntbandn ontijzd. Ht stnd RDF hft nog stds n hog ngi-inhoud n mot wodn afgvod naa n daavoo gschikt afvalvbandings-installati (AVI). Ht oganisch matiaal (ONF) wodt in d wassing- n vgistingsinstallati (WVI) van d SBI gwassn n daana vgist in vgistingsacton. Ht biogas dat bij d vgisting vijkomt wodt gbuikt voo d poducti van lkticitit n wamt. Ht stpoduct van d vgisting, ht digstaat, wodt voo n dl nuttig togpast in d afwking van stotplaatsn n d st wodt gstot R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina i van iv

17 D blangijkst and bandba afvalstomn zijn gof huishoudlijk afval, afval van handl/ dinstn/ovhdn (HDO-afval) n bouw- n sloopafval. Ht gaat hi voonamlijk om ststomn, omdat in paktisch all gvalln al n vom van bonschiding hft plaatsgvondn. Dz afvalstoffn zijn doo afmting n/of samnstlling mind gschikt voo naschiding in d SBI. Als gvolg van d cnt maktontwikklingn n n gbk aan vbandingscapacitit in Ndland n omingnd landn wodn d hi bschvn bandba afvalstoffn n sotsidun in Fisland voo ht ovgot dl mt onthffing gstot op Ecopak D Wid. Boogd wkwijz D huidig naschiding van huishoudlijk afval in d SBI wodt ongwijzigd vootgzt dit om d oganisch facti ovnkomstig d huidig situati apat t kunnn houdn -, waabij d naschiding van PPF afhanklijk is van d afztmoglijkhdn n d afvalpotfuill. D ovig bandba stomn (ond m gof huishoudlijk afval, bouw- n sloopafval n HDO) wodn in hoofdzaak chtstks in d REC gbacht, indin nodig vooafggaan doo n vkliningsstap. Dz wkwijz duidt d uitgangspuntn aan n is dus n fnti. Afhanklijk van maktomstandighdn, afztmoglijkhdn van PPF, miliutchnisch n bdijfsconomisch dnn kan hivan wodn afgwkn. In all gvalln zal ht dan gaan om n vd optimalisati. Afb. 4 Boogd wkwijz SBI-REC Blidskad D input van d REC zal bstaan uit nit-gvaalijk bandba afvalstoffn: hoofdzaklijk huishoudlijk afval, gof huishoudlijk afval n HDO-afval. Huishoudlijk afval wodt, voodat ht in d REC wodt gbacht, mchanisch gschidn in d SBI. D minimumstandaad voo d vwking van huishoudlijk afval, gof huishoudlijk afval n HDO-afval is vbandn in n afvalvbandingsinstallati (AVI), waabij aan ststoffn mind dan 5% van d ingangshovlhid op gwichtsbasis wodt gstot (LAP-sctoplannn HHA n HDO). Van blang is dat ht LAP tvns vmldt dat hoogwaadig vwking wodt nagstfd doo schiding van afval aan d bon én naschiding gvolgd doo nuttig topassing. In casu voldot d combinati SBI n REC aan dit stvn van ht LAP naa n hoogwaadig vwking. Ligt ht ngindmnt van d huidig AVI s tusn d 22% n 27%, mt naschiding is ht volgns ht LAP moglijk om factis mt n hog stookwaad t poducn di kunnn wodn aangbodn bij installatis mt n hog ntto ndmnt, bijvoobld ngicntals of installatis mt wamtkachtkoppling (WKK). D REC fungt in dzn als n WKK-installati mt n z hoog ngindmnt (> 80%) R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina ii van iv

18 Miliuaspctn n vwkingstchnikn T ondbouwing van bsluitn in ht LAP ov d minimumstandaadn n d capacititsplanning voo vbandn is n miliuffctappot (MER) opgstld. Hiin zijn d miliuffctn van vschillnd vwkingstchnikn voo n afvalstoom p miliuthma mt lkaa vglkn, vnals d vntul uitgspaad ffctn (bspaingn op gond-, hulp- n bandstoffn). Tn bhov van d capacititsplanning voo vbandn zijn in d MER voo ht LAP vi scnaio's uitgwkt voo d vwking van bandbaa stafval. D scnaio's vschilln in d mat waain gbuik wodt gmaakt van schiding in hoog- n laagcaloisch afvalstomn n d vwking daavan. D scnaio s bschijvn voo all bandba afvalstomn d uitst haalba situatis: 1. status quo: dit scnaio is n xtapolati van d bstaand situati in 2001 mt daain n mix van vbandn in AVI s n bpkt naschiding n stotn. 2. intgal vbanding in AVI s: in dit scnaio wodt al bandbaa afval in AVI s vband. 3. maximal poducti van PPF: hoofddol van dit scnaio is om uit all bandba afvalstoffn zovl moglijk PPF t schidn, gvolgd doo thmisch vwking. Wat huishoudlijk afval btft, is dit scnaio gbasd op ht SBI- c.q. Vagon-concpt, mt poducti van PPF doo middl van windzifting. Voo HDO-afval is n sootglijk tchnik voozin, aangvuld mt n shddstap. Rststoffn van gof huishoudlijk afval n bouw- n sloopafval wodn vband in n AVI. 4. maximal poducti van RDF: schiding van ht bandbaa afval mt als hoofddol poducti van RDF, gvolgd doo thmisch vwking. Uitggaan is van ht biologisch dogn van huishoudlijk afval, gvolgd doo vbanding in n wvlbdovn of oostovn. Doog HDO-afval wodt zond bwking vband, ovig afvalstoffn als in scnaio 3. In ht LAP zijn d scnaio s vvolgns tgn lkaa afgzt. Howl d scnaio s nit xact ovnkomn mt d doo ons boogd situati, kan d REC in d scnaio s 3 n 4 wodn gplaatst; dit zijn d scnaio s di in ht LAP d vooku kijgn. In bid scnaio s is ht uitindlijk dol om d bandba factis t vbandn in installatis mt n hoog ngtisch ndmnt. D REC, als WKK-installati mt n hoog ngtisch ndmnt (80-85%), voldot hi uimschoots aan. Wat huishoudlijk afval btft, komt d naschiding in d SBI ovn mt scnaio 3. Enigszins afwijknd tn opzicht van d scnaio s 3 n 4 in ht LAP is d daain boogd bwking van bdijfsafval, gof huishoudlijk afval n bouw- n sloopafval. Voo dz di stfactis wodt ht vbandn in d REC zond dat st naschiding via d SBI plaatsvindt, als voodligst n minst miliublastnd oplossing aangmkt. In d scnaio s 3 n 4 zijn xta tanspotbwgingn in d wging mgnomn. Afb. 5 SBI-REC vsus taditionl AVI 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina iii van iv

19 CO 2 -missiducti In ht miliublid nmt klimaatvanding als gvolg van d uitstoot van boikasgassn n pominnt plaats in. D ngi di doo d REC wodt opgwkt spaat dict fossil bandstoffn (aadgas) uit n daagt daam bij aan n ducti van d missi van ht boikasgas CO 2. Tn opzicht van d huidig situati, waabij bandbaa afval wodt gstot n d ngi van Fisia uit aadgas afkomstig is, lvt dit jaalijks n bspaing op van m 3 aadgas. Mt vbanding van afval in n guli AVI, gcombind mt opwkking van lkticitit n afzt van wamt, wodn ook fossil bandstoffn bspaad. Ht LAP bschouwt vbanding in n AVI als minimumstandaad. Zo lvt vbanding in n AVI van ton afval p jaa n ducti van CO 2 - missi op van 103 kton. Vwking van ton afval p jaa in d combinati SBI-REC lvt n vwacht ducti op van 153 kton. Dz ducti is dus 50% m dan d minimumstandaad. T illustati: d povinci Fyslân stft in ht kad van d Kyoto-dolstlling naa n CO 2 -missiducti van ca. 400 kton p jaa, ond m doo ngibspaing n inzt van duuzam ngi, waam Fyslân n vndig bijdag lvt aan d Ndlands dolstlling. Dit btknt dat d REC n CO 2 - missiducti oplvt di 35% bdaagt van d povincial dolstlling. Conclusi D combinati SBI-REC voldot aan ht vookusscnaio van ht landlijk blid. Doo ht vl hog ngtisch ndmnt van d REC in combinati mt d SBI, wodt dz gacht zlfs nog bt t scon dan d in ht LAP boodld vookusconcptn. D SBI-REC lvt in combinati mt Fisia n CO 2 -missiducti op tn opzicht van d huidig situati van 153 kton, m dan ééndd van d povincial dolstlling. Tn opzicht van d vbanding van afval in n guli AVI is d CO 2 -missiducti van d REC 50% hog. Naa vwachting voldot d REC na hzining van d Kadichtlijn Afvalstoffn aan d citia om d status van vwkingsinichting voo nuttig topassing t vkijgn R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina iv van iv

20 Bijlag Locatikuz Inliding D gpland vwkingscapacitit van d REC van ton ingvuld doo (componntn van) huishoudlijk stafval, gof huishoudlijk afval, HDO-afval (afval afkomstig van handl, dinstn n ovhdn) n sidu van bouw- n sloopafval. Huishoudlijk stafval wodt nit chtstks in d REC vband, maa st nagschidn in d schidings- n vgistinginstallati (SBI) op Ecopak D Wid van Omin. Ondstaand pocsschma toont ho dz naschiding wkt: Van d gschidn stomn uit d SBI zal ht bandbaa afval (RDF) n d papi/kunststof facti (PK) als één stoom bandbaa afval in d REC wodn vband. Dz stomn zijn in ht schma omcikld. Ht uitindlijk pcntag RDF bdaagt cica 40-45% van ht stafval, d PK-facti bdaagt cica 15-20% van ht stafval. Ht aangbodn HDO-afval n ht aangbodn gof huishoudlijk afval zal intgaal, dat wil zggn zond bwking, in d REC wodn vband. Ht sidu bouw- n sloopafval is afkomstig uit sotlijnn van (ign) bstaand schidingsinstallati voo bouw- n sloopafval. Landlijk blid D minimumstandaad voo d vwking van huishoudlijk afval, gof huishoudlijk afval n HDO-afval is vbandn in n afvalvbandingsinstallati (AVI), waabij aan ststoffn mind dan 5% van d ingangshovlhid op gwichtsbasis wodt gstot (LAP-sctoplannn HHA n HDO). Van blang is dat ht LAP tvns vmldt dat hoogwaadig vwking wodt nagstfd doo schiding van afval aan d bon én naschiding gvolgd doo nuttig topassing. Ligt ht ngindmnt van d huidig AVI st us s nd 2 2% n2 7%, m tna s c h i di ngi sh tv ol g nsh tlapmog l i j komf a c t i sm t nh o g stookwaad t poducn di kunnn wodn aangbodn bij installatis mt n hog ntto ndmnt, bijvoobld ngicntals of installatis mt wamtkachtkoppling (WKK). Uitbiding van d vbandingscapacitit in Ndland wodt bij vooku galisd bij (industiël) afnms van d ngi (lkticitit n wamt) of als uitbiding van d bstaand installatis R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina i van iv

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators)

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators) Bschmingskastn Bwakingskastn Voo AED (Automatisch Extn Dfibillatos) D hat- n admhalingsstilstand, bt bknd als «plotsling dood», is d blangijkst doodsoozaak in wsts landn. Daaom gaan ovhid n bdijvn ov tot

Nadere informatie

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD EN GROOT RIJNWIJK, ARNHEM Opdrachtgvr Gmnt Arnhm Dinst Stadsontwikkling Postbus 99 6800 AB Arnhm Bzokadrs: Eusbiusbuitnsingl

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4.

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4. DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Ik wil hun Dz kant is 700,- waad! Kijk snl op pagina 6 Ht pfct huuhuis in stappn p4 6 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING HUREN = Tijdn vandn.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NAJAAR 2014 Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL Twnt pogamma Zi pagina 3 BELEEF DE WARMTE THUIS MET DE KNUSSE WOON WEKEN! Shann Lux lifstyl stol Shann, lvbaa in divs stof-, ldkwalititn

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Tonlagers. Tabel 2. Smeergaten en groef TONLAGERS TONLAGERS. Axiale verplaatsing ( 1 ) Nominale asdiameter Radiale speling

Tonlagers. Tabel 2. Smeergaten en groef TONLAGERS TONLAGERS. Axiale verplaatsing ( 1 ) Nominale asdiameter Radiale speling Lt op Voo topassingn mt n hog axial blasting, mag dz axial blasting (Fa) nit bovn d 0.6 k d dial blasting (F) uitstijgn. Indin d axial blasting bovn d 0.6 F komt nm n contact op mt TD om assistnti bij

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

ERRATUM. De juiste titel bij de kaart op pagina 36 is: Bijlage 2: Detailkaarten locaties Waddenzee, Locatie Scheurrak-Omdraai

ERRATUM. De juiste titel bij de kaart op pagina 36 is: Bijlage 2: Detailkaarten locaties Waddenzee, Locatie Scheurrak-Omdraai ERRATUM n d nota Blid Mosslzaadinvanginstallatis (MZ s), priod 2010 t/m 2013 zit n fout in 2 titls van d kaartn uit bijlag 2, op pagina 36 n 38. Dz titls zijn mt lkaar vrwissld. D juist titl bij d kaart

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

UITSPRAAK COMMISSIE FUNCTIE-INDELING RAS 2014-02

UITSPRAAK COMMISSIE FUNCTIE-INDELING RAS 2014-02 UITSPRAAK COMMISSIE FUNCTIE-INELING RAS 2014-02 1 GESCHIL Bij -mil d.d. 10 jnui 2014 mt bijlgn vzkt d h B, d cmmissi Functi-indling vn d RAS (hin: cmmissi) n bindnd dvis uit t bngn in n gschil mt SB A

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Hun comfort begint bij u. Brochure voor de UNETO-VNI ComfortInstallateur

Hun comfort begint bij u. Brochure voor de UNETO-VNI ComfortInstallateur Hun cofot bgint bij u Bochu voo d UNETO-VNI CofotInstlltu l l Dz bochu is sngstld o bsis vn n ondzo vn: Dit ondzo vindt u intgl tug o ht UNETO-VNI LdnNt. 02 Uw tis vdint Als ofssionl UNETO-VNI CofotInstlltu

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

culturele biografie vlaanderen vzw

culturele biografie vlaanderen vzw Idn di ond fgod wkt, wodt vog of laat gconfontd mt bld- of tkstmatiaal of mt infomaticapogamma s waaop autuschtlijk bschming kan ustn. Bij al di fgodzogs ijzn wl ns vagn n twijfls. D autuschtwtgving is

Nadere informatie

K o e r i e r. Zomereditie 2009

K o e r i e r. Zomereditie 2009 Numm 2009-2 K o i Zomiti 2009 www.st-.nl Ractionl D zomiti van Koi ligt hi voo j. ommig van ons zijn al mt vakanti gwst n ann hbbn vakanti nog t go. Glukkig val ik on laatst catgoi. Ofwl, Koi als lctuu

Nadere informatie