Vergaderen en notuleren in beeld gebracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergaderen en notuleren in beeld gebracht"

Transcriptie

1 Vergaderen en notuleren in beeld gebracht Eindrapportage Auteur(s) : Hilbert van der Duim Margriet Dunning Jan Bos Willem Karssenberg

2 Eindrapport projectnaam / 11

3 Eindrapport projectnaam / 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Behaalde resultaten Resultaten per product/activiteit Activiteiten streaming media Activiteiten techniek Activiteiten organisatie Activiteiten inbedding, hergebruik en verbreding Andere resultaten Doelstellingen 8 3 Projectorganisatie Betrokken partijen en personen Samenwerking 10 4 Knelpunten en aanbevelingen Knelpunten en oplossingen Aanbevelingen 12 5 Succespunten en vervolg Succespunten Vervolg Persoonlijke noot 13

4 Eindrapport projectnaam / 11 1 Inleiding Opzet van het project: Het vervaardigen van streaming videomateriaal ten behoeve van het lesproject Vergaderen en Notuleren. De probleemstelling en de rollen m.b.t. het project worden middels videofragmenten geïntroduceerd. De videofragmenten geven delen van een vergadering weer vanuit de positie van de verschillende vergaderdeelnemers en de rollen die ze spelen. Alle fragmenten vormen gezamenlijk de gehele vergadering. Ook worden videofragmenten gemaakt van lastige vergaderdeelnemers, om met leerlingen te kunnen discussiëren over aanpak en nut van dergelijk vergadergedrag. Tevens kan de leerling het als aandachtspunt meenemen voor eigen vergadergedrag tijdens het project. Het streaming videomateriaal maakt deel uit van het project Vergaderen en Notuleren, dat uitgevoerd wordt door leerlingen leerjaar 1 en docenten. Beoogd wordt om d.m.v. het materiaal de inhoud van dit onderwerp beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk. Het verloop van het project: Over het algemeen zijn we tevreden over het verloop van het project al zijn er natuurlijk kanttekeningen te plaatsen. Zo bleek dat het veel meer tijd kostte dan we hadden ingeschat. Met name het leren kennen van de apparatuur en het monteren van de filmpjes nam veel tijd. Er zijn filmpjes opgeleverd van twee vergaderingen: Sportkantine en Zinloos geweld. Beelden van de vergadering en de verschillende standpunten van de deelnemers zijn te zien. De leerlingen waren over het algemeen enthousiast al blijft het natuurlijk altijd spannend als je op video wordt opgenomen. Voor de toekomst geldt dat we ook het maken van de opnamen aan de leerlingen overlaten. Het leren kennen van videoapparatuur en het werken hiermee kan een doel op zichzelf zijn.

5 Eindrapport projectnaam / 11 2 Behaalde resultaten 2.1 Resultaten per product/activiteit In het projectplan is de overkoepelende doelstelling uitgewerkt in diverse producten en activiteiten. In onderstaande tabellen wordt, op basis van het definitieve projectplan ingegaan op de resultaten per product. Daarna wordt ingegaan op de verschillende activiteiten om een beeld te krijgen van het doorlopen proces (streaming, techniek, organisatie, inbedding/hergebruik) Productnaam: Doel Resultaten Filmpjes Het vervaardigen van streaming videomateriaal ten behoeve van het lesproject Vergaderen en Notuleren. De filmpjes zijn opgeleverd zoals in de opzet beschreven was. Het aantal van twintig is niet geheel gehaald. Het aantal deelnemers aan de vergadering was kleiner dan ingeschat, waardoor er minder filmpjes met vergaderstandpunten zijn gemaakt. De filmpjes zijn te zien op Het project liep vertraging op door late levering van apparatuur, het leren werken met deze apparatuur nam veel tijd in beslag, werken met een computer met een onbekend besturingssysteem is lastig en de tijd die nodig was voor het monteren van de filmpjes viel zwaar tegen. Doordat leerlingen uit verschillende leerjaren deelnamen aan het project met verschillende stagedagen was het vaak een probleem om hen bij elkaar te krijgen. Conclusie Negen filmpjes betreffende de vergadering de sportkantine Zeven filmpjes betreffende de vergadering zinloos geweld Productnaam: Doel Resultaten Scripts streaming video Het vervaardigen van streaming videomateriaal ten behoeve van het lesproject Vergaderen en Notuleren. Naast de bovengenoemde filmpjes wordt in het projectplan gesproken over scripts/draaiboek. Hiermee wordt niet gedoeld op uitgewerkte teksten die door de leerling als in een toneelstukje worden uitgesproken. De leerling kreeg alleen een rol toebedeeld met een standpunt dat hij/zij moest verdedigen. Deze standpunten zijn terug te vinden in de bijgeleverde beschrijvingen van de vergaderingen. Verder is een checklist gemaakt om te controleren of alle apparatuur aanwezig is. Bij het maken van opnamen op locatie is het goed zeker te weten dat alle benodigde apparatuur aanwezig is. Deze producten zijn volgens planning opgeleverd Conclusie De gemaakte beschrijvingen voor de vergaderingen en de checklist kunnen ook in de toekomst gebruikt worden waarbij ze steeds geëvalueerd zullen worden

6 Eindrapport projectnaam / Activiteiten streaming media De vergaderingen werden steeds gefilmd met twee camera s waarbij is geëxperimenteerd met camerastandpunten. Zowel vanaf statief als uit de hand is gefilmd, waarbij de eerste natuurlijke een stabieler beeld opleverde en de tweede meer flexibiliteit gaf. Bij de montage zijn beide opnamen gecombineerd. Bij het opnemen van geluid hebben we geëxperimenteerd met verschillende microfoons. De beste resultaten kregen we met een draadloze handmicrofoon. Microfoons op de camera gaven meestal een slecht verstaanbaar resultaat. Bij het overzetten van camera naar computer valt alleen te melden dat dit veel tijd vraagt maar verder geen hoofdbrekens heeft gekost. Voor het monteren was gekozen voor een Apple laptop waar de beide filmers geen ervaringen mee hadden. Dit leverde de nodige problemen op. Hoewel het programma op zich logisch in elkaar steekt en qua opzet niet veel verschilt met de voor ons bekende programma s onder windows viel de tijd die hiervoor nodig was toch erg tegen. Doordat het een voor ons onbekend besturingssysteem was moest er vaak lang gezocht worden naar de juiste plek voor de juiste handeling. Een korte cursus voor zowel dit besturingssysteem als voor het montageprogramma is voor toekomstige gebruikers een must. Er is geen gebruik gemaakt van muziek, immers het gesproken woord is bij dit onderwerp van groot belang, muziek zou hierbij een storende factor zijn. De filmpjes zijn geplaatst op soapbox.msn.com omdat op dat platform een goede kwaliteit bereikt kon worden. Ook is het vanaf dat platform makkelijk om de filmpjes te embedden in een eigen website, zonder last van reclame en andere zaken die bijvoorbeeld bij een platform als YouTube wel een rol spelen. Voor het project is een aparte website in het leven geroepen waar de filmpjes en het bijbehorende les- en instructiemateriaal geplaatst zijn. Hiervoor heeft het Drenthe College een apart CMS (storyboard) dat het plaatsen zeer eenvoudig maakt. Op dit moment zijn de filmpjes nog niet gebruikkt voor het onderwijs proces, maar dit komt nog. Ervaringen in onderwijs situaties zijn er nog niet. De filmpje zijn goed vindbaar. 2.3 Activiteiten techniek Zoals gezegd is voor het monteren van de filmpjes gekozen voor Apple vanuit de gedachte en verwachting dat het monteren op dat platform makkelijker zou zijn met een beter resultaat. In de praktijk bleek dit toch tegen te vallen. Het werken met imovie werd niet als zo intuïtief ervaren als gehoopt. Uiteindelijk hebben de docenten onder tijdsdruk er toch voor gekozen de films af te monteren met behulp van Moviemaker onder Windows. Er is een cursusboek werken met imovie aangeschaft in de hoop in de toekomst na bestudering alsnog een goed gebruik van de Apple te kunnen gaan maken. Daarnaast is de volgende hardware aangeschaft: 2 x videocamera Sony HDR HC- 7 2 x extra accu Np FH-50 2 x Velbon 686 videostatief draadloze microfoon Sennheiser 135 PG Microfoon Sony ECM-HST1 Microfoon Sony ECM-HGZ1 2 x verlichtingsset Falcon Eyes 6 x 55w 2 x statief 235cm hoog voor verlichtingsset 2 x videotas bandjes enz.

7 Eindrapport projectnaam / 11 2 x Memory pro geheugensticks Er is gekozen voor de Sony camera s omdat deze voorzien zijn van een externe microfoon ingang, een onmisbare voorziening zoals bleek tijdens de uitvoering van het project. Verder heeft deze camera de optie om te filmen in het nieuwe 16 X 9 formaat, geschikt voor breedbeeld televisies. Er zijn verschillende microfoons aangeschaft om te kunnen experimenteren met de beste resultaten. De draadloze microfoon bleek een beter resultaat tee geven dan de Sony opzet ronden richtmicrofoons. Omdat nast geluid een goede beeldkwaliteit ook van het grootste beelang is en er vooral binnen gefilmd is zijn er ook 2 lichtbakken aangeschaft die zorgden voor een goede uitlichting van de camera opstelling. Met de Sony camera kunnen tegelijkertijd foto s gemaakt worden die worden opgeslagen op memory stick. Een handige extra feature die gebruikt kan worden voor zogenaamde stills. Het werken met de video camera s leverde geen specifieke problemen op. Omdat ervoor gekozen is de filmpjes op internet te plaatsen (soapbox.msn.com) hoefde geen aparte server te worden ingericht. Het uploaden van de filmpjes vergt geen aanpassing van netwerkinstellingen op de Drenthe College locaties. 2.4 Activiteiten organisatie Er is voor docenten een cursus georganiseerd m.b.t. filmen en monteren. Dit is erg in de smaak gevallen. Verder is het in de organisatie van het Drenthe College bekend gemaakt en kunnen andere clusters ook hiervan gebruik maken. 2.5 Activiteiten inbedding, hergebruik en verbreding Vergaderen en notuleren is een standaard onderdeel binnen de opleiding detailhandel. Dit is een waarborg voor gebruik van het materiaal in de toekomst. Immers het materiaal kan gebruik worden om zijn voorbeeldfunctie en kan dienen voor het oefenen in het notuleren. De ervaringen die zijn opgedaan zullen worden gebruikt om meer filmpjes te produceren voor een elektronische leeromgeving. Verder is het ook de bedoeling om leerlingen presentaties te laten maken van hun stagebedrijf d.m.v. film. 2.6 Andere resultaten Bijkomend resultaat is dat collega s natuurlijk nieuwsgierig zijn geworden naar de mogelijkheden die het inzetten van (streaming) video biedt binnen het onderwijs. De opgedane ervaringen zijn gedeeld in het team en hebben ertoe geleid dat ook anderen de apparatuur zijn gaan gebruiken voor lesonderdelen. 2.7 Doelstellingen Doelstellingen waren: Het streaming videomateriaal maakt deel uit van het project Vergaderen en Notuleren, dat uitgevoerd wordt door leerlingen leerjaar 1 en docenten. Beoogd wordt om d.m.v. het materiaal de inhoud van dit onderwerp beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk. De doelen die hiermee nagestreefd worden zijn: De leerinhoud tastbaarder/aanschouwelijker te maken voor leerlingen en daardoor het leereffect verhogen. Heeft plaatsgevonden Leerlingen beter motiveren om het geleerde toe te passen. Leerlingen waren enthousiast Het verminderen van faalangst bij leerlingen. Moeilijk te meten Videomateriaal toepasbaar maken voor de lessen. Materiaal is voor iedereen toegankelijk

8 Eindrapport projectnaam / 11 De leerling meerdere didactische werkvormen kunnen aanbieden (leerlingen kunnen zelfstandig notuleren, vergaderingen (na)spelen, (video)vergaderingen beoordelen, discussiëren. Heeft plaatsgevonden Ervaring opdoen voor het implementeren van video-materiaal in de lessen. Heeft plaatsgevonden De valkuilen bij het maken van video s leren kennen en vermijden. We hebben ruimschoots ervaring op dit gebied opgedaan Collega s creatief laten nadenken over video-gebruik in eigen vakgebied. Tijdens een studiedag is een presentatie gegeven aan collega s binnen het cluster handel & commercie Wegnemen angst voor gebruik nieuwe media in MBO. Tijdens een studiedag is een presentatie gegeven aan collega s binnen het cluster handel & commercie die ook hier hopelijk aan heeft bijgedragen Beschikbaarheid van een docent beter benutten doordat leerlingen (deels) zelfstandig met het onderwerp bezig zijn (leren vergaderen gaat beter met kleinere groepen). Heeft plaatsgevonden Het beschikbaar maken van de video-opnamen via een website. Is beschikbaar Onderzoeken welk(e) verwerkingsprogramma(s) het meest geschikt zijn voor toepassing in het (beroeps)onderwijs. Vanwege bekendheid met het windows besturingssysteem hebben programma s onder windows onze voorkeur Eventuele hindernissen bij ICT beheer wegnemen waardoor gebruik van streaming media in het onderwijs toegankelijker wordt.

9 Eindrapport projectnaam / 11 3 Projectorganisatie 3.1 Betrokken partijen en personen Organisatie/afdeling Personen Rol Inbreng Handel & Commercie H. van der Duim Projectleider Coördineren Handel & Commercie M. Dunning Uitvoerende Ontwikkelen materiaal, filmen en monteren Handel & Commercie J.Bos Uitvoerende Ontwikkelen materiaal, filmen en monteren Handel & Commercie Leerlingen opleiding verkoopchef Deelnemers Uitvoering geven aan de diverse rollen in de vergadering ICT W.Karssenberg Technische ondersteuning Adviseren in apparatuurkeuze, uitvoering geven aan technische handelingen 3.2 Samenwerking Omdat alle bij het project betrokken personen op dezelfde locatie werken waren de lijntjes naar elkaar in principe kort en kon er regelmatig even tussendoor overlegd worden, bijvoorbeeld tussen de betrokken docenten en de technisch ondersteuner. Knelpunt was wel het tegelijkertijd uitroosteren van de 2 docenten. Voor landelijk overleg, zoals de bijeenkomsten en masterclasses die Kennisnet organiseerde was in de begroting geld (=uren) opgenomen. In de praktijk bleek het om meer dagen te gaan dan waar we in eerste instantie rekening mee hadden gehouden dus werd de tijd die daarvoor gereserveerd moest worden (met name voor het management) als knelpunt ervaren. De bijeenkomsten die Kennisnet organiseerde zijn als zeer zinvol ervaren. Niet alleen door de betrokken docenten die veel herkenden in de ervaringen van anderen, maar ook het management kreeg de nodige eye-openers voorgeschoteld. Mede dankzij de bijeenkomsten die Kennisnet organiseerde is er het nodige contact geweest met de contactpersonen van andere ROC s om ervaringen uit te wissel over bijv. aan te schaffen apparatuur enz. Dankzij de dubbele pet van de betrokken ICT er zijn de opgedane ervaringen ook gedeeld op andere bijeenkomsten van Kennisnet, zoals de ambassadeursbijeenkomsten. Wanner het project helemaal is afgerond en alle informatie op de website gepubliceerd is zal ook intern binnen het ROC hier de nodige aandacht aan besteed worden zodat ook collega s op andere locaties hier kennis van kunnen nemen en er hun voordeel mee kunnen doen. We hebben uit verschillende hoeken van het Drenthe College geluiden meegekregen over of zij de filmbeelden ook mochten gebruiken. Tijdens monteren en schieten van de beelden hadden wellicht leerlingen een grotere rol kunnen spelen. De opleiding multimedia had bv. kunnen assisteren met monteren.

10 Eindrapport projectnaam / 11 4 Knelpunten en aanbevelingen 4.1 Knelpunten en oplossingen Knelpunt Beschrijving Oplossing Werken met Apple Werken met een onbekend Korte cursus besturingssysteem kost extra tijd. Beschikbaarheid leerlingen Leerlingen uit verschillende leerjaren namen deel aan het project. Alleen op maandag waren zij allen Zorgvuldig plannen, in de toekomst per leerjaar werken aan dit onderwerp aanwezig. Levertijd apparatuur De levertijd van de apparatuur was langer dan ingeschat. Werken met oude camera s. Licht van buiten gebruiken. Verstaanbaarheid Met de microfoon in/op de camera is het gesproken woord slecht Werken met een losse draadloze handmicrofoon. verstaanbaar vrijroosteren Het tegelijkertijd vrijroosteren van de betrokken docenten was niet eenvoudig. Schuiven met uren en beroep doen op vrije dagen. 4.2 Aanbevelingen Neem ruim de tijd voor het leren werken met de apparatuur, organiseer korte cursussen. Werk met verschillende camera s en met handmicrofoons.

11 Eindrapport projectnaam / 11 5 Succespunten en vervolg 5.1 Succespunten Succespunt Werkvorm uitwisseling Het eindresultaat Hardware Beschrijving Experimenteren met een andere didactische werkvorm geeft grote voldoening Dankzij de door Kennisnet georganiseeerde bijeenkomsten was het mogelijk te zien en te horen hoe andere deelnemende ROC s het project uitvoerden. Dankzij dit project is er ervaring opgedaan met een andere manier van werken en is er materiaal beschikbaar gekomen dat vanaf nu ingezet kan worden. Camera en toebehoren kunnen dankzij het uitgevoerde project steeds vaker gebruikt worden. Zonder dit project zouden we hier nooit de beschikking over hebben gekregen! 5.2 Vervolg Het vervolg is meer filmpjes produceren om content te genereren voor een elektronische leeromgeving. Leerlingen presentaties laten maken van stage als bewijsmateriaal in hun portfolio. 5.3 Persoonlijke noot Willem:DeelnameIk ben zeker tevreden over de rol die ik heb mogen spelen in dit project. Het is fijn als je (veronderstelde) kennis gebruikt wordt binnen school. Door de aard van het project kreeg ik daardoor te maken met én de docenten, én de opleidingsmanager én de clustermanager. Heel goed wanneer zaken zo breed worden opgepakt en aandacht krijgen zodat het management op de hoogte is van en betrokken wordt bij alle fases van het project.activiteitenmijn activiteiten zijn beperkt gebleven tot het adviseren bij de aanschaf waarbij het natuurlijk altijd leuk is om geld van een ander uit te geven, maar waarbij je toch zoveel mogelijk inhoudelijke afwegingen wilt maken. Zo hebben we goede keuzes gemaakt, maar wellicht ook minder goede. Achteraf had het monteren bijvoorbeeld toch beter op een PC gekund. Maar alleen dankzij dit project konden we tot dat inzicht komen!daarnaast heb ik ondersteuning gegeven bij het monteren, maar vooral ook het plaatsen van de filmpjes op internet. Hier en daar kon ik vanuit eigen ervaring ook de nodige tips voor het filmen aandragen en dat was zeker leuk om te doen.resultatenhet is te simpel om te kijken naar wat dit project gekost heeft aan de ene kant en de filmpjes die het heeft opgeleverd aan de andere kant. Als ik heel eerlijk ben zou ik voor dat geld natuurlijk nooit deze filmpjes kopen! Maar als ik kijk naar het leereffect dat dit gehad heeft bij de betrokken docenten, maar ook bij het management denk ik dat we kunnen stellen dat het meedoen aan dit project ons als Drenthe College veel resultaten heeft opgeleverd. We hebben de valkuilen ontdekt en zijn daar deels ook ingevallen. Door het goed te beschrijven, te evalueren en te delen met anderen mogen we hopen dat ook anderen hier hun voordeel mee doen en daarvan leren. Als alles goed gaaat leer je niks is een gezegde dat in dit geval zeker opgaat. Het was natuurlijk niet voor niets een pilot en juist daarom moet je ook naar de resultaten kijken die niet op film zijn vastgelegd, maar waar het team waarbinnen dit project is uitgevoerd nog heel lang mee uit de voeten kan! Hilbert: Ik ben zelf anders gaan denken over hoe leerlingen informatie tot zich nemen en blij dat we dit project hebben uitgevoerd. Hierdoor is ook bij docenten ervaring opgedaan die zij over kunnen brengen bij collega s. De factor tijd heeft bij ons een storende invloed gehad op de uitvoering. Ik wil Kennisnet danken voor het enthousiasme welke zeker is overgebracht aan onze deelnemers. Nu nog het inbedden als vast onderdeel in het onderwijs waar voor ons een schone taak is weggelegd.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het MBO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het MBO Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het MBO Eindrapportage Auteur(s) : J.J.Jasper Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def. 0.1.3 27-9-07 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Behaalde

Nadere informatie

Panta Rhei, ROC Midden Brabant

Panta Rhei, ROC Midden Brabant Panta Rhei, ROC Midden Brabant Eindrapportage Auteur(s) : Ronald Mulder, projectleiding Eindrapportage Panta Rhei 1.0 06-09-2007 2 / 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Behaalde resultaten 5 2.1 Resultaten

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Handleiding Instructiefilmpjes voor en door leerlingen

Handleiding Instructiefilmpjes voor en door leerlingen Handleiding Instructiefilmpjes voor en door leerlingen Inhoud Voorwoord 3 1 Wat is een goed filmpje? 4 2 Hoe ontwikkel je een filmpje? 5 3 Schoolorganisatie 8 4 Apparatuur en techniek 9 5 Specifieke aandachtspunten

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Competentieprofiel Davy Yong INLEIDING

Competentieprofiel Davy Yong INLEIDING POTFOLIO INLEIDING Hier voor u ligt mijn portfolio. De afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld tot een volwaardig docent en toekomstig kunstenaar. In dit document leest u welke opdrachten ik heb uitgevoerd

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Procesverslag groepswerk. Kijk op leerlingen en leren

Procesverslag groepswerk. Kijk op leerlingen en leren Procesverslag groepswerk Kijk op leerlingen en leren Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 17 januari, 2008 Samenvatting Bij de afsluiting van elk project

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

De Parels van Partners in Learning 2008

De Parels van Partners in Learning 2008 De Parels van Partners in Learning 2008 ITS 2008 Carolien van Rens Hans van Gennip Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE PIL PARELS IN VOGELVLUCHT 4 DE PARELS 5 COÖPERATIEF LEREN MET WIKI S 6 MONTIWIKI: DE WEBSITE

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie