Jaarverslag Januari december Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463

2 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 1

3 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Donia State Wester Adres: Laekwerterwei 7 Postcode: 8843 KA Woonplaats Spannum Provincie: Friesland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Anneke Wester Adres: Laekwerterwei 7 Postcode: 8843 KA Woonplaats Spannum Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Anneke Wester Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Reinder de Boer :35 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Evenals vorig jaar laten, de cijfers zien dat er in 2012, net als in 2011, een groei is geweest. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan m.b.t. het logeerhuis Donia Stee. Het logeerhuis wordt nauwelijks meer verhuurd aan gezinnen waarvan de oorzaak waarschijnlijk ligt in de bezuinigingen. Om het logeerhuis niet leeg te laten staan, zijn we over gegaan naar deeltijd wonen. Na de zomervakantie kwamen er 3 kinderen voor deeltijd wonen. Zo ontstond een uitbreiding van cliënten en werknemers. Regelmatig waren de kortverblijfhuisjes, die november 2012 gereed waren voor verhuur, bezet. Kooklessen worden in de kortverblijf huisjes gegeven of in het logeerhuis. Doel is om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. De Pret-weekenden lopen goed, er is nog steeds vraag naar weekendopvang. we zijn specialistisch in de paardenhouderij. Dit heeft nieuwe cliënten aangetrokken. Het personeelsbestand is van 3 naar 6 personen gegaan. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Dagbesteding Op alle doordeweekse dagen zijn er maximaal 9 cliënten per dag. In 2011 is de dagbesteding gegroeid van 6,5 naar 8 cliënten gemiddeld per dag. Deze trend heeft zich in 2012 voortgezet. Er is een groei van 8 naar 9 cliënten op een dag, het maximale aantal. Naast de dagbesteding komen er op vaste momenten cliënten voor individuele begeleiding. Er jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 2

4 wordt dan therapeutisch met paarden gewerkt/gereden. Dit wordt door de cliënten als zeer positief ervaren, cliënten geven aan dat ze er baat bij hebben. De dagbesteding heeft 51 weken gedraaid. Pret-weekend opvang De pret-weekendopvang is gegroeid van 3,5 personen in een weekend naar 6 personen in een weekend. De pret-weekenden zijn om de twee weken. In verband met het groeiende aantal cliënten voor de Pret-weekenden, zal in de nabije toekomst geïnventariseerd worden of er bij bestaande en eventuele nieuwe cliënten behoefte is aan meer Pret-weekenden. Het doel van de pret-weekenden is de deelnemende kinderen nieuwe indrukken te laten opdoen en hun ouders tijdens het verblijf van hun kinderen op de boerderij even te ontlasten. Tijdens de Pret-weekenden leren de kinderen veel over paarden, maar ook over zichzelf via de paarden. We hebben paarden die personen heel goed kunnen spiegelen. Kinderen leren veel over lichaamstaal. Dit geeft hen meer zelfvertrouwen en kinderen leren er door om sterker in de maatschappij te staan. Paarden zijn hier in echt uniek. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met dieren met een educatieve intentie. Daarnaast zijn de onderlinge sociale interacties tussen de kinderen die deelnemen aan de Pretweekenden erg belangrijk. Dit wordt daarom gestimuleerd. De weekenden worden door de kinderen ervaren als makkelijker contacten leggen en om vriendjes/vriendinnetjes te maken tijdens het doen van gezamenlijke activiteiten in de Pret-weekenden. Dat werkt veelal door naar de thuissituatie en de scholen. Kort verblijf huisjes De kortverblijfhuisjes heeft een bezetting gehad van 65 procent. De bezetting was van een paar weken tot een half jaar. De huisjes worden ingezet voor crisis situaties voor cliënten die tijdelijk woonruimte nodig hebben, en (weer) willen groeien naar zelfstandigheid. We ondersteunen cliënten op weg naar deze zelfstandigheid, dit doen we doormiddel van het stellen van persoonlijke doelen, zoals het leren koken, schoonmaken, wassen en budgetteren. Aanbod individueel onderwijs programma We hebben nu een jaar ervaring opgedaan met ons individueel onderwijs programma. Dit loopt goed. We hebben 3 kinderen in de dagbesteding gehad die( tijdelijk) een ontheffing hadden van de leerplicht door gedragsproblematiek op school. Wij konden een van de kinderen weer zo motiveren, met behulp van de paarden, dat hij alweer deels in het onderwijs terug kan. We hopen dit werk meer te kunnen doen. Het is goed voor het kind en goed voor de maatschappij. Personeel Door de uitbreiding van meerdere activiteiten op de zorgboerderij, zijn er meer deeltijd personeelsleden nodig. We hebben een paardrijd instructrice met het aanvullende IPG, paardrijden met gehandicapten in dienst en 4 werkneemsters op de dagbesteding, pret-weekenden en voor het deeltijd wonen. Sinds december 2012 is er een coördinator dagbesteding bij gekomen. Zij is ook gediplomeerd paardrijd instructeur. Er is behoefte ontstaan aan een Coördinator Dagbesteding, doordat de zorg veranderd. De dagbesteding kent nu meer verschillende cliënten met minder dagdelen per week. Waar cliënten voorheen meestal een aantal dagen kwamen, hebben we nu ook cliënten voor 1 á 2 dagdelen per week. Dit vergt meer organisatie en administratie dan voorheen. Naast vaste medewerkers hebben we 7 stagiaires en 4 vrijwilligers. We leiden stagiaires op in zowel zorg als dierhouderij. Ook aan hygiëne hechten we veel waarde. Naast de vaste taken die begeleiders en cliënten hebben in de corvee taken, komt de schoonmaakster nog 2 keer in de week om alles schoon te maken. Tien jarig bestaan Zorgboerderij Op 22 juni hebben we ons 10 jarig bestaan van de zorgboerderij gevierd met alle cliënten en naastbetrokkenen. Wethouder Douwe Willemsma van Littenseradiel heeft een woord wan waardering gesproken over ons groeiend bedrijf. Verder werden er optredens verzorgd voor de cliënten. Een echt feest voor en met de cliënten! Voortgang van de jaarlijkse activiteiten We zetten de volgende activiteiten voort in : jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 3

5 Open dag Presentaties en groepen We hebben presentaties verzorgd. De door ons gegeven presentaties worden ieder jaar met veel enthousiasme ontvangen. Het geven van presentaties, zorgt voor steeds meer presentaties en voor mond tot mond reclame door de toehoorders. Van 21 t/m 23 oktober waren we uitgenodigd in Niederalteich in Duitsland voor een prestatie over onze zorgboerderij. We hadden de opdracht uitleg te geven het Nederlandse Zorgsysteem met betrekking tot Zorgboerderijen in Nederland. Op 25 april zijn er 2 afgevaardigden van de gemeente Zuid-west Fryslân geweest i.v.m. de WMO. Op 26 april heeft het CDA van Littenseradiel een rondleiding gehad op onze Zorgboerderij. Een cliënt van de Zorgboerderij heeft zitting genomen in de cliëntenraad van de Noordelijke provincies. Open dag De open dag was weer een groot succes, mede dankzij de inzet van cliënten, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. We hebben ca. 150 bezoekers mogen ontvangen. Er waren weer paard en wagen ritjes, motor met zijspan ritjes en nog veel meer voor jong en oud. Gehandicapt paardrijden We krijgen meer aanvraag voor paardrijden van cliënten buiten de dagbesteding. De lift om cliënten op het paard te tillen wordt wekelijks gebruikt. Wij genieten van het plezier dat het geeft aan mensen met een beperking, dat is echt geweldig! Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod We zijn dit jaar begonnen met deeltijd wonen in het logeerhuis. Hier hebben 3 kinderen gebruik van gemaakt in Een van de kinderen kon na een half jaar weer thuis wonen. Scholing en ontwikkeling Een medewerkster, Elske heeft een praktijkopleiders cursus gevolgd bij Aequor. Anneke zit in intervisiegroep van en voor Zorgboeren. Anneke heeft actief deelgenomen aan Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap dat was een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Wendy Ongena heeft de BHV cursus gevolgd. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Elske heeft meer inzicht gekregen in het begeleiden van stagiaires. Zitting in het intervisiegroepje heeft meerwaarde voor Anneke door de soms intensieve problematiek bij zorgboeren waar we ons gezamenlijk over buigen. De kennis die het Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap heeft Anneke meer impulsen gegeven om door te gaan met de Zorgboerderij. Wendy is nu mede Bedrijfshulpverlener op ons bedrijf. jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 4

6 Cijfers Bezetting Dagbesteding Weekendopvang Donia Stee Crisisopvang Groepen max max. 200 max. 365 in dagen in dagen dagen dagen dagen Er was een mooie groei in De dagbesteding heeft een groei meegemaakt door meer personeel aan te nemen. Doordat er meer vraag was naar weekendopvang, zijn we midden in het jaar over gegaan naar twee weekenden opvang per maand. Daardoor is bij de weekendopvang een groei te zien. Door de twee nieuwe kort verblijf huisjes is de crisisopvang aanmerkelijk gestegen. Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Een ernstig beperkte cliënt heeft de instructrice in haar buik geschopt terwijl ze op het paard zat.(zie verder conclusie agressie hieronder) Een gekneusde nier. Herstel door 2 weken rust. Ja Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 5

7 Overzicht Vervolgactie Afgerond? Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Melding agressie: Het gebeuren van agressie is doorgegeven aan de FNRS via een ongevallen registratieformulier. In het team is besproken of dit ongeval voorkomen zou kunnen worden. We denken de oplossing te hebben gevonden door de cliënt op een later tijdstip te laten paardrijden zodat haar gemoedstoestand misschien beter is in te schatten. Meestal geeft het paardrijden deze cliënt veel rust waardoor het de hele dag beter gaat. Deze keer was het anders, waarschijnlijk door de thuissituatie waar iets aan de hand was geweest. Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan 21 december Jaarlijks gebeuren op de laatste dagbestedingsdag van het jaar. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Het hele jaar door Steeds na een jaar is er het groot overleg met client en naastbetrokkenen en begeleiders van de zorgboerderij 2011 Tevredenheid onderzoek wordt mei weer gedaan Functioneringsgesprekken 2012 Jaarlijks met vaste werknemers, stagiaires en vrijwilligers steeds na een jaar diensttijd. Actualisatie BHV 2011 Staat begin op de lijst. EHBO is ieder jaar herhaling Actie n.a.v. de RI&E 2010 Moet weer in mei Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Overige acties van vorig jaar jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 6

8 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Er moeten in meer begeleiders komen die medicijnen mogen verstrekken. Er staan 2 begeleidsters op de wachtlijst in Oenkerk waar o.a. deze cursus vanuit BEZINN wordt gegeven zodra er weer voldoende aanmelders zijn. In december 2012 is de jaarlijkse controle geweest over de brandslang, de brandblussers in de Rijhal, in het logeerhuis Donia Stee, in de ligboxstal en in het woonhuis. De jaarlijkse cursus brandpreventie en Arbo- en veiligheid is gegeven door de zorgboerin en zorgboer aan alle deelnemers, personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers vooraf gaande van het gezamenlijke etentje. De zorgboerin is preventie medewerker. Er zijn 3 bhv-ers op het bedrijf en 3 personen met EHBO. Allen gaan de herhaling doen in. Actiepunten 2012: Een ICE-nummer in de mobiel van de nieuwe deelnemers laten plaatsen. Verlichting is aangebracht langs het pad naar de Rijhal voor de donkere dagen. Om het keurmerk voor Veilig Paardrijden te kunnen behouden, wordt er op onverwachte momenten gecontroleerd! De paardrijd instructeur heeft alle veiligheidsrelgels over paardrijden herhaald. De RIE wordt in weer uitgevoerd. Doelstellingen voor het komende jaar In : Twee medewerkers cursus medicijn verstrekking laten doen. RIE laten uitvoeren door Stigas. Herhalingen van BHV en EHBO voor 3 werknemers. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar. jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 7

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij :Donia State Wester Datum (mm-jjjj) :februari Boerderijnummer:463 Jaar: van januari 2012 tot december 2012 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Anneke en Reinder Mei Mei Maart Eind mei Oefening calamiteitenplan Anneke en Reinder Begin dec. voorbereiding Evaluatie gesprekken met deelnemers Anneke en Wieneke Volgens planning het hele jaar door 20 december Februari Tevredenheidonderzoek Wieneke April Mei Maart met voorbereiding Functioneringsgesprekken Anneke Steeds na jaar diensttijd Januari hele jaar door 20 december November Juni moet het klaar zijn December Actualisatie BHV Anneke april Opstellen jaarverslag Anneke en Reinder Januari februari 2014 Acties n.a.v. de RI&E Anneke en Reinder Januari December 2014 ICE nummers bij nieuwe cliënten Wieneke Januari December Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Overige acties Het maken van een digitale versie Kwaliteitssysteem Anneke en Reinder jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 8

10 jaarverslag 2012 dec 2012 jaarverslag Pagina 9

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie